Χρήσεις προϊόντων WILO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήσεις προϊόντων WILO"

Transcript

1 Χρήσεις προϊόντων WILO A. Πρωτεύοντα κυκλώµατα θέρµανσης: ίδυµες αντλίες Inline µε inverter DP-E, DL-E σελ. 35 B. ευτερεύοντα κυκλώµατα θέρµανσης: Υδρολίπαντοι ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης, Stratos σελ. 9 Γ. Κυκλώµατα ζεστού νερού χρήσης: Κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης, ορειχάλκινοι Star-Z, TOP-Z σελ 17. Πρωτεύοντα κυκλώµατα ψύξης: Αντλίες δαπέδου BLOCK σελ Ε. ευτερεύοντα κυκλώµατα ψύξης: Αντλίες Inline IPL, IL σελ ΣΤ. Κυκλώµατα θέρµανσης: Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές Star-RS, TOP-S σελ Ζ. Θερµικά ηλιακά συστήµατα: Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές χαµηλής κατανάλωσης ρεύµατος Star-ST σελ. 19 Η. Κυκλώµατα ψύξης: Υδρολίπαντοι ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές Stratos σελ. 9 Θ. Πιεστικά συγκροτήµατα εκµετάλλευσης βρόχινου νερού: Συστήµατα AF σελ. 97 Ι. Συστήµατα ύδρευσης: Πιεστικά συγκροτήµατα 2-4 ανοξείδωτων, κατακόρυφων και υδρολίπαντων αντλιών µε ενσωµατωµένο inverter COR-MVISE/VR σελ. 92 Κ. Συστήµατα πυρόσβεσης: Ηλεκτροκίνητα πυροσβεστικά συγκροτήµατα WFFS σελ Λ. Συστήµατα ποτίσµατος: Πιεστικά συγκροτήµατα µιας ανοξείδωτης, πολυβάθµιας αντλίας αυτόµατης αναρρόφησης HMC σελ. 61 Μ. Γεωτρήσεις: Ανοξείδωτες αντλίες γεώτρησης 3 και 4" σελ Ν. Συστήµατα ύδρευσης: Πιεστικά συγκροτήµατα 2-3 ανοξείδωτων, κατακόρυφων αντλιών µε ηλεκτρικό πίνακα CO-MVI σελ Ξ. Συστήµατα αποχέτευσης αποβλήτων και λυµάτων: ίδυµες αυτόνοµες µονάδες αυτόµατης αποµάκρυνσης DrainLift M2, L2, XL2, WS 4-5D σελ Ο. Συστήµατα αποχέτευσης οικιακών αποβλήτων και λυµάτων: Μονές µονάδες αυτόµατης αποµάκρυνσης DrainLift-S σελ. 134 Π. Φρεάτια συλλογής οµβρίων και λυµάτων: Προσυναρµολογηµένα συγκροτήµατα από συνθετικό υλικό για τοποθέτηση κάτω από το έδαφος WS και αντλίες σελ οµβρίων & λυµάτων TS, TC, TP, MTS σελ. 117, Ρ. Φρεάτια συλλογής οµβρίων: Υποβρύχιες αντλίες οµβρίων µε σύστηµα στροβιλισµού από συνθετικά υλικά TMW σελ

2 WILO Pumpen Intelligenz. Η Εταιρεία WILO AG διένυσε τα τελευταία χρόνια µια εντυπωσιακά ανοδική πορεία. Βασισµένη πάνω στα θεµέλια µιας παραδοσιακής οικογενειακής εταιρείας µε πείρα δεκαετιών, αναπτύχθηκε σε ένα µοντέρνο, διεθνή όµιλο εταιρειών. Η κινητήρια ώθηση γι' αυτή τη µεγαλειώδη ανάπτυξη έγκειται στη γνώση της αγοράς, στο συνειδητοποιηµένο προσανατολισµό στον πελάτη και στη δύναµη της καινοτοµίας. Η δυναµικότητα της µάρκας µας σε όλο τον κόσµο, οι δυνατότητές µας στη λύση των προβληµάτων και το σίγουρο όφελος από τη χρήση των προϊόντων µας είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της επιτυχίας µας. Οι δυνάµεις αυτές αντανακλούν και σ' αυτό που επικαλείται το νέο λογότυπό µας Pumpen Intelligenz. Η WILO AG διαθέτει 11 µονάδες παραγωγής σε 6 χώρες, 48 θυγατρικές εταιρείες πωλήσεων & service και απασχολεί υπαλλήλους ( ). Η WILO Hellas ΑΒΕΕ είναι 1% θυγατρική της Wilo AG και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1973, στον τοµέα της παροχής ολοκληρωµένων λύσεων στα συστήµατα άντλησης νερού. Η εταιρεία διαθέτει πανελλαδικά τα προϊόντα της, µέσω επιλεγµένων συνεργατών και απασχολεί 56 άτοµα στα τµήµατα παραγγελιών, εµπορίας, logistics και υποστήριξης πελατών. H WILO παρέχει υποστήριξη πριν και µετά την πώληση (µέσω υψηλά εκπαιδευµένων επιστηµόνων και ετοιµοπαράδοτων προϊόντων) για οικίες, κτίρια, µεγάλα τεχνικά και δηµοτικά έργα στους τοµείς της θέρµανσης, κλιµατισµού, ψύξης, παροχής νερού, άρδευσης και ύδρευσης, αποστράγγισης, πυρόσβεσης, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων, καθώς και για βιολογικούς καθαρισµούς. Pumpen Intelligenz. Η φιλοσοφία µας πίσω από δύο λέξεις Η WILO Hellas δεσµεύεται απέναντι στους πελάτες, τους µετόχους, τους εργαζόµενους της και την κοινωνία. Στόχος είναι να ικανοποιεί πλήρως τον πελάτη, προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, χρησιµοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνογνωσία και πρακτική, συνεχίζοντας να εµπνέει κύρος, εµπιστοσύνη και αγάπη στους πελάτες της. Πλήρως δεσµευµένοι στους εταιρικούς στόχους κάνουµε το καλύτερο δυνατό για να επιτύχουµε ισόρροπη και κερδοφόρα ανάπτυξη, εξερευνώντας όλες τις πιθανές ευκαιρίες για τη διασφάλιση του µέλλοντος της εταιρείας και την αναγνώριση της µάρκας. Κάνουµε το καλύτερο δυνατό για να αναπτύξουµε σχέσεις αµοιβαίας εµπιστοσύνης µε όλους αυτούς που εργάζονται στη WILO, βασισµένες σε δίκαιους όρους και κοινωνικά πρότυπα και προσπαθούµε συνεχώς να είµαστε µια εταιρεία στην οποία τα άτοµα µπορούν πραγµατικά να δείξουν τις ικανότητές τους, µέσα από ένα κλίµα εµπιστοσύνης και περηφάνιας. H WILO Hellas παρέχει ασφαλή, φιλικά στο περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες, συνεισφέροντας στην ευαισθητοποίηση εξοικονόµησης ενέργειας. Η Wilo παρακολουθεί τη νοµοθεσία και λειτουργεί µε ηθικούς κανόνες, αναπτύσσοντας την οικονοµία και συνεισφέροντας στον τοπικό πολιτισµό. Όλα τα παραπάνω συνοψίζουν τις αρχές της WILO και αποτελούν αυτό που εµείς λέµε Pumpen Intelligenz. 2

3 Περιεχόµενα Eφαρµογές ζεστού νερού 4 Eφαρµογές παροχής νερού 6 Eφαρµογές αποστράγγισης - λυµάτων 6 ΠPOΓPAMMA ZEΣTOY NEPOY 9 Kυκλοφορητές 9 Aντλίες INLINE, σειρές IP-E, IL-E, IPL, IL 2 ίδυµες Αντλίες INLINE, σειρές DP-E, DL-E, DPL, DL, IPH 35 Aντλίες BLOCK, σειρά BL 42 Ηλεκτρονικοί πίνακες, σειρές CR, VR-HVAC 5 Eξαρτήµατα κυκλοφορητών 52 Αντλίες δαπέδου, σειρές NP, ASP 55 ΠPOΓPAMMA ΠΑΡΟΧΗΣ NEPOY 56 Home Booster, σειρά PB & αντλίες πισίνας, σειρά FBS 56 Πιεστικά συγκροτήµατα, σειρά SILENT MASTER 57 Aντλίες επιφανείας, σειρές WJ, MP, MC & πιεστικά συγκροτήµατα 58 Αντλίες επιφανείας, σειρά MHIL & πιεστικά συγκροτήµατα 62 Aντλίες επιφανείας, σειρά MHI & πιεστικά συγκροτήµατα 66 Aντλίες επιφανείας, σειρά MVIL & πιεστικά συγκροτήµατα 7 Aντλίες επιφανείας, σειρά MVI & πιεστικά συγκροτήµατα 75 Aντλίες επιφανείας, σειρά MVIS 84 Aντλίες επιφανείας µε INVERTER, σειρές MHIE, MVIE, MVISE 86 Πιεστικά συγκροτήµατα µε INVERTER, σειρές COR 9 Συγκροτήµατα εκµετάλλευσης βρόχινου νερού, σειρά AF 97 Πυροσβεστικά συγκροτήµατα, σειρά WFFS 98 Aντλίες υποβρύχιες (για ύδρευση, άρδευση), σειρές ΤWU, TWI5, NR, TWI4 14 Υποβρύχιοι ηλεκτροκινητήρες 4" Franklin 112 Πιεστικά συγκροτήµατα µε υποβρύχιες αντλίες ΤWU4 & TWI5... PnP 113 Hλεκτρικοί πίνακες & εξαρτήµατα αντλιών γεώτρησης 114 ΠPOΓPAMMA AΠOΣTPAΓΓIΣHΣ & ΛYMATΩN 116 Aντλίες υποβρύχιες οµβρίων, σειρές TM, A, TS 116 Aντλίες αποστράγγισης επιφανείας & αντλίες βιοµηχανικής χρήσης, σειρές LP, LPC, TMT, TMC 118 Aντλίες αποστράγγισης εργοταξίων, σειρά ΚS 12 Aντλίες υποβρύχιες λυµάτων, σειρές TC, R, SS, MTS, MTC, TP, FA, STS 121 Συγκροτήµατα άντλησης αποβλήτων - λυµάτων, σειρές Con, TMP, KH, XS-F, DrainLift S-XXL 133 Πλαστικά φρεάτια άντλησης αποβλήτων - λυµάτων, σειρές DrainLift-Box, WS 137 Hλεκτρικοί πίνακες & εξαρτήµατα αντλιών λυµάτων / οµβρίων 139 AΛΛA ΠPOΪONTA 142 Πλακοειδείς εναλλάκτες θερµότητας ΟRΑΝ 142 Kλειστά δοχεία διαστολής µεµβράνης REFLEX - WELLMATE 144 Ανόδια µαγνησίου PROMAG 148 Aπαερωτές - διαχωριστές σωµατιδίων SPIROTECH 149 ιαστολικά σωλήνων - αντικραδασµικά STENFLEX 152 Eξαρτήµατα SYR 154 Όροι εγγύησης - παράδοσης (επιστροφές εµπορευµάτων) 156 Aίτηση επιστροφής εµπορευµάτων 157 3

4 Εφαρµογές ζεστού νερού Stratos ΤOP-E Eφαρµογές 1. Θέρµανση - Ενδοδαπέδια θέρµανση 2. Ψύξη 3. Κλιµατισµός 4. Ηλιακά συστήµατα 5. Ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης 6. Εναλλάκτες - Boiler 7. Ενσωµάτωση σε µονάδες ψύξης - θέρµανσης 8. Βιοµηχανική χρήση Stratos - ECO Stratos Star-Ε ΤOP-E IP-E ΙL Eφαρµογές IP - E IL - E ΙPL IL 1. Θέρµανση - Ενδοδαπέδια θέρµανση 2. Ψύξη 3. Κλιµατισµός 4. Aνακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης 5. Ύδρευση - Παροχή νερού 6. Πυρόσβεση 7. Εναλλάκτες - Boiler 8. Ενσωµάτωση σε µονάδες ψύξης - θέρµανσης 9. Βιοµηχανική χρήση 1. Ανακυκλοφορία νερού πισίνας 4 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α.

5 Εφαρµογές ζεστού νερού ΤOP-Z ΤOP-S Star-RS TOP-S DL Star-Z Star-ST ΤOP-Z BL IP-Z Star-ST CR IP-Z FBS Συστήµατα Ελέγχου DPL / DL / DP-E / DL-E Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. BL NP IR-Monitor CR VR-HVAC FBS 5

6 Εφαρµογές παροχής νερού Εφαρµογές αποστράγγισης - λυµάτων ΜVI MHIE SilentMaster MVI / MHI MVIS MHIE / MVIE MVISE MVIL/ MHIL Eφαρµογές FWJ FMC / FMP / Silent Master FMHIL/ FMHI 1. Ψύξη 2. Ύδρευση - Παροχή νερού 3. Άρδευση 4. Πυρόσβεση 5. Ηλιακά συστήµατα 6. Άντληση από γεώτρηση 7. Άντληση από δεξαµενή - πηγάδι /-/ 8. Συγκροτήµατα υψηλής πίεσης 9. Βιοµηχανική χρήση KS LP Eφαρµογές LP / LPC TMW KS TMW TS 1. Καθαρά νερά 2. Όµβρια νερά 3. Ακάθαρτα νερά 4. Λύµατα 5. Εργοταξιακή χρήση 6. Αποστράγγιση 7. Οικιακά απόβλητα 8. Συµπυκνώµατα 9. Βιολογικοί καθαρισµοί 1. Βιοµηχανική χρήση 11. Θαλασσινό νερό 6 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α.

7 Εφαρµογές παροχής νερού Εφαρµογές αποστράγγισης - λυµάτων COR-1 CO-2 Πιεστικά µε inverter & αντλία MVIE / MHIE / MVISE TC 4 TC 4/STS 4 CO-3 ίδυµο πιεστικό συγκρότηµα TP 65 R/SS Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. TP Τρίδυµο πιεστικό συγκρότηµα MTS 4 FA/STS MTS 4 / MTC 32 COR-3 Πιεστικά συγκροτήµατα Inverter Vario / CC CON CON 7

8 Εφαρµογές παροχής νερού Εφαρµογές αποστράγγισης - λυµάτων TWI 5 TWU 4 PnP/FC TWI 4 Eφαρµογές TWI 5 TWU 4 PnP TWI NR TWU 1. Ψύξη 2. Ύδρευση - Παροχή νερού 3. Άρδευση 4. Πυρόσβεση 5. Ηλιακά συστήµατα 6. Άντληση από γεώτρηση 7. Άντληση από δεξαµενή - πηγάδι 8. Συγκροτήµατα υψηλής πίεσης 9. Βιοµηχανική χρήση TMP 32-,5 KH M1 Eφαρµογές TMP KH / XS-F M / L / XL / WS 1. Καθαρά νερά 2. Όµβρια νερά 3. Ακάθαρτα νερά 4. Λύµατα 5. Εργοταξιακή χρήση 6. Αποστράγγιση 7. Οικιακά απόβλητα 8. Συµπυκνώµατα 9. Βιολογικοί καθαρισµοί 1. Βιοµηχανική χρήση 11. Θαλασσινό νερό 8 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α.

9 Πρόγραµµα ζεστού νερού Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης, τάση 1 ~ 23V Σειρά Stratos ECO & σειρά Stratos Wilo-Stratos ECO Wilo-Stratos (κατάλληλος και για ψύξη) Eιδικός σύγχρονος κινητήρας, µε µόνιµο µαγνήτη ως ρότορα. Αυτόµατη µεταβολή στροφών, ανάλογα µε τη ζήτηση. Έως 8% εξοικονόµηση ενέργειας, σε σύγκριση µε συµβατικούς κυκλοφορητές. Ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας νερού, για αυτόµατη µετάβαση σε µειωµένο νυχτερινό πρόγραµµα, σε περίπτωση εγκατάστασης µε θερµοστατικούς διακόπτες σωµάτων. Αυτόµατο σύστηµα ξεµπλοκαρίσµατος και οµαλή εκκίνηση (softstart). Σώµα µε επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας. ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H [m] / / Stratos ECO 25(3)/1-5 25(3)/1-8 4/1-8 5/1-8 25(3)/1-6 65/1-9 3/1-12 4/1-4 4/ /1-12 ΠΑΡΟΧΗ Q [m 3 /h] 5/1-12 5/1-9 4/1-8 5/1-8 Συνοπτικό πεδίο καµπύλων 65/1-9 65/1-12 8(1)/1-12 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 9

10 Πρόγραµµα ζεστού νερού Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης, τάση 1 ~ 23V Σειρά Stratos ECO & σειρά Stratos Wilo-Stratos ECO Wilo-Stratos (κατάλληλος και για ψύξη) Wilo-Stratos ECO Θερµοκρασία υγρού: +15 C C. Θερµοµονωτικό κέλυφος ως βασικός εξοπλισµός. Πολύ υψηλή ροπή εκκίνησης. Αυτόµατη µεταβολή στροφών ( p-v). Οι τύποι Stratos ECO BMS διαθέτουν επιπλέον: Επιλογή µεταξύ p-c, p-v Επαφή αναγγελίας βλάβης Επαφή για εξωτερική εντολή ON-OFF Επιλογή σταθερών στροφών µέσω κόκκινου κουµπιού ή µέσω εξωτερικού σήµατος -1V Wilo-Stratos Θερµοκρασία υγρού: -1 C C. Οθόνη υγρών κρυστάλλων για εύκολη ρύθµιση και ανάγνωση παραµέτρων λειτουργίας. Όλες οι ενδείξεις της οθόνης προσαρ- µόζονται τόσο για οριζόντια όσο για κατακόρυφη τοποθέτηση. Πολλές δυνατότητες για σύνδεση µε BMS (ψυχρές επαφές, αναλογικά σήµατα, LON κ.ά.), βλέπε σελ.54. Αυτόµατη µεταβολή στροφών ( p-c, p-v, p-t). Στις τιµές περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες, βίδες και παρεµβύσµατα. Stratos ECO Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) Stratos ECO 25/ RP 1" RS 25/ , Stratos ECO 25/1-5 BMS 18 RP 1" RS 25/ , Stratos ECO 3/ RP 1 1 / 4" RS 3/ , Stratos ECO 3/1-5 BMS 18 RP 1 1 / 4" RS 3/ , Stratos µε ρακόρ Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) Stratos 25/ RP 1" RS 25/7 6/ , Stratos 25/ RP 1" TOP-S 25/7 6/ , Stratos 3/ RP 1 1 / 4" RS 3/7 6/ , Stratos 3/ RP 1 1 / 4" TOP-S 3/7 6/ , Stratos 3/ RP 1 1 / 4" TOP-S 3/1 6/ , Stratos φλαντζωτοί Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) Stratos 32/ DN 32 TOP-S 3/1, 4/7 6/ , Stratos 4/ DN 4 TOP-S 4/4 6/ , Stratos 4/ DN 4 TOP-S 4/7, 5/4 6/ , Stratos 4/ DN 4 TOP-S 4/1 6/ , Stratos 5/ DN 5 TOP-S 4/7, 5/4 6/ , Stratos 5/ DN 5 TOP-S 5/7 6/ , Stratos 5/ DN 5 TOP-S 5/1 6/ , Stratos 65/ DN 65 TOP-S 65/7, 65/1 6/ , Stratos 65/ DN 65 TOP-S 65/1, 65/13 6/ , Stratos 8/ DN 8 TOP-S 65/15, 8/ , Stratos 1/ DN 1 TOP-S 65/15, 1/ , 1 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α.

11 Πρόγραµµα ζεστού νερού Κυκλοφορητές ηλεκτρονικοί, τάση 1 ~ 23V Σειρά Star-E (Easy Star) & Σειρά TOP-E Star-E (µε ρακόρ) TOP-E Πρόγραµµα ζεστού νερού Star-E (µε ρακόρ) Θερµοκρασία υγρού: +2 C C. Αυτόµατη µεταβολή στροφών ανάλογα µε τη ζήτηση ( p-v). Αυτόµατο σύστηµα ξεµπλοκαρίσµατος. "Κόκκινο κουµπί" µε σκάλα ρύθµισης µανοµετρικού. Star-E µε ρακόρ Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) Star-E 25/ RP 1" , Star-E 3/ RP 1 1 / 4" , ΤΟP-E µε ρακόρ ΤΟP-E Θερµοκρασία υγρού: +2 C C. Αυτόµατη µεταβολή στροφών ανάλογα µε τη ζήτηση ( p- c, p-v, p-τ). Αυτόµατο σύστηµα ξεµπλοκαρίσµατος. Οθόνη υγρών κρυστάλλων και "κόκκινο κουµπί" ρύθµισης. Στις τιµές περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες, βίδες και παρεµβύσµατα. Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) TOP-E 25/ RP 1" TOP-S 25/ , TOP-E 3/ RP 1 1 / 4" TOP-S 3/ , TOP-E 3/ RP 1 1 / 4" TOP-S 3/ , ΤΟP-E φλαντζωτοί Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) TOP-E 4/ DN 4 TOP-S 4/4, S 4/7 6/ , TOP-E 4/ DN 4 TOP-S 4/1 6/ , TOP-E 5/ DN 5 TOP-S 5/4, TOP-S 4/7 6/ , ΤΟP-E 5/ DN 5 TOP-S 5/7 6/ , TOP-E 5/ DN 5 TOP-S 5/1 6/ , TOP-E 65/ DN 65 TOP-S 65/7, TOP-S 65/1 6/ , TOP-E 8/ DN 8 TOP-S 8/7, TOP-S 8/ , TOP-E 1/ DN 1 TOP-S 1/ , MANOMETPIKO H [m] min Wilo-Star-E 25/1-5, 3/1-5 p-v max,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 ΠAPOXH Q [m³/h] ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η [m] /1-1 25(3)/1-7 4/1-1 4/1-4 5/1-1 5/1-6 5/1-7 65/1-1 Wilo-Top-E 8/1-1 1/ ΠΑΡΟΧΗ Q [m 3 /h] Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 11

12 Πρόγραµµα ζεστού νερού Χαρακτηριστικές καµπύλες κυκλοφορητών σταθερών στροφών [m] KYKΛOΦOPHTEΣ ME PAKOP ΣEIPEΣ Star - RS, TOP - S & S 4/7 ME ΦΛANTZEΣ 9 TOP-S 3/1 8 MANOMETPIKO H [m] TOP-S 25/7 TOP-S 3/7 Star - RS RS 25/7 RS 3/7 S4/7 RS 15/4 RS 25/4 RS 3/4 RS 15/6 RS 25/6 RS 3/6 3 RS 25/2 RS3/2 2 1 TOP-S 3/4 TOP - S µε ρακόρ [m] ΠAPOXH Q [m³/h] KYKΛOΦOPHTEΣ ME ΦΛANTZEΣ ΣEIPAΣ TOP - S 14 TOP-S 65/ TOP-S 8/1 TOP-S 1/1 TOP-S 65/15 TOP-S 5/ TOP-S 65/1 TOP-S 5/7 TOP - S µε φλάντζα TOP-S 5/1 MANOMETPIKO H [m] TOP-S 8/7 TOP-S 5/4 TOP-S 4/1 TOP-S 4/15 3 TOP-S 4/7 2 TOP-S 65/7 TOP-S 4/ ΠAPOXH Q [m³/h] 12 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α.

13 Πρόγραµµα ζεστού νερού Κυκλοφορητές Σειρά Star-RS Star-RS µε ρακόρ Star-RS 25/4 RG µε ορειχάλκινο σώµα ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ DN 15 = 1/2" DN 25 = 1" DN 3 = 1 1 / 4" DN 4 = 1 1 / 2" Πρόγραµµα ζεστού νερού Θερµοκρασία υγρού: -1 ο C ο C. 3 ταχύτητες περιστροφής. Star-RS µε ρακόρ, τάση 1 ~ 23V Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) RS 25/2 18 Rp 1" RS 25/5r , RS 25/4 18 Rp 1" RS 25/6r, RS 25, S , RS 25/6 18 Rp 1" RS 25/7r, RS , RS 25/7 18 Rp 1" , RS 3/2 18 Rp 1 1 / 4" RS 3/5r , RS 3/4 18 Rp 1 1 / 4" RS 3/6r, RS , RS 3/6 18 Rp 1 1 / 4" RS 3/7r, RS 3-1, S , RS 3/7 18 Rp 1 1 / 4" , Star-RS φλαντζωτός, τάση 1 ~ 23V Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) S 4/7 22 DN 4 S 3 F , Kυκλοφορητές µε µικρή απόσταση στοµίων (Ιο=13mm) Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) RS 15/ Rp 1 / 2" , RS 15/ Rp 1 / 2" , RS 25/ Rp 1" RS 25/6r, RS 25, S , RS 25/ Rp 1" RS 25/7r, RS , Kυκλοφορητές µε oρειχάλκινο σώµα, τάση 1 ~ 23V Στις τιµές περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες (PN 6), βίδες και παρεµβύσµατα. Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) RS 25/4 RG 18 Rp 1" RS 25/ , RS 25/6 RG 18 Rp 1" RS 25/ , Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 13

14 Πρόγραµµα ζεστού νερού Κυκλοφορητές Σειρά TOP-S TOP-S µε ρακόρ TOP-S µε φλάντζα ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ DN 25 = 1" DN 3 = 1 1 / 4" DN 4 = 1 1 / 2" DN 5 = 2" DN 65 = 2 1 / 2" DN 8 = 3" DN 1 = 4" Μέγιστη θερµοκρασία υγρού: -2 C C. 3 ταχύτητες περιστροφής. Θερµοµονωτικό κέλυφος. Oι φλαντζωτοί κυκλοφορητές TOP-S από DN 4 έως DN 65 διαθέτουν φλάντζα Kombi PN 6/PN 1. Σώµα µε επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας. ΤΟP-S µε ρακόρ, τάση 1 ~ 23V Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) ΤΟP-S 25/7 18 Rp 1" Η25, RS 25/8r , TOP-S 3/4 18 Rp 1 1 / 4" , TOP-S 3/7 18 Rp 1 1 / 4" RS 3/8r , TOP-S 3/1* 18 Rp 1 1 / 4" S 3/1, H 3-1, RS 3/ , ΤΟP-S φλαντζωτοί, τάση 1 ~ 23V Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) ΤΟP-S 4/4 22 DN 4 RS 4, S 4/8r 6/ , TOP-S 4/7* 25 DN 4 S 4/9r 6/ , TOP-S 5/4* 24 DN 5 RS 5, S 5/8r 6/ , ΤΟP-S φλαντζωτοί, τάση 3 ~ 4V Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) TOP-S 4/1 25 DN 4 6/ , TOP-S 4/15 25 DN 4 6/ , TOP-S 5/7 28 DN 5 H 5, P 5/125, S 5/1 6/ , TOP-S 5/1 28 DN 5 S 5/125 6/ , TOP-S 5/15 34 DN 5 S 5/14 6/ , TOP-S 65/7 28 DN 65 RS 65, P 65/125, S 65/8 6/ , TOP-S 65/1 34 DN 65 S 65/125 6/ , TOP-S 65/13 34 DN 65 H 65, S 65/125 6/ , TOP-S 65/15 34 DN 65 S 65/14 6/ , TOP-S 8/7 36 DN 8 P 8/ , TOP-S 8/1 36 DN 8 H 8-1, S 8/ , TOP-S 1/1 36 DN 1 S 1/ , ΤΟP-S φλαντζωτοί, τάση 1 ~ 23V (2 ταχυτήτων περιστροφής) * Συστήνεται προστασία του κινητήρα µε διακόπτη θερµικής προστασίας SK 62 (Tιµή, σελ. 53). Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) ΤΟP-S 4/1 EM 25 DN , TOP-S 5/7 EM 28 DN , TOP-S 65/7 EM 28 DN , 14 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α.

15 Πρόγραµµα ζεστού νερού Kυκλοφορητές ηλεκτρονικοί, δίδυµοι, τάση 1 ~ 23V Σειρά Stratos-D & Σειρά TOP-ED Stratos-D TOP-ED Πρόγραµµα ζεστού νερού Stratos-D ίδυµος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης για συστήµατα θέρµανσης και ψύξης ( -1 C έως 11 C). Ειδικός σύγχρονος κινητήρας µε µόνιµο µαγνήτη ως ρότορα. Eνσωµατωµένος µετατροπέας συχνότητας (inverter) για αυτόµατη µεταβολή στροφών ανάλογα µε τη ζήτηση της εγκατάστασης. υνατότητα αυτόµατης διαχείρισης δίδυµου κυκλοφορητή (εναλλαγή, εφεδρεία, αιχµή) µε την προσθήκη κατάλληλων modul (ηλεκτρονικών στοιχείων), σελ. 54. TOP-ED Θερµοκρασία υγρού: +2 C C. Αυτόµατη µεταβολή στροφών ανάλογα µε τη ζήτηση της εγκατάστασης. υνατότητα αυτόµατης διαχείρισης δίδυµου κυκλοφορητή (εναλλαγή, εφεδρεία, αιχµή) µε την προσθήκη κατάλληλων modul (ηλεκτρονικών στοιχείων), σελ. 54. Stratos-D Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) Stratos-D 32/ DN 32 Stratos 3/1-8 6/ , Stratos-D 32/ DN 32 Stratos 32/1-12 6/ , Stratos-D 4/ DN 4 Stratos 4/1-8 6/ , Stratos-D 4/ DN 4 Stratos 4/1-12 6/ , Stratos-D 5/ DN 5 Stratos 5/1-8 6/ , Stratos-D 5/ DN 5 Stratos 5/1-9 6/ , Stratos-D 5/ DN 5 Stratos 5/1-12 6/ , Stratos-D 65/ DN 65 Stratos 65/1-12 6/ , Stratos-D 8/ DN 8 Stratos 8/ , Stratos-D Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) TOP-ED 32/ DN 32 TOP-E 3/1-7 6/ , TOP-ED 4/ DN 4 TOP-E 5/1-6 6/ , TOP-ED 4/ DN 4 TOP-E 4/1-1 6/ , TOP-ED 5/ DN 5 TOP-E 5/1-6 6/ , TOP-ED 5/ DN 5 TOP-E 5/1-7 6/ , TOP-ED 5/ DN 5 TOP-E 5/1-1 6/ , TOP-ED 65/ DN 65 TOP-E 65/1-1 6/ , TOP-ED 8/ DN 8 TOP-E 8/ , Στις τιµές περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες, βίδες και παρεµβύσµατα. ιατίθενται κατόπιν ζήτησης οι αντίστοιχες φλάντζες - καπάκια για λόγους service. Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 15

16 Πρόγραµµα ζεστού νερού ίδυµοι κυκλοφορητές Σειρά Star-RSD & TOP-SD Star-RSD TOP-SD Star-RSD µε ρακόρ Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Τάση (V) Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) RSD 3/4 18 RP 1 1 / 4" RS 3/4 1 1 ~ , RSD 3/6 18 RP 1 1 / 4" RS 3/6 1 1 ~ , TOP-SD µε ρακόρ Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Τάση (V) Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) TOP-SD 3/5 18 RP 1 1 / 4" Star-RS 3/7 1 1 ~ , TOP-SD µε φλάντζα Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Αντίστοιχοι τύποι παλαιάς PN Τάση (V) Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων σειράς (κυρίως ως προς (mm) τις διαστάσεις) TOP-SD 32/7 22 DN 32 TOP-S 3/7 6/1 1 ~ , TOP-SD 4/3 25 DN 4 TOP-S 3/4 6/1 1 ~ , TOP-SD 4/7 25 DN 4 TOP-S 4/7 6/1 1 ~ , TOP-SD 4/1 25 DN 4 TOP-S 4/1 6/1 3 ~ , TOP-SD 4/15 25 DN 4 TOP-S 4/15 6/1 3 ~ , TOP-SD 5/7 28 DN 5 TOP-S 5/7 6/1 3 ~ , TOP-SD 5/1 28 DN 5 TOP-S 5/1 6/1 3 ~ , TOP-SD 5/15 34 DN 5 TOP-S 5/15 6/1 3 ~ , TOP-SD 65/1 34 DN 65 TOP-S 65/1 6/1 3 ~ , TOP-SD 65/13 34 DN 65 TOP-S 65/13 6/1 3 ~ , TOP-SD 65/15 34 DN 65 TOP-S 65/15 6/1 3 ~ , TOP-SD 8/1 36 DN 65 TOP-S 8/1 6 3 ~ , Θερµοκρασία υγρού: Star-RSD: -1 C C. Θερµοκρασία υγρού:top-sd: -2 C C. 3 ταχύτητες περιστροφής για κάθε κινητήρα. ιπλό κλαπέτο µεταγωγής ενσωµατωµένο. Στις τιµές περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες, βίδες και παρεµβύσµατα. ιατίθενται κατόπιν ζήτησης οι αντίστοιχες φλάντζες - καπάκια για λόγους service. 16 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α.

17 Πρόγραµµα ζεστού νερού Κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας για ζεστά νερά χρήσης Σειρά Ζ Ζ-15 ΤΤ Star-Z TOP-Z RG Σειρές Star-Z & TOP-Z MANOMETPIKO H [m] Star - Z 25/6 TOP - Z 3/7 TOP - Z 3/1 TOP - Z 4/7 TOP - Z 5/7 TOP - Z 65/1 TOP - Z 8/1 Πρόγραµµα ζεστού νερού 1 Star-Z 25/2 Star-Z 15 Star-Z 2/1, ΠAPOXH Q [m³/h] Star-Z 15 Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Oρειχάλκινο σώµα µε θερµική µόνωση PN Τάση (V) Kωδικός Τιµή σε στοµίων (mm) στοµίων Βαλβίδα αντεπιστροφής Σφαιρικός διακόπτης Star-Z RP 1 / 2" ΟΧΙ ΟΧΙ 1 1 ~ , Star-Z 15 A 14 RP 1 / 2" ΝΑΙ ΝΑΙ 1 1 ~ , Star-Z 15 C 14 RP 1 / 2" ΝΑΙ ΝΑΙ 1 1 ~ , Star-Z 15 TT 14 RP 1 / 2" ΝΑΙ ΝΑΙ 1 1 ~ , Star-Z & TOP-Z Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Παλιές σειρές Υλικό Σώµατος PN Τάση (V) Kωδικός Τιµή σε στοµίων (mm) στοµίων Star-Z 2/1 14 RP 1 / 2" Z2, ZP 2-1 ορείχαλκος 1 1 ~ , Star-Z 25/2 18 RP 1" ορείχαλκος 1 1 ~ , Star-Z 25/6 18 RP 1" Z25, ZP 2-1 ορείχαλκος 1 1 ~ , TOP-Z 3/7 18 RP 1 1 / 4" Z3, ZP 3 ορείχαλκος 1 1 ~ , TOP-Z 3/1* 18 RP 1 1 / 4" ορείχαλκος 1 1 ~ , TOP-Z 4/7* 25 DN 4 TOP-Z4, ZP 4 GG 2 6/1 1 ~ , TOP-Z 4/7* RG 25 DN 4 ορείχαλκος 4/1 1 ~ , TOP-Z 5/7 28 DN 5 TOP-Z5, ZP 5 GG 2 6/1 3 ~ , TOP-Z 5/7 RG 28 DN 5 ορείχαλκος 6/1 3 ~ , TOP-Z 65/1 34 DN 65 TOP-Z65, ZP 65 GG 2 6/1 3 ~ , TOP-Z 65/1 RG 34 DN 65 ορείχαλκος 6/1 3 ~ , TOP-Z 8/1 36 DN 8 TOP-Z8, ZP 8 GG ~ , TOP-Z 8/1 RG 36 DN 8 ορείχαλκος 6 3 ~ , Nέος τύπος Ο τύπος Ζ-15ΤΤ διαθέτει: Eνσωµατωµένο ψηφιακό χρονοδιακόπτη µε πραγµατικό χρόνο λειτουργίας. Eνσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας για θερµοστατικό έλεγχο που εξασφαλίζει νερό επιστροφής στο boiler 55 o C. Αυτόµατη αναγνώριση και υποστήριξη θερµικής απολύµανσης. Αυτόµατο TestRun. Οι τύποι Α και ΤΤ διατίθενται και µε πρεσσαριστές συνδέσεις (Viega) κατόπιν ζήτησης. Ο τύπος Ζ-15C περιλαµβάνει: Eξωτερικό χρονοδιακόπτη. 1,8m καλώδιο µε φις σούκο. Για την εφαρµογή (θερµοκρασία και σκληρότητα υγρού) συµβουλευτείτε τους µηχανικούς µας * Συστήνεται προστασία του κινητήρα µε διακόπτη θερµικής προστασίας SK 62 (Tιµές, σελ. 53) Οι κυκλοφορητές Star-Z 25/6 και TOP-Z 3/7, 3/1, 4/7, 5/7, 65/1, 8/1 διαθέτουν 3 ταχύτητες Στις τιµές περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες, βίδες και παρεµβύσµατα. Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 17

18 Πρόγραµµα ζεστού νερού Κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας Σειρά IP-Z (και για πόσιµο νερό) 6 5 Σειρά Wilo-IP-Z 25/2 Σειρά Wilo-IP-Z 25/6 MANOMETPIKO H [m] IP-Z 25/2 IP-Z 25/ ΠAPOXH Q [m³/h] 1% ανοξείδωτη ελαιολίπαντη αντλία µε αντιδιαβρωτικό µηχανικό στυπιοθλίπτη. Kατάλληλο για πόσιµο νερό και ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης, σκληρότητας µέχρι 28 d στους 65 C. Aντοχή σε θερµοκρασίες από -8 C έως 11 C σε εφαρµογή ψύξης - θέρµανσης. IP-Z Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Tάση (V) PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων (mm) IP-Z 25/2 EM 18 Rp 1" 1 ~ , IP-Z 25/6 EM 18 Rp 1" 1 ~ , IP-Z 25/2 DM 18 Rp 1" 3 ~ , IP-Z 25/6 DM 18 Rp 1" 3 ~ , Σετ ρακόρ ανοιξείδωτα για κυκλοφορητές IP-Z , Σειρά Stratos ECO-Z & Stratos-Z (µε αυτόµατη ηλεκτρονική ρύθµιση στροφών) Stratos ΕCO-Z Stratos-Z Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές µε αυτόµατη ρύθµιση p-c ή p-v για ανακυκλοφορία πόσιµου νερού σε συνδυασµό µε στραγγαλιστικές θερµοστατικές βαλβίδες. Ορειχάλκινο σώµα, κατάλληλο και για ενδοδαπέδια συστήµατα µε έντονη οξείδωση. Stratos - Z: Επιπλέον δυνατότητα επιλογής σταθερών στροφών ή ρύθµιση p-t. Για την εφαρµογή (θερµοκρασία και σκληρότητα υγρού) συµβουλευτείτε τους µηχανικούς µας. Stratos ECO-Z & Stratos-Z Τύπος Απόσταση Συνδέσεις Tάση (V) PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων (mm) Stratos ECO-Z 25/ Rp 1" 1 ~ , Stratos ECO-Z 25/1-5 ΒΜS 18 Rp 1" 1 ~ , Stratos-Z 25/ Rp 1" 1 ~ , Stratos-Z 3/ Rp 1 1 / 4" 1 ~ , Stratos-Z 3/ Rp 1 1 / 4" 1 ~ , Stratos-Z 4/ DN 4 1 ~ 23 6/ , Stratos-Z 4/ DN 4 1 ~ 23 6/ , Stratos-Z 5/ DN 5 1 ~ 23 6/ , Στις τιµές των κυκλοφορητών µε ρακόρ (Rp1, Rp1 1 / 4 ) περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα ορειχάλκινα ρακόρ. 18 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α.

19 Πρόγραµµα ζεστού νερού Κυκλοφορητές & διαφορικός θερµοστάτης για ηλιακά συστήµατα Σειρά Star-ST MANOMETPIKO H [m] ST 2/9 ST 2/11 ST 2/4 ST 25/4 ST 2/7 ST 25/7 ST 2/6 ST 25/6 Wilo-Star ST 2 1,5 1 1,5 2 2,5 ΠAPOXH Q [m³/h] Πρόγραµµα ζεστού νερού Ειδικά σχεδιασµένοι κυκλοφορητές για ηλιακά συστήµατα εξαιτίας της απαίτησης µικρής παροχής. (Έως και 2 m 2 συλλεκτική επιφάνεια απαιτεί max 1m 3 /h). Θερµοκρασία υγρού: -1 C C. Το σώµα των κυκλοφορητών διαθέτει επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας (καταφόρεση). Χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος. Στις τιµές περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες, βίδες και παρεµβύσµατα. Star-ST Τύπος Απόσταση Συνδέσεις PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων (mm) ST 2/4 13 Rp 1 / 2" , ST 2/6 13 Rp 1 / 2" , ST 2/7 13 Rp 1 / 2" , ST 2/9 18 Rp 1 / 2" , ST 2/11 18 Rp 1 / 2" , ST 25/4 18 Rp 1" , ST 25/6 18 Rp 1" , ST 25/7 18 Rp 1" , Σειρά Stratos ECO-ST Nέοι τύποι MANOMETPIKO H [m] Wilo-Stratos ECO-ST 15(25)1-5 1,5 1 1,5 2 2,5 ΠAPOXH Q [m³/h] Υδρολίπαντος ηλεκτρονικός κυκλοφορητής, υψηλής απόδοσης για ηλιακά συστήµατα. Σώµα µε επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας (τύπος RG µε ορειχάλκινο σώµα). Τρόποι λειτουργίας p-c, p-v, σταθερές στροφές, έλεγχος µέσω σήµατος -1V. Eπαφές αναγγελίας βλάβης και Ext. Off. Aυτόµατο σύστηµα ξεµπλοκαρίσµατος. Stratos ECO-ST Τύπος Απόσταση Συνδέσεις PN Kωδικός Τιµή σε στοµίων στοµίων (mm) Stratos ECO-ST 15/ Rp 1 / 2" , Stratos ECO-ST 25/ Rp 1" , Stratos ECO-ST 25/1-5 RG 18 Rp 1" , Στις τιµές περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες, βίδες και παρεµβύσµατα. Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 19

20 Πρόγραµµα ζεστού νερού Ηλεκτρονικές αντλίες INLINE Σειρά VeroLine-IP-E & CronoLine-IL-E VeroLine-IP-E CronoLine-IL-E ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ DN 32 = 1 1 / 4" DN 4 = 1 1 / 2" DN 5 = 2" DN 65 = 2 1 / 2" DN 8 = 3" IP - E: Θερµοκρασία υγρού: -1 C C. Mέγιστη πίεση λειτουργίας: 1 bar IL - E: Mέγιστη θερµοκρασία υγρού: -2 C C. Mέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar. Mε ενσωµατωµένο µετατροπέα συχνότητας. Mε ενσωµατωµένο αισθητήριο διαφορικής πίεσης. υνατότητα σύνδεσης µε εξωτερικό έλεγχο -1V ή κεντρικό σύστηµα ελέγχου κτιρίου BMS (επαφές αναγγελίας, Εxt off, πρωτόκολλα επικοινωνίας PLR, LON). ΠΛEONEKTHMATA: Οθόνη υγρών κρυστάλλων για εύκολη ρύθµιση και ανάγνωση παραµέτρων λειτουργίας. Aυτόµατος έλεγχος αντλίας p - c ή p - v. Σώµα αντλιών µε επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας (καταφόρεση). Eύκολη ρύθµιση και ανάγνωση επιθυµητού µανοµετρικού µέσω ενός κουµπιού. Τιµές αντλιών IP-E, IL-E χωρίς αισθητήριο διαφορικής πίεσης µειωµένες κατά 3. VeroLine-IP-E & CronoLine-IL-E Τύπος P2 Απόσταση Kωδικός Τιµή σε Για το kw στοµίων Service (mm) IP-E 32/1-,55/2, , IP-E 32/11-,75/2, , IP-E 32/16-1,1/2 1, , IP-E 4/115-,55/2, , IP-E 4/12-1,5/2 1, , IP-E 4/13-2,2/2 2, , IP-E 4/15-3/2 3, , IP-E 4/16-4/2 4, , IP-E 5/115-,75/2, , Σετ No3 IP-E 5/13-2,2/2 2, , IP-E 5/14-3/2 3, , IP-E 5/15-4/2 4, , IP-E 65/115-1,5/2 1, , IP-E 65/13-3/2 3, , IP-E 65/14-4/2 4, , IP-E 8/115-2,2/2 2, , IP-E 8/13-3/2 3, , IP-E 8/14-4/2 4, , IL-E 4/9-39 5, , Σετ No4 IL-E 5/1-36 7, , IL-E 65/6-24 5, , Σετ No5 IL-E 8/5-22 7, , MANOMETPIKO H [m] IP - E 32/16 IP - E 32/1 IL - E 4/9-39 IL - E 4/16 ΙP-E 32/11 IL - E 4/15 IP - E 4/13 IP - E 4/12 IP - E 5/115 IP - E 65/115 IL - E 5/1-36 IP - E 5/15 IP - E 65/14 IP - E 8/115 IL - E 65/6-24 IP - E 5/14 IP - E 65/13 IP - E 8/13 IP - E 5/13 IP - E 8/14 Wilo - IP-E & IL - E Συνοπτικό πεδίο καµπυλών IL - E 8/5-22 Τιµές φλαντζών PN 16, σελ IP - E 4/115 Στις τιµές δεν περιλαµβάνονται οι αντίθετες φλάντζες, βίδες και παρεµβύσµατα ΠAPOXH Q [m³/h] 2 Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 213 Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα Ισχύει από 1 η Φεβρουαρίου 213 Ισχύει στην Ελλάδα TÜV

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008. No. : 20 100 7525. No. : 20 100 7525

TÜV AUSTRIA HELLAS TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008. No. : 20 100 7525. No. : 20 100 7525 TÜV AUSTRIA HELLAS TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 91:28 EN ISO 91:28 No. : 2 1 7525 No. : 2 1 7525 Κ Γ Ι Θ Η Ξ Δ B Ε A Π Λ Ο Ν Θ Ζ ΣΤ Γ Η Ρ Μ Χρήσεις προϊόντων WILO (βλέπε σελίδα απέναντι) A. Πρωτεύοντα κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα Ισχύει από η Φεβρουαρίου Ισχύει στην Ελλάδα TÜV AUSTRIA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2015 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα

Τιμοκατάλογος 2015 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα Τιμοκατάλογος 215 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα. Ισχύει από 11η Μαϊου 215 Ισχύει στην Ελλάδα. TÜV AUSTRIA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z Σχεδιασμός Αντλία κυκλοφορίας υγρού ρότορα με σύνδεση ρακόρ ή φλάντζας, κινητήρα EC και αυτόματη προσαρμογή απόδοσης Χρήση Συστήματα ανακυκλοφορίας πόσιμου νερού

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2016 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα

Τιμοκατάλογος 2016 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα Pioneering for You Τιμοκατάλογος 216 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα. Ισχύει από 4η Ιανουαρίου 216 Ισχύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η μεταφορά του νερού στο σπίτι είναι δική μας υπόθεση. Ύδρευση - Άρδευση - Διαχείριση Λυμάτων

Επειδή η μεταφορά του νερού στο σπίτι είναι δική μας υπόθεση. Ύδρευση - Άρδευση - Διαχείριση Λυμάτων Επειδή η μεταφορά του νερού στο σπίτι είναι δική μας υπόθεση Ύδρευση - Άρδευση - Διαχείριση Λυμάτων H κατάλληλη αντλία για κάθε εφαρμογή Τύπος Αντλίας Πεδίο Εφαρμογών Σελίδα MP,FMP,HMP -,K,K M/K,-,K -,K,K

Διαβάστε περισσότερα

Γενική επισκόπηση 2009

Γενική επισκόπηση 2009 Γενική επισκόπηση 2009 Αντλίες και συστήματα για κτηριακές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες, δημόσια ύδρευση και αποχέτευση Σειρά προϊόντων έκδοσης 50 Hz 2009 Σχεδιάστε τις εγκαταστάσεις σας εύκολα και αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων.

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Με την υψηλότερη απόδοση. Με πιστοποίηση TÜV. Κυκλοφορητές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

1/5/2011. Συστήματα βρόχινου νερού. Αντληση Αποβλήτων Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός. Υδρευση Αρδευση. πηγή: WILO

1/5/2011. Συστήματα βρόχινου νερού. Αντληση Αποβλήτων Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός. Υδρευση Αρδευση. πηγή: WILO Στις θερμικές εγκαταστάσεις ( κυκλοφορητές) Στις εγκαταστάσεις κλιματισμού ( κυκλοφορητές) Στην ανακυκλοφορία του ζεστού νερού χρήσης (κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας) Σε υδραυλικές εγκαταστάσεις ( πιεστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ô1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2012 B έκδοση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟI ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Ô1 Ηλεκτρονικοί και συμβατικοί κυκλοφορητές με ρακόρ Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές με

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης και επικοινωνίας των κυκλοφορητών Wilo σε συστήματα αυτοματισμού (ΒΜS);

Υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης και επικοινωνίας των κυκλοφορητών Wilo σε συστήματα αυτοματισμού (ΒΜS); Υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης και επικοινωνίας των κυκλοφορητών Wilo σε συστήματα αυτοματισμού (ΒΜS); Με τη προσθήκη των κατάλληλων στοιχείων, οι κυκλοφορητές της Wilo μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

newsletter03 Φεβρουάριος 2013

newsletter03 Φεβρουάριος 2013 newsletter03 Φεβρουάριος 2013 inside this issue 01. Νέο λογότυπο. Ανανεωμένη εμφάνιση. Δυνατή υπόσχεση. (Σελ. 2) 02. 40 χρόνια Wilo Hellas Η Wilo Hellas έγινε 40 χρονών. (Σελ.3) 03. Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για εξειδικευμένους εγκαταστάτες/ψυκτικούς και μελετητές Κορυφαία ποιότητα στις συνήθεις εφαρμογές.

Πληροφορίες για εξειδικευμένους εγκαταστάτες/ψυκτικούς και μελετητές Κορυφαία ποιότητα στις συνήθεις εφαρμογές. Πληροφορίες για εξειδικευμένους εγκαταστάτες/ψυκτικούς και μελετητές Κορυφαία ποιότητα στις συνήθεις εφαρμογές. Ιδανική εφαρμογή των Yonos MAXO και Yonos MAXO-D. 02 Pioneering for You 03 «Ισχύς και απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo Info. Ιανουάριος 2013

Wilo Info. Ιανουάριος 2013 Wilo Info Ιανουάριος 2013 Σε αυτό το τεύχος: 1. 40 χρόνια Wilo Hellas 2. Αντικατάσταση S 40/70 με κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης 3. Αντικατάσταση αντλιών & πιεστικών συγκροτημάτων με αντλίες MVI(E) 16 6 με

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για εγκαταστάτες. Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO.

Πληροφορίες για εγκαταστάτες. Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO. Pioneering for You Πληροφορίες για εγκαταστάτες. Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO. 2 Οδηγία ErP 3 Η Οδηγία ErP για υδρολίπαντους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. Διάφορα. Flamco Δοχεία διαστολής Σελ Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 275

Κεφάλαιο 14. Διάφορα. Flamco Δοχεία διαστολής Σελ Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 275 Flamco Logafix Θερμοστατικές κεφαλές Logafix Κεφάλαιο 14 Διάφορα Flamco Δοχεία διαστολής Σελ. 273 Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 275 SYR - Afriso Μειωτές πιέσεως Σελ. 276

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Διάφορα. Flamco Δοχεία διαστολής Σελ. 251. Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 253

Κεφάλαιο 13. Διάφορα. Flamco Δοχεία διαστολής Σελ. 251. Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 253 Flamco Logafix Θερμοστατικές κεφαλές Logafix Κεφάλαιο 13 Διάφορα Flamco Δοχεία διαστολής Σελ. 251 Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 253 SYR - Afriso Μειωτές πιέσεως Σελ. 254

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική επισκόπηση ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. Pioneering for You. Γκάμα προϊόντων - Έκδοση 2014-50 Hz

Γενική επισκόπηση ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. Pioneering for You. Γκάμα προϊόντων - Έκδοση 2014-50 Hz Pioneering for You Γκάμα προϊόντων - Έκδοση 214-5 Hz Γενική επισκόπηση Οι αντλίες και τα συστήματά μας για θέρμανση, κλιματισμό και ψύξη, για παροχή νερού, ειδικές εφαρμογές, ακάθαρτα ύδατα και λύματα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Χαρακτηριστικές καμπύλες Δp-c (σταθερή) Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας Κατηγορία EEI A Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εστιάστε στην δημιουργικότητα.

Εστιάστε στην δημιουργικότητα. Προϊοντικές πληροφορίες για μελετητές Εστιάστε στην δημιουργικότητα. Αξιοποιήστε τώρα τα εργαλεία υποστήριξης της Wilo. Ξεκινήστε τη μελέτη σας τώρα. www.wilo-select.com Pioneering for You Pioneering for

Διαβάστε περισσότερα

Νέος κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης Wilo-Yonos PICO

Νέος κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης Wilo-Yonos PICO Wilo Info Η ενημέρωση η σας από τη Wilo Απρίλιος 2012 Σε αυτό το τεύχος: Νέος κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης Wilo-Yonos PICO Νέο: Wilo-Yonos PICO Αγαπητοί συνεργάτες, η στιγμή της κατάργησης των συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 Μεγαλύτερη απόδοση. Μικρότερη επιφάνεια κάλυψης. Χωρίς συντήρηση, χωρίς αντιψυκτικά Αντοχή µέχρι µείον 40 C. Δεξαµενή 2,5mm επισµαλτωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα 1 Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης, τύπου grundfos (KP 350 AV1) INOX, Ν=0,7KW, Στόµιο=11/4'',

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo Stratos GIGA και Wilo Stratos.

Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo Stratos GIGA και Wilo Stratos. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγ. Αθανασίου 8 14569 Άνοιξη Αττικής T +3 21 62483 F +3 21 624836 wilo.info@wilo.gr Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo Stratos GIGA και Wilo Stratos. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αντλίες Αποστράγγισης & Λυμάτων ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Οι σειρές ASTRA, ARGO αποτελούν μία ολοκληρωμένη επιλογή αντλιών με σκοπό την εύκολη σε χρήση και παράλληλα ποιοτική οικιακή εφαρμογή. Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικές πληροφορίες για µελετητές και διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων. Wilo-Rexa, απλές και ευέλικτες.

Προϊοντικές πληροφορίες για µελετητές και διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων. Wilo-Rexa, απλές και ευέλικτες. Προϊοντικές πληροφορίες για µελετητές και διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων Wilo-Rexa, απλές και ευέλικτες. 2 Απαιτήσεις και λύσεις Το τέλειο σύστημα: Το ευέλικτο σύστημα των σειρών Wilo- Rexa με βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos και Wilo-Yonos MAXO.

Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos και Wilo-Yonos MAXO. Pioneering for You Πληροφορίες για μελετητές ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos και Wilo-Yonos MAXO. 02 Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ απλά ή µε inverter

Ι ΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ απλά ή µε inverter EBARA Ι ΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ απλά ή µε inverter Ανοξείδωτα ίδυµα Πιεστικά Συγκροτήµατα ΡΟΗ PUMPS, µε αντλίες της σειράς 3Μ κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Κατάλληλα για

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITODENS 222-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με ενσωματωμένο ανοξείδωτο boiler 50 lt έως 35 kw και βαθμού απόδοσης 109% Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Bio Products h.10-13 Προϊόντα για τζάκια λέβητες στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 Ασφάλεια και Α οδοτική Λειτουργία ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 VOLATSAKASBIOMASS Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εµπειρία που έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo Yonos PICO, Wilo Stratos PICO, Wilo Stratos.

Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo Yonos PICO, Wilo Stratos PICO, Wilo Stratos. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγ. Αθανασίου 80 14569 Άνοιξη Αττικής Τ: +30 210 6248300 F: +30 210 6248360 wilo.info@wilo.gr Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo Yonos PICO, Wilo Stratos PICO, Wilo Stratos.

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

newsletter02 Νοέμβριος 2012

newsletter02 Νοέμβριος 2012 newsletter02 Νοέμβριος 2012 inside this issue 01. Νέα ιστοσελίδα της Wilo Ευκολία στην πλοήγηση, ευκολία στην αναζήτηση, ευκολία στην επιλογή (Σελ. 2) 02. Οδηγία ErP Οτιδήποτε θέλετε να γνωρίζετε για την

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ µε την πολύχρονη πείρα της από το 1960 στον τοµέα της έρευνας, ανάπτυξης και κατασκευής αντλιών, είναι σε

Η εταιρία ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ µε την πολύχρονη πείρα της από το 1960 στον τοµέα της έρευνας, ανάπτυξης και κατασκευής αντλιών, είναι σε ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 215 Η εταιρία ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ µε την πολύχρονη πείρα της από το 196 στον τοµέα της έρευνας, ανάπτυξης και κατασκευής αντλιών, είναι σε θέση να προσφέρει ένα προϊόν υψηλής ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ. Φυσικό Αέριο. Θερμαντικά Σώματα. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός UPONOR. Υδραυλικά. Εξαρτήματα Εργαλεία Αποχέτευση

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ. Φυσικό Αέριο. Θερμαντικά Σώματα. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός UPONOR. Υδραυλικά. Εξαρτήματα Εργαλεία Αποχέτευση Φυσικό Αέριο Υδραυλικά Θερμαντικά Σώματα Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός UPONOR ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εξαρτήματα Εργαλεία Αποχέτευση Μεταφορά Εμπορευμάτων Τεχνική Υποστήριξη Brava Slim 2 HE ErP Επίτοιχος

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo Info. εκέμβριος 2012

Wilo Info. εκέμβριος 2012 Wilo Info εκέμβριος 2012 Σε αυτό το τεύχος: 1. Νέο λογότυπο 2. Απογραφή 2012 3. Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP 4. Σειρά Wilo-Yonos PICO 5. Σειρά Wilo-Stratos PICO 6. Σειρά Wilo-Stratos 2 Wilo Info - εκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO.

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO. Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος. Έντυπο προϊόντος. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS Το 2013 θα εφαρμοστεί η κοινοτική οδηγία ErP. Αυτή αποτελεί ήδη το νέο πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217

Κεφάλαιο 10. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217 Compress 6000. Κεφάλαιο 10 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217 Αντλίες Θερμότητας Bosch inverter Compress 6000 Σελ. 219 Αντλία Θερμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητες pellet Ninfa Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητας pellet Ninfa Πεδία εφαρμογής: Ζεστό Νερό Χρήσης Θέρμανση Χρήσεις: Μοντέλα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ EBARA Ηλεκτρικές αντλίες αυτοµάτου αναρροφήσεως µε υδραυλικό µέρος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304. Kατάλληλες για οικιακά πιεστικά συγκροτήµατα, µικρά αρδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO.

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO. Wilo Hellas ΑΒΕΕ Αγ. Αθανασίου 8 4569 Άνοιξη Αττικής Τ: 6483 F: 64836 wilo.info@wilo.gr www.wilo.gr Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος. Έντυπο προϊόντος. 938/4T/9/GR/CL YonosPICO_Flyer_GR.indd

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Sub TWI 4-6 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Τεχνικές προδιαγραφές 5 2 Ασφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 3230 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/4/2016 Αριθμός Απόφασης 262 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε την ιδανική αντλία αντικάταστασης: Αντλίες Wilo για κάθε εφαρμογή

Επιλέξτε την ιδανική αντλία αντικάταστασης: Αντλίες Wilo για κάθε εφαρμογή Pioneering for You Προϊοντικές πληροφορίες για εγκαταστάτες Αντικαταστήστε τώρα τις αντλίες σας & εξοικονομήστε ενέργεια! Επιλέξτε την ιδανική αντλία αντικάταστασης: Αντλίες Wilo για κάθε εφαρμογή Αντικαταστήστε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα SIMPLEX Μάιος 2009. Σύνδεση Κωδικός Αξία ιακόπτης αρθρωτός µονοσωληνιου ½ 10026 21,00 ½ ¾

Προϊόντα SIMPLEX Μάιος 2009. Σύνδεση Κωδικός Αξία ιακόπτης αρθρωτός µονοσωληνιου ½ 10026 21,00 ½ ¾ ½ ¾ Προϊόντα SIMPLEX Σύνδεση Κωδικός Αξία ιακόπτης αρθρωτός µονοσωληνιου ½ 10026 21,00 ¾ 10027 23,62 ιακόπτης αρθρωτός δισωληνίου ½ 12001 16,19 ¾ 12002 18,43 ιακόπτης ίσιος µονοσωληνιου ½ 10001 18,47 ¾

Διαβάστε περισσότερα

WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.

WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. Ισχύουν οι γενικοί όροι παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011. Ηλιακό σύστημα με 3 συλλέκτες και boiler 300 ltr. ASSOS BL-2 συνολικό κόστος πακέτου : 3.100,00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011. Ηλιακό σύστημα με 3 συλλέκτες και boiler 300 ltr. ASSOS BL-2 συνολικό κόστος πακέτου : 3.100,00 ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 solar keymark Ηλιακό σύστημα με συλλέκτες και boiler ( 3ης ενεργείας ) ASSOS BL-2 ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Επιλεκτικός συλλέκτης με επίστρωση τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορητές. Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση

Κυκλοφορητές. Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση Κυκλοφορητές Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση Η alm παράγει Κυκλοφορητές υψηλών επιδόσεων Η alm δραστηριοποιείται με επιτυχία στο σχεδιασμό και την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Split type inverter Κεφάλαιο 9 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 205

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Στο ΦΕΚ 89 (19 Μαϊου 2008) όπου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 2002/91/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στο Άρθρο 6 αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του.

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης της δεξαμενής αποθήκευσης νερού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών» ΓΕΝΙΚΑ O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ.: 3507111. Κωδ.: 3507110. Κωδ.: 3507112. Κωδ. 3024206. Κωδ. 3024166. Πλαίσιο εδάφους για 200-2 HF CNA 300 HF ELETTROSOL

Κωδ.: 3507111. Κωδ.: 3507110. Κωδ.: 3507112. Κωδ. 3024206. Κωδ. 3024166. Πλαίσιο εδάφους για 200-2 HF CNA 300 HF ELETTROSOL Λίστα εξαρτημάτων Συλλέκτης Kairos VN 2.2 Κωδ. 3020041 Δοχείο CNA 150 HF ARISTON Κωδ. 3507104 Δοχείο CNA 200 HF ARISTON Κωδ. 3507105 Δοχείο CNA 300 HF ARISTON Κωδ. 3507106 Δοχείο CNA 150 HF ELETOSOL Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορητές. Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση

Κυκλοφορητές. Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση Κυκλοφορητές Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση Η alm παράγει Κυκλοφορητές υψηλών επιδόσεων Η alm συνεισφέρει στη διαμόρφωση του μέλλοντος ως αξιόπιστος

Διαβάστε περισσότερα

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Βελτιστοποιημένοι για υψηλές αποδόσεις Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από Ηλιακά συστήματα και Κουφώματα 2 Schüco Ηλιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SOLAR KIT Ηλιακός σταθμός κυκλοφορίας ηλιακού ρευστού ( γκυκόλης ) για τον αυτοματισμό και έλεγχο του ζεστού νερού μεταξύ ηλιακών συλλεκτών και boiler αποθήκευσης νερού χρήσης σε κεντρικά ηλιακά συστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Εξοπλισµός για Εγκαταστάσεις Ηλιακών Συστηµάτων ιαφορικοί Θερµοστάτες Ηλιακών & Υδραυλικά ΚΙΤ SOLAR

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Εξοπλισµός για Εγκαταστάσεις Ηλιακών Συστηµάτων ιαφορικοί Θερµοστάτες Ηλιακών & Υδραυλικά ΚΙΤ SOLAR VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Εξοπλισµός για Εγκαταστάσεις Ηλιακών Συστηµάτων ιαφορικοί Θερµοστάτες Ηλιακών & Υδραυλικά ΚΙΤ SOLAR Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Solar accessories and Controls

Διαβάστε περισσότερα

Gialix. και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW

Gialix. και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW Gialix Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Ο ηλεκτρικός λέβητας συνδυάζει τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ /µον. NP35 πλάκα κόµβων τριών στρώσεων. NP11 πλάκα κόµβων. 1402500 Πλάκα tacker (35mm) Πλάκα tacker (25mm)

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ /µον. NP35 πλάκα κόµβων τριών στρώσεων. NP11 πλάκα κόµβων. 1402500 Πλάκα tacker (35mm) Πλάκα tacker (25mm) ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ -Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. ΠΛΑΚΕΣ ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑΣ Γερµανική πλάκα κόµβων από EPS τριών στρώσεων. Μια στρώση φράγµατος υδρατµών, µια στρώση θερµοµόνωσης και µια ηχοµόνωσης. Επιτρέπει τοποθέτηση σωληνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μία ολοκληρωμένη ιταλική ποιότητα!

Μία ολοκληρωμένη ιταλική ποιότητα! Μια ολοκληρωμένη ιταλική επιλογή! Η τεράστια εμπειρία σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση της αγοράς και την έμφαση στη μοντέρνα μεθοδολογία, το know-how της Osip αναλύεται παρακάτω: Μία εντελώς ιταλική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟ. Lowara Ecocirc ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΞΟΝΑ.

ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟ. Lowara Ecocirc ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΞΟΝΑ. ΑΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ErP ready 2015 Η υψηλή απόδοση του μέλλοντος, διαθέσιμη σήμερα: οι νέοι κυκλοφορητές Ecocirc καλύπτουν πλήρως την οδηγία ErP η οποία θα ισχύει από

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Μάιος 2013 Περιεχόμενα Condens 3000 W ZWB 28-3 C Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπίκνωσης 28-42 kw Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A 1 Condens

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 - Μέρος Α. Logalux & Flamco. SU 200/5E Σελ. 103. SU 300 - SU 400/5 Σελ. 104. SU 500 - SU 1000 Σελ. 106. SM 200/5 Σελ.

Κεφάλαιο 7 - Μέρος Α. Logalux & Flamco. SU 200/5E Σελ. 103. SU 300 - SU 400/5 Σελ. 104. SU 500 - SU 1000 Σελ. 106. SM 200/5 Σελ. Logalux SM 400/5E Κεφάλαιο 7 - Μέρος Α Logalux & Flamco Θερμαντήρες νερού χρήσης / Boiler SU 200/5E Σελ. 103 SU 300 - SU 400/5 Σελ. 104 SU 500 - SU 1000 Σελ. 106 SM 200/5 Σελ. 108 SM 290/5 - SM 400/5E

Διαβάστε περισσότερα

Pioneering for You. Κατάλογος Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων 2014. WILO WFFS Basic. Λύσεις της Wilo για εφαρμογές πυρόσβεσης.

Pioneering for You. Κατάλογος Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων 2014. WILO WFFS Basic. Λύσεις της Wilo για εφαρμογές πυρόσβεσης. Pioneering for You Κατάλογος Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων 2014 WILO WFFS Basic Λύσεις της Wilo για εφαρμογές πυρόσβεσης. 2 Χρήση & Εφαρμογή Τα πιεστικά συγκροτήματα για εφαρμογές πυρόσβεσης είναι αφιερωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣHΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού (Αντλίες, µηχανολογικός εξοπλισµός, κ.λ.π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων;

Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων; Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων; Ελεύθερο πέρασμα ορίζεται το μέγιστο μέγεθος σωματιδίων (διάμετρος), τα οποία μπορούν να περάσουν μέσα από την αντλία χωρίς αυτή να φρακάρει.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Με εργονομικό design, καινοτόμο σχεδιασμό με τα κοινά δοχεία ζεστού νερού. απώλειες και η κατανάλωση ενέργειας να είναι 25 με 30% μεγαλύτερες.

Με εργονομικό design, καινοτόμο σχεδιασμό με τα κοινά δοχεία ζεστού νερού. απώλειες και η κατανάλωση ενέργειας να είναι 25 με 30% μεγαλύτερες. Η ASSOS BOILERS σας παρουσιάζει τη για αντλίες Με εργονομικό design, καινοτόμο σχεδιασμό με τα κοινά δοχεία ζεστού νερού 6 30% μεγαλύτερη οικονομία, 30% λιγότερες απώλειες Τα προϊόντα ASSOS BOILERS δοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για εξειδικευμένους τεχνικούς Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων

Πληροφορίες για εξειδικευμένους τεχνικούς Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων Πληροφορίες για εξειδικευμένους τεχνικούς Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων Λύσεις της Wilo για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες. 2 Η εταιρεία 3 Wilo Pioneering for You. Είμαστε δίπλα σας, σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου από 25...36 kw 25-36 kw PS 500-2000 οχεία αδρανείας Flamco 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου 25-36 kw Λέβητας αεριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012. Νοέμβριος 2012

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012. Νοέμβριος 2012 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Νοέμβριος 2012 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ALPHA 2 / ALPHA 2 L / comfort / upn / ups solar Καμπύλες & Πίνακες Επιλογής Προϊόντων Ô1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI KYΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Διάφορα. Δεξαμενές πετρελαίου τύπου «Tank in Tank» 750-1500 lt Σελ. 331. Δεξαμενές πετρελαίου/ νερού 750-2000 lt Σελ.

Κεφάλαιο 15. Διάφορα. Δεξαμενές πετρελαίου τύπου «Tank in Tank» 750-1500 lt Σελ. 331. Δεξαμενές πετρελαίου/ νερού 750-2000 lt Σελ. Κεφάλαιο 15 Δεξαμενές πετρελαίου τύπου «Tank in Tank» Διάφορα Δεξαμενές πετρελαίου τύπου «Tank in Tank» 750-1500 lt Σελ. 331 Δεξαμενές πετρελαίου/ νερού 750-2000 lt Σελ. 334 REFLE - Δοχεία διαστολής Σελ.

Διαβάστε περισσότερα