ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: μια πρώτη προσέγγιση σε ορισμένα προβλήματα σχεδιασμού και πολιτικών ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: μια πρώτη προσέγγιση σε ορισμένα προβλήματα σχεδιασμού και πολιτικών ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: μια πρώτη προσέγγιση σε ορισμένα προβλήματα σχεδιασμού και πολιτικών, ΤΜΧΠΠΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εισήγηση υποστηρίζει τη θέση της στενής και αμφίδρομης σχέσης μεταξύ αφ'ενός μεν της ανάπτυξης της δραστηριότητας των αστικών μεταφορών (προσώπων και πραγμάτων) και της συγκρότησης των υποδομών των μεταφορών (δρόμοι, κλπ), και αφ'ετέρου δε της διαμόρφωσης του δομημένου αστικού τος στις Ελληνικές πόλεις. Ο τρόπος που είναι δομημένες οι πόλεις μας, σε συνδυασμό με τον τρόπο που είναι ενσωματωμένη η μεταφορική υποδομή και τον τρόπο που διενεργούνται οι αστικές μεταφορές, συντελεί στην περιβαλλοντική υποβάθμιση του δομημένου και μη δομημένου αστικού τος. Όμως, και το ίδιο το δομημένο αστικό δεν επιτρέπει παρά λίγες εναλλακτικές λύσεις για την ανάπτυξη των μεταφορών, που όμως αν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να λύσουν τα περισσότερα προβλήματα. Υποστηρίζεται ειδικότερα, ότι η περιβαλλοντική υποβάθμιση των ελληνικών μεγαλουπόλεων είναι τόσο το αποτέλεσμα των "χωροταξικής και πολεοδομικής φύσης ατοπημάτων" (άναρχη δόμηση, κλπ) όσο και των μέχρι σήμερα πολιτικών που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με τις ίδιες τις μεταφορές. Προκειμένου να επιτευχθεί περιβαλλοντική αναβάθμιση, οι πολιτικές αυτές χρειάζονται ριζική αναθεώρηση στα πλαίσια μιας λογικής ολοκληρωμένου δυναμικού σχεδιασμού που να περιλαμβάνει τον ταυτόχρονο σχεδιασμό των μεταφορών και το σχεδιασμό του αστικού χώρου. Βιβλιογραφική αναφορά Σκάγιαννης,Π. (1993) Αστικές Μεταφορές και Αστικό Περιβάλλον: μια πρώτη προσέγγιση σε ορισμένα προβλήματα σχεδιασμού και πολιτικών. Μεταφορές και Περιβάλλον. (εκδόσεις ΣΕΣ, τόμ.16). Αθήνα: Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

2 ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: μια πρώτη προσέγγιση σε ορισμένα προβλήματα σχεδιασμού και πολιτικών Oι έννοιες των αστικών μεταφορών και του αστικού τος είναι πολύ στενά συνδεδεμένες. Οι αστικές μεταφορές, είτε προσώπων είτε πραγμάτων, αποτελούν μια πολύ σημαντική λειτουργία που λαμβάνει χώρα μέσα στο αστικό, και συνεπώς το επηρεάζει, αλλά και ταυτόχρονα επηρεάζεται από αυτό. Η σύνδεση αυτή δεν δημιουργείται μόνο εκ των υστέρων, αλλά ενυπάρχει στην ίδια τη διαδικασία δόμησης του αστικού τος, όπως ακριβώς και το αντίστροφο: κατά το σχεδιασμό των μεταφορών συνειδητά ή ασυνείδητα αποφασίζεται μια επέμβαση στο δομημένο. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι λέγοντας αστικό μπορεί κανείς να εννοήσει τόσο το φυσικό όσο και το δομημένο. Έχει κυριαρχήσει σήμερα να περιορίζεται η αντίληψη για τη σχέση αστικών μεταφορών και αστικού τος σχεδόν αποκλειστικά στο φυσικό. Τα πιεστικά προβλήματα που υπάρχουν στα μητροπολιτικά κέντρα και σχετίζονται με την ατμοσφαιρική και άλλη ρύπανση που προέρχεται από τα μέσα μεταφοράς, τείνουν να μονοπωλήσουν τις συζητήσεις προσπαθώντας να δώσουν λύσεις στα προβλήματα αυτά. Χωρίς να αρνηθεί κανείς τη σημασία τους, θα πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι εξ ίσου καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις μεταφορές παίζει και το δομημένο. Οι αστικές μεταφορές έχουν δύο διαστάσεις: την οικονομική δραστηριότητα που διενεργείται υπό τον τίτλο αυτό, και την κατασκευή των υποδομών των αστικών μεταφορών, δηλαδή των δρόμων, γεφυρών, σιδηροδρόμων, κλπ. Οι δύο αυτές διαστάσεις είναι αλληλένδετες. Είναι προφανές ότι οι μεταφορικές υποδομές αποτελούν οι ίδιες στοιχεία του αστικού τος, δηλαδή της πόλης. Ο δομημένος χώρος περιλαμβάνει τόσο τον κτισμένο χώρο που τα κελύφη του στεγάζουν διάφορες σημειακές ανθρώπινες δραστηριότητες, όσο και το μη στεγασμένο, αλλά κατασκευασμένο χώρο, που ένα σημαντικό τμήμα του αποτελείται από τις υποδομές των μεταφορών. Ο χώρος αυτός λειτουργεί ως φορέας και φιλοξενεί ανθρώπινες δραστηριότητες που το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η μετακίνηση. Η ύπαρξη του χώρου αυτού είναι απαραίτητη προκειμένου να λειτουργήσει και ο πρώτος, δηλαδή ο κτισμένος χώρος. Στο βαθμό που οι δύο τύποι χώρων είναι αλληλένδετοι, η εύρυθμη λειτουργία του ενός θα επηρεάζει και τον άλλο. Από την άποψη αυτή, τo αστικό διασυνδέεται με τις αστικές μεταφορές ακριβώς επειδή οι τελευταίες διενεργούνται πάνω στις υποδομές των μεταφορών που αποτελούν συστατικά στοιχεία του αστικού τος. Με την έννοια αυτή, η δόμηση του αστικού τος, η πολεοδομία, ενέχει ως ουσιαστικό συστατικό της στοιχείο την οργάνωση των χώρων που είναι αφιερωμένοι στην υποδομή των μεταφορών. Προκειμένου να επιτευχθεί όμως σωστά ο στόχος αυτός, επιβάλλεται η εξέταση των μεταφορών ως οικονομικών δραστηριοτήτων εδραζόμενων πάνω στην κατασκευασμένη υποδομή τους και ενταγμένων στο ευρύτερο τους. Το πρόβλημα δηλαδή έχει πολλές πλευρές. Γίνεται έτσι πρόδηλο ότι οι μεταφορές, ως συστατικό στοιχείο του αστικού τος, είναι δυνατόν να συντελέσουν είτε στην αναβάθμιση είτε στην υποβάθμισή του. Το ζήτημα εξαρτάται από τον ίδιο τον πολεοδομικό και μεταφορικό 1

3 σχεδιασμό, από την εφαρμογή του στην πράξη, αλλά και από τη δυνατότητα εναλλακτικών λύσεων που καθίστανται αναγκαίες από τη δυναμική των εξελίξεων. Σε ένα πρώτο λοιπόν επίπεδο, τα προβλήματα προσδιορίζονται στον τρόπο με τον οποίο εντάσσονται οι μεταφορές σε μια οπτική φιλικής προς το ανάπτυξης του αστικού χώρου (π.χ. σε μια πολεοδομική μελέτη) και στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι μεταφορές αντιληπτές ως οικονομικές δραστηριότητες και μάλιστα με έννοια δυναμική-διαχρονική. Γενικότερα, το πρόβλημα έγκειται στις επικρατούσες αντιλήψεις και ιδιαίτερα στην επικρατούσα συνήθη πρακτική στα ζητήματα της ανάπτυξης του αστικού χώρου, και συνεπώς αναβάθμισης του αστικού τος. Οι αντιλήψεις αυτές, παρ όλη την αναγνώριση της σημασίας των διεπιστημονικών προσεγγίσεων και την προσπάθεια για αξιοποίησή τους, εξακολουθούν επί της ουσίας να παραμένουν περιχαρακωμένες στα κατά τομέα πεδία τους (πολεοδομικές, συγκοινωνιακές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλπ). Η ευθύνη εδώ δεν ανήκει μόνο στους κατά τομείς επιστημονικούς κλάδους, φορείς, ή και άτομα, αλλά κυρίως στην Πολιτεία που έχει χρέος να οργανώνει παρεμβάσεις συστηματικές (δηλαδή με ιεράρχηση στόχων, χρονικές προτεραιότητες, κλπ). Η αντιμετώπιση των προβλημάτων προϋποθέτει την κατανόηση ότι για την αστική ανάπτυξη και αναβάθμιση του αστικού τος απαιτείται η συνέργεια σειράς παραγόντων και συντελεστών αγκαλιάζουν όλη τη σφαίρα της κοινωνικοοικονομικής ζωής, που μπορεί να εκφραστεί με παραμέτρους και δείκτες όπως: α) οικονομικούς (π.χ. κατά κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα), β) ειδικούς δείκτες για την κοινωνική (κοινωνικός εξοπλισμός, κλπ) και τεχνική υποδομή (εδώ υπάγονται και οι μεταφορές και οι συγκοινωνίες), γ) διάρθρωση κλαδικών εξειδικεύσεων και απασχόλησης, δ) διάφορους δείκτες σχετικούς με τον πολιτισμό και την ευημερία, ε) πολεοδομικοί δείκτες, στ) περιβαλλοντικοί δείκτες, και ζ) η θέση της πόλης στη σύγχρονη διεθνή διαίρεση της εργασίας. Η ανάπτυξη της πόλης και η αναβάθμιση του αστικού τος είναι στενά συνδεδεμένη με τη θετική εξέλιξη τέτοιων παραμέτρων. Όλες οι παραπάνω παράμετροι της αστικής ανάπτυξης και αστικής αναβάθμισης μπορούν να εκφραστούν με ένα "συνοπτικό" τρόπο μέσω των χρήσεων γης του αστικού χώρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υποβαθμισμένες περιοχές πόλεων υστερούν σε χρήσεις όπως αναψυχή, πράσινο, κυκλοφορία, ενώ παρουσιάζουν σε ισχυρό βαθμό μεικτές χρήσεις κατοικίας και άλλων δραστηριοτήτων, κυρίως μικροδραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα (π.χ. συνεργεία, βιοτεχνίες, κλπ), ενώ αντίστοιχα, οι αναβαθμισμένες περιοχές ευνοούνται σε ελεύθερους χώρους, πράσινο, μεταφορική υποδομή, κοινωνικό εξοπλισμό, κλπ. Οι αστικές μεταφορές, οργανικά στοιχεία του δομημένου χώρου, οφείλουν να υπακούουν στους ευρύτερους στόχους και στρατηγικές που αναπτύσσονται για τον αστικό χώρο και που έχουν σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και εργασίας των κατοίκων της πόλης. Παρ' όλ' αυτά, στην πράξη δεν φαίνεται να υπάρχουν σοβαρές διασυνδέσεις μεταξύ του σχεδιασμού του αστικού δομημένου χώρου, της αστικής ανάπτυξης, και των αστικών μεταφορών, τόσο ως λειτουργιών όσο και ως υποδομής. Για παράδειγμα, στις περισσότερες ελληνικές πόλεις η φυσική επέκταση αποτελεί προϊόν αυθαίρετης και μετά από κάποιο διάστημα νομιμοποιούμενης δόμησης ("ένταξη στο σχέδιο"). Όλων των ειδών τα δίκτυα υποδομής έπονται, οι δρόμοι και όλοι οι χώροι οι αφιερωμένοι στην κυκλοφορία, όπως και όλοι οι ελεύθεροι χώροι που δημιουργούνται, είναι συνήθως μη μελετημένοι και ανεπαρκείς. Είναι συχνό το 2

4 φαινόμενο οι δρόμοι να μην έχουν καμία σχέση με το ανάγλυφο του εδάφους, πράγμα που έχει, μέσα σε μια πορεία, σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό. Η δραστηριότητα των συγκοινωνιών με τον καιρό καθίσταται προβληματική, ακριβώς διότι δεν έχει αναπτυχθεί με βάση κάποιο δυναμικό σχεδιασμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος ο αστικός χώρος. Οι μεταφορές, ιδιαίτερα οι αστικές συγκοινωνίες, προκύπτουν κατά κανόνα ως υποπροϊόν της αστικής ανάπτυξης. Καμιά πόλη δεν έχει σχεδιαστεί στην Ελλάδα με ταυτόχρονο μελετημένο σχεδιασμό ενός ιεραρχημένου οδικού δικτύου και με πρόβλεψη συγκοινωνιακών θεμάτων. Το γεγονός αυτό προκύπτει μέσα από τους ίδιους τους όρους με βάση τους οποίους αναπτύχθηκαν σταδιακά οι ελληνικές πόλεις μετά από το 1922 οπότε δέχτηκαν και τις πρώτες ισχυρές μεταναστευτικές πιέσεις. Η ανάπτυξη με τους μηχανισμούς της κατάτμησης της περιαστικής γης, του αμφισβητούμενου καθεστώτος και φυσικών ορίων μεγάλων εκτάσεων γης, μέσα σε ένα μη συνθετικό, γενικό και χαλαρό, αδιαφοροποίητο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο από τη φύση του είναι ευάλωτο σε κάθε αυθαιρεσία και αποβαίνει έρμαιο των βουλήσεων της ατομικής κερδοσκοπίας πάνω στη γη (Π.Γετίμης, 1990), δεν επέτρεψε να λειτουργήσει ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να ληφθεί μέριμνα για την ορθή ενσωμάτωση χρήσεων γης που αντιστοιχούν στη χρήση της κυκλοφορίας, και τις δραστηριότητες των μεταφορών. Στην περίπτωση μάλιστα της Αθήνας, πέρα από την έλλειψη σχεδιασμού είναι σοβαρός και ο ρόλος που έπαιξαν οι επιχειρήσεις των συγκοινωνιών για τη διαμόρφωση της πολεοδομικής εικόνας της πόλης. Όπως υποστηρίζει ο Σκλαβούνος, οι επιχειρήσεις αυτές έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στην επιβολή του ουσιαστικά μονοκεντρικού και ακτινωτού συστήματος ανάπτυξης και στη συνεπακόλουθη γιγάντωση του κέντρου της Αθήνας. Αυτό έγινε μέσω των επιλογών της χωροθέτησης των γραμμών τους, της πολιτικής κομίστρων, κλπ. (Γ.Σκλαβούνος, 1989). Το πρακτικό αποτέλεσμα είναι η μη ύπαρξη επαρκούς από ποιοτική και ποσοτική άποψη οδικού δικτύου, η μη ιεραρχημένη δομή του οδικού δικτύου, η μειωμένη δυνατότητα του δικτύου να δεχτεί με άνεση εναλλακτικές και διαφοροποιημένες μεταφορικές υποδομές, κλπ, με αποτελέσματα τη δυσκολία εφαρμογής ακόμα και συγκοινωνιακών πολιτικών, όπως στην Αθήνα, και τη συνεχή υποβάθμιση του επίπεδου εξυπηρέτησης του πολίτη-χρήστη των μεταφορικών υποδομών. Παρουσιάζεται δηλαδή πρόβλημα στη διασύνδεση της πολιτικής αστικών μεταφορών, και ειδικότερα της συγκοινωνιακής πολιτικής, με την εν γένει πολιτική αστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης και αναβάθμισης. Το ζήτημα αυτό ανάγεται και στη γενικότερη έλλειψη της οριζόντιας διασύνδεσης των διαφόρων πολιτικών στα διάφορα πεδία παρέμβασης της Πολιτείας. Στην έλλειψη των διασυνδέσεων αυτών είναι που το βγαίνει πάντα ζημιωμένο. Τα προβλήματα, σε πολεοδομικό επίπεδο, συσχετίζονται επίσης και με τον ίδιο το (μη) σχεδιασμό των χρήσεων γης. Καθώς η κάθε χρήση γης σημαίνει και διαφορετική λειτουργία του κάθε χώρου, εγείρονται και διαφορετικές κάθε φορά απαιτήσεις για τις αστικές μεταφορές. Στο βαθμό όμως που ο σχεδιασμός των χρήσεων δεν είναι λεπτομερειακός και συνθετικός αλλά παραμένει γενικός και συγκεχυμένος (π.χ. "γενική κατοικία"), έπεται ότι και η σχεδιαζόμενη χρήση ως κυκλοφορία (π.χ. οδοί) δεν θα αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες των υπολοίπων χρήσεων γης όπως αυτές θα διαμορφωθούν στην πράξη. Ταυτόχρονα, παρατηρείται και ότι οι σχεδιασμένες (στην περίπτωση που έχουν σχεδιαστεί) και πραγματοποιημένες χρήσεις βρίσκονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Στην αντίθεση 3

5 αυτή συχνά ενέχονται και οι μεταφορές, ως αποτέλεσμα του παράγοντα του τυχαίου στο σχεδιασμό. Η παραπάνω αντίθεση συχνά έχει ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση των χρήσεων γης. Για παράδειγμα, ενώ είναι ασυμβίβαστη η συνύπαρξη της εκπαίδευσης ή της περίθαλψης με τον θόρυβο και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, έστω και σε μικροκλίμακα, δηλαδή με αυξημένους κυκλοφοριακούς φόρτους, στο όνομα της προσπέλασης παρατηρείται η ατυχής αυτή συνύπαρξη. Γίνεται έτσι φανερό ότι όταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός δεν είναι συνυφασμένος με τον σχεδιασμό των αστικών μεταφορών, αναφύονται λειτουργικές και χωρικές συγκρούσεις και αντιθέσεις. Παράλληλα, η ανάγκη του κατασκευασμένου ανοιχτού χώρου που προορίζεται για δρόμο, και που έχει χαρακτήρα δημοσίου αγαθού, έρχεται σε αντίθεση με την επιδίωξη αξιοποίησης της γης και του επενδεδυμένου επάνω της κεφαλαίου, υπό τη μορφή κτισμάτων, που ανήκουν στην καθαρά ιδιωτική σφαίρα. Η έκβαση του ανταγωνισμού αυτού των χρήσεων που στην πραγματικότητα επικαθορίζεται από τις αξίες γης που έχουν τη βάση τους στην αναμενόμενη ανά χρήση γαιοπρόσοδο, συναρτάται με τη σχετική δύναμη των κοινωνικών συμφερόντων που συντάσσονται με κάθε εκδοχή. Τα συμφέροντα αυτά είναι συχνά και οι αιτίες για την πλημμελή εφαρμογή του σχεδιασμού. Η διάσταση μεταξύ γενικού σχεδιασμού και πράξης είναι επίσης συσχετισμένη με τις αντιστάσεις που προβάλλονται από τα ιδιωτικά μικροσυμφέροντα τα οποία στην προσπάθειά τους να πραγματώσουν τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση της γης που κατέχουν, παρανομούν συστηματικά, και συνήθως εμποδίζουν την εφαρμογή και αυτών των ελλιπών σχεδίων, παραμένοντας ανίκανα να κατανοήσουν τη γενικότερη κοινωνική σημασία (που ωφελεί και τα ίδια αυτά τα συμφέροντα) της αναβάθμισης των χρήσεων γης των αφιερωμένων στις αστικές μεταφορές και ειδικότερα στην κυκλοφορία. Έτσι, η κατασκευή οδών σε τμήματα του αστικού ιστού που εντάσσονται "στο σχέδιο", συχνά συναντά τη πείσμονα αντίδραση των περιοίκων, καθώς η παρέμβαση αυτή συνεπάγεται απαλλοτριώσεις, κλπ. Η κατάσταση αυτή δεν εμφανίζεται μόνο στα μητροπολιτικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, και αν δεν αποτελεί ήδη, τείνει πια να αποτελέσει χαρακτηριστικό όλων σχεδόν των Ελληνικών πόλεων, στο βαθμό που οι διαδικασίες ανάπτυξης και σχεδιασμού ήταν ανάλογες. Τα διάφορα ρυθμιστικά (που δε θεσμοθετήθηκαν ποτέ εκτός από της Αθήνας και της Θεσ/νίκης) και πολεοδομικά σχέδια δεν κατάφεραν να δώσουν ουσιαστικές λύσεις, ενώ οι λεπτομερέστερες μελέτες αναθεώρησης μόνο οριακά μπόρεσαν να βελτιώσουν την κατάσταση. Η υλοποίηση του αστικού σχεδιασμού στο τυπικό επίπεδο, και ως προς την πολεοδομική πλευρά της ανάπτυξης του αστικού δομημένου τος, επιχειρήθηκε με νόμους, μέτρα, και ενέργειες οι σημαντικότερες των οποίων είναι οι ΕΠΑ, τα ΓΠΣ, ο ΓΟΚ, οι διάφοροι άλλοι νόμοι μεταξύ των οποίων οι νόμοι για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, κλπ. Όπως εντοπίζει ο Γετίμης (1990), οι ρυθμίσεις αυτές όταν και στο βαθμό που υλοποιούνται, συγκροτούν ένα πλαίσιο πολιτικής, το οποίο στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια φαίνεται να εξυπηρετεί τόσο στόχους διεύρυνσης της πολιτικής εκλογικής πελατείας (με την ικανοποίηση λαϊκίστικων και συνήθως προεκλογικών εξαγγελιών για "ένταξη στο σχέδιο) όσο και στόχους εκσυγχρονιστικούς με ρυθμίσεις όπως οι διαδικασίες της ΕΠΑ, θεσμοθέτηση των ΖΟΕ, των Ζωνών Ειδικών Κινήτρων, των Ζωνών Ειδικής Ενίσχυσης (παρά τις όποιες ατέλειες), συνεπώς με στόχους αλληλοσυγκρουόμενους. Ως μηχανισμοί όμως οι τελευταίοι, δεν προκύπτει 4

6 από πουθενά ότι έχουν πράγματι εφαρμοστεί με κάποια συνέπεια, συνέχεια και αξιοπιστία, δηλαδή ότι πράγματι έχουν σε βάθος λειτουργήσει σαν τέτοιοι (Π.Γετίμης, 1990). Αν αυτό ισχύει μια φορά για την πολεοδομική πλευρά της ανάπτυξης (που στο κάτω - κάτω έχει να παρουσιάσει τη σειρά αυτή των ρυθμίσεων) ισχύει πολύ περισσότερο για τις άλλες πλευρές και φυσικά για τις μεταφορές, αν εξαιρέσουμε τις κυκλοφοριακές μελέτες, οι οποίες όμως σπάνια τελικά εφαρμόζονται σωστά και ολοκληρωμένα, και τις ελάχιστες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για τη σύνδεση των ενεργειών σχεδιασμού του αστικού χώρου και των μεταφορών. Ζητήματα που μελετώνται συνήθως λιγότερο, σε σχέση με τις αστικές μεταφορές, είναι σχεδόν όλα που αγγίζουν τη διάσταση της αστικής ανάπτυξης και του αστικού τος, εκτός από τα ζητήματα των διαφόρων ειδών ρύπανσης που τελευταία έχουν έρθει στο προσκήνιο. Αυτό είναι δυστυχώς αναμενόμενο, καθώς το σύνηθες σκεπτικό (που στην ουσία πρόκειται για ύπαρξη ή έλλειψη πολιτικής) είναι ότι οι όποιες μελέτες σχετικές με τις μεταφορές (που είναι κυρίως κυκλοφοριακές) γίνονται κατά μείζονα λόγο για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων (και φυσικά ιδιαίτερα των ΙΧΕΑ), ή το πολύ-πολύ για τη λήψη κάποιων μέτρων εναντίον της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και παρ όλη τη χρησιμότητά τους, μη εντασσόμενες σε μια συνολικότερη και βαθύτερη προσέγγιση δεν προσφέρουν ούτε οι ίδιες αυτό που θα μπορούσαν. Έτσι, μπορεί να πει κανείς ότι η σχέση των μεταφορών με την αστική ανάπτυξη και στο Ελληνικό χώρο, δεν είναι επαρκώς μελετημένη. Μια σχέση τέτοια, μόνο και μόνο μέσω του πολεοδομικού σχεδιασμού, θα προϋπέθετε σκέψεις όπως: α) την επιθετική πολεοδομική και οικιστική πολιτική από το κράτος ή τους ΟΤΑ (οργανωμένες επεκτάσεις πόλεων) ώστε τα προβλήματα και μέσα σ' αυτά των αστικών μεταφορών να προβλέπονται και να προλαμβάνονται, β) το σχεδιασμό της επέκτασης των πόλεων με τρόπο ώστε η χωρική εξάπλωση να μην οδηγείται εκεί όπου η εγκατάσταση υποδομών (και φυσικά μεταφορικών ) είναι ακριβή, γ) τους αυστηρούς όρους δόμησης πολεοδομική νομοθεσία, και την τήρησή τους, δ) τη δημιουργία τραπεζών γης για χρήσεις σχετικές με δημόσια αγαθά μεταξύ των οποίων και οι μεταφορές, ε) την οργάνωση και τον έλεγχο των χρήσεων γης στη στενή και ευρύτερη αστική περιοχή έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος και η ανάγκη μετακινήσεων, στ) μικροπολεοδομικό σχεδιασμό τέτοιο ώστε να κατευθύνεται η κίνηση των ΙΧΕΑ, και να αποθαρρύνεται η άσκοπη και συχνή διέλευσή τους μέσα από περιοχές κύρια προορισμένες για κατοικία (βλ. K.H.Schaeffer and E.Sclar, 1975). ζ) την πρόβλεψη για όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένες τοπικές εξυπηρετήσεις ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, και αντίστοιχα τη χωροθέτηση απαιτητικών σε μεταφορές δραστηριοτήτων κοντά σε σημεία με σοβαρή μεταφορική υποδομή, η) σχεδιασμό πόλεων έτσι ώστε χωρίς να θίγεται η απαίτηση σε πράσινο και ελεύθερους χώρους, και το επίπεδο καλών συνθηκών διαβίωσης, να διασφαλίζουν τέτοιες πυκνότητες ώστε να ελαχιστοποιούν μετακινήσεις (βλ. S.Plowden, 1992). 5

7 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι δυνατόν με συνδυασμένες παρεμβάσεις σε πολεοδομικό επίπεδο και σε επίπεδο αστικών μεταφορών να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα για το αστικό. Τέτοιες σκέψεις όμως, με την οπτική που είναι αναγκαία, δεν είναι συνήθεις κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού του αστικού χώρου στην Ελλάδα. Εκτός όμως από την επίδραση που έχει ο δομημένος χώρος στις αστικές μεταφορές, υπάρχει και η αντίστροφη διάσταση, της επίδρασης των μεταφορών στην ανάπτυξη του χώρου, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση ή την υποβάθμισή του. Η επίδραση αυτή είναι δυνατόν να είναι οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και περιβαλλοντική, με άλλα λόγια είναι σφαιρική. Η κατασκευή οδικών ή άλλων μεταφορικών αξόνων, ή η εγκατάσταση συγκοινωνιακών συστημάτων, πέρα από το γεγονός της εξυπηρέτησης της ήδη υπάρχουσας ζήτησης, είναι πια παραδεκτό ότι δημιουργεί νέα ζήτηση για μεταφορές. Παράλληλα, κατά μήκος τέτοιων αξόνων δημιουργούνται οι ανάλογες οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. οδός Κηφισίας), μεταβάλλοντας το χαρακτήρα ολόκληρων περιοχών, τροποποιώντας δηλαδή τις χρήσεις γης, και μεταβάλλοντας τις αξίες γης. Η μεταβολή των αξιών γης είναι δυνατόν να έχει ως συνέπεια τη μετακίνηση πληθυσμού από τις περιοχές αυτές σε ακριβότερες ή φθηνότερες περιοχές κατοικίας ή μικρεμπορίου. Έτσι, έχει παρατηρηθεί η εισβολή φτωχότερων στρωμάτων σε κέντρα πόλεων, η μετακίνηση μεσαίων-ανωτέρων στρωμάτων προς τα προάστια (π.χ. Βόρεια Προάστια Αθηνών), αλλά και η παραμονή σε άλλα σημεία του κέντρου μεγαλοαστικών στρωμάτων, παρά τη σχετική προσπάθεια εισβολής ορισμένων μικρομεσαίων (π.χ. Κολωνάκι). Τέτοιες ανακατατάξεις οφείλονται βέβαια σε μια διαπλοκή αιτίων, εν πολλοίς όμως μπορεί να οφείλονται στον τρόπο με τον οποίο δομείται και οργανώνεται η υποδομή και τα συστήματα μεταφορών μιας πόλης (βλ. Γ.Σκλαβούνος, 1989). Παράλληλα, οι ανακατατάξεις αυτές δημιουργούν όρους αναβάθμισης ή υποβάθμισης του αστικού τοπίου: όταν μια κεντρική περιοχή κατοικίας χάνει την ταυτότητά της και μετατρέπεται, για παράδειγμα, σε περιοχή βιοτεχνιών και εμπορίου (π.χ. Ψυρρή), με αποτέλεσμα τη φόρτισή της με υψηλή μεταφορική ζήτηση, είναι μοιραίο να υποβαθμιστεί καθώς, σχεδιασμένη όπως είναι για κατοικία (π.χ. διώροφα σπίτια με μικρούς κήπους και στενοί δαιδαλώδεις δρόμοι), δεν μπορεί να παράσχει την απαιτούμενη προσφορά σε υποδομή (χώροι κυκλοφορίας και στάθμευσης), ούτε να φιλοξενήσει το αναγκαστικά επιβαλλόμενο πρόσθετο μεταφορικό έργο. Αποτέλεσμα η υποβάθμιση του αστικού τος σε όλες του τις εκφάνσεις (ατμοσφαιρική, ηχητική και οπτική ρύπανση, καταστροφή παλαιών κτιρίων, κλπ), και η συνακόλουθη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Έτσι, η αλληλεπίδραση του αστικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού των αστικών μεταφορών είναι δυνατόν να ελεγχθεί με δύο αντίστοιχους τρόπους, που δεν είναι άλλοι από τις ρυθμιστικές πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τομέα. Για τους γενικούς στόχους της ρυθμιστικής πολιτικής από την πλευρά του αστικού σχεδιασμού αναφερθήκαμε παραπάνω. Εδώ θα αρκεστούμε να αναφέρουμε ορισμένα στοιχειώδη για την άλλη πλευρά: τις ρυθμίσεις και πολιτικές από την πλευρά των αστικών μεταφορών. Η πολιτική των μεταφορών στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα του αστικού χώρου, είναι απογοητευτική. Αυτό πιο πολύ φαίνεται εκεί όπου τα πράγματα είναι δύσκολα και οριακά, όπως στην Αθήνα. 6

8 Σε σχέση με τις μεταφορές προσώπων, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η εκ των πραγμάτων κυρίαρχη μέχρι σήμερα πολιτική συνίσταται στην προσπάθεια επιβολής του ΙΧΕΑ ως μοναδικού και κύριου τρόπου μεταφοράς. Παρ' όλη την υψηλή ειδική φορολογία που διαμορφώνει τις συγκριτικά υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη, αλλά και τις πολύ ψηλές τιμές των καυσίμων, το ΙΧΕΑ εξακολουθεί να είναι κυρίαρχο, επιδεικνύοντας τόσο αυτό όσο και τα καύσιμα, μια αξιοσημείωτη ανελαστικότητα στη ζήτηση (δηλαδή όσο και αν ανεβαίνουν οι τιμές η ζήτηση παραμένει υψηλή). Αυτό συμβαίνει λόγω της υποβάθμισης όλων των άλλων μέσων μεταφοράς, δηλαδή της έλλειψης εναλλακτικής προσφοράς. Οι μαζικές μεταφορές εγκλωβισμένες στο κυκλοφοριακό χάος, και την οργανωτική αποσύνθεση, παρά τις ελάχιστες ακόμα αποκλειστικές λωρίδες, είναι ανίκανες να ανταποκριθούν σε στοιχειώδεις απαιτήσεις αξιοπρεπούς μετακίνησης. Οι περιβαλλοντικά φιλικές μορφές μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο) είναι από επικίνδυνες έως πρακτικά αδύνατες. Οι ελληνικές πόλεις ίσως είναι οι πιο εχθρικές για τους πεζούς και ποδηλάτες πόλεις του δυτικού κόσμου, δηλαδή όλου του κόσμου (στον τρίτο κόσμο τα αυτοκίνητα είναι λιγότερα άρα δεν υπάρχει πρόβλημα!), για να μην αναφέρουμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε ένα τυπικό δρόμο της Αθήνας (όχι στους τελείως κεντρικούς) είναι αδύνατο να μετακινηθεί ένας πεζός για πάνω από 50 μέτρα, χωρίς να αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει το δρόμο για κάποιο διάστημα. Άτομο με ειδικές ανάγκες είναι πρακτικά αδύνατο να μετακινηθεί. Στους τελείως κεντρικούς δρόμους που λόγω των φαρδύτερων πεζοδρομίων είναι δυνατή η συνεχής μετακίνηση πεζή, η μετακίνηση αυτή είναι επικίνδυνη λόγω της ρύπανσης. Η απάντηση της Πολιτείας στην κατάσταση αυτή είναι η διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ΙΧΕΑ, και η χρήση των ρυθμίσεων και κατά τα άλλα δόκιμων ρυθμιστικών εργαλείων για εισπρακτικούς λόγους (π.χ. στάθμευση), καθώς λείπει η συνέπεια και συνέχεια στην υλοποίηση. Όλες οι ελπίδες έχουν εναποτεθεί πια, δίκην από μηχανής θεού, στο μελλοντικό και ανεπαρκέστατο μετρό και στις από χρόνια συζητήσεις για το τραμ, που άλλωστε παλιότερα υπήρχε αλλά στο βωμό των συμφερόντων της αυτοκίνησης καταργήθηκε αντί να εκσυγχρονιστεί. Παρομοίως, οι μεταφορές αγαθών πέρα από ελάχιστες ρυθμίσεις για περιοχές του κυρίως εμπορικού κέντρου έχουν εγκαταλειφθεί στη διακριτική ευχέρεια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή το οποιοδήποτε φορτηγό ξεφορτώνει ή φορτώνει σχεδόν οπουδήποτε (όπως άλλωστε και τα ταξί) παρεμποδίζοντας κατά βούληση την κυκλοφορία και επιβαρύνοντας το (διότι ως γνωστόν λειτουργία μηχανής εν στάσει, ή κίνηση με μικρή ταχύτητα, εκπέμπει περισσότερα καυσαέρια από τη γρήγορη κίνηση). Ζητήματα όπως η οργάνωση τροφοδοσίας είναι περίπου άγνωστα στις μικροεπιχειρήσεις, ενώ η κάθε απόπειρα δέσμευσης χώρων στάθμευσης για φορτοεκφορτώσεις θα καταποντίζονταν κάτω από τη γενική αδιαφορία, την αδυναμία κατανόησης, την έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής και την ανεπάρκεια παιδείας, που θα είχαν ως αποτέλεσμα την άμεση καταστρατήγηση μέτρων και την ανικανότητα της πολιτείας να προασπίσει την εφαρμογή τους. Εδώ υπάρχουν και ορισμένα άλλα ζητήματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί καθόλου, και που έρχονται στο προσκήνιο μόνο σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει σχεδιασμός για τη μεταφορά επικινδύνων φορτίων μέσα από τις πόλεις, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι πολίτες και το ανά πάσα στιγμή. Οι γενικοί αυτοί άξονες που έχει (ή δεν έχει) κινηθεί η πολιτική αστικών μεταφορών συναποτελούν λύσεις που δεν είναι καθόλου φιλικές προς το αστικό, 7

9 ούτε ως προς τα μέσα ούτε ως προς τις υποδομές στις οποίες δίνουν προτεραιότητα. Ταυτόχρονα, συνεπάγονται έναν αστικό χώρο που με τη σειρά του αναπαράγει σε υψηλότερο βαθμό τα προβλήματα. Η κατάσταση βέβαια είναι δυνατόν στις περισσότερες τουλάχιστον περιπτώσεις να αλλάξει προς το καλύτερο με μια πιο ολοκληρωμένη ρυθμιστική παρέμβαση της Πολιτείας, ή των ΟΤΑ που είναι κοντύτερα στα προβλήματα, μέσα από μια σειρά μέτρα και πλαίσια πολιτικής, χωρίς να απαιτείται η κατεδάφιση των πόλεών μας. Εδώ δεν θα αναφερθούμε αναλυτικά σε τέτοια πλαίσια (βλ. σχετικά Χ.Βεϊνόγλου 1993) αλλά στις γενικές τους κατηγορίες, και μάλιστα από την πολεοδομική σκοπιά. 1. Πρώτα απ' όλα, τα μέτρα αφορούν στο επίπεδο του προγραμματισμού και σχεδιασμού. Για το σκοπό αυτό, είναι αρχικά αναγκαίο, στα πλαίσια του προγραμματισμού και σχεδιασμού, να κατανοείται η στενή συσχέτιση μεταξύ αστικού τος και αστικών μεταφορών, συνεπώς μεταξύ χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών και μελετών μεταφορών και κυκλοφορίας, οι οποίες θα πρέπει να αλληλοτροφοδοτούνται ή να γίνονται πάντα παράλληλα, εκμεταλλευόμενες έτσι και τις σχετικές οικονομίες που δημιουργούνται (π.χ. πολλά στοιχεία είναι κοινά). Σημαντική βοήθεια προσφέρει εδώ η έννοια των χρήσεων γης και τα διάφορα πολεοδομική εργαλεία που μπορούν να έχουν έμμεσο ή και άμεσο ρυθμιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του δομημένου τος και των μεταφορών. Τέτοια εργαλεία είναι π.χ. ο Συντελεστής Δόμησης και άλλες ειδικότερες ρυθμίσεις (βλ.αραβαντινός, 1989). 2. Στο βαθμό που γίνεται κατανοητό ότι οι μεταφορές αποτελούν ταυτόχρονα και εργαλείο παρέμβασης στον αστικό χώρο θα πρέπει επίσης να επιδιώκεται και η αναβάθμιση του αστικού χώρου μέσω της πολιτικής αστικών μεταφορών. Στα πλαίσια της κατανόησης αυτής θα πρέπει πρώτα να γίνει σαφές ότι μια πρώτη επιδίωξη θα πρέπει να είναι η απόδοση των χώρων της πόλης στους χρήστες τους, δηλαδή στους ανθρώπους, ως πεζούς και κατοίκους, κατά ένα τρόπο τέτοιο ώστε η μετακίνησή τους να είναι ασφαλής και ευχάριστη. Κατά δεύτερο λόγο, η προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται στα μέσα μαζικών μεταφορών με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η άνεση, ασφάλεια, αποδοτικότητα και φιλικότητα προς το. Έτσι το ΙΧΕΑ μοιραία πρέπει ως προτεραιότητα να έρχεται τρίτο, υπακούοντας σε περισσότερους περιορισμούς και δεσμεύσεις, χωρίς όμως να είναι παράλογες, και αναγνωρίζοντας το ρόλο του στην οικονομική και πολιτισμική ζωή. 3. Τέλος, το τρίτο επίπεδο παρέμβασης είναι το επίπεδο των έργων για την υποδομή των μεταφορών και την αναδιάταξη σημείων της πόλης. Όσο καλύτερα λειτουργούν τα δύο πρώτα επίπεδα τόσο λιγότερο θα είναι απαραίτητες οι πολύ ακριβές αυτές επεμβάσεις, που άλλωστε γίνονται θεραπευτικά και εκ των υστέρων. Συμπέρασμα Οι ρυθμίσεις κάτω από την παραπάνω οπτική, που άλλωστε είναι ήδη πολυσυζητημένες, έχουν νόημα μόνο όταν συνδυάζονται με σειρά ανάλογες πολεοδομικού επιπέδου ρυθμίσεις, ως προϊόντα παράλληλων μελετών σε ενιαία 8

10 διαδικασία προγραμματισμού-σχεδιασμού. Το, καθώς είναι πεδίο όπου εκφράζονται πολλές πολιτικές, δεν είναι δυνατό να αναβαθμιστεί με μονοδιάστατες πολιτικές (π.χ. πολιτική για την ατμοσφαιρική ρύπανση). Χρειάζεται σφαιρικές θεωρήσεις και προσεγγίσεις. ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και σχεδιασμού που τότε είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής στον αστικό χώρο, αλλά και προοπτικά στην αναβάθμιση του αστικού τος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αραβαντινός, Α. (1986): Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Αθήνα: ΕΜΠ. Αραβαντινός, Α. (1989): "Πολιτική Μεταφορών και Πολεοδομικός Σχεδιασμός". Στο Κυκλοφορία στο Κέντρο της Αθήνας (Επιστημονική Διημερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων [ΣΕΣ], Δεκεμβρίου). Αθήνα: ΣΕΣ, τομ.13. Βεϊνόγλου, Χ. (επιμ.) (υπό έκδοση 1993): Μεταφορές και Αστική Ανάπτυξη: πλαίσιο πολιτικής για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αθήνα: ΕΕΤΑΑ. Γετίμης, Π. (1989): Οικιστική Πολιτική στην Ελλάδα: τα όρια της μεταρρύθμισης. Αθήνα: Οδυσσέας. Δήμου-Κουτρουμπά, Φ. (1989): "Πολιτική Μεταφορών στο Κέντρο της Αθήνας: αξιολόγηση μέχρι τώρα παρεμβάσεων και προοπτικές". Στο Κυκλοφορία στο Κέντρο της Αθήνας (Επιστημονική Διημερίδα ΣΕΣ, Δεκεμβρίου). Αθήνα: ΣΕΣ, τομ.13. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1990): Πράσινο Βιβλίο για το Αστικό Περιβάλλον. Λουξεμβούργο: ΥΕΕΕΚ. Plowden, S. (1992): "Transport, Urban Form and Town Size". Στο European Communities - Commission Cities and the Global Environment: Proceedings of a European Workshop, the Hague 5-7 December Luxembourg: OOPEC. Schaeffer, K.H.and Sclar, E. (1975): Access for All: transportation and urban growth. Middlesex: Penguin. Σκλαβούνος, Γ. (1989): "Συγκοινωνίες και κοινωνική διαίρεση του αστικού χώρου: η Αθήνα από τον 19ο ως τον 20ο αιώνα" (σελ.39-53). Στο Γκυ Μπυρζέλ (επιμ.) Η Νεοελληνική Πόλη. Αθήνα: Εξάντας. 9

METΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

METΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ METΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,, ΤΜΧΠΠΑ * *** ***** Βιβλιογραφική αναφορά Σκάγιαννης,Π. (1993) Η Σχέση ανάµεσα στις Μεταφορές και την Αστική Ανάπτυξη, και Αστική Ανάπτυξη (κεφ. 6 και 7.2) στο Βεϊνόγλου,Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνιακές επιλογές στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Συγκοινωνιακές επιλογές στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Εσπερίδα με τίτλο: Ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Συγκοινωνιακές επιλογές στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Γιώργος Γιαννής Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) Οργανωτικές Δομές ΑΣ Συστήματα που ανήκουν στο κράτος, το οποίο και τα διαχειρίζεται. Συστήματα που ανήκουν σε ιδιώτη, ο οποίος και τα διαχειρίζεται. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη και οι λειτουργίες της.

Η πόλη και οι λειτουργίες της. Η πόλη και οι λειτουργίες της. Η έννοια του οικισµού. Τον αστικό χώρο χαρακτηρίζουν τα εξής δύο κύρια στοιχεία: 1. Το «κέλυφος», το οποίο αποτελείται από οικοδομικούς όγκους και τεχνικό εξοπλισμό συσσωρευμένους

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης Εισήγηση: Μάγδα Πιστιάβα-Λατινοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο

Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Κυκλοφοριακά Θέματα Δήμων Λεκανοπεδίου Αττικής Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011 Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1ο ερώτημα Γιατί και με ποιους όρους η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ενός

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000)

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000) Ημερίδα Τ.Ε.Ε. / 11 Φεβρουαρίου 2010 Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την περιοχή του Ελαιώνα (δεκαετία του 1990)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Πρωτεύουσας

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Πρωτεύουσας Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μεταφορές στους Δήμους της Αττικής. Προβλήματα και προοπτικές Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012 Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Στην Διημερίδα. ΠΟΛΙΤΕΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. Εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Κέρκυρας

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Στην Διημερίδα. ΠΟΛΙΤΕΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. Εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Κέρκυρας Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Στην Διημερίδα ΠΟΛΙΤΕΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Εισηγητής : Σωτήρης Βλάχος Πολ. Μηχανικός Εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Κέρκυρας Ο σχεδιασμός του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Εικόνων...XIII Κατάλογος Σχημάτων...XV Κατάλογος Πλαισίων...XIX Κατάλογος Πινάκων...XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Εικόνων...XIII Κατάλογος Σχημάτων...XV Κατάλογος Πλαισίων...XIX Κατάλογος Πινάκων...XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Εικόνων....XIII Κατάλογος Σχημάτων....XV Κατάλογος Πλαισίων....XIX Κατάλογος Πινάκων....XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές.... XXIV Βιογραφικά Σημειώματα Συγγραφέων.... XXV Πρόλογος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 2 0 1 3-2014 1 Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δίκτυο οικισμών και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις για το μέλλον

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις για το μέλλον Προγράμματα αστικής αναγέννησης και βιώσιμη ανάπτυξη. Ελληνικές και Βρετανικές εμπειρίες ΤΕΕ / ΤΚΜ ΣΕΜΠΧΠΑ Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα, 14 15 Οκτωβρίου 2017 Κρομμύδα Βασιλική* / Στρατηγέα Αναστασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές διαστάσεις. συγκοινωνίας στην Πάτρα

Περιβαλλοντικές διαστάσεις. συγκοινωνίας στην Πάτρα Περιβαλλοντικές διαστάσεις της θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας στην Πάτρα 1 Το θέμα: Αά Ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών προτάσεων για λύσεις από το περιβάλλον υγρό στοιχείο, λόγω αύξησης κυκλοφοριακών φόρτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ε.Παπαδηµητρίου Γ.Γιαννής Ι.Γκόλιας ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 5ο ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1 Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσμού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα της πόλης και αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική προσέγγιση στις πρόσφατες προδιαγραφές για το σχεδιασμό ποδηλατικών υποδομών στην Ελλάδα

Κριτική προσέγγιση στις πρόσφατες προδιαγραφές για το σχεδιασμό ποδηλατικών υποδομών στην Ελλάδα 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κριτική προσέγγιση στις πρόσφατες προδιαγραφές για το σχεδιασμό ποδηλατικών υποδομών στην Ελλάδα Μπακογιάννης Ευθύμιος Σίτη Μαρία Κυριακίδης Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στις καμπύλες ενοικίου μετά την αναβάθμιση της κεντρικής υποβαθμισμένης περιοχής στην πόλη

Η εξέλιξη στις καμπύλες ενοικίου μετά την αναβάθμιση της κεντρικής υποβαθμισμένης περιοχής στην πόλη Η εξέλιξη στις καμπύλες ενοικίου μετά την αναβάθμιση της κεντρικής υποβαθμισμένης περιοχής στην πόλη Ενοίκιο r ανά m 2 Μ Α Κέντρο της πόλης Καμπύλη ενοικίου των νέων σε ηλικία με υψηλά εισοδήματα Β d 2

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης»

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» «Χωροταξικός Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» ΔΕΘ 3 ο Διεθνές Συνέδριο Real Estate Προοπτικές χωρίς όρια 11 13 Σεπτ 2008 Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη Πρόεδρος Ε.Ε. ΟΡΘΕ Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την. Προτάσεις για το μέλλον

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την. Προτάσεις για το μέλλον Προγράμματα αστικής αναγέννησης και βιώσιμη ανάπτυξη. Ελληνικές και Βρετανικές εμπειρίες ΤΕΕ / ΤΚΜ ΣΕΜΠΧΠΑ Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 01/42/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ (ΣΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΒΑΚ: Στρατηγικό ή/και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα;

ΣΒΑΚ: Στρατηγικό ή/και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα; Σεμινάριο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ΣΒΑΚ: Στρατηγικό ή/και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα; Ευθύμιος Μπακογιάννης Δρ. Πολεοδόμος- Συγκοινωνιολόγος 7 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύμβουλοι Εξειδίκευσης Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 Στρατηγική Ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, εξετάστηκαν τρεις (3) εναλλακτικές δυνατότητες ως προς τη χωρική οργάνωση της Δ.Ε. Λάρισας. Αυτές οι τρεις (3) εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21.1.2014 Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και λειτουργία του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.) Ο ν.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 4 ο Μάθημα Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Χρήσεις Γης

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 4 ο Μάθημα Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Χρήσεις Γης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 4 ο Μάθημα Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Χρήσεις Γης Εισήγηση: Δρ. Αθηνά Γιαννακού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές των Πόλεων και Σύγχρονες Πρακτικές του Σχεδιασμού. Ακαδ. Έτος Aθ. Α. 4η Διάλεξη

Δυναμικές των Πόλεων και Σύγχρονες Πρακτικές του Σχεδιασμού. Ακαδ. Έτος Aθ. Α. 4η Διάλεξη Δυναμικές των Πόλεων και Σύγχρονες Πρακτικές του Σχεδιασμού Ακαδ. Έτος 2011-12 Aθ. Α. 4η Διάλεξη Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ 2011-2012 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ Υποθέσεις Εργασίας Η Κατοικία δημιουργεί πόλη. Η Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ/ΔΠΜΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Σύστημα πολεοδομικών μελετών στην Ελλάδα

ΕΜΠ/ΔΠΜΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Σύστημα πολεοδομικών μελετών στην Ελλάδα ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θεσ/νίκη Εθνική οδός Τύρναβος Τρίκαλα Βόλος Εθνική οδός Λαμία Αθήνα Πάτρα Βέροια, Θεσ/νίκη Σέρβια, Λάρισα, Αθήνα Εθνική οδός Αθήνας - Πάτρας Σιάτιστα, Καστοριά,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Μ. Φραντζεσκάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007 Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Πάνος Χ. Παπαδάκος Πολιτικός Μηχ/κός - Συγκοινωνιολόγος Συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΕΩΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΙ ΛΕΝΤΙΩΝ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14 Περιεχόμενα Πρόλογος 14 Κεφάλαιο 1 Ιστορική εξέλιξη των πόλεων 17 1.1 Ορισμός της πόλης και βασικές έννοιες.................... 17 1.2 Η εξέλιξη των πόλεων............................... 21 1.3 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Α τική δ τική ιάχυση ιάχ

Α τική δ τική ιάχυση ιάχ Αστική διάχυση Δρ. Δέσποινα Διμέλλη Ορισμοί Ως αστική διάχυση ορίζεται η διαδικασία της μεταβολής των ορίων μιας αστικής περιοχής με κύριο χαρακτηριστικό τη χαμηλή πυκνότητα των νέων περιοχών που δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας Καλαμάτα, 17 Σεπτεμβρίου 2014 Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων Παναγιώτης Παπαντωνίου Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. Διδάκτωρ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες Περιεχόμενα Εισαγωγή.................................................................. xiii 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

Τα κυριότερα ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού

Τα κυριότερα ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού 1 Τα κυριότερα ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού Τα κυριότερα ζητήματα που αναδεικνύονται από την εμπειρία της εφαρμογής του σχεδιασμού στην Ελλάδα, δεδομένου ότι από το 2003 και μετά έχουμε πλέον θεσμοθετημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής:

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής: Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (πρώην ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ) Ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ Παναγ. Λαφαζάνης και ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου)

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης Υλοποίηση Σχεδίου ράσης Φόρουµ Κοινωνικού ιαλόγου ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο υπόδειγμα σχεδιασμού με στόχο: Την προσέλκυση «στρατηγικών επενδύσεων» Την «αξιοποίηση» της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου

Νέο υπόδειγμα σχεδιασμού με στόχο: Την προσέλκυση «στρατηγικών επενδύσεων» Την «αξιοποίηση» της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου Τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) μέσααπότονομοθετικότους πλαίσιο και τις αντίστοιχες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Κώστας Βουρεκάς Νέο υπόδειγμα σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό EYNOΪΚΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Θέμα εργασίας: Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό Μάνια Μπεριάτου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας

Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 15 Μαρτίου 2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2011-2020 Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας

Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας Ινστιτούτο ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής Ποιότητα Ζωής στο Λεκανοπέδιο Αττικής Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2003 Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της

Διαβάστε περισσότερα

οκ _ τόπους παρεμβάσεις τοπίου για την ανάδειξη του παραλιακού μετώπου του Ναυπλίου

οκ _ τόπους παρεμβάσεις τοπίου για την ανάδειξη του παραλιακού μετώπου του Ναυπλίου Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. τομέας Ι _ αρχιτεκτονικών συνθέσεων Ιούλιος 2012 Σπουδαστική ομάδα _ Αγαπητού-Κυρίτση Αλεξάνδρα-Νιόβη Χουντάλα Παναγιώτα Επιβλέποντες καθηγητές _ Καρβουντζή Βαλεντίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ρομπογιαννάκης Δημήτριος, MSc Πολιτικός Μηχανικός Καλησπερίδων 10, Ηράκλειο, τηλ: 6945 552852 email: drompogiannakis@gmail.com Απρίλιος 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ---ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟ ΗΛΑΤΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ-- Η µεθοδολογία εκπόνησης της µελέτης-πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στο επάγγελμα του Συγκοινωνιολόγου Πολιτικού Μηχανικού

Σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στο επάγγελμα του Συγκοινωνιολόγου Πολιτικού Μηχανικού Σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στο επάγγελμα του Συγκοινωνιολόγου Πολιτικού Μηχανικού Γιώργος Γιαννής Καθηγητής ΕΜΠ, Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρότυπα ανάπτυξης των πόλεων στην Ελλάδα

Τα πρότυπα ανάπτυξης των πόλεων στην Ελλάδα Τα πρότυπα ανάπτυξης των πόλεων στην Ελλάδα Η ουσιαστική ανάπτυξη των πόλεων στην Ελλάδα άρχισε από τις αρχές της δεκαετίας του 50. Ενωρίτερα της περιόδου αυτής οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες δεν ευνοούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» Η Αθήνα, και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού. Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός

Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού. Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός Από πειραματική σε πιλοτική εφαρμογή SUSREG Case Study 2 Πειραματική μελέτη Τι κερδίσαμε από την

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Περιοχών Κατοικίας 2. Διαχείριση κυκλοφορίας και δίκτυο κοινοχρήστων & κοινωφελών

Οργάνωση Περιοχών Κατοικίας 2. Διαχείριση κυκλοφορίας και δίκτυο κοινοχρήστων & κοινωφελών Οργάνωση Περιοχών Κατοικίας 2. Διαχείριση κυκλοφορίας και δίκτυο κοινοχρήστων & κοινωφελών Χρήστος Θ. Κουσιδώνης Φεβρουάριος 2016 Εισαγωγή από την ευρύτερη κλίμακα: Οι χρήσεις και οι σχέσεις τους οι κινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 29-6-2011 ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ Σχολική Σύμβουλος ΠΕ12 MSc Αρχιτέκτων ΕΜΠ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Σημερινή μεταβιομηχανική κοινωνία Κοινωνία της πληροφορίας H τεράστια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», το οποίο αποτελεί τη συνέχεια και ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ»

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ» Ομάδα Εργασίας: Κόντου Χριστίνα, Λαζαρίδης Χριστόφορος, Μπουλταδάκη Άννα, Πάσχου Μαρία, Παυλίδου Ιωάννα, Τσιολάκη Φανή ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ» Η περιοχή μελέτης ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων Καραΐσκος Περικλής Υποψήφιος Διδάκτορας ΣΑΤΜ/ΕΜΠ Msc Γεωπληροφορικής Επιστημονικά - Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Αναστασία Δένδια Λυδία Μπόουεν α.μ. 04107001 α.μ. 04107660 6 ο εξάμηνο Κα. Σ. Αυγερινού Κολόνια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ Προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα