Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ"

Transcript

1 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο Τηλ: Φαξ: Δήμου Κεφαλλονιάς ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για κατασκευή ράμπας σε τμήμα πεζοδρομίου στο Ο.Τ. 129 επί της οδού Αντώνη Τρίτση 99 στην είσοδο καταστήματος: Εμπoρικό Κέντρο Κοκκύλια. Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ.18/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ Κοιν: 1- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (κ. Αμαραντίδου Αικατερίνη) 2-Εμπορικό Κέντρο Κοκκύλια ΕΠΕ Αργοστόλι

2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27η Μαρτίου ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ: 18/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωμοδότηση για κατασκευή ράμπας σε τμήμα πεζοδρομίου στο Ο.Τ. 129 επί της οδού Αντώνη Τρίτση 99 στην είσοδο καταστήματος: Εμπόριο Κέντρο Κοκκύλια. Στο Αργοστόλι σήμερα 27 Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό θέατρο Αργοστολίου <<Ο ΚΕΦΑΛΟΣ>> ύστερα από την με αριθμό πρωτ.12313/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του. Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε(5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Κουνάδη Μαρία 2. Βανδώρος Παναγής 2. Αραβαντινός Διονύσιος 3. Κοκκόσης Διονύσιος 3. Σταμούλης Κυριάκος 4. Βαγιωνίτης Γεράσιμος 4. Κουρούκλης Ιωάννης 5. Κωνσταντάκης Άγγελος Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεις και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψην των μελών της επιτροπής την από αίτηση του Εμπορικού Κέντρου Κοκκύλια ΕΠΕ με την οποία ζητά επανεξέταση του αιτήματος σχετικά με κατασκευή ράμπας σε τμήμα πεζοδρομίου στο Ο.Τ.129 επί της οδού Αντώνη Τρίτση 99 στη είσοδο του καταστήματος λιανικού εμπορίου. Επί του αιτήματος η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την 123/ προηγούμενη απόφαση της είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά στο αίτημα επειδή με βάση εισήγηση της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

3 Επί του νεότερου αιτήματος η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ενημερώνει ότι εφόσον δεν χορηγήθηκαν νεότερα στοιχεία αδυνατεί να επανεξετάσει το αίτημα. Ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη να γνωμοδοτήσουν θετικά στο αίτημα με την προϋπόθεση να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία και η ασφάλεια των πεζών στο συγκεκριμένο Ο.Τ. Η Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις του άρθ.73 του Ν. 3852/2010. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Γνωμοδοτεί θετικά στο αίτημα του Εμπορικού Κέντρου Κοκκύλια ΕΠΕ για κατασκευή ράμπας σε τμήμα πεζοδρομίου στο Ο.Τ. 129 επί της οδού Αντώνη Τρίτση 99, στην είσοδο του καταστήματος λιανικού εμπορίου με την προϋπόθεση να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία και η ασφάλεια των πεζών στο συγκεκριμένο Ο.Τ. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

4 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Τηλ: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κεφαλλονιάς Φαξ: ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί της αιτήσεως Κόμης Διονύσιος και ΣΙΑ Ε.Ε. για διαγράμμιση Δημοτικής οδού για ελευθέρωση χώρου στάθμευσης. Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ.19/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Κοιν: 1- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 2- Κόμη Διονύσιο και ΣΙΑ Ε.Ε. Λουκάτου 2, Αργοστόλι

5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27η Μαρτίου ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ: 19/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωμοδότηση επί της αιτήσεως Κόμης Διονύσιος και ΣΙΑ Ε.Ε. για διαγράμμιση Δημοτικής οδού για ελευθέρωση χώρου στάθμευσης. Στο Αργοστόλι σήμερα 27 Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό θέατρο Αργοστολίου <<Ο ΚΕΦΑΛΟΣ>> ύστερα από την με αριθμό πρωτ.12313/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του. Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε(5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Κουνάδη Μαρία 2. Βανδώρος Παναγής 2. Αραβαντινός Διονύσιος 3. Κοκκόσης Διονύσιος 3. Σταμούλης Κυριάκος 4. Βαγιωνίτης Γεράσιμος 4. Κουρούκλης Ιωάννης 5. Κωνσταντάκης Άγγελος Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψην των μελών της επιτροπής την από αίτηση του Κόμη Διονύσιου και ΣΙΑ Ε.Ε. με συνημμένα δικαιολογητικά με την οποία ζητά επιπλέον διαγράμμιση επί δημοτικής οδού για ελευθέρωση χώρου στάθμευσης στην οδό Σπ. Λουκάτου 2. Επί του θέματος η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με την από της (αριθ. πρωτ / εισήγηση της αναλυτικά εισηγείται τα κάτωθι:

6 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΓΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Με την αριθ. πρωτ / αίτηση, την οποία σας διαβιβάζουμε και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας εισήγησης, η εταιρεία ΚΟΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Και ΣΙΑ Ε.Ε. ζητεί επιπλέον διαγράμμιση για ειδική θέση φόρτωσης-εκφόρτωσης, στην είσοδο του κτιρίου που λειτουργεί η εταιρεία στο ισόγειο και που βρίσκεται στη οδό Λουκάτου 2 στο Αργοστόλι. Κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι στο κτίριο που στεγάζεται η εταιρεία λειτουργούν και άλλες δραστηριότητες στον α όροφο (φροντιστήρια) και υφίσταται ήδη, χωρίς να επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, με κίτρινο χρώμα ειδική διαγράμμιση μήκους 3,40 μέτρα μήκος και πλάτους 1,40 μέτρα, στην άσφαλτο και μπροστά από την είσοδο του κτιρίου στην οδό Λουκάτου 2 έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η είσοδος-έξοδος των χρηστών και μαθητών του φροντιστηρίου. Ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 73 του Ν.3852/10 2. Τα άρθρα 75, 79 και 82 του 3463/06 (Δ..Κ.Κ) 3. Το άρθρο 34 του Κ.Ο.Κ (Ν.2696/99) γενικότερα. 4. Δεν διαπιστώθηκαν ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο τμήμα της δημοτικής οδού. 5. Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη κίτρινης διαγράμμισης, στη συμβολή των οδών Σιτεμπόρων και Λουκάτου, καθώς και στην απέναντι συμβολή των οδών Λιβιεράτου και Σιτεμπόρων, για την απαγόρευση στάθμευσης οχήματος σε απόσταση πέντε (5) μέτρων απ την τομή οικοδομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 παρ.2 του Ν.2696/ Η απαιτούμενη έγκριση, με χορήγησης επιπλέον του υπάρχοντος απελευθερωμένου χώρου, δεν αφορά άδεια εισόδου-εξόδου γκαράζ σύμφωνα τις παρ.3 β,γ. του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ ( Ν.2696/99), ούτε θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ σύμφωνα το άρθρο 4 του ιδίου άρθρου, σε συνδυασμό επίσης με το Π.Δ 241/2005( ΦΕΚ 290/Α / Δεν έχει εκδοθεί ( σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.9 του Ν.2503/1997& το άρθρο 79& 82 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα κ.τ.λ κείμενη νομοθεσία)

7 ειδική μελέτη <<περί του προσδιορισμού και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους>> και σχετική κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς. 8. Δεν έχει εκδοθεί κυκλοφοριακή μελέτη για την πόλη Αργοστολίου ή κανονιστική απόφαση του Δήμου Κεφαλλονιάς( σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3463/2006, Ν.2696/1996 κτλ), στην οποία να προβλέπεται κοινή διαδικασία για την αδειοδότηση παρόμοιων περιπτώσεων. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 1. Δεν προβλέπονται από καμία διάταξη τα ζητούμενα στην αίτηση του ενδιαφερομένου και για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρίας ΚΟΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ& ΣΙΑ Ε.Ε μπροστά από το κτίριο. 2. Προτείνεται η τροποποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης επί της συμβολής της οδού Λουκάτου 2, ορίζοντας ώρες μεταξύ των οποίων να επιτρέπεται η ολιγόλεπτη και μόνο στάση των επαγγελματικών οχημάτων του καταστήματος του κτιρίου για την φόρτωσηεκφόρτωση των προϊόντων, σε ωράριο εκτός λειτουργίας των καταστημάτων που κατά τις ώρες αυτές δεν υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία και στάθμευση άλλων οχημάτων εντός του ιστού της πόλης και ειδικότερα της οδού Σιτεμπόρων που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Ως εκ τούτου, προτείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.4 του Ν.2669/1999 η συμπλήρωση της ρυθμιστικής πινακίδας <<P-40>> (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) προσθέτοντας επεξηγηματική (ορθογώνια παραλληλόγραμμη) πινακίδα, που θα εμπεριέχει τη φράση : <<πλην 07:00-08:30 τροφοδοσία καταστημάτων για ολιγόλεπτη στάση>>. Αργοστόλι Ο εισηγητής Παρίσης Σπύρος Αρχιτέκτων Μηχανικός Η Προϊστάμενη Τμήματος Αικατερίνη Αμαραντίδου Τοπογράφος Μηχανικός Ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη του να γνωμοδοτήσουν σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την πρόταση του Προέδρου και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Γνωμοδοτεί αρνητικά διότι δεν προβλέπονται από καμία διάταξη τα ζητούμενα στη αίτηση του ενδιαφερόμενου και για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρίας Κόμης Διονύσιος

8 Κ ΣΙΑ Ε.Ε μπροστά από το κτίριο. Γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης της κυκλοφοριακής ρύθμισης επί της συμβολής της οδού Λουκάτου 2, ορίζοντας ώρες μεταξύ των οποίων να επιτρέπεται η ολιγόλεπτη και μόνο στάση των επαγγελματικών οχημάτων του καταστήματος του κτιρίου για την φόρτωση-εκφόρτωση των προϊόντων, σε ωράριο εκτός λειτουργίας των καταστημάτων που κατά τις ώρες αυτές δεν υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία και στάθμευση άλλων οχημάτων εντός του ιστού της πόλης και ειδικότερα της οδού Σιτεμπόρων που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Γνωμοδοτεί θετικά για συμπλήρωση της ρυθμιστικής πινακίδας <<P-40>> (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) προσθέτοντας επεξηγηματική (ορθογώνια παραλληλόγραμμη) πινακίδα, που θα εμπεριέχει τη φράση : <<πλην 07:00-08:30 τροφοδοσία καταστημάτων για ολιγόλεπτη στάση>>. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

9 Αργοστόλι 31/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Πεφάνη Αγγελική τηλ: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κεφαλλονιάς Φαξ: ΘΕΜΑ: Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφαλλονιάς Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ. 20/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

10 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27 η Μαρτίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 20/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφαλλονιάς Στο Αργοστόλι σήμερα 27 Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό θέατρο Αργοστολίου <<Ο ΚΕΦΑΛΟΣ>> ύστερα από την με αριθμό πρωτ.12313/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του. Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε(5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Κουνάδη Μαρία 2. Βανδώρος Παναγής 2. Αραβαντινός Διονύσιος 3. Κοκκόσης Διονύσιος 3. Σταμούλης Κυριάκος 4. Βαγιωνίτης Γεράσιμος 4. Κουρούκλης Ιωάννης 5. Κωνσταντάκης Άγγελος

11 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27 η Μαρτίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 20/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφαλλονιάς Στο Αργοστόλι σήμερα 27 Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό θέατρο Αργοστολίου <<Ο ΚΕΦΑΛΟΣ>> ύστερα από την με αριθμό πρωτ.12313/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του. Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε(5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Κουνάδη Μαρία 2. Βανδώρος Παναγής 2. Αραβαντινός Διονύσιος 3. Κοκκόσης Διονύσιος 3. Σταμούλης Κυριάκος 4. Βαγιωνίτης Γεράσιμος 4. Κουρούκλης Ιωάννης 5. Κωνσταντάκης Άγγελος Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2013 αναλυτικά ως εξής: ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ Κεφαλλονιάς ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ: 19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 146 Α) Εκλογή αντιπρόεδρων 1 ης συνεδρίαση και 1 η απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ Β) Άδειες καταστημάτων-λειτουργίας μουσικής i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου.

12 Γ. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. Λήφθηκαν αποφάσεις που αφορούν: Α. Γνωμοδότηση σχετικά με τροποποίηση κανονισμού Δημοτικής Αγοράς (αριθ. αποφ. 30) Β. Γνωμοδότηση σχετικά με τον κανονισμό παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αι γιαλού παραλίας Δήμου Κεφαλλονιάς( αριθ. απόφ. 49) Γ. Επίσης λήφθησαν 4 αποφάσεις που αφορούν χωροθέτηση τμημάτων αιγιαλού προς ενοικίαση οι οποίες παραπέμφθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση Δ. Λήφθησαν 49 αποφάσεις αναλυτικά ως εξής: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια, θέσεις στάθμευσης κτ.λ 37 αποφάσεις Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων 12 αποφάσεις Ε. Προστασία του περιβάλλοντος. Λήφθησαν 4 αποφάσεις ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ Λήφθησαν 9 αποφάσεις Ζ. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 Ελήφθη η αριθ. 20 απόφαση της Επιτροπής με θέμα: έκθεση πεπραγμένων έτους 2012 Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων αφού εγκριθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση. Η Επιτροπή, μετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την εισήγηση του προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10

13 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής ποιότητας Ζωής Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2013 αναλυτικά ως εξής: ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ Κεφαλλονιάς ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ: 19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 146 Α) Εκλογή αντιπρόεδρων 1 ης συνεδρίαση και 1 η απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ Β) Άδειες καταστημάτων-λειτουργίας μουσικής i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε 36 αποφάσεις προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και 7 αποφάσεις Υπαίθριου εμπορίου ( στάσιμου και πλανόδιου) ii) Ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου. Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε ορισμένα καταστήματα, οι οποίες αποτελούν λόγο ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την ανάκληση αδειών των καταστημάτων που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, έλαβε 11 αποφάσεις που αφορούν ανάκληση αδειών και λειτουργίας πέντε επιχειρήσεων ( υπήρχαν συμπληρωματικές) iii) Xορήγηση/ανάκληση αδείας λειτουργίας μουσικής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2013 αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγήσει άδειες λειτουργίας μουσικής. Έπειτα από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προέβη στη λήψη 21 αποφάσεων χορήγησης εν λόγω αδειών.

14 Γ. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. Λήφθηκαν αποφάσεις που αφορούν: Α. Γνωμοδότηση σχετικά με τροποποίηση κανονισμού Δημοτικής Αγοράς (αριθ. αποφ. 30) Β. Γνωμοδότηση σχετικά με τον κανονισμό παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αι γιαλού παραλίας Δήμου Κεφαλλονιάς( αριθ. απόφ. 49) Γ. Επίσης λήφθησαν 4 αποφάσεις που αφορούν χωροθέτηση τμημάτων αιγιαλού προς ενοικίαση οι οποίες παραπέμφθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση Δ. Λήφθησαν 49 αποφάσεις αναλυτικά ως εξής: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια, θέσεις στάθμευσης κτ.λ 37 αποφάσεις Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων 12 αποφάσεις Ε. Προστασία του περιβάλλοντος. Λήφθησαν 4 αποφάσεις ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ Λήφθησαν 9 αποφάσεις Ζ. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Ελήφθη η αριθ. 20 απόφαση της Επιτροπής με θέμα: έκθεση πεπραγμένων έτους 2012 Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/Δ ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

15 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Τηλ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Φαξ: Δήμου Κεφαλλονιάς ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανανέωση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα/επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος( ζεστής και κρύας κουζίνας) ιδιοκτησίας Δημήτριου Κόμητα στα Λουρδάτα. Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ.21/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Κοιν: Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριο Κόμητα Ευάγγελος Κεκάτος Λουρδάτα

16 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27 η Μαρτίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 21/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για ανανέωση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα/επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος( ζεστής και κρύας κουζίνας) ιδιοκτησίας Δημήτριου Κόμητα στα Λουρδάτα Στο Αργοστόλι, σήμερα 27 Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Κουνάδη Μαρία 2. Βανδώρος Παναγής 2. Αραβαντινός Διονύσιος 3. Κοκκόσης Διονύσιος 3.Σταμούλης Κυριάκος 4. Βαγιωνίτης Γεράσιμος 4. Κουρούκλης Ιωάννης 5. Κωνσταντάκης Άγγελος Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από αίτηση του Κόμητα Δημήτριου με συνημμένα δικαιολογητικά για την ανανέωση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα που λειτουργεί ως επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ζεστής-κρύας κουζίνας) στα Λουρδάτα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.73 του Ν /2010 και άρθ. 80 Ν.3463/06. Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων κ Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου εστάλη θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η Επιτροπή, μετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την αίτηση και τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 ΚΑΙ 80 του Ν.3463/06

17 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στον κ. Κόμητα Δημήτριο ανανέωση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα που λειτουργεί ως επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ζεστής κρύας κουζίνας) στα Λουρδάτα επειδή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋπόθεσης. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

18 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Τηλ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Φαξ: Δήμου Κεφαλλονιάς ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κομμωτηρίου-καταστήματος περιποιήσεις χεριών-ποδιών της Νικολάου Παπουτσής και ΣΙΑ Ε.Ε. στη Σκάλα. Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ.22/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Κοιν: Ε.Ε., Τοπική Κοινότητα Σκάλας κ. Νικόλαος Παπουτσής κ ΣΙΑ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

19 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27 η Μαρτίου ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ: 22/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κομμωτηρίουκαταστήματος περιποιήσεις χεριών-ποδιών της Νικολάου Παπουτσής και ΣΙΑ E.E στη Σκάλα. Στο Αργοστόλι σήμερα 27 Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό θέατρο Αργοστολίου <<Ο ΚΕΦΑΛΟΣ>> ύστερα από την με αριθμό πρωτ.12313/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του. Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε(5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Κουνάδη Μαρία 2. Βανδώρος Παναγής 2. Αραβαντινός Διονύσιος 3. Κοκκόσης Διονύσιος 3. Σταμούλης Κυριάκος 4. Βαγιωνίτης Γεράσιμος 4. Κουρούκλης Ιωάννης 5. Κωνσταντάκης Άγγελος Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση της Νικολάου Παπουτσής και ΣΙΑ Ε.Ε. στη Σκάλα. και συνημμένα δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κομμωτηρίου-καταστήματος περιποιήσεις χεριών-ποδιών Τοπικής Κοινότητας Σκάλας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν.3463/06. Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων κ Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Κεφαλλονιάς υπάρχει θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η Επιτροπή, μετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/06

20 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στην Νικόλαος Παπουτσή κ ΣΙΑ Ε.Ε. προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κομμωτηρίου-καταστήματος περιποιήσεις χεριών-ποδιών Τοπικής Κοινότητας Σκάλας πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

21 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Τηλ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Φαξ: Δήμου Κεφαλλονιάς ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (καφετέρια-μπάρεστιατόρια-πιτσαρία με παρασκευαστήριο και Open Bar του κ. Νικόλαου Βογιατζή στη Σκάλα. Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ.23/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Κοιν: κ. Βογιατζή Νικόλαο O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τοπική Κοινότητα Σκάλας Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27 η Μαρτίου ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ: 23/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (καφετέρια-μπάρ-εστιατόρια-πιτσαρία με παρασκευαστήριο και Open Bar του κ. Νικόλαου Βογιατζή στη Σκάλα. Στο Αργοστόλι σήμερα 27 Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό θέατρο Αργοστολίου <<Ο ΚΕΦΑΛΟΣ>> ύστερα από την με αριθμό πρωτ.12313/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του. Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε(5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Κουνάδη Μαρία 2. Βανδώρος Παναγής 2. Αραβαντινός Διονύσιος 3. Κοκκόσης Διονύσιος 3. Σταμούλης Κυριάκος 4. Βαγιωνίτης Γεράσιμος 4. Κουρούκλης Ιωάννης 5. Κωνσταντάκης Άγγελος Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση του κ. Νικολάου Βογιατζή και συνημμένα δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και αναψυχής (καφετέρια-μπάρ-εστιατόριο-πιτσαρία με παρασκευαστήριο και Open Bar στην Τοπική Κοινότητα Σκάλας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν.3463/06. Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων κ Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Κεφαλλονιάς υπάρχει θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η Επιτροπή, μετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/06

23 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στον κ. Νικόλαο Βογιατζή προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και αναψυχής (καφετέρια-μπάρ-εστιατόριο-πιτσαρία με παρασκευαστήριο και Open Bar στην Τοπική Κοινότητα Σκάλας επειδή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

24 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Τηλ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Φαξ: Δήμου Κεφαλλονιάς ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για οριστική αναστολή της αριθ. 132/2013 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Λήψη απόφασης για προσωρινή ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος με την επωνυμία Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ιδιοκτησίας Qose Kelmed στο Αργοστόλι κατόπιν της από έκθεσης υγειονομικής επιθεώρησης. Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ.24/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Κοιν: κ. Qose Kelmed Αργοστόλι Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

25 Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27η Μαρτίου ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ: 24/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για οριστική αναστολή της αριθ. 132/2013 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Λήψη απόφασης για προσωρινή ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος με την επωνυμία Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ιδιοκτησίας Qose Kelmed στο Αργοστόλι κατόπιν της από έκθεσης υγειονομικής επιθεώρησης. Στο Αργοστόλι σήμερα 27 Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό θέατρο Αργοστολίου <<Ο ΚΕΦΑΛΟΣ>> ύστερα από την με αριθμό πρωτ.12313/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του. Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε(5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Κουνάδη Μαρία 2. Βανδώρος Παναγής 2. Αραβαντινός Διονύσιος 3. Κοκκόσης Διονύσιος 3. Σταμούλης Κυριάκος 4. Βαγιωνίτης Γεράσιμος 4. Κουρούκλης Ιωάννης 5. Κωνσταντάκης Άγγελος Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημερώνει την Επιτροπή τα κάτωθι: Με την αριθ.132/13 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ ανακλήθηκε προσωρινά η άδεια λειτουργίας καταστήματος με την επωνυμία Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ιδιοκτησίας Qose kelmed στο Αργοστόλι λόγω ουσιώδους τροποποιήσεως των όρων λειτουργίας καταστήματος με βάση την αριθ /18241/ Έκθεση Ελέγχου του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου. Με τη αριθ /5582/ νεώτερη έκθεση υγειονομικού ελέγχου της ως άνω υπηρεσίας αναφέρεται ότι ο καταστηματάρχης έχει προβεί στην επαναφορά του καταστήματος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από υγειονομική υπηρεσία σχεδιάγραμμα κάτοψης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του. Κατόπιν τούτου θα πρέπει η ΕΠΟΙΖΩ να λάβει απόφαση για οριστική αναστολή της 132/13 προηγούμενης απόφασης της. Η Επιτροπή, μετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10 την αίτηση καθώς τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 και την αριθ.21348/5582/ έκθεση υγειονομικού ελέγχου.

26 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την οριστική αναστολή της 123/135582/ προηγούμενης απόφασης διότι με την αριθ.21348/5582/ έκθεση υγειονομικού ελέγχου του τμήματος περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου ο καταστηματάρχης κ. Qose Kelmed έχει προβεί στην επαναφορά του καταστήματος του με την επωνυμία <<Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ>> σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ως άνω καταστήματος. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

27 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Τηλ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Φαξ: Δήμου Κεφαλλονιάς ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιxείρηση αναψυxής του κ. Κουρούμαλου Παναγιώτη στο Ξι Κατωγής. Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ.25/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Κοιν: κ. Κουρούμαλο Παναγιώτη O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ξι Κατωγής Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

28 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27 η Μαρτίου ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ: 25/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιxείρηση αναψυxής του κ. Κουρούμαλου Παναγιώτη στο Ξι Κατωγής. Στο Αργοστόλι σήμερα 27 Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό θέατρο Αργοστολίου <<Ο ΚΕΦΑΛΟΣ>> ύστερα από την αριθμό πρωτ.12313/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του. Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε(5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Κουρούκλης Ιωάννης 2. Βανδώρος Παναγής 2. Σταμούλης Κυριάκος 3. Κοκκόσης Διονύσιος 3. Αραβαντινός Διονύσιος 4. Βαγιωνίτης Γεράσιμος 4. Κουνάδη Μαρία 5. Κωνσταντάκης Άγγελος Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση του κ. Κουρούμαλου Παναγιώτη και συνημμένα δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιxείρηση αναψυxής στο Ξι Τοπικής Κοινότητας Κατωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν.3463/06. Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων κ Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου υπάρχει θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις Η Επιτροπή, μετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/06

29 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στον κ. Κουρούμαλο Παναγιώτη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιxείρηση αναψυxής στο Ξι Τοπικής Κοινότητας Κατωγής επειδή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

30 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Τηλ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Φαξ: Δήμου Κεφαλλονιάς ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος περιποίησης χεριών ποδιών εντός ξενοδοχείου 4* με την επωνυμία TESORO BLUE του κ. Παγουλάτου Γεράσιμου στη Σκάλα. Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ.26/14 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Κοιν: κ. Παγουλάτο Γεράσιμο O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τοπική Κοινότητα Σκάλα Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

31 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27 η Μαρτίου ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ: 26/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος περιποίησης χεριών ποδιών εντός ξενοδοχείου 4* με την επωνυμία TESORO BLUE του κ. Παγουλάτου Γεράσιμου στη Σκάλα. Στο Αργοστόλι σήμερα 27 Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό θέατρο Αργοστολίου <<Ο ΚΕΦΑΛΟΣ>> ύστερα από την αριθμό πρωτ.12313/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του. Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε(5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Κουρούκλης Ιωάννης 2. Βανδώρος Παναγής 2. Σταμούλης Κυριάκος 3. Κοκκόσης Διονύσιος 3. Αραβαντινός Διονύσιος 4. Βαγιωνίτης Γεράσιμος 4. Κουνάδη Μαρία 5. Κωνσταντάκης Άγγελος Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση του κ. Παγουλάτου Γεράσιμου συνημμένα δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος περιποίησης χεριών ποδιών εντός ξενοδοχείου 4* με την επωνυμία TESORO BLUE Τοπική Κοινότητα Σκάλας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν.3463/06. Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων κ Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου υπάρχει θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η Επιτροπή, μετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/06

32 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στον κ. Παγουλάτο Γεράσιμο προέγκριση ίδρυσης καταστήματος περιποίησης χεριών ποδιών εντός ξενοδοχείου 4* με την επωνυμία TESORO BLUE Τοπική Κοινότητα Σκάλας επειδή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

33 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη τηλ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων κ Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Φαξ: Δήμου Κεφαλλονιάς ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ζεστής-κρύας κουζίνας) του κ. Διονυσίου Γασπαρινάτου στα Δαυγάτα. Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ.27/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Κοιν: 1. Γασπαρινάτο Διονύσιο Τοπική Κοινότητα Δαυγάτων O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α/ΔΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

34 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27 η Μαρτίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 27/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ζεστής-κρύας κουζίνας) του κ. Διονυσίου Γασπαρινάρου στα Δαυγάτα. Στο Αργοστόλι, σήμερα 27 Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Κουνάδη Μαρία 2. Βανδώρος Παναγής 2. Αραβαντινός Διονύσιος 3. Κοκκόσης Διονύσιος 3.Σταμούλης Κυριάκος 4. Βαγιωνίτης Γεράσιμος 4. Κουρούκλης Ιωάννης 5. Κωνσταντάκης Άγγελος Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της

35 Επιτροπής την αίτηση του κ. Γασπαρινάτου Διονυσίου και συνημμένα δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ζεστής-κρύας κουζίνας) στην Τοπική Κοινότητα Δαυγάτων συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων κ Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Κεφαλλονιάς υπάρχει θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η Επιτροπή, μετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στον κ. Γασπαρινάτο Διονύσιο προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ζεστής-κρύας κουζίνας) στην Τοπική Κοινότητα Δαυγάτων επειδή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει τη έναρξη λειτουργίας του καταστήματος. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

36 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη τηλ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Φαξ: Δήμου Κεφαλλονιάς ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ( διανομής-αποθήκη τροφίμων και ποτών) του κ. Γεράσιμου Σαμόλη στα Κοκύλια) Σας στέλνουμε αντίγραφο της αριθ.28/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Κοιν: κ. Γεράσιμο Σαμόλη Κοκύλια O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α/ΔΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

37 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27 η Μαρτίου ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ: 28/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ( διανομής-αποθήκη τροφίμων και ποτών) του κ. Γεράσιμου Σαμόλη στα Κοκύλια) Στο Αργοστόλι σήμερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό θέατρο Αργοστολίου << Ο ΚΕΦΑΛΟΣ>> ύστερα από την αριθμό πρωτ.1010/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε(5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεκάτος Ευάγγελος 1. Κουρούκλης Ιωάννης 2. Βανδώρος Παναγής 2. Σταμούλης Κυριάκος 3. Κοκκόσης Διονύσιος 3.Αραβαντινός Διονύσιος 4. Βαγιωνίτης Γεράσιμος 4. Κουνάδη Μαρία 5. Κωνσταντάκης Άγγελος Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από αίτηση του Γερασίμου Σαμόλη τα συνημμένα δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ( διανομής-αποθήκη τροφίμων και ποτών) στα Kοκύλια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 73 Ν /2010 και άρθ. 80 Ν.3463/06. Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων κ Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου εστάλη θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η Επιτροπή, μετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε έλαβε υπόψη της την αίτηση και τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 3852/2010 και Ν.3463/06

38 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στον κ. Γεράσιμο Σαμόλη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος( διανομής- αποθήκη τροφίμων και ποτών ) στα Κοκύλια επειδή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

39

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 21/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 9277 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 112/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 112/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 16-9-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 39949 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙ0ΩΩΕ5-Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α: ΒΙ0ΩΩΕ5-Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΒΙ0ΩΩΕ5-Μ Ε Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 24 η Απριλίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 42 /2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 18-9-2012 Αριθ. Πρωτ.: 34370 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ Αργοστόλι 14-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 44172 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

4)το υπ αρίθ 7328/303 17-06-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης του

4)το υπ αρίθ 7328/303 17-06-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 9 η Αυγούστου 0 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 40 0. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Ιουλίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99/ 2011 ΘΕΜΑ :Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Φαξ: 2671028515 ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com

ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Φαξ: 2671028515 ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 9-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 59835 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη 1. Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 13 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52/ 2011 ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 7 / 2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 7 / 2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 7 / 05 Aρ. Αποφ. Xορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Πρατήριο άρτου, Αναψυκτήριο, Κάβα» που βρίσκεται στην οδό Σαλαμίνος

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ :

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14-09 - 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14488 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ :Διεξαγωγή διαγωνισμού για την έναρξη τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ :Διεξαγωγή διαγωνισμού για την έναρξη τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 17 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 4 η Αυγούστου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/ 2011. ΘΕΜΑ :Διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15-01 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 547 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Ευφηµία Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com

Αγία Ευφηµία Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 27/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 2604 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Κα Παπαδάτου Λαµπρινή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 24-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Γαλάτης Άγγελος ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011. (ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν.

Γαλάτης Άγγελος ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011. (ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 26 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκθεση Εσόδων Εξόδων A Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 44/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 20-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 36476 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 1-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 20881 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 2 ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη, σήμερα 4η

Διαβάστε περισσότερα

ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 20-1-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 62058 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη τηλ: 2671361018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 18-02 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 2022 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλλονιάς Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς δηµοπράτηση

Κεφαλλονιάς Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς δηµοπράτηση Αργοστόλι 3-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 23745 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 15-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Πυλαρινός, Θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:

Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Πυλαρινός, Θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 15 η Μαρτίου 201 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21 / 2011 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση των ασφαλιστηρίων των οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Απόφ. 26/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Απόφ. 26/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Απόφ. 26/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 8/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε,

Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 106

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 4 / 21-03-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 4 / 21-03-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 4 / 21-03-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας Νέα Χαλκηδόνα 05-12-2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 72 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 20-1-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 838/23-1-2012 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ 2. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ( ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα 3. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ δεν προσήλθε)

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ 2. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ( ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα 3. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ δεν προσήλθε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό 03/30-03-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής του Δήμου Μυκόνου. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση.

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Αποφ.68/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Αριθμός Απόφασης 196/2015 Θέμα 22 ο : Έκδοση κανονιστικής απόφασης που

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 66/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 66/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 7-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 23792 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής ΑΜΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 851/ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 851/ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 851/22-01-2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 1ης/20-01-2015 συνεδριάσεως της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.23/04-08-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.23/04-08-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής οικονομικών στοιχείων Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, μηνός Απριλίου, Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΤ3ΩΨΥ-Δ4Τ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 1/19-01-2015 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ. Απόφ.: 7/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκθεση Εσόδων Εξόδων Δ Τριμήνου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 290/2008 απόφαση της Δ.Ε. με αριθμό Πρωτ. 10450/30.06.2008

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 290/2008 απόφαση της Δ.Ε. με αριθμό Πρωτ. 10450/30.06.2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 16-04 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4976 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 3-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 29-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 3 / 26-02-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 3 / 26-02-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 3 / 26-02-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σήμερα 20 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 19.09.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 19.09.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 19.09.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 5-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 23416/29-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της Συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι 39 :

Πριν από την έναρξη της Συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι 39 : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail : council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 17/ 05-12-2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και με μνεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 05-03-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Απόφασης 10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ 14569

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 05-03-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Απόφασης 10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ 14569 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5η Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 05-03-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Απόφασης 10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ 14569 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5ης Συνεδρίασης την 05-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης :11/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αριθ. Απόφασης :11/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 12526 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /3/2012 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /3/2012 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /3/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 22-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 14704 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από το πρακτικό 01/02-02-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων του Δήμου Μυκόνου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από το πρακτικό 01/02-02-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων του Δήμου Μυκόνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό 01/02-02-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής του Δήμου Μυκόνου. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 12-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 17-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, 24/3/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ. Π. ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12 Πληροφορίες: Eλ. Βήλου Τηλέφωνο: 24210-21381

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ http://www.trikalacity.gr/files/dimotiki_koinotita/praktiko_no5_ 2012.pdf ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση 2 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού,

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 01-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10209 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθμ. 17/ 2015 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθμ. 17/ 2015 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθμ. 17/ 2015 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 197-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 02-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10521 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 30 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 136/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-5-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 5202 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/22-02-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 99-03/22-02-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΒΩ9Ι-ΛΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΑΔΑ: 457ΒΩ9Ι-ΛΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ.Αποφ 48/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δέλτα Στην χαλάστρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 25 του μηνός Ιουνίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 25 του μηνός Ιουνίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 25 του μηνός Ιουνίου 2011. Αριθ. απόφασης 104-11/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 269/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους 2014 του κληροδοτήματος «Παύλου Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Βουτσίνος

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Βουτσίνος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 25/5/2015 με αριθμ. 12 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 241 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 21.10.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 21.10.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 21.10.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΖ 16.10.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 317-11/08-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα