LC-32DH57E E058WJZZ LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA/NAUDOJIMO INSTRUKCIJA/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LC-32DH57E E058WJZZ LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA/NAUDOJIMO INSTRUKCIJA/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/"

Transcript

1 SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonninstraße 3, D-0097 Hamburg SHARP CORPORATION Printed in Poland Wydrukowano w Polsce Készült Lengyelországban Vytištěno v Polsku Vytlačené v Poľsku Надруковано в Польщі Trükitud Poolas Iespiests Polijā Išspausdinta Lenkijoje Τυπώθηκε στην Πολωνία Polonya da basılmıştır LC-3DH57E E058WJZZ OPERATION MANUAL/INSTRUKCJA OBSŁUGI/KEZELÉSI ÚTMUTATÓ/NÁVOD K OBSLUZE/NÁVOD NA OBSLUHU/ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ/KASUTUSJUHEND/ LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA/NAUDOJIMO INSTRUKCIJA/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ KULLANMA KILAVUZU LC-3DH57E LCD COLOUR TELEVISION TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ ДИСПЛЕЄМ VÄRVILINE LCD-TELER ŠĶIDRO KRISTĀLU EKRĀNA (LCD) KRĀSU TELEVIZORS SPALVINIS LCD TELEVIZORIUS ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LCD (ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ) LCD RENKLİ TELEVİZYON OPERATION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ KASUTUSJUHEND LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA NAUDOJIMO INSTRUKCIJA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KULLANMA KILAVUZU ΕΛΛΗΝΙΚΑ LIETUVIŠKAI LATVISKI EESTI УКРАЇНСЬКА SLOVENSKY ČESKY MAGYAR POLSKI ENGLISH PIN TINS-E058WJZZ 09P04-PL-NG TÜRKÇE 3 Cover_PL0_DH57E.indd 009/05/0 5:50:9

2 NÁVOD NA OBSLUHU SLOVENSKY Vyobrazenia a snímky OSD menu uvedené v tomto návode na obsluhu slúžia na účely vysvetlenia a skutočný vzhľad pri jednotlivých úkonoch sa môže mierne líšiť. Príklady použité v tomto návode sú založené na modeli LC-3DH57E. Model LC-3DH57E je kompatibilný s komprimovanými vysielacími formátmi H.64 (MPEG4 H.64, MPEG4 AVC, MPEG4 AVC/H.64). Značky (-BK, a pod.) na konci modelu, reprezentujú farbu skrinky televízora. Vážený zákazník firmy SHARP Ďakujeme, že ste si zakúpili farebný LCD televízor SHARP. Ak chcete zaistiť bezpečnú prevádzku a dlhoročnú bezporuchovú činnosť výrobku, prečítajte si pred jeho použitím pozorne kapitolu Dôležité bezpečnostné predpisy. Obsah Obsah... Úvod... Dôležité bezpečnostné predpisy... Ochranné známky... Diaľkový ovládač... 3 Televízor (pohľad spredu)... 4 Televízor (pohľad zo zadnej strany)... 4 Príprava... 5 Dodávané príslušenstvo... 5 Voliteľné príslušenstvo... 5 Pripojenie podstavca... 5 Vloženie batérií... 6 Použitie diaľkového ovládania... 6 Upozornenia týkajúce sa diaľkového ovládača... 6 Stručný návod... 7 Prehľad počiatočnej inštalácie... 7 Pred zapnutím napájania... 8 Úvodná automatická inštalácia... 9 Kontrola sily signálu... 9 Sledovanie TV... 0 Bežné použitie... 0 Zapnutie/vypnutie... 0 Prepnutie medzi digitálnym a analógovým vysielaním... 0 Prepnutie kanálov... 0 Výber vonkajšieho zdroja video signálu... 0 Výber režimu zvuku... 0 EPG... Teletext... Použitie aplikácie MHEG-5 (len Veľká Británia)... Pripojenie externých zariadení... 3 Video pripojenia... 3 Pripojenie HDMI... 3 Pripojenie zložkového signálu... 4 Pripojenie VIDEO... 4 Pripojenie SCART... 4 Zvukové pripojenia... 5 Pripojenie reprosústav/zosilňovača... 5 Vloženie karty CA do modulu CI... 5 Ovládanie ponuky... 6 Čo je to MENU?... 6 Základné ovládanie... 6 Základné nastavenie... 7 Nastavenie obrazu... 7 REŽIM AV... 8 Nastavenie zvuku... 8 Automatické nastavenie hlasitosti... 9 Výstup len zvuku... 9 Nastavenie audio vstupu... 9 Nastavenie úspory energie... 0 Nastavenie kanálov... 0 Automatická inštalácia... 0 Nastavenia podrobností kanála... 0 Nastavenie hesla/rodičovského zámku... Nastavenia jazyka... Užitočné funkcie pre prezeranie... 3 Výber rozmeru obrazu... 3 Nastavenie displeja... 3 Zobrazenie kanálu... 3 Zobrazenie času a titulu... 3 Ďalšie užitočné funkcie... 4 Nastavenie pri použití externých zariadení... 4 Nastavenie zdrojov vstupu... 4 Preskočenie zadaného vstupu... 4 Nulovať... 4 Identifikácia... 4 Aktualizácia softvéru... 4 Pripojenie PC... 5 Pripojenie PC... 5 Zobrazenie obrazu z PC na obrazovke... 5 Výber rozmeru obrazu... 5 Automatické nastavenie obrazu z PC... 6 Ručné nastavenie obrazu z PC... 6 Technické údaje rozhrania RS-3C... 7 Tabuľka kompatibility PC... 8 Zoznam príkazov RS-3C... 8 Dodatok... 9 Vyhľadávanie chýb... 9 Technické údaje Likvidácia na konci životnosti... 3 Tabuľka hodnotenia pre detskú zámku... 3 Zoznam skratiek... 3 SLOVENSKY LC-3DH57E_SK.indd 009/04/4 7:39:57

3 Úvod Dôležité bezpečnostné predpisy Čistenie pred čistením výrobku odpojte sieťový kábel od sieťovej zásuvky. Na čistenie výrobku použite vlhkú handričku. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky alebo aerosólové čističe. Voda a vlhkosť nepoužívajte výrobok v blízkosti vody, napríklad pri vani, umývadle, dreze, nádrži na pranie, plaveckom bazéne a vo vlhkom suteréne. Na výrobok neumiestňujte vázy ani iné nádoby naplnené vodou. Voda môže natiecť do výrobku, a to môže spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom. Umiestnenie výrobok neumiestňujte na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky alebo stoly. Mohlo by dôjsť k pádu výrobku, čo by mohlo mať za následok poranenie osôb alebo poškodenie výrobku. Používajte len vozíky, stojany, trojnožky, závesy alebo stolčeky odporúčané výrobcom alebo predávané spolu s výrobkom. Pri upevňovaní výrobku na stenu postupujte v súlade s pokynmi výrobcu. Na upevnenie používajte len prvky odporúčané výrobcom. Pri premiestňovaní výrobku umiestneného na vozíku je s ním nutné pohybovať s najvyššou opatrnosťou. Náhle zastavenie, použitie nadmernej sily a nerovný povrch podlahy môžu zapríčiniť pád výrobku z vozíka. Vetranie vetracie mriežky a ďalšie otvory v skrinke sú určené na ventiláciu. Nezakrývajte alebo neblokujte tieto vetracie otvory, pretože nedostatočné vetranie môže vyvolávať prehrievanie, a tým skrátenie životnosti výrobku. Výrobok neumiestňujte na posteľ, pohovku, koberec alebo podobné podložky, pretože môžu zablokovať vetracie otvory. Tento výrobok nie je určený pre vstavanú inštaláciu. Výrobok neumiestňujte do uzatvorených priestorov, napr. do knižnice alebo do políc, ak nie je zaistené dostatočné vetranie alebo sa nepostupuje podľa pokynov výrobcu. LCD panel je vyrobený zo skla. Preto sa pri páde alebo náraze môže rozbiť. Ak LCD panel praskne, buďte opatrní, aby ste sa nezranili o úlomky skla. Zdroje tepla výrobok je nutné umiestniť mimo dosahu zdrojov tepla, tzn. radiátorov, ohrievačov, pecí a ostatných výrobkov produkujúcich teplo (vrátane zosilňovačov). Z hľadiska požiarnej bezpečnosti nikdy neumiestňujte akýkoľvek typ sviečky alebo zdroj otvoreného ohňa na televízor alebo do jeho blízkosti. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti nikdy neveďte sieťový kábel pod televízorom alebo ťažkými predmetmi. Slúchadlá nenastavujte hlasitosť na vysokú úroveň. Odborníci na sluch neodporúčajú dlhšie používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti. Nenechávajte zobrazený statický obrázok na dlhý čas, pretože by mohli zostávať po ňom zobrazené jeho stopy. Zariadenie je pod napätím vždy, pokiaľ je pripojené sieťové napájanie. Servis nepokúšajte sa vykonávať servis výrobku svojpomocne. Odstránením krytov sa vystavujete pôsobeniu vysokého napätia a iným nebezpečným situáciám. Vykonávaním servisu poverte kvalifikovanú osobu. LCD panel je výrobok, ktorý je výsledkom špičkovej technológie umožňujúcej zobrazenie jemných podrobností obrazu. V dôsledku veľkého počtu obrazových bodov príležitostne môže dôjsť k tomu, že sa niekoľko neaktívnych obrazových bodov na obrazovke môže javiť ako fixné body modrej, zelenej alebo červenej farby. Toto je v medziach špecifikácie výrobku a nie je to chyba výrobku. Pokyny pri prenášaní televízora Pri preprave televízora ho nikdy neprenášajte za reproduktory. Televízor musia vždy prenášať dve osoby a držať ho oboma rukami, jednou rukou na každej strane televízora. Ochranné známky HDMI, logo HDMI a názov High-Definition Multimedia Interface sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky firmy HDMI Licensing LLC. Vyrobené v licencii firmy Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú obchodné známky firmy Dolby Laboratories. Logo HD ready je ochrannou známkou spoločnosti EICTA. Logo HD TV je ochrannou známkou spoločnosti EICTA. Logo DVB je registrovanou obchodnou známkou Digital Video Broadcasting DVB project. Model LC-3DH57E je kompatibilný so systémom Dolby Digital Plus. LC-3DH57E_SK.indd 009/04/4 7:39:57

4 Úvod Diaľkový ovládač B (Režim pohotovosti/ zapnuté) (Strana 0) Číselné tlačidlá 0_9 Nastavte kanál. Zadajte požadované čísla. Výber stránky v režime Teletextu. V piatich škandinávskych krajinách (Švédsko, Nórsko, Fínsko, Dánsko alebo Island), potom, čo ich vyberiete v okne krajina pod Automatická inštalácia (Strana 0), sú kanály DTV/ATV označované štyrmi číslicami. Ak vyberiete inú krajinu, sú kanály DTV/ATV označované tromi číslicami. A (Spätný záber) Stlačením sa vrátite k predchádzajúcemu zobrazeniu v vybraného kanálu alebo externému vstupu. f (ŠIROKÝ REŽIM) Výber širokouhlého režimu (Strany 3 a 5). Z (Zmrazenie) Stlačením tlačidla zmrazíte obraz na obrazovke. a/b/c/d (Kurzor) Slúži na výber požadovanej položky na obrazovke nastavenia. ; Vykonáva príkazy, ktoré sú na obrazovke MENU. TV: Ak nie je zobrazená iná obrazovka MENU, zobrazí zoznam programov. > Zatvára okno MENU. Farebné tlačidlá (červené/ zelené/žlté/modré) Farebnými tlačidlami volíte rovnakou farbou označené položky na obrazovke (napr. EPG, MHEG-5, Teletext). EPG TV: Zobrazenie EPG (Strana ) p (Zobrazenie informácií) Stlačením tlačidla zobrazíte v pravom hornom rohu obrazovky informácie o stanici (číslo kanálu, signál, atď.) (Strana 3). SLEEP Stlačením naplánujete čas do automatického prepnutia TV do režimu pohotovosti. # Výber video nastavenia (Strana 8). ECO (Vyp/Štandardný/ Pokročilé) Slúži na výber režimu Úspora energie (Strana 0). ; (Režim zvuku) Nastavenie režimu zvuku (Strana 0). e (Stlmenie) Zvuk TV zap./vyp. Q i+/- (Hlasitosť) Zvýšenie/zníženie hlasitosti zvuku TV. W :r/s Vyberte TV kanál. E b (ZDROJ VSTUPU) Slúži na výber zdroja vstupného signálu (Strana 0). R? Priamo vyberte EXT 4. Zobrazenie MENU zapnuté/ vypnuté. Y RETURN Návrat k predchádzajúcemu MENU. U Tlačidlá užitočných funkcií m (Teletext) ATV: Zobrazenie analógového teletextu (Strana ). DTV: Výber MHEG-5 a teletextu pre DTV (Strana ). k (Zobrazenie skrytého teletextu) (Strana ) [ (Titulky) Prepnutie jazyka titulkov (Strany a ). 3 (Zmrazenie/Pozastavenie) Stlačením tlačidla zmrazíte obraz na obrazovke. Teletext: Automaticky sa zastaví aktualizácia stránok teletextu alebo sa uvoľní režim pozastavenia (Strana ). (Podstránka) (Strana ) v (Horná/Dolná/Celá) Slúži na nastavenie oblasti zväčšenia v režime teletextu (Strana ). 3 LC-3DH57E_SK.indd 3 009/04/4 7:39:58

5 Úvod Televízor (pohľad spredu) Snímač diaľkového ovládania Snímač OPC B (Indikátor režim pohotovosti/ zapnuté) a (Tlačidlo (Tlačidlo menu) b (Tlačidlo zdroja vstupu) :r/s (Tlačidlá programov [kanálov]) i+/- (Tlačidlá hlasitosti) 8 Televízor (pohľad zo zadnej strany) Zásuvka COMMON INTERFACE Zásuvka SERVICE (zásuvka USB iba pre servisný personál) Zásuvka HDMI 3 (HDMI) Zásuvky EXT 8 Slúchadlá Zásuvka AC INPUT Zásuvka EXT 4 (ANALOGUE RGB) Zásuvka HDMI (HDMI) Zásuvka HDMI (HDMI) Anténová zásuvka Konektor HDMI /PC AUDIO (R/L)* Zásuvka DIGITAL AUDIO OUTPUT Zásuvka RS-3C Zásuvky EXT 3 (COMPONENT/ AUDIO) Zásuvka EXT (RGB) Zásuvka EXT (AV) Zásuvky OUTPUT (AUDIO) UPOZORNENIE Nadmerná sila zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. Nenastavujte hlasitosť na vysokú úroveň. Odborníci na sluch neodporúčajú dlhšie používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti. Zásuvka SERVICE je rezervovaná iba pre kvalifikovaný servisný personál. Nepripájajte do tejto zásuvky nič * Zásuvky HDMI a EXT 4 môžu obe používať tú istú vstupnú audio zásuvku (HDMI /PC AUDIO (R/L)). Avšak, v menu Výber zvuku PC je treba zvoliť správnu položku (podrobnosti sú uvedené na strane 9). 4 LC-3DH57E_SK.indd 4 009/04/4 7:39:58

6 Príprava Dodávané príslušenstvo Diaľkový ovládač ( x ) Sieťový kábel ( x ) Podstavec ( x ) Vzhľad výrobku v niektorých krajinách môže byť odlišný. Strany 3 a 6 Strana 8 Strana 5 Návod na obsluhu (tento návod) Zinkovo-karbónová batéria veľkosti AA ( x ) Strana 6 Voliteľné príslušenstvo Pre farebný LCD televízor je k dispozícii uvedené voliteľné príslušenstvo. Máte možnosť ho zakúpiť v najbližšej predajni. Ďalšie voliteľné príslušenstvo môže byť dostupné v najbližšej budúcnosti. Pri jeho nákupe si prečítajte najnovší katalóg z hľadiska kompatibility a dostupnosti. Pripojenie podstavca Č. Názov súčasti Číslo súčasti Konzola pre upevnenie na stenu (LC-3DH57E) AN-37AG5 Pred pripojením (alebo odpojením) podstavca odpojte sieťový kábel od zásuvky AC INPUT. Pred položením televízora umiestnite podeň mäkkú podložku, na ktorú ho položíte. Tým sa zabráni poškodeniu televízora. UPOZORNENIE Podstavec pripojte v správnom smere. Postupujte podľa uvedených pokynov. Pri nesprávnej inštalácii podstavec sa televízor môže prevrátiť. Presvedčite sa, že spolu s podstavcom boli dodané štyri skrutky. 3 Zaskrutkujte a dotiahnite štyri skrutky v spodnej časti stojana, ako je zobrazené (). Umiestnite podstavec na podperný stojan v spodnej časti televízora (). Pre odstránenie podstavca vykonajte uvedené kroky v opačnom poradí. Skrutkovač sa nedodáva s týmto výrobkom. 5 LC-3DH57E_SK.indd 5 009/04/4 7:39:58

7 Príprava Vloženie batérií Pred prvým použitím televízora vložte dve dodávané zinkovo-karbónové batérie veľkosti AA. Keď sa batérie vybijú a diaľkový ovládač prestane fungovať, vymeňte ich za nové batérie typu AA. Otvorte kryt batérií. Vložte dve batérie typu AA, ktoré sú súčasťou dodávky. Batérie vložte s orientáciou zodpovedajúcou označeniu (e) a (f) v priestore pre batérie. 3 Uzavrite kryt batérií. UPOZORNENIE Nesprávne použitie batérií môže viesť k vytekaniu chemikálií alebo k výbuchu. Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Nemiešajte batérie rôznych typov. Rôzne typy batérií majú odlišné charakteristiky. Nemiešajte staré a nové batérie. Kombinácia starých a nových batérií môže skrátiť životnosť nových batérií alebo môže viesť k vytekaniu chemikálií pri starých batériách. Vyberte batérie čo najskôr po ich vybití. Chemikálie, ktoré vytekajú z batérie môžu vyvolať začervenanie kože. Ak zistíte únik chemikálie, dôkladne ju utrite handrou. Batérie, ktoré sú súčasťou dodávky, môžu mať kratšiu životnosť, čo je dôsledkom podmienok skladovania. Ak diaľkový ovládač nebudete používať dlhší čas, vyberte z neho batérie. Použitie diaľkového ovládania Pri použití diaľkovým ovládačom mierte na snímač diaľkového ovládania. Predmety, ktoré sa nachádzajú medzi diaľkovým ovládačom a snímač diaľkového ovládania, môžu brániť jeho riadnej funkcii. 5 m Snímač diaľkového ovládania Upozornenia týkajúce sa diaľkového ovládača Diaľkový ovládač nevystavujte nárazom. Diaľkový ovládač ďalej nevystavujte pôsobeniu tekutín a neklaďte ho na miesto s vysokou vlhkosťou. Neinštalujte ani neodkladajte diaľkový ovládač na priame slnečné svetlo. Mohlo by dôjsť k deformácii krytu. Diaľkový ovládač nemusí riadne pracovať, ak je snímač diaľkového ovládania televízora vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému osvetleniu. V tomto prípade zmeňte uhol osvetlenia alebo polohu televízora alebo diaľkový ovládač umiestnite bližšie k snímaču diaľkového ovládania. 6 LC-3DH57E_SK.indd 6 009/04/4 7:39:58

8 Stručný návod Prehľad počiatočnej inštalácie Pri prvom použití TV postupne vykonajte všetky nižšie uvedené kroky. Podľa toho, ako je televízor inštalovaný a pripojený, nemusia byť niektoré kroky nutné. Príprava Spustite úvodné nastavenia Sledovanie TV Pripojte anténový kábel k anténovej zásuvke (Strana 8). Zapnite napájanie TV stlačením a (Strana 0). Gratulujeme! Teraz už môžete sledovať TV. Podľa potreby upravte polohu antény, aby ste získali najsilnejší signál (Strana 9). Podľa potreby zasuňte kartu CA do zásuvky CI, aby ste mohli sledovať kódované vysielania (Strana 5). Pripojte k TV sieťový kábel (Strana 8). Vzhľad výrobku v niektorých krajinách môže byť odlišný. Spustite úvodnú automatickú inštaláciu (Strana 9). Nastavenie jazyka English Português Nastavenie Domov/ Obchod DOMOV OBCHOD Nastavenie krajiny Rakúsko Fínsko Potvrdenie spustenia inštalácie Štart Preskočiť Spustenie ladenia kanálov Pripojenie vonkajších zariadení Zapojte externé zariadenia, ako je DVD prehrávač/ rekordér, pripojte podľa príslušných návodov (Strany 3_4). Externé zvukové zariadenia, ako sú zosilňovač a reproduktory, pripojte podľa príslušných návodov (Strana 5). 7 LC-3DH57E_SK.indd 7 009/04/4 7:39:58

9 Stručný návod Pred zapnutím napájania ❶ * ❷ Štandardný konektor DIN4535 (IEC 69-) 75 q koaxiálny kábel Sieťový kábel (Vzhľad výrobku v niektorých krajinách môže byť odlišný) * Sieťový kábel sa dodáva s feritovým jadrom alebo bez neho. Ani jeden typ nespôsobuje nepotrebné emisie elektrického vlnenia alebo interferenciu. Televízor umiestnite do blízkosti sieťovej zásuvky a sieťovú vidlicu majte na dosah. Napájanie antény Pre príjem terestriálnych digitálnych signálov, keď sa používa aktívna anténa, musí byť napájanie pre anténu dodávané pomocou nasledujúcich postupov po pripojení anténového kábla k anténovej zásuvke na zadnej strane televízora a zobrazí sa obrazovka MENU. Stlačením c/d vyberte Nastavenie. Stlačením a/b vyberte Nastavenie antény a potom stlačte ;. Stlačením a/b vyberte Napájacie napätie a potom stlačte ;. Stlačením c/d vyberte Zap a potom stlačte ;. Upevnenie televízora na stenu Tento televízor musí byť pripevnený na stenu výhradne s použitím konzoly pre upevnenie na stenu od firmy SHARP (Strana 5). Použitie iných konzol pre upevnenie na stenu môže viesť k nestabilnej inštalácii a môže spôsobiť vážne zranenia. Upevnenie farebného LCD televízora vyžaduje remeselný prístup, a preto by ju mal vykonávať kvalifikovaný servisný personál. Zákazníci by sa nemali pokúšať o jej vykonanie svojpomocne. SHARP nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne upevnenie alebo také upevnenie, ktorého výsledkom je nehoda alebo poranenie. Môžete požiadať kvalifikovaný servisný personál o použitie voliteľnej konzoly na upevnenie televízora na stenu. Keď namontujete TV na stenu, musíte pripojiť podopierku. Keď používate držiak AN-37AG5 namontovaný na stene Keď montujete TV na stene, môžete prekontrolovať stred obrazovky TV a použiť k tomu značku vyrytú na nástennej montážnej konzole. AN-37AG5 LC-3DH57E: Stred obrazovky TV sa nachádza 4,5 mm nad značkou A na nástennej montážnej konzole. 8 LC-3DH57E_SK.indd 8 009/04/4 7:39:59

10 Stručný návod Úvodná automatická inštalácia Pri prvom zapnutí televízora po zakúpení sa spustí asistent úvodnej automatickej inštalácie. Postupujte podľa menu a vykonajte potrebné nastavenia jedno po druhom. 3 4 Pred zapnutím napájania skontrolujte E Je pripojený anténový kábel? E Je pripojený sieťový kábel? Stlačte tlačidlo a na televízore. Objaví sa sprievodca úvodnou automatickou inštaláciou. Nastavenie jazyka OSD menu. English Português Stlačením a/b vyberte požadovaný jazyk, potom stlačte ;. Voľba umiestenia TV. DOMOV OBCHOD Stlačením a/b a vyberte, kde budete tento TV používať a potom stlačte ;. DOMOV: Pri nastavení režimu REŽIM AV východiskovou hodnotou bude ŠTANDARDNÉ. OBCHOD: Pri nastavení režimu REŽIM AV východiskovou hodnotou bude DYNAMICKÝ (pevné). Ak sa zmení režim REŽIM AV, keď nie je vstupný signál z TV alebo z diaľkového ovládania počas 30 minút, televízor sa automaticky prepne späť na hodnotu DYNAMICKÝ (pevné). Nastavenie krajiny. Rakúsko Fínsko 5 6 Spustenie ladenia kanálov. Štart Preskočiť Stlačením a/b vyberte Štart alebo Preskočiť a potom stlačte ;. Ak chcete nájsť ďalšie vysielania, vyberte položku Rozšírené hľadanie z menu Nastavenie programu (Strana ). Televízor vyhľadáva, triedi a ukladá všetky televízne stanice s možnosťou príjmu podľa ich nastavenia a podľa pripojenej antény. Prebiehajúcu úvodnú automatickú inštaláciu môžete zrušiť stlačením RETURN. Ak po vykonaní kroku 5 televízor vypnete alebo v tomto kroku vyberiete možnosť Preskočiť, sprievodca úvodnou automatickou inštaláciou sa neobjaví. Automatickú inštaláciu je možné znovu spustiť z menu Nastavenie (Strana 0). Sprievodca úvodnou automatickou inštaláciou zmizne, ak televízor pred vykonaním kroku 6 necháte 0 minút v pokoji. Po dokončení úvodnej automatickej inštalácie sa automaticky nastaví východiskový PIN 34. Ak chcete zmeniť nastavenie PIN kódu, pozrite si časť Nastavenie hesla/rodičovského zámku (Strana ). Ak chcete zrušiť nastavenie PIN kódu (zadanie PIN kódu už nebude potrebné), pozrite si časť VYMAZANIE KÓDU PIN (Strana 4). Keď je v nastavení krajiny vybratá možnosť Taliansko, predvolený PIN kód sa automaticky nastaví na hodnotu 34 a predvolená hodnota obmedzenia veku sa nastaví na hodnotu 8. Kontrola sily signálu Pri prvej inštalácii alebo po premiestnení antény je nutné nastaviť jej polohu tak, aby bol príjem kvalitný, pritom sledujte obrazovku nastavenia antény. 3 a zobrazí sa obrazovka MENU. Stlačením c/d vyberte Nastavenie. Stlačením a/b vyberte Nastavenie antény a potom stlačte ;. Stlačením a/b vyberte Intenz. signálu. 4 Hodnoty Intenz. signálu sú ukazovateľom toho, ako dobre je anténa nastavená. Stlačením a/b vyberte krajinu alebo miesto, a potom stlačte ;. Toto nastavenie obrazovky televízora sa objaví len pri prvej inštalácii. 9 LC-3DH57E_SK.indd 9 009/04/4 7:39:59

11 Sledovanie TV Bežné použitie Zapnutie/vypnutie Zapnutie/vypnutie napájania Stlačte tlačidlo a na televízore. Vypnutie uskutočníte stlačením a priamo na televízor. Režim pohotovosti E Prepnutie do režimu pohotovosti Ak je televízor zapnutý, môžete ho prepnúť do režimu pohotovosti stlačením B na diaľkovom ovládači. E Zapnutie z režimu pohotovosti V režimu pohotovosti stlačte B na diaľkovom ovládači. Výber vonkajšieho zdroja video signálu Po pripojení stlačením b zobrazíte menu ZDROJ VSTUPU a potom stlačením b alebo a/b prepnete na vhodný externý zdroj signálu a potvrdíte ;. ZDROJ VSTUPU TV EXT EXT EXT3 Výber režimu zvuku E Pre DTV Ak je prijímané vysielanie s viacerými zvukmi, stlačením ; postupne prepínate režimy. Zvuk (ENG) : STEREO L/R L R LR Kontrolka stavu televízora B (Indikátor režim pohotovosti/ zapnuté) Vyp Zelená Červená Napájanie vypnuté Zapnutie Stav pohotovosti Stav Pokiaľ na dlhší čas nepočítate so zapnutím televízora, vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky. Prístroj zo siete odoberá istý malý prúd aj keď je a vypnutý. Prepnutie medzi digitálnym a analógovým vysielaním Sledovanie digitálnych vysielaní Kanál 00 až 900 Sledovanie analógových vysielaní Od kanála 90 Ak televízor nemôže hľadať digitálne vysielania, analógové vysielania sa nastavia od kanála 00. Prepnutie kanálov Pomocou :r/s: Pomocou 0_9: Zvuk (ENG) : CH A Zvuk (ENG) : CH B Zvuk (ENG) : MONO Stlačením c/d vyberte L alebo R kanál, ak je zobrazený indikátor STEREO alebo DUAL MONO. Zvuk (ENG) : STEREO L/R L R LR Menu režimu zvuku zmizne za šesť sekúnd. Ponuka možností závisí na prijímanom vysielaní. E Pre ATV Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo ;, prepne sa režim spôsobom znázorneným v nasledujúcich tabuľkách. Signál Stereo Dvojjazyčný Monofónny Signál Stereo Dvojjazyčný Monofónny Výber režimu vysielania NICAM TV Položky, ktoré je možné vybrať NICAM STEREO, MONO NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, MONO NICAM MONO, MONO Výber režimu vysielania A TV Položky, ktoré je možné vybrať STEREO, MONO CH A, CH B, CH AB MONO Pokiaľ na vstupe nie je žiadny signál, režim zvuku zobrazí MONO. 0 LC-3DH57E_SK.indd 0 009/04/4 7:40:00

12 Sledovanie TV EPG EPG je prehľad programov zobrazený na obrazovke. Pomocou EPG môžete sledovať plán udalostí DTV/RÁDIA, prezerať ich podrobné informácie a naladiť udalosť, ktorá sa práve vysiela. Základné ovládanie Obrázky na tejto stránke platia pre situáciu, keď sú kanály označované tromi číslicami. EPG [DTV - TV] [Pon]9/5 [Pon]9/5 0:57 Filter: Všetky typy 00 BBC ONE 0:00 City Hospital 00 BBC TWO :00 Big Strong Boys 003 BBC THREE 004 BBC FOUR 005 CBBC Channel E Vyvolanie/skrytie obrazovky EPG Stlačte EPG. E Hľadanie kanála a programu programovej tabuľky. Hľadanie programu na hlavnej obrazovke BBC BB BBC NEWS 4 BBCi SIT SIT SIT 3 SIT 4 SIT 5 BBC ONE Predch. Nasled. Informácie o programe Filter : Zvoliť OK : Zadanie 6 : Späť EPG : Koniec Predch. Nasled. Informácie o programe Filter Stlačením a/b vyberte kanál, ktorý chcete hľadať, a potom stlačením d presuniete kurzor do Ak je naľavo od kanálov zobrazené a alebo b, ďalším stlačením a/b prejdete na nasledujúcu alebo predchádzajúcu obrazovku. Stlačením a/b vyberte požadovaný program, a potom stlačením ; zobrazíte informácie o programe. Hľadanie programov pomocou farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači Hľadanie programu predchádzajúceho dňa Stlačením červeného tlačidla presuniete programovú tabuľku na predchádzajúci deň. Hľadanie programu nasledujúceho dňa Stlačením zeleného tlačidla presuniete programovú tabuľku na nasledujúci deň. Zistenie informácií o programe Stlačením a/b vyberte program, o ktorom chcete vedieť viac. Stlačením žltého tlačidla zobrazíte informácie o programe. Stlačením žltého tlačidla alebo tlačidla RETURN prejdete späť na obrazovku EPG. 5 Hľadanie programu danej kategórie Stlačte modré tlačidlo. Stlačením d vyberte požadovanú kategóriu filtra. Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo d, prepne sa kategória filtra (napr. Film, Správy, atď.). 3 Stlačením ; alebo modrého tlačidla zobrazíte programovú tabuľku pre vybratú kategóriu. 4 Stlačením modrého tlačidla alebo tlačidla RETURN prejdete späť na obrazovku EPG. LC-3DH57E_SK.indd 009/04/4 7:40:00

13 Sledovanie TV Teletext Čo je teletext? Teletext je vysielanie stránok s informáciami a zábavou, ktoré je možné zobraziť v televízoroch špeciálne vybavených na tento účel. Váš televízor prijíma signály teletextu z televízneho okruhu a vykonáva ich dekódovanie do grafického formátu pre zobrazenie. Informácie o udalostiach, počasí a športe, situácii na burze a televíznych programoch sú príklady radu dostupných služieb. Zapínanie/vypínanie teletextu Vyberte televízny kanál alebo vonkajší vstup disponujúci teletextom. Stlačením m zapnite zobrazenie teletextu. Veľa staníc používa operačný systém TOP, zatiaľ čo ostatné používajú systém FLOF (napr. CNN). Váš televízor podporuje oba tieto systémy. Stránky sú rozdelené do tematických skupín a tém. Po prepnutí na teletext sa do pamäte uloží až 000 stránok, čo urýchľuje prístup. Ak vyberiete program, ktorý nemá signál teletextu, zobrazí sa text Žiadny teletext nie je dostupný. Rovnaké hlásenie sa zobrazí počas zobrazenia pri ostatných režimoch, ked signál teletextu nie je k dispozícii. TELETEXT TELETEXT Zakaždým, keď stlačíte m sa zobrazenie prepne, ako je vidieť vyššie. Ďalším stlačením m zobrazíte teletext na pravej strane obrazovky a normálny obraz na ľavej strane obrazovky. Tlačidlá na ovládanie teletextu Tlačidlo Popis :r/s Farebné (červené/ zelené/žlté/modré) Číselné tlačidlá 0_9 v (Horná/Dolná/ Celá) k (Zobrazenie skrytého teletextu) 3 (Zmrazenie/ Pozastavenie) [ (Titulky pre teletext) (Podstránka) Zvýšenie alebo zníženie čísla stránky. Máte možnosť výberu skupiny alebo bloku stránok zobrazených vo farebných zátvorkách na spodnej strane obrazovky stlačením príslušného farebného tlačidla (červené/zelené/žlté/modré) na diaľkovom ovládači. Priamy výber ľubovoľnej stránky od 00 až 899 pomocou tlačidiel 0_9. Prepnite zobrazenia teletextu na hornú alebo dolnú polovicu obrazovky, resp. na celú obrazovku. Vyvolanie alebo skrytie skrytých informácií, napr. odpovedí na kvíz. Automaticky sa zastaví aktualizácia stránok teletextu alebo sa uvoľní režim pozastavenia. Zobrazia sa titulky alebo sa zobrazenie titulkov ukončí. Titulky nebudú zobrazené, ak služba neobsahuje informácie titulkov. Vyvolanie alebo skrytie podstránky. Červené tlačidlo: Prechod na predchádzajúcu podstránku. Zelené tlačidlo: Prechod na nasledujúcu podstránku. Tieto dve tlačidlá sú na obrazovke znázornené symbolom e a f. Použitie aplikácie MHEG-5 (len Veľká Británia) Niektoré služby vám prinášajú programy zakódované pomocou aplikácie MHEG, čo vám umožní vyskúšať interaktívne funkcie DTV. Ak je k dispozícii, spustí sa aplikácia MHEG-5, ihneď ako stlačíte m. Jazyk Teletextu Ak sa informácie teletextu nezobrazia správne, vyberte typ jazyka z deviatich druhov jazykových tabuliek; Západná Európa, Východná Európa, Rusko, Rusko-, Gréčtina, Turecko, Arabsky/Hebrejsky, Perzsky alebo Arabsky. Prejdite na MENU > Digitálne nastavenie > Jazyk Teletextu > Jaz. dekód. str.. Stlačením c/d vyberte jazyk vysielania teletextu, ktorý je možné prijať vo vašej oblasti, a potom stlačte ;. Teletext je možné zobraziť iba v prípade, že ho odošle sieť. Zmena jazykov sa nepoužíva. LC-3DH57E_SK.indd 009/04/4 7:40:00

14 Pripojenie externých zariadení E Pred pripojením Pred začatím pripájania vypnite televízor aj ostatné zariadenia. Kábel zasuňte do konektora až na doraz. Starostlivo si prečítajte návod na obsluhu vonkajších zariadení a zistite možné typy pripojenia. Tým taktiež získate najlepšiu kvalitu obrazu a zvuku a využijete televízor aj pripojené zariadenie na maximum. Pripojenie PC k TV pozrite strana 5. Káble na stranách 3_5 sú bežne dostupné. Video pripojenia Pripojenie HDMI Príklady zariadení, ktoré je možné pripojiť E DVD prehrávač/rekordér E Blu-ray prehrávač/rekordér E Herná konzola Konektory HDMI umožňujú prenos digitálneho video a audio signálu z prehrávača/rekordéra jedným káblom. Dáta digitálneho obrazu a zvuku sa prenášajú bez kompresie, a teda aj bez straty kvality. Už nie je nutné vykonávať analógovo/digitálny prevod, ktorý taktiež zhoršuje kvalitu signálu. Funkcie AQUOS LINK Prehrávanie jedným tlačidlom Keď sa obrázky prehrávajú z pripojeného zariadenia HDMI, televízor automaticky prepne na príslušný vstupný zdroj. Stav pohotovosti Keď televízor prejde do stavu pohotovosti, pripojené zariadenie HDMI tiež prejde do stavu pohotovosti. Dostupnosť funkcie AQUOS LINK závisí na použitom zariadení HDMI. V závislosti na výrobcovi a type použitého zariadenia je možné, že popísané funkcie môžu byť úplne alebo čiastočne nepoužiteľné. Prevod DVI/HDMI Digitálne video signály z DVD je možné tiež prehrať pomocou prevodného kábla DVI/HDMI cez kompatibilné spojenie HDMI. Zvuk je nutné prepojiť ďalším káblom. Pri pripojení prevodného kábla DVI/HDMI ku konektoru HDMI, obraz nemusí byť čistý. ❶ Kábel s certifikáciou HDMI Kábel stereo minijack ø 3,5 mm Kábel DVI/HDMI Ovládanie zariadení HDMI pomocou AQUOS LINK Nastavením na možnosť Zap povolíte interaktívnu prevádzku kompatibilných zariadení HDMI (AV zosilňovač, DVD prehrávač alebo rekordér, Blu-ray prehrávač alebo rekordér). Ovládanie AQUOS LINK Prejdite na MENU > Možnosť > Ovládanie AQUOS LINK > vyberte Zap. ❷ ❸ E Keď používate zásuvku HDMI Zdroj vstupného signálu musíte nastaviť podľa typu pripojeného kábla HDMI (podrobnosti sú uvedené na strane 9). Kábel s certifikáciou HDMI Prejdite na MENU > Možnosť > Výber zvuku PC > vyberte EXT 4 (RGB). Kábel DVI/HDMI Prejdite na MENU > Možnosť > Výber zvuku PC > vyberte HDMI. Podľa typu HDMI kábla sa v obraze môže objaviť šum. Použite certifikovaný HDMI kábel. Pri prehrávaní HDMI obrazu bude automaticky detegovaný a nastavený najlepší možný formát. Podporované video signály: 576i, 576p, 480i, 480p, 080i, 70p, 080p Kompatibilita so signálmi z PC, pozri strana 8. 3 LC-3DH57E_SK.indd 3 009/04/4 7:40:00

15 PB (CB) PR (CR) Pripojenie externých zariadení Y Pripojenie zložkového signálu Pripojenie SCART Príklady zariadení, ktoré je možné pripojiť E Videorekordér E DVD prehrávač/rekordér E Blu-ray prehrávač/rekordér Ak pripojíte DVD prehrávač/rekordér alebo iné zariadenie k zásuvka EXT 3, získate presnú reprodukciu farieb a maximálnu kvalitu obrazu. ❺ Príklady zariadení, ktoré je možné pripojiť E Dekodér E Zásuvka EXT (RGB) ❼ ❹ Kábel zvuku R L AUDIO Y PB PR (CB) (CR) COMPONENT Pripojenie VIDEO Kábel zložkového signálu Príklady zariadení, ktoré je možné pripojiť E Videorekordér E DVD prehrávač/rekordér E Herná konzola E Kamkordér Zásuvka EXT 8 je možné využiť na pripojenie hernej konzoly, Kamkordéra, DVD prehrávač/rekordér a niektorých ďalších zariadení. Kábel SCART Príklady zariadení, ktoré je možné pripojiť E Videorekordér E DVD prehrávač/rekordér E Zásuvka EXT (AV) ❼ ❻ Kábel SCART Nepripájajte do zásuvky EXT dekodér. Kábel AV 4 LC-3DH57E_SK.indd 4 009/04/4 7:40:0

16 Pripojenie externých zariadení Zvukové pripojenia Pripojenie reprosústav/zosilňovača Pripojte zosilňovač s vonkajšími reprosústavami podľa nasledujúceho obrázka. E Pripojenie zosilňovača s digitálnym E Pripojenie zosilňovača s analógovým vstupom zvuku vstupom zvuku ❽ ❾ Optický kábel zvuku DIGITAL AUDIO IN R L AUX IN Kábel zvuku R L AUX OUT E Po pripojení Nastavenie digitálneho výstupu zvuku Po pripojení zosilňovača s digitálnym vstupom zvuku a vonkajšími reproduktormi podľa obrázka musíte nastaviť formát výstupu zvuku kompatibilný s prehrávaním programom alebo pripojeným zariadením. Prejdite na MENU > Možnosť > Digitálny výstup zvuku > vyberte PCM alebo Dolby Digital. Pri nastavení na Dolby Digital je na výstupe Dolby Digital, keď dostanete audio formáty Dolby Digital alebo Dolby Digital Plus. Pri nastavení na PCM, na výstupe je PCM bez ohľadu na to, aké audio formáty prijímate. Niektoré audio formáty ako HE-AAC nemôžu byť výstupné ako Dolby Digital. Vloženie karty CA do modulu CI Kontrola informácií o module CI Prejdite na MENU > Digitálne nastavenie > Menu CI. Obsah tohto menu závisí na poskytovateľovi modulu CI. Opatrne zasuňte modul CI do zásuvky CI, kontaktmi napred. Logo na module CI musí mieriť zo zadnej strany TV smerom dopredu. Modul Všeobecné informácie o module CI. Menu Možnosť nastavenia parametrov karty CA. Dopyt Možnosť zadávania číselných hodnôt, napríklad hesiel. Skontrolujte, či je modul CI správne zasunutý. 5 LC-3DH57E_SK.indd 5 009/04/4 7:40:0

17 Ovládanie ponuky Čo je to MENU? Musíte vyvolať OSD menu a potom môžete vykonať nastavenie TV. OSD zobrazenie s možnosťami nastavenia nazývame MENU. MENU umožňuje vykonávanie nastavení. Základné ovládanie Vyvolanie MENU a zobrazí sa obrazovka MENU. Obraz DYNAMICKÝ OPC Kontrast Jas Farba Odtieň Ostrosť Pokročilé Nulovať [+30] [0] [0] [0] [0] [Vyp] Podsvietenie [+4] Výber položky Stlačením a/b/c/d vyberte/ nastavte požadované menu, potom nastavte požadovanú hodnotu a potom stlačte ;. Stlačením RETURN sa vrátite do predchádzajúceho MENU. Výber v MENU ECO Úspora energie Vypnúť, ak chýba signál Vypnúť pri nepoužívaní Výber možností [Vyp] [Blokovať] [Blokovať] Opustenie MENU Týmto úkonom opustíte MENU, stačí stlačiť > pred dokončením nastavenia. Zap Možnosti MENU sú odlišné u rôznych vstupných režimov, avšak postupy ovládania sú rovnaké. Položky označené 4 nie je z rôznych dôvodov možné vybrať. Obrazovka MENU za niekoľko sekúnd zmizne, ak nevykonáte žiadnu operáciu. Ovládanie bez diaľkového ovládača Táto funkcia je užitočná vtedy, keď nemáte po ruke diaľkové ovládanie. 3 a zobrazí sa obrazovka MENU. Stlačením :r/s namiesto a/b alebo i+/- namiesto c/d vyberte položku. Stlačením b dokončite nastavenie. Pomocník Ovládanie OSD menu vysvetľujú texty zobrazované na dolnom okraji obrazovky. Pruh nad dolným riadkom zobrazuje popis ovládania na diaľkovom ovládaní. Pruh sa mení podľa toho, čo vyberáte v menu. : Zvoliť OK : Zadanie 6 : Späť MENU : Koniec 6 LC-3DH57E_SK.indd 6 009/04/4 7:40:0

18 Základné nastavenie Nastavenie obrazu OPC Obraz DYNAMICKÝ Kontrast Jas Farba Odtieň Ostrosť Pokročilé Nulovať [+30] [0] [0] [0] [0] [Vyp] Podsvietenie [+4] 6 +6 Obraz OPC Jas obrazovky sa nastavuje automaticky. Zap:displej Zap Vyp Položka Pri nastavovaní jasu obrazovky sa zobrazí efekt OPC. Automatické nastavenie. Jas sa ustáli na hodnote nastavenej pod položkou Podsvietenie. Pri nastavení na Zap zistí televízor intenzitu okolitého osvetlenia a automaticky nastaví jas podsvietenia. Presvedčite sa, či nie sú prítomné žiadne prekážky, ktoré by zakrývali snímač OPC, čo by mohlo ovplyvniť jeho schopnosť snímať intenzitu okolitého svetla. Obraz Nastavenie obrazu Vykonáva sa úprava nastavenia obrazu na vami požadované predvoľby s nasledujúcim nastavením obrazu. Položky, ktoré je možné vybrať Nastavenie položiek c (Kurzor) d (Kurzor) Podsvietenie Obrazovka stmavne Obrazovka sa zjasní Kontrast Menší kontrast Väčší kontrast Jas Menší jas Väčší jas Farba Menšia intenzita farieb Väčšia intenzita farieb Odtieň Odtiene pokožky sú viac do purpurova Odtiene pokožky sú viac do zelena Ostrosť Menšia ostrosť Väčšia ostrosť Obraz Pokročilé Tento televízor disponuje radom pokročilých funkcií pre optimalizáciu kvality obrazu. Obraz DYNAMICKÝ Farebná teplota Filmový režim Aktívny kontrast Digitálna redukcia šumu OPC Max. OPC Min. [0] [0] 6 6 Farebná teplota Vysoká [Zap] [Zap] [Stredná] Nastavte teplotu farieb tak, aby obraz dosiahol najlepšie vyváženie bielej. Vysoká Vysoká-stredná Stredná Stredná-nízka Nízka Filmový režim Položka Biely do modra. Odtieň medzi nastaveniami Vysoká a Stredná. Prirodzený odtieň. Odtieň medzi nastaveniami Stredná a Nízka. Biely do červena. Automaticky deteguje zdroj založený na filme (originálne kódovanie 4 alebo 5 okienok za sekunda, v závislosti na zvislej frekvencii), analyzuje ho a potom každé statické okienko filmu transformuje, aby sa dosiahol obraz s vysokým rozlíšením. Aktívny kontrast Automaticky upravuje kontrast obrazu podľa scény. Digitálna redukcia šumu Digitálna redukcia šumu vytvára čistejší obraz ( Vyp, Vysoká, Stredná, Nízka ). Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti na type vstupného signálu. 7 LC-3DH57E_SK.indd 7 009/04/4 7:40:0

19 Základné nastavenie Rozsah OPC Možnosť nastavenia rozsahu automatických úprav jasu podsvietenia riadených snímačom OPC. Rozsah nastavenia úprav riadených snímačom OPC je maximálne e 6 a minimálne f 6. Táto funkcia je k dispozícii, len ak nastavíte OPC na Zap alebo Zap:displej. Maximálne nastavenie nie je možné nastaviť nižšie než minimálne nastavenie. Minimálne nastavenie nie je možné nastaviť vyššie než maximálne nastavenie. Maximálne a minimálne nastavenie nie je možné nastaviť na rovnakú hodnotu. Ak je nastavené malé rozmedzie, nemusí snímač OPC regulovať podsvietenie podľa jasu okolitého osvetlenia. REŽIM AV REŽIM AV poskytuje možnosť výberu z viacerých typov zobrazenia tak, aby čo najlepšie zodpovedali systémovému prostrediu, ktoré sa môže meniť v dôsledku pôsobenia rôznych faktorov, ako sú intenzita osvetlenia miestnosti, typ sledovaného programu alebo typ obrazového signálu z externého zariadenia. Stlačte #. Pri každom stlačení # sa režim zmení. Režim môžete prepnúť aj na obrazovke menu Obraz a Zvuk stlačením #. ŠTANDARDNÉ FILM HRY PC* POUŽÍVATEĽ DYNAMICKÝ (Pevné) DYNAMICKÝ Položka Vysoko kvalitný obraz pri normálnom osvetlení miestnosti. Sledovanie filmu v zatemnenej miestnosti. Hranie video hier. Pre PC. Umožňuje používateľovi prispôsobiť nastavenie podľa potreby. Môžete nastaviť režim pre každý vstupný zdroj. Pre jasný obraz s vysokým kontrastom pre sledovanie športových prenosov (Nie je možné meniť nastavenie Obraz a Zvuk ). Pre jasný obraz s vysokým kontrastom pre sledovanie športových prenosov. Nastavenie zvuku Zvuk DYNAMICKÝ Výšky [0] 5 +5 Basy Stereováha Priestorový Typ [0] [0] 5 L +5 R [Vyp] [Normálne] Popis zvuku Nulovať Zvuk Nastavenie zvuku Možnosť upraviť kvalitu zvuku podľa svojho vkusu s nasledujúcim nastavením. Položky, ktoré je možné vybrať c (Kurzor) Výšky Menej výšok Viac výšok Basy Menej basov Viac basov Stereováha Nižšia hlasitosť pravého reproduktora Zvuk Priestorový d (Kurzor) Nižšia hlasitosť ľavého reproduktora Táto funkcia vytvára dojem realistického živého okolitého zvuku. Položka označená * je k dispozícii len pri voľbe HDMI, HDMI, HDMI 3 alebo EXT 4 z menu ZDROJ VSTUPU. 8 LC-3DH57E_SK.indd 8 009/04/4 7:40:0

20 Základné nastavenie Normálné Popis zvuku Nečujúci Zvuk Typ Položka Výstup audio prúdu je normálny. Výberom tejto položky môžete nastaviť nastavenia pre zrakovo postihnutých (pozrite nižšie). Zvuk pre sluchovo postihnutých vystupuje cez reproduktory televízora predvolene, keď program obsahuje zvukové informácie. Zvuk Popis zvuku Dostupné iba pri nastavení možnosti Popis zvuku v menu Typ vyššie. Reproduktor Slúchadlá Hlasitosť Položka Pri nastavení na možnosť Zap, zvuk pre zrakovo postihnutých vystupuje z reproduktorov televízora. Pri nastavení na možnosť Zap, zvuk pre zrakovo postihnutých vystupuje z výstupu pre slúchadlá. Nastavenie hlasitosti reproduktorov alebo slúchadiel. Automatické nastavenie hlasitosti Možnosť Automatická hlasitosť Rôzne zdroje zvuku niekedy nemusia mať rovnakú hlasitosť, napríklad programy a reklamy. Automatické nastavenie hlasitosti vyrovnávaním hlasitosti obmedzuje tento problém. Výstup len zvuku Možnosť Len zvuk Ak počúvate hudbu na hudobnom programe, môžete vypnúť televízor a počúvať len zvuk. Vyp Zap Položka Výstup obrazu aj zvuku. Výstup len zvuku bez obrazu. Nastavenie audio vstupu Možnosť Výber zvuku PC Keď používate zásuvku EXT 4 alebo zásuvku HDMI, musíte zvoliť, ktorá zásuvka používa jack AUDIO (R/L) pre vstup analógového zvukového signálu. HDMI Položka Keď pripájate zariadenia (vrátane PC) pomocou kábla DVI/HDMI na zásuvku HDMI a privádzate vstupné analógové zvukové signály z konektora AUDIO (R/L)*. Keď pripájate PC na zásuvku EXT 4 a vstupné EXT 4 (RGB) analógové zvukové signály z konektora AUDIO (R/L). Keď signál obsahuje zvuk, signály HDMI majú prioritu. * Keď pripájate zariadenia (vrátane PC) s certifikovaným káblom HDMI na zásuvku HDMI, musíte to nastaviť na EXT 4 (RGB). Ak je nastavený HDMI, nebude prítomný žiaden zvukový výstup. 9 LC-3DH57E_SK.indd 9 009/04/4 7:40:03

21 Základné nastavenie Nastavenie úspory energie ECO Úspora energie Vypnúť, ak chýba signál Vypnúť pri nepoužívaní [Štandardný] [Blokovať] [Blokovať] ECO Úspora energie Táto funkcia vám umožňuje automaticky znižovať jas zadného osvetlenia, aby sa znížila spotreba prúdu a zvýšila životnosť zadného osvetlenia. Položka Jas zadného osvetlenia má rovnakú hodnotu Vyp ako vaše nastavenia v zvolenom režime REŽIM AV. Štandardný Znižuje jas zadného osvetlenia o 0 %. Pokročilé Znižuje jas zadného osvetlenia o 30 %. Táto funkcia nepracuje, keď je režim REŽIM AV nastavený na hodnotu DYNAMICKÝ (pevné). E Ikony stavu Úspora energie Ikona Popis Úspora energie je nastavená na Štandardný. Úspora energie na nastavená na Pokročilé. ECO Vypnúť, ak chýba signál Ak je táto možnosť nastavená na Povoliť a počas 5 minút nie je na vstupe žiadny signál, prejde televízor automaticky do režimu pohotovosti. ECO Vypnúť pri nepoužívaní Nastavenie kanálov Automatická inštalácia Nastavenie Automatická inštalácia Televízor automaticky deteguje a uloží všetky kanály, ktoré je možné vo vašom okolí prijímať. Táto funkcia taktiež umožňuje jednotlivé nastavenie kanálov v pásmach digitálne a analógové a zmenu nastavení vytvorených úvodnou automatickou inštaláciou. Po výbere voľby Áno na tejto obrazovke môžete nastaviť jazyk a ladenie kanálov rovnako ako pri úvodnej automatickej inštalácii. Pri uskutočnení Automatická inštalácia je nutné zadať PIN. Východiskový PIN je 34. Ak chcete zmeniť nastavenie PIN kódu, pozrite si časť Nastavenie hesla/rodičovského zámku (Strana ). Ak chcete zrušiť nastavenie PIN kódu (zadanie PIN kódu už nebude potrebné), pozrite si časť VYMAZANIE KÓDU PIN (Strana 4). V menu Nastavenie nemôžete zadať nastavenie Domov/ Obchod a nastaviť krajinu v režime Automatická inštalácia. Ak chcete zmeniť tieto nastavenia, po vykonaní Nulovať v menu Nastavenie automaticky vykonajte úvodnú automatickú inštaláciu. Nastavenia podrobností kanála Nastavenie Nastavenie programu Máte možnosť automaticky alebo ručne prekonfigurovať nastavenia kanálov DTV/ATV. Pri uskutočnení Nastavenie programu je nutné zadať PIN. Východiskový PIN je 34. Ak chcete zmeniť nastavenie PIN kódu, pozrite si časť Nastavenie hesla/rodičovského zámku (Strana ). Ak chcete zrušiť nastavenie PIN kódu (zadanie PIN kódu už nebude potrebné), pozrite si časť VYMAZANIE KÓDU PIN (Strana 4). Televízor sa automaticky prepne do režimu pohotovosti, ak v priebehu zadaného času ( 30 min alebo 3 h ) nevykonáte žiadnu operáciu. 0 LC-3DH57E_SK.indd 0 009/04/4 7:40:03

22 Základné nastavenie Rozšírené hľadanie Pomocou tohto menu môžete automaticky pridávať nové kanály po dokončení automatickej inštalácie. Upraviť kanál Toto menu umožňuje rekonfiguráciu niektorých nastavení pre aktuálne vybratý kanál. Názov Ak TV kanál vysiela aj svoj názov, Automatická inštalácia ho deteguje a priradí uloženému kanálu. Názvy kanálov ale taktiež môžete zmeniť. Stlačením a/b/c/d vyberte jednotlivé znaky nového názvu kanálu a potom stlačte ;. Opakovaním vyššie uvedeného kroku zadajte celý názov. Názov môže mať šesť znakov alebo menej. Ak je názov kanálu kratší než šesť znakov, nastavte ho zvolením KONIEC. Kmitočet Môžete doladiť kmitočet na želanú pozíciu (iba analógové kanály). Nastavenie vykonajte pri sledovaní účinku nastavenia na obraz v pozadí. Môžete doladiť kmitočet stlačením tlačidla c/d. Vždy, keď stlačíte c alebo d, hodnota sa zmení v prírastkoch o 0,05 MHz. Farbonosný systém Výber optimálneho príjmu farbonosnej normy ( Auto, PAL, SECAM, NTSC ) (iba pre analógové kanály). Zvukový systém Výber optimálnej zvukovej normy (využívanej pri vysielaní) ( B/G, A B/G, D/K, A D/K, A D/K, I, L, L ) (iba pre analógové kanály). Vynechať kanál Kanály so symbolom sa preskočia pri stlačení : r/s na televízore alebo diaľkovom ovládači. Stlačením a/b vyberte požadovaný kanál. Stlačením ; nastavíte značku pre kanál, ktorý chcete preskočiť. Zoradiť kanály Položky zoznamu kanálov je možné zoradiť. Stlačením a/b vyberte kanál, ktorého položku chcete v zozname presunúť, a potom stlačte ;. 3 Dekodér Číslo kanálu Názov kanálu DTV 006 Monosco 576- DTV 007 Monosco 576- Zoradiť kanály Stlačením a/b ho presuňte na požadované miesto a potom stlačte ;. Číslo kanálu Názov kanálu DTV 006 Monosco 576- DTV 007 Monosco 576- Zoradiť kanály Opakujte kroky a, pokým nezoradíte všetky požadované položky kanála. Pri pripájaní dekodéra k televízoru je potrebné, aby ste vybrali kanály, ktoré je nutné dekódovať. Zámok kanálu Ak je kanál zamknutý, musíte zadať svoj kód PIN pri každom naladení tohto kanálu. Nastavenie PIN - pozri Detský zámok. Keď je pre niektorý kanál nastavený Zámok kanálu, zobrazí sa text Detský zámok bol aktivovaný a obraz a zvuk tohto kanála je zablokovaný. Ak stlačíte RETURN v čase, keď je zobrazený text Detský zámok bol aktivovaný., objaví sa okno pre zadanie PIN. Zadaním správneho PIN sa dočasne zruší Detský zámok, to platí dovtedy, než prístroj vypnete. LC-3DH57E_SK.indd 009/04/4 7:40:03

23 Základné nastavenie Nastavenie hesla/rodičovského zámku Nastavenie Detský zámok Umožňuje použitie PIN na ochranu určitých nastavení pred nežiaducou zmenou. Pri uskutočnení Detský zámok je nutné zadať PIN. Východiskový PIN je 34. Ak chcete zrušiť nastavenie PIN kódu (zadanie PIN kódu už nebude potrebné), pozrite si časť VYMAZANIE KÓDU PIN (Strana 4). Zmeniť kód PIN Detský zámok môžete využiť až po zadaní štvormiestneho hesla. Zadajte štvormiestne číslo ako PIN pomocou 0_9. Potvrďte opätovným zadaním rovnakého štvormiestneho čísla ako v kroku. Zablokovaný kanál môžete zobraziť len po zadaní PIN kódu (Pozrite stranu pre zamknutie kanálov). Ak vyberiete zamknutý kanál, objaví sa okno pre zadanie PIN. Stlačením RETURN zobrazte okno pre zadanie PIN. Zrušiť PIN Umožňuje vymazanie PIN. Ako preventívne opatrenie si poznamenajte PIN na zadnú stranu tohto návodu na obsluhu, vystrihnite a uložte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. Rodičovské hodnotenie Táto funkcia umožňuje obmedziť prístup ku kanálom DTV. Chráni deti pred možnosťou sledovania násilných a sexuálnych scén, ktoré by pre ne mohli byť škodlivé. Všetky relácie a Preferencie schválenia rodičov sú hodnotenia používané výhradne vo Francúzsku. Podrobnosti hodnotenia pozri strana 3. Nastavenia jazyka Nastavenie Jazyk Digitálne nastavenie Titulky Nastavenie až dvoch preferovaných jazykov titulkov (vrátane titulkov pre sluchovo postihnutých), ktoré sa zobrazia, ak sú dostupné. Položky, ktoré je možné vybrať E. jazyk E. jazyk E Pre sluchovo postihnutých E Prepnutie jazyka titulkov Každým stlačením [ na diaľkovom ovládači sa prepnú titulky. Vypnuté. jazyk. jazyk E Nastavte Pre sluchovo postihnutých na Áno Titulky pre sluchovo postihnutých majú vyššiu prioritu než všetky nastavenia jazyka titulkov (napr.. jazyk,. jazyk atď.). PRÍKLAD. jazyk (Pre sluchovo postihnutých). jazyk Titulky nebudú zobrazené, ak program neobsahuje informácie titulkov. Možnosť Jazyk digitálneho zvuku Vyberte preferovaný jazyk z možnosti. Jazyk digitálneho zvuku (. Jazyk digitálneho zvuku ), čím nastavíte jazyk prvej (druhej) priority digitálneho zvuku. Toto nastavenie je účinné iba v prípade, že je k dispozícii viac než jeden jazyk zvuku. E Prepínanie viacerých jazykov zvuku Každým stlačením ; na diaľkovom ovládači sa prepne jazyk zvuku. Môžete nastaviť dva preferované viaceré jazyky zvuku, ak sú zvukové jazyky k dispozícii. Jazyk OSD menu môžete vybrať v menu Nastavenie. Vyberte niektorý z 3 jazykov. Jazyky, ktoré je možné vybrať, nájdete v stĺpci Jazyk OSD v tabuľke technických údajov (Strana 30). LC-3DH57E_SK.indd 009/04/4 7:40:04

24 Užitočné funkcie pre prezeranie Výber rozmeru obrazu Máte možnosť zvoliť veľkosť obrazu. Veľkosť obrazu, ktorú je možné vybrať, sa môže meniť podľa typu prijímaného signálu. Auto Normálné Lupa 4:9 Panoráma Plný Kino 6:9 Kino 4:9 Auto Plný Underscan Položka (pre signály SD [Štandardné rozlíšenie]) Bod po bode Tento režim umožňuje automatické prepínanie televízora medzi rôznymi veľkosťami obrazu. Zachováva sa pôvodný pomer šírky a výšky pri zobrazení na celú obrazovku. Pre zobrazenie vo formáte 4:9. Na oboch stranách obrazovky je tenký bočný pruh a pri niektorých programoch sa môže objaviť aj hore a dole. Pri tomto režime je obraz roztiahnutý až k obom koncom obrazovky. Obraz môže vyzerať podobne ako Plný v závislosti od vysielacích signálov. Pri zobrazení 6:9 je obraz stlačený. Pre zobrazenie vo formáte 6:9. Pri niektorých programoch sa na hornej a spodnej strane môžu zobraziť pruhy. Pre zobrazenie vo formáte 4:9. Pri niektorých programoch sa na hornej a spodnej strane môžu zobraziť pruhy. Položka (pre signál HD [Vysoké rozlíšenie]) Tento režim umožňuje automatické prepínanie televízora medzi rôznymi veľkosťami obrazu. Zobrazenie s obrazom Overscan. Orežú sa všetky strany obrazu. Zobrazenie s obrazom Underscan. Optimálna zobrazenie obrazu vo vysokom rozlíšení. Pri niektorých reláciách sa môže na okrajoch obrazovky objaviť šum. Zobrazenie obrazu s rovnakým počtom bodov na obrazovke. Niektoré položky sa nezobrazia, podľa typu prijímaného signálu. Stlačte f. Zobrazí sa menu ŠIROKÝ REŽIM. Menu obsahuje možnosti pre ŠIROKÝ REŽIM, ktoré možno vybrať pre aktuálne prijímaný typ video signálu. Stlačte f alebo a/b v čase, kedy je zobrazené menu ŠIROKÝ REŽIM. Pri prepínaní jednotlivých možností sa každá z nich okamžite prejaví na zobrazení. Nie je nutné stláčať ;. V zásade, ak v menu ŠIROKÝ REŽIM nastavíte Auto, vyberie sa pre každé vysielanie alebo program pomocou videorekordéra alebo DVD prehrávača/ rekordéra, automaticky optimálny ŠIROKÝ REŽIM. Nastavenie displeja Zobrazenie kanálu Informáciu o kanáli môžete zobraziť stlačením p na diaľkovom ovládači. Pre DTV Pre ATV * BBC TV 00 Zvuk (ENG) : STEREO Dolby Digital Plus Video : 080i Podtitulky : ENG /3 BBC TV 90 Zvuk : MONO Video : PAL Štvormiestne čísla (napr. 000) sa zobrazujú potom, čo bola v okne krajina vybraná jedna z piatich škandinávskych krajín. E Zobrazenie času v informáciách kanálu Možnosť zobrazenie časového údaja, ktorý je súčasťou vysielania DTV a teletextu. Vyberte TV kanál. Stlačte p. Televízor zobrazí kanál. Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo p, prepne sa formát zobrazenia času a informácie o kanáli. Zobrazenie času a titulu Možnosť Zobrazenie názvu programu Táto funkcia umožňuje zobrazenie informácií o programoch na obrazovke, ako názvu a času vysielania. Digitálne nastavenie Časové pásmo Nastavenie príslušného časového pásma pre vašu oblasť. 3 LC-3DH57E_SK.indd 3 009/04/4 7:40:04

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina Lenovo A5000 Príručka so stručným návodom v1.0 Slovenčina Slovenčina Pred použitím vášho smartfónu si pozorne prečítajte túto príručku. Ďalšie informácie Získanie podpory Upozornenie na elektrické vyžarovanie

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 FUNKCIE... 3 MONTÁŽ STOJANA PRE TELEVÍZOR... 4 ZOZNAM DIELOV... 5 HLAVNÉ ZARIADENIE... 5 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE...

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA POUŽITIE. Obsah SLOVENSKÝ SLOVENSKÝ

NÁVOD NA POUŽITIE. Obsah SLOVENSKÝ SLOVENSKÝ NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENSKÝ Obrázky a displeje na obrazovke v tomto návode na použitie slúžia len na objasnenie a od skutočnej prevádzky sa môžu mierne odlišovať. SLOVENSKÝ Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Vážený

Διαβάστε περισσότερα

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2.

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Tento návod popisuje základné údaje o prijímači, a funkcia diaľkového ovládača. ZÁRUČNÝ LIST na výrobok AMIKO Alien 2... výrobné číslo... Dátum predaja...

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Obsah Nastavenie kanálu Preferenčné funkcie

Διαβάστε περισσότερα

LCD TV a DVD combo. Užívateľský manuál

LCD TV a DVD combo. Užívateľský manuál LCD TV a DVD combo Užívateľský manuál LC-19IEA6 / LC-19IEB6 / LC-22IEA6 / LC-22IEB6 / LC-26IEA6 / LC-26IEB6 / LV-19IEA6 / LV-19IEB6 / LV-22IEA6 / LV-22IEB6 / LV-26IEA6 / LV-26IEB6 / LD-19IEA6 / LD-19IEB6

Διαβάστε περισσότερα

Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca)

Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca) Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca) Displej identifikuje aktuálny kanál a stav určitých audio-video nastavení. Súčasný a budúci sprievodca uvádza informácie o dennom TV programe pre

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenia

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny farebný LCD TV prijímač

Digitálny farebný LCD TV prijímač 2-893-779-21(1) Digitálny farebný LCD TV prijímač Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenie

Διαβάστε περισσότερα

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P Inštalačný manuál KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P EXIM Alarm s.r.o. Solivarská 50 080 01 Prešov Tel/Fax: 051 77 21

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. R Keď doslúži...

Obsah. R Keď doslúži... Potrebujete pomôcť? Ak vám tento návod na obsluhu neposkytne informáciu ktorú potrebujete, alebo nepomôže vyriešiť váš problém s TV prijímačom, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko Philips (viď.

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah 28 Názov

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny farebný LCD TV prijímač

Digitálny farebný LCD TV prijímač 2-698-671-52(1) Digitálny farebný LCD TV prijímač Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie

Διαβάστε περισσότερα

Registrujte váš výrobok a získajte podporu na www.philips.com/welcome DVD SYSTÉM DOMÁCEHO KINA HTS4600 Návod na obsluhu 1 UŽÍVATEĽ BY SI MAL VŠIMNÚŤ ŽE NIE VŠETKY VYSOKOKVALITNÉ TV SÚ PLNE KOMPATIBILNÉ

Διαβάστε περισσότερα

Farebný digitálny LCD TVP

Farebný digitálny LCD TVP 2-670-908-42(1) K Farebný digitálny LCD TVP Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

6.6 CI menu Pripojenie k sieti LAN Aktualizácia pomocou USB Informácie o prijímači Doplnky

6.6 CI menu Pripojenie k sieti LAN Aktualizácia pomocou USB Informácie o prijímači Doplnky Obsah 1. Referencie... 4 1.1 Všeobecné funkcie... 4 1.2 Príslušenstvo... 5 2. Popis zariadenia... 6 2.1 Predný panel... 6 2.2 Zadný panel... 7 2.3 Diaľkový ovládač... 8 3. Pripojenie k iným zariadeniam...

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor Č. modelu TX-P42G20E TX-P42G20ES TX-P46G20E TX-P46G20ES TX-P50G20E TX-P50G20ES Prevádzkové pokyny Plazmový televízor Ďakujeme, že ste si kúpili tento výrobok značky Panasonic. Pred použitím výrobku si

Διαβάστε περισσότερα

Užívateľský manuál. High Definition satelitný prijímač GS-7055HDi INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK

Užívateľský manuál. High Definition satelitný prijímač GS-7055HDi INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK Užívateľský manuál INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK Prístroj nevhazujte do komunálneho odpadu. Odneste ho na zberné miesto, kde bude ekologicky zlikvidovaný. Prístroj je zhotovený z recyklovateľných

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie 65PUS6521

Návod na použitie 65PUS6521 Register your product and get support at 6521 series www.philips.com/welcome Návod na použitie 65PUS6521 Obsah 1 Prehliadka televízora 4 1.1 Televízor s rozlíšením Ultra HD 4 1.2 Televízor Philips so systémom

Διαβάστε περισσότερα

Obsah UPOZORNENIE. Obsah

Obsah UPOZORNENIE. Obsah Obsah Obsah UPOZORNENIE Na trhu je veľa USB zariadení, ktoré nie sú vždy plne kompatibilné s platnými štandardmi. Niektoré USB flash disky (kľúčenky) majú príliš nízku rýchlosť čítania a zápisu a nie sú

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

SPT 5280 POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRENOSNÉ RÁDIO S CD/MP3/USB/ BLUETOOTH PREHRÁVAČOM

SPT 5280 POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRENOSNÉ RÁDIO S CD/MP3/USB/ BLUETOOTH PREHRÁVAČOM SPT 5280 POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRENOSNÉ RÁDIO S CD/MP3/USB/ BLUETOOTH PREHRÁVAČOM DÔLEŽITÉ: Prečítajte si pred použitím a uschovajte na neskoršie použitie. ÚVOD Ďakujeme vám za kúpu tohto produktu. Prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Návod na obsluhu PD-307A 2012 ORAVA VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Διαβάστε περισσότερα

SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania. Užívateľský manuál

SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania. Užívateľský manuál SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania Užívateľský manuál 1 Obsah Obsah 2 Bezpečnostné pokyny 4 1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie 4 2. Výstrahy 5 3. Autorské práva (Copyright)

Διαβάστε περισσότερα

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA GX-M7550SK Účelom bezpečnostných opatrení je zaistiť bezpečnosť používateľov a zabrániť majetkovým škodám. Tento dokument si pozorne prečítajte. Je to dôležité na správne používanie.

Διαβάστε περισσότερα

Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC

Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC HD Digital Cable Receiver Obsah 0. Bezpečnostné pokyny 3 1. Predstavenie modelu 6 1.1 Hlavné Vlastnosti 6 1.2 Príslušenstvo 7 2. Prehľad 8 2.1 Predný Panel 8 2.2 Zadný

Διαβάστε περισσότερα

HD digitálny káblový prijímač. Návod na použitie IRHD-5100S. Predvolené heslo je 0000.

HD digitálny káblový prijímač. Návod na použitie IRHD-5100S. Predvolené heslo je 0000. HD digitálny káblový prijímač Návod na použitie IRHD-5100S Predvolené heslo je 0000. Oznámenie Slovenčina Ďakujeme za zakúpenie výrobku UPC Direct vyrobeného spoločnosťou HUMAX. Prečítajte si, prosím,

Διαβάστε περισσότερα

DÔLEŽITÉ: Pred použitím systému si prečítajte tento návod a uschovajte ho na neskoršie použitie. ÚVOD

DÔLEŽITÉ: Pred použitím systému si prečítajte tento návod a uschovajte ho na neskoršie použitie. ÚVOD DÔLEŽITÉ: Pred použitím systému si prečítajte tento návod a uschovajte ho na neskoršie použitie. ÚVOD Ďakujeme vám za kúpu tohto produktu. Prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na obsluhu, aby ste

Διαβάστε περισσότερα

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Matematika 2-01 Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Euklidovská metrika na množine R n všetkých usporiadaných n-íc reálnych čísel je reálna funkcia ρ: R n R n R definovaná nasledovne: Ak X = x

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-660 Návod na použitie

TTI-TCB-660 Návod na použitie TTI-TCB-660 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE

DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE SK Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Prosím, prečítajte si pozorne tento návod na používanie pred zapojením a prvým použitím. Návod si uschovajte aj k neskoršiemu

Διαβάστε περισσότερα

Compact Component System

Compact Component System Compact Component System Kompaktní komponentní systém Návod k obsluze Zostava s CD prehrávačom Návod na obsluhu Zestaw muzyczny Instrukcja obsługi Mikro Hi-Fi rendszer Használati útmutató CZ SK PL HU f

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Návod na obsluhu. LCD monitor s FULL HD Na obchodné účely. Č. modelu TH-55LFV70W

Obsah. Návod na obsluhu. LCD monitor s FULL HD Na obchodné účely. Č. modelu TH-55LFV70W Návod na obsluhu LCD monitor s FULL HD Na obchodné účely Č. modelu TH-55LFV70W Podrobnejšie pokyny si, prosím, prečítajte v Návode na obsluhu na CD-ROM disku. Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie...2

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. Slovensky Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model

Návod na obsluhu. Slovensky Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model Návod na obsluhu FULL HD LCD monitor Na firemné použitie Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie 2 Bezpečnostné opatrenia 3 Opatrenia týkajúce sa používania 6 Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-550 Návod na použitie

TTI-TCB-550 Návod na použitie TTI-TCB-550 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie. Copyright

Návod na použitie. Copyright STRONG SRT 6005/6010 Digittál lny ssatteel littný prri ijjí ímačč Návod na použitie Copyright OBSAH 1.0 Úvod... 3 1.1 Bezpečnostné inštrukcie... 3 1.2 Vybavenie a príslušenstvo... 4 1.3 Bezpečnostné opatrenia...

Διαβάστε περισσότερα

Portable MiniDisc Recorder

Portable MiniDisc Recorder 3-247-014-41(2) Portable MiniDisc Recorder Návod k obsluhe WALKMAN je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation označujúca stereofónne produkty používané so slúchadlami. je obchodná známka spoločnosti

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Návod na obsluhu PD 306 2010 ORAVA VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Διαβάστε περισσότερα

Domáci zvukový systém

Domáci zvukový systém Domáci zvukový systém Návod na použitie Začíname Prehrávanie diskov a zariadení USB Prenos cez USB Tuner BLUETOOTH Sieť Ovládanie gestami Zvukové nastavenie Ďalšie operácie Ďalšie informácie MHC-V77DW

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Návod na obsluhu LCD displej s Full HD TH-47LFV5W. Č. modelu

Obsah. Návod na obsluhu LCD displej s Full HD TH-47LFV5W. Č. modelu Č. modelu TH-47LFV5W Návod na obsluhu LCD displej s Full HD Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie...2 Bezpečnostné opatrenia...3 Príslušenstvo...6 Časti a funkcie...8 Pripojenia...10 Technické údaje...11

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný Bluetooth reproduktor

Prenosný Bluetooth reproduktor P5 Prenosný Bluetooth reproduktor Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti. MODELY NP5550W NP5550WO NP5550WL NP5550B NP5550BR NP5550WG

Διαβάστε περισσότερα

Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér. AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka

Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér. AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka 1 Všimnite si Tento manual vám pomôže zoznámiť sa a naučí

Διαβάστε περισσότερα

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295 Návod na obsluhu Kompaktný stereo systém Model SC-HC295 SC-HC195 Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok. V záujme optimálnej činnosti a bezpečnosti si, prosím, pozorne prečítajte tento

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-771 Návod na použitie

TTI-TCB-771 Návod na použitie TTI-TCB-771 Návod na použitie 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 1) Mikrofónový konektor 2) LCD Displej 3) Tlačítko Emergency 4) Tlačítko Scan/Lock 5) Tlačíto AM/FM a LCR 6) Tlačítko

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW FULL HD LCD monitor Návod na obsluhu Na firemné použitie Č. modelu TH-55SF1HW TH-49SF1HW TH-42SF1HW 55-palcový model 49-palcový model 42-palcový model Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie 2 Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-50PV8PA. Slovensky. íslo modelu

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-50PV8PA. Slovensky. íslo modelu Prevádzkové pokyny Plazmový televízor íslo modelu TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-5PV8PA Tieto pokyny si pre ítajte pred prevádzkou prístroja a uchovajte ich pre budúce použitie. Obrázky uvedené v tejto príru

Διαβάστε περισσότερα

ARGUS-užívateľská príručka SLOVENSKY

ARGUS-užívateľská príručka SLOVENSKY ARGUS-užívateľská príručka SLOVENSKY OBSAH Všeobecné informácie 1 Hlavné vlastnosti... 1 Bezpečnostné pokyny... 2 Rozbalenie... 3 Všeobecná manipulácia... 3 Diaľkové ovládanie... 4 Predný náhľad... 5 Zadný

Διαβάστε περισσότερα

TX-37LZD800F ( / ) , CD-ROM. CD-ROM, CD-ROM Adobe Reader ( 7.0 ) ., PDF \MANUAL\PDF.

TX-37LZD800F ( / ) , CD-ROM. CD-ROM, CD-ROM Adobe Reader ( 7.0 ) ., PDF \MANUAL\PDF. LCD TX-37LZD800F. 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 12.., Panasonic., CD-ROM. CD-ROM, CD-ROM Adobe Reader ( 7.0 ).,., PDF \MANUAL\PDF. ! 2 DVB DVB ( ) DVB-T (MPEG2) ( ). Panasonic. DVB.. DVB. DVB. SD DVD (Set top

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 NÁVOD NA OBSLUHU 1. Bezpečnostné pokyny 1. Na vstup zariadenia neprivádzajte veličiny presahujúce maximálne prípustné hodnoty. 2. Ak sa chcete vyhnúť úrazom elektrickým prúdom,

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-881 Návod na použitie

TTI-TCB-881 Návod na použitie TTI-TCB-881 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108. Picture similar. Εγχειρίδιο χρήσης

Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108. Picture similar. Εγχειρίδιο χρήσης Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108 Picture similar Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 3 1.4 Αξεσουάρ 3 1.5 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A R I V A 2 0 0

NÁVOD NA OBSLUHU A R I V A 2 0 0 NÁVOD NA OBSLUHU A R I V A 2 0 0 SLOVENČINA VAROVANIE! Satelitné prijímače značky Ferguson umožňujú nahrávať na externé pevné disky HDD a pamäte typu flash (flash disky). Správna funkcia nahrávania závisí

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk Návod na obsluhu 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo Slovenský jazyk VAROVÁNÍ!!! Satelitné prijímače značky Ferguson umožňujú nahrávať na externé pevné disky HDD a pamäte typu flash

Διαβάστε περισσότερα

22 DHD 162 PVR LCD T V S DVD NÁVOD K OBSLUZE

22 DHD 162 PVR LCD T V S DVD NÁVOD K OBSLUZE LCD T V S DVD 22 DHD 162 PVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k

Διαβάστε περισσότερα

Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov

Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov Návod na použitie Úvodné informácie Počúvanie diskov CD Počúvanie rádia Počúvanie súboru zo zariadenia USB Počúvanie hudby zo zariadenia iphone, ipad alebo ipod

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

LRx 4.5 LRx 4.1k. The Universal Sound. Návod na obsluhu

LRx 4.5 LRx 4.1k.  The Universal Sound. Návod na obsluhu návod na obsluhu LRx 4.5 LRx 4.1k The Universal Sound Návod na obsluhu www.audison.com 1 The Universal Sound Úvod Inovácia charakterizuje Audison produkty. Pohotové nápady, nové riešenia, jedinečné funkcie

Διαβάστε περισσότερα

LRx 3.1k LRx 5.1k. The Universal Sound. Návod na obsluhu

LRx 3.1k LRx 5.1k.  The Universal Sound. Návod na obsluhu návod na obsluhu The Universal Sound Návod na obsluhu www.audison.com 1 The Universal Sound Úvod Inovácia charakterizuje Audison produkty. Pohotové nápady, nové riešenia, jedinečné funkcie obvodov uspokojujú

Διαβάστε περισσότερα

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017 Kompilátory Cvičenie 6: LLVM Peter Kostolányi 21. novembra 2017 LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov Pôvodne Low Level Virtual Machine

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

FM/AM Portable CD Player

FM/AM Portable CD Player 3-048-734-54 (1) FM/AM Portable CD Player Návod na obsluhu Kód oblasti Kód oblasti, v ktorej ste kúpili prehrávač diskov CD, je zobrazený v avej hornej časti nálepky s čiarovým kódom, ktorá je na obale.

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E 3-286-461-81(1) Digitálna videokamera Návod na používanie Pred použitím 8 Nahrávanie a prehrávanie 16 Použitie ponuky Menu 27 DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E Kopírovanie a upravovanie 43 Použitie počítača

Διαβάστε περισσότερα

LCD TX-32LE8P. Panasonic.

LCD TX-32LE8P. Panasonic. LCD. TX-32LE8P.. (EU/EEA), Panasonic. 2! 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 DVD DVD TV 12 Teletext 14 DVD 16. 18 (,,...) 22 24 26 27 28 (Q-Link / VIERA Link) 34,... 36 40 42 43,... 3 .).. (,. ( ).. ( )...,..,..,!

Διαβάστε περισσότερα

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D Fearless 5000 D Fearless 2200 D Fearless 4000 D Fearless 1000 D FEARLESS SÉRIA D Vlastnosti: do 2 ohmov Class-D, vysoko výkonný digitálny kanálový subwoofer, 5 kanálový

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Dahua DVR/NVR

Návod na použitie Dahua DVR/NVR Návod na použitie Dahua DVR/NVR Tento dokument je autorským dielom spoločnosti TSS Group a.s. a vzťahuje sa na neho ochrana podľa zákona 121/2000 Zb. (Autorský zákon) v platnom znení. Informácie obsiahnuté

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

Rádiomagnetofón s CD prehrávačom

Rádiomagnetofón s CD prehrávačom 4-127-406-42(1) Rádiomagnetofón s CD prehrávačom Návod na použitie CFD-RG880CP 2008 Sony Corporation VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU I. ÚVOD Toto zariadenie je stabilný a bezpečný prenosný multimeter s 3 ½ -miestnym displejom. Multimeter umožňuje merať jednosmerné (DC) a striedavé (AC) napätie,

Διαβάστε περισσότερα

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke LFH0865 LFH0884 LFH0898. SK Používateľská príručka

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke  LFH0865 LFH0884 LFH0898. SK Používateľská príručka Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke www.philips.com/welcome LFH0865 LFH0884 LFH0898 SK Používateľská príručka 3 Obsah 1 Dôležité upozornenie 4 1.1 Bezpečnosť 4 1.2 Likvidácia starého

Διαβάστε περισσότερα

LCD TX-32LX80F. Panasonic.

LCD TX-32LX80F. Panasonic. LCD. TX-32LX80F.. (EU/EEA), Panasonic. 2! 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 DVD DVD TV 12 Teletext 14 DVD 16. 18 (,,...) 22 24 26 27 PC 28 30 (Q-Link / VIERA Link) 36,... 38 42 44 45,... 3 .).. (,. ( ).. ( )...,..,..,!

Διαβάστε περισσότερα

Leica ICC50 HD Návod na používanie

Leica ICC50 HD Návod na používanie Leica ICC50 HD Návod na používanie Obsah Leica ICC50 HD Úvod 9 Všeobecne 10 Všeobecne (pokrač.) 11 Leica ICC50 HD: Prehľad 12 Vybalenie 14 Začíname! Príprava na používanie 16 Pripraviť sa! Pripojenie a

Διαβάστε περισσότερα

Užívateľská príručka k fotoaparátu

Užívateľská príručka k fotoaparátu Užívateľská príručka k fotoaparátu Pred prvým použitím si prečítajte túto príručku vrátane bezpečnostných pokynov. Prostredníctvom tejto príručky sa oboznámite so správnym používaním fotoaparátu. Príručku

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

LCD TX-26LX80P. Panasonic.

LCD TX-26LX80P. Panasonic. LCD. TX-26LX80P.. (EU/EEA), Panasonic. 2! 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 DVD DVD TV 12 Teletext 14 DVD 16. 18 (,,...) 22 24 26 27 PC 28 30 (Q-Link / VIERA Link) 36,... 38 42 44 45,... 3 .).. (,. ( ).. ( )...,..,..,!

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 4-109-733-41 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 4. CDX-GT434U CDX-GT430U 2008 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia

Διαβάστε περισσότερα

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170 Charakteristické vlastnosti Technické údaje Napäťové alebo prúdové napájanie snímačov alebo vodičové pripojenie snímačov Pripojenie až snímačov Nastavenie parametrov pomocou DIP prepínačov Prevedenie v

Διαβάστε περισσότερα

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov Návod na obsluhu MPO-02 je merací prístroj, ktorý slúži na meranie malých odporov a úbytku napätia na ochrannom obvode striedavým prúdom vyšším

Διαβάστε περισσότερα

LCD TX-26LE8F TX-26LE8FS. Panasonic.

LCD TX-26LE8F TX-26LE8FS. Panasonic. LCD. TX-26LE8F TX-26LE8FS.. (EU/EEA), Panasonic. 2! 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 DVD DVD TV 12 Teletext 14 DVD 16. 18 (,,...) 22 24 26 27 28 (Q-Link / VIERA Link) 34,... 36 40 42 43,... 3 .).. (,. ( ).. ( )...,..,..,!

Διαβάστε περισσότερα

AR 118 Návod na obsluhu

AR 118 Návod na obsluhu AM/FM RDS autorádio s CD/MP3/WMA/DVD prehrávačom AR 118 Návod na obsluhu Vážený zákazník, Ďakujeme, za prejavenú dôveru kúpou nášho výrobku. Prečítajte si prosím pozorne tento návod na použitie a uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 4-138-929-21 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (Demo) pozri na str. 7. MEX-BT5700U 2009 Sony Corporation 4-143-386-11(1) Mikrofón pre Bluetooth audio systém Návod

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon s modulačným riadením AME 435 QM

Servopohon s modulačným riadením AME 435 QM Servopohon s modulačným riadením AME 435 QM Popis funkcia úpravy prietoku ventilu; prietok sa dá striedavo upravovať z lineárneho na logaritmický alebo opačne zdokonalená konštrukcia umožňuje vypínanie

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8 Návod na použitie 1, Zobrazovacia jednotka display: Číslo Tlačítko na panely Popis tlačítka 1 Zelená kontrolka Kontrolka siete 2 Zapnuté/

Διαβάστε περισσότερα

Rozšírená dokumentácia pre používateľa

Rozšírená dokumentácia pre používateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte Philips M660 M665 Rozšírená dokumentácia pre používateľa Obsah 1 Dôležité bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 3-100-199-21 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 16. MEX-BT2500 2007 Sony Corporation Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte toto zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

Príručka užívateľa. Vždy pripravení pomôcť XL490 XL495. Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

Príručka užívateľa. Vždy pripravení pomôcť XL490 XL495. Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte Philips XL490 XL495 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité bezpečnostné pokyny 3 2 Váš

Διαβάστε περισσότερα

Rádiobudík FM/AM ICF-C218

Rádiobudík FM/AM ICF-C218 N Á V O D N A M O N T Á Ž A P O U Ž Í V A N I E : Obj. č.: 343533 www.conrad.sk DREAM MACHINE Rádiobudík FM/AM ICF-C218 Návod na používanie Objednávka číslo 343533 Dream Machine je obchodná značka Sony

Διαβάστε περισσότερα

SCD 6504MR SCD 6514MR

SCD 6504MR SCD 6514MR SCD 6504MR SCD 6514MR CAR PLAYER CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PREHRÁVAČOM CD/MP3/USB/SD AUTÓRÁDIÓ CD/MP3/USB/SD LEJÁTSZÓVAL RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD/MP3/USB/SD

Διαβάστε περισσότερα

1) Svetelné indikátory 2) IR prijímač 3) tlačidlo stlmiť 4) tlačidlo PTZ

1) Svetelné indikátory 2) IR prijímač 3) tlačidlo stlmiť 4) tlačidlo PTZ Predný panel 1) Svetelné indikátory 2) IR prijímač 3) tlačidlo stlmiť 4) tlačidlo PTZ 5) Prepínač viacnásobného zobrazenia 6) Smerové tlačidlá a enter 7) Tlačidlo nahrávania 8) Numerické tlačidlá 9) Tlačidlo

Διαβάστε περισσότερα