ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας» (Σχέδιο Νόμου) Αθήνα, 27 Ιουλίου 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας» (Σχέδιο Νόμου) Αθήνα, 27 Ιουλίου 2007"

Transcript

1 ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας» (Σχέδιο Νόμου) Αθήνα, 27 Ιουλίου 2007

2

3 Διαδικασία Σ τις , ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας απέστειλε προς γνωμοδότηση στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) το Σχέδιο Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας». Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμενη από τους κ.κ. Γεώργιο Γωνιωτάκη, Φωκίωνα Δεληγιάννη, Ηλία Ηλιόπουλο, Νικόλαο Λιόλιο, Νικόλαο Σκορίνη, Ιωάννη Στεφάνου και Αθανάσιο Τούση. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Στεφάνου. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως εμπειρογνώμονες η κα Έλενα Παπαδοπούλου και οι κ.κ. Καθ. Ναπολέων Μαραβέγιας, Πέτρος - Λινάρδος Ρυλμόν και Δρ. Βασίλειος Τσάκαλος. Τον επιστημονικό συντονισμό της Επιτροπής είχε η επιστημονική συνεργάτης της Ο.Κ.Ε. Δρ. Όλγα Αγγελοπούλου. Στήριξη από πλευράς Ο.Κ.Ε. παρείχε η κα Δήμητρα Λαμπροπούλου, Οικονομολόγος. Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τρεις (3) συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνεδρίαση της 27 ης Ιουλίου Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε. υιοθέτησε την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 1 στη συνεδρίασή της 12ης Νοεμβρίου 2007 και η εισήγηση αυτή αποτελεί την υπ αριθμ. 187 Γνώμη της Ο.Κ.Ε. 1. Η υιοθέτηση του κειμένου από την Ολομέλεια έγινε χωρίς συζήτηση και είχε καθαρά τυπικό χαρακτήρα καθώς είχε μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της ολοκλήρωσης του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής και της συνεδρίασης της Ολομέλειας (λόγω των βουλευτικών εκλογών). Στο μεταξύ, ήδη από τα τέλη Ιουλίου, η Εισήγηση της Ε.Ε. είχε αποσταλεί στον αρμόδιο Υπουργό και τη Βουλή προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα υπ όψιν από την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία. Για τους λόγους αυτούς, στο εξώφυλλο, ως χρόνος σύνταξης της Γνώμης αναγράφεται η ημερομηνία που συνεδρίασε η Ε.Ε. και όχι η Ολομέλεια.

4

5 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΚΕ Το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας» αποτελείται από 54 άρθρα κατανεμημένα σε έξι κεφάλαια. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α περιλαμβάνει τα άρθρα 1-3. Tο άρθρο 1 διακηρύσσει ότι η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, ως τομέων ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος, αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, το οποίο και μεριμνά για τη διάθεση των απαιτούμενων πόρων για το σκοπό αυτόν. Το άρθρο 2 περιέχει τους ορισμούς των βασικών εννοιών του Σχεδίου Νόμου. Το άρθρο 3 καθορίζει το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β φέρει τον τίτλο «Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας» και περιλαμβάνει τα άρθρα 4-6. Στο άρθρο 4 διευκρινίζεται ο σκοπός και το περιεχόμενο του Εθνικού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Π.Ε.Τ), το οποίο εγκρίνεται από την Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα και την Τεχνολογία (Δ.Ε.Ε.Τ.), ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.). Προβλέπεται ότι με το Ε.Π.Ε.Τ. καθορίζονται οι στόχοι της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής στη βασική έρευνα, στην εφαρμοσμένη-τεχνολογική έρευνα και στην καινοτομία, προβλέπονται οι ειδικότερες δράσεις και προϋπολογίζονται οι πιστώσεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων αυτών. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται ενδεικτικά θεματικές περιοχές για κάθε κατηγορία έρευνας (βασική, εφαρμοσμένη, και τεχνολογική έρευνα-καινοτομία). Στο άρθρο 5 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις δαπάνες του Ε.Π.Ε.Τ. και παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για έκδοση υπουργικών αποφάσεων. Στο άρθρο 6 ορίζονται οι φορείς που μπορούν να εκτελούν προγράµµατα, έργα και μελέτες για την προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας α) χρηματοδοτούμενα από τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, β) από ίδιους πόρους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) ή πόρους που αυτή διαχειρίζεται. Επίσης, ρυθμίζονται η προκήρυξη από τον Εθνικό Οργανισμό Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.) ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των φορέων που υποβάλλουν προτάσεις για συμμετοχή στα προκηρυσσόμενα από τον Ε.Ο.Ε.Τ. προγράμματα και των προτάσεών τους. Επιπλέον, προβλέπεται η έκδοση υπουργικών αποφάσεων για την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων και έργων που κρίνονται αναγκαία, αλλά δεν περιλαµβάνονται στο Ε.Π.Ε.Τ. και για την απονομή χρηματικών βραβείων για εξαιρετική επίδοση σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ έχει τίτλο «Σχεδιασμός και εφαρμογή ερευνητικής πολιτικής» και περιλαμβάνει τα άρθρα Με το άρθρο 7 ορίζονται τα αρμόδια όργανα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της ερευνητικής πολιτικής.

6 ΟΚΕ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 Το άρθρο 8 προσδιορίζει τη σύνθεση και το έργο της Δ.Ε.Ε.Τ. Με το άρθρο 9 διευκρινίζονται οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γ.Γ.Ε.Τ. Με το άρθρο 10 συνιστάται το Ε.Σ.Ε.Τ. στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ως ανεξάρτητο συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας, υπαγόμενο απευθείας στον Πρωθυπουργό και με αρμοδιότητες πολύ ευρύτερες από εκείνες του υπάρχοντος Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Το άρθρο 11 προσδιορίζει τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ε.Τ. Το άρθρο 12 αναφέρεται στη συγκρότηση του δεκαπενταμελούς Ε.Σ.Ε.Τ. Με το άρθρο 13 προσδιορίζεται η διαδικασία διορισμού και η διάρκεια της θητείας των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ. Το άρθρο 14 καθορίζει τα προσόντα των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ. Το άρθρο 15 προβλέπει την έκδοση υπουργικής απόφαση για την έγκριση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Τ. Με το άρθρο 16 συνιστάται στη Γ.Γ.Ε.Τ. Ειδική Επιστημονική Γραμματεία για την εν γένει υποστήριξη της λειτουργίας του και την εκπλήρωση της αποστολής του Ε.Σ.Ε.Τ. Με το άρθρο 17 ρυθμίζονται ζητήματα διοικητικής υποστήριξης και κάλυψης των δαπανών του Ε.Σ.Ε.Τ. μέσω της Γ.Γ.Ε.Τ. Το άρθρο 18 ρυθμίζει τη σύσταση στη Γ.Γ.Ε.Τ. των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων για κάθε τομέα επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής, καθώς και τα θέματα της συγκρότησης, της λειτουργίας και της οργάνωσής τους. Με το άρθρο 19 συνιστάται ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο επιδιώκει δημόσιο και κοινωφελή σκοπό και το οποίο εποπτεύεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Ε.Ο.Ε.Τ. έχει ως αποστολή την εφαρμογή και διαχείριση δράσεων της βασικής, εφαρμοσμένης -τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας και τη μέσω αυτών προαγωγή εν γένει της βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα, κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Σχεδίου Νόμου. Με το άρθρο 20 ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες του Ε.Ο.Ε.Τ. Το άρθρο 21 αναφέρεται στη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Ε.Τ., τη διαδικασία επιλογής, τη θητεία και τις αποζημιώσεις των μελών του. Το άρθρο 22 καθορίζει την οργανωτική δομή του Ε.Ο.Ε.Τ., ο οποίος απαρτίζεται από α) το Τμήμα Βασικής Έρευνας, και β) το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας. Ακόμα, προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος για την εξειδίκευση του οργανογράμματος του Ε.Ο.Ε.Τ., την υποδιαίρεση των τμημάτων αυτών σε ερευνητικούς τομείς και τον προσδιορισμό των δράσεων σε κάθε τομέα. Το άρθρο 23 προβλέπει τις διαδικασίες αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων και αποτίμησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων στα προγράμματα και τα έργα που χρηματοδοτούνται από τον Ε.Ο.Ε.Τ. με το σύστημα των διεθνών κριτών. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση προεδρικού διατάγματος για τον προσδιορισμό των λεπτομερειών του συστήματος αξιολόγησης.

7 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΟΚΕ Το άρθρο 24 προβλέπει τη λειτουργία Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου (Γ.Ε.Ε.) του Ε.Ο.Ε.Τ. για τον έλεγχο της νομιμότητας των ενεργειών των οργάνων και των υπαλλήλων του Ε.Ο.Ε.Τ. και των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν. Το άρθρο 25 προβλέπει το δικαίωμα του Ε.Σ.Ε.Τ. και του Ε.Ο.Ε.Τ. για άμεση, προνομιακή και ακώλυτη πρόσβαση σε στατιστικά δεδομένα υπηρεσιών Υπουργείων, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, Α.Ε.Ι., λοιπών ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το άρθρο 26 περιέχει ειδικές διατάξεις για μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, Ε.Π. Τ.Ε.Ι. και ερευνητές ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων σε σχέση με τη συμμετοχή τους στα Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. και ως μέλους του Ε.Σ.Ε.Τ. ή Τ.Ε.Σ. Το άρθρο 27 θεσπίζει την υποχρέωση εχεμύθειας του προσωπικού του Ε.Σ.Ε.Τ. ή του Ε.Ο.Ε.Τ. και περιέχει σχετικές ποινικές κυρώσεις. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ φέρει τον τίτλο «Διεθνείς Συνεργασίες» και περιλαμβάνει τα άρθρα Το άρθρο 28 αναφέρεται σε θέματα διεθνών συνεργασιών και, συγκεκριμένα, συνεργασίας ερευνητών με έδρα σε δύο η περισσότερα κράτη, χρηματοδότησης κοινών προγραμμάτων και συμμετοχών των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία. Το άρθρο 29 περιέχει ρυθμίσεις για τη δημιουργία υποδομών των ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ., την ανάδειξη υποδομών πανευρωπαϊκής εμβέλειας των ερευνητικών κέντρων και των Α.Ε.Ι., καθώς και τη σύσταση κοινοπραξίας βιβλιοθηκών των ερευνητικών κέντρων. Το άρθρο 30 θεσπίζει κίνητρα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς από χώρες εντός και εκτός Ε.Ε., προβλέπει την έκδοση υπουργικών αποφάσεων για την προκήρυξη εθνικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της Ε.Ε. και συγχρηματοδοτούνται από το εκάστοτε πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογία, καθώς και για τη δημιουργία κανόνων δεοντολογίας και την ενίσχυση της κινητικότητας των ερευνητών στο πλαίσιο της σχετικής στρατηγικής της Ε.Ε. Το άρθρο 31 ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη συμμετοχή των Ελλήνων επιστημόνων σε διεθνείς ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες και της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, καθώς και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε φέρει τον τίτλο «Διατάξεις περί ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του δημοσίου τομέα» και περιλαμβάνει τα άρθρα Τα άρθρα κατανέμονται σε τέσσερεις τίτλους. Το άρθρο 32 απαριθμεί τους ερευνητικούς τομείς που εποπτεύει το Κράτος δια της Γ.Γ.Ε.Τ. Πρόκειται για α) τα ερευνητικά κέντρα, β) τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, γ) τα ειδικά ερευνητικά κέντρα, και δ) τους τεχνολογικούς φορείς. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι υπόλοιποι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύει το Κράτος μέσω άλλων Υπουργείων διέπονται από τις ιδρυτικές τους διατάξεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Στον Τίτλο I με τίτλο «Ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα αυτών. Σύσταση, οργάνωση, λειτουργία» περιλαμβάνονται τα άρθρα 33 και 34.

8 ΟΚΕ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 Το άρθρο 33 ρυθμίζει τη σύσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων αυτών. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη σύνθεση του Δ.Σ. των ερευνητικών κέντρων, την εκλογή του Διευθυντή τους και τη συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου. Με το άρθρο 34 ρυθμίζεται η λειτουργία των ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και, ιδίως, θέματα σχετικά με την εκλογή και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή τους και του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού τους Συμβουλίου. Ο Τίτλος II «Αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα. Κέντρα τεχνολογικής έρευνας. Σύσταση - Οργάνωση -Λειτουργία» περιλαμβάνει τα άρθρα Το άρθρο 35 αφορά στη σύσταση και στα όργανα διοίκησης των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων. Το άρθρο 36 αναφέρεται στα ειδικά ερευνητικά κέντρα και τα ειδικά ερευνητικά ινστιτούτα. Στο άρθρο 37 περιέχονται κοινές διατάξεις για το διορισμό, τη θητεία και τη λήξη της θητείας των διευθυντών ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων. Με το άρθρο 38 ρυθμίζεται το ζήτημα της αξιολόγησης των ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων. Εισάγεται το σύστημα της εσωτερικής αξιολόγησης ανά δύο έτη, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αξιολόγηση από εξωτερικούς κριτές ανά τέσσερα έτη και παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση υπουργικής απόφασης που θα εξειδικεύει τα κριτήρια της αξιολόγησης. Επιπλέον, προβλέπεται η υποχρέωση των παραπάνω φορέων να συμμορφώνονται στις υποδείξεις της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης, ενώ η μη πραγματοποίησή της για περισσότερα από τέσσερα χρόνια συνεπάγεται την αναστολή της χρηματοδότησής τους. Ο Τίτλος III «Προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων» περιλαμβάνει τα άρθρα Με το άρθρο 39 διακρίνεται το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων σε: α) ερευνητικό, β) τεχνικό (επιστημονικό και μη) και γ) διοικητικό. Επιπλέον, προσδιορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό των ερευνητών στις προβλεπόμενες βαθμίδες Α, Β, Γ, Δ και ο τρόπος αξιολόγησής τους. Το άρθρο 40 αφορά στη στελέχωση των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από τα αρμόδια υπουργεία, των εταιρειών της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 1514/85 και των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων του άρθρου 23 του Ν. 2741/99. Το άρθρο 41 αφορά στο διορισμό του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων, των ειδικών ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων και στον τρόπο της επιλογής του. Το άρθρο 42 ρυθμίζει θέματα σχετικά με την πλήρωση των θέσεων ερευνητών, των οποίων η θητεία έληξε, προσδιορίζει όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότησή τους, θεσμοθετεί τις ιδιότητες του ομότιμου και του επίτιμου ερευνητή. Το άρθρο 43 επεκτείνει στους διευθυντές των ερευνητικών φορέων αμοιβές αποδοτικότητας αντίστοιχης αυτής των ερευνητών που προβλέπεται στο άρθρο 38 Ν. 3205/2003. Ακόμη, προβλέπεται η αναπροσαρμογή του ερευνητικού επιδόματος των ερευνητών με υπουργική απόφαση.

9 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΟΚΕ Το άρθρο 44 ρυθμίζει θέματα σχετικά με την ερευνητική άδεια των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.). Το άρθρο 45 αφορά στα οικονομικά κίνητρα που προσφέρονται στους Έλληνες επιστήμονες, μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, που διορίζονται σε θέσεις ερευνητών στην Ελλάδα. Το άρθρο 46 εισάγει τη δυνατότητα απασχόλησης στα ερευνητικά κέντρα και στα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα διάφορων επιστημόνων, όπως επισκεπτών ερευνητών, συνεργαζόμενων ερευνητών, μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και Ε.Π.-Τ.Ε.Ι., μεταπτυχιακών φοιτητών κ.ά. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων σε τομείς συνεχιζόμενης εκπαίδευσης μεταξύ των Πανεπιστημίων ή και των Τ.Ε.Ι. και των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων. Το άρθρο 47 αφορά στο τεχνικό, επιστημονικό και μη, προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ινστιτούτων και στις ειδικότερες διακρίσεις αυτού. Το άρθρο 48 αφορά στο διοικητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που στελεχώνει τις διοικητικές και οικονομικές τους υπηρεσίες. Με το άρθρο 49 ρυθμίζονται θέματα αποσπάσεων του προσωπικού. Ο Τίτλος IV «ιατάξεις γενικής εφαρμογής στους ερευνητικούς φορείς» περιέχει τα άρθρα Το άρθρο 50 ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με τους πόρους και την περιουσία των ερευνητικών φορέων, με τη διάθεση των εσόδων ή δικαιωμάτων από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας ή των τεχνολογικών επιτευγμάτων, ενώ περιέχει διατάξεις φορολογικού περιεχομένου για τους φορείς αυτούς. Το άρθρο 51 περιέχει εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων για τη ρύθμιση θεμάτων του Σχεδίου Νόμου. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ φέρει τον τίτλο «Μεταβατικές και τελικές διατάξεις» και περιλαμβάνει τα άρθρα Το άρθρο 52 περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις. Το άρθρο 53 περιέχει τις τελικές και ορίζει τις καταργούμενες από το Σχέδιο Νόμου διατάξεις. Το άρθρο 54 καθορίζει την έναρξη ισχύος του νόμου από

10 ΟΚΕ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Εισαγωγικά, η Ο.Κ.Ε. θα ήθελε να επισημάνει ότι Σχέδια Νόμου μείζονος σημασίας, όπως κατεξοχήν είναι το προτεινόμενο Σχεδίου Νόμου για το θεσμικό πλαίσιο της Έρευνας και της Τεχνολογίας, θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο κοινωνικής διαβούλευσης που δεν θα υπονομεύεται από ασφυκτικά χρονικά όρια. Η Ο.Κ.Ε., προκειμένου να ανταποκριθεί στο θεσμικό της ρόλο, κατέβαλε προσπάθεια να επεξεργαστεί το Σχέδιο Νόμου εντός του περιορισμένου χρονικού διαστήματος που είχε στη διάθεσή της (σημειώνεται ότι το Σχέδιο Νόμου της απεστάλη προς γνωμοδότηση στις , ενώ κατατέθηκε στη Βουλή την ) και εκφράζει στη συνέχεια τις βασικές παρατηρήσεις της. Είναι όμως βέβαιο ότι μία ενδελεχής και ολοκληρωμένη μελέτη του Σχεδίου Νόμου θα απαιτούσε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το Σχέδιο Νόμου κατατίθεται σε μία χρονική στιγμή που είναι αναγκαίο να γίνουν σημαντικές αλλαγές στον προσανατολισμό του συστήματος προώθησης της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη χώρα μας. Ο στόχος του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων για αύξηση των πόρων για την έρευνα από το 0,6% του ΑΕΠ σε 1,5% σε έξι χρόνια από σήμερα συνιστά ήδη μία σημαντική αλλαγή που επιβάλλει την επανεξέταση της λειτουργίας και της διαχείρισης του συστήματος, ενώ παράλληλα η ανάπτυξη της έρευνας στη χώρα μας καλείται να αποτελέσει βασικό παράγονται ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής 3. Το Σχέδιο Νόμου επιχειρεί γενικότερες επεμβάσεις και μεταβολές στα πεδία της έρευνας και της τεχνολογίας. Από τις γενικότερες αυτές επεμβάσεις, η Ο.Κ.Ε. διακρίνει τις εξής δύο ως κεντρικές, επί των οποίων σημειώνει τα εξής: (Α) Το άρθρο 1 του Σχεδίου Νόμου διακηρύσσει την υποχρέωση του Κράτους να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Η δέσμευση αυτή για ένα Εθνικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης αποτελούσε αναγκαία βελτίωση, με δεδομένη την έως σήμερα χαμηλή δαπάνη για έρευνα στην Ελλάδα (0,60% του ΑΕΠ έναντι 1,5% του μέσου όρου της Ε.Ε. των 15) 4. Παράλληλα, απαιτεί το σαφή καθορισμό της υλοποίησης των στόχων του προγράμματος, ο οποίος θα επιτρέψει την ορθή αξιοποίηση των πόρων αυτών. Προβλέπονται, ακόμα, ενισχύσεις στις υποδομές των εποπτευόμενων από την Γ.Γ.Ε.Τ. ερευνητικών κέντρων και χρηματοδότηση της έρευνας, πέραν αυτής που πα- 2. Βλ. Γνώμη 140 «Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας», Οκτώβριος Στην 153 Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Δ ΚΠΣ» (Απρίλιος 2006), η Ο.Κ.Ε. επισήμανε ότι η δυσμενής θέση της ελληνικής οικονομίας στο επίπεδο της διεθνούς ανταγωνιστικότητας την τελευταία δεκαετία δεν είναι δυνατόν να ερμηνευθεί με βάση το εργατικό κόστος. Η ελληνική οικονομία πρέπει να ακολουθήσει μία στρατηγική τεχνολογικής και οργανωτικής αναβάθμισης, η οποία θα συνδυαστεί αναπόφευκτα με τη βελτίωση των αμοιβών της εργασίας και του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. 4. Την υστέρηση αυτή είχε επισημάνει η Ο.Κ.Ε. στη 161 Γνώμη της επί της «Έκθεσης Εφαρμογής για το 2006 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων » (Οκτώβριος 2006).

11 ΙΟΥΛΙΟΣ ΟΚΕ ρέχεται με ανταγωνιστικούς όρους, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την ενίσχυση του παραγόμενου ερευνητικού έργου, όπως εξάλλου και οι διαδικασίες κρίσης και αξιολόγησης για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών ομάδων (άρθρα 6, 23 και 29). (B) Η επιχειρούμενη αναδιάρθρωση των οργάνων που χαράσσουν, συντονίζουν, διαχειρίζονται και αξιολογούν την ερευνητική δράση δεν αφήνει να διαφανεί ο φορέας λήψης των πολιτικών στρατηγικών αποφάσεων για την έρευνα. Έντονη ανησυχία προκαλείται σε σχέση με τις αρμοδιότητες και το ρόλο της Γ.Γ.Ε.Τ. που διατρέχει τον κίνδυνο αποδυνάμωσης, καθώς δεν οριοθετείται με σαφήνεια έναντι του ρόλου του Ε.Ο.Ε.Τ. Συνακόλουθα, σοβαρός προβληματισμός προκαλείται και αναφορικά με τη διασφάλιση της εργασιακής σχέσης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς το Σχέδιο Νόμου ρυθμίζει τη λειτουργία μίας σειράς φορέων, χωρίς όμως να περιέχει διατάξεις που θα κατοχυρώνουν τα δικαιώματα αυτά. Πέραν των παρατηρήσεων αυτών, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει τα εξής: 1. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος με γνώμονα την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, αλλά και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Την παρούσα χρονική στιγμή, κατά την οποία επιχειρείται η αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, είναι απολύτως αναγκαίο να επανεξετασθούν οι μέθοδοι του παρελθόντος και να αναθεωρηθούν όλες εκείνες οι λειτουργίες και οι επιλογές που έως σήμερα περιόρισαν την αξιοποίηση των όποιων διαθέσιμων πόρων για την έρευνα (είτε αυτοί προέρχονταν από τον επιχειρηματικό τομέα, είτε γενικά από το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας), αλλά και την ποιότητα και την ευρύτερη αξιοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων. Μία τέτοια αναθεώρηση θα πρέπει να οδηγεί σε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογία που κατ ανάγκην θα στοχεύει στη δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος για τα πεδία αυτά, ικανό να παράγει νέα γνώση και εφευρετικότητα, αλλά και να εξασφαλίζει τη μεταφορά τους στις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες. Παράλληλα, οι στρατηγικές επιλογές πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς επιστημονικούς στόχους, αλλά και στόχους στο επίπεδο των πολιτικών: (α) ανάπτυξη εξειδικευμένων ερευνητικών κέντρων σε όλους τους τομείς στρατηγικής σημασίας που αφορούν την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον 5, (β) πλήρης ένταξη των Α.Ε.Ι. στην υλοποίηση της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής, (γ) ο μεσοπρόθεσμος ή μακροπρόθεσμος χαρακτήρας των διαδικασιών ανάθεσης ερευνητικών προγραμμάτων ακόμα και όταν πραγματοποιούνται με ανταγωνιστικές μεθόδους. 2. Αν και το Σχέδιο Νόμου στοχεύει στη συνολική ρύθμιση των ζητημάτων έρευνας και τεχνολογίας, εμφανίζει σε πολλά και καίρια σημεία του ασάφεια και έλλειψη συνοχής. 5. Όπως (α) οι προοπτικές της αγροτικής οικονομίας και της παραγωγής τροφίμων, (β) ο σχεδιασμός των βιομηχανικών προϊόντων, όταν η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα εξαρτώνται σε καθοριστικό βαθμό σε σημαντικούς κλάδους (από το ένδυμα ως τα ναυπηγεία) από την αναβάθμιση αυτής της δραστηριότητας, (γ) η παραγωγή λογισμικού όπου υπάρχουν μεγάλες αναξιοποίητες δυνατότητες και η παραγωγή νέας γνώσης για τα συστήματα, (δ) η εκπαίδευση, (ε) υγεία και (στ) η κοινωνική ασφάλιση, αλλά και (ζ) η διοίκηση επιχειρήσεων και η δημόσια διοίκηση, (η) η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, (θ) η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας και η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών, η ανακύκλωση απορριμμάτων.

12 ΟΚΕ 12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 Ως προς το σημαντικό θέμα του συντονισμού των ενεργειών για την ανάπτυξη της έρευνας στη χώρα, το Σχέδιο Νόμου προβλέπει πολλά συλλογικά όργανα σχεδιασμού και υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής (Δ.Ε.Ε.Τ., Ε.Σ.Ε.Τ., Ε.Ο.Ε.Τ.), πέραν της Γ.Γ.Ε.Τ. και του εποπτεύοντος Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς όμως να διασαφηνίζεται και να διευκρινίζεται στο Σχέδιο Νόμου ούτε ποιες ακριβώς αρμοδιότητες έχουν ή οριοθέτηση μεταξύ αυτών των αρμοδιοτήτων (με χαρακτηριστικό παράδειγμα που προαναφέρθηκε τις αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Τ. και του Ε.Ο.Ε.Τ.), ούτε ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός. Η προτεινόμενη δομή αρμοδιοτήτων στα πεδία της έρευνας και της τεχνολογίας εμφανίζεται περίπλοκη, δαιδαλώδης και γραφειοκρατική, γεννώντας προβληματισμούς σε σχέση με τις δυνατότητες επιτυχούς εφαρμογής στην πράξη του συστήματος που προτείνεται. Εξάλλου, προβλέπεται η λειτουργία διάφορων επιτροπών και οργάνων, όπως τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.), η λειτουργία των οποίων θα πρέπει να υποστηριχθεί από προσωπικό που θα κληθεί να παράξει σημαντικό ποιοτικά και ποσοτικά έργο (π.χ. επεξεργασία μελετών), χωρίς όμως να διασφαλίζεται η σταθερή και πλήρης στελέχωσή τους. Για το θέμα αυτό η Ο.Κ.Ε. διατυπώνει ειδικότερες παρατηρήσεις στην αξιολόγηση των άρθρων 18 (Τ.Ε.Σ.) και 22 (Ε.Ο.Ε.Τ.). Παράλληλα, και επιμέρους διατάξεις που αφορούν σε ζητήματα όπως τα ερευνητικά προγράμματα και η χρηματοδότησή τους είναι ασαφείς, με τον κίνδυνο να προκαλέσουν προβλήματα κατά την εφαρμογή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το άρθρο 6 που αφορά το εξαιρετικά σημαντικό θέμα της ένταξης φορέων, προγραμμάτων και έργων στο Ε.Π.Ε.Τ. και το οποίο σχολιάζεται ειδικότερα στην κατ άρθρον αξιολόγηση. Ακόμα, η ρύθμιση πολλών ζητημάτων παραπέμπεται σε προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, καθώς το Σχέδιο Νόμου περιέχει περί τις 40 εξουσιοδοτήσεις για έκδοση κανονιστικών πράξεων. Συνεπώς, η ενεργοποίηση του Σχεδίου Νόμου και η εξειδίκευση διάφορων παραμέτρων της ερευνητικής πολιτικής εξαρτώνται από την έκδοση των πράξεων αυτών. 3. Η ασάφεια που προαναφέρθηκε (σχετικά με τα όργανα που θα έχουν το έργο της χάραξης της επενδυτικής πολιτικής) έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να εντοπιστεί το όργανο εκείνο, στο οποίο θα μπορούσαν να συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και γενικά των οικονομικών και κοινωνικών φορέων, καθώς η συμμετοχή τους είναι αναγκαία για τη σύνδεση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας με την οικονομία και την παραγωγή Στην 172 Γνώμη της επί της «Εθνικής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (Μάρτιος 2007), η Ο.Κ.Ε. υπογράμμισε ότι είναι αναγκαία η λήψη πρόσθετων μέτρων για την ενίσχυση των μηχανισμών παραγωγικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, με στόχο την αύξηση τόσο της ερευνητικής δραστηριοποίησης του ιδιωτικού τομέα, όσο και της αύξησης των καινοτόμων επενδυτικών δράσεων. Στην 161 Γνώμη της επί της «Έκθεσης Εφαρμογής για το 2006 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων » (Οκτώβριος 2006), η Ο.Κ.Ε. είχε παρατηρήσει υστερήσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται η έλλειψη σημαντικής προόδου στη χρήση των νέων τεχνολογιών και στην ανάληψη δράσεων για τη χρηματοδότηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στον αγροτικό τομέα, η έλλειψη μέτρων που να προωθούν μηχανισμούς μεταφοράς γνώσης, κατάλληλα προσαρμοσμένης στα ελληνικά δεδομένα, από άλλες περισσότερο τεχνολογικά αναπτυγμένες χώρες και η ασύμπτωτη σχέση μεταξύ της έρευνας και των αναγκών των επιχειρήσεων.

13 ΙΟΥΛΙΟΣ ΟΚΕ Η σύνδεση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη στη χώρα μας, όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν ερευνητικά προγράμματα, όπως σε άλλες χώρες. Ωστόσο, το Σχέδιο Νόμου αποκλείει τη συμμετοχή των παραγωγικών φορέων, όπως τον αγροτικό κόσμο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξαιρουμένου του επιστημονικού δυναμικού και των στελεχών επιχειρήσεων. Έτσι λ.χ. στο δεκαπενταμελές Ε.Σ.Ε.Τ. προβλέπεται η συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων ή ερευνητών διεθνούς κύρους από τον ιδιωτικό τομέα (5 στελέχη παράλληλα με 8 επιστήμονες, τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Ε.Τ. και έναν εκπρόσωπο του Δημοσίου), με στόχο -κατά την Αιτιολογική Έκθεση- η ερευνητική πολιτική να επιτυγχάνει τη σύνθεση της βασικής με την εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα και την καινοτομία (άρθρο 12). Πλην όμως, η συμμετοχή προσώπων προερχομένων από ορισμένες επιχειρήσεις δεν εξασφαλίζει τη συνολική εκπροσώπηση των κοινωνικών φορέων. Η συμμετοχή των παραγωγικών δυνάμεων δεν διασφαλίζεται ούτε στα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια στη Γ.Γ.Ε.Τ. (άρθρο 18). Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή στο Ε.Σ.Ε.Τ., και σε κάθε όργανο που θα εισηγείται την ερευνητική πολιτική, επιστημονικών στελεχών, εξειδικευμένων στα σχετικά θέματα, που θα υποδεικνύονται από τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους στο σχεδιασμό της πολιτικής αυτής, ώστε να διασφαλίζεται η παραπάνω σύνδεση. Αντίστοιχα, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι στο Δ.Σ. των ερευνητικών κέντρων ο εκπρόσωπος του ιδιωτικού τομέα δεν απαιτείται να είναι διακεκριμένος ερευνητής, αλλά θα πρέπει να είναι επιστήμων, καλός γνώστης της αγοράς σε κάποιους από τους τομείς δραστηριοποίησης του κέντρου (άρθρο 33). Επιπλέον, το Σχέδιο Νόμου δεν προβλέπει επαρκείς μηχανισμούς για τη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στους τομείς αυτούς, ούτε ισχυρά κίνητρα για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στις δαπάνες ερευνητικών προγραμμάτων. Υφίσταται η πρόβλεψη του άρθρου 9 παρ. 5 για τη σύσταση επιχειρήσεων με προεδρικά διατάγματα με στόχο την εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας 7, χωρίς όμως να προκύπτει η γενικότερη στόχευση της ρύθμισης αυτής. 4. Αν και το Σχέδιο Νόμου δημιουργεί την εντύπωση, ιδίως από τις αρχικές του διατάξεις, ότι ρυθμίζει συνολικά τα θέματα της έρευνας στη χώρα μας, ωστόσο, περιορίζεται σε ρυθμίσεις που αφορούν ζητήματα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Παραλείπονται σημαντικές ενισχύσεις της έρευνας που διενεργούν τα Α.Ε.Ι., αλλά και της έρευνας των ερευνητικών ινστιτούτων που εποπτεύονται από άλλα υπουργεία (π.χ. το ΕΘΙΑΓΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, άλλων ινστιτούτων των Υπουργείων Άμυνας, Υγείας κ.λπ.). Επομένως, δεν επετεύχθη η πλήρης ενσωμάτωση σε ένα συνολικό πλαίσιο για την έρευνα στην Ελλάδα των ερευνητικών ινστιτούτων των ΑΕΙ και των άλλων υπουργείων, γεγονός που προσδίδει στο Σχέδιο Νόμου μερικό χαρακτήρα και περιορίζει την εμβέλεια και τις δυνατότητές του. Παραμένουν ανεπίλυτα τα προβλήματα αυτοτελούς χρηματοδότησης της έρευ- 7. Αντίστοιχη ρύθμιση περιείχε το άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 1514/85.

14 ΟΚΕ 14 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 νας των Α.Ε.Ι. για έρευνες που κρίνονται αναγκαίες από την πανεπιστημιακή κοινότητα, με αποτέλεσμα τα Α.Ε.Ι. να εξακολουθούν να υπόκεινται σε μεγάλο βαθμό στις διαδικασίες άντλησης πόρων από ανταγωνιστικά προγράμματα 8. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι και το ζήτημα της χρηματοδότησης της πανεπιστημιακής έρευνας θα πρέπει να τύχει ειδικής νομοθετικής ρύθμισης. 8. Στην 162 Γνώμη της για το «Προσχέδιο Πρότασης για αλλαγές του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Νοέμβριος 2006), η Ο.Κ.Ε. είχε προτείνει να εξετασθεί το ζήτημα της πραγματικής ένταξης της έρευνας στις βασικές προϋποθέσεις ανέλιξης και αξιολόγησης των καθηγητών, καθώς επίσης και στις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης των σπουδών για τους φοιτητές, θεωρώντας ότι παρόμοια μέτρα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα μιας ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης στο χώρο της Ανώτατης Παιδείας.

15 ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΟΚΕ Άρθρο 2 Ορισμοί Ο ορισμός της έννοιας «τεχνολογική καινοτομία» (άρθρο 2 παρ. 1 περ. στ ) είναι εσφαλμένος, διότι αναφέρεται στην καινοτομία με την ευρεία έννοια. Επιπλέον, σε κάποια σημεία του κειμένου του Σχεδίου Νόμου χρησιμοποιείται ο όρος «καινοτομία» χωρίς να προσδιορίζεται, εάν νοείται η τεχνολογική καινοτομία ή η καινοτομία υπό την ευρεία έννοια. Άρθρο 6 Ένταξη στο Ε.Π.Ε.Τ. Σε συνέχεια των παρατηρήσεων της γενικής αξιολόγησης για το άρθρο αυτό, επισημαίνεται ότι αν και ο τίτλος του άρθρου 6 είναι «Ένταξη στο Ε.Π.Ε.Τ.», το κείμενο του άρθρου δεν κάνει λόγο για ένταξη φορέων, προσώπων ή δράσεων στο Ε.Π.Ε.Τ. Επιπλέον, δεν προκύπτει η σχέση όσων δικαιούνται να εκπονούν προγράμματα, η χρηματοδότηση της κάθε κατηγορίας προγραμμάτων ή ο φορέας διαχείρισης κάθε μίας. Ιδίως αναφορικά με τις παραγράφους 1 και 2, επισημαίνεται η ασάφεια που υπάρχει σε σχέση, με το εάν υπάρχουν δύο κατηγορίες προγραμμάτων: δραστηριότητες και κονδύλια που δεν διαχειρίζεται ο Ε.Ο.Ε.Τ. (παρ. 1) και άλλες δράσεις και κονδύλια που αυτός διαχειρίζεται. Αν είναι έτσι, τότε δεν διευκρινίζεται ποιος φορέας διαχειρίζεται τις δράσεις και τις χρηματοδοτήσεις της παρ. 1. Και, πάντως, δεν προκύπτει, εάν το Ε.Π.Ε.Τ. περιέχει τα προγράμματα της παρ. 1 ή της παρ. 2. Η σύγχυση επιτείνεται από το διαχωρισμό των στόχων του Ε.Π.Ε.Τ. σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα του άρθρου 4, και στη συνέχεια το διαχωρισμό (στο ίδιο άρθρο) των προγραμμάτων σε βασικής έρευνας, εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας, που δεν αντιστοιχεί σε αντίστοιχες δομές διαχείρισης των προγραμμάτων. Περαιτέρω δεν ορίζεται σε ποιο είδος προγραμμάτων αναφέρεται η παράγραφος 3 του άρθρου 6 (που προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος που θα ρυθμίζει θέματα χρηματοδότησης φορέων που εκπονούν προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τη Γ.Γ.Ε.Τ.), καθώς και το αν το Ε.Π.Ε.Τ. περιλαμβάνει και τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία Επίσης, τίθεται το ερώτημα, για ποιο λόγο η παρ. 4 εξηγεί τις δραστηριότητες του Ε.Ο.Ε.Τ., αφού οι παράγραφοι που προηγούνται αναφέρονται σε κονδύλια τα οποία τυγχάνουν διαχείρισης εκτός Ε.Ο.Ε.Τ. Άρθρο 18 Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.) Τα Τ.Ε.Σ. συνίστανται με το άρθρο 18 στη Γ.Γ.Ε.Τ. για κάθε τομέα επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής, όπως οι τομείς αυτοί θα αποφασιστούν από τη Δ.Ε.Ε.Τ. ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ. Στις αρμοδιότητές τους ανήκει η προσφορά επιστημονικού συμβουλευτικού έργου στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας και η επικούρηση του Ε.Σ.Ε.Τ. για τη διαμόρφωση στρατηγικής έρευνας και τεχνολογίας.

16 ΟΚΕ 16 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 Η παρ. 1 του άρθρου 18 ορίζει ότι κάθε Τ.Ε.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρό του και τέσσερα μέλη, τα οποία είναι Καθηγητές Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή ερευνητές Α βαθμίδος με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και πλούσια εμπειρία, ενώ σε αυτό συμμετέχουν και στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού τομέα κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία και ικανότητα σχεδιασμού και συντονισμού ερευνητικών έργων. Η επιλογή των μελών γίνεται με ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος (παρ. 2). Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί, ότι πέραν της εποπτείας και διεύθυνσης των Τ.Ε.Σ. από πρόσωπα ιδιαίτερων προσόντων, είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί παραγωγή ποιοτικού και ποσοτικού έργου από στελέχη που θα μπορούν να αφιερωθούν στο έργο αυτό και δεν θα εμποδίζονται από την παράλληλη απασχόλησή τους σε άλλους φορείς. Θα πρέπει, επομένως, να διασφαλιστεί η κάλυψη της ανάγκης αυτής. Άρθρο 22 Οργανωτική δομή του Ε.Ο.Ε.Τ. Παρ. 6 Η παράγραφος 6 προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος για τη ρύθμιση των ζητημάτων οργάνωσης του Ε.Ο.Ε.Τ., με το οποίο συνιστώνται έως 150 θέσεις επιστημονικού και λοιπού προσωπικού και καθορίζεται η διαδικασία πλήρωσής του. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε, αφενός, η στελέχωση του Ε.Ο.Ε.Τ. να αντιστοιχεί στις αρμοδιότητές τους και, αφετέρου, να μην διενεργηθεί με πλήθος αποσπάσεων (που προβλέπονται στο άρθρο 49) στερώντας άλλους φορείς, όπως τη Γ.Γ.Ε.Τ. από το αναγκαίο προσωπικό της. Η παρατήρηση αυτή σε συνδυασμό με τις προηγούμενες επισημάνσεις στο άρθρο 18, προκαλεί τον προβληματισμό σχετικά με την επαρκή στελέχωση με προσωπικό που θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κάθε φορέα. Άρθρο 30 Κινητικότητα ερευνητών- Επαναπατρισμός Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς Το άρθρο 30 προβλέπει κίνητρα για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού που βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, αποτελεί από μόνη της ένα σημαντικό στρατηγικό στόχο, θα πρέπει όμως να εξασφαλίζεται ότι υφίστανται τα απαραίτητα προσόντα και το αξιόλογο έργο των ερευνητών που ενισχύονται. Άρθρο 32 Ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του δημόσιου τομέα Παρ. 1 Η παρ. 1 του άρθρου 32 προβλέπει ρητά τις κατηγορίες των ερευνητικών φορέων που εποπτεύει το Κράτος μέσω της Γ.Γ.Ε.Τ. Στην απαρίθμηση αυτή είναι σκόπιμο να γίνει ρητή αναφορά στα Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα, αντίστοιχη με την ισχύουσα του άρθρου 8 παρ. 4 Ν. 1514/85, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ερμηνευτικά προβλήματα. Άρθρο 39 Παρ. 2 Κατηγορίες προσωπικού-ερευνητικό προσωπικό Η παρ. 2 του άρθρου 39 προβλέπει την αντιστοίχιση των βαθμίδων Α, Β, Γ και Δ των ερευνητών των ερευνητικών κέντρων της Γ.Γ.Ε.Τ. με τις βαθμίδες μελών Δ.Ε.Π. των πανεπιστημίων του καθηγητή, αναπλη-

17 ΙΟΥΛΙΟΣ ΟΚΕ ρωτή καθηγητή, επίκουρου καθηγητή και λέκτορα αντίστοιχα. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται θετικά, εφόσον συνεπάγεται την αναβάθμιση του μισθολογικού καθεστώτος των ερευνητών. Θα πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστούν με ρητή πρόβλεψη οι πρακτικές συνέπειες και τα δικαιώματα που απορρέουν από την αντιστοίχιση αυτή, π.χ. μισθολογική εξίσωση, έτσι ώστε να μην υπάρξουν αμφιβολίες μετά την ψήφιση του νόμου. Μέριμνα θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί και για την αναβάθμιση του προσωπικού των άλλων κατηγοριών πέραν των ερευνητών, μέσω ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν την εξέλιξή του μετά από την αξιολόγηση των γνώσεων, της εμπειρίας και της προϋπηρεσίας του. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. Χρήστος Πολυζωγόπουλος

18

19 ΙΟΥΛΙΟΣ Στην Ολομέλεια της 12ης Νοεμβρίου 2007 παρέστησαν τα κάτωθι Μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής: ΟΚΕ Στεφάνου Ιωάννης Εκπρόσωπος Σ.Ε.Β. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πολυζωγόπουλος Χρήστος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ Παπαντωνίου Κωνσταντίνος A.Δ.Ε.Δ.Υ. Λιόλιος Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Σκορίνης Νικόλαος Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Κεφάλας Χαράλαμπος Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε. Τσατήρης Γεώργιος Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Χασιώτης Νικόλαος Εκπρόσωπος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Αλέπης Μιχάλης Μέλος Δ.Σ. Σ.Α.Τ.Ε. Βουλγαράκης Δημήτριος Γ.Σ.Ε.Ε. Γκουτζαμάνης Κωνσταντίνος Γ.Σ.Ε.Ε. Κολεβέντης Φώτης Γ.Σ.Ε.Ε. σε αναπλήρωση του Πουπάκη Κώστα Γ.Σ.Ε.Ε. Κουτσιμπογιώργος Γεώργιος Γ.Σ.Ε.Ε. Λαναρά Ζωή Γ.Σ.Ε.Ε. Καφύρας Χαράλαμπος Μέλος Γ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. σε αναπλήρωση του Καραμίχα Τζανέτου Προέδρου Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Γωνιωτάκης Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. Γκίνης Σοφοκλής Γενικός Γραμματέας ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. σε αναπλήρωση του Κουκουλάκη Ζαχαρία Μέλους Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. Σωτηρακόπουλος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. Π.Ι.Σ. Λιονάκης Μανούσος Γ.Σ.Ε.Ε. Πολίτης Δημήτρης Γ.Σ.Ε.Ε. Πούπκος Ιωάννης Γ.Σ.Ε.Ε. σε αναπλήρωση του Παναγόπουλου Ιωάννη Προέδρου Γ.Σ.Ε.Ε. Τούσης Αθανάσιος Γ.Σ.Ε.Ε. Αποστολόπουλος Αναστάσιος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Οικονομίδης Δημήτριος Εκπρόσωπος Ο.Ε.Ε. σε αναπλήρωση του Γιαννόπουλου Παρασκευά Προέδρου Ο.Ε.Ε. Τσεμπερλίδης Νικόλαος Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.Π.ΚΑ. Γαζή Γιώτα Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Γιαννακόπουλος Βασίλειος Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Σωτηρίου Ιωάννης Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Ηλιόπουλος Ηλίας Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ξενάκης Βασίλειος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Παπανίκος Γρηγόριος

20 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. Για κάθε πληροφορία σχετικά με το έργο και τη λειτουργία της Ο.Κ.Ε. είναι στη διάθεσή σας το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων της Επιτροπής, υπό τη διεύθυνση της Δρος Μάρθας Θεοδώρου. Τηλ.: , Fax: ,

Σχέδιο Νόμου: «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ορισμοί και πεδίο εφαρµογής

Σχέδιο Νόμου: «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ορισμοί και πεδίο εφαρµογής Σχέδιο Νόμου: «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ορισμοί και πεδίο εφαρµογής Άρθρο 1 Η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, ως τομέων

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και η υπουργός Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Μαριέττα Γιαννάκου, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και η υπουργός Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Μαριέττα Γιαννάκου, έκαναν την ακόλουθη δήλωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007 Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και η υπουργός Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Μαριέττα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Επιστημονικό συμβούλιο (ΕΣ) του Ελληνικού Ιδρύματος Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Κείμενο Σχέδιο Νόμου: Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας

Προτεινόμενο Κείμενο Σχέδιο Νόμου: Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας Προτεινόμενο Κείμενο Σχέδιο Νόμου: Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ορισμοί και Πεδίο Εφαρµογής Μορφοποιήθηκε: Αριστερά: 1,27 εκ., Δεξιά: 1 εκ., Επάνω: 0,32 εκ., Κάτω: 0,63 εκ. Διαγράφηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.10.2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ.4051 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Αθήνα Τηλέφωνο : 213-2161244 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η σχέση της Αμυντικής Βιομηχανίας και των ΕΔ στον Τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης Ο ρόλος του Χρήστη ΓΕΕΘΑ/Δ2 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Σύσταση Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις (Σχέδιο Νόμου)

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Σύσταση Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις (Σχέδιο Νόμου) ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Σύσταση Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις (Σχέδιο Νόμου) Αθήνα, 1η Φεβρουαρίου 2007 Διαδικασία Στις 18/1/2007, ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αγία Παρασκευή Αττικής Τηλ: , fax:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αγία Παρασκευή Αττικής Τηλ: , fax: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ (1989) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767 e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr Αρ. Πρωτ.: 08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, Αριθ,.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ

Τρίπολη, Αριθ,.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΊΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη, 18-3-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ) Εκδήλωση ΣΕΒ Παραγωγική Ανασυγκρότηση & Τεχνολογικές Προτεραιότητες Επιχειρηματικότητα και Έρευνα μια νέα εταιρική σχέση για μια ανταγωνιστική οικονομία 6 Νοεμβρίου 2012 Σταμάτιος Κριμιζής (Πρόεδρος),

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

20 Ιουλίου 2017 Α.Π.: Κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου Μαρούσι

20 Ιουλίου 2017 Α.Π.: Κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου Μαρούσι 20 Ιουλίου 2017 Α.Π.: 01164 Κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 22 Μαρούσι ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις ΣΕΒ επί του Ν/Σ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 3775/2016, ΦΕΚ 3291/Β/

Αριθμ. 3775/2016, ΦΕΚ 3291/Β/ 1 Αριθμ. 3775/2016, ΦΕΚ 3291/Β/13.10.2016 Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Θέμα: Σχόλια επί της τροπολογίας του Ν. 4310/2014 για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία Ver. 2.0 1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 13-09 - 2016 71202 - Ηράκλειο Γραφείο Προϊσταμένης Τηλ.: 2813-404500 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου: Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισμοί - Πεδίο Εφαρµογής. Άρθρο 1 Αντικείµενο

Σχέδιο Νόμου: Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισμοί - Πεδίο Εφαρµογής. Άρθρο 1 Αντικείµενο Σχέδιο Νόμου: Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισμοί - Πεδίο Εφαρµογής Άρθρο 1 Αντικείµενο Η επιστηµονική έρευνα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας αποτελούν τοµείς ζωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 http://www.eee.demokritos.gr/

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 MAΪΟΥ 2009 Το Προεδρείο, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1, - έχοντας υπόψη την απόφασή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Αξία Ευρωπαικής Αγορας ΤΠΕ 2006 σε δις 300; 44% 164; 24% 76; 11%

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 281 Πίνακας περιεχομένων Ν. 4009/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Ακαδημαϊκή ελευθερία Άρθρο 4 Αποστολή των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: (σε αντικατάσταση του ΠΔ 127/2003, ΦΕΚ 114/Α/ 12.5.2003) Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (Προσχέδιο Νόμου)

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (Προσχέδιο Νόμου) ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Προσχέδιο Νόμου) Αθήνα, 10 Μαΐου 2007 Διαδικασία Στις 19.04.2007, ο Υφυπουργός Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.) Αποφ. Μονομελούς Πρωτ. Αθηνών 12/2002, αυξ.αρ. 677, ειδ.αρ. 5306 Έδρα: ΕΚΚΕ, Μεσογείων 14-18, ΤΚ 11510, Τηλ. : 6944328570,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ THΣ 4ης MAΪOΥ 2009 1 ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Κανονισμού 2, - έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» (Σχέδιο Νόμου) Αθήνα, 27 Ιουλίου 2007

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» (Σχέδιο Νόμου) Αθήνα, 27 Ιουλίου 2007 ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» (Σχέδιο Νόμου) Αθήνα, 27 Ιουλίου 2007 Διαδικασία Στις 20.07.2007, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης απέστειλε προς γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ 2 ΨΗΦΙΣΜΑ 3. Επαρκής χρηµατοδότηση κονδυλίων σίτισης φοιτητών

ΨΗΦΙΣΜΑ 2 ΨΗΦΙΣΜΑ 3. Επαρκής χρηµατοδότηση κονδυλίων σίτισης φοιτητών ΨΗΦΙΣΜΑ 1 Η Σύνοδος Πρυτάνεων διαπιστώνει ότι στο διάστηµα που µεσολάβησε από την Έκτακτη Σύνοδο του Λαυρίου µέχρι σήµερα δεν υπήρξε καµία ουσιαστική µεταβολή στις θέσεις του Υπουργείου για τα Πανεπιστήµια.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 0Ρ-0476 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΔΑ: 0Ρ-0476 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το υπό συζήτηση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

α) "Ερευνα": Η πρωτότυπη εργασία µε την οποία προάγεται η επιστηµονική γνώση

α) Ερευνα: Η πρωτότυπη εργασία µε την οποία προάγεται η επιστηµονική γνώση ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΆΡΙΘ. 3653 ΦΕΚ Α 49/21.3.2008 Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 50 Ν.4278/2014,ΦΕΚ Α 157/4.8.2014, η αναστολή ισχύος των διατάξεων του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας» Η ανάγκη για αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία στην Ελλάδα έγινε καταρχάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 84 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, Σάββατο 13 Μαϊου 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 13 Μαΐου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου Προς την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου Προς την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2007 Προς την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Συμμετέχοντας στην ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας σας στέλνουμε, εκτόα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Όργανα των ΑΕΙ- Ανάδειξη-Συγκρότηση-Λειτουργία- Αρμοδιότητες.

Α. Όργανα των ΑΕΙ- Ανάδειξη-Συγκρότηση-Λειτουργία- Αρμοδιότητες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους τομείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 ΚΕΡΚΥΡΑ 6 3-2008 1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Η. Μουρατίδης Τηλέφωνο : 24610-53948 Fax : 24610-53969 E-mail : imouratidis@mou.gr Κοζάνη 22/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 4109 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΛ.Γ.Α., Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ΚΑΙ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε - Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΛ.Γ.Α., Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ΚΑΙ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε - Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΛ.Γ.Α., Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ΚΑΙ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε - Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.» 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ /Οικ (ΦΕΚ 2091/Β) ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ /Οικ (ΦΕΚ 2091/Β) ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05.02.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Υ.Σ. 7/ , ΦΕΚ Α

(Π.Υ.Σ. 7/ , ΦΕΚ Α Απόσπασμα Από τα πρακτικά της δεκάτης πέμπτης (15ης) συνεδρίασης της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Π.Υ.Σ. 7/28-4-2011, ΦΕΚ Α 102/4-5-2011). Η Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτές Υπουργούς και Πληροφορίες:

Αναπληρωτές Υπουργούς και Πληροφορίες: Αναρτητέα στο διαδίκτυο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο ΕΟΔΙΔ, ως Οργανισμός που αναλαμβάνει τη διοργάνωση διαμεσολαβήσεων και διαιτησιών, συνεπικουρείται στο έργο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ69-3Ν8. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας :

ΑΔΑ: 45Ψ69-3Ν8. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-Η2Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-Η2Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) αποφάσισε να γνωμοδοτήσει επί του ν/σ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-ΕΨΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-ΕΨΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Ένας νέος θεσμός στήριξης της Επιστημονικής Αριστείας

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Ένας νέος θεσμός στήριξης της Επιστημονικής Αριστείας ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Ένας νέος θεσμός στήριξης της Επιστημονικής Αριστείας Ημερίδα για τα 10 χρόνια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), ΕΙΕ 15.3.2017 Θέματα παρουσίασης:

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Στόχοι: Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού για το υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενο νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιμασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1717 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 371 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 2020 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Επ. Πα. ΠΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (της Καθ. Γλυκερίας Σιούτη, καθηγήτριας Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ) 1. Οι αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα