Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ"

Transcript

1 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

2 ISSN Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ , 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ιστοσελίδα: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ii

3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Στρατηγικό Πλαίσιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) για την περίοδο προσδιορίζεται από την αποστολή της και από τις στρατηγικές επιδιώξεις της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, της βελτίωσης της παραγωγικότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και της ενίσχυσης της διασφάλισης ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι Στόχοι για την περίοδο , οι οποίοι καταλήγουν σε κατηγορίες δράσεων και δραστηριότητες, είναι οι ακόλουθοι: Συμβολή στην Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση. Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης των Απασχολουμένων. Ενίσχυση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας. Προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης. Αποτελεσματική Διακυβέρνηση. Μέσα από τον στόχο για Συμβολή στην Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση, δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις κατάρτισης για στήριξη της απασχόλησης και για αντιμετώπιση των ψηλών ποσοστών ανεργίας, με έμφαση στη στελέχωση επιχειρήσεων και κατάρτιση μέσα στις επιχειρήσεις, στην τοποθέτηση σε επιχειρήσεις/οργανισμούς για απόκτηση εργασιακής πείρας και στην κατάρτιση για βελτίωση της απασχολησιμότητας. Στον στόχο της Προώθησης της Δια Βίου Μάθησης των Απασχολουμένων, δίνεται έμφαση στη συνεχή αναβάθμιση και εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων των απασχολουμένων για προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο στόχος για Ενίσχυση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας θέτει ως προτεραιότητα την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων και του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης. Η προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης σε καίριας σημασίας θέματα για την κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, θα επιτευχθεί με τις προβλέψεις της απασχόλησης και της προσφοράς ανθρώπινου δυναμικού στην Κυπριακή οικονομία, τις εκτιμήσεις των αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης, την παρακολούθηση των τάσεων στην αγορά εργασίας, καθώς και την αξιολόγηση των επιδράσεων των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ στην κυπριακή οικονομία. Ο στόχος για Αποτελεσματική Διακυβέρνηση, αφορά την Ενίσχυση των Συστημάτων και Μηχανισμών Διακυβέρνησης της ΑνΑΔ και των Εταίρων της, με βασικές επιδιώξεις τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας μέσα από την αποτελεσματική υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. iii

4 Στρατηγικές Επιδιώξεις Κυπριακό Περιβάλλον Ευρωπαϊκό Περιβάλλον Στόχοι ΑνΑΔ Συμβολή στην Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση Αποτελεσματική Διακυβέρνηση Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης των Απασχολουμένων Προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης Ενίσχυση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας iv

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ iii 1. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ 1 2. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ Περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιβάλλον στην Κύπρο 5 3. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και στη μείωση της ανεργίας Αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου Ενίσχυση της νέας δομής της κυπριακής οικονομίας Ενίσχυση των επιχειρήσεων Ανάπτυξη συστημάτων και υποδομών ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ _ Συμβολή στην Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης των Απασχολουμένων Ενίσχυση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας Προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης Αποτελεσματική Διακυβέρνηση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Συνολικά έσοδα κατά την περίοδο Συνολικά έξοδα κατά την περίοδο

6 Κεφάλαιο 1 Αποστολή και Στρατηγικές Επιδιώξεις Κεφάλαιο 2 Περιβάλλον στην ΕΕ και Κύπρο Δομή Εγγράφου Κεφάλαιο 3 Προκλήσεις Κεφάλαιο 4 Στόχοι Κεφάλαιο 5 Δραστηριότητες Κεφάλαιο 6 Οικονομικός Προγραμματισμός vi

7 1. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε με τον Νόμο Αρ. 21 του 1974 με την ονομασία Αρχή Βιομηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου. Την 1η Νοεμβρίου 1999 τέθηκε σε ισχύ ο περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμος Αρ. 125 (Ι) του Η ΑνΑΔ αναφέρεται στην Κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου Υπουργού που, με βάση τον πιο πάνω νόμο, είναι ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριμερή χαρακτήρα, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, των Εργοδοτικών και των Εργατικών Οργανώσεων. Αποστολή της ΑνΑΔ είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς 1, για την ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής του κράτους. Για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της ΑνΑΔ, λειτουργεί το Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Κάθε εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στο Ταμείο τέλος που δεν θα υπερβαίνει το ένα τοις εκατό των καταβλητέων απολαβών σε κάθε έναν από τους εργοδοτούμενους του, όπως κάθε φορά θα καθορίζεται. Το τέλος καθορίστηκε μέσω σχετικών κανονισμών στο 0,5%. Οι στρατηγικές επιδιώξεις της ΑνΑΔ, με σκοπό την επιτέλεση του ρόλου και της αποστολής της, είναι οι ακόλουθες: Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου με τη συνεχή και δια βίου μάθηση των απασχολουμένων, των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού, με έμφαση στους νέους, στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλής εξειδίκευσης και στους μακροχρόνια άνεργους. Βελτίωση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την αξιολόγηση και πιστοποίηση της παρεχόμενης κατάρτισης, καθώς και των γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου. 1 Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι εξαιρούνται. 1

8 Αποστολή ΑνΑΔ Στρατηγικές Επιδιώξεις Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Τόπου Βελτίωση της Παραγωγικότητας και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών Επιχειρήσεων Ενίσχυση της Διασφάλισης Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Συστήματος Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού 2

9 2. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ Το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η ΑνΑΔ παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές ως αποτέλεσμα των διεθνών οικονομικών εξελίξεων αλλά και των αλλαγών στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της Κύπρου ως απόρροια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, στο διεθνές, το ευρωπαϊκό και ως συνέπεια το εθνικό περιβάλλον, εξακολουθεί να παρουσιάζεται διαρκώς εντεινόμενος ανταγωνισμός, απόρροια της παγκοσμιοποίησης, της φιλελευθεροποίησης και της μείωσης του προστατευτισμού. Το κεφάλαιο αυτό αναλύει το περιβάλλον, τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο, το οποίο αναπόφευκτα επηρεάζει τη δραστηριοποίηση της ΑνΑΔ Περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Κύπρος, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί οργανικό μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής και οικονομικής οντότητας και καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που αυτή η κατάσταση της παρέχει. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων επιβάλλει την υιοθέτησηη πολιτικών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού συνεκτιμούν τους γενικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις κατευθύνσεις και τις πολιτικές που αυτή διαμορφώνει. Οι αποφάσεις πολιτικής που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαμορφώνουν το ευρωπαϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο η ΑνΑΔ είναι υποχρεωμένη να προσαρμόζεται και να δραστηριοποιείται για επιτέλεση του ρόλου και της αποστολής της. Βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ΑνΑΔ αποτελούν οι λαμβανόμενες αποφάσεις στα ακόλουθα πεδία πολιτικής: Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης. Πρωτοβουλία για την Απασχόλησηη των Νέων.. 3

10 Στρατηγικό Πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020». Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» προδιαγράφει την Ευρωπαϊκή στρατηγική για ανάπτυξη και απασχόληση, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της δυνατότητας της Ευρώπης για διατηρήσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Κυρίαρχη επιδίωξη της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η έξοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κρίση και η μετατροπή της σε μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνική οικονομία της αγοράς. Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» περιλαμβάνει επίσης επτά «εμβληματικές πρωτοβουλίες» που παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο η Ε.Ε. και οι εθνικές αρχές αλληλοϋποστηρίζονται σε τομείς που προάγουν τις προτεραιότητες αυτής της στρατηγικής: η καινοτομία, η ψηφιακή οικονομία, η απασχόληση, η νεολαία, η βιομηχανική πολιτική, η καταπολέμηση της φτώχειας και η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης έχει ως στόχο τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε όλη την Ένωση. Για την αντιμετώπιση των ψηλών επιπέδων ανεργίας στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε τον Απρίλιο του 2012 μια σειρά μέτρων για την τόνωση της απασχόλησης, τη «δέσμη μέτρων για την απασχόληση» (Employment Package), η οποία βασίζεται στην Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το Νέο Θεματολόγιο για την Ευρώπη (New Skills Agenda for Europe), εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Ιουνίου 2016, με στόχο να διασφαλιστεί ότι προσφέρεται η σωστή κατάρτιση, οι κατάλληλες δεξιότητες και η κατάλληλη στήριξη στους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων που είναι ήδη διαθέσιμες και στην παροχή των νέων δεξιοτήτων που χρειάζονται τα άτομα για να βρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων ενισχύει τις δράσεις που περιγράφονται στη δέσμη μέτρων για την απασχόληση και στοχεύει στη στήριξη των νέων που δεν βρίσκονται στην εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτιση σε περιοχές με ποσοστό ανεργίας των νέων πάνω από 25%. Ιδιαίτερα, οι πόροι της πρωτοβουλίας θα διατεθούν στα κράτη-μέλη για χρηματοδότηση μέτρων για εφαρμογή της σύστασης για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι μέχρι την ηλικία των 25 ετών λαμβάνουν ποιοτική προσφορά θέσης εργασίας, συμπληρωματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, εντός τεσσάρων μηνών από την αποχώρηση από την εκπαίδευση ή από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι. Το Στρατηγικό Πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» είναι ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μέχρι το 2020, το οποίο θέτει κοινούς στρατηγικούς στόχους στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου ενός συνόλου αρχών για την επίτευξη των στόχων αυτών, καθώς και κοινές μεθόδους εργασίας με τομείς προτεραιότητας. Το πλαίσιο λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το φάσμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την προοπτική της δια βίου μάθησης, 4

11 καλύπτοντας όλα τα επίπεδα και είδη μάθησης (συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης). Η Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. υιοθετήθηκε για να γεφυρώσει τις ανισότητες ανάπτυξης και ευημερίας των περιφερειών και των κρατών μελών και εφαρμόζεται μέσα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ταμείο Συνοχής. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο Το Πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και Καινοτομία που καλύπτει την περίοδο Το πρόγραμμα αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων Περιβάλλον στην Κύπρο Καθοριστικό παράγοντα που επηρεάζει το περιβάλλον στην Κύπρο και κατά συνέπεια τη δραστηριοποίηση της ΑνΑΔ, αποτελεί η ολοκλήρωση της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και η σταδιακή έξοδος από την οικονομική κρίση. Βασική προτεραιότητα αποτελεί η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία, μέσω της σταθεροποίησης και επαναδραστηριοποίησης της, καθώς και η διατήρηση και ενίσχυση της δυναμικής που έχει αναπτυχθεί με την επιστροφή της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς από το Τα εθνικά έγγραφα τα οποία καθορίζουν και τους άξονες πολιτικής στους οποίους κινείται η ΑνΑΔ είναι τα ακόλουθα: Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων περιλαμβανομένου του Σχεδίου Δράσης για εφαρμογή της Σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία». 2 Το Erasmus+ ενοποιεί το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) , το πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση (Youth in Action), πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink) και το πρόγραμμα για συνεργασία με βιομηχανοποιημένες χώρες. 5

12 Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα 2016 για τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Από το 2014 εισήχθηκε νέα διαδικασία προγραμματισμού του κράτους, η οποία περιλαμβάνει την ετοιμασία περιγράμματος Αναπτυξιακής Πολιτικής καθώς και τριετή Στρατηγικά Σχέδια από κάθε Υπουργείο. Η Αναπτυξιακή Μεταρρύθμιση, στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάκαμψης της οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μέσα από το Σχέδιο Δράσης για την υιοθέτηση του Νέου Μοντέλου Ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας, προωθούνται μέτρα για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, διευκόλυνση των επενδύσεων και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας του κράτους, βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και στην επίτευξη ενός πιο ισορροπημένου μοντέλου ανάπτυξης, που θα είναι λιγότερο ευάλωτο σε εξωτερικούς κραδασμούς. Το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής , το οποίο ετοιμάστηκε τον Μάιο 2016, προσδιορίζει και παρουσιάζει συνολικά τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες πολιτικής της κυβέρνησης. Βασικός άξονας της στρατηγικής της κυβέρνησης είναι η επένδυση για ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα, η διοικητική μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός των θεσμών και του κράτους, η καταπολέμηση της ανεργίας, και ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος. Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η ολοκλήρωση και πλήρης εφαρμογή ενός σύγχρονου κράτους πρόνοιας, η αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η υλοποίηση του προγράμματος δράσης για τις αποκρατικοποιήσεις και η μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας. Το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο 2016 αποτελεί το βασικό εργαλείο υλοποίησης της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020" σε εθνικό επίπεδο και περιλαμβάνει τους εθνικούς στόχους σε σχέση με τους βασικούς στόχους της Ε.Ε., την πρόοδο στην υλοποίησή τους και τα μέτρα που θα ληφθούν για την επίτευξή τους. Με την έξοδο της Κύπρου από τη Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου τον Μάρτιο 2016, το έγγραφο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι χρησιμοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση της προόδου και την ετοιμασία των ειδικών για την Κύπρο Συστάσεων τον Μάιο Ανάμεσα στις συστάσεις περιλαμβάνεται η ενίσχυση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και της ικανότητας της για παροχή ευκαιριών στους μακροχρόνια άνεργους καθώς και για προσέγγιση των μη εγγεγραμμένων ανέργων. Κατά την περίοδο , θα διατεθούν στην Κύπρο από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 956 εκ. Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της Κύπρου αποτελεί το ευρύτερο στρατηγικό έγγραφο προγραμματισμού, το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες χρηματοδότησης της Κύπρου, όπως αυτές απορρέουν από την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και προοπτικών ανάπτυξης της χώρας, καθώς και τους θεματικούς στόχους στους οποίους θα επενδύσει η Κύπρος στο πλαίσιο του σχετικού Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Ένας από τους Στρατηγικούς Στόχους της ΣΕΣ είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 6

13 Ανάπτυξης, προωθούνται παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτική διαχείριση των πόρων, την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και τέλος τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, προωθούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ηλικίας έως 29 χρονών και διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και τέλος την ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΣΕE) για την Κύπρο, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάρτιο 2015, έχει καθορίσει ένα διττό ρόλο για τον τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Από τη μια να αποτελέσει εργαλείο ενίσχυσης των προσπαθειών για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που δημιούργησε η πρόσφατη οικονομική κρίση και από την άλλη να αποτελέσει συντελεστή για την αναδιάρθρωση και μετεξέλιξη της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας. Η ΣΕE καθόρισε ως τομείς προτεραιότητας τον τουρισμό, την ενέργεια, τη γεωργία - τρόφιμα, τις κατασκευές, τις μεταφορές - ναυτιλία και την υγεία. Πρόσθετα, ως σημαντικοί τομείς οριζόντιου χαρακτήρα έχουν προσδιοριστεί το περιβάλλον, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ), οι τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και το ανθρώπινο δυναμικό. Η Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου είναι σύμφωνη με τους στόχους και τις δράσεις που προτείνονται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη. Το όραμά της είναι «οι ΤΠΕ να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, καθώς και τη συμμετοχή των πολιτών στον κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό τομέα». Δύο από τους στόχους της Στρατηγικής σχετίζονται με εκπαίδευση και κατάρτιση. Πρόσθετα, η δημιουργία Εθνικής Συμμαχίας Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας (National Coalition for Digital Jobs) και η εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας, με βάση και τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την αύξηση της απασχόλησης και αποτελεσματικότερη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18/1/2016. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) στην προσπάθεια του να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανεργίας των νέων μέσα από την παροχή σε αυτούς ευκαιριών κατάρτισης ή και απασχόλησης, εφαρμόζει, ανάμεσα στα σχέδια του, σειρά από σχέδια που στοχεύουν αποκλειστικά στους νέους. Προς την κατεύθυνση αυτή ετοίμασε ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων (ΕΣΔΑΝ). Σε αυτό περιλαμβάνονται μέτρα άμεσης, καθώς και μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εφαρμογής, όπως επίσης και Σχέδιο Δράσης για εφαρμογή της Σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία». Το Σχέδιο Δράσης για υλοποίηση της σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία», προσφέρει σε νέους ηλικίας από 15 έως 24 ετών, που δεν βρίσκονται σε εργασία, εκπαίδευση ή κατάρτιση, μία προσφορά καλής ποιότητας εργασίας, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, εντός ενός τετραμήνου από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση. 7

14 3. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Η αξιολόγηση των βασικών παραγόντων που προσδιορίζουν το περιβάλλον στην Ε.Ε. και Κύπρο, και ειδικότερα των χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας και του τομέα της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο, προδιαγράφει τις προκλήσεις της ΑνΑΔ για την περίοδο Προκλήσεις για τηναναδ κατά την περίοδο Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και στη μείωση της ανεργίας Ενίσχυση της νέας δομής της κυπριακής οικονομίας Ανάπτυξη συστημάτων και υποδομών Αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τουανθρώπινου δυναμικού Ενίσχυση των επιχειρήσεων 3.1. Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και στη μείωση της ανεργίας Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπιζε η κυπριακή οικονομία τα τελευταία χρόνια αφορούσε τη σταδιακή αναχαίτιση της ύφεσης της οικονομίας η οποία είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας με συρρίκνωση της απασχόλησης και αύξηση της ανεργίας. Η νέα πρόκληση αφορά στην περαιτέρω επιτάχυνση της πραγματικής οικονομίας, στη μείωση των ψηλών ποσοστών ανεργίας, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στη δημιουργία προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη. Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η αξιοποίηση της κατάρτισης στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Ο εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων και η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση τους από τις επιχειρήσεις και ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας. 8

15 Η διευκόλυνση της προσαρμογής στις απαιτητικές συνθήκες της αγοράς εργασίας, των νεοεισερχόμενων ατόμων και των ανέργων, ιδιαίτερα των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, είναι απαραίτητη για την αποφυγή της μακροχρόνιας παραμονής στην ανεργία ή στην αδράνεια και για την παραγωγική ενσωμάτωση στον κόσμο της εργασίας. Σημαντικό εργαλείο αποτελεί η προώθηση της μάθησης με βάση την εργασία ενσωματώνοντας στοιχεία όπως η πρακτική άσκηση και η απόκτηση εργασιακής πείρας. Η δραστική μείωση της απασχόλησης σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας και η κατάληξη στην ανεργία σημαντικού αριθμού εργαζομένων μεγάλης ηλικίας, με αποκλειστικές εμπειρίες στους τομείς αυτούς, προδιαγράφει την ανάγκη για επανακατάρτιση τους ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας που έχουν καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης Αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου Ο εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων όλου του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, περιλαμβανομένων ατόμων χαμηλής εξειδίκευσης και μεγαλύτερης ηλικίας, αποτελεί αναγκαιότητα και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των ελλείψεων δεξιοτήτων. Αναφορικά με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, σημαντικό είναι να εξευρεθούν τρόποι παραμονής τους στην αγορά εργασίας, κυρίως μέσα από την επανακατάρτιση, τη συνεχή ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και την απόκτηση βασικών ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσα από νέους και δημιουργικούς τρόπους διδασκαλίας και μάθησης και μέσα από πρακτική επιχειρηματική εμπειρία, αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων αλλά και στην απασχολησιμότητα ιδιαίτερα των νέων ατόμων αλλά και ατόμων με εμπειρίες που καθίστανται άνεργοι. Χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας. Είναι σημαντική η ανάγκη κατάρτισης στις τεχνολογίες αυτές σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της επιχείρησης, στην παραγωγή, στην εμπορία και στη διοίκηση, πράγμα το οποίο, αν συνδυαστεί με τα κατάλληλα επίπεδα επιχειρηματικότητας, θα έχει θετικά αποτελέσματα στον σχεδιασμό και παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών και στη βελτίωση της παραγωγικότητας. Η προώθηση εναλλακτικών μορφών μάθησης, όπως η εξ αποστάσεως μάθηση αποτελεί αναγκαιότητα. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας θα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες κατάρτισης σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, με χαμηλότερο κόστος και θα δώσει νέα διάσταση και προοπτική στη δια βίου μάθηση Ενίσχυση της νέας δομής της κυπριακής οικονομίας Οι δραστικές διαφοροποιήσεις της δομής της οικονομίας με μείωση της συνεισφοράς παραδοσιακά ισχυρών τομέων οικονομικής δραστηριότητας αλλά και βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης νέων ή/και υφιστάμενων τομέων, αναδεικνύουν την ανάγκη για την απόκτηση ή/και αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και νοοτροπίας από το ανθρώπινο δυναμικό του τόπου, με την κατάρτιση να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. 9

16 Η εξέλιξη της κυπριακής οικονομίας σε μια πιο πράσινη οικονομία που να στηρίζεται στην ορθολογιστική αξιοποίηση των πόρων, να μειώνει τις εκπομπές άνθρακα, να αυξάνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να αναβαθμίζει τις μεταφορές και να προωθεί την ενεργειακή απόδοση αποτελεί στόχο ψηλής προτεραιότητας για την Κύπρο. Η ανάπτυξη του νέου τομέα του Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στην Κύπρο οδηγεί στη δημιουργία ευοίωνων προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης τόσο μέσα από την ανάδειξη νέων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, όσο και μέσα από την ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης υφιστάμενων τομέων. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η γαλάζια οικονομία, περιλαμβανομένης και της δυναμικής του τομέα της εμπορικής ναυτιλίας, αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Κύπρος αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζεται στον παραδοσιακό τομέα του Τουρισμού, ο οποίος μέσα από τη διατήρηση και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, τον προσδιορισμό και την εμπορευσιμότητα του, καθώς και τον εμπλουτισμό με εναλλακτικές μορφές τουρισμού, θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση της απασχόλησης σε ψηλά επίπεδα. Οι επαγγελματικές υπηρεσίες αποτελούν σημαντικό τομέα της οικονομίας με συμβολή στις εξαγωγές και παρουσιάζουν προοπτικές επέκτασης σε νέους κλάδους και αγορές Ενίσχυση των επιχειρήσεων Σε μια σύγχρονη και ανταγωνιστική οικονομία είναι επιτακτική ανάγκη η λειτουργία του τριγώνου της γνώσης, δηλαδή της έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας, με την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και την εξασφάλιση της εφαρμογής της. Η σύμπραξη του επιχειρηματικού κόσμου με τα διάφορα επίπεδα και τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση καλύτερης εστίασης στις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας, καθώς και στην υποστήριξη της καινοτομίας και του επιχειρηματικού πνεύματος σε όλες τις μορφές της μάθησης. Η δημιουργικότητα και η καινοτομία ενέχουν ζωτική σημασία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και για τη δυνατότητα τους να ανταγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο. Είναι επομένως σημαντική η κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε σημαντικές για τη στήριξη της καινοτομίας οριζόντιες ικανότητες, όπως η ψηφιακή ικανότητα, οι μεταγνωστικές ικανότητες και το επιχειρηματικό πνεύμα. Η αύξηση της συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε δραστηριότητες κατάρτισης με στόχο τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας και παραγωγικότητας τους, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από τη στιγμή που οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Κύπρο και συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού ιστού. 10

17 3.5. Ανάπτυξη συστημάτων και υποδομών Η ανάπτυξη του ολοκληρωμένου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και ειδικότερα η παραπέρα προώθηση του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων, αναμένεται να έχει καθοριστικής σημασίας επιπτώσεις στη δια βίου μάθηση και την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Σημαντική θεωρείται η διαφάνεια των προσόντων, η ενίσχυση της διασύνδεσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων και η επικύρωση της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης. Η απόκτηση αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων από το ανθρώπινο δυναμικό, θα έχει καθοριστική συμβολή στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και προσφερόμενων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις. Η ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των συντελεστών παροχής κατάρτισης αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης. Η ΑνΑΔ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση έχοντας θέσει σε λειτουργία το Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης που περιλαμβάνει την αξιολόγηση και πιστοποίηση Κέντρων, Δομών και Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης με έμφαση στη διασφάλιση τόσο της ποιότητας, όσο και της λειτουργικότητας και αποδοτικότητας του συστήματος κατάρτισης. Η υποδομή κατάρτισης που διαθέτουν τα Κέντρα και οι Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και οι επιχειρήσεις χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί περαιτέρω αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας. Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη νοοτροπίας αριστείας καθώς και συστημάτων αξιολόγησης ώστε να εξασφαλιστεί ότι το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης βρίσκεται σε ψηλά αποδεκτά ποιοτικά επίπεδα. 11

18 4. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου, της βελτίωσης της παραγωγικότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και της ενίσχυσης της διασφάλισης ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, οι στόχοι της ΑνΑΔ για την περίοδο είναι οι ακόλουθοι: Στόχος 1: Συμβολή στην Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση Συμβολή στην ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση με επικεντρωμένες δράσεις κατάρτισης για ενεργητική στήριξη της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας, με έμφαση στη στελέχωση επιχειρήσεων και κατάρτιση μέσα στις επιχειρήσεις, στην τοποθέτηση σε επιχειρήσεις/οργανισμούς για απόκτηση εργασιακής πείρας και στην κατάρτιση για βελτίωση της απασχολησιμότητας. Στόχος 2: Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης των Απασχολουμένων Προώθηση της δια βίου μάθησης των απασχολουμένων ώστε να υπάρχει συνεχής αναβάθμιση και εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων τους για προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος 3: Ενίσχυση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας Προώθηση της ποιοτικής διάστασης της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων και του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης. Στόχος 4: Προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης Προώθηση δράσεων έρευνας και ανάπτυξης σε καίριας σημασίας θέματα για την κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με επικέντρωση στις προβλέψεις της απασχόλησης και της προσφοράς ανθρώπινου δυναμικού στην Κυπριακή οικονομία, στις εκτιμήσεις των αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης, στην παρακολούθηση των τάσεων στην αγορά εργασίας, καθώς και στην αξιολόγηση των επιδράσεων των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ στην κυπριακή οικονομία. Στόχος 5: Αποτελεσματική Διακυβέρνηση Ενίσχυση των Συστημάτων και Μηχανισμών Διακυβέρνησης της ΑνΑΔ και των Εταίρων της, με βασικές επιδιώξεις τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας μέσα από την προώθηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΑνΑΔ και τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. 12

19 5. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά οι δραστηριότητες της ΑνΑΔ για την περίοδο , οι οποίες ταξινομούνται κάτω από τους πέντε στόχους που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο Συμβολή στην Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση Η ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση με επικεντρωμένες δράσεις κατάρτισης για ενεργητική στήριξη της απασχόλησης αποτελεί στρατηγική επιδίωξη. Αυτή πηγάζει τόσο από τα ψηλά ποσοστά ανεργίας, όσο και από το γεγονός ότι αποτελούν ομάδα που είναι μεν πρόθυμη να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη αλλά εξαιτίας της μη εύρεσης εργασίας, δεν είναι σε θέση να το πράξει. Έτσι αποτελεί βασικό αναξιοποίητο πόρο ανθρώπινου κεφαλαίου, ο οποίος ταυτόχρονα χρειάζεται οικονομική και κοινωνική στήριξη. Η κατάρτιση επιλεγμένων ομάδων στόχων, με προτεραιότητα στους μακροχρόνια άνεργους, στους νέους άνεργους οι οποίοι παρουσιάζουν τα ψηλότερα ποσοστά ανεργίας, στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλής εξειδίκευσης και στις γυναίκες, καθώς επίσης και η πληροφόρηση τους για τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά εργασίας, τις παρουσιαζόμενες επιλογές επαγγελμάτων και τις ευκαιρίες κατάρτισης, είναι αναγκαία για την έξοδο τους από τους καταλόγους των ανέργων και την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση τους στην απασχόληση. ΣυμβολήστηνΈνταξητωνΑνέργωνκαιτου Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση Στελέχωση Επιχειρήσεων και Κατάρτιση μέσα στις Επιχειρήσεις Τοποθέτηση σε Επιχειρήσεις / Οργανισμούς για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας Κατάρτιση για Βελτίωση της Απασχολησιμότητας Η ΑνΑΔ, κατά την περίοδο θα εφαρμόσει πολλαπλές μορφές δράσεων για Συμβολή στην Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση, κάτω από τις ακόλουθες κατηγορίες: 13

20 Στελέχωση Επιχειρήσεων και Κατάρτιση μέσα στις Επιχειρήσεις Μέσα από τις δράσεις της κατηγορίας αυτής, η ΑνΑΔ παρέχει κίνητρα σε εργοδότες για να προσφέρουν θέσεις εργασίας και πρακτική κατάρτιση μέσα στην επιχείρηση σε άνεργα ή νεοπροσληφθέντα άτομα. Στόχος είναι η ομαλή ενσωμάτωση του ατόμου στην επιχείρηση με την εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας, το οποίο διαμορφώνεται με τη συνεργασία της επιχείρησης, του ατόμου και της ΑνΑΔ. Προτεραιότητα για συμμετοχή στις δράσεις αυτές, μέσα στην περίοδο , θα δοθεί στους νέους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν περιορισμένη ή καθόλου πείρα, καθώς και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι απώλεσαν την εργασία τους και είναι μακροχρόνια άνεργοι. Τοποθέτηση σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας Μέσα από τις δράσεις της κατηγορίας αυτής, παρέχονται ευκαιρίες απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους, με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς να αξιοποιήσουν κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Κατάρτιση για Βελτίωση της Απασχολησιμότητας Μέσα από τις δράσεις της κατηγορίας αυτής, παρέχονται ευκαιρίες τόσο για την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων από ανέργους με στόχο την ένταξη τους στην απασχόληση, όσο και για την αναβάθμιση και εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων με στόχο την, όσο το δυνατό ταχύτερη, επανένταξη τους στην απασχόληση. Προτεραιότητα δίνεται σε επαγγέλματα για τα οποία παρατηρούνται ή αναμένεται να παρουσιαστούν ανάγκες στην αγορά εργασίας καθώς και σε θέματα τα οποία κρίνονται σημαντικά για την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης των Απασχολουμένων Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου στην πετυχημένη αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονομίας είναι αδιαμφισβήτητη. Ραχοκοκαλιά του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν οι απασχολούμενοι, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να διαδραματίσουν τον δικό τους καθοριστικό ρόλο μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η κατάρτιση των απασχολουμένων ώστε να υπάρχει ο αναγκαίος συνεχής εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, έχει σημαντική συνεισφορά στον στόχο της αύξησης της παραγωγικότητας αλλά και βελτίωσης της ευελιξίας και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, προϊδεάζει το έδαφος για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών που οδηγούν στην οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και νοοτροπίας από το ανθρώπινο δυναμικό σε τομείς που παρουσιάζουν δυναμική ανάπτυξης όπως είναι ο αναδυόμενος τομέας του Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, η Πράσινη οικονομία, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η Γαλάζια οικονομία, οι 14

21 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, η Υγεία και κοινωνική φροντίδα και οι Επαγγελματικές υπηρεσίες. Η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσα από νέους και δημιουργικούς τρόπους μάθησης, αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και στην προώθηση της Κύπρου ως επιχειρηματικό κέντρο. Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι ψηφιακές δεξιότητες και εξειδικευμένες γλωσσικές δεξιότητες, καθώς και οι γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που σχετίζονται με την έρευνα και ανάπτυξη και την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας. Ο εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων των απασχολουμένων αποτελεί βασικό συστατικό για την καλύτερη και πιο ευέλικτη αξιοποίηση τους και συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας τους ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Έτσι η κατάρτιση προσφέρεται ως εργαλείο στήριξης των εργαζομένων και της αγοράς εργασίας με όλες τις συνακόλουθες ευεργετικές επιπτώσεις στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Η συνεχιζόμενη κατάρτιση και η δια βίου μάθηση όλων των κατηγοριών του απασχολούμενου δυναμικού, περιλαμβανομένων των ατόμων χαμηλής εξειδίκευσης, των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και των γυναικών, αποτελεί πολύ σημαντικό συστατικό στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό με στόχο την επιβίωση και ανάπτυξη τους. Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης των Απασχολουμένων Μονοεπιχειρησιακή Κατάρτιση Πολυεπιχειρησιακή Κατάρτιση Εναλλακτικές Μορφές Μάθησης Η ΑνΑΔ, κατά την περίοδο θα εφαρμόσει πολλαπλές μορφές δράσεων για τη Δια Βίου Μάθηση των Απασχολουμένων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, κάτω από τις ακόλουθες κατηγορίες: Μονοεπιχειρησιακή Κατάρτιση Μέσα από τις δράσεις της κατηγορίας αυτής, παρέχονται κίνητρα σε εργοδότες για να σχεδιάζουν, οργανώνουν και εφαρμόζουν προγράμματα κατάρτισης για κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των εργοδοτουμένων τους. Επίσης, παρέχονται κίνητρα σε εργοδότες για να συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους σε καινοτομικά ή/και εξειδικευμένα προγράμματα στο εξωτερικό με απώτερο σκοπό τη μεταφορά στην Κύπρο γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με την εισαγωγή καινοτομιών, νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. 15

22 Οι δράσεις αυτές συνεισφέρουν στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων και την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων από τους εργοδοτούμενους και την αύξηση της παραγωγικότητας. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των προγραμμάτων γίνεται από τις επιχειρήσεις στη βάση Θεματολογίου που καταρτίζεται από την ΑνΑΔ, μετά από διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, και κοινοποιείται στις επιχειρήσεις. Πολυεπιχειρησιακή Κατάρτιση Μέσα από τις δράσεις της κατηγορίας αυτής, παρέχεται κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των εργοδοτουμένων μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματαα κατάρτισης που εφαρμόζονται από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα προγράμματα καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και όλα τα επαγγέλματα. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των προγραμμάτων γίνεται από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης στη βάση Θεματολογίου που καταρτίζεται από την ΑνΑΔ, μετά από διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, και κοινοποιείται στους παροχείς κατάρτισης. Εναλλακτικές Μορφές Μάθησης Μέσα από τις δράσεις της κατηγορίας αυτής, προωθείται η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών μάθησης με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, όπως η εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση (elearning) Ενίσχυση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας Η ποιοτική διάσταση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνεχή αναβάθμιση και ενίσχυση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Για να προωθηθεί η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού απαιτείται η συνεχής ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των συντελεστώνν παροχής κατάρτισης, καθώς και η εξέταση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 16

23 Η ΑνΑΔ, κατά την περίοδο θα συνεχίσει την προώθηση των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στον τομέα της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, κάτω από τις ακόλουθες κατηγορίες: Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων Η εφαρμογή του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) στην Κύπρο αποτελεί στρατηγικό στόχο της Κυβέρνησης, την προώθηση του οποίου έχει αναλάβει η ΑνΑΔ. Το ΣΕΠ εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και την ΑνΑΔ ως εθνική συμμετοχή. Το ΣΕΠ αναμένεται, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Κύπρου, να αποτελέσει ουσιαστικό πυλώνα στην προσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου. Αναμένεται ότι θα έχει επιπτώσεις στη δια βίου μάθηση και στην κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων ως κοινής αναφοράς που καλύπτει τα Επαγγελματικά Προσόντα και τα Προσόντα Εκπαίδευσης. Έμφαση θα δοθεί στην επέκταση του ΣΕΠ σε νέους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και επαγγέλματα, στην αξιοποίηση του στη διαδικασία επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, καθώς και στη διασύνδεση του με την παρεχόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης Η ΑνΑΔ έχει θέσει ως στόχο της την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των συντελεστών παροχής κατάρτισης. Για τον σκοπό αυτό έχει θέσει σε λειτουργία το σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης των συντελεστών παροχής κατάρτισης που περιλαμβάνει την αξιολόγηση και πιστοποίηση Κέντρων, Δομών και Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης με έμφαση στη διασφάλιση τόσο της ποιότητας, όσο και της λειτουργικότητας και αποδοτικότητας του συστήματος κατάρτισης. Έμφαση θα δοθεί στην αξιολόγηση της πρώτης φάσης εφαρμογής του Συστήματος και στην περαιτέρω εξειδίκευση και βελτίωση των προνοιών του για ποιοτική αναβάθμιση Προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών και η ανάληψη συναφών αναπτυξιακών δράσεων σε στρατηγικής σημασίας θέματα, σύμφωνα και με σχετικές κατευθύνσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπεί στη διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου. Σταθερή επιδίωξη παραμένει η προώθηση των βέλτιστων διεθνών αρχών, μεθόδων και πρακτικών διεξαγωγής ερευνών και μελετών προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιοτική επάρκεια του παραγόμενου ερευνητικού έργου. 17

24 Προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης Μελέτες των Τάσεων και Προβλέψεων των Αναγκών Απασχόλησης και Κατάρτισης Μελέτες Αξιολόγησης των Επιδράσεων της ΑνΑΔστην Κυπριακή Οικονομία Μελέτες για τα Συστήματα και τις Υποδομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κατά την περίοδο προγραμματίζεται η εκπόνηση μελετών σε σημαντικά για την ΑνΑΔ θέματα, όπως αναλύεται πιο κάτω: Μελέτες των Τάσεων και Προβλέψεων των Αναγκών Απασχόλησης και Κατάρτισης Μέσα από τις μελέτες της κατηγορίας αυτής, προωθείται η παρακολούθηση των τάσεων και εξελίξεων στην αγορά εργασίας, η παροχή εκτιμήσεων για την προσφορά ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η παροχή μακροχρόνιων προβλέψεων για την απασχόληση σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε επαγγέλματα. Οι μελέτες παροχής προβλέψεων για την απασχόληση, καλύπτουν δεκαετή περίοδο και περιλαμβάνουν τις αναπτυξιακές ανάγκες και τις αποχωρήσεις, για ολόκληρο το φάσμα της αγοράς εργασίας της Κύπρου. Η εργασία αυτή συμπληρώνεται με τη διερεύνηση, σε ετήσια βάση, των αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης για την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης μελέτες εντοπισμού αναγκών σε δεξιότητες σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, όπως είναι το Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο, η Πράσινη οικονομία, η Γαλάζια οικονομία, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, η Υγεία και κοινωνική φροντίδα. Επίσης, θα συνεχίσει η ενεργός συμμετοχή στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τον Έγκαιρο Εντοπισμό Αναγκών σε Δεξιότητες (Skillsnet) του Cedefop με επίκεντρο τις προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας. Μελέτες Αξιολόγησης των Επιδράσεων της ΑνΑΔ στην Κυπριακή Οικονομία Μέσα από τις μελέτες της κατηγορίας αυτής, προωθείται ο απολογισμός των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ καθώς και η αξιολόγηση των επιδράσεων των Σχεδίων της ΑνΑΔ στις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό της Κύπρου. Οι μελέτες αυτές αποτελούν απόρροια της στρατηγικής επιδίωξης της ΑνΑΔ για απολογισμό, λογοδοσία και διαφάνεια αναφορικά με τη δραστηριοποίηση και τις παρεμβάσεις της. 18

25 Μελέτες για τα Συστήματα και τις Υποδομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μέσα από τις μελέτες της κατηγορίας αυτής, εξετάζονται και αναλύονται τα Συστήματα και οι Υποδομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Κύπρο, είτε συνολικά ή μερικώς. Οι περισσότερες από τις μελέτες αυτές, αποτελούν υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ρόλου της ΑνΑΔ ως Εθνικού Συντονιστή της Κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ReferNet) στην Κύπρο. Λειτουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης της ΑνΑΔ Η λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης της ΑνΑΔ θα συνεχίσει και μέσα στην περίοδο Το Σύστημα παρέχει πρόσφορους τρόπους ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του διεξαγόμενου ερευνητικού και μελετητικού έργου με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων ηλεκτρονικής διαχείρισης δεδομένων. Θεματολόγια για τα Προγράμματα Κατάρτισης Ετοιμασία και κοινοποίηση στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και στις επιχειρήσεις των Θεματολογίων για τα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία ετοιμάζονται μετά από διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με βασική επιδίωξη την επαύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων κατάρτισης Αποτελεσματική Διακυβέρνηση Η αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς κατάρτισης στην Κύπρο είναι στενά συνυφασμένη με τα συστήματα και μηχανισμούς διακυβέρνησης που υπάρχουν και λειτουργούν τόσο από την ίδια την ΑνΑΔ όσο και από τους κυριότερους εταίρους της όπως είναι τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι συμβουλευτικοί οίκοι και οι επιχειρήσεις. Αποτελεσματική Διακυβέρνηση Επαύξηση Αποτελεσματικότητας ΑνΑΔ Αποτελεσματικές Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις Αποτελεσματική Διακυβέρνηση Εταίρων Κατάρτισης 19

26 Ο στόχος της ΑνΑΔ για Αποτελεσματική Διακυβέρνηση, κατά την περίοδο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων: Επαύξηση Αποτελεσματικότητας ΑνΑΔ Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των Στόχων της ΑνΑΔ και τη συμβολή της στην επίτευξη των εθνικών στόχων καθώς και για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει και την αποδοτικότερη λειτουργία της, είναι η προσπάθεια για επαύξηση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δηλαδή η χρήση των ΤΠΕ, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχει η ΑνΑΔ. Οι ΤΠΕ αποτελούν σημαντικό μέσο για να καταστούν οι διαδικασίες λιγότερο γραφειοκρατικές και περισσότερο ανοικτές και διαφανείς, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της παραγωγικότητας. Η ανάγκη της όσο το δυνατό καλύτερης διαχείρισης και αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων της ΑνΑΔ, εξακολουθεί να υφίσταται. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχοντας υπόψη και την πορεία των προσπαθειών της κυβέρνησης για μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, θα προωθηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του οργανισμού. Με την ολοκλήρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΑνΑΔ που ξεκίνησε τον Μάιο του 2016 αναμένεται να υπάρξει βελτίωση στο τρόπο λειτουργίας της ΑνΑΔ, η οποία θα βοηθήσει σημαντικά στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχει με παράλληλη μείωση του κόστους λειτουργίας και γραφειοκρατίας. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου αξιολόγησης αιτήσεων παρέχοντας άμεση και αυτόματη ενημέρωση στους εξωτερικούς χρήστες. Αποτελεσματικές Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις Η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και η ενημέρωση των συνεργατών της ΑνΑΔ και του κοινού γενικότερα για τη σημασία και τα οφέλη της κατάρτισης αλλά και για την αποστολή και τις υπηρεσίες του οργανισμού, παράλληλα με τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών με διεθνείς και ευρωπαϊκές υπηρεσίες, φορείς και οργανισμούς, αποτελούν καθοριστικές ενέργειες για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση προκλήσεων που συνεχώς δημιουργούνται για την ΑνΑΔ. Αποτελεσματική Διακυβέρνηση Εταίρων Κατάρτισης Προς την κατεύθυνση αποτελεσματικότερης διακυβέρνησης από τους Εταίρους Κατάρτισης θα προωθηθούν δράσεις που να αποσκοπούν σε αναβάθμιση των επιπέδων διαχείρισης της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τόσο από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης όσο και από επιχειρήσεις. Οι δράσεις θα διέπονται από τις αρχές της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας ως προς ανάλογες δράσεις επαύξησης της αποτελεσματικότητας της ΑνΑΔ και αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς κατάρτισης με όλα τα ευεργετικά συνεπακόλουθα στην κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου. 20

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 5-2 0 1 7

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 5-2 0 1 7 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 5-2 0 1 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 216 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 6

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 6 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 215 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 214 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 214 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΕΚ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΕΚ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΕΚ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Γρηγόρης Δημητρίου Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Re-CVET: PILOTING BUSINESS FORUM 1 23/11/2016 1 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Ημερίδα Έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 7 2 0 1 8 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Το παρόν έγγραφο περιέχει τους Στόχους της Αρχής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 2

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 2 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Το παρόν έγγραφο περιέχει τους Στόχους της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2010-2012 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2010-2012 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2010-2012 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2010-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 7 2 0 1 8 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Το παρόν έγγραφο περιέχει τους Στόχους της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης του συστήματος κατάρτισης της ΑνΑΔ

ΟΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης του συστήματος κατάρτισης της ΑνΑΔ ΟΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης του συστήματος κατάρτισης της ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ) Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ) Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ) Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2009 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2009 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2009 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑÏΟΣ 2008 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2009 εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑνΑΔ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σπουδαστές, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑνΑΔ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑνΑΔ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑνΑΔ 2 7 2 1 3 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 26 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Holiday Inn Λευκωσία -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος)

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Χαιρετισµός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιµιλιανίδου στο 2 ο Ετήσιο Συνέδριο ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική βοήθεια που παρέχεται προς τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ μέσω της Πολιτικής Συνοχής διοχετεύεται μέσω τριών βασικών Ταμείων:

Η οικονομική βοήθεια που παρέχεται προς τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ μέσω της Πολιτικής Συνοχής διοχετεύεται μέσω τριών βασικών Ταμείων: COVER ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Εισαγωγή Σκοπός του παρόντος εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών πτυχών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Στόχοι: Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού για το υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενο νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιμασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020. Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΗΜΕΡΙΔΑ REGEOCITIES Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Εισηγητής: Μιχάλης Γ. Γκούμας, Δρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( )

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) ή στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Κατερίνα Θεμελή ΕΥΣΕΚΤ, Μονάδα Α Βασικά Σημεία Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Οκτώβριος 2012 Γενικά Στοιχεία: Άμεση σύνδεση της Πολιτικής της Συνοχής με: τη στρατηγική Ευρώπη 2020 μέσω των 11 θεματικών στόχων της, και τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6285/14 EDUC 44 SΟC 98 ΕCOFIN 129 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς αριθ. προηγ. εγγρ. Θέμα: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση"

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση" Άρης Περουλάκης : Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι,

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Συνέδριο SME Assembly, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς τις : αντιπροσωπείες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ «ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2020» Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα Ιστοσελίδας. «ReferNet Κύπρου»: Επικαιροποιημένη Έκδοση. Δεκεμβρίου 2 0 1 0 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. http://www.refernet.org.

Πανόραμα Ιστοσελίδας. «ReferNet Κύπρου»: Επικαιροποιημένη Έκδοση. Δεκεμβρίου 2 0 1 0 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. http://www.refernet.org. Πανόραμα Ιστοσελίδας «ReferNet Κύπρου»: Επικαιροποιημένη Έκδοση Δεκεμβρίου 2 0 1 0 http://www.refernet.org.cy/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα