Ιοντική Ισορροπία. α β γ δ ε H 2 O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιοντική Ισορροπία. α β γ δ ε H 2 O"

Transcript

1 Ιοντική Ισορροπία 1) Ενα υδατικό διάλυμα είναι βασικό στους 25 C, όταν: α. [OH - ] > [H 3 O + ] β. [OH - ] < [H 3 O + ] γ. ph < 7 δ. poh > 7 2) Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα συμπληρωμένο κατάλληλα: α β γ δ ε Συζυγές οξύ HCΟΟH NH 4 + Συζυγής βάση ClO - H 2 O H 2 O 3) Υδατικό διάλυμα μεθανικού οξέος (HCOOH) αραιώνεται με νερό σε σταθερή θερμοκρασία. Πώς μεταβάλλεται ο βαθμός ιοντισμού του HCOOH με την αραίωση; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (θεωρείται ότι ισχύουν οι προσεγγιστικοί τύποι). 4) Βασικό είναι το υδατικό διάλυμα της ένωσης: α. KCl β. CH 3 COOK γ. NH 4 NO 3 δ. CH 3 C CH. 5) Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη ενώσεων όταν διαλυθεί σε νερό δίνει ρυθμιστικό διάλυμα. α. HCl - NaCl β. HCOOH - HCOONa γ. HCl - NH 4 Cl δ. NaOH - CH 3 COONa. 6) Αν δύο αραιά υδατικά διαλύματα Δ 1, Δ 2 ίδιας θερμοκρασίας περιέχουν αντίστοιχα CH 3 COOH και HCOOH ίδιας συγκέντρωσης. Το Δ 1 έχει τιμή ph=4 και το Δ 2 έχει τιμή ph=3. Τότε στην ίδια θερμοκρασία K b CH 3COO - > K b HCOO -. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 7) Η σταθερά ιοντισμού (γινόμενο ιόντων του νερού) Κ w μεταβάλλεται, αν α. στο νερό διαλυθεί οξύ. β. στο νερό διαλυθεί βάση. γ. στο νερό διαλυθεί άλας. δ. μεταβληθεί η θερμοκρασία του νερού. 8) Να γράψετε στο τετράδιό σας τα υδατικά διαλύματα της Στήλης Ι και δίπλα το αντίστοιχο ph τους από τη Στήλη ΙΙ. ylikonet.gr 19

2 Στήλη Ι (υδατικά διαλύματα 0,1Μ) θ=25 ο C α. HCl β. NaOH γ. NH 3 δ. NH 4 Cl ε. ΝaCl Στήλη ΙΙ (ph) α. Πώς ορίζεται και τι εκφράζει ο βαθμός ιοντισμού (α) ενός ηλεκτρολύτη; β. Από τι εξαρτάται ο βαθμός ιοντισμού (α) της ΝΗ 3 σε υδατικό διάλυμα; 9) Για κάθε μία από τις παρακάτω χημικές εξισώσεις και για την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος, να καθορίσετε ποια ουσία από τα αντιδρώντα συμπεριφέρεται ως οξύ και να γράψετε δίπλα της τη συζυγή βάση που προκύπτει. 1. ΝΗ Η 2 Ο ΝΗ 3 + Η 3 Ο + 2. ΗCl + Η 2 Ο Η 3 Ο + + Cl - 3. Η 3 Ο + + ΟΗ - Η 2 Ο + Η 2 Ο 10) Σε ένα βασικό (αλκαλικό) υδατικό διάλυμα στους 25 C ισχύει : α. [ΟΗ _ ] > 10-7 Μ β. [Η 3 Ο + ] > 10-7 Μ γ. [ΟΗ _ ] < [Η 3 Ο + ] δ. [ΟΗ _ ] = [Η 3 Ο + ]. 11) Κατά την προσθήκη νερού σε αραιό υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος σε σταθερή θερμοκρασία, η σταθερά ιοντισμού Κ a α. αυξάνεται. β. μειώνεται. γ. δε μεταβάλλεται. δ. εξαρτάται από την ποσότητα του νερού που προστίθεται. 12) Ποιο από τα παρακάτω διαλύματα οξέων που έχουν την ίδια συγκέντρωση και βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 ο C έχει τη μικρότερη τιμή ph; Δίνονται οι αντίστοιχες σταθερές ιοντισμού των οξέων. α. HCOOH με K a = β. CH 3 COOH με K a = γ. ClCH 2 COOH με K a = 1, δ. Cl 2 CHCOOH με K a = ) Το υδατικό διάλυμα που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή ph, είναι: α. NaF β. NH 4 Cl γ. HCOOH δ. KCl ylikonet.gr 20

3 14) Ποιο από τα παρακάτω οξέα ιοντίζεται πλήρως στο νερό; α. HClΟ 4 β. HF γ. H 2 S δ. HCN. 15) Μια ουσία Β δρα στο νερό ως ασθενής βάση κατά Brönsted-Lowry. Τότε η έκφραση της σταθεράς ιοντισμού K b είναι: + [ HB][ OH ] [ B ][ OH ] α. K b = β. K b = [ B ] [ BOH ] γ. [ HB][ OH ] K b = δ. [ B ] K b + [ HB ][ OH ] = [ B][ H 2 O] 16) Ρυθμιστικό διάλυμα μπορεί να προκύψει από τη διάλυση σε νερό, του ζεύγους των ενώσεων α. CH 3 COOH και HCl. β. NaOH και NaCl. γ. CH 3 COOH και CH 3 COONa. δ. HCl και NH 4 Cl. 17) Σε υδατικό διάλυμα του ασθενούς οξέος HF προστίθεται στερεό ΝaF, χωρίς μεταβολή του όγκου και της θερμοκρασίας του διαλύματος. α. Ο βαθμός ιοντισμού του ΗF στο νέο διάλυμα αυξάνεται, μειώνεται ή παραμένει σταθερός; β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 18) Σε υδατικό διάλυμα του ασθενούς οξέος HF προστίθεται στερεό ΝaF, χωρίς μεταβολή του όγκου και της θερμοκρασίας του διαλύματος. α. Ο βαθμός ιοντισμού του ΗF στο νέο διάλυμα αυξάνεται, μειώνεται ή παραμένει σταθερός; β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 19) Με προσθήκη νερού δεν μεταβάλλεται το ph υδατικού διαλύματος: α. CH 3 COOH β. NH 4 Cl γ. NaCl δ. CH 3 COONa 20) Δίνονται οι σταθερές ιοντισμού: Κ a (CH 3 COOH) = 10-5, K b (NH3 ) =10-5 και Κ w =10 14 α. Να προβλέψετε προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η ισορροπία: CH 3 COOH (aq) +NH 3(aq) 9 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. CH 3 COO (aq)+νη 4 + (aq) β. Να προβλέψετε αν υδατικό διάλυμα του άλατος CH 3 COONH 4 είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο, γράφοντας τις αντιδράσεις των ιόντων του άλατος με το νερό. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 21) Ποιο από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα στους 25 ο C έχει τη μεγαλύτερη τιμή ph; α. ΝΗ 3 0,1 M β. Ca(OH) 2 0,1 M γ. ΝαΟΗ 0,1 Μ δ. ΝαCN 0,1 Μ ylikonet.gr 21

4 22) Να αντιστοιχίσετε καθένα από τα υδατικά διαλύματα της Στήλης Ι με την τιμή ph της Στήλης ΙΙ γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθμό της Στήλης Ι και δίπλα το αντίστοιχο γράμμα της Στήλης ΙΙ. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ (υδατικά διαλύματα 0,1 Μ θ=25 C) (ph) 1. HNO 3 α CH 3 COOH β NaCl γ CH 3 COONa δ NaOH ε. 9 23) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει όταν υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη αραιώνεται με νερό, σε σταθερή θερμοκρασία; α. το ph του διαλύματος πάντοτε μειώνεται β. η συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη στο διάλυμα αυξάνεται γ. η σταθερά ιοντισμού του ηλεκτρολύτη μειώνεται δ. ο βαθμός ιοντισμού του ηλεκτρολύτη αυξάνεται. 24) Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέος-βάσης; α. ΗCl - Cl -, β. Νa + - NaOH γ. H 3 O + - OH - δ. CH 3 COOH - H 2 O 25) Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη ενώσεων, όταν διαλυθεί σε νερό, σε κατάλληλες συγκεντρώσεις, δίνει ρυθμιστικό διάλυμα; 1. CH 3 COOH - CH 3 COONa 2. NaCl - HCl 3. NaOH - NH 3 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 26) Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιμή : α. μόνο στο καθαρό νερό β. σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυμα γ. μόνο σε υδατικά διαλύματα βάσεων δ. μόνο σε υδατικά διαλύματα οξέων. στ. 14 ζ ) Να αιτιολογήσετε, με βάση το -Ι επαγωγικό φαινόμενο, ποιο από τα δυο οξέα είναι το ισχυρότερο στην ίδια θερμοκρασία. ylikonet.gr 22

5 HF 10-3 CH 3 COO HCN ClO Υλικό Φυσικής-Χημείας 28) Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις, συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις: α. Η διαδικασία σχηματισμού ιόντων κατά τη διάλυση μοριακών ενώσεων στο Η 2 Ο, ονομάζεται β. Ουσίες, όπως το Η 2 Ο, που μπορούν να δρουν είτε ως οξέα είτε ως βάσεις, ονομάζονται ) Αν σε υδατικό διάλυμα NH 3 προσθέσουμε μικρή ποσότητα NaOH (υπό σταθερή θερμοκρασίο βαθμός ιοντισμού της NH 3 ελαττώνεται. 30) Ένα υδατικό διάλυμα HCl με pη = 3 αραιώνεται με νερό. Το νέο διάλυμα μπορεί να έχει α. pη = 2. β. pη = 3. γ. pη = 4. δ. pη = ) Δίδεται ο πίνακας: Οξέα K a Συζυγείς βάσεις K b i) Να μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον παραπάνω πίνακα συμπληρώνοντας τα κενά κατάλληλα. Δίδεται: K w = 10-14, θ = 25 C. ii) Να κατατάξετε τις συζυγείς βάσεις κατά σειρά αυξανόμενης ισχύος. Δίνεται η χημική εξίσωση: ΝΗ 3 + Η 2 Ο 9 NH ΟΗ - 32) Σύμφωνα με τη θεωρία των Bronsted - Lowry η αμμωνία (ΝΗ 3 ) στην αντίδραση που περιγράφεται από την παραπάνω χημική εξίσωση συμπεριφέρεται ως: α. οξύ β. αμφιπρωτική ουσία γ. βάση δ. δέκτης ζεύγους ηλεκτρονίων. 33) Με δεδομένο ότι η προσθήκη στερεού ή αερίου δεν μεταβάλλει τον όγκο του διαλύματος, ο βαθμός ιοντισμού του ασθενούς οξέος HF σε σταθερή θερμοκρασία αυξάνεται με προσθήκη: α. αερίου HC1 β. στερεού NaCl γ. νερού δ. στερεού NaF. 34) Σωστού - λάθους α. Σε υδατικό διάλυμα πρωτολυτικού δείκτη ΗΔ, επικρατεί το χρώμα του ΗΔ όταν ισχύει ph < pk a ΗΔ 1. β. Το ιόν CH 3 O στο νερό συμπεριφέρεται ως βάση κατά Brönsted-Lowry. γ. Με προσθήκη NaOH σε διάλυμα CH 3 COONa προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα. δ. Υδατικό διάλυμα HCΙ συγκέντρωσης 10 8 Μ στους 25 C έχει ph=8. ylikonet.gr 23

6 ε. Κατά την προσθήκη ενός δείκτη ΗΔ (ασθενές οξύ) σε ένα άχρωμο υδατικό διάλυμα, το χρώμα που παίρνει τελικά το διάλυμα εξαρτάται μόνο από τη σταθερά ιοντισμού του δείκτη (Κ Α ΗΔ) στ. Κατά τη διάρκεια μιας ογκομέτρησης με οξέα ή βάσεις (οξυμετρία ή αλκαλιμετρία) το ph του ογκομετρούμενου διαλύματος παραμένει σταθερό. 35) Δύο αραιά υδατικά διαλύματα Δ 1 και Δ 2 βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία. Το Δ 1 περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ με συγκέντρωση c 1 Μ. Το Δ 2 περιέχει το ασθενές οξύ ΗΒ με συγκέντρωση c 2 M, όπου c 2 < c 1. Τα δύο οξέα έχουν τον ίδιο βαθμό ιοντισμού στα παραπάνω διαλύματα. Οι σταθερές ιοντισμού των οξέων ΗΑ και ΗΒ είναι Κ a1 και Κ a2 αντίστοιχα. α. Να βρείτε τη σχέση που συνδέει τις σταθερές ιοντισμού Κ a1 και Κ a2 β. Ποιο από τα δύο οξέα ΗΑ και ΗΒ είναι ισχυρότερο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 36) Σε αραιό υδατικό διάλυμα ΝΗ 3 όγκου V 1 με βαθμό ιοντισμού α 1 (α 1 <0,1) προσθέτουμε νερό σε σταθερή θερμοκρασία, μέχρι ο τελικός όγκος του διαλύματος να γίνει 4V 1. Ο βαθμός ιοντισμού α 2 της ΝΗ 3 στο αραιωμένο διάλυμα είναι: α. α 2 = 2α 1 β. α 2 = 4α 1 γ. α 2 =α 1 δ. α 2 = ½ α 1 37) Διαθέτουμε τα υδατικά διαλύματα Δ 1, Δ 2 και Δ 3 τα οποία περιέχουν HC1, CH 3 COONa και NH 4 C1 αντίστοιχα. Τα διαλύματα αυτά βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 C και έχουν την ίδια συγκέντρωση c. i) Να κατατάξετε τα παραπάνω διαλύματα κατά σειρά αυξανόμενης τιμής pη. ii) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 38) Σωστού - λάθους i) Αν αντιδράσει διάλυμα οξικού οξέος (CH 3 COOH) Ο,1Μ με περίσσεια διαλύματος υδροξειδίου του καλίου (ΚΟΗ) 0,1Μ, το διάλυμα που σχηματίζεται είναι ρυθμιστικό. ii) Με την προσθήκη στερεού NH 4 C1 σε υδατικό διάλυμα ΝΗ 3, με σταθερή θερμοκρασία και χωρίς μεταβολή όγκου, η τιμή του pη του διαλύματος αυξάνεται. 39) Δίνεται η χημική εξίσωση: CH 3 COOH + ΟΗ - 9 H 2 O + CH 3 COO -. Σύμφωνα με τη θεωρία των Brönsted Lowry: α. το CH 3 COOH και το H 2 O αποτελούν συζυγές ζεύγος οξέος βάσης. β. το ΟΗ - και το CH 3 COO - είναι οξέα. γ. το CH 3 COOH και το ΟΗ - είναι βάσεις. δ. το H 2 O και το ΟΗ - αποτελούν συζυγές ζεύγος οξέος-βάσης. 40) Ποιο από τα παρακάτω οξέα είναι ασθενής ηλεκτρολύτης στο νερό; α. HF β. HCl γ. HΒr δ. HI. 41) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Το διάλυμα που περιέχει CH 3 COONa και NaOH είναι ρυθμιστικό. β. Η φαινόλη (C 6 H 5 OH) αντιδρά με NaOH και με Na. ylikonet.gr 24

7 γ. Τα ρυθμιστικά διαλύματα διατηρούν το ph τους πρακτικά σταθερό, όταν προστίθενται σε αυτά μικρές αλλά υπολογίσιμες ποσότητες ισχυρών οξέων ή βάσεων. 42) Σωστού - λάθους i) Σύμφωνα με τη θεωρία Brönsted Lowry σε υδατικό διάλυμα δρα ως οξύ το ιόν: -2 + α. SO 4 β. NH 4 γ. Νa + δ. ΗCOO - ii) Σε θερμοκρασία 25 C, τα υδατικά διαλύματα του ΝΗ 4 Cl έχουν ph μικρότερο από τα υδατικά διαλύματα του ΝaCl. iii) Επειδή η αντίδραση ιοντισμού είναι ενδόθερμη, η τιμή της σταθεράς ιοντισμού Ka ενός ασθενούς οξέος μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. iv) Όσο και αν αραιωθεί ένα ρυθμιστικό διάλυμα, το ph του παραμένει σταθερό. v) Όσο και αν αραιωθεί ένα ρυθμιστικό διάλυμα, το ph του παραμένει σταθερό. v) Το ΗCΟ - 3 συμπεριφέρεται ως αμφολύτης. 43) Διάλυμα CH 3 COOH ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα NaOH. α. Στο ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης το διάλυμα είναι όξινο, ουδέτερο ή βασικό; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. β. Ποιος από τους πρωτολυτικούς δείκτες, ερυθρό του αιθυλίου (pka = 5,5) και φαινολοφθαλεΐνη (pka= 9), είναι κατάλληλος για τον καθορισμό του τελικού σημείου της ογκομέτρησης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 44) Να αντιστοιχίσετε το καθένα από τα υδατικά διαλύματα της Στήλης Ι, με τη σωστή τιμή ph της Στήλης ΙΙ, γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθμό της Στήλης Ι και δίπλα το αντίστοιχο γράμμα της Στήλης ΙΙ. Στήλη Ι (υδατικά διαλύματα 0,1Μ, θ=25 0 C) 1. ΗΝΟ 3 2. ΚΟΗ 3. ΚCl 4. NH 4 Cl 5. HCOONa Στήλη ΙΙ (ph) α. 9 β. 7 γ. 13 δ. 5 ε. 1 45) Σωστού - λάθους i) Επειδή το ΗΝΟ 2 είναι ισχυρότερο οξύ από το HCN, το CN είναι ισχυρότερη βάση από το ΝΟ - 2 ii) Ιοντισμός μιας ομοιοπολικής ένωσης είναι η αντίδραση των μορίων αυτής με τα μόρια του διαλύτη προς σχηματισμό ιόντων. iii) Η σταθερά ιοντισμού Κα ενός ασθενούς οξέος ΗΑ, στα υδατικά του διαλύματα, αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. iv) Διάλυμα που περιέχει σε ίσες συγκεντρώσεις HCl και ΚCl είναι ρυθμιστικό. ylikonet.gr 25

8 v) Ισοδύναμο σημείο είναι το σημείο της ογκομέτρησης όπου έχει αντιδράσει πλήρως η ουσία (στοιχειομετρικά) με ορισμένη ποσότητα του πρότυπου διαλύματος. 46) Υδατικό διάλυμα ΝΗ 3 αραιώνεται με προσθήκη Η 2 Ο, χωρίς μεταβολή της θερμοκρασίας και εντός ορίων που επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. α. Ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ 3 στο νέο διάλυμα αυξάνεται, μειώνεται ή παραμένει σταθερός; β. Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 47) Υδατικό διάλυμα NaOH με ph=11 αραιώνεται με νερό σε σταθερή θερμοκρασία 25 ο C. To ph του νέου διαλύματος μπορεί να είναι ίσο με: α. 12. β. 11. γ. 10. δ ) Ποιο από τα παρακάτω συζυγή ζεύγη οξέος βάσης κατά Brönsted Lowry μπορεί να αποτελέσει ρυθμιστικό διάλυμα στο νερό; α. HCl / Cl - β. HNO 3 / NO 3 -. γ. HClO 4 / ClΟ 4 -. δ. HF / F - 49) Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέος βάσης, κατά Brönsted Lowry; α. HCN/CN. β. H 3 O + /OH. γ. H 2 CO 3 /. CΟ 3-2. δ. ΝΗ 4 + / ΝΗ ) Η σταθερά ιοντισμού Κa του ασθενούς οξέος ΗF σε αραιό υδατικό διάλυμα αυξάνει με α. αύξηση της θερμοκρασίας. β. μείωση της θερμοκρασίας. γ. προσθήκη ΝaF. δ. προσθήκη HCl. 51) Κατά την ογκομέτρηση υδατικού διαλύματος CH 3 COOH με πρότυπο διάλυμα NaOH, στους 25 C, το ph του διαλύματος στο ισοδύναμο σημείο είναι α. μεγαλύτερο του 7. β. ίσο με 7. γ. μικρότερο του 7. δ. ίσο με 0. 52) Δίνονται τρία υδατικά διαλύματα ασθενούς οξέος ΗΑ: 1 συγκέντρωσης c 1 και θερμοκρασίας 25 ο C, 2 συγκέντρωσης c 2 ( c 2 > c 1 ) και θερμοκρασίας 25 ο C και 3 συγκέντρωσης c 3 = c 1 και θερμοκρασίας 45 ο C. Ο βαθμός ιοντισμού του οξέος ΗΑ στα παραπάνω διαλύματα είναι αντίστοιχα α 1, α 2 και α 3 όπου σε κάθε περίπτωση ο βαθμός ιοντισμού είναι μικρότερος από 0,1. i) Σε ποιο από τα παραπάνω διαλύματα η σταθερά ιοντισμού Κ a του οξέος ΗΑ έχει τη μεγαλύτερη τιμή; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ii) Για τους βαθμούς ιοντισμού ισχύει: α) α 1 < α 2 < α 3. β) α 1 < α 3 < α 2. γ) α 2 < α 1 < α 3. δ) α 3 < α 2 < α 1. Να επιλέξετε τη σωστή από τις παραπάνω σχέσεις. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 53) Σε διάλυμα ΚOH με ph=12 προστίθεται νερό. Το ph του αραιωμένου διαλύματος που προκύπτει είναι δυνατόν να ισούται με i) 6. ii) 2. iii) 10. iv) 3. ylikonet.gr 26

9 54) Για καθεμιά από τις παρακάτω χημικές εξισώσεις και για την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος, να καθορίσετε ποιο από τα αντιδρώντα μόρια συμπεριφέρεται ως οξύ κατά Brönsted και Lowry. Να γράψετε δίπλα σε κάθε οξύ τη συζυγή του βάση. i) ΝΗ Η 2 Ο! ΝΗ 3 + Η 3 Ο + ii) CH 3 CΟΟ - + Η 2 Ο! CH 3 CΟΟΗ + ΟΗ -. iii) ΗCl + H 2 O! H 3 O + + Cl -. 55) Το ph διαλύματος HCOOH 0,1 Μ αυξάνεται, όταν προστεθεί διάλυμα: i) ΚΟΗ 0,2 Μ. ii) ΗCl 0,2 Μ. iii) CH 3 COOH 0,2 Μ. iv) NaCl 0,2 Μ. 56) Ποιο από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα είναι ρυθμιστικό; i) HNO 3 0, 2 M KNO 3 0,2 M. ii) NH 3 0,1 M NH 4 Cl 0,1 M. iii) CH 3 COOH 0,2 M HCOOH 0,1 M. iv) NaOH 0,1 M NH 3 0,1 M. 57) α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα συμπληρωμένο κατάλληλα: Συζυγές οξύ Η 2 SO 4 H 3 O + HCN HCO 3 Συζυγής βάση β. Ποιες από τις παραπάνω συζυγείς βάσεις μπορούν να δράσουν και ως οξέα σε κατάλληλο περιβάλλον; γ. Η ισχύς των παραπάνω οξέων ελαττώνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Να γράψετε τις συζυγείς βάσεις τους με σειρά αυξανόμενης ισχύος. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 58) Δίνονται τρία υδατικά διαλύματα ασθενούς οξέος ΗΑ: 1 συγκέντρωσης c 1 και θερμοκρασίας 25 ο C, 2 συγκέντρωσης c 2 ( c 2 > c 1 ) και θερμοκρασίας 25 ο C και 3 συγκέντρωσης c 3 = c 1 και θερμοκρασίας 45 ο C. Ο βαθμός ιοντισμού του οξέος ΗΑ στα παραπάνω διαλύματα είναι αντίστοιχα α 1, α 2 και α 3 όπου σε κάθε περίπτωση ο βαθμός ιοντισμού είναι μικρότερος από 0,1. i) Σε ποιο από τα παραπάνω διαλύματα η σταθερά ιοντισμού Κ a του οξέος ΗΑ έχει τη μεγαλύτερη τιμή; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ii) Για τους βαθμούς ιοντισμού ισχύει: 1) α 1 < α 2 < α 3. 2) α 1 < α 3 < α 2. 3) α 2 < α 1 < α 3. 4) α 3 < α 2 < α 1. Να επιλέξετε τη σωστή από τις παραπάνω σχέσεις. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 59) Το συζυγές οξύ της βάσης ΗCO 3 - είναι α. CO 3-2 β. HCO 2 - γ. H 2 CO 3. δ. CO 2. ylikonet.gr 27

10 60) Σε διάλυμα ΝΗ 3 η προσθήκη στερεού ΝΗ 4 Cl, χωρίς μεταβολή όγκου και θερμοκρασίας, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συγκέντρωσης των ιόντων OH - του διαλύματος (μονάδα 1). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 61) Το ph διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ 0,01 Μ είναι: i) 2. ii) μεγαλύτερο του 2. iii) μικρότερο του 2. iv) 0. 62) Διαθέτουμε τέσσερα (4) υδατικά διαλύματα 1, 2, 3 και 4 ίσης συγκέντρωσης, που περιέχουν ΝΗ 3, ΝaΟΗ, ΗCl και ΝΗ 4 Cl αντίστοιχα. Να προτείνετε τρεις τρόπους παρασκευής ρυθμιστικού διαλύματος ΝΗ 3 / ΝΗ 4 Cl αναμειγνύοντας ποσότητες από τα παραπάνω διαλύματα, επιλέγοντας δύο κάθε φορά. Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας. 63) Το ph ενός υδατικού διαλύματος ΝΗ 3 0,1Μ παραμένει σταθερό, όταν προσθέσουμε α. νερό. β. υδατικό διάλυμα ΝΗ 3 0,1Μ. γ. υδατικό διάλυμα ΝΗ 3 0,01Μ. δ. υδατικό διάλυμα ΗΝΟ 3 0,1Μ. 64) Ένα υδατικό διάλυμα έχει ph = 5 στους 25 C. Το διάλυμα αυτό μπορεί να περιέχει α. ΝΗ 3. β. HCOOH. γ. HCOONa. δ. KCl. 65) Όταν μικρή ποσότητα ισχυρού οξέος (π.χ. ΗCl) προστεθεί σε υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος HA, σε σταθερή θερμοκρασία και χωρίς μεταβολή του όγκου του, ο βαθμός ιοντισμού α του ασθενούς οξέος α. αυξάνεται. β. μειώνεται. γ. παραμένει σταθερός. δ. τείνει στη μονάδα. 66) Δίνεται η ισορροπία: CH 3 COOH + CN - 7 CH 3 CΟΟ - + ΗCΝ. α. Ποια από τα μόρια και ιόντα που συμμετέχουν στην ισορροπία αυτή συμπεριφέρονται ως οξέα και ποια ως βάσεις κατά Brönsted-Lowry. β. Να προβλέψετε προς ποια κατεύθυνση ευνοείται η παραπάνω ισορροπία, αν η σταθερά ιοντισμού του CH 3 COOH είναι 10-5 και η σταθερά ιοντισμού του HCN είναι Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Οι σταθερές ιοντισμού αναφέρονται στην ίδια θερμοκρασία και σε υδατικά διαλύματα. 67) Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέος βάσης κατά Brönsted - Lowry; α. Η 3 Ο + OH. β. H 2 S S 2. γ. HS S 2. δ. HCl H 3 O +. 68) Διάλυμα HCl και διάλυμα CH 3 COOH έχουν το ίδιο ph. Ίσοι όγκοι των δύο αυτών διαλυμάτων εξουδετερώνονται πλήρως με το ίδιο διάλυμα NaOH. Σε ποια από τις δύο εξουδετερώσεις καταναλώθηκε μεγαλύτερη ποσότητα διαλύματος NaOH; (μονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 69) Ποιο από τα παρακάτω μόρια ή ιόντα μπορεί να δράσει ως αμφιπρωτική ουσία σύμφωνα με τη θεωρία των Brönsted-Lowry; + α. H 2 O β. ΝΗ 4 γ. F - - δ. NO 3 70) Κατά την αραίωση με νερό υδατικού διαλύματος CH 3 COOH σε σταθερή θερμοκρασία, ποιο από ylikonet.gr 28

11 τα παρακάτω μεγέθη μειώνεται; α. Το ph του διαλύματος. β. Ο βαθμός ιοντισμού α του CH 3 COOH. γ. H συγκέντρωση των H 3 O +. δ. Η σταθερά Κa του οξέος. 71) Σε υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ προσθέτουμε αέριο ΗCl, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος και η θερμοκρασία του διαλύματος. Ποιο από τα παρακάτω μεγέθη αυξάνεται; α. PΗ β. Ka ΗΑ γ. α ΗΑ δ. [Η 3 Ο + ] 72) Κατά την ογκομέτρηση διαλύματος ΗCl με πρότυπο διάλυμα ΝaΟΗ στο ισοδύναμο σημείο το διάλυμα έχει α. ph=13 β. ph= 6 γ. ph= 7 δ. ph= 2 73) Σωστού λάθους i) Σύμφωνα με τη θεωρία Βrönsted-Lowry, βάση είναι κάθε ουσία που μπορεί να προσλάβει ζεύγος ηλεκτρονίων. ii) Αν προστεθεί 1 mol CH 3 COOH και 1 mol ΝaOH σε νερό, προκύπτει διάλυμα με ph=7 στους 25 C. iii) Το υδατικό διάλυμα που περιέχει ΗF 0,1M και NaF 0,1Μ είναι ρυθμιστικό διάλυμα. iv) Αν η σταθερά ιοντισμού Κ b1 ασθενούς βάσης Β 1 είναι μικρότερη από την Κ b2 ασθενούς βάσης Β 2 σε θερμοκρασία θ = 25 C, τότε η βάση Β 1 είναι ισχυρότερη από τη Β 2. v) Ο όξινος ή ο βασικός χαρακτήρας μιας χημικής ουσίας κατά Brönsted Lowry εξαρτάται από την αντίδραση στην οποία αυτή συμμετέχει. 74) Σε υδατικό διάλυμα μονοπρωτικού οξέος ΗΑ με ph=2 προσθέτουμε μικρή ποσότητα άλατος ΝaA χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος και του ph. Το οξύ ΗΑ είναι ισχυρό ή ασθενές; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 75) Στις παρακάτω αντιδράσεις ΗSO H 2 O 7SO H 3 O + H 2 SO 3 + H 2 O 7 H 3 O + + HSO 3 - το ανιόν HSO 3 - συμπεριφέρεται ως: α. οξύ. β. αμφιπρωτική ουσία. γ. βάση. δ. πρωτονιοδότης. 76) Υδατικό διάλυμα ΝΗ 3 όγκου V (διάλυμα Δ 1 ) αραιώνεται με νερό και προκύπτει διάλυμα όγκου 2V (διάλυμα Δ 2 ). α. Να χαρακτηρίσετε την παρακάτω πρόταση ως σωστή ή λανθασμένη: Η συγκέντρωση των ιόντων ΟΗ στο διάλυμα Δ 2 είναι διπλάσια από τη συγκέντρωση των ιόντων ΟΗ στο διάλυμα Δ 1. (μονάδα 1). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4). Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή και ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις. ylikonet.gr 29

12 β. Στο διάλυμα Δ 1 προστίθεται μικρή ποσότητα στερεού υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) χωρίς μεταβολή όγκου και προκύπτει διάλυμα Δ 3. Να χαρακτηρίσετε την παρακάτω πρόταση ως σωστή ή λανθασμένη: Η συγκέντρωση των ιόντων ΝΗ 4 + στο διάλυμα Δ 3 είναι μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση των ιόντων ΝΗ 4 + στο διάλυμα Δ 1. (μονάδα 1). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή. 77) Ποιο από τα παρακάτω επηρεάζει την τιμή της σταθεράς ιοντισμού Κa του CH3COOH σε αραιά υδατικά διαλύματα; α. η συγκέντρωση του CH3COOH. β. η θερμοκρασία του διαλύματος. γ. ο βαθμός ιοντισμού του CH3COOH. δ. η επίδραση κοινού ιόντος. 78) Ποιο από τα παρακάτω μόρια ή ιόντα συμπεριφέρεται σε υδατικό διάλυμα ως διπρωτικό οξύ κατά Brönsted-Lowry; α. HSO 4 β. HCOOH γ. CH 3 OH δ. H 2 S 79) Συζυγές ζεύγος οξέος βάσης κατά Brönsted Lowry είναι α. H 3 O + / OH. β. H 2 SO 4 / SO 4-2. γ. H 2 S/HS. δ. NH 4 + /NH ) Να αντιστοιχίσετε το καθένα από τα υδατικά διαλύματα της Στήλης Ι με τη σωστή τιμή ph της Στήλης ΙΙ, γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθμό της Στήλης Ι και δίπλα το αντίστοιχο γράμμα της Στήλης ΙΙ. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ (υδατικά διαλύματα ίδιας συγκέντρωσης και θ = 25 C) (ph) 1. KOH α. 3,5 2. KCl β ΗΝΟ 3 γ CH 3 COOH δ. 2 81) Ένας πρωτολυτικός δείκτης εμφανίζει κίτρινο και μπλε χρώμα σε δύο υδατικά διαλύματα, που έχουν ph = 4 και ph = 10 αντίστοιχα. Σε υδατικό διάλυμα με ph = 3 ο δείκτης αυτός αποκτά χρώμα: α. μπλε. β. κίτρινο. ylikonet.gr 30

13 γ. ενδιάμεσο (πράσινο). δ. δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη. 82) Δίνονται τα παρακάτω υδατικά διαλύματα: Διάλυμα Δ 1 ασθενούς οξέος ΗΑ, συγκέντρωσης c και όγκου V. Διάλυμα Δ 2 άλατος ΝaA, συγκέντρωσης c και όγκου V. Αναμειγνύουμε τα διαλύματα Δ 1 και Δ 2 και προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα Δ 3. α. Στο διάλυμα Δ 3 προστίθεται 1. μικρή ποσότητα αερίου HCl. 2. μικρή ποσότητα στερεού ΝaOH. Να γραφούν οι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται σε καθεμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις. β. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή ή λανθασμένη την παρακάτω πρόταση: Όταν το διάλυμα Δ 3 αραιώνεται σε διπλάσιο όγκο, το ph του αυξάνεται. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 83) Yδατικό διάλυμα ΝaOH όγκου V 1 με ph = 12 αραιώνεται με νερό ίδιας θερμοκρασίας μέχρι όγκου V 2 = 10 V 1. Το διάλυμα που προκύπτει έχει ph: α. 10 β. 11 γ. 13 δ ) Δίνεται αραιό υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ, θερμοκρασίας 25 ο C. Να προβλέψετε αν ο βαθμός ιοντισμού του οξέος ΗΑ αυξάνεται, μειώνεται ή παραμένει σταθερός όταν: i. Eλαττωθεί η θερμοκρασία του διαλύματος χωρίς μεταβολή του όγκου του. ii. Προστεθεί ίσος όγκος διαλύματος NaCl θερμοκρασίας 25 ο C. iii. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 85) Από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα είναι ρυθμιστικό διάλυμα το: α. Η 2 SO 4 (0,1Μ) Na 2 SO 4 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4 Cl (0,1M) γ. HCOOH(0,1M) HCOONa(0,1M) δ. NaOH (0,1M) CH 3 COONa(0,1M) 86) Δίνεται ο πίνακας: K a Οξύ Συζυγής βάση Κ b HSO 4 SO CH 3 COOH CH 3 COO i) Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα συμπληρώνοντας κατάλληλα τις τιμές Κb των συζυγών βάσεων. Δίνεται ότι η θερμοκρασία είναι 25 C, όπου Κw=10-14 ii) Με βάση τον πίνακα να προβλέψετε προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η παρακάτω ισορροπία: ylikonet.gr 31

14 CH 3 COOH+ SO Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 2 4 CH 3 COO + HSO 4 87) Σωστού- λάθους i) Ο προσδιορισμός του τελικού σημείου της ογκομέτρησης υδατικού διαλύματος CH 3 COOH με υδατικό διάλυμα ΝaOH γίνεται με δείκτη που έχει pka=5. ii) Η τιμή της σταθεράς ιοντισμού του νερού Κw αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. iii) Με την αύξηση της θερμοκρασίας η τιμή της σταθεράς ιοντισμού του νερού K w αυξάνεται. iv) Το ph του καθαρού νερού στους 80 C είναι μικρότερο του 7. v) Τα s τροχιακά έχουν σφαιρική συμμετρία. vi) Για την ογκομέτρηση ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση, κατάλληλος δείκτης είναι αυτός με pka=2. 88) Σωστού- λάθους i) Tο ph υδατικού διαλύματος H 2 SO 4 0,1M είναι 1. ii) Ο βαθμός ιοντισμού (α) ενός ασθενούς ηλεκτρολύτη σε υδατικό του διάλυμα μειώνεται με την αραίωση του διαλύματος, εφόσον η θερμοκρασία παραμένει σταθερή. iii) Κατά την ογκομέτρηση υδατικού διαλύματος ΝΗ 3 άγνωστης συγκέντρωσης με πρότυπο διάλυμα ΗCl, το ph στο ισοδύναμο σημείο και σε θερμοκρασία 25 ο C είναι ίσο με 7. iv) Η σταθερά ιοντισμού του νερού, Kw, αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. 89) Το πιθανό ph διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ 10-3 Μ στους 25 o C είναι α. 11 β. 3 γ. 5 δ. 0 90) Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα ΝΗ 4 Cl. α. Το διάλυμα αυτό είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. β. Στο διάλυμα αυτό προσθέτουμε στερεό NaCl, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος και της θερμοκρασίας. Το ph του διαλύματος θα αυξηθεί, θα μειωθεί ή θα παραμείνει σταθερό; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 91) Σε όξινο υδατικό διάλυμα και σε θερμοκρασία 25 ο C ισχύει ότι: α. [Η 3 O + ] = 10 7 Μ β. [Η 3 O + ] < 7 γ. [Η 3 O + ] > 10 7 Μ δ. [Η 3 O + ] + [ΟΗ - ] = ) Σε ένα διάλυμα ΝΗ 3 προσθέτουμε ποσότητα ΝΗ 4 Cl χωρίς μεταβολή του όγκου και της θερμοκρασίας, οπότε: α. το ph αυξάνεται β. ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ 3 (α) μειώνεται γ. η σταθερά ιοντισμού της ΝΗ 3 (K b ) μειώνεται δ. ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ 3 (α) αυξάνεται 93) Δίνεται η χημική εξίσωση HS - +H 2 O S 2- + H 3 O + Σύμφωνα με τη θεωρία Brönsted Lowry συζυγές ζεύγος οξέος βάσης είναι το ζεύγος ylikonet.gr 32

15 94) Σε υδατικό διάλυμα NaCl και σε θερμοκρασία 25 ο C ισχύει α. ph = 0. β. ph = 14. γ. [H 3 O + ] = [OH - ]. δ. [H 3 O + ] > [OH - ]. 95) Το συζυγές οξύ του NH 2 - είναι: α. ΝΗ 3 β. NH 4 + γ. ΝΗ 2 ΟΗ δ. NO 2-96) Ποια από τις επόμενες ουσίες, όταν διαλυθεί στο νερό, δεν αλλάζει το ph του; α. CH 3 COOK β. NaF γ. NH 4 Cl δ. Ca(NO 3 ) 2 97) Να αντιστοιχίσετε σε κάθε ένα από τα οξέα (Στήλη Ι) τη συζυγή του βάση (Στήλη ΙΙ) κατά Brönsted-Lowry, γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθμό της Στήλης Ι και δίπλα το αντίστοιχο γράμμα της Στήλης ΙΙ (ένα δεδομένο της Στήλης ΙΙ περισσεύει). 1. H 2 CO 3 2. ΝΗ 3-3. ΗCΟ NH 4 Στήλη Ι (οξέα) Στήλη ΙΙ (βάσεις) - α. ΝH 2 2 β. CO 3 γ. HCOO - δ. ΗCΟ 3 ε. ΝΗ 3 98) Δίνεται υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος HA (Διάλυμα Δ). Ο βαθμός ιοντισμού του οξέος θα αυξηθεί, θα ελαττωθεί ή θα παραμείνει σταθερός αν α. στο διάλυμα Δ προστεθεί νερό; (μονάδα 1) ylikonet.gr 33

16 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3) β. στο διάλυμα Δ προστεθεί ποσότητα στερεού άλατος NaA χωρίς μεταβολή όγκου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή και στις δύο περιπτώσεις. 99) Από τα παρακάτω ανιόντα, ισχυρότερη βάση κατά Brönsted-Lowry είναι: α. HCOO β. NO 3 γ. Cl δ. ClO 4 100) Από τα παρακάτω διαλύματα, μεγαλύτερη ρυθμιστική ικανότητα έχει: α. CH 3 COOH 0,1M CH 3 COONa 0,1M β. CH 3 COOH 0,01M CH 3 COONa 0,01M γ. CH 3 COOH 0,5M CH 3 COONa 0,5M δ. CH 3 COOH 1,0M CH 3 COONa 1,0M 101) Σωστού - λάθους i) Το ph υδατικού διαλύματος NaOH συγκέντρωσης 10-8 Μ είναι 6. ii) Η αντίδραση: HNO 3 + F NO 3 + HF, είναι μετατοπισμένη προς τα δεξιά. iii) Κατά την αραίωση ρυθμιστικού διαλύματος σε σχετικά μικρά όρια, το ph του διατηρείται πρακτικά σταθερό. iv) To ph στο ισοδύναμο σημείο, κατά την ογκομέτρηση διαλύματος NH 3 με πρότυπο διάλυμα HCl, είναι μικρότερο του 7. v) Όσο πιο κοντά είναι το ισοδύναμο σημείο με το τελικό σημείο, τόσο πιο ακριβής είναι η ογκομέτρηση. vi) Διάλυμα οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 10 4 Μ (K a(ha) = 10 4 ) έχει βαθμό ιοντισμού α=1. 102) Η συζυγής βάση του H 2 PO 4 είναι: 2 3 α. HPO 4 β. PO 4 γ. H 3 PO 4 δ. H 2 PO 2 103) Να αιτιολογήσετε τις επόμενες προτάσεις: α. Σε αραιά υδατικά διαλύματα η συγκέντρωση του Η 2 Ο θεωρείται σταθερή και ίση με 55,5 Μ. (Δίνεται: πυκνότητα Η 2 Ο = 1 g ml -1, Μ r (Η 2 Ο) = 18) β. Σε ένα διάλυμα δείκτη ΗΔ επικρατεί το χρώμα της όξινης μορφής του δείκτη όταν: ph < pk a(ηδ) ) Κατά την ογκομέτρηση ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση, το ph στο ισοδύναμο σημείο είναι: α. 3 β. 5 γ. 7 δ ) Ποια από τις επόμενες χημικές ουσίες, όταν διαλυθεί σε νερό, δεν μεταβάλλει το ph του; α. NH 4 NO 3 β. CH 3 COONa γ. CaCl 2 δ. KF 106) Σωστού-λάθους i) Κατά την προσθήκη στερεού NaF σε υδατικό διάλυμα HF η Ka του HF αυξάνεται. ylikonet.gr 34

17 ii) Σε υδατικό διάλυμα H 2 SO 4 0,1 M, η [Η 3 Ο + ]=0,2 Μ στους 25ο C. iii) Σε διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικής βάσης Β, προσθέτουμε στερεό NaOH, χωρίς μεταβολή όγκου. Ο βαθμός ιοντισμού της βάσης Β θα αυξηθεί. 107) Δίνεται υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος HA (Διάλυμα Δ). Ο βαθμός ιοντισμού του οξέος θα αυξηθεί, θα ελαττωθεί ή θα παραμείνει σταθερός αν α. στο διάλυμα Δ προστεθεί νερό; (μονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3) β. στο διάλυμα Δ προστεθεί ποσότητα στερεού άλατος NaA χωρίς μεταβολή όγκου; (μονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3) Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή και στις δύο περιπτώσεις. 108) Τίνος άλατος η διάλυση στο νερό δημιουργεί βασικό διάλυμα; α. NH 4 Cl β. NaCl γ. NaNO 2 δ. NaNO 3 109) Δίνονται διαλύματα KOH, NH 3, HCOOH, HCl, ίδιας συγκέντρωσης. Επιλέξτε δύο από τα παραπάνω τέσσερα διαλύματα, τα οποία όταν αναμειχθούν μεταξύ τους σε κατάλληλες αναλογίες, μπορούν να δημιουργήσουν ρυθμιστικό διάλυμα. (Να αναφέρετε μόνο μία από τις όποιες δυνατές επιλογές). 110) Μαθητής προετοιμάζεται να υπολογίσει την περιεκτικότητα του ξυδιού σε CH 3 COOH. α. Ποιο από τα παρακάτω αντιδραστήρια θα χρησιμοποιήσει ως πρότυπο διάλυμα για την ογκομέτρηση; (μονάδες 3) i) διάλυμα HCl 0,1 M ii) διάλυμα ΝaΟΗ 0,1 Μ iii)διάλυμα ΝΗ 3 0,1 Μ β. i)ποιον από τους παρακάτω δείκτες θα χρησιμοποιήσει; (μονάδες 2) Δείκτης α. φαινολοφθαλεΐνη β. κόκκινο μεθυλίου γ. κυανό θυμόλης ii) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 3) Πεδίο ph αλλαγής χρώματος ,5-5,5 1, ) Ο καταλληλότερος δείκτης (ΗΔ) για την ογκομέτρηση ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση, έχει: α. Ka(ΗΔ)=10-3 β. Ka(ΗΔ)=10-4 γ. Ka(ΗΔ)=10-6 δ. Ka(ΗΔ)= ) Σωστού λάθους i) Η συζυγής βάση του H 3 O+ είναι το OH - ii) Το ph υδατικού διαλύματος KNO 3 0,1M στους 25 C, είναι μικρότερο του 7. iii) Το ph διαλυμάτων ασθενών βάσεων μειώνεται με την αραίωσή τους. iv) Η συζυγής βάση του ΗCOOH (Ka=10 4 ) είναι ασθενής βάση. 121) Όταν σε διάλυμα CH 3 COOH προστίθεται διάλυμα ΗCl, τότε ylikonet.gr 35

18 α. το ph του αρχικού διαλύματος μειώνεται. β. ο βαθμός ιοντισμού του CH 3 COOH δεν μεταβάλλεται. γ. η σταθερά ιοντισμού του CH 3 COOH αυξάνεται. δ. δεν ισχύει κανένα από τα προηγούμενα. 122) Ρυθμιστικό διάλυμα προκύπτει με ανάμειξη: α. 100 ml διαλύματος ΝΗ 3 0,1 Μ με 100 ml διαλύματος ΗCl 0,1 Μ. β. 100 ml διαλύματος ΝΗ 3 0,1 Μ με 150 ml διαλύματος ΗCl 0,1 Μ. γ. 100 ml διαλύματος ΝΗ 3 0,1 Μ με 100 ml διαλύματος ΗCl 0,05 Μ. δ. 100 ml διαλύματος ΝΗ 4 Cl 0,1 Μ με 100 ml διαλύματος ΚΟΗ 0,1 Μ. 123) Διάλυμα ΝaHCO 3 0,1 Μ (Για το H 2 CO 3 : K a1 =10 5, K a2 =10 11 ) είναι όξινο. β. Για την ογκομέτρηση διαλύματος ΝΗ 3 0,2 Μ (K b =10 5 ) με πρότυπο διάλυμα ΗCl 0,2 Μ, κατάλληλος δείκτης είναι το πορτοκαλί του μεθυλίου (pk a =4,5). Δίνεται ότι Κ W =10 14 και θ=25 ο C. Nα αιτιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας. 124) Σε τι διαφέρει α. το τελικό σημείο από το ισοδύναμο σημείο, σε μια ογκομέτρηση; 125) Κατά την αραίωση υδατικού διαλύματος CH 3 NH 2 με νερό α. η [ΟΗ ] ελαττώνεται β. η [Η 2 Ο] αυξάνεται γ. ο αριθμός mol CH 3 NH 3 + ελαττώνεται δ. ο αριθμός ιόντων ΟΗ - παραμένει σταθερός. 126) Να αναφέρετε: β. δύο διαφορές μεταξύ της σταθεράς ιοντισμού και του βαθμού ιοντισμού ενός ασθενούς οξέος. 127) Το υδατικό διάλυμα ΝΗ4F είναι όξινο. (Δίνονται: K b(nh3)= 10-5, K a(hf)= 10-4 και Kw=10 14 ). ε. Οι ουσίες HCO 3 -, CO 3 2-, NH 3, NH 2 -, NH 4 + είναι δυνατόν να δράσουν ως βάσεις κατά Brönsted- Lowry. (μονάδες 5) Να αιτιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας. 128) Να αναφέρετε με βάση τους ορισμούς: α. τρεις διαφορές μεταξύ της βάσης κατά Arrhenius και της βάσης κατά Brönsted-Lowry. (μονάδες 3) β. δύο διαφορές μεταξύ της ηλεκτρολυτικής διάστασης και του ιοντισμού των ηλεκτρολυτών. (μονάδες 2) 129) α. Το καθαρό H 2 O στους 80 C είναι όξινο. β. Το HS, σε υδατικό διάλυμα, είναι αμφιπρωτική ουσία. ylikonet.gr 36

19 γ. Σε υδατικό διάλυμα θερμοκρασίας 25 C, το συζυγές οξύ της ΝH 3 (Kb=10 5 ) είναι ισχυρό οξύ. 130) Όξινο διάλυμα είναι το διάλυμα του α. CH 3 COONa 0,1 M β. CH 3 NH 3 Cl 0,1 M γ. KCN 0,1 M δ. NaCl 0,1 M 131) Σ-Λ. α Το 17Cl σχηματίζει ενώσεις με ένα μόνο ομοιοπολικό δεσμό. β. Διάλυμα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. γ. Διάλυμα NaHCO 3 1 M και Na 2 CO 3 1 M είναι ρυθμιστικό διάλυμα. δ. Στην ένωση CH 2 =CH CH=CH 2 όλα τα άτομα του άνθρακα έχουν sp 2 υβριδικά τροχιακά. ε. Η προσθήκη HCN σε καρβονυλική ένωση είναι αντίδραση ανοικοδόμησης. 132) Δίνεται πρωτολυτικός δείκτης ΗΔ με pκa = 5. Αν ο δείκτης προστεθεί σε ένα διάλυμα χυμού μήλου, που έχει pη = 3, τι τιμή θα έχει ο λόγος [Δ ] / [ΗΔ]; Με δεδομένο ότι η όξινη μορφή του δείκτη έχει χρώμα κόκκινο και η βασική κίτρινο, τι χρώμα θα αποκτήσει το διάλυμα; 133) Διάλυμα άλατος ΝΗ 4 Α έχει ph = 8. Με δεδομένο ότι η Κ b της ΝΗ 3 είναι 10 5 να εξετάσετε αν η τιμή Κa του ΗΑ είναι μεγαλύτερη, μικρότερη ή ίση του Δίνεται Κw = ) Σε διάλυμα ΗCl 10 3 Μ προσθέτουμε αέριο ΗCl χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. Το ph του διαλύματος που προκύπτει μπορεί να είναι ίσο με α. 4 β. 7 γ. 6 δ ) Η σταθερά ιοντισμού ασθενούς οξέος ΗΑ δεν εξαρτάται από α. τη φύση του ηλεκτρολύτη β. τη φύση του διαλύτη γ. τη συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη δ. τη θερμοκρασία. 136) (Σ-Λ)α. Η προσθήκη διαλύματος ΚΟΗ σε υδατικό διάλυμα ΚCN έχει πάντα ως αποτέλεσμα την αύξηση του ph του διαλύματος. β. Το συζυγές οξύ της αμμωνίας είναι το NH 2. γ) Σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 25 o C το ph του απεσταγμένου νερού έχει τιμή μικρότερη από 7, συνεπώς το νερό είναι όξινο. ylikonet.gr 37

20 137) Στο σχήμα 1 δίνεται η καμπύλη ογκομέτρησης ασθενούς οξέος ΗΑ από πρότυπο διάλυμα ΝaΟΗ. Να εξηγήσετε γιατί η μεταβολή του pη του ογκομετρούμενου διαλύματος μεταξύ της προσθήκης όγκου πρότυπου διαλύματος α ml έως β ml είναι μικρή. 138) Από τα παρακάτω διαλύματα τη μικρότερη τιμή ph έχει το διάλυμα α) HΝO 3 0,1 Μ β) HF 0,1 Μ γ) H 2 SO 4 0,1 Μ δ) ΝΗ 4 Cl 0,1 Μ 139) Κατά την αραίωση υδατικού διαλύματος ΝΗ 3 0,1 Μ α) ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ 3 μειώνεται β) η σταθερά ιοντισμού Kb της ΝΗ 3 αυξάνεται γ) η συγκέντρωση των OH αυξάνεται δ) ο αριθμός των mole των OH αυξάνεται. ylikonet.gr 38

21 Ασκήσεις 1) Δίνεται υδατικό διάλυμα Δ 1 ΝaΟΗ με pη=13 και υδατικό διάλυμα Δ 2 CH 3 CΟΟΗ συγκέντρωσης 0,1Μ. α) Να υπολογίσετε το pη του διαλύματος Δ 2. β) Σε 100mL του διαλύματος Δ 1 προσθέτουμε 100mL από το διάλυμα Δ 2 και αραιώνουμε με νερό μέχρι τελικού όγκου 10L. Να υπολογίσετε το ph του αραιωμένου διαλύματος Δ 3. γ) Πόσα mοl αερίου HCl πρέπει να προσθέσουμε σε 1L του διαλύματος Δ 3 ώστε να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα με ph = 5; Δίνονται: Κ α =10-5, Κ w = κατά την προσθήκη του HCl δε μεταβάλλεται ο όγκος του διαλύματος ισχύουν οι προσεγγιστικοί τύποι. Εξετάσεις Ομογενών ) Υδατικό διάλυμα αιθανικού νατρίου (CH 3 COONa) 0,1Μ όγκου 2 L (διάλυμα Δ 1 ) έχει ph=9. α. Να υπολογίσετε τη σταθερά ιοντισμού Κ a του αιθανικού οξέος. β. Στο 1 L από το διάλυμα Δ 1 προστίθενται 99 L νερού, οπότε προκύπτει το διάλυμα Δ 2. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος Δ 2. γ. Στο υπόλοιπο 1 L από το διάλυμα Δ 1 διαλύονται 0,05 mol υδροχλωρίου (HCl), χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος, οπότε προκύπτει το διάλυμα Δ 3. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος Δ 3. Όλα τα παραπάνω διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 C. Δίνεται: Κ w = Εξετάσεις ) Κατά την επίδραση υδατικού διαλύματος ΝΗ 3 σε αλκυλοχλωρίδιο, σχηματίζεται ποσοτικά άλας αλκυλαμμωνίου σύμφωνα με τη μονόδρομη αντίδραση R-Cl + NH 3 RNH 3 + Cl -. Το υδατικό διάλυμα του άλατος που προκύπτει, όγκου 1 L, έχει συγκέντρωση 0,1 Μ και τιμή ph = 5. α. Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς ιοντισμού Ka του οξέος RNH 3 +. β. Στο παραπάνω διάλυμα προστίθενται 8 g στερεού NaOH, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος, οπότε προκύπτει νέο διάλυμα. i) Να γράψετε όλες τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγματοποιούνται στο νέο διάλυμα ii) Να υπολογίσετε την τιμή του ph του νέου διαλύματος. Δίνονται: Κ w =10-14, θερμοκρασία 25 C, ΜΒ NaOH = 40. Οι γνωστές προσεγγίσεις επιτρέπονται από τα δεδομένα του προβλήματος. 4) α. 0,6 mol CH 3 COOH προστίθενται σε Η 2 Ο και προκύπτει διάλυμα όγκου 6L. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος. Εξετάσεις 2001 β. Το παραπάνω διάλυμα χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη Α και Β. Το Α αραιώνεται με την προσθήκη 297 L H 2 O. ylikonet.gr 39

22 Nα υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού (α) του οξέος στο αραιωμένο διάλυμα. γ. Στο Β προστίθενται 0,15 mol στερεού ΝaOΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. Να υπολογίσετε το pη του διαλύματος που προκύπτει. Δίνονται: Κ ach3 COOH = 10-5, θ = 25 ο C. Να ληφθούν υπόψη οι γνωστές προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα δεδομένα του προβλήματος. Εσπερινά ) Σε δύο διαφορετικά δοχεία περιέχονται τα παρακάτω υδατικά διαλύματα σε θερμοκρασία 25 ο C: Δ 1 : HCl 1M Δ 2 : HCOONa 1M i) Να υπολογίσετε το ph των παραπάνω διαλυμάτων. ii) 50 ml του διαλύματος Δ 1 αραιώνονται με προσθήκη νερού, σε σταθερή θερμοκρασία 25 ο C, έως τελικού όγκου 200 ml (διάλυμα Δ 3 ). 100 ml του διαλύματος Δ 2 αραιώνονται με προσθήκη νερού, σε σταθερή θερμοκρασία 25 ο C, έως τελικού όγκου 800 ml (διάλυμα Δ 4 ). Τα διαλύματα Δ 3 και Δ 4 αναμιγνύονται σχηματίζοντας το διάλυμα Δ 5. α. Ποιο είναι το ph του διαλύματος Δ 5 ; β. 0,15 mol HCl διαλύονται στο διάλυμα Δ 5 χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, σε θερμοκρασία 25 ο C, σχηματίζοντας διάλυμα Δ 6. Ποιο είναι το ph του διαλύματος Δ 6 ; Δίνονται: Κ w =10 14, Κ aηcooh =10 4, σε θερμοκρασία 25 C. Να ληφθούν υπόψη οι γνωστές προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα δεδομένα του προβλήματος. 6) Υδατικό διάλυμα Δ 1 περιέχει ΝΗ 4 C; συγκέντρωσης 0,1Μ. α. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος Δ 1. Εξετάσεις 2002 β. Να υπολογίσετε τον αριθμό των mol αέριας ΝΗ 3 που πρέπει να διαλυθούν σε 500 ml του διαλύματος Δ 1, ώστε να προκύψουν 500 ml ρυθμιστικού διαλύματος Δ 2 που να έχει ph = 9. γ. Αναμειγνύονται 500 ml του διαλύματος Δ 2 με 500 ml υδατικού διαλύματος ΝaΟΗ 0,1Μ. Έτσι προκύπτει τελικά διάλυμα Δ 3 όγκου 1000 ml. Να υπολογίσετε στο τελικό διάλυμα Δ 3 : i. Το ph ii. Το βαθμό ιοντισμού α της ΝΗ 3. Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25 C και Κ b(nh3 ) = 10-5, K w = Τεχνολογικής ) Διάλυμα Δ 1 έχει όγκο 200 ml και περιέχει 0,002 mol HCl. Διάλυμα Δ 2 έχει όγκο 100 ml και περιέχει 0,001 mol HCOOH. α. Να υπολογίσετε το ph των παραπάνω διαλυμάτων. β. Στο διάλυμα Δ 1 προστίθεται η απαιτούμενη προς εξουδετέρωση ποσότητα στερεού ΚOH χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος. Να βρείτε το ph του νέου διαλύματος και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. γ. Στο διάλυμα Δ 2 προστίθεται η απαιτούμενη προς εξουδετέρωση ποσότητα στερεού ΚΟΗ, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος. δ. Να υπολογίσετε το pη του διαλύματος που προκύπτει. ylikonet.gr 40

23 Δίνονται: Κ ahcooh =10-4, K w =10-14, θ=25 C. Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. Εσπερινά ) Υδατικό διάλυμα CH 3 COOH (Δ 1 ) έχει ph =3. Η σταθερά ιοντισμού του οξέος είναι K a CH 3 COOH = α. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση c και το βαθμό ιοντισμού α του οξέος στο διάλυμα Δ 1. β. Να υπολογίσετε τον αριθμό των mol στερεού CH 3 COONa που πρέπει να διαλυθούν σε 2 L του διαλύματος Δ 1, έτσι ώστε να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα Δ 2, χωρίς μεταβολή όγκου, που να έχει ph = 6. γ. Σε 400 ml του διαλύματος Δ 1 διαλύονται 0,04 mol στερεού NaOH χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος και προκύπτει διάλυμα Δ 3. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος Δ 3. Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θ = 25 ο C, όπου Κ w = Να ληφθούν υπόψη οι γνωστές προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα δεδομένα του προβλήματος. 9) Διάλυμα Δ 1 έχει όγκο 200 ml και περιέχει 0,002 mol HCl. Διάλυμα Δ 2 έχει όγκο 100 ml και περιέχει 0,001 mol HCOOH. α. Να υπολογίσετε το ph των παραπάνω διαλυμάτων. Τεχνολογική 2003 β. Στο διάλυμα Δ 1 προστίθεται η απαιτούμενη προς εξουδετέρωση ποσότητα στερεού ΚOH χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος. Να βρείτε το ph του νέου διαλύματος και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. γ. Στο διάλυμα Δ 2 προστίθεται η απαιτούμενη προς εξουδετέρωση ποσότητα στερεού ΚΟΗ, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος. Να υπολογίσετε το pη του διαλύματος που προκύπτει. Δίνονται: Κ ahcooh =10-4, K w =10-14, θ=25 C. Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 10) Διαθέτουμε διάλυμα Δ 1 που περιέχει ΗCOOH συγκέντρωσης c M. Ογκομετρούνται 50 ml του διαλύματος Δ 1 με πρότυπο διάλυμα ΝαΟΗ συγκέντρωσης 1Μ. Για την πλήρη εξουδετέρωση του ΗCOOH απαιτούνται 100 ml διαλύματος NαΟΗ, οπότε προκύπτει τελικό διάλυμα Δ 2 όγκου 150 ml. α. Στο διάλυμα Δ 1 να υπολογίσετε τη συγκέντρωση c M του ΗCOOH και το βαθμό ιοντισμού του. β. Τα 150 ml του διαλύματος Δ 2 αραιώνονται με νερό μέχρι όγκου 500 ml, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ 3. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος Δ 3. γ. Ποιος είναι ο μέγιστος όγκος διαλύματος ΚΜnO 4 συγκέντρωσης 0,5M οξινισμένου με H 2 SO 4, που μπορεί να αποχρωματισθεί από 200 ml του αρχικού διαλύματος Δ 1 ; Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα είναι υδατικά, στους 25 C και Κ a(hcooh) = , Κ w = Να γίνουν όλες οι δυνατές προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος. ylikonet.gr 41

24 Εξετάσεις ) Υδατικό διάλυμα Δ 1 όγκου 1L περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ συγκέντρωσης c M. Αν ο βαθμός ιοντισμού του ΗΑ είναι α 1 =10-2 και το ph του διαλύματος είναι ίσο με 3: α. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση c M και τη σταθερά ιοντισμού Κ a του ΗΑ. β. Στο διάλυμα Δ 1 διαλύουμε 0,1 mol αερίου HCl οπότε προκύπτει διάλυμα Δ 2. Να υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού α 2 του οξέος ΗΑ στο διάλυμα Δ 2. γ. Στο διάλυμα Δ 2 διαλύουμε 0,2 mol στερεού ΝαΟΗ και προκύπτει διάλυμα Δ 3. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος Δ 3. Να θεωρήσετε ότι μετά από κάθε διάλυση ο όγκος των διαλυμάτων παραμένει σταθερός και ίσος με 1L. Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25 ο C όπου Κ w = Να γίνουν οι δυνατές προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος. 12) Δίνεται ρυθμιστικό διάλυμα (Δ) που περιέχει NH 3 0,1 M και NH 4 Cl 0,1 M. α. Να βρείτε το ph του διαλύματος Δ. Τεχνολογική 2003 β. Σε όγκο 1 L του διαλύματος Δ προστίθεται 1 L H 2 O. Να βρείτε το ph του διαλύματος που προκύπτει. γ. Σε όγκο 3 L του αρχικού διαλύματος Δ προστίθενται 0,1 mol HCl χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. Να βρείτε τη [Η 3 Ο + ] του νέου διαλύματος. Δίνονται: Για την ΝΗ 3 : K b = 10-5 (στους 25 ο C). Κ W = (στους 25 ο C). (Όλες οι διαδικασίες γίνονται στους 25 ο C). Εσπερινά ) 100mL διαλύματος Δ 1 που περιέχει ΝΗ 3 ογκομετρούνται με διάλυμα ΗΝΟ 3 0.2Μ παρουσία κατάλληλου δείκτη. Για την πλήρη εξουδετέρωση της ΝΗ 3 απαιτούνται 50mL διαλύματος HNO 3, οπότε προκύπτει τελικό διάλυμα Δ 2. α. Να γράψετε την εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιείται, και να εξετάσετε, αν το διάλυμα Δ 2, είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο, γράφοντας τη χημική εξίσωση της ισορροπίας που αποκαθίσταται σε αυτό. β. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση σε mο;/l του αρχικού διαλύματος Δ 1 σε ΝΗ 3, καθώς και το ph αυτού. γ. i. Να υπολογίσετε την τιμή του ph του διαλύματος που προκύπτει μετά την προσθήκη 25 ml διαλύματος ΗΝΟ 3 0.2Μ, στα 100mL του διαλύματος Δ 1. ii. Να βρεθεί το χρώμα που θα έχει τότε το διάλυμα, αν δίνονται ότι: ο δείκτης είναι ένα ασθενές μονοπρωτικό οξύ ΗΔ. [ ] το χρώμα των μορίων του δείκτη ΗΔ είναι κόκκινο και επικρατεί όταν 10. [ H ] το χρώμα των ιόντων Δ - [ ] του δείκτη είναι κίτρινο και επικρατεί όταν 10. [ H ] ylikonet.gr 42

25 Δίνονται ότι όλα τα διαλύματα είναι υδατικά, στους 25 ο C και Κ b (NH3) = 10-5, Κ a (ΗΔ) = 10-5, Κ w = Τεχνολογική ) Διαθέτουμε δύο υδατικά διαλύματα Δ 1 και Δ 2. Το διάλυμα Δ 1 όγκου 0,8L περιέχει KOH συγκέντρωσης 0,25Μ. Το διάλυμα Δ 2 όγκου 0,2L περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ συγκέντρωσης 1Μ. Τα δύο διαλύματα αναμειγνύονται, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ 3 όγκου 1L με ph=9. α. Να υπολογίσετε τη σταθερά ιοντισμού K a του οξέος ΗΑ. β. Στο 1L του διαλύματος Δ 3 διαλύουμε αέριο HCl, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ 4 που έχει συγκέντρωση ιόντων H 3 O + υπολογίσετε τον αριθμό mol του HCl που διαλύθηκαν στο διάλυμα Δ 3 Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 C, όπου Κ w = Τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. ίση με Μ. Να Επαναληπτικές Ε.Λ ) Υδατικό διάλυμα Δ 1 έχει όγκο 100 ml και περιέχει 0,01mol NH 4 Cl. Υδατικό διάλυμα Δ 2 περιέχει NaOH και έχει συγκέντρωση 0,1 Μ. α. Να υπολογίσετε το pη του διαλύματος Δ 1. β. Να υπολογίσετε το pη του διαλύματος Δ 2. γ. Σε 20 ml του διαλύματος Δ 1 προσθέτουμε 10 ml του διαλύματος Δ 2 και παίρνουμε 30 ml διαλύματος Δ 3. Να υπολογίσετε το pη του διαλύματος Δ 3. Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. Δίνονται: K b ΝΗ3 = 10-5, K w = 10-14, θ = 25 C. Εσπερινά ) Διαθέτουμε τρία υδατικά διαλύματα Δ 1, Δ 2 και Δ 3, τα οποία έχουν όλα την ίδια συγκέντρωση cμ. Το Δ 1 περιέχει HC1 και έχει pη=1. Το Δ 2 περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ και έχει pη=3. Το Δ 3 περιέχει το άλας NaA. Να υπολογίσετε: α. τη συγκέντρωση c Μ των τριών διαλυμάτων καθώς και τη σταθερά ιοντισμού K a του οξέος ΗΑ. β. το pη του διαλύματος Δ 3 γ. πόσα ml του διαλύματος Δ 1 πρέπει να προσθέσουμε σε 200 ml του διαλύματος Δ 3 ώστε να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα που έχει pη = 5. Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25 C όπου K w = Να γίνουν όλες οι προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος. Εξετάσεις Τεχνολογικής ) Σε δυο διαφορετικά δοχεία περιέχονται τα υδατικά διαλύματα Δ 1: CH 3 COOH 0,1 Μ και Δ 2 : CH 3 COONa 0,01 Μ. Να υπολογίσετε: i) το pη καθενός από τα παραπάνω διαλύματα. ylikonet.gr 43

26 ii) το pη του διαλύματος Δ 3 που προκύπτει από την ανάμιξη ίσων όγκων από τα διαλύματα Δ 1 και Δ 2. iii) την αναλογία όγκων με την οποία πρέπει να αναμίξουμε το διάλυμα Δ 1 με διάλυμα NaOH 0,2 Μ, έτσι ώστε να προκύψει διάλυμα Δ 4 το οποίο να έχει pη ίσο με 4. Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25 C και K a(ch3 COOH) = 10-5, K w =10-14 Να γίνουν όλες οι προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος. Εξετάσεις ) Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα Δ 1 που περιέχει ασθενές οξύ ΗΑ συγκέντρωσης 0,2 Μ. Σε 500 ml του διαλύματος Δ 1 προσθέτουμε 0,1mol στερεού ΚΟΗ και αραιώνουμε με νερό, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ 2 όγκου 2 L. Να υπολογίσετε: α. το ph του διαλύματος Δ 1. β. το ph του διαλύματος Δ 2. γ. πόσα λίτρα (L) νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 100 ml του διαλύματος Δ 2, για να μεταβληθεί το ph κατά μία μονάδα. Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25 C και Kα (ΗΑ) =5Λ10-5 Κw= Να γίνουν όλες οι προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος. Επαναληπτικές Τεχν ) Υδατικό διάλυμα Δ 1 περιέχει ΝΗ 3 με συγκέντρωση 0,1Μ. α. Να υπολογιστούν το ph του διαλύματος Δ 1 και ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ 3 στο διάλυμα αυτό. β. Σε 100 ml του διαλύματος Δ 1 προσθέτουμε 0,01mol ΝaΟΗ χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ 2. Να υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού της ΝΗ 3 στο διάλυμα Δ 2. γ. Πόσα mol αερίου HCl πρέπει να διαλυθούν σε 200 ml του διαλύματος Δ 1 χωρίς μεταβολή του όγκου του, ώστε το ph του διαλύματος που προκύπτει να διαφέρει κατά 2 μονάδες από το ph του διαλύματος Δ 1. Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 C, όπου Κb(NH 3 ) = 10-5, Kw = Να γίνουν όλες οι προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος. Επαναληπτικές Ε.Λ ) Διάλυμα 1 όγκου 50 ml προέκυψε από τη διάλυση 0,005 mol HCl σε νερό. Διάλυμα 2 όγκου 100 ml προέκυψε από τη διάλυση 0,01 mol ΝΗ 3 σε νερό. α. Να υπολογίσετε το ph των διαλυμάτων 1 και 2. β. Να υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού της ΝΗ 3 στο διάλυμα 2. γ. Τα διαλύματα 1 και 2 αναμιγνύονται και προκύπτει διάλυμα 3 όγκου 150 ml. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος 3. Δίνονται 10 5, K w =10 14, θ=25 0 C. Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. ylikonet.gr 44

27 Εξετάσεις Εσπερινών ) Υδατικό διάλυμα Δ 1 με ph=9, περιέχει ΝΗ 3 συγκέντρωσης c M και NH 4 Cl συγκέντρωσης 0,2 Μ. Σε 1 L του διαλύματος Δ 1 προσθέτουμε Η 2 Ο, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ 2, όγκου 5 L. Σε άλλο 1L του διαλύματος Δ 1 διαλύουμε 0,2 mol αερίου HCl, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ 3, όγκου 1 L. Να υπολογίσετε: α) Τη συγκέντρωση c M και το βαθμό ιοντισμού της ΝΗ 3 στο διάλυμα Δ 1. β) Το ph και το βαθμό ιοντισμού της ΝΗ 3 στο διάλυμα Δ 2. γ) Το ph και τη συγκέντρωση της ΝΗ 3 στο διάλυμα Δ 3. Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα είναι υδατικά, βρίσκονται στους 25 C και Κ =2K10 5, Κ w = b(νη3) Τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. Εξετάσεις Ομογενών ) Υδατικό διάλυμα 1 όγκου 4L περιέχει 0,2 mol ΝΗ 3 και έχει ph = 11. α. Να υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού της ΝΗ 3 στο διάλυμα 1 και τη σταθερά ιοντισμού K b της ΝΗ 3. β. Στο διάλυμα 1 προσθέτουμε υδατικό διάλυμα HCl 0,1Μ μέχρι να εξουδετερωθεί πλήρως η ΝΗ 3, οπότε προκύπτει διάλυμα 2. Να υπολογίσετε τον όγκο του διαλύματος του HCl που απαιτήθηκε. γ. Το διάλυμα 2 αραιώνεται με νερό και προκύπτει διάλυμα 3 όγκου 100L. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος 3. Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25 ο C, όπου Κ w = Να γίνουν όλες οι προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος. Εξετάσεις Τεχνολογικής ) Υδατικό διάλυμα ( 1 ) όγκου 600 ml περιέχει 13,8 g κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος (RCOOH, όπου R = C ν Η 2ν+1, ν 0). Ο βαθμός ιοντισμού του οξέος στο διάλυμα είναι α = και το διάλυμα έχει ph = 2. i) Να υπολογίσετε τη σταθερά ιοντισμού Κ a του οξέος RCOOH. ii) Να βρείτε τον συντακτικό τύπο του οξέος RCOOH. iii) Στο διάλυμα 1 προστίθενται 750 ml υδατικού διαλύματος ΝαΟΗ 0,4 Μ. Το διάλυμα που προκύπτει, αραιώνεται σε τελικό όγκο 1,5 L (διάλυμα 2 ). Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος 2. iv) Στο διάλυμα 2 προστίθενται 0,15 mol HCl, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος και προκύπτει διάλυμα 3. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση των ιόντων Η 3 Ο + και RCOO που περιέχονται στο διάλυμα 3. Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θ = 25 ο C, όπου Κ w = Για τη λύση του προβλήματος να χρησιμοποιηθούν οι γνωστές προσεγγίσεις. 24) Διάλυμα Α περιέχει ΝΗ 3 0,1 Μ και ΝΗ 4 Cl 0,1 Μ και έχει ph=9. i) Να υπολογίσετε την τιμή της K bnh3. Εξετάσεις Ε.Λ ii) Σε 400 ml του διαλύματος Α προσθέτουμε 400 ml διαλύματος NaOH 0,1 M και προκύπτει διάλυμα Β. Να υπολογιστεί το ph του. ylikonet.gr 45

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες.

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001 1 2002 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 2 200 2004 4 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 2005 5 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 6 2006 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 7 8 2007 (Σωστό-Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) ( ) Χημεία Γ Λυκείου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) ( ) Χημεία Γ Λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. Σε αραιό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση

Δρ.Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση Βαθμός./100 Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός 1. Σύμφωνα με τη θεωρία Bronsted Lowry το HCl είναι οξύ επειδή: α) είναι ηλεκτρολύτης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιοντικής Ισορροπίας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιοντικής Ισορροπίας Εξεταστέα ύλη: Μάθημα: Χημεία Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Θετική Ονοματεπώνυμο:. Ζήτημα 1:.../25 Ημερομηνία: Ζήτημα 2:../25 Διάρκεια: hr Ζήτημα :../25 Ζήτημα 4:../25 Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Σ. Καλαμαράς,

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις

Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις 1) Υδατικό διάλυμα Δ 1 ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ έχει ph=3 και όγκο 200 ml. Στο διάλυμα Δ 1 προστίθενται 100 ml υδατικού διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

, ε) MgCl 2 NH 3. COOH, ι) CH 3

, ε) MgCl 2 NH 3. COOH, ι) CH 3 I.ΟΞΕΑΒΑΣΕΙΣ, ΙΟΝΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ(ΓΕΝΙΚΑ) 1. Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις, όταν διαλυθούν στο νερό διίστανται και ποιες ιοντίζονται: α) Ca(NO 3 ) 2, β) KOH, γ) HCl, δ) NH 3, ε) MgCl 2, στ) NH 4

Διαβάστε περισσότερα

Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται με την αραίωση. ... όλα τα οργανικά οξέα είναι ασθενή, έχουν δηλ. βαθμό ιοντισμού α < 1 και Κa =

Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται με την αραίωση. ... όλα τα οργανικά οξέα είναι ασθενή, έχουν δηλ. βαθμό ιοντισμού α < 1 και Κa = 1 Α. Μεταβολή ph με αραίωση υδατικού διαλύματος Η αραίωση υδατικού διαλύματος (δηλαδή η προσθήκη καθαρού διαλύτη) οδηγεί σε μετατόπιση του ph προς την τιμή 7. Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Όταν γνωρίζουμε τα αρχικά moles όλων των αντιδρώντων:

1. Όταν γνωρίζουμε τα αρχικά moles όλων των αντιδρώντων: Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων Παρατηρήσεις για τη λύση πιο σύνθετων ασκήσεων Α) Ασκήσεις με προσθήκη οξέος ή βάσης σε διάλυμα που περιέχει δύο ηλεκτρολύτες οι οποίοι αντιδρούν και οι δύο με το

Διαβάστε περισσότερα

25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις.

25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις. 25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις. 1. Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέος βάσης κατά Bronsted Lowry α) Η 3Ο +

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ οµή Ατόµων 1) Να βρείτε ποιο από τα ακόλουθα σύνολα δεσµών αντιστοιχεί στο µόριο CH 3 -C C-CH 3 : α. 3σ, 1π β. 8σ, 1π γ. 9σ, 2π δ. 3σ, 2π 2) ίνονται τα στοιχεία H, O, Cl

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Ηλεκτρολύτες ονομάζονται: α. όσες χημικές ενώσεις είναι ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

6. Δεν έχουμε επίδραση κοινού ιόντος σε μία από τις παρακάτω προσθήκες: Α. ΝαF σε υδατικό διάλυμα HF Β. ΚCl σε υδατικό διάλυμα HCl

6. Δεν έχουμε επίδραση κοινού ιόντος σε μία από τις παρακάτω προσθήκες: Α. ΝαF σε υδατικό διάλυμα HF Β. ΚCl σε υδατικό διάλυμα HCl 1. Αν στο υδατικό διάλυμα του ασθενούς οξέος CH 3 COOH, διαλύσουμε το ισχυρό οξύ HCl: A. η [CH 3 COO - ] αυξάνεται, ενώ η [Η 3 Ο + ] μειώνεται B. η [CH 3 COO - ] και η [Η 3 Ο + ] αυξάνονται Γ. η [Η 3 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων.

Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων. Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων. Η ισχύς ενός οξέος σε υδατικό διάλυμα περιγράφεται από τη σταθερά ισορροπίας ιοντισμού του οξέος. Σε ένα αραιό υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ, έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ Ασκήσεις σε διαλύματα ισχυρών ηλεκτρολυτών I.ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ 1. Υδατικό διάλυμα NaOH έχει ph=12. Να υπολογισθεί η %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος. [ Απ. 0,04%] 2. Ένα διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

4α ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ [α) 1, β) Μ, γ) 9] 2. [α)13, β) 1, γ) 9] 3. [α) 0.1M - 0,01, β) 2mol,γ) 9] 4. [α) 0,01- Κb=2.10-5, β)0,2mol, γ) 5]

4α ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ [α) 1, β) Μ, γ) 9] 2. [α)13, β) 1, γ) 9] 3. [α) 0.1M - 0,01, β) 2mol,γ) 9] 4. [α) 0,01- Κb=2.10-5, β)0,2mol, γ) 5] 4 α ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όλα τα διαλύματα που αναφέρονται στα παρακάτω προβλήματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 ο C, όπου Κw=10-14 Σε όλα τα προβλήματα τα αριθμητικά δεδομένα επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. α. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Li β. 1s 2 2p N + γ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Si δ. 1s 2 2s 2 2p Cl - 5.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. α. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Li β. 1s 2 2p N + γ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Si δ. 1s 2 2s 2 2p Cl - 5. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ οµή Ατόµων 1) Να βρείτε ποιο από τα ακόλουθα σύνολα δεσµών αντιστοιχεί στο µόριο CH 3 -C C-CH 3 : α. 3σ, 1π β. 8σ, 1π γ. 9σ, 2π δ. 3σ, 2π 2) ίνονται τα στοιχεία H, O, Cl που έχουν ατοµικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09 / 02 /2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09 / 02 /2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09 / 02 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

1) Να βρείτε ποιο από τα ακόλουθα σύνολα δεσμών αντιστοιχεί στο μόριο CH 3 -C C-CH 3 : α. 3σ, 1π β. 8σ, 1π γ. 9σ, 2π δ. 3σ, 2π

1) Να βρείτε ποιο από τα ακόλουθα σύνολα δεσμών αντιστοιχεί στο μόριο CH 3 -C C-CH 3 : α. 3σ, 1π β. 8σ, 1π γ. 9σ, 2π δ. 3σ, 2π ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Δομή Ατόμων 1) Να βρείτε ποιο από τα ακόλουθα σύνολα δεσμών αντιστοιχεί στο μόριο CH 3 -C C-CH 3 : α. 3σ, 1π β. 8σ, 1π γ. 9σ, 2π δ. 3σ, 2π 2) Δίνονται τα στοιχεία H, O, Cl που έχουν ατομικούς

Διαβάστε περισσότερα

KINHΤΡΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΜΑ Α

KINHΤΡΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΑΞΗΤΜΗΜΑ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΜΑ Α Α1. Σε υδατικό διάλυμα ΝΗ 3 με ph=10 προστίθεται υδατικό διάλυμα ΝαCl (θ=25 ο C). Η τιμή του ph του τελικού διαλύματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα από 7 Κεφάλαιο 3: Οξέα Βάσεις Ιοντική ισορροπία ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ιοντικής ένωσης (υδροξείδια µετάλλων, άλατα): αποµάκρυνση των ιόντων του κρυσταλλικού της πλέγµατος ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS!

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Επίδραση κοινού ιόντος : Ασκήσεις εξάσκησης. Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Τύπωσε και λύσε τις ασκήσεις ακριβώς όπως την λύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ.gr ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ρυθμιστικά είναι τα διαλύματα που το ph τους παραμένει πρακτικά σταθερό όταν: α...προστεθεί σε αυτά μικρή ποσότητα ισχυρού οξέος ή ισχυρής βάσης, ή β...όταν αραιωθούν μέσα σε κάποια όρια. Τα Ρ. Δ. περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3 1. Αναµιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυµάτων Α και Β. Προκύπτει δ/µα µε µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα εάν Α. το Α είναι NaOH 0,5 M και το Β είναι CH 3 COOH 1 M B. το Α είναι NaOH 1 M και το Β είναι HCl 0,5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 84 Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1 Υδατικό διάλυµα ( ) ΗΝΟ 2 0,1 Μ έχει όγκο 500 ml και ο βαθµός ιοντισµού του οξέος σε αυτό είναι α 1 = 10 2 Λύση: α Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Μερικές επισημάνσεις Οξέα και βάσεις κατά Arrhenius ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Στα οξέα κατά τον ορισμό του Arrhenius ανήκουν οι χημικές ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν Η + ( Η3Ο +

Διαβάστε περισσότερα

π.χ. σε ένα διάλυμα NaOH προσθέτουμε ορισμένη ποσότητα στερεού. ΝαΟΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος.

π.χ. σε ένα διάλυμα NaOH προσθέτουμε ορισμένη ποσότητα στερεού. ΝαΟΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. XHMEIA Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 13 Όταν αναμειγνύουμε διαλύματα μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος Στο σχέδιο μαθήματος 7 είδαμε μια πρώτη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Αν διαλύσουμε HCl σε υδατικό διάλυμα CH 3 COOH τότε: α. η [Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 02 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΘΕΜΑ Α A1. Όταν το ΚΒr διαλύεται στο νερό: α. ιοντίζεται β. δημιουργούνται ιόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund;

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund; Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 0 1 6 Χ Η Μ Ε Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 0 0 0 1 6 ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ιοντισμού. Για ισχυρούς ηλεκτρολύτες ισχύει α = 1. Για ασθενής ηλεκτρολύτες ισχύει 0 < α < 1.

Βαθμός ιοντισμού. Για ισχυρούς ηλεκτρολύτες ισχύει α = 1. Για ασθενής ηλεκτρολύτες ισχύει 0 < α < 1. Βαθμός ιοντισμού Ο ιοντισμός μιας ομοιοπολικής ένωσης στο νερό μπορεί να είναι πλήρης ή μερικώς. Ένα μέτρο έκφρασης της ισχύος των ηλεκτρολυτών, κάτω από ορισμένες συνθήκες είναι ο βαθμός ιοντισμού (α).

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. δ Α4. β Α5. Arrhenius ένωση διαλύτης νερό σε υδατικά διαλύματα

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ A XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 200 ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS!

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Τύπωσε και λύσε τις ασκήσεις ακριβώς όπως την λύνει ο καθηγητής μας στο διπλανό βίντεο. Φωτογράφησε

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2 ο Κεφάλαιο Οξέα - Βάσεις - Άλατα ph Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθµιστικά διαλύµατα Δείκτες - Ογκοµέτρηση kostasctheos@yahoo.gr 1 1 ο παράδειγµα Να βρεθεί το ph υδατικού

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Χηµεία Γ Λυκείου - Θετικής Κατεύθυνσης Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 61. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1. ιαθέτουµε 500 ml διαλύµατος ( ) NaOH µε ph = 13. α. Στο διάλυµα ( ) προσθέτουµε 1500 ml

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ογκομέτρηση. Ορισμός των δεικτών

Δείκτες Ογκομέτρηση. Ορισμός των δεικτών Μάθημα 1 Δείκτες Ογκομέτρηση Ορισμός των δεικτών Οι δείκτες οξέων - βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες, είναι ουσίες των οποίων το χρώμα αλλάζει ανάλογα με την τιμή του ph του διαλύματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση κοινού ιόντος

Επίδραση κοινού ιόντος Επίδραση κοινού ιόντος Έστω υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ. Στο διάλυμα αυτό υπάρχει η ιοντική ισορροπία: ΗΑ + Η 2 Ο Α - + Η 3 Ο + (1) c o -x x x Στο παραπάνω διάλυμα προσθέτουμε έστω άλας NaA σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

+ HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου οξέος ή της ασθενέστερης βάσης, δηλαδή προς τα αριστερά.

+ HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου οξέος ή της ασθενέστερης βάσης, δηλαδή προς τα αριστερά. Β2. α. K a Οξύ Συζυγής βάση K b 10-2 - HSO 4 2- SO 4 10-12 10-5 CH 3 COOH CH 3 COO - 10-9 β. Η ισορροπία: 2- CH 3 COOH + SO 4 CH 3 COO - - + HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής Θέμα 1 ο.... Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.8 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Μονάδες 2,5x8=20 1.1 Κατά τη διάλυση HCl στο νερό, σε σταθερή θερμοκρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... Με προσθήκη νερού δεν μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4 ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : Για τις ερωτήσεις 11-14 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β Α.5 α. Διαφορές μεταξύ της βάσης κατά Arrhenius και της βάσης κατά Bronsted Lowry: 1. Κατά Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες. Δείκτες οξέων βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες είναι ουσίες των

Δείκτες. Δείκτες οξέων βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες είναι ουσίες των Δείκτες Δείκτες οξέων βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες είναι ουσίες των οποίων το χρώμα αλλάζει ανάλογα προστίθενται. με το ph του διαλύματος στο οποίο Οι δείκτες είναι συνήθως ασθενή οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Θέμα Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β (μονάδες 4x5=20) Α.5 1. Σ 2. Σ 3. Λ 4. Σ 5. Λ (μονάδες 5x1=5)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Θέμα Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β (μονάδες 4x5=20) Α.5 1. Σ 2. Σ 3. Λ 4. Σ 5. Λ (μονάδες 5x1=5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέμα Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β (μονάδες 4x5=20) Α.5 1. Σ 2. Σ 3. Λ 4. Σ 5. Λ (μονάδες 5x1=5) Θέμα Β Β.1 1 β 2 δ 3 γ 4 ε 5 α (μονάδες 5x1=5) Β.2 1. Το άλας ΝaΑ διίσταται στο διάλυμα του ΗΑ: NaA

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O.

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 δ Α4 β Α5. α. i. Βάσεις κατά Arrhenius είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο H 2 O δίνουν OH ενώ κατά Bronsted Lowry είναι οι ουσίες που μπορούν να δεχτούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Θέµατα πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Όξινο διάλυµα είναι το διάλυµα του α. CH 3 COONa 0,1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

3. Κατά Arrhenius απαραίτητο διαλυτικό μέσο είναι το νερό ενώ η θεωρία των. β) 1. Η ηλεκτρολυτική διάσταση αναφέρεται στις ιοντικές ενώσεις και είναι

3. Κατά Arrhenius απαραίτητο διαλυτικό μέσο είναι το νερό ενώ η θεωρία των. β) 1. Η ηλεκτρολυτική διάσταση αναφέρεται στις ιοντικές ενώσεις και είναι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 01 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. Β Α5. α) 1. Κατά Arrhenius μια βάση όταν διαλυθεί στο νερό μπορεί να δώσει λόγω διάστασης OH - ενώ κατά

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Λυκείου Δείκτες. Έστω ΗΔ ένας δείκτης (ασθενές οξύ). Σε ένα υδατικό διάλυμα ο δείκτης θα ιοντίζεται ως εξής: ΗΔ + Η2Ο Δ - + Η3Ο +

Χημεία Γ Λυκείου Δείκτες. Έστω ΗΔ ένας δείκτης (ασθενές οξύ). Σε ένα υδατικό διάλυμα ο δείκτης θα ιοντίζεται ως εξής: ΗΔ + Η2Ο Δ - + Η3Ο + Δείκτες Οι δείκτες (ή πρωτολυτικοί δείκτες) είναι ασθενή οξέα ή βάσεις (συνήθως οργανικές ενώσεις), των οποίων τα μόρια έχουν διαφορετικό χρώμα από τα ιόντα τους, με αποτέλεσμα το χρώμα τους να αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων

Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων Άσκηση 8η Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. έτος 2016-17 Διάσταση 2 ετεροπολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α. Σύμφωνα με τη θεωρία Arrheius βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό απελευθερώνουν ανιόντα

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 Τετάρτη, 7 Μαΐου 009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

β. CH 3 COOK γ. NH 4 NO 3 δ. CH 3 C CH. Μονάδες 5 δ. NaOH CH 3 COONa. Μονάδες 5

β. CH 3 COOK γ. NH 4 NO 3 δ. CH 3 C CH. Μονάδες 5 δ. NaOH CH 3 COONa. Μονάδες 5 AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Tο ηλεκτρόνιο της

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Λυκείου. Στέφανος Γεροντόπουλος, Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου

Χημεία Γ Λυκείου. Στέφανος Γεροντόπουλος, Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου Χημεία Γ Λυκείου 11 02 2018 Στέφανος Γεροντόπουλος, Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2005 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2005 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Πέμπτη, 9 Ιουνίου 005 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. O μέγιστος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 200 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. A3. Υδατικό διάλυμα ΚΟΗ συγκέντρωσης 10-8 Μ στους 25 ο C έχει ph: α. 6 β. 6,98 γ. 7,02 δ. 8 Μονάδες 5

ΘΕΜΑΤΑ. A3. Υδατικό διάλυμα ΚΟΗ συγκέντρωσης 10-8 Μ στους 25 ο C έχει ph: α. 6 β. 6,98 γ. 7,02 δ. 8 Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17 01 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρία Ρήγα, Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΘΕΜΑ Α A1. Δίνεται η ισορροπία: ΘΕΜΑΤΑ 2A(g) + B(g)

Διαβάστε περισσότερα

S Μονάδες 5 Α3. Η αντίδραση

S Μονάδες 5 Α3. Η αντίδραση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ (Μονάδες Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Για την αντίδραση: Fe (s) + 2HCl (aq) FeCl 2(aq)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Μονάδες Για τις ερωτήσεις 1.1-1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Κομελίδη. Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Διαλύματα Ηλεκτρολυτών

Γεωργίου Κομελίδη. Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Διαλύματα Ηλεκτρολυτών Γεωργίου Κομελίδη Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Διαλύματα Ηλεκτρολυτών Komelidis Georios 1/8/2013 3. ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 3.1 Οξέα - Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Οι περισσότερες χημικές αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015-2016 1 Ο ΘΕΜΑ Α1. Για την ισορροπία : 22( g) O2( g) 2 H2 O( g), θ C ισχύει ότι K c =0,25. Για την ισορροπία: H2 O( g) 2( g) O2( g), θ C, ισχύει ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0 Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις επόµενες ερωτήσεις:

ΘΕΜΑ 1 0 Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις επόµενες ερωτήσεις: 1ο Λ.Βουλιαγµένης 283, Αγ. ηµήτριος (Παναγίτσα), τηλ: 210-9737773 2ο Κάτωνος 13, Ηλιούπολη (Κανάρια), τηλ: 210-9706888 3o Αρχιµήδους 22 & Γούναρη (Άνω Γλυφάδα), τηλ: 210-9643433 4ο Θεοµήτορος 60 (Άλιµος),

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 005 ΘΕΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 11-1 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 11 Ο µέγιστος αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ~ απόψεις Arrhenius : ΟΞΕΑ : ενώσεις που δίνουν Η + στα υδατικά διαλύματά τους (HCl H + + Cl ) πιο σωστά HCl + H2O H3O + + Cl - οξώνιο ΒΑΣΕΙΣ :ενώσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ~ απόψεις Arrhenius : ΟΞΕΑ : ενώσεις που δίνουν Η + στα υδατικά διαλύματά τους (HCl H + + Cl ) πιο σωστά HCl + H2O H3O + + Cl - οξώνιο ΒΑΣΕΙΣ :ενώσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 01 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5.α.i) Βάσεις κατά Arrhenius είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Υδατικό διάλυμα NaCl 1M που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικά διαλύματα

Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται διαλύματα των οποίων το ph παραμένει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων. Επίσης μπορούν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Για το ιόν α. β. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011 Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011 Τάξη: Γ Γενικού Λυκείου Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα