ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ"

Transcript

1 41 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Α. Μαρτίνης 1, E. Χάρου 1,2, Κ. Καµπάση 1 και M. Στεφούλη 3 1 Τµήµα Οικολογίας και Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 1,2 Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ηµόκριτος 3 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Περίληψη Στόχος της εργασίας αυτής είναι ο εντοπισµός των αλλαγών στην εδαφοκάλυψη και στις χρήσεις γης της Ζακύνθου για το διάστηµα Περιγράφεται η µεθοδολογία που εφαρµόστηκε για την επικαιροποίηση των θεµατικών χαρτών εδαφοκάλυψης. Η µεθοδολογία είναι βασισµένη στις τεχνολογίες Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS) και τηλεπισκόπησης. Χρησιµοποιήθηκαν οι θεµατικοί ορθοφωτοχάρτες βλάστησης κλίµακας 1:20000 που προέκυψαν από επεξεργασία αεροφωτογραφιών έτους λήψεως 1985 της ιεύθυνσης δασικών χαρτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Έγινε οµαδοποίηση των κατηγοριών βλάστησης µε βάση την πυκνότητα και το είδος βλάστησης. Για την επικαιροποίηση χρησιµοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες Landsat 7 λήψης ηµιουργήθηκαν νέοι ψηφιακοί χάρτες οι οποίοι ακολουθούν την κατηγοριοποίηση και την χρωµατική παλέτα του Corine. Οι χάρτες και το πληροφοριακό υλικό αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο (www.teiion.gr). Λέξεις κλειδιά: βιώσιµος τουρισµός, οικοτουρισµός, G.I.S, τηλεπισκόπιση, G.P.S. ABSTRACT The aim of this work is to detect the land cover changes of the Zakynthos island for the period from 1985 to The methodology is based on synergistic use of GIS and Remote Sensing techniques. To this end thematic vegetation maps which is based on aerial image (acquisition date: 1985) interpretation and Landsat satellite data (acquisition date: 2000) processing was carried out. Updated new land cover maps were produced. The updated land cover map follows the Corine nomenclature. The map was also published to the internet.(www.teiion.gr) 1 Εισαγωγή Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ολοκληρωµένη χαρτογράφηση και ο εντοπισµός αλλαγών εδαφοκάλυψης / χρήσεων γης µε τη συνδυαστική χρήση τεχνικών ανάλυσης δορυφορικών εικόνων, Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών και GPS [1]. Το Φυσικό περιβάλλον της Ζακύνθου παρουσιάζει διεθνές ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta-caretta, η οποία αποτελεί είδος απειλούµενο µε εξαφάνιση και 41

2 42 προστατεύεται από τις διεθνείς συµβάσεις και από την ελληνική νοµοθεσία Οι νότιες παραλίες του νησιού οι οποίες αποτελούν χώρους ωοτοκίας, έχουν κηρυχθεί ως προστατευόµενη περιοχή (Θαλάσσιο Πάρκο) της οποίας την διαχείριση έχει ο φορέας διαχείρισης που εποπτεύεται από το Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Οι απότοµες δυτικές ακτές του νησιού αποτελούν βιότοπο της µεσογειακής φώκιας Monachus-monachus, που προστατεύεται επίσης από την ελληνική νοµοθεσία. Η Ζάκυνθος αποτελεί µια ιδιάζουσα περίπτωση σε θέµατα προστασίας του φυσικού της πλούτου. ιαθέτει σηµαντικούς βιότοπους, σπάνια φυτά και γενικά µια αξιόλογη χλωρίδα. Ο εντοπισµός των αλλαγών στην εδαφοκάλυψη µεταξύ 1985 και 2000 και η δηµιουργία βάσης δεδοµένων θα βοηθήσει στη διαχρονική παρακολούθηση του φυσικού πλούτου µε στόχο την προστασία του. Για την ολοκλήρωση της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν οι ορθοφωτοχάρτες βλάστησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίοι συντάχθηκαν από αεροφωτογραφίες έτους λήψεως 1985 και δορυφορικές εικόνες Landsat 7 έτους λήψεως ηµιουργήθηκαν ψηφιοποιηµένοι χάρτες βλάστησης, µία πλούσια βάση δεδοµένων για τη Ζάκυνθο και αναπτύχθηκε µεθοδολογία η οποία στο µέλλον θα επιτρέψει την παρακολουθούση οποιασδήποτε µεταβολής στην εδαφοκάλυψη. 2. Περιοχή µελέτης - εδοµένα 2.1 Το Φυσικό περιβάλλον της Ζακύνθου Η Ζάκυνθος ανήκει στα Ιόνια νησιά και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Β άκρο της Πελοποννήσου και σε απόσταση 9 µιλίων. Από την Πάτρα απέχει 17,5 µίλια. Η έκτασή της είναι ha και το µήκος των ακτών της 154 km. 1 Η δυτική πλευρά από Σχινάρι - Μαραθιά µε απότοµα βραχώδη τοπία, σπηλιές και φιόρδ είναι 34 km και η ανατολική, µέχρι το Γέρακα, 37 km. Η Ορεινή Ζάκυνθος αποτελεί τα 2/3 περίπου του νησιού και µπορούµε να τη???ποια την ΖΑΚΥΝΘΟ?? διακρίνουµε σε τρεις ζώνες: ( ιάγρ.1) Την ορεινή ζώνη, από το βόρειο άκρο, Σχινάρι, Μαραθιά και την ορεινή έκταση µε µεγαλύτερο υψόµετρο τα 758 m., την πεδινή ζώνη µε τον εύφορο κάµπο της Ζακύνθου, από τον κόλπο των Αλυκών µέχρι το Λαγανά και την πόλη της Ζακύνθου και τη ζώνη που καλύπτει την έκταση από την πόλη της Ζακύνθου µέχρι τη χερσόνησο Βασιλικών και το Γέρακα. Από την εµβαδοµέτρηση των ζωνών στη δορυφορική εικόνα προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία: H πρώτη ζώνη, η οποία περιλαµβάνει και τον κύριο ορεινό όγκο της νήσου, έχει έκταση στρέµµατα. Η δεύτερη, η οποία αποτελεί τον κάµπο του νησιού βρέθηκε ότι καλύπτει έκταση στρεµµάτων και η τρίτη ζώνη, η χερσόνησος του Βασιλικού, στρέµµατα. 1 Στοιχεία της ΕΣΥΕ 42

3 43 Ζωνοποίηση της Ζακύνθου Χερσ. Βασιλικών στρ.- 7,2% Ορεινή ζώνη στρ.- 58,1% Πεδινή ζώνη στρ. - 35,7% ιάγρ Γεωλογία της Ζακύνθου Η Ζάκυνθος βρίσκεται ακριβώς εκεί όπου η Ηπειρωτική µάζα της Ελλάδας τελειώνει και αντικαθίσταται από την Ιόνιο Αύλακα, γεγονός που καθιστά τεκτονικά ανήσυχο το νησί, το οποίο µαστίζεται από σεισµούς. Η Ορεινή Ζάκυνθος αποτελείται από ασβεστολιθικά πετρώµατα ηλικίας Κρητιδικού ( εκ. χρόνια). 2 Είναι πετρώµατα συµπαγή µε σηµαντική διάβρωση η οποία δηµιούργησε διάφορα καρστικά φαινόµενα (σπήλαια, δολίνες κλπ). Το νερό της βροχής χάνεται στα κενά, γεγονός που καθιστά την περιοχή ιδιαίτερα άγονη. Μόνο σε κλειστές λεκάνες παρατηρείται συγκέντρωση γόνιµου εδάφους, αποτέλεσµα της διάβρωσης των ασβεστόλιθων. Τα πετρώµατα της ΝΑ πλευράς ανήκουν στην περίοδο του Νεώτερου Τριτογενούς (13 2 εκ. χρόνια) και αποτελούνται κυρίως από άργιλο, γύψους, µάργες, ασβεστόλιθους, στρώµατα άµµου και ψαµµίτες. Η παρουσία αυτών καθιστά το έδαφος γόνιµο και πλούσιο ενώ το νερό της βροχής εµποδίζεται από την αδιαπέραστο άργιλο να διεισδύσει στα κατώτερα στρώµατα, γι αυτό παρατηρούνται πολλά πηγάδια στη ζώνη αυτή. Το τρίτο τµήµα αποτελεί ο Σκοπός µε τα προβούνια του. Τα ίδια πετρώµατα µε την προηγούµενη ζώνη, κυρίως γύψος ο οποίος κάτω από τεκτονικές πιέσεις δεν έµεινε στην αρχική του θέση, διογκώθηκε και βγήκε στην επιφάνεια. 2 ΕΘΙΑΓΕ, Εδαφολογικός χάρτης της Ελλάδας. 43

4 44 Η Ζάκυνθος τελειώνει δυτικά µε τις χαρακτηριστικά απότοµες ακτές, οι οποίες είναι αποτέλεσµα πρόσφατου τεκτονικού ρήγµατος και µεταπτώσεων. ηµιουργήθηκαν πριν από 1 εκ. χρόνια περίπου στην αρχή του Τεταρτογενούς Υδροφόρος ορίζοντας Οι ασβεστολιθικοί σχηµατισµοί Κρητιδικού, Ηώκαινου, Ολιγόκαινου είναι οι σηµαντικότεροι αποδέκτες νερού στη Ζάκυνθο. Το νερό όµως σε πολλές περιπτώσεις, κοντά στις ακτές, έχει υφαλµυρωθεί, λόγω της χαµηλής στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα (2 3 µέτρα από τη στάθµη της θάλασσας), µε αποτέλεσµα την υφαλµύρωση λόγω εισροής θαλασσινού νερού. Η µοναδική καρστική πηγή βρίσκεται στη λίµνη Κερίου Κλίµα Το κλίµα της ορεινής Ζακύνθου είναι µεσογειακό, ήπιο, χωρίς ακραίες θερµοκρασίες. Παρατηρείται νηνεµία 36% του χρόνου και η µέγιστη ταχύτητα ανέµων µπορεί να φτάσει µέχρι τα 8 beaufort. Η θερµοκρασία σπάνια πέφτει κάτω από 1 ο ή 2 ο C. Η υγρασία το Νοέµβριο φτάνει το 78%, ενώ τον Ιούλιο το 56,1% Σύµφωνα µε τα στοιχεία των οµβροµετρικών σταθµών της περιοχής, το Μ.Υ.Β φτάνει τα 830 mm, και η κατανοµή της στη διάρκεια του έτους είναι ικανοποιητική. Τέλος, σύµφωνα µε το βιοκλιµατικό χάρτη της χώρας, το κλίµα στα ορεινά είναι έντονο µεσο- µεσογειακό, ενώ στα πεδινά ασθενές θερµο-µεσογειακό Η χλωρίδα της Ζακύνθου. Σύµφωνα µε τους θεµατικούς ορθοφωτοχάρτες, κλίµακας 1:20.000, του Υπουργείου Γεωργίας, στην ορεινή Ζάκυνθο η βλάστηση παρουσιάζει τη δοµή υποβαθµισµένου Μεσογειακού δάσους. Τη βλάστηση της περιοχής συνθέτουν οι χαµηλοί θάµνοι και τα φρύγανα σε µεγάλη έκταση, τα υψηλά αείφυλλα πλατύφυλλα (µακία βλάστηση) και τα πευκοδάση. Η Ζάκυνθος ανήκει στη θερµο-µεσογειακή βιοκλιµατική ζώνη Quercetalia Ilicis. Η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται από ένα κλίµα θερµό και ξηρό. Εδώ µπορούµε να διακρίνουµε τρεις φυτοκοινωνιολογικούς σχηµατισµούς : α) Τη χαµηλή φρυγανώδη και θαµνώδη βλάστηση (Cistus sp., ή Sacropoterium spinosum), όπως στις Βολίµες, στο Μαραθιά σε απόκρηµνες ακτές κλπ., Η βλάστηση αυτή είναι προσαρµοσµένη στις ακραίες εδαφικές συνθήκες και στη φωτιά. Έχουν δύο είδη φύλλων (εποχικός διµορφισµός), τα θερινά τα οποία είναι µικρά και σαρκώδη ώστε να είναι πυρανθεκτικά και να έχουν µικρές απώλειες υγρασίας και τα χειµερινά (Sacropoterium spinosum, Phlomis fruticosa, Calycotone villosa). Επίσης το είδος Cistus sp. είναι πυρόφυτο και το σπέρµα του βλαστάνει µε τη βοήθεια της φωτιάς. Η χαλέπιος πεύκη (pinus halepensis) «αναγεννάτε δια της πυρός». Το είδος Anthylis hermanniae είναι φρύγανο και συναντάται στον ίδιο οικότοπο, όπου, σε µερικές περιπτώσεις, παρατηρείται και έντονη αναγέννηση pinus halepensis µε ύψος φυτών cm. 44

5 45 β) Η θαµνώδης µακκία βλάστηση, υποβαθµισµένη βλάστηση µε ύψος φυτών 1 2 µέτρων και εδαφοκάλυψη 100%. Εδώ επικρατούν τα είδη Juniperu phoenicea (κέδρος), Arbutus unedo (κουµαριά), Cupressus sempervirens (κυπαρίσσι) και η Pinus halepensis σε ύψος µακίας βλάστησης [3] Η µακία βλάστηση επικρατεί στις εσωτερικές λοφώδεις πλαγιές µε ήπια η απότοµη κλίση ενώ στα ρέµατα παρουσιάζεται πυκνή και πλούσια (ρέµα που καταλήγει στον κόλπο Σέλινα, κάτω από το χωριό Αγaλά κλπ. γ) Τα πευκοδάση είναι ελάχιστα, έχουν περιοριστεί τα τελευταία 30 χρόνια λόγω των επαναλαµβανόµενων πυρκαγιών, υποβαθµισµένα, ηλικίας ετών, ύψους µέχρι 8 µέτρων, µε θαµνώδη υπόροφο. Συµπαγή δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) συναντάµε στις Βολίµες, γύρω από το µοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, στον Άγιο Λέοντα, στον Άγιο Νικόλαο, στη χερσόνησο Πόρτο Βρώµη, ενώ σε διάσπαρτη µορφή βρίσκονται από το Καµπί µέχρι την Εξωχώρα και το Κερί. Παρατηρήσαµε επίσης µεταβατικές διαπλάσεις πευκοδάσους σε θαµνότοπους µακίας βλάστησης ή φρυγάνων όπου η αναγέννηση πεύκων είναι έντονη, καθώς και υποβαθµισµένη µακία µε έντονη παρουσία φρυγανικών ειδών. Οι συχνές πυρκαγιές υποβαθµίζουν την υψηλή βλάστηση και έχουµε εισβολή φρυγάνων (Κερί, Σχινάρι κλπ) και σε µερικές περιπτώσεις µακίας µε αναγέννηση πεύκης (Αναφωνήτρια.). Στις δυτικές βραχώδεις ακτές, οι οποίες αποτελούν έναν ιδιαίτερο βιότοπο µε σηµαντικό αριθµό σπανίων ειδών, συναντάµε φρύγανα, µακία και διάσπαρτα πεύκα τα οποία δεν έχουν καεί, όπως κάτω από τη Σχίζα. Στις λίγες γεωργικές καλλιέργειες της ορεινής ζώνης καλλιεργείται κυρίως σταφίδα, αµπέλια, και σιτάρι. Τα τελευταία 30 χρόνια παρατηρείται µείωση των βοσκοτόπων υπέρ των καλλιεργειών. Στα δάση γενικά δεν παρατηρείται υπερβόσκηση, παρότι δεν υπάρχουν µελέτες βοσκοϊκανότητας για την περιοχή. Επίσης δεν γίνεται ξύλευση και ρητίνευση. Συµπερασµατικά, η βλάστηση της νήσου ανήκει σ αυτήν των µεσογειακών οικοσυστηµάτων, υποβαθµισµένη λόγω πυρκαγιών, µε εµφανείς τις ανθρωπογενείς επιδράσεις. Για την παραγωγή της εξειδικευµένης πληροφορίας (επικαιροποίηση και ακριβέστερος προσδιορισµός των κατηγοριών κάλυψης) είναι απαραίτητη η χρήση εξειδικευµένης τεχνολογίας. Επίσης είναι πλέον διαθέσιµες δορυφορικές εικόνες διαφορετικών τύπων που διαθέτουν διαφορετικές χωρικές πληροφορίες που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για τη χαρτογράφηση. Τέλος τα Παγκόσµια Συστήµατα Εντοπισµού Θέσης (Global Positioning Systems -GPS) αποτελούν ένα βασικό εργαλείο ικανό για την καταγραφή ψηφιακών συντεταγµένων και πληροφορίας για τα υψόµετρα οποιασδήποτε θέσης της Γης µε τη χρήση συστήµατος 24 δορυφόρων. Στη συγκεκριµένη εφαρµογή έγινε συστηµατική συλλογή δεδοµένων µε τη χρήση GPS. Τα συλλεχθέντα δεδοµένα έχουν εισαχθεί στο ΓΣΠ σύστηµα πληροφοριών. Τα ΓΣΠ-GIS συνδυαζόµενα µε τεχνικές µοντελοποίησης του αναγλύφου είναι η κατάλληλη προσέγγιση για την ανάλυση των χωρικών δεδοµένων., Για τη συνδυαστική εφαρµογή Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, χαρτογράφησης µε GPS, επεξεργασίας και ανάλυσης των δορυφορικών εικόνων καθώς και για την οπτικοποίηση των διαφορετικών τύπων δεδοµένων, και την εφαρµογή 45

6 46 διαφορετικού τύπου αναλύσεων και επερωτήσεων των χωρικών δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το TNTmips πακέτο λογισµικού. 3. Μεθοδολογία 3.1 Ανάλυση δορυφορικής εικόνας Τα δεδοµένα των δορυφορικών εικόνων που έχουν χρησιµοποιηθεί στην µελέτη αναφέρονται σε εικόνες του Landsat 7 δορυφορικού συστήµατος µε ηµεροµηνία λήψης το καλοκαίρι του Τεχνικές επεξεργασίας εικόνας έχουν εφαρµοσθεί για την ανάλυση της δορυφορικής εικόνας την γεωµετρική διόρθωση της, την µείωση του όγκου της πληροφορίας που περιέχεται στην ανακλώµενη περιοχή του φάσµατος και την ταυτόχρονη συσχέτιση των διαφορετικής διακριτικότητας εικόνων [4]. Η µίξη µε το Παγχρωµατικό δίδει βελτιωµένη ερµηνευτικότητα σε σχέση µε τα διαφορετικά στοιχεία της εικόνας. Υπάρχει βελτίωση σε σχέση µε την κλίµακα χαρτογράφησης και την χωρική διακριτικότητα µε µικρό κόστος και άµεση αξιοποίησή της από το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών. Οι δορυφορικές εικόνες δίδουν δυνατότητες όπως: 1. Αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης που αφορά τη κάλυψη µε βλάστηση / δρόµους /οδικό δίκτυο /οικισµούς.. 2. Αναγνώριση γεωλογικών / γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών 3. Συνδυασµού µε το ανάγλυφο και δηµιουργία τρισδιάστατων απόψεων. Το α οτέλεσµα της εργασίας δείχνει ότι τα δεδοµένα της τηλε ισκό ισης ου έχουν χρησιµο οιηθεί µ ορούν να χρησιµο οιηθούν στην συµ λήρωση ή ενηµέρωση χαρτών κλίµακας έως 1: Με την αποστολή των νέων δορυφορικών συστηµάτων οι ακρίβειες όσον αφορά τις κλίµακες έχουν βελτιωθούν σηµαντικά και φθάνουν στο επίπεδο της εφαρµοσµένης έρευνας σε κλίµακες 1: Ο χρόνος που απαιτείται για την οριοθέτηση επιλεγµένων χαρακτηριστικών, διαφοροποιήσεων και αλλαγών π.χ. αλλαγών της κάλυψης γης, τον συνδυασµό µε άλλα στοιχεία και την τελική ενηµέρωση των χαρτών είναι ελάχιστος σε σχέση µε αυτόν που απαιτείται µε τη εφαρµογή κλασικών µεθόδων ανάλυσης [5]. 3.2 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Κλειδί για τη πετυχηµένη εφαρµογή της χαρτογράφησης µε G.I.S αποτελεί ο χάρτης υποβάθρου. Στη συγκεκριµένη περίπτωση χρησιµοποιήθηκαν χαρτογραφικά υπόβαθρα τοπογραφικών χαρτών κλίµακας 1: µε λεπτοµερή ψηφιοποίηση των διαφορετικών επιπέδων πληροφορίας που περιλαµβάνει: Τις ισοϋψείς ανά 20 µέτρα, το υδρογραφικό δίκτυο, το οδικό δίκτυο, τις θέσεις οικισµών και τα οικιστικά πολύγωνα, τις απότοµες αλλαγές του ανάγλυφου, σηµεία λήψης ύδατος (πηγές, πηγάδια), τριγωνοµετρικά σηµεία, όρια δηµοτικών διαµερισµάτων κτλ). Τα δεδοµένα έχουν αποδοθεί στο Ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς του Από τις ψηφιοποιηµένες ισοϋψείς δηµιουργήθηκε το ψηφιακό ανάγλυφο εδάφους σε κάναβο 20 µέτρων και επιπρόσθετα έγινε ο υπολογισµός των επιπέδων σκίασης και κλίσεων /προσανατολισµού κλιτύων για όλη τη Ζάκυνθο [6]. Η χρήση των δηµιουργηµένων χαρτών µε τα χωρικά δεδοµένα επιτρέπει την εφαρµογή διαφορετικών λειτουργιών όπως: 46

7 47 1. Τη εύρεση ιδιοτήτων οποιουδήποτε χαρτογραφηµένου χαρακτηριστικού. 2. Την επιλογή δεδοµένων σύµφωνα µε τις ιδιότητες τους 3. Την επιλογή χαρακτηριστικών µε βάση τη γειτνίαση τους µε άλλα χαρακτηριστικά 4. Τη εύρεση ειδικών χαρακτηριστικών ενδιαφέροντος 5. Την οµαδοποίηση και δηµιουργία στατιστικών από τις χαρτογραφηµένες ιδιότητες 6. Τη δηµιουργία χαρτών /αφισών και την εκτύπωση τους 4. Επικαιροποίηση των χαρτών βλάστησης Για την επικαιροποίηση των χαρτών βλάστησης έγιναν οι παρακάτω εργασίες: Χρησιµοποιήθηκαν οι ορθοφωτοχάρτες βλάστησης της ιεύθυνσης δασικών χαρτών του Υπουργείου Γεωργίας. Οι χάρτες συντάχθηκαν µε αεροφωτογραφίες έτους λήψης 1985 και επικαιροποιήθηκαν µε δορυφορικές εικόνες του δορυφορικού συστήµατος Landsat 7 µε ηµεροµηνία λήψης το καλοκαίρι του Περιλαµβάνουν εκτός των τοπογραφικών πληροφοριών την παρακάτω διάκριση µορφών χρήσης γης: 1. ασοπονικούς τύπους (διάκριση είδους δένδρων, συγκόµωσης, όγκου) 2. Γεωργικές καλλιέργειες 3. Βοσκότοπους 4. Άγονα 5.Οικισµούς 1. ασοπονικοί τύποι. Στους ορθοφωτοχάρτες της Ζακύνθου διακρίνουµε τους παρακάτω τύπους, ανάλογα µε το δασικό είδος που επικρατεί. Για να χαρακτηριστεί µια έκταση σαν δασική θα πρέπει οι κόµες των δένδρων ή θάµνων να καλύπτουν τουλάχιστον το 10% της επιφανείας της. Πχ = (Χαλέπιος πεύκη) περιλαµβάνει τη χαλέπιο πεύκη, την τραχεία πεύκη και όλα τα ξενικά είδη πεύκης (Maritime, Radiata) που φύονται στη ζώνη της χαλεπίου πεύκης, καθώς και το κυπαρίσσι. = ( ρυς) περιλαµβάνει όλα τα είδη δρυός, όπως και το πουρνάρι (Quercus coccifera), όταν το ύψος του ξεπερνάει τα 5 µέτρα. ιαφορετικά κατατάσσεται στους θάµνους. Πλ = (Πλάτανος) περιλαµβάνει γενικά όλα τα είδη της παραποτάµιας βλάστησης (Πλάτανος, Λεύκη, Ιτιά, Σκλήθρο κλπ). Θ = (Θαµνώνες αειφύλλων πλατυφύλλων) περιλαµβάνει όλους τους θάµνους που τα άτοµά τους δεν ξεπερνούν τα 5 µέτρα. 1.2 Κλάσεις βαθµού συγκόµωσης Ο βαθµός συγκόµωσης (εδαφοκάλυψης) αποτυπώνει την ορθή προβολή της κόµης των δένδρων στο έδαφος. Στους ορθοφωτοχάρτες διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες. α)10-40%, β) 40-70% και γ) % Ως βαθµός συγκόµωσης λαµβάνεται το ποσοστό εδαφοκάλυψης από τις κόµες των δένδρων. Κλάσεις όγκου. Η κλάση όγκου δίνεται σε τρεις κλάσεις µε µεγάλα όρια και σε m3/ha. Οι κλάσεις είναι οι: α) m3/ha β) m3/ha γ) 300 m3/ha και άνω. 2. Γεωργικές καλλιέργειες οι οποίες διακρίνονται σε: 2.1 Καλλιεργούµενες εκτάσεις (ΓΚ) 47

8 Εγκαταλελειµµένες γεωργικές εκτάσεις οι οποίες έχουν µείνει ακαλλιέργητες πάνω από 5 χρόνια. 3. Βοσκότοποι (Β) Ως βοσκότοποι χαρακτηρίζονται: α) Εκτάσεις µε ποώδη βλάστηση β) Εκτάσεις στις οποίες η δενδρώδης δασική βλάστηση δεν ξεπερνάει το 9% γ) Οι εγκαταλελειµµένες γεωργικές καλλιέργειες για πάνω 20 χρόνια 4. Άγονα (Α) Χαρακτηρίζονται ως άγονες οι εδαφικές εκτάσεις µε πολύ µεγάλη κλίση, µεγάλο βαθµό διάβρωσης και γενικά εκτάσεις όπου δεν µπορεί να γίνει καµιά εδαφοπονική εκµετάλλευση (επιφάνειες νερού, έλη, αµµώδεις και βραχώδεις εκτάσεις). 5. Οικισµοί (Ο) Χαρακτηρίζονται οι κατοικηµένες περιοχές (πόλεις, χωριά, οικισµοί) και γενικά κτιριακές εγκαταστάσεις µε ελάχιστο όριο τα τέσσερα (4) οικήµατα. Οι τύποι βλάστησης και οι χρήσεις γης που απαντώνται στη Ζάκυνθο είναι οι εξής: Πχ (χαλέπιος πεύκη): 10, 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32. Ο πρώτος αριθµός αντιπροσωπεύει την κλάση συγκόµωσης και ο δεύτερος τον ξυλώδη όγκο. Από τον δεύτερο αριθµό µπορούµε να έχουµε κατά προσέγγιση το ύψος του πευκοδάσους. Όταν ο αριθµός της κλάσης όγκου είναι µηδέν (0) σηµαίνει ότι το δάσος είναι χωρίς ξυλώδη όγκο και συνήθως πρόκειται για αναγέννηση µετά από πυρκαγιά. Πχ + Θ (Μικτό δάσος χαλεπίου πεύκης µε θάµνους: Στην περίπτωση µικτού δάσους κυριαρχεί το πρώτο είδος.: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32. Θ + Πχ (Μικτό δάσος αειφύλλων πλατυφύλλων µε πεύκα). ( ρυς): στην κατηγορία αυτή ανήκει το µοναδικό δάσος από πουρνάρια το οποίο περιβάλλει προστατευτικά την Ιερά Μονή Υπεραγάθου. Θ (Θαµνώνες αειφύλλων πλατυφύλλων): 10, 20, 30. Πρόκειται για θαµνώδεις εκτάσεις µε αραιή ή πυκνή εδαφοκάλυψη, χωρίς ξυλώδη όγκο. Β (Βοσκότοποι): περιοχές µε βλάστηση κάτω από 10% ή καλυµµένες µε ποώδη βλάστηση. ΓΚ (Γεωργικές καλλιέργειες) ΕΓ (Εγκαταλειµµένοι αγροί) Α (Άγονες εκτάσεις) Ο (οικισµοί) H νήσος Ζάκυνθος καλύπτεται από 9 φύλλα θεµατικών ορθοφωτοχαρτών βλάστησης 1: Έγινε σάρωση, Γεωαναφορά σε προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ 87, Ψηφιοποίηση, κατηγοριοποίηση και συµβολισµός πολυγώνων βλάστησης σε όλη τη Ζάκυνθο των δασικών χαρτών κλίµακας 1: Στη συνέχεια τα δεδοµένα των ορθοφωτοχαρτών 1:20000 εισήχθησαν σε περιβάλλον GIS, και δηµιουργήθηκε ένα µωσαϊκό χαρτών. Επειδή η κατηγοριοποίηση ήταν πολύ αναλυτική για την εφαρµογή έγινε νέα κατηγοριοποίηση της βλάστησης ως εξής: 48

9 49 Πχ10 + Πχ11 + Πχ20 + Πχ21 = Πεύκα Αραιά Πχ30 + Πχ31 + Πχ32 +Πχ33 = Πεύκα Πυκνά (Πχ+Θ)10 + (Πχ+Θ)11 + (Πχ+Θ)20 + (Πχ+Θ)21 = Αραιό δάσος Χαλεπίου πεύκης µε υπόρροφο θάµνους. (Πχ+Θ)30 + (Πχ+Θ)31 + (Πχ+Θ)32 = Πυκνό δάσος Χαλεπίου πεύκης µε υπόρροφο θάµνους (Θ+Πχ)10 + (Θ+Πχ)11 + (Θ+Πχ)20 + (Θ+Πχ)21 = Αραιό δάσος Θάµνων µε Χαλέπιο πεύκη (Θ +Πχ)30 + (Θ+Πχ)31 + (Θ+Πχ)32 = Πυκνό δάσος Θάµνων µε Χαλέπιο πεύκη. ΓΚ = Γεωργικές Καλλιέργειες ΕΓ = Εγκαταλειµµένοι αγροί Β = Βοσκότοποι Α = Άγονα Ο = Οικισµοί Από την νέα οµαδοποίηση προέκυψαν οι παρακάτω χάρτες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Ιονίων Νήσων Εικόνα 1: Ο νέος χάρτης που προέκυψε από την επικαιροποίηση των ορθοφωτοχαρτών µε την βοήθεια δορυφορικής εικόνας. Η παλέτα ακολουθεί τα χρώµατα κάλυψης Corine. 49

10 50. Εικόνα 2: Χάρτης βλάστησης και χρήσεων γης Τα στοιχεία εµβαδοµέτρησης των νέων οµαδοποιηµένων τύπων βλάστησης, καθώς και τα στοιχεία βλάστησης της δορυφορικής εικόνας, παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες (2,3). Πίνακας 2 Oι χρήσεις γης και η βλάστηση στην ορεινή ζώνη της Ζακύνθου (σε στρέµµατα το 1985 και το 2000) 1985 Πεύκα πυκνά Πεύκα αραιά Θάµνοι πυκνοί Θάµνοι αραιοί Γεωργ. Καλ Βοσκ.-Φρύγανα 3350 Άγονα 3685 Οικισµοί 3910 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Πεύκα πυκνά Πεύκα αραιά Θάµνοι πυκνοί Θάµνοι αραιοί Γεωργ. Καλ Βοσκ.-Φρύγανα 6780 Άγονα 4590 Οικισµοί 3970 Σ Υ Ν Ο Λ O

11 51 Πίνακας 3 Χρήσεις γης και βλάστηση πεδινής ζώνης (1985 και 2000) 1985 Πεύκα πυκνά 110 Πεύκα αραιά 535 Λοιπά πλατ. 445 Θάµνοι 100 Γ. Καλ Άγονα 1110 Οικισµοί Σύνολο Πεύκα πυκνά 160 Πεύκα αραιά 535 Λοιπά πλατ. 640 Θάµνοι 250 Γ. Καλ Άγονα 500 Οικισµοί Ε.Γ(χέρσοι αγροί) 3765 Σύνολο Συµπεράσµατα - ιαπιστώσεις Τα συγκριτικά στοιχεία χρήσεων γης τα οποία παραθέτουµε στους πίνακες (2 και 3) προέκυψαν από τις εµβαδοµετρήσεις των θεµατικών χαρτών κλίµακας 1: του Υπουργείου Γεωργίας, οι οποίοι συντάχθηκαν από αεροφωτογραφίες έτους λήψης 1985 και από την ανάλυση δορυφορικής εικόνας έτους λήψης Συγκρίνοντας τις διαφορές στις χρήσεις γης και τη βλάστηση τόσο στον ορεινό όσο και στον πεδινό χώρο µεταξύ 1985 και 2000 διαπιστώνουµε τα εξής: Στην ορεινή ζώνη της Ζακύνθου: Μείωση των Γ.Κ (6.000 στρ. περίπου), Αύξηση των χέρσων και χορτολιβαδικών εκτάσεων (3.000 στρ. περίπου), Μικρή µείωση των πευκοδασών (3.000 στρ. περίπου), Αύξηση της µακίας βλάστησης (χαµηλή θαµνώδης βλάστηση), κατά στρ. περίπου. Στην πεδινή ζώνη παρατηρούµε: Μείωση των Γ.Κ. κατά 3200 στρέµµατα περίπου, Αύξηση του δοµηµένου χώρου κατά 1490 στρέµµατα περίπου Εγκατάλειψη κάποιων καλλιεργειών (3165 στρέµ.) Μείωση των άγονων περιοχών κατά 500 στρ. περίπου 51

12 52 Εµφανής είναι η εγκατάλειψη του ορεινού χώρου, αποτέλεσµα της έντονης ανάπτυξης του µαζικού τουρισµού στις παράλιες περιοχές, οι οποίες είναι πλέον κορεσµένες µε ορατά τα σηµεία διατάραξης του κοινωνικοοικονοµικού ιστού χωρίς τα αναµενόµενα ανταποδοτικά οφέλη. Το φυσικό περιβάλλον υποβαθµίζεται συνεχώς και οι φυσικοί πόροι του νησιού εξαντλούνται. Ο παράλιος χώρος της Ζακύνθου δέχεται πιέσεις οι οποίες προέρχονται από ανθρωπογενείς κυρίως επιδράσεις, είτε αυτές αφορούν επέκταση οικισµών και οικονοµικές δραστηριότητες, είτε αποψίλωση της βλάστησης ή καταστροφή παράλιων βιοτόπων. Αυτό φαίνεται από την αύξηση του δοµηµένου χώρου και την αλλαγή χρήσης πρώην γεωργικών καλλιεργειών ή την εγκατάλειψή τους. Αντίθετα. ο ορεινός χώρος εγκαταλείπεται και συρρικνώνεται πληθυσµιακά. Αυτό δείχνει και η εγκατάλειψη των γεωργικών καλλιεργειών και η αύξηση των χέρσων και των χορτολιβαδικών εκτάσεων. Εν κατακλείδι, η προαναφερθείσα εξέλιξη του παράλιου και ορεινού χώρου της Ζακύνθου, δεν διαφέρει από αυτήν των άλλων µεσογειακών χωρών [7]. Ευχαριστίες Αυτή η εργασία χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ - ΕΠΕΑΕΚ Βιβλιογραφία 1. Clarke, K., (2001), Getting Started with Geographic Information Systems. Upper Saddle River, N.J.:Prentice-Hall, 2. DeMers, M. N. (2000), Fundamentals of Geographic Information Systems (2nd edition).: John Wiley & Sons, New York 3. Καµάρη Γ, Φοίτος., Κωνσταντινίδης Β. Καλλιµασιά Μ..«Βοτανική έρευνα της νήσου Ζακύνθου και των παρακείµενων νησίδων» Εργαστήριο Βοτανικής Πανεπιστήµιο. Πατρών, Πάτρα Tomlin D.C., (1991), Cartographic Modelling» in Maguire J. D. et al (eds.) Geographical Information Systems: Principles and Applications. London, Longman, Vol.1, pp , 5. Mobile mapping Solutions 6. The Global Positioning System 7. L environemment méditerranéen, contribution française, (1992) 52

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης ΕΡΓΟ: «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές», NAT PRO «Strategic plans for restoration, protection & eco

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Οµάδα µελέτης: Ευθυµία Καραθανάση, ρ. Αρχιτέκτων Χωροτάκτης Πολεοδόµος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 210-5745826, 210-5762434, FAX. 210-5759547 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 02: Διαχρονικές αλλαγές

Δράση 02: Διαχρονικές αλλαγές Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 2 (2013): 31-40. http://www.jodysseus.gr Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης και Αριστοτέλης Μαρτίνης, Καθηγητές Εφαρμογών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ HELLENIC TOURISM DEVELOPMENT Co ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Dr. Joachim Hill Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ *

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * Βαλτοπούλου Ελένη 1,*, Παπακωνσταντίνου Δημήτρης 2, Κασσιός Κώστας 3 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α1 ΕΑ1.2. Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΗ : ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ VΙ (Κεφάλαιο 11 Α ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΒΙΟΥ ΚΡΑΤΑΙΓΟΥ ΖΩΜΙΝΘΟΥ, ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΩΣ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΒΙΟΥ ΚΡΑΤΑΙΓΟΥ ΖΩΜΙΝΘΟΥ, ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΩΣ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΒΙΟΥ ΚΡΑΤΑΙΓΟΥ ΖΩΜΙΝΘΟΥ, ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΩΣ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Ιανουάριος 2008 ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Ηµερίδα ΤΕΕ / ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 6 Ιουνίου 2011 Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Anton Imeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Η ΦΎΣΗ ΚΑΙ Η ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΊΗΣΗΣ 2 ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΕΥΡΏΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ΒΑΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ (140-6074) Λ. ΓΙΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ησιόδου 7, Θέση

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης WWF Ελλάς 2012 Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης Συγγραφική ομάδα WWF ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ναταλία Καλεβρά, Ευαγγελία Κορακάκη, Παναγιώτης Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα