Κύκλωµα LC - Φθίνουσες/Εξαναγκασµένες Ταλαντώσεις - Σύνθεση Ταλαντώσεων. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλωµα LC - Φθίνουσες/Εξαναγκασµένες Ταλαντώσεις - Σύνθεση Ταλαντώσεων. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός."

Transcript

1 Κύκλωµα LC - Φθίνουσες/Εξαναγκασµένες Ταλαντώσεις - Σύνθεση Ταλαντώσεων - Οκτώβρης 2014 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Η περίοδος της ηλεκτρικής ταλάντωσης σ ένα κύκλωµα L C διπλασιάζεται : α. αν διπλασιαστεί η χωρητικότητα του πυκνωτή ϐ. αν διπλασιαστεί ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου γ. αν διπλασιαστεί το αρχικό ϕορτίο του πυκνωτή δ. αν τετραπλασιαστεί η χωρητικότητα του πυκνωτή 1.2. Ενα κύκλωµα L C εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Στην διάρκεια της µιας περιόδου η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου που είναι αποθηκευµένη στον πυκνωτή µεγιστοποιείται α. µια ϕορά ϐ. δύο ϕορές γ. τρεις ϕορές δ. τέσσερις ϕορές 1.3. Ενα κύκλωµα L C εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Στην διάρκεια της µιας περιόδου η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου που είναι αποθηκευµένη στον πυκνωτή γίνεται ίση µε την ενέργεια του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο α. µια ϕορά ϐ. οκτώ ϕορές γ. δύο ϕορές δ. τέσσερις ϕορές

2 1.4. Κατά την διάρκεια µιας ηλεκτρικής ταλάντωσης σε ένα ιδανικό κύκλωµα L C, ποια από τα παρακάτω µεγέθη µεταβάλλονται ; α. το ϕορτίο του πυκνωτή ϐ. η χωρητικότητα του πυκνωτή γ. η ένταση του ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο δ. ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου ε. η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή στ. η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο Ϲ. η ενέργεια της ταλάντωσης 1.5. Η εξίσωση του ϕορτίου του πυκνωτή σε ένα κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC, το οποίο εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις µέγιστου ϕορτίου Q και γωνιακής συχνότητας ω δίνεται από την σχέση q = Qηµ(ωt + π 3 ). ϱεύµατος στο κύκλωµα ϑα δίνεται από την σχέση : α. i = Qωσυν(ωt + π 3 ) ϐ. i = Qωσυν(ωt + π 3 ) γ. i = Qωηµ(ωt + π 3 ) δ. i = (Q/ω)συν(ωt + π 3 ) Η εξίσωση της έντασης του 1.6. Σε κύκλωµα LC που εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις η ολική ενέργεια είναι : α. ανάλογη του ϕορτίου του πυκνωτή ϐ. ανάλογη του ηµ 2 ( LCt) γ. σταθερή δ. ανάλογη της έντασης του ϱεύµατος 1.7. Η περίοδος ταλάντωσης ενός ιδανικού κυκλώµατος ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC είναι Τ. ιατηρώντας το ίδιο πηνίο,αλλάζουµε τον πυκνωτή µε άλλον πυκνωτή διπλάσιας χωρητικότητας. Τότε η περίοδος ταλάντωσης του νέου κυκλώµατος ϑα είναι ίση µε : α. T 2 ϐ. 3T γ. 2T δ. T 4 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 2

3 1.8. Κάποια χρονική στιγµή η πολικότητα του πυκνωτή και η ϕορά του ϱεύµατος σε ένα κύκλωµα L C είναι όπως στο επόµενο σχήµα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις, που αναφέρονται σε αυτή την χρονική στιγµή είναι σωστές α. Η τιµή της έντασης του ϱεύµατος αυξάνεται, το ίδιο και η τιµή του ϕορτίου του πυκνωτή. ϐ. Η τιµή της έντασης του ϱεύµατος µειώνεται και η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου αυξάνεται. γ. Η τιµή της έντασης του ϱεύµατος αυξάνεται, η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου αυξάνεται και η τιµή του ηλεκτρικού ϕορτίου µειώνεται. δ. Η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου αυξάνεται και η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου µειώνεται ε. Η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου και η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου αυξάνονται Σε ένα ιδανικό κύκλωµα L C κάποια χρονική στιγµή η πολικότητα η πολικότητα του πυκνωτή και η ϕορά του ηλεκτρικού ϱεύµατος είναι αυτή του σχήµατος. Εκείνη την στιγµή συµβαίνει µετατροπή ενέργειας : α. µαγνητικής σε ηλεκτρική ϐ. ηλεκτρικής σε µαγνητική γ. ηλεκτρικής και µαγνητικής σε ϑερµική Στο κύκλωµα L C του σχήµατος, την χρονική στιγµή t = 0 κλείνουµε τον διακόπτη. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές L α. T = 2π C ϐ. ω = 1 LC γ. f = 2π LC δ. T = 2π LC Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 3

4 1.11. Σε ένα κύκλωµα L C που εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις την χρονική στιγµή t = 0 κλείνουµε τον διακόπτη. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες ; α. Το ϕορτίο του πυκνωτή δίνεται από την σχέση q = Qηµ(ωt + π 2 ) ϐ. Η ένταση του ϱεύµατος δίνεται από την σχέση i = Iηµ(ωt) γ. Η µέγιστη τιµή της έντασης του ϱεύµατος δίνεται από την σχέση I = 2πfQ, όπου f η συχνότητα των ταλαντώσεων δ. Οταν q = Q 2, τότε i = ± Q 3 2 LC Στο διπλανό κύκλωµα την χρονική στιγµή t = 0 κλείνουµε τον διακόπτη. Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες λανθασµένες ; α. Την χρονική στιγµή t = 0 η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο είναι µέγιστη. ϐ. Οσο χρόνο διαρκεί η εκφόρτιση του πυκνωτή η αποθηκευµένη σε αυτόν ηλεκτρική ενέργεια ελαττώνεται και µετατρέπεται σε ενέργεια του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο. γ. Τη χρονική στιγµή που το ϕορτίο στον πυκνωτή είναι µηδέν η ένταση του ϱεύµατος στο πηνίο γίνεται µέγιστη. δ. Η ενέργεια του κυκλώµατος µειώνεται εκθετικά µε τον χρόνο Ιδανικό κύκλωµα L C εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Τη χρονική στιγµή t = 0 το ϕορτίο του πυκνωτή είναι µέγιστο και το ϱεύµα του κυκλώµατος µηδέν. Να επιλέξετε τις σωστές από τις παρακάτω προτάσεις. α. Το πλάτος Ι της έντασης του ϱεύµατος και το πλάτος Q του ϕορτίου του πυκνωτή ικανοποιούν τη σχέση : I = Q 2π LC ϐ. Θετική ϑεωρείται η ϕορά του ϱεύµατος όταν αυτό κατευθύνεται προς τον οπλισµό του πυκνωτή ο οποίος τη χρονική στιγµή t = 0 ήταν ϑετικά ϕορτισµένος. γ. Για την ενέργεια U E του πυκνωτή και την ενέργεια U B του πηνίου ισχύει κάθε στιγµή η σχέση : U B + U E = L 2 I2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 4

5 δ. Η ενέργεια του πυκνωτή γίνεται ίση µε την ενέργεια του πηνίου 4 ϕορές σε µία περίοδο ταλάντωσης του κυκλώµατος. στ. Η ολική ενέργεια της ταλάντωσης είναι κάθε στιγµή ίση µε το µισό της αρχικής ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή Σε έναν ταλαντούµενο σύστηµα, εκτός από την ελαστική δύναµη επαναφοράς, ενεργεί και δύναµη αντίστασης F = bυ. Οταν αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης b, η περίοδος της ϕθίνουσας ταλάντωσης : α. διατηρείται σταθερή. ϐ. αυξάνεται. γ. µειώνεται. δ. αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια µειώνεται Σε µια ϕθίνουσα ταλάντωση, µε ορισµένη σταθερά απόσβεσης b, µε την πάροδο του χρόνου : α. το πλάτος µειώνεται και η περίοδος διατηρείται σταθερή. ϐ. το πλάτος διατηρείται σταθερό και η περίοδος µειώνεται. γ. το πλάτος και η περίοδος µειώνονται. δ. το πλάτος και η περίοδος διατηρούνται σταθερά Σε ένα ταλαντούµενο σύστηµα, εκτός από τη δύναµη επαναφοράς, ασκείται και µια δύναµη αντίστασης της µορφής F = bυ. Η ολική ενέργεια του συστήµατος : α. παραµένει σταθερή. ϐ. αυξάνεται µε µειούµενο ϱυθµό. γ. µειώνεται γραµµικά µε το χρόνο. δ. µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο Αν σε έναν αρµονικό ταλαντωτή, εκτός από τη δύναµη επαναφοράς, ενεργεί και δύναµη αντίστασης F = bυ, τότε : α. το πλάτος της ταλάντωσης ελαττώνεται γραµµικά µε το χρόνο. ϐ. η περίοδος της ταλάντωσης, για ορισµένη τιµή της σταθεράς απόσβεσης b,διατηρείται σταθερή. γ. ο ϱυθµός µε τον οποίο µειώνεται το πλάτος της ταλάντωσης αυξάνεται, όταν η σταθερά απόσβεσης b µειώνεται. δ. για µεγάλες τιµές της σταθεράς απόσβεσης b, η κίνηση γίνεται απεριοδική. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 5

6 1.18. Σε µια ϕθίνουσα µηχανική ταλάντωση η δύναµη αντίστασης έχει την µορφή F = bυ. Αρχικά η σταθερά απόσβεσης έχει τιµή b 1. Στην συνέχεια η τιµή της γίνεται b 2 µε b 2 < b 1. Τότε : α. Το πλάτος της ταλάντωσης µειώνεται πιο γρήγορα µε τον χρόνο και η περίοδος παρουσιάζει µικρή µείωση. ϐ. Το πλάτος της ταλάντωσης αυξάνεται πιο γρήγορα µε τον χρόνο και η περίοδος παρουσιάζει µικρή αύξηση. γ. Το πλάτος της ταλάντωσης µειώνεται πιο γρήγορα µε τον χρόνο και η περίοδος παρουσιάζει µικρή αύξηση. δ. Το πλάτος της ταλάντωσης αυξάνεται πιο γρήγορα µε τον χρόνο και η περίοδος παρουσιάζει µικρή µείωση Το πλάτος µιας ϕθίνουσας ταλάντωσης µειώνεται στο µισό σε χρόνο t 1. Σε χρόνο t 2 = 3t 1 το πλάτος της ταλάντωσης ϑα έχει µειωθεί στο 1/Κ της αρχικής του τιµής,όπου η τιµή του Κ είναι : α ϐ. 2 3 γ. 2 2 δ Το πλάτος σε µία ϕθίνουσα ταλάντωση δίνεται από τη σχέση A = A 0 e Λt. Αν τη χρονική στιγµή t 1 η ολική ενέργεια της ταλάντωσης είναι E 0 2, τότε τη χρονική στιγµή t 2 = 2t 1 η ολική ενέργεια του συστήµατος είναι : α. E 0 ϐ. E 0 4 γ. E 0 2 δ. 3E Το πλάτος σε µία ϕθίνουσα ταλάντωση υποδιπλασιάζεται µετά από Ν πλήρεις ταλαντώσεις. Μετά από πόσες ακόµη ταλαντώσεις το πλάτος ϑα έχει γίνει ίσο µε το 1/16 της αρχικής του τιµής : α. Ν ταλαντώσεις ϐ. 2Ν ταλαντώσεις γ. 3Ν ταλαντώσεις δ. 4Ν ταλαντώσεις Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 6

7 1.22. Σε ένα κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων που εκτελεί ϕθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση. Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές ; α. ο κύριος λόγος της απόσβεσης είναι η αυτεπαγωγή του πηνίου. ϐ. ο κύριος λόγος της απόσβεσης είναι η ωµική αντίσταση του κυκλώµατος. γ. για ορισµένη τιµή της ωµικής αντίστασης, η περίοδος παραµένει σταθερή. δ. το µέγιστο ϕορτίο στον πυκνωτή µειώνεται γραµµικά µε το χρόνο Με την πάροδο του χρόνου και καθώς τα αµορτισέρ ενός αυτοκινήτου παλιώνουν και ϕθείρονται : α. η τιµή της σταθεράς απόσβεσης b αυξάνεται ϐ. η τιµή της σταθεράς απόσβεσης b µειώνεται γ. το πλάτος της ταλάντωσης του αυτοκινήτου, όταν περνά από εξόγκωµα του δρόµου, µειώνεται πιο γρήγορα. δ. η περίοδος των ταλαντώσεων του αυτοκινήτου παρουσιάζει µικρή αύξηση Η ιδιοσυχνότητα ενός ταλαντωτή εξαρτάται : α. από το πλάτος της ταλάντωσης. ϐ. από τη σταθερά απόσβεσης. γ. από τα ϕυσικά χαρακτηριστικά του συστήµατος. δ. από την αρχική ϕάση Οταν ένα σύστηµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση : α. το πλάτος της ταλάντωσης µειώνεται µε το χρόνο. ϐ. η συχνότητα της ταλάντωσης είναι ίση µε την ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης του συστήµατος. γ. το πλάτος της ταλάντωσης εξαρτάται από τη συχνότητα του διεγέρτη. δ. η ενέργεια που µετατρέπεται ανά περίοδο σε ϑερµότητα, λόγω τριβών και αντιστάσεων, αναπληρώνεται από το διεγέρτη Συντονισµό ονοµάζουµε την κατάσταση της εξαναγκασµένης ταλάντωσης του αρµονικού ταλαντωτή στην οποία : α. η δυναµική ενέργεια του συστήµατος γίνεται ίση µε την ολική του ενέργεια. ϐ. η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος γίνεται µέγιστη. γ. η συχνότητα της διεγείρουσας δύναµης είναι περίπου ίση µε την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 7

8 δ. η συχνότητα της διεγείρουσας δύναµης γίνεται µέγιστη Οταν ένα σύστηµα ϐρίσκεται σε κατάσταση συντονισµού : α. η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος γίνεται µέγιστη. ϐ. η ενέργεια του συστήµατος γίνεται ελάχιστη. γ. το πλάτος της ταλάντωσης του συστήµατος γίνεται µέγιστο. δ. η συχνότητα της εξωτερικής περιοδικής δύναµης γίνεται µέγιστη Η ιδιοσυχνότητα ενός κυκλώµατος RLC µεταβάλλεται όταν µεταβληθεί : α. η αντίσταση R ϐ. η συχνότητα της εναλλασσόµενης τάσης που το τροφοδοτεί, γ. ο συντελεστής αυτεπαγωγής L, δ. η χωρητικότητα C ϑεωρούµε κύκλωµα RLC σε σειρά που τροφοδοτείται από τάση της µορφής V = V 0 ηµ(ωt), της οποίας µπορούµε να µεταβάλλουµε την κυκλική συχνότητα ω. Να αντιστοιχίσετε τις σχέσεις της αριστερής στήλης µε τις εκφράσεις της δεξιάς στήλης. Α.0 < ω < ω 0 1. Μεγιστοποίηση της έντασης του ϱεύµατος Β. ω = ω 0 2. Αύξηση της ω ϑα οδηγήσει σε ελάττωση του Ι. Γ. ω > ω 0 3. Αύξηση της ω ϑα οδηγήσει σε αύξηση του Ι Ενα σύστηµα µε ιδιοσυχνότητα f 0 εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε συχνότητα f f 0 Το πλάτος της ταλάντωσης του συστήµατος εξαρτάται από : α. την ιδιοσυχνότητα f 0 ϐ. τη συχνότητα f γ. τη διαφορά f f 0 δ. τη σταθερά επαναφοράς του συστήµατος Ενα κύκλωµα RLC εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε σταθερό πλάτος έντασης ϱεύµατος Ι. Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες α. Η ενέργεια που απορροφά το κύκλωµα από τον διεγέρτη σε κάθε περίοδο είναι ίση µε 1 2 LI2. ϐ. Η συχνότητα ταλάντωσης του κυκλώµατος είναι ίση µε τη συχνότητα του διεγέρτη. γ. Εφόσον το πλάτος της ταλάντωσης δεν µειώνεται, δεν χρειάζεται να προσφέρουµε ενέργεια στο κύκλωµα για να διατηρήσουµε την ταλάντωση. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 8

9 δ. Για να διατηρείται το πλάτος της ταλάντωσης σταθερό, πρέπει να προσφέρουµε στο κύκλω- µα περιοδικά ενέργεια µε συχνότητα απαραίτητα ίση µε την ιδιοσυχνότητα του κυκλώµατος Ραδιοφωνικός δέκτης περιέχει ένα ιδανικό κύκλωµα LC για την επιλογή σταθµών. Ενας ϱαδιοφωνικός σταθµός εκπέµπει σε συχνότητα µικρότερη από την ιδιοσυχνότητα του ιδανικού κυκλώµατος LC. Για να συντονιστεί ο δέκτης µε το σταθµό πρέπει. α. να αυξήσουµε την χωρητικότητα του πυκνωτή ϐ. να µειώσουµε την χωρητικότητα του πυκνωτή γ. να µειώσουµε τον συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου δ. να µειώσουµε το συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου και την χωρητικότητα του πυκνωτή Ενα υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. που έχουν ίδια διεύθυνση και περίοδο. Οι δύο ταλαντώσεις έχουν πλάτη 3cm και 4cm, ενώ η συνισταµένη ταλάντωση έχει πλάτος 5cm. Οι δύο ταλαντώσεις έχουν διαφορά ϕάσης : α. Μηδέν ϐ. π 2 γ. π 4 δ. π ύο Α.Α.Τ. έχουν αποµακρύνσεις που περιγράφονται από τις εξισώσεις : x 1 = A 1 ηµ(ωt π 6 ) και x 2 = A 2 ηµ(ωt + π 2 ) α. Η διαφορά ϕάσης των δύο ταλαντώσεων είναι π/6. ϐ. Η διαφορά ϕάσης των δύο ταλαντώσεων είναι 2π/3 γ. Η αποµάκρυνση x 2 προηγείται ϕασικά της x 1 κατά π/2. δ. εν µπορούµε να υπολογίσουµε τη διαφορά ϕάσης των δύο ταλαντώσεων, γιατί οι αποµακρύνσεις τους περιγράφονται από διαφορετικές συναρτήσεις Ενα υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. που έχουν την ίδια διεύθυνση και περίοδο και περιγράφονται από τις εξισώσεις : x 1 = Aηµ(ωt + π) 3 και x 2 = A 3ηµ(ωt ) Η εξίσωση της συνισταµένης ταλάντωσης είναι : π 6 α. x = Aηµ(ωt) ϐ. x = 2Aηµ(ωt + π 6 ) γ. x = A 2ηµ(ωt + π 2 ) δ. x = 2Aηµ(ωt) Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 9

10 1.36. Ποια από τις επόµενες προτάσεις είναι λανθασµένη : α. Το διακρότηµα είναι µία ευθύγραµµη περιοδική κίνηση. ϐ. Η µέγιστη τιµή του πλάτους του διακροτήµατος εξαρτάται από την περίοδο του. γ. Το πλάτος του διακροτήµατος είναι αρµονική συνάρτηση του χρόνου. δ. Η περίοδος του διακροτήµατος είναι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ δύο διαδοχικών µηδενισµών του πλάτους Το πλάτος του διακροτήµατος : α. Είναι σταθερό µε τιµή 2Α. ϐ. Υπολογίζεται από τη σχέση A = 2Aηµ( ω 1+ω 2 γ. Μεταβάλλεται αργά συνηµιτονοειδώς µε το χρόνο έχοντας σαν ακραίες τιµές τις ± 2Α. 2 ) δ. Μεταβάλλεται µε το χρόνο περιοδικά µε περίοδο T δ = 1 των συνιστωσών ταλαντώσεων. f 1 +f 2 όπου f 1 και f 2 οι συχνότητες Ενα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα τις ταλαντώσεις µε εξισώσεις : x 1 = Aηµ(2πf 1 t) και x 2 = Aηµ(2πf 2 t) Οι ταλαντώσεις έχουν την ίδια διεύθυνση, την ίδια ϑέση ισορροπίας και συχνότητες που διαφέρουν λίγο µεταξύ τους. α. 1 Το σώµα εκτελεί µία περιοδική κίνηση, η οποία όµως δεν είναι απλή αρµονική ταλάντωση. ϐ. Το πλάτος της συνισταµένης κίνησης µεταβάλλεται αρµονικά µε το χρόνο. γ. Η µέγιστη τιµή του πλάτους της συνισταµένης κίνησης είναι 2Α. δ. Ο χρόνος µεταξύ δύο διαδοχικών µηδενισµών του πλάτους είναι σταθερός Υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρµονικές ταλαντώσεις µε την ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας, ενώ περιγράφονται από τις εξισώσεις : x 1 = 10ηµ(202πt) και x 2 = 10ηµ(198πt) (x 1, x 2 σε cm και t σε s) α. Η κυκλική συχνότητα της συνισταµένης κίνησης του υλικού σηµείου είναι ω = 200rad/s ϐ. Το πλάτος του διακροτήµατος είναι 20 cm γ. Η περίοδος του διακροτήµατος είναι T δ = 1/2s δ. Σε χρόνο ίσο µε την περίοδο του διακροτήµατος T δ, η περιοδική κίνηση επαναλαµβάνεται 50 ϕορές. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 10

11 1.40. Σώµα συµµετέχει ταυτόχρονα σε δύο αρµονικές ταλαντώσεις που περιγράφονται από τις σχέσεις x 1 = Aηµω 1 t και x 2 = Aηµω 2 t, των οποίων οι συχνότητες διαφέρουν λίγο µεταξύ τους. Η συνισταµένη ταλάντωση έχει : α. συχνότητα 2(ω 1 ω 2 ) ϐ. συχνότητα ω 1 + ω 2 γ. πλάτος που µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών 0 και 2Α δ. πλάτος που µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών 0 και Α Στο διάγραµµα του σχήµατος παριστάνονται οι γραφικές παραστάσεις των αποµακρύνσεων δύο Α.Α.Τ. µε πλάτη A 1 και A 2, καθώς και η σύνθεση τους. α. Οι συνιστώσες ταλαντώσεις έχουν την ίδια συχνότητα. ϐ. Η διαφορά ϕάσης ανάµεσα στις δύο συνιστώσες ταλαντώσεις είναι π. γ. Το πλάτος της συνισταµένης ταλάντωσης είναι A = A 1 A 2. δ. Η συνισταµένη ταλάντωση είναι συµφασική της ταλάντωσης µε πλάτος A Θέµα Β - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής µε αιτιολόγηση 2.1. Το ιδανικό κύκλωµα L C του σχήµατος εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, µε περίοδο T.Τη χρονική στιγµή t = 0 ο πυκνωτής είναι αφόρτιστος και το κύκλωµα διαρ- ϱέεται από ϱεύµα µε τη ϕορά που έχει σχεδιαστεί στο σχήµα. Το ϕορτίο του οπλισµού Λ του πυκνωτή, τη χρονική στιγµή t 1 = t 0 + 3T, ϑα είναι : 4 α. µέγιστο ϑετικό Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 11

12 ϐ. µηδέν γ. µέγιστο αρνητικό 2.2. Στο σχήµα ϕαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των χρονικών εξισώσεων ϕορτίου q t, στη χρονική διάρκεια 0 έως t 0, για δύο ιδανικά κυκλώµατα L C. Οι συντελεστές αυτεπαγωγής των πηνίων στα δύο κυκλώµατα συνδέονται µε τη σχέση L 2 = 4L 1. Η σχέση που συνδέει τις χωρητικότητες των δύο πυκνωτών είναι : α. C 2 = C 1 9 ϐ. C 2 = C 1 4 γ. C 2 = C ιαθέτουµε δύο κυκλώµατα ηλεκτρικών ταλαντώσεων, τα Α και Β. Οι χωρητικότητες των πυκνωτών στα δύο κυκλώµατα είναι ίσες. Στο σχήµα παριστάνεται η ένταση του ϱεύµατος στα κυκλώµατα Α και Β, σε συνάρτηση µε το χρόνο. Αν η ολική ενέργεια του κυκλώµατος Α είναι Ε, η ολική ενέργεια του κυκλώµατος Β είναι : α. 4E 9 ϐ. 2E 3 γ. 9E 4 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 12

13 2.4. Στο κύκλωµα του σχήµατος, αρχικά ο διακόπτης είναι κλειστός, ο πυκνωτής είναι α- ϕόρτιστος και το κύκλωµα διαρρέεται από σταθερό ϱεύµα. Οταν ανοίξουµε το διακόπτη, ο πυκνωτής : α. ϑα παραµείνει αφόρτιστος. ϐ. ϑα ϕορτιστεί, µε τον οπλισµό Κ να αποκτά πρώτος ϑετικό ϕορτίο. γ. ϑα ϕορτιστεί, µε τον οπλισµό Λ να αποκτά πρώτος ϑετικό ϕορτίο Στο ιδανικό κύκλωµα LC του σχήµατος έχουµε αρχικά τους διακόπτες 1 και 2 α- νοικτούς.ο πυκνωτής χωρητικότητας C 1 έχει ϕορτιστεί µέσω πηγής συνεχούς τάσης µε ϕορτίο Q 1. Τη χρονική στιγµή t o = 0 ο διακόπτης 1 κλείνει, οπότε στο κύκλωµα LC 1 έχουµε αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. Τη χρονική στιγµή t 1 = 5T, όπου Τ η περίοδος 4 της ταλάντωσης του κυκλώµατος LC 1, ο διακόπτης 1 ανοίγει και ταυτόχρονα κλείνει ο 2. Το µέγιστο ϕορτίο Q 2 που ϑα αποκτήσει ο πυκνωτής χωρητικότητας C 2, όπου C 2 = 4C 1, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώµατος LC 2 ϑα είναι ίσο µε : α. Q 1 ϐ. Q 1 2 γ. 2Q 1 Πανελλήνιες Εξετάσεις - Ιούνης 2006 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 13

14 2.6. Στο κύκλωµα του σχήµατος ο πυκνωτής είναι ϕορτισµένος και ο διακόπτης ϐρίσκεται στη ϑέση Β. Τη χρονική στιγµή t 0 = 0 ο διακόπτης τίθεται στη ϑέση Α και αρχίζει να εκτελείται ηλεκτρική ταλάντωση µε περίοδο Τ. Τη χρονική στιγµή t 1 = 5T 8 ο διακόπτης µεταφέρεται στη ϑέση Γ. Αν I max,1 είναι το µέγιστο ϱεύµα στο κύκλωµα L 1 C και I max,2 το µέγιστο ϱεύµα στο κύκλωµα L 2 C, τότε : α. I max,1 = 2 I max,2 ϐ. I max,1 = 3 I max,2 γ. I max,1 = 2 I max,2 ίνεται L 1 = L 2 και ότι ο διακόπτης µεταφέρεται από τη µία ϑέση στην άλλη ακαριαία και χωρίς να δηµιουργηθεί σπινθήρας. Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις - Ιούνιος Στο ιδανικό κύκλωµα LC του σχήµατος έχουµε αρχικά τους διακόπτες 1 και 2 ανοικτούς. Οι πυκνωτές χωρητικότητας C 1 και C 2 έχουν ϕορτιστεί µέσω πηγών συνεχούς τάσης µε ϕορτία Q 1 = Q 2 = Q. Τη χρονική στιγµή t 0 = 0 ο διακόπτης 1 κλείνει, οπότε στο κύκλωµα LC 1 έχουµε αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. Τη χρονική στιγµή t 1 = 5T 4, όπου T 1 η περίοδος της ταλάντωσης του κυκλώµατος LC 1, ο διακόπτης 1 ανοίγει και ταυτόχρονα κλείνει ο διακόπτης 2. ίνεται ότι C 2 = 2C 1. Το µέγιστο ϕορτίο που ϑα αποκτήσει ο πυκνωτής χωρητικότητας C 2 κατά τη διάρκεια της ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώµατος LC 2 είναι : α. 3Q 2 ϐ. Q 3 γ. 3Q Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις - Ιούνιος 2012 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 14

15 2.8. Ενα ιδανικό κύκλωµα L C (1) έχει πυκνωτή µε χωρητικότητα C και πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L, ενώ ένα άλλο ιδανικό κύκλωµα L C (2) έχει τον ίδιο πυκνωτή, αλλά πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής 4L. Φορτίζουµε τον πυκνωτή του κυκλώµατος (1) µε πηγή τάσης V και τον πυκνωτή του κυκλώµατος (2) µε πηγή τάσης 2V και τα διεγείρουµε ώστε να εκτελούν αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Ο λόγος των ενεργειών στα δυο κυκλώµατα E 2 E 1 ϑα είναι : α. 1 ϐ. 2 γ Στο κύκλωµα του σχήµατος ο πυκνωτής χωρητικότητας C = F είναι ϕορτισµένος σε τάση V c = 20V και το ιδανικό πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L = H.Τη χρονική στιγµή t 0 = 0 κλείνουµε το διακόπτη δ. Κάποια µεταγενέστερη χρονική στιγµή t 1, το ϕορτίο του πυκνωτή είναι µηδέν και η ένταση του ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο είναι 6 Α. Από τη στιγµή t 0 έως τη στιγµή t 1 η συνολική ενέργεια της ηλεκτρικής ταλάντωσης µειώθηκε κατά : α J ϐ J γ J Πανελλήνιες Εξετάσεις - Μάης Το πλάτος µιας ϕθίνουσας ταλάντωσης δίνεται από τη σχέση A = A 0 e Λt. Ο χρόνος που απαιτείται ώστε η ολική ενέργεια της ταλάντωσης να γίνει η µισή της αρχικής (E = E 0 2 )είναι : α. t = ln2 Λ ϐ. t = ln2 2Λ γ. t = Λ ln2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 15

16 2.11. Το πλάτος µιας ϕθίνουσας ταλάντωσης δίνεται από τη σχέση A = A 0 e Λt. Ο χρόνος που απαιτείται ώστε το πλάτος της ταλάντωσης να γίνει το µισό του αρχικού (A = A 0 2 ) είναι : α. t = ln2 Λ ϐ.t = ln4 Λ γ. t = Λ ln Ενα σύστηµα ξεκινά ϕθίνουσες ταλαντώσεις µε αρχική ενέργεια E 0 και αρχικό πλάτος A 0. Το έργο της δύναµης αντίστασης µετά από Ν ταλαντώσεις είναι 84 J. Άρα το πλάτος ταλάντωσης µετά από Ν ταλαντώσεις είναι : α. A 0 4 ϐ. 4A 0 10 γ. A Ταλαντωτής που εκτελεί ϕθίνουσα ταλάντωση έχει τη χρονική στιγµή t = 0 ενέργεια E 0 και πλάτος A 0. Τη χρονική στιγµή t 1 η ενέργεια του ταλαντωτή έχει ελαττωθεί κατά 15E Τη χρονική στιγµή t 1 το πλάτος Α της ταλάντωσης είναι : α. A 0 2 ϐ. A 0 4 Πανελλήνιες Εξετάσεις Οµογενών - Σεπτέµβρης 2013 γ. A Για ένα σύστηµα που εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε συχνότητα f = 10Hz, ϐρίσκεται σε κατάσταση συντονισµού και έχει πλάτος ταλάντωσης A = 8cm, ισχύουν τα εξής : α. έχει σταθερά απόσβεσης b = 0. ϐ. έχει απώλειες ενέργειας ανά περίοδο λιγότερες, από αυτές που ϑα είχε αν η συχνότητα του διεγέρτη γίνει 6 Hz. γ. το πλάτος ταλάντωσης µπορεί να γίνει µεγαλύτερο από αυτό που έχει, αρκεί να ελαττώσου- µε τη σταθερά απόσβεσης Ενας ϱαδιοφωνικός σταθµός εκπέµπει στα 100 M Hz. Αν για τη λήψη αυτού του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος χρησιµοποιείται δέκτης µε κύκλωµα R L C, στο οποίο το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L = 2mH, η τιµή της χωρητικότητας του πυκνωτή για την οποία συντονίζεται ο δέκτης είναι : α. C = 12, F ϐ. C = F Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 16

17 γ. C = F ( ίνεται π 2 = 10) Ενα σύστηµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση πλάτους Α και συχνότητας f = 15Hz. Η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος είναι 17Hz. Αν η συχνότητα του διεγέρτη γίνει 16Hz τότε το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης : α. ϑα γίνει µικρότερο από Α. ϐ. ϑα γίνει µεγαλύτερο από Α. γ. ϑα παραµείνει Α Ενα σύστηµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση συχνότητας f = 30Hz και πλάτους Α. Η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος είναι 25 Hz. Αν αυξήσουµε τη σταθερά απόσβεσης b του συστήµατος χωρίς να µεταβάλλουµε τη συχνότητα του διεγέρτη, τότε : α. το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης ϑα µειωθεί. ϐ. η συχνότητα της εξαναγκασµένης ταλάντωσης ϑα γίνει λίγο µικρότερη από 30Hz. γ. η συχνότητα της εξαναγκασµένης ταλάντωσης ϑα γίνει λίγο µικρότερη από 25 Hz Ενα σώµα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σηµείο, µε εξισώσεις x 1 = 0, 7ηµ2πt και x 2 = 0, 4ηµ2πt (όλα τα µεγέθη στο S.I.). Η σύνθετη ταλάντωση περιγράφεται (στο S.I.) από την εξίσωση : α. x = 0, 3ηµ2πt ϐ. x = 1, 1ηµ4πt γ. x = 1, 1ηµ2πt Ενα σώµα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σηµείο, µε εξισώσεις x 1 = 0, 3ηµ2πt και x 2 = 0, 8ηµ(2πt + π) (όλα τα µεγέθη στο S.I.) Η σύνθετη ταλάντωση περιγράφεται από την εξίσωση : α. x = 1, 1ηµ(2πt + π) ϐ. x = 0, 5ηµ2πt γ. x = 0, 5ηµ(2πt + π) Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 17

18 2.20. Ενα σώµα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων, γύρω από το ίδιο σηµείο και έχουν ίδια ενέργεια (E 1 = E 2 ), ίδια συχνότητα και ίδια διεύθυνση. Η ολική ενέργεια της σύνθετης ταλάντωσης είναι ίση µε την ενέργεια των δύο ταλαντώσεων (E = E 1 = E 2 ), όταν η διαφορά ϕάσης των δύο Α.Α.Τ. είναι : α. 0 o ϐ. 60 o γ. 120 o Υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις, γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας και στην ίδια διεύθυνση. Οι ταλαντώσεις περιγράφονται από τις σχέσεις : y 1 = Aηµ(ωt + π 3 ) y 2 = 3Aηµ(ωt π 6 ) Αν E 1, E 2, E είναι οι ενέργειες ταλάντωσης για την πρώτη, για τη δεύτερη και για τη συνισταµένη ταλάντωση, τότε ισχύει : α. E = E 1 E 2 ϐ. E = E 1 + E 2 γ. E 2 + E E2 2 Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις - Ιούνης Ενα σώµα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο. Οι εξισώσεις των δύο ταλαντώσεων είναι x 1 = 0, 4ηµ(1998πt) και x 2 = 0, 4ηµ(2002πt)(S.I.). Ο χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους της ιδιόµορφης ταλάντωσης (διακροτήµατος) του σώµατος είναι : α. 0,5 s ϐ. 1s γ. 2s Σώµα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων, ίδιου πλάτους και διεύθυνσης. Οι συχνότητες f 1 και f 2 (f 2 > f 1 ) αντίστοιχα των δύο ταλαντώσεων διαφέρουν µεταξύ τους 4 Hz, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται διακρότηµα. Αν η συχνότητα f 1 αυξηθεί κατά 8 Hz, ο χρόνος που µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους ϑα : α. παραµείνει ο ίδιος. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 18

19 ϐ. µειωθεί κατά 4 s. γ. αυξηθεί κατά 4 s Ενα σώµα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο µε το ίδιο πλάτος Α και συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο. Αν T 1 και T 2 είναι αντίστοιχα οι περίοδοι των δύο ταλαντώσεων, τότε η περίοδος της περιοδικής κίνησης που προκύπτει δίνεται από τον τύπο : α. T = T 2 T 1 ϐ. T = T 2 + T 1 2 γ. T = 2T 1T 2 T 2 + T Σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. της ίδιας συχνότητας, που γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο και στην ίδια διεύθυνση. Αν οι εξισώσεις των επιµέρους ταλαντώσεων είναι : x 1 = A 1 ηµωt(s.i.) και x 2 = A 2 ηµ(ωt + φ) (S.I.) µε, τότε η αρχική ϕάση φ, ώστε η σύνθετη ταλάντωση να έχει πλάτος (A = A 1 = A 2 ) είναι : α. φ = 0 ϐ. φ = 2π 3 γ. φ = π Ενας παρατηρητής ακούει τον ήχο από δύο διαπασών που λειτουργούν ταυτόχρονα και παράγουν ήχους µε συχνότητες f 1 = 1000Hz και f 2. Ο παρατηρητής αντιλαµβάνεται τα παραγόµενα διακροτήµατα να έχουν περίοδο 0, 25s. Παρατηρούµε ότι αν αυξηθεί η συχνότητα f 2 του δεύτερου διαπασών κατά 2Hz τότε ο χρόνος µεταξύ δύο διαδοχικών µηδενισµών της έντασης του ήχου αυξάνεται. Η συχνότητα f 2 του δεύτερου διαπασών είναι : α. 4Hz ϐ. 1004Hz γ. 996Hz Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 19

20 2.27. Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων µε παραπλήσιες συχνότητες f 1 και f 2, ίδιας διεύθυνσης και ίδιου πλάτους, που γίνονται γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας, µε f 1 > f 2, παρουσιάζονται διακροτήµατα µε περίοδο διακροτήµατος T = 2s. Αν στη διάρκεια του χρόνου αυτού πραγµατοποιούνται 200 πλήρεις ταλαντώσεις, οι συχνότητες f 1 και f 2 είναι : α. f 1 = 200, 5Hz και f 2 = 200Hz ϐ. f 1 = 100, 25Hz και f 2 = 99, 75Hz γ. f 1 = 50, 2Hz και f 2 = 49, 7Hz Πανελλήνιες Εξετάσεις - Ιούνης Θέµα Γ - Ασκήσεις 3.1. Ιδανικό κύκλωµα περιλαµβάνει πυκνωτή χωρητικότητας C, ιδανικό πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L και διακόπτη, που είναι αρχικά ανοικτός. Φορτίζουµε τον πυκνωτή µε ϕορτίο Q = 100µC και κλείνουµε το διακόπτη, οπότε το κύκλωµα εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Κάποια χρονική στιγµή t το ϕορτίο του αρχικά ϑετικά ϕορτισµένου οπλισµού του πυκνωτή είναι q = 60µC και συνεχίζει να αυξάνεται. Την ίδια στιγµή η ένταση του ϱεύµατος στο κύκλωµα είναι i = 80mA. Να υπολογίσετε : α. τη γωνιακή συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης. ϐ. το ϱυθµό µε τον οποίο το ϕορτίο αποθηκεύεται στον ϑετικό οπλισµό του πυκνωτή τη χρονική στιγµή t. γ. το ϱυθµό µεταβολής της έντασης του ϱεύµατος στο κύκλωµα τη χρονική στιγµή t Πυκνωτής χωρητικότητας C ϕορτίζεται από ηλεκτρική πηγή συνεχούς τάσης. Στη συνέχεια αποσυνδέουµε την πηγή ϕόρτισης και συνδέουµε τα άκρα του µε αγωγούς µηδενικής αντίστασης σε ιδανικό πηνίο, που έχει συντελεστή αντεπαγωγής L = 0, 4H, µέσω διακόπτη. Τη χρονική στιγµή t = 0 κλείνουµε το διακόπτη, οπότε το κύκλωµα αρχίζει να εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Η εξίσωση του ϕορτίου του πυκνωτή δίνεται από τη σχέση q = 0, 4συν(1000t)µC. α. Να υπολογίσετε την χωρητικότητα του πυκνωτή. ϐ. Να γράψετε την εξίσωση της έντασης του ϱεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα σε συνάρτηση µε το χρόνο. γ. Να υπολογίσετε την τιµή της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή όταν η τιµή της έντασης του ϱεύµατος είναι 0, A. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 20

21 3.3. Ιδανικό κύκλωµα περιλαµβάνει πυκνωτή χωρητικότητας C = 40µC, ιδανικό πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L = 4mH και διακόπτη, που είναι αρχικά ανοικτός. Φορτίζουµε τον πυκνωτή σε τάση V = 100volt και τη χρονική στιγµή κλείνουµε το διακόπτη, οπότε το κύκλωµα εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. α. Να υπολογίσετε τη γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης. ϐ. Να υπολογίσετε τη µέγιστη τιµή της έντασης του ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο. γ. Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις του ϕορτίου και της έντασης του ϱεύµατος. δ. Να υπολογίσετε την (ολική) ενέργεια της ταλάντωσης Σε ένα ιδανικό ηλεκτρικό κύκλωµα το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L = 4mH, ενώ ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C = 160µF. Στο κύκλωµα υπάρχει διακόπτης, ο οποίος αρχικά είναι ανοικτός. Ο πυκνωτής ϕορτίζεται πλήρως και τη χρονική στιγµή t = 0 ο διακόπτης κλείνει, οπότε το κύκλωµα κάνει αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. Η ολική ενέργεια του κυκλώµατος είναι E = J. Να υπολογίσετε : α. Την περίοδο Τ της ταλάντωσης. ϐ. Τη µέγιστη τιµή της έντασης του ϱεύµατος στο κύκλωµα. γ. Το ϕορτίο του πυκνωτή τη χρονική στιγµή t 1, κατά την οποία η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή γίνεται για δεύτερη ϕορά ίση µε την ενέργεια του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο. δ. Την παραπάνω χρονική στιγµή t Στο κύκλωµα του σχήµατος δίνονται : πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναµης E = 5V µηδενικής εσωτερικής αντίστασης, πυκνωτής χωρητικότητας C = F, πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L = H. Αρχικά ο διακόπτης 1 είναι κλειστός και ο διακόπτης 2 ανοιχτός α. Να υπολογίσετε το ϕορτίο Q του πυκνωτή. Ανοίγουµε το διακόπτη 1 και τη χρονική στιγµή τ=0 κλείνουµε το διακόπτη 2. Το κύκλωµα LC αρχίζει να εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 21

22 ϐ. Να υπολογίσετε την περίοδο των ηλεκτρικών ταλαντώσεων. γ. Να γράψετε την εξίσωση σε συνάρτηση µε το χρόνο για την ένταση του ηλεκτρικού ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο. δ. Να υπολογίσετε το ηλεκτρικό ϕορτίο του πυκνωτή τη χρονική στιγµή κατά την οποία η ε- νέργεια του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο είναι τριπλάσια από την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή. Πανελλήνιες Εξετάσεις - Μάης Πυκνωτής ϕορτίζεται από πηγή µε ΗΕ E = 100V olt. Ο πυκνωτής ϕορτίζεται και η µέγιστη τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας που αποθηκεύεται σε αυτόν ισούται µε U Emax = J. Να υπολογίσετε : α. την χωρητικότητα του πυκνωτή Αποσυνδέουµε τον πυκνωτή από την πηγή και τον συνδέουµε µε πηνίο αυτεπαγωγής L = 10mH, οπότε το κύκλωµα αρχίζει να εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Να υπολογίσετε : ϐ. την συχνότητα των ηλεκτρικών ταλαντώσεων γ. την απόλυτη τιµή της τάσης στα άκρα του πυκνωτή την χρονική στιγµή που η ένταση του ϱεύµατος ισούται µε i 1 = 0, 5 3A. δ. το πηλίκο της ενέργειας του µαγνητικού πεδίου προς την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή την στιγµή κατά την οποία η ένταση του ϱεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα ισούται µε το µισό της µέγιστης τιµής της Το πλάτος µιας ϕθίνουσας αρµονικής ταλάντωσης µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο σύµ- ϕωνα µε τη σχέση A = A 0 e Λt. Το πλάτος της ταλάντωσης τη χρονική στιγµή t = 0είναι A 0 = 8cm και τη χρονική στιγµή t = 20s είναι A 1 = 2cm. α. Ποια είναι η τιµή της σταθεράς Λ της ταλάντωσης ; ϐ. Πόσος χρόνος χρειάζεται ώστε το πλάτος της ταλάντωσης να µείνει το µισό του αρχικού ; γ. Ποιο είναι το πλάτος της ταλάντωσης τη χρονική στιγµή t = 30s; δίνεται : ln2 = 0, Το πλάτος µιας ϕθίνουσας αρµονικής ταλάντωσης µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο σύµ- ϕωνα µε τη σχέση A = A 0 e Λt. Η σταθερά Λ της ταλάντωσης ισούται µε Λ = 0, 014s 1. α. Να ϐρείτε µετά από πόσο χρονικό διάστηµα το σύστηµα ϑα έχει χάσει τα 3/4 της αρχικής του ενέργειας. ϐ. Να υπολογιστεί ο αριθµός των ταλαντώσεων Ν που πραγµατοποιεί το σύστηµα µέχρι να υποτετραπλασιαστεί η αρχική του ενέργεια. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 22

23 γ. Αν τη χρονική στιγµή t = 0 η ενέργεια της ταλάντωσης είναι E 0 και µετά από χρόνο t = t 1 η % ελάττωση της ενέργειας ταλάντωσης είναι 36% να ϐρείτε την % ελάττωση του πλάτους της ταλάντωσης. ίνεται ότι η περίοδος των ταλαντώσεων είναι T = 0, 5s και ln2 = 0, Το πλάτος µιας ϕθίνουσας αρµονικής ταλάντωσης µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο σύµ- ϕωνα µε τη σχέση A = A 0 e (ln4)t. Σε χρονικό διάστηµα 10 Τ, όπου Τ η περίοδος της ϕθίνουσας ταλάντωσης, το πλάτος ελαττώνεται στο µισό της αρχικής του τιµής. Να υπολογίσετε : α. την περίοδο Τ της ϕθίνουσας ταλάντωσης. ϐ. τον αριθµό των ταλαντώσεων Ν που πρέπει να πραγµατοποιηθούν ώστε το πλάτος να µειω- ϑεί από A 0 4 σε A γ. Το κλάσµα της αρχικής ενέργειας που έχασε ο ταλαντωτής στο χρονικό διάστηµα που πέρασε για να ελαττωθεί το πλάτος της ταλάντωσης από A 0 4 σε A Σώµα µάζας m = 2kg ισορροπεί δεµένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου στα- ϑεράς k = 200N/m, το πάνω άκρο του οποίου είναι στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο. Το σώµα εκτελεί ϕθίνουσα ταλάντωση και η δύναµη απόσβεσης που επενεργεί πάνω του είναι της µορφής F = 0.5υ(S.I.). Εφαρµόζουµε στο σύστηµα περιοδική δύναµη διέγερσης µε συχνότητα 5 Hz, οπότε αποκαθίσταται ταλάντωση σταθερού πλάτους που π είναι ίσο µε 0, 2m. Αν η αρχική ϕάση της ταλάντωσης σταθερού πλάτους είναι φ 0 = 0, τότε : α. Να γράψετε τις εξισώσεις της αποµάκρυνσης και της ταχύτητας της εξαναγκασµένης ταλάντωσης. ϐ. Να υπολογίσετε το µέγιστο ϱυθµό απορρόφησης ενέργειας του ταλαντωτή από τον διεγέρτη, κατά τη διάρκεια µιας περιόδου. γ. Αν αυξήσουµε τη συχνότητα του διεγέρτη το πλάτος της ταλάντωσης ϑα αυξηθεί ή ϑα ελαττωθεί Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Ενα σώµα µάζας 250g εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σηµείο, µε εξισώσεις x 1 = 0, 08ηµ4πt και x 2 = 0, 08 3ηµ(4πt + π (όλα τα µεγέθη στο S.I.). 2 α. Να υπολογισθεί το πλάτος Α της συνισταµένης ταλάντωσης που εκτελεί το σώµα. ϐ. Να γραφεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης της ταλάντωσης που εκτελεί το σώµα. γ. Να ϐρεθεί η δύναµη επαναφοράς τη στιγµή που το σώµα περνά από τη ϑέση x = 0, 1m. δ. Να υπολογισθεί ο λόγος της κινητικής προς τη δυναµική ενέργεια της ταλάντωσης του υλικού σηµείου τη στιγµή που περνά από τη ϑέση x = 0, 08m. ίνεται : π 2 = 10. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 23

24 3.12. Υλικό σηµείο Σ εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων, οι οποίες γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας. Οι ταλαντώσεις περιγράφονται από τις εξισώσεις x 1 = 2ηµ10t και x 2 = 2 3ηµ(10t + π, ( και x σε cm, t σε s ). 3 α. Να υπολογισθεί το πλάτος της συνισταµένης απλής αρµονικής ταλάντωσης που εκτελεί το Σ. ϐ. Να ϐρεθεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης της ταλάντωσης που εκτελεί το Σ. γ. Να γραφεί η εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης του Σ. δ. Να υπολογισθεί η αλγεβρική τιµή της ταχύτητας τη χρονική στιγµή t = π s µετά από τη 15 στιγµή t = Ενα σώµα µάζας m = 0, 1kg εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σηµείο και οι αποµακρύνσεις τους δίνονται από το παρακάτω διάγραµµα. α. Να γραφεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης των δύο ταλαντώσεων. ϐ. Να γραφεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης της συνισταµένης ταλάντωσης και να παρασταθεί γραφικά στο ίδιο διάγραµµα µε τις δύο επιµέρους ταλαντώσεις. γ. Να υπολογισθεί η ενέργεια της συνισταµένης ταλάντωσης. δ. Να ϐρεθεί η αποµάκρυνση της σύνθετης ταλάντωσης, τη χρονική στιγµή που η κινητική ενέργεια γίνει τριπλάσια της δυναµικής, για πρώτη ϕορά. ίνεται : π 2 = 10. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 24

25 3.14. Ενα διαπασών παράγει ήχο συχνότητας f 1 = 1001Hz. Αν ϕέρουµε πολύ κοντά ένα δεύτερο διαπασών, περίπου ίδιο µε το πρώτο, παράγεται και ένας δεύτερος ήχος συχνότητας f 2 που είναι λίγο µικρότερη από την πρώτη. Ο σύνθετος ήχος που ακούει τότε ένας παρατηρητής έχει συχνότητα f = 1000Hz. Να υπολογισθεί : α. η συχνότητα f 2. ϐ. η συχνότητα µεταβολής του πλάτους της σύνθετης κίνησης. γ. πόσες ϕορές µηδενίζεται η ένταση του ήχου που ακούει ο παρατηρητής σε χρόνο t = 2s. δ. Ενα µόριο του αέρα ταλαντώνεται εξαιτίας του ήχου που παράγουν τα διαπασών. Να υπολογισθεί πόσες ϕορές περνά από τη ϑέση ισορροπίας του σε χρόνο ίσο µε τη περίοδο των διακροτηµάτων Ενα σώµα µάζας m = 0, 2kg εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σηµείο. Στο παρακάτω διάγραµµα, ϕαίνεται η γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης της πρώτης ταλάντωσης x 1 (t) και της συνισταµένης ταλάντωσης x(t). α. Να υπολογισθεί η σταθερά της συνισταµένης ταλάντωσης. ϐ. Να γραφεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης της πρώτης και της συνισταµένης ταλάντωσης. γ. Να γραφεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης της δεύτερης ταλάντωσης και να παρασταθεί γραφικά στο ίδιο διάγραµµα. δ. Να ϐρεθεί η κινητική ενέργεια του σώµατος τη χρονική στιγµή Σώµα µάζας m = 0, 5kg εκτελεί ταυτοχρόνως δύο Α.Α.Τ. της ίδιας συχνότητας που γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο και στην ίδια διεύθυνση. Οι δύο Α.Α.Τ. περιγράφονται από τις εξισώσεις : x 1 = 0, 5ηµ20πt(S.I.) και x 2 = 0, 7ηµ(20πt + π)(s.i.) α. Να ϐρεθεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης και της ταχύτητας σε σχέση µε το χρόνο για τη σύνθετη ταλάντωση. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 25

26 ϐ. Να υπολογιστεί η περίοδος της σύνθετης ταλάντωσης. γ. Να υπολογιστεί το πλάτος της δύναµης επαναφοράς για τη σύνθετη ταλάντωση. δ. Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώµατος όταν η αποµάκρυνσή του είναι x = 0, 1m. ίνεται π 2 = Σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. της ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο, µε το ίδιο πλάτος και συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο. Οι ε- πιµέρους ταλαντώσεις περιγράφονται από τις εξισώσεις x 1 = 0, 2ηµ100πt(S.I.) και x 2 = 0, 7ηµ(102πt)(S.I.) α. Να γραφεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης σε σχέση µε το χρόνο για τη σύνθετη ταλάντωση. ϐ. Να υπολογιστεί η χρονική στιγµή που µηδενίζεται το πλάτος για πρώτη ϕορά. γ. Να υπολογιστεί ο χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους. 4. Θέµα - Προβλήµατα 4.1. Στο κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος η ηλεκτρική πηγή έχει ΗΕ E = 20volt και εσωτερική αντίσταση r = 1Ω, ο αντιστάτης έχει αντίσταση R = 9Ω, ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C = 10µF και το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L = 16mH. Ο µεταγωγός διακόπτης είναι αρχικά στη ϑέση (1) και το πηνίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ϱεύµα σταθερής έντασης. Τη χρονική στιγµή t = 0, µεταφέρουµε απότοµα το διακόπτη στη ϑέση (2) χωρίς να δηµιουργηθεί σπινθήρας, οπότε στο ιδανικό κύκλωµα L C διεγείρεται αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. α. Να ϐρείτε τη σταθερή ένταση του ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο καθώς και την αποθηκευµένη ενέργεια µαγνητικού πεδίου όταν ο διακόπτης ϐρίσκεται στη ϑέση (1). Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 26

27 ϐ. Ποιος οπλισµός του πυκνωτή ϑα ϕορτιστεί πρώτος ϑετικά και γιατί Ποιά χρονική στιγµή ο οπλισµός του πυκνωτή ϑα αποκτήσει για πρώτη ϕορά µέγιστο ϕορτίο µε αρνητική πολικότητα Ποια χρονική στιγµή το πηνίο για πρώτη ϕορά ϑα διαρρέεται από ϱεύµα µέγιστης τιµής και ϕοράς από το Β προς το Α γ. Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν πως µεταβάλλονται σε σχέση µε το χρόνο στο Σ.Ι. το ϕορτίο του οπλισµού του πυκνωτή και η ένταση του ϱεύµατος. δ. Να ϐρείτε το µέτρο του ϱυθµού µεταβολής της έντασης του ϱεύµατος τη στιγµή που η ένταση του ϱεύµατος στο κύκλωµα είναι µηδέν Στο κύκλωµα του σχήµατος, ο πυκνωτής (1) έχει χωρητικότητα C 1 = 16µF και είναι ϕορτισµένος από πηγή µε ΗΕ E = 50volt, και πολικότητα όπως στο σχήµα. Το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L = 10mH, ενώ ο πυκνωτής (2), µε χωρητικότητα C 2 = 4µF, είναι αρχικά αφόρτιστος. 1) Τη χρονική στιγµή ο διακόπτης µεταφέρεται στη ϑέση (1) και το κύκλωµα L C 1 αρχίζει να εκτελεί αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. α. Να γράψετε την εξίσωση του ϕορτίου του πυκνωτή σε συνάρτηση µε τον χρόνο για το κύκλωµα L C 1. ϐ. Να ϐρείτε τη χρονική στιγµή t 1 = 3π 10 4 s, την ένταση του ϱεύµατος στο κύκλωµα L C 1 καθώς και την ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του πηνίου. 2) Τη χρονική στιγµή ο διακόπτης µεταφέρεται ακαριαία στη ϑέση (2) χωρίς να ξεσπάσει σπινθήρας και ταυτόχρονα µηδενίζουµε το χρονόµετρο. Το κύκλωµα L C 2 αρχίζει να εκτελεί αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. Θεωρώντας πάλι ως t = 0 τη χρονική στιγµή που αλλάζει ϑέση ο διακόπτης : α. να ϐρείτε σε πόσο χρονικό διάστηµα ϑα ϕορτιστεί πλήρως ο πυκνωτής (2) καθώς και ποιος οπλισµός του, ο Μ ή ο Ν, ϑα αποκτήσει πρώτος ϑετικό ϕορτίο. ϐ. για το κύκλωµα L C 2, να γράψετε τις εξισώσεις που δίνουν σε σχέση µε το χρόνο το ϕορτίο του οπλισµού Μ καθώς και την ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή (2). Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 27

28 4.3. Στο κύκλωµα του σχήµατος, ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C = 20µF και είναι ϕορτισµένος από πηγή µε ΗΕ E = 10volt, και πολικότητα όπως στο σχήµα. Τα πηνία έχουν συντελεστή αυτεπαγωγής L 1 = 8mH και L 2 = 2mH. 1) Τη χρονική στιγµή ο µεταγωγός διακόπτης δ µεταβαίνει στη ϑέση (1) και το κύκλω- µα L 1 C αρχίζει να εκτελεί αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. α. Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις, που δίνουν το ϕορτίο του πυκνωτή και την ένταση του ϱεύµατος, στο (S.I.). Πόση είναι η ολική ενέργεια της ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώµατοςl 1 C ϐ. Να υπολογίσετε το ϕορτίο και την ένταση του ϱεύµατος τη χρονική στιγµή t 1 = 16π s 2) Τη χρονική στιγµή t 1 ο διακόπτης µεταβαίνει ακαριαία στη ϑέση (2), χωρίς να ξεσπάσει ηλεκτρικός σπινθήρας. α. Θεωρώντας πάλι ως t = 0 τη χρονική στιγµή που αλλάζει ϑέση ο διακόπτης, να γράψετε τη σχέση έντασης ϱεύµατος-χρόνου για το κύκλωµα. Πόση είναι τώρα η ολική ενέργεια E 2 του κυκλώµατος L C 2 ϐ. Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της ενέργειας µαγνητικού πεδίου του πηνίου L 2, τη χρονική στιγµή t 2 = 5π s Στο παρακάτω κύκλωµα η ηλεκτρική πηγή έχει ΗΕ E = 50volt και εσωτερική αντίσταση r = 1Ω, οι αντιστάτες έχουν αντίσταση R 1 = 4Ω και R 2 = 5Ω, ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C = 10µF και το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L = 4mH. Αρχικά ο µεταγωγός διακόπτης δ είναι στη ϑέση (1) και οι αντιστάτες διαρρέονται από ϱεύµα σταθερής έντασης. Τη χρονική στιγµή t = 0 µετακινούµε το διακόπτη στη ϑέση (2), χωρίς να δηµιουργηθεί σπιν- ϑήρας, οπότε το ιδανικό κύκλωµα L C αρχίζει να εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. α. Να ϐρείτε την ένταση του ϱεύµατος, που διαρρέει την πηγή καθώς και το ϕορτίο, που έχει αποθηκευτεί στον πυκνωτή όταν οι αντιστάτες διαρρέονται από σταθερό ϱεύµα. ϐ. Να ϐρείτε το λόγο της έντασης του ϱεύµατος, που διέρρεε αρχικά την πηγή προς τη µέγιστη ένταση του ϱεύµατος, που διαρρέει το κύκλωµα της ηλεκτρικής ταλάντωσης. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 28

29 γ. Να γράψετε τις εξισώσεις, που δίνουν τις ενέργειες του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή και του µαγνητικού πεδίου του πηνίου σε συνάρτηση µε το χρόνο. δ. Να ϐρείτε τις χρονικές στιγµές στις οποίες οι ενέργειες ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου είναι ίσες στη διάρκεια της πρώτης περιόδου της ταλάντωσης Για το κύκλωµα του σχήµατος δίνεται : C 1 = 10 4 F, C 2 = F και L = 1H. Οι διακόπτες (δ1), (δ2) είναι αρχικά ανοικτοί και οι πυκνωτές είναι ϕορτισµένοι µε ϕορτία Q 1 = 10 2 C και Q 2 = C ίνεται ότι οι πάνω οπλισµοί είναι αρχικά ϑετικά ϕορτισµένοι. (πηγή :ylikonet.gr) α. Να ϐρεθεί ο λόγος των τάσεων των δύο πυκνωτών. ϐ. Κάποια στιγµή που ϑεωρούµε t = 0 κλείνει ο (δ1) ενώ ο (δ2) παραµένει ανοικτός. Να υπολογίσετε το ϱυθµό µεταβολής της τάσης του πηνίου, το ϱυθµό µεταβολής της έντασης του ϱεύµατος και το ϱυθµό µεταβολής της ενέργειας του µαγνητικού πεδίου του πηνίου τη χρονική στιγµή όπου η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή είναι τριπλάσια από την ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του πηνίου για πρώτη ϕορά. γ. Τη χρονική στιγµή t 1 = 1, 75π 10 2 s ανοίγει ο (δ1) και ταυτόχρονα κλείνει ο (δ2), χωρίς απώλειες ενέργειας. Πόση ενέργεια παραµένει αποθηκευµένη στον πυκνωτή C 1 Να γραφούν οι χρονικές εξισώσεις της έντασης του ϱεύµατος i 2 = f(t) και του ϕορτίου του πυκνωτή q 2 = f(t), ϑεωρώντας ως ϑετική ϕορά για το ϱεύµα τη ϕορά του ϱεύµατος στο πηνίο τη στιγµή t 1. Για τις εξισώσεις αυτές να ϑεωρήσετε ως αρχή µέτρησης του χρόνου t = 0 τη στιγµή που ανοίγει ο (δ1) και ταυτόχρονα κλείνει ο (δ2). δ. οκιµάστε να γράψετε τις ίδιες εξισώσεις διατηρώντας την αρχή µέτρησης του χρόνου t = 0 ίδια µε αυτή του ερωτήµατος ( Β ) Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 29

30 4.6. Για το ηλεκτρικό κύκλωµα του σχήµατος, δίνονται C 1 = 4µF, C 2 = 1µF, ενώ το ιδανικό πηνίο έχει αυτεπαγωγή L = 0, 09H. Φορτίζουµε τον πρώτο πυκνωτή, κλείνοντας το διακόπτη δ1 από πηγή τάσης V = 30V και κατόπιν ανοίγουµε το διακόπτη. Τη χρονική στιγµή t 0 = 0 κλείνουµε τον διακόπτη δ2. (πηγή :ylikonet.gr) Α. Για την χρονική στιγµή t 1 = 5π 10 4 s, να ϐρεθούν : α. Η ένταση του ϱεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα και η τάση στα άκρα του πηνίου. ϐ. Ο ϱυθµός µεταβολής της έντασης του ϱεύµατος. γ. Οι ϱυθµοί µεταβολής της ενέργειας του πυκνωτή και του πηνίου. Β. Την χρονική στιγµή t 1, µέσω ενός αυτόµατου ηλεκτρονικού συστήµατος, ανοίγει ο διακόπτης δ2 και ταυτόχρονα κλείνει ο διακόπτης δ3. α. Αµέσως µετά το κλείσιµο του διακόπτη δ3, να ϐρεθεί ο ϱυθµός µεταβολής της έντασης του ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο. ϐ. Να γίνει το διάγραµµα i = f(t) της έντασης του ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο σε συνάρτηση µε το χρόνο από t 0, µέχρι τη στιγµή t 2 = 11π 10 4 s Ενα σώµα µάζας 200 g εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, ίδιας συχνότητας, ίδιου πλάτους Α και γύρω από το ίδιο σηµείο. Η πρώτη ταλάντωση έχει αρχική ϕάση µηδέν και υστερεί ϕασικά από τη δεύτερη κατά φ, µε φ < πrad. Η συνισταµένη κίνηση που προκύπτει έχει το ίδιο πλάτος Α µε κάθε µια από τις επιµέρους ταλαντώσεις. Η κάθε µια ταλάντωση έχει ενέργεια 0,1 J, ενώ η δύναµη επαναφοράς έχει µέγιστη τιµή 2 N. α. Να υπολογισθεί η διαφορά ϕάσης της δεύτερης ταλάντωσης µε την πρώτη και της σύνθετης ταλάντωσης µε την πρώτη. ϐ. Να γραφούν οι εξισώσεις της αποµάκρυνσης των δύο αρχικών ταλαντώσεων. γ. Να γραφεί η εξίσωση της επιτάχυνσης χρόνου για την συνισταµένη ταλάντωση. δ. Να υπολογισθεί το µέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης του σώµατος τη στιγµή που η δυναµική ενέργεια του σώµατος είναι τριπλάσια της κινητικής Ενα σώµα µάζας 100g εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρ- µονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, ίδιας συχνότητας και γύρω από το ίδιο σηµείο. Η δεύτερη ταλάντωση έχει τριπλάσιο πλάτος από την πρώτη και η ϕάση της προηγείται κατά γωνία φ = 60 o. Η πρώτη ταλάντωση έχει αρχική ϕάση µηδέν. Η συνισταµένη ταλάντωση έχει εξίσωση x = 0, 2 13ηµ(2πt + θ): (S.I.). α. Να υπολογισθεί η αρχική ϕάση της συνισταµένης ταλάντωσης. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 30

31 ϐ. Να γραφούν οι εξισώσεις της αποµάκρυνσης των δύο αρχικών ταλαντώσεων. γ. Να γραφεί η εξίσωση της ταχύτητας - χρόνου της συνισταµένης ταλάντωσης. δ. Να υπολογισθεί ο ϱυθµός µεταβολής της ορµής του σώµατος όταν περνά από τη ϑέση. Να ϑεωρήσετε ότι : π 2 10 και 0, Ενα σώµα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σηµείο που περιγράφονται από τις εξισώσεις x 1 = Aηµ199πt και x 2 = Aηµ201πt(S.I.). Η εξίσωση που περιγράφει την συνισταµένη ταλάντωση είναι x = 0, 04συν2πf 3 tηµ2πf 4 t (S.I.). α. Να υπολογισθεί το πλάτος Α και οι συχνότητες f 1 και f 2 των δύο επιµέρους Α.Α.Τ. ϐ. Τι εκφράζει το ηµιάθροισµα των συχνοτήτων των επιµέρους Α.Α.Τ. και ποια είναι η τιµή του ; γ. Να υπολογισθεί η περίοδος των διακροτηµάτων T και ο αριθµός των ταλαντώσεων που εκτελεί το σώµα στο χρόνο αυτό. δ. Να σχεδιάσετε ποιοτικά τη γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης της σύνθετης ταλάντωσης µε το χρόνο Οι ήχοι που παράγονται από δύο ακίνητα διαπασών, έχουν την ίδια ένταση, ϐρίσκονται πολύ κοντά το ένα µε το άλλο και έχουν συχνότητες f 1 = 499Hz και f 2 = 501Hz, αντίστοιχα. Οι ήχοι αναγκάζουν το τύµπανο ενός αυτιού να ταλαντώνεται. Οι επιµέρους ταλαντώσεις που ενεργοποιούν το τύµπανο έχουν µηδενική αρχική ϕάση και ίδιο πλάτος Α. α. Να υπολογισθεί η συχνότητα : α1. των διακροτηµάτων. α2. µεταβολής του πλάτους της σύνθετης κίνησης. α3. της σύνθετης κίνησης. ϐ. Να υπολογισθεί ο αριθµός των µεγιστοποιήσεων του πλάτους των διακροτηµάτων σε χρόνο 20 s. γ. Να υπολογισθεί ο αριθµός των ταλαντώσεων που εκτελεί το τύµπανο σε χρόνο 1 s. δ. Να υπολογισθεί, σαν συνάρτηση του χρόνου, η διαφορά ϕάσης των δύο επιµέρους ταλαντώσεων που ενεργοποιούν το τύµπανο και να παρασταθεί γραφικά. Στο διάγραµµα να ϕαίνονται οι χρονικές στιγµές T 2 και T (όπου T η περίοδος των διακροτηµάτων). Να εξηγήσετε µε τη ϐοήθεια της διαφοράς ϕάσης, γιατί στις στιγµές αυτές το πλάτος είναι µηδέν και µέγιστο αντίστοιχα. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 31

32 4.11. Ενα σώµα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, ίδιου πλάτους, που πραγµατοποιούνται γύρω από το ίδιο σηµείο µε παραπλήσιες συχνότητες f 1 και f 2 (f 1 < f 2 ). Οι δύο ταλαντώσεις έχουν αρχική ϕάση µηδέν. Η αποµάκρυνση σε συνάρτηση µε το χρόνο της σύνθετης κίνησης που παρουσιάζει διακροτήµατα είναι x = 0.02συν(2πt)ηµ(50πt) (S.I.) α. Να υπολογισθούν οι συχνότητες f 1 και f 2 και το πλάτος Α των δύο ταλαντώσεων. ϐ. Να γραφούν οι εξισώσεις αποµάκρυνσης χρόνου των δύο επιµέρους ταλαντώσεων. γ. Να υπολογιστεί πότε µηδενίζεται το πλάτος του διακροτήµατος στο χρονικό διάστηµα από 0 έως 1s. δ. Να υπολογισθεί πόσες ϕορές µηδενίζεται η αποµάκρυνση της σύνθετης κίνησης σε χρόνο ίσο µε την περίοδο των διακροτηµάτων. ε. Να γίνει το διάγραµµα της συνισταµένης ταλάντωσης για χρονικό διάστηµα από 0 έως 1 s Σώµα µάζας m = 1, 2kg εκτελεί σύνθετη γραµµική αρµονική ταλάντωση χωρίς τριβές. Οι εξισώσεις των συνιστωσών ταλαντώσεων στο S.I. είναι x 1 = 3ηµ(ωt) και x 2 = 3ηµ(ωt + π 3 ) α. Υπολογίστε το πλάτος Α και την αρχική ϕάση θ της ταλάντωσης του σώµατος. ϐ. Γράψτε την εξίσωση της αποµάκρυνσης του σώµατος σε συνάρτηση µε τον χρόνο, αν γνω- ϱίζεται ότι το σώµα περνάει για πρώτη ϕορά από την ϑέση ισορροπίας του την χρονική στιγµή t = 2, 5s. γ. Υπολογίστε την κινητική ενέργεια του σώµατος τη χρονική στιγµή t = 5, 5s. δ. Θεωρήστε ότι κάποια χρονική στιγµή t 1 > 5, 5s που το σώµα ϐρίσκεται σε ακραία ϑετική ϑέση, αρχίζει να δρα πάνω του µια δύναµη απόσβεσης της µορφής F = bυ, όπου b > 0, οπότε µετά από χρόνο 12s το πλάτος υποδιπλασιάζεται. Μετά από πόσο χρόνο από την χρονική στιγµή t 1, το πλάτος της ταλάντωσης του σώµατος ϑα έχει γίνει A/16.; ίνεται : π 2 = Ενα σώµα m = 2kg µετέχει ταυτόχρονα σε δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας. Η εξίσωση της ταχύτητας του σώµατος σε συνάρτηση µε τον χρόνο για κάθε µια από τις επιµέρους ταλαντώσεις στο S.I. είναι : υ 1 = 8πσυν(ωt + π) και υ 2 = υ 2max συν(ωt). Η εξίσωση της σύνθετης ταλάντωσης προκύπτει από την σχέση : x = 4ηµ(100πt), (x σε cm, t σε s). α. Να σχεδιαστεί η γραφική παράσταση της δυναµικής ενέργειας σε συνάρτηση µε τον χρόνο για την σύνθετη κίνηση. ϐ. Να γραφτεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης για κάθε µια από τις συνιστώσες ταλαντώσεις. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 32

Φθίνουσες - Εξαναγκασµένες - Σύνθεση 3ο Σετ Ασκήσεων - Φθινόπωρο 2012

Φθίνουσες - Εξαναγκασµένες - Σύνθεση 3ο Σετ Ασκήσεων - Φθινόπωρο 2012 Φθίνουσες - Εξαναγκασµένες - Σύνθεση - Φθινόπωρο 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1.Σε έναν ταλαντούµενο σύστηµα,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις 2ο Σετ Ασκήσεων - Φθινόπωρο 2012

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις 2ο Σετ Ασκήσεων - Φθινόπωρο 2012 Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις - Φθινόπωρο 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, M Sc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Ποια µεταβολή ϑα έχουµε στην περίοδο ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Φθίνουσες/Εξαναγκασµένες Ταλαντώσεις - Σύνθεση Ταλαντώσεων. 2ο Σετ Ασκήσεων - Σεπτέµβρης

Περι - Φυσικής. Φθίνουσες/Εξαναγκασµένες Ταλαντώσεις - Σύνθεση Ταλαντώσεων. 2ο Σετ Ασκήσεων - Σεπτέµβρης Φθίνουσες/Εξαναγκασµένες Ταλαντώσεις - Σύνθεση Ταλαντώσεων - Σεπτέµβρης 2015 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Σε

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 19 Οκτώβρη 2014 Ταλαντώσεις - Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α

3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 19 Οκτώβρη 2014 Ταλαντώσεις - Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 19 Οκτώβρη 014 Ταλαντώσεις - Πρόχειρες Λύσεις Θέµα Α Α.1. Ηλεκτρικό κύκλωµα LC, αµελητέας ωµικής αντίστασης, εκτελεί η- λεκτρική ταλάντωση µε περίοδο T. Αν

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Φθίνουσες/Εξαναγκασµένες Ταλαντώσεις - Σύνθεση Ταλαντώσεων. 2ο Σετ Ασκήσεων - Οκτώβρης

Περι - Φυσικής. Φθίνουσες/Εξαναγκασµένες Ταλαντώσεις - Σύνθεση Ταλαντώσεων. 2ο Σετ Ασκήσεων - Οκτώβρης Φθίνουσες/Εξαναγκασµένες Ταλαντώσεις - Σύνθεση Ταλαντώσεων - Οκτώβρης 2016 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Σε µία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3-0-0 ΘΕΡΙΝ ΣΕΙΡ ΘΕΜ ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Φθίνουσες/Εξαναγκασµένες Ταλαντώσεις - Σύνθεση Ταλαντώσεων. Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός.

Φθίνουσες/Εξαναγκασµένες Ταλαντώσεις - Σύνθεση Ταλαντώσεων. Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός. Φθίνουσες/Εξαναγκασµένες Ταλαντώσεις - Σύνθεση Ταλαντώσεων - Οκτώβρης 2017 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής/ Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, Σωστό-Λάθος

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, Σωστό-Λάθος Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, Σωστό-Λάθος 1. Ένα σώµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση. Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ί) Η συχνότητα της ταλάντωσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/10/12

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/10/12 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/10/12 ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 19 Οκτώβρη 2014 Ταλαντώσεις

3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 19 Οκτώβρη 2014 Ταλαντώσεις 3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 19 Οκτώβρη 2014 Ταλαντώσεις Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια 90 min. Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Διάρκεια 90 min. Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 2ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Α Οµάδα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ονοµατεπώνυµο: Τµήµα: Ηµεροµηνία: 2/2/200 Διάρκεια 90 min Ζήτηµα ο Στις ερωτήσεις -4 να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. ενέργεια είναι ίση µε την κινητική ενέργεια. Σε αποµάκρυνση θα ισχύει: 1 της ολικής ενέργειας. t π cm/s.

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. ενέργεια είναι ίση µε την κινητική ενέργεια. Σε αποµάκρυνση θα ισχύει: 1 της ολικής ενέργειας. t π cm/s. Ονοµατεπώνυµο: ιάρκεια: 3 ώρες ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Έστω ένα σωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση χωρίς να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση χωρίς να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. '' Περί Γνώσεως'' Φροντιστήριο Μ.Ε. Φυσική Προσανατολισμού Γ' Λ. ΜΑΘΗΜΑ /Ομάδα Προσανατολισμού Θ.Σπουδών / ΤΑΞΗ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ / Προσανατολισμού / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 o ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΜΗΜΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΘΗΜ / ΤΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡ: η (ΘΕΡΙΝ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: /0/ ΘΕΜ ο ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα - Ταλαντώσεις

3ο ιαγώνισµα - Ταλαντώσεις 3ο ιαγώνισµα - Ταλαντώσεις Ηµεροµηνία : Οκτώβρης 2012 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 5 = 20 µονάδες ) 1.1. Μικρό σώµα δεµένο

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Μηχανικές & Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα ο: (Ηµερήσιο Μάιος 0) ύο όµοια ιδανικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-04 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 0/0/03 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α-Α4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3-0-0 ΘΕΡΙΝ ΣΕΙΡ ΘΕΜ ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. (Για τις ερωτήσεις Α. έως και Α. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση.) Α. Ένας απλός αρµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Μηχανικές & Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα ο: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Μηχανικές & Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα 3ο: (Ιούλιος 2010 - Ηµερήσιο) Σώµα Σ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Το ιδανικό κύκλωμα LC του σχήματος εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, με περίοδο

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Το ιδανικό κύκλωμα LC του σχήματος εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, με περίοδο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Να αποδείξετε ότι η στιγμιαία τιμή i της έντασης του ρεύματος στο κύκλωμα δίνεται σε συνάρτηση με το στιγμιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΘΕΜΑ 1 Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ με περίοδο Τ και πλάτος Α. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος της ταλάντωσης τότε η περίοδος της θα : α. παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 1 ο κεφάλαιο: «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ» 1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: F(N) x(m) 1.2 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 1 ο κεφάλαιο: «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ» 1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: F(N) x(m) 1.2 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 ο κεφάλαιο: «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ» ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο 1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Σύστηµα ελατηρίου-µάζας εκτελεί Γ.Α.Τ. Στο διπλανό διάγραµµα φαίνεται η γραφική παράσταση της δύναµης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 6-0- ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανικ ές ταλαντώέ σέις

Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανικ ές ταλαντώέ σέις Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανικ ές ταλαντώέ σέις Όπου χρειάζεται, θεωρείστε ότι g = 10m/s 2 1. Σε μία απλή αρμονική ταλάντωση η μέγιστη απομάκρυνση από την θέση ισορροπίας είναι Α = 30cm. Ο χρόνος που χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ' Θετικής και Τεχνολογικής Κατ/σης

Φυσική Γ' Θετικής και Τεχνολογικής Κατ/σης Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις ο ΘΕΜΑ Α Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 0/0/03 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α-Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο : ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα ο ) Ενώ ακούµε ένα ραδιοφωνικό σταθµό που εκπέµπει σε συχνότητα 00MHz, θέλουµε να ακούσουµε το σταθµό που εκπέµπει σε 00,4MHz.

Διαβάστε περισσότερα

α) = β) Α 1 = γ) δ) Μονάδες 5

α) = β) Α 1 = γ) δ) Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19-10-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ-ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 23 Γενάρη 2015 Ταλαντώσεις - Κύµατα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 23 Γενάρη 2015 Ταλαντώσεις - Κύµατα Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 23 Γενάρη 2015 Ταλαντώσεις - Κύµατα Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ Σ Τ Ι Σ Φ Θ Ι Ν Ο Υ Σ Ε Σ Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ Σ Τ Ι Σ Φ Θ Ι Ν Ο Υ Σ Ε Σ Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ Σ Τ Ι Σ Φ Θ Ι Ν Ο Υ Σ Ε Σ Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ 1. Η σταθερά απόσβεσης σε μια μηχανική ταλάντωση που γίνεται μέσα σε κάποιο μέσο είναι: α) ανεξάρτητη των ιδιοτήτων του μέσου β) ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΑΝΑΣ φυσική Γ Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΑΝΑΣ φυσική Γ Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ www.dianysma.edu.gr ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΑΝΑΣ φυσική Γ Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ www.dianysma.edu.gr ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1 Ιωάννης Μπαγανάς www.dianysma.edu.gr ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

α. Ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή σε ενέργεια μαγνητικού πεδίου

α. Ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή σε ενέργεια μαγνητικού πεδίου ΙΙΑΓΓΩΝΙΙΣΜΑ ΦΦΥΥΣΙΙΚΚΗΣ ΚΚΑΤΕΕΥΥΘΥΥΝΣΗΣ ΓΓ ΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΥΥ ((Α ΟΜΑ Α)) 77 1111 -- 22001100 Θέμα 1 ο (Μονάδες 25) 1. Η εξίσωση που δίνει την ένταση του ρεύματος σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 23 Γενάρη 2015 Ταλαντώσεις - Κύµατα. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α. (α) L V

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 23 Γενάρη 2015 Ταλαντώσεις - Κύµατα. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α. (α) L V Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 23 Γενάρη 2015 Ταλαντώσεις - Κύµατα Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Ενα ιδανικό κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων µε αυτεπαγωγή L και χωρητικότητα C, τη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘEMA 1 Να γράψετε στη κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Το αποτέλεσμα της σύνθεσης δύο αρμονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3 18

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3 18 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3 18 Άσκηση 3. ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σημείο, με εξισώσεις x 1 =0,7ημπt και x =0,4ημπt (όλα τα μεγέθη στο S.I.). Η σύνθετη ταλάντωση περιγράφεται (στο S.I.)

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διαγωνίσματα 2012-2013 Θεματικό πεδίο: Διαγώνισμα Γ Λυκείου Ταλαντώσεις-Κρούσεις-Doppler Ημερομηνία.. Νοεμβρίου 2012 Διάρκεια 3 Ώρες ΘΕΜΑ 1 25 μονάδες Α. Ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ονοματεπώνυμο.. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκαραγκουνούλης Ιωάννης Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ > Τρίτη 3-1-2012 2 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/12/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/12/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30// ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.. Το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

β. K+U=E δ. K=U δ. παραµένει σταθερή

β. K+U=E δ. K=U δ. παραµένει σταθερή 1 Α.Α.Τ 1. Η α.α.τ είναι α. ε.ο.κ β. οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση γ. περιοδική κίνηση 2. Η ταχύτητα στην α.α.τ είναι: α. µέγιστη στη Θ.Ι.Τ β. υ=0 στη Θ.Ι.Τ γ. µέγιστη όταν U=E 3. Η επιτάχυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη σύνθεση δύο ΑΑΤ, που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια

1. Κατά τη σύνθεση δύο ΑΑΤ, που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ((ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ)) 9 0-0 Θέμα ο. Κατά τη σύνθεση δύο ΑΑΤ, που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, προκύπτει μια νέα ΑΑΤ σταθερού πλάτους,

Διαβάστε περισσότερα

3 Φθίνουσες Ταλαντώσεις

3 Φθίνουσες Ταλαντώσεις 3 Φθίνουσες Ταλαντώσεις 3.1 Μηχανικές Ταλαντώσεις Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος µειώνεται µε τον χρόνο και τελικά µηδενίζεται λέγονται Φθίνουσες ή Αποσβεννύµενες. Ολες οι ταλαντώσεις στην ϕύση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά. 1. Η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

s. Η περίοδος της κίνησης είναι:

s. Η περίοδος της κίνησης είναι: ΙΙΑΓΓΩΝΙΙΣΜΑ ΦΦΥΥΣΙΙΚΚΗΣ ΚΚΑΤΕΕΥΥΘΥΥΝΣΗΣ ΓΓ ΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΥΥ ΚΚυυρρι ιαακκήή 66 Νοοεεμμββρρί ίοουυ 1111 Θέμα 1 ο 1. Ένα σημειακό αντικείμενο που εκτελεί ΑΑΤ μεταβαίνει από τη θέση ισορροπίας του σε ακραία

Διαβάστε περισσότερα

συντονισµός δ. όταν η συχνότητα της διεγείρουσας δύναµης συµπέσει µε την ιδιοσυχνότητα του συστήµατος, το πλάτος γίνεται ελάχιστο 4. Κατά τη σκέδαση 2

συντονισµός δ. όταν η συχνότητα της διεγείρουσας δύναµης συµπέσει µε την ιδιοσυχνότητα του συστήµατος, το πλάτος γίνεται ελάχιστο 4. Κατά τη σκέδαση 2 THΛ: 270727 222594 THΛ: 919113 949422! " # $ # # " % $ & " ' " % $ ' " ( # " ' ) % $ Α. Για τις παρακάτω προτάσεις 1-4 να γράψετε το γράµµα α, β, γ ή δ, που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Η συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20: ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείμενο: Ταλαντώσεις Χρόνος Εξέτασης: 3 ώρες Θέμα 1ο Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο (Μονάδες 25)

Θέμα 1 ο (Μονάδες 25) ΙΙΑΓΓΩΝΙΙΣΜΑ ΦΦΥΥΣΙΙΚΚΗΣ ΚΚΑΤΤΕΕΥΥΘΥΥΝΣΗΣ ΓΓ ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΥΥ (ΑΠΟΦΦΟΙΙΤΤΟΙΙ) ( ) εευυττέέρραα 1144 ΙΙααννοουυααρρί ίοουυ 22001133 Θέμα 1 ο (Μονάδες 25) 1. Κατά τη συμβολή δύο αρμονικών κυμάτων που δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένα σώμα μάζας είναι στερεωμένο στην άκρη οριζοντίου ιδανικού ελατηρίου, του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωμένο.

1. Ένα σώμα μάζας είναι στερεωμένο στην άκρη οριζοντίου ιδανικού ελατηρίου, του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωμένο. 1. Ένα σώμα μάζας είναι στερεωμένο στην άκρη οριζοντίου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς, του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωμένο. Το σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, κατά τη διεύθυνση του άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Θέματα Εξετάσεων- Ταλαντώσεις. -1- E I

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Θέματα Εξετάσεων- Ταλαντώσεις. -1- E I Θέματα Εξετάσεων- Ταλαντώσεις. -1- ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Δίνεται ότι το πλάτος μιας εξαναγκασμένης μηχανικής ταλάντωσης με απόσβεση υπό την επίδραση μιας εξωτερικής περιοδικής δύναμης είναι μέγιστο. Αν διπλασιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. Μετά την αφαίρεση των θεμάτων παλαιάς Ύλης απομένουν Θέματα. Νέας Ύλης

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. Μετά την αφαίρεση των θεμάτων παλαιάς Ύλης απομένουν Θέματα. Νέας Ύλης ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση των θεμάτων παλαιάς Ύλης απομένουν 9 0 Θέματα. Νέας Ύλης 00. Η ιδιοσυχνότητα ενός συστήματος που εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση χωρίς τριβή είναι 0 Hz. Το πλάτος της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. και η εξίσωση της απομάκρυνσης σε σχέση με το χρόνο είναι:

2. Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. και η εξίσωση της απομάκρυνσης σε σχέση με το χρόνο είναι: 1. Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. με περίοδο 2 s και πλάτος ταλάντωσης 0,1 m. Τη χρονική στιγμή 0 το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του με θετική ταχύτητα. Να υ πολογιστούν: α) η συχνότητα και η γωνιακή συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ E I. γ. υ = x 0 ωσυνωt δ. υ = -x 0 ωσυνωt.

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ E I. γ. υ = x 0 ωσυνωt δ. υ = -x 0 ωσυνωt. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1) ίνεται ότι το πλάτος µιας εξαναγκασµένης µηχανικής ταλάντωσης µε απόσβεση υπό την επίδραση µιας εξωτερικής περιοδικής δύναµης είναι µέγιστο. Αν διπλασιάσουµε τη συχνότητα της δύναµης αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ: Γ ΣΑΞΗ ΛΤΚΕΙΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ: Γ ΣΑΞΗ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ: Γ ΣΑΞΗ ΛΤΚΕΙΟΤ Μ Α Θ Η Μ Α : Υ ΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο :..... Ο Ν Ο Μ Α :........ Σ Μ Η Μ Α :..... Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : 1 3 / 1 0 / 2 0 1 3 Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α Θ Ε Μ Α Σ Ω Ν : ΥΑΡΜΑΚΗ ΠΑΝΣΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.. Ένα σώμα εκτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ:ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 1.Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις -4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Περίοδος (Τ) ενός περιοδικού φαινομένου είναι ο χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη επανάληψη του φαινομένου. Αν σε χρόνο t γίνονται Ν επαναλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

β. ίδια κατεύθυνση με το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας της Α διπλάσιο από το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας της Β

β. ίδια κατεύθυνση με το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας της Α διπλάσιο από το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας της Β ΜΑΘΗΜΑ /ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΙΡΑ: ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. . Σύµφωνα µε την αρχή της επαλληλίας των κινήσεων, η αποµάκρυνση του σώµατος κάθε στιγµή, όπου: εφθ =

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. . Σύµφωνα µε την αρχή της επαλληλίας των κινήσεων, η αποµάκρυνση του σώµατος κάθε στιγµή, όπου: εφθ = Βουλιαγµένης_07/0/00, ΙΓΩΝΙΣΜ Μάθηµα : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΝΛΗΠΤΙΚΟ ΙΓΩΝΙΣΜ ΣΤΙΣ ΤΛΝΤΩΣΕΙΣ & ΣΤ ΚΥΜΤ) Καθηγητής/τρια: Χρόνος: 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Τµήµα: Γ ΘΕΜΤ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Αφού επαναληφθεί το τυπολόγιο, να γίνει επανάληψη στα εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ερωτήσεις: (Από σελ. 7 και μετά)

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. Προτεινόμενα Θέματα

Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. Προτεινόμενα Θέματα Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Προτεινόμενα Θέματα Θέμα ο Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η φάση της ταλάντωσης μεταβάλλεται με το χρόνο όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα : φ(rad) 2π π 6

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Στη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων της ίδιας συχνότητας που γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο και στην ίδια διεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

στη θέση 1. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση 1 στη

στη θέση 1. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση 1 στη ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΠΗΓΗ. Στο διπλανό κύκλωμα η πηγή έχει ΗΕΔ = V και ο διακόπτης είναι αρχικά στη θέση. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση στη θέση και αρχίζουν οι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΤΕΣΤ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

1 ο ΤΕΣΤ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (20-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... ο ΤΕΣΤ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. Στην απλή αρµονική ταλάντωση, το ταλαντούµενο

Διαβάστε περισσότερα

απόσβεσης, με τη βοήθεια της διάταξης που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Η σταθερά του ελατηρίου είναι ίση με k = 45 N/m και η χρονική εξίσωση της

απόσβεσης, με τη βοήθεια της διάταξης που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Η σταθερά του ελατηρίου είναι ίση με k = 45 N/m και η χρονική εξίσωση της 1. Ένα σώμα μάζας m =, kg εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση μικρής απόσβεσης, με τη βοήθεια της διάταξης που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Η σταθερά του ελατηρίου είναι ίση με k = 45 N/m και η χρονική εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο (Μονάδες 25)

Θέμα 1 ο (Μονάδες 25) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ((ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ)) 10 01-011 Θέμα 1 ο (Μονάδες 5) 1. Κατά τη σύνθεση δύο ΑΑΤ, που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, προκύπτει μια νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση :

Ονοματεπώνυμο: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση : Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση : Φυσική Προσανατολισμου Γ Λυκείου Ταλαντώσεις Σχολικό έτος 2017-2018 Σελίδα 1 Διαγώνισμα Ταλαντώσεις Θέμα Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΟΜΟΓΕΝΩΝ 25/7/2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΟΜΟΓΕΝΩΝ 25/7/2015 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 www.syghrono.gr ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ταλαντώσεις. Θέµατα Εξετάσεων -2-1) ίνεται ότι το πλάτος µιας εξαναγκασµένης µηχανικής ταλάντωσης µε απόσβεση υπό την επίδραση µιας εξωτερικής περιοδικής δύναµης είναι µέγιστο.

Διαβάστε περισσότερα

2π 10 4 s,,,q=10 6 συν10 4 t,,,i= 10 2 ημ 10 4 t,,,i=± A,,, s,,,

2π 10 4 s,,,q=10 6 συν10 4 t,,,i= 10 2 ημ 10 4 t,,,i=± A,,, s,,, 1. Ο πυκνωτής του σχήματος έχει χωρητικότητα C=5μF και φορτίο Q=1μC, ενώ το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=2 mh. Τη χρονική στιγμή t=0 κλείνουμε το διακόπτη και το κύκλωμα εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

6. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα κατάλληλα μέτρα των φυσικών μεγεθών. Χ (απομάκρυνση) U (δυναμική ενέργεια)

6. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα κατάλληλα μέτρα των φυσικών μεγεθών. Χ (απομάκρυνση) U (δυναμική ενέργεια) ΚΕΦ. Ο ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο. Η σχέση που συνδέει την περίοδο (Τ) και τη συχνότητα (f) σε ένα περιοδικό φαινόμενο, είναι : α. f =T β. f T= γ. T f= δ. Τ f =. Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει περίοδο σε ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν.Κατ/νσης Γ Λυκείου 2000 ÈÅÌÅËÉÏ

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν.Κατ/νσης Γ Λυκείου 2000 ÈÅÌÅËÉÏ Ζήτηµα ο Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν.Κατ/νσης Γ Λυκείου Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ο πρώτος κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ταλαντώσεις

Μηχανικές ταλαντώσεις ο ΘΕΜΑ Μηχανικές ταλαντώσεις Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις)

2 ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις) ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις) ΘΕΜΑ 1 ο Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 επιλέξτε τη σωστή πρόταση 1. Ένα σώμα μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατ/νσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατ/νσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατ/νσης Γ Λυκείου Ζήτηµα ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ο πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ A4. Πυκνωτής µε χωρητικότητα C συνδέεται µε πηγή τάσης V. Στη συνέχεια ο πυκνωτής αποσυνδέεται από την πηγή και οι οπλισµοί του συνδέ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ A4. Πυκνωτής µε χωρητικότητα C συνδέεται µε πηγή τάσης V. Στη συνέχεια ο πυκνωτής αποσυνδέεται από την πηγή και οι οπλισµοί του συνδέ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ A Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

A1. 5 A2. 5 A3. 5 A4. 5

A1. 5 A2. 5 A3. 5 A4. 5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΝΤΡΟ Αγίας Σοφίας 39 30.44.444 ΝΤΕΠΩ Β. Όλγας 03 30.48.400 ΕΥΟΣΜΟΣ Μ.Αλεξάνδρου 45 30.770.360 ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ A ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ.-.5 --04 Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη: Ταλαντώσεις Γ Λυκείου Θετ.-Τεχν Κατ. 9-9- Θέμα ο :. Δύο σώματα () και () με ίσες μάζες (m =m ) εκτελούν απλές αρμονικές ταλαντώσεις με περίοδο Τ και Τ και πλάτος Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ σύγχρονο Φάσµα & Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. µαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 50.5.557 50.56.96 5ης Μαρτίου ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.7.990 50.0.990 5ης Μαρτίου 74 Πλ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ A Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ A Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0-04 ΜΑΘΗΜΑ /ΤΑΞΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΙΡΑ: ΘΕΜΑ A Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ δυαδικό ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ η εξεταστική περίοδος 0-3 Σελίδα - - ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 8-0-0 Διάρκεια: 3 ώρες Ύλη: Ταλαντώσεις Καθηγητής: ΑΤΡΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(όλα τα μεγέθη στο S.I.).

(όλα τα μεγέθη στο S.I.). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ 36. Ένα σώμα μάζας εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σημείο,

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Ταλαντώσεις Θέμα Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Α1. Αν μεταβληθεί η ολική ενέργεια της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Διαγώνισμα Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Ζήτημα 1 ον 1.. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα τις ταλαντώσεις με εξισώσεις x1 A2 f1t και x1 A2 f2t. Οι ταλαντώσεις έχουν την ίδια διεύθυνση, την ίδια θέση ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Λυκείου. Επαναληπτικά θέματα στις ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. Θετικής - Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Πηγή: study4exams.gr

Φυσική Γ Λυκείου. Επαναληπτικά θέματα στις ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. Θετικής - Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Πηγή: study4exams.gr Φυσική Γ Λυκείου Θετικής - Τεχνολογικής κατεύθυνσης Επαναληπτικά θέματα στις ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Πηγή: study4exams.gr Επιμέλεια: Μαρούσης Βαγγέλης Φυσικής ζητήματα 1 Επαναληπτικά Θέματα στις ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ A. Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα