GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu"

Transcript

1 GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο FR BG RO SI GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιέχουν σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια, τα οποία πρέπει να διαβάσετε και να τηρείτε σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι το σύμβολο κινδύνου, το οποίο αφορά την ασφάλεια, την προειδοποίηση για πιθανούς κινδύνους σε χρήστες και άλλα άτομα. Όλα τα μηνύματα αφορούν την ασφάλεια θα προηγούνται από το σύμβολο κινδύνου και τις λέξεις: ΚΙΝΔΥΝΟΣ Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς. Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς. Όλα τα μηνύματα ασφαλείας υποδεικνύουν τον πιθανό κίνδυνο στον οποίο αναφέρονται, τον τρόπο μείωσης του κινδύνου τραυματισμού και τις συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών. - Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από κάθε εργασία εγκατάστασης. - Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. Εάν δεν συμμορφωθείτε με τις πληροφορίες δίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη, με συνέπεια τραυματισμό ή ζημιά. - Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιήσετε βενζίνη ή άλλους εύφλεκτους ατμούς και υγρά κοντά στη συσκευή. Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της ζεσταίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Πρέπει να είστε προσεκτικοί, ώστε να αποφεύγετε τυχόν επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία. Κρατάτε τα παιδιά κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή, εάν δεν επιτηρούνται διαρκώς. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κίνδυνους εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη Το μαγείρεμα φαγητών σε μια μονάδα εστιών με λίπος και λάδι χωρίς παρακολούθηση μπορεί να είναι επικίνδυνο και μπορεί να προκληθεί φωτιά. Μην επιχειρήσετε ΠΟΤΕ να σβήσετε μια φωτιά με νερό. Αντίθετα, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και, στη συνέχεια, να καλύψετε τη φωτιά, π.χ. με καπάκι ή πυρίμαχη κουβέρτα. Κίνδυνος φωτιάς: μην αποθηκεύετε αντικείμενα πάνω στην επιφάνεια μαγειρέματος. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω της χρήσης εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού. Εάν εμφανιστούν ρωγμές στην επιφάνεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ηλεκτροπληξία. Σε περίπτωση οσμής αερίου: - Μην ανάψετε καμία συσκευή. - Μην αγγίζετε κανέναν ηλεκτρικό διακόπτη. - Μην χρησιμοποιήσετε τα τηλέφωνα εντός του σπιτιού. - Επικοινωνήστε αμέσως με την εταιρεία παροχής αερίου χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο ενός γείτονα. Ακολουθείτε τις οδηγίες της εταιρείας παροχής αερίου. - Εάν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία παροχής αερίου, καλέστε την πυροσβεστική. - Η εγκατάσταση και συντήρηση της συσκευής πρέπει να διεξάγονται από αρμόδιο υπεύθυνο εγκατάστασης, κέντρο σέρβις ή την εταιρεία παροχής αερίου. - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Οι συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς. - Όταν εγκατασταθεί η μονάδα εστιών, τοποθετήστε έναν μονοπολικό ασφαλειοδιακόπτη με απόσταση επαφών τουλάχιστον 3 mm να παρέχει πλήρη αποσύνδεση της συσκευής. - Η γείωση της συσκευής είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία. - Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να έχει επαρκές μήκος, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση της εγκατεστημένης συσκευής με την πρίζα. - Χρησιμοποιείτε μόνο εύκαμπτο ή άκαμπτο μεταλλικό σωλήνα για τη σύνδεση αερίου. - Εάν χρειάζεται, το ηλεκτρικό καλώδιο θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ηλεκτρικό καλώδιο με τα ίδια χαρακτηριστικά με το αρχικό παρέχεται από τον κατασκευαστή (τύ 3x0,75 mm 2 H05VV-F). Η εργασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό. - Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμό ή ζημιά οφείλεται στη μη τήρηση των κανονισμών αναφέρονται ανωτέρω. - Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή προεκτάσεις. - Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. - Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. - Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα μέρη του σώματος και μην τη χρησιμοποιείτε όταν έχετε γυμνά πόδια. - H εστία αυτή (Κατηγορία 3) είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για οικιακή χρήση για το μαγείρεμα φαγητού. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να θερμάνετε ένα δωμάτιο. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να προκληθεί δηλητηρίαση από το μονοξείδιο του άνθρακα καθώς και υπερθέρμανση της μονάδας εστιών. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλες χρήσεις ή εσφαλμένες ρυθμίσεις των χειριστηρίων. - Τα παιδιά πρέπει να μένουν μακριά από τη συσκευή και να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. - Κατά τη χρήση της συσκευής αερίου παρέχεται θερμότητα και υγρασία στο χώρο. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται καλά ή εγκαταστήστε έναν απορροφητήρα με αγωγό εξαγωγής. - Κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση, μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία της συσκευής. Αποτρέψτε την επαφή πανιών ή άλλων εύφλεκτων υλικών με τη συσκευή μέχρι να κρυώσουν επαρκώς όλα τα εξαρτήματά της. - Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά πάνω ή κοντά στη συσκευή. - Μην τοποθετείτε στις εστίες μεταλλικά αντικείμενα, όπως σκεύη κουζίνας (μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια, καπάκια, κλπ.) μπορούν να θερμανθούν. - Πρέπει να τοποθετηθεί διαχωριστικός πίνακας (δεν παρέχεται) στο διαμέρισμα κάτω από τη συσκευή. - Εάν το πάνω μέρος παρουσιάζει ζημιά (ραγισμένο ή σπασμένο γυαλί), μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. - Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης, μπορεί να απαιτείται πρόσθετος εξαερισμός (άνοιγμα παραθύρου ή αύξηση της ταχύτητας εξαγωγής του απορροφητήρα). - Μετά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες βρίσκονται στη θέση απενεργοποίησης και κλείστε τη στρόφιγγα της κύριας παροχής αερίου ή της φιάλης αερίου. - Τα λίπη και τα λάδια αναφλέγονται εύκολα όταν υπερθερμανθούν. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν μαγειρεύετε φαγητά πλούσια σε λίπη, λάδια ή αλκοόλ (π.χ. ρούμι, κονιάκ, κρασί). - Φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. - Περιμένετε μέχρι να ψυχθεί η μονάδα εστιών πριν οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μετά την αφαίρεση της μονάδας εστιών από τη συσκευασία, ελέγξτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - Τοποθετήστε ένα διαχωριστικό πλαίσιο κάτω από τη μονάδα εστιών. - Δεν πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση στο κάτω μέρος του προϊόντος μετά την εγκατάσταση. - Μην τοποθετήσετε διαχωριστικό πλαίσιο εάν έχει τοποθετηθεί φούρνος από κάτω. ελάχ. 5 mm Η απόσταση ανάμεσα στο κάτω μέρος της συσκευής και το διαχωριστικό πλαίσιο πρέπει να τηρεί τις διαστάσεις αναφέρονται στο σχήμα. Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος, μην εμποδίζετε το ελάχιστο άνοιγμα μεταξύ του πάγκου εργασίας και του άνω μέρους της ντουλάπας (ελάχ. 5 mm). Διεξαγάγετε όλες τις εργασίες κοπής του επίπλου πριν από την τοποθέτηση της μονάδας εστιών και απομακρύνετε προσεκτικά τα πριονίδια και τα υπολείμματα κοπής. Εάν έχει τοποθετηθεί φούρνος από κάτω, βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι εξοπλισμένος με σύστημα ψύξης. Μην τοποθετήσετε τη μονάδα εστιών πάνω από πλυντήριο πιάτων ή ρούχων, έτσι ώστε τα ηλεκτρικά κυκλώματα να μην έρχονται σε επαφή με ατμό ή υγρασία θα μπορούσε να τους προκαλέσει βλάβη. Το προϊόν αυτό μπορεί να τοποθετηθεί σε πάγκο εργασίας πάχους 20 έως 40 mm. Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι: - οι τοπικές συνθήκες παροχής αερίου (τύπος και πίεσης) και οι ρυθμίσεις της μονάδας εστιών είναι συμβατές (ανατρέξτε στην πινακίδα δεδομένων και στον πίνακα ), - τα πλαϊνά καλύμματα του ντουλαπιού ή των συσκευών βρίσκονται δίπλα στη μονάδα εστιών είναι ανθεκτικά στη θερμότητα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, - η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε διάταξη απαγωγής καυσαερίων. Η εγκατάσταση πρέπει να διεξαχθεί σε συμμόρφωση με τους τρέχοντες κανονισμούς. Προσέχετε ιδιαίτερα τις απαιτήσεις για την εξαέρωση. - Οι ατμοί εξάγονται μέσω ειδικών απορροφητήρων ή ηλεκτρικών ανεμιστήρων είναι τοποθετημένοι στον τοίχο ή σε παράθυρα. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Το σύστημα παροχής αερίου πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των τοπικών κανονισμών. Για ειδικούς τοπικούς κανονισμούς για μερικές χώρες, δείτε την ενότητα «Αναφορές στους εθνικούς κανονισμούς». Εάν δεν δίνεται καμία πληροφορία σχετικά με την απαιτούμενη χώρα, ζητήστε περαιτέρω λεπτομέρειες από τον εγκαταστάτη σας. Η σύνδεση της μονάδας εστιών στην παροχή αερίου ή στη φιάλη αερίου πρέπει να πραγματοποιηθεί με έναν άκαμπτο χάλκινο ή χαλύβδινο σωλήνα με εξαρτήματα συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς ή με έναν εύκαμπτο σωλήνα ενιαίας επιφάνειας από ανοξείδωτο χάλυβα συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς. Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος του εύκαμπτου μεταλλικού σωλήνα είναι 2 μέτρα. Διεξαγάγετε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό γωνιακό εξάρτημα, τοποθετώντας ενδιάμεσα μια σφράγιση σύμφωνα με το πρότυπο EN 549. Το γωνιακό εξάρτημα πρέπει να είναι του τύ απεικονίζεται στην Εικ. A (ISO 7/1) για όλους τους προορισμούς εκτός από τη Γαλλία, για την οποία η ένωση πρέπει να είναι του τύ απεικονίζεται στην Εικ. B (ISO 228/1). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν χρησιμοποιείτε εύκαμπτος σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα, αυτός πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να μην μπορεί να έρθει σε επαφή με οποιαδήποτε κινούμενα εξαρτήματα του επίπλου, αλλά να δρομολογείται σε μια περιοχή χωρίς εμπόδια και να μπορεί να επιθεωρείται καθ' όλο το μήκος του. Μετά τη σύνδεση στην παροχή αερίου, ελέγξτε για τυχόν διαρροές χρησιμοποιώντας σαπούνι και νερό. Με αναμμένους τους καυστήρες, περιστρέψτε τους διακόπτες από τη θέση μέγιστης ρύθμισης στη θέση ελάχιστης ρύθμισης, για να ελέγξετε τη σταθερότητα της φλόγας. ελάχ. 5 mm ελάχ. 20 mm Εικ. A Εικ. B ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Οι συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς. Η γείωση της συσκευής είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία. Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στην πινακίδα δεδομένων δίνονται οι λεπτομέρειες αφορούν την τάση και την είσοδο. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφού καθαρίσετε την περίμετρο της επιφάνειας, τοποθετήστε τη φλάντζα υπάρχει στη συσκευασία στην εστία όπως φαίνεται στην εικόνα. Τοποθετήστε τη μονάδα εστιών στο άνοιγμα δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις διαστάσεις αναφέρονται στις οδηγίες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ηλεκτρικό καλώδιο θα πρέπει να είναι αρκετά μακρύ ώστε να επιτρέπει την προς τα επάνω εξαγωγή του. Για τη στήριξη των εστιών, χρησιμοποιήστε τα στηρίγματα (A) παρέχονται. Τοποθετήστε τα στηρίγματα στις οπές στο κάτω μέρος της μονάδας εστιών και στερεώστε τα με τις κατάλληλες βίδες ώστε να προσαρμοστούν στο πάχος του πάγκου (ανατρέξτε στις ακόλουθες εικόνες). Πάγκος 20 mm Πάγκος 40 mm Πάγκος 30 mm ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΙΟΥ Εάν χρησιμοποιηθεί ένα διαφορετικό αέριο από αυτό καθορίζεται στην πινακίδα δεδομένων και την ετικέτα στο πάνω μέρος της μονάδας εστιών, πρέπει να αντικατασταθούν τα. Αφαιρέστε την ετικέτα και φυλάξτε τη μαζί με το εγχειρίδιο οδηγιών Χρησιμοποιήστε ρυθμιστές πίεσης κατάλληλους για την πίεση αερίου αναφέρεται στις οδηγίες. Για να αντικαταστήσετε τα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Τα δεν παρέχονται πρέπει να ζητηθούν από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Προσαρμόστε στην ελάχιστη ρύθμιση έχουν οι στρόφιγγες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με υγραέριο (G30/G31), η βίδα ελάχιστης ρύθμισης (παράκαμψη) πρέπει να σφιχτεί εντελώς. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε περίπτωση βαθμιαίας δυσκολίας στην περιστροφή των διακοπτών καυστήρα, καλέστε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να αντικαταστήσει τη στρόφιγγα L Γείωση (κίτρινο/πράσινο) N 40 60

3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ (για τον τύπο, ανατρέξτε στον πίνακα στις οδηγίες) Αφαιρέστε τις σχάρες. Αφαιρέστε τα σώματα των καυστήρων. Χρησιμοποιώντας ένα πολύγωνο κλειδί, ξεβιδώστε το θα αντικατασταθεί. Αντικαταστήστε το με απαιτούμενο για το νέο τύπο αερίου. Τοποθετήστε ξανά το Πριν τοποθετήσετε το, μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε την ετικέτα ρύθμισης αερίου (παρέχεται με τα αντικατάστασης) ώστε να καλύψετε τις υπάρχουσες πληροφορίες. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Για να εξασφαλίσετε τη σωστή ελάχιστη ρύθμιση, αφαιρέστε το διακόπτη και ρυθμίστε τη βίδα στη στρόφιγγα ως εξής: σφίξτε τη βίδα για να μειώσετε το ύψος της φλόγας (-), χαλαρώστε τη βίδα για να αυξήσετε το ύψος της φλόγας (+). Η ρύθμιση πρέπει να διεξαχθεί με τις στρόφιγγες στην ελάχιστη ρύθμιση (μικρή φλόγα). Ο πρωτογενής αέρας των καυστήρων δεν χρειάζεται ρύθμιση. Με αναμμένους τους καυστήρες, περιστρέψτε τους διακόπτες από τη θέση μέγιστης ρύθμισης στη θέση ελάχιστης ρύθμισης, για να ελέγξετε τη σταθερότητα της φλόγας. Αφού διεξαχθεί η ρύθμιση, στεγανοποιήστε και πάλι χρησιμοποιώντας βουλοκέρι ή κάποιο αντίστοιχο υλικό. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και οι συνδέσεις αερίου θα πραγματοποιηθούν από έμπειρο τεχνικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, σημειώστε τα παρακάτω στοιχεία: - τον τύπο της βλάβης ή του προβλήματος, - το ακριβές μοντέλο (παρέχεται στην ετικέτα στο φύλλο προϊόντος/εγγύηση), - τον αριθμό σέρβις μετά την ένδειξη SERVICE στην πινακίδα δεδομένων κάτω από τη μονάδα εστιών, καθώς και στο φύλλο προϊόντος/εγγύηση, - την πλήρη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Εάν απαιτούνται κάποιες επισκευές, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών όπως φαίνεται στο φυλλάδιο εγγύησης. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Εάν η μονάδα εστιών δεν λειτουργεί σωστά, πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων για να αναγνωρίσετε το πρόβλημα. 1. Ο καυστήρας δεν ανάβει ή η φλόγα δεν είναι ομοιόμορφη δεν υπάρχει διακοπή στην ηλεκτρική παροχή ή στην παροχή αερίου και, συγκεκριμένα, η στρόφιγγα αερίου πριν από τη μονάδα εστιών είναι ανοικτή. Η φιάλη αερίου δεν έχει αδειάσει. Τα ανοίγματα του καυστήρα δεν είναι φραγμένα. Το άκρο του αναφλεκτήρα δεν είναι βρόμικο. Όλα τα εξαρτήματα του καυστήρα έχουν τοποθετηθεί σωστά. Δεν υπάρχουν ρεύματα αέρα κοντά στη μονάδα εστιών. 2. Η φλόγα δεν παραμένει αναμμένη Ο διακόπτης έχει πατηθεί αρκετά για να ενεργοποιηθεί η διάταξη ασφαλείας κατά τη διάρκεια του ανάμματος του καυστήρα. Τα ανοίγματα του καυστήρα δεν είναι φραγμένα στο θερμοστοιχείο. Το άκρο της συσκευής ασφαλείας δεν είναι βρόμικο. Η ελάχιστη ρύθμιση παροχής αερίου είναι σωστή (ανατρέξτε στη σχετική ενότητα). 3. Η ηλεκτρική μονάδα εστιών δεν λειτουργεί Ελέγξτε ότι: Υπάρχει παροχή ρεύματος. Ο διακόπτης είναι γυρισμένος στο «0». 4. Η ηλεκτρική μονάδα εστιών δεν σβήνει Ελέγξτε ότι: Ο διακόπτης είναι γυρισμένος στο «0». Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε αμέσως την εστία από την κεντρική παροχή αποσυνδέοντας το φις από την πρίζα. 5. Οι κατσαρόλες/τηγάνια δεν είναι σταθερά Η βάση της κατσαρόλας/τηγανιού είναι απόλυτα επίπεδη Η κατσαρόλα/τηγάνι είναι κεντραρισμένη στον καυστήρα. Οι σχάρες δεν έχουν εναλλαχθεί ή τοποθετηθεί λανθασμένα. Εάν το πρόβλημα επιμένει μετά τους ανωτέρω ελέγχους, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΤΙΩΝ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού. Καθαρίστε τα εμαγιέ και γυάλινα εξαρτήματα με διάλυμα χλιαρού νερού και ενός ουδέτερου απορρυπαντικού. Το σκληρό νερό ή τα διαβρωτικά απορρυπαντικά μπορεί να προκαλέσουν κηλίδες στις επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής. Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφίμων (νερό, σάλτσα, καφέ, κτλ.) πριν ξεραθούν. Καθαρίστε με χλιαρό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό και, στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί ή δέρμα. Αφαιρέστε την επίμονη βρομιά με ειδικά προϊόντα για χάλυβα, τα οποία διατίθενται στην αγορά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθαρίσετε τις επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα μόνο με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή διαβρωτικά προϊόντα, καθαριστικά με βάση τη χλωρίνη ή συρμάτινα σφουγγάρια. Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα προϊόντα. Μην αφήνετε όξινες ή αλκαλικές ουσίες, όπως ξίδι, μουστάρδα, αλάτι, ζάχαρη ή χυμό λεμονιού, πάνω στη μονάδα εστιών. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΤΙΩΝ Μπορείτε να αφαιρέσετε τις σχάρες, τα καπάκια των καυστήρων και τους καυστήρες για να διευκολύνετε τον καθαρισμό. Καθαρίστε με το χέρι χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και μη λειαντικό απορρυπαντικό, απομακρύνετε τις επικαθίσεις και βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα ανοίγματα του καυστήρα δεν είναι φραγμένο. Ξεπλύνετε και στεγνώστε πολύ καλά Τοποθετήστε ξανά τους καυστήρες και τα καπάκια των καυστήρων. Όταν τοποθετείτε ξανά τις σχάρες, βεβαιωθείτε ότι η ζώνη κατσαρόλας είναι κεντραρισμένη με τον καυστήρα. Για μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρικούς αναφλεκτήρες και διάταξη ασφαλείας, καθαρίστε προσεκτικά το άκρο για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία. Να ελέγχετε τακτικά και, εάν απαιτείται, να τα καθαρίζετε με ένα υγρό πανί. Τα υπολείμματα έχουν ξεραθεί πρέπει να απομακρυνθούν με οδοντογλυφίδα ή βελόνα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε τη ζημιά στην ηλεκτρική συσκευή ανάφλεξης, μην τη χρησιμοποιείτε όταν οι καυστήρες δεν είναι τοποθετημένοι.

4 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η παρούσα μονάδα εστιών έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και έχει διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με: - τις απαιτήσεις ασφαλείας της οδηγίας για το «Αέριο» 2009/142/ΕΚ (πρώην οδηγία 90/396/ΕΟΚ), - τις προδιαγραφές ασφαλείας της οδηγίας 2006/95/ΕΚ για τη «Χαμηλή τάση» (η οποία αντικαθιστά την οδηγία 73/23/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε), - τις απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας ΕΟΚ 2004/108/ΕΚ για την «ΗΜΣ». Η συσκευή αυτή ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σχεδιασμού eco του ευρωπαϊκού κανονισμού υπ' αριθμ. 66/2014, σε συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN και EN ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Απόρριψη υλικών συσκευασίας Τα υλικά της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και φέρουν το σύμβολο της ανακύκλωσης ( ). Απορρίψτε τα διάφορα υλικά συσκευασίας σε συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον. Απόρριψη του προϊόντος - Η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). - Με τη σωστή απόρριψη της συσκευής αυτής, ο χρήστης συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. - Το σύμβολο στη συσκευή ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία όπως τα οικιακά απόβλητα, αλλά να παραδίδεται στο ειδικό κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ΑΗΗΕ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Αυτή η μονάδα εστιών διαθέτει καυστήρες διαφορετικού πλάτους. Για βέλτιστα αποτελέσματα, ακολουθήστε τους παρακάτω κανόνες: - Χρησιμοποιείτε κατσαρόλες και τηγάνια με πλάτος βάσης ίσο ή λίγο μεγαλύτερο (ανατρέξτε στον πίνακα στα δεξιά). - Χρησιμοποιείτε μόνο κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδη βάση. - Χρησιμοποιήστε τη σωστή ποσότητα νερού για το μαγείρεμα των φαγητών και διατηρήστε κλειστή την κατσαρόλα. - Βεβαιωθείτε ότι οι κατσαρόλες/τηγάνια στις σχάρες δεν προεξέχουν από το άκρο της μονάδας εστιών. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η λανθασμένη χρήση των σχαρών μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές στο πάνω μέρος: μην τοποθετείτε ή/και σύρετε τις σχάρες ανάποδα στο πάνω μέρος. Μη χρησιμοποιείτε: - σχάρες από χυτοσίδηρο, στηρίγματα από φυσικές πέτρες, κεραμικές κατσαρόλες και τηγάνια. - διατάξεις με μεταλλικό πλέγμα προκαλούν διάχυση ή άλλοι τύποι. - δύο καυστήρες ταυτόχρονα για ένα μόνο σκεύος (π.χ. κατσαρόλα για ψάρια) Καυστήρας Ταχύς Ημιταχύς Βοηθητικός ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΤΡΟΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ø σκευών από 20 έως 26 cm από 14 έως 20 cm από 10 έως 14 cm - Με το βιτροκεραμικό θερμαντικό στοιχείο, συνιστάται να χρησιμοποιούνται κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδο πάτο και με το ίδιο πλάτος (ή με λίγο μεγαλύτερο πλάτος) με αυτό της εστίας. - Να αποφεύγετε το χύσιμο υγρών. Συνεπώς, να χαμηλώνετε τη ρύθμιση κατά το βράσιμο ή τη θέρμανση - Μην αφήνετε αναμμένη την ηλεκτρική μονάδα εστιών όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή με άδειες κατσαρόλες ή τηγάνια. - Μετά το μαγείρεμα, περιστρέψτε το διακόπτη στην κλειστή/ανενεργή θέση. ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΤΙΩΝ Σύμβολα Κλειστή στρόφιγγα Μέγιστη φλόγα Ελάχιστη φλόγα 1. Σχάρες 2. Ταχύς καυστήρας 3. Ημι-ταχύς καυστήρας 4. Βοηθητικός καυστήρας 5. Βιτροκεραμική ακτινοβόλος πλάκα Ø Διακόπτης ελέγχου ημι-ταχέος καυστήρα 7. Διακόπτης ελέγχου ταχέος καυστήρα 8. Διακόπτης βοηθητικού καυστήρα 9. Διακόπτης ακτινοβόλου πλάκας Η φλόγα του καυστήρα δεν πρέπει να εκτείνεται μετά το άκρο της κατσαρόλας/τηγανιού. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΕΣΤΑΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΤΙΩΝ. Για να ανάψετε έναν καυστήρα, περιστρέψτε αριστερόστροφα τον αντίστοιχο διακόπτη μέχρι ο δείκτης να βρίσκεται στο σύμβολο μέγιστης φλόγας. Πατήστε το διακόπτη στον πίνακα ελέγχου για να ανάψει ο καυστήρας. Μόλις ανάψει ο καυστήρας, κρατήστε τον διακόπτη πατημένο για περί 5-10 δευτερόλεπτα για να λειτουργήσει σωστά η συσκευή. Η συσκευή ασφαλείας του καυστήρα διακόπτει την παροχή αερίου προς τον καυστήρα εάν η φλόγα σβήσει κατά λάθος (λόγω ενός ξαφνικού ρεύματος, μιας στιγμιαίας διακοπής στην παροχή αερίου, υπερχείλισης του υγρού βράζει, κλπ.). Ο διακόπτης πρέπει να τεθεί σε λειτουργία για λιγότερα από 15 δευτερόλεπτα. Εάν, όταν παρέλθει αυτός ο χρόνος, ο καυστήρας δεν παραμένει αναμμένος, περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό πριν δοκιμάσετε να τον ανάψετε ξανά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση ειδικές συνθήκες του υγραερίου παρέχεται τοπικά δυσκολεύουν το άναμμα του καυστήρα, συνιστάται να επαναλάβετε τη διαδικασία με το διακόπτη στη θέση της μικρής φλόγας. Ο καυστήρας μπορεί να σβήσει όταν αφήσετε το διακόπτη. Αυτό σημαίνει ότι η διάταξη ασφαλείας δεν έχει θερμανθεί αρκετά. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε τη διαδικασία περιγράφηκε παρακάτω. - Για να ανάψετε το βιτροκεραμικό θερμαντικό στοιχείο, περιστρέψτε το διακόπτη στην απαιτούμενη ρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας μεγαλύτερος αριθμός αντιστοιχεί σε περισσότερη θερμότητα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει υποδεικνύει ότι η μονάδα εστιών είναι αναμμένη. Για ορισμένους τύς λυχνιών, μπορεί να παραμείνει μια αμυδρή λάμψη ακόμη και όταν οι διακόπτες είναι κλειστοί. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ (mm)

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΠΕΚ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II2H3+ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΠΕΚ BG RO SI ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II2H3B/P ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΠΕΚ Ημιταχύς 101 1, l/h 0,35 Ημιταχύς 66 1, g/h 0,35 Ταχύς 87 3, g/h 0,60 Ημιταχύς 66 1, g/h 0,35 Βοηθητικός 50 1,00 71 g/h 0,30 FR ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II2E+3+ Ημιταχύς 101 1, l/h 0,35 Ημιταχύς 66 1, g/h 0,35 Διαμόρφωση μοντέλου kw συνολική Απαιτούμενος αέρας (m 3 ) για την καύση 1 m 3 αερίου G καυστήρες 5, l/h 9,52 G καυστήρες 5, g/h 8,187 G καυστήρες 5, g/h 30,94 G καυστήρες 5, g/h 23,80 (Μεθάνιο) G25 Ημιταχύς 101 1, l/h 0, Ταχύς 132 3, l/h 0,60 Ημιταχύς 102 1, l/h 0, Βοηθητικός 80 1, l/h 0,30 Ημιταχύς 66 1, g/h 0, Ταχύς 87 3, g/h 0,60 Ημιταχύς 66 1, g/h 0, Βοηθητικός 50 1,00 71 g/h 0,30 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: V ~ 50/60 Hz ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 1200 W ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΤΡΟΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ρυθμιστής ενέργειας Ένταση θερμότητας Τρόποι μαγειρέματος 1-2 Ελάχιστη - Λιώσιμο λίς, κτλ. - Θέρμανση μικρών ποσοτήτων υγρού 3-4 Πολύ χαμηλή - Θέρμανση μεσαίων ποσοτήτων υγρού - Προετοιμασία σαλτσών και κρεμών θέλουν πολύ ώρα για να μαγειρευτούν 5-6 Χαμηλή - Απόψυξη - Θέρμανση μεγάλων ποσοτήτων υγρού - Μαγείρεμα κάτω από το σημείο ζέσης 7-8 Μεσαία - Μαγείρεμα μαλακών ψητών - Μαγείρεμα στο σημείο ζέσης 9-10 Υψηλή - Μαγείρεμα ψητών - Βράσιμο κρέατος - Βράσιμο κρέατος σε τηγάνι Μέγιστη - Βράσιμο μεγάλου όγκου υγρών - Τηγάνισμα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.whirlpool.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.bauknecht.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ... 7

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ... 7 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ... 7 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ... 8 5. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ... 9 6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα υλικά που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 319253GR.fm Page 53 Tuesday, September 23, 28 12:45 PM ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Περιεχόµενα Οδηγίες για τον χρήστη 2 Εγκατάσταση 2 Χρήση 2 Συντήρηση 3 Οδηγίες για τον εγκαταστάτη 3 Εγκατάσταση 3 Τοποθέτηση 3 Σύνδεση µε την τάση 4

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de Instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EDIP 638.1 E EDIP 938.1

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις ηλεκτρικές συσκευές μας. Οι συσκευές ΙΚΕΑ υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους ώστε να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ... 5 4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ... 5

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ... 5 4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ... 5 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ... 5 4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ... 5 5. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ... 6 6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ... 3

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ... 3 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο... 4 2.2 Τοποθέτηση του μονωτικού υλικού... 5 2.3 Ασφαλίστε με τα στηρίγματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE Η τελευταία λέξη στο µαγείρεµα Το ζέσταµα των φαγητών µε τη χρήση της επαγωγικής λειτουργίας, είναι µία από τις πιο σύγχρονες µεθόδους µαγειρικής. Μέσω ενός ηλεκτροµαγνητικού πεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα. Πριν συνδέσετε, σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής αντιστοιχεί με την τάση στην πινακίδα τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ βραστήρα νερού Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ βραστηρα νερου Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 Ενεργοποίηση μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HGE 930 "Teka" www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HGE 930 Teka www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HGE 930 "Teka" www.teka.com 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ώστε να εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο την απόδοση του φούρνου σας. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Απορροφητήρων

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Απορροφητήρων Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Απορροφητήρων Περιεχόµενα Οδηγίες Εγκατάστασης 2 Χρήση 2 Εγκατάσταση 2 Χρήση Απορροφητήρα 3 Συντήρηση 3 Καθαρισµός 4 Εγγύηση 8 1 Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσεως Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση Θερμά συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Nova. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη φρυγανιέρας... 9 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο... 4 2.2 Τοποθέτηση του μονωτικού υλικού... 5 2.3 Τοποθέτηση των συνδετήρων... 5 2.4 Τοποθέτηση της

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού...

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ μηχανής καφέ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Εντοιχιζόμενο υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΚΛΑΣΗΣ 3.

Περιεχόμενα ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΚΛΑΣΗΣ 3. Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 2.1.1 Τοποθέτηση στον πάγκο... 4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ... 5 4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ... 5 4.1 Συνδέοντας με το LPG (υγραέριο)... 6 4.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

www.aks.gr Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εστίες Αερίου Εστίες Μικτές

www.aks.gr Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εστίες Αερίου Εστίες Μικτές www.aks.gr Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εστίες Αερίου Εστίες Μικτές Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε και σας συγχαίρουµε για την επιλογή σας. Αυτό το καινούριο, προσεκτικά σχεδιασµένο προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει Αυτό το χειμώνα Δεκέμβρης 2013 Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει και όχι να μας κάψει Συμβουλές για τη χρήση των εναλλακτικών πηγών θέρμανσης, αυτό το δύσκολο χειμώνα Τα τελευταία χρόνια, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 6 7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 6 8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO GR Σύστηµα σιδερώµατος - Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη, IMETEC θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αγορά αυτό το προϊόν. Είµαστε σίγουροι ότι θα εκτιµήσετε

Διαβάστε περισσότερα