ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ"

Transcript

1 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και ο ίδιος θα έχεις διαπιστώσει, οι φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα σώμα είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. 6.2 Πώς κινούνται τα μόρια των υλικών σωμάτων σε κάθε φυσική κατάσταση; Στα στερεά σώματα τα μόρια ταλαντώνονται ελαφρά γύρω από συγκεκριμένες θέσεις. Έτσι, ούτε απομακρύνονται ούτε πλησιάζουν πολύ μεταξύ τους. Διατηρούν δηλαδή σταθερές θέσεις. Στα υγρά σώματα τα μόρια στριφογυρνάνε συνεχώς το ένα γύρω από το άλλο (σαν μπαλάκια κληρωτίδας που βάλαμε μέσα τα χέρια μας και τα ανακατώνουμε). Όμως δεν απομακρύνονται πολύ το ένα από το άλλο, ούτε και πλησιάζουν το ένα το άλλο. Διατηρούν σταθερές αποστάσεις, αλλά γενικά βρίσκονται σε μια περιρρέουσα κατάσταση, όπως λέγεται. Στα αέρια σώματα τα μόρια κινούνται ελεύθερα και άτακτα προς όλες τις κατευθύνσεις με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Αυτό έχει ως συνέπεια να γεμίζουν τον χώρο που τους διατίθεται. 101

2 Η Φυσική με Πειράματα 6.3 Σε ποιες φυσικές καταστάσεις συναντάμε το νερό στη φύση; Το νερό είναι το μόνο υλικό σώμα που στη φύση το συναντάμε ελεύθερα και στις τρεις φυσικές καταστάσεις. Στη στερεή του κατάσταση το νε ρό ονομάζεται πάγος, τον οποίο συ - να ντάμε τις κρύες μέρες του χει - μώνα στις κορυφές των ψη λών βου - νών και στους πόλους της Γης. Όταν το νερό βρίσκεται σε αέρια κατάσταση, μιλάμε για υδρατμούς. Υδρατμοί είναι, για παρά δειγμα, τα σύννεφα. Η πιο συνηθισμένη φυσική κατά - σταση στην οποία συναντάμε βέ - βαια το νερό είναι η υγρή. Σε αυτή την κατάσταση το συνα ντά με τόσο στην επιφάνεια της Γης όσο και κάτω από αυτή. Το νερό και στις τρεις καταστάσεις του. 6.4 Τι γνωρίζεις γενικά για τις αλλαγές κατάστασης των υλικών σωμάτων; Όπως αντιλαμβάνεσαι, οι τρεις συνηθισμένες καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Η κατάσταση της ύλης ενός σώματος μπορεί να αλλάξει. Έτσι, ένα στερεό σώμα μπορεί να μετατραπεί σε υγρό και αντίστροφα ή ένα υγρό σώμα μπορεί να μετατραπεί σε αέριο και αντίστροφα. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι αλλαγές κατάστασης της ύλης σχετίζο νται με τη θερμοκρασία και τη θερμότητα. 6.5 Τι γνωρίζεις για τις αλλαγές κατάστασης και τη θερμότητα; 102

3 Φύλλο Εργασίας 6 Τήξη Πήξη Ορισμός Το φαινόμενο της μετατροπής ενός στερεού σε υγρό το ονομάζουμε τήξη, ενώ το φαινόμενο της μετατροπής του υγρού σε στερεό το ονομάζουμε πήξη. Κατά τη διάρκεια της τήξης ή της πήξης συνυπάρχουν και οι δύο καταστάσεις (φάσεις) της ύλης: η στερεή και η υγρή. Επίσης, όσο διαρκεί η τήξη ή η πήξη μιας ποσότητας ύλης, παραμένει σταθερή η θερμοκρασία της. Το πείραμα αποδεικνύει ότι η θερμοκρασία τήξης κάθε σώματος συμπίπτει με τη θερμοκρασία πήξης του σώματος. Η θερμοκρασία τήξης/πήξης του καθαρού νερού είναι, για παράδειγμα, 0 ο C. Γι αυτό σ αυτή τη θερμοκρασία μπορεί να συνυπάρξουν το νερό και ο πά - γος (νερό σε στερεή κατάσταση). Επίσης, κάθε καθαρό σώμα έχει τη δική του θερμοκρασία τήξης/πήξης, που χαρακτηρίζει το υλικό του σώματος. Η θερμοκρασία τήξης/πήξης λοιπόν είναι μία φυσική σταθερά του υλικού σώματος. 6.6 Τι γνωρίζεις για τον βρασμό, την υγροποίηση και την εξάχνωση; α. Βρασμός Γεμίζουμε ένα δοχείο με νερό και το τοποθετούμε σε μία εστία θέρμαν - σης. Με ένα θερμόμετρο που έχουμε βυθίσει μέσα στο δοχείο καταγράφουμε κάθε τόσο τη θερμοκρασία του νερού. Αρχικά η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται και από την επιφάνεια του υγρού παράγονται υδρατμοί με αργό ρυθμό. Όταν η θερμοκρασία φτάσει στους 100 ο C, οι υδρατμοί παράγονται γρήγορα και σχηματίζουν μεγάλες φυσαλίδες σε όλο τον όγκο του νερού. Το νερό βράζει. 103

4 Η Φυσική με Πειράματα Κατά τη διάρκεια του βρασμού συνυπάρχουν η υγρή και η αέρια κα τάσταση. Σε όλη τη διάρκεια του βρασμού η θερμοκρασία διατηρεί ται σταθερή και την ονομάζουμε θερμοκρασία βρασμού. Όλα τα υγρά βράζουν, αλλά κάθε υγρό έχει τη δική του θερμοκρασία βρασμού, που αποτελεί και μία φυσική σταθερά του. β. Υγροποίηση Η υγροποίηση είναι ένα φαινόμενο αντίστροφο του βρασμού. Αρχίζουμε να ψύχουμε μία ποσότητα υδρατμών υψηλής θερμοκρασίας. Όταν, καθώς πέφτει η θερμοκρασία τους, οι υδρατμοί έρθουν στους 100 ο C, αρχίζουν να υγροποιούνται. Οι υδρατμοί λοιπόν υγροποιούνται στους 100 ο C, δηλαδή σε θερμοκρασία ίση με τη θερμοκρασία βρασμού. Ορισμός Οι αλλαγές κατάστασης των σωμάτων κατά την τήξη, την πήξη, τον βρα σμό και την υγροποίηση ονομάζονται αλλαγές φάσης. γ. Εξάχνωση Ορισμός Μερικά στερεά, όταν βρεθούν στις κατάλληλες συνθήκες, με - ταβαίνουν απευθείας στην αέρια κατάσταση, χωρίς να περάσουν από την υγρή κατάσταση. Αυτή η μεταβολή ονομάζεται εξάχνωση. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εξάχνωσης έχουμε στην περίπτωση του στερεού διοξειδίου του άνθρακα (ξηρός πάγος), της ναφθαλίνης κ.ά. 6.7 Τι γνωρίζεις για τη μικροσκοπική μελέτη των αλλαγών κατάστασης; 104

5 Φύλλο Εργασίας 6 Μεταβολή του τρόπου κίνησης των δομικών λίθων α. Κατά την τήξη: Αρχικά, η προσφερόμενη στο στερεό σώμα θερμότητα αυξάνει τη θερ - μοκρασία του. Αυτό σημαίνει εντονότερη ταλάντωση των δομικών λίθων του. Σε ορισμένη θερμοκρασία, ωστόσο, οι ταλαντώσεις γίνονται τόσο έντονες, ώστε οι δομικοί λίθοι δεν μπορούν να συγκρατηθούν πλέον στις θέ σεις τους. Οι δομικοί λίθοι αρχίζουν να «γλιστρούν» ο ένας πάνω στον άλ - λο και οι μεταξύ τους δυνάμεις μειώνονται. Το στερεό μετατράπηκε σε υγρό. Κατά την πήξη συμβαίνει ακριβώς η αντίστροφη διαδικασία. β. Κατά τον βρασμό: Καθώς μεταφέρεται θερμότητα σε ένα υγρό, αυξάνεται αρχικά η κινητική ενέργεια των δομικών του λίθων. Έτσι οι κινήσεις τους γίνονται όλο και πιο έντονες και η θερμοκρασία του υγρού αυξάνεται. Σε ορισμένη θερμοκρασία, ωστόσο, οι κινήσεις των δομικών λίθων είναι τόσο έντονες, που οι μεταξύ τους δυνάμεις δεν μπορούν να τους συγκρατήσουν, οπότε αρχίζουν να κινούνται ελεύθερα. Το υγρό έγινε αέριο. Κατά την υγροποίηση συμβαίνει η εντελώς αντίστροφη διαδικασία. Μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας Κατά τη διάρκεια των αλλαγών φάσης η θερμοκρασία παραμένει σταθε - ρή, οπότε η κινητική ενέργεια των δομικών λίθων του σώματος, δηλαδή η θερμική ενέργεια, διατηρείται σταθερή. Αλλάζει όμως η δυναμική τους ενέργεια. Επομένως: Στις αλλαγές φάσης, η εσωτερική ενέργεια του σώματος μεταβάλλεται, επειδή μεταβάλλεται η συνολική ενέργεια των δομικών λί - θων, αν και η θερμική ενέργεια του σώματος παραμένει σταθερή. 105

6 Η Φυσική με Πειράματα 6.8 Τι γνωρίζεις για τις μεταβολές της μάζας και του όγκου κατά τις αλλαγές κατάστασης; Με τα κατάλληλα πειράματα προέκυψε ότι: Κατά την τήξη ενός στερεού ή την πήξη ενός υγρού η μάζα του διατηρείται σταθερή, ενώ ο όγκος του μεταβάλλεται. 6.9 Τι γνωρίζεις για τη μεταβολή των θερμοκρασιών τήξης και βρασμού; Θα έχεις ακούσει να λένε στα δελτία ειδήσεων τις μέρες που χιονίζει ότι συνεργεία των δήμων ρίχνουν στους δρόμους αλάτι. Αυτό το κάνουν για να λιώσει το χιόνι και να μην παγώσει ο δρόμος. Γιατί άραγε ρίχνοντας στο χιόνι αλάτι αυτό λιώνει; Η εξήγηση δεν είναι δύσκολη. Η τήξη του πάγου κανονικά συμβαίνει στους 0 ο C. Σε έναν δρόμο στρωμένο με χιόνι όμως, ειδικά τις νύχτες η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 0 ο C, παίρνει χαμηλότερες, αρνητικές τιμές. Έτσι, το χιόνι-πάγος δεν μπορεί να λιώσει. Ρίχνοντας το αλάτι στον δρόμο, τα κρυσταλλάκια του αλατιού πα ρεμ - βά λλονται μεταξύ των μορίων του πάγου. Επομένως οι δυνάμεις ανάμεσα στα μόρια του πάγου εξασθενούν και ο πάγος λιώνει σε χαμηλότερη θερ μο - κρα σία. Στην αρνητική λοιπόν τιμή θερμοκρασίας που έχει ο νυχτερινός χιονισμένος δρόμος, λιώνει ο πάγος στον οποίο ρίξαμε αλάτι. Αντίθετα, χωρίς το αλάτι θα έπρεπε η θερμοκρασία να ανέβει από το πλην στο μηδέν, για να αρ - χίσει να λιώνει ο πάγος. Ο πάγος επίσης λιώνει, αν τον συμπιέσουμε. Με την αύξηση της πίεσης ο πά - γος λιώνει σε θερμοκρασία χαμηλότερη από τους 0 ο C. Στον βρασμό, όσο η πίεση του αέρα πάνω από το νερό είναι υψηλότερη, τόσο δυσκολότερα τα μόρια του νερού απομακρύνονται μεταξύ τους, ώστε να γίνουν υδρατμός. Ο βρασμός λοιπόν «καθυστερεί», γίνεται δηλαδή σε υψηλότερη θερμοκρασία. Επομένως μια κατσαρόλα με νερό βράζει ταχύτερα (σε πιο χαμηλή θερμο - 106

7 κρασία) στην κορυφή ενός ψηλού βουνού απ ό,τι σε μια παραλία. Αυτό συμβαίνει γιατί στην κορυφή του βουνού επικρατεί μικρότερη (ατμοσφαιρική) πίεση πάνω από το νερό της κατσαρόλας απ ό,τι στην παραλία. Στη χύτρα ταχύτητας επίσης το νερό βράζει στους 120 ο C, γιατί η χύτρα αυτή αποτελεί κλειστό σύστημα. Έτσι, ο ατμός που εγκλωβίζεται ασκεί επιπλέον πίεση στην επιφάνεια του νερού. Ώστε: Φύλλο Εργασίας 6 Με την προσθήκη κατάλληλων ουσιών μπορεί να μεταβληθεί η θερ - μοκρασία τήξης/πήξης των υγρών. Η θερμοκρασία τήξης/πήξης ενός υγρού μπορεί να επηρεαστεί και από την κατάλληλη εξάσκηση πίε - σης σε αυτό. Η θερμοκρασία βρασμού των υγρών αυξάνεται όσο αυξάνεται η πίεση του αέρα πάνω από την επιφάνειά τους και αντίστροφα. Στο διάγραμμα θερμοκρασίας χρόνου της σελ. 113 θα δεις ανα λυτικά την εξέλιξη των μεταβολών κατάστασης ποσότητας νερού που θερμαίνεται με σταθερό ρυθμό. Στο διάγραμμα αυτό θα μπορούσαμε να δώσουμε την ονομασία «Τα σκαλοπάτια των μεταβολών κατάστασης». Mάθε συμπληρώνοντας κενά Να συμπληρώσεις τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν Οι... καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα σώμα είναι η..., η... και η Στα στερεά... τα μόρια... ελαφρά γύρω από συ - γκεκριμένες.... Έτσι, ούτε... ούτε... πολύ μεταξύ τους Στα υγρά... τα μόρια... συνεχώς το ένα... από το.... Όμως δεν... πολύ το ένα από το άλλο. 107

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι έννοιες Το θερμοδυναμικό σύστημα ή απλά σύστημα είναι η περιοχή του σύμπαντος που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι:

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι: Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Πριν φτάσει το χωριό 2. Ακριβώς πάνω από το χωριό 3. Μετά το χωριό.

1. Πριν φτάσει το χωριό 2. Ακριβώς πάνω από το χωριό 3. Μετά το χωριό. Ερωτήσεις θεωρίας 1. Ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο προσπαθεί να ρίξει τρόφιμα σ ένα αποκλεισμένο από τα χιόνια μικρό χωριό. Για να το πετύχει πετάει παράλληλα προς το έδαφος σε αρκετά μεγάλο ύψος και με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Για την ενέργεια γενικά

1.1 Για την ενέργεια γενικά 1 Μορφές ενέργειας ΣΧΗΜΑ 1 1.1 Για την ενέργεια γενικά Αν παρατηρήσεις καλά το σχήμα 1 και το σχήμα 2, θα δεις ότι ανάμεσα στο (α) και στο (β), στο καθένα, κάτι άλλαξε. Για να γίνει η άπνοια δυνατός άνεμος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια

Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά Θέματα Φυσικών ΦΥΣΙΚΑ 6 Παρατηρήστε την παρακάτω εικόνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι:

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι: Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά Θέματα Φυσικών ΦΥΣΙΚΑ 1 Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» Email : stvrentzou@gmail.com www.ma8eno.gr 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κέρκυρα 010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.A1 Μέτρηση του πάχους μιας μολυβιάς ή του πάχους μιας τρίχας.a Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Νίκος Καρατζάς Κεφάλαιο: Θεωρία Αποσυμπίεσης Μέρος 1 ο Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Κείμενο: Νίκος Καρατζάς Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΦΥΓΗ

ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΦΥΓΗ Στον ιπτάμενο κόσμο η καταιγίδα φαντάζει σαν τέρας, σαν κάτι πολύ τρομακτικό που και μόνο στην ιδέα μας γεμίζει φόβο και πανικό. Ο φόβος του αγνώστου έχει ένα μυστηριώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά Δ. Ευταξιόπουλος 14 Φεβρουαρίου 01 Περιεχόμενα 1 Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό μέσο άπειρων διαστάσεων 5 1.1 Τάσεις και παραμορφώσεις...................... 5 1. Ο νόμος Hooke για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα