ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ιαχείριση Λογαριασµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ιαχείριση Λογαριασµού"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ιαχείριση Λογαριασµού Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδοµοτεχνικών Έργων

2 Περιεχόµενα Ο ΗΓΟΣ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΤΗ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΟΥ»... 3 Επιλογές για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων... 4 Υποβληθείσες ηλώσεις... 4 ηλωθέντα Οικοδοµοτεχνικά Έργα... 4 Αλλαγή Στοιχείων... 4 Έξοδος... 5 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ... 5 Υποβληθείσες ηλώσεις... 5 Αλλαγή Στοιχείων... 5 Έξοδος... 5 Κύριος ή εργολάβος Οικοδοµοτεχνικού έργου... 6 ιαχείριση Υπεργολάβων... 6 Εισαγωγή υπεργολάβου έργου... 6 Λίστα υπεργολάβων έργου... 7 ιαγραφή υπεργολάβου από το έργο... 7 Υπεργολάβος Οικοδοµοτεχνικού έργου... 8 Στοιχεία Οικοδοµοτεχνικού Έργου... 8 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ USERNAME ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

3 Ο ΗΓΟΣ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΤΗ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΟΥ» Από την επιλογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», «Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π..» επιλέγετε «ιαχείριση του Λογαριασµού µου». Στην επόµενη οθόνη απαιτείται η πληκτρολόγηση του Username και PUK.

4 Επιλογές για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων Στην περίπτωση εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, οι επιλογές που εµφανίζονται αριστερά στο µενού είναι: Υποβληθείσες ηλώσεις: έχετε τη δυνατότητα να δείτε στοιχεία που αφορούν τις Α.Π.. κοινών επιχ/σεων που έχετε υποβάλει µέχρι στιγµής, µέσω διαδικτύου. Επίσης εµφανίζονται και οι Α.Π.. οικοδοµοτεχνικών έργων που τυχόν είχαν δηλωθεί πριν την εφαρµογή του νέου τρόπου πιστοποίησης οικ/κών έργων, πριν την 1/3/2010. ηλωθέντα Οικοδοµοτεχνικά Έργα: εµφανίζονται τα οικοδ/κά έργα Α.Μ.Ο.Ε. που τυχόν είχαν δηλωθεί πριν την εφαρµογή του νέου τρόπου πιστοποίησης οικ/κών έργων, πριν την 1/3/2010. Επωνυµία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΦΜ: Αλλαγή Στοιχείων: έχετε τη δυνατότητα να µεταβάλετε το Username, το PIN, το PUK, το Τηλέφωνο επικοινωνίας και το που είχατε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Στην περίπτωση Μη Φυσικών Προσώπων, έχετε τη δυνατότητα επίσης, να µεταβάλετε τα Στοιχεία Εκπροσώπου της Εταιρείας που είχαν δηλωθεί κατά τη διαδικασία εγγραφής. Η µεταβολή του εκπροσώπου αφορά αποκλειστικά και µόνο τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και σε καµία περίπτωση δεν ενηµερώνεται µε

5 τη µεταβολή το Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (µεταβολές στο Μητρώο Εργοδοτών γίνονται µόνο στο αρµόδιο Υποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Έξοδος από τη ιαχείριση του Λογαριασµού και επιστροφή στην οθόνη «Ο ΗΓΟΣ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠ - Βήµα 1ο από 2». ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Στην περίπτωση εργοδοτών Οικοδοµοτεχνικών Έργων, οι επιλογές που εµφανίζονται αριστερά στο µενού είναι: Υποβληθείσες ηλώσεις: έχετε τη δυνατότητα να δείτε στοιχεία που αφορούν τις Α.Π.. του οικοδοµοτεχνικού έργου (Α.Μ.Ο.Ε.), για το οποίο έχετε κάνει είσοδο (Username Puk), που έχετε υποβάλει µέχρι στιγµής, µέσω διαδικτύου. Αλλαγή Στοιχείων: έχετε τη δυνατότητα να µεταβάλετε το Username, το PIN, το PUK, το Τηλέφωνο επικοινωνίας και το που είχατε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Έξοδος από τη ιαχείριση του Λογαριασµού και επιστροφή στην οθόνη «Ο ΗΓΟΣ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠ - Βήµα 1ο από 2».

6 Κύριος ή εργολάβος Οικοδοµοτεχνικού έργου Στην περίπτωση πιστοποιηµένου χρήστη που είναι κύριος ή εργολάβος έργου, η επιλογή που εµφανίζεται αριστερά στο µενού είναι η «ιαχείριση Υπεργολάβων». ιαχείριση Υπεργολάβων: Στην επιλογή «ιαχείριση Υπεργολάβων» εµφανίζονται τα στοιχεία του πιστοποιηµένου οικοδοµοτεχνικού έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) για το οποίο έχετε κάνει είσοδο (Username Puk). Ο Κύριος ή Εργολάβος του έργου έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τους υπεργολάβους του έργου του από τις επιλογές που εµφανίζονται στο κάτω µέρος της οθόνης (Λίστα υπεργολάβων έργου, Εισαγωγή υπεργολάβου έργου, ιαγραφή υπεργολάβου από το έργο). Εισαγωγή υπεργολάβου έργου: Στην οθόνη που εµφανίζεται από τη συγκεκριµένη επιλογή ο κύριος ή εργολάβος του έργου καλείται να δηλώσει τον Α.Φ.Μ. και την επωνυµία (ορθά πληκτρολογηµένη) του υπεργολάβου του έργου. Πατώντας το πλήκτρο «Εισαγωγή» γίνεται η καταχώρηση του στη λίστα υπεργολάβων ώστε µε τη σειρά του ο υπεργολάβος να µπορεί να

7 εγγραφεί και πιστοποιηθεί ως χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και να έχει τη δυνατότητα υποβολής Α.Π.. για το συγκεκριµένο έργο. Εάν η αίτηση εγγραφής από τον υπεργολάβο προηγηθεί της παραπάνω διαδικασίας (Εισαγωγή Υπεργολάβου Έργου), σε αυτήν την περίπτωση δεν ολοκληρώνεται η πιστοποίηση του υπεργολάβου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Η παραπάνω διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί από τον κύριο ή εργολάβο του έργου τόσες φορές όσοι είναι οι υπεργολάβοι του συγκεκριµένου έργου (Α.Μ.Ο.Ε.). Λίστα υπεργολάβων έργου: Στην επιλογή «Λίστα υπεργολάβων έργου» εµφανίζονται τα στοιχεία Α.Φ.Μ. και Επωνυµία των υπεργολάβων, καθώς επίσης και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τη δεδοµένη στιγµή, εάν δηλαδή είναι Πιστοποιηµένοι ή Μη πιστοποιηµένοι χρήστες των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΟΙΚΟΤΕΚ ΑΕ Πιστοποιηµένος Η κατάσταση αυτή εξαρτάται από το αν έχει κάνει ο υπεργολάβος εγγραφή ή όχι, για το συγκεκριµένο Α.Μ.Ο.Ε., στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πιστοποιηθεί ως χρήστης (έχει πάρει κωδικούς πρόσβασης), διαδικασία η οποία µπορεί να ολοκληρωθεί από τον υπεργολάβο ενός έργο, εφόσον έχει προηγηθεί από τον κύριο ή εργολάβο η διαδικασία «Εισαγωγή υπεργολάβου έργου». ιαγραφή υπεργολάβου από το έργο: Με αυτή την επιλογή ο κύριος ή εργολάβος του έργου έχει τη δυνατότητα, µετά τη λήξη κάθε εργολαβίας, να διαγράφει από τη

8 «Λίστα υπεργολάβων έργου» τον εκάστοτε υπεργολάβο, ώστε να αφαιρείται αυτοµάτως από αυτόν η δυνατότητα υποβολής Α.Π.. για το συγκεκριµένο έργο (Α.Μ.Ο.Ε.) Υπεργολάβος Οικοδοµοτεχνικού έργου Στην περίπτωση πιστοποιηµένου χρήστη που είναι υπεργολάβος ενός οικοδ/κού έργου (Α.Μ.Ο.Ε.), η επιλογή που εµφανίζεται αριστερά στο µενού είναι «Στοιχεία Οικοδοµοτεχνικού Έργου» και όχι «ιαχείριση Υπεργολάβων». Στοιχεία Οικοδοµοτεχνικού Έργου: Σε αυτήν την οθόνη εµφανίζονται τα στοιχεία του Κύριου ή Εργολάβου καθώς και του οικ/κού έργου, ενώ στο κάτω µέρος εµφανίζονται τα στοιχεία του υπεργολάβου πιστοποιηµένου χρήστη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - που του έχει δοθεί η δυνατότητα από τον κύριο να υποβάλει Α.Π.. για τον συγκεκριµένο Α.Μ.Ο.Ε.. ΑΦΜ: Έχετε δηλωθεί από τον κύριο του έργου ως Υπεργολάβος µε στοιχεία: Επωνυµία: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΜ:

9 Εάν στο ίδιο σηµείο της οθόνης υπάρχει η ένδειξη «Έχετε διαγραφεί ως υπεργολάβος από τον κύριο του έργου», αυτοµάτως αφαιρείται, από τον υπεργολάβο χρήστη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, η δυνατότητα να υποβάλει Α.Π.. για τον συγκεκριµένο Α.Μ.Ο.Ε. Επωνυµία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΦΜ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

10 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ USERNAME Από το µενού επιλογών της ιαχείρισης Λογαριασµού, επιλέγετε «Αλλαγή Στοιχείων». Από τον «Οδηγό Αλλαγής Στοιχείων Τρέχοντος Λογαριασµού» επιλέγετε το Username και «Επόµενο». Στην επόµενη οθόνη πληκτρολογείτε το PUK (Κωδικός µεταβολής στοιχείων και επικοινωνίας). Στην επόµενη οθόνη εµφανίζεται το τρέχον Username και καλείστε να πληκτρολογήσετε το νέο Username (µέγιστος αριθµός χαρακτήρων: 12). Μετά της επιτυχή µεταβολή του Username, εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης.

11 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ Από τον «Οδηγό Αλλαγής Στοιχείων Τρέχοντος Λογαριασµού» επιλέγετε το και «Επόµενο». Στην επόµενη οθόνη πληκτρολογείτε το PUK και στη συνέχεια εµφανίζεται το τρέχον ενώ καλείστε να πληκτρολογήσετε το νέο . Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής λαµβάνετε ένα µήνυµα στο Ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο το οποίο αναφέρει έναν 8ψήφιο Προσωρινό Κωδικό τον οποίο και συµπληρώνετε στην επόµενη οθόνη. Η αποστολή αυτού του µηνύµατος έχει σκοπό επιβεβαίωσης της ορθότητας του νέου που πληκτρολογήσατε. From: IKA Sent: Πέµπτη, 2 Οκτωβρίου :51 πµ To: Subject: ΙΚΑ - Προσωρινός Κωδικός για την αλλαγή Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ιοίκηση Έργων Εκσυγχρονισµού ΙΚΑ Οµάδα Παρακολούθησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Νέα διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου ( ): Προσωρινός Κωδικός: Ο κωδικός αυτός έχει ισχύ 3 ηµέρες από την αποστολή αυτού του µηνύµατος και η χρήση του είναι µόνο για την ολοκλήρωση της αλλαγής του σας. Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας. Αφού πληκτρολογήσετε ξανά το νέο καθώς και τον προσωρινό κωδικό που λάβατε µε µήνυµα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο, επιλέγετε «Επόµενο» για να ολοκληρωθεί η διαδικασίας µεταβολής .

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Εγγραφή - Πιστοποίηση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγγραφή Πιστοποίηση χρηστών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών... 3 Βήµα 1ο από 2... 4 Βήµα 2ο από 2... 6 Εγγραφή για υποβολή ΑΠ Κοινών Επιχειρήσεων... 7 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 Συμβατότητα Browser... 3 Σύνδεση χρήστη (Login Screen)... 3 Κυρίως Εφαρμογή... 4 2. Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.I. Παραδοτέο: Εγχειρίδιο Εφαρμογής Πίνακας Περιεχομένων Είσοδος στο Πληροφοριακό σύστηµα και ήλωση Στοιχείων... 4 Υποβολή Αίτησης Μετεγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.... 3 1.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λειτουργία Διαχείρισης Ενοίκων Πολυκατοικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λειτουργία Διαχείρισης Ενοίκων Πολυκατοικίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λειτουργία Διαχείρισης Ενοίκων Πολυκατοικίας 1. Εισαγωγή Η εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών Πολυκατοικίας απευθύνεται στους διαχειριστές των πολυκατοικιών ή σε εκπροσώπους κτισμάτων όπου υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης 1. Εισαγωγή Η εφαρμογή Υποβολής/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης απευθύνεται στα φυσικά πρόσωπα που καταναλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i -

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - Πληροφορίες Εγγράφου ΕΡΓΟ e-παράβολο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα, ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΚΩΔΙΚΟΣ E_Paravolo_Μ v1.0.doc ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Προσωπικού της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο χρήσης συστήµατος υποβολής αίτησης απόσπασης ιευθύνσεις και Γραφεία Β/θµιας Εκπαίδευσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης 17/4/2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Επιστολή Τεχνικές Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Πινάκων Προσωπικού Για Τις Τροποποιήσεις Ωραρίων (Ν.4310/2014 Άρθρο 55)

Ενημερωτική Επιστολή Τεχνικές Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Πινάκων Προσωπικού Για Τις Τροποποιήσεις Ωραρίων (Ν.4310/2014 Άρθρο 55) Τεχνικές Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Πινάκων Προσωπικού Για Τις Τροποποιήσεις Ωραρίων (Ν.4310/2014 Άρθρο 55) Εισέρχεστε στη παρακάτω δικτυακή διεύθυνση https://eservices.yeka.gr/(s(dfhcn245hujl5imfmzljif55))/login.aspx?returnurl=%2fdefault.aspx

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Έκδοση 1.0, Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Contents 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 1.1 ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Τελικούς Χρήστες Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού Οδηγίες ενεργοποίησης χρήστη Φ.Α.Υ.

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού Οδηγίες ενεργοποίησης χρήστη Φ.Α.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού Οδηγίες ενεργοποίησης χρήστη Φ.Α.Υ. ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. (ΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΟΥΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 1 από 15 Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων 1. Εγγραφή στην εφαρμογή Για την εγγραφή σας στη εφαρμογή παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση στοιχείων επιχείρησης στο σύστημα του ΛΑΕΚ 0,45%

Καταχώριση στοιχείων επιχείρησης στο σύστημα του ΛΑΕΚ 0,45% 1 ο Βήμα: Αίτηση εγγραφής στο σύστημα Οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να εντάξουν τα προσωπικά τους στοιχεία στο σύστημα του ΟΑΕΔ, ακόμη και αν είχαν πραγματοποιήσει αυτή την διαδικασία στο παρελθόν. Μπαίνετε

Διαβάστε περισσότερα