ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΦΩΝΩΝ : ΜΟΥΣΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ, ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΦΩΝΩΝ : ΜΟΥΣΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ, ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΦΩΝΩΝ : ΜΟΥΣΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ, ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Αιμίλιος Καμπουρόπουλος Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Περιληψη Ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται, ο όρος «φωνή» μπορεί να σημαίνει κυριολεκτικά ανθρώπινη χορωδιακή φωνή, οργανική φωνή, αρμονική «φωνή» σχετιζόμενη με την οριζόντια οργάνωση των φθόγγων ανάμεσα σε συγχορδίες, και αντιληπτική «φωνή» σχετιζόμενη με την οργάνωση του μουσικού υλικού σε ακουστικές ακολουθίες ή «ρεύματα» (auditory streams). Οι μουσικοί/μουσικολόγοι έχουν γνώση του τι σημαίνουν όροι όπως «φωνή», «ομοφωνία», «πολυφωνία», και είναι σε θέση να προσδιορίσουν σε ένα συγκεκριμένο έργο μελωδικές γραμμές, ομοφωνικές ή/και πολυφωνικές δομές, περιπτώσεις ψευδοπολυφωνίας κλπ. Ο μέσος ακροατής έχει επίσης την ικανότητα να αντιλαμβάνεται πολλαπλές «φωνές» σε ένα μουσικό έργο. Η μελέτη αυτή εξετάζει τον διαχωρισμό «φωνών» κυρίως από αντιληπτική σκοπιά, παρουσιάζει ένα πλήθος ιδιαίτερων προβλημάτων, και επιχειρεί να περιγράψει με συστηματικό τρόπο αυτό το μουσικό φαινόμενο. 1. Η έννοια της «φωνής» Το πρόβλημα του εντοπισμού διακριτών «φωνών» σε ένα μουσικό έργο (πολυφωνικό, ομοφωνικό κλπ.), οι οποίες να ανταποκρίνονται στις φωνές τις οποίες αντιλαμβάνεται ένας ακροατής (ή, ακόμη, τις οποίες καταγράφει ο συνθέτης στην μουσική παρτιτούρα), ονομάζεται διαχωρισμός φωνών (voice separation/segregation). Πρόσφατες έρευνες στο χώρο της υπολογιστικής μουσικολογίας έχουν επιχειρήσει να αναπτύξουν υπολογιστικά μοντέλα για το πρόβλημα αυτό (π.χ. Temperley, 2001; Cambouropoulos 2000; Kilian & Hoos 2002; Szeto and Wong, 2003; Chew & Wu 2004; Kirlin & Utgoff 2005). Ζητούμενο είναι η συστηματοποίηση όλων των παραμέτρων και των μεταξύ τους σχέσεων που παίζουν σημαντικό ρόλο κατά την αντιληπτική διαδικασία της οργάνωσης του φθογγικού υλικού σε «φωνές». Τελικός στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα υπολογιστικό μοντέλο το οποίο, με δεδομένο το φθογγικό υλικό ενός μουσικού έργου, μπορεί να οργανώσει τους φθόγγους σε ακουστικές ακολουθίες που να ανταποκρίνονται στον διαχωρισμό που πραγματοποιεί ένας ακροατής. Ένα τέτοιο μοντέλο είναι χρήσιμο αφενός γιατί επιτρέπει τη συστηματική μελέτη αυτού καθεαυτού του φαινομένου του διαχωρισμού φωνών και, αφετέρου, γιατί έχει πρακτική χρήση σε πλήθος μουσικών υπολογιστικών εφαρμογών. Η έρευνα στο αντικείμενο αυτό έχει σαφείς επιρροές από εμπειρικές μελέτες στο τομέα της μουσικής αντίληψης (π.χ. Bregman, 1990; Huron 2001) καθώς και από παραδοσιακές μουσικολογικές έννοιες όπως μελωδική κίνηση, αντίστιξη, κλπ. Ο όρος «φωνή» παρουσιάζεται με διάφορες νοηματικές αποχρώσεις μέσα στα πλαίσια της παραδοσιακής μουσικολογίας αλλά και σε σχέση με το ευρύτερο διεπιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται (συστηματική μουσικολογία, μουσική αντίληψη, υπολογιστική μουσικολογία κ.α.). Θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων διαχωρισμού φωνών είναι ο ακριβής προσδιορισμός της έννοιας «φωνή». Προτού προχωρήσουμε περαιτέρω στη μελέτη μας, θα επιχειρήσουμε να διευκρινίσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια διάφορες έννοιες που σχετίζονται με τον όρο «φωνή». Μερικά μουσικά παραδείγματα θα οδηγήσουν την αναζήτηση μας. Στο Παράδειγμα 1α παρουσιάζεται ένα σύντομο απόσπασμα από τη Chaccone για σόλο βιολί (μμ ) της Παρτίτας σε Ρε ελάσσονα (BWV1004) του J.S.Bach. Αυτό το απόσπασμα θεωρείται μονοφωνικό καθώς εκτελείται από σόλο βιολί. Παράλληλα, αυτή είναι μια περίπτωση «ψευδοπολυφωνίας» ή «λανθάνουσας πολυφωνίας» (implied polyphony) όπου η χαμηλότερη κατιούσα χρωματική ακολουθία φθόγγων διαχωρίζεται από τους ψηλότερους φθόγγους με αποτέλεσμα να γίνονται αντιληπτές δύο ανεξάρτητες φωνές (Παράδειγμα 1β). Τέλος, αυτό το απόσπασμα μπορεί να γίνει αντιληπτό και ως τρεις διαφορετικές φωνές (Παράδειγμα 1γ) αν ληφθεί υπόψη η υπονοούμενη αρμονία (Παράδειγμα 1δ).

2 α β γ δ Παράδειγμα 1 Απόσπασμα από τη Chaccone για σόλο βιολί (μμ ) της Παρτίτας σε Ρε ελάσσονα (BWV1004) του J.S.Bach παρουσιασμένο ως: α) μία φωνή (σόλο βιολί), β) δύο φωνές (αντιληπτή λανθάνουσα πολυφωνία), γ) τρεις φωνές σύμφωνα με την υπονοούμενη αρμονική δομή 1 (η οποία παρουσιάζεται στο 1δ) Σε αυτό το παράδειγμα μπορούμε να δούμε τρεις διαφορετικές έννοιες του όρου «φωνή»: α) κυριολεκτικά οργανική φωνή, β) αντιληπτική «φωνή» και γ) αρμονική «φωνή» που σχετίζεται με την αρμονική δομή και εξέλιξη. Παρότι, συχνά, οι έννοιες αυτές ταυτίζονται, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει διάσταση μεταξύ τους. 1. Ο όρος φωνή αναφέρεται σε ακολουθίες ήχων που προέρχονται από μονοφωνικές ηχητικές πηγές όπως μεμονωμένες χορωδιακές φωνές ή οργανικά μέρη (π.χ. σε κουαρτέτα εγχόρδων, κουιντέτα πνευστών κλπ.). Με αυτή την έννοια, το απόσπασμα στο Παράδειγμα 1 είναι κυριολεκτικά μονοφωνικό καθώς είναι γραμμένο για να εκτελεστεί από σόλο βιολί. 2. Ο διαχωρισμός ηχητικών ακολουθιών ή ρευμάτων (auditory stream segregation) ασχολείται με το πώς ηχητικά γεγονότα γίνονται αντιληπτά ως μέρος ενιαίων μουσικών ακολουθιών ή ρευμάτων και πώς, την ίδια στιγμή, τα σχηματιζόμενα ρεύματα διαχωρίζονται από άλλες ανεξάρτητες παράλληλες μουσικές ακολουθίες. Μια σειρά από γενικές γνωστικές αρχές καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μουσικά γεγονότα ομαδοποιούνται σε ενιαία μουσικά ρεύματα (βλ. Ενότητα 2). Ένας ακροατής μπορεί να αντιλαμβάνεται το μονοφωνικό απόσπασμα του J.S.Bach ως δύο ανεξάρτητα μουσικά ρεύματα (Παράδειγμα 1β) όπου οι χαμηλότερες νότες αποτελούν ενιαίο ρεύμα λόγω τονικής εγγύτητας καθώς σχηματίζουν μια κατιούσα χρωματική ακολουθία (βέβαια, καθώς το τέμπο είναι σχετικά αργό, ο διαχωρισμός της χαμηλότερης από τη ψηλότερη ακολουθία είθισται να τονίζεται με δυναμική και ηχοχρωματική διαφοροποίηση των δύο ακολουθιών κατά την μουσική εκτέλεση). 3. Καθώς ένα μονοφωνικό απόσπασμα υπονοεί μία συγκεκριμένη αρμονική δομή, οι φθόγγοι που αντιστοιχούν στις υπονοούμενες συγχορδίες μπορεί να θεωρηθεί ότι σχηματίζουν μια σειρά από οριζόντιες ανεξάρτητες φωνές. Ο Dann 1 Η αρμονική ανάλυση έχει πραγματοποιηθεί από τον συνάδελφο Κώστα Τσούγκρα.

3 (1968) προτείνει το διαχωρισμό ενός σύντομου αποσπάσματος από την μονοφωνική Partita σε Σι ελάσσονα σε πολλαπλές ανεξάρτητες φωνές (μέχρι πέντε φωνές) βασιζόμενος σε μελωδικά, αρμονικά και ρυθμικά χαρακτηριστικά του κάθε φθόγγου (σημειώνεται ότι, όπως αναφέρει ο Dann, οι πέντε φωνές δεν γίνονται κατ ανάγκην αντιληπτές από έναν ακροατή). Στο παρόν παράδειγμα, το μονοφωνικό απόσπασμα υπονοεί μια τρίφωνη αρμονική δομή (Παράδειγμα 1δ). Αν μια τέτοια αρμονική δομή είναι αντιληπτή, μπορεί να υποθέσει κανείς ότι ένας ακροατής είναι σε θέση να οργανώσει τους φθόγγους καθέτως σε συγχορδίες και ότι οι φθόγγοι αυτών των συγχορδιών σχηματίζουν πολλαπλές παράλληλες οριζόντιες γραμμές ή φωνές (τρεις φωνές παρουσιάζονται στο Παράδειγμα 1γ στο τέλος του αποσπάσματος υπονοούνται μέχρι και τέσσερις φωνές). Το πρώτο κυριολεκτικό νόημα του όρου «φωνή» 2 μπορεί να διευρυνθεί κάνοντας τον όρο κατάλληλο για μουσική προερχόμενη από ένα «πολυφωνικό» όργανο (όπως πιάνο, τσελέστα, κιθάρα, κλπ.) 3 όταν η μουσική αποτελείται από ένα σχετικά σταθερό αριθμό ανεξάρτητων μουσικών γραμμών (π.χ. τρίφωνη ή τετράφωνη φούγκα ή άλλα τετράφωνα έργα για πληκτροφόρα όργανα). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η μουσική μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από έναν αριθμό παράλληλων μονοφωνικών γραμμών ή «εικονικών» φωνών. Η οριζόντια κίνηση (voice-leading) των επιμέρους φωνών καθορίζεται από συγκεκριμένους κανόνες (οι οποίοι ισχύουν για μεγάλο μέρος τουλάχιστον της Δυτικής «κλασσικής» μουσικής). Με αυτή την έννοια, οι όροι μουσικό «μέρος» και «γραμμή» είναι συνώνυμοι του όρου «φωνή». Η παραπάνω έννοια του όρου «φωνή» έχει περιορισμούς όσον αφορά την μουσική αντίληψη καθώς είναι δυνατό μονοφωνικές μουσικές γραμμές να διαχωρίζονται σε περισσότερα του ενός μουσικά ρεύματα (π.χ. στη περίπτωση της ψευδοπολυφωνίας), ή, στο άλλο άκρο, διαφορετικές μεμονωμένες μουσικές φωνές να συνενώνονται σε ένα σύνθετο ακουστικό ρεύμα (π.χ. ομοφωνική συνοδεία μιας μελωδίας). Το μουσικολογικό νόημα της «φωνής» δεν ταυτίζεται πλήρως με το νόημα που δίνεται στο χώρο της μουσικής αντίληψης. Κάποιες φορές οι μουσικοθεωρητικοί λαμβάνουν ευθέως αντιληπτικούς παράγοντες, αλλά οι διάκριση ανάμεσα στις δύο έννοιες δεν είναι πάντα καθαρή (η ψευδοπολυφωνία είναι μια από τις σχετικά σπάνιες περιπτώσεις όπου οι μουσικολόγοι λαμβάνουν ευθέως υπόψη τους την μουσική αντίληψη επίσης, μελωδίες κινούμενες σε παράλληλες όγδοες θεωρούνται ως μία «ενισχυμένη» φωνή). Υπάρχει ανάγκη για ένα καλύτερο καθορισμό της σχέσης ανάμεσα στο διαχωρισμό φωνών και τον διαχωρισμό ακουστικών μουσικών ρευμάτων (βλ. επόμενη ενότητα). Σε όλες τις παραπάνω περιγραφές, λανθάνουσα παραδοχή είναι ότι μια «φωνή» είναι μια μονοφωνική ακολουθία διαδοχικών μη-αλληλεπικαλυπτόμενων μουσικών φθόγγων. Οι παραδοσιακοί κανόνες που καθορίζουν την οριζόντια κίνηση των φωνών (voice-leading) καθορίζουν την κίνηση από νότα σε νότα ανάμεσα σε διαδοχικές συγχορδίες και ορίζουν φωνές οι οποίες αποτελούνται από διαδοχές μεμονωμένων φθόγγων. Γενικά, μια φωνή θεωρείται ότι δεν περιέχει συνηχήσεις. Στο Παράδειγμα 2 παρουσιάζονται τα αρχικά μέτρα της Σονάτας Op.2, No.3 του Beethoven. Στο απόσπασμα αυτό αποτελείται από τρεις φωνές που κινούνται παράλληλα. Από τη σκοπιά της αντίληψης, όμως, μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι στην ουσία ένας ακροατής ακούει μια ανιούσα ακολουθία από παράλληλες συγχορδίες, δηλαδή, υπό μια έννοια, μια «φωνή». Η αντίληψη ενός μοναδικού συγχορδιακού ακουστικού ρεύματος προηγείται της αντίληψης των επιμέρους παράλληλων ακολουθιών μεμονωμένων φθόγγων. Θα μπορούσε ακόμη να ισχυριστεί κανείς ότι είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να παρακολουθήσει ένας ακροατής τις μεμονωμένες φωνές ιδιαίτερα στην περίπτωση της μεσαίας φωνής. Οι αντιληπτικές αρχές οι οποίες συμβάλλουν στη συγχώνευση των φθόγγων αυτών σε μια ακουστική ακολουθία θα συζητηθούν με περισσότερη λεπτομέρεια σε επόμενες ενότητες. Είναι σημαντικό, όμως, στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι θεωρητικές και αντιληπτικές προσεγγίσεις της έννοιας «φωνή» ορισμένες φορές διίστανται και ότι ο μονοφωνικός ορισμός της φωνής χρειάζεται επανεξέταση. 2 Σύμφωνα με το Greek-English Lexicon των Liddel & Scott (έκδοση 1963) ο όρος «φωνή» αναφέρεται κυρίως στην ανθρώπινη φωνή αλλά και στη φωνή ζώων ή ακόμη στον «ήχο μουσικών οργάνων». 3 Αυτό ισχύει όχι μόνο για μεμονωμένα πολυφωνικά όργανα αλλά για οργανικά σύνολα τα οποία παράγουν ομοιογενείς ηχοχρωματικές υφές όπως κουαρτέτα εγχόρδων, χορωδιακά σύνολα, μπάντες χαλκίνων, κλπ.

4 Παράδειγμα 2 Αρχικά μέτρα της Σονάτας Op.2, No.3 του Beethoven. Το απόσπασμα αυτό αποτελείται από τρεις επιμέρους παράλληλες φωνές ή μια συνολική «συγχορδιακή» φωνή; Το απόσπασμα από το Πρελούδιο Op.3, No.2 του Ραχμάνινωφ (Παράδειγμα 3) παρουσιάζει μια περίπτωση όπου συνένωση και διαχωρισμός φωνών συνυπάρχουν (δηλαδή, ψευδοπολυφωνία και ομοφωνική συγχώνευση). Καθώς το απόσπασμα αυτό εκτελείται σε πολύ γρήγορο τέμπο, γίνεται αντιληπτό ως δύο ακουστικά ρεύματα: το πάνω ρεύμα απαρτίζεται από κατιούσες τρίφωνες συγχορδίες και το κάτω ρεύμα από δίφωνες συνηχήσεις (επαναλαμβανόμενο σχήμα αποτελούμενο από τρεις διαδοχικές συγχορδίες). Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι το απόσπασμα αυτό απαρτίζεται από πέντε φωνές οι οποίες διαχωρίζονται σε δύο ομοφωνικές στρώσεις. Είναι προφανές, όμως, ότι ένας ακροατής δεν αντιλαμβάνεται πέντε ανεξάρτητες φωνές αλλά οργανώνει τους φθόγγους σε δύο ρεύματα. Αυτό το παράδειγμα καταδεικνύει την πιθανότητα να μην ταυτίζονται η μουσικοθεωρητική έννοια της φωνής με την αντιληπτική έννοια του ακουστικού ρεύματος. Παράδειγμα 3 Απόσπασμα από το Πρελούδιο Op.3, No.2 του Ραχμάνινωφ 2. Αντιληπτικές αρχές για διαχωρισμό ακουστικών ρευμάτων O David Huron (2001) επιχειρεί να εξηγήσει τις παραδοσιακές «πρακτικές της μελωδικής κίνησης (voice-leading) με τη χρήση αντιληπτικών αρχών, κυρίως αρχών που σχετίζονται με τη θεωρία του διαχωρισμού ακουστικών ρευμάτων (auditory stream segregation)» (σελ. 2) Στο άρθρο αυτό ο συγγραφέας υποστηρίζει την άποψη ότι «ο κύριος στόχος των κανόνων μελωδικής κίνησης είναι να δημιουργηθούν αντιληπτικά ανεξάρτητες μουσικές γραμμές» (σελ. 2). Ο Huron παρουσιάζει ορισμένες αντιληπτικές αρχές και δείχνει πώς αυτές μπορούν να εξηγήσουν ένα μεγάλο αριθμό καθιερωμένων κανόνων μελωδικής κίνησης (όπως, για παράδειγμα, αποφυγή παράλληλων όγδοων και πεμπτών, αποφυγή διασταύρωσης φωνών, κοινοί φθόγγοι ανάμεσα σε διαδοχικές συγχορδίες προτιμάται να παραμένουν στην ίδια φωνή, προτίμηση βηματικής κίνησης κλπ.) Το κείμενο αυτό παρουσιάζει με περιεκτικό τρόπο ένα ευρύ φάσμα εμπειρικών και άλλων ερευνών κυρίως από τον τομέα του διαχωρισμού ακουστικών ρευμάτων και συνοψίζει τα ευρήματα αυτά σε δέκα θεμελιώδεις αρχές. Τα στοιχειώδη ηχητικά γεγονότα (π.χ. μουσικοί φθόγγοι) δεν γίνονται αντιληπτά ως ανεξάρτητες απομονωμένες ηχητικές μονάδες αλλά ως μέρος ενιαίων ακουστικών ακολουθιών ή ρευμάτων (auditory streams). Τέτοια ακουστικά ρεύματα διαχωρίζονται από άλλα ανεξάρτητα ακουστικά ρεύματα τα οποία εξελίσσονται ταυτόχρονα (π.χ. στη μουσική, μία αντιστικτική γραμμή από άλλες ανεξάρτητες παράλληλες αντιστικτικές γραμμές). Οι δέκα αντιληπτικές αρχές σύμφωνα με τον Huron (2001) οι οποίες σχετίζονται με τον διαχωρισμό μουσικών ρευμάτων είναι οι εξής: Βασικές Αρχές Α1. Αρχή Toneness: Σύνθετοι αρμονικοί ήχοι στο εύρος από F2 μέχρι G5 με επίκεντρο περίπου το μεσαίο Ντο δημιουργούν τις ευκρινέστερες ακουστικές «εικόνες» (auditory images)

5 Α2. Αρχή Χρονικής Συνέχειας: Ένα ακουστικό ρεύμα είναι αντιληπτικά ισχυρότερο όταν αποτελείται από συνεχόμενους ή επαναλαμβανόμενους ήχους παρά από σύντομους ή διακεκομμένους ήχους. Διακοπτόμενοι ήχοι δεν θα πρέπει να διαχωρίζονται από περισσότερα από 800ms σιωπής ώστε να διατηρείται την αντίληψη της συνέχειας. Α3. Αρχή Ελάχιστης: Για την ελαχιστοποίηση της ακουστικής απόκρυψης σε μία συνήχηση, πρέπει να βρίσκεται σε κάθε κρίσιμη ζώνη περίπου ίση φασματική ενέργεια. Οι χαμηλότεροι ήχοι σε μια συνήχηση πρέπει να έχουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. Α4. Αρχή Τονικής Συγχώνευσης: Η αντιληπτική ανεξαρτησία φθόγγων που συνηχούν εξασθενίζεται όταν αυξάνεται η τονική συγχώνευσή τους. Όταν ο στόχος είναι η ανεξαρτησία φθόγγων που συνηχούν, αποφεύγονται διαστήματα που υποστηρίζουν μεγαλύτερη τονική συγχώνευση (αποφεύγονται κατά σειρά: ταυτοφωνία, οκτάβες, πέμπτες καθαρές ). Α5. Αρχή Εγγύτητας Τονικών Υψών: Η συνοχή μιας ακουστικής ακολουθίας διατηρείται μέσω της εγγύτητας των τονικών υψών διαδοχικών φθόγγων (δηλαδή αποφυγή μεγάλων διαστημάτων). Α6. Αρχή Συνδιαμόρφωσης Τονικών Υψών: Η αντιληπτική ενοποίηση φθόγγων που συνηχούν ενισχύεται όταν υπάρχει θετική συσχέτιση στη μεταβολή των τονικών υψών (π.χ. παράλληλη κίνηση) Δευτερεύουσες αρχές Β1. Αρχή Συγχρονισμού Έναρξης Φθόγγων: Αν ένας συνθέτης επιθυμεί να γράψει μουσική στην οποία τα μέρη έχουν υψηλή αντιληπτική ανεξαρτησία, τότε πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη έναρξη φθόγγων. Οι ατάκες διαφορετικών φθόγγων στην παρτιτούρα θα πρέπει να διαχωρίζονται από τουλάχιστον 100ms. Β2. Αρχή Περιορισμένης Πυκνότητας: Αν ένας συνθέτης επιθυμεί να γράψει μουσική στην οποία τα μέρη έχουν υψηλή αντιληπτική ανεξαρτησία, τότε ο αριθμός των ταυτόχρονων φωνών πρέπει να μην υπερβαίνει τις τρεις. Β3. Αρχή Ηχοχρωματικής Διαφοροποίησης: Αν ένας συνθέτης επιθυμεί να γράψει μουσική στην οποία τα μέρη έχουν υψηλή αντιληπτική ανεξαρτησία, τότε η κάθε φωνή θα πρέπει να έχει διαφορετικό ηχοχρωματικό χαρακτήρα. Β4. Αρχή Χωρικής Διαφοροποίησης Ηχητικών Πηγών: Αν ένας συνθέτης επιθυμεί να γράψει μουσική στην οποία τα μέρη έχουν υψηλή αντιληπτική ανεξαρτησία, τότε είναι βοηθητικό να διαχωρίσει χωρικά τις ηχητικές πηγές κάθε μέρους. Για απλούστευση, στην παρούσα εργασία, θεωρούμε ότι έχουμε ενιαίο ηχόχρωμα που προέρχεται από μία εντοπισμένη χωρικά ηχητική πηγή (π.χ. ένα πιάνο) κι έτσι δεν θα ασχοληθούμε με τις αρχές Β3 και Β4. Επιπλέον δεν θα ασχοληθούμε με τις αρχές Α1 και Α3 οι οποίες έχουν δευτερεύουσα σημασία στο διαχωρισμό ακουστικών ρευμάτων. Ο χωρισμός των αντιληπτικών αρχών σε βασικές και δευτερεύουσες από τον Huron δεν είναι ούτε δόκιμος ούτε χρήσιμος (τουλάχιστον στα πλαίσια της παρούσας εργασίας) κι έτσι θα τον αγνοήσουμε. Ο Huron θεωρεί ότι η Αρχή Συγχρονισμού Έναρξης Φθόγγων είναι δευτερευούσης σημασίας όσον αφορά τον διαχωρισμό φωνών και είναι απλώς υπεύθυνη για τον διάκριση ανάμεσα σε μουσικά ιδιώματα όπως την πολυφωνία και την ομοφωνία. Εμείς θα θεωρήσουμε ότι είναι θεμελιώδους σημασίας για τον διαχωρισμό φωνών καθώς στην ομοφωνία οι φωνές δεν είναι ουσιαστικά ανεξάρτητες (π.χ. σε ένα κοράλ του Μπαχ ο ακροατής αντιλαμβάνεται πρωταρχικά ένα ακουστικό ρεύμα αποτελούμενο από μελωδία και αρμονία ειδικότερα οι εσωτερικές φωνές είναι σχεδόν αδύνατο να γίνουν αυτοτελώς αντιληπτές). Οι κανόνες παραδοσιακής μελωδικής κίνησης (voice-leading) οδηγούν περισσότερο στην αντίληψη συγκεκριμένης μουσικής υφής παρά στην αντίληψη ανεξάρτητων φωνών. Αυτό που μετράει είναι όχι οι επιμέρους «κλωστές» από φθόγγους αλλά η συνολική υφή του ομοφωνικού «υφάσματος». Υπό μία έννοια οι κανόνες παραδοσιακής μελωδικής κίνησης «εγγυώνται» ότι το ομοφωνικό ακουστικό ρεύμα μένει ενιαίο. Στο Παράδειγμα 4 που «παραβιάζονται» οι κανόνες μελωδικής κίνησης το ομοφωνικό ακουστικό ρεύμα διασπάται σε δύο τρίφωνα συγχορδιακά ρεύματα. Εκτενή κριτική του άρθρου του Huron και του τρόπου με τον οποίο χειρίζεται τις αντιληπτικές αρχές και το θέμα της ανεξαρτησίας των φωνών μπορεί να βρει ο αναγνώστης στο άρθρο (Cambouropoulos 2006). Παράδειγμα 4 Στο απόσπασμα αυτό από την Petrushka, Tableau I του Στραβίνσκυ παρουσιάζονται δύο συγχορδιακά ρεύματα (ουσιαστικά δύο συγχορδιακές μελωδίες Piston 1991:488)

6 Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες να περιγραφεί με συστηματικό τρόπο η διαδικασία αντιληπτικής οργάνωσης των φωνών ούτως ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν υπολογιστικά συστήματα για τον αυτόματο διαχωρισμό φωνών. Στόχος τέτοιων υπολογιστικών μοντέλων είναι η αυτόματη οργάνωση του φθογγικού υλικού ενός μουσικού έργου σε μουσικές φωνές. Όλα τα υπάρχοντα μοντέλα (Cambouropoulos 2000; Temperley, 2001; Kilian & Hoos 2002; Szeto and Wong, 2003; Chew & Wu 2004; Kirlin & Utgoff 2005, Madsen & Widmer 2006) στηρίζονται στις αντιληπτικές αρχές Α2 και Α5 (αρχές χρονικής και τονικής εγγύτητας) και εντοπίζουν μονοφωνικές γραμμές (εξαίρεση αποτελεί το μοντέλο των Kilian & Hoos το οποίο επιτρέπει περισσότερες από μία σύγχρονες νότες σε μια φωνή στηριζόμενο στην τονική εγγύτητα των φθόγγων που συνηχούν βλ. Cambouropoulos 2006 για αναλυτική περιγραφή και κριτική). Τα μοντέλα αυτά λειτουργούν με επάρκεια στις περιπτώσεις που η μουσική αποτελείται από σταθερό αριθμό διακριτών φωνών (π.χ. φούγγες, μοτέτα, κοράλ, κουαρτέτα κλπ.). Στη γενική περίπτωση, όπου ομοφωνικά και αντιστικτικά στοιχεία συνυπάρχουν (δεν υπάρχουν διακριτές φωνές) τα μοντέλα αυτά αποτυγχάνουν. Ο λόγος είναι ότι ο ορισμός της «φωνής» που ενστερνίζονται δεν ανταποκρίνεται στη γενικότερη έννοια του ακουστικού ρεύματος επίσης, περιορίζονται στη χρήση δύο μόνο βασικών αντιληπτικών αρχών αντί να λάβουν υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο της θεωρίας αντίληψης ακουστικών ρευμάτων. 3. Προτεινόμενη οργάνωση αντιληπτικών αρχών για διαχωρισμό φωνών Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται μια σειρά από αντιληπτικές αρχές και σχέσεις μεταξύ τους που είναι απαραίτητες για την συστηματική περιγραφή της διαδικασίας διαχωρισμού «φωνών». Με τον όρο «φωνή» εννοούμε κυρίως «ακουστικό ρεύμα» και, υπό αυτή την έννοια, μία φωνή μπορεί να περιέχει συνηχήσεις (πχ. ολόκληρες συγχορδίες). Οι αντιληπτικές αρχές που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα χωρίζονται σε δύο ομάδες ανάλογα με τον ρόλο που παίζουν: α) στην κάθετη συγχορδιακή συνένωση φθόγγων και β) στην οριζόντια συνένωση φθόγγων σε μουσικές ακολουθίες Κάθετη συγχώνευση φθόγγων Ο Bregman (1990) ερευνά σε βάθος διαδικασίες που σχετίζονται με την αντιληπτική συγχώνευση και το διαχωρισμό συγχρονισμένων ακουστικών ερεθισμάτων, με άλλα λόγια, το πώς μπορεί «να γίνει διαχωρισμός ενός συνόλου ακουστικών συστατικών που παρουσιάζονται συγχρόνως σε διακριτά υποσύνολα, και να τοποθετηθούν σε διαφορετικά ακουστικά ρεύματα όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό φασματικών ιδιοτήτων διακριτών ηχητικών πηγών (όπως ηχόχρωμα και τονικό ύψος).» (σελ. 213). Σε αυτό το άρθρο θα εστιάσουμε κυρίως σε δύο πτυχές τέτοιων διαδικασιών που σχετίζονται με δύο αρχές που παρουσιάζει ο Huron (2001): τις αρχές της Συγχρονισμού Έναρξης Φθόγγων και Τονικής Συγχώνευσης. Η ανθρώπινη αντίληψη τείνει να οργανώνει ήχους που εξελίσσονται με συγχρονισμένο τρόπο ως συστατικά μέρη ενός ενιαίου ακουστικού γεγονότος. «Το ακουστικό σύστημα έχει την τάση να ερμηνεύει φθόγγους που παρουσιάζονται συγχρόνως ως συστατικά μέρη ενός μοναδικού σύνθετου ηχητικού γεγονότος όταν οι φθόγγοι είναι παράλληλα παραταγμένοι στο πεδίο του χρόνου.» (Huron 2001:39). Φθόγγοι οι οποίοι αρχίζουν μαζί, εξελίσσονται με τον ίδιο τροπο και τελειώνουν μαζί τείνουν να συγχωνεύονται σε ένα ακουστικό συμβάν. Πιο πρακτικά, μπορούμε να πούμε ότι νότες που αρχίζουν μαζί και έχουν ίδια διάρκεια έχουν μεγάλη πιθανότητα να συγχωνευτούν καθέτως σε ένα ακουστικό γεγονός. «Καθώς αντιληπτικές κρίσεις σχετικά με ήχους τείνουν να γίνονται κατά την διάρκεια των πρώτων εκατοντάδων χιλιοστών του δευτερολέπτου, η πιο σημαντική συνιστώσα του συγχρονισμού ήχων είναι η χρονική έναρξη τους.» (Huron, 2001:39). Στηριζόμενοι στη σημασία των ενάρξεων των φθόγγων οι οποίες καθορίζουν τα διαστήματα ανάμεσα στις διαδοχικές ενάρξεις (ΙΟΙs: Inter-Onset Intervals) 5 μπορούμε να διατυπώσουμε την ακόλουθη αντιληπτική αρχή: 4 Αναφορικά με την Αρχή Περιορισμένης Πυκνότητας (η οποία δεν εντάσσεται άμεσα σε μία από τις δύο ομάδες) αξίζει να σημειωθούν τα εξής: α) η διαχωρισιμότητα ή διακριτικότητα ταυτόχρονων φωνών δεν σημαίνει ότι ένας ακροατής μπορεί ή πρέπει να αντιλαμβάνεται συγχρόνως όλες τις φωνές. Με άλλα λόγια, το ότι μια φωνή μπορεί να είναι διακριτή ή ανεξάρτητη, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει ένας ακροατής να εστιάσει την προσοχή του σε αυτή την φωνή. β) ο αριθμός των τυπικών φωνών που παρουσιάζονται σε μια παρτιτούρα συχνά περιορίζεται σε ένα μικρότερο αριθμό φωνών/ρευμάτων μέσω της αντιληπτικής συγχώνευσης εξαρτημένων γραμμών. 5 Οι διάρκειες των φθόγγων λαμβάνονται επίσης υπόψη, παρ ότι είναι δυσκολότερο να οριστούν με ακρίβεια (το τελείωμα των φθόγγων είναι αντιληπτικά λιγότερο σημαντικό και πιο δύσκολο να οριστεί με ακρίβεια).

7 Αρχή Συγχρονισμού Φθόγγων: Φθόγγοι με συγχρονισμένες ενάρξεις και ίδια δια-φθογγικά χρονικά διαστήματα (διάρκειες) τείνουν να συγχωνευθούν σε ένα ενιαίο ηχητικό γεγονός. Στο παράδειγμα 5, η κάθετη συγχώνευση των φθόγγων στο απόσπασμα α είναι ισχυρότερη απ ότι στο απόσπασμα β. Σχεδόν όλες οι συνηχήσεις του αποσπάσματος α υπάρχουν και στο β, στη δεύτερη όμως περίπτωση οι νότες με ταυτόσημες χρονικές ενάρξεις έχουν διαφορετικά δια-φθογγικά χρονικά διαστήματα (διαφορετικές διάρκειες) το οποίο οδηγεί σε ασθενέστερη κάθετη συγχώνευση και μεγαλύτερη οριζόντια σύνδεση. Ο καθορισμός των δια-φθογγικών διαστημάτων απαιτεί στοιχειώδη οριζόντια οργάνωση, δηλαδή προσδιορισμό του ποιος φθόγγος ακολουθεί τον παρόντα φθόγγο. Αυτό το θέμα θα αναπτυχθεί περισσότερο στη επόμενη ενότητα. α β Παράδειγμα 5 Η κάθετη συγχώνευση των φθόγγων στο απόσπασμα α είναι ισχυρότερη απ ότι στο απόσπασμα β. Σχεδόν όλες οι συνηχήσεις του αποσπάσματος α υπάρχουν και στο β, στη δεύτερη όμως περίπτωση δεν είναι συγχρονισμένα τα δια-φθογγικά χρονικά διαστήματα (διαφορετικές διάρκειες). Η προτεινόμενη αντιληπτική αρχή σχετίζεται με την Αρχή Συγχρονισμού Έναρξης Φθόγγων του Huron (2001) η οποία αναφέρει ότι «Αν ένας συνθέτης επιθυμεί να γράψει μουσική στην οποία τα μέρη έχουν υψηλή αντιληπτική ανεξαρτησία, τότε πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη έναρξη φθόγγων. Οι ατάκες διαφορετικών φθόγγων στην παρτιτούρα θα πρέπει να διαχωρίζονται από τουλάχιστον 100ms.» (σελ. 40). Μια βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδοχές αυτής της αρχής είναι ότι η αρχή του Huron εφαρμόζεται αφού έχουν οργανωθεί τα οριζόντια ρεύματα, ενώ η προτεινόμενη αρχή εφαρμόζεται παράλληλα με την οριζόντια οργάνωση των φθόγγων (περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω). Υπό αυτή την έννοια, η προτεινόμενη αρχή είναι περισσότερο θεμελιώδης καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας διαχωρισμού ακουστικών ρευμάτων παρά ένα δευτερεύον επακόλουθο της όλης διαδικασίας. Ένας δεύτερος σημαντικός παράγοντας στη κάθετη συγχώνευση φθόγγων σχετίζεται με την Αρχή Τονικής Συγχώνευσης: Η αντιληπτική ανεξαρτησία φθόγγων που συνηχούν εξασθενίζεται όταν αυξάνεται η τονική συγχώνευσή τους. Όταν ο στόχος είναι η ανεξαρτησία φθόγγων που συνηχούν, αποφεύγονται διαστήματα που υποστηρίζουν μεγαλύτερη τονική συγχώνευση (αποφεύγονται κατά σειρά: ταυτοφωνία, οκτάβες, καθαρές πέμπτες ). (Huron, 2001:19). Η συγχώνευση ανάμεσα σε ταυτόχρονους φθόγγους είναι ισχυρότερη όταν οι φθόγγοι χωρίζονται από διάστημα ταυτοφωνίας, ισχυρή όταν χωρίζονται από οκτάβα, αρκετά ισχυρή όταν χωρίζονται από πέμπτη και σταδιακά ασθενέστερη όταν χωρίζονται από άλλα διαστήματα. Αυτή η αρχή υποδηλώνει ότι ταυτόχρονοι φθόγγοι συγχωνεύονται βάσει του βαθμού τονικής συγχώνευσης που εξαρτάται περισσότερο από το είδος διαστήματος παρά από την απλή απόσταση ανάμεσα στα τονικά ύψη. Στο Παράδειγμα 6, παρουσιάζεται ένα 3-φωνο ομοφωνικό απόσπασμα στα μέτρα Όλα τα προαναφερθέντα υπολογιστικά μοντέλα εντοπίζουν τρεις φωνές εκτός από το μοντέλο των Kilian & Hoos (2002) το οποίο υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να ξεχωρίσει δύο φωνές οι οποίες ταυτίζονται με τα δύο πεντάγραμμα της παρτιτούρας. Στην παρούσα εργασία προτείνεται ότι ένας ακροατής αντιλαμβάνεται το πολύ δύο ακουστικά ρεύματα (όχι τα δύο που ταυτίζονται με τα δύο πεντάγραμμα της παρτιτούρας) εκ των οποίων το ένα περιλαμβάνει τις δύο επάνω γραμμές που κινούνται σε παράλληλες όγδοες και το άλλο την χαμηλότερη γραμμή στο αριστερό χέρι. Σε αυτή την περίπτωση, η τονική συγχώνευση είναι σημαντικότερη από την απόλυτη απόσταση ανάμεσα στους φθόγγους.

8 Παράδειγμα 6 Τα πρώτα 20 μέτρα από το πρώτο μέρος της Σονάτας K332 του W.A.Mozart. Τέλος, σύμφωνα με την Αρχή Συνδιαμόρφωσης Τονικών Υψών: «Η αντιληπτική ενοποίηση φθόγγων που συνηχούν ενισχύεται όταν υπάρχει θετική συσχέτιση στη μεταβολή των τονικών υψών» (Huron 2001:31). Η αρχή αυτή προϋποθέτει ότι υπάρχει συγχρονισμός των ενάρξεων των φθόγγων των οποίων τα τονικά ύψη κινούνται σε ίδια κατεύθυνση και παρουσιάζεται με τον πιο καθαρό τρόπο όταν υπάρχει παράλληλη κίνηση φθόγγων. Επίσης, ενισχύει τη συγχώνευση συγχρονισμένων φθόγγων σε ένα ομοφωνικό ρεύμα (βλ. παράδειγμα 2) ή, ακόμη, το διαχωρισμό ομοφωνικών αποσπασμάτων σε περισσότερα του ενός ρεύματα (βλ. παράδειγμα 4) Οριζόντια συνένωση φθόγγων Η οριζόντια οργάνωση στοιχειωδών μουσικών γεγονότων (π.χ. φθόγγων ή συγχορδιών) σε ακουστικά ρεύματα στηρίζεται κυρίως σε δύο αντιληπτικές αρχές: Χρονική Συνέχεια και Εγγύτητα Τονικών Υψών. Με απλά λόγια, οι αρχές αυτές λένε ότι φθόγγοι που βρίσκονται κοντά από πλευράς χρόνου και/ή τονικού ύψους τείνουν να συνενωθούν αντιληπτικά στο ίδιο ακουστικό ρεύμα. Οι αρχές αυτές περιγράφονται από τον Huron (2001) ως εξής: Αρχή Χρονικής Συνέχειας: Ένα ακουστικό ρεύμα είναι αντιληπτικά ισχυρότερο όταν αποτελείται από συνεχόμενους ή επαναλαμβανόμενους ήχους παρά από σύντομους ή διακεκομμένους ήχους. Διακοπτόμενοι ήχοι δεν θα πρέπει να διαχωρίζονται από περισσότερα από 800ms σιωπής ώστε να διατηρείται την αντίληψη της συνέχειας. Αρχή Εγγύτητας Τονικών Υψών: Η συνοχή μιας ακουστικής ακολουθίας διατηρείται μέσω της εγγύτητας τονικών υψών διαδοχικών φθόγγων (δηλαδή αποφυγή μεγάλων διαστημάτων). Η αρχή της εγγύτητας τονικών υψών προϋποθέτει την χρονική συνέχεια των φθόγγων καθώς για να ισχύει η πρώτη (εγγύτητα τονικών υψών) πρέπει να έχουν προσδιοριστεί πρώτα «διαδοχικοί» φθόγγοι. Αυτή η επισήμανση είναι μόνο εν μέρει σωστή, καθώς είναι δυνατό ένας φθόγγος να ανήκει σε μια ακολουθία λόγω εγγύτητας τονικών υψών παρόλο που είναι λιγότερο συνεχής χρονικά σε σχέση με άλλου φθόγγους (π.χ. στη περίπτωση της ψευδοπολυφωνίας) Κάθετη και οριζόντια οργάνωση Οι αντιληπτικές αρχές για την κάθετη και την οριζόντια οργάνωση φθόγγων σε ακουστικά ρεύματα είναι συχνά ανταγωνιστικές μεταξύ τους και οδηγούν σε διαφορετικό διαχωρισμό φωνών. Αυτή η ανταγωνιστική σχέση εγείρει σοβαρές δυσκολίες στη προσπάθεια συστηματοποίησης της γενικής διαδικασίας διαχωρισμού φωνών. Στην παρούσα εργασία, υποστηρίζεται ότι η κάθετη συγχώνευση είναι, υπό μία έννοια, πρωθύστερη της οριζόντιας οργάνωσης. Πρώτα γίνεται αντιληπτή μία συνήχηση και κατόπιν κάποια συστατικά στοιχεία της ανεξαρτητοποιούνται εντασσόμενα σε ένα οριζόντιο ακουστικό ρεύμα. 6 6 O Bregman (1990) παραθέτει σειρά πειραμάτων, που δείχνουν πώς η κάθετη σχέση ενός συστατικού στοιχείου (tone component) μιας συνήχησης (tone mixture) αδυνατίζει όταν εμφανίζεται ένα νέος τόνος (tone) που βρίσκεται κοντά σ αυτό το συστατικό. Το αποτέλεσμα είναι να εντάσσεται αυτό το συστατικό στοιχείο σε ένα νέο οριζόντιο ακουστικό ρεύμα.

9 Παρόλα αυτά, η κάθετη συγχώνευση προϋποθέτει προσδιορισμό των δια-φθογγικών χρονικών διαστημάτων (σύμφωνα με την προτεινόμενη Αρχή Συγχρονισμού Φθόγγων) το οποίο σημαίνει ότι στοιχειώδης οριζόντια οργάνωση είναι απαραίτητη ούτως ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός των διαδοχικών ενάρξεων φθόγγων (οι διάρκειες των φθόγγων μπορούν να ληφθούν υπόψη σ αυτή τη διαδικασία, ειδικά αν τα μουσικά δεδομένα παρουσιάζονται σε συμβολική μορφή όπως στην παρτιτούρα). Ο στόχος είναι να προσδιοριστούν εν δυνάμει διαδοχές φθόγγων και όχι πλήρης διαχωρισμός φωνών που είναι μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία. Στα παραδείγματα 7 και 8, παρουσιάζονται ένα ομοφωνικό κι ένα πολυφωνικό απόσπασμα από έργα του J.S.Bach. Το κοράλ είναι ένα τυπικό ομοφωνικό παράδειγμα το οποίο γίνεται αντιληπτό κυρίως ως ένα ακουστικό ρεύμα αποτελούμενο από μελωδία και αρμονία (είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς τις εσωτερικές φωνές το μπάσο είναι πολύ σημαντικό και έχει ανεξαρτησία αλλά δεν βρίσκεται κατ ανάγκην στο αντιληπτικό προσκήνιο). Αντιθέτως, η φούγκα είναι ένα τυπικό πολυφωνικό παράδειγμα το οποίο γίνεται αντιληπτό ως τέσσερα ανεξάρτητα ακουστικά ρεύματα. Στα παραδείγματα 7 και 8, τετράπλευρα απεικονίζουν συγχρονισμένους φθόγγους (οι παράλληλες κάθετες πλευρές υποδηλώνουν ταυτόχρονες ενάρξεις φθόγγων). Είναι ξεκάθαρο ότι στη περίπτωση της πολυφωνίας αυτά τα τετράπλευρα εμφανίζονται σπάνια, ενώ στη περίπτωση της ομοφωνίας είναι πολύ συχνά. Παράδειγμα 7 Τα πρώτα 4 μέτρα από το Chorale 73 ( Herr Jesus Christ, du höchstes Gut ) του J.S.Bach ως παραδοσιακή παρτιτούρα και ως δισδιάστατη γραφική παράσταση (piano-roll) στην οποία τετράπλευρα απεικονίζουν συγχρονισμένους φθόγγους (οι παράλληλες κάθετες πλευρές υποδηλώνουν ταυτόχρονες ενάρξεις φθόγγων). Παράδειγμα 8 Τα μέτρα 4 και 5 από την Fugue 1, Well-Tempered Clavier, Book 1 του J.S.Bach ως παραδοσιακή παρτιτούρα και ως δισδιάστατη γραφική παράσταση (piano-roll) στην οποία τετράπλευρα απεικονίζουν συγχρονισμένους φθόγγους (οι παράλληλες κάθετες πλευρές υποδηλώνουν ταυτόχρονες ενάρξεις φθόγγων). Στόχος της παρούσας εργασίας δεν είναι η παρουσίαση ενός πλήρους υπολογιστικού μοντέλου για το διαχωρισμό φωνών (αυτό αποτελεί μέρος υπό εξέλιξη έρευνας) αλλά η εξέταση του τι ακριβώς σημαίνει «φωνή» και «ακουστικό ρεύμα» και ποιοι είναι οι βασικοί αντιληπτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία διαχωρισμού φωνών. 4. Επίλογος Στο παρόν άρθρο εξετάστηκαν οι έννοιες της «φωνής» και του «ακουστικού ρεύματος» στα πλαίσια μουσικοαναλυτικών, γνωσιακών και υπολογιστικών ερευνητικών προσεγγίσεων. Προτείνεται ότι αν «φωνή» θεωρείται μουσικολογικό ανάλογο της έννοιας του ακουστικού ρεύματος, τότε συνηχήσεις θα πρέπει να επιτρέπονται στα πλαίσια μια φωνής. Οι αρχές χρονικής συνέχειας και εγγύτητας τονικών υψών θεωρούνται ανεπαρκείς για την περιγραφή του γενικού φαινομένου της διαδικασίας διαχωρισμού φωνών. Απαραίτητες θεωρούνται και αντιληπτικές αρχές που είναι υπεύθυνες κυρίως για την κάθετη συγχώνευση φθόγγων, όπως η αρχή συγχρονισμού φθόγγων, η αρχή τονικής συγχώνευσης και η αρχή συνδιαμόρφωσης τονικών υψών. Προτείνεται, ως πρώτο βήμα, στη διαδικασία διαχωρισμού φωνών, ο εντοπισμός συγχρονισμένων φθόγγων και, ως δεύτερο βήμα, η διάσπαση των συνηχήσεων σε επιμέρους τμήματα τα οποία ενσωματώνονται σε οριζόντια ακουστικά ρεύματα (αυτή η σειρά βρίσκεται σε αντίθεση με το σύνολο των υπαρχόντων υπολογιστικών μοντέλων για το διαχωρισμό φωνών).

10 Παραπομπές Bregman, A (1990) Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organisation of Sound. Cambridge (Ma): MIT Press. Cambouropoulos, E. (2006) Voice Separation: theoretical, perceptual and computational perspectives. In Proceedings of the 9 th International Conference in Music Perception and Cognition (ICMPC2006), August, Bologna, Italy. Cambouropoulos, E. (2000) From MIDI to Traditional Musical Notation. In Proceedings of the AAAI Workshop on Artificial Intelligence and Music: Towards Formal Models of Composition, Performance and Analysis, 30 July 3 Aug., Austin, Texas. Chew, E. and Wu, X. (2004) Separating voices in polyphonic music: A contig mapping approach. In Computer Music Modeling and Retrieval: Second International Symposium (CMMR 2004), pp Dann, E. (1968) Heinrich Biber and the Seventeenth Century Violin. Ph.D. Thesis, Columbia University. Huron, D. (2001) Tone and Voice: A Derivation of the Rules of Voice-Leading from Perceptual Principles. Music Perception, 19(1):1-64. Gjerdingen, R.O. (1994) Apparent Motion in Music? Music Perception, 9(2): Kilian j. and Hoos H. (2002) Voice Separation: A Local Optimisation Approach. In Proceedings of the Third International Conference on Music Information Retrieval (ISMIR 2002), pp Kirlin, P.B. and Utgoff, P.E. (2005) VoiSe: Learning to Segregate Voices in Explicit and Implicit Polyphony. In Proceedings of the Sixth International Conference on Music Information Retrieval (ISMIR 2005), Queen Mary, University of London (pp ). Madsen, S. T. and Widmer, G. (2006) Separating Voices in MIDI. In Proceedings of the 9 th International Conference in Music Perception and Cognition (ICMPC2006), August 2006, Bologna, Italy. Marsden, A. (1992) Modelling the Perception of Musical Voices: a Case Study in Rule-based Systems. In Computer Representations and Models in Music, Marsden, A. and Pople, A. (eds), London: Academic Press. Piston, W. (1991) Harmony. London: Victor Gollancz Ltd. Temperley, D. (2001) The Cognition of Basic Musical Structures. Cambridge (Ma): MIT Press. Szeto, W.M. and Wong, M.H. (2003) A Steam Segregation Algorithm for Polyphonic Music Databases. In Proceedings of the Seventh International Database Engineering and Applications Symposium (IDEAS 03).

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ Β' Υπογραφή Διορθωτή:... Βαθμός Ολογράφως:... Βαθμός:... Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... Αρ.:...

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ Β' Υπογραφή Διορθωτή:... Βαθμός Ολογράφως:... Βαθμός:... Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... Αρ.:... ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 Ημερομηνία: 03/06/2008 Χρόνος: 2.5 ώρες ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ Β' Υπογραφή Διορθωτή:... Βαθμός Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

Λ. βαν Μπετόβεν ( ) Συμφωνία αρ. 6, σε Φα Μείζονα, Op. 68 (Ποιμενική) 3 η και 4 η κίνηση. Γενικοί Στόχοι:

Λ. βαν Μπετόβεν ( ) Συμφωνία αρ. 6, σε Φα Μείζονα, Op. 68 (Ποιμενική) 3 η και 4 η κίνηση. Γενικοί Στόχοι: Λ. βαν Μπετόβεν (1770-1827) Συμφωνία αρ. 6, σε Φα Μείζονα, Op. 68 (Ποιμενική) 3 η και 4 η κίνηση Γενικοί Στόχοι: Πέρασμα από τον Κλασικισμό στο Ρομαντισμό. Σύγκριση Προγραμματικής και Απόλυτης Μουσικής.

Διαβάστε περισσότερα

δημήτρης συκιάς σημειώσεις θεωρητικών μουσικής δεσπόζουσα μετ ενάτης

δημήτρης συκιάς σημειώσεις θεωρητικών μουσικής δεσπόζουσα μετ ενάτης δημήτρης συκιάς σημειώσεις θεωρητικών μουσικής δεσπόζουσα μετ ενάτης 2014 2 σημειώσεις θεωρητικών μουσικής 12 δεσπόζουσα μετ ενάτης 12.1 Γενικά 1. H V9/7 είναι μία πεντάφθογγη συγχορδία επί της 5 ης (5)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη μουσική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία 3. ΝΟΤΕΣ. 1. Μουσική 2. Μελωδία 3. Νότες 4. Ρυθμός

Εισαγωγή στη μουσική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία 3. ΝΟΤΕΣ. 1. Μουσική 2. Μελωδία 3. Νότες 4. Ρυθμός Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Εισαγωγή στη μουσική 1. Μουσική 2. Μελωδία 3. Νότες 4. Ρυθμός 2 Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ορισμός της θεωρίας Θεωρία είναι το μάθημα που μας διδάσκει το γράψιμο και το διάβασμα της μουσικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ορισμός της θεωρίας Θεωρία είναι το μάθημα που μας διδάσκει το γράψιμο και το διάβασμα της μουσικής. 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισμός της Μουσικής. Η Μουσική είναι μια τέχνη, η οποία εκφράζει τις αρετές της μέσα από την πλοκή και τον συνδυασμό των ήχων. Τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε για την παραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

Ιωσήφ Βαλέτ. Σημειώσεις Αρμονίας 2012-13. Οι ξένοι φθόγγοι. Ι. Βαλέτ, Σημειώσεις Αρμονίας 2012-13

Ιωσήφ Βαλέτ. Σημειώσεις Αρμονίας 2012-13. Οι ξένοι φθόγγοι. Ι. Βαλέτ, Σημειώσεις Αρμονίας 2012-13 1 2 Ιωσήφ Βαλέτ Σημειώσεις Αρμονίας 2012-13 Οι ξένοι φθόγγοι 3 4 4δμητη ή 5δμητη αρμονία (συνηχήσεις από διαδοχικές 4 ες ή 5 ες ) καθώς δεν ανήκει στο στυλ που εξετάζουμε. 1. Καθυστερήσεις 1.1 Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

σημειώσεις αντίστιξης

σημειώσεις αντίστιξης δημήτρης συκιάς σημειώσεις αντίστιξης J.S. Bach. Ανάλυση της Invention I, BWV 772 3euk1L4 2003 / 20012 A c c I Inventio I C major, BWV 772 m m Ó V Œ 3 5 # # M # m # # 7 B m j Œ # j Œ # # V V/V 9 J Œ Œ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 Οι ήχοι που χρησιμοποιούμε στη μουσική λέγονται νότες ή φθόγγοι και έχουν επτά ονόματα : ντο - ρε - μι - φα - σολ - λα - σι. Η σειρά αυτή επαναλαμβάνεται πολλές φορές

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Μουσικής. Β εξάμηνο Θεωρία. Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός. Βιογραφικό

Θεωρία Μουσικής. Β εξάμηνο Θεωρία. Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός. Βιογραφικό Θεωρία Μουσικής Β εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Θεωρία Μουσικής (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός Βιογραφικό Πτυχιούχος μουσικολογίας και κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 20 10 ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΑΞΗ Β' Υπογραφή Διορθωτή:... Βαθμός Ολογράφως:... Βαθμός:...

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 20 10 ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΑΞΗ Β' Υπογραφή Διορθωτή:... Βαθμός Ολογράφως:... Βαθμός:... ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 Ημερομηνία: 25/05/2010 Χρόνος: 2.5 ώρες ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 20 10 ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΑΞΗ Β' Υπογραφή Διορθωτή:... Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: Θέματα Μουσικής ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/05/2013 ΤΑΞΗ: Β Κατεύθυνσης ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2:30 ΩΡΑ: 7:45 10:15 πμ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 9. Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Αντίληψη συνδυασμών τόνων Μορφές ακοής Συνήχηση & παραφωνία Θεωρίες αντίληψης ύψους

Διάλεξη 9. Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Αντίληψη συνδυασμών τόνων Μορφές ακοής Συνήχηση & παραφωνία Θεωρίες αντίληψης ύψους Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Διάλεξη 9 Αντίληψη συνδυασμών τόνων Μορφές ακοής Συνήχηση & παραφωνία Θεωρίες αντίληψης ύψους Ανασκόπηση της Διάλεξης 8 Εξετάσαμε την αντίληψη του ύψους ενός καθαρού

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 8. Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Αντιληπτό ύψος καθαρού τόνου Απόλυτο ύψος

Διάλεξη 8. Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Αντιληπτό ύψος καθαρού τόνου Απόλυτο ύψος Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Διάλεξη 8 Αντιληπτό ύψος καθαρού τόνου Απόλυτο ύψος Ανασκόπηση της Διάλεξης 7 Το αν ένας ήχος είναι ακουστός ή όχι εξαρτάται κυρίως από την έντασή του και τη συχνότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μελωδία Ντο Μείζων (2) ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ: ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΤΟΧΟΙ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Οι μαθητές να: ο ΑΚΡΟΑΣΗΣ: Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Διακρίνουν τη Ακούσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κοντσέρτο για Βιολί σε Μι ελάσσονα, έργο 64

Κοντσέρτο για Βιολί σε Μι ελάσσονα, έργο 64 Φέλιξ Μέντελσον (1809-1847) Κοντσέρτο για Βιολί σε Μι ελάσσονα, έργο 64 Η ορχηστρική μουσική του πρώιμου ρομαντικού συνθέτη Φέλιξ Μέντελσον περιλαμβάνει πέντε συμφωνίες, τις συναυλιακές εισαγωγές Όνειρο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 6. Μέτρο 9. Αναλυτική προσέγγιση στο έργο του Θόδωρου Αντωνίου: Two Cadenza-like Inventiones for Solo Viola.

Μέτρο 6. Μέτρο 9. Αναλυτική προσέγγιση στο έργο του Θόδωρου Αντωνίου: Two Cadenza-like Inventiones for Solo Viola. Αναλυτική προσέγγιση στο έργο του Θόδωρου Αντωνίου: Two Cadenza-like Inventiones for Solo Viola Ανδρέας Γεωργοτάς Στόχος της ανά χείρας μελέτης είναι μια προσέγγιση στο T W O C A D E N Z A L I K E I N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Απόστολος Σιόντας ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Η τονικότητα ΝΤΟ µείζων Πειραµατικό Μουσικό Γυµνάσιο Παλλήνης Παλλήνη 2010 Πρόλογος Καθώς θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη η γνώση του περιεχοµένου του µουσικού

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση, Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα Μελέτη, Μελέτη, Μελέτη;

Γνώση, Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα Μελέτη, Μελέτη, Μελέτη; ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΙΓΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ... Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ... Μουσικό Ερέθισμα Οι Μουσικές Αισθήσεις Η Ερμηνεία και η Ανάδραση δίνουν νόημα στις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική και Μαθηματικά

Μουσική και Μαθηματικά Μουσική και Μαθηματικά Πρόλογος Ορισμός μουσικής : Ως μουσική ορίζεται η τέχνη που βασίζεται στην οργάνωση ήχων με σκοπό τη σύνθεση, εκτέλεση και ακρόαση /λήψη ενός μουσικού έργου, καθώς και η επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Απευθείας Εναρμόνιση - Πώς να χρησιμοποιήσετε το παρόν βιβλίο

Απευθείας Εναρμόνιση - Πώς να χρησιμοποιήσετε το παρόν βιβλίο Απευθείας Εναρμόνιση - Πώς να χρησιμοποιήσετε το παρόν βιβλίο Γενικές Πληροφορίες 1. Τι είναι το μάθημα της Απευθείας Εναρμόνισης στο πιάνο: Αφορά την απευθείας εκτέλεση στο πιάνο, μιας δοσμένης μελωδικής

Διαβάστε περισσότερα

δημήτρης συκιάς σημειώσεις αντίστιξης ένα παράδειγμα αναστρεφόμενης αντίστιξης

δημήτρης συκιάς σημειώσεις αντίστιξης ένα παράδειγμα αναστρεφόμενης αντίστιξης δημήτρης συκιάς σημειώσεις αντίστιξης ένα παράδειγμα αναστρεφόμενης αντίστιξης Φεβρουάριος 2013 http://users.otenet.gr/~dsyk/dsyk/dsykweb/welcome.html http://3euk1l4.blogspot.gr http://3euk1l4-edu.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ]

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ] 2013 Μουσικό Γυμνάσιο / Λύκειο Ιλίου Ευαγγελία Λουκάκη [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ] Σημειώσεις για τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος της Αρμονίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ Στην Αρµονία συναντώνται συνηχήσεις-συγχορδίες

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής

Τρόποι της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής Τρόποι της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής Δημήτρης Πυργιώτης www.music-theory.gr Εισαγωγή Η συνοπτική περιγραφή των τρόπων της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής εξακολουθεί να είναι μια θεωρητική πρόκληση.

Διαβάστε περισσότερα

Κουιντέτο Πιάνου Η Πέστροφα του Φραντζ Σούμπερτ, 4η κίνηση: Μία αναλυτική προσέγγιση, Δρ Σ. Κοτσώνη-Brown

Κουιντέτο Πιάνου Η Πέστροφα του Φραντζ Σούμπερτ, 4η κίνηση: Μία αναλυτική προσέγγιση, Δρ Σ. Κοτσώνη-Brown Κουιντέτο Πιάνου Η Πέστροφα του Φραντζ Σούμπερτ, 4η κίνηση: Μία αναλυτική προσέγγιση, Δρ Σ. Κοτσώνη-Brown Ιστορικό Υπόβαθρο: Κατά τη ρομαντική περίοδο, το ληντ (Lied) ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή γένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ENNEA

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ- ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΝΤΟ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΩΤΗ Ονομ/πώνυμο:

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ- ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΝΤΟ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΩΤΗ Ονομ/πώνυμο: 1 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ- ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΝΤΟ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΩΤΗ Ονομ/πώνυμο: 1) Να διαβάσετε προσεκτικά και τις δύο σελίδες της θεωρίας. 2) Να μάθετε απέξω τα εξής: α) Την

Διαβάστε περισσότερα

Λ. βαν. Μπετόβεν (1770-1827) Συμφωνία αρ. 6, σε Φα Μείζονα, Op. 68 (Ποιμενική) 3 η και 4 η κίνηση. Γενικοί Στόχοι:

Λ. βαν. Μπετόβεν (1770-1827) Συμφωνία αρ. 6, σε Φα Μείζονα, Op. 68 (Ποιμενική) 3 η και 4 η κίνηση. Γενικοί Στόχοι: Λ. βαν. Μπετόβεν (1770-1827) Συμφωνία αρ. 6, σε Φα Μείζονα, Op. 68 (Ποιμενική) 3 η και 4 η κίνηση Γενικοί Στόχοι: Πέρασμα από τον Κλασικισμό στο Ρομαντισμό Σύγκριση Προγραμματικής και Απόλυτης Μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι της μουσικής στον 20ο αι.

Το ταξίδι της μουσικής στον 20ο αι. Το ταξίδι της μουσικής στον 20ο αι. Μουσικοί πειραματισμοί και ανατροπές 1. Θα ακούσετε το έργο «Γυμνοπαιδίες Νο. 1» του συνθέτη Ερίκ Σατί. Στο πεντάγραμμο υπάρχει ένα απόσπασμα από την παρτιτούρα για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Μουσικών Σπουδών Ενορχήστρωση Ι Μαρωνίδης ηµήτρης. Ενορχήστρωση Ι Μάθηµα 9ο + 10o

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Μουσικών Σπουδών Ενορχήστρωση Ι Μαρωνίδης ηµήτρης. Ενορχήστρωση Ι Μάθηµα 9ο + 10o Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Μουσικών Σπουδών Ενορχήστρωση Ι Μαρωνίδης ηµήτρης Ενορχήστρωση Ι Μάθηµα 9ο + 10o Ανακεφαλαίωση Συνοπτικοί κανόνες για την κλασσική ενορχήστρωση Ρόλος των ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

Φραντς Γιόζεφ Χάυντν (Franz Joseph Haydn)

Φραντς Γιόζεφ Χάυντν (Franz Joseph Haydn) Φραντς Γιόζεφ Χάυντν (Franz Joseph Haydn) (31 Μαρτίου 1732, Ροράου 31 Μαΐου 1809, Βιέννη) Αναγνώσµατα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους µαθητές που θα µελετήσουν το έργο:

Διαβάστε περισσότερα

«Βασιλιάς των Ξωτικών» ( Erlkonig ) Κατηγορία: Lied Στίχοι: Goethe Μουσική: Schubert

«Βασιλιάς των Ξωτικών» ( Erlkonig ) Κατηγορία: Lied Στίχοι: Goethe Μουσική: Schubert 1 «Βασιλιάς των Ξωτικών» ( Erlkonig ) Κατηγορία: Lied Στίχοι: Goethe Μουσική: Schubert Το τραγούδι αυτό θεωρείται ένα από τα αριστουργήµατα (ίσως και το πιο σπουδαίο) του Γερµανικού lied, και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ENNEA (9) ΟΜΑΔΑ Α:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ENNEA (9) ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΑΣΗ: «ΨΑΠΦΑ» για κρουστά σόλο, 1975

ΑΚΡΟΑΣΗ: «ΨΑΠΦΑ» για κρουστά σόλο, 1975 ΑΚΡΟΑΣΗ: «ΨΑΠΦΑ» για κρουστά σόλο, 1975 Η πρεμιέρα του έργου έγινε το Μάιο του 1976 στο Φεστιβάλ Μπαχ στο Λονδίνο, και όπως ο συνθέτης είχε δηλώσει η «Ψάπφα» ήταν μια «καθαρά ρυθμική σύνθεση» Ο Ξενάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ENNEA (9) ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ. ιάρκεια εξέτασης: πέντε (5) ώρες

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ. ιάρκεια εξέτασης: πέντε (5) ώρες ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ιάρκεια εξέτασης: πέντε (5) ώρες (Α) ΑΡΜΟΝΙΑ ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες και τριάντα (30) λεπτά ίνονται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ENNEA

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Ιστορία της Οργανικής Μουσικής

Κεφάλαιο 5. Ιστορία της Οργανικής Μουσικής Κεφάλαιο 5 Ιστορία της Οργανικής Μουσικής Η ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα Οι παραδοσιακοί πολιτισμοί, αλλά και γενικότερα οι μουσικοί πολιτισμοί του κόσμου χρησιμοποιούν τα όργανα αποκλειστικά σε συνδυασμό με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη μουσική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία 4. ΡΥΘΜΟΣ. 1. Μουσική 2. Μελωδία 3. Νότες 4. Ρυθμός

Εισαγωγή στη μουσική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία 4. ΡΥΘΜΟΣ. 1. Μουσική 2. Μελωδία 3. Νότες 4. Ρυθμός Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Εισαγωγή στη μουσική 1. Μουσική 2. Μελωδία 3. Νότες 4. Ρυθμός 2 Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Μουσικών Σπουδών Ενορχήστρωση Ι Μαρωνίδης ηµήτρης. Ενορχήστρωση Ι Μάθηµα 2ο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Μουσικών Σπουδών Ενορχήστρωση Ι Μαρωνίδης ηµήτρης. Ενορχήστρωση Ι Μάθηµα 2ο Ενορχήστρωση Ι Μάθηµα 2ο 1 Κλασσική Ορχήστρα 2 Flauti (Fl) 2 Oboi (Ob) 2 Clarinetti (Cl) 2 Fagotti (Fg) 2 Corni (Cor) 2 Trombe (Tr) 2 Timpani (I V) (Timp) Violini I (Vln I) Violini II (Vln II) Viole (Vla)

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική προσέγγιση στο έργο του Χρήστου Σαμαρά MONUMENT- PHOTOTRO- POS (2013) Etude for solo Viola. Ανδρέας Γεωργοτάς

Αναλυτική προσέγγιση στο έργο του Χρήστου Σαμαρά MONUMENT- PHOTOTRO- POS (2013) Etude for solo Viola. Ανδρέας Γεωργοτάς Αναλυτική προσέγγιση στο έργο του Χρήστου Σαμαρά MONUMENT- PHOTOTRO- POS (2013) Etude Ανδρέας Γεωργοτάς Η μελέτη του έργου MONUMENT- PHOTOTROPOS (2013) Etude for solo Viola του Χρήστου Σαμαρά είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα της Μουσικής. Διαδικτυακό Σεμινάριο Έλενα Μακρίδου

Η χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα της Μουσικής. Διαδικτυακό Σεμινάριο Έλενα Μακρίδου Η χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα της Μουσικής Διαδικτυακό Σεμινάριο 27.6.16 Έλενα Μακρίδου Πώς οι 3 βασικές δραστηριότητες μπορούν να συνδεθούν με τη χρήση της τεχνονογίας μέσα από τη διδασκαλία έννοιας;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ENNEA (9) ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Ι. ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ

H ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Ι. ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΑΥΤΟΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 11 H ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Ι. ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ Hanebald 840-930 [1] Η Μουσική μας είναι πολυφωνική. Δεν ήταν όμως πάντα τέτοια, και ασφαλώς δεν είχε πάντα τη φόρμα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ENNEA (9) ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές Ενότητα 1: Εισαγωγικές Επισημάνσεις Ζακοπούλου Βικτωρία 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικές Νότες και Κλίμακες Κλίμακες και Ηχοχρώματα (συγκερασμός) Η Πυθαγόρεια Κλίμακα Ισο συγκερασμένη Κλίμακα Ανορθόδοξες Κλίμακες

Μουσικές Νότες και Κλίμακες Κλίμακες και Ηχοχρώματα (συγκερασμός) Η Πυθαγόρεια Κλίμακα Ισο συγκερασμένη Κλίμακα Ανορθόδοξες Κλίμακες Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Διάλεξη 10 Μουσικές Νότες και Κλίμακες Κλίμακες και Ηχοχρώματα (συγκερασμός) Η Πυθαγόρεια Κλίμακα Ισο συγκερασμένη Κλίμακα Ανορθόδοξες Κλίμακες Επανάληψη της Διάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

J.S. Bach: The Two-Part Inventions

J.S. Bach: The Two-Part Inventions ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Θ Εξάμηνο Εργασία στο Μάθημα Τάσεις στην Μουσική J.S. Bach: The Two-Part Inventions Invention No.4 in D Minor - Invention No.13 in A Minor Ιουστίνη Ελούλ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές Κώστας Χάρδας Λέκτορας Τμήματος Μουσικών Σπουδών «Οι Σπουδές στο

Διαβάστε περισσότερα

Κουρδίσµατα (περίληψη)

Κουρδίσµατα (περίληψη) Κουρδίσµατα (περίληψη) Ι. Αρµονική στήλη Κάθε νότα που παράγεται µε φυσικά µέσα είναι ένα πολύ σύνθετο φαινόµενο. Ως προς το τονικό ύψος, συνιστώσες του ("αρµονικοί") είναι η συχνότητα που ακούµε ("θεµελιώδης")

Διαβάστε περισσότερα

9 η Συμφωνία του Μπετόβεν, IV κίνηση

9 η Συμφωνία του Μπετόβεν, IV κίνηση 9 η Συμφωνία του Μπετόβεν, IV κίνηση Υλικό για το μάθημα ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΜΑΚΡΊΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ Σεπτέμβρης 2008 Dictee: Σημ. Το φυλλάδιο 3 (Γενικά στοιχεία και παρτιτούρα θέματος ) να

Διαβάστε περισσότερα

-1- Εισαγωγή: Γενική περιγραφή από μουσικολογική άποψη:

-1- Εισαγωγή: Γενική περιγραφή από μουσικολογική άποψη: -1- Εισαγωγή: Στην παρούσα εργασία ο στόχος μου είναι να ασχοληθώ με το πώς εφαρμόζονται κάποια υπολογιστικά μοντέλα στην εύρεση τοπικών ορίων, στην εύρεση δηλαδή πιθανών σημείων κατάτμησης μιας οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας από το μηδέν Η Νέα Μέθοδος για Ear Training

Ξεκινώντας από το μηδέν Η Νέα Μέθοδος για Ear Training Νορίνο Μπουόγκο Ξεκινώντας από το μηδέν Η Νέα Μέθοδος για Ear Training Ασκήσεις και υπαγορεύσεις Σύνοψη Πρώτο μέρος 1. Η μέθοδος 80 ασκήσεις... 7 2. 160 μελωδίες (υπαγόρευση)... 47 Δεύτερο μέρος 3. Η μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΜΟΝΙΑ-CLUSTERS ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ: Γ ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΤΟΧΟΙ: ΑΚΡΟΑΣΗΣ Επίπεδο 1ο Επίπεδο 2ο Επίπεδο 3ο Επίπεδο 4ο Επίπεδο 5ο α)διαχωρίζουν Έχουν καθοδηγημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI Τί είναι το MIDI; Το MIDI (Musical Instrument Digital Interface) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ 2 ή περισσοτέρων ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων. Μέσω του πρωτοκόλλου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΟΚΤΩ (8) ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΚΑΡΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΚΑΡΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΚΑΡΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ Μουσική κλίμακα ή σκάλα,ονομάζουμε μια σειρά από μουσικούς ήχους /νότες την οποία χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΟΚΤΩ (8) ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ENNEA (9) ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Θα ακούσετε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΕΝΚΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΕΝΚΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΕΝΚΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» Χειμερινό εξάμηνο 2013 2014 Διδάσκων: Πέτρος Βούβαρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γνωριμία με την ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΙΑ 5. 1 ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 7 Προσδοκώμενα αποτελέσματα 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γνωριμία με την ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΙΑ 5. 1 ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 7 Προσδοκώμενα αποτελέσματα 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γνωριμία με την ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΙΑ 5 1 ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 7 Προσδοκώμενα αποτελέσματα 8 1.1. Περιοδική κίνηση Περιοδικά φαινόμενα 9 1.2. Ταλάντωση - Ταλαντούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ENNEA (9) ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Α τάξης Γυμνασίου

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Α τάξης Γυμνασίου ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α τάξης Γυμνασίου 1 Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γενικοί Στόχοι Ειδικοί Στόχοι Α. ΣΤΟΧΟΙ Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ/ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ και Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Δ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΣΤΟΧΟΙ Σε όλες τις δραστηριότητες η πιο μεγάλη έμφαση θα πρέπει να είναι στην απόλαυση της Μουσικής

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΣΤΟΧΟΙ Σε όλες τις δραστηριότητες η πιο μεγάλη έμφαση θα πρέπει να είναι στην απόλαυση της Μουσικής ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Εξερεύνηση Πειραματισμός με ένα πλατύ φάσμα ηχητικών πηγών. Να γίνονται ατομικές, ομαδικές δραστηριότητες σε ζευγάρια. Να αναπτυχθεί η ακουστική ικανότητα Να

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Μουσικών Σπουδών Ενορχήστρωση Ι Μαρωνίδης ηµήτρης. Ενορχήστρωση Ι 1ο Μάθηµα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Μουσικών Σπουδών Ενορχήστρωση Ι Μαρωνίδης ηµήτρης. Ενορχήστρωση Ι 1ο Μάθηµα Ενορχήστρωση Ι 1ο Μάθηµα 1 Εισαγωγή Συµφωνική Ορχήστρα Επίτευγµα του υτικού Πολιτισµού. Ορχήστρα Μουσικό όργανο (αυτόνοµο). Ενορχήστρωση Αρµονία, Αντίστιξη κτλ (Στυλιστική προσέγγιση). Εσωτερική Ακοή -

Διαβάστε περισσότερα

L.V. BEETHOVEN. Eroica. Allegro con brio. Analysis by E. Sisiki, E. Ratsou, P. Ladas

L.V. BEETHOVEN. Eroica. Allegro con brio. Analysis by E. Sisiki, E. Ratsou, P. Ladas L.V. BEETHOVEN Eroica Allegro con brio Analysis by E. Sisiki, E. Ratsou, P. Ladas Έναρξη με tutti. Ακολουθούν μόνο έγχορδα. Sf που οδηγούν σε ff / χρήση διπλών ξύλινων πνευστών Το ίδιο μελωδικό σχήμα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ENNEA (9) ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ENNEA (9) ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική προσέγγιση στο έργο του Γιάννη Ξενάκη, EMBELLIE (1981), για σόλο βιόλα.

Αναλυτική προσέγγιση στο έργο του Γιάννη Ξενάκη, EMBELLIE (1981), για σόλο βιόλα. Αναλυτική προσέγγιση στο έργο του Γιάννη Ξενάκη, EMBELLIE (1981), για σόλο βιόλα. Ανδρέας Γεωργοτάς Η συγκεκριμένη μελέτη έχει σαν στόχο την αναλυτική προσέγγιση του έργου EMBELLIE (1981), για σόλο βιόλα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Αντίληψη της ομιλίας Απεικόνιση της πρότασης «θα σας διηγηθώ την ιστορία των δύο νέων» κυματομορφή Φασματόγραμμα Συνάρθρωση Οι φθόγγοι αλληλεπικαλύπτονται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Πληροφορική. Δ. Πολίτης, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, 2015

Μουσική Πληροφορική. Δ. Πολίτης, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, 2015 Μουσική Πληροφορική Δ. Πολίτης, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, 2015 Άδεια Χρήσης 2 Άδεια Χρήσης 3 Άδεια Χρήσης 4 Ήχος Κλίμακες Β & Γ Δ. Πολίτης 2 ο Μάθημα Περιεχόμενα Μέρος Α : Ανατομία και φυσιολογία του αυτιού

Διαβάστε περισσότερα

Η μουσική ως ενέργεια και ως σύμβολο. Ernst Kurth (1886-1946) Susanne Langer (1895-1985)

Η μουσική ως ενέργεια και ως σύμβολο. Ernst Kurth (1886-1946) Susanne Langer (1895-1985) Η μουσική ως ενέργεια και ως σύμβολο Ernst Kurth (1886-1946) Susanne Langer (1895-1985) Επιρροές και βασική θέση της «ενεργητικής θεωρίας» του Kurth O μουσικολόγος E. Kurth διαμόρφωσε την «ενεργητική»

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SYNTHESIS ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

2. ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SYNTHESIS ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2. ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SYNTHESIS ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Tο σύστηµα γραφής που χρησιµοποιεί ο χρήστης στο πρόγραµµα Synthesis προσφέρει αρκετές από τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Μουσικών Σπουδών Ενορχήστρωση Ι Μαρωνίδης ηµήτρης. Ενορχήστρωση 2 Μάθηµα 3o

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Μουσικών Σπουδών Ενορχήστρωση Ι Μαρωνίδης ηµήτρης. Ενορχήστρωση 2 Μάθηµα 3o Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Μουσικών Σπουδών Ενορχήστρωση Ι Μαρωνίδης ηµήτρης Ενορχήστρωση 2 Μάθηµα 3o 1 To έργο ξεκινά μόνο με Πνευστά!!! mix με διασταυρώσεις και επικαλύψεις 11 pitches

Διαβάστε περισσότερα

«The Queen s Gigue» του Τόμας Ρόμπινσον, (Thomas Robinson )

«The Queen s Gigue» του Τόμας Ρόμπινσον, (Thomas Robinson ) «The Queen s Gigue» του Τόμας Ρόμπινσον, (Thomas Robinson 1560-1609) Ο Τόμας Ρόμπινσον ήταν Άγγλος συνθέτης και μουσικοδιδάσκαλος της περιόδου της Αναγέννησης. Έγραψε μουσικά έργα και δίδαξε τραγούδι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ II

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ II ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ II (Έκδοση 1.1, 12/10/2012) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. ΤΟΝΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΙΑ... 1.1. Κλίμακες... 1.2 Διάκριση του τονικού ύψους... 1.3 Το τονικό ύψος των καθαρών τόνων... 1.4 Τονικό

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικές Πράξεις. Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης

Μουσικές Πράξεις. Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης Μουσικές Πράξεις Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης Οι Mουσικές Πράξεις είναι ένα μουσικό εκπαιδευτικό λογισμικό που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με τη φιλοδοξία να αποτελέσει: Ένα σημαντικό βοήθημα για

Διαβάστε περισσότερα

αντιστοιχίζεται με την εντολή περίμενε 0.5 (120/60=2 χτύποι ανά δευτερόλεπτο). Στην

αντιστοιχίζεται με την εντολή περίμενε 0.5 (120/60=2 χτύποι ανά δευτερόλεπτο). Στην Προγραμματίζοντας ήχους Το Scratch μας παρέχει εντολές για να προγραμματίσουμε ήχους, δηλαδή να ζητήσουμε την αναπαραγωγή συγκεκριμένων νοτών από διαφορετικά μουσικά όργανα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές

Διαβάστε περισσότερα

Φραντς Σούμπερτ Franz Schubert (1797 1828) Αυστριακός συνθέτης. Συμφωνία Αρ. 5, σε Σι ύφεση μείζονα, D. 485 (1816)

Φραντς Σούμπερτ Franz Schubert (1797 1828) Αυστριακός συνθέτης. Συμφωνία Αρ. 5, σε Σι ύφεση μείζονα, D. 485 (1816) Φραντς Σούμπερτ Franz Schubert (1797 1828) Αυστριακός συνθέτης Συμφωνία Αρ. 5, σε Σι ύφεση μείζονα, D. 485 (1816) O Σούμπερτ γράφει τη συγκεκριμένη συμφωνία από τον Οκτώβριο μέχρι τον Νοέμβριο του 1816

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Θα ακούσετε τον φθόγγο-αφετηρία και το μελωδικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμφωνία. Εκτεταμένη οργανική σύνθεση που αναπτύσσεται κατά την Κλασική εποχή (18 ος αιώνας).

Η Συμφωνία. Εκτεταμένη οργανική σύνθεση που αναπτύσσεται κατά την Κλασική εποχή (18 ος αιώνας). Γιοχάνες Μπραµς [Johannes Brahms] (1833-1897) Γερµανός συνθέτης Συµφωνία αρ. 2, σε Ρε µείζονα Η συγκεκριµένη Συµφωνία γράφτηκε το 1877 κατά την επίσκεψη του συνθέτη στην περιοχή Pörtschach am Wörthersee,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Ηχόχρωμα Αρμονικές συχνότητες

Κεφάλαιο 2. Ηχόχρωμα Αρμονικές συχνότητες Κεφάλαιο 2 Ηχόχρωμα Αρμονικές συχνότητες Ηχόχρωμα Η ίδια νότα,αν παιχτεί από διαφορετικά όργανα, έχει διαφορετικό «άκουσμα» Συνήθως, ακόμα και δύο όργανα του ιδίου τύπου (π.χ. δύο βιολιά) έχουν επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ENNEA (9) ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (572-500 ΠΧ) ΗΤΑΝ ΦΟΛΟΣΟΦΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΙΣΚΗΣ. ΥΠΗΡΞΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ. 1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ. 1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στόχος Θεματικής Ενότητας Οι μαθητές να περιγράφουν τους βασικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών και να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Gottfried Schubert 0.11.2010

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Gottfried Schubert 0.11.2010 ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Gottfried Schubert 0.11.2010 1 of 45 2 of 45 Η μουσική ακουστική ασχολείται με την παραγωγή και αντίληψη της μουσικής. Τμήματα της μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική και Μαθηματικά!!!

Μουσική και Μαθηματικά!!! Μουσική και Μαθηματικά!!! Η μουσική είναι ίσως από τις τέχνες η πιο δεμένη με τα μαθηματικά, με τη μαθηματική σκέψη, από την ίδια τη φύση της. Η διατακτική δομή μπορεί να κατατάξει τα στοιχεία ενός συνόλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΜΟΝΙΑ (ΟΣΤΙΝΑΤΟ 1) ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ: A AΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΜΟΝΙΑ (ΟΣΤΙΝΑΤΟ 1) ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ: A AΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΜΟΝΙΑ (ΟΣΤΙΝΑΤΟ 1) ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ: A AΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: ΣΚΟΠΟΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΤΟΧΟΙ:ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστική Ιουνίου Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Εξεταστική Ιουνίου Τμήμα Μουσικών Σπουδών Εξεταστική Ιουνίου 2016-2017 Τμήμα Μουσικών Σπουδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόγραμμα Μαθημάτων και Αιθουσών Εαρινό Εξάμηνο Δευτέρα 12 Ιουνίου 09:00-12:00, Αρμονία II (άσκ.), Γ. Θέμελης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΟΚΤΩ (8) ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ενώ το «β» μέρος είναι ένα «Μοιρολόι», αργό ρυθμικά.

ενώ το «β» μέρος είναι ένα «Μοιρολόι», αργό ρυθμικά. Το δεύτερο μέρος «Β», αντίθετο σε χαρακτήρα από αυτό που προηγήθηκε, κρύβει, μέσα από το έντονο ρυθμικό και χρωματικό του στοιχείο, την αισιοδοξία και την ελπίδα του Κύπριου για ένα καλύτερο «αύριο» για

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός ήχος και κινούμενα γραφικά

Ψηφιακός ήχος και κινούμενα γραφικά ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Ψηφιακός ήχος και κινούμενα γραφικά Εισαγωγή Το παρακάτω σχήμα περιγράφει τους δυνατούς τρόπους δημιουργίας αποθήκευσης και. αναπαραγωγής ψηφιακού ήχου Ο Ήχος από φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΓΧΟΡ ΙΕΣ: (α) Εύρεση και ορθή σύνδεση συγχορδιών (10) (β) Ορθές νότες συγχορδιών ορθοί διπλασιασµοί ( 6) (γ) Αναγνώριση και χρήση δεσπόζουσας µε εβδόµη ( 2) (δ) Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

9. ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ 96 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 9. ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ Με το τέλος του 19ου αιώνα, το Τονικό Μουσικό Σύστημα ολοκληρώνει τη διαδρομή της εξέλιξής του. Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ)

Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ) Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ) Όταν κάνουμε μια επιστημονική εργασία πρέπει α/ να βασιζόμαστε σε αυτά που έχουν γραφτεί από άλλους πριν από εμάς, για να αντλήσουμε πληροφορίες β/

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας»

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Ομάδα Έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοκινητική αγωγή

Μουσικοκινητική αγωγή Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσικοκινητική αγωγή Η μουσικότητα των ήχων και της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΑΞΗ. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ο. 1ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΟΡ ΙΩΝ Για να σχηµατίσουµε µία συγχορδία χρειαζόµαστε τρεις νότες.

1 η ΤΑΞΗ. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ο. 1ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΟΡ ΙΩΝ Για να σχηµατίσουµε µία συγχορδία χρειαζόµαστε τρεις νότες. Θ Ε Ω Ρ Ι Α Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α Σ 1 η ΤΑΞΗ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ο 1ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΟΡ ΙΩΝ Για να σχηµατίσουµε µία συγχορδία χρειαζόµαστε τρεις νότες. Μία σαν ΒΑΣΗ, µία σαν ΜΕΣΗ και µία σαν ΚΟΡΥΦΗ Έχουµε τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τίτλος Ονοματεπώνυμο συγγραφέα Πανεπιστήμιο Ονοματεπώνυμο δεύτερου (τρίτου κ.ο.κ.) συγγραφέα Πανεπιστήμιο Η κεφαλίδα (μπαίνει πάνω δεξιά σε κάθε σελίδα): περιγράφει το θέμα

Διαβάστε περισσότερα