Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο"

Transcript

1 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

2 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

3 ISBN Υπεύθυνος Λειτουργός Στέλιος Μυτίδης, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1ης Τάξης Εποπτεία Γιάννης Μουρουζίδης, Αν. Διευθυντής Έρευνας και Προγραμματισμού Γενική Ευθύνη Γιώργος Παναγίδης, Γενικός Διευθυντής Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται νοουμένου ότι αναφέρεται η πηγή. ii

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ανάμεσα στις κεντρικές επιδιώξεις κάθε κράτους είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης και ευέλικτης αγοράς εργασίας και ενός άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού ικανού να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις και απαιτήσεις της οικονομίας. Αυτός ο στρατηγικός στόχος καταλαμβάνει εξέχουσα θέση και στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η πρόσφατη οικονομική κρίση είχε σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στους βασικούς δείκτες της αγοράς εργασίας στην Κύπρο. Οι επιπτώσεις αυτές εστιάζονται στη μείωση του ποσοστού απασχόλησης, στην αύξηση του ποσοστού ανεργίας καθώς και στη μείωση του ποσοστού συμμετοχής σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Υπό το φως των πιο πάνω, καταδεικνύεται η αδήριτη ανάγκη για έγκαιρη λήψη μέτρων τα οποία θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση αυτών των δυσμενών επιπτώσεων. Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή αλλά και για παρακολούθηση της υλοποίησης του στόχου της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αποτελεί η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων που διαμορφώνονται τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑνΑΔ, έχοντας ως γνώμονα την αποστολή της για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, καθιέρωσε την περιοδική εκπόνηση της μελέτης Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο. Η μελέτη αναλύει και εξετάζει τις διαχρονικές τάσεις των δεικτών απασχόλησης και ανεργίας, των δεικτών συμμετοχής και προσφοράς στην αγορά εργασίας και των δεικτών συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο για την περίοδο Πρόσθετα, παρέχει και συγκριτικά στοιχεία όπου είναι διαθέσιμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσδοκάται ότι οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της μελέτης θα αξιοποιηθούν έγκαιρα στη λήψη ορθολογιστικών αποφάσεων πολιτικής και στην τροχιοδρόμηση κατάλληλων ενεργειών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στην περίοδο που η οικονομία και η αγορά εργασίας άρχισαν να ξεπερνούν τις δραστικές επιπτώσεις της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης καθοριστικής σημασίας ήταν η εξασφάλιση αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών από τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου προς την οποία η ΑνΑΔ εκφράζει και δημόσια τις ευχαριστίες της. Γιώργος Παναγίδης Γενικός Διευθυντής iii

5 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Εισαγωγή Μέρος Α: Γενική Εικόνα Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού Μέρος Β: Αναλυτική Εικόνα Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού 2. Κυριότεροι δείκτες ανθρώπινου δυναμικού 4. Απασχόληση και Ανεργία 3. Πορίσματα και Εισηγήσεις 5. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 6. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση iv

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ iii 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της μελέτης Έκταση της μελέτης Μεθοδολογία Περίγραμμα της μελέτης 4 ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 5 2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Απασχόληση και Ανεργία Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Πορίσματα Εισηγήσεις 32 ΜΕΡΟΣ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ Δείκτες Ποσοστών Απασχόλησης Γενικό ποσοστό απασχόλησης πληθυσμού χρονών Ποσοστά απασχόλησης πληθυσμού χρονών κατά φύλο Ποσοστά απασχόλησης πληθυσμού χρονών κατά ηλικία Ποσοστά απασχόλησης πληθυσμού χρονών κατά επίπεδο εκπαίδευσης Ποσοστά απασχόλησης πληθυσμού χρονών κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας Ποσοστά απασχόλησης πληθυσμού χρονών κατά ευρεία επαγγελματική κατηγορία _ 54 v

7 4.2. Δείκτες Μορφών Απασχόλησης Μερίδια απασχολούμενου πληθυσμού 15+ χρονών κατά επαγγελματική υπόσταση Μερίδια μερικής ή / και προσωρινής απασχόλησης πληθυσμού 15+ χρονών Δείκτες Ανεργίας Γενικό ποσοστό ανεργίας πληθυσμού 15+ χρονών Ποσοστά ανεργίας πληθυσμού 15+ χρονών κατά φύλο Ποσοστά ανεργίας πληθυσμού 15+ χρονών κατά ηλικία Ποσοστά ανεργίας πληθυσμού 15+ χρονών κατά επίπεδο εκπαίδευσης Μερίδια ανεργίας πληθυσμού 15+ χρονών κατά διάρκεια ανεργίας ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δείκτες Ποσοστών Συμμετοχής στην Αγορά Εργασίας Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών Ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών κατά φύλο Ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών κατά ηλικία Ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών κατά επίπεδο εκπαίδευσης Δείκτες Αδρανών που Επιθυμούν Εργασία Γενικό ποσοστό αδρανών χρονών που επιθυμούν εργασία Ποσοστά αδρανών χρονών που επιθυμούν εργασία κατά φύλο Ποσοστά αδρανών χρονών που επιθυμούν εργασία κατά ηλικία Ποσοστά αδρανών χρονών που επιθυμούν εργασία κατά επίπεδο εκπαίδευσης Δείκτες Προσφοράς Εργατικού Δυναμικού Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών Ρυθμοί μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών κατά φύλο Γενικός ρυθμός μεταβολής απασχολούμενου πληθυσμού 15+ χρονών Ρυθμοί μεταβολής απασχολούμενου πληθυσμού 15+ χρονών κατά φύλο Ρυθμοί μεταβολής απασχολούμενου πληθυσμού 15+ χρονών κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας Ρυθμοί μεταβολής απασχολούμενου πληθυσμού 15+ χρονών κατά ευρεία επαγγελματική κατηγορία ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Δείκτες Ποσοστών Συμμετοχής Πληθυσμού σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Γενικό ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού χρονών 116 vi

8 Ποσοστά συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού χρονών κατά φύλο Ποσοστά συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού χρονών κατά ηλικία Ποσοστά συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού χρονών κατά επίπεδο εκπαίδευσης Ποσοστά συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού χρονών κατά κατάσταση απασχόλησης Δείκτες Ποσοστών Συμμετοχής Απασχολουμένων σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ποσοστά συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση απασχολουμένων χρονών κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας Ποσοστά συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση απασχολουμένων χρονών κατά ευρεία επαγγελματική κατηγορία Δείκτες Ποσοστών Συμμετοχής Πληθυσμού σε Κατάρτιση Γενικό ποσοστό συμμετοχής σε κατάρτιση του πληθυσμού χρονών Ποσοστά συμμετοχής σε κατάρτιση του πληθυσμού χρονών κατά φύλο Ποσοστά συμμετοχής σε κατάρτιση του πληθυσμού χρονών κατά ηλικία Ποσοστά συμμετοχής σε κατάρτιση του πληθυσμού χρονών κατά επίπεδο εκπαίδευσης Ποσοστά συμμετοχής σε κατάρτιση του πληθυσμού χρονών κατά κατάσταση απασχόλησης Δείκτες Ποσοστών Συμμετοχής Απασχολουμένων σε Κατάρτιση Ποσοστά συμμετοχής σε κατάρτιση απασχολουμένων χρονών κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας Ποσοστά συμμετοχής σε κατάρτιση απασχολουμένων χρονών κατά ευρεία επαγγελματική κατηγορία 154 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 157 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΩΝ 159 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ 175 vii

9

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκριτική ανάλυση των διαχρονικών τάσεων των δεικτών ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην παρακολούθηση της προσπάθειας κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επίτευξη των στρατηγικών στόχων που καθορίζονται στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, η βελτίωση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων και οι περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής αυτής. Η παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων των δεικτών ανθρώπινου δυναμικού έχει μεγάλη σημασία αφού υποστηρίζει τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων πολιτικής καθώς και διορθωτικών μέτρων. Η ΑνΑΔ, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της στα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού και της αγοράς εργασίας και αναλαμβάνοντας την ευθύνη στο πλαίσιο του ρόλου και της αποστολής της, καθιέρωσε τη συνεχή παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων των δεικτών ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο και στο πλαίσιο αυτό προχώρησε στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης η οποία καλύπτει την περίοδο Αναμένεται ότι η μελέτη αυτή θα προσθέσει χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες στο γνωσιολογικό απόθεμα της Κύπρου, τα οποία θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης, διαχρονικής και έγκυρης εικόνας για την αγορά εργασίας με επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό. Προσδοκάται ότι οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της μελέτης θα αξιοποιηθούν κατάλληλα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς Σκοπός της μελέτης Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ολοκληρωμένη ανάλυση και εξέταση των διαχρονικών τάσεων που διαμορφώνονται αναφορικά με τους δείκτες ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο κατά την περίοδο Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης επικεντρώνονται στα πιο κάτω: Ανάλυση και εξέταση των διαχρονικών τάσεων των κυριότερων δεικτών ανθρώπινου δυναμικού που εμφανίζονται στην Κύπρο. Ανάλυση των διαχρονικών τάσεων των δεικτών απασχόλησης και ανεργίας, όπως τα ποσοστά απασχόλησης, οι μορφές απασχόλησης και τα ποσοστά ανεργίας. Ανάλυση των διαχρονικών τάσεων των δεικτών συμμετοχής και προσφοράς στην αγορά εργασίας, όπως τα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας, τα ποσοστά των αδρανών που επιθυμούν εργασία και οι ρυθμοί μεταβολής του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και των απασχολουμένων. Ανάλυση των διαχρονικών τάσεων των δεικτών συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως τα ποσοστά συμμετοχής του πληθυσμού και των απασχολουμένων σε εκπαίδευση και κατάρτιση. Εξαγωγή συμπερασμάτων και εντοπισμός των πεδίων για τα οποία θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις. 1

11 Διατύπωση εισηγήσεων οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων των δεικτών ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο Έκταση της μελέτης Στη μελέτη εξετάζονται διαχρονικά στοιχεία για τους δείκτες απασχόλησης και ανεργίας, τους δείκτες συμμετοχής και προσφοράς στην αγορά εργασίας, καθώς και τους δείκτες συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση, για την περίοδο Δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού Απασχόληση και Ανεργία Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται για τον κάθε δείκτη αφορούν την περιγραφή του και τις πηγές πληροφοριών, τα διαχρονικά στοιχεία του αριθμητή και του παρονομαστή του δείκτη καθώς και τον δείκτη στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία. 2

12 Δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού Περιγραφή δείκτη και πηγές πληροφοριών Στοιχεία αριθμητή δείκτη Στοιχεία παρονομαστή δείκτη Δείκτης στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι βασικές πηγές πληροφοριών οι οποίες αξιοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της μελέτης είναι η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου και η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία όπου αντλήθηκαν στοιχεία από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού. Τα στοιχεία τόσο για την Κύπρο όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρονται στον μέσο όρο του έτους για τα χρόνια Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού στην Κύπρο καλύπτει στατιστικά αντιπροσωπευτικό δείγμα νοικοκυριών σε όλες τις επαρχίες και διεξάγεται κάθε τρίμηνο. Για τη συλλογή των στοιχείων και πληροφοριών πραγματοποιούνται επισκέψεις σε περίπου νοικοκυριά και λαμβάνονται πληροφορίες από περίπου άτομα. Τα στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση αντλήθηκαν από τη στατιστική βάση δεδομένων στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας η οποία περιέχει με δομημένο τρόπο τα σχετικά στοιχεία Μεθοδολογία Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε για την ετοιμασία της μελέτης διαλαμβάνει τέσσερα στάδια που είναι τα ακόλουθα: Σε πρώτο στάδιο διοχετεύθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου στην ΑνΑΔ τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού σε ακατέργαστη ηλεκτρονική μορφή (raw data). 3

13 Το δεύτερο στάδιο διελάμβανε την επεξεργασία και ανάλυση των πληροφοριών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με την αξιοποίηση των λογισμικών πακέτων Cognos και Excel. Ακολούθησε στο τρίτο στάδιο η εξαγωγή από τη στατιστική βάση δεδομένων στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας των διαθέσιμων συγκριτικών στοιχείων που αναφέρονταν στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού. Τέλος, στο τέταρτο στάδιο έγινε χαρτογράφηση των διαχρονικών τάσεων των δεικτών ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο, ετοιμάστηκαν τα σχεδιαγράμματα και τα διαγράμματα της μελέτης και συγγράφηκε το κείμενο Περίγραμμα της μελέτης Στο πρώτο κεφάλαιο περιέχονται ο σκοπός και η έκταση της μελέτης καθώς και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση της μελέτης. Το Μέρος Α περιλαμβάνει 2 κεφάλαια (κεφάλαια 2 και 3) στα οποία παρουσιάζεται η γενική εικόνα των δεικτών ανθρώπινου δυναμικού κατά την περίοδο Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότεροι δείκτες ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, εξετάζονται οι κυριότεροι δείκτες σε σχέση με την απασχόληση και ανεργία, τη συμμετοχή και προσφορά στην αγορά εργασίας καθώς και τη συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση. Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται τα πορίσματα που απορρέουν μέσα από την επισκόπηση των διαχρονικών τάσεων των κυριότερων δεικτών ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντοπίζονται τα πεδία στα οποία θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις και διατυπώνονται συγκεκριμένες εισηγήσεις. Το Μέρος Β περιλαμβάνει 3 κεφάλαια (κεφάλαια 4, 5 και 6) στα οποία παρουσιάζεται η αναλυτική εικόνα των δεικτών ανθρώπινου δυναμικού κατά την περίοδο Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται διαχρονικά στοιχεία για τους δείκτες απασχόλησης και ανεργίας στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δείκτες που αναλύονται αφορούν τα ποσοστά απασχόλησης, τις μορφές απασχόλησης και τα ποσοστά ανεργίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται διαχρονικά στοιχεία για τους δείκτες συμμετοχής και προσφοράς στην αγορά εργασίας στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δείκτες που αναλύονται αφορούν τα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας, τα ποσοστά των αδρανών που επιθυμούν εργασία και τους ρυθμούς μεταβολής του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και των απασχολουμένων. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται διαχρονικά στοιχεία για τους δείκτες συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δείκτες που αναλύονται αφορούν τα ποσοστά συμμετοχής τόσο του πληθυσμού όσο και των απασχολουμένων σε εκπαίδευση και κατάρτιση. 4

14 ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 5

15

16 2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται οι διαχρονικές τάσεις των κυριότερων δεικτών ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία, κατά την περίοδο Γενική Εικόνα Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού Απασχόληση και Ανεργία Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2.1. Απασχόληση και Ανεργία Το υποκεφάλαιο αυτό εξετάζει τα ποσοστά απασχόλησης πληθυσμού χρονών καθώς και τα ποσοστά ανεργίας πληθυσμού 15+ χρονών τόσο για το σύνολο όσο και κατά φύλο, ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης. Το Σχεδιάγραμμα 1 απεικονίζει το γενικό ποσοστό απασχόλησης πληθυσμού χρονών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο Οι συνέπειες της πρόσφατης οικονομικής κρίσης είναι εμφανείς στο γενικό ποσοστό απασχόλησης πληθυσμού χρονών στην Κύπρο, αφού κατά την περίοδο παρουσίασε μεγάλη πτώση και από το 2013 κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά στην 7

17 Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση σταδιακά μειώθηκε και αντιστράφηκε η εικόνα αφού το 2009 ήταν +6,3% ενώ το 2015 ανήλθε στο -2,1%. Σημειώνεται όμως η μικρή βελτίωση του ποσοστού το 2015 (67,9%) σε συνέχεια της βελτίωσης το 2014 που επιβεβαιώνει τη σταδιακή ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. 85% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 75% 75,3% 75,0% 73,4% 70% 70,2% 68,4% 69,2% 70,0% 65% 69,0% 68,6% 68,6% 68,4% 67,2% 67,6% 67,9% 60% Κύπρος ΕΕ Επισημαίνεται ότι ο στόχος της Κύπρου μέχρι το 2020 αναφορικά με το γενικό ποσοστό απασχόλησης πληθυσμού χρονών είναι να ανέρχεται μεταξύ 75%-77% ενώ ο στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να φτάσει στο 75%. Στα Σχεδιαγράμματα 2 και 3 παρουσιάζονται αντίστοιχα το ποσοστό απασχόλησης ανδρών και γυναικών χρονών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο Το ποσοστό απασχόλησης ανδρών χρονών στην Κύπρο από το 2013 εμφανίζεται χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ψαλίδα να ανοίγει ακόμη περισσότερο μέχρι το Συγκεκριμένα. η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009 ήταν +7,1% ενώ το 2015 έφτασε στο -3,5% λόγω της μεγάλης πτωτικής τάσης που εμφάνισε (82,8% το 2009 και 72,3% το 2015). Επισημαίνεται ωστόσο η μικρή βελτίωση του ποσοστού το 2015 σε σχέση με το 2014 (71,6%). Το ποσοστό απασχόλησης γυναικών χρονών στην Κύπρο, με εξαίρεση το 2013 και το 2015, βρισκόταν σε ψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009 έφτανε στο +6,0% ενώ το 2015 βρισκόταν στο -0,2%. Σημειώνεται η μεγάλη πτώση η οποία παρατηρήθηκε στο ποσοστό αυτό από το 2009 (68,3%) μέχρι το 2013 (62,2%). 8

18 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 82,8% 81,7% 79,6% 75% 75,7% 76,1% 75,1% 75,0% 74,6% 74,3% 75,0% 75,8% 72,6% 71,6% 72,3% 65% Κύπρος ΕΕ 75% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 68,3% 68,8% 67,7% 65% 60% 64,8% 62,3% 62,1% 62,2% 62,4% 62,6% 62,2% 63,9% 63,4% 64,2% 64,0% 55% Κύπρος ΕΕ 9

19 Συγκρίνοντας τα ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο στην Κύπρο την περίοδο φαίνεται ότι το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών κυμαινόταν σε αισθητά ψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών. Επισημαίνεται όμως, ότι ενώ η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά αυτά το 2009 βρισκόταν στο +14,5% (μεγαλύτερη διαφορά περιόδου) το 2015 μειώθηκε αισθητά στο +8,3%. Η μικρότερη διαφορά της περιόδου παρουσιάστηκε το 2014 με +7,7%. Το Σχεδιάγραμμα 4 απεικονίζει τα ποσοστά απασχόλησης πληθυσμού χρονών κατά ηλικία στην Κύπρο την περίοδο τα οποία ακολουθούν την ίδια τάση με το γενικό ποσοστό απασχόλησης. 100% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 82,3% 82,2% 81,3% 78,4% 75,5% 76,2% 76,5% 60% 55,7% 56,3% 54,8% 50,7% 49,6% 46,9% 48,5% 40% 20% 34,8% 33,8% 30,1% 28,1% 23,5% 25,8% 25,5% 0% Το μεγαλύτερο με σημαντική διαφορά ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού χρονών στην Κύπρο εντοπίζεται στον πληθυσμό χρονών. Το ποσοστό αυτό, παρόλο που παρουσίασε σημαντική πτώση από το 2009 (82,3%) μέχρι το 2015 (76,5%), διατηρήθηκε σε σχετικά ψηλά επίπεδα. Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης παρατηρείται στον πληθυσμό χρονών. Το ποσοστό απασχόλησης το 2009 βρισκόταν στο 55,7% ενώ το 2015 κατήλθε στο 48,5% σημειώνοντας σημαντική μείωση. Το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης παρουσιάζεται στον πληθυσμό χρονών. Το ποσοστό αυτό, ενώ το 2009 ανερχόταν στο 34,8% στη συνέχεια ακολούθησε μεγάλη πτωτική τάση και μειώθηκε στο 25,5% το Το Σχεδιάγραμμα 5 δείχνει τα ποσοστά απασχόλησης πληθυσμού χρονών κατά επίπεδο εκπαίδευσης στην Κύπρο την περίοδο

20 100% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 84,5% 82,7% 74,3% 73,2% 81,2% 71,0% 78,8% 68,7% 76,3% 77,3% 78,3% 64,6% 64,6% 64,2% 60% 64,9% 66,8% 65,1% 57,8% 54,9% 54,6% 55,1% 40% Εκπαίδευση μέχρι κατώτερη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέχρι μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια Τριτοβάθμια εκπαίδευση Το μεγαλύτερο με σημαντική διαφορά ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού χρονών στην Κύπρο παρατηρείται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επισημαίνεται ότι το ποσοστό αυτό υποχώρησε σημαντικά από 84,5% το 2009 σε 76,3% το 2013 και στη συνέχεια αυξήθηκε στο 78,3% το Αξιόλογο παρουσιάζεται επίσης το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού χρονών στην εκπαίδευση μέχρι μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια. Το ποσοστό απασχόλησης ενώ το 2009 βρισκόταν στο 74,3% στη συνέχεια εμφάνισε δραστική καθοδική τάση υποχωρώντας στο 64,2% το Το γενικό ποσοστό ανεργίας πληθυσμού 15+ χρονών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραμμα 6. Παρόλο που το γενικό ποσοστό ανεργίας πληθυσμού 15+ χρονών στην Κύπρο από το 2009 μέχρι το 2011 εμφανιζόταν σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντούτοις από το 2012 και μετά κυμαίνεται σε αισθητά ψηλότερα επίπεδα. Το γενικό ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο παρουσίασε δραστική επιδείνωση και από 5,4% το 2009 ανήλθε στο 16,1% το 2014 αλλά, για πρώτη φορά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, εμφάνισε βελτίωση κατερχόμενο στο 14,9% το Η χειρότερη επίδοση στην Κύπρο σημειώθηκε το 2014 με 16,1% και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 με 10,8%. Επισημαίνεται ότι το 2015 η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά ανήλθε στο +5,5%. 11

21 20% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 15+ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 15,9% 16,1% 11,8% 14,9% 10% 5% 8,9% 5,4% 9,5% 9,6% 6,3% 7,9% 10,4% 10,8% 10,2% 9,4% 0% Κύπρος ΕΕ Στα Σχεδιαγράμματα 7 και 8 παρουσιάζονται αντίστοιχα το ποσοστό ανεργίας ανδρών και γυναικών 15+ χρονών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο Σημαντικά χαμηλότερο, από το 2009 μέχρι το 2011, ήταν το ποσοστό ανεργίας ανδρών 15+ χρονών στην Κύπρο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετη εικόνα παρατηρείται από το 2012 μέχρι το 2015 όταν το ποσοστό στην Κύπρο άρχισε να κυμαίνεται σε αισθητά ψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Κύπρο από το 2009 (5,3%) μέχρι το 2014 (17,0%) παρατηρήθηκε πολύ μεγάλη αύξηση ενώ το 2015 υπήρξε αξιόλογη μείωση με το ποσοστό να κατέρχεται στο 15,0%. Η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σμικρύνθηκε κατά το 2015 (+5,7%) συγκριτικά με το 2014 όταν ανήλθε στη μέγιστη τιμή της (+6,9%). Το ποσοστό ανεργίας γυναικών 15+ χρονών στην Κύπρο, από το 2009 μέχρι το 2011, βρισκόταν σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ από το 2012 μέχρι το 2015 σε σημαντικά ψηλότερα επίπεδα. Η ίδια τάση παρατηρείται στο ποσοστό ανεργίας των γυναικών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση αφού από το 2009 μέχρι το 2013 είχαν σημαντική αύξηση (το 2013 εμφανίστηκε η χειρότερη επίδοση τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 15,2% και 10,9% αντίστοιχα) ενώ στη συνέχεια κινήθηκαν πτωτικά. Μεγάλη εξακολουθεί να είναι η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά το 2015 (+5,3%). Συγκρίνοντας τα ποσοστά ανεργίας κατά φύλο στην Κύπρο την περίοδο διαπιστώνεται ότι το ποσοστό ανεργίας των ανδρών από το 2009 μέχρι το 2010 ήταν χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών ενώ από το 2011 και μετά κυμαίνεται σε ψηλότερα επίπεδα. Επισημαίνεται ότι το 2009 το ποσοστό των ανδρών ήταν κατά 0,2% μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών ενώ το 2014 σημειώθηκε η μεγαλύτερη διαφορά όταν το ποσοστό των ανδρών ήταν κατά 1,9% μεγαλύτερο από εκείνο των γυναικών. Το 2015 η διαφορά αυτή σμικρύνθηκε σημαντικά με το ποσοστό των ανδρών να είναι μόλις 0,2% μεγαλύτερο. 12

22 20% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 15+ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,5% 17,0% 15% 12,5% 15,0% 10% 8,9% 9,6% 9,5% 8,1% 10,4% 10,8% 10,1% 9,3% 5% 5,3% 6,1% 0% Κύπρος ΕΕ 20% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15+ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 15,2% 15,1% 14,8% 10% 8,8% 9,5% 9,7% 11,1% 10,5% 10,9% 10,3% 9,5% 5% 5,5% 6,4% 7,6% 0% Κύπρος ΕΕ 13

23 Το Σχεδιάγραμμα 9 παρουσιάζει τα ποσοστά ανεργίας πληθυσμού 15+ χρονών κατά ηλικία στην Κύπρο την περίοδο % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 15+ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,9% 36,0% 32,8% 30% 27,7% 22,4% 15% 0% 16,6% 16,3% 15,6% 13,8% 13,9% 10,5% 13,9% 12,4% 13,1% 6,8% 5,4% 9,7% 4,6% 5,4% 4,3% 4,7% 4,9% 1,1% 1,8% 1,2% 0,6% 0,2% 0,6% Διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο με πολύ σημαντική διαφορά ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται στον πληθυσμό χρονών, διαπίστωση που επιβεβαιώνει ότι η ανεργία επηρεάζει κατά κύριο λόγο τους νέους. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας το 2009 έφτανε στο 13,8%, στη συνέχεια παρουσίασε κατακόρυφη άνοδο και ανήλθε στο 38,9% το 2013 ενώ το 2015 σημείωσε μεγάλη βελτίωση πέφτοντας στο 32,8%. Σε ψηλά επίπεδα, με διαχρονικά αυξητική τάση, βρίσκεται επίσης το ποσοστό ανεργίας του πληθυσμού χρονών και χρονών. Το ποσοστό ανεργίας του πληθυσμού χρονών από 4,6% το 2009 αυξήθηκε στο 13,1% το 2015 ενώ το ποσοστό ανεργίας του πληθυσμού χρονών από 4,3% το 2009 ανήλθε στο 15,6% το Σημειώνεται όμως ότι και στις δύο ηλικιακές ομάδες το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά το 2015 συγκριτικά με το Στο Σχεδιάγραμμα 10 φαίνονται τα ποσοστά ανεργίας πληθυσμού 15+ χρονών κατά επίπεδο εκπαίδευσης στην Κύπρο την περίοδο Επισημαίνεται ότι το ποσοστό ανεργίας σε όλα ανεξαιρέτως τα επίπεδα εκπαίδευσης, από το 2008 μέχρι το 2014, παρουσίασε κατά κανόνα κατακόρυφη ανοδική τάση ενώ το 2015 σημείωσε μικρή πτώση. 14

24 25% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 15+ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 19,2% 19,3% 18,3% 15% 13,2% 17,2% 18,2% 16,5% 10% 5% 8,8% 6,0% 7,0% 7,4% 5,7% 6,4% 7,2% 5,7% 4,6% 12,7% 10,2% 13,2% 12,9% 12,0% 0% Εκπαίδευση μέχρι κατώτερη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέχρι μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια Τριτοβάθμια εκπαίδευση Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας του πληθυσμού 15+ χρονών στην Κύπρο με εξαίρεση το 2011 συγκεντρωνόταν στην εκπαίδευση μέχρι κατώτερη δευτεροβάθμια. Το ποσοστό ανεργίας στην εκπαίδευση μέχρι κατώτερη δευτεροβάθμια εκτοξεύτηκε από 6,0% το 2009 στο 19,3% το 2014 ενώ το 2015 βελτιώθηκε αφού κατήλθε στο 18,3%. Παρόμοια τάση παρουσιάζεται επίσης στην εκπαίδευση μέχρι μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια όταν το ποσοστό ανεργίας από 5,7% το 2009 αναρριχήθηκε στο 18,2% το 2014 και μειώθηκε στο 16,5% το Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας του πληθυσμού 15+ χρονών στην Κύπρο παρατηρείται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επισημαίνεται όμως η πολύ μεγάλη αυξητική τάση η οποία εμφανίστηκε από το 2009 όταν το ποσοστό ανεργίας βρισκόταν στο 4,6% μέχρι το 2013 όταν ανήλθε στο 13,2% και η μείωση του στο 12,0% το Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας Στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζονται τα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών, τα ποσοστά αδρανών χρονών που επιθυμούν εργασία, οι ρυθμοί μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών και οι ρυθμοί μεταβολής 15

25 απασχολούμενου πληθυσμού 15+ χρονών. Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζονται τόσο για το σύνολο όσο και κατά φύλο. Στο Σχεδιάγραμμα 11 παρουσιάζεται το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 73,0% 73,6% 73,5% 73,5% 73,6% 74,3% 73,9% 70% 70,8% 71,0% 71,1% 71,7% 72,0% 72,3% 72,5% 65% Κύπρος ΕΕ Το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών στην Κύπρο κυμαίνεται σε ψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισημαίνεται όμως ότι η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε διαχρονικά πτώση και από +2,2% που ήταν το 2009 κατήλθε στο +1,4% το Τα Σχεδιαγράμματα 12 και 13 απεικονίζουν αντίστοιχα το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας ανδρών και γυναικών χρονών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο Το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας ανδρών χρονών στην Κύπρο είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισημαίνεται ότι η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση εμφάνισε διαχρονικά αισθητή μείωση και από +3,1% το 2009 κατήλθε στο +0,5% το Αυτό οφείλεται στην πτωτική τάση που παρουσίασε το ποσοστό συμμετοχής των ανδρών στην Κύπρο σε συνδυασμό με την μικρή άνοδο του ποσοστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας γυναικών χρονών στην Κύπρο είναι ψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009 έφτανε στο +1,9%, το 2013 μειώθηκε στο +1,2% ενώ το 2015 η διαφορά μεγάλωσε και πάλι φτάνοντας στο +2,6%. 16

26 Συγκρίνοντας τα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας κατά φύλο στην Κύπρο την περίοδο διαπιστώνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής των ανδρών κυμαίνεται σε σημαντικά ψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών. Επισημαίνεται όμως ότι ενώ η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά αυτά το 2009 ήταν στο 14,7% (μεγαλύτερη διαφορά) το 2015 μειώθηκε αισθητά στο 9,4% (μικρότερη διαφορά). 90% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 80% 80,7% 80,4% 80,4% 80,7% 80,6% 80,0% 78,8% 75% 77,6% 77,6% 77,5% 77,8% 77,9% 78,1% 78,3% 70% Κύπρος ΕΕ 75% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 69,1% 69,4% 65% 67,4% 67,4% 66,0% 64,1% 64,4% 64,8% 66,9% 65,5% 67,2% 66,0% 66,5% 66,8% 60% Κύπρος ΕΕ 17

27 Τα ποσοστά αδρανών χρονών που επιθυμούν εργασία τόσο για το σύνολο όσο και κατά φύλο στην Κύπρο την περίοδο παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραμμα 14. 8% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 5,5% 5,6% 5,8% 4% 2% 2,2% 2,7% 1,7% 3,2% 2,7% 2,2% 4,1% 4,4% 3,4% 3,6% 2,7% 2,7% 4,5% 4,5% 4,5% 3,3% 3,3% 3,1% 0% Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Η επιθυμία του αδρανούς δυναμικού χρονών για εργασία στην Κύπρο βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Το ποσοστό επιθυμίας για εργασία κατά το 2009 έφτανε στο 2,2% ενώ το 2015 αυξήθηκε στο 4,5%. Επισημαίνεται ότι σημαντικό μέρος του αδρανούς δυναμικού αποτελείται από τους συνταξιούχους και τους μαθητές/φοιτητές (περίπου 60%) κάτι που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη μη επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των αδρανών για εργασία. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται το ποσοστό των αδρανών ανδρών χρονών που επιθυμούν εργασία στην Κύπρο παρόλο που την περίοδο σημείωσε αύξηση. Συγκεκριμένα, το ποσοστό επιθυμίας των ανδρών για εργασία το 2009 βρισκόταν μόλις στο 1,7% ενώ το 2015 αυξήθηκε στο 3,1%. Μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των αδρανών ανδρών εμφανίζεται το ποσοστό των αδρανών γυναικών χρονών που επιθυμούν εργασία. Το ποσοστό επιθυμίας των αδρανών γυναικών για εργασία το 2009 βρισκόταν στο 2,7% ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ανοδική τάση φτάνοντας στο 5,8% το Το Σχεδιάγραμμα 15 δείχνει τους ρυθμούς μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών τόσο για το σύνολο όσο και κατά φύλο στην Κύπρο την περίοδο Ο ρυθμός μεταβολής του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών στην Κύπρο από το 2009 μέχρι το 2012 κινήθηκε σε θετικά επίπεδα, σε αντίθεση με το 2013 και μετά όταν 18

28 άρχισε να παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο. Ο ψηλότερος με διαφορά ρυθμός αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού εντοπίζεται το 2010 (4,2%) ενώ αξιόλογος ήταν και ο ρυθμός αύξησης το 2011 (2,5%). Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε μέσα στο 2015 όταν ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός συρρικνώθηκε κατά 2,6%. 8% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 15+ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,9% 5,6% 4% 1,8% 4,2% 3,0% 2,9% 2,5% 2,1% 1,3% 1,1% 1,4% 0% -1,5% 0,7% -0,2% -0,6% -0,4% -1,0% -2,0% -2,1% -2,6% -4% -3,1% Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Ο ρυθμός μεταβολής των οικονομικά ενεργών ανδρών 15+ χρονών, με εξαίρεση το 2012, βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο ρυθμό των γυναικών. Σημειώνεται ότι το 2009 και από το 2013 μέχρι το 2015 ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός των ανδρών είχε πτώση με τη χειρότερη επίδοση να σημειώνεται το 2015 (-3,1%). Η καλύτερη επίδοση της περιόδου εμφανίστηκε το 2010 όταν υπήρξε αύξηση 3,0%. Αναφορικά με τον ρυθμό μεταβολής των οικονομικά ενεργών γυναικών 15+ χρονών, φαίνεται ότι αυτός κυμάνθηκε κατά κανόνα σε ψηλά επίπεδα την περίοδο , με τις καλύτερες με διαφορά επιδόσεις να παρατηρούνται το 2009 (5,9%) και το 2010 (5,6%). Σημειώνονται όμως οι μειώσεις το 2013 (-0,2%) και το 2015 (-2,1%). Οι ρυθμοί μεταβολής απασχολούμενου πληθυσμού 15+ χρονών τόσο για το σύνολο όσο και κατά φύλο στην Κύπρο την περίοδο φαίνονται στο Σχεδιάγραμμα 16. Από την εξέταση των στοιχείων φαίνονται καθαρά οι επιπτώσεις της πρόσφατης οικονομικής κρίσης πάνω στον ρυθμό μεταβολής του απασχολούμενου πληθυσμού 15+ χρονών. Η μείωση της απασχόλησης, η οποία παρουσιάστηκε το 2012 (-3,3%) για πρώτη 19

29 φορά μετά το 1974, συνεχίστηκε και το 2013 (-5,2%) σε μεγαλύτερο βαθμό ενώ το 2014 και το 2015 η μείωση περιορίστηκε στο -0,6% και -1,3% αντίστοιχα. 10% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 15+ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 4,5% 4,6% 3,2% 0% -5% 0,0% -3,6% 2,0% 1,6% 0,0% 0,8% -3,0% -3,3% -3,5% -4,8% -5,2% -5,6% 1,6% -0,8% -0,6% -1,3% -1,7% -2,7% -10% Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Ο ρυθμός μεταβολής των απασχολουμένων ανδρών 15+ χρονών στην Κύπρο, με εξαίρεση το 2015, κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο ρυθμό των γυναικών. Σημειώνεται ότι το 2009 (-3,6%), το 2012 (-3,5%), το 2013 (-5,6%) και το 2014 (- 2,7%) παρατηρήθηκαν ψηλοί ρυθμοί μείωσης της απασχόλησης των ανδρών ενώ το 2015 η πτώση περιορίστηκε στο -0,8%. Σε σχέση με τον ρυθμό μεταβολής των απασχολουμένων γυναικών 15+ χρονών στην Κύπρο, επισημαίνεται ότι παρόλο που η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε και την απασχόληση των γυναικών εντούτοις ο ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης τους παρέμεινε θετικός από το 2009 μέχρι το 2011 καθώς και το Το 2012 και το 2013 η απασχόληση των γυναικών κατέγραψε σημαντική υποχώρηση κατά -3,0% και -4,8% αντίστοιχα ενώ το 2015 η μείωση έφτασε στο -1,7% Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τα ποσοστά συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού χρονών τόσο για το σύνολο όσο και κατά φύλο και κατάσταση απασχόλησης καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολουμένων χρονών κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας και ευρεία επαγγελματική κατηγορία. 20

30 Η συμμετοχή σε εκπαίδευση περιλαμβάνει τα άτομα που παρακολουθούσαν εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολείο, σχολή, κολέγιο ή πανεπιστήμιο εντός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος τις 4 τελευταίες εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Η συμμετοχή σε κατάρτιση περιλαμβάνει τα άτομα που παρακολούθησαν μαθήματα, σεμινάρια, συνέδρια, ιδιαίτερα μαθήματα ή επιμορφωτικά προγράμματα εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος τις 4 τελευταίες εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Στο Σχεδιάγραμμα 17 φαίνεται το γενικό ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού χρονών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 10,7% 10,8% 10,7% 9,5% 9,3% 9,1% 9,2% 9% 7% 8,3% 8,1% 7,8% 7,7% 7,2% 7,1% 7,5% 5% Κύπρος ΕΕ Το γενικό ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού χρονών στην Κύπρο κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση από -1,2% το 2009 αυξήθηκε σημαντικά στο -3,2% το 2015 λόγω της πτωτικής τάσης που παρατηρείται στο ποσοστό στην Κύπρο και της ανοδικής τάσης στο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται ωστόσο η μικρή ανάκαμψη στο ποσοστό συμμετοχής της Κύπρου το 2015 (7,5%) σε σχέση με το 2014 (7,1%). Επισημαίνεται ότι ο στόχος της Κύπρου μέχρι το 2020 αναφορικά με το γενικό ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού χρονών είναι να ανέλθει στο 12%. Στα Σχεδιαγράμματα 18 και 19 φαίνονται αντίστοιχα το ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση των ανδρών και των γυναικών χρονών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο Το ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση των ανδρών χρονών στην Κύπρο εμφανίζεται μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009 βρισκόταν μόλις στο -0,2% ενώ στη συνέχεια παρουσίασε μεγάλη αυξητική τάση και έφτασε στο -2,8% 21

31 το Σημειώνεται ότι το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζεται εντονότερα από το 2013 και μετά. 11% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,7% 9,9% 9,7% 9% 8,6% 8,4% 8,3% 8,5% 8,4% 7% 7,9% 7,7% 7,4% 7,0% 6,7% 6,9% 5% Κύπρος ΕΕ Σε χαμηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται το ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών χρονών στην Κύπρο. Η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009 έφτανε στο -2,2% ενώ στη συνέχεια εμφάνισε μεγάλη αυξητική τάση και ανήλθε στο -3,8% το Όπως και στην περίπτωση των ανδρών, η διαφορά ανάμεσα στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να εμφανίζεται μεγαλύτερη από το 2013 και μετά. 14% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 10% 10,4% 10,2% 9,8% 9,9% 11,6% 11,8% 11,7% 8% 6% 8,2% 8,2% 7,9% 8,0% 7,4% 7,5% 7,9% 4% Κύπρος ΕΕ Συγκρίνοντας τα ποσοστά συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση κατά φύλο στην Κύπρο την περίοδο προκύπτει ότι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών κυμαίνεται κατά κανόνα σε ψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής των ανδρών. 22

32 Επισημαίνεται ότι το ποσοστό των ανδρών ήταν ψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών μόνο το 2009 κατά 0,2% ενώ από το 2010 και έπειτα η εικόνα αυτή αντιστράφηκε με το ποσοστό των γυναικών να υπερβαίνει εκείνο των ανδρών (1,0% το 2015). Στο Σχεδιάγραμμα 20 παρουσιάζεται το ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολουμένων χρονών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 11% 10,2% 10,0% 9,7% 9,8% 11,6% 11,7% 11,6% 9% 7% 8,5% 8,5% 8,2% 8,0% 7,8% 7,8% 8,0% 5% Κύπρος ΕΕ Το ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολουμένων χρονών στην Κύπρο είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009 έφτανε στο -1,7% ενώ το 2015 αυξήθηκε σημαντικά στο -3,6%. Εντονότερη ήταν η διαφορά ανάμεσα στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014 (-3,9%). Το Σχεδιάγραμμα 21 απεικονίζει το ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση των ανέργων χρονών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο % 10% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,8% 9,5% 9,5% 9,4% 10,3% 9,8% 9,5% 8% 6% 4% 6,9% 6,1% 7,4% 7,2% 6,0% 5,4% 5,8% 2% Κύπρος ΕΕ 23

33 Διαπιστώνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση των ανέργων χρονών στην Κύπρο είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση από -1,9% που ήταν το 2009 παρουσίασε αύξηση και ανήλθε στο -3,7% το Οι μεγαλύτερες διαφορές εμφανίστηκαν το 2013 (-4,3%) και το 2014 (-4,4%). Στο Σχεδιάγραμμα 22 φαίνεται το ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση των αδρανών χρονών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 7,7% 7,3% 7,1% 7,1% 8,0% 8,2% 8,2% 6% 7,3% 6,5% 6,5% 6,7% 5,9% 5,6% 6,3% 4% 2% Κύπρος ΕΕ Σε χαμηλότερα επίπεδα, με εξαίρεση το 2009, παρουσιάζεται το ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση των αδρανών χρονών στην Κύπρο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2009 το ποσοστό στην Κύπρο ήταν μεγαλύτερο κατά 0,4% από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ στη συνέχεια παρατηρήθηκε αντιστροφή της εικόνας με τους αδρανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εμφανίζουν ψηλότερο ποσοστό συμμετοχής. Η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά αυτά παρατηρήθηκε το 2014 με -2,6% αλλά υποχώρησε στο -1,9% το Συγκρίνοντας τα ποσοστά συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού κατά κατάσταση απασχόλησης στην Κύπρο την περίοδο φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται στους απασχολούμενους χρονών. Το ποσοστό συμμετοχής των αδρανών χρονών τις περιόδους και βρισκόταν σε ψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής των ανέργων ενώ την περίοδο η εικόνα αυτή είναι διαφορετική με το ποσοστό συμμετοχής των ανέργων να είναι μεγαλύτερο. Στο Σχεδιάγραμμα 23 φαίνονται τα ποσοστά συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολουμένων χρονών κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο την περίοδο Το μεγαλύτερο με σημαντική διαφορά ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολουμένων χρονών στην Κύπρο εντοπίζεται στον τριτογενή 24

34 τομέα. Το ποσοστό αυτό σημείωσε πτώση από 10,1% το 2009 στο 9,0% το 2014 και ανάκαμψε οριακά φτάνοντας στο 9,2% το % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23 ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 10,1% 10,1% 9,7% 9,2% 9,0% 9,0% 9,2% 5% 3,9% 3,7% 3,6% 4,1% 3,2% 3,2% 3,7% 0% 2,6% 2,7% 2,6% 2,5% 1,6% 1,7% 0,9% Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Το δεύτερο ψηλότερο ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση εμφανίζεται στον δευτερογενή τομέα. Το ποσοστό συμμετοχής το 2009 έφτανε στο 3,9% και το 2015 στο 3,7% έχοντας μικρές αυξομειώσεις κατά την διάρκεια της περιόδου. Σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα παρουσιάζεται το ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση στον πρωτογενή τομέα. Επισημαίνεται ότι η καλύτερη επίδοση σημειώθηκε το 2012 με το ποσοστό να φτάνει στο 2,7%. Το Σχεδιάγραμμα 24 δείχνει τα ποσοστά συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολουμένων χρονών κατά ευρεία επαγγελματική κατηγορία στην Κύπρο την περίοδο Το μεγαλύτερο με σημαντική διαφορά ποσοστό συμμετοχής εμφανίζεται στους απασχολούμενους χρονών στα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου. Επισημαίνεται όμως ότι το ποσοστό αυτό παρουσίασε αισθητή πτώση από 16,1% που ήταν το 2011 στο 13,7% το 2013 ενώ στη συνέχεια είχε μικρή άνοδο και έφτασε στο 14,3% το Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση εμφανίζεται μεταξύ των απασχολουμένων στα επαγγέλματα μέσου επιπέδου. Το ποσοστό αυτό το 2011 βρισκόταν στο 4,7% και το 2015 στο 5,2% εμφανίζοντας μικρές αυξομειώσεις μέσα στην περίοδο. Σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται το ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολουμένων στα επαγγέλματα κατώτερου επιπέδου. Το ποσοστό συμμετοχής τους το 2011 έφτανε μόλις στο 1,0%, το 2012 υποχώρησε περαιτέρω στο 0,8% ενώ το 2015 ανήλθε στο 1,6%. 25

35 20% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24 ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 16,1% 14,5% 13,7% 13,8% 14,3% 10% 5% 0% 4,7% 5,3% 4,9% 5,0% 5,2% 2,1% 1,6% 1,6% 1,0% 0,8% Ανώτερου επιπέδου Μέσου επιπέδου Κατώτερου επιπέδου Στο Σχεδιάγραμμα 25 απεικονίζονται τα ποσοστά συμμετοχής σε κατάρτιση του πληθυσμού χρονών τόσο για το σύνολο όσο και κατά φύλο στην Κύπρο την περίοδο % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25 ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 5% 3% 6,3% 6,1% 6,1% 5,9% 5,6% 5,7% 5,7% 5,7% 4,9% 5,3% 5,3% 5,0% 4,7% 4,9% 5,0% 4,7% 4,5% 4,2% 4,3% 3,7% 3,7% Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Διαπιστώνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής σε κατάρτιση του πληθυσμού χρονών στην Κύπρο την περίοδο κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, το 26

36 ποσοστό συμμετοχής σε κατάρτιση του πληθυσμού χρονών αυξήθηκε από 4,9% το 2009 στο 5,7% το 2011, ακολούθως κατέγραψε καθοδική πορεία πέφτοντας στο 4,7% το 2014 και στη συνέχεια ανάκαμψε μερικώς φτάνοντας στο 4,9% το Το ποσοστό συμμετοχής σε κατάρτιση των γυναικών χρονών στην Κύπρο κατά την περίοδο κυμαίνεται σε ψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής των ανδρών. Το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών χρονών βρισκόταν στο 5,6% το 2009, ακολούθως αυξήθηκε στο 6,3% το 2011, μειώθηκε στο 5,7% το 2014 ενώ στη συνέχεια ανήλθε στο 6,1% το Το ποσοστό συμμετοχής των ανδρών χρονών από 4,2% το 2009 σημείωσε άνοδο στο 5,0% το 2011 και έκτοτε παρουσίασε αισθητή μείωση πέφτοντας στο 3,7% το Σημειώνεται ότι το 2015 καταγράφηκε η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών και το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών (+2,4%). Τα ποσοστά συμμετοχής σε κατάρτιση του πληθυσμού χρονών κατά κατάσταση απασχόλησης στην Κύπρο την περίοδο παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραμμα % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26 ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 6% 5,6% 6,0% 6,5% 6,1% 5,7% 5,5% 5,8% 4% 3,1% 3,4% 4,5% 4,3% 3,7% 3,2% 3,4% 2% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0% 3,0% 2,7% 2,7% 0% Απασχολούμενοι Άνεργοι Αδρανείς Το ψηλότερο ποσοστό συμμετοχής σε κατάρτιση του πληθυσμού χρονών στην Κύπρο παρατηρείται στους απασχολούμενους. Το ποσοστό αυτό σημείωσε άνοδο από 5,6% το 2009 στο 6,5% το 2011, ακολούθως εμφάνισε πτώση στο 5,5% το 2014 ενώ αυξήθηκε στο 5,8% το Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής σε κατάρτιση εμφανίζεται στους άνεργους χρονών. Σημειώνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής των ανέργων κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα καθόλη τη διάρκεια της περιόδου Συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτό το 27

37 2009 βρισκόταν στο 3,1%, στη συνέχεια ακολούθησε ανοδική τάση φτάνοντας στο 4,5% το 2011 και ακολούθως μειώθηκε στο 3,4% το Σε ιδιαίτερα χαμηλά αλλά σταθερά επίπεδα παρουσιάζεται το ποσοστό συμμετοχής σε κατάρτιση των αδρανών χρονών. Το ποσοστό αυτό το 2009 έφτανε στο 2,8% και το 2015 στο 2,7% έχοντας μικρές αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου. Στο Σχεδιάγραμμα 27 φαίνονται τα ποσοστά συμμετοχής σε κατάρτιση των απασχολουμένων χρονών κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο την περίοδο % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 27 ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 6,5% 7,1% 7,6% 7,0% 6,6% 6,4% 6,6% 4% 0% 2,7% 2,8% 3,0% 2,9% 2,4% 2,0% 2,5% 2,1% 2,5% 2,0% 2,3% 1,1% 0,9% 0,6% Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Το μεγαλύτερο με διαφορά ποσοστό συμμετοχής σε κατάρτιση των απασχολουμένων χρονών στην Κύπρο εντοπίζεται στον τριτογενή τομέα. Το ποσοστό αυτό παρουσίασε άνοδο από 6,5% το 2009 στο 7,6% το 2011, στη συνέχεια μειώθηκε στο 6,4% το 2014 ενώ το 2015 ανήλθε στο 6,6%. Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής σε κατάρτιση των απασχολουμένων χρονών συγκεντρώνεται στον δευτερογενή τομέα. Το ποσοστό αυτό από 2,7% το 2009 ανήλθε στο 3,0% το 2011 και ακολούθως εμφάνισε πτωτική τάση υποχωρώντας μέχρι το 2,0% το 2014 αλλά ανήλθε στο 2,3% το Σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα εμφανίζεται το ποσοστό συμμετοχής σε κατάρτιση στον πρωτογενή τομέα. Επισημαίνεται η άνοδος που παρατηρήθηκε στο ποσοστό αυτό όταν από μόλις 0,9% το 2010 ανήλθε στο 2,5% το 2012, η πτώση που ακολούθησε το 2013 στο 0,6% και η άνοδος το 2015 στο 2,5%. 28

38 Το Σχεδιάγραμμα 28 δείχνει τα ποσοστά συμμετοχής σε κατάρτιση των απασχολουμένων χρονών κατά ευρεία επαγγελματική κατηγορία στην Κύπρο την περίοδο % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 28 ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 10% 12,7% 11,3% 10,5% 10,0% 10,9% 5% 3,7% 3,8% 3,5% 3,2% 3,2% 0% 0,7% 0,4% 0,9% 1,1% 1,0% Ανώτερου επιπέδου Μέσου επιπέδου Κατώτερου επιπέδου Το ψηλότερο με σημαντική διαφορά ποσοστό συμμετοχής σε κατάρτιση των απασχολουμένων χρονών στην Κύπρο εντοπίζεται στα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου. Το ποσοστό αυτό το 2011 ανερχόταν στο 12,7%, το 2014 υποχώρησε αισθητά και κατήλθε στο 10,0% ενώ το 2015 παρουσίασε μικρή αύξηση φτάνοντας στο 10,9%. Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής σε κατάρτιση των απασχολουμένων χρονών εμφανίζεται στα επαγγέλματα μέσου επιπέδου. Το ποσοστό αυτό κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθόλη τη διάρκεια της περιόδου Η καλύτερη επίδοση σημειώθηκε το 2012 με 3,8% ενώ στη συνέχεια παρατηρήθηκε πτωτική τάση με το ποσοστό να κατέρχεται στο 3,2% το Σχεδόν ανύπαρκτη είναι η συμμετοχή σε κατάρτιση των απασχολουμένων χρονών στα επαγγέλματα κατώτερου επιπέδου. Το ποσοστό συμμετοχής τους το 2011 έφτανε μόνο στο 0,7%, το 2012 υποχώρησε περαιτέρω στο 0,4% ενώ μέχρι το 2015 αυξήθηκε στο 1,0%. 29

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2010-2016 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 1 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2011-2017 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 1-2 0 1 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 7-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ISBN 978-9963-43-972-0 Υπεύθυνος Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2008-2014 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 8-2 0 1 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-809-9

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 4-2 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-805-1

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 4-2 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2-2 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 26 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 24-21 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 4-2 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2-2 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 26 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 2-2 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 28 ISBN 978-9963-43-87-5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 24-21 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 7-2 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 214 ISBN 978-9963-43-974-4 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 6-2 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 213 ISBN 978-9963-43-962-1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 8-2 1 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 215 ISBN 978-9963-43-992-8 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ISBN: 9963-43-765-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Συµµετοχής σε ραστηριότητες της ΑνΑ

είκτες Συµµετοχής σε ραστηριότητες της ΑνΑ είκτες Συµµετοχής σε ραστηριότητες της ΑνΑ 21-216 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 1 2 1 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 217 ISBN 978-9963-43-316-2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 1 1 2 1 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 218 ISBN 978-9963-43-331-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0-2 0 0 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-750-8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 26 Υπεύθυνος Λειτουργός Στέλιος Μυτίδης, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 1 0-2 0 1 3

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 1 0-2 0 1 3 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα του Αδρανούς υναµικού της Κύπρου

Πανόραµα του Αδρανούς υναµικού της Κύπρου Πανόραµα του Αδρανούς υναµικού της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων τόσο για το σύνολο του αδρανούς δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα των Ανέργων Γυναικών της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

Πανόραµα των Ανέργων Γυναικών της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 Πανόραµα των Ανέργων Γυναικών της Κύπρου 2-2 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων τόσο για το σύνολο των ανέργων γυναικών της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα των Ανέργων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

Πανόραµα των Ανέργων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 Πανόραµα των Ανέργων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων τόσο για το σύνολο των ανέργων της Κύπρου όσο

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα του Αδρανούς Γυναικείου υναµικού της Κύπρου

Πανόραµα του Αδρανούς Γυναικείου υναµικού της Κύπρου Πανόραµα του Αδρανούς Γυναικείου υναµικού της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων τόσο για το σύνολο του αδρανούς

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Σ Τ Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 0 9

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ 2005-2015 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΪΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Σ Τ Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 0 9

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου

Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης, τόσο για το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ EappleÈapple Ô Eapple ÁÁ ÏÌ Ù ÛÙËÓ K appleúô 2005-2015 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία 217-227 ISBN: 978-9963-43-313-1 Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος T.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: 22515, Tηλεομοιότυπο: 22496949 Ιστοσελίδα: www.anad.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης του συστήματος κατάρτισης της ΑνΑΔ

ΟΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης του συστήματος κατάρτισης της ΑνΑΔ ΟΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης του συστήματος κατάρτισης της ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2008-2014 Η αποτίμηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της καθώς και της προσφοράς της προς την οικονομία και την κοινωνία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 8-2 0 1 8

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης, τόσο για το σύνολο του απασχολούµενου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο 1980-2000 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης στην Κύπρο από το 1980 μέχρι το 2000.

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση στον Τουρισμό και τους Λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας, Ιούνιος 2018

Η απασχόληση στον Τουρισμό και τους Λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας, Ιούνιος 2018 Η απασχόληση στον Τουρισμό και τους Λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας, 2008-2017 Ιούνιος 2018 Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Σεραφείμ Κουτσός Επιστημονικός Διευθυντής Αναλυτής ΙΝΣΕΤΕ Επιτρέπεται η αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Είναι γνωστό ότι η περίοδος 2009 μέχρι το 2015 χαρακτηρίστηκε από την οικονομική κρίση αλλά και από τις πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ 20-207 Η αποτίμηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και δράσεων της καθώς και της προσφοράς της προς την οικονομία και την κοινωνία της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Σ Τ Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 0 0 9 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 8-2 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 27 ISBN 978-9963-43-778-8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 21-22 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 1-2 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το Πανόραμα προσφοράς των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το 2 0 0 5 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το, σε συσχετισμό με τον

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το Πανόραμα προσφοράς των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το 2 0 0 4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το, σε συσχετισμό με τον

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ISBN 9963 43 741 9 Αναδηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. του Γυναικείου υναµικού της Κύπρου

Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. του Γυναικείου υναµικού της Κύπρου Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Γυναικείου υναµικού της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων συµµετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ Α ΡΑΝΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ Α ΡΑΝΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ Α ΡΑΝΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ISBN 9963 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 127, Απρίλιος 2006

Τεύχος 127, Απρίλιος 2006 Τεύχος 127, Απρίλιος 2006 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Το πιο παραγωγικό και δυναμικό τμήμα του εργατικού δυναμικού στερείται η ελληνική οικονομία εφόσον σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 219 Χορηγός: 12 Ιουνίου 219 2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. του Ανθρώπινου υναµικού της Κύπρου

Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. του Ανθρώπινου υναµικού της Κύπρου Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ανθρώπινου υναµικού της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων συµµετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ISBN ------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1998

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1998 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1997 ISBN 9963-43 - 721-4 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Δεκέμβριος 2009

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Δεκέμβριος 2009 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Δεκέμβριος 29 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα Προσφοράς. των Προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το

Πανόραμα Προσφοράς. των Προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το Πανόραμα Προσφοράς των Προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το 2 0 0 6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το, σε συσχετισμό με τον

Διαβάστε περισσότερα