ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Πρόλογος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Πρόλογος"

Transcript

1 Πρόλογος Με την έκδοση του οδηγού περιγραφής των αρμοδιοτήτων και διαδικασιών του τµήµατος ελέγχου τροφίµων και ποτών, ως συνέχεια του πρώτου οδηγού που αφορούσε την έκδοση µηνιαίων αποτελεσµάτων του τµήµατος Food & Beverage ξενοδοχείου, ολοκληρώνεται µία πρώτη προσέγγιση του θέµατος διοικητικής και οικονοµικής οργάνωσης και παρακολούθησης του εν λόγω τµήµατος ενός ξενοδοχείου. Οι διαδικασίες, τα έντυπα και οι κανόνες διακίνησης αφορούν όλες τις ξενοδοχειακές µονάδες που ανάλογα µε το µέγεθός τους και τον αριθµό επισιτιστικών τµηµάτων που διαθέτουν προσαρµόζουν τον τρόπο λειτουργίας και ελέγχου τους. Θα πρέπει όµως να γίνει κατανοητό ότι οι ενέργειες αυτές και διαδικασίες πρέπει να εφαρµόζονται σε όλες τις ξενοδοχειακές µονάδες που διαθέτουν επισιτιστικά τµήµατα, ανεξαρτήτως µεγέθους, προκειµένου να ελέγχεται η αποθήκη, οι πωλήσεις, η διακίνηση των εµπορευµάτων, το ταµείο, οι προµήθειες κλπ. Τα παραπάνω, παρά το ότι µπορεί αρχικά να προβληµατίσουν ένα µικρό ξενοδόχο, µακροπρόθεσµα βοηθούν στην ορθή και αποτελεσµατική κοστολόγηση και τιµολόγηση, στον έλεγχο των αποθεµάτων, στην πολιτική προµηθειών και διακίνησης εµπορευµάτων. Ο οδηγός συντάχθηκε από το φίλο και συνεργάτη κ. Γιώργο Τριανταφύλλου που αποτελεί υποστηρικτή και αρωγό όλων των προσπαθειών µας και τον ευχαριστούµε ιδιαιτέρως για το πολύτιµο υλικό αλλά και τις γνώσεις που µας προσφέρει. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τµήµα ελέγχου τροφίµων και ποτών ξενοδοχειακής µονάδας ιαδικασία εισαγωγής ειδών στην Κεντρική Αποθήκη και στα Τµήµατα Εσωτερική διακίνηση Πωλήσεις Έλεγχος Ταµείου Έντυπα Ελέγχου Αίτηση Προµήθειας ελτίο Ενδοτµηµατικής ιακίνησης ελτίο Φθοράς Απόδειξη Λιανικής Πώλησης (Λογαριασµοί) Στοιχείο Αυτοπαράδοσης Αγαθών ή Ιδιοχρησιµοποίησης Υπηρεσιών (Μαιζόν) ελτίο Παραγγελίας Καταχωρήσεις Καταχώρηση Τιµολογίων & Πιστωτικών Τιµολογίων Καταχώρηση Αιτήσεων Προµήθειας Ενδοτµηµατικών Κινήσεων Καταχώρηση Φθορών Ενηµέρωση Ειδικού Στοιχείου Αυτοπαράδοσης Αγαθών ή Ιδιοχρησιµοποίησης Υπηρεσιών (Μαιζόν) Ενηµέρωση Κουβέρ Έλεγχος Κινήσεων Τµηµάτων ( ιαχωριστικές) Απογραφή Εκτυπώσεις Αποτελεσµάτων (Αξίες Ποσότητες) Ανάλυση Μαιζόν Συµπλήρωση F&B REPORT Κόστος πρωινού και γευµάτων Πρωινό Πελατών Πρωινό Γεύµα είπνο Προσωπικού Κοστολόγιο ειδών BANQUET ALA CARTE Κοστολόγιο ειδών BAR Κοστολόγιο προσφορών φρούτων και γλυκών

3 1. Τµήµα ελέγχου τροφίµων και ποτών ξενοδοχειακής μονάδας Το Τµήµα Ελέγχου είναι το τµήµα του ξενοδοχείου το οποίο ελέγχει τον τρόπο που διακινούνται και καταναλώνονται όλα τα αναλώσιµα είδη του. Το τµήµα αυτό ανήκει στην ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών της επιχείρησης. Το προσωπικό του περιλαµβάνει: τον Προϊστάµενο Ελέγχου, που είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση, ενηµέρωση, παρακολούθηση και έλεγχο του τµήµατος και τις υπηρεσίες των ελεγκτών, και τους Βοηθούς Ελεγκτές. Οι υποχρεώσεις του τµήµατος µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: Φέρει την υποχρέωση της παρακολούθησης των ειδών (τροφίµων, ποτών, αναλωσίµων, ειδών καθαριότητος και εντύπων) από την είσοδο τους στην επιχείρηση (παραλαβές κεντρικής αποθήκης) ως και την δραχµοποίησή τους (διάθεση-πωλήσεις-ανάλωση). Ελέγχει εάν ο τρόπος της εσωτερικής διακίνησης πρώτων υλών και αγαθών είναι αυτός που έχει οριστεί από τη ιοίκηση. Ελέγχει εάν ο τρόπος πώλησης των διαφόρων ειδών είναι σύµφωνος µε όσα έχει ορίσει η ιοίκηση και εκδίδονται όλα τα παραστατικά. Εκτελεί τακτικές και έκτακτες απογραφές όταν και όπου πρέπει. Εκδίδει αποτελέσµατα σύµφωνα µε τον τρόπο που έχει ορίσει η ιοίκηση Μεριµνεί για την ύπαρξη όλων των εντύπων (π.χ. λογαριασµών, θεωρηµένων «ταινιών» ταµειακών µηχανών, θεωρηµένων µπλοκ, χειρόγραφων αποδείξεων σε περίπτωση βλάβης µιας ταµειακής µηχανής κλπ.) και την τήρηση των φορολογικών διατάξεων σύµφωνα µε τις εκδιδόµενες από το Λογιστήριο διατάξεις. Ο στόχος του τµήµατος είναι: Η οµαλή διακίνηση όλων των ειδών και αγαθών σε οποιαδήποτε στιγµή ή σηµείο του ξενοδοχείου µε το ανάλογο παραστατικό (φορολογικό ή µη). Να γίνονται ακριβείς κοστολογήσεις για όλα τα είδη που διακινούνται σε διαφορετική µορφή απ' αυτή που αγοράστηκαν. 3

4 Να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες των προγραµµάτων F&B και των ταµειακών µηχανών. Να εντοπίζει αδικαιολόγητα ελλείµµατα ή πλεονάσµατα των δυνητικών εισπράξεων στα σηµεία πώλησης, όσο το δυνατόν ταχύτερα, χωρίς να µεγεθύνονται αδικαιολόγητα. 2. ιαδικασία εισαγωγής ειδών στην Κεντρική Αποθήκη και στα Τµήµατα Μία από τις αρµοδιότητες του τµήµατος ελέγχου είναι να παρακολουθεί την εφαρµογή της διαδικασίας εισαγωγής ειδών στην κεντρική αποθήκη (παραγγελίεςπαραλαβές κεντρικής αποθήκης). Στη συνέχεια έχει την υποχρέωση παρακολούθησης των αγαθών µετά την είσοδο τους στην επιχείρηση έως και τη δραχµοποίηση τους (διάθεση- πωλήσεις τµηµάτων- ανάλωση). Η διαδικασία αυτή περιγράφεται στο ακόλουθο διάγραµµα: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (.Α. ή ΤΙΜ..Α.) ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (.Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ) Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Α Π Ο Θ Η Κ Η ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ή P.O.S.) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (ΕΙ ΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑ ΟΣΗΣ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΣΟ Α ΜΑΙSON 4

5 Στο παραπάνω σχεδιάγραµµα παρουσιάζεται η ροή των αγαθών, και συγκεκριµένα των τροφίµων & ποτών (F & B), µέσα στην επιχείρηση κατά τη λειτουργία της. Τα υλικά καθαρισµού, τα αναλώσιµα και τα υλικά πισίνας παρουσιάζουν ιδιοµορφία, γιατί κατά την ανάλωσή τους δεν εµφανίζουν έσοδα, αλλά παίζουν ρόλο λειτουργικών εξόδων εφόσον χρησιµοποιούνται κύρια για κοινόχρηστους σκοπούς. 3. Εσωτερική διακίνηση Ως εσωτερική διακίνηση ορίζεται η πορεία που ακολουθούν τα προϊόντα σε οποιαδήποτε µορφή από την παραλαβή στην αποθήκη έως την τελική κατανάλωση. Οι κανόνες που ακολουθούνται για την εσωτερική διακίνηση είναι οι ακόλουθοι: εν γίνεται καµία εξαγωγή από την κεντρική αποθήκη εάν δεν υπάρχει συµπληρωµένο έντυπο ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Οι αιτήσεις προµηθείας συµπληρώνονται από τον τµηµατάρχη από την προηγούµενη ηµέρα και τοποθετούνται στην ειδική θήκη, που βρίσκεται έξω από το γραφείο του αποθηκάριου Τα δελτία αυτά πρέπει να είναι συµπληρωµένα µε ευκρινή γράµµατα (δείγµα εντύπου και οδηγίες για την σωστή συµπλήρωσή του βρίσκεται σε επόµενη σελίδα) Ο αποθηκάριος διαθέτει τα είδη που ζητάνε τα τµήµατα σύµφωνα µε τα ανώτερα όρια αποθεµάτων ανά τµήµα. Οι ποσότητες που δίνει συµπληρώνονται στην στήλη "παραδοθείσα ποσότητα" Αφού ετοιµαστεί η παραγγελία του τµήµατος, τα είδη µεταφέρονται στα τµήµατα από το προσωπικό αποθήκης, υπογράφεται το πρωτότυπο από τον παραλήπτη και στην συνέχεια αφαιρείται η πρώτη σελίδα της παραγγελίας και παραµένει στο τµήµα της αποθήκης Στο τέλος της ηµέρας όλα τα δελτία εξαγωγής παραδίδονται στον ελεγκτή Όλα τα προϊόντα τα οποία διακινούνται µεταξύ των επισιτιστικών πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο δελτίο ενδοτµηµατικής κίνησης, τόσο στην παραλαβή όσο και στην τυχόν επιστροφή (δείγµα του ελτίου Ενδοτµηµατικής κίνησης βρίσκεται σε επόµενη σελίδα). 5

6 4. Πωλήσεις Οτιδήποτε διακινείται στα σηµεία πώλησης του ξενοδοχείου πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από το αντίστοιχο παραστατικό στοιχείο πώλησης. Τέτοιο νοείται η απόδειξη της ταµειακής µηχανής ή το στοιχείο αυτοπαράδοσης αγαθών ιδιοχρησιµοποίησης υπηρεσιών (maizon). Όλες οι ταµειακές µηχανές προγραµµατίζονται σύµφωνα µε τα είδη και τις τιµές που αναγράφονται στους καταλόγους πώλησης των τµηµάτων. Σχετικά µε τις εκπτώσεις ισχύουν τα παρακάτω: - Όλα τα άτοµα που δικαιούνται εκπτώσεις αναφέρονται στο µέµο σχετικά µε τα µαιζόν - Πέρα αυτών των ατόµων κανείς άλλος δεν δικαιούται έκπτωση εάν δεν υπάρχει γραπτή οδηγία της διευθύνσεως - Οι εκπτώσεις γίνονται από τις ταµειακές µηχανές χρησιµοποιώντας το ειδικό πλήκτρο εκπτώσεων - Το ποσό που δεν πληρώνει ο πελάτης λόγω φιλοξενίας, γράφεται στο δελτίο αυτοπαράδοσης και υπογράφεται από τον δικαιούµενο. Σχετικά µε τις ακυρώσεις ισχύουν τα παρακάτω: - Όλες οι ακυρώσεις γίνονται µέσω των ταµειακών µηχανών (αθεώρητων και θεωρηµένων) και πριν το κλείσιµο του λογαριασµού - Σε αντίθετη περίπτωση εκδίδεται δελτίο επιστροφής το οποίο πρέπει να συναφθεί µε την κανονική απόδειξη και να υπογραφεί από τον υπεύθυνο του τµήµατος ή τον ελεγκτή. - Το ακυρωµένο ποσό αφαιρείται από τα έσοδα της ηµέρας. 6

7 5. Έλεγχος Ταµείου Ο έλεγχος ταµείου κάθε τµήµατος γίνεται από το προσωπικό του Τµήµατος Ελέγχου. Είναι υποχρεωτικό να γίνεται σε όλα τα τµήµατα τουλάχιστον µία φορά εβδοµαδιαίως σε έκτακτες χρονικές στιγµές. Κατά την έναρξη της λειτουργίας του ξενοδοχείου τα επιµέρους τµήµατα χρεώνονται µε ένα πάγιο ποσό για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε κέρµατα. Το ποσό αυτό συν τις εισπράξεις της ηµέρας πρέπει να βρίσκονται συνεχώς στις ταµειακές µηχανές των τµηµάτων. Τα φιλοδωρήµατα πρέπει να κρατούνται εκτός µηχανής. Το προσωπικό ελέγχου επισκέπτεται κάθε τµήµα και τυπώνει το αντίστοιχο report που αναφέρει το σύνολο των εισπράξεων και παρουσία του υπευθύνου του τµήµατος καταµετρά τις εισπράξεις. Σε περίπτωση ελλείµµατος, το ποσό αυτό συµπληρώνεται. Σε οποιαδήποτε περίπτωση συµπληρώνεται το βιβλίο ελέγχων τµήµατος. 6. Έντυπα Ελέγχου Σε όλα τα έντυπα που χρησιµοποιούνται από το Tµήµα Ελέγχου αναγράφονται τα εξής στοιχεία: ΛΟΓΟΤΥΠΟ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΟΥ, ΑΦΜ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ και ΤΗΛΕΦΩΝΟ. Τα έντυπα αυτά είναι τα ακόλουθα: 6.1. Αίτηση Προµήθειας Είναι ένα έντυπο διπλότυπο µε αρίθµηση, σχεδιασµένο έτσι ώστε να συµπληρώνονται µε ακρίβεια από τους υπεύθυνους των τµηµάτων τα στοιχεία του εκδότη (δηλαδή τα στοιχεία του τµήµατος), το είδος, η ποσότητα και η µονάδα µέτρησης και απευθύνεται στον υπεύθυνο της κεντρικής αποθήκης, ο οποίος συµπληρώνει στην ειδική στήλη της Αίτησης Προµήθειας τις παραδοθείσες ποσότητες και υπογράφει βεβαιώνοντας την παράδοση. Το πρωτότυπο παραδίδεται στον έλεγχο όπου καταχωρείται και αρχειοθετείται, ενώ το στέλεχος παραµένει στο αντίστοιχο τµήµα. Ακολούθως παρουσιάζεται µία αίτηση προµήθειας της κεντρικής κουζίνας του ξενοδοχείου: 7

8 ΑΙΤΗΣΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ KΟΥZΙNAΣ Ηµερ:... ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑΣ ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΣ ΠΑΡΑ ΟΘ. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΑΛΕΒΡΑ - ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΑΥΓΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΚΡΕΑΤΑ ΨΑΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ, ΟΣΠΡΙΑ - ΡΥΖΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥΡΣΙΑ - ΕΛΙΕΣ ΤΥΡΙΑ ΕΙ Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΑ Ο ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 8

9 6.2. ελτίο Ενδοτµηµατικής ιακίνησης Είναι ένα έντυπο διπλότυπο, µε αρίθµηση, σχεδιασµένο για την εσωτερική διακίνηση των ειδών µεταξύ των τµηµάτων. Συµπληρώνεται µε ακρίβεια από τους υπεύθυνους το είδος, η µονάδα µέτρησης και η ποσότητα που διακινείται µεταξύ των επισιτιστικών τµηµάτων. Το πρωτότυπο παραδίδεται στον έλεγχο όπου καταχωρείται και αρχειοθετείται ενώ το στέλεχος παραµένει στο τµήµα. Το δελτίο ενδοτµηµατικής κίνησης έχει την παρακάτω µορφή: ΕΛΤIΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝ ΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ 4351 ΤΜΗΜΑΤΟΣ... ΑΠΟ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΚΙΛΑ ΤΕΜ. ΕΙ ΟΣ Τιµή Κόστους ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΓΧΟΣ.... Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 9

10 6.3. ελτίο Φθοράς Είναι ένα έντυπο διπλότυπο, µε αρίθµηση σχεδιασµένο έτσι ώστε να συµπληρώνεται µε ακρίβεια το είδος, η ποσότητα και η αιτιολογία, που προκάλεσε την φθορά. Υπογράφεται από τους υπεύθυνους των τµηµάτων. Το πρωτότυπο παραδίδεται στον έλεγχο όπου καταχωρείται και αρχειοθετείται, ενώ το στέλεχος παραµένει στο τµήµα. Το δελτίο φθοράς έχει την ακόλουθη µορφή: ΦΘΟΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑ.... Nο0134 ΗΜΕΡ.... ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΥΠ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6.4. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης (Λογαριασµοί) Η απόδειξη λιανικής πώλησης είναι έντυπο θεωρηµένο, τριπλότυπο µε αρίθµηση και σειρά. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως δελτίο παραγγελίας ή ως δελτίο επιστροφής. Το πρωτότυπο προσκοµίζεται στον πελάτη µε την παραγγελία, ενώ το στέλεχος παραδίδεται στο τµήµα ελέγχου όπου ελέγχεται η αρίθµηση και η σειρά και αρχειοθετείται Στοιχείο Αυτοπαράδοσης Αγαθών ή Ιδιοχρησιµοποίησης Υπηρεσιών (Μαιζόν) Είναι ένα έντυπο τριπλότυπο, µε αρίθµηση και επέχει θέση θεωρηµένου εντύπου. Συµπληρώνεται το συγκεκριµένο τµήµα όπου γίνεται η κατανάλωση, η ιδιότητα του δικαιούχου, το ονοµατεπώνυµό του και η αιτιολογία αν πρόκειται για προσφορά, τα είδη που καταναλώθηκαν, και οι τιµές κόστους στις αντίστοιχες στήλες Φ.Π.Α. που υπόκεινται τα είδη βάσει τιµοκαταλόγου που εκδίδεται από το τµήµα ελέγχου (τα αλκοολούχα είδη αναγράφονται σε τιµές πώλησης). 10

11 Το Στοιχείο Αυτοπαράδοσης Αγαθών ή Ιδιοχρησιµοποίησης Υπηρεσιών έχει την ακόλουθη µορφή: 6.6. ελτίο Παραγγελίας Είναι διπλότυπο έντυπο και σχεδιάσθηκε ώστε να συµπληρώνεται από τους σερβιτόρους η παραγγελία από τον πελάτη (µπορεί να είναι και θεωρηµένο). Το πρωτότυπο µένει στον σερβιτόρο ενώ το δευτερότυπο παραδίδεται στην κουζίνα ή στο µπαρ για την προετοιµασία της παραγγελίας (ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις απώλειες). Ο υπεύθυνος τµήµατος υποχρεούται µαζί µε τις εισπράξεις, τις διαχωριστικές και ότι άλλο σχετικό έντυπο παραδίδει, να παραδίδει επίσης και τα δελτία παραγγελιών. Αυτά αρχειοθετούνται στο τµήµα ελέγχου σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία. 11

12 Το δελτίο παραγγελίας έχει την ακόλουθη µορφή: ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΓΓ... ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ... ΤΗΛΕΦΩΝΟ.... ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.:.. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛ. :.. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 7. Καταχωρήσεις 7.1. Καταχώρηση Τιµολογίων & Πιστωτικών Τιµολογίων Καταχωρούµε τα είδη που αναγράφονται στα τιµολόγια βάσει των κωδικών που τα αντιπροσωπεύει στο πρόγραµµα της αποθήκης. Στη συνέχεια µετατρέπουµε την ποσότητα στη µονάδα µέτρησης που αντιστοιχεί στα συγκεκριµένα είδη. Ελέγχεται αν η αξία των προϊόντων είναι η καθαρή, δηλ. αν έχουν αφαιρεθεί τυχόν εκπτώσεις και φόροι, και αν η τιµή που αναγράφεται στο τιµολόγιο είναι η ίδια µε την τιµή των συµφωνιών των προµηθευτών. Όσον αφορά τα πιστωτικά σηµειώµατα ισχύουν τα εξής: Αν αφορούν επιστροφές προϊόντων καταχωρείται αρνητικά η ποσότητα και η αξία Αν αφορούν έκπτωση για ένα είδος καταχωρείται αρνητικά η αξία χωρίς την ποσότητα Αν αφορούν έκπτωση για ένα αριθµό ειδών τότε επιµερίζοµε την αξία του πιστωτικού στα είδη που αναγράφονται στο τιµολόγιο αναλογικά 12

13 Τέλος, σε περίπτωση αποστολής δωρεάν εµπορευµάτων ή δειγµάτων καταχωρείται η ποσότητα µε µηδενική αξία. Οι καταχωρήσεις γίνονται από την Αποθήκη µηχανογραφικά Καταχώρηση Αιτήσεων Προµήθειας Ενδοτµηµατικών Κινήσεων Πρόκειται για µια διαδικασία κατά την οποία αφαιρούνται οι ποσότητες και οι αξίες από το τµήµα που παραδίδει τα είδη και χρεώνεται το τµήµα που τα παραλαµβάνει. Η καταχώρηση γίνεται βάσει της παραδοθείσας ποσότητας και σύµφωνα µε την κωδικοποίηση που έχουµε επιλέξει στο πρόγραµµα της αποθήκης Καταχώρηση Φθορών Καταχωρούνται τα είδη, η µονάδα µέτρησης και η ποσότητα, που αναγράφεται στο δελτίο φθοράς. Οι καταχωρήσεις γίνονται από την Αποθήκη µηχανογραφικά Ενηµέρωση Ειδικού Στοιχείου Αυτοπαράδοσης Αγαθών ή Ιδιοχρησιµοποίησης Υπηρεσιών (Μαιζόν) Ως ιδιοκατανάλωση ορίζεται οποιαδήποτε µορφή κατανάλωσης γίνεται στα σηµεία πώλησης του ξενοδοχείου από άτοµα τα οποία δεν χρεώνονται το αντίτιµο της τιµής πώλησης. Τις ιδιοκαταναλώσεις χειρίζεται το τµήµα ελέγχου όπως και τις πωλήσεις. Οι υπεύθυνοι των τµηµάτων είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώνουν όλα τα στοιχεία στις αποδείξεις και να ζητούν πάντα υπογραφή από τους δικαιούµενους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε τα δελτία µαιζόν να αναφέρουν συγκεκριµένο είδος (π.χ. όχι ένα ουίσκι κόλα αλλά ένα J&B Cola). Είναι σηµαντικό για τα αποτελέσµατα κάθε τµήµατος. Το τµήµα ελέγχου παρακολουθεί ανά άτοµο και ανά τµήµα καθηµερινά όλες τις αποδείξεις ιδιοκατανάλωσης. Στο τέλος του µήνα τα ποσά αυτά εκτυπώνονται σε συγκεντρωτική κατάσταση η οποία αποτελεί µέρος των µηνιαίων Αποτελεσµάτων. 13

14 7.5. Ενηµέρωση Κουβέρ Πρόκειται για ένα λογιστικό φύλλο, που σε καθηµερινή βάση παρέχει ενηµέρωση από το εκάστοτε ταµειακό σύστηµα του ξενοδοχείου για τον αριθµό των πελατών που επισκέπτονται τα επισιτιστικά τµήµατα. Στο τέλος του µήνα εκτυπώνεται συγκεντρωτική κατάσταση µε τα κουβέρ που έχουν πραγµατοποιηθεί και τα τµήµατα Έλεγχος Κινήσεων Τµηµάτων ( ιαχωριστικές) Καθηµερινά, το τµήµα ελέγχου παραλαµβάνει από την υποδοχή το κλείσιµο της ηµέρας µε τη µορφή ισοζυγίου και το αντιπαραθέτει µε τις διαχωριστικές καταστάσεις των τµηµάτων, όπου εµφανίζονται τα τµήµατα, οι εισπράξεις και οι ανάλογοι φόροι. 8. Απογραφή Απογραφή ονοµάζεται η εργασία µε την οποία µας παρέχεται η εικόνα του πραγµατικού υπολοίπου, που έχει στη διάθεση της η επιχείρηση τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Σκοπός της απογραφής είναι να εντοπίσει τις διαφορές (αποκλίσεις) από την εσωλογιστική τήρηση της αποθήκης και το λόγο που έχουν προκύψει. Ειδικές λίστες απογραφής µε τους κωδικούς, την περιγραφή και τις µονάδες µέτρησης των ειδών εκτυπώνονται από το τµήµα Ελέγχου. Ζυγίζονται και καταµετρούνται όλα τα είδη σύµφωνα µε τις µονάδες µέτρησης, που παρακολουθούνται στο πρόγραµµα της αποθήκης. Η απογραφή διενεργείται στο τέλος κάθε µήνα από το τµήµα ελέγχου σε όλα τα τµήµατα του ξενοδοχείου ή έκτακτα σε ένα τµήµα όποτε κριθεί αναγκαίο. Κατά την διάρκεια της απογραφής παρίσταται ο υπεύθυνος του τµήµατος. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη καταχώρηση των απογραφών στα τµήµατα είναι η συµφωνία της φυσικής απογραφής της Κεντρικής Αποθήκης µε τα υπόλοιπα του προγράµµατος παρακολούθησης της αποθήκης. Η απογραφή, που διενεργείται στο τέλος του έτους, παραδίδεται στο λογιστήριο του ξενοδοχείου. 14

15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙ Η ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ- ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙ Η ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΙΝΑ ΓΕΥΜΑΤΑ - - ΕΙΠΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΞΤΡΑ ΤΜΗΜ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 1: Προϋπολογισµός- Συµφωνία αποθήκης-αναλωθέντα έτους 8.1. Εκτυπώσεις Αποτελεσµάτων (Αξίες Ποσότητες) Μετά την καταχώρηση των απογραφών, εκτυπώνονται καταστάσεις για κάθε τµήµα χωριστά που εµφανίζουν τα είδη και τις καταναλώσεις τροφίµων ποτών σε ποσότητες και αξίες. Οι καταναλώσεις αυτές συγκρίνονται µε τις πωλήσεις των τµηµάτων, που προέρχονται από τις αναφορές των ταµειακών µηχανών για τον εντοπισµό τυχόν αποκλίσεων και τη διερεύνηση τους. 15

16 8.2. Ανάλυση Μαιζόν Είναι η συγκεντρωτική κατάσταση η οποία απεικονίζει τις καταναλώσεις σε τρόφιµα και ποτά (προσωπικά-προσφορές) ανά δικαιούµενο και προκύπτει από την ηµερήσια παρακολούθηση των στοιχείων αυτοπαράδοσης αγαθών. Αντίγραφο αυτής παραδίδεται στην Γενική και Οικονοµική ιεύθυνση του ξενοδοχείου Συµπλήρωση F&B REPORT Το F&B REPORT είναι ένα πλάνο στο οποίο εµφανίζεται το αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων των επισιτιστικών τµηµάτων σε τρόφιµα και ποτά. Αντίγραφο του F&B REPORT παραδίδεται στην Γενική, Οικονοµική ιεύθυνση και στην ιεύθυνση των Επισιτιστικών τµηµάτων. Για τη συµπλήρωσή του χρειαζόµαστε τα εξής στοιχεία: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Α: Προκύπτει αν από το σύνολο των εισαγωγών (απόθεµα προηγούµενου µήνα και εισαγωγές από την κεντρική Αποθήκη του τρέχοντος µήνα) αφαιρέσουµε το σύνολο των εξαγωγών (ενδοτµηµατικές, επιστροφές, φθορές) και το απόθεµα του τρέχοντος µήνα. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Β : Αφού γίνουν κάποιες προσαρµογές στην κατανάλωση, δηλ. αφαιρεθούν σε τιµές κόστους το φαγητό προσωπικού και οι καταναλώσεις για φιλοξενίες, λαµβάνουµε την κατανάλωση των πωληθέντων τροφίµων και ποτών. 9. Κόστος πρωινού και γευµάτων 9.1. Πρωινό Πελατών Ως κοστολόγιο πρωινού θεωρείται η αξία κατανάλωσης των πρωινών ανά πελάτη. Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα στον ιευθυντή Επισιτιστικών Τµηµάτων να ελέγξει τις καταναλώσεις και να προβεί σε τυχόν αλλαγές στη σύνθεση των πρωινών. Για το κοστολόγιο αυτό χρειάζεται η συνεργασία των CHEF, MAITRE, ΜΠΟΥΦΕ, τους οποίους ενηµερώνουµε µε ΜΕΜΟ τουλάχιστον 3 ηµέρες νωρίτερα. Η διαδικασία εκτέλεσης είναι η ακόλουθη: Ο Μπουφετζής παρουσία του ελεγκτή ζυγίζει - καταµετρά όλα τα είδη που βγαίνουν στο µπουφέ των πρωινών από την προηγούµενη µέρα. Την επόµενη µέρα καταγράφεται οτιδήποτε άλλο συµπληρωµατικό προσφερθεί ως το τέλος των πρωινών. Στο τέλος µετρά τις ποσότητες από τα είδη που επέστρεψαν. Πολλαπλασιάζοντας τις ποσότητες µε τη τιµή µονάδος του κάθε είδους λαµβάνουµε το συνολικό κόστος των πρωινών. 16

17 ιαιρώντας το συνολικό κόστος µε τον αριθµό των ληφθέντων πρωινών (πελάτες συν δικαιούµενοι) της προηγούµενης µέρας υπολογίζεται το πραγµατικό κόστος πρωινού ανά άτοµο Πρωινό Γεύµα είπνο Προσωπικού Ο υπολογισµός των εξόδων που προκύπτουν από τα γεύµατα του προσωπικού αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εξαγωγή των µηνιαίων αποτελεσµάτων. Πραγµατοποιείται στην αρχή της περιόδου και δεν επαναλαµβάνεται εκτός αν προκύψουν αλλαγές στη σύνθεση των µενού. Η διαδικασία και οι εµπλεκόµενοι σε αυτήν είναι οι ακόλουθοι: - Ο ελεγκτής σε συνεργασία µε το ΜΠΟΥΦΕ ενηµερώνεται για τις καταναλώσεις του προσωπικού στα πρωινά - Στη συνέχεια µε τη βοήθεια του Α ΜΑΓΕΙΡΑ καταγράφει τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για τη παρασκευή των φαγητών και ότι άλλο προσφέρεται στους εργαζόµενους (ψωµιά, φρούτα, γλυκά, σαλάτες) - Στο τέλος του φαγητού καταγράφει τυχόν επιστροφές. Αυτό επαναλαµβάνεται και στο βραδινό φαγητό. - Στο τέλος της ηµέρας λαµβάνονται ποσοτικά οι καταναλώσεις των εργαζοµένων - Κοστολογώντας τις ποσότητες βάσει της τιµής µονάδος του κάθε είδους από το ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ λαµβάνεται η αξία των καταναλώσεων. - ιαιρώντας την αξία µε τον αριθµό των ατόµων που εργάσθηκαν τη συγκεκριµένη ηµέρα προκύπτει το δραχµικό κόστος ανά άτοµο. Πολλαπλασιάζοντας το νούµερο αυτό µε τα δεδουλευµένα ηµεροµίσθια του µήνα λαµβάνεται το συνολικό ΚΟΣΤΟΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. - Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται για όλο τον κύκλο των µενού ( 7 ή 15 ηµέρες). - Στο τέλος του µήνα συγκεντρωτική κατάσταση µε το κόστος των ληφθέντων γευµάτων παραδίδεται στο λογιστήριο. 17

18 9.3. Κοστολόγιο ειδών BANQUET Κοστολογούµε τα προσφερόµενα είδη βάσει της συµφωνίας, που έχει υπογραφεί µε το πελάτη. Η κοστολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράψαµε παραπάνω. Επειδή σε όλα τα συµφωνητικά προβλέπεται ελάχιστη κατανάλωση, θεωρούµε ότι η παραχθείσα ποσότητα, η οποία και κοστολογήθηκε µε τον παραπάνω τρόπο είναι και αναλωθείσα, ανεξαρτήτως αν η κατανάλωση υπολείπεται της minimum εγγυηµένης συµφωνίας ALA CARTE Ο F.& B. CONTROLER σε συνεργασία µε το µάγειρα του αντίστοιχου τµήµατος ζυγίζουν και καταγράφουν τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για τη παρασκευή του πιάτου. Στη συνέχεια δραχµοποιούµε τις ποσότητες και λαµβάνουµε τη συνολική αξία της παρασκευής. Τα υλικά ζυγίζονται στην πρωτογενή τους µορφή (νωπά, ακαθάριστα κ.λ.π) ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Α/Α: 039 ΕΙ ΟΣ: ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΧΑΡΑΣ ΜΕΡΙ ΕΣ: 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ: ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΌ: PLU: 186 GROUP: ΦΩΤΟ- ΓΡΑΦΙΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚ. ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΜΟΣΧΟΥ 180g 1,95 ΠΑΤΑΤΕΣ 100g 0,04 ΚΑΡΟΤΟ 50g 0,03 ΜΠΡΟΚΟΛΙ 70g 0,14 ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 2,2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ: 10 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙ % 21,60% ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΌ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Πίνακας 2: Πρότυπη συνταγή κυρίως πιάτου 18

19 9.5. Κοστολόγιο ειδών BAR H µεριδοποίηση των αλκοολούχων και µη ποτών προδιαγράφεται από την ιεύθυνση των Επισιτιστικών Τµηµάτων και σύµφωνα µε τα στάνταρτς του ξενοδοχείου. ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Α/Α: 093 ΕΙ ΟΣ: GIN FIZZ ΦΩΤ Ο ΓΡΑ ΜΕΡΙ ΕΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ: PLU: 443 GROUP: ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΌ: ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ GORDON' S 4cl 0,38 ΦΡΕΣΚΟ ΧΥΜΟ ΛΕΜΟΝΙΟ Υ 4cl 0,23 ΣΙΡΟΠΙ ΖΑΧΑΡΗ 2 κουταλ. SODA 12cl 0,04 ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ: 5,5 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙ % 11,80% ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΌ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ: 0,65 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΣΤΟ SHAKER ΧΤΥΠΑΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑ ΥΛΙΚΑ -GIN-ΧΥΜΟ ΛΕΜΟΝΙΟΥ-ΣΙΡΟΠΙ ΖΑΧΑΡΗ. ΣΟΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΟ ΣΕ ΠΟΤΗΡΙ HIGHBALL ΚΑΙ ΓΑΡΝΙΡΟΥΜΕ ΜΕ ΦΕΤΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΖΑΧΑΡΗ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ ΤΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ. ΡΩΤΑΜΕ ΑΝ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ 9.6. Κοστολόγιο προσφορών φρούτων και γλυκών Καταγράφουµε και υπολογίζουµε τις προσφερόµενες ποσότητες σε φρούτα και γλυκά όπως έχει περιγραφεί παραπάνω. Οι προσφορές διακρίνονται σε: α) µονές (για µονόκλινα δωµάτια) β) διπλές (για δίκλινα δωµάτια) γ) VIP (για διακεκριµένους πελάτες) 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Πρόλογος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Πρόλογος Πρόλογος Ο οδηγός για την έκδοση µηνιαίων αποτελεσµάτων του τµήµατος Food & Beverage ξενοδοχείου, καταρτίστηκε µετά από την έντονη ανάγκη κατάρτισης και πληροφόρησης ξενοδόχων ή στελεχών ξενοδοχείων που

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων ΜΕΡΟΣ Β Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις πωλήσεις καυσίµων σε πελάτες λιανικής (ιδιώτες) ή χονδρικής (επιτηδευµατίες). ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6)

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Ενότητα 7 Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Άρθρο 7 : Απόδειξη Λιανικής 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

DELTA Εμπορική ιαχείριση

DELTA Εμπορική ιαχείριση DELTA Εμπορική ιαχείριση Η εφαρμογή Delta Εμπορική ιαχείριση αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε είδος εμπορικής επιχείρησης. Υποστηρίζει όλο τον εμπορικό κύκλο, απο τη στιγμή της αγοράς, της τιμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1129 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Γ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ή Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ί Α (ΝΠΔΔΙ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων»

«Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜA Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Τομέας Διάθεσης Δωματίων (Rooms Division)- κρατήσεις, πωλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται.

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται. ΤοΦορολογικόΤοπίοστα ΠρατήριαΥγρώνΚαυσίµωνµε τοσύστηµαεισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύµβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο. Χριστόπουλο Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59 ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59 Περιεχόμενα 1. Βελτίωση. Προσθήκη ελέγχου για την ημερομηνία των παραστατικών.... 3 2. Βελτίωση Εκτύπωσης. Προσθήκη φίλτρου στην εκτύπωση Απολογισμός Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer Σελίδα 1 από 5 ΠΟΛ.1003/3.1.2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010) Αθήνα, 03.01.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά;

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά; Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά µήνα σύµφωνα µε την ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΗΣΗ :... 1 2 3 4 5 7 Κωδικός λογαριασμού/ Περιγραφή Στοιχεία παραστατικού Μνημονεύεται η Χειρόγραφο/ Πλήρης & επαρκής

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ProSystems HOSPITALITY SOLUTIONS SPA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕΒΕ - ΛΕΩΦ. ΛΙΝ ΟΥ 138-85100 ΡΟ ΟΣ - ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2241066019, 2241066215 - www.prosystems.gr Γενικά Στο

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών Εφαρµογή Βusiness ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Μετασχηµατισµοί Παραστατικών... 4 1.1 Συνδεόµενα Παραστατικά (Έµµεση Οθόνη)...4 1.2 Μαζικοί Μετασχηµατισµοί...7 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

RELEASE NOTES version 2.00

RELEASE NOTES version 2.00 RELEASE NOTES version 2.00 Αγαπητοί Συνεργάτες - Πελάτες, Στόχος της SingularLogic είναι η συνεχής βελτίωση των εφαρµογών της, ώστε να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από τις δικές σας απαιτήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθµός Μελέτης: 119 Ηµεροµηνία: 24/8/2015 «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΈΤΟΥΣ 2011»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΈΤΟΥΣ 2011» Ρόδος, 13-12-2011 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΈΤΟΥΣ 2011» Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια μηχανογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@platanias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1009. ΠΡΟΣ: Ως Π..

ΠΟΛ. 1009. ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Παραμετροποίηση εφαρμογής... 3 1 Εταιρείες που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς - είναι λήπτες τιμολογίων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης & Τιμολόγησης

Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης & Τιμολόγησης ΛΥΣΗ Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης & Τιμολόγησης παραστατικών ARCHIVE & CONNECT Το Archive & Connect είναι η πλέον αυτοματοποιημένη, οργανωμένη και πρωτοποριακή λύση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και αρχειοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα μπορείτε πλέον να αναζητήσετε πελάτες και από τα λοιπά τηλέφωνα που έχετε συμπληρώσει στην καρτέλα τους.

Τώρα μπορείτε πλέον να αναζητήσετε πελάτες και από τα λοιπά τηλέφωνα που έχετε συμπληρώσει στην καρτέλα τους. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε νέες δυνατότητες που προστέθηκαν στις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Α. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η έκδοση 5.91.00 του WinEra ERP υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ Lexicon Software POS Dynamics ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Gonou Giota 2 58100 GIANNITSA web site: www.lexiconsoftware.gr e-mail: sales@lexiconsoftware.gr

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ιαιτολόγιο Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου

Θέμα: ιαιτολόγιο Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φακ.: 7.11.15.10/9 Τηλ.: 22809543 Φαξ: 22512783 e-mail: oloimero@schools.ac.cy ιευθυντές/ ιευθύντριες Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

NanoSoft. ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ για Τυροκοµεία. από τη. Πρόγραµµα διαχείρισης. Τυροκοµείων

NanoSoft. ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ για Τυροκοµεία. από τη. Πρόγραµµα διαχείρισης. Τυροκοµείων ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ για Τυροκοµεία από τη NanoSoft Πρόγραµµα διαχείρισης ΟΛΕΣ οι καταστάσεις που απαιτούνται από τον ΕΛΟΓ ΒΙΒΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΩΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού Αρχηγοί εκδρομών μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ. Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ. Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Υπάρχουν δυο είδη βασικών γευμάτων που σερβίρονται σε ένα εστιατόριο. Α) Τα κύρια γεύματα: Είναι τα υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E P I E X O M E N A Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο Κανονισµού Σελ. 1 Άρθρο 2 ο : Σύσταση Σκοπός, Νοµικό Καθεστώς Σελ. 1 Άρθρο 3 ο : Έγκριση - Τροποποίηση και Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αθήνα 4-12 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 33520 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑ Τµήµα Παροχών Πληρ:Ηλιοπούλου Βαρβάρα Τηλ:2108809690 Ταχ. /νση: Ηπείρου 38

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002569971 2015-02-11

15REQ002569971 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/1739

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω μπορείτε να δείτε με απλά βήματα τις καθημερινές λειτουργίες που εκτελεί η επιχείρηση με τη βοήθεια της εφαρμογής

Παρακάτω μπορείτε να δείτε με απλά βήματα τις καθημερινές λειτουργίες που εκτελεί η επιχείρηση με τη βοήθεια της εφαρμογής Η εφαρμογή PRISMA Win Εστίαση αποτελεί ένα εξειδικευμένο εργαλείο στα χέρια του επαγγελματία του χώρου της εστίασης που συμβάλλει στην καθημερινή άψογή λειτουργία της επιχείρησής του, ενώ ταυτόχρονα του

Διαβάστε περισσότερα

Αναµόρφωση απανών. Οι µη εκπιπτόµενες αυτές δαπάνες θα πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά και οµαδοποιηµένες µε τις έντυπες καταστάσεις

Αναµόρφωση απανών. Οι µη εκπιπτόµενες αυτές δαπάνες θα πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά και οµαδοποιηµένες µε τις έντυπες καταστάσεις Αναµόρφωση απανών Κατά την διάρκεια της λογιστικής χρήσης, είναι σύνηθες το φαινόµενο να καταχωρίζονται στα λογιστικά βιβλία συναλλαγές που αφορούν έξοδα της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελµατία, τα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης

Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης Εστιατόρια, Ταβέρνες Παράδοση κατ οίκον Μπαρ, café Take away / πακέτο Βασικά πλεονεκτήµατα ifood Ασύρµατη παραγγελιοληψία Αυτοµατοποίηση στη διαχείριση των παραγγελιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης.

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ CASE STUDY Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Θέµα: Προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory που εγκαταστάθηκε στην ΕΑΣ Σητείας Περιεχόµενα 1. Φάσεις παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2000 ML

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2000 ML ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 27.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 7604 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Γραφείο: Προµηθειών - Εξωσυµβατικών Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-5ΞΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-5ΞΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΖΩΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 10362 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σ.ΕΚ.Β.: Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου Θεμιστοκλέους 73, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956 e-mail: books@sekb.gr / http://www.sekb.gr Ε.Σ.Ε.Β.Ε.: Επαγγελματικό Σωματείο Εκδοτών Βιβλιοπωλών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ε.Σ.Ε.Β.Ε.: Επαγγελματικό Σωματείο Εκδοτών Βιβλιοπωλών Ελλάδος Μαυρομιχάλη 1, 106 79, Αθήνα, Τηλ.: 210 3637426, Fax: 211 8005610 e-mail: info@esebe.gr / http://www.esebe.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων»

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α -Β -Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm

Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm Παραγωγή Κοστολόγηση Δύο λόγια για το πρόγραμμα BrainStorm Παραγωγή Το πρόγραμμα απευθύνεται στις Παραγωγικές Μονάδες οι οποίες επιθυμούν να παρακολουθούν την Ανάλωση των

Διαβάστε περισσότερα