ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΦΑΣΗ - Αντικείμενο του έργου και προκαταρκτικές εργασίες θεωρητικού και μεθοδολογικού χαρακτήρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΦΑΣΗ - Αντικείμενο του έργου και προκαταρκτικές εργασίες θεωρητικού και μεθοδολογικού χαρακτήρα"

Transcript

1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού» ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΦΑΣΗ - Αντικείμενο του έργου και προκαταρκτικές εργασίες θεωρητικού και μεθοδολογικού χαρακτήρα 1. Η οριστικοποίηση της μεθοδολογικής διαδικασίας και λειτουργικής κατασκευής του δορυφορικού πλαισίου προσέγγισης για τον τουρισμό στον Δήμο Χερσονήσου ( ΔΛΤ Χ) Βασική προϋπόθεση για την κατασκευή αξιόπιστων Δ.Λ.Τ. είναι η διάκριση των επιμέρους τύπων τουρισμού που πραγματοποιούνται σε μια χώρα ή μια περιφέρεια χώρας και η συνακόλουθη απόφαση ποιες από αυτές θα περιλαμβάνει αυτό το εθνικολογιστικό εργαλείο. Οι τύποι αυτοί, χαρακτηρίζονται και διακρίνονται σε σχέση με την ενέργεια της μετακίνησης του υποκειμένου - τουρίστα στο χώρο, όπως δείχνει ενδεικτικά και η ακόλουθη σχηματική παράσταση: Τύποι τουρισμού και ο προσδιορισμός τους στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου Ι. Εσωτερικός τουρισμός (Διενεργείται εντός της συγκεκριμένης χώρας, περιφέρειας ή περιοχής) ΙΙ. Εισερχόμενος τουρισμός (Διενεργείται εντός της συγκεκριμένης χώρας, περιφέρειας ή περιοχής) ΙΙΙ. Εξερχόμενος τουρισμός (Διενεργείται εκτός της συγκεκριμένης χώρας, περιφέρειας ή περιοχής) Οι τρεις παραπάνω βασικοί τύποι τουρισμού μπορεί να συνδυαστούν με διάφορους τρόπους σε σχέση με τον χώρο που ενεργοποιείται η τουριστική κατανάλωση και να συγκροτήσουν τις ακόλουθες σωρευτικές κατηγορίες τουρισμού : Εγχώριος τουρισμός (Domestic Tourism - DT) = Ι + ΙΙ. Εθνικός τουρισμός (National Tourism NT) = Ι + ΙΙΙ. Διεθνής τουρισμός ( International Tourism IT) = ΙΙ + ΙΙΙ 1

2 Λαμβάνεται υπόψη ότι ο τουρισμός, δεν αντιστοιχεί στην κλασσική έννοια παραγωγικού κλάδου ή βιομηχανίας, είναι μια έννοια που βασίζεται στη ζήτηση. Δεν είναι δηλαδή ο παραγωγός που παρέχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που προσδιορίζει τον τρόπο ταξινόμησης του τουρισμού, αλλά μάλλον ο καταναλωτής, δηλ. ο επισκέπτης. Σύμφωνα με το διεθνές μεθοδολογικό και εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΛΤ, η τυπική / αντιπροσωπευτική παραγωγή των χαρακτηριστικών καταστημάτων θα πρέπει να είναι ότι: Η δαπάνη του όποιου ιδιαίτερου εμπορεύματος/αγαθού αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μερίδιο της συνολικής τουριστικής δαπάνης, όπως για παράδειγμα οι μεταφορές (share-of-expenditure/demand condition) Η τουριστική δαπάνη αντιπροσωπεύει ένα αξιόλογο μερίδιο της συνολικής εγχώριας προσφοράς αυτού του αγαθού, όπως για παράδειγμα τα είδη ταξιδιού και αναμνηστικά (share-of-supply condition) Ενδεχομένως ένα προϊόν να πληρεί και τις δύο ανωτέρω συνθήκες, όπως είναι η περίπτωση των υπηρεσιών καταλύματος. Έτσι, ένας κλάδος που παράγει πρωτίστως για τουριστική παραγωγή και διάθεση, δεν αναιρείται ότι μπορεί να διαθέτει τα προϊόντα του τόσο σε επισκέπτες όσο και σε μη-επισκέπτες. Ταυτόχρονα, μπορεί να υπάρχει περίπτωση ένας κλάδος να παράγει ένα αγαθό, το οποίο παρά το ότι δεν είναι αγαθό τουριστικής ζήτησης, μπορεί να αγοραστεί και από επισκέπτες. Το ζήτημα αυτό αποτελεί ιδιαίτερο σημείο της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί. Συνεπώς η τουριστική βιομηχανία μπορεί να αποτελείται από δύο τύπους καταστημάτων ενός και του αυτού παραγωγικού κλάδου και μένει κατά περίπτωση να οριστεί ως προς το πότε και το πώς: από εκείνα τα καταστήματα τα οποία, λόγω της τυπικής / αντιπροσωπευτικής παραγωγής τους, αποτελούν μέρος των χαρακτηριστικών δραστηριοτήτων τουρισμού (π.χ. θερινά ξενοδοχεία διακοπών). από εκείνα τα καταστήματα τα οποία, λόγω των πελατών τους, αποτελούν μέρος της γενικότερης βιομηχανικής παραγωγής (π.χ. πώληση ειδών χειροτεχνίας). Μια αρχική προσέγγιση για το Δήμο Χερσονήσου έδωσε τα ακόλουθα στοιχεία επί αυτού του ζητήματος με βάση μια πρώτη χρήση των στοιχείων του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας Κρήτης και του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΕΟΤ, πράγμα που δείχνει και την «τουριστική χαρακτηριστικότητα» της οικονομίας του Δήμου Χερσονήσου. 1) Σύνολο Επιχειρήσεων στο Δήμο Χερσονήσου ) Σύνολο τουριστικά χαρακτηριστικών επιχειρήσεων

3 2:1 48% Από μεθοδολογική άποψη στη συγκρότηση του ελληνικού ΔΛΤ θα πρέπει να προσδιοριστεί ο συνδυαστικός τύπος τουρισμού που θα περιλαμβάνει το εν λόγω εργαλείο, πράγμα που αποτελεί το πλαίσιο των εργασιών των επομένων φάσεων του έργου. Προκειμένου δε να πραγματοποιηθεί μια λεπτομερής ανάλυση του ειδικού πεδίου παραγωγικής ή και καταναλωτικής δραστηριότητας - όπως ο ελληνικός τουρισμός γενικά αλλά και ιδιαίτερα στη Χερσόνησο - που να εξασφαλίζει ταυτόχρονα τη δυνατότητα υπολογισμού των βασικών σωρευτικών μεγεθών, το σημείο αφετηρίας είναι η ανάλυση των χρήσεων. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι π.χ. τα ακόλουθα: Ποιο είναι το ύψος της δαπάνης; Από ποιούς πραγματοποιήθηκε η δαπάνη; Ποιός εμπλέκεται στη δαπάνη; Ποιό είναι το αντικείμενο-προϊόν της δαπάνης; Η διαδικασία αυτή - δηλαδή ο υπολογισμός της τουριστικής δαπάνης - θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την ΕΣΥΕ και τη Δ/ση Εθνικών Λογαριασμών κυρίως όμως με τη Τράπεζα της Ελλάδος ( ΤτΕ ), χωρίς τη συμπαράσταση της οποίας και την αποδοχή της στη διάθεση των ετήσιων δεδομένων της Έρευνας Συνόρων, που εκτελούν με εντολή της οι εταιρίες ICAP & QUANTOS, θα είχαμε πολλές και ανυπέρβλητες δυσκολίες ολοκλήρωσης της μελέτης. Αναλυτικότερα, δείγμα αυτής της συνεργασίας είναι η ακόλουθη, μετά από επισταμένη επεξεργασία των πρόσφατων στατιστικών στοιχείων, πρώτη παρουσίαση των τουριστικών δεδομένων για την Κρήτη: Επεξεργασία: La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Προκειμένου να επιτευχθεί μια αξιόπιστη ανάλυση των χρήσεων, έπρεπε επίσης να ληφθεί μια απόφαση σχετικά με: Τα αγαθά και τις υπηρεσίες που είναι ειδικά (χαρακτηριστικά) για το πεδίο. Τις δραστηριότητες στις οποίες εντάσσεται ο σχηματισμός κεφαλαίου για το πεδίο και οι οποίες θα πρέπει να καταγραφούν. Οι μεταβιβαστικές πληρωμές (εάν υφίστανται) που είναι ειδικές στο πεδίο αυτό και οι οποίες θα πρέπει να καταγραφούν. 3

4 Η παρακολούθηση της λειτουργικής διασύνδεσης της τουριστικής ζήτησης με την, εντός των ορίων της οικονομίας υποδοχής (π.χ. Δήμος Χερσονήσου), εγχώρια προσφορά τέτοιων αγαθών και υπηρεσιών και η διερεύνηση και ανάλυση των επιδράσεων της συνακόλουθης προσφοράς στις άλλες οικονομικές δραστηριότητες, αποτελεί τον βασικό σκοπό προσέγγισης του δορυφορικού τύπου για τη περιοχή μελέτης. Μια άλλη σημαντική χρησιμότητα και συνακόλουθη στόχευση της προτεινόμενης μεθοδολογίας, η οποία επηρεάζει όλες σχεδόν επιλογές και παραδοχές του έργου, έχει σχέση με την έννοια της τουριστικής χαρακτηριστικότητας. Η έννοια αυτή εφαρμόζεται τόσο στους παραγωγούς (δραστηριότητες) όσο και στα προϊόντα που συγκροτούν την ετησίως διαμορφούμενη τουριστική κατανάλωση. Ως προς τους παραγωγούς, στα πλαίσια συγκρότησης των Δ.Λ.Τ. θα παρέχεται η δυνατότητα να προσδιορίζονται ως τουριστικά χαρακτηριστικές διάφορες ομάδες παραγωγικών μονάδων με βάση την εξάρτησή τους από ή / και τη σπουδαιότητα τους για την παραγωγή και διάθεση της τουριστικής κατανάλωσης και γενικά για τον τουρισμό. Στην περίπτωση των προϊόντων, η χαρακτηριστικότητα μπορεί να εξειδικεύεται ως προς εκείνα τα προϊόντα που θεωρούνται ως τυπικά- αντιπροσωπευτικά, των οποίων η κατανάλωση είναι αμιγώς τουριστική ή κύρια προϊόντα δραστηριοτήτων που ορίζονται ως συναφή με την πραγματοποίηση του τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι υπό την αιγίδα διεθνών φορέων (π.χ. Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, Διεύθυνση Στατιστικών Ηνωμένων Εθνών, Eurostat, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης κ.λ.π.) έχει πραγματοποιηθεί σημαντικό ερευνητικό έργο για τη διαμόρφωση ενός καταλόγου διεθνών συγκρίσιμων χαρακτηριστικών προϊόντων του τουρισμού (Internationally Comparable Tourism Characteristic Products) και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων που τα παράγουν ως κύριο προϊόν, χωρίς να περιορίζει την δυνατότητα ένταξης και άλλων αγαθών και υπηρεσιών στον κατάλογο των χαρακτηριστικών προϊόντων βάσει των προβαλλόμενων ιδιαιτεροτήτων μιας οικονομίας υποδοχής επισκεπτών (Country-Specific Tourism Characteristic Products). Ο πίνακας που ακολουθεί και που αποτελεί μια ενδεικτική πρωταρχική βάση ταξινομικής προσέγγισης προσδιορίζει την τυπολογία των τουριστικά χαρακτηριστικών προϊόντων και δραστηριοτήτων βάσει των διεθνών προτύπων για την τουριστική στατιστική και τους ΔΛΤ. Τουριστικά Χαρακτηριστικά Προϊόντα (καταναλωτικά) Τουριστικές Χαρακτηριστικές Δραστηριότητες (Τουριστικές Βιομηχανίες) 1. Υπηρεσίες καταλύματος για τους επισκέπτες 1. Δραστηριότητες στέγασης για τους επισκέπτες 2. Υπηρεσίες παροχής τροφίμων και ποτών 2. Δραστηριότητες παροχής τροφίμων και ποτών 3. Υπηρεσίες σιδηροδρομικής επιβατηγούς μεταφοράς 3. Σιδηροδρομική επιβατηγός μεταφορά 4. Υπηρεσίες οδικής επιβατηγούς μεταφοράς 4. Οδική επιβατηγός μεταφορά 4

5 5. Υπηρεσίες πλωτής επιβατηγούς μεταφοράς 5. Πλωτή επιβατηγός μεταφορά 6. Υπηρεσίες αεροπορικής επιβατηγούς μεταφοράς 6. Αεροπορική επιβατηγός μεταφορά 7. Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού μεταφορών 7. Ενοικίαση εξοπλισμού μεταφορών 8. Ταξιδιωτικά πρακτορεία και λοιπές υπηρεσίες κρατήσεων 8. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και λοιπών υπηρεσιών κρατήσεων 9. Πολιτιστικές υπηρεσίες 9. Πολιτιστικές δραστηριότητες 10. Υπηρεσίες άθλησης και αναψυχής 10. Δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής 11. Τουριστικά χαρακτηριστικά αγαθά της συγκεκριμένης χώρας-περιοχής μελέτης 11. Λιανικό εμπόριο τουριστικών χαρακτηριστικών αγαθών της συγκεκριμένης χώρας-περιοχής μελέτης 12. Τουριστικές χαρακτηριστικές υπηρεσίες της συγκεκριμένης χώρας-περιοχής μελέτης 12. Τουριστικές χαρακτηριστικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης χώρας-περιοχής μελέτης Ως προς το ζήτημα της ταξινόμησης της τουριστικά προκαλούμενης παραγωγής και των συναλλαγών που απορρέουν γι αυτήν, δηλαδή της χαρακτηριστικότητας παραγωγών και προϊόντων, το σύστημα των ενεργοποιούμενων Δ.Λ.Τ. σε διάφορες χώρες συγκλίνει στους ακόλουθους προσδιορισμούς-παραδοχές που θα ακολουθήσει και η προτεινόμενη μεθοδολογία: Εγχώρια-τοπική Παραγωγή: Η ακαθάριστη παραγωγή των αγοραίων παραγωγών περιορίζεται αυστηρά στους εγχώριους παραγωγούς και στην οικονομική επικράτεια. Η παραγωγή μπορεί να διασπαστεί / αναλυθεί σε κύρια και δευτερεύουσα παραγωγή. Εισαγωγές: Στοιχεία από εισαγωγές περιλαμβάνονται στις εγχώριες έννοιες. Υπηρεσίες: όπως πακέτα διακοπών μπορεί να συμπεριλαμβάνουν εισαγόμενα στοιχεία. Εισαγόμενα εμπορεύματα που πωλούνται άμεσα στους επισκέπτες χωρίς καμία επεξεργασία. Έτσι, η συνολική τουριστική προσφορά, σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία και τη λογική των Δ.Λ.Τ. προκύπτει απλά και μόνον ως σωρευτικό μέγεθος από το άθροισμα της χαρακτηριστικής εγχώριας παραγωγής και των αντίστοιχων εισαγωγών σε κλαδική συγκρότηση. Από την άλλη μεριά οι αγορές των τουριστών εντάσσονται, κατά πρώτο λόγο, σύμφωνα με την ταξινόμηση αγαθών και υπηρεσιών ως αμιγώς χαρακτηριστικών για την πραγματοποίηση της τουριστικής κατανάλωσης, και, κατά δεύτερο λόγο, ανάλογα με το σκοπό που αυτές πραγματοποιούνται και θα ταξινομούνται, ως συναλλαγές σε δύο διακριτές κατηγορίες διαφοροποιούμενες ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης της δαπάνης. Ζητήματα για προσδιορισμό που θα προκύψουν, είναι: Η προκαλούμενη Ενδιάμεση Κατανάλωση. Η τουριστικά προκαλούμενη ετήσια Προστιθέμενη Αξία. 5

6 Ο προσδιορισμός του τουριστικά προκαλούμενου Σχηματισμού Ακαθάριστου Παγίου Κεφαλαίου. Όλα τα πιο πάνω λαμβανομένου υπόψη του χρόνου καταγραφής και υπολογισμού τους (π.χ. υπηρεσίες, τιμές καταναλωτή ή παραγωγού). Σύμφωνα με όσα πιο πάνω έχομε παρουσιάσει, η δομή της προτεινόμενης πειραματικού χαρακτήρα μεθοδολογίας συνίσταται θεωρητικά μεθοδολογικά στη συγκρότηση τριών (3) βασικών υποσυστημάτων συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και πληροφοριών που θα τροφοδοτούνται από, κατά βάση, επτά (7) υποστηρικτικά υποσυστήματα σύμφωνα με την ακόλουθη λογική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στη πράξη δεν θα υπάρξουν μεταβολές ως προς τον αριθμό και το περιεχόμενο των υποσυστημάτων. Το πρώτο βασικό υποσύστημα για τη μέτρηση του Ελληνικού ΔΛΤ: Το υποσύστημα της αγοραίας διάρθρωσης της τουριστικής κατανάλωσης στο Δήμο Χερσονήσου Το δεύτερο βασικό υποσύστημα υπολογισμού για τη μέτρηση του Ελληνικού ΔΛΤ: Το υποσύστημα μετάβασης από την αγοραία στην παραγωγική διάρθρωση της τουριστικής κατανάλωσης στο Δήμο Χερσονήσου Το τρίτο βασικό υποσύστημα υπολογισμού για τη μέτρηση του Ελληνικού ΔΛΤ: Το υποσύστημα της διάρθρωσης παραγωγής της τουριστικής κατανάλωσης στο Δήμο Χερσονήσου. Έτσι, η σχέση (i,j) εκφράζει την αντιστοιχία των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώθηκαν άμεσα από τους τουρίστες σε σχέση με τους κλάδους παραγωγής από τους οποίους προέρχονται αυτά τα χαρακτηριστικά αγαθά και οι υπηρεσίες. Τα ως άνω βασικά υποσυστήματα θα τροφοδοτούνται από μια σειρά υποστηρικτικών υποσυστημάτων που άπτονται των πιο κάτω πεδίων παραγωγής και διάθεσης της τουριστικής κατανάλωσης: Πρώτο υποστηρικτικό υποσύστημα: Το υποσύστημα της Τουριστικής Κατανάλωσης Δεύτερο υποστηρικτικό υποσύστημα: Το υποσύστημα της Τουριστικής Προσφοράς και των «χαρακτηριστικών κλάδων» του τουρισμού Τρίτο υποστηρικτικό υποσύστημα: Το υποσύστημα της τουριστικής ζήτησης Τέταρτο υποστηρικτικό υποσύστημα: Το υποσύστημα της πρακτικής αντιμετώπισης της από τον τουρισμό προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης στους άμεσα χαρακτηριστικούς κλάδους Πέμπτο υποστηρικτικό υποσύστημα: Το υποσύστημα της πρακτικής αντιμετώπισης της από τον τουρισμό προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης στους έμμεσα χαρακτηριστικούς κλάδους 6

7 Έκτο υποστηρικτικό υποσύστημα: Το υποσύστημα των οχημάτων και των δεύτερων κατοικιών. Έβδομο υποστηρικτικό υποσύστημα: Το υποσύστημα των διαθεσίμων πηγών των δευτερογενών για το έργο στοιχείων, των δεδομένων και των πληροφοριών για την κατασκευή ή την προσέγγιση των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού. 2. Η μελέτη της διεθνούς πρακτικής και η χρησιμότητά της για τη συγκρότηση ή προσέγγιση του Δορυφόρου Λογαριασμού του Ελληνικού Τουρισμού στο επίπεδο Δήμου Χερσονήσου. Προϋπόθεση λοιπόν της ακολουθητέας μεθοδολογίας είναι βέβαια η μελέτη και αποτύπωση και συνακόλουθα η γνώση της συγκρότησης χαρακτηριστικών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. αλλά και γενικότερα του Ο.Ο.Σ.Α. με στόχο να καταδειχτεί το γενικότερο πλαίσιο σύγκλισης σε ότι αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά, τους κανόνες κατασκευής τους και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Το αναφερόμενο γενικότερο αυτό πλαίσιο σύγκλισης αφορά, μόνον τους βασικούς κανόνες αντιμετώπισης ποιοτικού και ποσοτικού υπολογισμού των αναγκαίων μεγεθών που συγκροτούν την ετησίως ενεργοποιούμενη τουριστική κατανάλωση στις χώρες υποδοχής. Το πλαίσιο αυτό δεν περιλαμβάνει διαφοροποιήσεις που ικανοποιούν εθνικές απαιτήσεις ούτε τα θεσμικά υπόβαθρα εφαρμογής, τα οποία εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, ανάλογα με το ιστορικά διαμορφωμένο διοικητικό και διαχειριστικό πλαίσιο διακυβέρνησης. Τα προβλήματα αυτά θα συνιστούν βασικά σημεία αναφοράς της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 7

8 1 η ΦΑΣΗ και 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΛΤ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» Στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμου Χερσονήσου, το «Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ)» του Πανεπιστημίου Πατρών έχει αναλάβει το έργο «Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού». Οι πρώτες ενέργειες με την έναρξη του έργου αφορούσαν στην διασφάλιση ορισμένων επιστημονικών προϋποθέσεων σχετικά με την συλλογή δεδομένων άκρως απαραίτητων για τη επιτυχή πορεία του ανωτέρω έργου Οι σημαντικότερες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή παρακολούθησης μέχρι σήμερα είναι αυτές που αφορούν τα έργα εκείνα που χρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτήθηκαν από το ελληνικό δημόσιο με σκοπό τη συγκρότηση των ΔΛΤ. Οι αξιολόγηση αυτών των όποιων έργων έχει πραγματοποιήσει το ελληνικό δημόσιο τα οποία έχουν άμεση ή έμμεση σχέση και συνάφεια με την προσέγγιση των ΔΛΤ και η εξαγωγή του βαθμού χρησιμότητάς τους για την πραγματοποίηση το παρόντος έργου-μελέτης: «Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού», είναι αναγκαία τόσο για λόγους τεχνικής επιστημονικής σκοπιμότητας και αποτελεσματικότητας όσο και για λόγους ηθικής τάξεως δικαίωσης ή μη δικαίωσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Δήμου Χερσονήσου» και του «Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ)». Με απλά λόγια εάν τα προϋπάρχοντα, χρηματοδοτημένα και πραγματοποιημένα από το ελληνικό δημόσιο έργα τα οποία έχουν άμεση ή έμμεση σχέση και συνάφεια με την προσέγγιση των ΔΛΤ είναι είτε ήδη σε χρήση και λειτουργία είτε είναι άμεσα χρήσιμα και εφαρμόσιμα τότε εύκολα τίθεται υπό αμφισβήτηση η εν λόγω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Εάν τα προϋπάρχοντα, χρηματοδοτημένα και πραγματοποιημένα από το ελληνικό δημόσιο έργα τα οποία έχουν άμεση ή έμμεση σχέση και συνάφεια με την προσέγγιση των ΔΛΤ είτε δεν είναι σε χρήση και λειτουργία είτε δεν είναι άμεσα χρήσιμα και εφαρμόσιμα τότε εύκολα καταδεικνύεται η σημασία της απόφασης του Δήμου Χερσονήσου να εφαρμόσει ή να αναλάβει αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία για την εφαρμογή της έρευνας του ρόλου του τουρισμού δια μέσου του πλαισίου προσέγγισης των ΔΛΤ στην επικράτειά του. Οι σημαντικότερες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της 1 ης Φάσης μέχρι σήμερα και παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή παρακολούθησης και αφορούν τα έργα εκείνα που χρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτήθηκαν από το ελληνικό δημόσιο με άμεσο ή έμμεσο σκοπό τη συγκρότηση των ΔΛΤ είναι τα ακόλουθα: 8

9 Α. Απόκτηση και μελέτη του παραδοτέου του έργου: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τουριστικού Τομέα: Δορυφόρος Λογαριασμός (Δ.Λ.Τ.) και Παρατηρητήριο Τουρισμού» Χαρακτηριστικά του έργου: Το συγκεκριμένο έργο διακηρύχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) Α.Ε.» τον Σεπτέμβριο του Προϋπολογισμός του έργου ήταν ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. Υλοποιήθηκε από όμιλο εταιρειών και παραδόθηκε στα τέλη του Παράλληλα διακηρύχτηκε και ιδιαίτερο έργο «Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ)» για την υποστήριξη του έργου «Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τουριστικού Τομέα: Δορυφόρος Λογαριασμός (Δ.Λ.Τ.) και Παρατηρητήριο Τουρισμού». Ο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ)» συνιστούσε φορέα εποπτείας και πρώτης αξιολόγησης του έργου και των παραδοτέων αυτού ως προς την αξιοπιστία τους και τη χρησιμότητά τους για άμεση εφαρμογή μέτρηση της τουριστικής δαπάνης σύμφωνα με την προσδιορισμένη διάρθρωσή τους και τον θεσμικά και τεχνικά προτεινόμενο φορέα εκτέλεσης (κατασκευής και συνεχούς επικαιροποίησης) του ΔΛΤ. Χαρακτηριστικά του έργου «(ΣΤΥ)»: Για το ανωτέρω έργο: Προϋπολογισμός του έργου ήταν ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. Υλοποιήθηκε σε συνεργασία εταιρείας και Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Το χρονοδιάγραμμα του έργου: «Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ)» συνέπιπτε εκ των πραγμάτων με το χρονοδιάγραμμα του ανωτέρω έργου: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τουριστικού Τομέα: Δορυφόρος Λογαριασμός (Δ.Λ.Τ.) και Παρατηρητήριο Τουρισμού». Τα δύο ως άνω Έργα χρηματοδοτηθήκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του έργου βάρυναν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Έκτοτε, κατά χρονικά διαστήματα γίνονται εξαγγελίες μέσω του τύπου ότι οι εθνικοί ΔΛΤ είτε ότι θα αρχίσουν να τίθενται σε εφαρμογή είτε ότι έχουν 9

10 εισέλθει σε στάδιο εφαρμογής. Παρά τις εξαγγελίες αγνοείται η τύχη του έργου αυτού ως προς το ζήτημα της εφαρμογής του και τα όποια ετήσια δεδομένα του τουρισμού (της τουριστικής δαπάνης) στην Ελλάδα εξακολουθούν να εξάγονται στηριζόμενα στα σωρευτικά αποτελέσματα της ποιοτικά εξαιρετικής, καλής αλλά μη εναρμονισμένης με τη λογική των ΔΛΤ, ετήσιας Έρευνας Συνόρων που έχει ανατεθεί από την ΤτΕ στις εταιρίες ICAP & QUANTOS που πραγματοποιεί την αναγκαία επεξεργασία και τις στατιστικέ αναλύσεις της όλης διαδικασίας με ερωτηματολόγια που εκτελεί η πρώτη. Σχετικά πρόσφατα, στις με απόφαση του Υ.ΠΟ.Τ (Π. Γερουλάνου) συστήθηκε Ομάδα Εργασίας για την αντιμετώπιση (;) του Ελληνικού ΔΛΤ (εφεξής και ως ΟΕ/Ε-ΔΛΤ) με αντικείμενο «Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τουριστικού Τομέα: Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) και Παρατηρητήριο Τουρισμού»: Έκτοτε από την εν λόγω Ομάδα Εργασίας (ΟΕ/Ε-ΔΛΤ) δεν υπάρχουν αποτελέσματα των όποιων συνεδριάσεών της, ούτε δείγματα της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.). Για να πληροφορηθούμε επί των εργασιών της αναφερόμενης ΟΕ ήρθαμε σε επαφή δύο φορές (Μάρτιο και Μάιο) με σύμβουλο του Υπουργού ΥΠΟΤ (Π. Γερουλάνου), όπου, αφού ανακοινώσαμε τα της Προγραμματικής Σύμβασης για τη δορυφορική ΔΛΤ Χερσονήσου μας υποσχέθηκε τη συμμετοχή μας στην εν λόγω ομάδα εργασίας (ΟΕ/Ε-ΔΛΤ), πράγμα όμως το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ μέχρι σήμερα. Από τις επαφές με όλες τις «συναρμόδιες» ή «συναφείς» με το περιεχόμενο του έργου υπηρεσίες και από πληροφορίες για το περιεχόμενο του παραδοτέου έργου εύκολα διαπιστώσαμε ότι στα πλαίσια των εντεταλμένων δημόσιων υπηρεσιών κανείς στην κυριολεξία κανείς δεν το έχει διαβάσει. Τρεις, κατά την άποψή μας είναι οι λόγοι αυτής της τουλάχιστον παράδοξης κατάστασης: Πρώτον, διότι κανείς - υπηρεσία ή φορέας - δεν κλήθηκε να το εφαρμόσει, δεύτερον, διότι κανείς - υπηρεσία ή φορέας - δεν έχει την ελάχιστη αναγκαία γνώση και εμπειρία για το έργο αυτό και τρίτον, δεν έχει γίνει πραγματικά αντιληπτή μέχρι σήμερα η σημασία αυτού του εργαλείου για την εθνική ή και περιφερειακή τουριστική πολιτική. Τα αναφερόμενα εύκολα τεκμαίρονται εάν και μόνον παρατηρήσει κανείς την ποιότητα/εξειδίκευση των μελών της όποιας κατά καιρούς εντεταλμένης ομάδας εργασίας ανέλαβε από τις αρχές εκτέλεσης του έργου μέχρι σήμερα να αξιολογήσει, παρακολουθήσει ή εποπτεύσει το αναφερόμενο έργο των ΔΛΤ. Επιπλέον το δεδομένο, ότι «τα κατά καιρούς απασχολούμενα με την εφαρμογή, παρακολούθηση ή και εποπτεία αυτού του έργου άτομα - υπάλληλοι, όφειλαν να διεκπεραιώσουν τα καθήκοντα αυτά μέσα στα πλαίσια των γενικότερων καθηκόντων τους, δείχνει αν μη τι άλλο το μειωμένο ενδιαφέρον και σημασία ή και την άγνοιά της τουριστικά εντεταλμένης 10

11 εξουσίας για τη πραγματοποίηση της σημαντικότερης ενέργειας για τον ελληνικό τουρισμό τα τελευταία 30 χρόνια. Μετά την παραλαβή-απόκτηση των παραδοτέων του εν λόγω έργου θα προχωρήσουμε στην αναγκαία για τις εργασίες μας αξιολόγηση του έργου αυτού, πράγμα που θα καθορίσει στις επόμενες φάσεις και το βαθμό χρησιμότητάς του για την περίπτωσή μας. Β. Απόκτηση και αξιολόγηση της Βάσης Δεδομένων του έργου της Καταγραφής των καταλυμάτων των περιφερειών της χώρας, αρχής γενομένης από την Περιφέρεια Κρήτης. Το έργο «Καταγραφή των καταλυμάτων των περιφερειών της χώρας» (σε 14 Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού Π.Υ.Τ.) ανατέθηκε από το Υ.ΠΟ.Τ. και υλοποιήθηκε από διάφορες ιδιωτικές εταιρίες μέχρι το Μάρτιο του Για την Περιφέρεια Κρήτης π.χ. τα χαρακτηριστικά του ανατεθειμένου έργου για την καταγραφή των καταλυμάτων ήταν τα ακόλουθα: Προϋπολογισμός ανήλθε σε ,80 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% ενώ για όλες τις περιφέρειες του συνολικό κόστος έφθασε περίπου τα Συγχρηματοδοτήθηκε, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΚΠΣ από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 35 % και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 65 %. Για την απόκτηση του έργου της καταγραφής των καταλυμάτων της Περιφέρειας Κρήτης ώστε μετά από μελέτη και αξιολόγηση να αποφασιστεί ο βαθμός και η έκταση χρησιμοποίησής του, ο Δήμος Χερσονήσου είχε καταθέσει αίτημα παράδοσης της αντίστοιχης βάσης δεδομένων από τις , χωρίς όμως άμεση ανταπόκριση για την παροχή των αναγκαίων για την περιοχή στοιχείων. Αργότερα και μετά από συνεχή αιτήματα μας παραδόθηκε αρχείο με «δεδομένα» αποκλειστικά του Δήμου Χερσονήσου τα οποία μετά από αξιολόγησή τόσο των στελεχών του Δήμου όσο και του Εργαστηρίου (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ.) στο Πανεπιστήμιο, εύκολα εμφανίστηκαν μια σειρά από εγγενή σφάλματα που κατέδειξαν αφενός το μη λογικό της συγκρότησής των στοιχείων και συνακόλουθα την μη χρησιμότητά τους γενικά, και όχι μόνον για τις ανάγκες της περιοχής Δήμου Χερσονήσου και αφετέρου, έθεταν μια σειρά από ερωτήματα επί τάπητος που δεν ανήκουν στη σφαίρα του αναληφθέντος έργου-μελέτης μας. Ένα μικρό και μόνον δείγμα της ποιότητας της παραληφθείσας καταγραφής καταλυμάτων στον Δήμο είναι ότι στο αρχείο που μας παραδόθηκε και δεδομένου ότι η έρευνα έλαβε χώρα πριν το ισχύον σύστημα της νέας (Καλλικράτης) Διοικητικής Διαίρεσης της χώρας, όλα τα στοιχεία αναφέρονταν στο Δήμο Χερσονήσου χωρίς να διευκρινίζεται εάν ο 11

12 Δήμος Χερσονήσου ορίζεται με βάση το Καποδιστριακού ή Καλλικρατικού χαρακτήρα διοικητικό υπόβαθρο. Αυτό έθετε ένα μεγάλο ερώτημα εάν η κεντρική διοίκηση είχε ή δεν είχε προσαρμόσει τα αποκτηθέντα στοιχεία από την εν λόγω καταγραφή των καταλυμάτων τα οποία σημειωτέον υπερέβαιναν για το Δήμο Χερσονήσου τις «63.000» στα νέα διοικητικά δεδομένα-όρια ή όχι. Νέες συνεννοήσεις ιδιαίτερα με τον Γ. Δ/ντή στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού - Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων - Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, του οποίου τη συμβολή θεωρούμε καθοριστική για τις έκτοτε ενέργειές μας που αφορούν απόκτηση στοιχείων και πληροφοριών για το έργο μας, καταθέσαμε στις επιστολή στην οποία ζητήσαμε τα ακόλουθα σε σχέση με το αναφερόμενο Έργο- Καταγραφή των καταλυμάτων της χώρας και ιδιαίτερα στη Κρήτη: «Έχοντας πλήρη γνώση του έργου και των ενδιαφερόντων του Υπουργείου και ιδιαίτερα της Γεν. Γραμματείας Τουρισμού, θα ήθελα να σας παρακαλέσω για την υποστήριξή και συνεργασία σας σε διάφορα επίπεδα της πορείας πραγματοποίησης του εν λόγω έργου, όπως: Την υποστήριξή σας στα αναγκαία για τη διεξαγωγή του έργου στατιστικά δεδομένα τόσο από την τρέχουσα στατιστική εργασία του Υπουργείου όσο και από τις κατά καιρούς μελέτες επί του τουρισμού και υποκλάδων αυτού. Την υποστήριξή σας και τη συμμετοχή σας στις συζητήσεις και στις διεργασίες με τους επιμέρους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς και αρχές που θα καλέσουμε να συμμετέχουν στην έρευνα καθώς στις διάφορες επιστημονικές εκδηλώσεις που θα ενεργοποιηθούν στα πλαίσια αυτού του έργου. Ιδιαίτερα, θα θέλαμε στην άμεση τρέχουσα φάση την παροχή της «βάσης καταγραφής των τουριστικών καταλυμάτων στη χώρα» που διενεργήθηκε για όλες τις επιμέρους περιφέρειες και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2008 και για την οποία έχουμε πρόσφατα εκτενώς συζητήσει. Θα θέλαμε δε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε, εφόσον το επιθυμείτε, σε διαρκή ενημερωτική διαδικασία με εσάς σε ότι αφορά την όποια αξιολογική, βελτιωτική χρήση και επικαιροποίηση της αναφερόμενης βάσης.» Σε αναμονή της απάντησης είναι προφανές ότι με την παραλαβή όλης της Βάσης Δεδομένων για το σύνολο της χώρας θα είμαστε σε θέση στις επόμενες φάσεις του έργου να αξιολογήσουμε πλέον ενδελεχώς την αξία και τη χρησιμότητα αυτού του πολυδάπανου και σε αχρηστία τελούμενου έργου και να το χρησιμοποιήσουμε, μετά τις αναγκαίες βελτιώσεις ή και διορθώσεις, κατά τον καλύτερο τρόπο, για τις ανάγκες της μελέτης που διενεργείται στον Δήμο Χερσονήσου. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση και κατά το δυνατόν επαναφορά του σε λειτουργική χρησιμότητα, θα επιτρέψει ουσιαστική συμβολή στη συγκρότηση μιας βάσης δεδομένων σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας χρήσιμη για συνεχή επικαιροποίηση και διαχρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση του όλου τουριστικού παραγωγικού και 12

13 καταναλωτικού κυκλώματος στην περιοχή του Δήμου. Δηλαδή τη θεμελιώδη πληροφόρηση στη Δημοτική Αρχή για τη διαμόρφωση αξιόπιστης πολιτικής στήριξης του τουρισμού και συνακόλουθα της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Γ. Απόκτηση και χρησιμοποίηση της Βάσης Δεδομένων των καταλυμάτων της χώρας με βάση τα στοιχεία του ΞΕΕ. Η διάθεση τέτοιων δεδομένων για το σύνολο των τμημάτων (περιοχών, Δήμων και Περιφερειών) της χώρας θα επιτρέψει πιο αξιόπιστες συγκρίσεις για τη χωρική κατανομή των καταλυμάτων στην Ελλάδα, δεδομένα που συνιστούν βασική προϋπόθεση για την σωστή και αξιόπιστη κατασκευή είτε αυτούσιων Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (ΠΔΛΤ), είτε ακλουθώντας τη διαδικασία προσέγγισης Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (ΠΔΛΤ) χωρίς αυτούσια και διακριτή συγκρότηση, όπως συνιστά η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Εκτός του ότι οι συνεργασίες βρίσκονται σε καλό σημείο και θεωρούμε ότι σύντομα θα έχουμε στη διάθεσή μας και τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ. έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία στοιχεία από τη Μεγάλη Βάση Δεδομένων της Ελληνικής Ξενοδοχίας που αποτελεί ένα από τα σημαντικά αποκτήματα του Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ. Δ. Απόκτηση της Βάσης Δεδομένων όλων των τύπων και μορφών των καταλυμάτων και των τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας με βάση τα στοιχεία του ΕΟΤ. Η διάθεση και αυτών των δεδομένων από τις περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΤ για το σύνολο των τμημάτων (περιοχών, Δήμων και Περιφερειών) της χώρας θα επιτρέψει αφενός πιο αξιόπιστες συγκρίσεις για τη χωρική κατανομή των καταλυμάτων στην Ελλάδα. Αφετέρου η διάθεση και αυτών των δεδομένων από τις περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΤ τόσο συνολικά όσο και κατά ιδιαίτερα διοικητικά τμήματα (περιοχές, Δήμοι και Περιφέρεις) θα παρέχει αξιόπιστα στοιχεία για σύγκριση και βελτίωση των δεδομένων από διάφορες πηγές και επομένως την κατά το δυνατόν πιο αξιόπιστη αποτύπωση του όλου τουριστικά χαρακτηριστικού κυκλώματος παραγωγής και διάθεσης της τουριστικής κατανάλωσης στη χώρα και ιδιαίτερα στη περιφέρεια και περιοχή μελέτης, Κρήτη και Δήμο Χερσονήσου. Για τα στοιχεία και τις πληροφορίες αυτές που συνιστούν τη -συνθήκη εκ των ουκ άνευ- για την σωστή και αξιόπιστη κατασκευή είτε Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (ΠΔΛΤ), είτε ακλουθώντας τη διαδικασία προσέγγισης Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (ΠΔΛΤ) χωρίς αυτούσια και διακριτή συγκρότηση, όπως συνιστά η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου, οι συνεργασίες βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο μετά την επίσκεψή μας στον ΕΟΤ Κρήτης. Σύντομα θα έχουμε στη διάθεσή μας τα πιο πρόσφατα αναλυτικά στοιχεία, πράγμα που θα μας επιτρέψει μια πρώτη 13

14 επιβεβαίωση της αποτύπωσης του συνολικού τουριστικού κυκλώματος στο Δήμο Χερσονήσου. Ε. Η επίσημη συνεργασία με φορείς που άπτονται διαφόρων εκφάνσεων του Ελληνικού Τουρισμού και συνακόλουθα του τουρισμού στον Δήμο Είναι προφανές ότι οποιαδήποτε διαδικασία για τη συγκρότηση στατιστικού και πληροφοριακού υπόβαθρου σε μια διοικητική οντότητα του κράτους έχει σε μεγάλο βαθμό ανάγκη την αξιόπιστη τροφοδότηση, ανατροφοδότηση, και συγκριτική αξιολόγηση τόσο με αντίστοιχες πηγές άλλων συναφών διοικητικών οντοτήτων, όσο και με τους κεντρικούς φορείς και αρχές στατιστικής παρακολούθησης και επεξεργασίας. Η αναγκαιότητα αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη για το έργο «Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τουριστικού Τομέα: Δορυφόρος Λογαριασμός (Δ.Λ.Τ.) και Παρατηρητήριο Τουρισμού», το οποίο συνιστά έργο άκρως πειραματικού χαρακτήρα και για το οποίο δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα δείγματα επιτυχίας από τις μεγάλες και εξαιρετικά κοστοβόρες ενέργειες του κεντρικού κράτους μέχρι σήμερα. Η αναγκαία επαφή και συνεργασία με φορείς που άπτονται διαφόρων οικονομικών εκφάνσεων του ελληνικού τουρισμού, έχει διασφαλιστεί μετά την αποδοχή του αιτήματός για επίσημη συνεργασία του Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ, με τους πιο κάτω φορείς, Αρχές και ιδρύματα: Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) που εκτός των άλλων διενεργεί και την Ετήσια Έρευνα Συνόρων. Την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ), που αποτελεί τον εθνικό φορέα στατιστικής της χώρας. Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), που αποτελεί τον εντεταλμένο φορέα Προγραμματισμού και Ερευνών για την πληροφόρηση της οικονομικής πολιτικής στη χώρα. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΞΕΕ), τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ). Τις Κεντρικές και Περιφερειακές Δ/σεις ΕΟΤ Πανεπιστημιακά Εργαστήρια και Ερευνητικά Δίκτυα που ασχολούνται με την έρευνα στον τουρισμό. 14

15 2 η ΦΑΣΗ και 2 η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΛΤ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» Με Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμου Χερσονήσου, το «Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ)» του Πανεπιστημίου Πατρών έχει αναλάβει το έργο, «Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού». Σε συνέχεια των ενεργειών που αναφέρονται για το εν λόγω έργο στην 1η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ στις , από τα μέσα του Μαΐου και εντεύθεν και μετά από ενδελεχή μελέτη και ειδική επεξεργασία τόσο των κατά διαστήματα επίσημα παραδοτέων στοιχείων και πληροφοριών καθώς και μελετών ή έργων, σε εμάς από τους αρμόδιους φορείς έχουμε καταλήξει στις ακόλουθες διαπιστώσεις, που αποτελούν τις αρχικές εκτιμήσεις και οδηγούν σε ανάλογες μεθοδολογικές αποφάσεις μας για την περεταίρω πορεία των εργασιών. Α. Έργο: Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τουριστικού Τομέα: Δορυφόρος Λογαριασμός (Δ.Λ.Τ.) και Παρατηρητήριο Τουρισμού Μετά από την παραλαβή, μελέτη και αξιολόγηση του παραδοτέου του έργου: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τουριστικού Τομέα: Δορυφόρος Λογαριασμός (Δ.Λ.Τ.) και Παρατηρητήριο Τουρισμού» καταγράφτηκαν αξιολογικά οι διαπιστώσεις μας, χρήσιμες για το παραδοτέο του έργου «Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τουριστικού Τομέα: Δορυφόρος Λογαριασμός (Δ.Λ.Τ.) και Παρατηρητήριο Τουρισμού» (βλ. 1 η Έκθεση Προόδου, στοιχείο Α). Το επίσημο παραδοτέο του εν λόγω έργου μετά από μια δύσκολη συνδιαλλακτική διαδικασία με πολλές αρμόδιες υπηρεσίες και άτομα έχει περιέλθει πλέον στη διάθεσή μας για μελέτη και αξιολόγηση των δεδομένων και μεθοδολογικών παραμέτρων του. Με βάση αυτά τα δεδομένα η μελέτη και αξιολόγηση του εν λόγω έργου συνιστά βασική προϋπόθεση τόσο για τις μεθοδολογικές επιλογές στην εκτέλεση του έργου που έχουμε αναλάβει για το Δήμο Χερσονήσου όσο και για τη γενικότερη πληροφόρηση του Δήμου και αιτιολόγηση της επιλογής της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει στο έργο: «Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού» Μετά την απόκτηση από το ΕΡ.Ε.ΔΟ.ΛΟ.Τ. και την ενδελεχή μελέτη-αξιολόγηση του περιεχομένου του παραδοτέου υλικού και πριν τη καταγραφή των διαπιστώσεών μας εκ των προτέρων να σημειώσουμε ότι καταλήξαμε ανεπιφύλακτα στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω έργο είναι σχεδόν μη χρήσιμο τόσο γενικότερα για την 15

16 πραγματοποίηση του σκοπού για τον οποίο χρηματοδοτήθηκε, δηλαδή την κατασκευή του Ελληνικού Δ.Λ.Τ. όσο πολύ περισσότερο για το αντικείμενο του αναληφθέντος από το ΕΡ.Ε.ΔΟ.ΛΟ.Τ έργου, δηλαδή τη «Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού» Επιπλέον από τις επαφές με όλες τις «συναρμόδιες» ή «συναφείς» με το περιεχόμενο του έργου υπηρεσίες μέχρι εύκολα συνάγονται τρεις επιπλέον λόγοι, που, καταδεικνύουν τη μη χρησιμότητά του και συνακόλουθα τη μη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή ενεργοποίησής του δαπανηρού αυτού έργου και συνακόλουθα μη εκπλήρωσης του σκοπού χρηματοδότησής του. Πρώτον, διότι κανείς υπηρεσία ή φορέας δεν κλήθηκε θεσμικά και λειτουργικά ποτέ μέχρι σήμερα να το εφαρμόσει Δεύτερον, διότι κανείς υπηρεσία ή φορέας δεν έχει την ελάχιστη αναγκαία γνώση, εμπειρία και προβληματισμό για το έργο αυτό ως εργαλείο για την εθνικολογιστική αντιμετώπιση και πληροφόρηση του ρόλου του τουρισμού στην όποια οικονομία υποδοχής. Τρίτον, διότι δεν έχει γίνει πραγματικά αντιληπτή μέχρι σήμερα η σημασία αυτού του εργαλείου για την εθνική ή και περιφερειακή τουριστική πολιτική. Σήμερα συνιστά μείζων ερώτημα το ποίοι φορείς, αρχές ή άτομα γνωρίζουν που βρίσκεται το παραδοτέο φυσικό αντικείμενο (π.χ. το CD) και για ποίο λόγο παραμένει ανενεργό. Για μεγαλύτερη διαφάνεια στην αξιοπιστία της αξιολόγησης του εν λόγω έργου είναι σημαντικό να μελετήσει κανείς τις ίδιες τις παρατηρήσεις του Σύμβουλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) επί των παραδοτέων του αναδόχου του έργου. Τα παραδοτέα του Σύμβουλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) αποτελούνται από τρία μέρη - φάκελους : Φάκελος 1: Αναφορές Προόδου, στις οποίες όπου περιλαμβάνονται Μηνιαίες και Τριμηνιαίες Αναφορές και Δελτία, Φάκελος 2: Παραδοτέα ΣΤΥ και Φάκελος 3: Λοιπές Μελέτες ΣΤΥ (βρίσκονται στη διάθεση του Ερ.Ε.ΔΟ.ΛΟ.Τ.). Αντιπαρερχόμαστε εδώ τις όποιες λεπτομερείς περιγραφές και αναφορές επί των πεπραγμένων της αξιολόγησης του ΣΤΥ και επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα στον Φάκελο ΠΕ2-5_Τελική Αναφορά Πεπραγμένων με ημερομηνία συγγραφής: 2/12/2008, που περιέχει τις αναφορές για την αξιοπιστία και χρησιμότητα του έργου μετά την λήξη και παράδοση αυτού στον εντολέα. Στη σελίδα 3 αναφέρεται τα ακόλουθα που συμπυκνώνουν την όλη εκτίμηση για τη χρησιμότητα του παραδοτέου: «Στόχος της αναφοράς αυτής, σύμφωνα με τη σύμβαση και τη διακήρυξη, είναι να καταγραφούν συνοπτικά οι εργασίες που υλοποιήθηκαν, τα προβλήματα που προέκυψαν και ο τρόπος αντιμετώπισής τους καθώς και 16

17 προτάσεις για τη συνέχεια και τη βέλτιστη επιχειρησιακή αξιοποίηση του Κυρίως Έργου συνολικά». Επίσης, η Τελική Αναφορά Πεπραγμένων συνοδεύεται από το σύνολο της παραγόμενης από το Έργο τεκμηρίωσης (πλήρη φάκελο έργου projectbook)» και αφού περιγράφει στο κεφάλαιο 2. Παρατηρήσεις και Προβλήματα στη Διάρκεια του Έργου (σελ. 9-16) το τι υλοποιήθηκε και τι όχι, σε κάθε στάδιο του έργου, καταθέτοντας έτσι μία ιστορική καταγραφή της διεκπεραίωσης του έργου, σημειώνει ιδιαίτερα στο Κεφάλαιο 3. Γενικά Συμπεράσματα από την Υλοποίηση του Έργου» (σελ ) για την αξιολόγηση του έργου, τονίζοντάς μάλιστα με κόκκινα γράμματα, το ακόλουθο: «Το έργο δεν υλοποιήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί, δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες αυτών που το οραματίστηκαν και το σχεδίασαν, δεν άφησε πίσω του όσα θα μπορούσε να αφήσει. Με λίγα λόγια, η αξία του δεν είναι ανάλογη των χρημάτων που κόστισε». Συνεχίζοντας και μετά από ορισμένες προτάσεις του στο Κεφάλαιο 4. Επόμενα Βήματα Προτάσεις (σελ ), σημειώνεται ιδιαίτερα ότι: «Το πρώτο μέλημα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης είναι να κρατήσει τις διαδικασίες για τον ΔΛΤ και το Παρατηρητήριο ενεργές και ζωντανές». Σήμερα μετά από τέσσερα χρόνια εγκατάλειψης και μη ενεργοποίησης του χρηματοδοτημένου με Ε έργου: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τουριστικού Τομέα: Δορυφόρος Λογαριασμός (Δ.Λ.Τ.) και Παρατηρητήριο Τουρισμού» εκλείπει κάθε δυνατότητα αξιολόγησης, διόρθωσης και κατά το δυνατόν βελτίωσής του. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι: Πρώτον, η Ελλάδα να μη διαθέτει ΔΛΤ και να παραμένει χωρίς τη δυνατότητα παρακολούθησης του όλου παραγωγικού και καταναλωτικού κυκλώματος του ελληνικού τουρισμού, στερούμενη έτσι την αναγκαία αξιόπιστη πληροφόρηση για τις αποφάσεις της τουριστικής πολιτικής. Δεύτερον, το υλικό του παραδοτέου έργου να μη χρησιμεύει ούτε στο ελάχιστον για τη συγκρότηση του συστήματος για «Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού» που συνιστά το αντικείμενο της μελέτης μας. Η κατάληξη βέβαια αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί μαθηματικά προσδιορισμένη από τη στιγμή της απόφασης για την χρηματοδότηση του εν λόγω έργου όπου στα πλαίσια της προκήρυξης έλαβε χώρα η μετάλλαξη ενός έργου κατασκευής υπολογιστικού συστήματος-μηχανισμού όπως είναι οι ΔΛΤ σε μια πρόταση αγοράς Software και Hardware χωρίς προ-γνώση των εργασιών που θα έπρεπε να επιτελέσουν αυτά τα πληροφοριακά προϊόντα. Δηλαδή χωρίς γνώση του περιεχομένου της ουσίας και της αρχιτεκτονικής ενός τέτοιου συστήματοςμηχανισμού όπως είναι οι ΔΛΤ (βλέπε προδιαγραφές της προκήρυξης) προκαθόριζε η προκήρυξη τον τύπο και τη δυναμικότητα για αγορές Software και Hardware για το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης (περίπου το 75%). 17

18 Τις διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώνουν και οι αξιολογήσεις που διενεργήσαμε επί του κάθε παραδοτέου πακέτου όταν οι συχνές επαναλήψεις με ρητές αναφορές για την έλλειψη στατιστικών στοιχείων (βλέπε π.χ. στην αναγνώριση και αποδοχή των ελλείψεων σε στατιστικά δεδομένα 1. στον Σ.Τ.Υ, Ενότητα 1.1., Σελίδες 1-2, Ενότητα 1.1., Σελίδα 2, Παράγραφος 4, Ενότητα 1.2., Σελίδα 3, Παράγραφος 1, Ενότητα 1.2., Σελίδα 3, Παράγραφος 1 καθώς και στις αναφορές του τεύχους προκήρυξης για την ανάγκη στατιστικών στοιχείων), παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι η κατασκευή ενός ΔΛΤ προϋποθέτει ακριβώς το θεσμικό και τεχνικό σχεδιασμό για την ετήσια συνεχή απόκτηση των στατιστικών στοιχείων, δηλαδή ένα από τα βασικά αντικείμενα του έργου, πράγμα που απουσιάζει παντελώς από το παραδοτέο υλικό του ΔΛΤ το Β. Έργο: Καταγραφή των καταλυμάτων των περιφερειών της χώρας Μετά την απόκτηση των παραδοτέων της Βάσεων Δεδομένων του έργου της Καταγραφής των καταλυμάτων των περιφερειών της χώρας, αρχής γενομένης από την Περιφέρεια Κρήτης και πριν τη διερεύνηση του περιεχομένου αυτού του έργου, παραθέτουμε τα δεδομένα της προκήρυξης του: ΤΙΤΛΟΣ: Σύμβουλος Υποστήριξης - Περιφέρεια Κρήτης (στοιχεία από το Internet). ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ: 2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ: Bung Ingenieure AG, Englest. 4, D Χαιλδεβεργη. Τηλ Διεύθυνση Internet (URL):www.bung-ag.de. Φαξ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης: Αξία EUR. με ΦΠΑ. Ποσοστό ΦΠΑ (%) 19. Συνολική τελική αξία της σύμβασης: Αξία ,80 EUR. με ΦΠΑ. Ποσοστό ΦΠΑ (%) 19. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ: Όχι. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: Ναι. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΟ (ΤΑ) ΣΧΕΔΙΟ(Α) Η/ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ): Οι συμβάσεις συγχρηματοδοτούνται, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΚΠΣ , από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 35 % και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 65 %. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεσογείων , GR Αθήνα. E- mail: Τηλ. (30-210) Διεύθυνση Internet (URL): Φαξ (30-210)

19 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Ακριβείς πληροφορίες για την(τις) ημερομηνία(ες) υποβολής προσφυγών: 4577/ ,5773/ ,13247/ ,8555/ ,8565/ ,8566/ ,8539/ ,8570/ ,8569/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεσογείων , GR Αθήνα. Τηλ. (30-210) Διεύθυνση Internet (URL): Φαξ (30-210) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Αναλόγως, ως φαίνεται το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε σε 13 Περιφέρειες και με ανάλογες προϋποθέσεις, «προδιαγραφές» και χρηματοδότηση που έφθασε, όπως μας γνωστοποιήθηκε, το ποσό των περίπου 11 εκατ. Ευρώ. Θα πρέπει από την αρχή να σημειώσουμε, ότι το έργο αυτό της καταγραφήςαπογραφής των καταλυμάτων στις περιφέρειες της χώρας, έχοντας εγκαταλειφθεί μετά την παραλαβή του έχει πλέον χαθεί η ευκαιρία διατήρησης και επικαιροποίησης ενός σημαντικού αρχείου πρωτοκόλλου επιχειρήσεων χρήσιμου τόσο για τον ΔΛΤ όσο και για τη γενικότερη τουριστική και οικονομική εθνική, περιφερειακή και τοπική πολιτική. Σκοπός μας είναι εκτός της επιβεβλημένης ανασκόπησης και αξιολόγησης του έργου αυτού ως προϋπάρχουσας ενέργειας του δημοσίου επί του αντικειμένου της μελέτης μας και η κατά το δυνατόν η επανενεργοποίησή του για τη διαμόρφωση από αυτό σε συνδυασμό βέβαια και από άλλες πληροφορίες και στοιχεία - της αναγκαίας ΒΔ για το Δ. Χερσονήσου. Μια τέτοια βέβαια ενεργοποίηση θα είναι χρήσιμη αφενός για όλη τη χώρα και αφετέρου θα αποτελέσει τη πρώτη αναλυτική ΒΔ αυτού του είδους για την πειραματική εφαρμογή-προσέγγιση του συστήματος ΔΛΤ. Οι Βάσεις Δεδομένων που μας παραδόθηκαν σε DVD-ROM με το υπ. Αρ. Πρωτ / από του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού / Γ.Γ. Τουρισμού / Γ. Δ-ση Τουριστικών Επενδύσεων σε ότι αφορά την εν λόγω καταγραφή των καταλυμάτων, παρουσίασαν σοβαρά προβλήματα ανάγνωσης και αβεβαιότητας ως προς την αξιοπιστία και τη χρησιμότητα του έργου αυτού και τα οποία δεν έχουν μέχρι σήμερα ολοσχερώς επιλυθεί. Συγκεκριμένα: Το σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε μετά την παραλαβή στις των πιο πάνω 21 ΒΔ ήταν ότι η εν λόγω παράδοση δεν περιλάμβανε το ειδικό για την περίπτωση πρόγραμμα ιεραρχικής διαπλοκής μεταξύ των ΒΔ (λογισμικό διαχείρισης) ώστε αφενός να μπορούν να διαβαστούν αφετέρου να μπορούν να τεθούν τα στοιχεία τους με μορφή πιο απλή π.χ. excel ώστε να είναι δυνατή τόσο η ανάγνωση περί του τι πρόκειται όσο και η επεξεργασία και αξιολόγησή τους έτσι 19

20 ώστε να διαφανεί η χρησιμότητά τους για τις ανάγκες των ΔΛΤ και ιδιαίτερα για τη προσέγγιση της περίπτωσης Χερσονήσου. Μετά από επιμονή και μια επίπονη διαδικασία μας παραδόθηκε στις και το ειδικό για την περίπτωση πρόγραμμα ιεραρχικής διαπλοκής μεταξύ των ΒΔ το λογισμικό διαχείρισης, πράγμα που θεωρούσαμε ότι θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε πλέον την επεξεργασία των δεδομένων της εκτελεσθείσας καταγραφής των καταλυμάτων της Χώρας, της Κρήτης και της Χερσονήσου. Παρά την παραλαβή και του λογισμικού διαχείρισης η εξέλιξη αποδείχτηκε αρκετά περίπλοκη ώστε να καταφύγουμε σε ειδικούς της πληροφορικής πάνω από τις γνώσεις που εμείς διαθέταμε. Μετά την παρέλευση περίπου 25 ημερών μας αποκτήσαμε στις έναν αριθμό πινάκων Excel των αντίστοιχων ΒΔ. Το επόμενο χρονικό διάστημα και εάν δεν εμφανιστεί κανένα άλλο πρόβλημα θα διαμορφωθεί ένα ενιαίο Excel που να περιέχει όλες τις ανά κατάλυμα πληροφορίες για όλη τη χώρα και συνακόλουθα για τη Χερσόνησο και θα είναι χρήσιμο τόσο για την ολοκλήρωση των εργασιών μας επί αυτού του πεδίου όσο και γενικότερα για τις αναγκαίες αναλύσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αναφερόμενης βάσης δεδομένων για τα καταλύματα της χώρας και σε συνδυασμό με τις πληροφορίες από το ΜΗΤΕ, τον ΕΟΤ και το ΞΕΕ καθώς και την επίσημη κλαδική ονοματολογία και διάρθρωση της χώρας και των επιμέρους Περιφερειών θα αποτελέσει τη βάση για τη συγκρότηση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ή [ΤBΧ] στην οποία θα διαφοροποιούνται πλέον εύκολα η «τουριστική» από τη «συναφώς τουριστική» και τη «μη τουριστική» παραγωγική δομή της περιοχής μελέτης. Γ. ΕΟΤ Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων Με την απόκτηση στις της Βάσης Δεδομένων όλων των τύπων και μορφών των καταλυμάτων αλλά και των τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας με βάση τα μητρώα του ΕΟΤ έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των τουριστικών επιχειρήσεων του Δήμου. Η αντίστοιχη δε συγκριτική διαδικασία με τα στοιχεία των άλλων Βάσεων Δεδομένων που έχουμε αναφέρει και αξιολογούμε θα βελτιώσει κατά πολύ την ΒΔ των τουριστικών επιχειρήσεων του Δήμου Χερσονήσου. Τα μέχρι σήμερα δεδομένα-ευρήματα μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: Πρώτη προσέγγιση κλαδικής δομής Δήμου Χερσονήσου ανά Δημοτική Ενότητα & Π.Ε. Ηρακλείου. Τουριστικά Χαρακτηριστικές Δραστηριότητες (είδος & πλήθος επιχειρήσεων) και αντίστοιχη τουριστικά προσανατολισμένη τουριστική δομή. Συγκριτική αντιστοίχιση της παραγωγικής δομής Δήμου Χερσονήσου με Π.Ε. Ηρακλείου. 20

Ημερίδα για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη στο Δήμο Χερσονήσου. Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

Ημερίδα για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη στο Δήμο Χερσονήσου. Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 Ημερίδα για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη στο Δήμο Χερσονήσου Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ QUANTOS AE -------------

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ;

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Ένας δορυφόρος λογαριασμός (Δ.Λ.) είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση όλης της ποσοτικής πληροφόρησης που σχετίζεται και απορρέει από ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομία και παραγωγή και η αναγκαιότητα των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού ως εργαλείο ανάλυσης

Ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομία και παραγωγή και η αναγκαιότητα των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού ως εργαλείο ανάλυσης Ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομία και παραγωγή και η αναγκαιότητα των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού ως εργαλείο ανάλυσης Αναμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελεί σε παγκόσμια κλίμακα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία που ζητούνται από το ερωτηματολόγιο έχουν καθοριστεί από την Eurostat και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 28/80, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εξ αφορμής των παρατηρήσεων που περιέχονται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Ανάλυση στοιχείων Αυγούστου 2013 και μερική επεξεργασία στοιχείων από το ΙΤΕΠ Σκοπός, Στόχοι &

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το γλωσσάριο που ακολουθεί είναι µετάφραση από την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) µε τίτλο International Recommendations for Tourism

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/5 GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Τίτλος : Απουσιάζει ο Τουρισμός από τον προεκλογικό διάλογο Ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα τηλεμαχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Συγχρ/νων Έργων 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΕΝΙΚΑ Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου συμπληρώνεται και υποβάλλεται μετά τη σύναψη της νομικής δέσμευσης, δηλαδή μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: Ταυτότητα Πράξης ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση κατατίθεται σε τρία (3) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd rom)

Η πρόταση κατατίθεται σε τρία (3) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd rom) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Προς: Την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Καραγιώργη Σερβίας 8, 101 84 Αθήνα ΤΙΤΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης δεν υποκαθιστούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή. Γιώργος Τσακογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 21 Οκτωβρίου 2014

Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή. Γιώργος Τσακογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 21 Οκτωβρίου 2014 Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή Γιώργος Τσακογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 21 Οκτωβρίου 2014 Διαχρονικός Συνεργάτης 3 ο ΚΠΣ ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΣΠΑ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Συμβολή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στον πολιτιστικό τουρισμό Η πολιτιστική διαδρομή, ως επώνυμο τουριστικό προϊόν Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey)

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey) Pharmacists n Pharmaceutical Cmpanies (PPC 2008 Survey) Έρευνα για τις σχέσεις των φαρμακοποιών με τις φαρμακευτικές εταιρίες & τις φαρμακαποθήκες ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

1.Το Ν. 2286/95: Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

1.Το Ν. 2286/95: Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΦΟΡ.& ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς & Κολωνού 2 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι έρευνες που διενεργούνται στις επιχειρήσεις αποσκοπούν στη συγκέντρωση πρόσφατων στατιστικών στοιχείων όπως π.χ. κύκλου εργασιών, απασχόλησης, αμοιβών κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. 354644 (11304) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα & Επεξηγήσεις Marketing 2

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα