Βιβλιογραφική αναφορά:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιβλιογραφική αναφορά:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚ ΚΠΑΙΔΕΥΤ ΤΙΚΟ ΙΔΡΥ ΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩ ΩΝ ΝΗΣΩΝ Ν Ανάδειξη του Τεχνολλογικού Ιδρ ρύματος Ιο ονίων Νήσω ων ως Διεθννούς πόλου υ Εκπαίδευσης και Κα αινοτομίας Επίίδραση των Διαχρονικώ ών αλλαγών χρήσεων χ γη ης στο τοπίο και στη βιώ ώσιμη ανάπττυξη των Νησ σιών Ζακύννθου, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας Λ Παραδ δοτέο Π9: Εντοπ πισμός και κ χαρτοογράφησ ση των διαχρ ρονικώνν αλλαγώ ών των χρ ρήσεων//κάλυψη ης γης

2 Βιβλιογραφική αναφορά: Χάρου Ε., Ποϊραζίδης Κ., Πετρίδης Σ., Μαρτίνης Α., Καλύβας Δ.,Καρρής Γ., Μήτσαινας Γ,, Οκτώβριος Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών ( ) των χρήσεων/κάλυψης γης των νησιών Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Λευκάδας. Τεχνική αναφορά, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Ζάκυνθος, 145 σελ. Ευχαριστίες: Ευχαριστούμε την Δρ. Στεφούλη Μ., ερευνήτρια του ΕΚΒΑΑ, για την πολύτιμη συνεισφορά της και τις παρατηρήσεις της στην επεξεργασία και ανάλυση δορυφορικών δεδομένων. Επίσης, ευχαριστούμε τους φοιτητές του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, κα Αλεξανδρίδη Φ.-Γ. και Βούτο Γ. για την βοήθειά τους στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Π9 : Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης 2

3 Περίληψη Στο πλαίσιο του έργου «Επίδραση των Διαχρονικών Αλλαγών Χρήσεων Γης στο Τοπίο και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Νησιών Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Λευκάδας» απαιτείται ο εντοπισμός, η αναλυτική ποσοτικοποιημένη περιγραφή των χρήσεων γης σε διάφορες χρονικές στιγμές των τελευταίων δεκαετιών και των παρατηρούμενων αλλαγών καθώς και η παραγωγή θεματικών (αναλογικών και ψηφιακών) χαρτών τόσο για κάθε χρονική περίοδο όσο και με βάση τις αλλαγές στις χρήσεις γης. Στην παρούσα αναφορά παρουσιάζεται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα από την καταγραφή και την ανίχνευση αλλαγών των βασικών τύπων κάλυψης Γης με την βοήθεια της Τηλεπισκόπησης και Προηγμένων Μεθόδων Πληροφορικής. Η ανάλυση έγινε σε δύο παράλληλες δράσεις. Σύμφωνα με την πρώτη δράση, αρχικά έγινε συλλογή και προετοιμασία των δορυφορικών εικόνων και βοηθητικών στοιχείων που αφορούν την περιοχή μελέτης. Ο εντοπισμός των τύπων κάλυψης γης αντιμετωπίσθηκε με δύο βασικά μεθοδολογίες: Φωτοερμηνευτικά και με αυτόματους μεθόδους μη επιβλεπόμενες και επιβλεπόμενες. Για την υποβοήθηση της Φωτοερμηνείας δημιουργήθηκαν μια σειρά φίλτρα, χρωματικές συνθέσεις και προϊόντα παράγωγα των αρχικών δεδομένων. Για τις αυτόματες μεθόδους (επιβλεπόμενες και μη) παραμετροποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν αλγόριθμοι από διάφορα επιστημονικά πεδία. Ειδικά για τις επιβλεπόμενες αυτόματες μεθόδους δημιουργήθηκαν εκπαιδευτικά πεδία (training sets) με εργασία συλλογής δειγμάτων υπαίθρου. Η ανίχνευση των διαχρονικών αλλαγών αντιμετωπίστηκε με συνδυασμό προ-ταξινομικών και μετα-ταξινομικών μεθόδων. Τέλος, δημιουργήθηκε πλήθος ψηφιακών χαρτών που αφορούν την καταγραφή και τις αλλαγές δεικτών, την καταγραφή και τις αλλαγές της κάλυψης γης καθώς και στατιστικά στοιχεία των αλλαγών. Σύμφωνα με τη δεύτερη δράση αναγνωρίστηκαν και ψηφιοποιήθηκαν το οδικό δίκτυο καθώς και των οικισμών / μεμονωμένων κτισμάτων στα τρία νησιά, τόσο με βάση εικόνες του Κτηματολογίου λήψης όσο σε παλαιότερες αεροφωτογραφίες λήψης , με στόχο την αναγνώριση των μεταβολών αυτών των γραμμικών στοιχείων που δεν αναγνωρίζονται με λεπτομέρεια στις δορυφορικές εικόνες. Π9 : Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης 3

4 Σχήμα 1: Αναρτημένη ανακοίνωση στο «1 st Workshop on Temporal Analysis of Satellite Image Data, Μαΐου 2012, Μύκονος που οργανώθηκε από την European Association of Remote Sensing Laboratories. Π9 : Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΕΣ Εισαγωγή Χρήσεις γης / Κάλυψη γης και οι αλλαγές τους στο χρόνο Χρήσεις γης στον νησιωτικό χώρο και στα Ιόνια νησιά Σκοπός του παραδοτέου Εργαλεία Ανάλυσης Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) Τηλεπισκόπηση Ανίχνευση Διαχρονικών αλλαγών Ανάλυση δορυφορικών εικόνων Προ Ταξινομική Ανίχνευση αλλαγών Ανάλυση με βάση τον δείκτη NDVI Ανάλυση με βάση τον μετασχηματισμό Tasseled Cap (TCT) Μετα ταξινομική ανίχνευση αλλαγών Τα δίκτυα αυτο οργανούμενων χαρτών (SOM) Τα δίκτυα οπισθόδρομης διάδοσης του σφάλματος Λογισμικά Εργαλεία ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΘΗΚΑΝ Δορυφορικές εικόνες Landsat Ορθοφωτογραφίες από το Κτηματολόγιο CORINE Ψηφιακό μοντέλο εδάφους Στοιχεία υπαίθρου Αποτελέσματα Προεπισκόπιση γεωμορφολογίας και χρήσεων γής Γεωμορφολογία Κάλυψη/Χρήσεις γης με βάση το CORINE Προ Ταξινομική Ανίχνευση αλλαγών Αποτελέσματα με βάση τον δείκτη βλάστησης NDVI Αποτελέσματα με βάση τον μετασχηματισμό Tasseled Cap (TCT) Μετά Ταξινομική Ανίχνευση Αλλαγών Επιβλεπόμενη Ταξινόμηση Landsat Ανίχνευση αλλαγών βλάστησης Π9 : Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης 5

6 Μεταβολή κάλυψης / χρήσης γης Ανάλυση γραμμικών στοιχείων Καταγραφή και αναγνώριση Οδικό δίκτυο και Δόμηση Βιβλιογραφία ΣΧΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΤΕΣ Σχήμα 1: Απεικόνιση των συνδυαστικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία των χαρτών Σχήμα 2: Λευκάδα 1984 Συνδυασμός διαύλων 1, 2 και 3 μετά από αποσυσχέτιση (decorrelation stretch). Η ενίσχυση κορεσμού (saturation) βοηθά στον διαχωρισμό τύπων βλάστησης Σχήμα 3: Παράδειγμα εφαρμογής δείκτη NDVI στη Ζάκυνθο τον Σεπτέμβριο του Σχήμα 4: Έγχρωμη σύνθεση των 3 πρώτων Κυρίων Συνιστωσών της δορυφορικής εικόνας Ζακύνθου (λήψη Σεπτεμβρίου 2011) (σε μεγέθυνση με κόκκινα χρώματα η αγροτική περιοχή στις Βολίμες) Σχήμα 5. Απεικόνιση της Λευκάδας το 1984 και 2011 με βάση το δείκτη NDVI Σχήμα 6. Διαχρονική χωρική μεταβολή των κατηγοριών του δείκτη βλάστησης SVI την περίοδο Σχήμα 7. Απεικόνιση της Κεφαλονιάς το 2011 με βάση το δείκτη Tasseled Cap (οι τρεις πρώτοι άξονες σε RGB) Σχήμα 8: Οι ταξινομητές που εξετάστηκαν στο παρόν πρόγραμμα Σχήμα 9. Παραδείγματα αυτο οργανούμενων χαρτών Σχήμα 10. Πολυστρωματικό νευρωνικό δίκτυο πρόσω διάδοσης Σχήμα 11. Η βασική δομή του νευρωνίου Σχήμα 12. Χάρτης Ταξινόμηση της κάλυψης γης στη Ζάκυνθο με βάση το CORINE Σχήμα 13. Ψηφιακό μοντέλο εδάφους των Ιονίων Νήσων από τον δορυφόρο ASTER με αντιστοιχία υψών χρωμάτων (α) και το αντίστοιχο της Ζακύνθου από το Κτηματολόγιο (β) Σχήμα 14. Οπτική αναπαράσταση της διανυσματικής πληροφορίας των εκπαιδευτικών συνόλων Ζακύνθου 2011 και Λευκάδας Σχήμα 15. Χάρτης Γεωμορφολογίας της Ν. Ζακύνθου Σχήμα 16. Χάρτης Γεωμορφολογία της Ν. Κεφαλονιάς Σχήμα 17. Χάρτης Γεωμορφολογία της Ν. Λευκάδας Σχήμα 18. Χάρτης CORINE Ν. Ζακύνθου Σχήμα 19. Χάρτης CORINE Ν. Κεφαλονιάς Σχήμα 20. Χάρτης CORINE Ν. Λευκάδας Σχήμα 21. Δείκτης Tasseled CAP με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Ζακύνθου Σχήμα 22. Δείκτης Tasseled CAP με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Ζακύνθου Σχήμα 23. Δείκτης Tasseled CAP με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Ζακύνθου Σχήμα 24. Δείκτης Tasseled CAP με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Ζακύνθου Σχήμα 25. Δείκτης Tasseled CAP με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Ζακύνθου Σχήμα 26. Δείκτης Tasseled CAP με βάση τις εικόνες LANDSAT. Ν. Κεφαλονιάς Σχήμα 27. Δείκτης Tasseled CAP με βάση τις εικόνες LANDSAT. Ν.Κεφαλονιάς Σχήμα 28. Δείκτης Tasseled CAP με βάση τις εικόνες LANDSAT. Ν. Κεφαλονιάς Σχήμα 29. Δείκτης Tasseled CAP με βάση τις εικόνες LANDSAT. Ν. Κεφαλονιάς Σχήμα 30. Δείκτης Tasseled CAP με βάση τις εικόνες LANDSAT. Ν. Κεφαλονιάς Σχήμα 31. Δείκτης Tasseled CAP με βάση τις εικόνες LANDSAT. Ν. Λευκάδας Π9 : Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης 6

7 Σχήμα 32. Δείκτης Tasseled CAP με βάση τις εικόνες LANDSAT. Ν.Λευκάδας Σχήμα 33. Δείκτης Tasseled CAP με βάση τις εικόνες LANDSAT. Ν.Λευκάδας Σχήμα 34. Δείκτης Tasseled CAP με βάση τις εικόνες LANDSAT. Ν.Λευκάδας Σχήμα 35. Δείκτης Tasseled CAP με βάση τις εικόνες LANDSAT. Ν.Λευκάδας Σχήμα 36. Διαφορές Δείκτη brigthness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Ζακύνθου Σχήμα 37. Διαφορές Δείκτη brigthness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N.Ζακύνθου Σχήμα 38. Διαφορές Δείκτη brigthness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N.Ζακύνθου Σχήμα 39. Διαφορές Δείκτη brigthness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N.Ζακύνθου Σχήμα 40. Διαφορές Δείκτη brigthness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N.Ζακύνθου Σχήμα 41. Διαφορές Δείκτη brigthness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Κεφαλονιάς Σχήμα 42. Διαφορές Δείκτη brigthness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N.Κεφαλονιάς Σχήμα 43. Διαφορές Δείκτη brigthness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Κεφαλονιάς Σχήμα 44. Διαφορές Δείκτη brigthness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N.Κεφαλονιάς Σχήμα 45. Διαφορές Δείκτη brigthness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Κεφαλονιάς Σχήμα 46. Διαφορές Δείκτη brigthness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Λευκάδας Σχήμα 47. Διαφορές Δείκτη brigthness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Λευκάδας Σχήμα 48. Διαφορές Δείκτη brigthness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Λευκάδας Σχήμα 49. Διαφορές Δείκτη brigthness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Λευκάδας Σχήμα 50. Διαφορές Δείκτη brigthnessμε βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Λευκάδας Σχήμα 51. Διαφορές Δείκτη greeness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Ζακύνθου Σχήμα 52. Διαφορές Δείκτη greeness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Ζακύνθου Σχήμα 53. Διαφορές Δείκτη greeness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Ζακύνθου Σχήμα 54. Διαφορές Δείκτη greenessμε βάσητις εικόνες LANDSAT. N. Ζακύνθου Σχήμα 55. Διαφορές Δείκτη greeness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Ζακύνθου Σχήμα 56. Διαφορές Δείκτη greeness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Κεφαλονιάς Σχήμα 57. Διαφορές Δείκτη greeness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N.Κεφαλονιάς Σχήμα 58. Διαφορές Δείκτη greeness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N.Κεφαλονιάς Σχήμα 59. Διαφορές Δείκτη greeness με βάση τις εικόνεςlandsat. N. Κεφαλονιάς Σχήμα 60. Διαφορές Δείκτη greeness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Κεφαλονιάς Σχήμα 61. Διαφορές Δείκτη greeness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Λευκάδας Π9 : Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης 7

8 Σχήμα 62. Διαφορές Δείκτη greeness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Λευκάδας Σχήμα 63. Διαφορές Δείκτη greeness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Λευκάδας Σχήμα 64. Διαφορές Δείκτη greeness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N.Λευκάδας Σχήμα 65. Διαφορές Δείκτη greeness με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Λευκάδας Σχήμα 66. Αποτελέσματα κατηγοριποίησης κάλυψης γης με βάση τις εικόνες LANDSAT Ν. Ζακύνθου Σχήμα 67. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης κάλυψης γής με βάση τις εικόνες LANDSAT N. Ζακύνθου Σχήμα 68. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης κάλυψης γης με βάση τις εικόνες LANDSAT N. Ζακύνθου Σχήμα 69. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης κάλυψης γής με βάση τις εικόνες LANDSAT N. Ζακύνθου Σχήμα 70. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης κάλυψης γής με βάση τις εικόνες LANDSAT N. Ζακύνθου Σχήμα 71. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης κάλυψης γης με βάση τις εικόνες LANDSAT Ν.Κεφαλονιάς Σχήμα 72. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης κάλυψης γης με βάση τις εικόνες LANDSAT Ν.Κεφαλονιάς Σχήμα 73. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης κάλυψης γης με βάση τις εικόνες LANDSAT Ν.Κεφαλονιάς Σχήμα 74. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης κάλυψης γης με βάση τις εικόνες LANDSAT Ν.Κεφαλονιάς Σχήμα 75. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης κάλυψης γης με βάση τις εικόνες LANDSAT Ν.Κεφαλονιάς Σχήμα 76. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης κάλυψης γης με βάση τις εικόνες LANDSAT Ν. Λευκάδας Σχήμα 77. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης κάλυψης γης με βάση τις εικόνες LANDSAT Ν. Λευκάδας Σχήμα 78. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης κάλυψης γης με βάση τις εικόνες LANDSAT Ν. Λευκάδας Σχήμα 79. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης κάλυψης γής με βάση τις εικόνες LANDSAT Ν. Λευκάδας Σχήμα 80. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης κάλυψης γής με βάση τις εικόνες LANDSAT Ν. Λευκάδας Σχήμα 81. Δενδρόγραμμα κατηγοριών ταξινόμησης N. Ζακύνθου Σχήμα 82. Δενδρόγραμμα κατηγοριών ταξινόμησης N. Ζακύνθου 1984 & Σχήμα 83. Δενδρόγραμμα κατηγοριών ταξινόμησης N. Ζακύνθου 2000 & Σχήμα 84. Δενδρόγραμμα κατηγοριών ταξινόμησης Ν. Κεφαλονιάς Σχήμα 85. Δενδρόγραμμα κατηγοριών ταξινόμησης Ν.Κεφαλονιάς Σχήμα 86. Δενδρόγραμμα κατηγοριών ταξινόμησης Ν.Κεφαλονιάς Σχήμα 87. Δενδρόγραμμα κατηγοριών ταξινόμησης Ν.Κεφαλονιάς Σχήμα 88. Δενδρόγραμμα κατηγοριών ταξινόμησης Ν. Κεφαλονιάς Σχήμα 89. Δενδρόγραμμα κατηγοριών ταξινόμησης Ν. Λευκάδας Σχήμα 90. Δενδρόγραμμακατηγοριώνταξινόμησης Ν. Λευκάδας Σχήμα 91. Δενδρόγραμμα κατηγοριών ταξινόμησης Ν. Λευκάδας Σχήμα 92. Δενδρόγραμμα κατηγοριών ταξινόμησης Ν. Λευκάδας Σχήμα 93. Δενδρόγραμμα κατηγοριών ταξινόμησης Ν. Λευκάδας Π9 : Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης 8

9 Σχήμα 94. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης γης ως προς την βλάστηση με βάση τις εικόνες LANDSAT Ν. Ζακύνθου Σχήμα 95. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης ως προς την βλάστηση με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Ζακύνθου Σχήμα 96. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης ως προς την βλάστηση με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Ζακύνθου Σχήμα 97. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης γης ως προς την βλάστηση με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Ζακύνθου Σχήμα 98. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης γής ως προς την βλάστηση με βάση τις εικόνες LANDSAT. N. Ζακύνθου Σχήμα 99. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης γης ως προς την βλάστηση με βάση τις εικόνες LANDSAT Ν. Κεφαλονιάς Σχήμα 100. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης ως προς την βλάστηση με βάση τις εικόνες LANDSAT. Ν. Κεφαλονιάς Σχήμα 101. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης ως προς την βλάστηση με βάση τις εικόνες LANDSAT. Ν. Κεφαλονιάς Σχήμα 102. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης ως προς την βλάστηση με βάση τις εικόνες LANDSAT. Ν. Κεφαλονιάς Σχήμα 103. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης ως προς την βλάστηση με βάση τις εικόνες LANDSAT. Ν. Κεφαλονιάς Σχήμα 104. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης γης ως προς την βλάστηση με βάση τις εικόνες LANDSAT Ν. Λευκάδας Σχήμα 105. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης ως προς την βλάστηση με βάση τις εικόνες LANDSAT. Ν. Λευκάδας Σχήμα 106. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης ως προς την βλάστηση με βάση τις εικόνες LANDSAT. Ν. Λευκάδας Σχήμα 107. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης ως προς την βλάστηση με βάση τις εικόνες LANDSAT. Ν. Λευκάδας Σχήμα 108. Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης γης ως προς την βλάστηση με βάση τις εικόνες LANDSAT. Ν. Λευκάδας Σχήμα 109. Χάρτης Οδικό δίκτυο Ζακύνθου σε πέντε κατηγορίες το Σχήμα 110. Χάρτης Πυκνότητα οδικού δικτύου (Κm/ ha) στη Ζάκυνθο το Σχήμα 111. Δομημένη περιοχή στην Ζάκυνθο για το 2008 (σε μεγέθυνση περιοχή γύρω από την πόλη της Ζακύνθου) Σχήμα 112. Χάρτης Οδικό δίκτυο Κεφαλονιάς σε πέντε κατηγορίες το Σχήμα 113. Χάρτης Πυκνότητα οδικού δικτύου (Κm/ ha) στην Κεφαλονιά το Σχήμα 114. Δομημένη περιοχή στην Κεφαλονιά για το 2008 (σε μεγέθυνση περιοχές γύρω από Αργοστόλι και Ληξούρι) Σχήμα 115. Χάρτης Οδικό δίκτυο Λευκάδας σε πέντε κατηγορίες για το Σχήμα 116. Χάρτης Πυκνότητα οδικού δικτύου (Κm/ ha) στην Λευκάδα το Σχήμα 117. Δομημένη περιοχή στην Λευκάδα για το 2008 (σε μεγέθυνση περιοχές της ανατολικής ακτής) ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 1: Περιοχές κάλυψης εικόνων Landsat Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά Δορυφορικών Εικόνων Landsat Πίνακας 3. Επιλεγμένες ημερομηνίες ανά νησί Πίνακας 4. Κατηγοριοποίηση των χρήσεων/ κάλυψης γης σε τρέι επίπεδα σύμφωνα με το CORINE Πίνακας 5. Κατηγορίες CORINE στην περιοχή μελέτης. Με Ζ, Κ, Λ συμβολίζονται η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Λευκάδα αντίστοιχα Π9 : Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης 9

10 Πίνακας 6. Παράδειγμα καταγραφής επίγειων σημείων ελέγχου από την Κεφαλονιά Πίνακας 7. Μεταβολή των καλύψεων / χρήσης γης στο νησί της Ζακύνθου την περίοδο Πίνακας 8. Μεταβολή των καλύψεων / χρήσης γης στο νησί της Κεφαλονιάς την περίοδο Πίνακας 9. Μεταβολή των καλύψεων / χρήσης γης στο νησί της Λευκάδας την περίοδο Πίνακας 10. Κωδικοί ταξινόμησης γραμμικών στοιχείων Πίνακας 11. Μήκος δρόμων στο νησί της Ζακύνθου, με βάση την κατηγορία ταξινόμησης τους Πίνακας 12. Μήκος δρόμων το 2008 στο νησί της Κεφαλονιάς, με βάση την κατηγορία ταξινόμησης τους Πίνακας 13. Μήκος δρόμων στο νησί της Λευκάδας, με βάση την κατηγορία ταξινόμησης τους ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Διάγραμμα 1. Μεταβολή βασικών καλύψεων / χρήσης γης στη Ζάκυνθο την περίοδο Διάγραμμα 2. Μεταβολή των δασικών καλύψεων στη Ζάκυνθο την περίοδο Διάγραμμα 3. Μεταβολή των αγροτικών καλύψεων / χρήσεων γης στη Ζάκυνθο την περίοδο Διάγραμμα 4. Μεταβολή των ανοικτών εκτάσεων στη Ζάκυνθο την περίοδο Διάγραμμα 5. Διαχρονική μεταβολή του δείκτη βλάστησης NDVI στο νησί της Ζακύνθου 132 Διάγραμμα 6. Διαχρονική μεταβολή του δείκτη βλάστησης NDVI στο νησί της Κεφαλονιάς Διάγραμμα 7. Μεταβολή της μέσης τιμής NDVI στο νησί της Λευκάδας την περίοδο Π9 : Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης 10

11 1. Εισαγωγή 1.1 Χρήσεις γης / Κάλυψη γης και οι αλλαγές τους στο χρόνο Ο όρος χρήσεις γης σχετίζεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την οικονομική λειτουργία (function) που συνδέεται με ένα ειδικό κομμάτι γης και ο όρος κάλυψη γης σχετίζεται με τον τύπο των χαρακτηριστικών που εμφανίζονται πάνω στην επιφάνεια της γης. Η πίεση που ασκείται στους φυσικούς πόρους από τον άνθρωπο τις τελευταίες δεκαετίες, οδηγεί τα φυσικά οικοσυστήματα σε έντονη υποβάθμιση με επακόλουθες επιπτώσεις και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπινων κοινωνιών και στην κοινωνική συνοχή. Οι παρατηρούμενες αλλαγές, δημιουργούν την επείγουσα ανάγκη για συγκέντρωση και ανάλυση κατάλληλων πληροφοριών για την ικανότητα των φυσικών πόρων να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες και απαιτήσεις του ανθρώπου. 1.2 Χρήσεις γης στον νησιωτικό χώρο και στα Ιόνια νησιά Το περιβάλλον της παράκτιας περιοχής της Ελλάδος δέχεται έντονες πιέσεις από την ανάπτυξη της δόμησης και κυρίως της κατοικίας, του παραθερισμού και του τουρισμού, αλλά και άλλων δραστηριοτήτων. Σε πολλές περιοχές εμφανίζονται φαινόμενα υποβάθμισης των φυσικών πόρων λόγω της ρύπανσης από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς και εξάντληση των φυσικών πόρων (υδροφόρος ορίζοντας, δάση, ορυκτός πλούτος, γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας κ.α.). Τα Ιόνια νησιά χαρακτηρίζονται από πλούσια βλάστηση και σημαντικούς προστατευόμενους οικότοπους. Όμως, με την πάροδο των χρόνων, εμφανίστηκαν έντονες αλλαγές στις χρήσεις/κάλυψη γης, υποβαθμίζοντας έντονα και απειλώντας την ακεραιότητα του φυσικού περιβάλλοντος τους. Οι αλλαγές αυτές οφείλονται κυρίως σε δύο κύριους παράγοντες α) σε ανθρωπογενείς παράγοντες και επεμβάσεις, π.χ. η ανάπτυξη του τουρισμού και των τουριστικών εγκαταστάσεων και β) σε φυσικές καταστροφές που πολλές φορές σχετίζονται με τον πρώτο παράγοντα (π.χ. επαναλαμβανόμενες δασικές πυρκαγιές). Ιδιαίτερα σχετικά με το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια, οι συχνές και μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν τα νησιά -κυρίως τη Ζάκυνθο και Κεφαλονιά- έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή ενός μεγάλου μέρους του φυσικού του τοπίου τους, με έντονες επιπτώσεις στον κοινωνικό-οικονομικό ιστό των νησιών (π.χ. πλημμυρικά φαινόμενα και διάβρωση εδαφών). 1.3 Σκοπός του παραδοτέου Ο σκοπός αυτής της δράσης είναι ο εντοπισμός, η αναλυτική ποσοτικοποιημένη περιγραφή των χρήσεων γης και των παρατηρούμενων αλλαγών των τελευταίων 30 χρόνων (περίοδος ),καθώς και η παραγωγή θεματικών (αναλογικών και ψηφιακών) χαρτών τόσο για κάθε χρονική περίοδο όσο και με βάση τις αλλαγές στις χρήσεις γης. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ GIS) και της Τηλεπισκόπησης (Remote Sensing), τα οποία είναι τα δύο βασικά εργαλεία επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων που αφορούν τις χρήσεις και την κάλυψη γης. Εκτός των κατηγοριών κάλυψης μελετήθηκαν στις δορυφορικές εικόνες και αναφέρονται στο παραδοτέο γραμμικά στοιχεία όπως οι δρόμοι και οι οικισμοί/ μεμονωμένα κτίσματα. Π9 : Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης 11

12 2. Εργαλεία Ανάλυσης 2.1 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) Τα GIS είναι συστήματα για την κατανόηση πολύπλοκων προβλημάτων που σχετίζονται με την έννοια του χώρου. Η βασική δομή τους εμφανίζει σε διαφορετικά αλληλεπικαλυπτόμενα επίπεδα θεματικούς χάρτες (π.χ. τοπογραφία, υδρολογία, γεωφυσικά χαρακτηριστικά, οδικό δίκτυο, ηλεκτρικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης, χρήσης γης, δημογραφικά στοιχεία, κλπ) που παρέχουν πληροφορίες από τον πραγματικό κόσμο. Το βασικότερο συστατικό ενός GIS είναι η ικανότητα ανάλυσης δεδομένων σε σχέση με τη γεωγραφική τους θέση, ανάλυση δηλαδή που βασίζεται στη θέση των στοιχείων πάνω στην επιφάνεια της γης, κάτι το οποίο πραγματοποιείται με τη σύγκριση διαφορετικών θεματικών χαρτών μιας συγκεκριμένης περιοχής. Τούτο επιτυγχάνεται με τη μέθοδο των αλληλεπικαλυπτόμενων επιπέδων (overlay layers), δηλαδή με χάρτες σε ψηφιακή μορφή μιας περιοχής της ίδιας κλίμακας και με διαφορετική θεματική αναφορά (τοπογραφικός, γεωφυσικός, υδρολογικός, οδικός, κλιματολογικός, οικονομικός, δημογραφικός κτλ) σε κοινό υπόβαθρο (ground unit). Ακριβώς αυτή η δυνατότητα επεξεργασίας χωρικών δεδομένων, είναι που χαρακτηρίζει τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και τα κάνει να ξεχωρίζουν από κάθε άλλο είδος λογισμικού που διαχειρίζεται δεδομένα μέσα από διάφορες μορφές βάσεων δεδομένων. Τα GIS, σε συνδυασμό με τη τεχνολογία συλλογής τηλεπισκοπικών δεδομένων (remote sensing data), είναι ιδανικά για μελέτη και εκτίμηση συνθηκών και καταστάσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον αλλά και των επιπτώσεων των διαφόρων παραγόντων σε αυτό (Environmental Impact Assessment) και τις διαχρονικές αλλαγές του περιβάλλοντος. Ήδη γίνεται ευρεία χρήση σε αυτόν το τομέα σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Με τη συλλογή και επεξεργασία τηλεπισκοπικών δεδομένων, που καθημερινά μεταδίδονται από τους δορυφόρους, δημιουργούνται συστήματα διαχρονικής παρακολούθησης της γης, για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης των γήινων συστημάτων με τη γαιόσφαιρα / βιόσφαιρα και την καταγραφή των μεταβολών που συντελούνται στο πέρασμα του χρόνου. Τα δεδομένα των δορυφόρων μέσω των GIS μπορούν να συνδυαστούν με βάσεις δεδομένων γεωλογικών, εδαφολογικών στοιχείων, χλωρίδας, πανίδας, οδικών δικτύων, πληθυσμιακών και οικιστικών στοιχείων. Π9 : Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης 12

13 2.2 Τηλεπισκόπηση Η Τηλεπισκόπηση ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής της ενέργειας, η οποία ανακλάται ή εκπέμπεται από ένα αντικείμενο. Δίνει τη δυνατότητα για καταγραφή, μέτρηση και ερμηνεία εικόνων και ψηφιακών αναπαραστάσεων της ενέργειας, η οποία καταγράφεται από συστήματα ανιχνευτών που δεν βρίσκονται σε επαφή με τα αντικείμενα αυτά. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της τηλεπισκόπησης σε σχέση με άλλες μεθόδου συλλογής δεδομένων (π.χ. εργασίες υπαίθρου) σύμφωνα με τους Συλλαίος, Γήτας και Συλλαίος (2007) είναι : 1) η ικανότητα χωρικής αντίληψης και προσέγγισης, ιδιαίτερα χρήσιμο σε εκτεταμένες περιοχές καθώς και δύσκολες στην προσέγγιση τους, 2) η κάλυψη μεγάλων περιοχών σε σύντομο διάστημα, που επιτρέπει τη σύγκριση ίδιων δεδομένων σε διάφορες περιοχές, 3) η συνοπτική απεικόνιση μεγάλων περιοχών, που καθιστά εφικτή την ταυτοποίηση βιοφυσικών στοιχείων, 4) η δυνατότητα διαχρονικών λήψεων από τους δορυφόρους, που δίνει τη δυνατότητα να μελετηθούν δυναμικά φαινόμενα και διαχρονικές συγκρίσεις και τέλος, 5) η λήψη εικόνων σε πολλές ζώνες του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος δίνει τη δυνατότητα να αναγνωριστούν διαφορές μεταξύ των βιοφυσικών στοιχείων της επιφάνειας, που είναι αδύνατο με την ανάλυση μιας μόνο φασματικής ζώνης. Η Τηλεπισκόπηση δίνει τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων πληροφοριών (ποιοτικών και ποσοτικών) που είναι απαραίτητες για τον διαχρονικό έλεγχο και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος Υπάρχει ένα τεράστιο εύρος εφαρμογών της τηλεπισκόπησης, ανάμεσα στα οποία: α) χαρτογράφηση χερσαίων περιοχών που πλήττονται από σταδιακή υποβάθμιση και ερημοποίηση εδαφών, β) ανίχνευση του δυναμικού των υδάτινων συστημάτων (π.χ. σταδιακή αποξήρανση υγροτόπων), γ) οριοθέτηση διαφορετικών φυτοκοινωνιών μιας περιοχής, γ) μελέτη εξέλιξης γεωργικών καλλιεργειών (π.χ. αλλαγή καλλιέργειας, εγκατάλειψη φτωχών αγροτικών εκτάσεων), δ) πολεοδομική ανάπτυξη κατά μήκος των ακτών, ε) αποτίμηση φυσικών καταστροφών, π.χ. πλημμυρών, πυρκαγιών, κ.α. Στην παρούσα αναφορά αναλύονται οι εργασίες που απαιτήθηκαν για την καταγραφή και ερμηνεία των αλλαγών κάλυψης γης κατά την περίοδο Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε δύο παράλληλες δράσεις. Αρχικά για την καταγραφή των χρήσεων/κάλυψης γης για κάθε χρονική στιγμή, με μεθόδους τηλεπισκόπισης έγινε ανάλυση τους για τα νησιά της Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Λευκάδας. Αναφέρονται οι μέθοδοι επεξεργασίας και η σύνθεσή των αποτελεσμάτων για την δημιουργία σύνθετων αναλογικών και ψηφιακών θεματικών χαρτών σε διάφορες κλίμακες. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν δίδονται τόσο σε αναλογική (σχήματα του παραδοτέου) όσο και σε ψηφιακή μορφή. Με στόχο την διάχυση των αποτελεσμάτων, οι χάρτες που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια αυτού του έργου είναι διαθέσιμοι σε μορφές ανοικτών Π9 : Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης 13

14 πρωτοκόλλων (kml) και προσβάσιμοι με την χρήση πληθώρας προγραμμάτων (π.χ grass, google-earth, qgis ). Για τα γραμμικά στοιχεία (π.χ. οδικό δίκτυο, μεμονωμένοι οικισμοί) που δεν ήταν δυνατό να διακριθούν από δορυφορικές εικόνες μεσαίας ανάλυσης, όπως αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη, η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με την ψηφιοποίηση του οδικού δικτύου και των οικισμών / μεμονωμένων κτισμάτων και στα τρία νησιά με βάση εικόνες του Κτηματολογίου λήψης και σε παλαιότερες αεροφωτογραφίες λήψης για να εκτιμηθεί η διαχρονική μεταβολή αυτών των γραμμικών στοιχείων. Π9 : Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης 14

15 2.3 Ανίχνευση Διαχρονικών αλλαγών Η ανίχνευση των διαχρονικών αλλαγών είναι η διαδικασία του προσδιορισμού των διαφορών στην κατάσταση ενός αντικειμένου ή φαινομένου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές (Singh, 1989). Αποτελεί ένα σύγχρονο ερευνητικό αντικείμενο με μεγάλη πρόσφατη βιβλιογραφία και ιδιαίτερα χρήσιμες εφαρμογές τόσο στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και στη διαχείριση των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών στο ανθρωπογενές περιβάλλον (Moshen 1999). Όσον αφορά την τηλεπισκόπηση, οι τεχνικές ανίχνευσης αλλαγών μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες: προ-ταξινομικές (Pre-Classification) και μετα-ταξινομικές (Post-Classification) τεχνικές. Οι προ-ταξινομικές τεχνικές συγκρίνουν διαχρονικές πολυφασματικές εικόνες ή εικόνες που προέρχονται από αλγεβρικές πράξεις μεταξύ των διαύλων διαχρονικών εικόνων, εικόνες δεικτών (π.χ. βλάστησης NDVI) ή μετασχηματισμούς των αρχικών εικόνων (π.χ. Tasseled Cap) Oι τεχνικές αυτού του τύπου δεν παρέχουν πληροφορία για το είδος της μεταβολής που έχει συντελεστεί (δηλαδή της μορφής από -σε). Οι μετα-ταξινομικές τεχνικές συγκρίνουν δύο ήδη ταξινομημένες εικόνες, με διαφορετική ημερομηνία λήψης, παρέχοντας τη δυνατότητα εντοπισμού της αλλαγής αλλά και του είδους της αλλαγής (πληροφορία από -σε). Στις τεχνικές αυτές επομένως προηγείται η ταξινόμηση - επιβλεπόμενη ή μη επιβλεπόμενη - και όπως είναι φυσικό, οποιαδήποτε λάθη και ανακρίβειες της ταξινόμησης μεταφέρονται και στο αποτέλεσμα της σύγκρισης (error propagation). Σε μια αναλυτικότερη κατηγοριοποίηση των τεχνικών, σύμφωνα με τους Coppin και Bauer (1996), οι προτεινόμενες μεθοδολογίες ομαδοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Οριοθέτηση των αλλαγών 2. Δέλτα ή μετα-ταξινομικές συγκρίσεις 3. Πολυδιάστατη χρονική ανάλυση στον χώρο των χαρακτηριστικών 4. Σύνθετη ανάλυση 5. Διαφορές εικόνων 6. Πολυχρονικός γραμμικός μετασχηματισμός δεδομένων 7. Ανάλυση του διανύσματος των αλλαγών 8. Παλινδρόμηση εικόνων 9. Πολυχρονικός δείκτης βιομάζας 10. Αφαίρεση υποβάθρου 11. Λόγος εικόνων Π9 : Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης 15

16 Ανεξαρτήτως της μεθόδου η οποία ακολουθείται, οι Im και Jensen (2005) συμπέραναν ότι μικρές αλλαγές παρατηρούνται ανάμεσα σε δορυφορικές εικόνες διαφορετικών ημερομηνιών που παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση, ενώ σημαντικές αλλαγές παρατηρούνται ανάμεσα σε εικόνες που παρουσιάζουν χαμηλή συσχέτιση. Οι Civco κ.ά. (2002) σε μία συγκριτική μελέτη τεσσάρων τύπων μεθόδων ανίχνευσης αλλαγών κατέληξαν ότι οι μελέτες που βασίζονται στις κλασσικές μεθόδους σύγκρισης ταξινομημένων δορυφορικών εικόνων καθώς και στην ανάλυση με διασταυρούμενες συσχετίσεις απαιτούν αρκετή a priori γνώση της περιοχής μελέτης. Επίσης, οι ίδιοι συγγραφείς συνιστούν τη χρήση πιο σύγχρονων μεθοδολογιών όπως τα νευρωνικά δίκτυα και την αντικειμενοστραφή ταξινόμηση στις μελέτες διαχρονικών αλλαγών. Μια ανάλυση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων τεχνικών γίνεται στα Coppin κ.ά. (2002), Lunetta, Elvidge κ.ά. (1999), Lu κ.ά. (2004), Mas (1999) και Singh (1989). Η καταγραφή των αλλαγών των χρήσεων και της κάλυψης γης στα Ιόνια Νησιά βασίστηκε σε συνδυαστική χρήση προ-και μετα-ταξινoμικών μεθόδων ανίχνευσης αλλαγών από δορυφορικές εικόνες αλλά και σε επίγειες καταγραφές. Στο παρακάτω κεφάλαιο, παρουσιάζονται και περιγράφονται οι μέθοδοι και τεχνικές που ακολουθήθηκαν. Στο πλαίσιο των προ-ταξινομικών μεθόδων δημιουργήθηκαν εικόνες του Κανονικοποιημένου Δείκτη Βλάστησης (Νοrmalised Difference Vegetation Index -NDVI), του δείκτη βλάστησης (Simple Vegetation Index IR/R) καθώς και του μετασχηματισμού Tasseled Cap. Στο πλαίσιο των μετα-ταξινομικών μεθόδων αρχικά εφαρμόσθηκαν αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για την ταξινόμηση των εικόνων και στη συνέχεια έγινε οπτική ή/και ψηφιακή ανίχνευση των αλλαγών. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν αναλύονται στη συνέχεια. Η ανάλυση των τελικών προϊόντων της μελέτης ακολουθεί σε επόμενο κεφάλαιο. Π9 : Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης 16

17 2.4 Ανάλυση δορυφορικών εικόνων Η εξαγωγή πληροφοριών από τις δορυφορικές εικόνες μπορεί να γίνει είτε με οπτική ανάλυση - φωτοερμηνεία είτε με ψηφιακή ανάλυση (Σχήμα 1). Για την πρώτη προσέγγιση εφαρμόζονται τεχνικές που βελτιστοποιούν την πληροφορία της εικόνας, το περιεχόμενο της και την ποιότητα, έτσι ώστε ο αναλυτής-φωτοερμηνευτής να μπορέσει να την χρησιμοποιήσει για την ερμηνεία της. Η δεύτερη προσέγγιση καλύπτει τις τεχνικές που συμπεριλαμβάνουν τις αυτόματες ταξινομήσεις με τη βοήθεια αλγορίθμων. Σχήμα 1: Απεικόνιση των συνδυαστικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία των χαρτών. Μια από τις απαραίτητες διαδικασίες για την φωτοερμηνεία είναι ο τονισμός εικόνας που έχει σαν σκοπό την καλύτερη αναπαράσταση των διαύλων ώστε να επιλεχθούν οι πλέον κατάλληλοι για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Εξειδικευμένες τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν για τον φασματικό τονισμό των Landsat TM εικόνων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ερμηνεία τους. Οι βασικές τεχνικές επεξεργασίας εικόνας που έχουν χρησιμοποιηθεί για φωτοερμηνεία στην συγκεκριμένη μελέτη δίνονται παρακάτω: Ενίσχυση αντίθεσης διαβάθμισης του τόνου (contrast stretching): Διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η ενίσχυση της αντίθεσης των τόνων μιας απεικόνισης και κατά την οποία αξιοποιείται όλο το εύρος του πεδίου ψηφιακών τιμών και όχι μόνο μέρος αυτού. Έγχρωμο σύνθετο: Το χρώμα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας περιγραφής, που συχνά απλουστεύει κατά πολύ την διαδικασία αναγνώρισης αντικειμένων και εξαγωγής περιοχών της εικόνας. Η έγχρωμη απεικόνιση προκύπτει με υπέρθεση τριών μονόχρωμων απεικονίσεων, που Π9 : Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης 17

18 προβάλλονται με ένα από τα τρία βασικά χρώματα (κόκκινο, πράσινο, μπλε) η κάθε μια. Δοκιμάστηκαν και δημιουργήθηκαν διάφορες χρωματικές συνθέσεις οι οποίες κατά την βιβλιογραφία βοηθούν στην διάκριση των διαφόρων τύπων εδαφοκάλυψης (Σχήμα 2). Σχήμα 2: Λευκάδα 1984 Συνδυασμός διαύλων 1, 2 και 3 μετά από αποσυσχέτιση (decorrelation stretch). Η ενίσχυση κορεσμού (saturation) βοηθά στον διαχωρισμό τύπων βλάστησης. Λόγοι καναλιών (image ratio): Οι απεικονίσεις λόγων καναλιών προκύπτουν με τη διαίρεση των ψηφιακών τιμών μιας απεικόνισης σε ένα κανάλι με τις αντίστοιχες τιμές της σε ένα άλλο κανάλι, για κάθε pixel. Με τη μέθοδο αυτή είναι δυνατό να περιοριστούν οι διαφορές στην ανακλαστικότητα από το ίδιο αντικείμενο /εμφάνιση, οι οποίες οφείλονται στο τοπογραφικό ανάγλυφο, στις σκιές και στις εποχιακές αλλαγές. Επίσης οι λόγοι μεταξύ καναλιών επιτρέπουν το διαχωρισμό και τη διάκριση βλάστησης π.χ. κανονικοποιημενος δείκτης βλάστησης NDVI (Normalised Difference Vegetation Index) (Σχήμα 3). Σχήμα 3: Παράδειγμα εφαρμογής δείκτη NDVI στη Ζάκυνθο τον Σεπτέμβριο του 2011 Π9 : Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης 18

19 Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component Analysis): Η Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών ανήκει στις μεθόδους μετασχηματισμού των πολυφασματικών δορυφορικών δεδομένων. Σκοπός της είναι η μείωση της διάστασης των δεδομένων, διατηρώντας ταυτόχρονα το σύνολο της αρχικής πληροφορίας. Η εικόνα Landsat θα μετασχηματιστεί στις κύριες συνιστώσες, γιατί έτσι στους νέους διαύλους τα δεδομένα φαίνονται πολύ καλύτερα και διευκολύνεται πάρα πολύ και η εύρεση των «περιοχών εκπαίδευσης» κατά την διαδικασία της ταξινόμησης που θα ακολουθήσει. Επιπλέον έχουμε μικρότερες διαστάσεις των νέων δεδομένων. Αν αντιστοιχίσουμε τις 3 πρώτες κύριες συνιστώσες στα 3 βασικά χρώματα (Red =1 η, Green=2 η και Blue =3 η συνιστώσα) φαίνεται ότι ήδη δημιουργείται μιας μορφής ταξινόμηση και διαχωρισμός της βλάστησης από τα άγονα και χαμηλής βλάστησης εδάφη (χωράφια κ.λ.π.).(σχήμα 4). Σχήμα 4: Έγχρωμη σύνθεση των 3 πρώτων Κυρίων Συνιστωσών της δορυφορικής εικόνας Ζακύνθου (λήψη Σεπτεμβρίου 2011) (σε μεγέθυνση με κόκκινα χρώματα η αγροτική περιοχή στις Βολίμες). Π9 : Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης 19

20 2.5 Προ Ταξινομική Ανίχνευση αλλαγών Ανάλυση με βάση τον δείκτη NDVI Οι διαχρονικές εικόνες του δείκτη βλάστησης NDVI απεικονίζουν τις περιοχές με έντονη, αραιή ή καθόλου βλάστηση, χωρίς να διακρίνεται το είδος της βλάστησης και η ακριβής μεταβολή που επήλθε. Ο δείκτης αυτός είναι ο λόγος της διαφοράς της ανάκλασης στο κοντινό υπέρυθρο και στο κόκκινο, προς το άθροισμα αυτών. Λαμβάνει τιμές από -1 (καθόλου βλάστηση) μέχρι +1 (πλούσια βλάστηση) (Σχήμα 5). Ωστόσο, ο NDVI έχει ιδιαίτερες αδυναμίες. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες και τα λεπτά σύννεφα μπορούν να επηρεάσουν τον υπολογισμό του NDVI όταν χρησιμοποιούνται δορυφορικά δεδομένα. Όταν έχουμε να κάνουμε με πυκνή βλάστηση, όπου τα φυτά καλύπτουν το έδαφος από την κάτοψη, το φασματικό καταγεγραμμένο σήμα προέρχεται από την ενέργεια που αντανακλάται από το επάνω μέρος των θόλων των φυτών. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου η κάλυψη βλάστησης δεν είναι πλήρης, οτιδήποτε υπάρχει κάτω από τα φυτά, είτε είναι το έδαφος, είτε άλλο είδος βλάστησης, συμβάλλουν στην φασματική ανάκλαση που καταγράφεται από τον αισθητήρα. Όταν η κάλυψη βλάστησης είναι χαμηλή, ό,τι είναι κάτω από την κόμη της βλάστησης συμβάλλει στο καταγραφόμενο σήμα ανάκλασης. Αυτό μπορεί να είναι γυμνό έδαφος, κατάλοιπα βλάστησης ή κάποιο άλλο είδος βλάστησης. Για παράδειγμα, αν η κάλυψη είναι 60%, τότε το 60% του σήματος είναι ενέργεια που αντανακλάται από τη βλάστηση ενώ το υπόλοιπο 40% είναι από ό,τι δεν καλύπτεται από τον θόλο των φυτών. Στην περίπτωση που το γυμνό έδαφος επηρεάζει το ανακλώμενο σήμα, τότε το σήμα είναι ένα μείγμα του σήματος βλάστησης και εδάφους, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά. Καθένα από αυτά τα έχει ιδιαίτερη και διαφορετική φασματική απόκριση από την βλάστηση που μελετάται. Σχήμα 5. Απεικόνιση της Λευκάδας το 1984 και 2011 με βάση το δείκτη NDVI Π9 : Εντοπισμός και χαρτογράφηση των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης 20

Δράση 02: Διαχρονικές αλλαγές

Δράση 02: Διαχρονικές αλλαγές Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 2 (2013): 31-40. http://www.jodysseus.gr Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης και Αριστοτέλης Μαρτίνης, Καθηγητές Εφαρμογών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Η ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης για αυτόματη ανίχνευση και ταξινόμηση περιοχών με περιβαλλοντικές αλλοιώσεις. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ιατριβή που υπεβλήθη για την µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Dr. Joachim Hill Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μηνάς Καραολής Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010 Εκτιμήσεις του παγκόσμιου οργανισμού υγείας δείχνουν ότι οι καρδιακές παθήσεις είναι και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Η έννοια του οικοσυστήματος. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Η έννοια του οικοσυστήματος. Γενικά ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η έννοια του οικοσυστήματος Γενικά Η έννοια του οικοσυστήματος είναι μια από τις πιο θεμελιώδεις έννοιες στην οικολογία. Αποτελεί την έννοια στην έκφραση της οποίας εκδηλώνεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Ηµερίδα ΤΕΕ / ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 6 Ιουνίου 2011 Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα