, διαπιστώθηκε το απαραβίαστο του χώρου και των καλπών και μεταφέρθηκαν οι κάλπες από 11 μέχρι 26 στους χώρους των αντιστοίχων τμημάτων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ", διαπιστώθηκε το απαραβίαστο του χώρου και των καλπών και μεταφέρθηκαν οι κάλπες από 11 μέχρι 26 στους χώρους των αντιστοίχων τμημάτων."

Transcript

1 ΠΡΑΚΤιΚΟ ΣΥΝΕΧΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΑΣ Αθηνα, σημερα 24 Φεβραυαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα συνεχίζεται. η διακοπείσα ψηφοφορία της προηγούμενης ημέρας ( ), σύμφωνα με τα άρθρο 107 Ν. 4194/2013 "Κώδικας Δικηγόρων", όπως ισχύει. Έγινε η αποσφράγιση της "Μεγάλης Αίθουσας",, διαπιστώθηκε το απαραβίαστο του χώρου και των καλπών και μεταφέρθηκαν οι κάλπες από 11 μέχρι 26 στους χώρους των αντιστοίχων τμημάτων. \,, \

2 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΠΚΗΣ ΕΠΠΡΟΠΗΣ 4' Aνoστόo~~ (A.M~._: _2_27_8_9_> _ -ι1~ ~ 'r:'h (7[\;/ :,. \ ~~~ ~AΘν ~'ιf - θ η Ευαγγελία Κούνοu ( "?.',... '. --r, -L,., ~.!-.'

3 D '1 ι ό (Α.Μ.: 10827) Καψή (Α Μ.: 15500) ;~~<:>v~t-r εο~~(-όζο;;w.1-)

4 .Ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής κατατέθηκε από τους Συνδυασμούς «ΜΕΤΩΠΟ ΔΚΗΓΟΡΚΗΣ ΑΝΤΣΤ ΑΣΗΣ», «ΘΕΜΔΟΣ ΜΕΤΩΠΟ», «ΡΖΟΣΠΑΣΤΚΗ ΑΡΣΤΕΡΗ ΚΝΗΣΗ ΔΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ», «ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΑΧΟΜΕΝΟ ΔΚΗΓΟΡΟ», «ΝΕΑ ΓΕΝΑ ΔΚΗΓΟΡΩΝ», «ΕΝΑΛΛΑΚΤΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΚΑ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ» η από 24/2/2014 και υπ' αριθ. Πρωτ. Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.Α. 4512/ καταγγελία-αναφορά.. Ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής κατατέθηκε από τον εκπρόσωπο του συνδυασμού «ΝΕΑ ΓΕΝΑ ΔΚΗΓΟΡΩΝ» Θεόδωρο-Ορέστη Σκαπινάκη, η από 24/2/2014 και υπ' αριθ. Πρωτ. Γραφείου Προέδρου Δ.ΣΑ 4513/ καταγγελία-αναφορά. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διαβίβασε τις ανωτέρω καταγγελίες-αναφορές προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. για τα νόμιμα.

5 ':λ' ΠΡΑΚΤιΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΑΣ Στην Αθήνα σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα α "Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Γ. Σακελλαριάδης, αποφάσισε την παράταση της ψηφοφορίας για 30 λεπτά της ώρας λόγω προσελεύσεως εκλογέων που επιθυμούν να ψηφίσουν (αρ Κώδικα Δικηγόρων Ν. 4194/2013).

6 .ια~eφo~e~:::~σ,.'~~('\"''-' '~- "σταντlνoς. <,.Χ Γ. κελλορ,άδης "'l0πησ ~<. r. - "'J'~'" ω{!,(,... '-, : ( ( " ' \.. \)ί. ΤΗΣ ΕΦΟΡΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΤΚΗΣ ΕΠΤΡΟΠΗΣ Α.Μ.: 16839), (\ "~ Λ'- '"... ~.~. sηn" ' ~J:I!:::Γ4i::- ~_oυ(a.m.: 25738) 6 η ωάννα OΠOύλoυ( /~_ ι. Α.Μ.: 27833) t..'/ %'" <~~BooιλKή=. o,r~"", ~... ι:-'" ~~>IT""" " ~ - a :~~~1T~~',{ι\ - τuρη (Α.Μ.: 28036) ~,.\.1" - ~ \:r...ι ~-- &f"/' :-ό,..:./ Α -< \. -!,. ~ ~",."78'Ευογγ λ'..μ.: 22235) r-.. V(J. IQ Κουν '-' vv,.., /1 "\ /Λ. γ, \ε:. " ~j); _.'-.!:!3/Τ /'.; -~1' Πανπ:λής /' ~Af;i ;,. o,r,ιq,''"/,' " ~ (. -ι.:? (f", \ 'r-:r.'ι',..... ;'\ \. \.. (j) ~., ~ ~ \ 12' Βο'αιλ,4. 4. '", ο I",~\'I.I;. \~ \ '\ \,r<// ~ι \'V"~~C). ""t..ι,. "c> ι:.'1 (),: H'J 13' /. 11 εωνiδας. ~όyluλoς (Α.Μ.:2 _ /..._. / _~6824) 14' Θεόδωρος Θεοχόρης (Α. Μ )

7 .Μ.: 10827).Μ.: 32680) η Νικ 586.~ ο-ο \! "; <) /

8 % - ΠΡΑΚΤΚΟ ΛΗΞΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΑΣ Στην Αθήνα σήμερα 24 Φεβραυαρίαυ 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα περατώθηκε η ψηφοφορία, κηρύχθηκε η λήξη της ψηφοφορίας, σφραγίστηκαν οι κάλπες και άρχισε η διαλογή των ψήφων για τους υποψήφιους Πραέδρους.

9 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΚΗΣ ΕΠΠΡΟΠΗΣ ι η ΜαραύλαΣαύλTΌ:~ _ - Μ.: 20136) 5_η_Π~ K_δα A_.M.:_5_7_38_) _

10 ~.b\>cyl, ζ~ρ~ι\~"'σ-. t~."gν.=jτi..~ ~~I'(~ 16' ~ z~η ~A.M.:31813) -.- ' ).: 25861)

11 ΠΡΑΚΤΚΟ ΔΑΛΟΓΗΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Τ ΕΛΑΒΑΝ ΠΟΣΟΣΤΌ ~E=ANΔPHΣ ΒΑΣΛΕΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΟΥ % ΑI\ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΟΥ % πjπαστεργου ΒΑΣΛΕΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΥ % Γ~ETΣEΛΛH~ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ του ΜΧΑΗΛ % Π ΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ του ΩΑΝΝΟΥ % f BP~OΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΟΥ % Π ΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ του ΕΛΣΣΑΟΥ % -i --- Μ ΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ του ΑΛΕΑΝΔΡΟΥ % ---- ~

12 Τμήμα 1 - ας Όροφος - Μεγάλη Αίθουαα Εγγεγραμμένοι: απά 247 έως 6024 ΑΔΑΜοπογΛΟΣ ιηαννησ του ΔΗΜΗτριογ Εψήφιαον: 554 Εγκυρα: 532 Ακυρα: 12 Λευκά: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΛΕΟΣ του ΕγΣΤΑΘιογ ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑπηΤΗΣ του ΜΧΑΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕρπογ ΒΑΣΛΕΟΣ του κηνστανπνογ 23 ΒΡΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕηρπογ ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑπηΤΗΣ του ιηαννογ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕηΡΠΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔρογ ΠΑΡΑΝΟΣ ΓΕηΡΠΟΣ του ΕΛΣΣΑιογ Τμήμα 2-10ς Όροφος - Μεγάλη Αίθουαα Εγγεγραμμένοι: από 6025 έως 8332 Εψήφισαν: 587 Εγκυρα: 551 Ακυρα: 26 Λευκά: 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΛΕΟΣ του ΕγΣΤΑΘιογ ΑΔΑΜοπογΛΟΣ ιηαννησ του ΔΗΜΗτριογ ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑπηΤΗΣ του ΜΧΑΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΡΠΟΥ ΒΑΣΛΕΟΣ του κηνστανπνογ ΒΡΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕηρπογ ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑπηΤΗΣ του ιηαννου ι~: ΠΑΡΑΝΟΣ ΓΕηΡΠΟΣ του ΕΛΣΣΑιογ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕηΡΠΟΣτου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ -~ ~

13 Τμήμα 3 - ας Όραφος - Μεγάλη Αlθουσα Εγγεγραμμένοι: από 8333 έως Εψήφισαν: 523 Εγκυρα: 492 Ακυρσ: 19 Λευκά: Α ΛΕ1ΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ του ΜΧΑΗΛ ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗτριογ Π ΠΑΣΤΕΡΓον ΒΑΣΛΕΟΣ f--._- ΒΡΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓογ ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ του ΩΑΝΝογ t- ΠtΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ του ΕΛΣΣΑιογ του ΚΩΝΣΤΑΝΠΝον ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣτου ΑΛΕΞΑΝΔρογ Τμήμα 4-10ς.Οροφος - Μεγάλη Αlθουσα Εγγεγραμμένοι: 25θ - από 9921 έως Εψήφισαν: 541 Εγκυρα: 503 Ακυρα: 27 Λευκά: 11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΛΕΟΣ του ΕΥΣΤΑΘιον Α ΑΜοπογΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗτριογ Γ~ΛE1ΣEΛΛHΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ του ΜΧΑΗΛ Π ΠΑΣΤΕΡΓογ ΒΑΣΛΕΟΣ ταυ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝον ΒΡΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓογ ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ του ΩΑΝΝον Μ ΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔρον Π ΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ του ΕΛΣΣΑιογ

14 Τμήμα 5 - ας Όραφας - Μεγάλη Αίθαυσα Εγγεγραμμέναι: από έως Εψήφ,σαν: 545 Εγκυρα: 507 Ακυρα: 17 Λευκά: 21 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 8ΑΣΣΛΕΣΟΣ ταυ ΕΥΣΤΑΘ0Υ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΠΟΥ ΣΩΑΝΝΗΣ ταυ ΔΗΜΗΤΡΣΟΥ ΒΑΣιΛΕΣΟΣ ταυ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΥ ΓΑΛΕΠΕΛΛΗΣ ΠΑ ΝΑ nn11ii ταυ ΜΣΧΑΗΛ ΒΡΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΠΟΥ ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑ ΝΑ nn11ii ταυ ΣΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ταυ ΕΛΣΣΣΑΣΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Τμήμα 6-10ς Όροφος Μεγάλη Αίθουσα Εγγεγραμμέναι: απά έως Εψήφισαν: 517 Εγκυρα: 469 Ακυρα: 22 Λευκά: 26 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΣΛΕΣΟΣ ταυ ΕΥΣΤΑΘΣΟΥ 143 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΑΝΝΗΣ ταυ ΔΗΜΗΤΡΣΟΥ ΓΑΛΕΠΕΛΛΗΣ nanann11ii ταυ ΜΣΧΑΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΡΠΟΥ ΒΑΣΣΛΕΣΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΥ ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑ nn11ii ταυ ΣΩΑΝΝΟΥ ΒΡΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΠΟΥ ΠΑΡΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ταυ ΕΛΣΣΣΑΣΟΥ i 15 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣτου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14 ι /

15 Τμήμα 7 - ας Όραφας - Μεγάλη Αίθαυσα Εγγεγραμμέναι: από έως f-f Εψήφισαν: 490 Εγκυρα: 451 Ακυρα: 16 Λευκά: Αί-Ε:ΑΝΔΡΗΣ θασλεοσ ταυ ΕΥΣΤΑΘΟΥ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΩ1ΉΣ ταυ ΜΧΑΗΛ παπαστεργου θασλεοσ ;,; ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑ ΓΩ1ΉΣ ταυ ΩΑΝΝΟΥ θρεποσ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ταυ ΕΛΣΣΑΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ταυ ΑΛΕ:ΑΝΔΡΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΥ τ ι ϊ Τμήμα 8 - ας Όραφας - Μεγάλη Α ίθαυσα Εγγεγραμμέναι: απά έως Εψήφισαν: 477 Εγκυρα: 422 Ακυρα: 29 Λευκά: 26 Α Ε:ΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΛΕΟΣ ταυ ΕΥΣΤΑΘΟΥ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ ταυ ΔΗΜΗΤΡΟΥ Γ-;&:ΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑ ΝΑ ΓΩ1ΉΣ του ΜΧΑΗΛ π ΠΑΣΤΕΡΓΟΥ ΒΑΣΛΕΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΥ ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑ ΓΩ1ΉΣ ταυ ΩΑΝΝΟΥ ΒΡΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ταυ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ταυ ΕΛΣΣΑΟΥ Μ. ΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ του ΑΛΕ:ΑΝΔΡΟΥ ls SO

16 Τμήμα 9-1ας Όροφος - Μεγάλη Αίθουσα Εγγεγραμμέναι: από έως Εψήφισαν: 455 Εγκυρα: 413 Ακυρα: 15 Λευκά: 27 ΑΛΕ:ΑΝΔΡΗΣ 8ΑΣΛΕΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΟΥ r' c Τ 152 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΑΝΝΗΣ ταυ ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΠΑΠΑΣΤΕΡΠΟΥ ΒΑΣΛΕΟΣ ταυ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΥ ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑ ΝΑΠΩΤΗΣ ταυ ΜΧΑΗΛ ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ταυ ΩΑΝΝΟΥ ΒΡΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ταυ ΓΕΩΡΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ του ΕΛΣΣΑΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ του ΑΛΕ:ΑΝΔΡΟΥ t Τμήμα 10-10ς Όροφος - Μεγάλη Αίθουσα Εγγεγραμμένοι: από έως Εψήφισαν: 451 Εγκυρα: 404 Ακυρα: 23 Λευκά: 24 ΑΛΕ:ΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΛΕΟΣ ταυ ΕΥΣΤΑΘΟΥ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ ταυ ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΠΑΠΑΣΤΕΡΠΟΥ ΒΑΣΛΕΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΥ ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑ ΝΑΠΩΤΗΣ του ΜΧΑΗΛ ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ταυ ΩΑΝΝΟΥ ΒΡΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ταυ ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ του ΑΛΕ:ΑΝΔΡΟΥ ΠΑΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ταυ ΕΛΣΣΑΟΥ +-.:.~~ 94 _ ~,-; /.

17 Τμήμα 11-10ς Όροφος - Αίθουαα αυνεδριάσεων Δ.Σ. Εγγεγραμμένοl: απά έως Εψήφισαν: 475 ΕΥκυρα: 420 Ακυρα: 18 Λευκά: 37 Α ΕΞΑΝΔΡΗΣΒΑΣΛΕΟΣ, του ΕΥΣΤΑΘιον ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ιηαννησ του ΔΗΜΗτριον ΠΑΠΑΣΤΕρπον ΒΑΣΛΕΟΣ ταυ κηνστανπνον Γ ΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑπηΤΗΣτου ΜΧΑΗΛ t---- ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑπηΤΗΣ του InANNOV :l::~:oa:;:~;~:o: πρανοσ :a:n::::napov ΓΕηΡΠΟΣ του ΕΛΣΣΑιον Τμήμα 12-10ς Όροφος - Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. Εγγεγραμμένοl: απά έως Εψήφισαν: 447 ΕΥκυρα: 403 Ακυρα: 17 Λευκά: 27 Α Α ΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΛΕΟΣ ταυ ΕΥΣΤΑΘιον ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ιηαννησ του ΔΗΜΗτριον f ΠΑΠΑΣΤΕρπον ΒΑΣΛΕΟΣτου κηνστανπνον ΓfΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑπηΤΗΣ του ΜΧΑΗΛ Π ΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑπηΤΗΣ του InANNOV Β ΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕηρπον Π ΡΑΝΟΣ ΓΕηΡΠΟΣτου ΕΛΣΣΑιον ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕηΡΠΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔρον t

18 Τμήμα 13 - ας Όραφας - Γραφεία Συμβαύλαυ Ταμία ΕΥΥεΥραμμέναι: από έως ~ Εψήφιααν: 452 Εγκυρα: 414 Ακυρa: 14 Λευκa: ',,~.ο'.. \' ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΛΕΟΣ ταυ ΕΥΠΑΘΟΥ ;~<i'_V-' I~-::-~ 1- ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ ταυ ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΠΑΠΑΣΤΕΡΠΟΥ ΒΑΣΛΕΟΣ ταυ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΥ ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ταυ ΜΧΑΗΛ ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ταυ ΩΑΝΝΟΥ ΒΡΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ταυ ΓΕΩΡΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΣ ΓΕηΡΠΟΣ του ΕΛΣΣΑΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣταυ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Τμήμα 14-20ς Όροφος - Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΕΥΥεΥραμμέναι: από έως Εψήφιοαν: 424 ΕΥκυρα: 377 Ακυρα: 18 Λευκό: 29 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΛΕΟΣ ταυ ΕΥΣΤΑΘΟΥ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΠΑΠΑΣΤΕΡΠΟΥ ΒΑΣΛΕΟΣταυ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΥ ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ταυ ΩΑΝΝΟΥ ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ταυ ΜΧΑΗΛ ΒΡΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ταυ ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ταυ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ταυ ΕΛΣΣΑΟΥ --+-! _8 8

19 35 Τμήμα 15-20ς Όραφος - Γραφείο Β' ΑνTlπροέδρου Εγγεγραμμένοι: 825 οπό έως Εψήφισαν: 469 Εγκυρα: 417 Ακυρα: 22 Λευκά: 30.,1 ΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΛΕΟΣ του ΕγΣΤΑΘιογ ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗτριον ΠΑΠΑΣΤΕρπον ΒΑΣΛΕΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΠΝογ ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ του ΜΧΑΗΛ f ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ του ΩΑΝΝον ΒΡΕΤΤΟΣΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩρπον f - ΠtΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ του ΕΛΣΣΑιον ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔρον Α ΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΛΕΟΣ του ΕΥΣΤΑθιον Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗτριον ΠΠΑΣΤΕρπον ΒΑΣΛΕΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΠΝον ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ του ΩΑΝΝον r Γ 'ΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ του ΜΧΑΗΛ ΠΑΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ του ΕΛΣΣΑιον Β IΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩρπον ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔρον Τμήμα 16-20ς Όροφος - Γραφείο Α' Αντιπροέδρου Εγγεγραμμένοι: από έως Εψήφισαν: 469 Εγκυρα: 421 Ακυρο: 19 Λευκά: , "--

20 Τμήμα 17-2ας Όραφας - Γραφεία Πραεισηρ.-Συμβαλ. ΕΥΥεΥραμμέναι: από έως Εψήφ,σαν: 477 ΕΥκυρα: 435 Ακυρα: 20 Λευκό: 22 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΛΕΟΣ ταυ ΕΥΣΤΑΘιον ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ ταυ ΔΗΜΗτριον ΠΑΠΑΣΤΕρπον ΒΑΣΛΕΟΣ ταυ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝον ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ταυ ΜΧΑΗΛ ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ταυ ΩΑΝΝον ΒΡΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ταυ ΓΕΩρπον ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ταυ ΑΛΕΞΑΝΔρον ΠΑΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ταυ ΕΛΣΣΑιον J.4 (?I{~ \ --J".. ~ "'i.]1 {,: :\1;\ \~. - ~~~)'.: 101 \';..'....J \ /. z~ - ""':0 _. 67 '';~, Τμήμα 18-2ας Όραφας - Γραφεία Πραεισπρ.-Συμβαλ. Εγγεγραμμένοι: από έως Εψήφ,σαν: 450 ΕΥκυρα: 400 Ακυρα: 16 Λευκά: 34 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΛΕΟΣ ταυ ΕΥΣΤΑΘιον ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ ταυ ΔΗΜΗτριον ΠΑΠΑΣΤΕρπον ΒΑΣΛΕΟΣταυ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝον ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ταυ ΩΑΝΝον ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ταυ ΜΧΑΗΛ ΒΡΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ταυ ΓΕΩρπον ΠΑΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ταυ ΕΛΣΣΑιον ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣταυ ΑΛΕΞΑΝΔρον L

21 λ.: ~~; ~.:\ ~ι~ 7-χ -~ Α. ΕΞΑΝΔΡΗΣ 8ΑΣΛΕΟΣ του ΕΥΣΤΑΘιον \-1'.νl'A /' Γ ΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ του ΜΧΑΗΛ +- - ΠfΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ του ΩΑΝΝον 8fΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩρπον ΜfΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔρον ΠΑΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ του ΕΛΣΣΑιον Τμήμο 19 20ς Όροφος' Γροφείο Ταμείαυ ΕγγεΥραμμένοl: από έως Εψήφισαν: 446 ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗτριον ΠΑΠΑΣΤΕρπον 8ΑΣΛΕΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΠΝον Εγκυρα:401 Ακυρα: 18 Λευκά: Τμήμα 20-20ς Όροφας - Γραφείο Διαχείρισης ΝΟ.8. ΕΥγεγραμμένοl: από έως Εψήφισαν: 455 Εγκυρα: 404 Ακυρα: 25 Λευκά: 26 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 8ΑΣΛΕΟΣ Α του ΕΥΣΤΑΘιον ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗτριον f ΠΑΠΑΣΤΕρπον 8ΑΣΛΕΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΠΝον Γ ΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ του ΜΧΑΗΛ Π ΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ του ΩΑΝΝον ΡΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩρπον Π ΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ του ΕΛΣΣΑιον ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔρον

22 Τμήμα 21-2ας 'Ορ. Νέα κτίρια (είααδας από σταό δεξιά) - Γραφεία Δικ.Λεπαυργήματας Εγγεγραμμένοι: από έως Εψήφιααν:425 Εγκυρα: 381 Ακυρα: 18 Λευκά: 26 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 8AΣlΛEIOΣ του ΕΥΣΤΑΘιον ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗτριον ΠΑΠΑΣΤΕρπον ΒΑΣΛΕΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΠΝον ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΠΩ1ΉΣ του ΜΧΑΗΛ ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΠΩ1ΉΣ του ΩΑΝΝον ΒΡΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩρπον ΠΑΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ του ΕΛΣΣΑΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔρον 11 7 Τμήμα 22-20ς Όρ. Νέο κτίριο (είσοδος από στοά δεξιά) - Γραφείο Δακτυλογράφων Εγγεγραμμέναι: από έως Εψήφισαν: 458 Εγκυρα: 411 Ακυρα: 15 Λευκό: 32 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΛΕΟΣ ταυ ΕΥΣΤΑΘιον ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗτριον ΠΑΠΑΣΤΕΡπον ΒΑΣΛΕΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΠΝον ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΠΩ1ΉΣ ταυ ΩΑΝΝον ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΠΩ1ΉΣ ταυ ΜΧΑΗΛ ΒΡΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩρπον ΠΑΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ του ΕΛΣΣΑιον ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔρον

23 Τμήμα 23-2ας Όρ. Νέα κτίρια (είσαδας από σταά δεξιά) - Γραφεία Ναμικής νπηρεσiας ΕγγεΥραμμέναι: από έως Εψήφισαν: 454 Εγκυρα: 406 Ακυρα: 14 Λευκά: 34 ~ 'ι.:,-. ΞΑΝΔΡΗΣ 8ΑΣΛΕΟΣ ταυ ΕΥΣΤΑΘιον ';>Α!ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣΩΑΝΝΗΣ ταυ ΔΗΜΗΤΡιον!), n ΠAΣTEPΓlOν ΒΑΣΛΕΟΣταυ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝον. ~ΓA~ETΣEΛΛHΣ ΠΑΝΑΓlΩTHΣ ταυ ΜΧΑΗΛ ~ 1"fΡ-Α-Κ-ΗΣ Π-A-N-A-Γl-Ω-THΣ-τα-υ-I-ΩANNOν--- Β ΕΤΤΟΣΑΓΓΕΛΟΣ ταυ ΓEΩPΓlOν ΠΑΡΑΝΟΣ ΓEΩPΓlOΣ ταυ ΕΛΣΣΑιον M~PAΓKOΣ ΓEΩPΓlOΣ ταυ ΑΛΕΞΑΝΔρον Τμήμα 24-3ας Όρ. Νέα κτίρια (είσαδας από στοά δεξιά) - Αίθαυσα Σεμιναρίων ΕΥγεγραμμέναι: από έως Εψήφισαν: 430 Εγκυρα: 393 Ακυρα: 13 Λευκά: 24 Α ΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΛΕΟΣ του ΕΥΣΤΑΘιον : Α!ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗτριον ι ΠtΠΑΣΤΕΡΓlΟV ΒΑΣΛΕΟΣ ταυ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΥ _ ΒrΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓEΩPΓlOν ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓlΩTHΣ του ΩΑΝΝον Γ ΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓlΩTHΣ του ΜΧΑΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓEΩPΓlOΣ του ΑΛΕΞΑΝΔρον Π ΡΑ ΝΟΣ ΓEΩPΓlOΣ του ΕΛΣΣΑιον /

24 Cf-o Τμήμα 25-30ς Όρ. Νέο κτίριο (είσοδος από στοά δεξιά) - Α ίθοuσα Σεμιναρίων ΕΥΥεΥραμμέναι: από έως Εψήφισαν: 474 ΕΥκυρα: 425 Ακυρα: 22 Λευκά: 27 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΛΕΟΣ ταυ ΕΥΣΤΑΘιον ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ ταυ ΔΗΜΗτριον ΠΑΠΑΣΤΕΡΓον ΒΑΣΛΕΟΣ ταυ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝον ΒΡΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ταυ ΓΕΩΡΓον ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ ταυ ΩΑΝΝον ΠΑΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ταυ ΕΛΣΣΑιον ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ ταυ ΜΧΑΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣταυ ΑΛΕΞΑΝΔρον 160 ~ 92 ~ * 64 2\ 26 ~. ι.1: 25 / Τμήμα 26-3ας Όρ. Νέα κτίρια (είσαδας από στοά δεξιά) - Γραφεία Συνταξιαύχων Δικ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΛΕΟΣ ΕΥΥεγραμμέναι: από έως Εψήφισαν: 421 ΕΥκυρα: 386 Ακυρα: 17 Λευκά: 18 ταυ ΕΥΣΤΑΘιον 125 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ ταυ ΔΗΜΗτριον ΠΑΠΑΣΤΕΡΓον ΒΑΣΛΕΟΣ ταυ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝον ΒΡΕΤΤΟΣΑ ΓΓΕΛΟΣ ταυ ΓΕΩΡΓον ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ ταυ ΜΧΑΗΛ ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ ταυ ΩΑΝΝον ΠΑΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ταυ ΕΛΣΣΑιον ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣταυ ΑΛΕΞΑΝΔρον τ

25 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΠΚΗΣ ΕΠΤΡΟΠΗΣ

26 .: 22306) 10827) α Κaψή (Α.Μ.: 16500) ο. -...,: ) 17667) υ (Α.Μ.: 27757) (Α.Μ.: 25861) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΠΚΗΣ ΕΠ1ΡΟΠΗΣ Κωνσταντίνος Γ. O~δης

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ. : 21810 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. του ικαστικού Αντιπροσώπου στις ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 7 ης Νοεµβρίου 2010

ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. του ικαστικού Αντιπροσώπου στις ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 7 ης Νοεµβρίου 2010 ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ του ικαστικού Αντιπροσώπου στις ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 7 ης Νοεµβρίου 2010 Επιµέλεια Σύνταξης ΣΠΥΡΟΣ Π. ΛΑΛΑΣ ικηγόρος Αθηνών ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2732 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο: Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Κανάρη 3 14569 Ανοιξη

ΠΡΟΣ Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Κανάρη 3 14569 Ανοιξη ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤίΑ Άγιος Στέφανος 14(05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.. Ι5Ϊ: ι55 ί5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.κ. 14565 ΤΗΛ. 2132030603 ΡΑΧ: 2132030630 ΠΡΟΣ Τμήμα Κοιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 37/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» Στο Κρυονέρι Κορινθίας σήμερα 12/11/2010 συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αβραμίδης Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΗ, Κερκίνη Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.7/ 2015 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.7/ 2015 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 4 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3463 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) -1- Άρθρο 1ο Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α α) Ιδρύεται στη Λευκωσία Φοιτητική Ένωση µε την επωνυµία «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας ( Φ.ΕΝ.Ι.Λ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα