ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1"

Transcript

1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα. Πληκτρολογήστε μία από τις παρακάτω τιμές στο πεδίο: Δώστε την λέξη ΛΙΑΝΙΚΗ για να δηλώσετε ότι η συγκεκριμένη καρτέλα αναφέρεται σε λογαριασμό εσόδων από λιανική πώληση χωρίς την χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής. Δώστε τον αριθμό Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής αν η καρτέλα αναφέρεται σε λογαριασμό εσόδων από λιανική πώληση με την χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής.. (Κατά την δημιουργία ή την μεταβολή εγγραφών σε καρτέλες λογιστικής ελέγχεται η τιμή αυτού του πεδίου για την συμπεριφορά της εφαρμογής κατά την πληκτρολόγηση του πεδίου της Καθαρής Αξίας ). Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Κ.Ε.Π.Υ.Ο., με τέσσερεις επιλογές. a) Συμμετέχει. Επιλέξτε το αν η καρτέλα συμμετέχει στην συγκεντρωτική. b) Δεν Συμμετέχει. Επιλέξτε το αν η καρτέλα δεν συμμετέχει στην συγκεντρωτική. c) Δημόσιο. Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για συμβατότητα με τις συγκεντρωτικές πριν το d) Μη Υπόχρεος. Επιλέξτε το αν η καρτέλα συμμετέχει στην συγκεντρωτική, είναι καρτέλα προμηθευτή και δεν υποβάλλει συγκεντρωτική. 2. Μεταβολή Εγγραφής Άρθρου. Στο παράθυρο εγγραφής σε καρτέλα Λογιστικής, προστέθηκαν δύο πεδία. Το πεδίο Αξία ΦΠΑ και το πεδίο Τύπος Κίνησης. Αν η εγγραφή σας περιέχει αξία στο πεδίο Καθαρή Αξία, τότε τα δύο νέα αυτά πεδία ενεργοποιούνται και μπορείτε να εισάγετε στο πεδίο Αξία ΦΠΑ την αξία του ΦΠΑ της εγγραφής και στην συνέχεια στο πεδίο Τύπος Κίνησης να επιλέξετε αν η κίνηση είναι Έσοδο, Έξοδο ή Δαπάνη. Αν η αξία στο πεδίο Καθαρή Αξία γίνει μηδέν, τότε μηδενίζεται και η αξία στο πεδίο Αξία ΦΠΑ και το πεδίο Τύπος Κίνησης έχει την ένδειξη Χωρίς. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχει μια εγγραφή στην συγκεντρωτική είναι το πεδίο Καθαρή Αξία να έχει μια τιμή διαφορετική του μηδενός και το πεδίο τύπος κίνησης μια από τις επιλογές Έσοδο, Έξοδο ή Δαπάνη. Καθώς πληκτρολογείτε την αξία στο πεδίο της Καθαρής Αξίας, η εφαρμογή αυτόματα μεταβάλλει την αξία του πεδίου Αξία Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις: a) Αν η καρτέλα που κάνετε την εγγραφή είναι καρτέλα Πελάτη τότε: i. Αν η αξία που πληκτρολογείτε στο πεδίο Καθαρή Αξία είναι θετικός αριθμός, τότε η ii. Αν η αξία που πληκτρολογείτε στο πεδίο Καθαρή Αξία είναι αρνητικός αριθμός, τότε iii. Το πεδίο Τύπος Κίνησης μεταβάλλεται στην επιλογή Έσοδο. b) Αν η καρτέλα που κάνετε την εγγραφή είναι καρτέλα Προμηθευτή τότε: iv. Αν η αξία που πληκτρολογείτε στο πεδίο Καθαρή Αξία είναι θετικός αριθμός, τότε η εφαρμογή αφαιρεί από την αξία της πίστωσης της εγγραφής την αξία της καθαρής v. Αν η αξία που πληκτρολογείτε στο πεδίο Καθαρή Αξία είναι αρνητικός αριθμός, τότε η vi. Το πεδίο Τύπος Κίνησης μεταβάλλεται στην επιλογή Έξοδο. c) Αν η καρτέλα που κάνετε την εγγραφή είναι καρτέλα Λογιστικής και το πεδίο Αριθμός Φ.Τ.Μ. έχει την τιμή ΛΙΑΝΙΚΗ τότε:

2 vii. Αν η αξία που πληκτρολογείτε στο πεδίο Καθαρή Αξία είναι θετικός αριθμός, τότε η viii.αν η αξία που πληκτρολογείτε στο πεδίο Καθαρή Αξία είναι αρνητικός αριθμός, τότε ix. Το πεδίο Τύπος Κίνησης μεταβάλλεται στην επιλογή Έσοδο. d) Αν η καρτέλα που κάνετε την εγγραφή είναι καρτέλα Λογιστικής και το πεδίο Αριθμός Φ.Τ.Μ. έχει την τιμή οτιδήποτε άλλο εκτός από τις τιμές ΛΙΑΝΙΚΗ ή κενό τότε: x. Αν η αξία που πληκτρολογείτε στο πεδίο Καθαρή Αξία είναι θετικός αριθμός, τότε η xi. Αν η αξία που πληκτρολογείτε στο πεδίο Καθαρή Αξία είναι αρνητικός αριθμός, τότε xii. Το πεδίο Τύπος Κίνησης μεταβάλλεται στην επιλογή Έσοδο. 3. Μεταβολή Εγγραφής Τυποποιημένου Άρθρου. Στο παράθυρο μεταβολή εγγραφής σε τυποποιημένο άρθρο Λογιστικής, προστέθηκαν τρία πεδία. Το πεδίο επιλογής Αξία ΦΠΑ με δύο επιλογές Όχι και Ναι που υποδηλώνει αν η εγγραφή στον λογαριασμό του τυποποιημένου άρθρου θα μεταβάλλει το πεδίο της εγγραφής λογιστικής ή όχι. Το αριθμητικό πεδίο Αριθμός όπου από τον πίνακα αξιών επιλέγετε τον αριθμό που αντιστοιχεί στην εγγραφή λογιστικής στο πεδίο Αξία ΦΠΑ. Το πεδίο επιλογής Τύπος Κίνησης Συγκεντρωτικής Κατάστασης με τέσσερεις επιλογές Χωρίς, Έσοδο, Έξοδο ή Δαπάνη η οποία θα μεταβάλλει το αντίστοιχο πεδίο της εγγραφής λογιστικής. Αν η αξία στο πεδίο Καθαρή Αξία γίνει μηδέν, τότε μηδενίζεται και η αξία στο πεδίο Αξία ΦΠΑ και το πεδίο Τύπος Κίνησης έχει την ένδειξη Χωρίς. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχει μια εγγραφή στην συγκεντρωτική είναι το πεδίο Καθαρή Αξία να έχει μια τιμή διαφορετική του μηδενός και το πεδίο τύπος κίνησης μια από τις επιλογές Έσοδο, Έξοδο ή Δαπάνη. 4. Συγκεντρωτική Κ.Ε.Π.Υ.Ο. Το πρόγραμμα αλλάζει ονομασία σε Συγκεντρωτική 2013 και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών με τον παλαιό τρόπο. 5. Συγκεντρωτική Το νέο πρόγραμμα που διαχειρίζεται την αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων για χρήσεις από το 2014 και μετά. Με την επιλογή του προγράμματος στο παράθυρο που θα εμφανιστεί θα σας ζητηθούν. a. Α.Φ.Μ.. Δώστε τον αριθμό φορολογικού μητρώου της εταιρείας που υποβάλλει την συγκεντρωτική κατάσταση. b. Εγκατάσταση. Αφήστε το πεδίο κενό αν οι καταστάσεις που θα στείλετε αφορούν συνολική υποβολή για το Α.Φ.Μ.. Εφόσον συμπληρώνεται, το περιεχόμενο είναι ένας αριθμός από 0 (που σημαίνει έδρα) έως 9999, όπως τα έχει δηλώσει η επιχείρηση στο taxis. c. Έσοδα Από Περίοδο. Με τα βελάκια δεξιά, αριστερά επιλέξτε την περίοδο εσόδων της κατάστασης από την οποία θα αρχίσει η αποστολή των στοιχείων. Πατήστε το πλήκτρο F9

3 d. Έσοδα Έως Περίοδο. Με τα βελάκια δεξιά, αριστερά επιλέξτε την περίοδο εσόδων της κατάστασης στην οποία θα σταματήσει η αποστολή των στοιχείων. Πατήστε το πλήκτρο F9 e. Έξοδα - Δαπάνες. Κάντε κλικ για να επιλέξετε ή όχι την συμμετοχή των εξόδων και δαπανών στην προς αποστολή κατάσταση. f. Έξοδα Από Περίοδο. Με τα βελάκια δεξιά, αριστερά επιλέξτε την περίοδο εξόδων της κατάστασης από την οποία θα αρχίσει η αποστολή των στοιχείων. Πατήστε το πλήκτρο F9 g. Έξοδα Έως Περίοδο. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την ίδια τιμή με το πεδίο Έσοδα Έως Περίοδο. h. Έτος Υποβολής. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το έτος της χρήσης. i. Μήνας Υποβολής. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον αριθμό της περιόδου του πεδίου Έσοδα Έως Περίοδο. j. Αποθήκευση. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκευτούν ο Α.Φ.Μ. και η εγκατάσταση του υποβάλλοντος k. Δημιουργία Αρχείου. Κάντε κλικ για να γίνει η συγκέντρωση των εγγραφών από τις εγγραφές της Λογιστικής. Η εφαρμογή αντλεί τα στοιχεία από όλες τις υπάρχουσες εγγραφές. Παρακάτω αναφέρονται οι προϋποθέσεις για την αποδοχή ή απόρριψη των εγγραφών. 1. Εγγραφές με ανάλυση κίνησης χρέωσης ή πίστωσης 1 (απογραφής), 2 (τακτοποίησης) και 3 (ισολογισμού) δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση ανεξάρτητα αν έχουν χαρακτηριστεί εγγραφές εσόδων, εξόδων ή δαπανών. Σχετικό μήνυμα θα σας ενημερώσει για τα στοιχεία της εγγραφής. 2. Εγγραφές με τύπο κίνησης Έσοδο. I. Αν ο κωδικός της εγγραφής αναφέρεται σε καρτέλα με τύπο Λογιστικής και το πεδίο Αριθμός Φ.Τ.Μ. δεν είναι κενό τότε η αξία του πεδίου Καθαρή Αξία της εγγραφής προστίθεται στην αξία προ Φ.Π.Α. της Φ.Τ.Μ. και η αξία του πεδίου Αξία ΦΠΑ της εγγραφής προστίθεται στην αξία ΦΠΑ της Φ.Τ.Μ.. Αν το πεδίο είναι Αριθμός Φ.Τ.Μ. είναι κενό ή έχει την τιμή ΛΙΑΝΙΚΗ τότε η αξία του πεδίου Καθαρή Αξία της εγγραφής προστίθεται στην αξία προ Φ.Π.Α. των εγγραφών Χωρίς ταμειακή και η αξία του πεδίου Αξία ΦΠΑ της εγγραφής προστίθεται στην αξία ΦΠΑ των εγγραφών Χωρίς ταμειακή. II. Αν ο κωδικός της εγγραφής αναφέρεται σε καρτέλα με τύπο Πελάτη τότε η αξία του πεδίου Καθαρή Αξία της εγγραφής προστίθεται στην αξία προ Φ.Π.Α. του ΑΦΜ του πελάτη, η αξία του πεδίου Αξία ΦΠΑ της εγγραφής προστίθεται στην αξία ΦΠΑ του ΑΦΜ και ο αριθμός των εντύπων του ΑΦΜ αυξάνεται κατά 1. (Αν υπάρχουν παραπάνω από μια καρτέλες με τύπο Πελάτη και με ίδιο ΑΦΜ τότε όλες οι εγγραφές θα συγκεντρωθούν σε ένα ΑΦΜ). III. Αν ο κωδικός της εγγραφής αναφέρεται σε καρτέλα με τύπο Πελάτη και το πεδίο Α.Φ.Μ. είναι κενό τότε η αξία του πεδίου Καθαρή Αξία της εγγραφής προστίθεται στην αξία προ Φ.Π.Α. των λιανικών πωλήσεων χωρίς ταμειακή, η αξία του πεδίου Αξία ΦΠΑ της εγγραφής προστίθεται στην αξία ΦΠΑ των λιανικών πωλήσεων χωρίς ταμειακή. IV. Αν ο κωδικός της εγγραφής αναφέρεται σε καρτέλα με τύπο Προμηθευτή τότε σχετικό μήνυμα θα σας ενημερώσει ότι εγγραφή εσόδου δεν μπορεί να αναφέρεται σε καρτέλα με τύπο Προμηθευτή καθώς επίσης και τα στοιχεία της εγγραφής. 3. Εγγραφές με τύπο κίνησης Έξοδο. I. Αν ο κωδικός της εγγραφής αναφέρεται σε καρτέλα με τύπο Λογιστικής τότε σχετικό μήνυμα θα σας ενημερώσει ότι εγγραφή εξόδου δεν μπορεί να αναφέρεται σε καρτέλα με τύπο Λογιστικής καθώς επίσης και τα στοιχεία της εγγραφής. II. Αν ο κωδικός της εγγραφής αναφέρεται σε καρτέλα με τύπο Πελάτη τότε σχετικό μήνυμα θα σας ενημερώσει ότι εγγραφή εξόδου δεν μπορεί να αναφέρεται σε καρτέλα με τύπο Πελάτη καθώς επίσης και τα στοιχεία της εγγραφής III. Αν ο κωδικός της εγγραφής αναφέρεται σε καρτέλα με τύπο Προμηθευτή τότε η αξία του πεδίου Καθαρή Αξία της εγγραφής προστίθεται στην αξία προ Φ.Π.Α. του ΑΦΜ του προμηθευτή, η αξία του πεδίου Αξία ΦΠΑ της εγγραφής προστίθεται στην αξία

4 ΦΠΑ του ΑΦΜ και ο αριθμός των εντύπων του ΑΦΜ αυξάνεται κατά 1. (Αν υπάρχουν παραπάνω από μια καρτέλες με τύπο Προμηθευτή και με ίδιο ΑΦΜ τότε όλες οι εγγραφές θα συγκεντρωθούν σε ένα ΑΦΜ. 4. Εγγραφές με τύπο κίνησης Δαπάνη. I. Αν ο κωδικός της εγγραφής αναφέρεται σε καρτέλα με τύπο Λογιστικής τότε η αξία του πεδίου Καθαρή Αξία της εγγραφής προστίθεται στην αξία προ Φ.Π.Α. και η αξία του πεδίου Αξία ΦΠΑ της εγγραφής προστίθεται στην αξία ΦΠΑ. (Όλες οι εγγραφές με τύπο κίνησης Δαπάνη συγκεντρώνονται σε μια εγγραφή για την περίοδο υποβολής της κατάστασης). II. Αν ο κωδικός της εγγραφής αναφέρεται σε καρτέλα με τύπο Πελάτη τότε σχετικό μήνυμα θα σας ενημερώσει ότι εγγραφή δαπάνης δεν μπορεί να αναφέρεται σε καρτέλα με τύπο Πελάτη καθώς επίσης και τα στοιχεία της εγγραφής III. Αν ο κωδικός της εγγραφής αναφέρεται σε καρτέλα με τύπο Προμηθευτή τότε η αξία του πεδίου Καθαρή Αξία της εγγραφής προστίθεται στην αξία προ Φ.Π.Α. και η αξία του πεδίου Αξία ΦΠΑ της εγγραφής προστίθεται στην αξία ΦΠΑ. l. Αποστολή Αρχείου. Κάντε κλικ για να γίνει η συγκέντρωση των εγγραφών για τις περιόδους εσόδων, εξόδων και δαπανών. Περισσότερα στο κεφάλαιο Συγκεντρωτική 2014 Αποστολή παρακάτω. m. Μετατροπή Εγγραφών. Κάντε κλικ για να γίνει μετατροπή των υπαρχόντων εγγραφών λογιστικής σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις. 1. Για να γίνει μετατροπή μιας εγγραφής θα πρέπει το πεδίο της Καθαρής Αξίας να είναι αριθμός διάφορος του μηδενός. 2. Η ανάλυση κίνησης χρέωσης ή πίστωσης θα πρέπει να είναι αριθμός μεγαλύτερος του Ο κωδικός της εγγραφής να αναφέρεται σε καρτέλα με τύπο Πελάτη ή Προμηθευτή. 4. Αν ο κωδικός της εγγραφής αναφέρεται σε καρτέλα με τύπο Λογιστικής τότε θα πρέπει και το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ να μην είναι κενό. 5. Η αξία του πεδίου της εγγραφής Αξία ΦΠΑ θα πρέπει να είναι μηδέν. 6. Η επιλογή του πεδίου της εγγραφής Τύπος Κίνησης θα πρέπει να έχει επιλογή Χωρίς. n. Ευρετήριο Καρτελών. Στο κάτω μέρος του παραθύρου εμφανίζεται ευρετήριο των καρτελών που συμμετέχουν στην συγκεντρωτική σύμφωνα με την τελευταία φορά που κάνατε δημιουργία του αρχείου, ταξινομημένες κατά κωδικό λογιστικής και περίοδο που οι καρτέλες αυτές έχουν εγγραφές που συμμετέχουν στην συγκεντρωτική. Στις στήλες του ευρετηρίου εμφανίζονται ο κωδικός και η επωνυμία του λογαριασμού λογιστικής, ο αριθμός τιμολογίων και πιστωτικών, η αξία τιμολογίων και πιστωτικών, ο τύπος της εγγραφής αν είναι Έσοδο Έξοδο ή Δαπάνη, ο ΑΦΗ ή ο αριθμός Μ και τέλος η περίοδος στην οποία αναφέρεται η εγγραφή. Στο ευρετήριο περιλαμβάνονται όλες οι εγγραφές ανεξάρτητα από τις επιλογές περιόδων. Με τα βελάκια πάνω ή κάτω μετακινήστε την μπάρα επιλογής μια εγγραφή πάνω ή κάτω. Με τα πλήκτρα Pgug και PgDn μετακινήστε την μπάρα επιλογής μια σελίδα εγγραφών πάνω ή κάτω αντίστοιχα. Με τα πλήκτρα Home και End μετακινήστε την μπάρα επιλογής στην πρώτη ή την τελευταία εγγραφή αντίστοιχα. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογής Εγγραφές Εσόδων για να επιλέξετε ή όχι την εμφάνιση στο ευρετήριο των εγγραφών εσόδων ή όχι. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογής Εγγραφές Εξόδων για να επιλέξετε ή όχι την εμφάνιση στο ευρετήριο των εγγραφών εξόδων ή όχι. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογής Εγγραφές Λιανικής για να επιλέξετε ή όχι την εμφάνιση στο ευρετήριο των εγγραφών εσόδων λιανικής ή όχι. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογής Εγγραφές Δαπανών για να επιλέξετε ή όχι την εμφάνιση στο ευρετήριο των εγγραφών δαπανών ή όχι. 6. Συγκεντρωτική 2014 Αποστολή. Επιλέξτε το πρόγραμμα από το παράθυρο Συγκεντρωτική 2014 κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποστολή. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί θα σας ζητηθούν

5 Όνομα Αρχείου. Πληκτρολογήστε το όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί το αρχείο που πρόκειται να αποστείλετε στην ΓΓΠΣ. Θα πρέπει να περιλάβετε το γράμμα του δίσκου και το μονοπάτι (directory) αν είναι απαραίτητο,. Το πρόγραμμα από μόνο του προτείνει το μονοπάτι της χρήσης ή της εταιρείας που βρίσκεστε. Σαν όνομα αρχείου προτείνει την λέξη myf και τον αριθμό της περιόδου έως που έχετε επιλέξει και τον τύπο αρχείου (extension) xml. Επίσης εμφανίζονται οι επιλογές σας για τις εγγραφές που θα περιληφθούν στο αρχείο που θα αποστείλετε. Αν κάποια από αυτές δεν είναι σωστή μπορείτε να επιστρέψετε στο προηγούμενο παράθυρο και να μεταβάλλεται κάποια από αυτές. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε στο αρχείο στην θέση που έχετε δηλώσει στο πεδίο Όνομα Αρχείου. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση για να εμφανίσετε στην οθόνη και να εκτυπώσετε τις εγγραφές που πρόκειται να αποστείλετε στην ΓΓΠΣ. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο για να κλείσετε το παράθυρο. Ευρετήριο Καρτελών. Στο κάτω μέρος του παραθύρου εμφανίζεται ευρετήριο των καρτελών που συμμετέχουν στην συγκεντρωτική σύμφωνα με τις επιλογές σας, ταξινομημένες κατά κωδικό λογιστικής και περίοδο που οι καρτέλες αυτές έχουν εγγραφές που συμμετέχουν στην συγκεντρωτική. Στις στήλες του ευρετηρίου εμφανίζονται ο κωδικός και η επωνυμία του λογαριασμού λογιστικής, ο αριθμός τιμολογίων και πιστωτικών, η αξία τιμολογίων και πιστωτικών, ο τύπος της εγγραφής αν είναι Έσοδο Έξοδο ή Δαπάνη, ο ΑΦΜ ή ο αριθμός ΦΤΜ και τέλος η περίοδος στην οποία αναφέρεται η εγγραφή. Με τα βελάκια πάνω ή κάτω μετακινήστε την μπάρα επιλογής μια εγγραφή πάνω ή κάτω. Με τα πλήκτρα PgUp και PgDn μετακινήστε την μπάρα επιλογής μια σελίδα εγγραφών πάνω ή κάτω αντίστοιχα. Με τα πλήκτρα Home και End μετακινήστε την μπάρα επιλογής στην πρώτη ή την τελευταία εγγραφή αντίστοιχα. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογής Εγγραφές Εσόδων για να επιλέξετε ή όχι την εμφάνιση στο ευρετήριο των εγγραφών εσόδων ή όχι. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογής Εγγραφές Εξόδων για να επιλέξετε ή όχι την εμφάνιση στο ευρετήριο των εγγραφών εξόδων ή όχι. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογής Εγγραφές Λιανικής για να επιλέξετε ή όχι την εμφάνιση στο ευρετήριο των εγγραφών εσόδων λιανικής ή όχι. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογής Εγγραφές Δαπανών για να επιλέξετε ή όχι την εμφάνιση στο ευρετήριο των εγγραφών δαπανών ή όχι. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ Έκδοση Χωρίς καμιά ανάγκη παρέμβασης από μέρους σας τα παραστατικά που εκδίδονται από την εφαρμογή των πωλήσεων ή των αγορών ενημερώνουν τις εγγραφές Λογιστικής σύμφωνα με τα παρακάτω. Παραστατικά που εκδίδονται σε πελάτες και στις ενημερώσεις τους στην Λογιστική ενημερώνουν την Καθαρή Αξία της εγγραφής τότε αυτόματα ενημερώνεται και η αξία του πεδίου Αξία ΦΠΑ με την αξία ΦΠΑ του παραστατικού. Επίσης το πεδίο της εγγραφής Τύπος Κίνησης ενημερώνεται με την επιλογή Έσοδο. Παραστατικά που εκδίδονται σε προμηθευτές και στις ενημερώσεις τους στην Λογιστική ενημερώνουν την Καθαρή Αξία της εγγραφής τότε αυτόματα ενημερώνεται και η αξία του πεδίου Αξία ΦΠΑ με την αξία ΦΠΑ του παραστατικού. Επίσης το πεδίο της εγγραφής Τύπος Κίνησης ενημερώνεται με την επιλογή Έξοδο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σελ. 3 Εύρεση πελάτη σελ. 68 Κινήσεις πελατών σελ. 69 Καρτέλα πελάτη σελ. 71 Αλλαγή Ημερομηνίας Ώρας σελ. 5 Εκκίνηση Κλείσιμο του Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΗΓΟΥ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 2. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το λογαριασμό της NETELLER! Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει με τις πιο χρήσιμες και δημοφιλείς δυνατότητες του λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Taxis Receipts Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού (έκδοση 1.0) Cpyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Ευρετήριο Περιεχομένων ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Εισαγωγή 2 Ιστορικό Εκδόσεων 3 Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ caratperfect Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Έγκρισης: 15DCC512/17.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 1 από 15 Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων 1. Εγγραφή στην εφαρμογή Για την εγγραφή σας στη εφαρμογή παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη των. (6.0.1.0176 για έχει προστεθεί.. Ανανεωμένη. η Διαδικτυακή. επιχειρηματική. δραστηριότητα. τη διαχείριση

Η Εξέλιξη των. (6.0.1.0176 για έχει προστεθεί.. Ανανεωμένη. η Διαδικτυακή. επιχειρηματική. δραστηριότητα. τη διαχείριση Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτεε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝ 15 ΨΕ 396/15-05-08 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών

Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου οικονομικών με Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011, η παρακολούθηση των δαπανών που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i -

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - Πληροφορίες Εγγράφου ΕΡΓΟ e-παράβολο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα, ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΚΩΔΙΚΟΣ E_Paravolo_Μ v1.0.doc ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Προσωπικού της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο χρήσης συστήµατος υποβολής αίτησης απόσπασης ιευθύνσεις και Γραφεία Β/θµιας Εκπαίδευσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Τελικούς Χρήστες Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα