ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κώστας Γρ. Θεοφύλακτος Πρόεδρος ΕΣΣΗΘ Μέλος Exec. Comm. COGEN EUROPE ΑΘΗΝΑ, Οκτώβρη 2012

2 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση τα τελευταία 4 χρόνια που προκαλεί πολιτική και κοινωνική αστάθεια, Η ενεργειακή αγορά έχει ακόμα πολλές στρεβλώσεις, Δεν υπάρχει αξιόπιστο ενεργειακό στρατηγικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια, Η προώθηση των ΑΠΕ με τις ισχύουσες εγγυημένες τιμές, FiT, δεν βασίζεται σε «πραγματικές» ενεργειακές τιμές, Πολλοί ενεργειακοί παίκτες, από όλο το φάσμα της Ενέργειας, λειτουργούν με οπορτουνιστική λογική, χωρίς στρατηγική και σχέδιο. Ο ΕΣΣΗΘ θεωρεί ότι - η ΣΗΘ είναι μια αναγνωρισμένη και αξιόπιστη τεχνολογία Εξοικονόμησης Ενέργειας, - ότι στο χώρο της ΣΗΘ πολλά εμπόδια έχουν αρθεί, - οι εγγυημένες τιμές (FiT) είναι ικανοποιητικές ιδιαίτερα για τους συμπαραγωγούς που χρησιμοποιούν ΦΑ, αλλά - υπάρχουν θέματα που δεν επιτρέπουν την υλοποίηση σοβαρών επενδύσεων με τη χρήση μονάδων ΣΗΘΥΑ. 2

3 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΗΘΥΑ Conventional Generation (58% Overall Efficiency) 36 Units (Losses) Combined Heat & Power (85% Overall Efficiency) 60 = 40% 24 Uni ts = 85% 34 Uni ts 6 Units (Losses) 10 Units (Losses) (UNESCAP, 2004) 3

4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΗΘΥΑ Αύξηση του βαθμού απόδοσης των συστημάτων παραγωγής ενέργειας Αποκέντρωση της ηλεκτροπαραγωγής με αποτέλεσμα την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο Αύξηση της αξιοπιστίας της ηλεκτροδότησης Μείωση του κόστους κάλυψης των ενεργειακών αναγκών

5 Share ΠΟΣΟΣΤΟ (%) of CHP (%) in ΤΗΣ total ΣΗΘ generation ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 2008 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟ 2008 < 5% 5-10% 10-20% 20-30% >30% 5

6 Διάγραμμα: Ποσοστά πρωτογενούς ενέργειας σε μονάδες ΣΗΘ για την ΕΕ27 το 2050 Βασικό συμπέρασμα: Η ΣΗΘ το 2050 θα βασίζεται σε ΑΠΕ, κύρια Βιομάζα.

7 Η ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η πρώτη εγκατάσταση ΣΗΘ πραγματοποιείται σε μια κεραμοποιία στο Βόλο, στις αρχές του 20 ου αιώνα. Στα μέσα της δεκαετίας του 70, οι εγκαταστάσεις ΣΗΘ επεκτάθηκαν και σε άλλες βιομηχανίες (διυλιστήρια, χαλυβουργία, κλπ). Στα μέσα της δεκαετίας του 80, πολλοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ έγιναν συμπαραγωγικοί σταθμοί, συνδυάζοντας την τεχνολογία της τηλεθέρμανσης για κοντινές πόλεις. Συνολικά, από τη ΔΕΗ λειτούργησαν τρία δίκτυα τηλεθέρμανσης. Επίσης, την ίδια χρονική περίοδο και άλλες βιομηχανίες εισήγαγαν στη λειτουργία τους μονάδες ΣΗΘ (π.χ. βιομηχανία χάρτου, ζάχαρης, κεραμοποιία, κλπ). Αυτή την περίοδο δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο για τη ΣΗΘ.

8 ΣΗΘ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στα μέσα του 90, το Β & Γ ΚΠΣ περιελάμβανε τη ΣΗΘ, ως τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, με επιδότηση, σε ποσοστό 35-40%, επί της συνολικής επένδυσης. Την περίοδο αυτή, η εγγυημένη τιμή για συμπαραγόμενη ΗΕ ήταν στο 60% αυτής των ΑΠΕ και η συμπαραγόμενη ΗΕ ήταν στο 2,4% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής. Τη δεκαετία του 2000, εγκαταστάθηκαν πολλές νέες μονάδες ΣΗΘ έως 2 MW e, με επιδότηση από τα ΚΠΣ. Πολλές από τις μονάδες αυτές είναι εκτός λειτουργίας. Σήμερα, λειτουργεί και η πρώτη ιδιωτική τηλεθέρμανση στις Σέρρες, από μονάδες ΣΗΘ (16 MWe) και ΦΑ. Καθώς και δύο, υψηλής τεχνολογίας, θερμοκήπια 100 στρεμ, με μονάδες ΣΗΘ (ΜΕΚ) και ΦΑ για κάλυψη θερμικών φορτίων και χρησιμοποίηση των καυσαερίων στη φωτοσύνθεση των φυτών λειτουργούν, εδώ και 4 χρόνια, στη Δράμα και την Αλεξάνδρεια Ημαθείας. Το βασικό πρόβλημα ήταν (και παραμένει) οι υπάρχουσες ενεργειακές τιμές (spark gap ratio). Η μεγαλύτερη μονάδα ΣΗΘΥΑ συνδυασμένου κύκλου σε βιομηχανία στην ΝΑ Ευρώπη είναι εγκατεστημένη στο ΑτΕ (121 MW e ), περιμένει την έκδοση των Κωδίκων για να λειτουργήσει.

9 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΘ Στα μέσα της δεκαετίας 90, ο Ν.2244/94 εισάγει, για πρώτη φορά, την έννοια της ΣΗΘ. Ο Ν.3468/06 εξισώνει την εγγυημένη τιμή της συμπαραγόμενης ΗΕ με αυτή των ΑΠΕ. Ο Ν.3734/09 ενσωματώνει την ΚΟ 2004/8/ΕΚ, δίνοντας έμφαση στη πολύ μικρή- & μικρή-σηθ και στη ΣΗΘΥΑ, όπου η βάση θεωρείται η «χρήσιμη θερμότητα». Δύο ΥΑ τον 7/09 ορίζουν την μεθοδολογία για τον υπολογισμό της συμπαραγόμενης ΗΕ και τις τιμές αναφοράς. Ο Ν.3851/10 εισάγει εξίσωση για τον υπολογισμό της εγγυημένης τιμής από ΣΗΘΥΑ με χρήση ΦΑ. Ο Ν.4001/11 δίνει προτεραιότητα στο Δίκτυο και σε συμπαραγόμενη ΗΕ από μονάδες ΣΗΘΥΑ, ανεξάρτητα εγκατεστημένης ισχύος (35 MW e ). Η Ελληνική νομοθεσία είναι πλέον σε αντιστοιχία με την Ευρωπαϊκή για τα θέματα ΣΗΘΥΑ.

10 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (F-i-T) ΓΙΑ ΣΗΘΥΑ ΜΕ ΦΑ Υπάρχουσα F-i-T για συμπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια με όλα τα καύσιμα, εκτός ΦΑ, = 87,85 /MWh (ίδια με αιολικά) Ειδική F-i-T για ΣΗΘ με ΦΑ, που υπολογίζεται από την εξίσωση F-i-T CHP = 87,85 * NGC Συντελεστής ΦΑ: NGC = {1 + (ΦΑ τιμή 26)/(100 * η el )} η el = 0,33 για < 1 MW e και 0,35 για > 1 Mw e Η τιμή για το ΦΑ δίνεται κάθε μήνα από το ΥΠΕΚΑ. 132,85 up to 1 MW /ΜWh above 1 MW /ΜWh 127,85 122,85 117,85 112,85 107,85 102,85 97,85 92,85 87,85 Ιουνιος Ιουλιος Αυγουστος Σεπτεμβριος Οκτωβριος Νοεμβριος Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος

11 ΣΗΘΥΑ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ & ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Παρουσιάζεται μια αύξηση σε εγκαταστάσεις μ-σηθ, μέχρι 50 kw e, κυρίως σε ξενοδοχεία, κλινικές, κατοικίες, κλπ. Επίσης παρατηρείται αύξηση στις εγκαταστάσεις ΣΗΘ, μέχρι 1 MW e (μικρή ΣΗΘ). Οι εταιρείες ΦΑ ενθαρρύνουν τις εγκαταστάσεις ΣΗΘ. Για τη μ-σηθ, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες και περιορισμοί για σύνδεση με τη ΔΕΗ στη χαμηλή τάση. Υπαρκτά εμπόδια 1 Τεχνικά εμπόδια (καιρικές συνθήκες, ενεργειακές συνδέσεις) 2 Οικονομικά εμπόδια (τιμές ΗΕ/αερίου, κλπ) 3 Διαχειριστικά εμπόδια (αδειοδοτήσεις, κώδικες ηλεκτρικής ενέργειας).

12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΕ /ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 «ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ»

13 BEST PRACTICES ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ- & ΜΙΚΡΗΣ - ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

14 BEST PRACTICE ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΘΥΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Πόλη: Κέντρο Θεσσαλονίκης - HDD 1057 (16 0 C) Πολυκατοικία: 9 όροφοι - 18 διαμερίσματα Πριν: Λέβητας πετρελαίου 250 kw th με κατανάλωση:14000 lt/yr Μετά: μ-σηθ 4.5 kw el / 12 kw th με καύσιμο ΦΑ + λέβητα ΦΑ 58 kw th (βοηθητικός) + 2 θερμοδοχεία x 1000 lt Αποτελέσματα από μια περίοδο θέρμανσης: Κατανάλωση:12200 m 3 ΦΑ - Παραγωγή: kw e, κατά τη διάρκεια της πρώτης χειμερινής περιόδου ( ) Αρχικά, κάλυψη θερμικών αναγκών διαμερισμάτων (και κατόπιν ζεστό νερό χρήσης)

15 Θερμαινόμενη επιφάνεια: 1357 m 2 Κόστος επένδυσης: Περίοδος αποπληρωμής: 4.5 έτη

16 BEST PRACTICE ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΘΥΑ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (7,2 MWe) 1. Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ 515 kwe 2. Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 700 kwe 3. BRIGHT 300 kwe 4. Νοσοκομείο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ 240 kwe 5. Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών 560 kwe 6. Πανεπιστήμιο Αθηνών 2 x kw 7. Εκπαιδευτήρια Δούκα 240 kwe 8. Vivartia 2 x 980 kwe 16

17 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΘΥΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΗΤΕΡΑ» ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, L36GLD, WAUKESHA 12 ΚΥΛIΝΔΡΩΝ, ΔΙΑΤΑΞΗΣ V, ΚΥΒΙΣΜΟΣ 36 lt, ΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 11:1, ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ 165mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 152mm ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ, LEROY SOMER, MTG 55 3Φ, 400 V, 50 Hz, 0.8 p.f. ΨΥΚΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, LG ELECTRONICS, LWM-019 LiBr, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 190RT ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ, KIMCO, MEX-400KL ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 400RT ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ Ε.Π.Ε. 17

18 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΗΘΥΑ- ΤΡΙΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ψύξη χώρων 134 KW el (133RT) Ηλεκτρισμός 515KWel Θέρμανση χώρων 933 KW αθδ Αισθητή Θερμότητα Ζεστό Νερό χρήσης 306 KW αθδ Λανθάνουσα Θερμότητα KW (αθδ) Χιτώνια 380KW Λάδια & intercooler 142KW 18

19 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΘΥΑ Κόστος Επένδυσης: ΜΗΤΕΡΑ Ηλεκτρισμός βάσης: 88 /MWhe, Αιχμής: 120 /MWhe, Παραγωγός : 142 /MWhe, Μελέτη σκοπιμότητας: 90 /MWhe Κόστος αερίου Τιμ. ΚΣ-ΣΗΘ: 47,75 /MWh μ.ο. 2011, Κόστος αερίου Τιμ. ΜΕ: 57,63 /MWh μ.ο.2011, Μελέτη σκοπιμότητας: 27 /MWh (ΣΗΘ) - 38 /MWh (ME) Κόστος συντήρησης: 15,00 /MWh Αρχική Φορτίο Βάσης Φορτίο Αιχμής Φορτίο Βάσης Μελέτη Ιδιοκατανάλωση Παραγωγός 700 hrs 700 hrs Ηλεκτρισμός Υποκατάσταση αερίου θέρμανσης & ΖΝΧ Υποκατάσταση ηλεκτρισμού για ψύξη Καύσιμο (ΑΘΔ) Συντήρηση Ετήσια εξοικονόμηση Χρόνος απλής αποπληρωμής 4 έτη 7 έτη 3 έτη 19

20 ΝΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο στόχος της ΕΕ για 20% Εξοικονόμηση Ενέργειας το 2020 δεν μπορεί να επιτευχθεί, με τα σημερινά δεδομένα, Για το λόγο αυτό, η ΕΕ (Commission, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο 27 Κ-Μ) βρίσκονται σε τελικές διαπραγματεύσεις για την κοινή αποδοχή μιας νέας ΚΟ που καλείται Energy Efficiency Directive που ενσωματώνει 2 ισχύουσες ΚΟ, την 2004/8 και την 2006/32. Η ΣΗΘΥΑ και η Εξοικονόμηση Ενέργεια είναι τα δυο βασικά σημεία, ώστε η νέα Οδηγία να προωθήσει ταχύτερα την Εξοικονόμηση Ενέργειας, έως το

21 ΝΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεν υπάρχει δεσμευτικός στόχος σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά περιλαμβάνει μόνο δεσμευτικά μέτρα για τα Κ-Μ Κάθε Κράτος-Μέλος θα πρέπει να καθορίσει το δικό του ενδεικτικό στόχο και είναι υποχρεωμένο να παρουσιάσει ένα Σχέδιο Δράσης για την ενεργειακή απόδοση κάθε τρία χρόνια - το 2014, το 2017 και το 2020 Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την πρόοδο και τα Σχέδια Δράσης από Ιούνιο Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να προτείνει αυστηρότερα μέτρα, ακόμη και να θέσει νέους δεσμευτικούς στόχους, εάν οι εθνικές δράσεις κρίνονται ανεπαρκείς. Η έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας θα καταργήσει την Οδηγία 2004/8/ΕΚ για τη ΣΗΘΥΑ, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ. Τα Κράτη-Μέλη έχουν κάποια ευελιξία στην εφαρμογή της Οδηγίας. Πολλοί ενδιαφερόμενοι (συμπεριλαμβανομένου του τομέα ΣΗΘΥΑ) πρέπει να συνεργαστούν με τους πολιτικούς και τη δημόσια διοίκηση σε εθνικό επίπεδο κατά τη φάση υλοποίησης της Οδηγίας.

22 ΑΡΘΡΟ 14 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ Προώθηση της αποτελεσματικότητας στη θέρμανση και την ψύξη - Υποχρέωση για τα Κράτη-Μέλη να έχουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση - Υποχρέωση για τα Κράτη-Μέλη να διευκολύνουν και να ενεργοποιούν τις επενδυτικές αποφάσεις για την επίτευξη της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας -Σε αυτό το πλαίσιο, η υποχρέωση για τις εγκαταστάσεις ΣΗΘΥΑ >20 MW για αξιολόγηση «οφέλους-κόστους» (CBA), μαζί με την οικονομική και τεχνική σκοπιμότητα των συστημάτων ΣΗΘΥΑ Το νέο αυτό νομικό περιβάλλον (διαδικασία λήψης αποφάσεων + μεθοδολογίες) θα μπορούσε, επίσης να έχει ενδιαφέρον ώστε να προωθηθούν και επενδύσεις σε μονάδες ΣΗΘΥΑ <20 MW Ωστόσο, τα Κράτη - Μέλη έχουν τον «πρώτο λόγο» για την εφαρμογή των διατάξεων που ενδιαφέρουν τη ΣΗΘΥΑ.

23 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

24 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σήμερα, η συμπαραγόμενη ΗΕ στην Ευρώπη αντιστοιχεί στο 11%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 1,8% επί της συνολικής ηλεκτρικής παραγωγής. Το υπάρχον νομικό πλαίσιο είναι ικανοποιητικό για την προώθηση της ΣΗΘΥΑ αν και αναμένονται οι Κώδικες... Γραφειοκρατικά εμπόδια υπάρχουν, ιδιαίτερα στην διασύνδεση μονάδων ΣΗΘΥΑ, ιδιαίτερα των πολύ μικρών μονάδων, στη ΧΤ. Σοβαρό εμπόδιο για την ανάπτυξη της ΣΗΘ ο λόγος «τιμών ΗΕ/ΦΑ». Υπάρχει αγορά για την ανάπτυξη της ΣΗΘΥΑ ιδιαίτερα στο τριτογενή και οικιακό τομέα. Αλλά λόγω της οικονομική κρίσης θα καθυστερήσει?... Ο ΕΣΣΗΘ έχει ανακηρύξει το 2012 «Χρονιά προώθησης της πολύ μικρής ΣΗΘΥΑ στην Ελλάδα».

25 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η περίπτωση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑΒΕΤΕ Υπό του Σπουδαστή Γεωργαντά Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικά δελτία για την ηλεκτροπαραγωγή με γεωθερμία

Ενημερωτικά δελτία για την ηλεκτροπαραγωγή με γεωθερμία Ενημερωτικά δελτία για την ηλεκτροπαραγωγή με γεωθερμία Ανάπτυξη της αγοράς Γεωθερμικό δυναμικό Χρηματοοικονομικά δεδομένα Απασχόληση και κατάρτιση Ρυθμιστικό πλαίσιο και κοινωνική αποδοχή Σταθμοί παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1 Εισαγωγή 3 2 Το νέο κοινοτικό πλαίσιο 4 3 Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα 7 4 Προτάσεις για την ενίσχυση των φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO 2 από την παραγωγή θέρμανσης χώρων και νερού στην Ελλάδα.

Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO 2 από την παραγωγή θέρμανσης χώρων και νερού στην Ελλάδα. Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO 2 από την παραγωγή θέρμανσης χώρων και νερού στην Ελλάδα. Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχ. Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Γενικός Γραμματέας β της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή 1 Ορισμός Διεσπαρμένης Παραγωγής Η διεσπαρμένη παραγωγή ορίζεται ως η παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας, με τιμές που κατά κανόνα κυμαίνονται από 1kW μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα