Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov"

Transcript

1 Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Ρουμανία Σήραγγες, ορύγματα και επιχώματα του Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov, στη Ρουμανία. Συνολικό Κόστος: περίπου. 1.5 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη Προσφοράς : 2013 Κατασκευή : Περιγραφή υ Δίδυμες οδικές σήραγγες Sinaia, Busteni & Predeal Μήκος Sinaia: 5.890m Μήκος Busteni: 6.200m Μήκος Predeal: 7.500m Διατομή εκσκαφής: 84m 2-132m 2 Ωφέλιμη διατομή: 66m 2-81m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών & μηχανικών μέσων Μόνιμη Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα Ορύγματα και Επιχώματα Αυτοκινητοδρόμου (Τμήμα από Χ.Θ ) Επιχώματα: Lσυνολικό = 26.0km Ορύγματα: Lσυνολικό = 11.0km Αλλουβιακές αποθέσεις, ασβεστόλιθος, φλύσχης, μάρμαρα, σχιστόλιθος και κροκαλοπαγή Υπόγεια ύδατα Μέγιστο ύψος υπερκείμενων στις σήραγγες : 195m 340m Τυπικές διατομές σήραγγας Προμελέτες έργων και προετοιμασία Φακέλου Τεχνικών στοιχείων για την υποβολή της προσφοράς εκ μέρους του ομίλου ViStrAda Nord ViStrada Nord Consortium (VINCI S.A. - VINCI Construction Grand Projects S.A.S. - VINCI Construction Terrassement S.A.S. STRABAG A.G. - STRABAG S.E. AKTOR Concessions S.A. - AKTOR S.A.) Τυπική διατομή επιχώματος

2 Οδική Σήραγγα Δίδυμη Σήραγγα Τ1 Αυτοκινητοδρόμου Demir Kapija- Smokvica Τμήμα του Πανευρωπαϊκού Αυτοκινητοδρόμου 10 & του Εθνικού Δικτύου M-1 (E-75), Σκόπια Μελέτη ολομέτωπης διάνοιξης της δίδυμης οδικής σήραγγας Τ1, με κατηγορίες εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης των κύριων κλάδων, των εγκάρσιων στοών και των υπογείων χώρων στάθμευσης. Συνολικό κόστος αυτοκινητοδρόμου: ~ 0.27 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη: 2013 Κατασκευή: Περιγραφή υ Μήκος βόρειου κλάδου: ~1275m Μήκος νότιου κλάδου: ~1214m Κατηγορίες ολομέτωπης εκσκαφής και μέτρων υποστήριξης της κύριας σήραγγας, των εγκάρσιων στοών (οχημάτων και πεζών) και των χώρων υπόγειας στάθμευσης Τυπική διατομή εκσκαφής κύριας σήραγγας: 75-81m 2 Μέθοδος όρυξης: NATM εκρηκτικά - μηχανικά μέσα υπογείου Μέγιστα υπερκείμενα: 215m Γενική όψη του νοτίου στομίου εισόδου Ιουρασικοί Ασβεστόλιθοι συμπαγείς έως παχυστρωματώδεις, μέτρια αποσαθρωμένοι και κατακερματισμένοι στις ρηγματογενείς ζώνες, Βασάλτες ελαφρώς αποσαθρωμένοι και Διαβάσης Σπηλίτης μέτρια αποσαθρωμένοι Περιγραφή ργρ Εργασιών Γεωτεχνική & Στατική Μελέτη της σήραγγας Τ1 Γεωλογική γεωτεχνική αξιολόγηση Καθορισμός των κατάλληλων κατηγοριών υποστήριξης, καθορισμός των κριτηρίων εφαρμογής ανά κατηγορία υποστήριξης και περιγραφή κατασκευαστικής μεθοδολογίας των φάσεων ολομέτωπης διάνοιξης Ανάλυση επάρκειας των μέτρων υποστήριξης ανά κατηγορία και αποτίμηση των εντατικών συνθηκών ευστάθειας μέσω μοντέλων προσομοίωσης 2D και 3D Εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων, λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων, αναλύσεων, προγράμματος γεωτεχνικής παρακολούθησης και οργανομέτρησης Υπηρεσίες Συμβούλου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Μέτωπο εκσκαφής της σήραγγας και υπόγειο τμήμα με τα πρρσωρινά μέτρα υποστήριξης

3 Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Librazhd, Αλβανία Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. περίπου 7 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Κάτοψη εισόδου σήραγγας Α Περιγραφή ργρ υ Υδραυλική σήραγγα Α, μεταφοράς νερού υπό πίεση από το φράγμα υδροληψίας επί του ποταμού Rrapunit στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Υδραυλική σήραγγα Β, εκτροπής των απορροών του ποταμού Qarrishte προς τη λεκάνη κατάκλυσης του φράγματος. Μήκος υδραυλικής σήραγγας Α: 2.310m Μήκος υδραυλικής σήραγγας Β: 200m Διατομήωφέλιμου χώρου σηράγγων: 21,00m 2 Μηκοτομή εισόδου σήραγγας Α Μέθοδος όρυξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Κορήματα, Μολάσσα, Οφιόλιθοι, Ζώνη επώθησης Οφιολίθων επί της Μολάσσας Γεωλογική γεωτεχνική αξιολόγηση Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη Λεπτομέρειες Κατασκευής Λοξό στόμιο εισόδου Δημιουργία δυο (2) επιπλέον μετώπων εκσκαφής μέσω μσω παραθύρου προσβολής στην κύρια σήραγγα (Σήραγγα Α) Είσοδος παραθύρου προσβολής στη σήραγγα Α AKTOR SHOQERI ANONIME TEKNIKE Όψη εξόδου σήραγγας Α

4 Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Δίδυμες Οδικές Σήραγγες στα τμήματα 3 & 7 του Βόρειου Οδικού Άξονα στο Ισραήλ Ισραήλ Δίδυμες - τρίιχνες οδικές σήραγγες στα τμήματα 3 & 7 του Βόρειου Οδικού Άξονα στο Ισραήλ. Κόστος κατασκευής Συνολικό Κόστος: περίπου 80 εκ. Χρονοδιάγραμμα Μελέτες Δημοπράτησης: Κατασκευή: αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2014 Τυπική διατομή σηράγγων Περιγραφή υ Δίδυμες - Τρίιχνες Οδικές Σήραγγες (Yokneam, Rekhasim & Ibtin) Συνολικό Μήκος Υπογείου Τμήματος: 9.200m Διατομή Εκσκαφής: 130m 2-190m 2 Ωφέλιμη Διατομή: 58m 2 (3 x 3.70m) Εγκάρσιοι Συνδετήριοι Διάδρομοι Πεζών & Οχημάτων Ωφέλιμη διατομή: 36m 2 Επένδυση από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα C30/37 Προσωρινή υποστήριξη: Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Μόνιμη επένδυση: Εκτοξευόμενη στεγανωτική μεμβράνη & εσωτερική μόνιμη επένδυση από οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Μέθοδος Όρυξης NATM Εκσκαφή με Μηχανικά Μέσα Λόγω αυστηρών ορίων μετακινήσεων επί των αγωγών πετρελαίου & φυσικού αερίου, που διασταυρώνονται με το ηόρυξη με χρήση εκρηκτικών απαγορεύεται ρητά Ασβεστόλιθοι, κιμωλία, δολομίτες, μάργες Περιοχές σεισμικά ενεργές (ενεργό Ρήγμα Carmel), ζώνες ισχυρού κερματισμού Καρστικές δομές Ύψη Υπερκειμένων: 3m 100m Περιγραφή Υπηρεσιών Αξιολόγηση της βασικής λύσης δημοπράτησης Ανάπτυξη εναλλακτικής, οικονομικοτεχνικής λύσης των τυπικών διατομών εκσκαφής & υποστήριξης καθώς και ποσοτήτων, κατά τη φάση υποβολής Προσφοράς για την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και την Κ/Ξ SBI. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. SBI Group (Ισραήλ) Τυπική διατομή εκσκαφής

5 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Γενική άποψη των στομίων εισόδου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή ργρ υ Δίδυμη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Μήκος νότιου κλάδου: 1.902,90 m Μήκος βόρειου κλάδου: 1.945,90 m Διατομή σήραγγας: m 2 Μέθοδος όρυξης NATM Μηχανικά μέσα & εκρηκτικά Τελική επένδυση Τελική Επένδυση Οπλισμένο ή/και άοπλο σκυρόδεμα C30/37 Αμφιβολίτες, Μάρμαρα, Φυλλίτες, Αμφιβολιτικοί Σχιστόλιθοι Μέγιστα υπερκείμενα: 140m Μελέτες γεωλογικής γεωτεχνικής αξιολόγησης του κυρίως σώματος της σήραγγας και των στομίων αυτής Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη των στομίων της σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη της σήραγγας Οριστική υδραυλική μελέτη Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε από τη σύμπραξη μελετητών: «ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.- ILF CONSULTING ENGINEERS HOCHTIEF CONSULT INFRASTRUCTURE» Υπόγειο μέτωπο σήραγγας Λεπτομέρειες Κατασκευής Χρήση δικτυωτών πλαισίων Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ (HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ J&P AVAX VINCI CGP ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ) Λεπτομέρειες Δευτερογενών σκυροδεμάτων

6 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T2 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Μήκος νότιου κλάδου: 5.969,18 m Μήκος βόρειου κλάδου: 5.983,53 m Διατομή σήραγγας: m 2 Φρέαρ Εκαπνισμού VF-1: Συνολικό μήκος: 120 m Διάμετρος Εκσκαφής: 6,20 m Φρέαρ Εκκαπνισμού VF-3: Συνολικό μήκος: 50 m Διάμετρος Εκσκαφής : 7 m Στοά Εκκαπνισμού VF-2: Συνολικό μήκος: 100 m Διατομή: 48m 2 Μέθοδος όρυξης NATM Μηχανικά μέσα & εκρηκτικά Τελική Επένδυση Οπλισμένο ή/και άοπλο σκυρόδεμα C30/37 Ασβεστόλιθοι, Φυλλίτες Μέγιστα υπερκείμενα: 296m Μελέτες γεωλογικής γεωτεχνικής αξιολόγησης του κυρίως σώματος της σήραγγας, των στομίων αυτής, των φρεάτων εκκαπνισμού και της στοάς εκκαπνισμού. Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη των στομίων της σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη της σήραγγας Οριστική μελέτη των φρεάτων εκκαπνισμού και της υπόγειας στοάς εκκαπνισμού Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε από τη σύμπραξη μελετητών: «ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. - ILF CONSULTING ENGINEERS HOCHTIEF CONSULT INFRASTRUCTURE» Λεπτομέρειες Κατασκευής Χρήση δικτυωτών πλαισίων Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ (HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ J&P AVAX VINCI CGP ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ) Υπόγειο μέτωπο σήραγγας Εργασίες υδατοστεγάνωσης στις περιοχές των σταυροθολίων Τελική επένδυση Φρέαρ εκκαπνισμού

7 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T3 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό : περίπου 125δισ 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εξόδου Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: 2008 Περιγραφή υ Δίδυμη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Μήκος νότιου κλάδου: 2.799,08 m Μήκος βόρειου κλάδου: 2.786,03 m Ωφέλιμη τυπική διατομή σήραγγας: m 2 Μέθοδος όρυξης NATM Μηχανικά μέσα & εκρηκτικά Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Υπόγειο μέτωπο σήραγγας Aσβεστόλιθοι, σερπεντινιωμένοι περιδοτίτες, οφιόλιθοι, κατακλασίτεςμυλωνίτες, αλλουβιακές αποθέσεις Μέγιστα υπερκείμενα: 150m Μελέτες γεωλογικής γεωτεχνικής αξιολόγησης του κυρίως σώματος της σήραγγας και των στομίων αυτής Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη των στομίων της σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη της σήραγγας Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε από τη σύμπραξη μελετητών: «ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ILF CONSULTING ENGINEERS HOCHTIEF CONSULT INFRASTRUCTURE» Εκσκαφθείσα σήραγγα Λεπτομέρειες Κατασκευής Χρήση δικτυωτών πλαισίων Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ (HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ J&P AVAX VINCI CGP ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ) Τελική επένδυση

8 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T24 Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 2,8 δισ. Γενική άποψη στομίου εισόδου Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: - Μονή σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Μήκος: 548m Διατομή εκσκαφής: 142 ~ 173m 2 Στοά Διαφυγής: Μήκος: 133m Διατομή εκσκαφής: 29m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Μηχανικά μέσα & εκρηκτικά Δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Κροκαλοπαγή Μέγιστα υπερκείμενα στη σήραγγα T24: 70m Μέγιστα υπερκείμενα στη στοά διαφυγής: 60m Μελέτες γεωλογικής γεωτεχνικής αξιολόγησης κυρίως σήραγγας και στοάς διαφυγής Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη στομίων της σήραγγας Οριστική γεωτεχνική μελέτη σήραγγας Οριστική γεωτεχνική μελέτη στομίου και υπογείου τμήματος στοάς διαφυγής Γεωμετρία εκσκαφής Λεπτομέρειες Κατασκευής Χρήση δικτυωτών πλαισίων Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ (VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. - HOCHTIEF Construction AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Σταθμός παρακολούθησης

9 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T25 Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 28δισ 2,8 δισ. Γενική άποψη στομίου εισόδου Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: - Περιγραφή υ Μονή σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Μήκος: 572m Διατομή εκσκαφής: 142 ~ 173m 2 Στοά Διαφυγής: Μήκος: 82m Διατομή εκσκαφής: 29m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Μηχανικά μέσα και εκρηκτικά κατά τόπους Δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Κροκαλοπαγή, κερατόλιθοι, ασβεστολιθικό λατυποπαγές, ασβεστόλιθοι Μέγιστα υπερκείμενα στην σήραγγα T25: 50m Μέγιστα υπερκείμενα στη στοά διαφυγής: 31m Μελέτες γεωλογικής γεωτεχνικής αξιολόγησης κυρίως σήραγγας και στοάς διαφυγής Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη στομίων της σήραγγας Οριστική γεωτεχνική μελέτη σήραγγας Οριστική γεωτεχνική μελέτη στομίου και υπογείου τμήματος στοάς διαφυγής Ανάλυση γενικής ευστάθειας Λεπτομέρειες Κατασκευής Χρήση δικτυωτών πλαισίων Λύσεις κλειστών διατομών ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ (VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. HOCHTIEF Construction AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Γεωμετρία εκσκαφής

10 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T26 Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 2,8 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: 2009 Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Μήκος νότιου κλάδου: 4.016m Μήκος βόρειου κλάδου: 3.173m Διατομή εκσκαφής: 120m 2 Στοά Εκκαπνισμού: Συνολικό μήκος: 480m Διατομή εκσκαφής: 75m 2 Στοές διαφυγής: Συνολικό μήκος: 140m Διατομή εκσκαφής: 28m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Εκρηκτικά μηχανικά μέσα Τελική επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Κροκαλοπαγή, ασβεστόλιθοι, κερατόλιθοι Μέγιστα υπερκείμενα στη σήραγγα T26: 270m Μέγιστα υπερκείμενα στη στοά εκκαπνισμού: 200m Μέγιστα υπερκείμενα στις στοές διαφυγής: 45m Μελέτες γεωλογικής γεωτεχνικής Αξιολόγησης για το κυρίως σώμα της σήραγγας, για τα στόμια της σήραγγας, για τη στοά εκκαπνισμού και για τις στοές διαφυγής Οριστική μελέτη κατολίσθησης στην περιοχή της σήραγγας Τ26 Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη στομίων της σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη των στομίων της στοάς εκκαπνισμού και των στομίων των στοών διαφυγής Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη της στοάς εκκαπνισμού και των στοών διαφυγής Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Λεπτομέρειες Κατασκευής Εύκαμπτη υποστήριξη με τη χρήση δικτυωτών ολισθαινόντων πλαισίων στα τμήματα της σήραγγας με έντονες συνθήκες σύνθλιψης της βραχόμαζας Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ (VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. - HOCHTIEF Construction AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.T.E. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Γενική άποψη στομίου εξόδου νότιου κλάδου Εκσκαφθείσα σήραγγα Υπόγειο μέτωπο σήραγγας Περιοχή διασταύρωσης

11 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα Πλατάνου Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 2,8 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Project Schedule Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Μήκος νότιου κλάδου: 1.676m Μήκος βόρειου κλάδου: 1.565m Διατομή εκσκαφής: 120m 2 Τεχνικό Cut & Cover στο νότιο κλάδο εξόδου της σήραγγας: Συνολικό μήκος: 187m Μέθοδος όρυξης NATM Μηχανικά μέσα & εκρηκτικά Εκσκαφθείσα σήραγγα Τελική Επένδυση Οπλισμένο Σκυρόδεμα C30/37 Μάργες, κροκολοπαγή, ασβεστόλιθοι Μέγιστα υπερκείμενα : 100m Περιγραφή ργρ Εργασιών Γεωλογική γεωτεχνική μελέτη αξιολόγησης Εκτίμηση κινδύνου κατολίσθησης της περιοχής των ανατολικών στομίων, του κυρίως σώματος της σήραγγας και της περιοχής των δυτικών στομίων Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη των στομίων της σήραγγας Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη σήραγγας Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη του τεχνικού cut & cover στο νότιο κλάδο εξόδου της σήραγγας Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Εκσκαφή Β φάσης στο σχηματισμό της μάργας Λεπτομέρειες Κατασκευής Υποστήριξη με τη χρήση πλαισίων τύπου HEB Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ (VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. - HOCHTIEF Construction AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Εργασίες τελικής επένδυσης

12 Σήραγγες Αυτοκινητοδρόμου Μελετητικές υπηρεσίες Σηράγγων Τ2, Τ3, Τ4, Τ5 του Αυτοκινητοδρόμου Νο21 στο τμήμα Kiratpur - Ner Chowk, στις πολιτείες Punjab και Himachal Pradesh Βόρεια - Βορειοδυτική Ινδία, Παραχώρησης Ινδία Γεωλογική χαρτογράφηση & λοιπές υπηρεσίες επιτόπου του έργου παραχώρησης: Σήραγγες Τ2, T3, T4, T5 του Αυτοκινητόδρομου Νο 21 στο τμήμα Kiratpur - Ner Chowk στις πολιτείες Punjab και Himachal Pradesh, Ινδία Περιγραφή υ Σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Τ2, μονού κλάδου δίιχνη, διπλής κατεύθυνσης 650m, διατομή εκσκαφής ~105m 2 Σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Τ3, μονού κλάδου δίιχνη, διπλής κατεύθυνσης 400m, διατομή εκσκαφής ~105m 2 Σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Τ4, μονού κλάδου δίιχνη, διπλής κατεύθυνσης 1.410m, διατομή εκσκαφής ~105m 2 Σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Τ5, μονού κλάδου δίιχνη, διπλής κατεύθυνσης 860m διατομή εκσκαφής ~105m 2 Σήραγγα T2 Θέση στομίου P1 Μέθοδος Όρυξης Υπόγεια εκσκαφή με τη μέθοδο NATM Σχηματισμός κατώτερου Siwalik της εμπρόσθιας τεκτονικής ζώνης των Ιμαλάϊων, αποτελούμενος από εναλλαγές ψαμμιτών και ιλυολίθων, πτωχές έως πολύ πτωχές τεχνικογεωλογικές συνθήκες, μέγιστα υπερκείμενα από 70m έως 140m Επισκόπηση και έλεγχος των διαθέσιμων μελετών και σχεδίων Γεωλογική χαρτογράφηση των σηράγγων T2, T3, T4, T5 σε διάδρομο 100m από τον κεντρικό άξονα τους Προγραμματισμός γεωτεχνικών ερευνών Καθορισμός προκαταρκτικού γεωλογικού μοντέλου των σηράγγων σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση υπόγειας εκσκαφής με τη μέθοδο ΝATM Συνεισφορά στη βελτιστοποίηση της χάραξης της σηράγγων Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιτόπου του έργου Οι μελέτες και υπηρεσίες εκπονήθηκαν-παρασχέθηκαν από κοινού με την INDUS CONSULTRANTS Pvt. Ltd, Ινδία Διατμητική ζώνη στην περιοχή του δυτικού στομίου P1 της σήραγγας Τ4 IL&FS TRANSPORTATION LTD, ΙΝΔΙΑ Γεωλογική κάτοψη της σήραγγας Τ3

13 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T2 Ε65 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Παραχώρησης ρ Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 1,3 δισ. Γενική άποψη στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Συνολικό μήκος: 2 x 2.910m Διατομή εκσκαφής: περίπου 110m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Μαξιλαροειδείς λάβες Δολερίτες, βασάλτες, μαξιλαροειδείς λάβες, αργιλικοί σχιστόλιθοι κερατόλιθοι, ασβεστόλιθοι, περιδοτίτες, σερπεντινίτες, γάββροι, ζώνες ρηγμάτων Μέγιστα υπερκείμενα: 270m Οριστική γεωλογική μελέτη Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη στομίων Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Λεπτομέρειες Κατασκευής Εύκαμπτη υποστήριξη με τη χρήση δικτυωτών ολισθαινόντων πλαισίων σε τμήματα της σήραγγας με έντονες συνθήκες σύνθλιψης της βραχόμαζας Λύσεις κλειστών διατομών Τρισδιάστατο κέλυφος πεπερασμένων στοιχείων ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ E65 (FERROVIAL AGROMAN S.A.- DRAGADOS S.A. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Εκσκαφθείσα σήραγγα

14 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T5 Ε65 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 1,3 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: - Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Συνολικό μήκος: 2 x 1.490m Διατομή εκσκαφής: περίπου 110m 2 Τυπική διατομή εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Ψαμμίτες, ιλυόλιθοι, κροκαλοπαγή, ζώνες κερματισμού Μέγιστα υπερκείμενα: 220m Περιγραφή εργασιών Οριστική γεωλογική μελέτη Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη στομίων Λεπτομέρειες Κατασκευής Χρήση δικτυωτών πλαισίων Εγκατάσταση μεταλλικών πλαισίων τύπου HEB Λύσεις κλειστών διατομών Κατά μήκος τομή εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ E65 (FERROVIAL AGROMAN S.A.- DRAGADOS S.A. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Ζώνες πλαστικοποίησης

15 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα Τ6 Ε65 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος, Παραχώρησης ρ Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Λεπτομέρειες σύνδεσης υπόγειας διάβασης πεζών Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 1,3 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: - Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Συνολικό μήκος: 2 x 1.040m Διατομή εκσκαφής: περίπου 110m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Γεωμετρία εκσκαφής συνολικής διατομής Ψαμμίτες, ιλυόλιθοι, κροκαλοπαγή, ζώνες κερματισμού Μέγιστα υπερκείμενα: 90m Οριστική γεωλογική μελέτη Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη στομίων Λεπτομέρειες Κατασκευής Χρήση δικτυωτών πλαισίων Εγκατάσταση μεταλλικών πλαισίων τύπου ΗEB Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ E65 (FERROVIAL AGROMAN S.A.- DRAGADOS S.A. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Τυπική διατομή τελικής επένδυσης της σήραγγας με ανάστροφο τόξο Δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων

16 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T7 E65 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 1,3 δισ. Γεωλογική γεωτεχνική διατομή Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: - Περιγραφή έργου Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Συνολικό μήκος: 2 x 1.780m Διατομή εκσκαφής: περίπου 110m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Μέ ή ξ ώ Ψαμμίτες, ιλυόλιθοι, κροκαλοπαγή, ζώνες κερματισμού στομίων Μέγιστα υπερκείμενα: 150m Οριστική γεωλογική μελέτη Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη στομίων Λεπτομέρειες Κατασκευής Χρήση δικτυωτών πλαισίων Εγκατάσταση μεταλλικών πλαισίων τύπου HEB Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ E65 (FERROVIAL AGROMAN S.A.- DRAGADOS S.A. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Μέτρα υποστήριξης μετώπου Γεωμετρία εκσκαφής συνολικής διατομής

17 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Αγίας Τριάδας Εγνατία Οδός, Τμήμα s Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου περίπου 9 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2007 Κατασκευή: Διατομές επανεπίχωσης τεχνικών στομίων εισόδου Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Μήκος: 2 x 350m Διατομή εκσκαφής: 105m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων με παροδική χρήση εκρηκτικών Τελική Επένδυση ά ή ή ί ή Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 προσωρινής υποστήριξης F1 Ιλυόλιθοι, ψαμμίτες, κροκαλοπαγή Μέγιστα υπερκείμενα: 20m Οριστική γεωτεχνική ή& στατική μελέτη Οριστική μελέτη μέτρων αποκατάστασης στομίων σήραγγας Λεπτομέρειες Κατασκευής Δοκοί προπορείας στο μέτωπο της άνω ημιδιατομής Εκτεταμένη υποστήριξη μετώπου Κατά μήκος τομή κατηγορίας εκσκαφής και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τυπική διατομή κατηγορίας εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης F1

18 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Δορκάδας Κάθετος Άξονας: Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Προμαχώνας, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου περίπου 12 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2005 Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Μήκος: 2 x 480m Διατομή εκσκαφής: 105m 2 Άποψη στομίων Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Γνεύσιοι, πηγματιτικές απλιτικές φλέβες Μέγιστα υπερκείμενα: 30m Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη στομίων σήραγγας Τυπική διατομή τελικής επένδυσης Λεπτομέρειες Κατασκευής Κατασκευή Elephant foot Εκτεταμένη υποστήριξη μετώπου ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τρισδιάστατο μοντέλο κατανομής τάσεων

19 Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος ημιστέγαστρου Β περίπου 15,4 εκ. περίπου 4,19 εκ. περίπου 11,2 εκ. Γενική άποψη του ημιστεγάστρου Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2008 Κατασκευή: α Περιγραφή υ Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα εδραζόμενα σε κυκλικής διατομής υποστυλώματα και σε κατάλληλες πασσαλοστοιχίες Μήκος Α ημιστεγάστρου: 95m Μήκος Β ημιστεγάστρου: 263m Μέγιστο ωφέλιμο ύψος: 9,40m Μανδύας αποσάθρωσης ασβεστολίθων, λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθοι, πηλίτες, αργιλικοί σχιστόλιθοι Αξιολόγηση γεωλογικών γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου Καθορισμός γεωτεχνικών παραμέτρων σχεδιασμού Γεωμετρικός σχεδιασμός και στατική μελέτη των ημιστεγάστρων Έλεγχος των προσωρινών και μόνιμων συνθηκών ευστάθειας των διαμορφούμενων πρανών του ορύγματος Διαστασιολόγηση και σχεδιασμός της επανεπίχωσης των τεχνικών Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την EDR GmbH, Μόναχο Μοντέλο επίλυσης ημιστεγάστρου Τυπική διατομή ημιστεγάστρου ΥΠΥΜΕΔΙ Γ.Γ.Δ.Ε. Δ1α Πανοραμική άποψη ορύγματος

20 Τεχνικά Έργα Σηράγγων Αυτοκινητόδρομου Φρέαρ Εκκαπνισμού Δίδυμης Οδικής Σήραγγας Δρίσκου Εγνατία Οδός, Τμήμα 2.3 Βόρεια Ελλάδα Φρέαρ εκκαπνισμού δίδυμης οδικής σήραγγας Δρίσκου περίπου 6 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Φρέαρ Eκκαπνισμού Ύψος: 190m Ωφέλιμη Διατομή: 19,5m2 Μέγιστη Διατομή Εκσκαφής: 34,8 m2 Άποψη του φρέατος εκκαπνισμού Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Μέθοδος Όρυξης Φρέατος Συμβατικά καταβιβαζόμενη εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη με ανέλκυση των προϊόντων εκσκαφής και ανερχόμενη τελική επένδυση Εναλλαγές ψαμμιτών και ιλυολίθων με ζώνες διάτμησης και ρήγματα Εσωτερική διατμητική ολίσθηση και αστοχία Μέγιστο βάθος: 190m Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη υπογείων έργων Ειδικές μελέτες διερεύνησης / εντοπισμού της ζώνης αστοχίας Σχεδιασμός ειδικών μέτρων για διέλευση του φρέατος από τη διαταραγμένη ζώνη Σύστημα Ανέλκυσης Λεπτομέρειες Κατασκευής Τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης και πλήρωσης κενών Τσιμεντενέσεις στεγάνωσης Διατμητικά κλειδιά Δοκοί προπορείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Εκτιμηθείσα ζώνη αστοχίας

21 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2011 Κατασκευή: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου σήραγγας Περιγραφή υ Δίδυμη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Μήκος νότιου κλάδου: 2.580,3 m Μήκος βόρειου κλάδου: 2.320,6 m Διατομή σήραγγας: m 2 Στοές διαφυγής: m Μέθοδος όρυξης NATM Μηχανικά μέσα & εκρηκτικά Υπόγειο τμήμα σήραγγας Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 Σχηματισμός μόλασσας αποτελούμενος από εναλλαγές ψαμμιτών και ιλυολίθων, παχυστρωματώδεις ψαμμίτες, ιλυόλιθοι, αραιές ενστρώσεις κροκαλοπαγών Μέγιστα υπερκείμενα: 210m Μελέτες γεωλογικής γεωτεχνικής αξιολόγησης του κυρίως σώματος της σήραγγας και των στομίων αυτής Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη των στομίων της σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη των υπογείων έργων της σήραγγας Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Υπόγειο μέτωπο σήραγγας Λεπτομέρειες Κατασκευής Χρήση δικτυωτών πλαισίων Λύσεις ανοιχτών & κλειστών διατομών Κατασκευή ειδικού τεχνικού από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για τη διέλευση της σήραγγαςαπόυφιστάμενημισγάγγεια AKTOR SHOQERI ANONIME TEKNIKE. Τεχνικό κάλυψης μισγάγγειας

22 Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος - Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Οριστική μελέτη ημιστεγάστρων Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Ημιστέγαστρα εδραζόμενα σε κυκλικής διατομής υποστυλώματα και θεμελιούμενα κατάλληλες πασσαλοστοιχίες Τυπική διατομή Ημιστεγάστρου Ανατολικής Ελίκης Μήκος Ημιστεγάστρου Πλατάνου: 38m Μήκος Ημιστεγάστρου Τεμένης: 118m Μήκος Ημιστεγάστρου Ανατολικής Ελίκης: 38m Λατυποπαγείς ασβεστόλιθοι, άμμοι, χάλικες, άργιλοι Αξιολόγηση γεωλογικών γεωτεχνικών ερευνών Γεωτεχνικός σχεδιασμός ημιστεγάστρων Στατικός σχεδιασμός ημιστεγάστρων Αναλύσεις ευστάθειας προσωρινών και μόνιμων πρανών Διαστασιολόγηση και σχεδιασμός ημιστεγάστρων Αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια Τελική αποκατάσταση ημιστεγάστρων Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Στατικό μοντέλο επίλυσης ημιστεγάστρου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Γενική άποψη Ημιστεγάστρου Στατικό μοντέλο Ημιστεγάστρου Πλατάνου

23 Σήραγγες Αυτοκινητόδρομου Σήραγγες AΣ1, AΣ2 & AΣ3 ΠΑΘΕ, Τμήμα Κακιά Σκάλα Κεντρική Ελλάδα Σήραγγες Αυτοκινητόδρομου περίπου 97 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ -Δίδυμες σήραγγες αυτοκινητόδρομου (AΣ1 & AΣ2) Μήκος: 3050m Διατομή: 192m 2 -Μονή σήραγγα (AΣ3) Μήκος: 1100m Διατομή: 192m 2 Σήραγγα ΑΣ1(Γεράνεια) Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Ασβεστόλιθοι, κορήματα Περιοχή σεισμικά ενεργή Μέγιστα υπερκείμενα: 200m Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Οι στατικές μελέτες εκπονήθηκαν από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο Σήραγγα ΑΣ2 (Ευπάλινος) Λεπτομέρειες Κατασκευής Σχεδιασμός ειδικής κατασκευής με οπλισμένο σκυρόδεμα (RCS) και ειδικής κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα και πολυστερίνη (RCSP) για τη συμπλήρωση της διατομής της σήραγγας ΑΣ1, λόγω της απότομης μορφολογίας και της γειτνίασης της σήραγγας με τον υπάρχοντα αυτοκινητόδρομο ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε. Σήραγγα ΑΣ3 (Αίθρα)

24 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα Παναγιάς Εγνατία Οδός, Τμήμα 4.1.1s Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό Κόστος: περίπου 84,25 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: 2006-σήμερα Περιγραφή υ ΔίδυμηΣήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Μήκος: 2 x 2670m Διατομή: 105m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων, χρήση εκρηκτικών Τελική Επένδυση Οπλισμένο Σκυρόδεμα C20/25 Στόμια εισόδου Ιλυόλιθοι, ψαμμίτες, περιδοτίτες, κερατόλιθοι, γάββροι, ερυθροπηλίτες, τεκτονικό μείγμα Μέγιστα Υπερκείμενα: 250m Οριστική μελέτη εκσκαφής, προσωρινής υποστήριξης και τελικής επένδυσης, συμπεριλαμβανομένωνν των συνοδών έργων (στόμια, εσοχές, χώροι στάθμευσης, συνδετήριες σήραγγες, υδραυλικές διευθετήσεις) Επίβλεψη γεωτεχνικών ερευνών και γεωτεχνική αξιολόγηση κατά μήκος των δύο κλάδων Σύνταξη τευχών δημοπράτησης Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την EDR GmbH, Μόναχο Λεπτομέρειες Κατασκευής Λύσεις κλειστών διατομών Άκαμπτο κέλυφος προσωρινής υποστήριξης Σχεδιασμός των στομίων εισόδου με τη μέθοδο Cover & Cut, λόγω υφιστάμενων επιφανειακών αστοχιών Στόμιο εξόδου δεξιού κλάδου ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

25 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Αγίου Νικολάου Εγνατία Οδός, Τμήμα 3.3 Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου περίπου 14,6 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμησήραγγα αυτοκινητοδρόμου Μήκος: 2 x 241m Διατομή: 105m 2 Στόμια εισόδου Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών με σποραδική χρήση μηχανικών μέσων Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Φλύσχης αποτελούμενος κυρίως από παχυστρωματώδεις ψαμμίτες, εναλλαγές λεπτοστρωματωδών ιλυολίθων και ψαμμιτών και πηλίτες Σημαντικές εισροές υπογείων υδάτων Μέγιστα υπερκείμενα: 160m Υπόγειο τμήμα Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη Επίβλεψη κατασκευής Οι στατικές μελέτες και η επίβλεψη εκπονήθηκαν από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο Λεπτομέρειες Κατασκευής Χρήση forepoles και spiles Ειδικά μέτρα αποστράγγισης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Φορείς Cut & Cover στομίων εισόδου

26 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα Καλαμιών Εγνατία Οδός, Τμήμα 3.2 Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου περίπου 23,5 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμησήραγγα αυτοκινητοδρόμου Μήκος: 2 x 783m Διατομή: m 2 Στόμια εξόδου Μέθοδος Όρυξης NATM χρήση εκρηκτικών με σποραδική χρήση μηχανικών μέσων Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Φλύσχης αποτελούμενος κυρίως από παχυστρωματώδεις ψαμμίτες Εναλλαγές λεπτοστρωμματωδών ιλυόλιθων, ψαμμιτών και πηλίτες Σημαντικές εισροές υπογείων υδάτων Μέγιστα υπερκείμενα: 95m Σχεδιασμός στομίων εισόδου Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τρίιχνη διατομή σήραγγας

27 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Ανηλίου Εγνατία Οδός, Τμήμα 3.3 Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου περίπου 88 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητόδρομου Μήκος: 2 x 1917m Διατομή: 105m 2 Στόμια εισόδου Μέθοδος όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών και μηχανικών μέσων Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Σχηματισμός φλύσχη αποτελούμενος από εναλλαγές ψαμμιτών και ασθενών ιλυολίθων Τεκτονικό μίγμα αποτελούμενο κυρίως από ασθενείς και μαλακούς ιλυολίθους Μέγιστα υπερκείμενα: 250m Στόμια εξόδου Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Επίβλεψη κατασκευής Οι στατικές μελέτες και η επίβλεψη εκπονήθηκαν απόκοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ A.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο Λεπτομέρειες Κατασκευής Εύκαμπτη υποστήριξη με τη χρήση δικτυωτών ολισθαινόντων πλαισίων στα τμήματα της σήραγγας με έντονες συνθήκες σύνθλιψης της βραχόμαζας Λύσεις κλειστών διατομών Εργοδότες ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Υπόγειο τμήμα

28 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Ανθοχωρίου Εγνατία Οδός, Τμήμα 3.2 Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου περίπου 14,6 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Μήκος: 2 x 673m Διατομή: 105m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων με παροδική χρήση εκρηκτικών Στόμια εξόδου Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και C30/37 Πολύ ασθενείς τεκτονισμένοι πηλίτες με δομή τεκτονικού μίγματος Λεπτά στρώματα ψαμμιτών και ιλυολίθων υπό μορφή χαλίκων Μέγιστα υπερκείμενα: 90m Oριστική μελέτη μέτρων αποκατάστασης Επανασχεδιασμός εκσκαφής, προσωρινής υποστήριξης και τελικής επένδυσης Επιτόπου αξιολόγηση μετακινήσεων Επίβλεψη κατά τη διάρκεια της κατασκευής Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ A.Ε. και την EDR GmbH, Μόναχο Στόμια εισόδου Λεπτομέρειες Κατασκευής Καθαίρεση και αποκατάσταση του υπάρχοντος παραμορφωμένου κελύφους προσωρινής υποστήριξης Ενδιάμεση επένδυση ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τυπική διατομή

29 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Δρίσκου Εγνατία Οδός, Τμήμα 2.3 Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα αυτοκινητόδρομου Φρέαρ αερισμού περίπου 129 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ - Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητόδρομου Μήκος: 2 x 4500m Σό όδ Διατομή: 105m 2 - Φρέαρ αερισμού Ύψος: 186m Διατομή: 22.4m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών και μηχανικών μέσων Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Μέθοδος Όρυξης Φρέατος Κατασκευή Top down εκτός από τα τελευταία μέτρα τα οποία θα ορυχθούν μέσα από τη σήραγγα Στόμια εισόδου Εναλλαγές ψαμμιτών και ιλυολίθων με ζώνες διάτμησης και ρήγματα Μέγιστα υπερκείμενα: 230m Σήραγγα κατά την α φάση εκσκαφής Oριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη σήραγγας Oριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη για το φρέαρ αερισμού Οι μελέτες εκπονήθηκαν από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο Λεπτομέρειες Κατασκευής Τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης Προεντεταμένα αγκύρια Εργοδότες ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Tυπική διατομή σήραγγας στη θέση του φρέατος αερισμού

30 Σήραγγες Αυτοκινητόδρομου Σήραγγες Σ1 & Σ2 Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Σήραγγες Αυτοκινητόδρομου περίπου 29,3 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμες σήραγγες αυτοκινητοδρόμου Μήκος: 3108m Διατομή: 105m 2 Μηκοτομή κατηγορίας εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης με χρήση forepoling Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών με σποραδική χρήση μηχανικών μέσων Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Λατυποπαγείς και κατακλαστικοί ασβεστόλιθοι Εβαπορίτες Μεγάλη ρηξιγενής ζώνη Μέγιστα υπερκείμενα: 120m Σήραγγα Σ1 Oριστική γεωτεχνική μελέτη σηράγγων Επίβλεψη κατασκευής Λεπτομέρειες Κατασκευής Χρήση forepoles και spiles Μικροπάσσαλοι με τσιμεντένεμα για την ευστάθεια του μετώπου ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Σήραγγα Σ2

31 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Σ4 Εγνατία Οδός, Τμήμα 5.2 Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου περίπου 13,2 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμησήραγγα αυτοκινητοδρόμου Μήκος: 2 x 272m Διατομή: 105m 2 Στόμια εξόδου Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Λεπτοστρωματώδη μάρμαρα, γνεύσιοι και αποσαθρωμένοι σχιστόλιθοι με χαοτική δομή Μέγιστα υπερκείμενα: 50m Oριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Επανασχεδιασμός στομίου εισόδου λόγω μεγάλης ενεργού κατολίσθησης Κατασκευή τελικής επένδυσης Λεπτομέρειες Κατασκευής Forepoling στο μέτωπο της άνω ημιδιατομής και της βαθμίδας Εκτεταμένη υποστήριξη μετώπου Άκαμπτο κέλυφος προσωρινής υποστήριξης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Στόμια εισόδου

32 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου περίπου 29,3 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Μήκος: 1300m Στόμια εισόδου Διατομή: 104m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών μέσων Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθοι, φυλλίτες και σχιστόλιθοι Μέγιστα υπερκείμενα: 127m Oριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Υπόγειο τμήμα ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Στόμιο εξόδου αριστερού κλάδου

33 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα Ναυπάκτου Παράκαμψη Ναυπάκτου Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου περίπου 8 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Μήκος: 110m Στόμιο εισόδου Διατομή: 113m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Φλύσχης αποτελούμενος από ιλυόλιθους και μάργες Μέγιστα υπερκείμενα: 14m Oριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Η μελέτη εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο Υπόγειο τμήμα Λεπτομέρειες Κατασκευής Χρήση forepoles Λύσεις κλειστών διατομών ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε. Στόμιο εξόδου

34 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Σ3 Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου περίπου 88,1 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητόδρομου Μήκος: 2 x 230m Στόμια εισόδου Διατομή: 105m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Μηχανικά μέσα Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Φυλλίτες, σχιστόλιθοι και εδαφικά υλικά σε περιοχή ενεργούς κατολίσθησης Μέγιστα υπερκείμενα: 35m Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Σχεδιασμός μέτρων αποκατάστασης και σταθεροποίησης σήραγγας χωρικά κινούμενης Η στατική μελέτη εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο Σήραγγα μετά την πλήρη εκσκαφή Λεπτομέρειες Κατασκευής Αγκυρωμένος πασσαλότοιχος Μόνιμα προεντεταμένα αγκύρια εφαρμοζόμενα από το εσωτερικό της σήραγγας στην περιοχή του ρωγματωμένου μ ανάστροφου τόξου Τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης εφαρμοζόμενες από το εσωτερικό της σήραγγας ΑΕΓΕΚ Α.Ε. Σήραγγα με μόνιμη επένδυση

35 Σήραγγες Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγες Σ1 & Σ2 Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Σήραγγες Αυτοκινητόδρομου περίπου 82,2 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμες σήραγγες αυτοκινητοδρόμου Μήκος: 2x840m & 2x315m Διατομή: 105m 2 Φορείς Cut & Cover στομίων εισόδου σήραγγας Σ1 Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών και μηχανικών μέσων Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Φυλλίτες, ψαμμίτες Υπόγεια ύδατα Μέγιστα υπερκείμενα: 120m Oριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Η στατική μελέτη εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο Στόμια εξόδου σήραγγας Σ2 Λεπτομέρειες Κατασκευής Στήριξη μετώπου με spiles Ειδικές τεχνικές αποστράγγισης και αγκύρωσης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Κατασκευή τελικής επένδυσης στη σήραγγα Σ1

36 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Σ2.1 Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου περίπου 5 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητόδρομου Συνολικό μήκος: 2 x 287m Διατομή: 105m 2 Στόμια εισόδου Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών & μηχανικών μέσων Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Φυλλίτες, ψαμμίτες Μέγιστα υπερκείμενα: 25m Oριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Η στατική μελέτη εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Εργασίες τελικής αποκατάστασης στομίων εισόδου

37 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα Αγίου Ηλία Παραϊόνιος Οδός Δυτική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου περίπου 16 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Μήκος: 623m Στόμιο εισόδου Διατομή: 113m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών με σποραδική χρήση μηχανικών μέσων Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Μάργες, άργιλοι, χάλικες, εβαπορίτες, ασβεστόλιθοι Υπόγεια ύδατα Μέγιστα υπερκείμενα: 75m Oριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Η στατική μελέτη εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο Διατομή σήραγγας Λεπτομέρειες Κατασκευής Χρήση spiles Άκαμπτη επένδυση από σκυρόδεμα ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. Κατασκευή Cut & Cover στο στόμιο εξόδου

38 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα Νέστου Εγνατία Οδός, Τμήματα Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό Κόστος: περίπου 6 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Μήκος: 2 x 310m Διατομή: 105m 2 Σχεδιασμός εκσκαφών στομίων εξόδου Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων, χρήση εκρηκτικών Τελική Επένδυση Οπλισμένο Σκυρόδεμα C20/25 Μάρμαρα, σχιστόλιθοι, γνεύσιοι Μέγιστα Υπερκείμενα:40m Oριστική μελέτη εκσκαφής, προσωρινής υποστήριξης και τελικής επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων (στόμια, εσοχές) Σχεδιασμός υδραυλικών διευθετήσεων Σχεδιασμός μέτρων αποκατάστασης τοπίου στα στόμια των σηράγγων Τυπική διατομή σήραγγας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

39 Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Τεχνικά Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα από τον Πλαταμώνα έως την Κατερίνη Κεντρική Ελλάδα Σήραγγες, ημιστέγαστρο και έλεγχος υφιστάμενων τεχνικών έργων αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα από τον Πλαταμώνα έως την Κατερίνη περίπου 100 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη Προσφοράς: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμες Σήραγγες Σ1, Τεμπών & Πλαταμώνα Συνολικό αθροιστικό μήκος: m Διατομή εκσκαφής: 106m 2-195m 2 Ωφέλιμηδιατομή: μ 66m 2-84m 2 Στοές διαφυγής πεζών και οχημάτων Συνολικό μήκος: 420m Διατομή εκσκαφής: 12,5m 2-33,7m 2 Ωφέλιμη διατομή: 7,5m 2-24m 2 Φρέαρ αερισμού σήραγγας Πλαταμώνα Βάθος φρέατος: 35m Διατομή: κυκλική ωφέλιμη διάμετρος 5,3m Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών & μηχανικών μέσων Μόνιμη Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα Ημιστέγαστρο Μήκος 400m Διατομή: ανοικτή ορθογωνική με εσωτερικές διαστάσεις 10,5m(πλάτος) x6,78m(ύψος) Ανοίγματα φορέα πλάτους 2,95m & ύψους 3,95m μέσω κιωνοστοίχισης από κολώνες Φ120 σε αξονικές αποστάσεις 4,15m Έλεγχος στατικής επάρκειας 52 υφιστάμενων τεχνικών (γεφυρών, άνω διαβάσεων) Αλλούβια, κορήματα, ασβεστόλιθοι, όλθ σχιστόλιθοι, μάρμαρα, φυλλίτες, σερπεντινίτες, αμφιβολίτες Υπόγεια ύδατα Μέγιστο ύψος υπερκείμενων στις σήραγγες: 100m 280m Προμελέτες έργων και προετοιμασία Φακέλου Τεχνικών στοιχείων για την υποβολή της προσφοράς εκ μέρους του ομίλου ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Τυπικές διατομές σήραγγας Τυπική διατομή ημιστεγάστρου ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. - ΤΕΒ Α.Ε.- ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. ΕΤΕΘ Α.Ε. VINCI S.A. VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS)

40 Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες Αυτοκινητοδρόμου Ιόνιας Οδού Δυτική Ελλάδα Σήραγγες Αυτοκινητοδρόμου Ιόνιας Οδού περίπου 40 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη Προσφοράς: 2005 Κατασκευή: Περιγραφή υ 4 Δίδυμες Οδικές Σήραγγες Συνολικό αθροιστικό μήκος: 7.210m Διατομή εκσκαφής: 84m 2-133m 2 Ωφέλιμη διατομή: 64m 2-81m 2 Τυπική διατομή σήραγγας Στοές διαφυγής πεζών και οχημάτων Συνολικό μήκος: 720m Διατομή εκσκαφής: 12,5m 2-33,7m 2 Ωφέλιμη διατομή: 7,5m 2-24m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών & μηχανικών μέσων Μόνιμη Επένδυση Οπλισμένο Σκυρόδεμα Β35 Τυπική διατομή εκσκαφής & προσωρινής υποστήριξης σήραγγας Φλύσχης (εναλλαγές ψαμμιτών, ιλυολίθων), λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθοι Μέγιστο ύψος υπερκείμενων: 60m 110m Προμελέτες σηράγγων και προετοιμασία Φακέλου Τεχνικών στοιχείων για την υποβολή της προσφοράς Διατομή προσωρινής & τελικής διαμόρφωσης στομίων ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΑΣ (J&P ΑΒΑΧ Α.Ε. ΕΤΕΘ Α.Ε. VINCI CONSTRUCTION HELLAS A.E. VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS)

41 Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες Αυτοκινητοδρόμου Ε65 Κεντρική Ελλάδα Σήραγγες Αυτοκινητοδρόμου Ε65 περίπου εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη Προσφοράς: 2006 Κατασκευή: Περιγραφή υ 12 Δίδυμες Οδικές Σήραγγες Συνολικό αθροιστικό μήκος: m Διατομή εκσκαφής: 86m 2-167m 2 Ωφέλιμη διατομή: 61m 2-78m 2 Στοές διαφυγής πεζών και οχημάτων Συνολικό μήκος: 720m Διατομή εκσκαφής: 12,5m 2-33,7m 2 Ωφέλιμη διατομή: 7,5m 2-24m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών & μηχανικών μέσων Μόνιμη Επένδυση Οπλισμένο Σκυρόδεμα Β35 Δολερίτες, περιδοτίτες, σχιστοκερατόλιθοι, γάββροι, σχηματισμοί μόλασσας (κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, ιλυόλιθοι) Μέγιστο ύψος υπερκείμενων: 30m 310m Προμελέτες σηράγγων και προετοιμασία Φακέλου Τεχνικών στοιχείων για την υποβολή της προσφοράς Τυπικές διατομές σηράγγων ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

42 Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Τεχνικά Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Κεντρική & Νότια Ελλάδα Σήραγγες, ημιστέγαστρα, τεχνικά Cut & Cover και μόνιμα αντιστηριζόμενα ορύγματα Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα περίπου 300 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη Προσφοράς: 2006 Κατασκευή: Περιγραφή υ Έργα κατά μήκος του υφιστάμενου εν λειτουργία αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου - Πατρών 14 Οδικές Σήραγγες (7 Μονές και 7 Δίδυμες) Συνολικό αθροιστικό μήκος: m Διατομή εκσκαφής: 84m 2-167m 2/ Ωφέλιμη διατομή: 58,75m 2-82,00m 2 Στοές διαφυγής πεζών και οχημάτων στις 7 σήραγγες Συνολικό μήκος: 1.640m Διατομή εκσκαφής: 12,50m 2-33,7m 2 / Ωφέλιμη διατομή: 7,5m 2-24,00m 2 Φρέαρ αερισμού στη σήραγγα Παναγοπούλας Βάθος φρέατος: περίπου 200m Διατομή: κυκλική, διαμέτρου 5m Μέθοδος Όρυξης: NATM Χρήση εκρηκτικών & μηχανικών μέσων Μόνιμη Επένδυση: Οπλισμένο σκυρόδεμα Β 35 1 Cut & Cover διπλού κλάδου και 3 ημιστέγαστρα μονού κλάδου Συνολικό αθροιστικό μήκος 555m Διατομή: κλειστού κιβωτίου (C&C) και κολώνες διαμέτρου 1,2m σε αξονικές αποστάσεις (4,2m) στο τμήμα μεταξύ των δύο κλάδων οδοποιίας Χρήση πασσαλότοιχων και προεντεταμένων αγκυρίων για την αντιστήριξη των πρανών 18 μόνιμα αντιστηριζόμενα ορύγματα Συνολικό μήκος 3.420m / Μέγιστο ύψος: 5m-20m Αντιστήριξη με αγκυρωμένους πασσαλότοιχους, γαλβανισμένα αγκύρια, πλέγματα συγκράτησης βραχοπτώσεων και αγκυρωμένα πλέγματα προστασίας πρανών Μάργες, ψαμμίτες, κροκαλοπαγή του νεογενούς, ασβεστόλιθοι, κερατόλιθοι, φλύσχης, κορήματα Υπόγεια ύδατα Περιοχή ενεργά σεισμική Κατολισθήσεις μεγάλης κλίμακας κατά θέσεις, επιφανειακοί ερπυσμοί, χαλαρά εδαφικά υλικά κατολισθήσεων Μέγιστο ύψος υπερκείμενων στις σήραγγες: 35m 270m Προμελέτες έργων και προετοιμασία Φακέλου Τεχνικών στοιχείων για την υποβολή της προσφοράς εκ μέρους του ομίλου ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ Γεωλογική-γεωτεχνική αναγνώριση στις περιοχές των τεχνικών Αποτίμηση συνθηκών ασφαλείας υφιστάμενων σηράγγων Κακιάς Σκάλας & Παράκαμψης Πατρών Οι εργασίες εκπονήθηκαν από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την EDR GmbH ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. VINCI CONSTRUCTION HELLAS A.E.) Τυπική διατομή σήραγγας Τυπική διατομή ημιστεγάστρου Τυπική διατομή μόνιμου αντιστηριζόμενου ορύγματος

43 Τεχνικό Τεχνικό Cut & Cover Αν. Στομίου Σήραγγας Αγ. Ηλία Παραϊόνιος Οδός Δυτική Ελλάδα Τεχνικό με Εκσκαφή και Επανεπίχωση (Cut & Cover) περίπου 3,5εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2003 Κατασκευή: Περιγραφή υ Τεχνικό με εκσκαφή και επανεπίχωση Μήκος: 120m Διατομή πεταλοειδής Σκυροδέτηση θόλου Μάργες, άργιλοι, χάλικες Υλικά κατολίσθησης Υπόγεια ύδατα Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη Ο σχεδιασμός των στατικών εργασιών εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την EDR GmbH, Μόναχο Λεπτομέρειες Κατασκευής Κατασκευή 2 σειρών πασσάλων με κεφαλόδεσμο Σκυροδέτηση σύνδεση θόλου με τον κεφαλόδεσμο των πασσάλων Μόρφωση πλευρικών τοιχίων σε καμπύλη επιφάνεια με χρήση μεταλλότυπου Κατασκευή τοίχου απόληξης με χρήση μεταλλότυπου, μήκους 8m Οπλισμός πυθμένα και κατασκευή πλευρικών τοιχωμάτων ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. Κορωνίδα τεχνικού

44 Τεχνικό Cut & Cover Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Στομίων Σηράγγων Τεχνικά με Εκσκαφή και Επανεπίχωση για την περιβαλλοντική αποκατάσταση στομίων σηράγγων περίπου 1-4εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Τεχνικά Cut & Cover Μήκος: 5-120m Διατομή πεταλοειδής Τεχνικό Cut & Cover στομίου εισόδου σήραγγας ΑΣ1 (Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, τμήμα Κακιά Σκάλα) Σχιστόλιθοι, ασβεστόλιθοι, Υλικά επωθήσεων,ψαμμίτες, Ιλυόλιθοι Υπόγεια νερά Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη Ο σχεδιασμός των στατικών εργασιών εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την EDR GmbH, Μόναχο Τεχνικό Cut & Cover στομίου εισόδου σήραγγας Σ1 (Εγνατία Οδός, τμήμα ) Εργοδότες ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΕΓΕΚ Α.Ε. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. J&P ΑΒΑΞ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Τεχνικά Cut & Cover στομίων εισόδου σήραγγας Αγ. Νικολάου (Εγνατία Οδός, τμήμα 3.3)

45 Τεχνικό Τεχνικό Cut & Cover Παράκαμψη Ναυπάκτου Κεντρική Ελλάδα Τεχνικό με Εκσκαφή και Επανεπίχωση περίπου 5εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2004 Κατασκευή: Υπό κατασκευή Περιγραφή υ Τεχνικό με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Cover) Μήκος: 140m Διατομή: κλειστού κιβωτίου Ελεύθερο άνοιγμα: 13,30m Κατακόρυφα τοιχώματα με ύψος 8,80m-9,50m Χαρακτηριστικά κορωνίδας: Ύψος: 1m Πάχος: 40cm Πετάσματα και τοίχοι αντιστήριξης στην αρχή και το τέλος του τεχνικού για τη συναρμογή τουέργου με την ανοικτή οδοποιία Τυπική διατομή φορέα Πολύ ασθενείς τεκτονισμένοι ιλυόλιθοι, κατακλασμένοι ασβεστόλιθοι Υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Ο σχεδιασμός των στατικών εργασιών εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την EDR GmbH, Μόναχο Όψη φορέα ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

46 Μετρό Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής για δύο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, ένα (1) σταθμό μετρό και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες (ΓΟΜ) και Μελέτες Εφαρμογής (ΛΟΜ) δύο (2) σηράγγων ΤΒΜ μονής τροχιάς, ενός (1) σταθμού μετρό και ενός (1) επίσταθμου μετρό για το έργο: Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία της Επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά" περίπου 312 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2012 σε εξέλιξη Κατασκευή: 2013 σε εξέλιξη Περιγραφή υ Δυο (2) σήραγγες TBM μονής τροχιάς Μήκος: ~7km Διατομή Εκσκαφής: 30,20m 2 Ωφέλιμη Διατομή: 22,10m 2 1 αντλιοστάσιο για κάθε σήραγγα Σταθμός Μίκρα Μήκος: ~ 320m, Πλάτος: 16,60m 21,10m, Βάθος: 18,70m 21,90m 4 Τελικά επίπεδα: Επίπεδο Θεμελίωσης / Επίπεδο Πλατφόρμας / Επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων & ΗΜ χώρων / Επίπεδο πλάκας οροφής Σήραγγες έναρξης ΤΒΜ: Μήκος: ~ 36m (η καθεμία) Διατομή Εκσκαφής: 2χ44,80 2 / Ωφέλιμη Διατομή: 2χ37,2m 2 ΣήραγγαΕπίσταθμου Μίκρα Μήκος: ~ 358m Πλάτος: 10,40m-16,40m Βάθος: 11,50m-21,00m 2 Τελικά επίπεδα: Επίπεδο Θεμελίωσης / Επίπεδο οροφής Τερματικό φρέαρ: Μήκος: 8,00m, Πλάτος: 9,60m, Βάθος: 9,60m Μέθοδος Κατασκευής Δυο (2) σήραγγες TBM μονής τροχιάς: Μηχανική διάνοιξη με μηχάνημα ολομέτωπης κοπής τύπου εδαφικής εξισορροπητικής πίεσης (ΕΡΒ- ΤΒΜ) Σταθμός Μίκρα: Εκσκαφή & Επανεπίχωση (Cut & Cover) Πάσσαλοι οπλισμένου σκυρόδεματος / Προεντεταμένα αγκύρια /Αντηρίδες Υπόγεια εκσκαφή δύο σηράγγων έναρξης ΤΒΜ με συμβατικά μέσα Επίσταθμος Μίκρα: Εκσκαφή & Επανεπίχωση (Cut & Cover) Πάσσαλοι οπλισμένου σκυρόδεματος / Προεντεταμένα αγκύρια Τελική Επένδυση ΣκυρόδεμαC40/50 για τα προκατασκευασμέναστοιχεία, Οπλισμός B500c Σκυρόδεμα C30/37 για τις μόνιμες κατασκευές του σταθμού & επίσταθμου, Οπλισμός B500c Νεογενείς, Τεταρτογενείς αποθέσεις και πρόσφατες επιφανειακές τεχνητές επιχώσεις, Ύψος Υπερκειμένων: 5-25m Γεωτεχνική Στατική Αξιολόγηση Γεωτεχνικές Στατικές Προμελέτες Προσφοράς Γεωτεχνικές Στατικές Οριστικές Μελέτες (ΓΟΜ) Γεωτεχνικές Στατικές Μελέτες Εφαρμογής (ΛΟΜ) ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Ενδεικτικό μοντέλο ελέγχου ευστάθειας Κάνναβος ανάλυσης εκσκαφής και άμεσης Υποστήριξης σήραγγας έναρξης TBM Τυπικός δακτύλιος επένδυσης σήραγγας ΤΒΜ με εύκαμπτα στοιχεία διαφορετικών τύπων

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Ρουμανία Σήραγγες, ορύγματα και επιχώματα του Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov,

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Μετρό Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής για δύο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, ένα (1) σταθμό μετρό και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Ρουμανία Σήραγγες, ορύγματα και επιχώματα του Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov,

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Μελέτη Ενίσχυσης Υπόβασης Υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας Λειανοκλαδίου στο τμήμα 14+300 19+000.

Έργο Μελέτη Ενίσχυσης Υπόβασης Υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας Λειανοκλαδίου στο τμήμα 14+300 19+000. Σιδηροδρομικό Μελέτη Ενίσχυσης Υπόβασης Εξωτερικά Έργα Βορείου Μετώπου Σιδηροδρoμικής Σήραγγας Καλλιδρόμου, της Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ. Τιθορέα - Λειανοκλάδι Νομός Φθιώτιδας, Περιοχή Κόμνηνα Μελέτη Ενίσχυσης Υπόβασης

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Librazhd, Αλβανία Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. περίπου 7 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Παρουσίαση στην Ενημερωτική Εκδήλωση της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων & Υπογείων Εργων (ΕΕΣΥΕ) 10 Δεκέμβρη 2007 --- Ε.Μ.Π. Εργο Προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50 ΕΡΓΟ : ΟΔΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ MAYEREDER KRAUS - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 Σήραγγα Οδική Ασβεστόλιθοι- Κερατόλιθοι- Αργιλικοί Σχιστόλιθοι Ν.Α.Τ.Μ. 1355

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά μήκος σήραγγας Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 8 η Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραμμα Έργου. ~ 358m

Χρονοδιάγραμμα Έργου. ~ 358m Μετρό Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής για δύο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, ένα (1) σταθμό μετρό και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του έργου της Εγνατίας Οδού εβδομήντα τέσσερις οδικές σήραγγες συνολικού μήκους περίπου 100 χλμ. (ανηγμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης

Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. 1 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Στατική μελέτη: ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. Σύμβουλος στατικής μελέτης: Καθ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα TOMH 7-7 1:1000 Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Δυτική τάφρος αποστράγγισης Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Ανοικτή επενδεδυμένη τάφρος, με έγχυτο σκυρόδεμα C16/20 και ένα πλέγμα Τ131, τραπεζοειδούς διατομής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Γρ. Σαµπατακάκης, ιπλ. Πολ. Μηχανικός Μ. Sc. Μέλος της Ε.Ε. Αντισεισµικής Μηχανικής Τ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατασκευή σηράγγων, υδροηλεκτρικών έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ Σήραγγα Απαγωγής αέρα Σταθμού Κροκαλοπαγή- Αργιλοι ~8-0 ~ ~900-0 0 cm Ορθογων. Είσοδος Σταθμού ~0-0 (Κεκλιμένη από την επιφάνεια του εδάφους) ~7 ~8 ~000 0 cm - Σταθμού (χωρίς κλιμακοστάσια) ~6. ~0 ~600

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος κατασκευής: Χρονοδιάγραμμα Έργου Σχεδιασμός: 2009-2011 Κατασκευή: -

Κόστος κατασκευής: Χρονοδιάγραμμα Έργου Σχεδιασμός: 2009-2011 Κατασκευή: - 8 69 64 1.30 Εξειδικευμένες Γεωτεχνικές Μελέτες Σύνθετα Συστήματα και Τεχνικά Αντιστήριξης Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Οριστικές μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητής : Ε. Στάρα Γκαζέτα Γ. Παρηγόρης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 7ης ΣΕΙΡΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δομή παρουσίασης. Βασικές ενέργειες για μείωση διακινδύνευσης π εριοχών κατολισθήσεων 4 παραδείγματα σταθεροποίησης κατολισθήσεω ν

Δομή παρουσίασης. Βασικές ενέργειες για μείωση διακινδύνευσης π εριοχών κατολισθήσεων 4 παραδείγματα σταθεροποίησης κατολισθήσεω ν Κατολισθητικά φαινόμενα στην Εγνατία οδό: διάγνωση, αντιμετώπιση, παρακολούθηση Ελένη Σακουμπέντα Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τμηματάρχης Γεωτεχνικών Διεύθυνση Μελετών esakum@egnatia.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Συστήματα εκτροπής ποταμού Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: ΣΥΛΛΗΨΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Εισηγητές : Χ. Γεωργανόπουλος Θεσσαλονίκη, 15-16/10/99 ΕΟΑΕ και ΕΕΣΥΕ ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: ΣΥΛΛΗΨΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Μέθοδος ΝΑΤΜ Η βασική «φιλοσοφία» της ΝΑΤΜ είναι η ενεργοποίηση της αντοχής της περιβάλλουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης. Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area

Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης. Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ, Π.Λ. ΑΝΙΗΛΙ ΗΣ, Θ.Σ. ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ,.Γ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεγάλοι Υπόγειοι Θάλαμοι (Caverns)

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεγάλοι Υπόγειοι Θάλαμοι (Caverns) ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεγάλοι (Caverns) A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ Υπόγειοι Θάλαμοι Διαστάσεις εκσκαφής: Πλάτος:12 m Ύψος: 20 m Μήκος: 40 m Κατασκευή υπογείων θαλάμων (caverns) για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα μέτρα προστασίας (remedial measures) περιλαμβάνουν γενικά εργασίες και κατασκευές τεχνικών έργων που έχουν σαν βασικό σκοπό την πρόληψη των φαινομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής µελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, µε υπόγεια διάνοιξη, του τµήµατος από Α/Κ Χορτιάτη

Διαβάστε περισσότερα

6.5 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ * Η Προκαταρκτική Μελέτη θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες :

6.5 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ * Η Προκαταρκτική Μελέτη θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες : 6.5 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ * 6.5.1 ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΜΕ ΙΑΤΡΗΣΗ 6.5.1.1 Γενικό Αντικείµενο Εργασίας Η Προκαταρκτική Μελέτη θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες : (i) Πρότυπα (κανονισµοί)

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Επέκταση της Γραµµής 2 του Μετρό της Αθήνας Γεωτεχνικός Σχεδιασµός. Southern Extension of Athens Metro Line 2 Geotechnical Design

Νότια Επέκταση της Γραµµής 2 του Μετρό της Αθήνας Γεωτεχνικός Σχεδιασµός. Southern Extension of Athens Metro Line 2 Geotechnical Design Νότια Επέκταση της Γραµµής 2 του Μετρό της Αθήνας Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Southern Extension of Athens Metro Line 2 Geotechnical Design ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ε.Ο. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ, Ν.Ζ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, DIC,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚ ΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003-2004 ΣΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚ ΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003-2004 ΣΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» των Σχολών Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών και Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Σχεδιασμός Υπογείων Εργων (ΔΣΑΚ-Β12) Εαρινό εξάμηνο

Μάθημα : Σχεδιασμός Υπογείων Εργων (ΔΣΑΚ-Β12) Εαρινό εξάμηνο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΣΑΚ-Β12) Σειρά μεταπτυχιακών διαλέξεων στο ΕΜΠ Ακαδ. Ετος 2007-08 Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

O T M Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΕΡΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Σ Η Ρ Α Γ Γ Ε Σ

O T M Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΕΡΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Σ Η Ρ Α Γ Γ Ε Σ Σιδηροδρομική σήραγγα Ορφανών, διπλής γραμμής, διαμέτρου D=10m, και μήκους L=1000m. Στάδια : προκαταρκτική μελέτη, προμελέτη. R p 1982-1983 Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Δ.Ο.Μ.Π. 620.000(*) Σιδηροδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατολισθητικά φαινόμενα στην περιοχή Κ. Σχολαρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσής τους και μέτρα αποκατάστασης

Κατολισθητικά φαινόμενα στην περιοχή Κ. Σχολαρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσής τους και μέτρα αποκατάστασης Κατολισθητικά φαινόμενα στην περιοχή Κ. Σχολαρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσής τους και μέτρα αποκατάστασης Ν. Καζίλης, Τεχνικός Γεωλόγος, M.Sc. Χ. Παπαδόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 8. Αποτίμηση & Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος Αναβάθμιση Γέφυρας Σελινούντα Πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα των παρακάτω τεχνικών αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 9 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 9 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 9 η Άσκηση Εκτίμηση συγκλίσεων και μέτρων άμεσης υποστήριξης. Γεωτεχνική ταξινόμηση RMR και GSI κατά μήκος σήραγγας. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος Γεωλογίας Εργαστήριο και Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΘΙΚ "

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΘΙΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ - ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α.Ι. Σοφιανός 2012 1. Μεταλλικά πλαίσια 2 Αποτελούν γενικά μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής 6η ΑΣΚΗΣΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εισαγωγή Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ.Καθηγητής 8 η Σειρά ασκήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 9 η ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ GSI

ΑΣΚΗΣΗ 9 η ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ GSI ΑΣΚΗΣΗ 9 η ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ GSI Δείκτης GSI Ο Hoek κ.α., στην προσπάθεια βελτίωσης του κριτηρίου αστοχίας, που είχε διατυπωθεί από τους Hoek & Brown, διαπίστωσαν ότι η χρήση του κριτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Σταύρος Κ Μπαντής

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Σταύρος Κ Μπαντής ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σταύρος Κ Μπαντής Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας ΜΑΘΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Οκτωβρίου 2015 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικών µελετών σηράγγων στο τµήµα 60.2.1 Ριζιανά - Στρυµονικό" του Κάθετου Άξονα 60 ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας" Κωδικός Αναφοράς 4899» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 K:\A6021\Design\tenders\2010_tunnel_4899\Tefhi\proekt_am_4899(Maps)

Διαβάστε περισσότερα

Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός 2 Ταξινόμηση ανάλογα με το σκοπό 3 Ταξινόμηση ανάλογα με τη χρήση Υδροηλεκτρικά (Ενεργειακά)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔ "ΟΙ ΣΗΡΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΤΙΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙ ΧΡΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΘΕΙΣ - ΜΘΗΜΤ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος Ν. Καζίλης Ν. Παρδάλης Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΤΙ ΟΔΟΣ.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Φράγματα χωμάτινα & λιθόρριπτα (2) Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Εισηγητές : Ι. Μπουρνάζος ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Π. Δελαπόγλου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Δρ. Π. Κοντοθανάσης ΟΜΙΚΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκάνη τελμάτων Κοκκινόλακα (όψη ανάντη προς κατάντη) Σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικές εργασίες

Λεκάνη τελμάτων Κοκκινόλακα (όψη ανάντη προς κατάντη) Σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικές εργασίες Μεταλλευτικό Υδραυλικό Διαχείριση Αποβλήτων Οριστική Μελέτη Εγκατάστασης Διαχείρισης Τελμάτων Λεκάνης Κοκκινόλακα στα Μεταλλεία Χρυσού Κασσάνδρας στη Χαλκιδική Χαλκιδική, Εκπόνηση οριστικής μελέτης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ m 2. ΩΦΕΛΙΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (m) ΔΙΑΤΟΜΗ (m 2 )

ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ m 2. ΩΦΕΛΙΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (m) ΔΙΑΤΟΜΗ (m 2 ) ΕΡΓΟ : ΥΗΕ ΛΑΔΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : SOCIETA EDISON - MILANO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ Lodigiani - E.Ricchi - ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Ανάπαλσης 8..00 8 Σκυρόδεμα ΕΡΓΟ : ΥΗΕ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ - ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΘΕΤΟ: ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ 2. ΟΝΟΜΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 23-08-1956, ΑΘΗΝΑ 4. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική 5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ»

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Η Εταιρεία Ίδρυση: 13 Ιουνίου 2007. Στις 28 Ιουνίου 2007 η εταιρεία υπέγραψε Σύμβαση η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 3605/2007. Έναρξη Περιόδου Παραχώρησης: 05.03.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓEΩMEΛETΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΩΛΟΓΟΙ G ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μιχαλακοπούλου 44, 115 28 Αθήνα Τηλ: 210 72 52 085, Fax: 210 72 51 219 e-mail: geomeleti@geomeleti.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των φορέων καταστρώματος γεφυρών η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ» Α.Μ.: 124/2017 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυσης Πληροφοριών Σηράγγων TIAS Μία πρωτογενής σχεσιακή τράπεζα δεδομένων για σήραγγες.

Ανάλυσης Πληροφοριών Σηράγγων TIAS Μία πρωτογενής σχεσιακή τράπεζα δεδομένων για σήραγγες. ΤΟ Ε.Μ.Π. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Σύστημα Ανάλυσης Πληροφοριών Σηράγγων TIAS Μία πρωτογενής σχεσιακή τράπεζα δεδομένων για σήραγγες. Εφαρμογές στην Εγνατία Οδό Α.Ε.» Καθ. Π. Μαρίνου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Ιούνιος 2015

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Ιούνιος 2015 Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Ιούνιος 2015 Η Εταιρεία Ίδρυση: 13 Ιουνίου 2007. Στις 28 Ιουνίου 2007 η εταιρεία υπέγραψε Σύμβαση η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 3605/2007. Έναρξη Περιόδου Παραχώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014. Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος "Τεχνική Γεωλογίας Ι" Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Επίκ.

Εισαγωγή. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014. Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος Τεχνική Γεωλογίας Ι Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Επίκ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Εισαγωγή Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ 1 Γεωτεχνική μηχανική Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Γέφυρα Τ8 Εγνατίας Οδού

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Γέφυρα Τ8 Εγνατίας Οδού ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γέφυρα Τ8 Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η σύγχρονη Εγνατία Οδός δανείζεται το όνομά της από το ομώνυμο ρωμαϊκό έργο το οποίο κατασκευάστηκε μεταξύ του 146-120 π.χ., πάνω στα ίχνη ενός αρχαίου,

Διαβάστε περισσότερα

χώρος θα διαµορφωθεί στη στάθµη +118,00 m σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τη σύµφωνη γνώµη της 9 ης ΕΒΑ. Για την εκτίµηση των γεωτεχνικών συνθηκώ

χώρος θα διαµορφωθεί στη στάθµη +118,00 m σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τη σύµφωνη γνώµη της 9 ης ΕΒΑ. Για την εκτίµηση των γεωτεχνικών συνθηκώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η αντιστήριξης της οδού Σαπουντζόγλου στο Ο.Τ. Γ169α, η προστασία και διασφάλιση του αποκαλυφθέντος από αρχαιολογικές ανασκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής 7η Σειρά Ασκήσεων:

Διαβάστε περισσότερα