Άγγελος Γιαννακόπουλος*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άγγελος Γιαννακόπουλος*"

Transcript

1 Η διαφθορά ως πρόβλημα κουλτούρας. Μια συγκριτική πολιτισμική μελετη μεταξύ των υποψήφιων μελών της Ε.Ε. και των κρατών-μελών Γερμανίας και Ελλάδας* ** Άγγελος Γιαννακόπουλος* Το ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζεται εδώ έχει στόχο την ανάπτυξη μέσων για να βελτιστοποιηθεί η πρόληψη της διαφθοράς στην Ε.Ε. Η επιτακτικότητα αυτού του προγράμματος προκύπτει από το γεγονός ότι η * Ερευνητικό πρόγραμμα που εγκαινίασε ο γραφών, ο οποίος μετέχει και στη διαχείρισή του. Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε επιτυχώς στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Πανεπιστήμιο της Konstanz διαπραγματεύεται με την Επιτροπή την τελική μορφή σύμβασης έρευνας για την περίοδο 01/2006 έως 12/2008. Στο πρόγραμμα μετέχουν: 1) το Πανεπιστήμιο της Konstanz, Γερμανία: Καθηγητές Hans-Georg Soeffner, Dirk Tänzler και Άγγελος Γιαννακόπουλος 2) Πανεπιστήμιο του Tübingen: Καθηγητής Κωνσταντίνος Μόρας 3) Κέντρο Ελεύθερων Στρατηγικών, Βουλγαρία: Dr. Daniel Smilov, Rashko Dorosiev, M.A. 4) Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Ποιότητα της Ζωής (Ρουμανική Ακαδημία), Ρουμανία: Καθηγητής loan Marginean και Iuliana Precupetu, M.A. 5) Πανεπιστήμιο Galatasaray, Τουρκία: Καθηγητής Ahmet Insel, Zeynep Sarlak, M. A., Esat Bozyigit, M.A., Serdar Semen, M.A. 6) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα: Καθηγητής Παναγιώτης Καρκατσούλης και Καθηγήτρια Έφη Λαμπροπούλου. Μια επιπλέον συμμετοχή αφορά το Πρόγραμμα Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Κολεγίου St. Antony του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, προκειμένου να προστεθεί στο σχέδιο του προγράμματος και η Μ. Βρετανία. ** Καθηγητής Ιστορίας και Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινών ιολογίας, Πανεπιστήμιο της Konstanz. Επιστήμη και Κοινωνία Τεύχος

2 148 Αγγελος Γιαννακόπουλος διαφθορά μπορεί ενδεχομένως να καθυστερήσει σημαντικά τη διαδικασία διεύρυνσης και ολοκλήρωσης της κοινότητας, ακόμη και να απειλήσει τον ίδιο τον πυρήνα της έννοιας της κοινωνικής ειρήνης. Οι πολιτικές πρόληψης που έχουν αναπτυχθεί από την Ε.Ε. και έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα σε διάφορα κράτη-μέλη χαρακτηρίζονται γενικώς από νομοθετικά, διοικητικά και αστυνομικά μέτρα. Αυτά βασίζονται σε έναν ορισμό για την πρόληψη της διαφθοράς που αναπτύχθηκε σε πολιτικούς και διοικητικούς θεσμούς και γι αυτό η εφαρμογή τους στηρίζεται σε μια από πάνω προς τα κάτω διαδικασία. Το ερευνητικό πρόγραμμα δεν σκοπεύει να διενεργήσει έρευνα για τη φύση της διαφθοράς ως τέτοιας, αλλά μάλλον εξετάζει τις αντιλήψεις για τη διαφθορά των πολιτικών και διοικητικών υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων, σε συγκεκριμένες περιοχές και κουλτούρες τις αντιλήψεις περί διαφθοράς των δρώντων παραγόντων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποικίλους θεσμούς και αρχές και, πάνω απ όλα, των πολιτών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ξεκινά από την υπόθεση ότι οι σημαντικά διαφοροποιημένες αντιλήψεις για τη διαφθορά, όπως έχουν καθοριστεί από τις πολιτισμικές προδιαθέσεις κάθε περίπτωσης, επηρεάζουν σημαντικά την αντίστοιχη επίγνωση του προβλήματος σε κάθε χώρα και, κατά συνέπεια, την επιτυχία οιωνδήποτε προληπτικών μέτρων. Για τον λόγο αυτόν το πρόγραμμα ερευνά τη συνάρθρωση μεταξύ των θεσμοποιημένων πολιτικών πρόληψης και του πώς αυτές γίνονται αντιληπτές στην καθημερινή πρακτική, καθώς επίσης και το πώς χειρίζονται, ως αποτέλεσμα αυτού, το θέμα της διαφθοράς οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Σε ένα τελικό στάδιο το ερευνητικό πρόγραμμα σκοπεύει να κάνει συγκεκριμένες υποδείξεις για την αναπροσαρμογή αυτής της συνάρθρωσης και να ερευνήσει ποιος είναι ο ρόλος που παίζουν τα MME σε αυτή τη διαδικασία σε κάθε χώρα. Αναλυτικοί στόχοι του ερευνητικού προγράμματος Ο στόχος αυτού του κοινωνιολογικού ερευνητικού προγράμματος είναι να εμβαθύνει τη γνώση του φαινομένου της διαφθοράς στις χώρες που προσδιορίστηκαν παραπάνω. Για να το επιτύχει αυτό θα ακολουθήσει μια δίκρανη γραμμή έρευνας: Οι στόχοι του προγράμματος είναι τόσο οι προϋποθέσεις σε επίπεδο βασικών παραδοχών των έμπειρων συστημάτων [expert systems] όσο και οι κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες υπό τις οποίες τα συστήματα αυτά

3 Η διαφθορά ως πρόβλημα κουλτούρας 149 τίθενται σε ισχύ. Η πρώτη και η δεύτερη εμπειρική φάση του προγράμματος εστιάζουν στην ανακατασκευή των πολιτιστικών προτύπων στα οποία εδράζονται οι αντιλήψεις περί διαφθοράς των θεσμικών παραγόντων (πολιτικών, δικαστικών και αστυνομικών δυνάμεων), των μηχανισμών πολλαπλασιασμού και διάδοσης (με'σα μαζικής ενημε'ρωσης κ.λπ.) καθώς επίσης και εκείνων των ομάδων στις οποίες στοχεύουν τα προληπτικά μέτρα στις υπό μελέτη χώρες. Τα έμπειρα συστήματα θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της πρώτης εμπειρικής φάσης του προγράμματος μέσω μιας κοινωνιολογικής ανάλυσης κειμένων. Στη δεύτερη εμπειρική φάση θα διεξαχθούν συνεντεύξεις με άτομα ενεργά σε θεσμούς και στην κοινωνία πολιτών -συμπεριλαμβανομένων και εκπροσώπων των MME- τα οποία καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της διαφθοράς. Μέσω της ανάλυσης των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν κατ αυτόν τον τρόπο, θα ανακατασκευασθούν οι κοινοί ορισμοί για τη διαφθορά που ισχύουν στις αντίστοιχες χώρες. Στην τρίτη εμπειρική φάση, θα αναπτυχθούν στρατηγικές από κάτω προς τα πάνω για την πρόληψη της διαφθοράς, οι οποίες θα βασιστούν στα εμπειρικά ευρήματα των δύο πρώτων φάσεων. Οι στρατηγικές αυτές θα χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά στα υπάρχοντα έμπειρα συστήματα -τα οποία, επί του παρόντος, περιορίζονται σε μια από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση- για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους. Οι υπάρχουσες πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης εντός της δεδομένης κοινωνίας ( έμπειρα συστήματα ) θα υποβληθούν σε συστηματική ανάλυση των ισχυρών και των αδύνατων σημείων τους. Με βάση τα ευρήματα των τριών φάσεων θα περιγραφούν τα σημεία εκκίνησης για την αναθεώρηση των υπαρχόντων έμπειρων συστημάτων. Στην καταληκτική φάση του ερευνητικού προγράμματος αυτά θα συζητηθούν με εκείνους που διαμορφώνουν τις πολιτικές, στο πλαίσιο ενός διαδραστικού εργαστηρίου μεταξύ ακαδημαϊκών και ειδικών, και τα συμπεράσματα θα εφαρμοστούν στον σχεδίασμά νέων πολιτικών πρόληψης. Οι κοινοί ορισμοί για τη διαφθορά οι οποίοι θα έχουν ανακατασκευασθεί στις τρεις πρώτες φάσεις, θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερομένους, φέρνοντας σε επαφή αυτούς που συνεργάζονται στο ερευνητικό πρόγραμμα με εκείνους που λαμβάνουν πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς στη δημόσια σφαίρα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με βάση τη συζήτηση γι αυτό το συγκεκριμένο θέμα, το ερευνητικό πρόγραμμα θα υπο

4 150 Αγγελος Γιαννακόπονλος κινήσει την ανάπτυξη μιας κουλτούρας κοινωνίας πολιτών στις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό. Επιπλέον, το πρόγραμμα προσπαθεί να δώσει έμφαση στον ρόλο των MME για την πρόληψη της διαφθοράς. Το πρόγραμμα ξεκινά με την υπόθεση ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικο-κοινωνικών δομών. Στις δημοκρατικές κοινωνίες τα μέσα αυτά λειτουργούν κυρίως ως διαβιβαστές κοινωνικής γνώσης στο κοινό. Πάνω σε αυτή τη βάση, οι ομάδες που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα από κάθε χώρα, θα διερευνήσουν την ειδική φύση και έκταση της κάλυψης της διαφθοράς από τα MME, για να εξακριβώσουν κατά πόσο το κοινό είναι πληροφορημένο και κάτω από ποιες συνθήκες επιτυγχάνεται αυτή η πληροφόρηση. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα σκοπεύει να εγκαινιάσει έναν δημόσιο διάλογο για τη διαφθορά και την πρόληψή της. Λόγοι για τους οποίους τέθηκαν οι συγκεκριμένοι στόχοι Ορισμοί της διαφθοράς Πρώτον, οι κοινωνικές επιστήμες δεν έχουν ακόμη αναπτύξει έναν σαφή ορισμό του φαινομένου το οποίο περιγράφεται ως διαφθορά. Το έλλειμα αυτό απεικονίζεται στην τελείως ασυ στη ματοπο ίητη διάκριση των Alemann και Kleinfeld (Alemann/Kleinfeld 1992, Benz/Alemann/Seibel 1992) μεταξύ της διαφθοράς ως α) έκφρασης κοινωνικής κατάρρευσης, β) αποκλίνουσας συμπεριφοράς, γ) λογικής ανταλλαγής, δ) συστήματος μετρήσιμων αντιλήψεων και ε) σκιώδους πολιτικής. Εάν συγκρίνουμε διάφορες κουλτούρες, ερχόμαστε αντιμέτωποι με διαφορετικές κοινές στάσεις απέναντι στη διαφθορά. Η ακόλουθη μεθοδολογική διάκριση είναι σημαντική για τη μεθόδευση του προγράμματος: εξαιτίας των επαγγελματικών τους αρμοδιοτήτων, οι θεσμικοί δρώντες -π.χ. ειδικοί της πολιτικής και της διοίκησης- τείνουν να υποστηρίζουν τους επονομαζόμενους από πάνω προς τα κάτω ορισμούς. Επιπροσθέτως υπάρχουν και από κάτω προς τα πάνω ορισμοί για τη διαφθορά, οι οποίοι δεν είναι απαραιτήτως συμβατοί με τους προηγούμενους και χρησιμοποιούνται συνήθως στην καθημερινή ζωή του πληθυσμού, καθώς επίσης και στις επίσημες συζητήσεις των ειδικών.

5 Η διαφθορά ως πρόβλημα κουλτούρας 151 Η σχέση μεταξύ κουλτούρας και διαφθοράς Η κοινωνιολογική προσέγγιση του ερευνητικού προγράμματος ερείδεται στην υπόθεση ότι τα κοινωνικά γεγονότα αντιπροσωπεύουν λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα, με άλλα λόγια είναι κοινωνικε'ς κατασκευές (Berger/Luckmann 1989). Και η διαφθορά επίσης, από την κοινωνιολογική οπτική, αντιπροσωπεύει μια λύση σε ένα κοινωνικό πρόβλημα, ανεξάρτητα από το πώς αξιολογείται η επίδραση που ενδεχομένως έχει στα ήθη και την αποτελεσματικότητα της κοινωνίας, καθώς επίσης και σε πολλούς άλλους τομείς. Συνεπώς, η αποστολή μας είναι να προσδιορίσουμε τι είναι αυτό που υποκινεί τους ανθρώπους να επιλέγουν μια διεφθαρμένη και παράνομη διαγωγή. Τα κίνητρα και οι αιτίες οι οποίες δρουν υποστηρικτικά προς μια διεφθαρμένη διαγωγή έχουν τις ρίζες τους τόσο στις σύγχρονες συνθήκες όσο και σε μακράς διάρκειας κοινωνικο-πολιτισμικές αντιλήψεις. Και οι δύο αυτοί παράγοντες θα αποτυπωθούν μέσω της κοινωνιολογικής ανάλυσης. Οι κοινωνικές συνθήκες δεν καθορίζονται απαραιτήτως με αντικειμενικό τρόπο, αλλά αντιθέτως σχηματοποιούνται μέσα από υποκειμενικούς ορισμούς της κατάστασης οι οποίοι μεταδίδονται πολιτισμικά και γι αυτό διαφέρουν όχι μόνο από κοινωνία σε κοινωνία αλλά, επίσης, από το ένα κοινωνικό περιβάλλον στο άλλο. Η κουλτούρα μιας κοινωνίας εφοδιάζει τα μέλη της με ένα σώμα γνώσης εντός του οποίου διασώζονται τυποποιημένοι ορισμοί για κοινές καταστάσεις και τρόποι κατάλληλοι ώστε να βρεθούν λύσεις σε αυτές σε κάθε περίπτωση (Soeffner 1989). Αυτή η γνώση προσανατολισμού, συμπυκνωμένη ως κουλτούρα κοινή σε όλα τα μέλη της κοινωνίας, βρίσκεται στη βάση των αντιληπτικών προτύπων των δρώντων και εκφράζεται μέσω αυτών. Ο ανεπιφύλακτος τρόπος με τον οποίο τα μέλη μιας δεδομένης κοινωνίας χρησιμοποιούν το απόθεμα της πολιτισμικής τους γνώσης, αντιπροσωπεύει σε σημαντικό βαθμό την κεντρική εγγύηση σταθερότητας στη συγκεκριμένη κοινωνία (Knoblauch/Raab/Schnettler 2002). Αυτά τα πολιτισμικά δεδομένα κοινής λογικής βρίσκονται σε κρίση σε ιστορικές συνθήκες κοινωνικής αλλαγής, όπως αυτή η οποία συμβαίνει τώρα στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης ως μέρος της μετά-σοσιαλιστικής διαδικασίας μετασχηματισμού και της έ νταξής τους στην Ε.Ε. -η οποία αντιπροσωπεύει το ισοδύναμο μιας διαδικασίας εκσυγχρονισμού. Η κοινωνία αντιμετωπίζει τις νέες ιδέες ως διαταραχές, οι οποίες επιβάλλονται εξωτερικά από την επερχόμενη τάξη, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται όσοι δρουν σύμφωνα με αυτές τις νέες ιδέες ως ανοίκειες και αλλότριες δυνάμεις (Tänzler 1999, èopic 2004,

6 152 Αγγελος Γιαννακόπουλος Svob-Dokió 2004). Για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους απέναντι στην εμπειρία αλλοτρίωσης την οποία επιφέρει η διαδικασία εκσυγχρονισμού, τα μέλη της κοινωνίας διατηρούν τις παλαιότερες αντιλήψεις περί τάξης οι οποίες τους υπόσχονται οικειότητα και ασφάλεια. Αυτή η φαινομενικά παθητική απροθυμία να εγκαταλείψουν την προηγούμενη τάξη, η οποία ονομάζεται πολιτισμική υστέρηση στις διαδικασίες της κοινωνικής αλλαγής, εμπεριέχει στην ουσία μια ενεργητική συνιστώσα. Ο επίμονος δογματισμός και η αντίσταση η οποία επιδεικνύεται απορρέει από το γεγονός ότι η ταυτότητα αυτών των ανθρώπων είναι μέρος του αποθέματος πολιτισμικής γνώσης η οποία προσδιορίζει την κοινωνική τους τάξη. Η συμπεριφορά τους δεν πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη, καθώς με την παραίτησή τους από τις ιδέες αυτές, θα διακινδύνευαν την απώλεια της ταυτότητάς τους. Επιπλέον, αυτή η απώλεια του εγώ δεν απειλεί μόνο τη συμβολική και ηθική ταυτότητα ενός ατόμου -προκαλώντας έτσι τον κίνδυνο της απώλειας νοήματος - αλλά θέτει επίσης σε κίνδυνο την κοινωνική του/της ταυτότητα, η οποία, στο πλαίσιο του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας, εφοδιάζει την ατομική ύπαρξη με μια σταθερή θεμελίωση. Η σχέση μεταξύ θεσμών, κοινωνίας πολιτών και πολιτικών κατά της διαφθοράς Η αρχή η οποία οδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η νεωτερικότητα, π.χ. η ανάπτυξη και υλοποίηση ορθολογικών και κοινωνικά δίκαιων διαδικασιών σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Αυτή η καθοδηγητική αρχή εκφράζεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς του συντάγματος και της έννομης τάξης, στην ελεύθερη οικονομία της αγοράς και στο κράτος πρόνοιας. Τα οφέλη αυτών των επιτευγμάτων, δηλαδή η άνοδος της ευημερίας για τον πληθυσμό της Ε.Ε., η αύξηση των κοινωνικών ευκαιριών καθώς επίσης και η μείωση των κινδύνων που απειλούν την ζωή των ανθρώπων, είναι προφανή για τη μεγάλη πλειονότητα στις κοινωνίες των υποψήφιων κρατών. Για την ακρίβεια, αυτά είναι που κάνουν την ένταξη στην Ε.Ε. τόσο ελκυστική για τα κράτη που δεν είναι μέλη. Αντιθέτως, οι πνευματικοί και πολιτισμικοί παράγοντες οι οποίοι αποτελούν την προϋπόθεση για να επιτύχει μια κοινωνία τη νεωτερικότητα, δεν είναι τόσο άμεσα προφανείς. Οι πληθυσμοί της Βόρειας και της Νότιας Ευρώπης τους έχουν εσωτερικεύσει μέσω μιας μακράς ιστορικής διαδικασίας. Οι εν δυνάμει νέοι πολίτες της Ε.Ε ζουν, σε έναν συγκεκριμένο βαθμό, σε κόσμους που δεν είναι συμβατοί με τις εν λόγω αρχές (Münch 1978). Επιπλέον οι θεσμοί αντιπροσωπεύουν μόνο το αντικειμενικό πλαίσιο της

7 Η διαφθορά ως πρόβλημα κουλτούρας 153 κοινωνικής δράσης, ενώ τα υποκειμενικά της κίνητρα αποτελούν τμήματα μιας οργανικής πολιτισμικής ενότητας. Η μεταφύτευση θεσμών οδηγεί εν μέρει σε μια ακρωτηριασμένη νεωτερικότητα η οποία είναι ξένη προς τον πληθυσμό μιας κοινωνίας. Αυτή η καινούργια νεωτερική θεσμική τάξη πρέπει να επικοινωνηθεί ως με'ρος της κουλτούρας της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Μόνο τότε αυτοί οι θεσμοί θα μπορέσουν να ριζιόσουν στο μυαλό και στη ζωή του πληθυσμού. Σε αντίθεση με τους θεσμούς οι οποίοι παρέχουν ευημερία και ασφάλεια, η κουλτούρα δεν είναι δυνατό να μεταφερθεί ούτε μπορεί να παραχθεί τεχνοκρατικά μέσω μιας από πάνω προς τα κάτω διαδικασίας. Μπορεί μόνο να αυτοπαραχθεί σε μια μακρά διαδικασία κοινωνικής μάθησης. Για τον λόγο αυτόν, το είδος της κοινωνικής μεταβολής το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της μεταφοράς θεσμών μπορεί να επιτευχθεί υπό μια τεχνολογική ή τεχνοκρατική έννοια μέσω μιας από πάνω προς τα κάτω διαδικασίας, ενώ η νεωτερικότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί κατ αυτόν τον τρόπο. Η νεωτερικότητα προκύπτει μέσω μιας αυτόνομης διαδικασίας μάθησης (Berger 1996). Οι πολιτικές και διοικητικές μετρήσεις προς αυτόν τον σκοπό πρέπει, επομένως, να συντονίσουν τις από πάνω προς τα κάτω διαδικασίες με αυτές οι οποίες εμφορούνται από την από κάτω προς τα πάνω λογική, αν θέλουμε οι πρώτες να είναι αποτελεσματικές. Οι θεσμοί και οι κώδικες επικοινωνίας πρέπει να αποκτήσουν μια εναρμονισμένη σχέση για να μην σταθούν εμπόδιο οι μεν στους δε, αλλά να εξασφαλίσουν μια αντανακλαστική αμοιβαία υποστήριξη. Ο μετασχηματισμός μιας κοινωνίας μέσω μιας χρονικά προσδιορισμένης μεταφοράς θεσμών, ακολουθείται από μια μακρά διαδικασία εκσυγχρονισμού η οποία συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερους κινδύνους και κατά την οποία, εντούτοις, οι κοινωνικοί δρώντες συνενώνονται ως ομάδα και δημιουργούν την κοινωνία πολιτών (Zapf 1990, Sterbling 1991). Η πραγματική διαδικασία εκσυγχρονισμού παρουσιάζεται στη δεύτερη φάση, π.χ. με την εσωτερίκευση του οικουμενικού, τις ουσιαστικές αντιλήψεις για την κοινωνία υπό το κράτος δικαίου όπως η δικαιοσύνη, η ισότητα, η κοινωνική ευθύνη και αλληλεγγύη, οι οποίες διασφαλίζουν τη λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών. Αυτή η φάση είναι πολύ κρίσιμη για τη διαδικασία διεύρυνσης και ολοκλήρωσης της Ε.Ε. Η ανάδυση του πολιτικά ώριμου πολίτη μετατρέπει ταυτόχρονα την πολιτική δημόσια σφαίρα σε κάτι το οποίο υπερβαίνει τα επιμέρους δίκτυα κοινωνικών σχέσεων, υποβάλλοντάς τα στον πολιτικό κανόνα, δηλαδή υποβάλλοντάς τα στην κοινή βούληση. Μόνο αν αυτός ο εκ των υστέρων εκσυγ

8 154 Αγγελος Γιαννακόπονλος χρονισμός είναι επιτυχής μπορεί η κοινωνική αλλαγή να έχει μια ευκαρία διαρκούς βιωσιμότητας. Κατά συνέπεια οι διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής όπως η διεύρυνση και ολοκλήρωση της Ε.Ε., βρίσκονται αντιμέτωπες με μια διπλή δυσκολία: να αγκιστρωθούν στα υπάρχοντα αντιληπτικά πρότυπα τα οποία έχουν εδραιωθεί στη δημόσια συνείδηση, προσαρμόζοντάς τα ταυτοχρόνως ώστε να ανταποκρίνονται στα κριτήρια της ορθολογικότητας. Μια κεντρική κατηγορία της ορθολογικότητας στις σύγχρονες κοινωνίες είναι η αρχή της δημόσιας σφαίρας και η διαφάνεια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στην πολιτική, οι οποίες διασφαλίζονται μέσω της ύπαρξης των επίσημων θεσμών. Η δημόσια σφαίρα, ως θεμελιώδης αρχή στις σύγχρονες κοινωνίες πολιτών, είναι διαμετρικά αντίθετη στη διαφθορά. Η διαφθορά συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες. Στη γκρίζα ζώνη μεταξύ του παραδοσιακού νεποτισμού ( σύστημα εκδουλεύσεων ) και τις μορφές εγκληματικότητας για την απόκτηση επιρροής και ίδιου οφέλους (από τα δίκτυα των παλιόφιλων μέχρι τις οργανώσεις του εγκλήματος ), οι αντιλήψεις των δρώντων δεν κάνουν διάκριση πλέον μεταξύ νόμιμου και παράνομου. Την ίδια στιγμή μειώνεται η εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Η εκτεταμένη διαφθορά που απαντάται στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην Τουρκία είναι δυνατό να ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα μιας διπλής κληρονομιάς, της παραδοσιακής προ-νεωτερικότητας και της σοσιαλιστικής αντι-νεωτερικότητας η οποία ακόμη διαμορφώνει τις συγκεκριμένες κοινωνίες. Αντιθέτως, συγκρίσιμες εξελίξεις στις χώρες της κεντρικής περιοχής της Ευρώπης με δυτικές παραδόσεις είναι πιθανότατα το αποτέλεσμα μετανεωτερικών διαδικασιών απομείωσηςτης διαφοροποίησης (Beck 2004). Η ενδυνάμωση των θεσμών από μόνη της δεν μπορεί να εγγυηθεί κάποια βιώσιμη αλλαγή αν οι δομές της κοινωνίας πολιτών δεν αναπτυχθούν σε μια παράλληλη διαδικασία. Ειδική γνώση και μέτρα κατά της διαφθοράς Οι εμπειρογνώμονες δρουν εντός νομικών και διοικητικών πλαισίων τα οποία δημιουργούν μια συγκεκριμένη, αν και περιορισμένη, οπτική του ζητήματος (Illich 1979). Παρόλα αυτά, με βάση την προσωπική τους εμπειρία, αυτοί οι ειδικοί και εμπειρογνώμονες κατέχουν γνώση η οποία δεν είναι δυνατό να εναρμονιστεί με αυτό το επίσημο πλαίσιο. Το πρόγραμμα σκοπεύει να συλλέξει και να δομήσει αυτή την προσωπική γνώση για να συμπλη

9 Η διαφθορά ως πρόβλημα κουλτούρας 155 ρώσει την επίσημη εμπειρία στην πρόληψη της διαφθοράς και να την εφαρμόσει με σκοπό τη βελτιστοποίηση των σχετικών μέτρων. Επιπλέον της συμβολής αυτής της επιπρόσθετης ειδικής γνώσης, η μελέτη έχει σχεδιαστεί ώστε να συλλέξει και να επικοινωνήσει και την κοινή γνώση των μη ειδικών στο θέμα της διαφθοράς. Στο τμήμα του προγράμματος που έχει σχεδιαστεί για την παραγωγή προτάσεων πολιτικής, σκοπεύουμε να καταστήσουμε αυτή την από κάτω προς τα πάνω οπτική (την κοινωνική προδιάθεση των απλών ανθρώπων) καρποφόρα, για τη δημιουργία επιπρόσθετης ειδίκευσης και την προετοιμασία πολιτικών πρόληψης. Ο τελικός στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ρυθμιστεί η επικοινωνία μεταξύ των ειδικών και των απλών ανθρώπου μέσω της ανάπτυξης μιας κοινής εννοιολόγησης. Οι ειδικοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι μετρήσεις των δικαστηρίων, της διοίκησης και της αστυνομίας επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των καθημερινών ανθρώπων μόνο σε περιορισμένη έκταση και η επιρροή αυτή λαμβάνει αντίθετη μορφή από αυτή που αρχικά επιδιωκόταν. Αυτό οφείλεται στις διαφορές μεταξύ αντιλήψεων και ενδιαφερόντων στον τρόπο δράσης των ειδικών και των μη ειδικών. Από τη σκοπιά των ειδικών η διαφθορά δεν είναι τίποτε άλλο από μια απόκλιση, μια εγκληματική συμπεριφορά η οποία δεν έχει κοινό σημείο επαφής με τις θεσμικές αξίες, και για τον λόγο αυτόν πρέπει να καταπολεμηθεί. Αντιθέτως, στην καθημερινή ζωή του μέσου ανθρώπου η διαφθορά μπορεί να αποτελεί μέρος της κοινωνικής τάξης που διασφαλίζει την ύπαρξή του, και να εμφανίζεται έτσι ως μια εκ των πραγμάτων κανονικότητα. Υπ αυτές τις συνθήκες η διαφθορά θα μπορούσε να μην θεωρηθεί καν εγκληματική. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί από το ευρύ κοινό ως ένα ευρύτατα διαδεδομένο και κοινωνικά ανεκτό επουσιώδες πταίσμα. Στην καθημερινή ζωή μιας κοινωνίας, η διαφθορά εμπλέκεται στα υπαρξιακά ενδιαφέροντα των ανθρώπων τόσο όσο η συνείδηση του δράστη αντιστέκεται και στις ορθολογικές αιτιάσεις αλλά και στη θεσμική επιβολή ποινής για τη διαφθορά. Οι δράστες θα παραιτηθούν από ένα παράνομο σύστημα κινήτρων μόνο αν αυτό αντικατασταθεί από ένα νόμιμο σύστημα επιβραβεύσεων το οποίο θα εγγυάται περισσότερα πλεονεκτήματα και, το πιο σπουδαίο, ασφάλεια. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέτρα κατά της διαφθοράς Τα MME αντιπροσωπεύουν, μαζί με τους κρατικούς θεσμούς και την

10 156 Αγγελος Γιαννακόπουλος κοινωνία πολιτών, μια πρόσθετη σημαντική ομάδα δρώντων στη μάχη κατά της διαφθοράς. Το πρόγραμμα επιχειρεί να υποστηρίξει τη συστηματική ενσωμάτωσή τους στα με'τρα πρόληψης και τις πολιτικε'ς του κράτους και της κοινωνίας πολιτών. Στις σύγχρονες κοινωνίες, οι πολιτισμικές ιδέες και αρχές διαδίδονται γενικώς δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Για τον λόγο αυτόν, το πώς αντιλαμβάνεται η κοινωνία τη διαφθορά και το κατά πόσο αυτή μπορεί να προληφθεί εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται στα MME. Επιπλέον, στις σύγχρονες κοινωνίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απαρτίζουν τη δημόσια σφαίρα, συμβάλλοντας έτσι στην ικανότητα της κοινωνίας να αστυνομεύσει τον εαυτό της (Peters 2003). Με αυτά τα δεδομένα, το πρόγραμμα διερευνά: α) τον τρόπο και την έκταση με την οποία η διαφθορά παρουσιάζεται στα MME και β) τη λειτουργία τους στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη δημιουργία μιας δημόσιας σφαίρας στην πολιτική και την κοινωνία πολιτών και τη συνεισφορά τους στην αντίστοιχη ικανότητα της κοινωνίας να αστυνομεύσει τον εαυτό της. Πέραν αυτού, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λειτουργούν ως η εγγύηση για τη δημοκρατική αρχή της διαφάνειας. Κατά συνέπεια, έχουν έναν ουσιαστικό ρόλο ως προς το πώς καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η διαφθορά. Η διαφθορά συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες ( η σκιώδης οικονομία ) και, κατά συνέπεια, έρχεται σε αντιδιαστολή με τη θεμελιώδη αρχή ότι οι αποφάσεις και οι συναλλαγές πρέπει να είναι ορατές ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κρατικοί θεσμοί απολαμβάνουν τη συναινετική δημόσια νομιμοποίηση η οποία απαιτείται εντός της δημοκρατικής τάξης (Stapenhurst 2000). Η δημόσια σφαίρα, όπως συγκροτείται δια των MME, είναι μαζί με το νομικό σύστημα και τη δίωξη του εγκλήματος, ο τρόπος αυτοαστυνόμευσης της κοινωνίας πολιτών και το πιο αποτελεσματικό μέσο πρόληψης ενδεχόμενης διεφθαρμένης συμπεριφοράς, και ως εκ τούτου αντιμάχεται τη διαφθορά ως ένα σκιώδες φαινόμενο. Η ικανότητα της κοινωνίας πολιτών να ελέγξει την εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών οι οποίες πρέπει να διέπουν τη δημόσια δράση, δεν επιδρά εκ των υστέρων, αλλά επιβάλλει κυριόσεις και προλαμβάνει ενδεχόμενες διεφθαρμένες συμπεριφορές ενόσω αυτές ακόμη διαμορφώνονται σε εκείνα τα πεδία της κοινωνίας στα οποία τα κρατικά όργανα δεν έχουν πρόσβαση. Όσο μεγαλύτερη είναι η δημόσια σφαίρα μιας κοινωνίας, π.χ. το επίπεδο γνώσης που έχει η κοινωνία πολιτών για το συγκεκριμένο θέμα, τόσο θα μειώνεται η κλίση προς διεφθαρμένες πρακτικές.

11 Η διαφθορά ως πρόβλημα κουλτούρας 157 Χώρες οι οποίες νπάκεινται σε ανάλυση Το πρόγραμμα ερευνά τις απόψεις οι οποίες παρουσιάστηκαν παραπάνω με'σω μιας διεθνούς σύγκρισης η οποία εμπεριέχει τις κοινωνίες σε μετάβαση της νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Τουρκία και τα νεωτερικά δυτικά συστήματα, τα οποία αντιπροσωπεύονται από τη Γερμανία και την Ελλάδα. Η πρωταρχική εστίαση της έρευνας είναι οι υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες. Το φαινόμενο της διαφθοράς σε αυτές αντιπροσωπεύει μια πραγματική απειλή στις προσπάθειές τους να προσαρμόσουν τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά τους συστήματα στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η Γερμανία και η Ελλάδα, οι οποίες είναι κράτη-μέλη, περιλαμβάνονται στη μελέτη ως μέτρο σύγκρισης. Η Γερμανία επιλέχθηκε γιατί είναι γνωστή για την ιστορικά μακρά παράδοση ορθολογικής γραφειοκρατίας και νομικών δομών, αλλά έχει επίσης, τα τελευταία χρόνια, βρεθεί αντιμέτωπη με έναν αριθμό περιπτώσεων διαφθοράς σε διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας. Κατά κάποιο τρόπο, αντιπροσωπεύει τη θεσμική αντίστιξη στις μετα-σοσιαλιστικές χιορες με τις αυταρχικές παραδόσεις και, συνεπώς, τις λιγότερο ορθολογικές διοικητικές πρακτικές και νομικές παραδόσεις, οι οποίες εξακολουθούν να υποφέρουν από την πολιτισμική κληρονομιά του πρόσφατου παρελθόντος τους. Εντούτοις, και στη Γερμανία, εξακολουθούν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας περιπτώσεις διαφθοράς με εμφανώς αυξανόμενη συχνότητα (Dolata/Schilling 2004, Leyendecker 2004). Ο γερμανικός τομέας διαφθοράς εξακολουθεί να εξαπλώνεται (Bannenberg/Schaupensteiner 2004). Συμφωνίες συμβούλων, εκθέσεις ιδιωτών ειδημόνων, προμήθειες και ανταλλαγή αμοιβαίων εξυπηρετήσεων είναι μερικές από τις μορφές διαφθοράς οι ο ποίες καταγράφονται συχνότερα σε αυτή τη χώρα. Η Ελλάδα, η οποία είναι μέλος της Ε.Ε. για περισσότερο από είκοσι χρόνια, μπορεί σε έναν βαθμό να θεωρηθεί ότι μοιράζεται τις ασυνεχείς πολιτικές και κοινωνικο-πολιτισμικές παραδόσεις της Ανατολικής Ευρώπης, αν και αυτό συμβαίνει επί τη βάσει μιας διαφορετικής ιστορικής εμπειρίας (Diamandouros 2000). Το έ ντονο χαρακτηριστικό του πολιτικού συστήματος της χώρας στο παρελθόν ήταν η ύπαρξη πελατειακών πολιτικών δικτύων τα οποία υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Η ύπαρξη των δικτύων αυτιύν μαρτυρεί την κάθετη δομή της πολιτικής οργάνωσης και την εσκεμμένη προσπάθεια των πολιτικών ελίτ να διατηρήσουν τους πολίτες σε μια κατάσταση πολιτικής ανωριμότητας. Πάνω απ όλα αναδεικνύουν το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη μιας ενεργού κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα η οποία θα μπορούσε να παρεμβαίνει στην καταπολέμηση της διαφθοράς: την ελλιπή, ανεπαρκή ταύτιση των

12 158 Αγγελος Γιαννακόπουλος πολιτών με τους κανόνες της ίδιας της κοινωνικής τους ολοκλήρωσης (Giannakopoulos 2005). Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη ότι στο κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο αναφοράς η διαφθορά αποτελεί τμήμα της καθημερινής πρακτικής. Αν και η κατάσταση έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των διαδικασιιόν της Ε.Ε., η διαφθορά εξακολουθεί εντούτοις να αντιπροσωπεύει ένα σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα. Δυνητικές επιπτώσεις του ερευνητικού προγράμματος Εφόσον ο πρωταρχικός του στόχος είναι η ανάλυση των αντιληπτικών προτύπων τα οποία καθορίζουν τις κοινές στάσεις απέναντι στη διαφθορά, το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει επίκαιρη πληροφορία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για τη βελτίωση των υπαρχουσιόν εθνικών και διεθνών πολιτικών κατά της διαφθοράς. Άπαξ και προσδιοριστούν τα μοντέλα αντίληψης που αφορούν τη διαφθορά, μπορούν να εισρεύσουν αμέσως σε εκείνες τις πλευρές των πολιτικών για την πρόληψη της διαφθοράς που αποσκοπούν στη μετατροπή της δημόσιας νοοτροπίας σε σύννομη συμπεριφορά μέσω της προώθησης διαδικασιών μάθησης. Ενόψει των ριζικών αλλαγών οι οποίες συμβαίνουν στη νοτιοανατολική Ευρώπη στη σχέση μεταξύ κράτους, αγοράς και κοινωνίας, η ενημέρωση και η γνώση μας για τις κοινωνικές αντιλήψεις σχετικά με τις διεφθαρμένες πρακτικές αποκτά μεγάλη σημασία. Εάν κατέχουμε αυτή την ενημέρωση και γνώση, θα μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των νομοθετικών και δικαστικών δράσεων ενάντια στη διαφθορά. Οι χειροπιαστές συνέπειες των ευρημάτων του προγράμματος μπορούν να αξιολογηθούν αποτελεσματικά κατά τον βαθμό που αποκαλύπτουν ορισμένες δυσλειτουργίες, οι οποίες όχι μόνο έχουν σαν αποτέλεσμα την αδιαφάνεια κατά τη λήψη των αποφάσεων, αλλά επίσης οδηγούν σε αναπτυξιακά αδιέξοδα και κοινωνική και πολιτική αστάθεια. Αυτό, με τη σειρά του, έχει ευθεία συνέπεια στις πιθανότητες των ευρωπαϊκών χωρών να επιτύχουν την ολοκλήρωση, διότι το οικονομικό χάσμα ή η πολιτισμική υστέρηση που απορρέουν από συμπεριφορές αποκλίνουσες από τα νόμιμα πρότυπα, βρίσκονται σε έντονη αντίθεση με τις προσπάθειες της Ε.Ε. να εγκαθιδρύσει μια ενοποιημένη οικονομική, νομισματική και εμπορική σφαίρα. Αν εξεταστούν προσεκτικά, οι αντιλήψεις για τη διαφθορά κατέχουν μια κεντρική θέση στο πλαίσιο του αξιακού συστήματος μιας δεδομένης κοινωνίας, γιατί επηρεάζουν οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και ηθικές συμπε

13 Η διαφθορά ως πρόβλημα κουλτούρας 159 ριφορές. Για τον λόγο αυτόν, μέσω της ανάπτυξης της γνώσης μας για τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των αντιλήψεων για τη διαφθορά, των κοινωνικών αξιών και της οικονομικής και πολιτικής συμπεριφοράς, το πρόγραμμα μπορεί να συνεισφέρει σε διάφορα επίπεδα στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων κατά της διαφθοράς: σε σχέση με τις πολιτικές της Ε.Ε. για την ολοκλήρωση και την εναρμόνιση, τα ευρήματα του προγράμματος μπορούν να δείξουν σε ποια έκταση οι πολίτες μιας χώρας αντιλαμβάνονται τις ευρωπαϊκές προσπάθειες να εγκαθιδρυθεί το νομικό πλαίσιο του κοινοτικού κεκτημένου ως μια μεταρρύθμιση επιβαλλόμενη εκ των άνω, η οποία μερικώς μόνο παρέχει εγγυήσεις συμμόρφωσης, ή αν τις θεωρούν μια ουσιαστική βελτίωση που θα βοηθήσει, για παράδειγμα, να διαμορφωθούν και να ενισχυθούν στάσεις οι οποίες μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν την υποψήφια χώρα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εάν αποδειχθεί ότι το νομικό και διοικητικό πλαίσιο του κοινοτικού κεκτημένου δεν είναι ακόμη αποτελεσματικό στη δημιουργία τέτοιων κοινωνικών προδιαθέσεων, οι οποίες θα χαλιναγωγήσουν την εξάπλωση των τάσεων προς διαφθορά, το πρόγραμμα θα συμπληρώσει τα ερευνητικά του ευρήματα με προτάσεις σχετικά με το ποια πρόσθετα μέτρα μπορούν να αναληφθούν για να συμπληρώσουν τις υπάρχουσες πολιτικές ολοκλήρωσης μέσω της σύγκλισης των κοινωνικοπολιτισμικών πλαισίων αναφοράς. Σε αυτή τη βάση, είναι δυνατό να συναχθούν από τα ερευνητικά ευρήματα μακροπρόθεσμες προοπτικές, οι οποίες θα αφορούν πιθανές ευρωπαϊκές στρατηγικές προς μια αποτελεσματική εκστρατεία κατά της διαφθοράς για την καταπολε'μηση ισχυρά θεμελιωμένων συμπεριφορών και κατεστημένων συμφερόντων αντιστρόφους, τα εμπειρικά θεμελιωμένα συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η διαφθορά γίνεται κοινωνικά αντιληπτή και αξιολογείται, μπορούν να ενσωματωθούν άμεσα στις εθνικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Θέτοντας αυτά τα συμπεράσματα σε συζήτηση με ειδικούς από την Ε.Ε., μη κυβερνητικές οργανώσεις και εθνικές αρχές οι οποίες ασχολούνται με τη διαφθορά, αυξάνεται η ενδεχόμενη επίδραση της γνώσης των ειδικών για τη διαφθορά με δύο τρόπους: από τη μια συμβάλλει στην απόκτηση μιας βαθιάς ανακεφαλαιωτικής επίγνωσης των συγκεκριμένων ελλείψεων της τρέχουσας διαχείρισης της καταπολέμησης της διαφθοράς, δεδομένου ότι πλευρές της αντίληψης της διαφθοράς οι οποίες δεν επηρεάζονται ή και ανθίστανται ακόμη στα διοικητικά μέτρα, ίσως δεν είχαν ληφθεί ως τώρα επαρκώς υπόψη από την άλλη, θεμελιώνει την

14 160 Αγγελος Γιαννακόπουλος προοπτική μιας μακροπρόθεσμης δράσης, καθώς υλοποιεί υπάρχουσες πολιτικε'ς με ρυθμιστικε'ς στρατηγικές οι οποίες ενσωματώνουν τα συγκεκριμένα πλαίσια αναφοράς των αντιλήψεων για τη διαφθορά σε κάθε μία χώρα. Η διεθνής μας έρευνα για τις αντιλήψεις σχετικά με τη διαφθορά, και οι πόροι που διατίθενται σε αυτή, διασφαλίζουν την εμβάθυνση, την επέκταση και την ενδυνάμωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής έρευνας, απαντώντας με τον τρόπο αυτό στην πρόκληση της ένωσης των ερευνητικών δυνάμεων των διαφορετικών ευρωπαϊκών κοινωνιών. Υπ αυτό το πρίσμα, το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει σημαντικά τις κοινωνίες στις οποίες εστιάζει, ειδικά επειδή ένας από τους πρωταρχικούς του στόχους είναι να παρέχει σε ένα μεγάλο εύρος παραληπτών εξειδικευμένη γνώση και να προωθήσει τον δημόσιο διάλογο πάνω στη βάση της εμπειρικά θεμελιωμένης έρευνας. Το πρόγραμμα συντονίζει τις μελέτες των περιπτώσεων συγκεκριμένων κρατών μέσα σε ένα συνεκτικό ερευνητικό πλαίσιο το οποίο εκμεταλλεύεται τη βαθιά γνώση η οποία αποκτάται μέσω των συμπληρωματικών ερευνητικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται στα συγκεκριμένα κράτη. Αναμένεται, επομένως, τα ευρήματά του να είναι υψηλής ποιότητας. Βιβλιογραφικές αναφορές Aleman, U. & Kleinfeld, R. (1992). Begriff und Bedeutung der politischen Korruption in der Politikwissenschaft στο: Benz A. & Seibel W. (επιμ.), Zwischen Kooperation und Korruption. Baden-Baden. Bannenberg, B. & Schaupensteiner, W. (2004). Korruption in Deutschland. Portrait eine Wachstumsbranche. Munich. Berger, P. & Luckmann, Th. (1989). Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt/Main Beck, U. (2004). Das kosmopolitische Europa. Gesellschaft und Politik in der zweiten Moderne. Frankfurt/Main Benz, A., Alemann U. Von & Seibel, W., επιμ. (1992). Zwischen Kooperation und Korruption. Abweichendes Verhalten in der Verwaltung. Baden-Baden Berger, J. (1996). Was behauptet die Modernisierungstheorie wirklich -und was wird ihr bloß unterstellt?, Leviathan 24/1: CIPE (Center for International Private Enterprises). Corruption in Bulgaria Threatens Social Stability στο: bulge28.htm

15 Η διαφθορά ως πρόβλημα κουλτούρας 161 Copie, V. (2004). Transition in Culture in Terms of Reconceptualizing the Role of the State, the Profession and Civil Society, erro: Culturelink, Cultural Transitions in Southeastern Europe, Council of Europe, Directorate General I-Legal Affairs. Department of Crime Problems: GRECO Group of States against Corruption: Evaluation Reports Della Porta, D. (1997). Democracy and Corruption in Europe. London. Diamandouros, N. (2000). Cultural dualism and political change in post-authoritarian Greece. Athens Dolata, U. & Schilling A., επιμ., (2004). Korruption im Wirtschaftssystem Deutschland. Jeder Mensch hat seinen Preis. Murnau am Staffelsee European Bank for Reconstruction and Development (1994). EC Phare Programme, Investors Environmental Guidelines: Bulgaria, Czech Republic and Slovak Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania. European Bank for Reconstruction and Development. London, Boston. Europäische Kommission (2004). Regelmäßiger Bericht über die Fortschritte Bulgariens auf dem Weg zum Beitritt 2004, Europäische Kommission (2004). Regelmäßiger Bericht über die Fortschritte Rumäniens auf dem Weg zum Beitritt 2004, Europäische Kommission (2004). Regelmäßiger Bericht über die Fortschritte Der Türkei auf dem Weg zum Beitritt 2004, European Commission. Activity Reports of the European Anti-Fraud Office of the Years European Commission. Communication from the Commission. Protecting the Communities financial interests. Fight against fraud. Action Plan for Giannakopoulos, An. (2005). Das politische System Griechenlands vor dem Hintergrund des Klientelsystems. Ein kritischer Rückblick, Südostforschungen, 1/2005. Glick, J. (1998). Κράτος και διαφθορά. Αθήνα. Illich, I. (1979). Entmündigung durch Experten. Reinbeck bei Hamburg Kelle, U., επιμ., (1995). Computer-aided qualitative data analysis. London. Knoblauch, H., Raab, J. & Schnettler B. (2002). Wissen und Gesellschaft. Grundziige der sozialkonstniktivistischen Wissenssoziologie Thomas Lu-

16 162 Αγγελος Γιαννακόπονλος ckmanns, erro: Th. Luckmann: Wissen und Gesellschaft. Ausgewählte Aufsätze Konstanz Kuckartz, U. (2005). Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten. Wiesbaden Kuckartz, U., Grunenberg, H. & Lauterbach, A., επιμ., (2004). Qualitative Datenanalyse: computergestützt. Wiesbaden. Leyendecker, H. (2004). Die Korruptionsfalle. Wie unser Land im Filz versinkt. Hamburg. Mayring, Cf. Ph. (2000). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim/Basel. Münch, R. (1978): Max Webers Anatomie des okzidenatlen Rationalismus. Eine systemtheoretische Lektüre, Soziale Welt, 31: OECD (2001). Convention on combating bribery of foreign public officials in international transactions, September 18. Prepared by the Policy Development and Review Department, International Monetary Fund. OECD (2003). Steps taken and planned future actions by pailicipating countries to ratify and implement the convention on combating bribery of foreign public officials in international business. Paris: OECD Publishing. OECD (2003). Guidelines and country experience managing conflict of interest in public service. Paris: OECD Publishing. Public Governance and Territorial Development Directorate, OECD. Country Factsheets Paris: OECD Publishing. OECD (2003). Fighting Corruption. What Role for Civil Society? The Experience of the OECD. Paris: OECD Publishing. Peters, B. (2003). The media s role: covering or covering up corruption, στο: Transparency International, Global Corruption Report SELDI: Corruption Indexes-Regional Corruption Monitoring in Albania, BiH, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Romania and Yugoslavia, South East Legal Development Initiative, Soeffner, H.-G. (1989). Auslegung des Alltags - Der Alltag der Auslegung. Zur wissenssoziologischen Konzeption einer sozialwissenschaftlichen Hermeneutik. Frankfurt/Main. Stapenhurst, R. (2000). The media s role in curbing corruption. World Bank Institute. Sterbling, A. (1991). Modernisierung und soziologisches Denken. Hamburg. Svob-Dokió, N. (2004). Cultural Contexts in Transition Processes, Culturelink, Cultural Transitions in Southeastern Europe, 7-19.

17 Η διαφθορά ως πρόβλημα κουλτούρας 163 Tänzler, D. (1998). Radikaler Umbruch und lange Dauer: Zur Rückkehr der Geschichte in Osteuropa am Fall der Tschechischen Republik, BISS public, 25/8: Tänzler, D. (1999). Der Tschechische Weg. Transformation einer Industriegesellschaft ( ). Frankfurt/Main. Transparency International (2001). New index highlights world wide corruption crisis, says Transparency International. Press Release, Transparency International (2002). Corruption perceptions index Berlin. Transparency International (2003). Corruption perceptions index Berlin. Transparency International (2004). Corruption perceptions index Berlin. World Bank (2000). Anticorruption in Transition: a contribution to the policy debate. World Bank (2003). The World Bank and anticorruption in Europe and Central Asia: enhancing transparency, voice and accountability. Zapf, W. (1990). Modernisierung und Modernisierungstheorien, Arbeitsgruppe Sozialberichterstattung, WZB papers, pp

Dr. Habil. Dirk Tänzler, Dr. Angelos Giannakopoulos 2. Πανεπιστήµιο του Tübingen: Dr. Dr. Konstadinos

Dr. Habil. Dirk Tänzler, Dr. Angelos Giannakopoulos 2. Πανεπιστήµιο του Tübingen: Dr. Dr. Konstadinos Το έγκληµα ως πρόβληµα κουλτούρας. Η συνάφεια µεταξύ των αντιλήψεων για τη διαφθορά και της πρόληψης του εγκλήµατος. Μια συγκριτική πολιτιστική µελέτη µεταξύ των κρατών µελών της Ε.Ε. και των κρατών µελών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες κατά τη διαδικασία ΣΠΕ: Πιθανά προβλήματα και προοπτικές

Συμμετοχικές Διαδικασίες κατά τη διαδικασία ΣΠΕ: Πιθανά προβλήματα και προοπτικές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Συμμετοχικές Διαδικασίες κατά τη διαδικασία ΣΠΕ: Πιθανά προβλήματα και προοπτικές Παναγιώτης Γετίμης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ορισμός Στρατηγικού Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ορισμός Στρατηγικού Έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ορισμός Στρατηγικού Έργου Οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 προβλέπουν πως τα έργα θα πρέπει να ενσωματώνουν μια στρατηγική διάσταση σύμφωνη με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: The nation, Europe and the world: Textbooks and Curricula in Transition

Τίτλος: The nation, Europe and the world: Textbooks and Curricula in Transition ACADEMIA ISSN, 2241-1402 http://hepnet.upatras.gr Volume 4, Number 1, 2014 BOOK REVIEW Τίτλος: The nation, Europe and the world: Textbooks and Curricula in Transition Συγγραφέας: Hanna Schlisser, Yasemin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΡΟΤΑΣΕΙς ΕΝΙΣΧΥΣΗς ΤΗς ΔΙΑΦΑΝΕΙΑς ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡ. ΓΙΩΤΑ ΠΑΣΤΡΑ, FAIA (ACAD), MIOEE ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟς

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.10.2015 COM(2015) 507 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του προγράμματος Pericles για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ MULTIPOL

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ MULTIPOL ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ MULTIPOL Υπεύθυνη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ομιλία στο συνέδριο Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF 7.6.2017 A8-0055/30 30 Αιτιολογική σκέψη B B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι προετοιμασίες για την προσχώρηση παρεμποδίζονται από την πολιτική πόλωση, τη βαθιά αμοιβαία καχυποψία και την

Διαβάστε περισσότερα

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION Professor Angelos Kotios Albania, November 2013 1 Αντικείμενο παρουσίασης Χαρακτηριστικά της περιοχής Λόγοι για την καθυστέρηση στην ενσωμάτωση τω

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 4: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

3η Ενότητα: Οδηγίες Προάσπισης της Ένταξης. στο Σχεδιασμό και στην Εφαρμογή Νόμων, Πολιτικών και Προγραμμάτων

3η Ενότητα: Οδηγίες Προάσπισης της Ένταξης. στο Σχεδιασμό και στην Εφαρμογή Νόμων, Πολιτικών και Προγραμμάτων EDAMAT Πρακτικός Οδηγός της Ευρωπαϊκής Δράσης για την Ένταξη της Διάστασης της Αναπηρίας (Μainstreaming) στις Πολιτικές και στις Πρακτικές 3η Ενότητα: Οδηγίες Προάσπισης της Ένταξης της Διάστασης της Αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 401 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ armaos@kethea.gr Προτεραιότητες & βασικά μεγέθη εκπαίδευσης 2 Η ΔΒΜ αποτελεί προτεραιότητα σε διεθνές επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

7118/16 ΘΚ/νκ 1 DG C 2A

7118/16 ΘΚ/νκ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7118/16 COVEME 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: με ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014

Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 Η διεθνής βιβλιογραφία διαπιστώνει την αντιπαράθεση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

7281/15 ΜΑΚ/νκ 1 DG C 2A

7281/15 ΜΑΚ/νκ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2015 (OR. en) 7281/15 COVEME 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Συμπεράσματα του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεσμικό Έλλειμμα και Πώς Μπορούμε να το Ξεπεράσουμε

Το Θεσμικό Έλλειμμα και Πώς Μπορούμε να το Ξεπεράσουμε Αριστείδης Ν. Χατζής Αν. Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών Το Θεσμικό Έλλειμμα και Πώς Μπορούμε να το Ξεπεράσουμε ALBA/ACG 25 Φεβρουαρίου 2014 Mancur Olson (1932-1998) Αγορά Θεσμοί Ελίτ 1 Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΝΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Το ευρωπαϊκό big-bang, η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Διακύβερνηση. Λίλιαν Μήτρου Επικ. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η Ηλεκτρονική Διακύβερνηση. Λίλιαν Μήτρου Επικ. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η Ηλεκτρονική Διακύβερνηση Λίλιαν Μήτρου Επικ. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Προς συζήτηση Να αντιληφθούμε τους ορισμούς Να συμφωνήσουμε στους στόχους. Για ποιους λόγους προωθείται η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 419 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του προγράμματος «Pericles 2020»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σπουδαστές, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Νέα πρότυπα ηγεσίας και επιχειρηματικότητας Προκλήσεις και προοπτικές Μαρία Αλεξίου Πρόεδρος Ελληνικό Δίκτυο για τη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Aθήνα, Ιούνιος 2013 Ένας κόσμος σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΘΑ ΙΙ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

ΚΘΑ ΙΙ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΘΑ ΙΙ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 1: Δομές και λειτουργίες της εκπαίδευσης-θεσμοθέτηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας Ηγεσία και Διοικηση Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας 1. Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως η έννοια της ηγεσίας δεν είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα

Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα Συνέδριο Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα Δρ. Μάρκος Λουκογιαννάκης Γενικός Διευθυντής Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 11 Μαρτίου 2015 Dr Geoff Kendall Sustainability and the Future of Business SEVBCSD

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου της Ευρώπης, Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας,

Κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου της Ευρώπης, Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Κ.Ε.Μ.Ε.Α) ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, Τεχνόπολη Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (ΠΣ Σ.Τ.Ξ.Ε.) στα θέματα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

στις οποίες διαμορφώθηκαν οι ιστορικοί και οι πολιτισμικοί όροι για τη δημοκρατική ισότητα: στη δυτική αντίληψη της ανθρώπινης οντότητας, το παιδί

στις οποίες διαμορφώθηκαν οι ιστορικοί και οι πολιτισμικοί όροι για τη δημοκρατική ισότητα: στη δυτική αντίληψη της ανθρώπινης οντότητας, το παιδί 160 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Τα δικαιώματα του παιδιού και οι συνέπειες της αναγνώρισής τους σε διεθνές επίπεδο αντιπροσωπεύουν μια τεράστια αλλαγή των αντιλήψεων και των νοοτροπιών για το παιδί, γεγονός που συνοδεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι κρίσεις δημιουργούν απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία και απαιτούν αποφάσεις προκειμένου οι επιπτώσεις τους να μην επεκταθούν ταχύτατα. Κάθε κρίση απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κοινωνιολογία

Οικονομική Κοινωνιολογία Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Εαρινό Εξάμηνο 2016-17 Οικονομική Κοινωνιολογία Διδάσκων: Δημήτρης Λάλλας Νέα Οικονομική Κοινωνιολογία Η νέα Οικονομική Κοινωνιολογία συντίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Δράσης για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας Παρασκευή 13/9/2013, 12.

Δήλωση Πολιτικής του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Δράσης για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας Παρασκευή 13/9/2013, 12. Δήλωση Πολιτικής του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Δράσης για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας Παρασκευή 13/9/2013, 12.00μμ Κυρίες και κύριοι, Κατά την παρουσίαση των μέτρων για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης.

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας με θέμα «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

14263/17 ΘΛ/νκ 1 DGG 2B

14263/17 ΘΛ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14263/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

δεν έχεις αλλάξει το δάσκαλο, είναι μάταια η προσπάθειά σου. Εάν αλλάξεις το

δεν έχεις αλλάξει το δάσκαλο, είναι μάταια η προσπάθειά σου. Εάν αλλάξεις το ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, «αν αλλάξεις όλα τα άλλα και δεν έχεις αλλάξει το δάσκαλο, είναι μάταια η προσπάθειά σου. Εάν αλλάξεις το δάσκαλο και τίποτα άλλο να μην αλλάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Προώθηση Πολίτικης για τη Βελτίωση της Λειτουργίας Υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ενήλικων Διευθυντική Περίληψη Σεπτέμβριος 2016 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ENA, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών Ζαλοκώστα 8, 2ος όροφος T enainstitute.org

ENA, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών Ζαλοκώστα 8, 2ος όροφος T enainstitute.org Ιδρυτική Διακήρυξη 1. 2. 3. Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών - ΕΝΑ ενεργοποιείται σε μια κρίσιμη για την Ελλάδα περίοδο. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νοµικό Τµήµα Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, 11 2 2004 Υπό : Ευσταθίας Αγγελοπούλου ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.2.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση Πολιτικής...3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το γενικότερο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ) που αποσκοπεί στην εδραίωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (06.10) (OR.en) 14552/11 SOC 804 JEUN 53 CULT 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ)

Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές Πολιτικές και η Ελληνική Εμπειρία (ΠΤΔΕ) Γιάννης Ρουσσάκης 15/3/2013

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ Στρατηγικό όραμα της CITES: ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 13.1, που υιοθετήθηκε στην 13 η

Συνδ Στρατηγικό όραμα της CITES: ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 13.1, που υιοθετήθηκε στην 13 η Συνδ. 14.2 Στρατηγικό όραμα της CITES: 2008-2013 ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 11.1, που υιοθετήθηκε στην 11 η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών (Gigiri, 2000), μέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη υιοθέτησε

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών» Δημοσιοποίηση της Δράσης Έργο ΕΤΕ 4.1/13 «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017.

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9602/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9451/1/17 REV 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COPEN

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα