ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3.1 Ερωτήσεις σχετικές µε τον ορισµό παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών Ερωτήσεις σχετικές µε τις µεθόδους ανάπτυξης ευρυζωνικών υπηρεσιών Ερωτήσεις σχετικές µε την οικονοµική ανάπτυξη στην περιφέρεια Ερωτήσεις σχετικές µε την ευρυζωνική κάλυψη της περιφέρειας Ερωτήσεις σχετικές µε τη ζήτηση και την προσφορά Ερωτήσεις σχετικές µε τον ανταγωνισµό Ερωτήσεις σχετικές µε τα εναλλακτικά δίκτυα Ερωτήσεις σχετικές µε τις τιµές και τo κόστoς παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών.10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια της διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού σχετικά µε την επιλογή ανάδοχων για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελληνική Περιφέρεια (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ Κ.Π.Σ.), το ΥΜΕ διοργανώνει δηµόσια διαβούλευση και προσκαλεί σε αυτήν όλους τους ενδιαφερόµενους τηλεπικοινωνιακούς φορείς και δυνητικούς επενδυτές. Ειδικότερα, για τον εντοπισµό των σηµερινών εµποδίων για τη γρήγορη και οικονοµικά αποδοτική ανάπτυξη των υποδοµών ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης προς τους κατοίκους αποµακρυσµένων περιοχών συστάθηκε επιστηµονική Οµάδα Έργου συγκροτηµένη µε επιστήµονες από το ΕΜΠ και το Πανεπιστήµιο Πειραιώς. Αυτή, κατόπιν µελέτης της υφιστάµενης κατάστασης στη χώρα µας αλλά και τη διεθνή εµπειρία (κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σε µια πρώτη φάση, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι µια δηµόσια διαβούλευση µε όλους τους δυνητικούς επενδυτές είναι επιβεβληµένη. Σκοπός αυτής της διαβούλευσης κατά πρώτον είναι να αποσαφηνιστεί, µε βάση τις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο, η υφιστάµενη κατάσταση σε σχέση µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που δραστηριοποιούνται για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια (τελικός χρήστης, ιδιωτικές επιχειρήσεις, περιφερειακοί δηµόσιοι φορείς, περιφερειακοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι). Κατά δεύτερον, σκοπός είναι να διευκρινιστούν τα δυνατά σηµεία παρουσίας και πρόσβασης των νέο-εισερχόµενων πάροχων στο ευρυζωνικό δίκτυο, να εξετασθούν τα πιθανά µοντέλα υλοποίησης υποδοµών και τέλος να αναλυθεί η δυναµική της ζήτησης και προσφοράς των ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών στην Περιφέρεια. Επιπλέον, µε βάση τις απόψεις που θα κατατεθούν, πρόκειται να διαµορφωθούν σχέδια δράσης, µεθοδολογίες και πρακτικές που θα συµβάλλουν στην ταχεία πληθυσµιακή και γεωγραφική κάλυψη της περιφέρειας µε τιµές διάθεσης ευρυζωνικών υπηρεσιών χαµηλότερες από τις ισχύουσες. Είναι επόµενο ότι οι απόψεις των επενδυτών είναι σηµαντικές για την προώθηση δικτύων και υπηρεσιών µε διευρυµένες δυνατότητες και άµεσο αντίκτυπο όφελος για το κοινωνικό σύνολο αλλά και την ανάπτυξη της οικονοµίας της Περιφέρειας. Στη δηµόσια αυτή διαβούλευση προσκεκληµένοι είναι όλοι οι δυνητικοί επενδυτές για την υλοποίηση ευρυζωνικών υποδοµών και την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελληνική Περιφέρεια (εξαιρουµένης της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, συµπεριλαµβανοµένων όµως των νησιών του Αργοσαρωνικού). Η διάρκεια της διαβούλευσης είναι από 04/07/2005 µέχρι 06/07/2005. ιευκρίνιση: Στο εξής µε τον όρο Περιφέρεια εννοούνται όλες οι περιοχές της ελληνικής περιφέρειας εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, συµπεριλαµβανοµένων ωστόσο των νησιών του Αργοσαρωνικού. 2

3 2. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Τα παρακάτω θέµατα θα αποτελέσουν αντικείµενο της συζήτησης κατά την ηµέρα που έχει οριστεί στο επισυναπτόµενο γράµµα-πρόσκληση. 2.1 Αρχιτεκτονική και Τεχνολογίες πρόσβασης Εναλλακτικές Λύσεις ικτύων 2.2 Θέµατα ιασύνδεσης ικτύων που σχετίζονται άµεσα µε την ανάπτυξη υποδοµών ευρυζωνικής πρόσβασης στην Περιφέρεια. (όροι πρόσβασης στις προ-υπάρχουσες υποδοµές σε όλα τα επίπεδα) 2.3 Τιµολογιακή και Κοστολογική πολιτική για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες ιδιαίτερη έµφαση στην γεωγραφική διαφοροποίηση ή όχι των τιµών. 2.4 ιαδικασίες ενοικίασης / απόκτησης συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (προβλήµατα στην παροχή µισθωµένων γραµµών, όπως χρόνοι παράδοσης υπηρεσίας, χρόνοι επιδιόρθωσης βλαβών κ.λ.π.). 2.5 ιαδικασίες συνεγκατάστασης µε άλλους πάροχους (προβλήµατα που παρουσιάζονται και λύσεις που προτείνονται). 2.6 Βιωσιµότητα των επενδύσεων για το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. ευκρίνιση: Θα βοηθούσε τη διαδικασία αν έχετε έτοιµο υλικό σε διαφάνειες ή έντυπα. 3

4 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Παρακαλούµε να απαντήσετε γραπτώς και όσο το δυνατόν αναλυτικότερα στις παρακάτω ερωτήσεις. 3.1 Ερωτήσεις σχετικές µε τον ορισµό παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών Τι ορίζετε ευρυζωνικές υπηρεσίες (εύρος φάσµατος, ποιότητα σήµατος, εγγυηµένη ταχύτητα µετάδοσης). Νοµίζετε ότι µπορείτε να ανταποκριθείτε στη βασική υπηρεσία ταχύτητας 512Kbps για τους οικιακούς χρήστες και τουλάχιστον 2Mbps για τις επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους; Ποιό το contention ratio που σχεδιάζετε να διαθέσετε για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις; Ποια εκτιµάτε ότι θα είναι η διαθεσιµότητα του δικτύου σας και ποια η αναµενόµενη χρήση της χωρητικότητας του; Παραθέστε και όποια άλλα χαρακτηριστικά λειτουργίας θεωρείτε απαραίτητα, π.χ. για την εγγύηση όρων συµβολαίων υπηρεσίας (SLA) και την ποιότητα υπηρεσίας που θα προσφέρετε (π.χ. ρυθµός σφαλµάτων γραµµής µετάδοσης, ασφαλής µετάδοση δεδοµένων, κ.λπ) ώστε µια περιγραφή του συνόλου των ευρυζωνικών υπηρεσιών που εµπορικά διαθέτετε σήµερα είτε πρόκειται να διαθέσετε προς τον οικιακό ή µη χρήστη. 3.2 Ερωτήσεις σχετικές µε τις µεθόδους ανάπτυξης ευρυζωνικών υπηρεσιών Ποιό επιχειρηµατικό µοντέλο πιστεύετε ότι θα παρέχει, µε τον πλέον εµπορικά βιώσιµο τρόπο, ευρυζωνικές υπηρεσίες προς τους κατοίκους της Ελληνικής Περιφέρειας σε προσιτές τιµές; Ποια είναι κατά τη γνώµη σας τα κριτήρια που αναδεικνύουν τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ενός συγκεκριµένου επιχειρηµατικού µοντέλου; Για τα νέα επιχειρηµατικά µοντέλα που βασίζονται σε υποδοµές οπτικών ινών βλέπετε εφαρµόσιµη για τη χώρα µας σήµερα την ανάπτυξη «Κοινοτικών Ευρυζωνικών ικτύων»; Ποιοί είναι οι όροι βιωσιµότητάς τους; Βλέπετε κατάλληλα για τη χώρα µας σήµερα τα επιχειρηµατικά µοντέλα που βασίζονται στη συνεργασία δηµόσιων φορέων και ιδιωτικών επενδυτών για τη συνάθροιση της ζήτησης; Ποιοι είναι οι όροι βιωσιµότητας τους; Πώς βλέπετε το µοντέλο εκµίσθωσης ευρυζωνικών υποδοµών δικτύου πρόσβασης και κορµού µε όρους χονδρικής πώλησης 4

5 (bit-stream services) για την Περιφέρεια; Νοµίζετε ότι είναι ένα µοντέλο που ταιριάζει µε τις ιδιαιτερότητες της υφιστάµενης κατάστασης στην Περιφέρεια; Πώς σχολιάζετε τις υφιστάµενες χονδρικές τιµές καθώς επίσης και τους υφιστάµενους όρους παροχής bit-stream services από τον ΟΤΕ προς άλλους τηλεπικοινωνιακούς πάρoχους; Υπάρχουν κατά τη γνώµη σας άλλα πλεονεκτικότερα µοντέλα ανάπτυξης των ευρυζωνικών υποδοµών και ποιά είναι τα ενδιαφερόµενα µέρη που συµµετέχουν σε αυτά; Ποιο είναι το επιχειρηµατικό σας πλάνο σε βάθος χρόνου δυο ετών για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια; i) βασιζόµενοι σε ιδιόκτητη υποδοµή ii) βασιζόµενοι σε µισθωµένη υποδοµή iii) σε συνδυασµό των ανωτέρω (δώστε περιγραφή ορίων ιδιόκτητης και µισθωµένης υποδοµής καθώς επίσης και ποσοστιαία χρήση αυτών) Αν ήδη χρησιµοποιείτε υποδοµές ευρυζωνικού δικτύου πρόσβασης και κορµού, αυτές είναι µισθωµένες ή ιδιόκτητες; Οι υποδοµές που ήδη χρησιµοποιείτε ή πρόκειται να χρησιµοποιήσετε στο δίκτυο πρόσβασης και το δίκτυο κορµού είναι εναλλακτικές ή προυπάρχουσες υποδοµές; Ποια είναι τα εµπόδια που συναντάτε για κάθε περίπτωση; Έχετε να προτείνετε αναβάθµιση των δικτυακών υποδοµών; Οι υποδοµές ευρυζωνικού δικτύου πρόσβασης που έχετε αναπτύξει ή πρόκειται να αναπτύξετε είναι ασύρµατες (π.χ. WiFi, WiMax, LMDS, UMTS) ή ενσύρµατες (π.χ. xdsl, οπτικές ίνες, τοπικός βρόχος χαλκού); Ποια είναι τα εµπόδια που συναντάτε για κάθε περίπτωση και τι έχετε να προτείνετε; Οι υπάρχουσες υποδοµές ευρυζωνικού δικτύου κορµού (π.χ. ενεργός εξοπλισµός ) και ο τρόπος χρήσης τους είναι κατά τη γνώµη σας επαρκείς για την οµαλή και οικονοµικά αποδοτική λειτουργία των δικτύων σας; Ποια είναι τα εµπόδια που συναντάτε; Έχετε να προτείνετε αναβάθµιση όσον αφορά π.χ. την τεχνολογία των γραµµών, τις ταχύτητες αυτών κ.τ.λ.; Ποια από τις υπάρχουσες επιλογές συνεγκατάστασης κρίνετε πιο αποδοτική για εσάς; Ποιά είναι τα εµπόδια που έχετε να αντιµετωπίσετε κατά περίπτωση (ασφάλεια, παρεµβολές) και τι προτείνετε για να αντιµετωπιστούν; Ποιος ο αριθµός των συµφωνιών συνεγκατάστασης που έχετε κάνει και ποιος ο αριθµός των αιτήσεων που εκκρεµούν; Θεωρείτε ότι η δηµιουργία collocation facilities θα βοηθήσει τα επιχειρηµατικά σχέδια σας; Επιπλέον, πιστεύετε ότι αυτό µπορεί να επηρεάσει 5

6 τις τιµές διάθεσης των υπηρεσιών και γενικότερα την ανάπτυξη του ανταγωνισµού; Με λίγα λόγια αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των βασικών τεχνολογιών ευρυζωνικής πρόσβασης (συµπεριλάβετε και το κριτήριο κόστους). 3.3 Ερωτήσεις σχετικές µε την οικονοµική ανάπτυξη στην Περιφέρεια Πώς βλέπετε την αγορά των τηλεπικοινωνιών για ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Περιφέρεια. Kρίνετε σκόπιµο να χωριστεί η περιφέρεια σε ζώνες και να δοθεί προτεραιότητα για ορισµένες από αυτές; Ποια είναι κατά τη γνώµη σας τα εµπόδια για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών στην Περιφέρεια και ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες που θα βοηθήσουν στην εξάπλωσή τους Ποια είναι κατά τη γνώµη σας τα κίνητρα προς τους επενδυτές τα οποία θα ενδυναµώσουν την προσφορά ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών και συνεπώς την οικονοµική ανάπτυξη της Περιφέρειας; Σαν βασικούς πελάτες σας στην Περιφέρεια θεωρείτε τους κατοίκους αποµακρυσµένων περιοχών, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους (ΜΜΕ), τους δηµόσιους περιφερειακούς φορείς (δήµους, σχολεία, πανεπιστήµια, νοσοκοµεία κ.α.) ή άλλους πάροχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Περιφέρεια ή αλλού; 3.4 Ερωτήσεις σχετικές µε την ευρυζωνική κάλυψη της Περιφέρειας Η γεωγραφική κάλυψη της Περιφέρειας είναι ένας στόχος των τρεχουσών και µελλοντικών επιχειρηµατικών σχεδίων και δραστηριοτήτων σας; Ποιο είναι το επιχειρηµατικό σας πλάνο σε βάθος χρόνου δυο ετών για την ανάπτυξη ιδιόκτητων ευρυζωνικών υποδοµών στην Περιφέρεια; ώστε χρονοδιάγραµµα περιγράφοντας γεωγραφική και πληθυσµιακή κάλυψη Μέχρι σήµερα έχετε αναπτύξει / χρησιµοποιήσει τεχνολογικές λύσεις ευρείας ζώνης στην Περιφέρεια; Αν ναι, ποιες και σε ποια γεωγραφική περιοχή; Για τις κατηγορίες των οικιακών χρηστών, των ιδιωτικών επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των δηµόσιων περιφερειακών φορέων δώστε µια ακριβή απάντηση για τα παρακάτω για όλες τις ερωτήσεις µπορείτε να απαντήσετε µε ποσοστά γεωγραφικής και πληθυσµιακής κάλυψης που έχετε επιτύχει: i) Ποιοι είναι οι νοµοί, ποιες οι γεωγραφικές περιοχές (διαµερίσµατα) και ποιοι οι δήµοι της Περιφέρειας (εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης) όπου δραστηριοποιείστε επιχειρηµατικά µέχρι τώρα; 6

7 ii) ανά δήµο σε κάθε γεωγραφική περιοχή που εξυπηρετείτε, µέχρι σήµερα, ποιος είναι ο αριθµός των ευρυζωνικών συνδέσεων που διαθέτετε προς τους οικιακούς χρήστες - µπορείτε, αν διαθέτετε στοιχεία, να απαντήσετε και µε βάση τον αριθµό των νοικοκυριών µε ευρυζωνική σύνδεση που εξυπηρετείτε. Ποια είναι η µέγιστη απόσταση από το σηµείο παρουσίας σας που καλύπτετε σε αυτή την περίπτωση; iii) ανά δήµο κάθε γεωγραφική περιοχή που εξυπηρετείτε, µέχρι σήµερα, ποιος είναι ο αριθµός των ευρυζωνικών συνδέσεων που διαθέτετε προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις; Ποια είναι η µέγιστη απόσταση από το σηµείο παρουσίας σας που καλύπτετε σε αυτή την περίπτωση; iv) ανά δήµο σε κάθε γεωγραφική περιοχή που εξυπηρετείτε, µέχρι σήµερα, ποιος είναι ο αριθµός των ευρυζωνικών συνδέσεων που διαθέτετε προς τους δηµόσιους περιφερειακούς φορείς (εκπαιδευτικοί φορείς, νοσοκοµεία, κ.λ.π.); Ποια είναι η µέγιστη απόσταση από το σηµείο παρουσίας σας που καλύπτετε σε αυτή την περίπτωση; v) πόσες είναι οι ευρυζωνικές συνδέσεις που πιθανά έχετε διαθέσει µε όρους χονδρικής πώλησης προς τρίτους τηλεπικοινωνιακούς πάροχους της Περιφέρειας; Αν για πρώτη φορά προτίθεστε να διαθέσετε ευρυζωνικές υποδοµές (αναφέρετε ποιες), µε χρονικό όριο το 2007 και για τις κατηγορίες των οικιακών χρηστών, των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των δηµόσιων περιφερειακών φορέων δώστε µια ακριβή απάντηση για τα παρακάτω: i) Αναφέρετε τουλάχιστον δύο νοµούς όπου προτιµάτε αρχικά να εγκαταστήσετε ευρυζωνικά δίκτυα (εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης). Ποιές είναι οι γεωγραφικές περιοχές (διαµερίσµατα) των νοµών αυτών που πρόκειται να εξυπηρετήσετε; ii) ανά δήµο σε κάθε γεωγραφική περιοχή ποιος είναι ο αριθµός των ευρυζωνικών συνδέσεων που προβλέπετε να διαθέσετε προς τους οικιακούς χρήστες; Πώς σκοπεύετε να καλύψετε ορεινές (δύσβατες) περιοχές και περιοχές µε µεγάλη διασπορά κατοίκων (π.χ. νησιά); Έχετε µια εκτίµηση της µέγιστης απόστασης από το σηµείο παρουσίας σας που θα καλύψετε σε αυτή την περίπτωση; iii) ανά δήµο σε κάθε γεωγραφική περιοχή ποιος είναι ο αριθµός των ευρυζωνικών συνδέσεων που προβλέπετε να διαθέσετε προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις; Έχετε µια εκτίµηση της µέγιστης απόστασης από το σηµείο παρουσίας σας που θα καλύψετε σε αυτή την περίπτωση; 7

8 iv) ανά δήµο σε κάθε γεωγραφική περιοχή ποιος είναι ο αριθµός των ευρυζωνικών συνδέσεων που προβλέπετε να διαθέσετε προς τους δηµόσιους περιφερειακούς φορείς (εκπαιδευτικοί φορείς, νοσοκοµεία, κ.λ.π.); Έχετε µια εκτίµηση της µέγιστης απόστασης από το σηµείο παρουσίας σας που θα καλύψετε σε αυτή την περίπτωση; v) προβλέπετε να διαθέσετε µε όρους χονδρικής πώλησης συνδέσεις / χωρητικότητα των δικτύων σας προς τρίτους τηλεπικοινωνιακούς πάροχους; 3.5 Ερωτήσεις σχετικές µε την ζήτηση και την προσφορά Η εταιρεία σας έχει στοιχεία για την εξέλιξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην περιφέρεια; Ποια είναι η ζήτηση που αναµένετε για τις ευρυζωνικές σας υπηρεσίες, µέχρι το 2007 και από ποιες συγκεκριµένες κατηγορίες χρηστών; ώστε µιαν απάντηση για κάθε µία από τις υπηρεσίες που πρόκειται να διαθέσετε ανα νοµό της Περιφέρειας µε τη µορφή πελατολογίου Σε πόσο χρονικό διάστηµα από σήµερα προβλέπετε την έναρξη παροχής υπηρεσιών και την διαθεσιµότητα δικτύου σας για ευρυζωνικές υπηρεσίες στην περιφέρεια. ώστε ένα χρονοδιάγραµµα. Νοµίζετε ότι µπορείτε να ανταποκριθείτε στο χρονικό όριο των δύο χρόνων για την έναρξη παροχή υπηρεσίας προς τον τελικό χρήστη; Πώς σχεδιάζετε να αντιµετωπίσετε µία ενδεχόµενα µεγάλη αύξηση της ζήτησης; Σε περίπτωση που επιλεχθείτε για την ανάπτυξη της υποδοµής πώς σκοπεύετε να προωθήσετε τις καινοτόµες διαδραστικές εφαρµογές παροχής ευρυζωνικού περιεχοµένου µε ασφάλεια προς τον τελικό χρήστη όπως µεταφορά ψηφιακής εικόνας, video on demand ή ηλεκτρονικές συναλλαγές για παράδειγµα; Ποιοι κατά τη γνώµη σας είναι οι ανασταλτικοί παράγοντες στην ανάπτυξη της προσφοράς και της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών; Πώς νοµίζετε µπορεί να διασφαλιστεί η παροχή των ευρυζωνικών υπηρεσιών στις αποµακρυσµένες και λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές; Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος των τοπικών αρχών της Περιφέρειας και πώς σκοπεύετε να εκµεταλλευτείτε µια ενδεχόµενη συνεργασία µαζί τους για την ενίσχυση της ζήτησης; Έχετε την εµπειρία προηγούµενης συνεργασίας µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και ποια είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα που έχετε αντιµετωπίσει σε αυτή την περίπτωση; 8

9 3.5.7 Πιστεύετε ότι για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην περιφέρεια απαιτείται ένα Πρόγραµµα Ενηµέρωσης τελικών χρηστών και εταιρειών; ώστε παραδείγµατα δράσεων, στο πλαίσιο ενός τέτοιου προγράµµατος, που µπορούν να ενηµερώσουν για τις δυνατότητες των ευρυζωνικών υπηρεσιών τόσο στην πλευρά της ζήτησης όσο και της προσφοράς. 3.6 Ερωτήσεις σχετικές µε τον ανταγωνισµό Οι λόγοι που δεν έχουν αναπτυχθεί ευρυζωνικές υπηρεσίες στην περιφέρεια είναι η άγνοια των πελατών, η άγνοια των επενδυτών, η έλλειψη κάλυψης δικτύου, η έλλειψη επενδύσεων και επιδοτήσεων, το βιοτικό επίπεδο των αποµακρυσµένων περιοχών, οι συνθήκες του ανταγωνισµού; Για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην περιφέρεια νοµίζετε ότι απαιτούνται αλλαγές στο κανονιστικό και νοµοθετικό πλαίσιο; Αν ναι ποιες; Νοµίζετε ότι εκκρεµούν νοµικά θέµατα όσον αφορά το υφιστάµενο περιβάλλον ανταγωνισµού; Πιστεύετε ότι η διάθεση γραµµών αδεσµοποίητου τοπικού βρόχου (LLU) είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη του ανταγωνισµού στα ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης στις αποµακρυσµένες και αραιοκατοικηµένες περιοχές; Av ναι, ποιες αλλαγές προτείνετε στο υπάρχον ρυθµιστικό καθεστώς παροχής LLU; Πόσες γραµµές LLU έχετε λάβει; Ποιες υπηρεσίες παρέχετε µέσω αυτών; Πιστεύετε ότι η διάθεση µισθωµένων κυκλωµάτων(π.χ. οπτικών ινών) είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη του ανταγωνισµού ευρυζωνικών υποδοµών στις αποµακρυσµένες και αραιοκατοικηµένες περιοχές; Av ναι, ποιες αλλαγές προτείνετε στο υπάρχον καθεστώς µίσθωσης κυκλωµάτων (σχολιάστε και τις σηµερινές τιµές αν κρίνετε σκόπιµο). Χρησιµοποιείτε µισθωµένα κυκλώµατα και αν ναι σε ποια επίπεδα του δικτύου σας; 3.7Ερωτήσεις σχετικές µε τα εναλλακτικά δίκτυα Είσαστε πρόθυµοι και έτοιµοι σύντοµα (εντός του 2006) να συµµετέχετε σε δοκιµές εναλλακτικών δικτύων που θα απευθύνονται σε οµάδες χρηστών όπως σχολεία και οµάδες ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες για παράδειγµα; ώστε ένα χρονοδιάγραµµα Συµφωνείτε µε την άποψη ότι η ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων στα πλαίσια πιλοτικών προγραµµάτων και δοκιµών (π.χ. σε ορεινές περιοχές και νησιά) µπορεί να βοηθήσει στην καταγραφή και αντιµετώπιση των προβληµάτων εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων σε µεγάλη κλίµακα; 9

10 3.7.3 Αν ναι, ποια είναι η τεχνολογία που από τη µεριά σας έχετε να προτείνετε; ώστε µιαν απάντηση τόσο για το δίκτυο πρόσβασης όσο και το δίκτυο κορµού Με ποιο τρόπο θα διασφαλίσετε από τη µεριά σας την ασφαλή και ποιοτική παροχή της βασικής ευρυζωνικής υπηρεσίας προς τον τελικό χρήστη (ως βασική ευρυζωνική υπηρεσία θεωρείστε αυτή που ορίζεται στο ερώτηµα 3.1.1) µε τη χρήση εναλλακτικών δικτύων; Για την γρήγορη ανάπτυξη των εναλλακτικών δικτύων στην περιφέρεια νοµίζετε ότι απαιτούνται αλλαγές στο κανονιστικό και νοµοθετικό πλαίσιο; Αν ναι ποιες; Για ποια θέµατα που εκκρεµούν επιθυµείτε µια πιο γρήγορη διευθέτηση; Πιστεύετε ότι η παράκαµψη του τοπικού βρόχου χαλκού µε τη διάθεση γραµµών οπτικών ινών προς τον οικιακό χρήστη είναι µία οικονοµικά εφικτή εναλλακτική λύση για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών στις αποµακρυσµένες και αραιοκατοικηµένες περιοχές; 3.8 Ερωτήσεις σχετικές µε τις τιµές και το κόστος παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών Πώς σχολιάζετε το υψηλό επίπεδο τιµών των βασικών ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και τις διαφορές που υπάρχουν µε τις µέσες τιµές αντίστοιχων υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Ποιος νοµίζετε ότι είναι ο βασικός λόγος για τις διαφορές αυτές; Με ποιό τρόπο νοµίζετε ότι µπορεί να διασφαλιστεί η παροχή βασικών ευρυζωνικών υπηρεσιών µε κοστοστρεφή τρόπο και µε τιµές χαµηλότερες από τις ισχύουσες; Συµφωνείτε ο υπολογισµός του κόστους να βασίζεται στην από τα κάτω προς τα πάνω προσέγγιση (bottom-up) και να διεξάγεται από ένα ανεξάρτητο όργανο; Κατά τη γνώµη σας ποια είναι η κοστολογική µέθοδος στην οποία τα τιµολόγια θα έπρεπε να βασίζονται; Σκοπεύετε να διαθέσετε δέσµη ευρυζωνικών υπηρεσιών που θα συµπεριλαµβάνει συνδυασµό υπηρεσιών φωνής και δεδοµένων; Ποιο είναι το εύρος τιµών (ελάχιστο και µέγιστο) ευρυζωνικών υπηρεσιών που θα παρέχετε στον τελικό χρήστη και πού το τοποθετείτε σε σχέση µε τις σηµερινές τιµές (δώστε µια απάντηση µε την υπόθεση ότι θα επιδοτηθείτε); Ποιο είναι το εύρος τιµών (ελάχιστο και µέγιστο)που θα παρέχετε στους εταιρικούς σας πελάτες και πού το τοποθετείτε σε σχέση µε τις σηµερινές τιµές; Ποιο είναι το επίπεδο τιµών χονδρικής διάθεσης ευρυζωνικών υποδοµών / υπηρεσιών προς τρίτους τηλεπικοινωνιακούς πάροχους - αν αυτό περιλαµβάνεται στους στόχους σας. 10

11 3.8.7 Οι τιµές σας προς τον τελικό χρήστη της περιφέρειας που σκοπεύετε να παρέχετε θα είναι οµοιόµορφες ή θα διαφοροποιούνται γεωγραφικά; Αν θα διαφοροποιούνται, ποιος είναι ο βασικός λόγος; Έχετε διαθέσιµη κάποια εµπορική εκτίµηση του κόστους ανά σύνδεση τελικού χρήστη για την τεχνολογία που θα αναπτύξετε; (απαραίτητος ένας ελάχιστος αριθµός πελατών) Έχετε διαθέσιµη κάποια εµπορική εκτίµηση του κόστους ανά πόρτα για κάθε δυνατή τεχνολογία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί; Έχετε διαθέσιµη κάποια εµπορική εκτίµηση του κόστους υποδοµής ανά site; (κόστος εγκατάστασης, συνολικός εξοπλισµός ανά site, κ.λ.π.) Έχετε διαθέσιµο κάποιον υπολογισµό της απόδοσης που καθεµία από τις ευρυζωνικές υπηρεσίες που θα διαθέσετε θα σας αποφέρει; ώστε µια απάντηση βάσει χρονοδιαγράµµατος Από τους παρακάτω παράγοντες κόστους στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών αναφέρετε ποιος / ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι (και σε υψηλό επίπεδο κατά τη γνώµη σας) για τη διαµόρφωση των τελικών τιµών των ευρυζωνικών υπηρεσιών που πρόκειται να διαθέσετε. ώστε, εάν είναι εφικτό, ποσοστιαίες αναλογίες ανά παράγοντα κόστους. i) Kόστος εξοπλισµού (τελικού χρήστη, καλωδίων, κεραιών, τερµατικού εξοπλισµού όπως πολυπλεκτών, µεταγωγέων, δροµολογητών, κ.λ.π.) ii) Kόστος ανάπτυξης δικτύου (εκσκαφών, δικαιώµατα διέλευσης, εγκαταστάσεις νέων συνδροµητικών γραµµών τοπικού βρόχου όπως χαλκός ή οπτικές ίνες, εγκαταστάσεις κεραιών και εξοπλισµού µετάδοσης) iii) Κόστος απόκτησης αδειών χρήσης συχνοτήτων και τέλη χρήσης συχνοτήτων iv) Κόστος συνεγκατάστασης v) Λειτουργικά έξοδα (έξοδα συντήρησης κυκλωµάτων, έξοδα λειτουργίας δικτύου πρόσβασης) vi) Μισθώµατα γραµµών, κόστος bit-stream services και τέλη διασύνδεσης. Πιστεύετε ότι απαιτείται διαπραγµάτευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη για τον καλύτερο καθορισµό των παραγόντων κόστους ανάπτυξης της ευρυζωνικής πρόσβασης στην Περιφέρεια; 11

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στην ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz Α. Γενικά Όπως αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος EETT

Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος EETT Η ΕΕΤΤ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος EETT Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή Η ΕΕΤΤ προωθεί την ευρυζωνικότητα και τον ανταγωνισμό στην ευρυζωνική αγορά Η ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Παντελής Τζωρτζάκης Διευθύνων Σύμβουλος Forthnet Nova 20 Μαΐου 2009 Θέματα Τηλεπικοινωνίες, Ευρυζωνικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη Ευρυζωνική διείσδυση και σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Γιώργος Μουζακίτης Strategic Marketing Manager Forthnet A.E. Η Ευρυζωνικότητα στη περιφέρεια σήμερα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Α) Το Όραμα της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες μέχρι το 2011 Η δημιουργία μιας πλήρως απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς των Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς των Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς των Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Σεπτεµβρίος 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών.

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των έργων των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Τεχνικές ιαδικασίες και όροι ιασύνδεσης Εκκαθαριστικών Μελών µε το Σύστηµα Εκκαθάρισης

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Τεχνικές ιαδικασίες και όροι ιασύνδεσης Εκκαθαριστικών Μελών µε το Σύστηµα Εκκαθάρισης ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Τεχνικές ιαδικασίες και όροι ιασύνδεσης Έκδοση 1.0 Μάιος 2010 Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τεχνικές ιαδικασίες & όροι ιασύνδεσης Πίνακας εκδόσεων Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LAMDA TECHNOLOGY ΕΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΑΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LAMDA TECHNOLOGY ΕΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΑΝ 39 Veikou str., 111 46 Galatsi, Athens, Greece Tel./Fax.: +30210 2135266 www.lamdatech.gr email: info@lamdatech.gr ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LAMDA TECHNOLOGY ΕΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Τηλεφωνικό δίκτυο µέσω Συνδέσεων Υψηλής Χωρητικότητας (Primary

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (FIXED WIRELESS ACCESS)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (FIXED WIRELESS ACCESS) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (FIXED WIRELESS ACCESS) 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Λεωφ. Κηφισίας 76-78, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8113411, Fax.:210 8113456, www.tellas.

ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Λεωφ. Κηφισίας 76-78, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8113411, Fax.:210 8113456, www.tellas. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΛΛΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ Η ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 3,5 GHZ ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηαγορά της ευρυζωνικότητας Επενδυτικές προκλήσεις. Μάιος 2006 Του Ανδρέα Αναστασόπουλου, Προέδρου του ΣΑΤΠΕ

Ηαγορά της ευρυζωνικότητας Επενδυτικές προκλήσεις. Μάιος 2006 Του Ανδρέα Αναστασόπουλου, Προέδρου του ΣΑΤΠΕ Ηαγορά της ευρυζωνικότητας Επενδυτικές προκλήσεις Μάιος 2006 Του Ανδρέα Αναστασόπουλου, Προέδρου του ΣΑΤΠΕ ΟΣΑΤΠΕ Ιδρύθηκε το 2003 ως µη κερδοσκοπικό σωµατείο Αντιπροσωπεύει µεγάλο τµήµα της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3.5 GHZ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα: Συστατικό στοιχείο μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πορείας

Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα: Συστατικό στοιχείο μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πορείας Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ, http://infostrag.gr/ Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΕΤΤ Δύο χρόνια μετά τη ψήφιση του νέου νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα αποτελέσματα της ρυθμιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό, 26.04.2010 Αρ.Πρωτ.:1047

Ελληνικό, 26.04.2010 Αρ.Πρωτ.:1047 Προς : Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης Λέκκα 23-25 10562, Αθήνα Υπόψη: κ. Α. Βαφειάδης Τηλέφωνο : 210 3722423 Ελληνικό, 26.04.2010 Αρ.Πρωτ.:1047

Διαβάστε περισσότερα

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση ή διευκρίνιση.

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση ή διευκρίνιση. 15 Μαρτίου 2006 κ.ν.κουλούρη, Αντιπρόεδρο Τηλεπικοινωνιών Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λεωφ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Σχετικά σας: Σχετικά µας: Αρ. τηλ: Αρ fax: Κινητό τηλ: SRD/L0239/MY

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση PC SYSTEMS AE Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Απάντηση PC SYSTEMS AE Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος Εκμετάλλευσης Αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών - Μetropolitan Αrea Νetwork (MAN) ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς «Οπτική ίνα στο σπίτι - Fiber To The Home» Γιατί θέλουμε την Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή της νέας ψηφιακής εποχής να γίνουμε πρωτοπόροι Στόχος του Έργου «Οπτική Ίνα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ευέλικτων ασυρματικών δικτύων στην Επιχειρηματική δραστηριότητα

Ο ρόλος των ευέλικτων ασυρματικών δικτύων στην Επιχειρηματική δραστηριότητα ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤ-2 Ο ρόλος των ευέλικτων ασυρματικών δικτύων στην Επιχειρηματική δραστηριότητα Κείμενο εργασίας Εισαγωγή Η δομή της οικονομίας βασίζεται ολοένα κα περισσότερο σε ευέλικτες δικτυακές υποδομές,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET Οι υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Ethernet αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ / ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερευνα Γνώµης Επιχειρήσεων (Σεπτ-Οκτ. 2013) Α:Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Πρόλογος

Δημόσια Διαβούλευση. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Πρόλογος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Διαφάνεια 2 Οι στόχοι του Ψηφιακού Θεματολογίου είναι πλέον πολύ γνωστοί σε όλους μας. Η ΕΕ επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι, μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος του φετινού συνεδρίου της Infocom είναι «Ευρυζωνικότητα Παντού» (και, εννοούμε, ότι εδώ συζητάμε για «παντού στην χώρα μας»).

Ο τίτλος του φετινού συνεδρίου της Infocom είναι «Ευρυζωνικότητα Παντού» (και, εννοούμε, ότι εδώ συζητάμε για «παντού στην χώρα μας»). Η «ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ 10 ο Συνέδριο Infocom 88, 7 Οκτωβρίου, Αθήνα, 2008

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Δημόσια Διαβούλευση ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Δημόσια Διαβούλευση Για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος Εκμετάλλευσης Αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών - Μetropolitan Αrea Νetwork (MAN) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ H διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: supplies@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. :2310 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου

Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου Opinion Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου Γιάννης Κουλίας H ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη µέσω της σύγκλισης τεχνολογιών, η ανάπτυξη καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση Σχεδίων ράσης για τις Έκτακτες Συνθήκες στις Τηλεπικοινωνίες

ιαµόρφωση Σχεδίων ράσης για τις Έκτακτες Συνθήκες στις Τηλεπικοινωνίες ιαµόρφωση Σχεδίων ράσης για τις Έκτακτες Συνθήκες στις Τηλεπικοινωνίες Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης Μαρούσι, 9 Σεπτεµβρίου 2003-09-09 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Το παρόν κείµενο ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ζητήματα και προκλήσεις

ζητήματα και προκλήσεις Δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς : ρυθμιστικά ζητήματα και προκλήσεις Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος Πρόεδρος ΕΕΤΤ Τι είναι τα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς? Εκθετική αύξηση της ζήτησης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 20 Ιανουαρίου 2011 1. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στρατηγικός άξονας Α: Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και συνεχής ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις

Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις Καθηγητής Κώστας Κουρκουµπέτης, ΟΠΑ Email: courcou@aueb.gr Περιοχή µαθήµατος: www.aueb.gr/users/courcou/courses/telecoms 1. του µαθήµατος Σήµερα οι τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 5 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 9 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Πως επιτυγχάνεται; ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ GREEK Γ. Γ. ΕΜΗΕΤ ΟΤΕ ICT FORUM Τι είναι η ευρυζωνικότητα; (Επισήμως) ως ευρυζωνικότητα ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 3 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ...

Διαβάστε περισσότερα

στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ

στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ Καινοτόμες Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ Κωνσταντίνος Δούκας Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Στις ανωτέρω συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσίας εντάσσονται τα ΜΑΝ των 68 Δήμων που αναφέρονται στο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 10.

2. Στις ανωτέρω συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσίας εντάσσονται τα ΜΑΝ των 68 Δήμων που αναφέρονται στο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 10. 1. Η διαχείριση, εκμετάλλευση και περαιτέρω επέκταση των Μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area Networks MAN), η αρχική ανάπτυξη των οποίων χρηματοδοτείται από το Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GSM- Gateways ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews 1) Έχετε ανακοινώσει τα αποτελέσματα της μελέτης για τη δημιουργία δικτύου NGA γεγονός το οποίο πιθανόν να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να αναπτύξει έναν ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ «Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18 o Συνέδριο InfoCom World 2016 2 Νοεμβρίου 2016 Agenda Ο ρόλος της ΕΕΤΤ Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών Προοπτικές & Στόχοι 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Ευρυζωνική πρόσβαση Ασύρµατη σύνδεση. 1. Η Εθνική Στρατηγική για την ευρυζωνική πρόσβαση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Ευρυζωνική πρόσβαση Ασύρµατη σύνδεση. 1. Η Εθνική Στρατηγική για την ευρυζωνική πρόσβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ευρυζωνική πρόσβαση Ασύρµατη σύνδεση 1. Η Εθνική Στρατηγική για την ευρυζωνική πρόσβαση Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ ΚΠΣ προβλέπεται η χρηµατοδότηση δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό και την Ανάλυση της αγοράς λιανικής για τις δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό και την Ανάλυση της αγοράς λιανικής για τις δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό και την Ανάλυση της αγοράς λιανικής για τις δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και µη οικιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ α. Τι ονοµάζουµε διασπορά οπτικού παλµού σε µια οπτική ίνα; Ποια φαινόµενα παρατηρούνται λόγω διασποράς; (Αναφερθείτε σε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή...3

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή...3 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη Χορήγηση ικαιώµατος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στη ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Κανονιστικές υποχρεώσεις...5

1 Εισαγωγή Κανονιστικές υποχρεώσεις...5 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην 3 ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ για την Ευρυζωνικότητα Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008 2 η Ενότητα: Ο ρόλος των εναλλακτικών παρόχων Ομιλία Βασίλη Βλαχογιάννη, Διευθυντή Πωλήσεων Tellas Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ «Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18 o Συνέδριο InfoCom World 2016 2 Νοεμβρίου 2016 Agenda Ο ρόλος της ΕΕΤΤ Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών Στόχοι και προοπτικές 2

Διαβάστε περισσότερα

Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ H εταιρία LINK ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών από το 1990. Αρχικές της δραστηριότητες υπήρξαν η εµπορία οπτικού παθητικού εξοπλισµού, η αντιπροσώπευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (Ευρυζωνικά Δίκτυα) από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης

Η Αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (Ευρυζωνικά Δίκτυα) από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης Η Αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (Ευρυζωνικά Δίκτυα) από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης Επιχειρησιακό Σχέδιο Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών των Δικτύων της Περιφέρειας Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ηµόσια διαβούλεση της ΕΕΤΤ για τον ορισµό της αγοράς χονδρικής παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (αγορά υπ. αρ. 11, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 11 Μαρτίου, 2005 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για Ορατή η ευρυζωνική σύγκλιση με την ΕΕ στο τέλος του 2010 Στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται τουλάχιστον το 64,5% των ενεργών συνδέσεων Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ. Τρούλος, Β. Μερεκούλιας, Β. Μάγκλαρης { ktroulos, merek, maglaris } @ netmode.ntua.gr «Forum

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: ΕΕΤΤ Φεβρουάριος 2009 «Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

ΣΧΕΤ.: ΕΕΤΤ Φεβρουάριος 2009 «Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Προς Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι N. Ψυχικό, 6 Απριλίου 2009 ΣΧΕΤ.: ΕΕΤΤ Φεβρουάριος 2009 «Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ, στη συνεδρίασή της, της 3-4-2006, έλαβε την απόφαση Α.Π. 381/2/3-4-2006, σχετική µε την τιµολογιακή πολιτική που υπέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο στον Τοπικό Βρόχο Γ..Ε.Π. 1 Τοπικός Βρόχος (ΤοΒ) είναι το χάλκινο καλώδιο, που εκτείνεται από το σηµείο τερµατισµού του ακραίου δικτύου του ΟΤΕ(escalit ή χαλύβδινο) µέχρι το σηµείο σύνδεσης του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικά ίκτυα Οπτικών Ινών: Τεχνολογίες και Επιχειρηµατικά Μοντέλα

Μητροπολιτικά ίκτυα Οπτικών Ινών: Τεχνολογίες και Επιχειρηµατικά Μοντέλα Μητροπολιτικά ίκτυα Οπτικών Ινών: Τεχνολογίες και Επιχειρηµατικά Μοντέλα Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών Επιστηµονικός Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας 6, ΕΑΙΤΥ e-mail: bouras@cti.gr URL:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια)

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων www.eett.gr 12 Απριλίου 2006 ΕΕΤΤ και Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 2,6 GHZ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 2,6 GHZ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 2,6 GHZ Μαρούσι, Ιούνιος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος Η Οπτική του Κλάδου των Κινητών Τηλεπικοινωνιών Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Φεβρουάριος 2008 Υποδ/νση Νέων Τεχνολογιών Ref.No: P00-2006

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) Στην πορεία της τεχνολογικής ανάπτυξης της Χώρας οι υποδομές των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκτούν ιδιαίτερα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραλαβή του διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΔΕΘ-HELEXPO:

Παραλαβή του διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΔΕΘ-HELEXPO: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. :3005 Θεσσαλονίκη, 18.12.2015 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τη «ηµοπρασία για την επιλογή παρόχου/ παρόχων καθολικής υπηρεσίας - Τεύχος Προκήρυξης» Σχόλια στη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα