ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ POLITERM BLU POLITERM BLU FEIN POLITERM BLU READY MIX είναι σήματα κατατεθέντα Κεντρικό Κατάστημα: Ζάκκα Νεάπολη Θεσσαλονίκη Web: Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 1 από 75

2 Σημείωση: Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για το λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού εγχειριδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 2 από 75

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΩΜΑΤΟΣ 1. φυτεµένο δώµα Σελ. 4 Β. ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΗΜΙ-ΒΑΤΩΝ ΩΜΑΤΩΝ 1. ηµι-βατό δώµα µε φράγµα υδρατµών Σελ ηµι-βατό δώµα διαπνοής χωρίς φράγµα υδρατµών Σελ ηµι-βατό υφιστάµενο δώµα Σελ ηµι-βατό θολωτό δώµα Σελ. 16 Γ. ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΒΑΤΩΝ ΩΜΑΤΩΝ 1. βατό δώµα µε φράγµα υδρατµών υψηλής υγροµετρίας Σελ βατό δώµα χωρίς φράγµα υδρατµών χαµηλής υγροµετρίας Σελ βατό δώµα οροφής µε τσιµεντοκονία πλακιδίων Σελ βατό δώµα µε υγρή µεµβράνη στεγανοποίησης & πλακίδια (1) Σελ βατό δώµα µε υγρή µεµβράνη στεγανοποίησης & πλακίδια (2) Σελ βατό θολωτό δώµα Σελ. 34. ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ & ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΕΓΩΝ 1. κεκλιµένο δώµα µε politerm & καρφωτά κεραµίδια Σελ κεκλιµένο δώµα στεγανοποίηση Σελ κεκλιµένο δώµα µε politerm & πλωτά κεραµίδια Σελ κεκλιµένο δώµα µε λασπωτά κεραµίδια Σελ κεκλιµένη στέγη µε ασφαλτικά κεραµιδιά Σελ κεκλιµένη ξύλινη στέγη µε διαπνέουσα µεµβράνη Σελ ξύλινη στέγη υψηλής διαπνοής Σελ εγκιβωτισµένη νεόδµητη στέγη Σελ εγκιβωτισµένη υφιστάµενη στέγη Σελ θερµοµόνωση σκεπής κάτω από στέγη Σελ. 64 E. ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ 1. µεταλλική στέγη επίπεδης οροφής Σελ µεταλλική στέγη κεκλιµένης οροφής Σελ. 70 ΣΤ. ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1. ενθυλάκωση στέγης αµιαντολαµαρίνας Σελ. 73 Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 3 από 75

4 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΩΜΑ Για επίπεδες ή επικλινείς οροφές (µε ή χωρίς δηµιουργία κλίσεων) καθώς και για θολωτές στέγες. Επίσης για την απευθείας εφαρµογή της στεγανοποίησης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: είναι ένα υπερ-ελαφρό ενιαίο χυτό θερµοµονωτικό στρώµα που παρασκευάζεται µε: τσιµέντο, νερό και σφαιρίδια διογκωµένης πολυστερίνης (POLITERM BLU, σε σάκους των 420lit, 170lit ή 50lit). Σκυροδετείται & διαστρώνεται επί τόπου στο έργο προσφέροντας µε ένα υλικό 2 λύσεις: θερµοµόνωση και ταυτόχρονη δηµιουργία κλίσεων. λόγο της ειδικής του σύνθεσης προσδίδει υψηλή µηχανική αντοχή και δίνει την δυνατότητα να τοποθετηθεί απ' ευθείας η στεγανοποίηση. Τοποθετείται σε µεγάλα πάχη, χωρίς να παρουσιάζονται ρηγµατώσεις ή επιφανειακή συρρίκνωση και παραµένει διαστατικά σταθερό στην υγρασία. η εφαρµογή της στεγανοποίησης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ασφαλτικές µεµβράνες (θερµής ή ψυχρής συγκόλλησης), ή µε συνθετικά φύλλα ή µε επαλειφόµενα στεγανωτικά υλικά (συνθετικά & ασφαλτικά). ΕΝ ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: θερµοµόνωση µε ή χωρίς ταυτόχρονη δηµιουργία κλίσεων σε επίπεδες - κεκλιµένες - θολωτές οροφές (ταράτσες, µπαλκόνια, βατούς ή µη-βατούς εξώστες, µεταλλικές ή ξύλινες κατασκευές) κλπ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 5 cm. Σε περίπτωση κατώτερου πάχους συνεχίστε ως ακολούθως (µόνο για περιορισµένες επιφάνειες): Για πάχη µεταξύ 3 cm και 5 cm και για σταθερές επιφάνειες (υδραυλικές και ηλεκτρικές σωληνώσεις, που καλύπτονται προηγουµένως µε τσιµεντοκονίαµα) το κατώτερο πάχος µπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό. Για πάχη µεταξύ 1 cm και 3 cm: προσθέστε στο µίγµα του τσιµέντου και του POLITERM BLU περίπου 200 kg/m 3 αδρανών µε µέγιστο µέγεθος κόκκου άµµου 0,6 mm (εγχειρίδιο ανάµιξης) και τοποθετήστε οικοδοµικό πλέγµα ενίσχυσης. Στην περίπτωση του σχηµατισµού κλίσης, το ελάχιστο αρχικό πάχος δεν µπορεί ποτέ να είναι λιγότερο από 5cm. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: Η κατασκευή της θερµοµονωτικής στρώσης που προετοιµάζεται µε το POLITERM BLU που παράγεται από την TEKTO. Οι ελαφριοί κόκκοι παρθένας διογκωµένης πολυστερίνης, µε την ελεγχόµενη πυκνότητα, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση (Ø 3 / 6 mm POLITERM BLU, ή Ø 2 mm POLITERM BLU FEIN ) και καθώς είναι κατά την φάση παραγωγής τους προαναµεµιγµένοι µε το χηµικό πρόσθετο E.I.A, προσφέρουν τέλεια ανάµιξη µε το νερό και τα συνδετικά συστατικά, αποτρέποντας την απόµιξη των κόκκων και εξασφαλίζοντας την οµοιογενή κατανοµή τους στο µίγµα. Το µίγµα µπορεί να παρασκευαστεί µε 200 έως 350 kg/m 3 τσιµέντου Πόρτλαντ 32.5R χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε άµµου ή/και άλλων πρόσθετων ουσιών. Εποµένως, κάθε κυβικό µέτρο του κονιάµατος θα προετοιµαστεί µόνο µε 840 lit κόκκων POLITERM BLU, το τσιµέντο Πόρτλαντ 32.5R τις δόσεις που προαναφέρθηκε και µε το σχετικό νερό ενυδάτωσης. οσολογία τσιµέντου kg/m 3 >>>>>>>>>> Θερµική αγωγιµότητα λ W/mk Θλιπτική αντοχή N/mm Καµπτική αντοχή N/mm Εφελκυσµός kpa n.a. Hot-sealed ιάτρηση µεµβράνης N/50 mm. 57 n.a ,28 Cold-sealed ιάτρηση µεµβράνης N/50 mm. 35 n.a ,00 Μέτρο ελαστικότητας N/mm n.a n.a. Ατµοδιαπερατότητα µ Συρρίκνωση (NBN) mm/m n.a ,270 Συµπεριφορά στη φωτιά A2 - S1- D0 Ακαυστότητα ASTM D Άκαυστο Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από σκυρόδεµα ή τσιµεντόπλακες, κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU δεν απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδοµικό πλέγµα. Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από µονωτικά υλικά, ασφαλτικά και/ή συνθετικά στεγανωτικά, κεραµικά πατώµατα, λινέλαιο, PVC, ξύλινα ή καλυµµένα µε επένδυση πατώµατα, µεταλλικά φύλλα ή πανέλα κτλ., πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδοµικό πλέγµα (ελάχιστες διαστάσεις: σύρµα Ø 3 mm - καρέ 100x100 mm) κατάλληλα αγκυρωµένο και σε µικρή απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης. Η διαδικασία αυτή, εκτός από να καταστήσει την επίστρωση µονολιθική, θα διευκολύνει το εργατικό δυναµικό να περπατήσει στις κεκλιµένες στέγες. Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 4 από 75

5 Έτσι το κατ' αυτό τον τρόπο παρασκευασµένο ελαφρύ υπόστρωµα είναι έτοιµο για την εν συνεχεία τοποθέτηση των στεγανοποιητικών, που µπορεί να είναι προκατασκευασµένα ή υγρά, ασφαλτικά (θερµής ή ψυχρής συγκόλλησης) ή συνθετικά (PVC,TPO, FPO, πολυουρεθανικά, κλπ.). Το κατ' αυτό τον τρόπο παρασκευασµένο ελαφρύ υπόστρωµα θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Πριν από την εφαρµογή της στεγανοποίησης πρέπει να προηγηθεί η προετοιµασία της επιφάνειας. Οι διάφορες επιλογές στην προετοιµασία αναφέρονται παρακάτω: a) Τρίψιµο της επιφάνειας µε ηλεκτρική µηχανή λείανσης, το τρίψιµο γίνεται µε περιστρεφόµενο δίσκο και τα υπολείµµατα σκόνης συλλέγονται µε ηλεκτρική σκούπα βιοµηχανικής χρήσης, ή b) Καύση των επιφανειακών κόκκων πολυστερίνης µε φλόγιστρο υγρού προπανίου. Η διαδικασία αυτή απαιτεί αναµονή τουλάχιστον 7-ηµερών από την ηµέρα τοποθέτησης της στρώσης. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU, θα πρέπει να διατηρηθούν οι οποιεσδήποτε υπάρχουσες δοµικές ενώσεις (αρµοί) και να επεκταθούν στην επιφάνεια τοποθέτησης. Πρέπει πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU, να καθαριστεί λεπτοµερώς η επιφάνεια τοποθέτησης. Μετά τον καθαρισµό της επιφάνειας τοποθέτησης και πριν εφαρµοστεί η στρώση που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU, διαβρέχετε την επιφάνεια χωρίς εντούτοις να δηµιουργείτε περιοχές µε λιµνάζοντα νερά. Μη βρέξετε την επιφάνεια στην περίπτωση τοποθέτησης σε επιφάνειες που αποτελούνται από αδιάβροχες επιστρώσεις ή γενικά µη απορροφητικά υποστρώµατα. Σε κεκλιµένες ή θολωτές στέγες, ή επιστρώσεις που παρασκευάζονται µε POLITERM BLU, µπορεί να διαστρωθεί για µέγιστες κλίσεις έως 30% και 40% (ανάλογα µε τη φύση της επιφάνειας τοποθέτησης). Η επίστρωση που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU πρέπει να προστατεύεται από τα στοιχεία της φύσης (π.χ. βροχή) για τουλάχιστον 24 ώρες από την τοποθέτηση της. Τα στεγανοποιητικά µπορούν να εφαρµοστούν στη στρώση που παρασκευάστηκε µε POLITERM BLU 4-7 ηµέρες µετά την τοποθέτηση της. Ο χρόνος που υποδεικνύεται υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα µε το πάχος εφαρµογής και τις υπάρχουσες κλιµατολογικές και µετεωρολογικές συνθήκες. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η επαρκής διάχυση των υδρατµών στη στρώση που παρασκευάστηκε µε POLITERM BLU και την ίδια στιγµή να προστατέψουµε την στεγανοποιητική µεµβράνη από αποκόλληση ή φούσκωµα, συνιστάτε η εφαρµογή επαρκούς ποσότητας εξαερισµών. Αυτή η συµβουλή γίνεται υποχρεωτική όταν η στρώση που παρασκευάστηκε µε POLITERM BLU παρεµβάλλεται µεταξύ δύο αδιάβροχων στεγανωτικών στρώσεων. Η χρήση υγρών στεγανωτικών στις στρώσεις που παρασκευάζονται µε POLITERM BLU πρέπει να είναι σύµφωνα και µε την έγκριση του κατασκευαστή/προµηθευτή του στεγανωτικού. Σε κάθε περίπτωση, στεγανωτικά µε βάση διαλύτες δεν πρέπει να εφαρµόζονται πάνω σε στρώσεις που παρασκευάστηκαν µε POLITERM BLU. Αποφύγετε παρασκευή και εφαρµογή των στρώσεων που προετοιµάζονται µε POLITERM BLU όταν οι θερµοκρασίες είναι κάτω από +5 C. Οποιαδήποτε χρήση πρόσθετων ουσιών αντιπαγωτικών είναι συµβατή µε τις φυσικοχηµικές ιδιότητες POLITERM BLU. Ο τεχνίτης πρέπει εντούτοις να αξιολογήσει τις δαπάνες και τα κέρδη από την περίπτωση πρόσθετης χρήσης αντιπαγωτικού. Κατά τη διάρκεια της παρασκευής των στρώσεων που προετοιµάζονται µε POLITERM BLU, να ακολουθούνται αυστηρά οι δόσεις και οι µέθοδοι που υποδεικνύονται στα τεχνικά φύλλα, στη συσκευασία των προϊόντων και σε αυτό το εγχειρίδιο. Μόνο τότε µπορεί η TEKTO HELLAS S.A. να εγγυηθεί τα αποτελέσµατα και την απόδοση. Να έρχεστε σε επικοινωνία µε το τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης για να αξιολογήσετε οποιαδήποτε εφαρµογή διαφορετική από αυτήν που περιγράφεται στα τεχνικά φύλλα και τα εγχειρίδιά µας. Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 5 από 75

6 Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 6 από 75

7 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΗΜΙ-ΒΑΤΟ ΩΜΑ Για επίπεδες ή επικλινείς οροφές (µε ή χωρίς δηµιουργία κλίσεων) καθώς και για θολωτές στέγες. Επίσης για την απευθείας εφαρµογή της στεγανοποίησης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: είναι ένα υπερ-ελαφρό ενιαίο χυτό θερµοµονωτικό στρώµα που παρασκευάζεται µε: τσιµέντο, νερό και σφαιρίδια διογκωµένης πολυστερίνης (POLITERM BLU, σε σάκους των 420lit, 170lit ή 50lit). Σκυροδετείται & διαστρώνεται επί τόπου στο έργο προσφέροντας µε ένα υλικό 2 λύσεις: θερµοµόνωση και ταυτόχρονη δηµιουργία κλίσεων. λόγο της ειδικής του σύνθεσης προσδίδει υψηλή µηχανική αντοχή και δίνει την δυνατότητα να τοποθετηθεί απ' ευθείας η στεγανοποίηση. Τοποθετείται σε µεγάλα πάχη, χωρίς να παρουσιάζονται ρηγµατώσεις ή επιφανειακή συρρίκνωση και παραµένει διαστατικά σταθερό στην υγρασία. η εφαρµογή της στεγανοποίησης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ασφαλτικές µεµβράνες (θερµής ή ψυχρής συγκόλλησης), ή µε συνθετικά φύλλα ή µε επαλειφόµενα στεγανωτικά υλικά (συνθετικά & ασφαλτικά). ΕΝ ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: θερµοµόνωση µε ή χωρίς ταυτόχρονη δηµιουργία κλίσεων σε επίπεδες - κεκλιµένες - θολωτές οροφές (ταράτσες, µπαλκόνια, βατούς ή µη-βατούς εξώστες, µεταλλικές ή ξύλινες κατασκευές) κλπ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 5 cm. Σε περίπτωση κατώτερου πάχους συνεχίστε ως ακολούθως (µόνο για περιορισµένες επιφάνειες): Για πάχη µεταξύ 3 cm και 5 cm και για σταθερές επιφάνειες (υδραυλικές και ηλεκτρικές σωληνώσεις, που καλύπτονται προηγουµένως µε τσιµεντοκονίαµα) το κατώτερο πάχος µπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό. Για πάχη µεταξύ 1 cm και 3 cm: προσθέστε στο µίγµα του τσιµέντου και του POLITERM BLU περίπου 200 kg/m 3 αδρανών µε µέγιστο µέγεθος κόκκου άµµου 0,6 mm (εγχειρίδιο ανάµιξης) και τοποθετήστε οικοδοµικό πλέγµα ενίσχυσης. Στην περίπτωση του σχηµατισµού κλίσης, το ελάχιστο αρχικό πάχος δεν µπορεί ποτέ να είναι λιγότερο από 5cm. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: Η κατασκευή της θερµοµονωτικής στρώσης που προετοιµάζεται µε το POLITERM BLU που παράγεται από την TEKTO. Οι ελαφριοί κόκκοι παρθένας διογκωµένης πολυστερίνης, µε την ελεγχόµενη πυκνότητα, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση (Ø 3 / 6 mm POLITERM BLU, ή Ø 2 mm POLITERM BLU FEIN ) και καθώς είναι κατά την φάση παραγωγής τους προ-αναµεµιγµένοι µε το χηµικό πρόσθετο E.I.A, προσφέρουν τέλεια ανάµιξη µε το νερό και τα συνδετικά συστατικά, αποτρέποντας την απόµιξη των κόκκων και εξασφαλίζοντας την οµοιογενή κατανοµή τους στο µίγµα. Το µίγµα µπορεί να παρασκευαστεί µε 200 έως 350 kg/m 3 τσιµέντου Πόρτλαντ 32.5R χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε άµµου ή/και άλλων πρόσθετων ουσιών. Εποµένως, κάθε κυβικό µέτρο του κονιάµατος θα προετοιµαστεί µόνο µε 840 lit κόκκων POLITERM BLU, το τσιµέντο Πόρτλαντ 32.5R τις δόσεις που προαναφέρθηκε και µε το σχετικό νερό ενυδάτωσης. οσολογία τσιµέντου kg/m 3 >>>>>>>>>> Θερµική αγωγιµότητα λ W/mk Θλιπτική αντοχή N/mm Καµπτική αντοχή N/mm Εφελκυσµός kpa n.a. Hot-sealed ιάτρηση µεµβράνης N/50 mm. 57 n.a ,28 Cold-sealed ιάτρηση µεµβράνης N/50 mm. 35 n.a ,00 Μέτρο ελαστικότητας N/mm n.a n.a. Ατµοδιαπερατότητα µ Συρρίκνωση (NBN) mm/m n.a ,270 Συµπεριφορά στη φωτιά A2 - S1- D0 Ακαυστότητα ASTM D Άκαυστο Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από σκυρόδεµα ή τσιµεντόπλακες, κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU δεν απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδοµικό πλέγµα. Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 7 από 75

8 Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από µονωτικά υλικά, ασφαλτικά και/ή συνθετικά στεγανωτικά, κεραµικά πατώµατα, λινέλαιο, PVC, ξύλινα ή καλυµµένα µε επένδυση πατώµατα, µεταλλικά φύλλα ή πανέλα κτλ., πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδοµικό πλέγµα (ελάχιστες διαστάσεις: σύρµα Ø 3 mm - καρέ 100x100 mm) κατάλληλα αγκυρωµένο και σε µικρή απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης. Η διαδικασία αυτή, εκτός από να καταστήσει την επίστρωση µονολιθική, θα διευκολύνει το εργατικό δυναµικό να περπατήσει στις κεκλιµένες στέγες. Έτσι το κατ' αυτό τον τρόπο παρασκευασµένο ελαφρύ υπόστρωµα είναι έτοιµο για την εν συνεχεία τοποθέτηση των στεγανοποιητικών, που µπορεί να είναι προκατασκευασµένα ή υγρά, ασφαλτικά (θερµής ή ψυχρής συγκόλλησης) ή συνθετικά (PVC,TPO, FPO, πολυουρεθανικά, κλπ.). Το κατ' αυτό τον τρόπο παρασκευασµένο ελαφρύ υπόστρωµα θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Πριν από την εφαρµογή της στεγανοποίησης πρέπει να προηγηθεί η προετοιµασία της επιφάνειας. Οι διάφορες επιλογές στην προετοιµασία αναφέρονται παρακάτω: a) Τρίψιµο της επιφάνειας µε ηλεκτρική µηχανή λείανσης, το τρίψιµο γίνεται µε περιστρεφόµενο δίσκο και τα υπολείµµατα σκόνης συλλέγονται µε ηλεκτρική σκούπα βιοµηχανικής χρήσης, ή b) Καύση των επιφανειακών κόκκων πολυστερίνης µε φλόγιστρο υγρού προπανίου. Η διαδικασία αυτή απαιτεί αναµονή τουλάχιστον 7-ηµερών από την ηµέρα τοποθέτησης της στρώσης. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU, θα πρέπει να διατηρηθούν οι οποιεσδήποτε υπάρχουσες δοµικές ενώσεις (αρµοί) και να επεκταθούν στην επιφάνεια τοποθέτησης. Πρέπει πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU, να καθαριστεί λεπτοµερώς η επιφάνεια τοποθέτησης. Μετά τον καθαρισµό της επιφάνειας τοποθέτησης και πριν εφαρµοστεί η στρώση που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU, διαβρέχετε την επιφάνεια χωρίς εντούτοις να δηµιουργείτε περιοχές µε λιµνάζοντα νερά. Μη βρέξετε την επιφάνεια στην περίπτωση τοποθέτησης σε επιφάνειες που αποτελούνται από αδιάβροχες επιστρώσεις ή γενικά µη απορροφητικά υποστρώµατα. Σε κεκλιµένες ή θολωτές στέγες, ή επιστρώσεις που παρασκευάζονται µε POLITERM BLU, µπορεί να διαστρωθεί για µέγιστες κλίσεις έως 30% και 40% (ανάλογα µε τη φύση της επιφάνειας τοποθέτησης). Η επίστρωση που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU πρέπει να προστατεύεται από τα στοιχεία της φύσης (π.χ. βροχή) για τουλάχιστον 24 ώρες από την τοποθέτηση της. Τα στεγανοποιητικά µπορούν να εφαρµοστούν στη στρώση που παρασκευάστηκε µε POLITERM BLU 4-7 ηµέρες µετά την τοποθέτηση της. Ο χρόνος που υποδεικνύεται υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα µε το πάχος εφαρµογής και τις υπάρχουσες κλιµατολογικές και µετεωρολογικές συνθήκες. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η επαρκής διάχυση των υδρατµών στη στρώση που παρασκευάστηκε µε POLITERM BLU και την ίδια στιγµή να προστατέψουµε την στεγανοποιητική µεµβράνη από αποκόλληση ή φούσκωµα, συνιστάτε η εφαρµογή επαρκούς ποσότητας εξαερισµών. Αυτή η συµβουλή γίνεται υποχρεωτική όταν η στρώση που παρασκευάστηκε µε POLITERM BLU παρεµβάλλεται µεταξύ δύο αδιάβροχων στεγανωτικών στρώσεων. Η χρήση υγρών στεγανωτικών στις στρώσεις που παρασκευάζονται µε POLITERM BLU πρέπει να είναι σύµφωνα και µε την έγκριση του κατασκευαστή/προµηθευτή του στεγανωτικού. Σε κάθε περίπτωση, στεγανωτικά µε βάση διαλύτες δεν πρέπει να εφαρµόζονται πάνω σε στρώσεις που παρασκευάστηκαν µε POLITERM BLU. Αποφύγετε παρασκευή και εφαρµογή των στρώσεων που προετοιµάζονται µε POLITERM BLU όταν οι θερµοκρασίες είναι κάτω από +5 C. Οποιαδήποτε χρήση πρόσθετων ουσιών αντιπαγωτικών είναι συµβατή µε τις φυσικοχηµικές ιδιότητες POLITERM BLU.Ο τεχνίτης πρέπει εντούτοις να αξιολογήσει τις δαπάνες και τα κέρδη από την περίπτωση πρόσθετης χρήσης αντιπαγωτικού. Κατά τη διάρκεια της παρασκευής των στρώσεων που προετοιµάζονται µε POLITERM BLU, να ακολουθούνται αυστηρά οι δόσεις και οι µέθοδοι που υποδεικνύονται στα τεχνικά φύλλα, στη συσκευασία των προϊόντων και σε αυτό το εγχειρίδιο. Μόνο τότε µπορεί η TEKTO HELLAS S.A. να εγγυηθεί τα αποτελέσµατα και την απόδοση. Να έρχεστε σε επικοινωνία µε το τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης για να αξιολογήσετε οποιαδήποτε εφαρµογή διαφορετική από αυτήν που περιγράφεται στα τεχνικά φύλλα και τα εγχειρίδιά µας. Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 8 από 75

9 Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 9 από 75

10 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΗΜΙ-ΒΑΤΟ ΩΜΑ ΙΑΠΝΟΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΡΑΓΜΑ Υ ΡΑΤΜΩΝ Για επίπεδες ή επικλινείς οροφές (µε ή χωρίς δηµιουργία κλίσεων) καθώς και για θολωτές στέγες. Επίσης για την απευθείας εφαρµογή της στεγανοποίησης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: είναι ένα υπερ-ελαφρό ενιαίο χυτό θερµοµονωτικό στρώµα που παρασκευάζεται µε: τσιµέντο, νερό και σφαιρίδια διογκωµένης πολυστερίνης (POLITERM BLU, σε σάκους των 420lit, 170lit ή 50lit). Σκυροδετείται & διαστρώνεται επί τόπου στο έργο προσφέροντας µε ένα υλικό 2 λύσεις: θερµοµόνωση και ταυτόχρονη δηµιουργία κλίσεων. λόγο της ειδικής του σύνθεσης προσδίδει υψηλή µηχανική αντοχή και δίνει την δυνατότητα να τοποθετηθεί απ' ευθείας η στεγανοποίηση. Τοποθετείται σε µεγάλα πάχη, χωρίς να παρουσιάζονται ρηγµατώσεις ή επιφανειακή συρρίκνωση και παραµένει διαστατικά σταθερό στην υγρασία. η εφαρµογή της στεγανοποίησης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ασφαλτικές µεµβράνες (θερµής ή ψυχρής συγκόλλησης), ή µε συνθετικά φύλλα ή µε επαλειφόµενα στεγανωτικά υλικά (συνθετικά & ασφαλτικά). ΕΝ ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: θερµοµόνωση µε ή χωρίς ταυτόχρονη δηµιουργία κλίσεων σε επίπεδες - κεκλιµένες - θολωτές οροφές (ταράτσες, µπαλκόνια, βατούς ή µη-βατούς εξώστες, µεταλλικές ή ξύλινες κατασκευές) κλπ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 5 cm. Σε περίπτωση κατώτερου πάχους συνεχίστε ως ακολούθως (µόνο για περιορισµένες επιφάνειες): Για πάχη µεταξύ 3 cm και 5 cm και για σταθερές επιφάνειες (υδραυλικές και ηλεκτρικές σωληνώσεις, που καλύπτονται προηγουµένως µε τσιµεντοκονίαµα) το κατώτερο πάχος µπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό. Για πάχη µεταξύ 1 cm και 3 cm: προσθέστε στο µίγµα του τσιµέντου και του POLITERM BLU περίπου 200 kg/m 3 αδρανών µε µέγιστο µέγεθος κόκκου άµµου 0,6 mm (εγχειρίδιο ανάµιξης) και τοποθετήστε οικοδοµικό πλέγµα ενίσχυσης. Στην περίπτωση του σχηµατισµού κλίσης, το ελάχιστο αρχικό πάχος δεν µπορεί ποτέ να είναι λιγότερο από 5cm. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: Η κατασκευή της θερµοµονωτικής στρώσης που προετοιµάζεται µε το POLITERM BLU που παράγεται από την TEKTO. Οι ελαφριοί κόκκοι παρθένας διογκωµένης πολυστερίνης, µε την ελεγχόµενη πυκνότητα, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση (Ø 3 / 6 mm POLITERM BLU, ή Ø 2 mm POLITERM BLU FEIN ) και καθώς είναι κατά την φάση παραγωγής τους προαναµεµιγµένοι µε το χηµικό πρόσθετο E.I.A, προσφέρουν τέλεια ανάµιξη µε το νερό και τα συνδετικά συστατικά, αποτρέποντας την απόµιξη των κόκκων και εξασφαλίζοντας την οµοιογενή κατανοµή τους στο µίγµα. Το µίγµα µπορεί να παρασκευαστεί µε 200 έως 350 kg/m 3 τσιµέντου Πόρτλαντ 32.5R χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε άµµου ή/και άλλων πρόσθετων ουσιών. Εποµένως, κάθε κυβικό µέτρο του κονιάµατος θα προετοιµαστεί µόνο µε 840 lit κόκκων POLITERM BLU, το τσιµέντο Πόρτλαντ 32.5R τις δόσεις που προαναφέρθηκε και µε το σχετικό νερό ενυδάτωσης. οσολογία τσιµέντου kg/m 3 >>>>>>>>>> Θερµική αγωγιµότητα λ W/mk Θλιπτική αντοχή N/mm Καµπτική αντοχή N/mm Εφελκυσµός kpa n.a. Hot-sealed ιάτρηση µεµβράνης N/50 mm. 57 n.a ,28 Cold-sealed ιάτρηση µεµβράνης N/50 mm. 35 n.a ,00 Μέτρο ελαστικότητας N/mm n.a n.a. Ατµοδιαπερατότητα µ Συρρίκνωση (NBN) mm/m n.a ,270 Συµπεριφορά στη φωτιά A2 - S1- D0 Ακαυστότητα ASTM D Άκαυστο Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από σκυρόδεµα ή τσιµεντόπλακες, κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU δεν απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδοµικό πλέγµα. Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από µονωτικά υλικά, ασφαλτικά και/ή συνθετικά στεγανωτικά, κεραµικά πατώµατα, λινέλαιο, PVC, ξύλινα ή καλυµµένα µε επένδυση πατώµατα, µεταλλικά φύλλα ή πανέλα κτλ., πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδοµικό πλέγµα (ελάχιστες διαστάσεις: σύρµα Ø 3 mm - καρέ 100x100 mm) κατάλληλα αγκυρωµένο και σε µικρή απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης. Η διαδικασία αυτή, εκτός από να καταστήσει την επίστρωση µονολιθική, θα διευκολύνει το εργατικό δυναµικό να περπατήσει στις κεκλιµένες στέγες. Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 10 από 75

11 Έτσι το κατ' αυτό τον τρόπο παρασκευασµένο ελαφρύ υπόστρωµα είναι έτοιµο για την εν συνεχεία τοποθέτηση των στεγανοποιητικών, που µπορεί να είναι προκατασκευασµένα ή υγρά, ασφαλτικά (θερµής ή ψυχρής συγκόλλησης) ή συνθετικά (PVC,TPO, FPO, πολυουρεθανικά, κλπ.). Το κατ' αυτό τον τρόπο παρασκευασµένο ελαφρύ υπόστρωµα θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Πριν από την εφαρµογή της στεγανοποίησης πρέπει να προηγηθεί η προετοιµασία της επιφάνειας. Οι διάφορες επιλογές στην προετοιµασία αναφέρονται παρακάτω: a) Τρίψιµο της επιφάνειας µε ηλεκτρική µηχανή λείανσης, το τρίψιµο γίνεται µε περιστρεφόµενο δίσκο και τα υπολείµµατα σκόνης συλλέγονται µε ηλεκτρική σκούπα βιοµηχανικής χρήσης, ή b) Καύση των επιφανειακών κόκκων πολυστερίνης µε φλόγιστρο υγρού προπανίου. Η διαδικασία αυτή απαιτεί αναµονή τουλάχιστον 7-ηµερών από την ηµέρα τοποθέτησης της στρώσης. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU, θα πρέπει να διατηρηθούν οι οποιεσδήποτε υπάρχουσες δοµικές ενώσεις (αρµοί) και να επεκταθούν στην επιφάνεια τοποθέτησης. Πρέπει πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU, να καθαριστεί λεπτοµερώς η επιφάνεια τοποθέτησης. Μετά τον καθαρισµό της επιφάνειας τοποθέτησης και πριν εφαρµοστεί η στρώση που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU, διαβρέχετε την επιφάνεια χωρίς εντούτοις να δηµιουργείτε περιοχές µε λιµνάζοντα νερά. Μη βρέξετε την επιφάνεια στην περίπτωση τοποθέτησης σε επιφάνειες που αποτελούνται από αδιάβροχες επιστρώσεις ή γενικά µη απορροφητικά υποστρώµατα. Σε κεκλιµένες ή θολωτές στέγες, ή επιστρώσεις που παρασκευάζονται µε POLITERM BLU, µπορεί να διαστρωθεί για µέγιστες κλίσεις έως 30% και 40% (ανάλογα µε τη φύση της επιφάνειας τοποθέτησης). Η επίστρωση που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU πρέπει να προστατεύεται από τα στοιχεία της φύσης (π.χ. βροχή) για τουλάχιστον 24 ώρες από την τοποθέτηση της. Τα στεγανοποιητικά µπορούν να εφαρµοστούν στη στρώση που παρασκευάστηκε µε POLITERM BLU 4-7 ηµέρες µετά την τοποθέτηση της. Ο χρόνος που υποδεικνύεται υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα µε το πάχος εφαρµογής και τις υπάρχουσες κλιµατολογικές και µετεωρολογικές συνθήκες. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η επαρκής διάχυση των υδρατµών στη στρώση που παρασκευάστηκε µε POLITERM BLU και την ίδια στιγµή να προστατέψουµε την στεγανοποιητική µεµβράνη από αποκόλληση ή φούσκωµα, συνιστάτε η εφαρµογή επαρκούς ποσότητας εξαερισµών. Αυτή η συµβουλή γίνεται υποχρεωτική όταν η στρώση που παρασκευάστηκε µε POLITERM BLU παρεµβάλλεται µεταξύ δύο αδιάβροχων στεγανωτικών στρώσεων. Η χρήση υγρών στεγανωτικών στις στρώσεις που παρασκευάζονται µε POLITERM BLU πρέπει να είναι σύµφωνα και µε την έγκριση του κατασκευαστή/προµηθευτή του στεγανωτικού. Σε κάθε περίπτωση, στεγανωτικά µε βάση διαλύτες δεν πρέπει να εφαρµόζονται πάνω σε στρώσεις που παρασκευάστηκαν µε POLITERM BLU. Αποφύγετε παρασκευή και εφαρµογή των στρώσεων που προετοιµάζονται µε POLITERM BLU όταν οι θερµοκρασίες είναι κάτω από +5 C. Οποιαδήποτε χρήση πρόσθετων ουσιών αντιπαγωτικών είναι συµβατή µε τις φυσικοχηµικές ιδιότητες POLITERM BLU. Ο τεχνίτης πρέπει εντούτοις να αξιολογήσει τις δαπάνες και τα κέρδη από την περίπτωση πρόσθετης χρήσης αντιπαγωτικού. Κατά τη διάρκεια της παρασκευής των στρώσεων που προετοιµάζονται µε POLITERM BLU, να ακολουθούνται αυστηρά οι δόσεις και οι µέθοδοι που υποδεικνύονται στα τεχνικά φύλλα, στη συσκευασία των προϊόντων και σε αυτό το εγχειρίδιο. Μόνο τότε µπορεί η TEKTO HELLAS S.A. να εγγυηθεί τα αποτελέσµατα και την απόδοση. Να έρχεστε σε επικοινωνία µε το τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης για να αξιολογήσετε οποιαδήποτε εφαρµογή διαφορετική από αυτήν που περιγράφεται στα τεχνικά φύλλα και τα εγχειρίδιά µας. Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 11 από 75

12 Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 12 από 75

13 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΗΜΙ-ΒΑΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΩΜΑ Για επίπεδες ή επικλινείς οροφές (µε ή χωρίς δηµιουργία κλίσεων) καθώς και για θολωτές στέγες. Επίσης για την απευθείας εφαρµογή της στεγανοποίησης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: είναι ένα υπερ-ελαφρό ενιαίο χυτό θερµοµονωτικό στρώµα που παρασκευάζεται µε: τσιµέντο, νερό και σφαιρίδια διογκωµένης πολυστερίνης (POLITERM BLU, σε σάκους των 420lit, 170lit ή 50lit). Σκυροδετείται & διαστρώνεται επί τόπου στο έργο προσφέροντας µε ένα υλικό 2 λύσεις: θερµοµόνωση και ταυτόχρονη δηµιουργία κλίσεων. λόγο της ειδικής του σύνθεσης προσδίδει υψηλή µηχανική αντοχή και δίνει την δυνατότητα να τοποθετηθεί απ' ευθείας η στεγανοποίηση. Τοποθετείται σε µεγάλα πάχη, χωρίς να παρουσιάζονται ρηγµατώσεις ή επιφανειακή συρρίκνωση και παραµένει διαστατικά σταθερό στην υγρασία. η εφαρµογή της στεγανοποίησης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ασφαλτικές µεµβράνες (θερµής ή ψυχρής συγκόλλησης), ή µε συνθετικά φύλλα ή µε επαλειφόµενα στεγανωτικά υλικά (συνθετικά & ασφαλτικά). ΕΝ ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: θερµοµόνωση µε ή χωρίς ταυτόχρονη δηµιουργία κλίσεων σε επίπεδες - κεκλιµένες - θολωτές οροφές (ταράτσες, µπαλκόνια, βατούς ή µη-βατούς εξώστες, µεταλλικές ή ξύλινες κατασκευές) κλπ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 5 cm. Σε περίπτωση κατώτερου πάχους συνεχίστε ως ακολούθως (µόνο για περιορισµένες επιφάνειες): Για πάχη µεταξύ 3 cm και 5 cm και για σταθερές επιφάνειες (υδραυλικές και ηλεκτρικές σωληνώσεις, που καλύπτονται προηγουµένως µε τσιµεντοκονίαµα) το κατώτερο πάχος µπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό. Για πάχη µεταξύ 1 cm και 3 cm: προσθέστε στο µίγµα του τσιµέντου και του POLITERM BLU περίπου 200 kg/m 3 αδρανών µε µέγιστο µέγεθος κόκκου άµµου 0,6 mm (εγχειρίδιο ανάµιξης) και τοποθετήστε οικοδοµικό πλέγµα ενίσχυσης. Στην περίπτωση του σχηµατισµού κλίσης, το ελάχιστο αρχικό πάχος δεν µπορεί ποτέ να είναι λιγότερο από 5cm. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: Η κατασκευή της θερµοµονωτικής στρώσης που προετοιµάζεται µε το POLITERM BLU που παράγεται από την TEKTO. Οι ελαφριοί κόκκοι παρθένας διογκωµένης πολυστερίνης, µε την ελεγχόµενη πυκνότητα, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση (Ø 3 / 6 mm POLITERM BLU, ή Ø 2 mm POLITERM BLU FEIN ) και καθώς είναι κατά την φάση παραγωγής τους προαναµεµιγµένοι µε το χηµικό πρόσθετο E.I.A, προσφέρουν τέλεια ανάµιξη µε το νερό και τα συνδετικά συστατικά, αποτρέποντας την απόµιξη των κόκκων και εξασφαλίζοντας την οµοιογενή κατανοµή τους στο µίγµα. Το µίγµα µπορεί να παρασκευαστεί µε 200 έως 350 kg/m 3 τσιµέντου Πόρτλαντ 32.5R χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε άµµου ή/και άλλων πρόσθετων ουσιών. Εποµένως, κάθε κυβικό µέτρο του κονιάµατος θα προετοιµαστεί µόνο µε 840 lit κόκκων POLITERM BLU, το τσιµέντο Πόρτλαντ 32.5R τις δόσεις που προαναφέρθηκε και µε το σχετικό νερό ενυδάτωσης. οσολογία τσιµέντου kg/m 3 >>>>>>>>>> Θερµική αγωγιµότητα λ W/mk Θλιπτική αντοχή N/mm Καµπτική αντοχή N/mm Εφελκυσµός kpa n.a. Hot-sealed ιάτρηση µεµβράνης N/50 mm. 57 n.a ,28 Cold-sealed ιάτρηση µεµβράνης N/50 mm. 35 n.a ,00 Μέτρο ελαστικότητας N/mm n.a n.a. Ατµοδιαπερατότητα µ Συρρίκνωση (NBN) mm/m n.a ,270 Συµπεριφορά στη φωτιά A2 - S1- D0 Ακαυστότητα ASTM D Άκαυστο Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από σκυρόδεµα ή τσιµεντόπλακες, κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU δεν απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδοµικό πλέγµα. Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από µονωτικά υλικά, ασφαλτικά και/ή συνθετικά στεγανωτικά, κεραµικά πατώµατα, λινέλαιο, PVC, ξύλινα ή καλυµµένα µε επένδυση πατώµατα, µεταλλικά φύλλα ή πανέλα κτλ., πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδοµικό πλέγµα (ελάχιστες διαστάσεις: σύρµα Ø 3 mm - καρέ 100x100 mm) κατάλληλα αγκυρωµένο και σε µικρή απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης. Η διαδικασία αυτή, εκτός από να καταστήσει την επίστρωση µονολιθική, θα διευκολύνει το εργατικό δυναµικό να περπατήσει στις κεκλιµένες στέγες. Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 13 από 75

14 Έτσι το κατ' αυτό τον τρόπο παρασκευασµένο ελαφρύ υπόστρωµα είναι έτοιµο για την εν συνεχεία τοποθέτηση των στεγανοποιητικών, που µπορεί να είναι προκατασκευασµένα ή υγρά, ασφαλτικά (θερµής ή ψυχρής συγκόλλησης) ή συνθετικά (PVC,TPO, FPO, πολυουρεθανικά, κλπ.). Το κατ' αυτό τον τρόπο παρασκευασµένο ελαφρύ υπόστρωµα θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Πριν από την εφαρµογή της στεγανοποίησης πρέπει να προηγηθεί η προετοιµασία της επιφάνειας. Οι διάφορες επιλογές στην προετοιµασία αναφέρονται παρακάτω: a) Τρίψιµο της επιφάνειας µε ηλεκτρική µηχανή λείανσης, το τρίψιµο γίνεται µε περιστρεφόµενο δίσκο και τα υπολείµµατα σκόνης συλλέγονται µε ηλεκτρική σκούπα βιοµηχανικής χρήσης, ή b) Καύση των επιφανειακών κόκκων πολυστερίνης µε φλόγιστρο υγρού προπανίου. Η διαδικασία αυτή απαιτεί αναµονή τουλάχιστον 7-ηµερών από την ηµέρα τοποθέτησης της στρώσης. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU, θα πρέπει να διατηρηθούν οι οποιεσδήποτε υπάρχουσες δοµικές ενώσεις (αρµοί) και να επεκταθούν στην επιφάνεια τοποθέτησης. Πρέπει πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU, να καθαριστεί λεπτοµερώς η επιφάνεια τοποθέτησης. Μετά τον καθαρισµό της επιφάνειας τοποθέτησης και πριν εφαρµοστεί η στρώση που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU, διαβρέχετε την επιφάνεια χωρίς εντούτοις να δηµιουργείτε περιοχές µε λιµνάζοντα νερά. Μη βρέξετε την επιφάνεια στην περίπτωση τοποθέτησης σε επιφάνειες που αποτελούνται από αδιάβροχες επιστρώσεις ή γενικά µη απορροφητικά υποστρώµατα. Σε κεκλιµένες ή θολωτές στέγες, ή επιστρώσεις που παρασκευάζονται µε POLITERM BLU, µπορεί να διαστρωθεί για µέγιστες κλίσεις έως 30% και 40% (ανάλογα µε τη φύση της επιφάνειας τοποθέτησης). Η επίστρωση που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU πρέπει να προστατεύεται από τα στοιχεία της φύσης (π.χ. βροχή) για τουλάχιστον 24 ώρες από την τοποθέτηση της. Τα στεγανοποιητικά µπορούν να εφαρµοστούν στη στρώση που παρασκευάστηκε µε POLITERM BLU 4-7 ηµέρες µετά την τοποθέτηση της. Ο χρόνος που υποδεικνύεται υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα µε το πάχος εφαρµογής και τις υπάρχουσες κλιµατολογικές και µετεωρολογικές συνθήκες. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η επαρκής διάχυση των υδρατµών στη στρώση που παρασκευάστηκε µε POLITERM BLU και την ίδια στιγµή να προστατέψουµε την στεγανοποιητική µεµβράνη από αποκόλληση ή φούσκωµα, συνιστάτε η εφαρµογή επαρκούς ποσότητας εξαερισµών. Αυτή η συµβουλή γίνεται υποχρεωτική όταν η στρώση που παρασκευάστηκε µε POLITERM BLU παρεµβάλλεται µεταξύ δύο αδιάβροχων στεγανωτικών στρώσεων. Η χρήση υγρών στεγανωτικών στις στρώσεις που παρασκευάζονται µε POLITERM BLU πρέπει να είναι σύµφωνα και µε την έγκριση του κατασκευαστή/προµηθευτή του στεγανωτικού. Σε κάθε περίπτωση, στεγανωτικά µε βάση διαλύτες δεν πρέπει να εφαρµόζονται πάνω σε στρώσεις που παρασκευάστηκαν µε POLITERM BLU. Αποφύγετε παρασκευή και εφαρµογή των στρώσεων που προετοιµάζονται µε POLITERM BLU όταν οι θερµοκρασίες είναι κάτω από +5 C. Οποιαδήποτε χρήση πρόσθετων ουσιών αντιπαγωτικών είναι συµβατή µε τις φυσικοχηµικές ιδιότητες POLITERM BLU. Ο τεχνίτης πρέπει εντούτοις να αξιολογήσει τις δαπάνες και τα κέρδη από την περίπτωση πρόσθετης χρήσης αντιπαγωτικού. Κατά τη διάρκεια της παρασκευής των στρώσεων που προετοιµάζονται µε POLITERM BLU, να ακολουθούνται αυστηρά οι δόσεις και οι µέθοδοι που υποδεικνύονται στα τεχνικά φύλλα, στη συσκευασία των προϊόντων και σε αυτό το εγχειρίδιο. Μόνο τότε µπορεί η TEKTO HELLAS S.A. να εγγυηθεί τα αποτελέσµατα και την απόδοση. Να έρχεστε σε επικοινωνία µε το τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης για να αξιολογήσετε οποιαδήποτε εφαρµογή διαφορετική από αυτήν που περιγράφεται στα τεχνικά φύλλα και τα εγχειρίδιά µας. Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 14 από 75

15 Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 15 από 75

16 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΗΜΙ-ΒΑΤΟ ΘΟΛΩΤΟ ΩΜΑ Για επίπεδες ή επικλινείς οροφές (µε ή χωρίς δηµιουργία κλίσεων) καθώς και για θολωτές στέγες. Επίσης για την απευθείας εφαρµογή της στεγανοποίησης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: είναι ένα υπερ-ελαφρό ενιαίο χυτό θερµοµονωτικό στρώµα που παρασκευάζεται µε: τσιµέντο, νερό και σφαιρίδια διογκωµένης πολυστερίνης (POLITERM BLU, σε σάκους των 420lit, 170lit ή 50lit). Σκυροδετείται & διαστρώνεται επί τόπου στο έργο προσφέροντας µε ένα υλικό 2 λύσεις: θερµοµόνωση και ταυτόχρονη δηµιουργία κλίσεων. λόγο της ειδικής του σύνθεσης προσδίδει υψηλή µηχανική αντοχή και δίνει την δυνατότητα να τοποθετηθεί απ' ευθείας η στεγανοποίηση. Τοποθετείται σε µεγάλα πάχη, χωρίς να παρουσιάζονται ρηγµατώσεις ή επιφανειακή συρρίκνωση και παραµένει διαστατικά σταθερό στην υγρασία. η εφαρµογή της στεγανοποίησης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ασφαλτικές µεµβράνες (θερµής ή ψυχρής συγκόλλησης), ή µε συνθετικά φύλλα ή µε επαλειφόµενα στεγανωτικά υλικά (συνθετικά & ασφαλτικά). ΕΝ ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: θερµοµόνωση µε ή χωρίς ταυτόχρονη δηµιουργία κλίσεων σε επίπεδες - κεκλιµένες - θολωτές οροφές (ταράτσες, µπαλκόνια, βατούς ή µη-βατούς εξώστες, µεταλλικές ή ξύλινες κατασκευές) κλπ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 5 cm. Σε περίπτωση κατώτερου πάχους συνεχίστε ως ακολούθως (µόνο για περιορισµένες επιφάνειες): Για πάχη µεταξύ 3 cm και 5 cm και για σταθερές επιφάνειες (υδραυλικές και ηλεκτρικές σωληνώσεις, που καλύπτονται προηγουµένως µε τσιµεντοκονίαµα) το κατώτερο πάχος µπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό. Για πάχη µεταξύ 1 cm και 3 cm: προσθέστε στο µίγµα του τσιµέντου και του POLITERM BLU περίπου 200 kg/m 3 αδρανών µε µέγιστο µέγεθος κόκκου άµµου 0,6 mm (εγχειρίδιο ανάµιξης) και τοποθετήστε οικοδοµικό πλέγµα ενίσχυσης. Στην περίπτωση του σχηµατισµού κλίσης, το ελάχιστο αρχικό πάχος δεν µπορεί ποτέ να είναι λιγότερο από 5cm. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: Η κατασκευή της θερµοµονωτικής στρώσης που προετοιµάζεται µε το POLITERM BLU που παράγεται από την TEKTO. Οι ελαφριοί κόκκοι παρθένας διογκωµένης πολυστερίνης, µε την ελεγχόµενη πυκνότητα, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση (Ø 3 / 6 mm POLITERM BLU, ή Ø 2 mm POLITERM BLU FEIN ) και καθώς είναι κατά την φάση παραγωγής τους προαναµεµιγµένοι µε το χηµικό πρόσθετο E.I.A, προσφέρουν τέλεια ανάµιξη µε το νερό και τα συνδετικά συστατικά, αποτρέποντας την απόµιξη των κόκκων και εξασφαλίζοντας την οµοιογενή κατανοµή τους στο µίγµα. Το µίγµα µπορεί να παρασκευαστεί µε 200 έως 350 kg/m 3 τσιµέντου Πόρτλαντ 32.5R χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε άµµου ή/και άλλων πρόσθετων ουσιών. Εποµένως, κάθε κυβικό µέτρο του κονιάµατος θα προετοιµαστεί µόνο µε 840 lit κόκκων POLITERM BLU, το τσιµέντο Πόρτλαντ 32.5R τις δόσεις που προαναφέρθηκε και µε το σχετικό νερό ενυδάτωσης. οσολογία τσιµέντου kg/m 3 >>>>>>>>>> Θερµική αγωγιµότητα λ W/mk Θλιπτική αντοχή N/mm Καµπτική αντοχή N/mm Εφελκυσµός kpa n.a. Hot-sealed ιάτρηση µεµβράνης N/50 mm. 57 n.a ,28 Cold-sealed ιάτρηση µεµβράνης N/50 mm. 35 n.a ,00 Μέτρο ελαστικότητας N/mm n.a n.a. Ατµοδιαπερατότητα µ Συρρίκνωση (NBN) mm/m n.a ,270 Συµπεριφορά στη φωτιά A2 - S1- D0 Ακαυστότητα ASTM D Άκαυστο Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από σκυρόδεµα ή τσιµεντόπλακες, κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU δεν απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδοµικό πλέγµα. Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από µονωτικά υλικά, ασφαλτικά και/ή συνθετικά στεγανωτικά, κεραµικά πατώµατα, λινέλαιο, PVC, ξύλινα ή καλυµµένα µε επένδυση πατώµατα, µεταλλικά φύλλα ή πανέλα κτλ., πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδοµικό πλέγµα (ελάχιστες διαστάσεις: σύρµα Ø 3 mm - καρέ 100x100 mm) κατάλληλα αγκυρωµένο και σε µικρή απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης. Η διαδικασία αυτή, εκτός από να καταστήσει την επίστρωση µονολιθική, θα διευκολύνει το εργατικό δυναµικό να περπατήσει στις κεκλιµένες στέγες. Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 16 από 75

17 Έτσι το κατ' αυτό τον τρόπο παρασκευασµένο ελαφρύ υπόστρωµα είναι έτοιµο για την εν συνεχεία τοποθέτηση των στεγανοποιητικών, που µπορεί να είναι προκατασκευασµένα ή υγρά, ασφαλτικά (θερµής ή ψυχρής συγκόλλησης) ή συνθετικά (PVC,TPO, FPO, πολυουρεθανικά, κλπ.). Το κατ' αυτό τον τρόπο παρασκευασµένο ελαφρύ υπόστρωµα θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Πριν από την εφαρµογή της στεγανοποίησης πρέπει να προηγηθεί η προετοιµασία της επιφάνειας. Οι διάφορες επιλογές στην προετοιµασία αναφέρονται παρακάτω: a) Τρίψιµο της επιφάνειας µε ηλεκτρική µηχανή λείανσης, το τρίψιµο γίνεται µε περιστρεφόµενο δίσκο και τα υπολείµµατα σκόνης συλλέγονται µε ηλεκτρική σκούπα βιοµηχανικής χρήσης, ή b) Καύση των επιφανειακών κόκκων πολυστερίνης µε φλόγιστρο υγρού προπανίου. Η διαδικασία αυτή απαιτεί αναµονή τουλάχιστον 7-ηµερών από την ηµέρα τοποθέτησης της στρώσης. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU, θα πρέπει να διατηρηθούν οι οποιεσδήποτε υπάρχουσες δοµικές ενώσεις (αρµοί) και να επεκταθούν στην επιφάνεια τοποθέτησης. Πρέπει πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU, να καθαριστεί λεπτοµερώς η επιφάνεια τοποθέτησης. Μετά τον καθαρισµό της επιφάνειας τοποθέτησης και πριν εφαρµοστεί η στρώση που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU, διαβρέχετε την επιφάνεια χωρίς εντούτοις να δηµιουργείτε περιοχές µε λιµνάζοντα νερά. Μη βρέξετε την επιφάνεια στην περίπτωση τοποθέτησης σε επιφάνειες που αποτελούνται από αδιάβροχες επιστρώσεις ή γενικά µη απορροφητικά υποστρώµατα. Σε κεκλιµένες ή θολωτές στέγες, ή επιστρώσεις που παρασκευάζονται µε POLITERM BLU, µπορεί να διαστρωθεί για µέγιστες κλίσεις έως 30% και 40% (ανάλογα µε τη φύση της επιφάνειας τοποθέτησης). Η επίστρωση που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU πρέπει να προστατεύεται από τα στοιχεία της φύσης (π.χ. βροχή) για τουλάχιστον 24 ώρες από την τοποθέτηση της. Τα στεγανοποιητικά µπορούν να εφαρµοστούν στη στρώση που παρασκευάστηκε µε POLITERM BLU 4-7 ηµέρες µετά την τοποθέτηση της. Ο χρόνος που υποδεικνύεται υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα µε το πάχος εφαρµογής και τις υπάρχουσες κλιµατολογικές και µετεωρολογικές συνθήκες. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η επαρκής διάχυση των υδρατµών στη στρώση που παρασκευάστηκε µε POLITERM BLU και την ίδια στιγµή να προστατέψουµε την στεγανοποιητική µεµβράνη από αποκόλληση ή φούσκωµα, συνιστάτε η εφαρµογή επαρκούς ποσότητας εξαερισµών. Αυτή η συµβουλή γίνεται υποχρεωτική όταν η στρώση που παρασκευάστηκε µε POLITERM BLU παρεµβάλλεται µεταξύ δύο αδιάβροχων στεγανωτικών στρώσεων. Η χρήση υγρών στεγανωτικών στις στρώσεις που παρασκευάζονται µε POLITERM BLU πρέπει να είναι σύµφωνα και µε την έγκριση του κατασκευαστή/προµηθευτή του στεγανωτικού. Σε κάθε περίπτωση, στεγανωτικά µε βάση διαλύτες δεν πρέπει να εφαρµόζονται πάνω σε στρώσεις που παρασκευάστηκαν µε POLITERM BLU. Αποφύγετε παρασκευή και εφαρµογή των στρώσεων που προετοιµάζονται µε POLITERM BLU όταν οι θερµοκρασίες είναι κάτω από +5 C. Οποιαδήποτε χρήση πρόσθετων ουσιών αντιπαγωτικών είναι συµβατή µε τις φυσικοχηµικές ιδιότητες POLITERM BLU. Ο τεχνίτης πρέπει εντούτοις να αξιολογήσει τις δαπάνες και τα κέρδη από την περίπτωση πρόσθετης χρήσης αντιπαγωτικού. Κατά τη διάρκεια της παρασκευής των στρώσεων που προετοιµάζονται µε POLITERM BLU, να ακολουθούνται αυστηρά οι δόσεις και οι µέθοδοι που υποδεικνύονται στα τεχνικά φύλλα, στη συσκευασία των προϊόντων και σε αυτό το εγχειρίδιο. Μόνο τότε µπορεί η TEKTO HELLAS S.A. να εγγυηθεί τα αποτελέσµατα και την απόδοση. Να έρχεστε σε επικοινωνία µε το τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης για να αξιολογήσετε οποιαδήποτε εφαρµογή διαφορετική από αυτήν που περιγράφεται στα τεχνικά φύλλα και τα εγχειρίδιά µας. Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 17 από 75

18 Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 18 από 75

19 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΒΑΤΟ ΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΥΓΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΡΑΓΜΑ Υ ΡΑΤΜΩΝ Για επίπεδες ή επικλινείς οροφές (µε ή χωρίς δηµιουργία κλίσεων) καθώς και για θολωτές στέγες. Επίσης για την απευθείας εφαρµογή της στεγανοποίησης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: είναι ένα υπερ-ελαφρό ενιαίο χυτό θερµοµονωτικό στρώµα που παρασκευάζεται µε: τσιµέντο, νερό και σφαιρίδια διογκωµένης πολυστερίνης (POLITERM BLU, σε σάκους των 420lit, 170lit ή 50lit). Σκυροδετείται & διαστρώνεται επί τόπου στο έργο προσφέροντας µε ένα υλικό 2 λύσεις: θερµοµόνωση και ταυτόχρονη δηµιουργία κλίσεων. λόγο της ειδικής του σύνθεσης προσδίδει υψηλή µηχανική αντοχή και δίνει την δυνατότητα να τοποθετηθεί απ' ευθείας η στεγανοποίηση. Τοποθετείται σε µεγάλα πάχη, χωρίς να παρουσιάζονται ρηγµατώσεις ή επιφανειακή συρρίκνωση και παραµένει διαστατικά σταθερό στην υγρασία. η εφαρµογή της στεγανοποίησης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ασφαλτικές µεµβράνες (θερµής ή ψυχρής συγκόλλησης), ή µε συνθετικά φύλλα ή µε επαλειφόµενα στεγανωτικά υλικά (συνθετικά & ασφαλτικά). ΕΝ ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: θερµοµόνωση µε ή χωρίς ταυτόχρονη δηµιουργία κλίσεων σε επίπεδες - κεκλιµένες - θολωτές οροφές (ταράτσες, µπαλκόνια, βατούς ή µη-βατούς εξώστες, µεταλλικές ή ξύλινες κατασκευές) κλπ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 5 cm. Σε περίπτωση κατώτερου πάχους συνεχίστε ως ακολούθως (µόνο για περιορισµένες επιφάνειες): Για πάχη µεταξύ 3 cm και 5 cm και για σταθερές επιφάνειες (υδραυλικές και ηλεκτρικές σωληνώσεις, που καλύπτονται προηγουµένως µε τσιµεντοκονίαµα) το κατώτερο πάχος µπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό. Για πάχη µεταξύ 1 cm και 3 cm: προσθέστε στο µίγµα του τσιµέντου και του POLITERM BLU περίπου 200 kg/m 3 αδρανών µε µέγιστο µέγεθος κόκκου άµµου 0,6 mm (εγχειρίδιο ανάµιξης) και τοποθετήστε οικοδοµικό πλέγµα ενίσχυσης. Στην περίπτωση του σχηµατισµού κλίσης, το ελάχιστο αρχικό πάχος δεν µπορεί ποτέ να είναι λιγότερο από 5cm. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: Η κατασκευή της θερµοµονωτικής στρώσης που προετοιµάζεται µε το POLITERM BLU που παράγεται από την TEKTO. Οι ελαφριοί κόκκοι παρθένας διογκωµένης πολυστερίνης, µε την ελεγχόµενη πυκνότητα, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση (Ø 3 / 6 mm POLITERM BLU, ή Ø 2 mm POLITERM BLU FEIN ) και καθώς είναι κατά την φάση παραγωγής τους προαναµεµιγµένοι µε το χηµικό πρόσθετο E.I.A, προσφέρουν τέλεια ανάµιξη µε το νερό και τα συνδετικά συστατικά, αποτρέποντας την απόµιξη των κόκκων και εξασφαλίζοντας την οµοιογενή κατανοµή τους στο µίγµα. Το µίγµα µπορεί να παρασκευαστεί µε 200 έως 350 kg/m 3 τσιµέντου Πόρτλαντ 32.5R χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε άµµου ή/και άλλων πρόσθετων ουσιών. Εποµένως, κάθε κυβικό µέτρο του κονιάµατος θα προετοιµαστεί µόνο µε 840 lit κόκκων POLITERM BLU, το τσιµέντο Πόρτλαντ 32.5R τις δόσεις που προαναφέρθηκε και µε το σχετικό νερό ενυδάτωσης. οσολογία τσιµέντου kg/m 3 >>>>>>>>>> Θερµική αγωγιµότητα λ W/mk Θλιπτική αντοχή N/mm Καµπτική αντοχή N/mm Εφελκυσµός kpa n.a. Hot-sealed ιάτρηση µεµβράνης N/50 mm. 57 n.a ,28 Cold-sealed ιάτρηση µεµβράνης N/50 mm. 35 n.a ,00 Μέτρο ελαστικότητας N/mm n.a n.a. Ατµοδιαπερατότητα µ Συρρίκνωση (NBN) mm/m n.a ,270 Συµπεριφορά στη φωτιά A2 - S1- D0 Ακαυστότητα ASTM D Άκαυστο Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από σκυρόδεµα ή τσιµεντόπλακες, κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU δεν απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδοµικό πλέγµα. Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από µονωτικά υλικά, ασφαλτικά και/ή συνθετικά στεγανωτικά, κεραµικά πατώµατα, λινέλαιο, PVC, ξύλινα ή καλυµµένα µε επένδυση πατώµατα, µεταλλικά φύλλα ή πανέλα κτλ., πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδοµικό πλέγµα (ελάχιστες διαστάσεις: σύρµα Ø 3 mm - καρέ 100x100 mm) κατάλληλα αγκυρωµένο και σε µικρή απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης. Η διαδικασία αυτή, εκτός από να καταστήσει την επίστρωση µονολιθική, θα διευκολύνει το εργατικό δυναµικό να περπατήσει στις κεκλιµένες στέγες. Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 19 από 75

20 Έτσι το κατ' αυτό τον τρόπο παρασκευασµένο ελαφρύ υπόστρωµα είναι έτοιµο για την εν συνεχεία τοποθέτηση των στεγανοποιητικών, που µπορεί να είναι προκατασκευασµένα ή υγρά, ασφαλτικά (θερµής ή ψυχρής συγκόλλησης) ή συνθετικά (PVC,TPO, FPO, πολυουρεθανικά, κλπ.). Το κατ' αυτό τον τρόπο παρασκευασµένο ελαφρύ υπόστρωµα θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Πριν από την εφαρµογή της στεγανοποίησης πρέπει να προηγηθεί η προετοιµασία της επιφάνειας. Οι διάφορες επιλογές στην προετοιµασία αναφέρονται παρακάτω: a) Τρίψιµο της επιφάνειας µε ηλεκτρική µηχανή λείανσης, το τρίψιµο γίνεται µε περιστρεφόµενο δίσκο και τα υπολείµµατα σκόνης συλλέγονται µε ηλεκτρική σκούπα βιοµηχανικής χρήσης, ή b) Καύση των επιφανειακών κόκκων πολυστερίνης µε φλόγιστρο υγρού προπανίου. Η διαδικασία αυτή απαιτεί αναµονή τουλάχιστον 7-ηµερών από την ηµέρα τοποθέτησης της στρώσης. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU, θα πρέπει να διατηρηθούν οι οποιεσδήποτε υπάρχουσες δοµικές ενώσεις (αρµοί) και να επεκταθούν στην επιφάνεια τοποθέτησης. Πρέπει πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU, να καθαριστεί λεπτοµερώς η επιφάνεια τοποθέτησης. Μετά τον καθαρισµό της επιφάνειας τοποθέτησης και πριν εφαρµοστεί η στρώση που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU, διαβρέχετε την επιφάνεια χωρίς εντούτοις να δηµιουργείτε περιοχές µε λιµνάζοντα νερά. Μη βρέξετε την επιφάνεια στην περίπτωση τοποθέτησης σε επιφάνειες που αποτελούνται από αδιάβροχες επιστρώσεις ή γενικά µη απορροφητικά υποστρώµατα. Σε κεκλιµένες ή θολωτές στέγες, ή επιστρώσεις που παρασκευάζονται µε POLITERM BLU, µπορεί να διαστρωθεί για µέγιστες κλίσεις έως 30% και 40% (ανάλογα µε τη φύση της επιφάνειας τοποθέτησης). Η επίστρωση που παρασκευάζεται µε POLITERM BLU πρέπει να προστατεύεται από τα στοιχεία της φύσης (π.χ. βροχή) για τουλάχιστον 24 ώρες από την τοποθέτηση της. Τα στεγανοποιητικά µπορούν να εφαρµοστούν στη στρώση που παρασκευάστηκε µε POLITERM BLU 4-7 ηµέρες µετά την τοποθέτηση της. Ο χρόνος που υποδεικνύεται υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα µε το πάχος εφαρµογής και τις υπάρχουσες κλιµατολογικές και µετεωρολογικές συνθήκες. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η επαρκής διάχυση των υδρατµών στη στρώση που παρασκευάστηκε µε POLITERM BLU και την ίδια στιγµή να προστατέψουµε την στεγανοποιητική µεµβράνη από αποκόλληση ή φούσκωµα, συνιστάτε η εφαρµογή επαρκούς ποσότητας εξαερισµών. Αυτή η συµβουλή γίνεται υποχρεωτική όταν η στρώση που παρασκευάστηκε µε POLITERM BLU παρεµβάλλεται µεταξύ δύο αδιάβροχων στεγανωτικών στρώσεων. Η χρήση υγρών στεγανωτικών στις στρώσεις που παρασκευάζονται µε POLITERM BLU πρέπει να είναι σύµφωνα και µε την έγκριση του κατασκευαστή/προµηθευτή του στεγανωτικού. Σε κάθε περίπτωση, στεγανωτικά µε βάση διαλύτες δεν πρέπει να εφαρµόζονται πάνω σε στρώσεις που παρασκευάστηκαν µε POLITERM BLU. Αποφύγετε παρασκευή και εφαρµογή των στρώσεων που προετοιµάζονται µε POLITERM BLU όταν οι θερµοκρασίες είναι κάτω από +5 C. Οποιαδήποτε χρήση πρόσθετων ουσιών αντιπαγωτικών είναι συµβατή µε τις φυσικοχηµικές ιδιότητες POLITERM BLU. Ο τεχνίτης πρέπει εντούτοις να αξιολογήσει τις δαπάνες και τα κέρδη από την περίπτωση πρόσθετης χρήσης αντιπαγωτικού. Κατά τη διάρκεια της παρασκευής των στρώσεων που προετοιµάζονται µε POLITERM BLU, να ακολουθούνται αυστηρά οι δόσεις και οι µέθοδοι που υποδεικνύονται στα τεχνικά φύλλα, στη συσκευασία των προϊόντων και σε αυτό το εγχειρίδιο. Μόνο τότε µπορεί η TEKTO HELLAS S.A. να εγγυηθεί τα αποτελέσµατα και την απόδοση. Να έρχεστε σε επικοινωνία µε το τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης για να αξιολογήσετε οποιαδήποτε εφαρµογή διαφορετική από αυτήν που περιγράφεται στα τεχνικά φύλλα και τα εγχειρίδιά µας. Εγχειρίδιο Politerm blu Dec Σελίδα 20 από 75

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ,

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΟΥ, LINOLEUM, ΜΟΚΕΤΑ, ΠΑΡΚΕ Η ΓΡΑΝΙΤΗ ΚΛΠ., ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη!

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΒΑΤΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΩΜΑΤΑ - ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑ ΗΜΙΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΜΗ ΒΑΤΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΩΜΑΤΑ - ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑ ΗΜΙΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΗ ΒΑΤΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΩΜΑΤΑ - ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑ ΗΜΙΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Σχήµα 45* Σχήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ Α) ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 5 3 4 2 1 1. ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ Α) ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δύο συστατικών επαλειφόμενη πολυουρία

Δύο συστατικών επαλειφόμενη πολυουρία Δύο συστατικών επαλειφόμενη πολυουρία Περιγραφή Προϊόντος Πεδία εφαρμογών Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρίας, ιδανικό για ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές αντοχές. Κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C)

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C) Ασφαλτόπανα INDEX Τα ασφαλτόπανα Index χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων, υπογείων, δεξαµενών, σηράγγων, θεµελίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Είναι οπλισµένα µε «µη υφασµένο» πολυεστερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 4 5 6 7 3 2 1 1. ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Περιγραφή Προϊόντος Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρίας υψηλού πάχους, ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3.

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3. ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS Η ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΑ ΩΜΑΤΑ Το φράγµα υδρατµών δύναται να τοποθετηθεί ανάλογα της υγροµετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των κονιαμάτων

Ενίσχυση των κονιαμάτων Ενίσχυση των κονιαμάτων ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ DOMOPLAST Ενίσχυση των κονιαμάτων. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Πολλές φορές στην οικοδομή συναντάμε κατασκευαστικές περιπτώσεις που αποτυγχάνουμε να δώσουμε λύση, όπως η αποτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Neoproof Polyurea L. Επαλειφόμενη αλειφατική πολυουρία

Neoproof Polyurea L. Επαλειφόμενη αλειφατική πολυουρία Επαλειφόμενη αλειφατική πολυουρία Περιγραφή Προϊόντος Επαλειφόμενο στεγανωτικό αλειφατικής πολυουρίας, ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές αντοχές και μεγάλη αντοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες Το WATERBLOCK είναι ένα ανόργανο, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα σε μορφή σκόνης, που για την εφαρμογή του αναμιγνύεται απλά με νερό. Περιέχει τσιμέντο, πυριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών

Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών Περιεχόμενα 1. Υγρομόνωση σε επιφάνεια σκυροδέματος... 3 1.1. Προεργασία υποστρώματος... 3 1.1.1 Επισκευές σε στοιχεία σκυροδέματος...

Διαβάστε περισσότερα

Neoproof PU W. Πολυουρεθανική προστατευτική επίστρωση, υδατικής βάσης. Περιγραφή Προϊόντος

Neoproof PU W. Πολυουρεθανική προστατευτική επίστρωση, υδατικής βάσης. Περιγραφή Προϊόντος Πολυουρεθανική προστατευτική επίστρωση, υδατικής βάσης Περιγραφή Προϊόντος To Neoproof PU W είναι ενός συστατικού τροποποιημένη πολυουρεθανική προστατευτική επίστρωση ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες.

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών. o C.

Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών. o C. Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών Περιγραφή προϊόντος Πεδία εφαρμογής Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών νέας τεχνολογίας (UV Curable). Πιστοποιημένο προϊόν υψηλής ανακλαστικότητας και εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα Τεχνικό Φυλλάδιο AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα Ιδιότητες To ΑQUAMAT είναι ένα επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα µε βάση το τσιµέντο. Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών και τελική στρώση φινιρίσματος

Επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών και τελική στρώση φινιρίσματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/01/2009 Κωδικός: 04.06.030 SikaTop -121 New Επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών και τελική στρώση φινιρίσματος Construction Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το SikaTop -121

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα

Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα Περιεχόμενα 1. Στεγανοποίηση τοιχίων υπογείου... 4 1.1. Στεγανοποίηση εξωτερικών τοιχίων πριν την επιχωμάτωση... 4 1.1.1 Προεργασία υποστρώματος...

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτόπανα Valli Zabban

Ασφαλτόπανα Valli Zabban Ασφαλτόπανα Valli Zabban Η εταιρεία µας εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά ασφαλτόπανα του οίκου Valli Zabban Ιταλίας. Τα ασφαλτόπανα Valli Zabban χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικά τσιμεντοειδή επαλειφόμενα συστήματα συμβατικής δράσης

Στεγανωτικά τσιμεντοειδή επαλειφόμενα συστήματα συμβατικής δράσης Στεγανωτικά τσιμεντοειδή επαλειφόμενα συστήματα συμβατικής δράσης Γενική Περιγραφή Συστημάτων Το Seal Coat που αποτελεί την βάση των είναι ένα τσιμεντοειδές υλικό εμπλουτισμένο με πολυμερή του οποίου η

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης Rigitherm

Συστήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης Rigitherm Συστήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης Συστήματα Δόμησης εσωτερικών χώρων με υψηλή θερμομονωτική απόδοση και μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας Τα Συστήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης είναι συστήματα δόμησης εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα

AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Τεχνικό Φυλλάδιο AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες To ΑQUAMAT είναι ένα επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο. Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα θερμομονωτικά τούβλα είναι τούβλα που διαθέτουν πορώδη μάζα με αποτέλεσμα να έχουν αυξημένα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά. Αυτό επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα δομικών υλικών

Ειδικά θέματα δομικών υλικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 : Ασφαλτικά υλικά Νικόλαος Οικονόμου, Μαρία Στεφανίδου, Σοφία Μαυρίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products EPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Δ ι ο γ κ ω μ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η P r o d u c t s o f E x p a n d e d P o l y s t y r e n e S t y r o p a n E P S EPS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΦΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Repairs Ltd

ΟΡΟΦΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Repairs Ltd Repairs Ltd Θερμομονώσεις, Ηχομονώσεις Υδρομονώσεις ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΩΝ Προστατεύουν τις οροφές από τη φυσική, βιολογική, δομική και θερμική καταπόνηση στην οποία εκτίθενται ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόβλημα: Στεγάνωση ταρατσών

1. Πρόβλημα: Στεγάνωση ταρατσών 1. Πρόβλημα: Στεγάνωση ταρατσών Τα διαμερίσματα του τελευταίου ορόφου συχνά παρουσιάζουν προβλήματα υγρασίας εξαιτίας της απουσίας στεγάνωσης της ταράτσας ή της έλλειψης αποτελεσματικότητας μίας ήδη υπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ novablok xps Terrace. 4. Περί µόνωσης ταρατσών. 9. Τί προσφέρει το novabloκ xps Terrace. 12. Οδηγός εφαρµογής

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ novablok xps Terrace. 4. Περί µόνωσης ταρατσών. 9. Τί προσφέρει το novabloκ xps Terrace. 12. Οδηγός εφαρµογής ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ novablok xps Terrace 4. Περί µόνωσης ταρατσών 9. Τί προσφέρει το novabloκ xps Terrace 12. Οδηγός εφαρµογής 16. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 18. Παράρτηµα novablok XPS Terrace Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Συστήµατα επίχρισης για εσωτερικούς χώρους

Baumit Συστήµατα επίχρισης για εσωτερικούς χώρους Baumit Συστήµατα επίχρισης για εσωτερικούς χώρους Σοβάδες για εσωτερικούς χώρους Για όλους τους χώρους Οικονοµικοί Εύκολοι στη χρήση Για όλες τις περιοχές εφαρµογής Άνεση σε όλους τους χώρους H Baumit

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/4/2012 Κωδικός: 2012.03.02.070 Sikalastic 152 Sikalastic 152 2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Μόνωση Σκεπών Knauf Insulation υψηλής ποιότητας Εγγυημένες Λύσεις Προστασίας. Θερμομόνωση Πυρασφάλεια Ηχοαπορρόφηση Θερμική άνεση Διαπνοή Στεγάνωση

Μόνωση Σκεπών Knauf Insulation υψηλής ποιότητας Εγγυημένες Λύσεις Προστασίας. Θερμομόνωση Πυρασφάλεια Ηχοαπορρόφηση Θερμική άνεση Διαπνοή Στεγάνωση Φεβρουάριος 2014 Μόνωση Σκεπών Knauf Insulation υψηλής ποιότητας Εγγυημένες Λύσεις Προστασίας Θερμομόνωση Πυρασφάλεια Ηχοαπορρόφηση Θερμική άνεση Διαπνοή Στεγάνωση H Κnauf Insulation Είναι ανάμεσα στους

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Ο Γάλλος αρχιτέκτονας Λε Κορμπυζιέ είπε ότι το κτίριο είναι μια μηχανή μέσα στην οποία ζούμε. Κάτι τέτοιο όμως απέχει πολύ από την πραγματικότητα, καθώς ο

Διαβάστε περισσότερα

(προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ.

(προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ. SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Έκδοση: 07/2010 SINTOPLAST (προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Sintoplast είναι ένα υγρό γαλάκτωμα πολύ λεπτών σωματιδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση δεκαεπτά Σχολικών Μονάδων, Δήμου Καλλιθέας" ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER.

ΤΟΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER. ATLAS STOPTER K-10 /ATLAS HOTER S/ 3. Δεύτερο στρώμα κόλας εγκιβωτισμού ενισχυμένου γιαλοπλέγματος έως 1m πάνω από το επίπεδο του εδάφους. 4. Κόλα επικόλλησης πολυστερίνης ATLAS STOPTER K-20 6. Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα.

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα. Baumit StarContact Προϊόν Σύνθεση Έτοιμη προς χρήση κονία για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS, πετροβάμβακα και XPS και για επίστρωση του υαλοπλέγματος. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ως απόλυτη υγρασία του αέρα ορίζεται η ποσότητα των υδρατμών σε γραμμάρια, ηοποία περιέχεται σε 1 m 3 αέρα. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα:2/7 Τρόπος εφαρµογής Α. Ε π ι φ άν ε ι α σ κ υ ρ οδέµατο ς Το σύστηµα 1. προετοιµασία υποστρώµατος 2. 1 ο στρώµα εποξικό αστάρι 2 συστατικών V-

Σελίδα:2/7 Τρόπος εφαρµογής Α. Ε π ι φ άν ε ι α σ κ υ ρ οδέµατο ς Το σύστηµα 1. προετοιµασία υποστρώµατος 2. 1 ο στρώµα εποξικό αστάρι 2 συστατικών V- Σελίδα:1/7 Τ ε χ ν ι κ έ ς Π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς 6335/101 Σύστηµα καθαρής Πολυουρίας δύο συστατικών για στεγανοποίηση και προστασία Περιγραφή Σύστηµα καθαρής πολυουρίας δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες,

Διαβάστε περισσότερα

Baumit NormalputzSystem

Baumit NormalputzSystem Baumit NormalputzSystem Baumit MPA 35 o παραδοσιακός σοβάς ασβέστη/τσιµέντου για απλή, οικονοµική εφαρµογή µε µηχανή Κατάλληλο για τις τυπικές τοιχοποιίες Για καλή ηχοµόνωση Υψηλής διάχυσης για κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων.

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Nero ASTARTE NERO QUARTZ SUPER ACRYLIC ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Η ASTARTE Nero, είναι μια εύκαμπτη ισχυρή

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15 mm,15-30 mm με προσθήκη αδρανών. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15 mm,15-30 mm με προσθήκη αδρανών. Περιγραφή Προϊόντος Product Data Sheet Έκδοση: 06/12/2009 Κωδικός: 08.03.020 Sika Level-300 Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15 mm,15-30 mm με προσθήκη αδρανών Construction Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Υγροπροστασία κτιρίου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 10 η /2016 Υγροπροστασία κτιρίων Η υγρασία δημιουργεί σοβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Εφαρμογής Πατητής Τσιμεντοκονίας

Μέθοδος Εφαρμογής Πατητής Τσιμεντοκονίας Μέθοδος Εφαρμογής Πατητής Τσιμεντοκονίας Περιεχόμενα 1. Προετοιμασία επιφανειών... 3 2. Εφαρμογή σε δάπεδο... 3 2.1. Δάπεδα ήπιας καταπόνησης... 4 3. Εφαρμογή σε κάθετη επιφάνεια... 4 4. Εφαρμογή σε χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

υγρό διαφανές 5 30 o C

υγρό διαφανές 5 30 o C ΕΚΔΟΗ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2006 POLYSTAMP PROTECT 862 (ΕΙΔΙΚΟ ΥΡΑΓΙΣΙΚΟ, ΚΛΗΡΤΝΣΙΚΟ,ΑΝΣΙΚΟΝΙΚΟ,ΔΙΑΥΑΝΕ ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΙΑ ΣΑΜΠΩΣΟ ΔΑΠΕΔΟ) ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΣΗΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΑΣΜΙΗ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΚΑΙ ΥΡΑΓΙΖΕΙ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΜΠΕΣΟΝ, ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΝΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Sikafloor -ProSeal-22. Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος EN 13813 06. Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Sikafloor -ProSeal-22. Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος EN 13813 06. Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/05/2014 Κωδικός: 11.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010803040050000002 EN 13813 06 Sikafloor -ProSeal-22 Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Μεµβράνες Κεραµοσκεπών Index. Πώς να συνδυάσουµε στεγανοποίηση, αντίσταση στο χιόνι, τη σκόνη και τον άνεµο σε αεριζόµενη ξύλινη κεραµοσκεπή

Μεµβράνες Κεραµοσκεπών Index. Πώς να συνδυάσουµε στεγανοποίηση, αντίσταση στο χιόνι, τη σκόνη και τον άνεµο σε αεριζόµενη ξύλινη κεραµοσκεπή Μεµβράνες Κεραµοσκεπών Index Το πρόβληµα Πώς να συνδυάσουµε στεγανοποίηση, αντίσταση στο χιόνι, τη σκόνη και τον άνεµο σε αεριζόµενη ξύλινη κεραµοσκεπή Οι µεµβράνες κεραµοσκεπών είναι στεγανοποιητικά φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.060 Sika Primer MB Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Construction

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανοποίηση στα κτίρια

Στεγανοποίηση στα κτίρια Στεγανοποίηση στα κτίρια από τη φάση του σχεδιασμού Η πολυπλοκότητα του μηχανισμού δράσης της υγρασίας σε συνδυασμό με τη δυσκολία της πραγματοποίησης εργασιών αποκατάστασης, καθιστά αναγκαία τη λήψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το EMACO R4 EASY είναι ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, που περιέχει πολυακρυλονιτριλικές ίνες ανθεκτικές σε επιθετικά περιβάλλοντα. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 01/12/2010 Κωδικός: 2011.04.06.030 Sika MonoTop -621 Evolution Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος Περιγραφή Προϊόντος Το Sika MonoTop

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα 100% HCFC-free 15 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα με χρήση της μπλε μόνωσης αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε τοιχοποιία. το σωστό. ελαφρύ σοβά

Για κάθε τοιχοποιία. το σωστό. ελαφρύ σοβά Συστήµατα επίχρισης µε ελαφροβαρή κονιάµατα Για κάθε τοιχοποιία το σωστό σύστηµα µε ελαφρύ σοβά Για βέλτιστη εφαρµογή µε µηχανή Αξιοπιστία χάρη στην πολύ καλή διασπορά των τάσεων οκιµασµένα, υψηλής διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών:

Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών: 1 Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών: 2 Εξοικονόµηση ενέργειας - Τεχνοοικονοµική Μελέτη (ΚΑΠΕ) Αποτελέσµατα για κτίριο κατοικίας: Εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύπηκτο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 2-10 mm και mm με προσθήκη αδρανών

Ταχύπηκτο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 2-10 mm και mm με προσθήκη αδρανών Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 12/03/2012 Κωδικός: 2012.11.03.010 Sika Level-100 Ταχύπηκτο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 2-10 mm και 10-30 mm με προσθήκη αδρανών Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΤAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ. Θερμομόνωση με προϊόντα Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps

Κ ΑΤAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ. Θερμομόνωση με προϊόντα Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Κ ΑΤAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ Θερμομόνωση με προϊόντα Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Εξηλασμένη πολυστερίνη Μονάδες Μέτρησης Σύμβολα σύμφωνα με το EN 13164 300 - L 400 - L 500 - L 600 - L 700 - L 300 - I MAESTRO

Διαβάστε περισσότερα

CP COAT 103. TEXNIKΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3 η Έκδοση,

CP COAT 103. TEXNIKΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3 η Έκδοση, CP COAT 103 TEXNIKΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3 η Έκδοση, 15.01.2010 TEXNIKΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3 η Έκδοση, 15.01.2010 CP COAT 103 1 περιγραφή Εποξειδκό αστάρι δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες με κλάσματα λιθανθρακόπισσας.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Αφού έχουμε γνωρίσει τα υλικά που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση στις κατασκευές, θα μελετήσουμε τους τρόπους εφαρμογής τους αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Σιλικονούχος, παστώδης, έτοιµος προς χρήση σοβάς Λεία επιφάνεια Λευκός ή έγχρωµος Υδαταπωθητικός

Σιλικονούχος, παστώδης, έτοιµος προς χρήση σοβάς Λεία επιφάνεια Λευκός ή έγχρωµος Υδαταπωθητικός Τεχνικό Φυλλάδιο Fine Σιλικονούχος, παστώδης, έτοιµος προς χρήση σοβάς Λεία επιφάνεια Λευκός ή έγχρωµος Υδαταπωθητικός Ιδιότητες Το Fine είναι ένας παστώδης, έτοιµος προς χρήση, λευκός ή έγχρωµος, σιλικονούχος

Διαβάστε περισσότερα

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Προϊόντα Baumit Για βέλτιστη ανακαίνιση στα ιστορικά κτίρια και μνημεία Ιδέες με μέλλον. Συνδετικά υλικά Baumit για την αποκατάσταση επιλεγμένα και κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων. MACROPORE Επίχρισμα RASTUCCO Τριπτό

Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων. MACROPORE Επίχρισμα RASTUCCO Τριπτό SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (προϊόν TECNOCHEM) Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το αποτελεί ένα "σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης" για διαβρωμένες από την ΥΓΡΑΣΙΑ τοιχοποιίες

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση & Στεγάνωση, Εύκολα & Οικονομικά.

Θερμομόνωση & Στεγάνωση, Εύκολα & Οικονομικά. Page 1/12 Θερμομόνωση & Στεγάνωση, Εύκολα & Οικονομικά. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι ένα σύστημα θερμομόνωσης υγρομόνωσης για οικοδομές ή τμήματα οικοδομών που είτε στερούνται θερμομόνωσης ή η θερμομόνωσή τους δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ T E KTOTERM. είναι σήµα κατατεθέν

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ T E KTOTERM. είναι σήµα κατατεθέν ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ T E KTOTERM Έτοιµος σοβάς υψηλά θερµοµονωτικός Επίχριση & θερµοµόνωση µε µια εργασία! - Ενδεικνυόµενες χρήσεις - Μέθοδοι εφαρµογής T E K T O T E R M είναι σήµα κατατεθέν ΤΕKTO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ SHAPEMATE GREC-A ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ SHAPEMATE GREC-A ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 ΗΜΕΡ. ΣΤΟΥΣ 10 C ΕΛΟΤ EN 12667 W/mkKcal/mh C 0,035 0,030 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (τιμή στο όριο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες Συσκευασία των 5Kg Χαρτοκιβώτιο (4τεµ. x 5kg) 60 Σακιά των 25kg σε παλέτα SUPER ELASTIC 500 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Ρητινούχος αρµόστοκος, µε βάση το τσιµέντο, υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Tο µονωτικό υλικό της ανεστραµµένης θερµοµόνωσης δώµατος πρέπει: να αντέχει στην απορρόφηση νερού.

Tο µονωτικό υλικό της ανεστραµµένης θερµοµόνωσης δώµατος πρέπει: να αντέχει στην απορρόφηση νερού. 1.6 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΩΜΑΤΟΣ ΜΕ POLYTILE ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ H απόδοση και η αντοχή των δωµάτων στο χρόνο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων είναι και η θέση της θερµοµόνωσης εντός της κατασκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Αντεστραμ. Αειφόρος. Τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα του αντεστραμμένου δώματος

Αντεστραμ. Αειφόρος. Τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα του αντεστραμμένου δώματος ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Ο δ ηγ ί ε ς γ ι α τ ην ε φ α ρ μ ο γ ή τ ω ν π λ α κ ώ ν Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Αντεστραμ Αειφόρος Τα δώματα εδώ και πολύ καιρό δεν προσφέρουν μόνο προστασία από τις καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

Construction. 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης. Περιγραφή Προϊόντος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 07.01.020 Sikadur -31 CF Normal 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά /

Διαβάστε περισσότερα

Επαλειφόμενο επίχρισμα ασφαλτικής βάσης ενός συστατικού γρήγορου στεγνώματος με αυξημένο ξηρό υπόλειμμα

Επαλειφόμενο επίχρισμα ασφαλτικής βάσης ενός συστατικού γρήγορου στεγνώματος με αυξημένο ξηρό υπόλειμμα BORNIT - Profidicht 1K Fix Επαλειφόμενο επίχρισμα ασφαλτικής βάσης ενός συστατικού γρήγορου στεγνώματος με αυξημένο ξηρό υπόλειμμα Επαλειφόμενο προϊόν ασφαλτικής βάσης σύμφωνα με την ανανεωμένη έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες συστηµάτων εξωτερικών θερµοµονώσεων µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα οργανικά επιχρίσµατα ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ 2014 1 H 2 H 2 ΑΝΑΠΝΕΕΙ Η ΣΤΕΓΗ ΣΑΣ? ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ H 2 H 2 H 2 H 2 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ H 2 ΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Η εταιρεία FAKR προσφέρει μία μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.04.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000038 EN 1504-2 13 2079 Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Fine

MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Fine Τεχνικό Φυλλάδιο MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Fine Παστώδης, έτοιμος προς χρήση σοβάς, βάσεως υδρύαλου και σιλικόνης Λεία επιφάνεια Λευκός ή έγχρωμος Υδαταπωθητικός Ιδιότητες Το SILICATE Fine είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046 Aqua-Siegel Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ Ι. Προϊόν Τύπος: Το προϊόν einza Aqua-Siegel είναι υδατοδιαλυτο, καθαρό βερνίκι ενός συστατικού για εµποτισµό/βαφη ξύλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αίτηµα κατάθεσης κλειστής οικονοµικής προσφοράς για την επισκευή της στέγης-δώµατος του Κέντρου Υγείας Καλλονής.

ΘΕΜΑ: Αίτηµα κατάθεσης κλειστής οικονοµικής προσφοράς για την επισκευή της στέγης-δώµατος του Κέντρου Υγείας Καλλονής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α..Α: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Μυτιλήνη 17-11-2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 21593 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εύκαμπτη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης

Εύκαμπτη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.04.010 Sika Minipack - Κόλλα Πλακιδίων Εύκαμπτη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. Ο δ ηγ ί ε ς γ ι α τ ην ε φ α ρ μ ο γ ή τ ω ν π λ α κ ώ ν Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps

ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. Ο δ ηγ ί ε ς γ ι α τ ην ε φ α ρ μ ο γ ή τ ω ν π λ α κ ώ ν Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Ο δ ηγ ί ε ς γ ι α τ ην ε φ α ρ μ ο γ ή τ ω ν π λ α κ ώ ν Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Αντεστραμ Αειφόρος Τα δώματα δεν προσφέρουν μόνο προστασία από τις καιρικές συνθήκες, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Εφαρμογής Στεγανοποίησης Κολυμβητικών Δεξαμενών

Μέθοδος Εφαρμογής Στεγανοποίησης Κολυμβητικών Δεξαμενών Μέθοδος Εφαρμογής Στεγανοποίησης Κολυμβητικών Δεξαμενών Περιεχόμενα 1. Διαδικασία Σκυροδέτησης... 3 2. Επισκευές στοιχείων σκυροδέματος... 3 3. Εξομάλυνση και στεγανοποίηση της επιφάνειας του σκυροδέματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,96 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,96 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ / 07/ 2017 ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΑΝΕΛ. Στην κάτω πλευρά του PANEL μας χρησιμοποιείται άριστης ποιότητας χρωματιστό χαλυβδόφυλλο τύπου ραμποτέ.

ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΑΝΕΛ. Στην κάτω πλευρά του PANEL μας χρησιμοποιείται άριστης ποιότητας χρωματιστό χαλυβδόφυλλο τύπου ραμποτέ. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΑΝΕΛ Το πάνω μεταλλικό κεραμίδι Ολλανδικού τύπου είναι υψηλής αντοχής χάρη στον ειδικό βηματισμό (πάτημα), τη θολωτή κατασκευή, τον τρόπο της ειδικής πατενταρισμένης, κατά πλάτος σύνδεσης και

Διαβάστε περισσότερα

SV 2 ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ. Η βασική στρώση σοβά για οδηγούς και γεμίσματα

SV 2 ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ. Η βασική στρώση σοβά για οδηγούς και γεμίσματα SV 2 ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ Η βασική στρώση σοβά για οδηγούς και γεμίσματα Περιγραφή Προϊόντος : Χρήσεις : Πλεονεκτήματα: Τρόπος Διάθεσης : Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα με βάση το φαιό τσιμέντο Portland,

Διαβάστε περισσότερα

ιακοσµητικες Τσιµεντοκονιεσ Τσιµεντοκονιες Προετοιµασιασ απεδων

ιακοσµητικες Τσιµεντοκονιεσ Τσιµεντοκονιες Προετοιµασιασ απεδων ιακοσµητικες Τσιµεντοκονιεσ Τσιµεντοκονιες Προετοιµασιασ απεδων Προφυλάξτε το περιβάλλον ιατηρείτε το χώρο καθαρό Protect the environment Keep clean www.marmoline.gr e-mail: info@marmoline.gr Tel.: (+30)

Διαβάστε περισσότερα