Ησυνεχής αλλαγή δοµών, στρατηγικών, τεχνολογιών και µεθόδων που απαιτείται από τις ε-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ησυνεχής αλλαγή δοµών, στρατηγικών, τεχνολογιών και µεθόδων που απαιτείται από τις ε-"

Transcript

1 106 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Των Αλέξανδρου Σαχινίδη, Ιωάννη Ποζιού και Σπυρίδων Μπινιώρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ησυνεχής αλλαγή δοµών, στρατηγικών, τεχνολογιών και µεθόδων που απαιτείται από τις ε- πιχειρήσεις για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους δεν επέφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για τις περισσότερες επιχειρήσεις, ενώ η παντελής έλλειψη προσπάθειας προσαρµογής στις αλλαγές του περιβάλλοντος της επιχείρησης είχε ακόµη χειρότερα αποτελέσµατα. Τα δυο τρίτα περίπου των αλλαγών που επιχειρούνται από τις οργανώσεις, είτε πρόκειται για προγράµµατα διοίκησης ολικής ποιότητας (TQM), ανασχεδιασµού (reengineering) Six Sigma, ή προγράµµατα µείωσης προσωπικού (downsizing), οδηγούνται σε πλήρη ή επιµέρους αποτυχία 1,2. Αν και οι λόγοι της αποτυχίας των πρωτοβουλιών για αλλαγές διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση, θα µπορούσε κάποιος να τους διακρίνει σε αυτούς που αναφέρονται στην εισαγωγική φάση της διαδικασίας αλλαγής, στην φάση της υλοποίησης και στη φάση της πλήρους εφαρµογής και εµπέδωσης. Η διαδικασία της ριζοσπαστικής αλλαγής και οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχή υλοποίησή της αναλύονται παρακάτω. Ορισµένες αλλαγές εµφανίζονται στο επιχειρησιακό περιβάλλον χωρίς καµία προηγούµενη ένδειξη, αφήνοντας έτσι ε- λάχιστα περιθώρια για προµελετηµένη αντίδραση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ε- ταιρεία Napster, η οποία απειλεί µε εξαφάνιση ολόκληρη τη µουσική βιοµηχανία στη σηµερινή της µορφή. Η εταιρεία αυτή στηριζόµενη στην επινόηση του ιδρυτή της (ενός 19χρονου) επιτρέπει την δωρεάν αντιγραφή µουσικής µέσω του Internet χωρίς την παρεµβολή των παραδοσιακών καναλιών διανοµής του προϊόντος. Άλλες αλλαγές όµως είναι προσχεδιασµένες και η ε- πιχείρηση έχει µεγαλύτερη ευχέρεια όσον αφορά τις εναλλακτικές επιλογές της. Η ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού ( ΕΗ) ή Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ) που αντιµετωπίζουν άµεσα το πρόβληµα της απώλειας της µονοπώλησης των προϊόντων των τοµέων της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών βρίσκονται σε σαφώς πιο πλεονεκτική θέση από ότι οι εταιρείες διανοµής και εγγραφής CD s. Κατ αρχήν επειδή έχουν ή είχαν µεγάλα χρονικά περιθώρια για να προετοιµαστούν για τις επερχόµενες αλλαγές στην αγορά, και κατά δεύτερο λόγο ε- πειδή σε ένα βαθµό υπάρχει προηγούµενη εµπειρία από άλλες χώρες, η οποία µπορεί να απο- Ο Αλέξανδρος Σαχινίδης είναι Εργαστηριακός Συνεργάτης, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, Ο Ιωάννης Ποζιός και ο Σπυρίδων Μπινιώρης είναι Επικ. Καθηγητές ΤΕΙ Αθηνών.

2 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 107 βεί ιδιαίτερα χρήσιµη. Ο ΟΤΕ για παράδειγµα µπορεί να εκµεταλλευτεί την εµπειρία της ΑΤ & Τ και να αποφύγει τα ατοπήµατα που οδήγησαν την Αµερικάνικη εταιρεία στη διαρκώς φθίνουσα πορεία της µετά την απώλεια του µονοπωλίου εκ µέρους της. Επίσης σηµαντικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι τόσο ο ΟΤΕ όσο και η ΕΗ γνωρίζουν σε µεγάλο βαθµό τους µελλοντικούς τους ανταγωνιστές, όπως και τις στρατηγικές τους, τα δυνατά και τα αδύνατα ση- µεία τους, και το θεσµικό πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς τους, πράγµα που δηµιουργεί κάποιες σταθερές, στη βάση των οποίων καλούνται να χαράξουν τη στρατηγική τους για τα επό- µενα χρόνια. 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Οι αλλαγές σε µια επιχείρηση αποτελούν προσπάθεια προσαρµογής στο µεταβαλλόµενο ε- ξωτερικό της περιβάλλον µε πιθανό επαναπροσδιορισµό του ρόλου της στην αγορά για την επίτευξη των στόχων της. Οι παράγοντες που προκαλούν τις αλλαγές διαφέρουν από τη µια επιχείρηση στην άλλη ή επιδρούν σε διαφορετικό βαθµό από αγορά σε αγορά. Παρακάτω παραθέτονται έξι βασικοί παράγοντες αλλαγών Η ραγδαία µεταβολή της εργατοδύναµης Σε µια περίοδο που στην Ελλάδα και την ζώνη του Ευρω σηµειώνονται ρεκόρ αριθµού α- νέργων, χώρες όπως η Ιρλανδία, οι ΗΠΑ και αυτές της Σκανδιναβικής Χερσονήσου αντιµετωπίζουν πρόβληµα έλλειψης εργατικού δυναµικού. Η Ιρλανδία ανατρέποντας την ιστορία της εισάγει εργάτες από άλλες χώρες και κύρια την Μεγάλη Βρετανία. Η αύξηση της µέσης ηλικίας του εργαζόµενου, ή η γήρανση του πληθυσµού, δηµιουργεί νέες ανάγκες στις επιχειρήσεις για ικανά άτοµα µε και-νούργιες ιδέες, στα οποία θα επενδυθούν χρόνος και χρήµα για τη διατήρησή τους 3. Το εργατικό δυναµικό αλλάζει επίσης ως προς την σύνθεσή του µε την αυξανόµενη παρουσία διαφόρων εθνικών οµάδων, οι οποίες έρχονται να καλύψουν το κενό που δηµιουργείται α- πό την έλλειψη φθηνών εργατικών χεριών καθώς επίσης και το ανεπαρκές ειδικευµένο προσωπικό. Η κυρίαρχη οµάδα στο χώρο εργασίας χάνει έδαφος προς όφελος των µειονοτήτων, των µεταναστών και των γυναικών. Η είσοδος της γυναίκας στο χώρο εργασίας και η άνοδός της στην εταιρική ιεραρχία, αλλάζουν σταδιακά την όψη των επιχειρήσεων καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους σε ένα σηµαντικό βαθµό. Τέλος οι δεξιότητες και το επίπεδο γνώσεων που απαιτούν σήµερα οι επιχειρήσεις είναι αρκετά υψηλότερο από αυτό που αρκούσε πριν από µια δεκαετία. Η νέα οικονοµία ή η ψηφιακή οικονοµία, άρχισε να κάνει τα πρώτα της βήµατα και στην Ελλάδα. Οι τράπεζες άρχισαν να προσφέρουν µια ευρεία γκάµα υπηρεσιών τους µέσω του Internet, ενώ στο εµπόριο λιανικής (etailing) το διαδίκτυο χρησιµοποιείται ήδη από αλυσίδες τροφίµων και από εµπόρους εξειδικευµένων προϊόντων και υπηρεσιών 4. Το κόστος των τραπεζικών συναλλαγών, µέσω του Internet, είναι µόλις το 1% του κόστους της συναλλαγής στο ταµείο της τράπεζας 5. Είναι φυσικό εποµένως για µια τράπεζα που θέλει να είναι ή να παραµείνει ανταγωνιστική να επιδιώκει µέλη και στελέχη µε τις δεξιότητες που απαιτεί η Νέα Βιοµηχανική Τάξη Πραγµάτων Η Τεχνολογική Εξέλιξη Η πρόοδος στο χώρο της τεχνολογίας και η έκρηξη της γνώσης δηµιούργησαν την ανάγκη για προσωπικό µε δεξιότητα στην χρήση της τεχνολογίας. Οι αλλαγές ιδιαίτερα σε τοµείς υψηλής και µέσης τεχνολογίας απαιτούν την συνεχή εκπαίδευση των εργαζοµένων προκειµένου να

3 108 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα. Η είσοδος του διαδικτύου στην καθηµερινή ζωή όλο και περισσοτέρων εργαζοµένων αποτελεί αναµφισβήτητα µια από τις σηµαντικότερες συνεισφορές της τεχνολογίας στην κοινωνία. Η σπουδαιότητα του Internet για την αποτελεσµατική λειτουργία των επιχειρήσεων γίνεται εµφανής µε την απόφαση της εταιρίας Ford να εξοπλίσει ό- λους τους υπαλλήλους της µε προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές αναλαµβάνοντας η ί- δια το κόστος τόσο του υπολογιστή όσο και της χρήσης του διαδικτύου 6. Η επένδυση αυτή της συγκεκριµένης αυτοκινητοβιοµηχανίας, στοχεύει τόσο στην αναβάθµιση της εκπαίδευσης του προσωπικού της, όσο και στην αύξηση της καινοτοµικότητας που αναµένεται να προκύψει σαν αποτέλεσµα της έκθεσης των εργαζοµένων σε ένα πλήθος πληροφοριών, µη προσβάσιµο σε πολλούς προηγούµενα. Εκτός από την ενδο-εταιρική χρήση του Internet στη βιοµηχανία βλέπουµε ευρεία χρήση του και σε χώρους εντελώς διαφορετικούς. Τα πανεπιστήµια που προσφέρουν προγράµµατα σπουδών µε εικονική συµµετοχή των σπουδαστών αυξάνονται συνεχώς. Με τον τρόπο αυτό µπορεί σχετικά εύκολα ένα στέλεχος µιας επιχείρησης που διαµένει στην Ασία ή την Ευρώπη να αποκτήσει τον τίτλο του ΜΒΑ από το Χάρβαρντ ή το Stanford, χωρίς να αναγκαστεί να διακόψει την καριέρα του. Το κύµα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών που κατέκλυσε τις επιχειρήσεις στο δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του 1990, οδήγησε σε πολιτικές µείωσης προσωπικού (downsizing) σε ό- λους τους τοµείς της οικονοµίας. Κατά συνέπεια, το προσωπικό που παρέµεινε αναγκάζεται να είναι πιο παραγωγικό και πιο ευέλικτο µε περισσότερες δεξιότητες και δυνατότητα κάλυψης περισσοτέρων της µιας θέσεων εργασίας όταν παρουσιάζεται ανάγκη Οικονοµικές αλλαγές και παγκοσµιοποίηση Ο όρος παγκοσµιοποίηση αρχίζει να ξεπερνά τον αρχικό του ρόλο ως µια µοντέρνα έκφραση και ήδη µετατρέπεται σε πραγµατικότητα. Με την σταδιακή εξαφάνιση των δασµών και των άλλων εµποδίων στο ελεύθερο εµπόριο και µε το άνοιγµα αγορών που ήταν προηγούµενα κλειστές σε ξένα προϊόντα όπως αυτή της Ιαπωνίας, ο πλανήτης τείνει να εξελιχθεί σε µια τεράστια οικονοµία. Οι συνέπειες της παγκοσµιοποίησης µπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές για µια επιχείρηση ανάλογα µε το πόσο ανταγωνιστική είναι στην παγκόσµια αγορά. Εταιρείες όπως η Νόκια, άγνωστες στην αγορά πριν από µια δεκαετία, µπόρεσαν να γίνουν ηγέτες στον κλάδο τους παγκόσµια. Άλλες πάλι εταιρείες όπως η Fiat που αναπτύχθηκαν σε µια προστατευόµενη αγορά αντιµετωπίζουν ένα λιγότερο φωτεινό µέλλον. Η οικονοµία των αναπτυγµένων χωρών στηρίζεται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία και τη γνώση και λιγότερο στη βιοµηχανία. Ο αντίκτυπος της Νέας οικονοµίας στα οικονοµικά της εργασίας είναι εµφανέστερος σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία όπου παρά τις µαζικές απολύσεις υπαλλήλων από εταιρείες της Παλαιάς Οικονοµίας, οι δείκτες ανεργίας παραµένουν σχετικά χαµηλοί. Οι οικονοµολόγοι αποδίδουν το φαινόµενο αυτό στις νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν από τις εταιρείες της Νέας Οικονοµίας. Μια άλλη τάση που χαρακτηρίζει τις σηµερινές αγορές είναι η συγκέντρωση µεγάλων µεριδίων της αγοράς σε µικρό α- ριθµό εταιρειών, τουλάχιστον στις παραδοσιακές αγορές (π.χ. αεροµεταφορές, αγορά πετρελαίου, τράπεζες κλπ.). Η ολιγοπώληση των αγορών αυτών οδηγεί στην αποθάρρυνση των επίδοξων ανταγωνιστών των κρατούντων καθώς και στην περιθωριοποίηση των µικρότερων από τους υπάρχοντες ανταγωνιστές. Τέλος η δηµιουργία και η ανάπτυξη νέων τοµέων αγοράς όπως η βιοτεχνολογία, κινητή τηλεφωνία και το διαδίκτυο έχει τεράστιες επιπτώσεις σε συναφείς τοµείς της βιοµηχανίας όπως η φαρµακευτική και αυτή των τηλεπικοινωνιών.

4 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Κοινωνικές αλλαγές O υψηλός ρυθµός διαζυγίων στις δυτικές κοινωνίες, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν και παιδιά α- πό το γάµο, δηµιούργησε µια νέα πραγµατικότητα στο χώρο εργασίας. Επιχειρήσεις που δεν προσαρµόζουν την πολιτική τους προς την ιδιαίτερη αντιµετώπιση της µερίδας αυτής των εργαζοµένων, συχνά έχουν πρόβληµα να προσελκύσουν ή να διατηρήσουν ικανά άτοµα που α- νήκουν στην κατηγορία αυτή (δηλαδή χωρισµένων γονέων µε παιδιά). Σε παρόµοιες κατηγορίες µελών των επιχειρήσεων εντάσσονται αυτή των ανύπανδρων µητέρων και των ατόµων που συµβιώνουν µε άλλα άτοµα που χρειάζονται φροντίδα. Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στο προσωπικό τους να εργάζονται στα σπίτια τους, ή να εργάζονται µε ελαστικό ή µειωµένο ωράριο. Άλλες αλλαγές κοινωνικού χαρακτήρα περιλαµβάνουν την τάση των νέων να παντρεύονται σε µεγαλύτερη ηλικία από ότι πριν από 10 ή 20 χρόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να παρα- µένουν στο σπίτι των γονέων τους για µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα, αυξάνοντας έτσι την οικονοµική τους επιφάνεια και την καταναλωτική τους δύναµη, κεφαλαιοποιώντας µε τον τρόπο αυτό τις οικονοµίες κλίµακας που προκύπτουν από τη συµβίωση µε τους γονείς τους. 2.5 Γεωπολιτικές αλλαγές Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού πέρα από την πολιτική επικράτηση του καπιταλισµού, σήµανε επίσης το άνοιγµα κλειστών προηγούµενα αγορών για τις περισσότερες επιχειρήσεις των δυτικών χωρών. Οι συναλλαγές µε το σύστηµα Barter και η αυξηµένη γραφειοκρατία, αποθάρρυνε πολλούς από το να συναλλάσσονται µε τις ανατολικές χώρες. Eπίσης θετική εξέλιξη για τις επιχειρήσεις δυτικών χωρών είναι και η εύκολη εξεύρεση εκπαιδευµένου εργατικού δυναµικού µε χαµηλό κόστος από τις αναδυόµενες αγορές. Ορισµένες εταιρείες αγοράζουν ή κατασκευάζουν εργοστάσια στις αναπτυσσόµενες χώρες. Άλλες επιχειρήσεις εισάγουν φθηνά εργατικά χέρια από τις αναδυόµενες αγορές επιτυγχάνοντας συµπίεση του εργατικού κόστους. Σε άλλες περιπτώσεις, τους καταβάλουν βασικό µισθό και ασφάλεια που ισχύει στη χώρα προέλευσής τους. Χρησιµοποιείται δηλαδή ένα σύστηµα σε µεγάλο βαθµό ανάλογο µε αυτό των Maquilladoras στα σύνορα Μεξικού - ΗΠΑ. Επίσης σηµαντικές αλλαγές έχουν επέλθει στον χώρο των διαφαινόµενων αγορών όπως η Κίνα, η Ινδία, Ταϊλάνδη κ.α. Οι χώρες αυτές ανοίγουν σταδιακά τις αγορές τους στις δυτικές ε- πιχειρήσεις στη βάση των αµοιβαίων ωφεληµάτων µε αποτέλεσµα τη ραγδαία ανάπτυξή τους - µε εξαίρεση την κρίση του Οι χώρες αυτές αποτελούν το ένα τρίτο του παγκόσµιου πληθυσµού και µακροπρόθεσµα ένα πιθανώς πολύ κερδοφόρο χώρο για επιχειρησιακές δραστηριότητες. 2.6 Αυξανόµενος και µεταβαλλόµενος ανταγωνισµός Σε µια πρόσφατη µελέτη του Hamel ρωτήθηκαν 500 ιευθύνοντες Σύµβουλοι: Ποιοί εκµεταλλεύτηκαν καλύτερα τις αλλαγές στον τοµέα σας κατά τα τελευταία 10 χρόνια: Καινούργιοι ανταγωνιστές, παλαιοί, ή η δική σας εταιρία; 7. Οι περισσότεροι απάντησαν οι νεοεισερχό- µενοι. Στην ίδια ερώτηση αν οι νέοι ανταγωνιστές εκτελούσαν καλύτερα ή άλλαξαν τους κανόνες του παιχνιδιού, 62% απάντησε ότι κέρδισαν αλλάζοντας τους κανόνες του παιγνιδιού. Ο µεταβαλλόµενος ανταγωνισµός όπως στην περίπτωση του Napster είναι η µια διάσταση της αλλαγής. Η άλλη διάσταση είναι η αύξηση της έντασής του. Στην παγκόσµια οικονοµία, ό- που οι καταναλωτές έχουν πλήρη πρόσβαση σε πλείστες όσες πληροφορίες, ο καπιταλισµός λειτουργεί πολύ κοντά στην ιδανική του µορφή, αυτή που οι οικονοµολόγοι αποκαλούν τέλειο α- νταγωνισµό (perfect competition). Οι επιχειρήσεις που θέλουν να επιβιώσουν πρέπει να προ-

5 110 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH σφέρουν υψηλή ποιότητα σε χαµηλή τιµή (value for money). Ο αυξηµένος ανταγωνισµός συνεπάγεται νέα, καλύτερα προϊόντα µε συντοµότερο κύκλο ανάπτυξης του προϊόντος. Τα νέα µοντέλα αυτοκινήτων αναπτύσσονται σε 2 χρόνια. Πριν από 10 χρόνια χρειάζονταν το διπλάσιο χρόνο. 3. Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Για τους λόγους που συζητήθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους το θέµα των οργανωσιακών αλλαγών γίνεται όλο και πιο δηµοφιλές τα τελευταία χρόνια. ηµιουργήθηκε έτσι ένας µεγάλος αριθµός από συνταγές που περιγράφουν µε λεπτοµέρεια τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει ένας επιχειρηµατίας για να επιβάλει µια σηµαντική αλλαγή. Στις επόµενες παραγράφους θα επιχειρήσουµε να παραθέσουµε τη διαδικασία της ριζοσπαστικής αλλαγής όπως προκύπτει από τη σύνθεση των βασικών µοντέλων που παρουσιάζονται στη σχετική φιλολογία, σε διαδοχικές φάσεις. Φάση 1η : ηµιουργία αίσθησης της ανάγκης για αλλαγή 8,9 Κατά τη πρώτη φάση της αλλαγής όλα τα εµπλεκόµενα µέλη πρέπει να αντιληφθούν την α- ναγκαιότητα της αλλαγής, τη σπουδαιότητα της συγκεκριµένης χρονικής στιγµής και τις συνέπειες που θα επέλθουν από την αδράνεια ή από την επιλογή άλλου τύπου αλλαγής 8,9. Για την α- ποδοχή της αλλαγής από τα µέλη της επιχείρησης είναι σηµαντικό να τεθούν υπό αµφισβήτηση οι υπάρχουσες πεποιθήσεις και αξίες, οι οποίες και καθορίζουν τον τρόπο που σκέφτεται, που αισθάνεται και που λειτουργεί η επιχείρηση. Όταν επιτευχθεί η αµφιβολία για την ορθότητα των αξιών και πεποιθήσεων, τα µέλη της οργάνωσης είναι έτοιµα να δεχτούν τη διάδοχη κατάσταση 10. Η ιοίκηση µπορεί να χρησιµοποιήσει µηχανισµούς ενίσχυσης της ρευστότητας, της ε- γρήγορσης και της ανησυχίας µέσα στην επιχείρηση, όπως την πολιτική της εταιρείας 3Μ που απαιτεί την παραγωγή των µισών από τα έσοδά της να προέρχεται από προϊόντα της τελευταίας τριετίας. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία δηµιουργεί ένα κλίµα εγρήγορσης που ευνοεί τους υ- ψηλούς ρυθµούς καινοτοµίας για τους οποίους είναι γνωστή η επιχείρηση 11,12. Φάση 2η: Εξασφάλιση υποστήριξης Η δηµιουργία µιας οµάδας ατόµων µε προσβάσεις σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο εύρος, τόσο στο εσωτερικό της εταιρείας (σε διάφορα τµήµατα και διάφορα επίπεδα) όσο και στο εξωτερικό της (προµηθευτές, πελάτες, συνδικάτα, µετόχους και τοπική κοινωνία) βοηθά στην πώληση της ανάγκης για αλλαγή. Η επιτυχηµένη αλλαγή πορείας της Chrysler υπό την ηγεσία του Iacocca οφείλεται, σε ένα µεγάλο βαθµό, στην ικανότητά του να επιτύχει την συναίνεση Συνδικάτων, ιοίκησης, Κράτους και Μετόχων. Φάση 3η: ιαµόρφωση στρατηγικής και οράµατος Έχοντας δηµιουργήσει τους πυλώνες που θα στηρίξουν την προσπάθεια για την αλλαγή, µε την εξασφάλιση της συνεργασίας ανθρώπων - κλειδιά της επιχείρησης, το επόµενο βήµα είναι η συγκεκριµενοποίηση των στόχων της αλλαγής µε την άρθρωση του οράµατος και τη χάραξη της στρατηγικής της αλλαγής. Το όραµα βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των στόχων από τα µέλη της επιχείρησης, τονώνει το ηθικό τους και αυξάνει την παρακίνησή τους συµβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων. Ο ρόλος του οράµατος είναι να συνδέει την προσωρινή κατά-

6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 111 σταση, όπου η επιχείρηση ταλανίζεται από σηµαντικά προβλήµατα, µε µια µελλοντική κατάσταση, στην οποία τα συγκεκριµένα και ουσιαστικά προβλήµατα θα έχουν εκλείψει. Φάση 4η : Υλοποίηση της στρατηγικής Η φάση αυτή χωρίζεται σε τρία (3) στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο τα µέλη της επιχείρησης εκπαιδεύονται σε νέες µεθόδους, νέες πρακτικές και νέους τρόπους σκέψης και δράσης. Είναι πολύ σηµαντική η προβολή όλων αυτών των νεωτερισµών µε όλα τα µέσα που διαθέτει η ηγεσία αλλά ο πιο σπουδαίος τρόπος εκπαίδευσης των µελών είναι αυτή της δηµιουργίας επιθυµητών προτύπων (role modeling). Άτοµα τα οποία εκπροσωπούν τις νέες ιδέες και τις καινούργιες ανάγκες της επιχείρησης πρέπει να προσληφθούν ή να εκπαιδευθούν, ώστε να γίνει κατανοητό στους υπόλοιπους ποιές συµπεριφορές είναι επιθυµητές στην νέα τάξη πραγµάτων. Κατά το δεύτερο στάδιο, η ηγεσία θα πρέπει να αντιµετωπίσει τις αντιδράσεις των µελών που διαφωνούν µε τη νέα κατάσταση. Ιδιαίτερα τα άτοµα µε µεγάλη επιρροή στην επιχείρηση µπορούν να αποτρέψουν την αλλαγή ή να την καταστήσουν πρακτικά αναποτελεσµατική. Κατά συνέπεια αποτελεί βασικό µέληµα της ηγεσίας, η σύνταξη των ατόµων αυτών µε την νέα στρατηγική. Ενδεχόµενη αποτυχία ένταξης των ατόµων αυτών στο νέο σχήµα οδηγεί αναγκαστικά ή στον παροπλισµό τους ή στην αναγκαστική τους αποχώρηση από την εταιρεία. Στο τρίτο στάδιο, η ηγεσία θα πρέπει να αρχίσει να δείχνει κάποια θετικά αποτελέσµατα µέσα στην επιχείρηση, αλλά και στο εξωτερικό της περιβάλλον, που να συνδέονται άµεσα µε τις αλλαγές που συντελούνται. Η προσχεδιασµένη παρουσίαση των βελτιώσεων που προκύπτουν σταδιακά από την αλλαγή, βοηθά στην ενίσχυση της πεποίθησης για την ορθότητα της επιλογής τους, όλους όσους εντάχθηκαν από την αρχή ή κατά την πορεία της αλλαγής. Επίσης αυξάνει την αποδοχή των αλλαγών από άτοµα τα οποία είχαν αρχικά επιφυλάξεις. Φάση 5η: Καθιέρωση της αλλαγής και παγίωση της κατάστασης Κατά την τελευταία φάση τα µέλη της επιχείρησης έχουν αφοµοιώσει τα βασικά στοιχεία της νέας κατάστασης, και αισθάνονται πλέον άνετα, ξεπερνώντας τις ανασφάλειες που δηµιουργούσε η αβεβαιότητα στις προηγούµενες φάσεις. Η επιθυµητή κατάσταση είναι πλέον καθεστώς. Η ηγεσία και οι θέσεις ευθύνης είναι πλέον κατειληµµένες από άτοµα µε ιδέες, πρακτικές και συµπεριφορές που αντανακλούν την προσωπικότητα ή την κουλτούρα της επιχείρησης. Οι µηχανισµοί αναπαραγωγής της κουλτούρας εξασφαλίζουν την πλήρη ενσωµάτωση και την καθιέρωση των νέων στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη νέα τάξη πραγµάτων στην εταιρεία. 4. Αντιδράσεις στην προσπάθεια της αλλαγής Οι οργανώσεις εξ ορισµού χρειάζονται σταθερότητα, προβλεψιµότητα και κάποιο βαθµό γραφειοκρατίας, για να µπορούν να λειτουργούν οµαλά. Η σταθερότητα δηµιουργεί α- σφάλεια και άνεση και είναι επιθυµητή τόσο από τους εργαζόµενους και την διοίκηση, αφού µόνο έτσι µπορεί να υπάρξει προγραµµατισµός, όσο και από τους µετόχους τους προµηθευτές και τους πελάτες, οι οποίοι δρουν µε βάση την προηγούµενη ιστορία της επιχείρησης, τις προηγούµενες συµπεριφορές της και τις προηγούµενες πρακτικές της. Οι ραγδαίες περιβαλλοντικές αλλαγές όµως απαιτούν ανάλογες αντιδράσεις από την επιχείρηση. Η πρωτοβουλία για την αλλαγή µπορεί να είναι ήπια ή δυναµική ανάλογα µε τις περιστάσεις. Κατά συνέπεια, το εύρος των συνεπειών της αλλαγής µπορεί να είναι από µία απλή ενόχληση ορισµένων µελών έως και ένα αγώνα επιβίωσης τόσο σε ατοµικό όσο και σε οµαδικό επίπεδο (π.χ. περιπτώσεις όπου καταργείται κάποιο τµήµα της επιχείρησης). Οι αντιδράσεις στην αλλαγή εµ-

7 112 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH φανίζονται κάθε φορά που ένα άτοµο ή µια οµάδα επηρεάζεται από αλλαγές στο status quo της επιχείρησης. Στη συνέχεια θα εξεταστούν πρώτα οι ατοµικές αντιδράσεις και ύστερα οι αντιδράσεις σε επίπεδο επιχείρησης. 4.1 Ατοµικές αντιδράσεις στην αλλαγή Τα άτοµα αντιδρούν στις αλλαγές για λόγους ψυχολογικούς, πρακτικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς. Κατ αρχάς οι ψυχολογικοί λόγοι περιλαµβάνουν την ανάγκη του ατόµου για α- σφάλεια. Οι άνθρωποι στην µεγάλη πλειοψηφία τους αρέσκονται στο να κάνουν τα ίδια πράγ- µατα (σε ένα µεγάλο βαθµό) γιατί αυτό τους παρέχει έλεγχο, ασφάλεια και τους βοηθά να προγραµµατίζουν. Οι αλλαγές και κυρίως οι ριζικές µειώνουν την αίσθηση ασφάλειας. Συναφής µε την ανάγκη για ασφάλεια είναι ο φόβος για το άγνωστο. Η αλλαγή δηµιουργεί αβεβαιότητα κυρίως όταν δεν υπάρχει ένα ευρέως αποδεκτό όραµα που θα παράσχει καθοδήγηση. Εάν το άτοµο δεν είναι βέβαιο ότι το αποτέλεσµα της αλλαγής θα είναι ευεργετικό και ο στόχος επιτεύξιµος, πιθανότατα θα αντισταθεί. Επίσης αντίσταση προκαλεί η έλλειψη της ικανότητας του ατόµου να αντιληφθεί την αναγκαιότητα της αλλαγής. Η εκλεκτική αντίληψη κατευθύνει την προσοχή του ατόµου στα πράγµατα, τα οποία ενισχύουν τις πεποιθήσεις του, µε αποτέλεσµα να υπάρχει ευεργετικός ή ανασταλτικός αντίκτυπος στην προσπάθεια της αλλαγής 13. Για πρακτικούς λόγους επίσης µπορεί κάποιος να αντισταθεί σε µια προσπάθεια αλλαγής. Όταν υπάρχει επανάληψη στην εργασία, τα άτοµα γίνονται πιο αποδοτικά µε το χρόνο, επινοώντας τρόπους που µειώνουν την απαιτούµενη προσπάθεια ή το χρόνο µε την ίδια απόδοση. Μια ριζική αλλαγή, η οποία θα µείωνε την ευχέρεια της εκτέλεσης του καθήκοντος ενός ατόµου, είναι φυσικό να προκαλέσει αντίσταση. Για οικονοµικούς λόγους τα άτοµα αντιδρούν όταν η αλλαγή µειώνει τις αποδοχές ή τα ωφελήµατα που τους προσφέρει η εταιρεία. Για τους ίδιους λόγους τα ίδια άτοµα θα µπορούσαν να γίνουν θερµοί υποστηρικτές της αλλαγής εάν οι αποδοχές τους θα αυξάνονταν σηµαντικά. Τέλος, για κοινωνικούς λόγους τα άτοµα προβάλλουν α- ντίσταση σε αλλαγές ενδίδοντας σε πιέσεις που δέχονται από κοινωνικές οµάδες των οποίων είναι µέλη. Ένας υπάλληλος, ο οποίος υποστηρίζει µια προσπάθεια αλλαγής αλλά το συνδικάτο του διαφωνεί, πιθανότατα θα συµµορφωθεί µε το τελευταίο από φόβο διαγραφής του ή από το φόβο απώλειας του σεβασµού και της φιλίας των συναδέλφων του. 4.2 Αντίσταση σε επίπεδο επιχείρησης Οι οργανώσεις χρειάζονται συνέχεια και σταθερότητα στη ζωή τους όπως και τα άτοµα. Επινοούν συστήµατα, τεχνικές και µεθόδους που διατηρούνται µέχρι να αποδειχθούν δυσλειτουργικά. Οι λόγοι για τους οποίους οργανώσεις αντιστέκονται στην αλλαγή συζητήθηκαν ε- κτεταµένα στη σχετική φιλολογία. Παρακάτω παραθέτονται οι σπουδαιότεροι από αυτούς. Η έµφυτη αδράνεια των οργανώσεων 14. Κάθε οργάνωση έχει τους δικούς της µηχανισµούς διασφάλισης σταθερότητας. Επιλέγοντας συγκεκριµένους τύπους ατόµων και εµφυσώντας σε αυτούς τις αξίες της και τις κυρίαρχες νόρµες συµπεριφοράς δηµιουργεί η επιχείρηση συστη- µατικά µια µονιµότητα και συνέχεια. Ένας άλλος λόγος αντίστασης της οργάνωσης είναι το περιορισµένο φάσµα του αντικειµένου της αλλαγής. Η ηγεσία των επιχειρήσεων προσπαθεί να αλλάξει ένα στοιχείο της επιχείρησης και στερούµενη µιας ολιστικής προσέγγισης που απαιτείται πιστεύει ότι το υπόλοιπο µέρος του συστήµατος θα παραµείνει άθικτο 15. Εισάγοντας µια σηµαντική τεχνολογική αλλαγή για παράδειγµα, δηµιουργεί την ανάγκη για προσαρµογή τόσο της δοµής, όσο και της κουλτούρας στα νέα δεδοµένα.

8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 113 Η αδράνεια µιας οµάδας µελών της επιχείρησης µπορεί επίσης να αποτελέσει λόγο για την αποτυχία µιας προσπάθειας αλλαγής. Τα τεράστια προβλήµατα που αντιµετωπίζει η εταιρεία General Motors µε την στάση των συνδικάτων απέναντι στις προτεινόµενες αλλαγές κατά την τελευταία 20ετία δυσκόλευσαν την εταιρεία µε αποτέλεσµα η µεγαλύτερη παραγωγός αυτοκινήτων στον κόσµο να έχει χαµηλότερη χρηµατιστηριακή αξία από εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (dot-com) που ιδρύθηκαν πριν από πέντε (5) ή έξι (6) χρόνια. Κάθε αλλαγή που ενέχει την πιθανότητα απώλειας επιρροής ή εξουσίας από µια οµάδα δη- µιουργεί αιτία για συγκρούσεις και αντίσταση. Η εισαγωγή, για παράδειγµα, των κύκλων ποιότητας στη Ford προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980, απέτυχε σύµφωνα µε τους Oliver και Wilkinson κυρίως λόγω της αντίθεσης των συνδικάτων αλλά και των µεσαίων και κατώτερων ε- πιπέδων διοίκησης. Τα συνδικάτα θεώρησαν ότι οι κύκλοι ποιότητας θα µειώσουν την απόσταση ανάµεσα σε εργαζόµενους και διευθυντές, µειώνοντας έτσι το ρόλο του συνδικάτου, και την επιρροή του στα µέλη του. Οι διευθυντές επίσης αισθάνθηκαν ότι το νέο σχήµα θα αυξήσει τη συµµετοχή των υφισταµένων τους στη λήψη αποφάσεων, επιτρέποντας στους τελευταίους ακόµη και τον έλεγχο της ορθότητας των αποφάσεών τους, µε αποτέλεσµα να αποθαρρύνουν την προσπάθεια αλλαγής 16. Η ανατροπή της υπάρχουσας ισορροπίας στην κατανοµή των πόρων της επιχείρησης είναι επίσης λόγος για αντίσταση από τις οµάδες που χάνουν µέρος από τα κεκτηµένα.εάν η αλλαγή συνεπάγεται περικοπές στο προσωπικό (downsizing), τα τµήµατα τα οποία χάνουν τους περισσότερους εργαζόµενους είναι πιθανό να αντισταθούν. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους προϋπολογισµούς των εταιρειών, όπως ακριβώς και µε αυτούς των κυβερνήσεων. 5. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ Eνας συνήθης τρόπος για την αύξηση της αποδοχής µιας αλλαγής και µείωσης της αντίστασης σε αυτή, είναι η προσχεδιασµένη συµµετοχή, όλων αυτών που θα κληθούν να υλοποιήσουν την αλλαγή, τόσο στην απόφαση της αλλαγής όσο και στην στρατηγική υλοποίησής της. Η συµµετοχή δηµιουργεί συνυπευθυνότητα και αυξάνει την ενεργό υποστήριξη και την δέσµευση των ενδιαφεροµένων µερών. Επίσης σηµαντική είναι η επικοινωνιακή στρατηγική της επιχείρησης στην προσπάθειά της να πουλήσει την αλλαγή στους ενδιαφερόµενους. Προσφέροντας ένα όραµα και καθιστώντας το γνωστό σε διοίκηση και υφισταµένους όπως επίσης και τις προσδοκίες από την υλοποίησή του, η ηγεσία µπορεί να πείσει για την ορθότητα της απόφασής της για την αλλαγή. Απεναντίας, ελλιπής επικοινωνία και εκπαίδευση πιθανόν να αυξήσουν την αντίσταση των ανεπαρκώς πληροφορηµένων µελών της επιχείρησης. Με τη διαπραγµάτευση µπορεί η ηγεσία µιας οργάνωσης να µειώσει ή και να αφανίσει την αντίσταση στην αλλαγή. Σε µια συναλλαγή quid pro quo η διοίκηση µπορεί να αποκοµίσει πράγ- µατα που αυτή θεωρεί σηµαντικά ενώ η απέναντι πλευρά τα θεωρεί ασήµαντα και το αντίστροφο. Ο πλέον συνήθης τρόπος αντιµετώπισης της αντίστασης είναι αυτός της επιβολής κυρώσεων. Οι διευθυντές αντί να επιδιώξουν τη συναίνεση των υφισταµένων συχνά τείνουν να χρησι- µοποιούν την τυπική εξουσία της θέσης τους, απειλώντας όσους δεν συµµορφώνονται µε αρνητικές αξιολογήσεις, υποβιβασµούς, µεταθέσεις ή ακόµα και απόλυση. Tέλος, η διοίκηση σε πολλές περιπτώσεις παραποιεί στοιχεία που σχετίζονται µε τον ανταγωνισµό, την κερδοφορία κλπ. για να ελέγξουν τις αντιδράσεις των εργαζοµένων σε µια όχι δη- µοφιλή αλλαγή. Συχνές είναι επίσης οι περιπτώσεις που επιχειρήσεις χρησιµοποιούν εκπροσώ-

9 114 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH πους των οµάδων που αντιστέκονται σε µια αλλαγή στο σχεδιασµό της αλλαγής. Συχνά οι εκπρόσωποι αυτοί προωθούν οι ίδιοι την αλλαγή µέσα στην οµάδα τους. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ηπροηγούµενη ανάλυση εξέτασε τις δυναµικές της οργανωσιακής αλλαγής. Μάνατζερς ό- πως και µελετητές των επιχειρήσεων µπορούν να αποκοµίσουν χρήσιµα συµπεράσµατα από τα παραπάνω, αναφορικά µε τους παράγοντες που προκαλούν τις αλλαγές στις επιχειρήσεις και την διαδικασία της αλλαγής βήµα προς βήµα. εδοµένου του µεγάλου αριθµού των α- ποτυχηµένων προσπαθειών για αλλαγή από πολλές επιχειρήσεις, συζητήθηκαν παραπάνω τα θέµατα της αντίστασης στην αλλαγή σε ατοµικό αλλά και σε οργανωσιακό επίπεδο, όπως επίσης και οι µέθοδοι που χρησιµοποιούν οι εταιρείες για να ξεπεράσουν το εµπόδιο της αντίστασης. Σαν τελευταία σηµείωση, πρέπει να αναφερθεί και πάλι η σπουδαιότητα της αντιµετώπισης της επιχείρησης από την ηγεσία της ως µιας οµάδας ατόµων που εργάζονται µέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από κανόνες συµπεριφοράς και χρησιµοποιεί συγκεκριµένες µεθόδους και τεχνολογίες. Εάν κάποιος επιχειρήσει να επιφέρει ριζικές αλλαγές, όλες αυτές οι παράµετροι πρέπει να εξεταστούν σχολαστικά όχι µόνο ατοµικά αλλά και ως αλληλεπιδρώντα στοιχεία. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Cameron. K. S & R.E.Quinn Diagnosing and Changing organizational Culture Addisson - Wesley, σελ Hamel, Gary Leading the Revolution Harvard Business School Press σελ Cascio, W. F Managing Human Resources, 2nd edition, McGraw Hill σελ Οικονοµικός Ταχυδρόµος Hamel σελ Oliver N. &B. Wilkinson 1993 Japanization in the U.K.. Cases in Organizational Behavior by Gowler D. Legge K. και Chapman σελ Hamel, G, 2000, µη δηµοσιευµένη µελέτη της εταιρείας Gallup σελ Goffee, R. & G. Jones 1998 The character of a corporation Harper & Collins. 9. Kotter, j Leading Change Harvard School of Business Press. 10. Schein, E The Corporate Culture Survival Guide. Josey Peters, T and Waterman R In Search of Excellence. 12. Kanter, R The Change Masters. 13. Nadler, D.A Concepts for the management of organizational change στο βιβλίο των J. Hackman, E. E. Lawler και L. W. Porter Perspectives on Behavior in organizations 2nd ed. McGraw Hill σελ Katz, D and R. L. Kahn,1978 The Social Psychology of organizations, 2nd ed. N.Y. Wiley σελ Cameron K. & R. Quinn1999. Diagnosing and changing organizational culture. 16. Kotter J. and L.A. Schlessinger 1979 Choosing strategies for change Harvard Business Review March - April Σελ

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς Δ/ντής Executive MBA και M.Sc. in Human Resources Management ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παγκόσμια οικονομία συντελούνται σήμερα σημαντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ( σελίδες σχολικού βιβλίου 135 139, έκδοση 2014 : σελίδες 130 134 ) 3.3.3 υναµική Οµάδων 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισµοί Η οµάδα αποτελεί έννοια και όρο που

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Οι οργανισμοί αποτελούνται από ομάδες ατόμων, που. με κοινή προσπάθεια, αποβλέπουν στην επίτευξη. συγκεκριμένων στόχων και σκοπών

Οι οργανισμοί αποτελούνται από ομάδες ατόμων, που. με κοινή προσπάθεια, αποβλέπουν στην επίτευξη. συγκεκριμένων στόχων και σκοπών ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γκορέζης Παναγιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Μπέλλου Βικτώρια Επίκ. Καθηγήτρια ΠΘ 2 Οι οργανισμοί αποτελούνται από ομάδες ατόμων, που με κοινή προσπάθεια, αποβλέπουν στην επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έργα ΤΠΕ συγχρηματοδοτούμενα από τη ΕΕ έχουν αρχίσει να υλοποιούνται στη χώρα μας από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; 1. Υπάρχουν όραμα, αποστολή και συνολική επιχειρησιακή στρατηγική και μέχρι ποιο επίπεδο διοίκησης; 2. Υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 4 Τιμολόγηση Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 4: Τιμολόγηση Συγγραφείς: Δρ.Andrea Grimm, Δρ.Astin Malschinger

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 7η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2009 ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Κατάρτισης και Πιστοποίησης InfoQuality παρέχουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γκορέζης Παναγιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Μπέλλου Βικτώρια Επίκ. Καθηγήτρια ΠΘ 2 Ορισμοί Ορισμοί Αντίθεση Μη συμβατή συμπεριφορά Ανταγωνιστική συμπεριφορά Δημιουργία εμποδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 10: Συγχωνεύσεις εξαγορές και στρατηγικές συμμαχίες Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ Όπως είδαµε στην Ενότητα 9, οι ΑΞΕ µπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις χώρες υποδοχής τους. Οι αναµενόµενες αυτές θετικές επιδράσεις τους οδηγούν συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινη Συµπεριφορά & Εργασιακό Περιβάλλον:

Ανθρώπινη Συµπεριφορά & Εργασιακό Περιβάλλον: EXECUTIVE MBA Προπαρασκευαστικό Μάθηµα στις Επιστήµες Συµπεριφοράς Ανθρώπινη Συµπεριφορά & Εργασιακό Περιβάλλον: Προσδιοριστικοί Παράγοντες, Αίτια, Αποτελέσµατα Ζωή Σ. ηµητριάδη, Ph.D. 1 Ανθρώπινη Συµπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας

Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. έτος 2013-14 ΗΓΕΣΙΑ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ Ηγέτης: Το άτομο που στο πλαίσιο ενός συνόλου ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στα υπόλοιπα μέλη (δεν ταυτίζεται πάντα με την

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 Ερ.: Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία για τις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια

Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια Σάββατο 07 Μάρ 2009 Τα επόμενα χρόνια θα δούμε μεγάλες αλλαγές στις φαρμακευτικές εταιρείες. Παραδοσιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA Επισκόπηση της παρούσας οµιλίας Έχει το

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα