ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IBS ΚΥΠΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IBS ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IBS ΚΥΠΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΕΑΡΙΝΗ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Παρασκευή 20 Ιουνίου, 2014 Διάρκεια: 3 ώρες ΟΔΗΓΙΕΣ To εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο (2) μέρη: Μέρος Α & Μέρος Β. Το Μέρος Α αποτελείται από δύο (2) υποχρεωτικές ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση αξιολογείται με 30 μονάδες. Το Μέρος Β αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις, από τις οποίες θα πρέπει να επιλέξετε δύο (2). Κάθε ερώτηση αξιολογείται με 20 μονάδες. Αξιοποιήστε το χρόνο σας ανάλογα. Μην ανοίξετε το Εξεταστικό Δοκίμιο μέχρι να σας δοθούν οδηγίες American Institute of Banking American Bankers Association Local Training Provider ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1/6

2 ΜΕΡΟΣ Α Ερώτηση 1 (Υποχρεωτική 30 μονάδες) Οι πιο κάτω καταστάσεις αφορούν την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ΔΕΛΤΑ για τις δύο λογιστικές περιόδους που αναφέρονται πιο κάτω: Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης για τις λογιστικές περιόδους που λήγουν 31 Δεκεμβρίου Πωλήσεις Μείον: Αρχικά αποθέματα Αγορές αποθεμάτων Τελικά αποθέματα (340) (260) Κόστος πωλήσεων Μεικτό κέρδος Λειτουργικά έξοδα (724) (520) Καθαρό κέρδος Προτεινόμενο μέρισμα (80) 0 Αδιανέμητο κέρδος Ισολογισμοί στις 31 Δεκεμβρίου Κοινό μετοχικό κεφάλαιο (μετοχές ονομ. αξίας 1) Αδιανέμητα κέρδη Ομολογιακό δάνειο 12% (λήξη 2020) Τραπεζικό παρατράβηγμα 0 20 Μερίσματα 80 0 Πιστωτές Πάγιο ενεργητικό Αποθέματα Χρεώστες Τράπεζα Σημείωση: Το ομολογιακό δάνειο εκδόθηκε την 1 ην Ιανουαρίου Ζητείται: 1. Υπολογίστε τους πιο κάτω δείκτες της εταιρείας για τα έτη 2012 και 2013 παρουσιάζοντας αναλυτικά τους υπολογισμούς σας. α. Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας β. Δείκτης άμεσης ρευστότητας γ. Δείκτης κυκλοφορίας αποθεμάτων δ. Περιθώριο καθαρού κέρδους ε. Δείκτης αποδοτικότητας συνολικού κεφαλαίου ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2/6

3 στ. Δείκτης αποδοτικότητας πωλήσεων προς συνολικό κεφάλαιο Σημείωση: Συνολικό κεφάλαιο = Ίδια κεφάλαια + Ομολογιακό δάνειο Με βάση του δείκτες που υπολογίσατε σχολιάστε τη χρηματοοικονομική απόδοση και ρευστότητα της εταιρείας (22 μονάδες) 2. Αναφέρετε για τις πιο κάτω συναλλαγές στα στοιχεία (i) μέχρι (iv), τα δύο αποτελέσματα στον ισολογισμό και κατά πόσο η συναλλαγή θα αυξήσει, θα μειώσει ή δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας. (8 μονάδες) (i) Πώληση πάγιου περιουσιακού στοιχείου σε λογιστική αξία. (ii) Πληρωμή προτεινόμενου μερίσματος στους μετόχους. (iii) Αγορά αποθεμάτων επί πιστώσει. (iv) Έγκαιρη πληρωμή μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου. Ερώτηση 2 (Υποχρεωτική 30 μονάδες) 1. Υποθέστε ότι ο ισολογισμός της εταιρείας Δέλτα στις 31 Δεκεμβρίου 2013 έχει ως εξής: Πάγιο ενεργητικό Ίδια κεφάλαια Κοινές μετοχές Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Κυκλοφορούν ενεργητικό Προνομιούχες μετοχές Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες οφειλές Πληρωτέοι λογαριασμοί Σύνολο ενεργητικού Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Επιπρόσθετες πληροφορίες: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 έκαστη και προνομιούχες μετοχές μερίσματος 8% με ονομαστική αξία 2,50. Οι κοινές μετοχές εκδόθηκαν στην τιμή του 1,60 ενώ οι προνομιούχες μετοχές εκδόθηκαν στην ονομαστική τους αξία. Η τρέχουσα τιμή της κοινής μετοχής είναι 4,10 και της προνομιούχας μετοχής είναι 6,00. Οι μακροπρόθεσμες οφειλές αποτελούνται από ομόλογα με ονομαστική αξία και η τρέχουσα τιμή τους στην αγορά είναι Το τοκομερίδιο των ομολόγων είναι 8% και καταβάλλεται ετησίως. Τα ομόλογα έχουν ακόμη 8 έτη μέχρι την λήξη τους. Το τελευταίο μέρισμα που καταβλήθηκε από την εταιρεία ήταν 0,38 ανά κοινή μετοχή και αναμένεται να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό 5%. Ο φορολογικός συντελεστής της εταιρείας είναι 20%. Ζητείται: 1. Να υπολογιστεί το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου της εταιρείας χρησιμοποιώντας αγοραίες αξίες. (15 μονάδες) 2. Περιγράψτε τρία πλεονεκτήματα και τρία μειονεκτήματα που παρουσιάζει ο δανεισμός έναντι του μετοχικού κεφαλαίου ως πηγή χρηματοδότησης. (9 μονάδες) 3. Περιγράψτε τρεις λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις καταφεύγουν σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. (6 μονάδες) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 3/6

4 ΜΕΡΟΣ Β Απαντήστε σε δύο (2) από τις τρεις (3) ερωτήσεις. Ερώτηση 3 (Σύνολο 20 μονάδες) Τα πιο κάτω στοιχεία αφορούν το ισοζύγιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ΕΨΙΛΟΝ για τα έτη 2012 και Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου Κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Ομολογιακό δάνειο 10% Αδιανέμητα κέρδη Χρεώστες/Πιστωτές Αποθέματα Λογαριασμός στην Τράπεζα Α Λογαριασμός στην Τράπεζα Β Πάγιο ενεργητικό Σημειώσεις: Κατά τη διάρκεια του έτους 2013: α. Η εταιρεία πλήρωσε μερίσματα ύψους και τόκο β. Η εταιρεία είχε απόσβεση επί των παγίων γ. Πάγιο ενεργητικό με λογιστική αξία πωλήθηκε με ζημιά δ. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε ποσό φορολογίας. Ζητείται: 1. Να ετοιμαστεί η Κατάσταση Διακίνησης Μετρητών της εταιρείας για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 (ΔΛΠ 7) χρησιμοποιώντας την έμμεση μέθοδο. (14 μονάδες) 2. Σχολιάστε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, όπως αυτή παρουσιάζεται στην Κατάσταση που ετοιμάσατε. (6 μονάδες) Ερώτηση 4 (Σύνολο 20 μονάδες) Η εταιρεία ΩΜΕΓΑ προγραμματίζει την απόκτηση ενός σύγχρονου μηχανήματος το οποίο θα κοστίσει Ο χρηματοοικονομικός διευθυντής υπολογίζει ότι το εν λόγω μηχάνημα θα βοηθήσει στη δημιουργία επιπρόσθετων ταμιακών ροών ύψους ετησίως για περίοδο έξι ετών. Στο τέλος της χρονικής περιόδου αυτής, το μηχάνημα αυτό θα έχει μηδέν υπολειμματική αξία. Υπολογίζεται, επίσης, ότι οι ταμιακές λειτουργικές δαπάνες θα είναι ετησίως. Ο φορολογικός συντελεστής αναμένεται σε 20% κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου και η εταιρεία χρησιμοποιεί τη σταθερή μέθοδο της απόσβεσης. Η εταιρεία υπολογίζει το κόστος κεφαλαίου της σε 11%. Ζητείται: 1. Υπολογίστε τις ταμιακές ροές του έργου μετά τη φορολογία. (4 μονάδες) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 4/6

5 2. Προσδιορίστε την περίοδο επανείσπραξης του έργου. (3 μονάδες) 3. Προσδιορίστε τη μέση αποδοτικότητα του έργου (ARR). (4 μονάδες) 4. Υπολογίστε την παρούσα αξία του έργου (NPV). (4 μονάδες) 5. Υπολογίστε τον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης του έργου (IRR). (5 μονάδες) Ερώτηση 5 (Σύνολο 20 μονάδες) Οι εταιρείες ΖΗΤΑ και ΘΗΤΑ έχουν την ίδια κεφαλαιοποίηση και ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια. Ωστόσο, οι δύο εταιρείες παρουσιάζουν διαφορετική χρηματοοικονομική εξάρτηση. Συγκεκριμένα, η χρηματοοικονομική εξάρτηση της ΖΗΤΑ είναι 20% (D/C = 20%) ενώ της εταιρείας ΘΗΤΑ είναι 50% (D/C = 50%). Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) είναι τα ίδια και ανέρχονται σε Η ονομαστική αξία της κοινής μετοχής (και στις δύο εταιρείες) είναι 5. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 20%. Υποθέστε ότι το κόστος των ομολογιών είναι 8%. Ο δείκτης Ρ/Ε της ΖΗΤΑ είναι 12 φορές και της ΘΗΤΑ είναι 10 φορές. Ζητείται: 1. Επεξηγήστε τι είναι η «χρηματοοικονομική εξάρτηση» με αναφορά στις δύο εταιρείες ΖΗΤΑ και ΘΗΤΑ. (5 μονάδες) 2. Όταν ο δείκτης D/C μιας επιχείρησης είναι πολύ ψηλός ποια είναι η αντίδραση των επενδυτών απέναντι στον κίνδυνο και πως αντιμετωπίζουν τις μετοχές της. (3 μονάδες) 3. Να υπολογιστεί ο βαθμός οικονομικής εξάρτησης της κάθε εταιρείας. (2 μονάδες) 4. Να υπολογιστεί η αξία της μετοχής των δύο εταιρειών. (10 μονάδες) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 5/6

6 Συντελεστές Επιτοκίου Παρούσας Αξίας (Present Value Interest Factor) Year 11% 12% 13% 15% 16% 18% 1 0,901 0,893 0,885 0,870 0,862 0, ,812 0,797 0,783 0,756 0,743 0, ,731 0,712 0,693 0,658 0,641 0, ,659 0,636 0,613 0,572 0,552 0, ,594 0,567 0,543 0,497 0,476 0, ,535 0,507 0,480 0,432 0,410 0, ,482 0,452 0,425 0,376 0,354 0,314 Συντελεστές Επιτοκίου Παρούσας Αξίας Προσόδου (Present Value Interest Factor Annuity) Year 11% 12% 13% 14% 15% 16% 1 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0, ,713 1,690 1,668 1,647 1,626 1, ,444 2,402 2,361 2,361 2,322 2, ,103 3,037 2,974 2,914 2,855 2, ,696 3,605 3,517 3,433 3,352 3, ,231 4,111 3,998 3,889 3,784 3, ,713 4,564 4,423 4,288 4,160 4,089 Τυπολόγιον D 1 k s = g P 0 I + (M V)/n YTM = (M + V)/2 Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου = w d k d (1 t) + w p k p + w s k s ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 6/6

7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IBS ΚΥΠΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΕΑΡΙΝΗ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Ερώτηση 1 1. Υπολογισμοί δεικτών - Εξισώσεις που χρησιμοποιούνται. Κυκλοφορούν ενεργητικό Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας= Τρέχουσες υποχρεώσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Δείκτης άμεσης ρευστότητας= Τρέχουσες υποχρεώσεις Κόστος πωλήσεων Δείκτης κυκλοφορίας αποθεμάτων = Μέσος όρος αποθεμάτων Καθαρό κέρδος Περιθώριο καθαρού κέρδους = Πωλήσεις Καθαρό κέρδος Απόδοση συνολικού κεφαλαίου = Συνολικό κεφάλαιο (15 μονάδες για τον υπολογισμό των πιο πάνω δεικτών που αντιστοιχούν 3 μονάδες για ορθό υπολογισμό του κάθε δείκτη, συμπεριλαμβανομένης της ορθής εξίσωσης) 1

8 Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας. 500/240 =2,1 720/320 = 2,3 Δείκτης άμεσης ρευστότητας. 240/240 = 1,0 380/320 = 1,2 Δείκτης κυκλοφορίας αποθεμάτων. 960/240 = 4,0 1320/300 = 4,4 Περιθώριο καθαρού κέρδους. 120/1600 = 7,5% 156/2200 = 7,1% Απόδοση συνολικού κεφαλαίου. 120/600 = 20% 180/1076 = 16,7% 2. Σχόλια αναφορικά με την απόδοση της εταιρείας. ( 7 μονάδες για την πιο κάτω ανάλυση) Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας Ο δείκτης αυτός έχει βελτιωθεί λίγο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και παραμένει σε ικανοποιητικό επίπεδο (2,3 σε σχέση με 2,1). Η εταιρεία έχει αρκετά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού για να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Ωστόσο, το κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελείται κυρίως από αποθέματα και χρεώστες. Η εταιρεία μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα για να μετατρέψει τα αποθέματα σε μετρητά όταν θα υπάρξει άμεση ανάγκη. Το ψηλό επίπεδο των αποθεμάτων μπορεί επίσης να δείχνει ότι η εταιρεία παρουσιάζει κάποια προβλήματα λειτουργικότητας. Δείκτης άμεσης ρευστότητας Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας αποτελεί καλύτερη ένδειξη της ρευστότητας από το δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας. Ο δείκτης αυτός είναι 1,2 και παρουσιάζει μια μικρή βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (1,0). Ο δείκτης αυτός υποδηλώνει ότι η εταιρεία δεν φαίνεται να παρουσιάζει προβλήματα ρευστότητας. Δείκτης κυκλοφορίας των αποθεμάτων Ο δείκτης κυκλοφορίας των αποθεμάτων έχει αυξηθεί (έστω και λίγο) σε σχέση με το προηγούμενο έτος, οπότε εξάγεται το συμπέρασμα ότι η εταιρεία παρουσιάζει μια σταθερή πορεία των πωλήσεων. Περιθώριο καθαρού κέρδους Εδώ παρατηρείται μια μείωση από 7,5% (2012) σε 7,1% (2013). Λόγω του ότι το περιθώριο μεικτού κέρδους παραμένει σταθερό (40%), σημαίνει ότι απαιτείται καλύτερη διαχείριση των εξόδων της εταιρείας. 2

9 Απόδοση συνολικού κεφαλαίου Η απόδοση του συνολικού κεφαλαίου παρουσιάζει σημαντική πτώση, από 20% σε 16,7%. Η εταιρεία αύξησε σημαντικά τα κεφάλαια της (μετοχές και ομολογιακό δάνειο), αλλά δεν κατάφερε ακόμη να αυξήσει και τα κέρδη της ανάλογα. 2. Επίδραση επί δύο στοιχείων του ισολογισμού και του κεφαλαίου κίνησης. Στοιχείο Δύο αποτελέσματα επί του ισολογισμού. Επίδραση επί του κεφαλαίου κίνησης. (i) (ii) (iii) (iv) Αύξηση στους χρεώστες ή μετρητά και μείωση στο πάγιο. Μείωση στα μετρητά και διαγραφή του υπολοίπου του προτεινόμενου μερίσματος (πιστωτής) Αύξηση στα αποθέματα και αύξηση στους πιστωτές. Μείωση στα μετρητά και διαγραφή του υπολοίπου του δανείου. Αύξηση στο κεφάλαιο κίνησης. Κανένα αποτέλεσμα. Κανένα αποτέλεσμα. Μείωση στο κεφάλαιο κίνησης. Ερώτηση 2 1. Κόστος συστατικών μερών του κεφαλαίου. Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων είναι: k s = D 1 /P 0 + g =[ 0,38(1,05)/ 4,10] +5% = 14,73% (3 μονάδες) Κόστος προνομιούχου κεφαλαίου. Μέρισμα / τιμή προνομιούχας μετοχής = (8% Χ 2,50)/ 6,00 =3,33% (2 μονάδες) Το κόστος του ομολογιακού δανείου είναι η απόδοση μέχρι τη λήξη του (YTM), πολλαπλασιαζόμενη με 1 μείον το φορολογικό συντελεστή Τ: I + (M V)/n YTM = == (M + V)/2 ΥΤΜ = [80 +( )/8]/( )/2 = 65/1060 = 6,13% (4 μονάδες) 3

10 k d = YTM (1 T) = 6,13% (1 0,20) = 4,9% (1 μονάδα) 2. Υπολογισμός σταθμίσεων με βάση τις αγοραίες αξίες: (3 μονάδες) Χρηματοδότηση Αγοραία αξία Στάθμιση Κοινές μετοχές Χ 4,10 = % Προνομιούχες μετοχές Χ 6 = ,8% Ομολογιακό δάνειο* Χ 1120 = ,2% Σύνολο = *Αριθμός ομολόγων = /1.000 = Το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου είναι: ΜΚΚ = w d (k d ) + w p (k p ) + w s (k s ) = 0,152 (4,9%) + 0,108 (3,33%) + 0,74 (14,73%) = 0,74 + 0,36 +10,9 = 12% (3 μονάδες) 2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ομολογιακού δανείου. (9 μονάδες) Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της χρηματοδότησης μέσω του δανεισμού είναι τα εξής: 1. Είναι πιο φθηνή από τα μετοχικό κεφάλαιο λόγω του χαμηλότερου κινδύνου (από την πλευρά του επενδυτή που ικανοποιείται με χαμηλότερη απόδοση). 2. Τα έξοδα των τόκων αφαιρούνται για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος και γι αυτό όταν χρησιμοποιείται δάνειο στη κεφαλαιακή διάρθρωση το κόστος κεφαλαίου της εταιρίας μειώνεται και κατά συνέπεια η αξία της επιχείρησης αυξάνεται. 3. Παρέχει κεφάλαια για γνωστή περίοδο και η λήψη του δανείου δεν οδηγεί κατά ανάγκη σε μόνιμη αύξηση της χρηματοδότησης του οργανισμού. 4. Θα βελτιώσει την ποσοστιαία αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή, όταν αυξάνεται η επικερδότητα. 5. Δεσμεύει τον οργανισμό σε γνωστές ταμιακές ροές που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του χρέους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στο χρηματοοικονομικό προγραμματισμό ιδιαίτερα σε περιόδους αβεβαιότητας αναφορικά με το μελλοντικό πληθωρισμό. 4

11 6. Συχνά θεωρείται ότι υπερέχει του μετοχικού κεφαλαίου λόγω του ότι έχει χαμηλότερο κόστος, είναι πιο εύκολη η λήψη του και μπορεί να έχει ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα αποπληρωμής. 7. Η λήψη δανείου δεν επηρεάζει την ιδιοκτησία και έλεγχο της επιχείρησης λόγω του ότι οι δανειστές δεν είναι ιδιοκτήτες της εταιρίας. Μερικά από τα μειονεκτήματα της χρηματοδότησης μέσω του δανεισμού έχουν ως εξής: 1. Τόσο η καταβολή των τόκων όσο και οι αποπληρωμές του αρχικού δανείου αποτελούν υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να καταβληθούν ανεξάρτητα της επιτυχίας του οργανισμού, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο αφερεγγυότητας του οργανισμού. 2. Με βάση το (1) πιο πάνω η ανάγκη για εξυπηρέτηση του χρέους μπορεί να κάνει τη χρηματοδοτική διεύθυνση πιο δύσκολη. 3. Οδηγεί σε αύξηση του κινδύνου της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη μείωση της τιμής της μετοχής σε περιόδους κακής απόδοσης, παρά στην περίπτωση που ο οργανισμός θα είχε μικρότερη μόχλευση. 4. Οι περιοριστικοί όροι των δανειακών συμβάσεων μπορεί να περιορίσουν την ευχέρεια άσκησης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 5. Μπορεί να είναι ακριβή πηγή κεφαλαίων αν η επιχείρηση δεν έχει αρκετά φορολογητέα κέρδη ώστε να επωφεληθεί από την έκπτωση των τόκων. 6. Αν η επιχείρηση δανείζεται με κυμαινόμενο επιτόκιο τότε υπόκειται στον κίνδυνο του επιτοκίου. Αυτό σημαίνει ότι θα υποχρεωθεί να πληρώσει υψηλότερα επιτόκια αν το επιτόκιο αυξάνεται. 7. Μπορεί οι δανειστές να απαιτήσουν εξασφάλιση, κάτι που θα περιορίσει τη χρήση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων από την εταιρία. 3. Τρείς λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις καταφεύγουν σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. (6 μονάδες) (α) Οι αναμενόμενες αυξήσεις των μελλοντικών πωλήσεων απαιτούν τη χρηματοδότηση του μάρκετινγκ και άλλων λειτουργιών υποστήριξης για να παραμείνει η επιχείρηση ανταγωνιστική. (β) Καθώς αναπτύσσεται η εταιρεία, αυξάνονται οι ανάγκες της παραγωγικής ικανότητας. (γ) Η επιχείρηση πρέπει να συνεχίσει να εκσυγχρονίζει και να εισάγει πιο αποδοτικό εξοπλισμό. (δ) Οι αλλαγές στη ζήτηση αναγκάζουν την επιχείρηση να εγκαταλείψει τον παλαιωμένο εξοπλισμό και να επενδύσει σε νέο. 5

12 (ε) Η χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης συμβάλλει στην υγιή ζωή της επιχείρησης. (στ) Μακροπρόθεσμα, ένα μεγάλο μέρος της κίνησης κεφαλαίων μετατρέπεται σε πάγιο και πρέπει να χρηματοδοτηθεί πάνω σε αυτή τη βάση. ΕΡΩΤΗΣΗ 3 1. Ετοιμάστηκε σύμφωνα με το ΔΛΠ 7 ΕΨΙΛΟΝ Κατάσταση Διακίνησης Μετρητών Λειτουργικές Δραστηριότητες Καθαρά κέρδη προ φόρων (Υπολογισμός 1) 100 Τακτοποίηση για τα ακόλουθα: Αποσβέσεις 60 Ζημιά από πώληση παγίων 40 Τόκοι πληρωθέντες 40 Λειτουργικό κέρδος πριν τις μεταβολές του ΚΚ Μείωση αποθεμάτων Αύξηση εισπρακτέων (45) Μείωση πληρωτέων (5) (40) Μετρητά από τις λειτουργίες Πληρωμή τόκων 200 (40) Πλεόνασμα μετρητών από εμπορικές πράξεις Διακίνηση μετρητών Επενδυτικές Δραστηριότητες 160 Αγορές παγίων (145) Πώληση παγίων 65 (80) Διακίνηση μετρητών Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 100 Πληρωμή μερισμάτων (75) Αποπληρωμή μακροπρόθεσμου χρέους (125) (100) Έλλειμμα από διακίνηση μετρητών Υπόλοιπο ταμείου εκ μεταφοράς (20) (35) Υπόλοιπο ταμείου εις μεταφορά (55) 1. Υπολογισμός του Κέρδους προ φόρων: Αδιανέμητα κέρδη (τελικό) Αδιανέμητα κέρδη (αρχικό) + Μερίσματα = =

13 Υπολογισμός των αγορών παγίου Πάγιο ενεργητικό Αρχικό υπόλοιπο 460 Απόσβεση 60 Αγορά παγίου (εξισωτικό) 145 Πώληση 105 Υπόλοιπο εις μεταφορά Σχόλια επί της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας Κατά τη διάρκεια της περιόδου υπάρχει ταμιακό πλεόνασμα από τις εμπορικές πράξεις της εταιρείας ύψους Η εταιρία δημιούργησε επιπρόσθετα μετρητά πωλώντας εξοπλισμό για και λόγω των μεγάλων αποσβέσεων οι οποίες ήταν αποτέλεσμα των νέων παγίων που αγόρασε η εταιρεία. Η εταιρία αγόρασε πάγια ύψους Η αγορά των παγίων αυτών αναμένεται να βελτιώσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της εταιρίας, να μειώσει τα κόστη και βελτιώσει τις μελλοντικές ταμιακές ροές της. Το ύψος των αποθεμάτων μειώθηκε κατά Αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι η εταιρία ασκεί ορθή διαχείριση των αποθεμάτων και δεν διατηρεί ψηλά αποθέματα για τα οποία θα υπάρχει επιπρόσθετο κόστος. Ωστόσο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί τα δεδομένα παρουσιάζουν μια εταιρεία με αναπτυξιακή πολιτική και η διατήρηση μικρών αποθεμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις ειδικά όταν παρουσιαστεί αυξημένη ζήτηση. Επίσης, μπορεί οι μικρές και συχνές παραγγελίες να οδηγήσουν σε ψηλά κόστη παραγγελιών και απώλειες από πιθανές εκπτώσεις των προμηθευτών. Οι εισπρακτέοι έχουν αυξηθεί κατά Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί εναλλακτικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η εταιρία δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για αποτελεσματικό έλεγχο των πιστώσεων που παραχωρεί ή μπορεί να έχει διαφοροποιήσει την περίοδο πίστωσης. Κατά τη διάρκεια του έτους η εταιρεία αύξησε τα μετρητά της με την έκδοση μετοχικού κεφαλαίου κατά (για χρηματοδότηση της αγοράς των παγίων) ενώ κατέβαλε μέρισμα και τόκους Επίσης αποπλήρωσε μακροπρόθεσμο χρέος ύψους , κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρξει μείωση στους μελλοντικούς τόκους. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω το ταμειακό έλλειμμα της εταιρείας αυξήθηκε από σε

14 ΕΡΩΤΗΣΗ 4 1. Υπολογισμός των ταμιακών ροών μετά φόρων για τα έξι χρόνια: Ταμιακές ροές προ φόρων* Απόσβεση** (14.000) Κέρδος προ φόρων Φορολογία (20%) (1.800) Καθαρό κέρδος Απόσβεση (προστίθεται πίσω) Ταμιακές ροές ανά έτος * (εισπράξεις) (έξοδα) = ** ( )/6 = ανά έτος 2. Περίοδος επανείσπραξης = Επένδυση / Ταμιακές ροές μετά φόρων = / = 3,96 έτη 3. Μέση αποδοτικότητα = Μέσο ύψος κερδών / Μέση επένδυση = ( ) / ( /2) = 7.200/ = 17,14% 4. Υπολογισμός Καθαρής Παρούσας Αξίας με συντελεστή προεξόφλησης 8%: των για τα έτη Μείον κόστος (84.000) Καθαρή παρούσα αξία Εσωτερική απόδοση Γίνεται νέος υπολογισμός για να πάρουμε μια αρνητική ΚΠΑ. Με συντελεστή προεξόφλησης 14% έχουμε: των για τα έτη Μείον κόστος (84.000) Καθαρή παρούσα αξία ( 1.553) Εσωτερική απόδοση (με την εξίσωση) = 11% + (5.697 / ( ))Χ(14 11) = 13,35% 8

15 ΕΡΩΤΗΣΗ 5 1. Η χρηματοοικονομική εξάρτηση συνδέεται με την τακτική να χρησιμοποιούνται ομολογίες για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και έγκειται στη σχέση ανάμεσα στα κέρδη πριν από τόκους και φόρους και τα κέρδη ανά μετοχή. Με τη χρήση των ομολογιών, η εταιρία έχει την υποχρέωση για την καταβολή τόκου και μελλοντικά την αποπληρωμή τους. Ωστόσο, λόγω του ότι ο τόκος είναι εκπεστέα από το φόρο δαπάνη, υπάρχουν περισσότερα οργανικά έσοδα προς τους επενδυτές. Από την άλλη πλευρά, όσο αυξάνεται το ομολογιακό δάνειο τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος, λόγω του αυξημένου σταθερού χρηματοοικονομικού κόστους. Με την αύξηση του ομολογιακού δανείου, υπάρχει αύξηση στους τόκους, οι οποίοι σε φάση κάμψης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπάρχει ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος να υπερβούν τα κέρδη πριν από τόκους και φόρους και να μην μπορέσει να καλύψει τις πληρωμές τους. Άρα, η χρηματοοικονομική εξάρτηση είναι αμφίδρομη: παρόλο που μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική στη διάρκεια μιας περιόδου αύξησης και επέκτασης των δραστηριοτήτων, αποδεικνύεται επιζήμια σε μια φάση κάμψης του οικονομικού κύκλου. Η αύξηση του ομολογιακού δανείου αυξάνει τις διακυμάνσεις των κερδών ανά μετοχή. Γι αυτόν το λόγο, τα οφέλη της χρηματοοικονομικής εξάρτησης θα πρέπει να αντισταθμίζονται έναντι του αυξανόμενου χρηματοοικονομικού κινδύνου της αφερεγγυότητας. Κάποια στιγμή, το αναπροσαρμοσμένο λόγω φόρων κόστος της αύξησης των τόκων υπερβαίνει τα οφέλη των κερδών ανά μετοχή που απορρέουν από το μικρότερο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία. Με βάση τα δεδομένα πιο πάνω η εταιρεία ΖΗΤΑ είναι χαμηλά εξαρτώμενη εταιρεία λόγω του ότι το D/C της είναι 20% σε σχέση με την εταιρεία ΘΗΤΑ που είναι υψηλά εξαρτημένη εταιρεία με D/C = 50%. Με βάση τα δεδομένα αυτά και την ανάλυση που παρουσιάστηκε πιο πάνω η εταιρεία ΖΗΤΑ παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα στα κέρδη ανά μετοχή παρά την εταιρεία ΘΗΤΑ. (5 μονάδες) 2. Όταν ο δείκτης D/C είναι πολύ ψηλός, οι επενδυτές θεωρούν ότι η μεταβλητότητα των κερδών ανά μετοχή συνήθως αυξάνεται, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες για αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων εκ μέρους της επιχείρησης. Αυτός ο αυξημένος κίνδυνος σημαίνει υψηλότερο προεξοφλητικό επιτόκιο για τα μερίσματα ή τις μελλοντικές αποδόσεις της επιχείρησης. Ως αποτέλεσμα, η παρούσα αξία αυτών των αποδόσεων πέφτει.(3 μονάδες) 3 και 4 μαζί. 9

16 Εταιρεία ΖΗΤΑ (D/C=20%) Εταιρεία ΘΗΤΑ (D/C=50%) Κέρδη προ τόκων και φόρων Τόκοι (8%) * ** Κέρδη προ φόρων Φορολογία (20%) Κέρδη μετά φορών Μετοχές σε κυκλοφορία /5 = Κέρδος ανά μετοχή / = 0, /5 = / = 0.88 Εταιρεία Α Εταιρεία Β Κεφαλαιοποίηση Δάνεια(20% και 50%) Κοινές μετοχές(80%&50%) * Χ 8% = ** Χ8% = Κέρδη προ τόκων και φόρων Βαθμός οικονομικής εξάρτησης = Κέρδη προ τόκων και φόρων Τόκος Εταιρεία ΖΗΤΑ = /( ) = 1,12 Εταιρεία Β = / ( ) = 1,36 Τιμή μετοχής = Ρ/Ε * ΕPS Εταιρεία Α = 12 *0,67 = 8,04 Εταιρεία Β = 10 * 0,88 = 8,80 10

17 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IBS ΚΥΠΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, 2015 Διάρκεια: 3 ώρες ΟΔΗΓΙΕΣ To εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο (2) μέρη: Μέρος Α & Μέρος Β. Το Μέρος Α αποτελείται από δύο (2) υποχρεωτικές ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση αξιολογείται με 30 μονάδες. Το Μέρος Β αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις, από τις οποίες θα πρέπει να επιλέξετε δύο (2). Κάθε ερώτηση αξιολογείται με 20 μονάδες. Αξιοποιήστε το χρόνο σας ανάλογα. Μην ανοίξετε το Εξεταστικό Δοκίμιο μέχρι να σας δοθούν οδηγίες American Institute of Banking American Bankers Association Local Training Provider ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1/7

18 ΜΕΡΟΣ Α Ερώτηση 1 (Υποχρεωτική 30 μονάδεs) Τα πιο κάτω στοιχεία προέρχονται από τον ισολογισμό της εταιρείας ΑΛΦΑ στις 31 Δεκεμβρίου Κοινές μετοχές Προνομιούχες μετοχές Ομολογιακό δάνειο Βραχυπρόθεσμο δάνειο Αδιανέμητα κέρδη Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με την εταιρεία: Το κοινό μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 έκαστη, ενώ το προνομιούχο κεφάλαιο από προνομιούχες μετοχές μερίσματος 8% και ονομαστικής αξίας 3,00 έκαστη. Το ομολογιακό δάνειο αποτελείται από ομόλογα με ονομαστική αξία έκαστο και φέρει τόκο 6% ο οποίος καταβάλλεται σε ετήσια βάση. Το ομολογιακό δάνειο εκδόθηκε στις 5/1/2008 και έχει ημερομηνία ωρίμανσης στις 4/1/2020. Η ονομαστική αξία του βραχυπρόθεσμου δανείου ισούται με την αγοραία αξία του και φέρει επιτόκιο 5%. Η εταιρεία έχει σταθερό ρυθμό αύξησης σε 6% το τελευταίο μέρισμα που κατέβαλε ήταν 0,40 ανά μετοχή. Τρέχουσες τιμές των μετοχών της εταιρείας: κοινές 2,90 και προνομιούχες 4,20. Η τρέχουσα αξία του ομολόγου ανέρχεται σε Ο φορολογικός συντελεστής της εταιρείας είναι 25%. Πιο κάτω παρουσιάζονται οι ταμιακές ροές ενός επενδυτικού έργου που αξιολογείται από τα χρηματοοικονομικά στελέχη της εταιρείας: Έτος Ταμιακές ροές Ζητείται: 1. Υπολογίστε το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου της εταιρίας χρησιμοποιώντας αγοραίες αξίες. (15 μονάδες) 2. Να υπολογιστούν τα πιο κάτω: α. Περίοδος επανείσπραξης του έργου (2 μονάδες) β. Καθαρή παρούσα αξία του έργου. (6 μονάδες) Να συμβουλεύσετε την εταιρία κατά πόσο πρέπει να αναλάβει το έργο, αιτιολογώντας επαρκώς την απάντησή σας. (1 μονάδα) Σημείωση: Για τους υπολογισμούς αξιολόγησης του έργου το κόστος κεφαλαίου να αναπροσαρμοστεί στην αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. 3. Κατά την πιο πάνω ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το μέσο κόστος κεφαλαίου της εταιρείας για να αξιολογηθεί το υπό μελέτη επενδυτικό έργο της εταιρείας. Να εξηγήσετε τι ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2/7

19 υπόθεση κάνουν τα χρηματοοικονομικά στελέχη όταν ενεργούν με αυτό τον τρόπο, δηλαδή όταν χρησιμοποιούν το υφιστάμενο κόστος κεφαλαίου της εταιρείας και τι εναλλακτικές επιλογές έχουν αν δεν ισχύει η υπόθεση που κάνουν. (6 μονάδες) Ερώτηση 2 (Υποχρεωτική 30 μονάδεs) Πιο κάτω παρουσιάζονται οι ισολογισμοί της εταιρείας ΒΗΤΑ για τα έτη 2013 και Επιπρόσθετα, σας δίδονται σχετικές πληροφορίες αναφορικά με διάφορες πράξεις που πραγματοποίησε η εταιρεία κατά το έτος Εταιρία ΒΗΤΑ Ισολογισμοί κατά την 31 ην Δεκεμβρίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Πάγια στοιχεία ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Εισπρακτέοι λογαριασμοί Τραπεζικό υπόλοιπο Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεματικά Κοινό μετοχικό κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Αδιανέμητα κέρδη Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια με επιτόκιο 10% Τρέχουσες υποχρεώσεις Πληρωτέοι λογαριασμοί (πιστωτές) Φορολογία Τραπεζικό παρατράβηγμα Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Επιπρόσθετες πληροφορίες: i. Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 παρουσιάζει τα πιο κάτω: 000 Λειτουργικό κέρδος Πληρωτέος τόκος (20) Κέρδος πριν τη φορολογία Φορολογία (360) Κέρδος για το οικονομικό έτος ii. Κατά τη διάρκεια του έτους πληρώθηκαν μερίσματα ύψους iii. Το κέρδος πριν τη φορολογία υπολογίσθηκε μετά την αφαίρεση αποσβέσεων επί των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού ύψους iv. Κατά τη διάρκεια του έτους στοιχεία του πάγιου ενεργητικού με λογιστική αξία πωλήθηκαν προς ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 3/7

20 Ζητείται: 1. Να ετοιμαστεί η κατάσταση διακίνησης μετρητών για την εταιρεία ΒΗΤΑ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7, χρησιμοποιώντας την έμμεση μέθοδο. (18 μονάδες) 2. Σχολιάστε τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας όπως παρουσιάζεται από την κατάσταση διακίνησης μετρητών που ετοιμάσετε. (6 μονάδες) 3. Εν συντομία περιγράψτε τρεις τρόπους με τους οποίους οι εταιρίες μπορούν να επηρεάσουν το ύψος των ταμιακών διαθέσιμων στο τέλος του έτους. (6 μονάδες) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 4/7

21 ΜΕΡΟΣ Β Απαντήστε σε δύο (2) από τις τρεις (3) ερωτήσεις. Ερώτηση 3 (Σύνολο 20 μονάδες) Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ΔΕΛΤΑ έχει πρόσφατα αυξήσει τις εργασίες και γι αυτό η Διεύθυνση της εταιρείας αξιολογεί την αγορά ενός νέου μηχανήματος το οποίο κοστίζει , έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής έξι χρόνια και αναμένεται να έχει υπολειμματική αξία Πιο κάτω παρουσιάζονται τα αναμενόμενα έσοδα και έξοδα που θα υπάρξουν σε σχέση με την αγορά του νέου αυτού μηχανήματος. Τα έσοδα εισπράττονται κατά το χρόνο που δημιουργούνται. Όλα τα έξοδα, με εξαίρεση το ποσό της απόσβεσης (υπολογίζεται με βάση τη σταθερή μέθοδο της απόσβεσης) το οποίο συμπεριλαμβάνεται ήδη στα έξοδα καταβάλλονται χωρίς καμιά καθυστέρηση. Έτος Έσοδα Έξοδα Η εταιρία έχει κόστος κεφαλαίου 15%. Η Διεύθυνση της εταιρίας χρησιμοποιεί το προεξοφλητικό επιτόκιο αυτό για την προεξόφληση των ταμιακών ροών όταν αξιολογεί τα διάφορα επενδυτικά σχέδια. Ζητείται: 1. Να υπολογιστεί η μέση αποδοτικότητα του έργου (accounting rate of return). (8 μονάδες) 2. Να υπολογιστεί η περίοδος επανείσπραξης του έργου. (4 μονάδες) 3. Να υπολογιστεί η καθαρή παρούσα αξία το έργου. (8 μονάδες) Ερώτηση 4 (Σύνολο 20 μονάδες) 1. Να συμπληρώσετε στο τετράδιο απαντήσεών σας, τον ισολογισμό και τις πληροφορίες των πωλήσεων στον πίνακα που ακολουθεί για την εταιρία ΖΗΤΑ, χρησιμοποιώντας τις πιο κάτω χρηματοοικονομικές πληροφορίες: (14 μονάδες) Δείκτης χρέους: 60% Δείκτης άμεσης ρευστότητας: 0,90 Δείκτης κυκλοφορίας συνολικού ενεργητικού: 1,8 Ημέρες είσπραξης των απαιτήσεων: 40 μέρες (βλέπε σημείωση) Περιθώριο κέρδους επί των πωλήσεων: 30% Δείκτης κυκλοφορίας αποθεμάτων: 7 Σημείωση: Ο υπολογισμός έγινε με βάση 360 μέρες ανά έτος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 5/7

22 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μετρητά Πληρωτέοι λογαριασμοί Εισπρακτέοι λογαριασμοί Μακροπρόθεσμο χρέος (χρεώστες) Αποθέματα Κοινές μετοχές Πάγιο ενεργητικό Αδιανέμητα κέρδη Σύνολο ενεργητικού Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων Επεξηγήστε τους περιορισμούς που υπάρχουν κατά την ανάλυση των αριθμοδεικτών. (6 μονάδες) Ερώτηση 5 (Σύνολο 20 μονάδες) 1. Η βιβλιογραφία επί των τρόπων χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις αναφέρεται σε τρεις προσεγγίσεις. Να περιγράψετε τις προσεγγίσεις αυτές και να επεξηγήσετε τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη διοίκηση της επιχείρησης αναφορικά με την προσέγγιση που θα επιλέξει. (8 μονάδες) 2. Η εταιρεία ΕΨΙΛΟΝ ετοιμάζει τον προϋπολογισμό ταμιακής κίνησης για το 2015 με βάση τα πιο κάτω δεδομένα: Πωλήσεις: Εισπράξεις: Αγορές: ανά μήνα Υπολογίζεται ότι 40% των πελατών θα πληρώνει τον ίδιο μήνα της πώλησης, οπότε θα παίρνει 4% έκπτωση. Το υπόλοιπο 60% των πελατών θα πληρώνει τον επόμενο μήνα της πώλησης χωρίς να παίρνει οποιαδήποτε έκπτωση. Αποτελούν το 75% των πωλήσεων. Πληρώνονται το μήνα της αγοράς. Διάφορα άλλα έξοδα: και πληρώνονται τον ίδιο μήνα. Αρχικό υπόλοιπο μετρητών: Τραπεζικό παρατράβηγμα ύψους Σημείωση: Οι μηνιαίες πωλήσεις του 2015 αναμένεται να είναι 5% πιο κάτω από αυτές του Ζητείται: α. Να υπολογιστεί το ταμειακό πλεόνασμα ή έλλειμμα κατά του τρεις πρώτους μήνες (Ιανουάριο Μάρτιο 2015) με την ετοιμασία ενός μηνιαίου προϋπολογισμού ταμιακής κίνησης. (8 μονάδες) β. Αναφέρεται τους τρόπους με τους οποίους η εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει τα ταμειακά της πλεονάσματα, επεξηγώντας το όφελος που θα προκύψει σε κάθε περίπτωση για την επιχείρηση. (4 μονάδες) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 6/7

23 Συντελεστές Επιτοκίου Παρούσας Αξίας (Present Value Interest Factor) Έτος 9% 11% 12% 13% 14% 15% 1 0,917 0,901 0,893 0,885 0,877 0, ,841 0,812 0,797 0,783 0,769 0, ,772 0,731 0,712 0,693 0,675 0, ,708 0,659 0,636 0,613 0,592 0, ,650 0,594 0,567 0,543 0,519 0, ,596 0,535 0,507 0,480 0,456 0, ,547 0,482 0,452 0,425 0,400 0,376 Συντελεστές Επιτοκίου Παρούσας Αξίας Προσόδου (Present Value Interest Factor Annuity) Έτος 8% 9% 13% 14% 15% 16% 1 0,926 0,917 0,885 0,877 0,870 0, ,783 1,759 1,668 1,647 1,626 1, ,577 2,531 2,361 2,361 2,322 2, ,312 3,240 2,974 2,914 2,855 2, ,993 3,890 3,517 3,433 3,352 3, ,623 4,486 3,998 3,889 3,784 3, ,206 5,033 4,423 4,288 4,160 4,089 Τυπολόγιον D 1 k s = g P 0 I + (M V)/n YTM = (M + V)/2 Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου = w s k s + w p k p + w d k d (1 t) a Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) = Α + x (Β Α) a + b ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 7/7

24 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IBS ΚΥΠΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜENH ΛΥΣH ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 1. Κόστος συστατικών μερών του κεφαλαίου. Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων είναι: (3 μονάδες) k s = D 1 /P 0 + g = 0,40(1,06)/ 2,9) + 6% = 20,62% Κόστος προνομιούχου κεφαλαίου. (2 μονάδες) Μέρισμα / τιμή προνομιούχας μετοχής = (8% Χ 3,00)/ 4,20 = 5,71% Το κόστος του ομολογιακού δανείου είναι η απόδοση μέχρι τη λήξη του (YTM), πολλαπλασιαζόμενη με 1 μείον το φορολογικό συντελεστή Τ: (3 μονάδες) I + (M V)/n YTM = == (M + V)/2 ΥΤΜ = [60+( )/6]/( )/2 = 46,67/1040 = 4,49% k d = YTM (1 T) = 4,49% (1 0,25) = 3,44% Βραχυπρόθεσμο δάνειο = 5%(1 0,25) = 3,75% (1 μονάδα) Υπολογισμός σταθμίσεων με βάση τις αγοραίες αξίες: (3 μονάδες) Χρηματοδότηση Αγοραία αξία Στάθμιση Κοινές μετοχές Χ 2,90 = ,87% Προνομιούχες μετοχές Χ 4,20 = ,18% Ομολογιακό δάνειο Χ = ,73% Βραχυπρόθεσμο δάνειο ,22% Σύνολο =

25 Το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου είναι: (3 μονάδες) ΜΚΚ = w s (k s ) + w p (k p ) + w d (k d ) = 0,5787 (20,62%) + 0,1118 (5,71%) + 0,2873 (4,49%) + 0,022 (3,75%) = 11,93% + 0,64% + 1,29% + 0,08% = 13,94% Με βάση τους πιο πάνω υπολογισμούς θα χρησιμοποιήσουμε ως προεξοφλητικό επιτόκιο το 14% Υπολογισμός της περιόδου επανείσπραξης: (2 μονάδες) = 3 έτη + ( )/ = 3,38 έτη Υπολογισμός της καθαρής παρούσας αξίας: (6 μονάδες) Έτος Ταμιακές ροές ( ) Συντελεστής (14%) Παρούσα αξία , , , , , , Καθαρή παρούσα αξία Επειδή η καθαρή παρούσα αξία του έργου είναι θετική θα πρέπει η εταιρεία να προχωρήσει με το έργο αυτό. (1 μονάδα) 3. Για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το υφιστάμενο μέσο κόστους κεφαλαίου της εταιρείας τα χρηματοοικονομικά στελέχη προβαίνουν στην υπόθεση ότι το επενδυτικό έργο έχει τον ίδιο κίνδυνο με τον κίνδυνο που έχουν οι υφιστάμενες εργασίες της εταιρείας. Ωστόσο, αν το έργο είναι διαφορετικού κινδύνου τότε θα πρέπει να υπάρξει αναπροσαρμογή στο προεξοφλητικό επιτόκιο που θα χρησιμοποιηθεί για προεξόφληση των ταμιακών ροών, ώστε να αντανακλά τον κίνδυνο του έργου. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται προσέγγιση του προεξοφλητικού επιτοκίου προσαρμοσμένου λόγω κινδύνου. Διαφορετικά θα υπάρξει υπερεκτίμηση ή υποτίμηση των παρουσών αξιών των ταμιακών ροών του έργου. Ο προσδιορισμός αυτής της προσαρμογής είναι, ως ένα βαθμό, υποκειμενικός. Ένας τρόπος για να υπολογιστεί αυτό το αναπροσαρμοσμένο επιτόκιο είναι να βρεθεί μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο που έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με τα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου προγράμματος, και να χρησιμοποιηθεί το κόστος κεφαλαίου αυτής της εταιρείας ως το αναπροσαρμοσμένο επιτόκιο. (6 μονάδες) ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Κατάσταση ιακίνησης Μετρητών για το έτος ς 000ς Λειτουργικές ραστηριότητες Καθαρά κέρδη προ φόρων

26 Τακτοποίηση για τα ακόλουθα: Αποσβέσεις Ζημιά από πώληση παγίων 40 Τόκοι πληρωθέντες 20 Λειτουργικό κέρδος πριν τις μεταβολές του ΚΚ Αύξηση αποθεμάτων (160) Αύξηση εισπρακτέων (260) Αύξηση πληρωτέων 170 Μετρητά από τις λειτουργίες 3274 Τόκοι πληρωθέντες (20) Πληρωμή φόρων (290) Πλεόνασμα μετρητών από εμπορικές πράξεις ιακίνηση μετρητών Επενδυτικές ραστηριότητες Αγορές παγίων (5.600) Πώληση παγίων 360 ιακίνηση μετρητών Χρηματοοικονομικές ραστηριότητες Έκδοση μετοχών Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (200) Πληρωμή μερισμάτων (290) 1820 Πλεόνασμα από διακίνηση μετρητών (456) Υπόλοιπο ταμείου εκ μεταφοράς 340 Υπόλοιπο ταμείου εις μεταφορά (116) Υπολογισμοί Πάγιο ενεργητικό 000ς 000ς Υπόλοιπο εκ μεταφοράς Απόσβεση Αγορές παγίων (υπόλοιπο) Πωλήσεις 200 Υπόλοιπο εις μεταφορά Φορολογία 000ς 000ς Πληρωμή φόρου (υπόλοιπο) 290 Υπόλοιπο εκ μεταφοράς 390 Υπόλοιπο εις μεταφορά 360 Αποτελ. Χρήσης ιάφορα σχόλια για τη κατάσταση διακίνησης μετρητών. (6 μονάδες) - Υπήρξε καθαρή εκροή μετρητών ύψους , η οποία άφησε την εταιρία με τραπεζικό παρατράβηγμα ύψους

27 - Υπήρξε μια μεγάλη δαπάνη για αγορά παγίων ύψους κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό αναμένεται να βοηθήσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τη μελλοντική κερδοφορία της επιχείρησης. - Υπήρξε επιπρόσθετη έκδοση μετοχών το οποίο οδήγησε σε ταμιακή εισροή ύψους Αυτό θα οδηγήσει σε μελλοντικές εκροές υπό τη μορφή μερισμάτων. - Έγινε αποπληρωμή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε μειωμένες δαπάνες τόκων στο μέλλον. - Υπήρξε αύξηση στους εισπρακτέους ύψους που μπορεί να σημαίνει ότι οι πελάτες καθυστερούν τις πληρωμές του κάτι που έχει αρνητική επίδραση στις ταμιακές ροές. 3. ιάφορα σημεία. (6 μονάδες) - Η παραχώρηση διαφόρων βραχυπρόθεσμων κινήτρων στους πελάτες για αύξηση των πωλήσεων. - Μείωση της τιμής πώλησης για αύξηση των πωλήσεων. - Μείωση εξόδων. - Πώληση περιουσιακών στοιχείων. - Καθυστέρηση στη αποπληρωμή των πιστωτών. - Ενθάρρυνση πελατών για γρήγορη αποπληρωμή με την παραχώρηση εκπτώσεων. ΕΡΩΤΗΣΗ 3 1. Μέση αποδοτικότητα= Μέσα ετήσια καθαρά κέρδη/μέση επένδυση (8 μονάδες) Έτος Έσοδα Έξοδα Κέρδη Μέσο ετήσιο κέρδος = / 6 έτη = Μέση επένδυση = (Κόστος + Υπολειμματική αξία) / 2 = ( ) / 2 = Μέση αποδοτικότητα = / = 49,4% Υπολογισμός της απόσβεσης = ( )/6 = ανά έτος. 4

28 Το ποσό της απόσβεσης αφαιρείται από τα έξοδα γιατί δεν απαιτεί ταμιακές ροές. Έτος Ταμιακές εισπράξεις Ταμιακές εκροές Καθαρές ταμιακές εισροές Μέχρι το τέλος του έτους 2, η εταιρία έχει ανακτήσει όλο το ποσό εκτός από ( ). Το ποσό αυτό είναι το 58% της καθαρής ταμιακής εισροής του έτους 3 ( / ). Η περίοδος επανείσπραξης είναι 2,58 έτη. (4 μονάδες) 3. Υπολογισμός της καθαρής παρούσας αξίας. (8 μονάδες) Έτος Ταμιακές ροές Συντελ. Προεξόφλησης(15%) 1,000 0,870 0,756 0,658 0,572 0,497 0,432 Παρούσα αξία Καθαρή παρούσα αξία = ΕΡΩΤΗΣΗ 4 1. Υπολογισμοί των ποσών του πίνακα. (14 μονάδες) 1. Χρέος = (0,60) (Σύνολο ενεργητικού) = (0,60) ( ) = Πληρωτέοι λογαριασμοί = Χρέος Μακροπρόθεσμος χρέος = = Κοινές μετοχές= Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Χρέος Αδιανέμητα κέρδη = = Πωλήσεις= (1,8) (Σύνολο ενεργητικού) = (1,8) ( ) = Αποθέματα = Κόστος Πωλήσεων /7 = /7 = Εισπρακτέοι λογαριασμοί = (πωλήσεις/360)(μπεα) = ( /360)(40) = Μετρητά + Εισπρακτέοι = (0,90)(Πληρωτέοι λογαριασμοί) 5

29 Μετρητά = (0,90)( ) Μετρητά = = Πάγιο ενεργητικό = Σύνολο ενεργητικού (Μετρητά+Εισπρακτέους+Αποθέματα) = ( ) = Κόστος πωλήσεων= (Πωλήσεις) (1 0,30)= ( )(0,70) = Περιορισμοί της ανάλυσης αριθμοδεικτών πέντε λόγοι (επεξήγηση) (6 μονάδες) - Ο πληθωρισμός μπορεί να προκαλέσει στρέβλωση στη διαχρονική ανάλυση των δεικτών. - Οι δείκτες είναι τόσο καλοί όσο και οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό τους. - Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές από χρόνο σε χρόνο μπορεί να οδηγήσουν σε παραπλανητικούς δείκτες. - Συνήθως οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στους λογαριασμούς είναι περιληπτικές, κάτι το οποίο καθιστά την λεπτομερή ανάλυση αδύνατη. - Χρησιμοποιώντας τους μέσους του κλάδου ως βάση για σύγκριση μπορεί να είναι παραπλανητική, λόγω του ότι είναι ο μέσος των δεικτών από ένα αριθμό εταιρειών. - Οι λογιστικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για υπολογισμό των δεικτών μπορεί να μην είναι επικαιροποιημένες. - Οι διαφορετικές λογιστικές πολιτικές μπορεί να οδηγήσουν σε στρέβλωση των ενδοεταιρικών συγκρίσεων. - Οι δείκτες δεν δίνουν λύση στα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν. Ούτε υπάρχει καλός ή κακός δείκτης και δεν πρέπει να εξετάζονται μεμονωμένα, επειδή υπάρχει αλληλοεξάρτηση μεταξύ τους. ΕΡΩΤΗΣΗ 5 1. Υπάρχουν βασικά τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις χρηματοδότησης: (8 μονάδες) (α) Στην εξαιρετικά συντηρητική προσέγγιση τα πάγια στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, το κατώτατο επίπεδο του κυκλοφορούντος ενεργητικού και ένα τμήμα των εποχιακών απαιτήσεων χρηματοδοτούνται μέσω μακροπρόθεσμων δανείων και μετοχών. Το κόστος αυτού του είδους της χρηματοδότησης είναι υψηλό, αλλά ο κίνδυνος να υπάρξει έλλειψη χρημάτων είναι ελάχιστος. (β) Μια συντηρητική προσέγγιση χρηματοδότησης θα χρησιμοποιεί τα μακροπρόθεσμα δάνεια και τις μετοχές για τη χρηματοδότηση των παγίων και του κατώτατου επίπεδου του 6

30 κυκλοφορούντος ενεργητικού, ενώ οι εποχιακές ανάγκες χρηματοδοτούνται με βραχυπρόθεσμα δάνεια. (γ) Μια επιθετική πολιτική χρηματοδότησης του ΚΚ θα χρησιμοποιήσει τα μακροπρόθεσμα δάνεια και τις μετοχές για τη χρηματοδότηση των πάγιων στοιχείων και ένα μέρος μόνο του κατώτατου επιπέδου του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Όλες οι εποχιακές ανάγκες καθώς και ένα τμήμα του κατώτατου επιπέδου του κυκλοφορούντος ενεργητικού ικανοποιούνται με βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Έτσι, το κόστος χρηματοδότησης είναι ελάχιστο αλλά ο κίνδυνος να παρουσιαστούν προβλήματα ρευστότητας είναι σχετικά υψηλός. Κάποιοι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την πολιτική χρηματοδότησης του ΚΚ περιλαμβάνουν: η στάση της Διεύθυνσης έναντι του κινδύνου, προηγούμενες αποφάσεις χρηματοδότησης και το μέγεθος του οργανισμού. Η στάση της Διεύθυνσης έναντι του κινδύνου θα καθορίσει κατά πόσο υπάρχει προτίμηση για συγκεκριμένη προσέγγιση. Οι προηγούμενες αποφάσεις χρηματοδότησης θα καθορίσουν την τρέχουσα θέση που θα αναλυθεί σε σχέση με τη διαμόρφωση πολιτικής. Το μέγεθος του οργανισμού θα επηρεάσει την ικανότητα του να έχει πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, μια μικρή εταιρία μπορεί να αναγκαστεί να ακολουθήσει επιθετική πολιτική γιατί αδυνατεί να εξασφαλίσει επιπρόσθετη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, είτε από μετοχές είτε από δανεισμό. 2. Ετοιμασία ταμιακού προϋπολογισμού.(8 μονάδες) Ιαν. Φεβ. Μαρ. Πωλήσεις Εισπράξεις(κατά το μήνα της πώλησης) Εισπράξεις(από τις πωλήσεις του προηγούμενου μήνα) Σύνολο εισπράξεων Πληρωμές αγορών (75%χΠωλήσεις) Άλλες πληρωμές Σύνολο πληρωμών Ταμιακό πλεόνασμα/(έλλειμμα) Αρχικό υπόλοιπο (12.100) (4.870) (640) Τελικό υπόλοιπο (4.870) (640) Υπολογισμοί: α. Πωλήσεις του προηγούμενου μήνα (Δεκέμβριος 2014) Πωλήσεις 2015 = Πωλήσεις % (Πωλήσεις 2014) Πωλήσεις = / 0,95 = β. Υπολογισμός εισπράξεων για κάθε μήνα: ( Χ 40%) (4%Χ38.000) =

31 γ. Υπολογισμός εισπράξεων προηγούμενου μήνα: Από πωλήσεις Δεκεμβρίου: Χ 60% = Από πωλήσεις Ιανουαρίου: Χ 60% = Από πωλήσεις Φεβρουαρίου: Χ 60% = Τα πλεονάσματα των μετρητών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς: Αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων για επέκταση της επιχείρησης. Αποπληρωμή των πιστωτών και διασφάλιση εκπτώσεων. Εξαγορά ιδίων μετοχών οι οποίες μπορούν να διανεμηθούν κάτω από κάποιο σχέδιο κινήτρων προς τους υπαλλήλους της επιχείρησης. Αποπληρωμή μακροπρόθεσμων δανείων, κάτι το οποίο μειώνει τα έξοδα χρηματοδότησης και οδηγεί σε αυξημένη κερδοφορία. (4 μονάδες) 8

32 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IBS ΚΥΠΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΕΑΡΙΝΗ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τετάρτη 17 Ιουνίου, 2015 Διάρκεια: 3 ώρες ΟΔΗΓΙΕΣ To εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο (2) μέρη: Μέρος Α & Μέρος Β. Το Μέρος Α αποτελείται από δύο (2) υποχρεωτικές ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση αξιολογείται με 30 μονάδες. Το Μέρος Β αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις, από τις οποίες θα πρέπει να επιλέξετε δύο (2). Κάθε ερώτηση αξιολογείται με 20 μονάδες. Αξιοποιήστε το χρόνο σας ανάλογα. Μην ανοίξετε το Εξεταστικό Δοκίμιο μέχρι να σας δοθούν οδηγίες American Institute of Banking American Bankers Association Local Training Provider ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1/6

33 ΜΕΡΟΣ Α Ερώτηση 1 (Υποχρεωτική 30 μονάδεs) Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ΕΨΙΛΟΝ ετοιμάζει την κατάσταση διακίνησης μετρητών της για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Πιο κάτω σας παρουσιάζεται ο ισολογισμός της ΕΨΙΛΟΝ στις 31 Δεκεμβρίου 2014, μαζί με τα αντίστοιχα στοιχεία του προηγούμενου έτους: ΕΨΙΛΟΝ Ισολογισμοί στις 31 Δεκεμβρίου Ενεργητικό Πάγιο ενεργητικό Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Εμπορικοί χρεώστες Τράπεζα Σύνολο ενεργητικού Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις Κεφάλαιο και αποθεματικά Κοινό μετοχικό κεφάλαιο (μετοχές του 1) Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Αδιανέμητα κέρδη Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνειο 9% 6 31 Τρέχουσες υποχρεώσεις Εμπορικοί πιστωτές Φορολογία Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Επιπρόσθετες πληροφορίες για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Καταβλήθηκε τόκος ύψους Κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρχαν οποιαδήποτε εκκρεμή ποσά αναφορικά με τη φορολογία της εταιρείας. Καταβλήθηκαν μερίσματα ύψους Το ποσό της απόσβεσης ήταν Πάγιο ενεργητικό με λογιστική αξία πωλήθηκε με κέρδος Ζητείται: 1. Να υπολογιστεί το κέρδος πριν τη φορολογία της ΕΨΙΛΟΝ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου (5 μονάδες) 2. Να ετοιμάσετε την Κατάσταση Διακίνησης Μετρητών της ΕΨΙΛΟΝ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 7, χρησιμοποιώντας την έμμεση μέθοδο. (17 μονάδες) 3. Να σχολιάσετε κριτικά τη ρευστότητα της εταιρείας, όπως αυτή παρουσιάζεται στην Κατάσταση Διακίνησης Μετρητών που ετοιμάσατε. (8 μονάδες) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2/6

34 Ερώτηση 2 (Υποχρεωτική 30 μονάδεs) Η Διεύθυνση της εταιρίας ΖΗΤΑ αξιολογεί την απόκτηση ενός νέου πάγιου στοιχείου προσδοκώντας να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των εργασιών της. Το πάγιο αυτό έχει τιμολογημένη τιμή που ανέρχεται σε και η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται σε πέντε χρόνια, οπότε και η υπολειμματική του αξία έχει εκτιμηθεί σε Ωστόσο, έχει υπολογιστεί ότι απαιτούνται επιπρόσθετες δαπάνες μέχρις ότου το πάγιο τεθεί σε λειτουργήσιμη κατάσταση. Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα πρέπει να υποστεί τις εξής δαπάνες: μεταφορά του παγίου στις εγκαταστάσεις 3.200, κατασκευή ειδικής μεταλλικής βάσης για στήριξη του παγίου 6.800, εφαρμογή και δοκιμαστικοί έλεγχοι Πιο κάτω παρουσιάζονται τα προσδοκώμενα έσοδα και έξοδα σε σχέση με το εν λόγω πάγιο. Τα έσοδα εισπράττονται κατά το χρόνο που δημιουργούνται και όλα τα έξοδα, εξαιρουμένου του ποσού της απόσβεσης (υπολογίζεται με βάση τη σταθερή μέθοδο της απόσβεσης) καταβάλλονται χωρίς καμιά καθυστέρηση. Έτος Έσοδα Έξοδα Σημείωση: Στα έξοδα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της απόσβεσης του παγίου. Η εταιρία έχει κόστος κεφαλαίου 14%. Η Διεύθυνση της εταιρίας χρησιμοποιεί το προεξοφλητικό επιτόκιο αυτό για την προεξόφληση των ταμιακών ροών όταν αξιολογεί τα διάφορα επενδυτικά σχέδια. Ζητείται: 1. Να υπολογιστεί η μέση αποδοτικότητα του έργου (accounting rate of return).(6 μονάδες) 2. Να υπολογιστεί η περίοδος επανείσπραξης του έργου. (4 μονάδες) 3. Να υπολογιστεί η καθαρή παρούσα αξία το έργου. (6 μονάδες) 4. Σχολιάστε κριτικά την κάθε μια από τις πιο πάνω μεθόδους. Ο σχολιασμός σας πρέπει να συμπεριλάβει σύντομη επεξήγηση, ως επίσης και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που παρουσιάζει η κάθε μέθοδος. (14 μονάδες) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 3/6

35 ΜΕΡΟΣ Β Απαντήστε σε δύο (2) από τις τρεις (3) ερωτήσεις. Ερώτηση 3 Πιο κάτω παρουσιάζεται ο ισολογισμός της εταιρείας ΘΗΤΑ: (Σύνολο 20 μονάδες) Πάγιο ενεργητικό Κοινές μετοχές Κυκλοφορούν ενεργητικό Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Προνομιούχες μετοχές Μακροπρόθεσμες οφειλές Πληρωτέοι λογαριασμοί Σύνολο ενεργητικού Επιπρόσθετες πληροφορίες: α. Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Κοινές μετοχές 8% Προνομιούχες μετοχές Εκδόθηκαν Ονομαστική αξία (έκαστη) 1 3 Τρέχουσα τιμή (έκαστη) 2,20 4,60 β. Το μακροπρόθεσμο χρέος αποτελείται από ομόλογα ονομαστικής αξίας και αγοραίας αξίας Το τοκομερίδιο των ομολόγων είναι 6%, και καταβάλλεται ετησίως. Τα ομόλογα έχουν ακόμη 10 έτη μέχρι την λήξη τους. γ. Το τελευταίο μέρισμα που καταβλήθηκε από την εταιρεία ήταν 0,20 ανά κοινή μετοχή και αναμένεται να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό 5%. Ζητείται: 1. Να υπολογιστεί το κόστος του κάθε συστατικού στοιχείου του κεφαλαίου, δηλαδή το κόστος ιδίων κεφαλαίων, κόστος προνομιούχων μετοχών και κόστος του ομολογιακού δανείου. (8 μονάδες) 2. Να υπολογιστεί το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου της εταιρείας χρησιμοποιώντας αγοραίες αξίες. (6 μονάδες) 3. Η εταιρεία χρησιμοποιεί το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου κατά την αξιολόγηση όλων των επενδυτικών της έργων. Σχολιάστε κριτικά την πολιτική αυτή. (6 μονάδες) Ερώτηση 4 (Σύνολο 20 μονάδες) Οι εταιρείες ΑΛΦΑ και ΒΗΤΑ παρουσιάζουν διαφορετική χρηματοοικονομική εξάρτηση παρόλο που έχουν την ίδια κεφαλαιοποίηση, που ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια. Η χρηματοοικονομική εξάρτηση της ΑΛΦΑ είναι 30% (D/C = 30%) ενώ της εταιρείας ΒΗΤΑ είναι 60% (D/C = 60%). Οι δύο εταιρείες παρουσιάζουν τα ίδια κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) και ανέρχονται σε Η ονομαστική αξία της κοινής μετοχής και στις δύο εταιρείες είναι 5. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 20%. Υποθέστε ότι το κόστος των ομολογιών είναι 7% Ο δείκτης Ρ/Ε της ΑΛΦΑ είναι 10 φορές και της ΒΗΤΑ είναι 8 φορές. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 4/6

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης

Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης. Εξετάζετε δύο αµοιβαία αποκλειόµενες επενδύσεις, µε τις ακόλουθες Καθαρές Ταµειακές Ροές. Κάθε επένδυση διαρκεί τρία έτη. Α Β Τ 0 (.000) (2.000) Τ 629,326.79,245 Τ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η Έννοια και ποιοι οι Στόχοι της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης. Πως διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2017 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 205 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...13 ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 19 Το διευθυντικό στέλεχος ως αντιπρόσωπος...22 Ο κίνδυνος σε σχέση με τα κέρδη...24 Βασικές δεξιότητες της χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2 Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων εξαμηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία 30 Αυγούστου 2007 Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1 Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1 Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δύο έπιχειρήσεις έξετάζουν τήν άγορά μιάς νέας μηχανής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργούνται γιατί οι κανόνες υπολογισμού του λογιστικού εισοδήματος διαφέρουν από τους κανόνες υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος.

Δημιουργούνται γιατί οι κανόνες υπολογισμού του λογιστικού εισοδήματος διαφέρουν από τους κανόνες υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος. Αναβαλλόμενοι Φόροι Δημιουργούνται γιατί οι κανόνες υπολογισμού του λογιστικού εισοδήματος διαφέρουν από τους κανόνες υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος. ΔΛΠ & ΕΛΠ: Λογιστικό Αποτέλεσμα = Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Περιεχόµενα Σελίδα Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α.Σ.Π. Ο..Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 (ΑΣΚΗΣΕΙΣ) 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Π.Α.Σ.Π. Ο..Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 (ΑΣΚΗΣΕΙΣ) 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ ΑΣΚΗΣΗ 1 / ΣΕΛΙ Α 158 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Υπολογίσατε τη λογιστική αξία των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας Α, η οποία έχει την ακόλουθη καθαρή περιουσία : Κοινές

Διαβάστε περισσότερα

1-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ.

1-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ. Στην μελέτη μας χρησιμοποιούμε το αρχείο 1-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ.pdf και το αρχείο 1-X-ΛΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ.xls ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (σελ.1-3) Σκοπός Η παροχή των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία 2013-14 - Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποτελεί υποδειγματική λύση. απάντηση! 1 Μελετήστε τη λύση και δώστε τη δική σας ΘΕΜΑ 1 Ο Επένδυση Α Για την επένδυση Α γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΛΑΡΙΣΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Δρ. Ιωάννης Ντόκας Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λογιστικές καταστάσεις. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12 η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος. IAS 12 Income Taxes

ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος. IAS 12 Income Taxes ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος 2 1Σκοπός Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισµό των φόρων εισοδήµατος. Το προέχον θέµα στη λογιστική των φόρων εισοδήµατος είναι το πώς θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 443.019.757 456.801.297 Κόστος πωλήσεων (326.830.517) (332.956.466) Μεικτά κέρδη 116.189.240 123.844.831 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 16.154.865

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιημένος συνοπτικός λογαριασμός αποτελεσμάτων 3 Ενοποιημένος συνοπτικός ισολογισμός 4 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Δ.Α.Π-Ν.Δ.Φ.Κ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Δ.Α.Π-Ν.Δ.Φ.Κ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 1) Οι ετήσιες πωλήσεις μίας επιχείρησης ανέρχονται σε 3000000 δρχ. Αν ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεων τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι 8%

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Ενότητα 2: Πίνακας Ταμειακών Ροών Δ. Δαμίγος Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0072/00020716/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr - 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΘΕΩΡΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων στην Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων

Ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων στην Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων στην Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Άσκηση 1 Σύνταξη Ισολογισµού Τα δεδοµένα του ισολογισµού της εµπορικής επιχείρησης «ΑΛΦΑ» στις 31.12.2003 ήταν τα ακόλουθα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωλήσεων Μικτό Κέρδος/Ζημία

Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωλήσεων Μικτό Κέρδος/Ζημία Κατάσταση Αποτελεσμάτων Κύκλος Εργασιών 3.616.794 3.400.084 Κόστος Πωλήσεων -2.189.052-2.152.111 Μικτό Κέρδος/Ζημία 1.427.742 1.247.973 Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 43.534 69.485 Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα