ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ. Με βάση τον μηχανισμό της αντίδρασης. Με βάση το είδος της αντίδρασης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ. Με βάση τον μηχανισμό της αντίδρασης. Με βάση το είδος της αντίδρασης"

Transcript

1 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Με βάση τον μηχανισμό της αντίδρασης Με βάση το είδος της αντίδρασης Με βάση τις μεταβολές που υφίσταται η ανθρακική αλυσίδα Με βάση το είδος της αντίδρασης 1. ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 2. ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 3. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4. ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 5. ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΗΣ 6. ΟΞΕΩΝ-ΒΑΣΕΩΝ Με βάση τις μεταβολές που υφίσταται η ανθρακική αλυσίδα 1. ΑΝΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗΣ 2. ΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗΣ Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 1

2 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ (Με βάση τις μεταβολές που υφίσταται η ανθρακική αλυσίδα) ΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗΣ (διάσπαση δεσμού C-C) 1. Αλογονοφορμική 2. Αποκαρβοξυλίωση 3. Οξείδωση οξαλικού οξέος και των αλάτων του ΑΝΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗΣ (δημιουργία δεσμού C-C ) 1. Αντίδραση Wurtz 2. Υποκατάσταση αλογόνου από ακετυλίδιο 3. Υποκατάσταση αλογόνου από κυάνιο 4. Προσθήκη υδροκυανίου σε καρβονύλιο 5. Προσθήκη υδροκυανίου σε πολλαπλό δεσμό 6. Προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard σε καρβονύλιο 7. Πολυμερισμός Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 2

3 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Προσθήκη στον διπλό δεσμό : > C = C < Γενικό σχήμα: > C = C < + Α Β > C - C < Α Β Κανόνας του Markovnikov : Το ηλεκτραρνητικότερο τμήμα του Α-Β ενώνεται κατά προτίμηση με τον άνθρακα που έχει τα λιγότερα υδρογόνα. 1 Προσθήκη Υδρογόνου > C = C < + H 2 > CH CH < (Αλκένιο) (Αλκάνιο) π.χ. : i) CH = CH + H 2 ii) CH = C( ) 2 + H 2 2 Προσθήκη Αλογόνου X : Cl, Br, I > C = C < + Χ 2 > CΧ CΧ < (Αλκένιο) (Διαλογονίδιο) Αν το Χ 2 είναι Βr 2 η αντίδραση χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του διπλού δεσμού επειδή το διάλυμα βρωμίου (κόκκινο) αποχρωματίζεται. π.χ. : i) CH = CH + Cl 2 ii) CH = C( ) 2 + Br 2 Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 1

4 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 3 Προσθήκη Υδραλογόνου > C = C < + ΗΧ > CΗ - C < Χ (Αλκένιο) (Αλκυλαλογονίδιο) X : Cl, Br, I Το κατά Markovnikov προϊόν σχηματίζεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 95%. π.χ. : i) CH = CH + ΗCl ii) CH = C( ) 2 + ΗBr 4 Προσθήκη Νερού > C = C < + Η 2 Ο > CΗ - C < (Η-ΟΗ) ΟΗ (Αλκένιο) (Αλκοόλη) Το κατά Markovnikov προϊόν σχηματίζεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 95%. π.χ. : i) CH = CH + Η 2 Ο ii) CH = C( ) 2 + Η 2 Ο Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 2

5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Προσθήκη στον τριπλό δεσμό : - C C Ισχύει ο κανόνας του Markovnikov όπου χρειάζεται 1 Προσθήκη Υδρογόνου Pt, Pd, Ni +H2 - C C + H 2 - CH = CH - - Pd, Pt, Ni CH 2 CH 2 - (Αλκίνιο) (Αλκένιο) (Αλκάνιο) π.χ. : i) C C + H 2 ii) C CΗ + H 2 2 Προσθήκη Αλογόνου + X 2 - C C + Χ 2 - CΧ = CΧ - - CΧ 2 CΧ 2 - (Αλκίνιο) (Διαλογονίδιο) (Τετραλογονίδιο) X : Cl, Br, I Αν το Χ 2 είναι Βr 2 η αντίδραση χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του τριπλού δεσμού επειδή το διάλυμα βρωμίου (κόκκινο) αποχρωματίζεται. π.χ. : i) C C + Cl 2 ii) C CΗ + Br 2 Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 3

6 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 3 Προσθήκη Υδραλογόνου Χ +HX - C C + ΗΧ - CΗ = C - - CΗ 2 C- Χ Χ (Αλκίνιο) (Αλογονίδιο) (Διαλογονίδιο) X : Cl, Br, I Το κατά Markovnikov προϊόν σχηματίζεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 95%. π.χ. : i) C C + ΗCl ii) C CΗ + ΗBr 4 Προσθήκη Νερού H SO / HgSO - CΗ = C - - CH 2 - C - - C C - + Η 2 Ο (Η-ΟΗ) ΟΗ O (Αλκίνιο) (ενόλη -ασταθής) (Καρβονιλική Ένωση) π.χ. : i) C C + Η 2 Ο ii) C CΗ + Η 2 Ο Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 4

7 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Προσθήκη στον τριπλό δεσμό : - C N 1 Προσθήκη Υδρογόνου - C N + 2H 2 Pt, Pd, Ni - CH 2 NH 2 (Νιτρίλιο) (Αμίνη) π.χ. : i) C Ν + H 2 ii) CH C Ν + H 2 2 Προσθήκη Νερού - C N + Η 2 Ο * - C = NΗ - C- NH 2 (Η-ΟΗ) ΟΗ O (Νιτρίλιο) (Αμίδιο) *Με περίσσεια και όξινο περιβάλλον σχηματίζεται οξύ π.χ. : i) C Ν + H 2 Ο ii) CH C Ν + H 2 Ο Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 5

8 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Προσθήκη στον δεσμό : > C = Ο 1 Προσθήκη Υδρογόνου > C = Ο + H 2 (Αλδεϋδη ή Κετόνη) Ni > CH ΟH (Αλκοόλη) π.χ. : i) CH = Ο + H 2 ii) C CΗ( ) 2 + H 2 Ο 2 Προσθήκη Υδροκυανίου (Κυανυδρινική σύνθεση) > C = O + ΗCN > C OH CN 2 2 / + > C OH + ΝΗ 4 HOH + CΟΟΗ (Αλδεϋδη ή Κετόνη) (Κυανυδρίνη) (α-υδρόξυ οξύ) π.χ. : i) CH = Ο + HCN ii) C CΗ( ) 2 + HCN Ο Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 6

9 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 3 Προσθήκη Αντιδραστηρίων Grignard > C = O + RMgX > C OMgX R (Αλδεϋδη ή Κετόνη) HO 2 > C OH + Mg(OH)X R (Αλκοόλη) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Με χρήση μεθανάλης (HCH=O ) σχηματίζονται πρωτοταγής αλκοόλες Με χρήση αλδεϋδης εκτός της μεθανάλης (HCH=O ) σχηματίζονται δευτεροταγής αλκοόλες Με χρήση κετόνης σχηματίζονται τριτοταγής αλκοόλες π.χ. : i) CH = Ο + CH 2 MgBr ii) C CΗ( ) 2 + MgI Ο iii) HCH=O + CH 2 MgCl Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 7

10 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΛΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ Γενικό σχήμα : > C C < > C = C < + XY X Y Όπου : Χ = Η και Y = CN, OH, Cl, Br, I ή Χ = Υ = Η, Cl, Br, I 1 Αφυδρογόνωση Αλκανίων C ν Η 2ν+2 Θερμανση / Καταλυτης C ν Η 2ν + Η 2 Θερμανση / Καταλυτης Π. χ. i) Θερμανση / Καταλυτης ii) CH 2 Αφυδραλογόνωση Αλκυλαλογονιδίων > C C Η < + ΚΟΗ > C = C < + ΚX + Η 2 Ο (Η-ΟΗ) ΑΛΚΟΟΛΗ X *Κανόνας του Saytzev: Το υδρογόνο αποσπάται ευκολότερα από τον άνθρακα με τα λιγότερα υδρογόνα. ** Αν η αντίδραση πραγματοποιηθεί σε υδατικό περιβάλλον γίνεται υποκατάσταση Π. χ. i) CH 2 CH 2 Cl + KOH ii) CHCH 2 + NaOH Br Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 1

11 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 3 Αφυδάτωση Αλκοολών Στοιχειομετρική Ποσότητα * C ν Η 2ν+1 ΟΗ π. H2SO4 C ν Η 2ν + Η 2 Ο 170 o C * Ισχύει ο Κανόνας του Saytzev Π. χ. i) CH 2 CH 2 ΟΗ π. H2SO4 170 o C π. H SO 170 o C ii) CHCH ΟΗ Περίσσεια ** 2C ν Η 2ν+1 ΟΗ π. H2SO4 C ν Η 2ν+1 ΟC ν Η 2ν+1 + Η 2 Ο 140 o C Π. χ. i) CH 2 CH 2 ΟΗ π. H2SO4 140 o C π. H SO 140 o C ii) CHCH ΟΗ Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 2

12 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ (Αφυδραλογόνωση Διαλογονιδίων) Γενικό σχήμα : ΑΛΚΟΟΛΗ - CΗ CΗ - + 2ΚΟΗ - C C - + 2ΚX + 2Η 2 Ο X Χ Π. χ. i) CH CH 2 Cl + KOH Cl ii) CH CH + KOH Br Br Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 3

13 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Γενικό σχήμα : C A + A B C A + A B Υποκατάσταση Υδρογόνου C H + X 2 Φως C X + HX (Αλκάνιο) (Αλκυλαλογονίδιο) *** Κατά την παραπάνω αντίδραση προκύπτει μίγμα αλογονοπαραγώγων, ενώ με χρήση περίσσειας αλογόνου μπορούν σταδιακά να αντικατασταθούν όλα τα υδρογόνα του αλκανίου Π.χ. CH 4 + Cl 2 Φως Υποκατάσταση Αλκοόλης R-OH + SOCl 2 R-Cl + SO 2 + HCl (αλκοόλη) (θειόνυλοχλωρίδιο) (αλκυλαλογονίδιο) Π.χ. i) ΟΗ + SOCl 2 ii) CH( )CH 2 OH + SOCl 2 Επιμέλεια : ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (χημικός) 1

14 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υποκατάσταση καρβοξυλικών οξέων(εστεροποίηση) RCOOH + R OH + Η RCOOR + H 2 O (Καρβοξυλικό όξυ) (Αλκοόλη) (Εστέρας) Π.χ. i) COOH + OH + Η ii) CHCOOH + CHOH + Η Υποκατάσταση Εστέρων (Όξινη υδρόλυση) RCOOR + H 2 O + Η RCOOH + R OH (Εστέρας) (Καρβοξυλικό όξυ) (Αλκοόλη) Π.χ. i) COOCH + Η 2 O ii) CHCOO + Η 2 O + Η + Η *** Στις παραπάνω αντιδράσεις ισχύουν όλοι οι νόμοι που διέπουν τις καταστάσεις χημικής ισορροπίας Επιμέλεια : ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (χημικός) 2

15 Υποκατάσταση Αλογόνου ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ni, Pd, Pt 1 Από Υδρογόνο: R-X + H 2 R-H + HX (Αλκυλαλογονίδιο) (Αλκάνιο) X : Cl, Br, I Ni, Pd, Pt Π.χ. i) Br + H 2 Ni, Pd, Pt ii) CH( )CH 2 Cl + H 2 2Από Υδροξύλιο: R-X + AgOH * R-OH + AgX (Αλκυλαλογονίδιο) (Αλκοόλη) X : Cl, Br, I * Υδατικό αιώρημα Οξειδίου του Αργύρου : Ag 2 O + H 2 O 2AgOH Π.χ. i) CHCH 2 + AgOH Cl ii) CHCH 2 Br + AgOH Επιμέλεια : ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (χημικός) 3

16 3 Από Αλκοξείδιο (R O-): ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ R-X + R ONa R-OR + ΝaX (Αλκυλαλογονίδιο) (Αλκοξείδιο) (Αιθέρας) Π.χ. i) CHCH 2 + OΝα Cl ii) CHCH 2 Br + CH 2 OΝα 4 Από την ομάδα R COO- : R-X + R COONa R COOR + ΝaX (Αλκυλαλογονίδιο) (Άλας Καρβοξυλικού οξέος) (Εστέρας) Π.χ. i) CHCH 2 + COOΝα Cl ii) CHCH 2 Br + CH 2 COOΝα Επιμέλεια : ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (χημικός) 4

17 5 Από Κυάνιο (-CN): ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ R-X + NaCN R-CN + ΝaX (Αλκυλαλογονίδιο) (Κυανιούχο Νάτριο ή Κάλιο) (Νιτρίλιο) *** *** Με υδρόλυση παρουσία οξέος τα νιτρίλια μετατρέπονται σε οξέα H σύμφωνα με την αντίδραση: R-CN + 2H 2 O + + R-COOH + NH 4 Π.χ. i) CHCH 2 + NaCN Cl ii) CHCH 2 Br + KCN (Υδρόλυση του προϊόντος) 6 Από την ομάδα R C C- : R-X + R C C Na R - C C- R + ΝaX (Αλκυλαλογονίδιο) (Ακετυλίδιο) (Αλκίνιο) Π.χ. i) CHCH 2 + C C Να Cl ii) CHCH 2 Br + CH 2 C C Να Επιμέλεια : ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (χημικός) 5

18 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 7 Από Αλκύλιο (R-) (Αντίδραση Wurtz): 2 R-X + 2 Na R - R + 2 ΝaX (Αλκυλαλογονίδιο) (Αλκάνιο) Π.χ. i) CHCH 2 + Να Cl ii) CHCH 2 Br + Να 8 Από Αμμωνία (ΝΗ 3 ) : R-X + ΝΗ 3 R ΝΗ 3 X HO 2 R ΝΗ 2 + ΗX (Αλκυλαλογονίδιο) (Αμίνη) Π.χ. i) CHCH 2 + ΝΗ 3 Cl ii) CHCH 2 Br + ΝΗ 3 Επιμέλεια : ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (χημικός) 6

19 9 Από Μαγνήσιο : ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ R-X + Mg R MgX HO 2 R H + Mg(OH)X (Αλκυλαλογονίδιο) (Αλκάνιο) Π.χ. i) CHCH 2 + Mg Cl ii) CHCH 2 Br + Mg Επιμέλεια : ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (χημικός) 7

20 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ Γενικό Σχήμα : ν Μ - Μ Μ Μ. Μ Μονομερές ν φορές Πολυμερές ***Ονοματολογία πολυμερούς: Πολύ + Όνομα Μονομερούς Πολυμερισμός ενώσεων που έχουν τη ρίζα βινύλιο (CH 2 =CH-) ν CH 2 = CH (- CΗ 2 CΗ -) ν Α Α Α = Η, Χ, CN, R, C 6 H 5 - (Ph-) π.χ. : i) v CH = CH ii) v CH = C( ) 2 iii) ν CH 2 = CH CN iv) ν CH 2 = CH Cl v) ν CH 2 = CH Ph Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 1

21 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ Πολυμερισμός 1,4 ν CH 2 = C CH = CH 2 Α (- CΗ 2 C = CH - CH 2 -) ν Α Α = Η, Χ, CN, R, C 6 H 5 - (Ph-) π.χ. : i) v CH = CH CH = CH 2 ii) ν CH 2 = C CH = CH 2 CN iii) ν CH 2 = C CH = CH 2 Cl iv) ν CH 2 = C CH = CH 2 Ph Συμπολυμερισμός Πολυμερισμός που γίνεται με δύο ή περισσότερα μονομερή Προϊόντα συμπολυμερισμού είναι τα εξής: Buna S (Συμπολυμερισμός 1,3-βουταδιενίου και στυρολίου) Buna N (Συμπολυμερισμός 1,3-βουτεδιενίου και ακρυλονιτριλίου) Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 2

22 ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΩΝ - ΒΑΣΕΩΝ Α) Οξέα Ενώσεις με όξινη συμπεριφορά: Οξέα (RCOOH) Φαινόλη ( C 6 H 5 OH) Αλκοόλες (ROH) Αύξηση Ισxύος Αλκίνια (RC CH) 1 Οξέα (RCOOH) RCOOH + Na RCOONa + 1/2H 2 Π.χ. COOH + Na RCOOH + NaOH RCOONa + H 2 O Π.χ. COOH + NaOH RCOOH + NaHCO 3 RCOONa + CO 2 + H 2 O Π.χ. COOH + NaHCO 3 2RCOOH + Na 2 CO 3 2RCOONa + CO 2 + H 2 O Π.χ. COOH + Na 2 CO 3 RCOOH + H 2 O RCOO - + H 3 O + Π.χ. COOH + H 2 O Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 1

23 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΩΝ - ΒΑΣΕΩΝ RCOOH + NH 3 RCOONH 4 Π.χ. COOH + NH 3 2 Φαινόλη ( C 6 H 5 OH) C 6 H 5 OH + H 2 O C 6 H 5 O - + H 3 O + C 6 H 5 OH + NaOH C 6 H 5 O Na + H 2 O C 6 H 5 OH + Na C 6 H 5 O Na + 1/2H 2 3 Αλκοόλες (ROH) ROH + Na RONa + 1/2H 2 Π.χ. CH 2 OH + Na 4 Αλκίνια (RC CH) RC CH + Na RC CNa + 1/2H 2 Π.χ. CH 2 C CH + Na RC CH + AgNO 3 + NH 3 RC CAg + NH 4 NO 3 (Λευκό Ίζημα) Π.χ. CH 2 C CH + AgNO 3 + NH 3 RC CH+ CuCl + NaOH RC CCu + NaCl + H 2 O (Καστανέρυθρο Ίζημα) Π.χ. CH 2 C CH + CuCl + NaOH Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 2

24 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΩΝ - ΒΑΣΕΩΝ B) Βάσεις Ενώσεις με βασική συμπεριφορά: Αλκυλανιόντα (R - ) : RMgX Αλκοξυανιόντα (RO - ) : RONa Ανιόντα ακετυλιδίου (RC C - ) : RC CNa Αμίνες : RNH 2 Φαινυλοξυανιόν (C 6 H 5 O - ) : C 6 H 5 O Na Καρβοξυλικά ανιόντα (RCOO - ) : RCOOΝα Αύξηση Ισxύος A) Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις RMgX + H 2 O RONa + H 2 O RC CNa + H 2 O RNH 2 + H 2 O C 6 H 5 O Na + H 2 O RCOOΝα + H 2 O B) Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις RMgX + HCl RONa + HCl RC CNa + HCl RNH 2 + HCl C 6 H 5 O Na + HI RCOOΝα + HBr Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 3

25 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ Α) Οξείδωση Μείωση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας του C με σχηματισμό δεσμού C-O, C-N, C-X, ή με διάσπαση δεσμού C-H Ενώσεις που οξειδώνονται: Πρωτοταγείς αλκοόλες Αλδεΰδες Οξέα Δευτεροταγείς αλκοόλες Κετόνες Αλδεΰδες Οξέα Οξέα (μεθανικό και οξαλικό) & Άλατα CO 2 Αντιδραστήρια (συνήθως) Υπερμαγγανικό κάλιο (KMnO 4 ) Διχρωμικό κάλιο (K 2 Cr 2 O 7 ) Αντιδραστήριο Tollens (AgNO 3 / NH 3 ) * Αντιδραστήριο Felling (CuSO 4 /NaOH) * Αύξηση Δραστικότητας * Μόνο για οξείδωση αλδεϋδών Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 1

26 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ Μεταβολές των αριθμών οξείδωσης κατά τις αντιδράσεις οξειδοαναγωγής Όταν μια οργανική ένωση χάνει ένα άτομο υδρογόνου ή ένα άτομο αλκαλίου έχουμε αύξηση του αριθμού οξείδωσης κατά 1. Όταν μια οργανική ένωση κερδίζει ένα άτομο οξυγόνου έχουμε αύξηση του αριθμού οξείδωσης κατά 2. Κυριότερες μεταβολές των αριθμών οξείδωσης του C κατά τις αντιδράσεις οξειδοαναγωγής Πρωτοταγείς αλκοόλες αυξηση κατα 2 Αλδεΰδες αυξηση κατα 2 Οξέα Δευτεροταγείς αλκοόλες αυξηση κατα 2 Κετόνες Αλδεΰδες αυξηση κατα 2 Οξέα Οξέα (μεθανικό και οξαλικό) & Άλατα αυξηση κατα 2 CO 2 Κυριότερες μεταβολές των αριθμών οξείδωσης των οξειδωτικών αντιδραστηρίων κατά τις αντιδράσεις οξειδοαναγωγής Υπερμαγγανικό κάλιο (KMnO 4 ) (μείωση κατά 5) Διχρωμικό κάλιο (K 2 Cr 2 O 7 ) (μείωση κατά 2x3) Αντιδραστήριο Tollens (AgNO 3 / NH 3 ) * (μείωση κατά 1) Αντιδραστήριο Felling (CuSO 4 /NaOH) * (μείωση κατά 1x2) Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 2

27 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ 1 Οξείδωση πρωτοταγών αλκοολών Γενικά : RCH 2 OH H2O RCH=O O O RCOOH 5RCH 2 OH + 2KMnO 4 + 3H 2 SO 4 5RCH=O + K 2 SO 4 +2MnSO 4 + 8H 2 O π.χ. CH 2 OH + KMnO 4 + H 2 SO 4 ( ) 2 CHCH 2 OH + KMnO 4 + HCl 5RCH 2 OH + 4KMnO 4 + 6H 2 SO 4 5RCΟΟΗ + 2K 2 SO 4 +4MnSO H 2 O π.χ. CH 2 OH + KMnO 4 + H 2 SO 4 ( ) 2 CHCH 2 OH + KMnO 4 + HCl 3RCH 2 OH + K 2 Cr 2 O 7 + 4H 2 SO 4 3RCH=O + K 2 SO 4 + Cr 2 (SO 4 ) 3 + 7H 2 O π.χ. CH 2 OH + K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4 ( ) 2 CHCH 2 OH + K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4 3RCH 2 OH + 2K 2 Cr 2 O 7 + 8H 2 SO 4 3RCΟΟΗ + 2K 2 SO 4 + 2Cr 2 (SO 4 ) H 2 O π.χ. CH 2 OH + K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4 ( ) 2 CHCH 2 OH + K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4 Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 3

28 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ 3 Οξείδωση δευτεροτοταγών αλκοολών Γενικά : RCHOH H2O RC=O Ι Ι R R O 5RCHOH Ι R +2KMnO 4 + 3H 2 SO 4 5RC=O + K 2 SO 4 + 2MnSO 4 + 8H 2 O Ι R π.χ. CHOH + KMnO 4 + H 2 SO 4 Ι ( ) 2 CHCHOH + KMnO 4 + HCl Ι 3RCHOH + K 2 Cr 2 O 7 + 4H 2 SO 4 3RC=O + K 2 SO 4 + Cr 2 (SO 4 ) 3 + 7H 2 O Ι Ι R R π.χ. CHOH + K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4 Ι ( ) 2 CHCHOH + K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4 Ι Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 4

29 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 Οξείδωση αλδεϋδών ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ Γενικά : RCH=O O RCOOH 5RCH=O + 2KMnO 4 + 3H 2 SO 4 5RCΟΟΗ + K 2 SO 4 +2MnSO 4 + 3H 2 O π.χ. CH=O + KMnO 4 + H 2 SO 4 ( ) 2 CHCH=O + KMnO 4 + HCl 3RCH=O + K 2 Cr 2 O 7 + 4H 2 SO 4 3RCΟΟΗ + K 2 SO 4 + Cr 2 (SO 4 ) 3 + 4H 2 O π.χ. CH=O + K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4 ( ) 2 CHCH=O + K 2 Cr 2 O 7 + HCl RCH=O + 2AgNO 3 + 3NH 3 + H 2 O RCΟΟNH 4 + 2Ag + 2NH 4 NO 3 π.χ. CH=O + AgNO 3 + NH 3 + H 2 O ( ) 2 CHCH=O + AgNO 3 + NH 3 + H 2 O RCH=O + 2CuSO 4 + 5NaOH RCΟΟNa + Cu 2 O + 2 Na 2 SO 4 + 3H 2 O π.χ. CH=O + CuSO 4 + NaOH ( ) 2 CHCH=O + CuSO 4 + NaOH Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 5

30 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ 4 Οξείδωση μεθανικού οξέος & αλάτων του 5HCOOH+ 2KMnO 4 + 3H 2 SO 4 5CO 2 + K 2 SO 4 +2MnSO 4 + 8H 2 O 3 HCOOH + K 2 Cr 2 O 7 + 4H 2 SO 4 3 CO 2 + K 2 SO 4 + Cr 2 (SO 4 ) 3 + 7H 2 O 10HCOOΝα + 4KMnO H 2 SO 4 10CO 2 + 2K 2 SO 4 +4MnSO 4 + 5Να 2 SO H 2 O 6 HCOOΝα +2K 2 Cr 2 O 7 +11H 2 SO 4 6 CO 2 +2K 2 SO 4 +2Cr 2 (SO 4 ) 3 +3Να 2 SO H 2 O 5 Οξείδωση οξαλικού οξέος & αλάτων του 5(COOH) 2 + 2KMnO 4 + 3H 2 SO 4 10CO 2 + K 2 SO 4 +2MnSO 4 + 8H 2 O 3(COOH) 2 + K 2 Cr 2 O 7 + 4H 2 SO 4 6CO 2 + K 2 SO 4 + Cr 2 (SO 4 ) 3 + 7H 2 O 5(COOΝα) 2 + 2KMnO 4 + 8H 2 SO 4 10CO 2 + K 2 SO 4 +2MnSO 4 + 5Να 2 SO 4 + 8H 2 O 3(COOΝα) 2 +K 2 Cr 2 O 7 +7H 2 SO 4 6 CO 2 +K 2 SO 4 +Cr 2 (SO 4 ) 3 +3Να 2 SO 4 + 7H 2 O Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 6

31 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ Β) Αναγωγή Αύξηση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας του C με σχηματισμό δεσμού C-H ή με διάσπαση δεσμού C-O, C-N, C-X, Ενώσεις που ανάγονται: Αλδεΰδες Πρωτοταγείς αλκοόλες Κετόνες Δευτεροταγείς αλκοόλες Αλκένια Αλκάνια Αλκίνια Αλκένια Αλκάνια Νιτρίλια Αμίνες Αλκυλαλογονίδια Αλκάνια Αντιδραστήρια (συνήθως) Υδρογόνο παρουσία καταλύτη Αντιδράσεις RCH=O + H 2 RC=O + H 2 I R C v H 2v + H 2 C v H 2v-2 + H 2 RCN+ H 2 RCH 2 X + H 2 Ni, Pd, Pt Ni, Pd, Pt Ni, Pd, Pt Ni, Pd, Pt Ni, Pd, Pt Ni, Pd, Pt Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 7

32 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΟΓΟΝΟΦΟΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΛΟΓΟΝΟΦΟΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Ενώσεις που την δίνουν Πρωτοταγείς αλκοόλες : μόνο η CH 2 OH Δευτεροταγείς αλκοόλες του τύπου : RCH-OH Αλδεΰδες : μόνο η CH=O Κετόνες του τύπου : RC=O Στάδια Αντίδρασης (για αλκοόλη) Οξείδωση : RCH-OH + Χ 2 RC=O + 2ΗΧ Υποκατάσταση : RC=O + 3 Χ 2 RC=O + 3ΗΧ CΧ 3 Εξουδετέρωση οξέος : 5ΗΧ + 5ΝαΟΗ 5ΝαΧ + 5Η 2 Ο Σχάση δεσμού C-C : RC=O + ΝαΟΗ RCΟΟΝα + CHX 3 CΧ 3 Συνολική αντίδραση : RCH-OH + 4Χ 2 +6ΝαΟΗ RCΟΟΝα +CHX 3 +5ΝαΧ + 5Η 2 Ο αλογονοφόρμιο Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 1

33 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΟΓΟΝΟΦΟΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Στάδια Αντίδρασης (για καρβονυλική ένωση) Υποκατάσταση : RC=O + 3 Χ 2 RC=O + 3ΗΧ CΧ 3 Εξουδετέρωση οξέος : 3ΗΧ + 3ΝαΟΗ 3ΝαΧ + 3Η 2 Ο Σχάση δεσμού C-C : RC=O + ΝαΟΗ RCΟΟΝα + CHX 3 CΧ 3 Συνολική αντίδραση : RC=O + 3Χ 2 +4ΝαΟΗ RCΟΟΝα +CHX 3 +3ΝαΧ + 3Η 2 Ο αλογονοφόρμιο Να γραφούν (αναλυτικά) οι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται κατά την επίδραση : 1. Διαλύματος Ι 2 / ΝαΟΗ σε αιθανόλη 2. Διαλύματος Ι 2 / ΝαΟΗ σε αιθανάλη 3. Διαλύματος Br 2 / ΝαΟΗ σε 2-προπανόλη 4. Διαλύματος Ι 2 / ΝαΟΗ σε προπανόνη 5. Διαλύματος Cl 2 / ΝαΟΗ σε βουτανόνη Επιμέλεια: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Χημικός) 2

Αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων.

Αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων. Αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων. Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος. Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος. Στην οργανική οξείδωση είναι

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

φύλλα εργασίας ονοματεπώνυμο:

φύλλα εργασίας ονοματεπώνυμο: 1. Nα υπολογίσετε τον αριθμό των δεσμών σ και των δεσμών π που υπάρχουν στα μόρια των ενώσεων: α. H 2 S, CH 4, CHCl 3, CH 2 O, NH 3, HClO 4. β. C 2 H 2, C 3 H 6, C 3 H 8, CH 3 NH 2, CH 3 CN, CH 3 CH=CHCH

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις ταυτοποιήσεις οργανικών ενώσεων.

Διακρίσεις ταυτοποιήσεις οργανικών ενώσεων. Διακρίσεις ταυτοποιήσεις οργανικών ενώσεων. Διάκριση μιας οργανικής ένωσης σημαίνει ότι δίνεται μια οργανική ένωση η οποία μπορεί να είναι η ένωση Α ή η ένωση Β και ζητείται να βρεθεί μια δοκιμασία (αντίδραση)

Διαβάστε περισσότερα

Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΛΚΑΝΙΑ ΑΛΚΕΝΙΑ ΑΛΚΙΝΙΑ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ eclass.sch.gr users.sch.gr/dtouloupas/moodle Γενικός Τύπος: C ν H ν+, ν 1 Χημικές Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις υποκατάστασης

Αντιδράσεις υποκατάστασης Αντιδράσεις υποκατάστασης Στις αντιδράσεις υποκατάστασης δύο αντιδρώντα ανταλλάσσουν κάποιο τμήμα τους για να σχηματίσουν δύο νέα προϊόντα. Α δ+ - Β δ- + Γ δ+ - Δ δ- Α δ+ - Δ δ- + Γ δ+ - Β δ- Στις αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ταξινόμηση οργανικών αντιδράσεων με βάση το είδος της αντίδρασης 1) Αντιδράσεις προσθήκης Γενικά εξώθερμες αντιδράσεις(δη=< + X-Y X Y i)

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις οργανικών οξέων οργανικών βάσεων.

Αντιδράσεις οργανικών οξέων οργανικών βάσεων. Αντιδράσεις οργανικών οξέων οργανικών βάσεων. Σύμφωνα με τους Brönsted Lowry: α) Οξύ είναι η ουσία η οποία μπορεί να δώσει ένα ή περισσότερα πρωτόνια. β) Βάση είναι η ουσία που μπορεί να δεχτεί ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στην Οργανική.

Διαγώνισμα στην Οργανική. Χημεία Γ Λυκείου. Διαγώνισμα στην Οργανική. Θέμα 1 ο.... 1.1. Δεν είναι αλκαλικό το υδατικό διάλυμα της ουσίας: α) CH 3 CH 2 COONa, β)c 6 H 5 OH, γ) CH 3C CNa, δ) CH 3CH 2ONa. Μονάδες 2 1.2. Κατά την αναγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 12

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 12 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ κανόνας του Markovnikov: στις αντιδράσεις προσθήκης, το Α δ στον C µε τα περισσότερα Η (ο πλούσιος πλουσιότερος) κανόνας του Saytzeff: στις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ( από τη Β / λυκείου) - Κορεσμένες ενώσεις : είναι οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν μόνο απλούς δεσμούς μεταξύ ατόμων άνθρακα. Π.χ. CH 3 -CH=O - Ακόρεστες ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων

Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Αντιδράσεις Οργανικής Χηµείας 1 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων 1. Αντιδράσεις προσήκης α) Επίδραση Η, Η Ο, Χ και ΗΧ σε αλκένια β) Επίδραση Η, Η Ο, Χ και ΗΧ σε αλκίνια γ) Αντίδραση Η, ΗN και αντιδραστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΉΚΗΣ: (1) Προσθήκη στο διπλό δεσμό (> C = C <): i. Προσθήκη υδρογόνου (Η 2 ): C v. H 2v H 2. H 2v 2.

ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΉΚΗΣ: (1) Προσθήκη στο διπλό δεσμό (> C = C <): i. Προσθήκη υδρογόνου (Η 2 ): C v. H 2v H 2. H 2v 2. Νίκος Γαλάνης Καθηγητής Χημείας 2 ο Λύκειο Ηρακλείου ΠΡΣΉΚΗΣ: (1) Προσθήκη στο διπλό δεσμό (> C = C

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις προσθήκης στο καρβονύλιο των αλδεϋδών και κετονών.

Αντιδράσεις προσθήκης στο καρβονύλιο των αλδεϋδών και κετονών. Στις αλδεΰδες και κετόνες, ο διπλός άνθρακα με οξυγόνο (>C=O) είναι ισχυρά πολωμένος. Εξαιτίας αυτού οι καρβονυλικές ενώσεις δίνουν εύκολα αντιδράσεις προσθήκης με ενώσεις του τύπου ΗΑ. δ C δ Ο δ δ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις)

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) 1 Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) Α1. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni παίρνουμε C 2 H 6 ; Α2. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ MEIA B ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων 1. Αντιδράσεις προσήκης α) Επίδραση Η, Η Ο, Χ και ΗΧ σε αλκένια β) Επίδραση Η, Η Ο, Χ και ΗΧ σε αλκίνια γ) Αντίδραση Η, ΗN και αντιδραστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

R X + NaOH R- OH + NaX

R X + NaOH R- OH + NaX 3. Αντιδράσεις υποκατάστασης (αντικατάστασης) Στις αντιδράσεις αντικατάστασης μετέχουν πάντα δύο αντιδρώντα που ανταλλάσουν κάποιο τμήμα τους για να σχηματιστούν δύο νέα προϊόντα, σύμφωνα με το σχήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2. Χημικές ιδιότητες

ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2. Χημικές ιδιότητες ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ α. Αφυδάτωση αλκοολών Η απόσπαση νερού από τις αλκοόλες γίνεται κατά τη θέρμανση τους συνήθως στους 170 0 C παρουσία ως καταλύτη με αποτέλεσμα το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Α. Αντιδράσεις προσθήκης. α. Προσθήκη στο διπλό δεσμό C = C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow όπως παρακάτω: Γενικά: -CΗ = + Α δ+ - Β δ- B A i. Προσθήκη Η C v

Διαβάστε περισσότερα

CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 CHCH 2 l. μεθύλιο αιθύλιο προπύλιο ισοπροπύλιο βουτύλιο ισοβουτύλιο δευτεροταγές βουτύλιο

CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 CHCH 2 l. μεθύλιο αιθύλιο προπύλιο ισοπροπύλιο βουτύλιο ισοβουτύλιο δευτεροταγές βουτύλιο Βασικές προαπαιτούμενες γνώσεις από την Β Λυκείου Αλκύλια είναι οι ρίζες με ΓΜΤ C v H 2v+1. Συμβολίζονται με R. Kάποιος από τους άνθρακες των αλκινίων έχει απωλέσει ένα άτομο Η ή έχει μια «παύλα» ελεύθερη.

Διαβάστε περισσότερα

C x H y -OH. C x H 2x+2 y (OH) y. C x H 2x+1 OH

C x H y -OH. C x H 2x+2 y (OH) y. C x H 2x+1 OH 8 ο ΓΕΛ Πειραιά Χημεία Β Λυκείου. 49 ονομάζεται η τάξη των Οργανικών Ενώσεων με Χαρακτηριστική Ομάδα το υδροξύλιο Γενικός τύπος : C x H y () ν Μονοσθενείς Μονοσθενείς αλκοόλες ονομάζονται οι αλκοόλες εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα πολλαπλής επιλογής Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. α. CH 3 CH 2 ΟΗ β. γ. δ. Πανελλήνιες 2014 Σωστή απάντηση

Θέµατα πολλαπλής επιλογής Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. α. CH 3 CH 2 ΟΗ β. γ. δ. Πανελλήνιες 2014 Σωστή απάντηση Ζαχαριάδου Φωτεινή 1 Θέµατα πολλαπλής επιλογής Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Από τις παρακάτω αλκοόλες δεν αφυδατώνεται προς αλκένιο η: α. CH 3 CH 2 ΟΗ β. γ. δ. Πανελλήνιες 2014 γ. Μια αλκοόλη δεν µπορεί να αφυδατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι παρακάτω: 1. Τα οργανικά οξέα: CO. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1)ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Α)ΑΛΚΕΝΙΑ: Συμβολισμός : Γ.Μ.Τ. : C ν H 2ν ή (RCH=CHR ). Πραγματοποιούν προσθήκη με Η 2, Χ 2 (Cl 2, Br 2, I 2 ), ΗΧ (HCl, HBr, HI) και Η 2 Ο(ΗΟΗ)! Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. δ Α4. β Α5. Arrhenius ένωση διαλύτης νερό σε υδατικά διαλύματα

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας B Λυκείου 2 ο και 3 ο Κεφάλαιο 19/04/2015 1 ο Θέμα.... Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Με προσθήκη νερού στο CH 2 =CHCH 3 σχηματίζεται κύριο προϊόν: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί την σωστή απάντηση. 1.1. Στο μόριο του BeF 2 οι δεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προσθήκη ή ανόρθωση διπλού δεσµού στα αλκένια.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προσθήκη ή ανόρθωση διπλού δεσµού στα αλκένια. ΠΡΟΣΘΗΚΗ Σε µία αντίδραση προσθήκης δύο µόρια ενώνονται και δίνουν ένα άλλο µόριο. Η προσθήκη συνήθως λαµβάνει χώρα σε ένα πολλαπλό δεσµό (διπλό ή τριπλό) µε αποτέλεσµα την µετατροπή της «ακόρεστης» ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Εκφώνηση ΚΑΥΣΗ CH4 + O2 (πλήρης καύση) αιθάνιο + Ο2 (πλήρης καύση) προπάνιο + O2 πλήρης καύση C2H2 + O2 (πλήρης καύση) CH3CH2OH + O2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. ΘΕΜΑ Α (μονάδες 5x5) Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση Α.1 Πρωτοταγή αλκοόλη παίρνουμε α. κατά την προσθήκη αντιδραστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α5. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ, ε. Σ

Α5. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ, ε. Σ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. α Α3. δ Α4.β Α5. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ, ε. Σ ΘΕΜΑ Β Β1. α. 12 Mg 2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 15P: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 19K: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 26Fe 2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις Η διάκριση μιας ένωσης Α από μία άλλη Β, είναι μία δοκιμασία, δηλαδή μία χημική αντίδραση, που μας επιτρέπει να διακρίνουμε ποια από τις δύο είναι η ένωση που διερευνάμε.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015-2016 1 Ο ΘΕΜΑ Α1. Για την ισορροπία : 22( g) O2( g) 2 H2 O( g), θ C ισχύει ότι K c =0,25. Για την ισορροπία: H2 O( g) 2( g) O2( g), θ C, ισχύει ότι:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Γενικές εξετάσεις 004 Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Θέμα ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Από τις οργανικές ενώσεις CH3-C C-CH3 (I), CH3-CH2-C CH (II), CH3-CH2-OH (III) και CH3-CH2-ONa (IV) i) εµφανίζουν όξινες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. γ (Το άτομο C που είναι γειτονικό με το άτομο C το οποίο συνδέεται με το ΟΗ δεν ενώνεται με άτομο Η).

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. γ (Το άτομο C που είναι γειτονικό με το άτομο C το οποίο συνδέεται με το ΟΗ δεν ενώνεται με άτομο Η). ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 ΘΕΜΑ Ο Α. γ (Το άτομο C που είναι γειτονικό με το άτομο C το οποίο συνδέεται με το ΟΗ δεν ενώνεται με άτομο Η). Α. β Α3. α Α4. β Α5. Β Β. α) Λ β) Λ (Το ιόν HSO

Διαβάστε περισσότερα

6. Να αναφερθούν τουλάχιστον τέσσερις τρόποι μετάθεσης της ισορροπίας προς τα δεξιά :

6. Να αναφερθούν τουλάχιστον τέσσερις τρόποι μετάθεσης της ισορροπίας προς τα δεξιά : 1 Ασκήσεις Χημικής Ισορροπίας 1. Σε κενό δοχείο εισάγονται 1 mol N 2 και 2 mol O 2 τα οποία αντιδρούν σε θ o C, σύμφωνα με την εξίσωση : N 2(g) + O 2(g) 2NO (g). i. Για τον αριθμό των mol του NO που θα

Διαβάστε περισσότερα

1 Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων

1 Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων Για τον προσδιορισμό των συντακτικών τύπων που ζητούνται σε μια άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής Θέμα 1 ο.... Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.8 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Μονάδες 2,5x8=20 1.1 Κατά τη διάλυση HCl στο νερό, σε σταθερή θερμοκρασία,

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί βασικά να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 3 ο Κεφάλαιο Σίγµα και πι δεσµοί - Υβριδισµός Οργανικές αντιδράσεις Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις kostasctheos@yahoo.gr 1 1 ο παράδειγµα Α. Ένα κορεσµένο µονοκαρβοξυλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Στοιχείο Μ το οποίο ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1)ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Α)ΑΛΚΕΝΙΑ: Συμβολισμός : Γ.Μ.Τ. : C ν H 2ν ή (RCH=CHR ). Πραγματοποιούν προσθήκη με Η 2, Χ 2 (Cl 2, Br 2, I 2 ), ΗΧ (HCl, HBr, HI) και Η 2 Ο(ΗΟΗ)! Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική χηµεία Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων (καλύπτει και την Γ Λυκείου) Ονοµατολογία

Οργανική χηµεία Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων (καλύπτει και την Γ Λυκείου) Ονοµατολογία Ονοµατολογία Το όνοµα µιας οργανικής ένωσης εκφράζει µε µοναδικό τρόπο την ένωση, δείχνει τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το µόριό της και τον τρόπο που συντάσσονται τα άτοµα µεταξύ τους. Το όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Α1 β Α2 δ Α3 β Α4 γ Α5 β Α6 ΣΩΣΤΗ Α7 ΣΩΣΤΗ Α8 ΣΩΣΤΗ Α9 ΣΩΣΤΗ Α10 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ

ΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Α1 β Α2 δ Α3 β Α4 γ Α5 β Α6 ΣΩΣΤΗ Α7 ΣΩΣΤΗ Α8 ΣΩΣΤΗ Α9 ΣΩΣΤΗ Α10 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1 β Α2 δ Α3 β Α4 γ Α5 β Α6 ΣΩΣΤΗ Α7 ΣΩΣΤΗ Α8 ΣΩΣΤΗ Α9 ΣΩΣΤΗ Α10 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΘΕΜΑ B Α α) Γράφουμε τις ηλεκτρονιακές κατανομές των δοθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ ΚΩΛΕΤΤΗ 9- -068 0 8464 0 847670 www.irakleitos.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΙΟΥ 06 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 3. Αλκόολεσ 3.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ δ. (2, -1, 1, ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (5)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (5) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (5) ΘΕΜΑ 1 Ο 1. (β) 2. (β) 3. α. Αφού το Γ είναι ευγενές αέριο βρίσκεται στη 18 η ομάδα. Δεν μπορεί όμως να είναι το He γιατί σε αυτήν την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν τη χαρακτηριστική ομάδα ΟΗ ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργαστηρίου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. β Α5. β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β1. α. ΛΑΘΟΣ β. ΛΑΘΟΣ γ. ΣΩΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής Αντιδράσεις οξέων - βάσεων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ R CH OH R CH = O R COOH

Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής Αντιδράσεις οξέων - βάσεων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ R CH OH R CH = O R COOH Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 35 14 o Aντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής Οξείδωση είναι

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΥ CΗ 3 CΗ 2 C CH H 2 H 2S HgS 4 4 CΗ 3 CΗ 2 C = CH 2 ασταθής ένωση CΗ 3 CΗ 2 C γ) ΠΡΣΘΗΚΗ ΣΤ ΚΑΡΒΝΥΛΙ ΑΛ ΕΫ ΩΝ Κ

2 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΥ CΗ 3 CΗ 2 C CH H 2 H 2S HgS 4 4 CΗ 3 CΗ 2 C = CH 2 ασταθής ένωση CΗ 3 CΗ 2 C γ) ΠΡΣΘΗΚΗ ΣΤ ΚΑΡΒΝΥΛΙ ΑΛ ΕΫ ΩΝ Κ 1 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΥ ΣΥΝΠΤΙΚΑ Ι ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΡΓΑΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΥ 1. Προσθήκη υδρογόνου Αντιδράσεις προσθήκης C ν Η 2ν Η 2 Ni, Pd, Pt C ν Η 2ν2 2. Προσθήκη αλογόνου ( 2, Br 2, I 2 ) C v

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. γ Α. β Α. δ Α4. γ Α5. α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β.α. Η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 Τετάρτη, 7 Μαΐου 009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Γ θέμα σε 2 δόσεις part1,part2.

Ένα Γ θέμα σε 2 δόσεις part1,part2. Ένα Γ θέμα σε δόσεις part,part. α. Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα των χημικών αντιδράσεων. C H ( ) H. HSO4 HBr Mg HO Ni o 70 C έ έ SOC CH ( ) ή έ CN HO H ά HO CrO7 [ ϊό ] MnO4 H ά SO 4 I I H SO4 Na HO H

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΜΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4 ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : Για τις ερωτήσεις 11-14 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες 1 Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Χημικές Αντιδράσεις Χημικές αντιδράσεις Οξειδοαναγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Από το 1975 στο Μαρούσι Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία

Από το 1975 στο Μαρούσι Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2002 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - 8/6/2002 ΛΥΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τις λύσεις των θεμάτων της Χημείας επιμελήθηκαν οι καθηγητές της Εκπαίδευσης: κ. Θεοδόσης Καρούσος και κ. Μαριάννα Ποταμιάνου

Διαβάστε περισσότερα

) σχηματίζεται ένα μόνο προϊόν A2. Αντιδράσεις προσθήκης στον τ.δ. C C Nα συμπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις: 1. CH CH + H 2

) σχηματίζεται ένα μόνο προϊόν A2. Αντιδράσεις προσθήκης στον τ.δ. C C Nα συμπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις: 1. CH CH + H 2 1.Βασικές εφαρμογές στις αντιδράσεις του 7 ου κεφαλαίου Α1. Αντιδράσεις προσθήκης στον δ.δ. C=C Nα συμπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις: 1. C= + Η 2 Pt l 2. CH=C Cl 2 3. =CH + Br 2 4. =CH + HBr 5. C=CH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από: ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Εάν κάθε τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις. έως. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η ενέργεια ιοντισµού του ατόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

S Μονάδες 5 Α3. Η αντίδραση

S Μονάδες 5 Α3. Η αντίδραση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 13 Μαΐου 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Επιμέλεια: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τρίτη 13 Μαΐου 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Επιμέλεια: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Τρίτη 13 Μαΐου 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Επιμέλεια: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών.

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών. ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ(ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, Α5: β Β1 α: Λ, β:

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Α5. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ

Α5. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. α Α3. α Α4.δ Α5. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ΘΕΜΑ Β Β1. α. 20 Ca: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 26Fe: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 16S: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 β. 20 Ca: 4 η περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 5ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκίνια

ΒΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 5ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκίνια ΒΛ/Μ5 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 5ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκίνια ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Χημεία Γενικής Παιδείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ταξινόμηση οργανικών αντιδράσεων με βάση το είδος της αντίδρασης 1) Αντιδράσεις προσθήκης Γενικά εξώθερμες αντιδράσεις(δη=< Διασπάται ο π

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1 - γ, Α2 - β, Α - β, Α4 - γ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α5. α. Σύµφωνα µε την απαγορευτική αρχή του Pauli είναι αδύνατο να υπάρχουν στο ίδιο άτοµο δύο ηλεκτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ. ΘΕΜΑ 1 A.Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου. β. 1s 2s 2p 3s 3p 3d

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ. ΘΕΜΑ 1 A.Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου. β. 1s 2s 2p 3s 3p 3d ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 06-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΜΑ A.Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου 4Cr, στη θεμελιώδη κατάσταση είναι: α. K() L(8) M() N() 6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Σε ένα µόριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 01 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5.α.i) Βάσεις κατά Arrhenius είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 6 ΘΕΜΑ Α Α1. Ποια από τις επόμενες ενώσεις είναι περισσότερο δραστική σε αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-51 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 α Α4 β Α5 β ΘΕΜΑ Β Β1 α Λ β Λ γ Σ δ Σ ε Σ Β2 α. Ο π δεσμός σχηματίζεται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί ο σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 1. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να έχουν τους εξής κβαντικούς αριθμούς: n=4 και l=3 και m s = +1/2 είναι: α. 1 β.

Διαβάστε περισσότερα