Χρήσεις προϊόντων WILO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήσεις προϊόντων WILO"

Transcript

1 Χρήσεις προϊόντων WILO A. Πρωτεύοντα κυκλώµατα θέρµανσης: ίδυµες αντλίες Inline µε inverter DP-E, DL-E σελ. 35 B. ευτερεύοντα κυκλώµατα θέρµανσης: Υδρολίπαντοι ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης, Stratos σελ. 9 Γ. Κυκλώµατα ζεστού νερού χρήσης: Κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης, ορειχάλκινοι Star-Z, TOP-Z σελ 17. Πρωτεύοντα κυκλώµατα ψύξης: Αντλίες δαπέδου BLOCK σελ Ε. ευτερεύοντα κυκλώµατα ψύξης: Αντλίες Inline IPL, IL σελ ΣΤ. Κυκλώµατα θέρµανσης: Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές Star-RS, TOP-S σελ Ζ. Θερµικά ηλιακά συστήµατα: Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές χαµηλής κατανάλωσης ρεύµατος Star-ST σελ. 19 Η. Κυκλώµατα ψύξης: Υδρολίπαντοι ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές Stratos σελ. 9 Θ. Πιεστικά συγκροτήµατα εκµετάλλευσης βρόχινου νερού: Συστήµατα AF σελ. 97 Ι. Συστήµατα ύδρευσης: Πιεστικά συγκροτήµατα 2-4 ανοξείδωτων, κατακόρυφων και υδρολίπαντων αντλιών µε ενσωµατωµένο inverter COR-MVISE/VR σελ. 92 Κ. Συστήµατα πυρόσβεσης: Ηλεκτροκίνητα πυροσβεστικά συγκροτήµατα WFFS σελ Λ. Συστήµατα ποτίσµατος: Πιεστικά συγκροτήµατα µιας ανοξείδωτης, πολυβάθµιας αντλίας αυτόµατης αναρρόφησης HMC σελ. 61 Μ. Γεωτρήσεις: Ανοξείδωτες αντλίες γεώτρησης 3 και 4" σελ Ν. Συστήµατα ύδρευσης: Πιεστικά συγκροτήµατα 2-3 ανοξείδωτων, κατακόρυφων αντλιών µε ηλεκτρικό πίνακα CO-MVI σελ Ξ. Συστήµατα αποχέτευσης αποβλήτων και λυµάτων: ίδυµες αυτόνοµες µονάδες αυτόµατης αποµάκρυνσης DrainLift M2, L2, XL2, WS 4-5D σελ Ο. Συστήµατα αποχέτευσης οικιακών αποβλήτων και λυµάτων: Μονές µονάδες αυτόµατης αποµάκρυνσης DrainLift-S σελ. 134 Π. Φρεάτια συλλογής οµβρίων και λυµάτων: Προσυναρµολογηµένα συγκροτήµατα από συνθετικό υλικό για τοποθέτηση κάτω από το έδαφος WS και αντλίες σελ οµβρίων & λυµάτων TS, TC, TP, MTS σελ. 117, Ρ. Φρεάτια συλλογής οµβρίων: Υποβρύχιες αντλίες οµβρίων µε σύστηµα στροβιλισµού από συνθετικά υλικά TMW σελ

2 WILO Pumpen Intelligenz. Η Εταιρεία WILO AG διένυσε τα τελευταία χρόνια µια εντυπωσιακά ανοδική πορεία. Βασισµένη πάνω στα θεµέλια µιας παραδοσιακής οικογενειακής εταιρείας µε πείρα δεκαετιών, αναπτύχθηκε σε ένα µοντέρνο, διεθνή όµιλο εταιρειών. Η κινητήρια ώθηση γι' αυτή τη µεγαλειώδη ανάπτυξη έγκειται στη γνώση της αγοράς, στο συνειδητοποιηµένο προσανατολισµό στον πελάτη και στη δύναµη της καινοτοµίας. Η δυναµικότητα της µάρκας µας σε όλο τον κόσµο, οι δυνατότητές µας στη λύση των προβληµάτων και το σίγουρο όφελος από τη χρήση των προϊόντων µας είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της επιτυχίας µας. Οι δυνάµεις αυτές αντανακλούν και σ' αυτό που επικαλείται το νέο λογότυπό µας Pumpen Intelligenz. Η WILO AG διαθέτει 11 µονάδες παραγωγής σε 6 χώρες, 48 θυγατρικές εταιρείες πωλήσεων & service και απασχολεί υπαλλήλους ( ). Η WILO Hellas ΑΒΕΕ είναι 1% θυγατρική της Wilo AG και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1973, στον τοµέα της παροχής ολοκληρωµένων λύσεων στα συστήµατα άντλησης νερού. Η εταιρεία διαθέτει πανελλαδικά τα προϊόντα της, µέσω επιλεγµένων συνεργατών και απασχολεί 56 άτοµα στα τµήµατα παραγγελιών, εµπορίας, logistics και υποστήριξης πελατών. H WILO παρέχει υποστήριξη πριν και µετά την πώληση (µέσω υψηλά εκπαιδευµένων επιστηµόνων και ετοιµοπαράδοτων προϊόντων) για οικίες, κτίρια, µεγάλα τεχνικά και δηµοτικά έργα στους τοµείς της θέρµανσης, κλιµατισµού, ψύξης, παροχής νερού, άρδευσης και ύδρευσης, αποστράγγισης, πυρόσβεσης, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων, καθώς και για βιολογικούς καθαρισµούς. Pumpen Intelligenz. Η φιλοσοφία µας πίσω από δύο λέξεις Η WILO Hellas δεσµεύεται απέναντι στους πελάτες, τους µετόχους, τους εργαζόµενους της και την κοινωνία. Στόχος είναι να ικανοποιεί πλήρως τον πελάτη, προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, χρησιµοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνογνωσία και πρακτική, συνεχίζοντας να εµπνέει κύρος, εµπιστοσύνη και αγάπη στους πελάτες της. Πλήρως δεσµευµένοι στους εταιρικούς στόχους κάνουµε το καλύτερο δυνατό για να επιτύχουµε ισόρροπη και κερδοφόρα ανάπτυξη, εξερευνώντας όλες τις πιθανές ευκαιρίες για τη διασφάλιση του µέλλοντος της εταιρείας και την αναγνώριση της µάρκας. Κάνουµε το καλύτερο δυνατό για να αναπτύξουµε σχέσεις αµοιβαίας εµπιστοσύνης µε όλους αυτούς που εργάζονται στη WILO, βασισµένες σε δίκαιους όρους και κοινωνικά πρότυπα και προσπαθούµε συνεχώς να είµαστε µια εταιρεία στην οποία τα άτοµα µπορούν πραγµατικά να δείξουν τις ικανότητές τους, µέσα από ένα κλίµα εµπιστοσύνης και περηφάνιας. H WILO Hellas παρέχει ασφαλή, φιλικά στο περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες, συνεισφέροντας στην ευαισθητοποίηση εξοικονόµησης ενέργειας. Η Wilo παρακολουθεί τη νοµοθεσία και λειτουργεί µε ηθικούς κανόνες, αναπτύσσοντας την οικονοµία και συνεισφέροντας στον τοπικό πολιτισµό. Όλα τα παραπάνω συνοψίζουν τις αρχές της WILO και αποτελούν αυτό που εµείς λέµε Pumpen Intelligenz. 2

3 Περιεχόµενα Eφαρµογές ζεστού νερού 4 Eφαρµογές παροχής νερού 6 Eφαρµογές αποστράγγισης - λυµάτων 6 ΠPOΓPAMMA ZEΣTOY NEPOY 9 Kυκλοφορητές 9 Aντλίες INLINE, σειρές IP-E, IL-E, IPL, IL 2 ίδυµες Αντλίες INLINE, σειρές DP-E, DL-E, DPL, DL, IPH 35 Aντλίες BLOCK, σειρά BL 42 Ηλεκτρονικοί πίνακες, σειρές CR, VR-HVAC 5 Eξαρτήµατα κυκλοφορητών 52 Αντλίες δαπέδου, σειρές NP, ASP 55 ΠPOΓPAMMA ΠΑΡΟΧΗΣ NEPOY 56 Home Booster, σειρά PB & αντλίες πισίνας, σειρά FBS 56 Πιεστικά συγκροτήµατα, σειρά SILENT MASTER 57 Aντλίες επιφανείας, σειρές WJ, MP, MC & πιεστικά συγκροτήµατα 58 Αντλίες επιφανείας, σειρά MHIL & πιεστικά συγκροτήµατα 62 Aντλίες επιφανείας, σειρά MHI & πιεστικά συγκροτήµατα 66 Aντλίες επιφανείας, σειρά MVIL & πιεστικά συγκροτήµατα 7 Aντλίες επιφανείας, σειρά MVI & πιεστικά συγκροτήµατα 75 Aντλίες επιφανείας, σειρά MVIS 84 Aντλίες επιφανείας µε INVERTER, σειρές MHIE, MVIE, MVISE 86 Πιεστικά συγκροτήµατα µε INVERTER, σειρές COR 9 Συγκροτήµατα εκµετάλλευσης βρόχινου νερού, σειρά AF 97 Πυροσβεστικά συγκροτήµατα, σειρά WFFS 98 Aντλίες υποβρύχιες (για ύδρευση, άρδευση), σειρές ΤWU, TWI5, NR, TWI4 14 Υποβρύχιοι ηλεκτροκινητήρες 4" Franklin 112 Πιεστικά συγκροτήµατα µε υποβρύχιες αντλίες ΤWU4 & TWI5... PnP 113 Hλεκτρικοί πίνακες & εξαρτήµατα αντλιών γεώτρησης 114 ΠPOΓPAMMA AΠOΣTPAΓΓIΣHΣ & ΛYMATΩN 116 Aντλίες υποβρύχιες οµβρίων, σειρές TM, A, TS 116 Aντλίες αποστράγγισης επιφανείας & αντλίες βιοµηχανικής χρήσης, σειρές LP, LPC, TMT, TMC 118 Aντλίες αποστράγγισης εργοταξίων, σειρά ΚS 12 Aντλίες υποβρύχιες λυµάτων, σειρές TC, R, SS, MTS, MTC, TP, FA, STS 121 Συγκροτήµατα άντλησης αποβλήτων - λυµάτων, σειρές Con, TMP, KH, XS-F, DrainLift S-XXL 133 Πλαστικά φρεάτια άντλησης αποβλήτων - λυµάτων, σειρές DrainLift-Box, WS 137 Hλεκτρικοί πίνακες & εξαρτήµατα αντλιών λυµάτων / οµβρίων 139 AΛΛA ΠPOΪONTA 142 Πλακοειδείς εναλλάκτες θερµότητας ΟRΑΝ 142 Kλειστά δοχεία διαστολής µεµβράνης REFLEX - WELLMATE 144 Ανόδια µαγνησίου PROMAG 148 Aπαερωτές - διαχωριστές σωµατιδίων SPIROTECH 149 ιαστολικά σωλήνων - αντικραδασµικά STENFLEX 152 Eξαρτήµατα SYR 154 Όροι εγγύησης - παράδοσης (επιστροφές εµπορευµάτων) 156 Aίτηση επιστροφής εµπορευµάτων 157 3

4 Εφαρµογές ζεστού νερού Stratos ΤOP-E Eφαρµογές 1. Θέρµανση - Ενδοδαπέδια θέρµανση 2. Ψύξη 3. Κλιµατισµός 4. Ηλιακά συστήµατα 5. Ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης 6. Εναλλάκτες - Boiler 7. Ενσωµάτωση σε µονάδες ψύξης - θέρµανσης 8. Βιοµηχανική χρήση Stratos - ECO Stratos Star-Ε ΤOP-E IP-E ΙL Eφαρµογές IP - E IL - E ΙPL IL 1. Θέρµανση - Ενδοδαπέδια θέρµανση 2. Ψύξη 3. Κλιµατισµός 4. Aνακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης 5. Ύδρευση - Παροχή νερού 6. Πυρόσβεση 7. Εναλλάκτες - Boiler 8. Ενσωµάτωση σε µονάδες ψύξης - θέρµανσης 9. Βιοµηχανική χρήση 1. Ανακυκλοφορία νερού πισίνας 4 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α.

5 Εφαρµογές ζεστού νερού ΤOP-Z ΤOP-S Star-RS TOP-S DL Star-Z Star-ST ΤOP-Z BL IP-Z Star-ST CR IP-Z FBS Συστήµατα Ελέγχου DPL / DL / DP-E / DL-E Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. BL NP IR-Monitor CR VR-HVAC FBS 5

6 Εφαρµογές παροχής νερού Εφαρµογές αποστράγγισης - λυµάτων ΜVI MHIE SilentMaster MVI / MHI MVIS MHIE / MVIE MVISE MVIL/ MHIL Eφαρµογές FWJ FMC / FMP / Silent Master FMHIL/ FMHI 1. Ψύξη 2. Ύδρευση - Παροχή νερού 3. Άρδευση 4. Πυρόσβεση 5. Ηλιακά συστήµατα 6. Άντληση από γεώτρηση 7. Άντληση από δεξαµενή - πηγάδι /-/ 8. Συγκροτήµατα υψηλής πίεσης 9. Βιοµηχανική χρήση KS LP Eφαρµογές LP / LPC TMW KS TMW TS 1. Καθαρά νερά 2. Όµβρια νερά 3. Ακάθαρτα νερά 4. Λύµατα 5. Εργοταξιακή χρήση 6. Αποστράγγιση 7. Οικιακά απόβλητα 8. Συµπυκνώµατα 9. Βιολογικοί καθαρισµοί 1. Βιοµηχανική χρήση 11. Θαλασσινό νερό 6 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α.

7 Εφαρµογές παροχής νερού Εφαρµογές αποστράγγισης - λυµάτων COR-1 CO-2 Πιεστικά µε inverter & αντλία MVIE / MHIE / MVISE TC 4 TC 4/STS 4 CO-3 ίδυµο πιεστικό συγκρότηµα TP 65 R/SS Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. TP Τρίδυµο πιεστικό συγκρότηµα MTS 4 FA/STS MTS 4 / MTC 32 COR-3 Πιεστικά συγκροτήµατα Inverter Vario / CC CON CON 7

8 Εφαρµογές παροχής νερού Εφαρµογές αποστράγγισης - λυµάτων TWI 5 TWU 4 PnP/FC TWI 4 Eφαρµογές TWI 5 TWU 4 PnP TWI NR TWU 1. Ψύξη 2. Ύδρευση - Παροχή νερού 3. Άρδευση 4. Πυρόσβεση 5. Ηλιακά συστήµατα 6. Άντληση από γεώτρηση 7. Άντληση από δεξαµενή - πηγάδι 8. Συγκροτήµατα υψηλής πίεσης 9. Βιοµηχανική χρήση TMP 32-,5 KH M1 Eφαρµογές TMP KH / XS-F M / L / XL / WS 1. Καθαρά νερά 2. Όµβρια νερά 3. Ακάθαρτα νερά 4. Λύµατα 5. Εργοταξιακή χρήση 6. Αποστράγγιση 7. Οικιακά απόβλητα 8. Συµπυκνώµατα 9. Βιολογικοί καθαρισµοί 1. Βιοµηχανική χρήση 11. Θαλασσινό νερό 8 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α.

9 Πρόγραµµα ζεστού νερού Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης, τάση 1 ~ 23V Σειρά Stratos ECO & σειρά Stratos Wilo-Stratos ECO Wilo-Stratos (κατάλληλος και για ψύξη) Eιδικός σύγχρονος κινητήρας, µε µόνιµο µαγνήτη ως ρότορα. Αυτόµατη µεταβολή στροφών, ανάλογα µε τη ζήτηση. Έως 8% εξοικονόµηση ενέργειας, σε σύγκριση µε συµβατικούς κυκλοφορητές. Ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας νερού, για αυτόµατη µετάβαση σε µειωµένο νυχτερινό πρόγραµµα, σε περίπτωση εγκατάστασης µε θερµοστατικούς διακόπτες σωµάτων. Αυτόµατο σύστηµα ξεµπλοκαρίσµατος και οµαλή εκκίνηση (softstart). Σώµα µε επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας. ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H [m] / / Stratos ECO 25(3)/1-5 25(3)/1-8 4/1-8 5/1-8 25(3)/1-6 65/1-9 3/1-12 4/1-4 4/ /1-12 ΠΑΡΟΧΗ Q [m 3 /h] 5/1-12 5/1-9 4/1-8 5/1-8 Συνοπτικό πεδίο καµπύλων 65/1-9 65/1-12 8(1)/1-12 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 9

10 Πρόγραµµα ζεστού νερού Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης, τάση 1 ~ 23V Σειρά Stratos ECO & σειρά Stratos Wilo-Stratos ECO Wilo-Stratos (κατάλληλος και για ψύξη) Wilo-Stratos ECO Θερµοκρασία υγρού: +15 C C. Θερµοµονωτικό κέλυφος ως βασικός εξοπλισµός. Πολύ υψηλή ροπή εκκίνησης. Αυτόµατη µεταβολή στροφών ( p-v). Οι τύποι Stratos ECO BMS διαθέτουν επιπλέον: Επιλογή µεταξύ p-c, p-v Επαφή αναγγελίας βλάβης Επαφή για εξωτερική εντολή ON-OFF Επιλογή σταθερών στροφών µέσω κόκκινου κουµπιού ή µέσω εξωτερικού σήµατος -1V Wilo-Stratos Θερµοκρασία υγρού: -1 C C. Οθόνη υγρών κρυστάλλων για εύκολη ρύθµιση και ανάγνωση παραµέτρων λειτουργίας. Όλες οι ενδείξεις της οθόνης προσαρ- µόζονται τόσο για οριζόντια όσο για κατακόρυφη τοποθέτηση. Πολλές δυνατότητες για σύνδεση µε BMS (ψυχρές επαφές, αναλογικά σήµατα, LON κ.ά.), βλέπε σελ.54. Αυτόµατη µεταβολή στροφών ( p-c, p-v, p-t). Στις τιµές περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες, βίδες και παρεµβύσµατα. Stratos ECO Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) Stratos ECO 25/ RP 1" RS 25/ , Stratos ECO 25/1-5 BMS 18 RP 1" RS 25/ , Stratos ECO 3/ RP 1 1 / 4" RS 3/ , Stratos ECO 3/1-5 BMS 18 RP 1 1 / 4" RS 3/ , Stratos µε ρακόρ Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) Stratos 25/ RP 1" RS 25/7 6/ , Stratos 25/ RP 1" TOP-S 25/7 6/ , Stratos 3/ RP 1 1 / 4" RS 3/7 6/ , Stratos 3/ RP 1 1 / 4" TOP-S 3/7 6/ , Stratos 3/ RP 1 1 / 4" TOP-S 3/1 6/ , Stratos φλαντζωτοί Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) Stratos 32/ DN 32 TOP-S 3/1, 4/7 6/ , Stratos 4/ DN 4 TOP-S 4/4 6/ , Stratos 4/ DN 4 TOP-S 4/7, 5/4 6/ , Stratos 4/ DN 4 TOP-S 4/1 6/ , Stratos 5/ DN 5 TOP-S 4/7, 5/4 6/ , Stratos 5/ DN 5 TOP-S 5/7 6/ , Stratos 5/ DN 5 TOP-S 5/1 6/ , Stratos 65/ DN 65 TOP-S 65/7, 65/1 6/ , Stratos 65/ DN 65 TOP-S 65/1, 65/13 6/ , Stratos 8/ DN 8 TOP-S 65/15, 8/ , Stratos 1/ DN 1 TOP-S 65/15, 1/ , 1 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α.

11 Πρόγραµµα ζεστού νερού Κυκλοφορητές ηλεκτρονικοί, τάση 1 ~ 23V Σειρά Star-E (Easy Star) & Σειρά TOP-E Star-E (µε ρακόρ) TOP-E Πρόγραµµα ζεστού νερού Star-E (µε ρακόρ) Θερµοκρασία υγρού: +2 C C. Αυτόµατη µεταβολή στροφών ανάλογα µε τη ζήτηση ( p-v). Αυτόµατο σύστηµα ξεµπλοκαρίσµατος. "Κόκκινο κουµπί" µε σκάλα ρύθµισης µανοµετρικού. Star-E µε ρακόρ Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) Star-E 25/ RP 1" , Star-E 3/ RP 1 1 / 4" , ΤΟP-E µε ρακόρ ΤΟP-E Θερµοκρασία υγρού: +2 C C. Αυτόµατη µεταβολή στροφών ανάλογα µε τη ζήτηση ( p- c, p-v, p-τ). Αυτόµατο σύστηµα ξεµπλοκαρίσµατος. Οθόνη υγρών κρυστάλλων και "κόκκινο κουµπί" ρύθµισης. Στις τιµές περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες, βίδες και παρεµβύσµατα. Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) TOP-E 25/ RP 1" TOP-S 25/ , TOP-E 3/ RP 1 1 / 4" TOP-S 3/ , TOP-E 3/ RP 1 1 / 4" TOP-S 3/ , ΤΟP-E φλαντζωτοί Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) TOP-E 4/ DN 4 TOP-S 4/4, S 4/7 6/ , TOP-E 4/ DN 4 TOP-S 4/1 6/ , TOP-E 5/ DN 5 TOP-S 5/4, TOP-S 4/7 6/ , ΤΟP-E 5/ DN 5 TOP-S 5/7 6/ , TOP-E 5/ DN 5 TOP-S 5/1 6/ , TOP-E 65/ DN 65 TOP-S 65/7, TOP-S 65/1 6/ , TOP-E 8/ DN 8 TOP-S 8/7, TOP-S 8/ , TOP-E 1/ DN 1 TOP-S 1/ , MANOMETPIKO H [m] min Wilo-Star-E 25/1-5, 3/1-5 p-v max,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 ΠAPOXH Q [m³/h] ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η [m] /1-1 25(3)/1-7 4/1-1 4/1-4 5/1-1 5/1-6 5/1-7 65/1-1 Wilo-Top-E 8/1-1 1/ ΠΑΡΟΧΗ Q [m 3 /h] Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 11

12 Πρόγραµµα ζεστού νερού Χαρακτηριστικές καµπύλες κυκλοφορητών σταθερών στροφών [m] KYKΛOΦOPHTEΣ ME PAKOP ΣEIPEΣ Star - RS, TOP - S & S 4/7 ME ΦΛANTZEΣ 9 TOP-S 3/1 8 MANOMETPIKO H [m] TOP-S 25/7 TOP-S 3/7 Star - RS RS 25/7 RS 3/7 S4/7 RS 15/4 RS 25/4 RS 3/4 RS 15/6 RS 25/6 RS 3/6 3 RS 25/2 RS3/2 2 1 TOP-S 3/4 TOP - S µε ρακόρ [m] ΠAPOXH Q [m³/h] KYKΛOΦOPHTEΣ ME ΦΛANTZEΣ ΣEIPAΣ TOP - S 14 TOP-S 65/ TOP-S 8/1 TOP-S 1/1 TOP-S 65/15 TOP-S 5/ TOP-S 65/1 TOP-S 5/7 TOP - S µε φλάντζα TOP-S 5/1 MANOMETPIKO H [m] TOP-S 8/7 TOP-S 5/4 TOP-S 4/1 TOP-S 4/15 3 TOP-S 4/7 2 TOP-S 65/7 TOP-S 4/ ΠAPOXH Q [m³/h] 12 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α.

13 Πρόγραµµα ζεστού νερού Κυκλοφορητές Σειρά Star-RS Star-RS µε ρακόρ Star-RS 25/4 RG µε ορειχάλκινο σώµα ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ DN 15 = 1/2" DN 25 = 1" DN 3 = 1 1 / 4" DN 4 = 1 1 / 2" Πρόγραµµα ζεστού νερού Θερµοκρασία υγρού: -1 ο C ο C. 3 ταχύτητες περιστροφής. Star-RS µε ρακόρ, τάση 1 ~ 23V Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) RS 25/2 18 Rp 1" RS 25/5r , RS 25/4 18 Rp 1" RS 25/6r, RS 25, S , RS 25/6 18 Rp 1" RS 25/7r, RS , RS 25/7 18 Rp 1" , RS 3/2 18 Rp 1 1 / 4" RS 3/5r , RS 3/4 18 Rp 1 1 / 4" RS 3/6r, RS , RS 3/6 18 Rp 1 1 / 4" RS 3/7r, RS 3-1, S , RS 3/7 18 Rp 1 1 / 4" , Star-RS φλαντζωτός, τάση 1 ~ 23V Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) S 4/7 22 DN 4 S 3 F , Kυκλοφορητές µε µικρή απόσταση στοµίων (Ιο=13mm) Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) RS 15/ Rp 1 / 2" , RS 15/ Rp 1 / 2" , RS 25/ Rp 1" RS 25/6r, RS 25, S , RS 25/ Rp 1" RS 25/7r, RS , Kυκλοφορητές µε oρειχάλκινο σώµα, τάση 1 ~ 23V Στις τιµές περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες (PN 6), βίδες και παρεµβύσµατα. Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) RS 25/4 RG 18 Rp 1" RS 25/ , RS 25/6 RG 18 Rp 1" RS 25/ , Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 13

14 Πρόγραµµα ζεστού νερού Κυκλοφορητές Σειρά TOP-S TOP-S µε ρακόρ TOP-S µε φλάντζα ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ DN 25 = 1" DN 3 = 1 1 / 4" DN 4 = 1 1 / 2" DN 5 = 2" DN 65 = 2 1 / 2" DN 8 = 3" DN 1 = 4" Μέγιστη θερµοκρασία υγρού: -2 C C. 3 ταχύτητες περιστροφής. Θερµοµονωτικό κέλυφος. Oι φλαντζωτοί κυκλοφορητές TOP-S από DN 4 έως DN 65 διαθέτουν φλάντζα Kombi PN 6/PN 1. Σώµα µε επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας. ΤΟP-S µε ρακόρ, τάση 1 ~ 23V Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) ΤΟP-S 25/7 18 Rp 1" Η25, RS 25/8r , TOP-S 3/4 18 Rp 1 1 / 4" , TOP-S 3/7 18 Rp 1 1 / 4" RS 3/8r , TOP-S 3/1* 18 Rp 1 1 / 4" S 3/1, H 3-1, RS 3/ , ΤΟP-S φλαντζωτοί, τάση 1 ~ 23V Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) ΤΟP-S 4/4 22 DN 4 RS 4, S 4/8r 6/ , TOP-S 4/7* 25 DN 4 S 4/9r 6/ , TOP-S 5/4* 24 DN 5 RS 5, S 5/8r 6/ , ΤΟP-S φλαντζωτοί, τάση 3 ~ 4V Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) TOP-S 4/1 25 DN 4 6/ , TOP-S 4/15 25 DN 4 6/ , TOP-S 5/7 28 DN 5 H 5, P 5/125, S 5/1 6/ , TOP-S 5/1 28 DN 5 S 5/125 6/ , TOP-S 5/15 34 DN 5 S 5/14 6/ , TOP-S 65/7 28 DN 65 RS 65, P 65/125, S 65/8 6/ , TOP-S 65/1 34 DN 65 S 65/125 6/ , TOP-S 65/13 34 DN 65 H 65, S 65/125 6/ , TOP-S 65/15 34 DN 65 S 65/14 6/ , TOP-S 8/7 36 DN 8 P 8/ , TOP-S 8/1 36 DN 8 H 8-1, S 8/ , TOP-S 1/1 36 DN 1 S 1/ , ΤΟP-S φλαντζωτοί, τάση 1 ~ 23V (2 ταχυτήτων περιστροφής) * Συστήνεται προστασία του κινητήρα µε διακόπτη θερµικής προστασίας SK 62 (Tιµή, σελ. 53). Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) ΤΟP-S 4/1 EM 25 DN , TOP-S 5/7 EM 28 DN , TOP-S 65/7 EM 28 DN , 14 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α.

15 Πρόγραµµα ζεστού νερού Kυκλοφορητές ηλεκτρονικοί, δίδυµοι, τάση 1 ~ 23V Σειρά Stratos-D & Σειρά TOP-ED Stratos-D TOP-ED Πρόγραµµα ζεστού νερού Stratos-D ίδυµος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης για συστήµατα θέρµανσης και ψύξης ( -1 C έως 11 C). Ειδικός σύγχρονος κινητήρας µε µόνιµο µαγνήτη ως ρότορα. Eνσωµατωµένος µετατροπέας συχνότητας (inverter) για αυτόµατη µεταβολή στροφών ανάλογα µε τη ζήτηση της εγκατάστασης. υνατότητα αυτόµατης διαχείρισης δίδυµου κυκλοφορητή (εναλλαγή, εφεδρεία, αιχµή) µε την προσθήκη κατάλληλων modul (ηλεκτρονικών στοιχείων), σελ. 54. TOP-ED Θερµοκρασία υγρού: +2 C C. Αυτόµατη µεταβολή στροφών ανάλογα µε τη ζήτηση της εγκατάστασης. υνατότητα αυτόµατης διαχείρισης δίδυµου κυκλοφορητή (εναλλαγή, εφεδρεία, αιχµή) µε την προσθήκη κατάλληλων modul (ηλεκτρονικών στοιχείων), σελ. 54. Stratos-D Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) Stratos-D 32/ DN 32 Stratos 3/1-8 6/ , Stratos-D 32/ DN 32 Stratos 32/1-12 6/ , Stratos-D 4/ DN 4 Stratos 4/1-8 6/ , Stratos-D 4/ DN 4 Stratos 4/1-12 6/ , Stratos-D 5/ DN 5 Stratos 5/1-8 6/ , Stratos-D 5/ DN 5 Stratos 5/1-9 6/ , Stratos-D 5/ DN 5 Stratos 5/1-12 6/ , Stratos-D 65/ DN 65 Stratos 65/1-12 6/ , Stratos-D 8/ DN 8 Stratos 8/ , Stratos-D Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) TOP-ED 32/ DN 32 TOP-E 3/1-7 6/ , TOP-ED 4/ DN 4 TOP-E 5/1-6 6/ , TOP-ED 4/ DN 4 TOP-E 4/1-1 6/ , TOP-ED 5/ DN 5 TOP-E 5/1-6 6/ , TOP-ED 5/ DN 5 TOP-E 5/1-7 6/ , TOP-ED 5/ DN 5 TOP-E 5/1-1 6/ , TOP-ED 65/ DN 65 TOP-E 65/1-1 6/ , TOP-ED 8/ DN 8 TOP-E 8/ , Στις τιµές περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες, βίδες και παρεµβύσµατα. ιατίθενται κατόπιν ζήτησης οι αντίστοιχες φλάντζες - καπάκια για λόγους service. Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 15

16 Πρόγραµµα ζεστού νερού ίδυµοι κυκλοφορητές Σειρά Star-RSD & TOP-SD Star-RSD TOP-SD Star-RSD µε ρακόρ Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Τάση (V) Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) RSD 3/4 18 RP 1 1 / 4" RS 3/4 1 1 ~ , RSD 3/6 18 RP 1 1 / 4" RS 3/6 1 1 ~ , TOP-SD µε ρακόρ Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Τάση (V) Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) TOP-SD 3/5 18 RP 1 1 / 4" Star-RS 3/7 1 1 ~ , TOP-SD µε φλάντζα Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Τάση (V) Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) TOP-SD 32/7 22 DN 32 TOP-S 3/7 6/1 1 ~ , TOP-SD 4/3 25 DN 4 TOP-S 3/4 6/1 1 ~ , TOP-SD 4/7 25 DN 4 TOP-S 4/7 6/1 1 ~ , TOP-SD 4/1 25 DN 4 TOP-S 4/1 6/1 3 ~ , TOP-SD 4/15 25 DN 4 TOP-S 4/15 6/1 3 ~ , TOP-SD 5/7 28 DN 5 TOP-S 5/7 6/1 3 ~ , TOP-SD 5/1 28 DN 5 TOP-S 5/1 6/1 3 ~ , TOP-SD 5/15 34 DN 5 TOP-S 5/15 6/1 3 ~ , TOP-SD 65/1 34 DN 65 TOP-S 65/1 6/1 3 ~ , TOP-SD 65/13 34 DN 65 TOP-S 65/13 6/1 3 ~ , TOP-SD 65/15 34 DN 65 TOP-S 65/15 6/1 3 ~ , TOP-SD 8/1 36 DN 65 TOP-S 8/1 6 3 ~ , Θερµοκρασία υγρού: Star-RSD: -1 C C. Θερµοκρασία υγρού:top-sd: -2 C C. 3 ταχύτητες περιστροφής για κάθε κινητήρα. ιπλό κλαπέτο µεταγωγής ενσωµατωµένο. Στις τιµές περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες, βίδες και παρεµβύσµατα. ιατίθενται κατόπιν ζήτησης οι αντίστοιχες φλάντζες - καπάκια για λόγους service. 16 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α.

17 Πρόγραµµα ζεστού νερού Κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας για ζεστά νερά χρήσης Σειρά Ζ Ζ-15 ΤΤ Star-Z TOP-Z RG Σειρές Star-Z & TOP-Z MANOMETPIKO H [m] Star - Z 25/6 TOP - Z 3/7 TOP - Z 3/1 TOP - Z 4/7 TOP - Z 5/7 TOP - Z 65/1 TOP - Z 8/1 Πρόγραµµα ζεστού νερού 1 Star-Z 25/2 Star-Z 15 Star-Z 2/1, ΠAPOXH Q [m³/h] Star-Z 15 Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Oρειχάλκινο σώµα µε θερµική µόνωση PN Τάση (V) Kωδικός Τιµή σε στοµίων (mm) στοµίων Βαλβίδα αντεπιστροφής Σφαιρικός διακόπτης Star-Z RP 1 / 2" ΟΧΙ ΟΧΙ 1 1 ~ , Star-Z 15 A 14 RP 1 / 2" ΝΑΙ ΝΑΙ 1 1 ~ , Star-Z 15 C 14 RP 1 / 2" ΝΑΙ ΝΑΙ 1 1 ~ , Star-Z 15 TT 14 RP 1 / 2" ΝΑΙ ΝΑΙ 1 1 ~ , Star-Z & TOP-Z Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Παλιές σειρές Υλικό Σώµατος PN Τάση (V) Kωδικός Τιµή σε στοµίων (mm) στοµίων Star-Z 2/1 14 RP 1 / 2" Z2, ZP 2-1 ορείχαλκος 1 1 ~ , Star-Z 25/2 18 RP 1" ορείχαλκος 1 1 ~ , Star-Z 25/6 18 RP 1" Z25, ZP 2-1 ορείχαλκος 1 1 ~ , TOP-Z 3/7 18 RP 1 1 / 4" Z3, ZP 3 ορείχαλκος 1 1 ~ , TOP-Z 3/1* 18 RP 1 1 / 4" ορείχαλκος 1 1 ~ , TOP-Z 4/7* 25 DN 4 TOP-Z4, ZP 4 GG 2 6/1 1 ~ , TOP-Z 4/7* RG 25 DN 4 ορείχαλκος 4/1 1 ~ , TOP-Z 5/7 28 DN 5 TOP-Z5, ZP 5 GG 2 6/1 3 ~ , TOP-Z 5/7 RG 28 DN 5 ορείχαλκος 6/1 3 ~ , TOP-Z 65/1 34 DN 65 TOP-Z65, ZP 65 GG 2 6/1 3 ~ , TOP-Z 65/1 RG 34 DN 65 ορείχαλκος 6/1 3 ~ , TOP-Z 8/1 36 DN 8 TOP-Z8, ZP 8 GG ~ , TOP-Z 8/1 RG 36 DN 8 ορείχαλκος 6 3 ~ , Nέος τύπος Ο τύπος Ζ-15ΤΤ διαθέτει: Eνσωµατωµένο ψηφιακό χρονοδιακόπτη µε πραγµατικό χρόνο λειτουργίας. Eνσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας για θερµοστατικό έλεγχο που εξασφαλίζει νερό επιστροφής στο boiler 55 o C. Αυτόµατη αναγνώριση και υποστήριξη θερµικής απολύµανσης. Αυτόµατο TestRun. Οι τύποι Α και ΤΤ διατίθενται και µε πρεσσαριστές συνδέσεις (Viega) κατόπιν ζήτησης. Ο τύπος Ζ-15C περιλαµβάνει: Eξωτερικό χρονοδιακόπτη. 1,8m καλώδιο µε φις σούκο. Για την εφαρµογή (θερµοκρασία και σκληρότητα υγρού) συµβουλευτείτε τους µηχανικούς µας * Συστήνεται προστασία του κινητήρα µε διακόπτη θερµικής προστασίας SK 62 (Tιµές, σελ. 53) Οι κυκλοφορητές Star-Z 25/6 και TOP-Z 3/7, 3/1, 4/7, 5/7, 65/1, 8/1 διαθέτουν 3 ταχύτητες Στις τιµές περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες, βίδες και παρεµβύσµατα. Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 17

18 Πρόγραµµα ζεστού νερού Κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας Σειρά IP-Z (και για πόσιµο νερό) 6 5 Σειρά Wilo-IP-Z 25/2 Σειρά Wilo-IP-Z 25/6 MANOMETPIKO H [m] IP-Z 25/2 IP-Z 25/ ΠAPOXH Q [m³/h] 1% ανοξείδωτη ελαιολίπαντη αντλία µε αντιδιαβρωτικό µηχανικό στυπιοθλίπτη. Kατάλληλο για πόσιµο νερό και ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης, σκληρότητας µέχρι 28 d στους 65 C. Aντοχή σε θερµοκρασίες από -8 C έως 11 C σε εφαρµογή ψύξης - θέρµανσης. IP-Z Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Tάση (V) PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων (mm) IP-Z 25/2 EM 18 Rp 1" 1 ~ , IP-Z 25/6 EM 18 Rp 1" 1 ~ , IP-Z 25/2 DM 18 Rp 1" 3 ~ , IP-Z 25/6 DM 18 Rp 1" 3 ~ , Σετ ρακόρ ανοιξείδωτα για κυκλοφορητές IP-Z , Σειρά Stratos ECO-Z & Stratos-Z (µε αυτόµατη ηλεκτρονική ρύθµιση στροφών) Stratos ΕCO-Z Stratos-Z Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές µε αυτόµατη ρύθµιση p-c ή p-v για ανακυκλοφορία πόσιµου νερού σε συνδυασµό µε στραγγαλιστικές θερµοστατικές βαλβίδες. Ορειχάλκινο σώµα, κατάλληλο και για ενδοδαπέδια συστήµατα µε έντονη οξείδωση. Stratos - Z: Επιπλέον δυνατότητα επιλογής σταθερών στροφών ή ρύθµιση p-t. Για την εφαρµογή (θερµοκρασία και σκληρότητα υγρού) συµβουλευτείτε τους µηχανικούς µας. Stratos ECO-Z & Stratos-Z Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Tάση (V) PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων (mm) Stratos ECO-Z 25/ Rp 1" 1 ~ , Stratos ECO-Z 25/1-5 ΒΜS 18 Rp 1" 1 ~ , Stratos-Z 25/ Rp 1" 1 ~ , Stratos-Z 3/ Rp 1 1 / 4" 1 ~ , Stratos-Z 3/ Rp 1 1 / 4" 1 ~ , Stratos-Z 4/ DN 4 1 ~ 23 6/ , Stratos-Z 4/ DN 4 1 ~ 23 6/ , Stratos-Z 5/ DN 5 1 ~ 23 6/ , Στις τιµές των κυκλοφορητών µε ρακόρ (Rp1, Rp1 1 / 4 ) περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα ορειχάλκινα ρακόρ. 18 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α.

19 Πρόγραµµα ζεστού νερού Κυκλοφορητές & διαφορικός θερµοστάτης για ηλιακά συστήµατα Σειρά Star-ST MANOMETPIKO H [m] ST 2/9 ST 2/11 ST 2/4 ST 25/4 ST 2/7 ST 25/7 ST 2/6 ST 25/6 Wilo-Star ST 2 1,5 1 1,5 2 2,5 ΠAPOXH Q [m³/h] Πρόγραµµα ζεστού νερού Ειδικά σχεδιασµένοι κυκλοφορητές για ηλιακά συστήµατα εξαιτίας της απαίτησης µικρής παροχής. (Έως και 2 m 2 συλλεκτική επιφάνεια απαιτεί max 1m 3 /h). Θερµοκρασία υγρού: -1 C C. Το σώµα των κυκλοφορητών διαθέτει επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας (καταφόρεση). Χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος. Στις τιµές περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες, βίδες και παρεµβύσµατα. Star-ST Τύπος Απόσταση Συνδέσεις PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων (mm) ST 2/4 13 Rp 1 / 2" , ST 2/6 13 Rp 1 / 2" , ST 2/7 13 Rp 1 / 2" , ST 2/9 18 Rp 1 / 2" , ST 2/11 18 Rp 1 / 2" , ST 25/4 18 Rp 1" , ST 25/6 18 Rp 1" , ST 25/7 18 Rp 1" , Σειρά Stratos ECO-ST Nέοι τύποι MANOMETPIKO H [m] Wilo-Stratos ECO-ST 15(25)1-5 1,5 1 1,5 2 2,5 ΠAPOXH Q [m³/h] Υδρολίπαντος ηλεκτρονικός κυκλοφορητής, υψηλής απόδοσης για ηλιακά συστήµατα. Σώµα µε επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας (τύπος RG µε ορειχάλκινο σώµα). Τρόποι λειτουργίας p-c, p-v, σταθερές στροφές, έλεγχος µέσω σήµατος -1V. Eπαφές αναγγελίας βλάβης και Ext. Off. Aυτόµατο σύστηµα ξεµπλοκαρίσµατος. Stratos ECO-ST Τύπος Απόσταση Συνδέσεις PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων (mm) Stratos ECO-ST 15/ Rp 1 / 2" , Stratos ECO-ST 25/ Rp 1" , Stratos ECO-ST 25/1-5 RG 18 Rp 1" , Στις τιµές περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες, βίδες και παρεµβύσµατα. Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 19

20 Πρόγραµµα ζεστού νερού Ηλεκτρονικές αντλίες INLINE Σειρά VeroLine-IP-E & CronoLine-IL-E VeroLine-IP-E CronoLine-IL-E ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ DN 32 = 1 1 / 4" DN 4 = 1 1 / 2" DN 5 = 2" DN 65 = 2 1 / 2" DN 8 = 3" IP - E: Θερµοκρασία υγρού: -1 C C. Mέγιστη πίεση λειτουργίας: 1 bar IL - E: Mέγιστη θερµοκρασία υγρού: -2 C C. Mέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar. Mε ενσωµατωµένο µετατροπέα συχνότητας. Mε ενσωµατωµένο αισθητήριο διαφορικής πίεσης. υνατότητα σύνδεσης µε εξωτερικό έλεγχο -1V ή κεντρικό σύστηµα ελέγχου κτιρίου BMS (επαφές αναγγελίας, Εxt off, πρωτόκολλα επικοινωνίας PLR, LON). ΠΛEONEKTHMATA: Οθόνη υγρών κρυστάλλων για εύκολη ρύθµιση και ανάγνωση παραµέτρων λειτουργίας. Aυτόµατος έλεγχος αντλίας p - c ή p - v. Σώµα αντλιών µε επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας (καταφόρεση). Eύκολη ρύθµιση και ανάγνωση επιθυµητού µανοµετρικού µέσω ενός κουµπιού. Τιµές αντλιών IP-E, IL-E χωρίς αισθητήριο διαφορικής πίεσης µειωµένες κατά 3. VeroLine-IP-E & CronoLine-IL-E Τύπος P2 Απόσταση Kωδικός Τιµή σε Για το kw στοµίων Service (mm) IP-E 32/1-,55/2, , IP-E 32/11-,75/2, , IP-E 32/16-1,1/2 1, , IP-E 4/115-,55/2, , IP-E 4/12-1,5/2 1, , IP-E 4/13-2,2/2 2, , IP-E 4/15-3/2 3, , IP-E 4/16-4/2 4, , IP-E 5/115-,75/2, , Σετ No3 IP-E 5/13-2,2/2 2, , IP-E 5/14-3/2 3, , IP-E 5/15-4/2 4, , IP-E 65/115-1,5/2 1, , IP-E 65/13-3/2 3, , IP-E 65/14-4/2 4, , IP-E 8/115-2,2/2 2, , IP-E 8/13-3/2 3, , IP-E 8/14-4/2 4, , IL-E 4/9-39 5, , Σετ No4 IL-E 5/1-36 7, , IL-E 65/6-24 5, , Σετ No5 IL-E 8/5-22 7, , MANOMETPIKO H [m] IP - E 32/16 IP - E 32/1 IL - E 4/9-39 IL - E 4/16 ΙP-E 32/11 IL - E 4/15 IP - E 4/13 IP - E 4/12 IP - E 5/115 IP - E 65/115 IL - E 5/1-36 IP - E 5/15 IP - E 65/14 IP - E 8/115 IL - E 65/6-24 IP - E 5/14 IP - E 65/13 IP - E 8/13 IP - E 5/13 IP - E 8/14 Wilo - IP-E & IL - E Συνοπτικό πεδίο καµπυλών IL - E 8/5-22 Τιµές φλαντζών PN 16, σελ IP - E 4/115 Στις τιµές δεν περιλαµβάνονται οι αντίθετες φλάντζες, βίδες και παρεµβύσµατα ΠAPOXH Q [m³/h] 2 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Το γραφείο μας μελετά και κατασκευάζει εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού με ιδιαίτερη έμφαση σε ποιοτικές, αξιόπιστες, δοκιμασμένες και αξιόπιστες προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σελίδα 1-13 Σελιδες 2-6 Σελίδα 11 Σελίδα 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις.

8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις. 8 8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις. Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 4 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο Ψυκτών & Αντλιών θερµότητας GR 9 kw 39 kw ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5. Η σειρά 6. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 8. Επιµέρους εξαρτήµατα 11. Μοντέλα και εκδόσεις 12. Τεχνικά χαρακτηριστικά 13. Αποδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ επιχείρηση σας είναι δικό μας ζήτημα ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οφέλη για τους ιδιοκτήτες κτιρίων Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και τη μεταβλητή θερμοκρασία ψυκτικού μέσου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO Extra Line kw: 24 -QUEBEC-TORONTO-MONTREAL-OTTAWA kw: 33 DETROIT-BOSTON-MIAMI-ATLANTA EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO 1 Αξιότιµη Κυρία/Αξιότιµε Κύριε Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν Edilkamin.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 61WG. 20-100 kw

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 61WG. 20-100 kw ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 61WG 20-100 kw ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ ΤΗΣ CARRIER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Από την αρχική ιδέα μέχρι την ιδανική λύση

Από την αρχική ιδέα μέχρι την ιδανική λύση Από την αρχική ιδέα μέχρι την ιδανική λύση Είμαστε ικανοποιημένοι, μόν Νέος στόχος της Reflex είναι να υποστηρίζει τους πελάτες της με ολοκληρωμένες λύσεις. Ό,τι κι αν σκέφτεστε να κάνετε σε μία εγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής ποιότητας εξοπλισμός + συστήματα Ηλιακά θερμαντικά συστήματα Σταθμοί, ρυθμιστές, συλλέκτες και παρελκόμενα. Επισκόπηση προϊόντων

Υψηλής ποιότητας εξοπλισμός + συστήματα Ηλιακά θερμαντικά συστήματα Σταθμοί, ρυθμιστές, συλλέκτες και παρελκόμενα. Επισκόπηση προϊόντων Υψηλής ποιότητας εξοπλισμός + συστήματα Ηλιακά θερμαντικά συστήματα Σταθμοί, ρυθμιστές, συλλέκτες και παρελκόμενα Επισκόπηση προϊόντων Ηλιακά θερμαντικά συστήματα Πίνακας περιεχομένων Σελίδα 2 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι αναμφίβολα τα πιο εξελιγμένα συστήματα θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ BRAVA: ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Οι λέβητες Brava Slim και Brava One είναι λέβητες «νέας γενιάς», ιδιαιτέρως μικρών διαστάσεων που τους καθιστούν ιδανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO.

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO. Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος. Έντυπο προϊόντος. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS Το 2013 θα εφαρμοστεί η κοινοτική οδηγία ErP. Αυτή αποτελεί ήδη το νέο πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

IDEALKLIMA ΕΝΕ Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο ΓΕ Σ

IDEALKLIMA ΕΝΕ Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο ΓΕ Σ IDEALKLIMA ΕΝΕ Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο ΓΕ Σ Θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 2 Για να αντικαταστήσετε τους παραδοσιακούς λέβητες Το σύστημα Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών σάς προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα