NN (L) ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NN (L) ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου 7 Απριλίου 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση της Εταιρείας... 7 II. Πληροφορίες για τις επενδύσεις... 9 III. Εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές... 9 IV. Προμήθειες, έξοδα και φορολογία V. Παράγοντες Κινδύνου VI. Πληροφορίες και έγγραφα διαθέσιμα για το κοινό ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NN (L) Absolute Return Bond NN (L) Alternative Beta NN (L) Asia ex Japan High Dividend NN (L) Banking & Insurance NN (L) Commodity Enhanced NN (L) Consumer Goods NN (L) Emerging Europe Equity NN (L) Emerging Markets High Dividend NN (L) Energy NN (L) EURO Equity NN (L) Euro High Dividend NN (L) Euro Income NN (L) European High Dividend NN (L) European Equity Opportunities NN (L) European Sustainable Equity NN (L) European Equity NN (L) European Real Estate NN (L) First Class Multi Asset NN (L) First Class Multi Asset Premium NN (L) First Class Protection NN (L) Food & Beverages NN (L) Global High Dividend NN (L) Global Equity Opportunities NN (L) Global Real Estate NN (L) Greater China Equity NN (L) Health Care NN (L) Industrials NN (L) Information Technology NN (L) Japan Equity NN (L) Latin America Equity NN (L) Materials NN (L) Multi Asset High Income NN (L) Prestige & Luxe NN (L) Global Sustainable Equity NN (L) Telecom NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity NN (L) US Enhanced Core Large Cap Equity NN (L) US Growth Equity NN (L) US High Dividend NN (L) Utilities NN (L) Global Equity NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities NN (L) AAA ABS NN (L) Asian Debt (Hard Currency) NN (L) Asian Debt (Local Bond) NN (L) Asian High Yield NN (L) Belgian Government Bond NN (L) US Fixed Income NN (L) Ενημερωτικό Δελτίο 7 Απριλίου 2015 Σελίδα 2 από 206

3 NN (L) Emerging Markets Corporate Debt NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) NN (L) Emerging Markets Equity Opportunities NN (L) Euro Fixed Income NN (L) Euro Covered Bond NN (L) Euro Credit NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) NN (L) Euro Sustainable Credit (including Financials) NN (L) Euro Liquidity NN (L) Euro Long Duration Bond NN (L) Euro Short Duration NN (L) Euromix Bond NN (L) European High Yield NN (L) First Class Bond NN (L) First Class Yield Opportunities NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) NN (L) Global Bond Opportunities NN (L) Global Convertible Opportunities NN (L) Global Fixed Income NN (L) Global High Yield NN (L) Global Inflation Linked Bond NN (L) Global Investment Grade Credit NN (L) US Credit ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ I. Η Εταιρεία II. Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή III. Επενδυτικοί περιορισμοί IV. Τεχνικές και μέσα V. Διαχείριση της Εταιρείας VI. Υποδιαχειριστές Επενδύσεων VII. Θεματοφύλακας, Αντιπρόσωπος Πληρωμών, Υπεύθυνος Μητρώου και Μεταβιβάσεων και Κεντρικός Διοικητικός Αντιπρόσωπος VIII. Αποθετήριο Ακινητοποιημένων Ανώνυμων Μετοχών IX. Διανομείς X. Μετοχές XI. Καθαρή Αξία Ενεργητικού XII. Προσωρινή αναστολή του υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού και, κατ επέκταση, αναστολή συναλλαγών XIII. Περιοδικές εκθέσεις XIV. Γενικές συνελεύσεις XV. Μερίσματα XVI. Ρευστοποιήσεις, συγχωνεύσεις και συνεισφορές Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Κατηγοριών Μετοχών XVII. Λύση της Εταιρείας Οποιαδήποτε απόφαση περί λύσης της Εταιρείας, όπως και οι διαδικασίες εκκαθάρισής της, θα δημοσιεύονται στο Mémorial XVIII. Μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας XIX. Σύγκρουση Συμφερόντων XX. Αντιπρόσωποι XXI. Εισαγωγή σε Χρηματιστήριο NN (L) Ενημερωτικό Δελτίο 7 Απριλίου 2015 Σελίδα 3 από 206

4 Σημείωση Οι εγγραφές στις μετοχές της Εταιρείας είναι έγκυρες μόνον όταν γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου ενημερωτικού δελτίου, το οποίο συνοδεύεται από την τελευταία διαθέσιμη ετήσια έκθεση και, επιπρόσθετα, από την τελευταία έκθεση εξαμήνου εάν δημοσιεύτηκε μετά την τελευταία ετήσια έκθεση. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν επιτρέπεται να παρέχει πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο ή στα έγγραφα που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο ως πληροφορίες διαθέσιμες στο για την ενημέρωση του κοινού. Το παρόν ενημερωτικό δελτίο ορίζει το γενικό πλαίσιο που διέπει όλα τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια και θα πρέπει να διαβάζεται από κοινού με τα φύλλα πληροφοριών που σχετίζονται με κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Αυτά τα φύλλα πληροφοριών εισάγονται όταν δημιουργείται ένα καινούριο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ενημερωτικού δελτίου. Οι πιθανοί επενδυτές καλούνται να ανατρέξουν σε αυτά τα φύλλα πληροφοριών πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επένδυση. Το ενημερωτικό δελτίο θα ενημερώνεται τακτικά έτσι ώστε να περιλαμβάνει τυχόν σημαντικές τροποποιήσεις. Συνιστάται στους επενδυτές να επιβεβαιώνουν μέσω της Εταιρείας ότι το ενημερωτικό δελτίο που κατέχουν είναι η πλέον πρόσφατη έκδοση, η οποία διατίθεται από την ιστοσελίδα Επιπρόσθετα, η Εταιρεία θα παρέχει, κατόπιν σχετικού αιτήματος, χωρίς χρέωση, την πιο πρόσφατη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου σε κάθε Μέτοχο ή πιθανό επενδυτή. Η Εταιρεία έχει ιδρυθεί στο Λουξεμβούργο και έχει την έγκριση της αρμόδιας αρχής του Λουξεμβούργου. Η έγκριση αυτή δε μεταφράζεται σε καμία περίπτωση ως έγκριση από μέρους της αρχής του Λουξεμβούργου του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου ή της ποιότητας των μετοχών της Εταιρείας ή της ποιότητας των επενδύσεών της. Οι λειτουργίες της Εταιρείας υπόκεινται στην εποπτεία της αρμόδιας αρχής του Λουξεμβούργου. Η Εταιρεία δεν έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Εταιρειών Επενδύσεων του 1940 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις τροποποιήσεις της (ο «Νόμος περί Εταιρειών Επενδύσεων»). Οι μετοχές της Εταιρείας δεν έχουν καταχωρισθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Τίτλων (Securities Act) των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933 και τις τροποποιήσεις του (ο «Νόμος περί Τίτλων») ή σύμφωνα με τους νόμους περί τίτλων οποιασδήποτε πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και οι εν λόγω Μετοχές μπορούν να προσφέρονται, να πωλούνται ή να μεταβιβάζονται κατά άλλο τρόπο μόνο σύμφωνα με τον Νόμο περί Τίτλων και τους συναφείς πολιτειακούς ή άλλους νόμους περί τίτλων. Οι Μετοχές της Εταιρείας δεν μπορούν να προσφέρονται ή να πωλούνται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε οποιοδήποτε Πρόσωπο των ΗΠΑ ή για λογαριασμό οποιουδήποτε Προσώπου των ΗΠΑ, όπως ορίζεται στον Κανόνα 902 του Κανονισμού S του Νόμου περί Τίτλων. Οι αιτούντες ενδέχεται να πρέπει να δηλώσουν ότι δεν είναι Πρόσωπα των ΗΠΑ και ότι δεν αποκτούν μετοχές για λογαριασμό Προσώπων των ΗΠΑ ούτε με πρόθεση να πωλήσουν μετοχές σε Πρόσωπα των ΗΠΑ. Οι Μετοχές της Εταιρείας, ωστόσο, μπορούν να προσφέρονται σε επενδυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις ως Πρόσωπα των ΗΠΑ σύμφωνα με το νόμο για την επιβολή φορολογίας στους λογαριασμούς της αλλοδαπής («FATCA») υπό τον όρο ότι οι εν λόγω επενδυτές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ως Πρόσωπα των ΗΠΑ σύμφωνα με τον Κανόνα 902 του Κανονισμού S του Νόμου περί Τίτλων. Συνιστάται στους επενδυτές να λαμβάνουν πληροφορίες για τους νόμους και τους κανονισμούς (ιδιαίτερα με όσους σχετίζονται με τη φορολόγηση και τους συναλλαγματικούς ελέγχους) που είναι εφαρμόσιμοι στη χώρα καταγωγής τους, διαμονής ή κατοικίας τους, όσον αφορά σε επενδύσεις στην Εταιρεία και να συμβουλεύονται το δικό τους χρηματοοικονομικό ή νομικό σύμβουλο ή λογιστή για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με το περιεχόμενο του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι πληροί όλες τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ισχύουν στο Λουξεμβούργο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του. Στο βαθμό που μπορεί να έχει εύλογη γνώση περί αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποιεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο έχουν αναπαραχθεί σωστά και πιστά και ότι δεν έχει παραλειφθεί καμία πληροφορία, η οποία, εάν είχε περιληφθεί, θα μετέβαλε την έννοια αυτού του εγγράφου. Η αξία των Μετοχών της Εταιρείας επηρεάζεται από διακυμάνσεις σε μεγάλο αριθμό παραγόντων. Οποιαδήποτε εκτίμηση ή ένδειξη αναφορικά με κέρδη από προηγούμενες αποδόσεις παρέχεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εγγύηση μελλοντικής απόδοσης. Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προειδοποιεί ότι, υπό κανονικές συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις των τιμών των τίτλων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο, η τιμή εξαγοράς των Μετοχών μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την τιμή εγγραφής. Η επίσημη γλώσσα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου είναι η αγγλική. Το παρόν ενημερωτικό δελτίο μπορεί να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Στην περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης μεταξύ της αγγλικής έκδοσης αυτού του ενημερωτικού δελτίου και των εκδόσεων που έχουν συνταχθεί σε άλλες γλώσσες, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση, με εξαίρεση την περίπτωση (και σε αυτή την περίπτωση και μόνο) που ορίζεται διαφορετικά στη νομοθεσία δικαιοδοσίας στην οποία οι Μετοχές διατίθενται στο κοινό. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή την περίπτωση, το ενημερωτικό δελτίο θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Τυχόν διακανονισμοί διαφορών ή διαφωνιών για επενδύσεις στην Εταιρεία θα υπόκεινται επίσης στη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ. NN (L) Ενημερωτικό Δελτίο 7 Απριλίου 2015 Σελίδα 4 από 206

5 Γλωσσάρι Ακινητοποιημένες Ανώνυμες Μετοχές: Ανώνυμες Μετοχές που ακινητοποιήθηκαν σύμφωνα με τον νόμο του Λουξεμβούργου της 28ης Ιουλίου 2014 όσον αφορά την ακινητοποίηση ανώνυμων μετοχών και μεριδίων και την τήρηση μητρώου ονομαστικών μετοχών καθώς και μητρώου ακινητοποιημένων ανώνυμων μετοχών. Αντιπρόσωποι: Κάθε Διανομέας που καταχωρίζει Μετοχές στο όνομά του ενώ τις κατέχει προς όφελος του νόμιμου κατόχου. Αντιπρόσωπος Πληρωμών: Κάθε Αντιπρόσωπος Πληρωμών που διορίζεται από την Εταιρεία. Αποθετήριο Ακινητοποιημένων Ανώνυμων Μετοχών: Οι Ανώνυμες Μετοχές της Εταιρείας έχουν ακινητοποιηθεί στην Banque Internationale à Luxembourg S.A. Δείκτης Αναφοράς (Benchmark): Ο δείκτης αναφοράς είναι ένα σημείο αναφοράς έναντι του οποίου δύναται να μετράται η απόδοση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να έχει διάφορες Κατηγορίες Μετοχών και αντίστοιχους δείκτες αναφοράς και οι εν λόγω δείκτες αναφοράς να μεταβάλλονται κατά καιρούς. Επιπλέον πληροφορίες για τις αντίστοιχες Κατηγορίες Μετοχών παρέχονται για ενημέρωση στον δικτυακό τόπο Ο δείκτης αναφοράς μπορεί επίσης να λειτουργεί ως οδηγός σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση αγοράς των στοχευόμενων υποκείμενων εταιρειών και, όπου υφίσταται, αυτό θα δηλώνεται στον επενδυτικό στόχο και στην επενδυτική πολιτική του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο βαθμός συσχετισμού με το δείκτη αναφοράς ενδέχεται να ποικίλλει από Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ανάλογα με παράγοντες όπως το προφίλ κινδύνου, ο επενδυτικός στόχος και οι επενδυτικοί περιορισμοί του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αλλά και η συγκέντρωση συστατικών στο δείκτη αναφοράς. Διακοπή: Χρονικό περιθώριο κατά το οποίο διακόπτεται η παραλαβή αιτημάτων εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής: πριν τις ΩΚΕ κάθε Hμέρα Aποτίμησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο φύλλο πληροφοριών του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην ενότητα «πρόσθετες πληροφορίες». Διανομέας: Κάθε διανομέας που ορίζεται από την Εταιρεία ο οποίος διανέμει ή διακανονίζει τη διανομή των Μετοχών. Διαχειριστής Επενδύσεων: Καθένας από τους Διαχειριστές Επενδύσεων που ορίζονται από την Εταιρεία ή την Εταιρεία Διαχείρισης για λογαριασμό της Εταιρείας. Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές: Ένα τυποποιημένο έγγραφο που συνοψίζει βασικές πληροφορίες για τους Μετόχους σύμφωνα με το Νόμο της 17ης Δεκεμβρίου Ελάχιστο ποσό εγγραφής και διακράτησης: Τα ελάχιστα επίπεδα επένδυσης για αρχικές επενδύσεις και τα ελάχιστα επίπεδα διακράτησης. Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο: Τα αμοιβαία κεφάλαια «ομπρέλα» είναι μεμονωμένα νομικά πρόσωπα τα οποία αποτελούνται από ένα ή περισσότερα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια. Κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει το δικό του επενδυτικό στόχο και τη δική του επενδυτική πολιτική και περιλαμβάνει το δικό του συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ενεργητικού και παθητικού. Εποπτική αρχή: Η Commission de Surveillance du Secteur Financier (Εποπτική Επιτροπή του Χρηματοπιστωτικού Τομέα) στο Λουξεμβούργο ή η αντίστοιχη Εποπτική Αρχή σε δικαιοδοσίες όπου η Εταιρεία έχει καταχωριστεί για δημόσια προσφορά. Εργάσιμη ημέρα: Κάθε ημέρα της εβδομάδας (από Δευτέρα έως Παρασκευή), εκτός από την Πρωτοχρονιά (1η Ιανουαρίου), τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Δευτέρα του Πάσχα, τα Χριστούγεννα (25η Δεκεμβρίου) και την επομένη των Χριστουγέννων (26η Δεκεμβρίου). Εταιρεία: Η NN (L), η οποία περιλαμβάνει όλα τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Εταιρεία Διαχείρισης: Η Εταιρεία που λειτουργεί ως ορισθείσα Εταιρεία Διαχείρισης της Εταιρείας υπό την έννοια του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 και στην οποία έχει ανατεθεί η ευθύνη για τη διαχείριση, τη διοίκηση και τη διάθεση των επενδύσεων. Ημερομηνία Αποτίμησης: Κάθε Εργάσιμη Ημέρα, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στο φύλλο πληροφοριών του αντίστοιχου αμοιβαίου κεφαλαίου. Ημερομηνία Πληρωμής: Συνήθως εντός τριών Εργάσιμων Ημερών μετά την ισχύουσα Ημέρα Αποτίμησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο φύλλο πληροφοριών του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αυτή η περίοδος μπορεί να επεκταθεί κατόπιν έγκρισης της Εταιρείας Διαχείρισης. Θεματοφύλακας: Το ενεργητικό της Εταιρείας τελεί υπό τη φύλαξη και τον έλεγχο της Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Θεσμικοί επενδυτές: Επενδυτής, υπό την έννοια του Άρθρου 174 (II) του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου του 2010, συμπεριλαμβανομένων επί του παρόντος ασφαλιστικών εταιρειών, ταμείων συντάξεων, πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού κλάδου που επενδύουν είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό των πελατών τους, οι οποίοι είναι επίσης επενδυτές υπό την έννοια αυτού του ορισμού ή υπό διακριτική διαχείριση, προγραμμάτων συλλογικών επενδύσεων του Λουξεμβούργου ή αλλοδαπά και εταιρειών συμμετοχών που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ιστορική απόδοση: Πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη απόδοση κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου παρέχονται στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. Η προηγούμενη απόδοση δεν πρέπει να θεωρείται ως ένδειξη για την απόδοση ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο μέλλον και δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να παρέχει εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις. Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μετοχή: Σε σχέση με μετοχές οποιασδήποτε Κατηγορίας Μετοχών, η αξία ανά Μετοχή όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο XI «Καθαρή Αξία Ενεργητικού», στο Μέρος ΙΙΙ. NN (L) Ενημερωτικό Δελτίο 7 Απριλίου 2015 Σελίδα 5 από 206

6 Καταστατικό: Τα Άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως τροποποιούνται κατά καιρούς. Κατηγορία Μετοχών: Μία, μερικές ή όλες οι Κατηγορίες Μετοχών που προσφέρονται από ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, τα στοιχεία ενεργητικού της οποίας θα επενδύονται από κοινού με εκείνα άλλων Κατηγοριών Μετοχών, αλλά η οποία ενδέχεται να έχει τη δική της διάρθρωση προμηθειών, Ποσό Ελάχιστης Εγγραφής και Διακράτησης, μερισματική πολιτική, Νόμισμα Αναφοράς ή άλλα χαρακτηριστικά. ΩΚΕ: Ώρα Κεντρικής Ευρώπης. CDSC: Προμήθεια Ενδεχόμενων Μελλοντικών Πωλήσεων. CSSF: Η Commission de Surveillance du Secteur Financier (Εποπτική Επιτροπή του Χρηματοπιστωτικού Κλάδου) είναι η ρυθμιστική και εποπτική αρχή της Εταιρείας στο Λουξεμβούργο. Κινητές Αξίες: Κινητές Αξίες όπως ορίζονται στο Άρθρο 1 (34) του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου Κράτος Μέλος: Ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέρισμα: Διανομή μέρους ή του συνόλου του καθαρού εισοδήματος, των κεφαλαιακών κερδών ή/ και του κεφαλαίου που αποδίδεται σε μία Κατηγορία Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Μέσα Χρηματαγοράς: Τα μέσα που αποτελούν συνήθως αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά, τα οποία είναι ρευστοποιήσιμα και η αξία τους μπορεί να προσδιορίζεται με ακρίβεια ανά πάσα στιγμή. Mετοχές: Οι μετοχές κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα προσφέρονται σε ονομαστική μορφή, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλες οι Μετοχές πρέπει να αποπληρώνονται πλήρως ενώ κλάσματα μετοχών θα εκδίδονται έως και 3 δεκαδικά ψηφία. Μέτοχος: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του Μετοχές ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Νόμισμα Αναφοράς: Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόδοσης ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και για λογιστικούς σκοπούς. ΟΟΣΑ: Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη. Οργανωμένη Αγορά: Η αγορά που ορίζεται στο εδάφιο 14 του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως και κάθε άλλη αγορά σε ένα Επιλέξιμο Κράτος που είναι οργανωμένη, λειτουργεί τακτικά και είναι αναγνωρισμένη και ανοιχτή για το κοινό. ΟΣΕΚΑ: Ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες («ΟΣΕΚΑ») κατά την έννοια της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Προμήθεια Απόδοσης: Η σχετική με την απόδοση προμήθεια που είναι πληρωτέα από ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο Διαχειριστή Επενδύσεων. Υπεύθυνος Μητρώου και Μεταβιβάσεων: Κάθε Υπεύθυνος Μητρώου και Μεταβιβάσεων που ορίζεται από την Εταιρεία. Υποδιαχειριστής Επενδύσεων: Καθένας από τους Υποδιαχειριστές Επενδύσεων στους οποίους ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει αναθέσει τη διαχείριση επενδύσεων του αντίστοιχου χαρτοφυλακίου συνολικά ή εν μέρει. NN (L) Ενημερωτικό Δελτίο 7 Απριλίου 2015 Σελίδα 6 από 206

7 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I. Σύντομη επισκόπηση της Εταιρείας Τόπος, μορφή και ημερομηνία σύστασης Συστάθηκε στο Λουξεμβούργο, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου υπό τη μορφή εταιρείας επενδύσεων ανοικτού τύπου μεταβλητού κεφαλαίου (Société d investissement à capital variable [«SICAV»]) με πολλαπλά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια στις 6 Σεπτεμβρίου Καταστατική Έδρα 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Αρ. B Εποπτική αρχή Εποπτική Επιτροπή του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: - Κος G. Roelofs Πρόεδρος Επικεφαλής Πελατών Διεθνούς Ομίλου (Head of Client Group International) NN Investment Partners (ο «Όμιλος») 65 Schenkkade, The Hague 2595 AS, Ολλανδία Μέλη Δ.Σ.: - Κος D. Buggenhout Διευθυντής Εργασιών (Chief Operating Officer) NN Investment Partners (ο «Όμιλος») 65 Schenkkade, The Hague 2595 AS, Ολλανδία - Κος J. W. F. Stoter Διευθυντής Επενδύσεων (Chief Investment Officer) NN Investment Partners (ο «Όμιλος») 65 Schenkkade, The Hague 2595 AS, Ολλανδία - Κος B. de Belder Head of Fund and Risk Engineering (Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κινδύνου Αμοιβαίων Κεφαλαίων) NN Investment Partners (ο «Όμιλος») 65 Schenkkade, The Hague 2595 AS, Ολλανδία - Κα S. Mosnier Ανεξάρτητο Μέλος του ΔΣ (Independent Director) 24, rue Beaumont, L-1219 Λουξεμβούργο Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Ernst & Young S.A. 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach Εταιρεία Διαχείρισης NN Investment Partners Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Υποδιαχειριστές Επενδύσεων - NNIP Asset Management B.V., 65 Schenkkade, The Hague 2595 AS, Ολλανδία - NNIP Advisors B.V. 65 Schenkkade, The Hague 2595 AS, Ολλανδία - NN Investment Partners (Singapore) Ltd MBFC Tower 2 # 31-01, 10 Marina Boulevard Σιγκαπούρη - NN Investment Partners North America LLC 230 Park Avenue, Suite 1800 New York, NY 10169, ΗΠΑ - Voya Investment Management Co. LLC 230 Park Avenue, 14 th Floor New York, NY 10169, ΗΠΑ - NN Investment Partners (Japan) Co., Ltd The New Otani Garden Court 19F, 4-1 Kioicho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan, Nomura Asset Management Co. Ltd Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo , Ιαπωνία - UBS Global Asset Management (Hong Kong) Limited 52/F Two International Finance Centre 8 Finance Street, Central, Χονγκ Κονγκ (μη αποκλειστικός) Παγκόσμιος Διανομέας NNIP Asset Management B.V., 65 Schenkkade, The Hague 2595 AS, Ολλανδία Κεντρικός Διοικητικός Αντιπρόσωπος NN Investment Partners Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Θεματοφύλακας, Υπεύθυνος Μητρώου και Μεταβιβάσεων και Αντιπρόσωπος Πληρωμών Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Λουξεμβούργο NN (L) Ενημερωτικό Δελτίο 7 Απριλίου 2015 Σελίδα 7 από 206

8 Αποθετήριο για Ακινητοποιημένες Ανώνυμες Μετοχές: Banque Internationale à Luxembourg S.A. 69, route d Esch, L-2953 Λουξεμβούργο Εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές Αιτήσεις για εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές μπορούν να υποβάλλονται μέσω της Εταιρείας Διαχείρισης, του Υπεύθυνου Μητρώου και Μεταβιβάσεων, των Διανομέων και των Αντιπροσώπων Πληρωμών της Εταιρείας. Οικονομικό έτος Από 1 η Οκτωβρίου έως 30 ή Σεπτεμβρίου Ημερομηνία της τακτικής γενικής συνέλευσης Η τέταρτη Πέμπτη του Ιανουαρίου στις 14:00 π.μ. ΩΚΕ. Εάν η εν λόγω ημέρα δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα, η συνέλευση θα πραγματοποιείται την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την: NN Investment Partners P.O. Box LL The Hague The Netherlands Τηλ ή Σε περίπτωση παραπόνων, επικοινωνήστε με: NN Investment Partners Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο ή Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο NN (L) Ενημερωτικό Δελτίο 7 Απριλίου 2015 Σελίδα 8 από 206

9 II. Πληροφορίες για τις επενδύσεις Γενικά Μοναδικός σκοπός της Εταιρείας είναι να επενδύει τα κεφάλαια που βρίσκονται στη διάθεσή της σε κινητές αξίες ή/ και σε άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο Άρθρο 41 (1) του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 επιτρέποντας έτσι στους Μετόχους της να επωφελούνται των αποτελεσμάτων της διαχείρισης χαρτοφυλακίου της. Η Εταιρεία πρέπει να συμμορφώνεται με τα επενδυτικά όρια, όπως αυτά ορίζονται στο μέρος Ι του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου Η Εταιρεία συνιστά ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο. Στο πλαίσιο των στόχων της, η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει έναν αριθμό Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων τα οποία τελούν υπό ξεχωριστή διοίκηση και διαχείριση. Ο συγκεκριμένος επενδυτικός στόχος και η συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου παρατίθενται στο φύλλο πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα σε σχέση με τους Μετόχους. Κατά παρέκκλιση του Άρθρου 2093 του Αστικού Κώδικα του Λουξεμβούργου, τα στοιχεία ενεργητικού του συγκεκριμένου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου καλύπτουν μόνο τις οφειλές και τις υποχρεώσεις του εν λόγω Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ακόμα και εκείνες που υφίστανται σε σχέση με τρίτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να αποφασίζει την έκδοση μίας ή περισσότερων Κατηγοριών Μετοχών για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οι δομές προμηθειών, το Ποσό Ελάχιστης Εγγραφής και Διακράτησης, το νόμισμα αναφοράς στο οποίο εκφράζεται η Καθαρή Αξία Ενεργητικού, η πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων και οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδυτών μπορεί να διαφέρουν με βάση τις διαφορετικές Κατηγορίες Μετοχών. Οι διάφορες Κατηγορίες Μετοχών μπορούν επίσης να διαφοροποιούνται βάσει άλλων στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Εταιρεία εφαρμόζει την «Αμυντική Πολιτική» του Ομίλου ΝΝ και, όπου είναι νομικά δυνατό και μεμονωμένα εφαρμοστέο, δεν θα επενδύει σε εταιρείες άμεσα συνδεδεμένες με την παραγωγή και/ή διανομή αμφιλεγόμενων όπλων. Η «Πολιτική Άμυνας» του Ομίλου ΝΝ είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο Πληροφορίες αποκλειστικά για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο Οι επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές που ακολουθούνται για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρατίθενται στο φύλλο πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. III. Εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές Είναι δυνατή η εγγραφή, εξαγορά και μετατροπή μετοχών μέσω της Εταιρείας Διαχείρισης, του Υπευθύνου Μητρώου και Μεταβιβάσεων, των Διανομέων και των Αντιπροσώπων Πληρωμών της Εταιρείας. Προμήθειες και έξοδα που σχετίζονται με τις εγγραφές, τις εξαγορές και τις μετατροπές παρουσιάζονται στα φύλλα πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι μετοχές θα εκδίδονται σε ονομαστική μορφή, εκτός εάν αποφασίζεται διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και δε θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά μετοχών. Επίσης, οι μετοχές μπορούν να διακρατώνται και να μεταβιβάζονται μέσω λογαριασμών που τηρούνται σε συστήματα συμψηφισμού. Τα πιστοποιητικά ανώνυμων μετοχών που έχουν εκδοθεί κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος ενημερωτικού δελτίου δεν θα αντικαθίστανται σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τους, αλλά θα αντικαθίστανται από Ακινητοποιημένες Ανώνυμες Μετοχές σύμφωνα με τον νόμο του Λουξεμβούργου της 28ης Ιουλίου 2014 όσον αφορά την ακινητοποίηση ανώνυμων μετοχών και μεριδίων και την τήρηση μητρώου ονομαστικών μετοχών καθώς και μητρώου ακινητοποιημένων ανώνυμων μετοχών, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο Χ «Μετοχές» εντός του Μέρους ΙΙΙ «Πρόσθετες Πληροφορίες» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Η τιμή εγγραφής, εξαγοράς ή μετατροπής υπόκειται σε φόρους, εισφορές και τέλη χαρτοσήμου, εάν υπάρχουν, που βαρύνουν τον επενδυτή σε περίπτωση εγγραφής, εξαγοράς ή μετατροπής. Όλες οι εγγραφές, οι εξαγορές και οι μετατροπές θα διεκπεραιώνονται επί της βάσης ότι η Καθαρή Αξία Ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή της Κατηγορίας Μετοχών δεν θα είναι γνωστή ούτε θα προσδιορίζεται κατά τον χρόνο εγγραφής, εξαγοράς ή μετατροπής. Εάν σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία προσφέρονται οι Μετοχές, το τοπικό δίκαιο ή οι πρακτικές απαιτούν οι εντολές εγγραφής, εξαγοράς και/ή μετατροπής και οι συναφείς χρηματικές ροές να μεταβιβάζονται μέσω τοπικών Αντιπροσώπων Πληρωμών, οι πρόσθετες χρεώσεις των συναλλαγών για οποιαδήποτε μεμονωμένη εντολή, καθώς και για πρόσθετες διοικητικές υπηρεσίες και για την παράδοση Πιστοποιητικών Μετοχών μπορούν να χρεώνονται στους επενδυτές από τους εν λόγω τοπικούς Αντιπροσώπους Πληρωμών. Σε ορισμένες χώρες στις οποίες προσφέρονται οι Μετοχές, είναι δυνατόν να επιτρέπονται και Προγράμματα αποταμίευσης. Τα χαρακτηριστικά (ελάχιστο ποσό, διάρκεια κ.λπ.) και οι λεπτομέρειες για το κόστος όσον αφορά στα Προγράμματα αποταμίευσης παρέχονται από την καταστατική έδρα της Εταιρείας κατόπιν αιτήματος ή αναφέρονται στα νομικά έγγραφα προσφοράς που ισχύουν για τη συγκεκριμένη χώρα όπου προσφέρεται το Πρόγραμμα αποταμίευσης. Στην περίπτωση αναστολής του υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και/ή αναστολής των εντολών εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής, οι εντολές που έχουν δοθεί θα εκτελούνται στην πρώτη ισχύουσα Καθαρή Αξία Ενεργητικού κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής. Η Εταιρεία λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για την αποφυγή της διαπραγμάτευσης μετά τις επιτρεπόμενες προθεσμίες (late trading) διασφαλίζοντας ότι οι αιτήσεις εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής δεν θα γίνονται δεκτές μετά την προθεσμία για τις εν λόγω αιτήσεις ως ορίζεται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Η Εταιρεία δεν εγκρίνει πρακτικές που σχετίζονται με το Χρονισμό της Αγοράς ο οποίος γίνεται αντιληπτός ως μία μέθοδος αρμπιτράζ μέσω της οποίας ο επενδυτής προχωρά συστηματικά σε εγγραφές και εξαγορές ή μετατροπές Μετοχών του ίδιου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, εκμεταλλευόμενος τις χρονικές διαφορές και/ ή τις ατέλειες ή ελλείψεις στη μέθοδο προσδιορισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει τις εντολές εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής ενός επενδυτή για τον οποίο διατηρεί υποψίες ότι εφαρμόζει τέτοιες πρακτικές και, εάν κριθεί απαραίτητο, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντα της Εταιρείας και των άλλων επενδυτών. Εγγραφές Η Εταιρεία αποδέχεται αιτήματα εγγραφής κάθε Ημέρα Αποτίμησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο φύλλο πληροφοριών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και σύμφωνα με τους κανόνες διακοπής των εντολών που ορίζονται στα φύλλα πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων. NN (L) Ενημερωτικό Δελτίο 7 Απριλίου 2015 Σελίδα 9 από 206

10 Οι μετοχές εκδίδονται στη συμβατικά καθορισμένη ημερομηνία διακανονισμού. Σε περίπτωση εγγραφών, οι Μετοχές εκδίδονται εντός τριών Εργάσιμων Ημερών κατόπιν αποδοχής του αιτήματος εγγραφής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο φύλλο πληροφοριών του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και/ή στο Γλωσσάρι. Αυτή η περίοδος μπορεί να επεκταθεί κατόπιν έγκρισης της Εταιρείας Διαχείρισης. Το οφειλόμενο ποσό μπορεί να επιβαρυνθεί με προμήθεια εγγραφής πληρωτέα στο αντίστοιχο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή/και στο Διανομέα, όπως περιγράφεται πιο αναλυτικά στα φύλλα πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Το ποσό εγγραφής είναι πληρωτέο στο Νόμισμα Αναφοράς της αντίστοιχης Κατηγορίας Μετοχών. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν την καταβολή σε άλλο νόμισμα θα χρεώνονται με τυχόν συναλλαγματικές επιβαρύνσεις. Το ξένο συνάλλαγμα θα μετατρέπεται προτού αποσταλούν τα μετρητά στο αντίστοιχο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Το ποσό εγγραφής καταβάλλεται εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο Γλωσσάρι ή στα φύλλα πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα δικαιούται ανά πάσα στιγμή να σταματήσει την έκδοση Μετοχών. Μπορεί να περιορίσει το μέτρο αυτό σε ορισμένες χώρες, ορισμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια ή ορισμένες Κατηγορίες Μετοχών. Η Εταιρεία μπορεί να περιορίζει ή να απαγορεύει την απόκτηση των Μετοχών της από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εξαγορές Οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν οποτεδήποτε την εξαγορά του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν σε ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η Εταιρεία αποδέχεται αιτήματα εξαγοράς κάθε Ημέρα Αποτίμησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα φύλλα πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και/ή στο Γλωσσάρι. Το οφειλόμενο ποσό μπορεί να επιβαρυνθεί με προμήθεια εξαγοράς πληρωτέα στο αντίστοιχο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή/και στο Διανομέα, όπως περιγράφεται πιο αναλυτικά στα φύλλα πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Έως τις 18 Φεβρουαρίου 2016, σε περίπτωση αίτησης εξαγοράς, οι κάτοχοι ανώνυμων μετοχών που δεν έχουν ακινητοποιηθεί θα πρέπει να προσκομίζουν, όπου αυτό ορίζεται, τις ανώνυμες μετοχές (έντυπα πιστοποιητικά) μαζί με όλες τις μη εξοφλημένες μερισματαποδείξεις, στην περίπτωση μετοχών διανομής. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, οι ανώνυμες μετοχές που δεν έχουν ακινητοποιηθεί θα ακυρώνονται και τα έσοδα που συνδέονται με τις εν λόγω ακυρωμένες μετοχές θα κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών (Caisse de Consignation). Οι συνήθεις φόροι, οι αμοιβές και τα έξοδα διαχείρισης θα βαρύνουν τον Μέτοχο. Το ποσό εξαγοράς είναι πληρωτέο στο Νόμισμα Αναφοράς της αντίστοιχης Κατηγορίας Μετοχών. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να τους καταβληθεί το ποσό της εξαγοράς σε άλλο νόμισμα επιβαρύνονται με τις τυχόν υφιστάμενες συναλλαγματικές χρεώσεις. Το συνάλλαγμα θα μετατρέπεται προτού αποσταλούν τα μετρητά στους αντίστοιχους Μετόχους. Ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ούτε ο Θεματοφύλακας μπορούν να θεωρούνται υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παράλειψη πληρωμής λόγω διενέργειας οποιουδήποτε συναλλαγματικού ελέγχου ή άλλων περιστάσεων πέραν του πεδίου ελέγχου τους οι οποίες μπορεί να περιορίσουν ή να εμποδίσουν τη μεταφορά του προϊόντος της εξαγοράς των Μετοχών στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις εξαγοράς και μετατροπής (με αναφορά στο ποσοστό εξαγοράς τους) υπερβαίνουν το 10% της συνολικής αξίας ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μία Ημέρα Αποτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει όλες τις αιτήσεις εξαγοράς και μετατροπής έως ότου υπάρχει επαρκής ρευστότητα για να καλυφθούν οι εν λόγω αιτήσεις. Η περίοδος αναστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα Ημέρες Αποτίμησης. Την Ημέρα Αποτίμησης μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, οι εν λόγω αιτήσεις εξαγοράς και μετατροπής θα διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα και θα διακανονίζονται πριν από τις αιτήσεις που παραλήφθηκαν μετά από αυτό το χρονικό διάστημα. Μετά τη λήψη τους, τα αιτήματα εξαγοράς δεν μπορούν να αποσυρθούν παρά μόνο όταν αναστέλλεται ο υπολογισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και στην περίπτωση αναστολής της εξαγοράς όπως προβλέπεται στο Μέρος ΙΙΙ: Πρόσθετες Πληροφορίες, κεφάλαιο XII «Προσωρινή αναστολή του υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού και, κατ επέκταση, αναστολή συναλλαγών», κατά τη διάρκεια αυτών των περιπτώσεων αναστολής. Σε περίπτωση αιτημάτων εξαγοράς σε σχέση με μία Κατηγορία Μετοχών «J» ή «Υ», οι Μετοχές θα εξαγοράζονται βάσει της αρχής «πρώτη εισαγωγή πρώτη εξαγωγή» («FIFO») έτσι ώστε οι Μετοχές που εξαγοράζονται πρώτες να είναι οι Μετοχές του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που έχουν εκδοθεί για τη μεγαλύτερη διάρκεια σχετικά με την Κατηγορία Μετοχών «J» ή «Υ», όσον αφορά στον ίδιο επενδυτή που προβαίνει σε εξαγορά. Η Εταιρεία μπορεί να προχωρήσει σε υποχρεωτική εξαγορά όλων των μετοχών εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα άτομο το οποίο δεν επιτρέπεται να έχει μετοχές της Εταιρείας, είτε μόνο του είτε με άλλα άτομα, είναι κάτοχος μετοχών της Εταιρείας, ή να προχωρήσει σε υποχρεωτική εξαγορά μέρους των μετοχών, εάν προκύπτει ότι ένα ή περισσότερα άτομα είναι κάτοχος (κάτοχοι) μερίδας μετοχών της Εταιρείας κατά τέτοιον τρόπο ώστε η Εταιρεία ενδεχομένως να υπόκειται σε φορολογική νομοθεσία διαφορετική από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Μετατροπές Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς κάθε όρο (όπως σχετικά με το Ελάχιστο Ποσό Εγγραφής και το Ποσό Διακράτησης) της Κατηγορίας Μετοχών στην οποία πρόκειται να γίνει η μετατροπή, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν μετατροπή των μετοχών τους σε μετοχές του ίδιου είδους Κατηγορίας Μετοχών άλλου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή διαφορετικού είδους Κατηγορίας Μετοχών του ίδιου/ άλλου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι εξαγορές θα γίνονται βάσει της τιμής της αρχικής Κατηγορίας Μετοχών που θα μετατρέπεται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού της ίδιας ημέρας της άλλης Κατηγορίας Μετοχών. Οι δαπάνες εξαγοράς και εγγραφής που σχετίζονται με τη μετατροπή μπορούν να χρεώνονται στο Μέτοχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο φύλλο πληροφοριών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Έως τις 18 Φεβρουαρίου 2016, σε περίπτωση αίτησης μετατροπής, οι κάτοχοι ανώνυμων Μετοχών που δεν έχουν ακινητοποιηθεί θα πρέπει να προσκομίζουν, όπου αυτό ορίζεται, τις ανώνυμες Μετοχές (έντυπα πιστοποιητικά) μαζί με όλες τις μη εξοφλημένες μερισματαποδείξεις, στην περίπτωση Μετοχών διανομής. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, οι ανώνυμες μετοχές που δεν έχουν ακινητοποιηθεί θα ακυρώνονται και τα έσοδα που συνδέονται με τις εν λόγω ακυρωμένες μετοχές θα κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών (Caisse de Consignation). Μετά τη λήψη τους, οι αιτήσεις για μετατροπές Μετοχών δεν μπορούν να αποσυρθούν παρά μόνο σε περίπτωση αναστολής του υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού. Εάν ο υπολογισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των μετοχών προς κτήση NN (L) Ενημερωτικό Δελτίο 7 Απριλίου 2015 Σελίδα 10 από 206

11 αναστέλλεται αφού έχουν ήδη εξαγοραστεί οι μετοχές προς μετατροπή, μόνο η συνιστώσα κτήσης της διαδικασίας μετατροπής μπορεί να ανακληθεί κατά τη διάρκεια της αναστολής. Οι μετατροπές από μία Κατηγορία Μετοχών «Y» σε άλλη Κατηγορία Μετοχών που δεν είναι Κατηγορία «Y» και από μία Κατηγορία Μετοχών «X» σε μία Κατηγορία Μετοχών «W» δεν επιτρέπονται και θα θεωρούνται ως εξαγορές που ακολουθούνται από εγγραφές. Οι μετατροπές από μία Κατηγορία Μετοχών «Y» σε μία Κατηγορία Μετοχών «Y» ενός άλλου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου πραγματοποιούνται βάσει της αρχής «πρώτη εισαγωγή πρώτη εξαγωγή» («FIFO»), έτσι ώστε οι μετοχές που μετατρέπονται πρώτες να είναι οι μετοχές του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που έχουν εκδοθεί για τη μεγαλύτερη διάρκεια. Οι μετατροπές από και προς Κατηγορία Μετοχών «J» δεν επιτρέπονται και θα θεωρούνται ως εξαγορές που ακολουθούνται από εγγραφές. Εγγραφές και εξαγορές σε είδος Η Εταιρεία μπορεί στο εξής να συμφωνήσει στην έκδοση μετοχών με αντάλλαγμα την εισφορά σε είδος αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου και την υποχρέωση συγκεκριμένα να προσαγάγει την έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή για την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα καθορίζει τη φύση και το είδος των επιλέξιμων στοιχείων ενεργητικού κατά περίπτωση εφόσον οι τίτλοι συμμορφώνονται προς τον επενδυτικό στόχο και την πολιτική του εν λόγω Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα έξοδα που συνδέονται με τις εν λόγω εγγραφές σε είδος θα πρέπει να καλύπτονται από τους μετόχους που επιθυμούν να προχωρήσουν στην εν λόγω εγγραφή. Η Εταιρεία δύναται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να προχωρήσει σε πληρωμές εξαγορών σε είδος, διανέμοντας επενδύσεις από το σύνολο ενεργητικού αναφορικά με την αντίστοιχη Κατηγορία Μετοχών ή τις Κατηγορίες Μετοχών μέχρι το όριο της αξίας που υπολογίζεται την Ημέρα Αποτίμησης κατά την οποία υπολογίζεται η τιμή εξαγοράς. Εξαγορές που δε γίνονται σε μετρητά θα αποτελούν αντικείμενο έκθεσης που θα καταρτίζεται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της Εταιρείας. Εξαγορές σε είδος είναι πιθανές μόνο εφόσον (i) παρέχεται ίση μεταχείριση σε όλους τους Μετόχους, (ii) οι εν λόγω Μέτοχοι έχουν εκφράσει τη συμφωνία τους και (iii) η φύση και ο τύπος των στοιχείων προς μεταβίβαση καθορίζονται σε δίκαιη και εύλογη βάση και χωρίς να ζημιώνονται τα συμφέροντα των άλλων Μετόχων της αντίστοιχης ή των αντίστοιχων Κατηγοριών Μετοχών. Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα έξοδα που προκύπτουν από αυτές τις εξαγορές σε είδος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά χωρίς περιορισμό, των εξόδων που συνδέονται με συναλλαγές και την έκθεση που καταρτίζεται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της Εταιρείας, θα επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο Μέτοχο. IV. Προμήθειες, έξοδα και φορολογία ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θα εφαρμόζεται η εξής διάρθρωση προμηθειών: Ως αμοιβή για τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει η διορισθείσα Εταιρεία Διαχείρισης, NN Investment Partners Luxembourg S.A., θα αμείβεται με προμήθεια, η οποία θα ορίζεται στο δελτίο κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στη συμφωνία συλλογικής διαχείρισης των χαρτοφυλακίων μεταξύ της Εταιρείας και της Εταιρείας Διαχείρισης. Το επίπεδο της μέγιστης προμήθειας διαχείρισης που χρεώνεται στους επενδυτές αναφέρεται στο φύλλο πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σε περίπτωση επενδύσεων σε ΟΣΕΚΑ και σε άλλους ΟΣΕ-στόχο και όπου η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο Διαχειριστής Επενδύσεων δικαιούνται προμήθεια διαχείρισης που χρεώνεται άμεσα στο ενεργητικό αυτών των ΟΣΕΚΑ και των άλλων ΟΣΕ, οι πληρωμές αυτές θα αφαιρούνται από την αμοιβή που είναι πληρωτέα στην Εταιρεία Διαχείρισης ή στο Διαχειριστή Επενδύσεων. Εκτός από την προμήθεια διαχείρισης και την Προμήθεια Απόδοσης, όπου υφίσταται, κάθε Κατηγορία Μετοχών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο φύλλο πληροφοριών του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, θα επιβαρύνεται με μία σταθερή προμήθεια («Σταθερή Προμήθεια Υπηρεσιών») που θα καλύπτει τη διαχείριση και φύλαξη του ενεργητικού και άλλες τρέχουσες λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες, όπως ορίζεται στο φύλλο πληροφοριών του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 1. Η Σταθερή Προμήθεια Υπηρεσιών χρεώνεται σε επίπεδο Κατηγοριών Μετοχών για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η Σταθερή Προμήθεια Υπηρεσιών σωρεύεται σε κάθε υπολογισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού στο ποσοστό που καθορίζεται στο φύλλο πληροφοριών του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται μηνιαίως, μετά το τέλος κάθε μήνα, στην Εταιρεία Διαχείρισης. Η εν λόγω Σταθερή Προμήθεια Υπηρεσιών είναι σταθερή υπό την έννοια ότι η Εταιρεία Διαχείρισης θα επιβαρύνεται με τυχόν πραγματικά έξοδα που υπερβαίνουν την εν λόγω σταθερή προμήθεια που χρεώνεται στην Κατηγορία Μετοχών. Αντιθέτως, η Εταιρεία Διαχείρισης θα δικαιούται να κρατήσει οποιοδήποτε ποσό της προμήθειας που χρεώνεται στην Κατηγορία Μετοχών και υπερβαίνει τα πραγματικά έξοδα που απορρέουν από την αντίστοιχη Κατηγορία Μετοχών κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης χρονικής περιόδου. α. Η Σταθερή Προμήθεια Υπηρεσιών καλύπτει: ii. iii. Έξοδα και δαπάνες σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία από τους παρόχους πέραν της εταιρείας διαχείρισης στους οποίους η Εταιρεία Διαχείρισης ενδέχεται να έχει αναθέσει εργασίες σχετικά με τον ημερήσιο υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και άλλες λογιστικές και διοικητικές υπηρεσίες, λειτουργίες υπεύθυνου μητρώου και μεταβιβάσεων, έξοδα σε σχέση με τη διανομή των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και την καταχώρηση των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων για δημόσια εγγραφή σε αλλοδαπές δικαιοδοσίες, περιλαμβανομένων των τελών που οφείλονται στις εποπτικές αρχές αυτών των χωρών καταστάσεις προμηθειών και εξόδων που σχετίζονται με άλλους αντιπροσώπους και παρόχους άμεσα οριζόμενους από την Εταιρεία, όπως ο Θεματοφύλακας, το Αποθετήριο για Ακινητοποιημένες Ανώνυμες Μετοχές, ο κύριος ή ο τοπικός Αντιπρόσωπος Πληρωμών, τα έξοδα για τον υπεύθυνο εγγραφής και την εγγραφή στο χρηματιστήριο, για τους ελεγκτές και τους νομικούς συμβούλους, τις αμοιβές των μελών του ΔΣ και εύλογα γενικά έξοδα των μελών του ΔΣ της Εταιρείας άλλες προμήθειες όπως τα έξοδα σύστασης και το κόστος για τη σύσταση νέων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, έξοδα κατά την έκδοση και εξαγορά μετοχών και την πληρωμή μερισμάτων (εάν υφίστανται), έξοδα ασφαλειών, αξιολόγησης κατά περίπτωση, δημοσίευσης των τιμών των μετοχών, NN (L) Ενημερωτικό Δελτίο 7 Απριλίου 2015 Σελίδα 11 από 206

12 έξοδα εκτύπωσης, αναφοράς και δημοσιεύσεων όπως και το κόστος της σύνταξης, εκτύπωσης και διανομής ενημερωτικών δελτίων και άλλων περιοδικών εκθέσεων ή καταστάσεων καταχώρησης και όλα τα λοιπά λειτουργικά έξοδα όπως, ταχυδρομικά, τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα τέλεξ και τελεφάξ β. Η Σταθερή Προμήθεια Υπηρεσιών δεν καλύπτει: i. τα έξοδα και τις δαπάνες για την αγορά και πώληση τίτλων χαρτοφυλακίου και χρηματοπιστωτικών μέσων ii. iii. iv v vi χρεώσεις μεσιτείας το κόστος συναλλαγών που δεν σχετίζονται με τη θεματοφυλακή χρεώσεις τόκων και τραπεζικές χρεώσεις και λοιπά έξοδα σχετιζόμενα με τις συναλλαγές έκτακτα έξοδα (ως ορίζονται στη συνέχεια) και την καταβολή του φόρου συνδρομής (taxe d abonnement) του Λουξεμβούργου. Στην περίπτωση που Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας επενδύουν σε μετοχές που εκδίδονται από ένα ή περισσότερα άλλα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας ή από ένα ή περισσότερα άλλα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια ενός ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ τον οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, η Σταθερή Προμήθεια Υπηρεσιών μπορεί να χρεώνεται στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο που πραγματοποιεί την επένδυση όπως και στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιοστόχο. Κατά τον προσδιορισμό του επιπέδου της Σταθερής Προμήθειας Υπηρεσιών, λαμβάνεται υπόψη η συνολική ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τις χρεώσεις που εφαρμόζονται σε συνεχή βάση ή/ και το λόγο συνολικών εξόδων σε σύγκριση με παρόμοια επενδυτικά προϊόντα. 2. Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να έχει το δικαίωμα να εισπράττει Προμήθεια Απόδοσης η οποία θα πληρώνεται από το ενεργητικό της αντίστοιχης Κατηγορίας Μετοχών. Το φύλλο πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναφέρει τις Κατηγορίες Μετοχών για τις οποίες ενδέχεται να ισχύει Προμήθεια Απόδοσης, το ποσοστό αυτής και τον αντίστοιχο Στόχο Απόδοσης. Εάν μια Κατηγορία Μετοχών εκφράζεται σε άλλο νόμισμα ή εφαρμόζει ειδικές τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου, ο Στόχος Απόδοσης μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Η Προμήθεια Απόδοσης μιας συγκεκριμένης Κατηγορίας Μετοχών θα σωρεύεται κάθε Ημέρα Αποτίμησης («t») και είτε θα παγιώνεται και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους είτε, στην περίπτωση που οι μετοχές εξαγοραστούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, η Προμήθεια Απόδοσης θα παγιώνεται, αλλά ωστόσο δε θα καταβάλλεται μέχρι το τέλος κάθε οικονομικού έτους, εάν η αντίστοιχη Κατηγορία Μετοχών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπερβαίνει είτε το Στόχο Απόδοσης είτε το σχετικό σημείο «high water mark», όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν μέσω εγγραφής κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δεν θα εισφέρουν στην Προμήθεια Απόδοσης που κερδίζεται κατά την περίοδο πριν από την εγγραφή. Η Προμήθεια Απόδοσης υπολογίζεται βάσει του σημείου «high water mark» όλων των εποχών, γεγονός που σημαίνει ότι υπολογίζεται Προμήθεια Απόδοσης εάν η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή της αντίστοιχης κατηγορίας μετοχών είναι υψηλότερη σε σχέση με την Καθαρή Αξία ανά μετοχή στο τέλος των προηγούμενων οικονομικών ετών στα οποία παγιώθηκε η Προμήθεια Απόδοσης. Σε περίπτωση που δεν έχει παγιωθεί καμία Προμήθεια Απόδοσης, το σημείο «high water mark» ισούται με την τιμή έναρξης της αντίστοιχης Κατηγορίας Μετοχών ή θα παραμένει αμετάβλητο εάν η Προμήθεια Απόδοσης παγιώθηκε κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη. Σε καμία περίπτωση, οι αντίστοιχες Κατηγορίες Μετοχών δεν θα σωρεύουν αρνητική Προμήθεια Απόδοσης προκειμένου να αντισταθμίσουν μια μείωση στην αξία ή υποαπόδοση. Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει μεθόδους εξισορρόπησης σε επίπεδο μετόχων αναφορικά με τον υπολογισμό της Προμήθειας Απόδοσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να κλείνει μία Κατηγορία Μετοχών που εφαρμόζει Προμήθεια Απόδοσης σε σχέση με τις εγγραφές, ενώ οι εξαγορές θα συνεχίζουν να επιτρέπονται. Σε αυτήν την περίπτωση, μια νέα Κατηγορία Μετοχών με σημείο «high watermark» που ισούται με την τιμή έναρξης της αντίστοιχης νέας Κατηγορίας Μετοχών μπορεί να παρέχεται σε σχέση με τις νέες εγγραφές. Υπολογισμός της Προμήθειας Απόδοσης: Ο υπολογισμός της Προμήθειας Απόδοσης βασίζεται στον εξής τύπο: Προμήθεια Απόδοσης = Μετοχές(t) x Ποσοστό(t) x [Βασική ΚΑΕ(t) RR(t)] Μετοχές(t): Ο όρος «μετοχές» αναφέρεται στον αριθμό μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά την Ημέρα Αποτίμησης (t) στην αντίστοιχη Κατηγορία Μετοχών. Ποσοστό(t): Ο όρος «Ποσοστό» είναι το ποσοστό της Προμήθειας Απόδοσης που ισχύει για την Κατηγορία Μετοχών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο φύλλο πληροφοριών του αμοιβαίου κεφαλαίου. Βασική ΚΑΕ(t): Η Βασική ΚΑΕ είναι η ΚΑΕ ανά μετοχή της αντίστοιχης Κατηγορίας Μετοχών αφού αφαιρεθούν όλες οι προμήθειες και φόροι (εξαιρουμένων των προμηθειών απόδοσης) αλλά πριν από τη σώρευση της Προμήθειας Απόδοσης και από εταιρικές ενέργειες όπως οι διανομές μερισμάτων κατά την Ημέρα Αποτίμησης (t). RR(t): Ο όρος «Απόδοση Αναφοράς» της αντίστοιχης Κατηγορίας Μετοχών κατά την Ημέρα Αποτίμησης (t) είναι είτε το σημείο «high watermark» είτε ο Στόχος Απόδοσης, οποιοδήποτε από τα δύο είναι υψηλότερο. Σημείο «High Water Mark» (HWM): Το σημείο «High Water Mark» είναι η υψηλότερη ΚΑΕ ανά μετοχή από την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης Κατηγορίας Μετοχών στην οποία έχει παγιωθεί η Προμήθεια Απόδοσης στο τέλος των προηγούμενων οικονομικών ετών. Εάν δεν παγιώνεται καμία Προμήθεια Απόδοσης, το σημείο High Water Mark ισούται με την τιμή έναρξης της αντίστοιχης Κατηγορίας Μετοχών ή θα παραμένει αμετάβλητο εάν η Προμήθεια Απόδοσης παγιώθηκε κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη. Το σημείο «High Water Mark» θα αναπροσαρμόζεται για να αντανακλά εταιρικές ενέργειες όπως οι διανομές μερισμάτων. Στόχος Απόδοσης(t): Ο Στόχος Απόδοσης είναι ο Δείκτης NN (L) Ενημερωτικό Δελτίο 7 Απριλίου 2015 Σελίδα 12 από 206

13 Αναφοράς ή το όριο ελάχιστης αποδεκτής απόδοσης της επένδυσης όπως αναφέρεται στο φύλλο πληροφοριών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατά την Ημέρα Αποτίμησης (t). Εάν μια Κατηγορία Μετοχών εκφράζεται σε άλλο νόμισμα ή εφαρμόζει ειδικές τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου, ο Στόχος Απόδοσης θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Ο Στόχος Απόδοσης τίθεται εκ νέου στην αρχή κάθε οικονομικού έτους στο επίπεδο της ΚΑΕ ανά μετοχή της αντίστοιχης Κατηγορίας Μετοχών και θα αναπροσαρμόζεται προκειμένου να αντανακλά εταιρικές ενέργειες όπως οι διανομές μερισμάτων. Παράδειγμα υπολογισμού: Ποσοστό Προμήθειας Απόδοσης 1ο παράδειγμα 2ο παράδειγμα 20% 20% Βασική ΚΑΕ USD 50 USD 40 Σημείο «HWM» USD 40 USD 40 Στόχος Απόδοσης USD 45 USD 45 RR-Απόδοση Αναφοράς (το υψηλότερο εκ των δύο, είτε του σημείου «HWM» είτε του Στόχου Απόδοσης) USD 45 USD 45 μετοχές σε κυκλοφορία Συνολική Προμήθεια Απόδοσης Προμήθεια Απόδοσης ανά μετοχή USD 100 USD 0 USD 1 USD 0 Στην περίπτωση Κατηγοριών Μετοχών «W» και «Y», η Εταιρεία Διαχείρισης ενδέχεται να δικαιούται μια προμήθεια διανομής όπως ορίζεται περαιτέρω στο φύλλο πληροφοριών του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος της προμήθειας διανομής που εισπράττεται στους διανομείς οι οποίοι έχουν συνάψει ειδικές συμφωνίες διανομής με την Εταιρεία Διαχείρισης σε σχέση με τη διανομή της Κατηγορίας Μετοχών «W» ή «Y». Οι προμήθειες της Εταιρείας θα καταβάλλονται απευθείας από το ενεργητικό των αντίστοιχων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιβαρύνεται με τα δικά του έκτακτα έξοδα («Έκτακτα Έξοδα») περιλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, των δικαστικών εξόδων και του πλήρους ποσού κάθε φόρου εκτός από το φόρο συνδρομής, εισφοράς, τέλη ή παρόμοιες χρεώσεις που επιβάλλονται επί των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή του ενεργητικού τους και δεν θεωρούνται τακτικά έξοδα. Τα Έκτακτα Έξοδα υπολογίζονται ως μετρητά και καταβάλλονται όταν σημειώνονται τιμολογούμενα από το καθαρό ενεργητικό του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο οποίο καταλογίζονται. Τα Έκτακτα Έξοδα που δεν καταλογίζονται σε συγκεκριμένο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιμερίζονται σε όλα τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια στα οποία καταλογίζονται, σε δίκαιη βάση, κατ αναλογία του αντίστοιχου καθαρού ενεργητικού τους. ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1. Σύμφωνα με τις αρχές της βέλτιστης εκτέλεσης, οι προμήθειες μεσιτείας επί των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου για την Εταιρεία μπορούν να πληρώνονται από την Εταιρεία Διαχείρισης ή/ και τους Διαχειριστές Επενδύσεων, κατά περίπτωση, ως αντάλλαγμα για υπηρεσίες έρευνας που τους παρέχονται όπως και για υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση με την εκτέλεση των εντολών. Αυτό ενδέχεται περιλαμβάνει τη χρήση συμφωνιών επιμερισμού των προμηθειών. Κατά τη χρήση συμφωνιών επιμερισμού των προμηθειών, η Εταιρεία συμφωνεί με το χρηματομεσίτη προκαταβολικά ότι το κόστος που συνδέεται με την επενδυτική έρευνα διαχωρίζεται από το κόστος που συνδέεται με την εκτέλεση των εντολών. Στη συνέχεια, η Εταιρεία επιτρέπει στο μεσίτη να αγοράζει υπηρεσίες επενδυτικής έρευνας από ορισμένους προτεινόμενους εξειδικευμένους παρόχους έρευνας με συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη στην επενδυτική έρευνα. Ο διαχωρισμός του κόστους που συνδέεται με την επενδυτική έρευνα από το κόστος που έχει σχέση με την εκτέλεση εντολών επιτρέπει στην Εταιρεία να επιλέξει το μεσίτη με τις καλύτερες ικανότητες εκτέλεσης εντολών σε συνδυασμό με την έρευνα από τους καλύτερους παρόχους επενδυτικής έρευνας. 2. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου, οι προμήθειες πώλησης και οι προμήθειες για την παροχή συμβουλών μπορούν να πληρώνονται στους συνεργάτες πωλήσεων από την Προμήθεια Διαχείρισης και επιστροφές χρημάτων δύνανται να αποδίδονται στους επενδυτές. 3. Στο πλαίσιο εκτέλεσης της επενδυτικής πολιτικής πραγματοποιούνται συναλλαγές αγοραπωλησίας τίτλων (ή «εναλλαγής» του χαρτοφυλακίου). Το κόστος που συνδέεται με αυτές τις συναλλαγές θα περιλαμβάνει, όλως ενδεικτικά, τις προμήθειες μεσιτών, το κόστος καταχώρησης και τυχόν φόρους. Η μεγαλύτερη εναλλαγή του χαρτοφυλακίου ενδέχεται να συνεπάγεται υψηλότερο κόστος συναλλαγών. Το κόστος αυτό ενδέχεται να επηρεάζει τις επιδόσεις του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν περιλαμβάνεται στις τρέχουσες χρεώσεις ή/ και στο δείκτη συνολικών εξόδων. Εάν ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει δείκτη εναλλαγής χαρτοφυλακίου που μπορεί να θεωρηθεί υψηλός, αυτό θα αναφέρεται στο σχετικό φύλλο πληροφοριών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην ενότητα «πρόσθετες πληροφορίες». Ο δείκτης εναλλαγής χαρτοφυλακίου περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της Εταιρείας. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Όπου είναι εφαρμόσιμο, βάσει των ειδικών πληροφοριών που αναφέρονται στα φύλλα πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι επενδυτές μπορεί να χρειασθεί να επιβαρυνθούν με τις δαπάνες και τις προμήθειες έκδοσης, εξαγοράς ή μετατροπής. Τα εν λόγω ποσά ενδέχεται να οφείλονται προς το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και/ή το διανομέα, όπως περιγράφεται στο φύλλο πληροφοριών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Η ακόλουθη σύνοψη βασίζεται στην τρέχουσα νομοθεσία και στο εθιμικό δίκαιο του Λουξεμβούργου και ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές. Οι επενδυτές είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της φορολογικής θέσης τους και συνιστάται να λαμβάνουν συμβουλές από ειδικούς σχετικά με τους ισχύοντες νόμους και τους κανονισμούς, ιδιαίτερα σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για την εγγραφή, την αγορά, την κυριότητα (ιδιαίτερα στην περίπτωση εταιρικών γεγονότων, όπως, ενδεικτικά αλλά χωρίς περιορισμό, συγχωνεύσεων ή ρευστοποιήσεων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων) και την NN (L) Ενημερωτικό Δελτίο 7 Απριλίου 2015 Σελίδα 13 από 206

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Patrimonial. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Μάρτιος 2016

NN (L) Patrimonial. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Μάρτιος 2016 NN (L) Patrimonial ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Μάρτιος 2016 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 3 Γλωσσάρι... 4 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) International

NN (L) International NN (L) International Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Επενδυτική Εταιρεία Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) Ανοικτού Τύπου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ιανουάριος 2015

ING (L) Επενδυτική Εταιρεία Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) Ανοικτού Τύπου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ιανουάριος 2015 ING (L) Επενδυτική Εταιρεία Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) Ανοικτού Τύπου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EL ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ιανουάριος 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση...

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Μάρτιος 2016

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Μάρτιος 2016 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Μάρτιος 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΑΦΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση...

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) International

NN (L) International NN (L) International Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Οκτώβριος 2016 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 3 Γλωσσάρι... 4 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 6 I. Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) PATRIMONIAL. Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου με Μεταβαλλόμενο Κεφάλαιο

ING (L) PATRIMONIAL. Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου με Μεταβαλλόμενο Κεφάλαιο ING (L) PATRIMONIAL Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου με Μεταβαλλόμενο Κεφάλαιο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EL Λουξεμβούργο ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση...

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Απρίλιος 2017

NN (L) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Απρίλιος 2017 NN (L) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Απρίλιος 2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ING International. Επενδυτική Εταιρεία Ανοικτού Τύπου Μεταβλητού Κεφαλαίου

ING International. Επενδυτική Εταιρεία Ανοικτού Τύπου Μεταβλητού Κεφαλαίου ING International Επενδυτική Εταιρεία Ανοικτού Τύπου Μεταβλητού Κεφαλαίου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EL ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 INVESTMENT MANAGEMENT UCITS DO NOT HAVE GUARANTEED PERFORMANCE AND PAST RETURNS

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους NN (L) INTERNATIONAL Société d investissement à capital variable 3, rue Jean Piret, L 2350 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου αρ. B 47586 (η

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Patrimonial. Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Μάιος 2017

NN (L) Patrimonial. Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Μάιος 2017 NN (L) Patrimonial ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Μάιος 2017 ΕL ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία επενδύσεων, τον διευθυντή τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Allianz Global Investors Fund Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Allianz Global Investors Fund Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017. Allianz Global Investors Fund Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού (Société d Investissement à Capital Variable SICAV) Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD)

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD) Λουξεμβούργο, 7 Αυγούστου 2017 Αγαπητοί Μεριδιούχοι, Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της (η Εταιρεία) αποφάσισε, με βάση το Άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και το Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 8 Σεπτεμβρίου 2017 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ NN (L) Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (Société d Investissement à Capital Variable) 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg R.C.S. n B 44.873 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο

Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο ING (L) Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ EL Λουξεµβούργο Ιούνιος 2012 INVESTMENT MANAGEMENT ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Λουξεμβούργο, 3 Νοεμβρίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και É Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Ανακοίνωση συγχώνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων:

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων: 26 πτεμβρίου 2016 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων:» Pioneer Funds Absolute Return Asian Equity» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Λουξεμβούργο, 18 Ιουλίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου, 2016 Στο πλαίσιο εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI FUNDS Société d investissement à Capital variable Έδρα: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B

AMUNDI FUNDS Société d investissement à Capital variable Έδρα: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Société d investissement à Capital variable Έδρα: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 68.806 Λουξεμβούργο, 27 Σεπτεμβρίου 2016 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Το Διοικητικό Συμβούλιο (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 7 Απριλίου 2017 Στο πλαίσιο εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ING (L) Protected Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EL ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Προειδοποίηση...

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μέτοχε, Λουξεμβούργο, 17 Μαρτίου, 2015 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι το JPMorgan Funds - Europe Select Equity

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ NN (L) Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (Société d Investissement à Capital Variable) 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 44.873 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης Λουξεμβούργο, 21 Ιουλίου 2017 Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης CS Investment Funds 2 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου 5, rue Jean Monnet L-2180

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Παραδείγματα υπολογισμού κόστους, προμήθειας χρεώσεων Συναλλαγές σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY LUXEMBOURG S.A. Τρίτων Παρόχων Σύμφωνα με την MiFID

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού & Eurobank NTT Global Bond Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία»)

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια γενική συνέλευση του Αμοιβαίου

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

NN (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις NN (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG NN (L) PATRIMONIAL Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: NN Investment Partners P.O. Box

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις. SmartPlan. 1. Ποια είναι η διάρκεια του Προγράμματος; Ελάχιστη διάρκεια Προγράμματος: 15 έτη Μέγιστη διάρκεια Προγράμματος: 25 έτη

Συχνές ερωτήσεις. SmartPlan. 1. Ποια είναι η διάρκεια του Προγράμματος; Ελάχιστη διάρκεια Προγράμματος: 15 έτη Μέγιστη διάρκεια Προγράμματος: 25 έτη SmartPlan Συχνές ερωτήσεις 1. Ποια είναι η διάρκεια του Προγράμματος; Ελάχιστη διάρκεια Προγράμματος: 15 έτη Μέγιστη διάρκεια Προγράμματος: 25 έτη 2. Ποια είναι τα όρια των ποσών τακτικών και Έκτακτων

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Φεβρουάριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Special Purpose Dual Formula, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU , Νόμισμα: Ευρώ

(LF) Special Purpose Dual Formula, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU , Νόμισμα: Ευρώ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ING Index Linked Fund

ING Index Linked Fund ING Index Linked Fund Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου με Μεταβαλλόμενο Κεφάλαιο (SICAV) ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ GR ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συγχώνευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου FTIF Franklin Global Growth and Value Fund στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Templeton Global Fund

Θέμα: Συγχώνευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου FTIF Franklin Global Growth and Value Fund στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Templeton Global Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement à capital variable Έδρα: 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 35 177 («FTIF» ή η «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 16 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2016 Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να σας ενημερώσει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο JPMorgan

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ )

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ ) (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 - ΙΒ 19 - ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας [Type text] [Type text] [Type text] JPMORGAN FUNDS 3 ΜΑΪΟΥ 2018 Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε ότι μπορείτε να ψηφίσετε για τις αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη AXA PROTECT Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο στις 30/09/2011 Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη ιανοµή των αποτελεσµάτων: Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία διαχείρισης: AXA Investment Managers

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND (πρώην METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND II) METLIFE GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού & Eurobank NTT Μετοχικό Εσωτερικού Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα