ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π."

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 1

2 ΠΡΟΣ: ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι (ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 3468/2006 (Α'129)) ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Τμήμα Ι : Στοιχεία Συμμετέχοντος Ι.1 Στοιχεία Συμμετέχοντος Φυσικού Προσώπου Όνομα: Επώνυμο: Όνομα Πατρός: Τόπος και έτος γεννήσεως: Υπηκοότητα: Διεύθυνση κατοικίας: Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου: ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: ΓΕΜΗ: Τηλέφωνο/ Φαξ: Τμήμα ΙΙ : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης Επωνυμία: Θέση Εγκατάστασης: Δημοτική Ενότητα / Δήμος: Περιφερειακή Ενότητα: Περιφέρεια: Εγκατεστημένη Ισχύς (MW): Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ: Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε Διαχειριστή: NAI / OXI NAI / OXI NAI / OXI 2

3 Τμήμα ΙΙI : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (User ID) Πιστοποίησης Συμμετέχοντος για τη συμμετοχή στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία * Kωδικός χρήστη (User * Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Kωδικός χρήστη (User ID) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με τη ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Τμήμα ΙV : Υπεύθυνες Δηλώσεις Ο υπογράφων την παρούσα. κάτοικος., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό, που εκδόθηκε από.., στις, ιδιοκτήτης ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και Συμμετέχων στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε., δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), με την οποία έχω εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') είναι Ο κωδικός χρήστη (User ID) τον οποίο έχω λάβει κατά την εγγραφή μου στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας είναι ο... (β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (User ID) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η συμμετοχή, εφόσον κληθώ να συμμετάσχω κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά την διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (User ID) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζω από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από εμένα τον ίδιο και για λογαριασμό μου. 2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της. Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κλπ τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους όρους αυτών. Γ. Δεν έχω καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στον Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα : Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3

4 ΙΙ. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΙV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Γ. Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Ε. Δεν έχω καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου (ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. Ζ. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής μου. Η. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλω σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής μου. Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλεγείς Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / αποτελεί το έργο έχει ενταχθεί στη... [Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010] και ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του σε καθεστώς Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω νόμων (παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). Τμήμα V : Δικαιολογητικά Για τη συμμετοχή μου στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε., υποβάλλω σύμφωνα με τους όρους της τα κάτωθι δικαιολογητικά: 4

5 Α. Α/Α Άρθρο Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός Λοιπά Στοιχεία Α Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Α Αποδεικτικό καταβολής τέλους ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Ημερομηνία κατάθεσης σε συμμετοχής 500,00 Τράπεζα:.../.../2016 Α Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Αρ. Εγγυητικής Επιστολής:... Τράπεζα:... Ημερομηνία έκδοσης:... Ποσό:... Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) Α/Α Άρθρο Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός Β Επικυρωμένο αντίγραφο της ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 αστυνομικής του ταυτότητας Β Έναρξη Επιτηδεύματος από την ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 αρμόδια Δ.Ο.Υ. Β Μεταβολές έναρξης Επιτηδεύματος ΝΑΙ/ΟΧΙ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Λοιπά Στοιχεία Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) Γ.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ. Α/Α Άρθρο Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός Λοιπά Στοιχεία Γ Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή:... Ημερ.:... Γ Αντίγραφο της εγγυητικής ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: επιστολής του ν. 4152/2013 ή του ν. 4062/ Τράπεζα:... Ημερομηνία έκδοσης:... Ποσό:... Ημερομηνία κατάθεσης σε Διαχειριστή:... Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή:... 5

6 Γ.2. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ. Α/Α Άρθρο Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός Λοιπά Στοιχεία Γ Σύμβαση Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Σύμβασης:... Ημερ.:... Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε Διαχειριστή:... Τράπεζα:... Ημερομηνία έκδοσης: Ποσό:......, (τόπος/ ημερομηνία) Ο Συμμετέχων - Δηλών Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 7

8 ΠΡΟΣ: ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι (ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 3468/2006 (Α'129)) ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ I. 1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου: Τμήμα Ι : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου Έδρα: Διεύθυνση: Νομική μορφή : ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: ΓΕΜΗ: Τηλέφωνο/ Φαξ: Ι.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος Όνομα: Επώνυμο: Όνομα Πατρός: Τόπος και έτος γεννήσεως: Υπηκοότητα: Διεύθυνση κατοικίας: Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου: ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: Τηλέφωνο/ Φαξ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.) Τμήμα ΙΙ : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης Επωνυμία: Θέση Εγκατάστασης: Δημοτική Ενότητα / Δήμος: Περιφερειακή Ενότητα: Περιφέρεια: Εγκατεστημένη Ισχύς (MW): Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: NAI / OXI 8

9 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ: Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε Διαχειριστή: NAI / OXI NAI / OXI Τμήμα ΙΙI : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (User ID) Πιστοποίησης Συμμετέχοντος για την συμμετοχή στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία * Kωδικός χρήστη (User * Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Kωδικός χρήστη (User ID) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταικής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με την ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Τμήμα ΙV : Υπεύθυνες Δηλώσεις Ο υπογράφων την παρούσα. κάτοικος., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό, που εκδόθηκε από.., στις, νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία.. και τον διακριτικό τίτλο (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ....) δυνάμει της... απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ή του/ων Διαχειριστού/ων αυτής), ιδιοκτήτριας της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και Συμμετέχουσας/οντος στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε. δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') είναι Ο κωδικός χρήστη (User ID) το οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας είναι ο... (β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (User ID) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η συμμετοχή, εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά την διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (User ID) και των λοιπών κωδικών που της έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία την ίδια και για λογαριασμό της 9

10 2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της. Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κλπ τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους όρους αυτών. Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στον Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα : Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΙΙ. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΙV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου (ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. Ζ. Ττο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής του. Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής του. Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλεγείς Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 10

11 - α) Δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ, εκτός όσων αναφέρονται στα σχετικά ΦΕΚ (αριθμός και ημερομηνία...) - Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ. (αριθμός και ημερομηνία...) που προσκομίσθηκαν και β) Η σύνθεση του Δ.Σ., η συγκρότησή του σε σώμα και οι αρμοδιότητες και εξουσίες των εκπροσώπων της εταιρείας που εκπροσωπώ είναι πράγματι αυτές που αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό (αριθμός και ημερομηνία...) όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ - Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. (αριθμός και ημερομηνία...). 4. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / αποτελεί το έργο έχει ενταχθεί στη... [Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010] και ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του σε καθεστώς Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω νόμων (παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). Τμήμα V : Δικαιολογητικά Για τη συμμετοχή μου στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε., υποβάλλω σύμφωνα με τους όρους της τα κάτωθι δικαιολογητικά: Α. Α/Α Άρθρο Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός Λοιπά Στοιχεία Α Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Α Απόφαση οργάνου διοίκησης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Συμμετέχοντος Α Αποδεικτικό καταβολής τέλους ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Ημερομηνία κατάθεσης σε συμμετοχής 500,00 Τράπεζα:.../.../2016 Α Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής:... Τράπεζα:... Ημερομηνία έκδοσης:... Ποσό:... Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) Α/Α Άρθρο Προκήρυ ξης Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός Β Κωδικοποιημένο καταστατικό ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Β Φ.Ε.Κ. συστάσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ Β Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ συστάσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ Β Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεων Καταστατικού ΝΑΙ/ΟΧΙ Β Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ τροποποιήσεων Καταστατικού ΝΑΙ/ΟΧΙ Λοιπά Στοιχεία 11

12 Α/Α Άρθρο Προκήρυ ξης Β Φ.Ε.Κ. Διοικητικού Συμβουλίου - νομιμοποιήσεων Β Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ Διοικητικού Συμβουλίου - νομιμοποιήσεων Β Βεβαιώσεις Διεύθυνσης Ανάπτυξης/ Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας έδρας εταιρείας Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ Β Βεβαιώσεις από υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ΝΑΙ/ΟΧΙ Λοιπά Στοιχεία Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) Γ.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ. Α/Α Άρθρο Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός Λοιπά Στοιχεία Γ Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή:... Ημερ.:... Γ Αντίγραφο της εγγυητικής ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: επιστολής του ν. 4152/2013 ή του Τράπεζα:... ν. 4062/2012 Ημερομηνία έκδοσης:... Ποσό:... Ημερομηνία κατάθεσης σε Διαχειριστή:... Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή:... Γ.2. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ. Α/Α Άρθρο Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός Λοιπά Στοιχεία Γ Σύμβαση Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Σύμβασης:... Ημερ.:... Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε Διαχειριστή:... Τράπεζα:... Ημερομηνία έκδοσης: Ποσό:......, (τόπος/ ημερομηνία) Ο Συμμετέχων - Δηλών Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΕΠΕ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 13

14 ΠΡΟΣ: ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι (ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 3468/2006 (Α'129)) ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ I. 1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου: Τμήμα Ι : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου Έδρα: Διεύθυνση: Νομική μορφή : ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: ΓΕΜΗ: Τηλέφωνο/ Φαξ: Ι.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος Όνομα: Επώνυμο: Όνομα Πατρός: Τόπος και έτος γεννήσεως: Υπηκοότητα: Διεύθυνση κατοικίας: Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου: ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: Τηλέφωνο/ Φαξ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.) Τμήμα ΙΙ : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης Επωνυμία: Θέση Εγκατάστασης: Δημοτική Ενότητα/Δήμος: Περιφερειακή Ενότητα: Περιφέρεια: Εγκατεστημένη Ισχύς (MW): Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: NAI / OXI 14

15 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ: Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε Διαχειριστή: NAI / OXI NAI / OXI Τμήμα ΙΙI : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (User ID) Πιστοποίησης Συμμετέχοντος για τη συμμετοχή στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία * Kωδικός χρήστη (User * Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Kωδικός χρήστη (User ID) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταικής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με την ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Τμήμα ΙV : Υπεύθυνες Δηλώσεις Ο υπογράφων την παρούσα. κάτοικος., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό, που εκδόθηκε από.., στις, νόμιμος εκπρόσωπος της... εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία.. και τον διακριτικό τίτλο... (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ....) δυνάμει της... απόφασης του/ων Διαχειριστού/ων αυτής, ιδιοκτήτριας της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και Συμμετέχουσας/οντος στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε. δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') είναι Ο κωδικός χρήστη (User ID) το οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας είναι ο... (β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (User ID) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η συμμετοχή, εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά την διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (User ID) και των λοιπών κωδικών που της έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία την ίδια και για λογαριασμό της 15

16 2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της. Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κλπ τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους όρους αυτών. Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στον Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα : Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΙΙ. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΙV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου (ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. Ζ. Ττο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής του. Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής του. Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλεγείς Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 16

17 α) ότι δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ, εκτός όσων αναφέρονται στα σχετικά ΦΕΚ (αριθμός και ημερομηνία...) - Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ. (αριθμός και ημερομηνία...) που προσκομίσθηκαν. 4. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / αποτελεί το έργο έχει ενταχθεί στη... [Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010] και ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του σε καθεστώς Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω νόμων (παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). Τμήμα V : Δικαιολογητικά Για τη συμμετοχή μου στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε., υποβάλλω σύμφωνα με τους όρους της τα κάτωθι δικαιολογητικά: Α. Α/Α Άρθρο Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός Λοιπά Στοιχεία Α Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Α Απόφαση οργάνου διοίκησης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Συμμετέχοντος Α Αποδεικτικό καταβολής τέλους ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Ημερομηνία κατάθεσης σε συμμετοχής 500,00 Τράπεζα:.../.../2016 Α Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής:... Τράπεζα:... Ημερομηνία έκδοσης:... Ποσό:... Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) Α/Α Άρθρο Προκήρυ ξης Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός Β Κωδικοποιημένο καταστατικό ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Β Φ.Ε.Κ. συστάσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ Β Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ συστάσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ Β Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεων Καταστατικού ΝΑΙ/ΟΧΙ Β Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ τροποποιήσεων Καταστατικού ΝΑΙ/ΟΧΙ Β Βεβαιώσεις αρμόδιου κατά τόπου ΝΑΙ/ΟΧΙ Πρωτοδικείου έδρας εταιρείας Β Βεβαιώσεις από υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ΝΑΙ/ΟΧΙ Λοιπά Στοιχεία 17

18 Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) Γ.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ. Α/Α Άρθρο Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός Λοιπά Στοιχεία Γ Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή:... Ημερ.:... Γ Αντίγραφο της εγγυητικής ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: επιστολής του ν. 4152/2013 ή του Τράπεζα:... ν. 4062/2012 Ημερομηνία έκδοσης:... Ποσό:... Ημερομηνία κατάθεσης σε Διαχειριστή:... Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή:... Γ.2. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ. Α/Α Άρθρο Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός Λοιπά Στοιχεία Γ Σύμβαση Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Σύμβασης:... Ημερ.:... Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε Διαχειριστή:... Τράπεζα:... Ημερομηνία έκδοσης: Ποσό:......, (τόπος/ ημερομηνία) Ο Συμμετέχων - Δηλών Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΟΕ, ΕΕ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 19

20 ΠΡΟΣ: ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι (ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 3468/2006 (Α'129)) ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ I. 1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου: Τμήμα Ι : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου Έδρα: Διεύθυνση: Νομική μορφή : ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: ΓΕΜΗ: Τηλέφωνο/ Φαξ: Ι.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος Όνομα: Επώνυμο: Όνομα Πατρός: Τόπος και έτος γεννήσεως: Υπηκοότητα: Διεύθυνση κατοικίας: Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου: ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: Τηλέφωνο/ Φαξ: ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) / ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.) / ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τμήμα ΙΙ : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης Επωνυμία: Θέση Εγκατάστασης: Δημοτική Ενότητα / Δήμος: Περιφερειακή Ενότητα: Περιφέρεια: Εγκατεστημένη Ισχύς (MW): Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: NAI / OXI 20

21 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ: Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε Διαχειριστή: NAI / OXI NAI / OXI Τμήμα ΙΙI : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (User ID) Πιστοποίησης Συμμετέχοντος για τη συμμετοχή στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία * Kωδικός χρήστη (User * Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Kωδικός χρήστη (User ID) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταικής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με την ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Τμήμα ΙV : Υπεύθυνες Δηλώσεις Ο υπογράφων την παρούσα. κάτοικος., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό, που εκδόθηκε από.., στις, νόμιμος εκπρόσωπος της... ομόρρυθμης εταιρείας / ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία.. και τον διακριτικό τίτλο... (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ....) δυνάμει της... απόφασης του/ων Διαχειριστού/ων αυτής, ιδιοκτήτριας της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και Συμμετέχουσας/οντος στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε. δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') είναι Ο κωδικός χρήστη (User ID) το οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας είναι ο... (β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (User ID) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η συμμετοχή, εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά την διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (User ID και των λοιπών κωδικών που της έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία την ίδια και για λογαριασμό της. 21

22 2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της. Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κλπ τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους όρους αυτών. Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στον Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα : Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΙΙ. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΙV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου (ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. Ζ. Ττο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής του. Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής του. Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλεγείς Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 22

23 α) δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ, εκτός όσων προσκομίσθηκαν και β) ο διαχειριστής παραμένει αυτός που ορίσθηκε από το Καταστατικό της εταιρείας, δεν έχει ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του για την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας παραμένουν οι ίδιες. 4. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / αποτελεί το έργο έχει ενταχθεί στη... [Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010] και ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του σε καθεστώς Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω νόμων (παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). Τμήμα V : Δικαιολογητικά Για τη συμμετοχή μου στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε., υποβάλλω σύμφωνα με τους όρους της τα κάτωθι δικαιολογητικά: Α. Α/Α Άρθρο Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός Λοιπά Στοιχεία Α Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Α Απόφαση οργάνου διοίκησης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Συμμετέχοντος Α Αποδεικτικό καταβολής τέλους ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Ημερομηνία κατάθεσης σε συμμετοχής 500,00 Τράπεζα:.../.../2016 Α Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής:... Τράπεζα:... Ημερομηνία έκδοσης:... Ποσό:... Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) Β.1. Συμμετέχων προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε., Αστική εταιρεία): Α/Α Άρθρο Προκήρυ ξης Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός Β Συμφωνητικό συστάσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Β Τροποποιήσεις Καταστατικού ΝΑΙ/ΟΧΙ Β Βεβαιώσεις αρμόδιου κατά τόπου ΝΑΙ/ΟΧΙ Πρωτοδικείου έδρας εταιρείας Β Βεβαιώσεις από υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ΝΑΙ/ΟΧΙ Λοιπά Στοιχεία 23

24 Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) Γ.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ. Α/Α Άρθρο Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός Λοιπά Στοιχεία Γ Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή:... Ημερ.:... Γ Αντίγραφο της εγγυητικής ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: επιστολής του ν. 4152/2013 ή του Τράπεζα:... ν. 4062/2012 Ημερομηνία έκδοσης:... Ποσό:... Ημερομηνία κατάθεσης σε Διαχειριστή:... Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή:... Γ.2. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ. Α/Α Άρθρο Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός Λοιπά Στοιχεία Γ Σύμβαση Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Σύμβασης:... Ημερ.:... Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε Διαχειριστή:... Τράπεζα:... Ημερομηνία έκδοσης: Ποσό:......, (τόπος/ ημερομηνία) Ο Συμμετέχων - Δηλών Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 25

26 ΠΡΟΣ: ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι (ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 3468/2006 (Α'129)) ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ I. 1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου: Τμήμα Ι : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου Έδρα: Διεύθυνση: Νομική μορφή : ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: ΓΕΜΗ: Τηλέφωνο/ Φαξ: Ι.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος Όνομα: Επώνυμο: Όνομα Πατρός: Τόπος και έτος γεννήσεως: Υπηκοότητα: Διεύθυνση κατοικίας: Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου: ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: Τηλέφωνο/ Φαξ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.) Τμήμα ΙΙ : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης Επωνυμία: Θέση Εγκατάστασης: Δημοτική Ενότητα / Δήμος: Περιφερειακή Ενότητα: Περιφέρεια: Εγκατεστημένη Ισχύς (MW): Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: NAI / OXI 26

27 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ: Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε Διαχειριστή: NAI / OXI NAI / OXI Τμήμα ΙΙI : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (User ID) Πιστοποίησης Συμμετέχοντος για την συμμετοχή στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία * Kωδικός χρήστη (User * Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Kωδικός χρήστη (User ID) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταικής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με την ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Τμήμα ΙV : Υπεύθυνες Δηλώσεις Ο υπογράφων την παρούσα. κάτοικος., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό, που εκδόθηκε από.., στις, νόμιμος εκπρόσωπος της... εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία.. και τον διακριτικό τίτλο... (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ....) δυνάμει της... απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ή του/ων Διαχειριστού/ων αυτής), ιδιοκτήτριας της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και Συμμετέχουσας/οντος στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε. δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') είναι Ο κωδικός χρήστη (User ID) το οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας είναι ο... (β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (User ID) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η συμμετοχή, εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά την διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (User ID) και των λοιπών κωδικών που της έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία την ίδια και για λογαριασμό της 27

28 2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της. Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κλπ τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους όρους αυτών. Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στον Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα : Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΙΙ. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΙV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου (ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. Ζ. Ττο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής του. Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής του. Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλεγείς Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 28

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση* για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Φωτοβολταϊκού σταθμού

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση* για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Φωτοβολταϊκού σταθμού Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση* για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Φωτοβολταϊκού σταθμού με τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. που επιλέχτηκε μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της Απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση* για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμού ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση* για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμού ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση* για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμού ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ με τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. A ΣΤΟΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Επωνυμία αιτούντος :.. ΑΦΜ / ΔΟΥ :.. Στοιχεία επικοινωνίας και έδρας αναλυτικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟΥ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις

Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις Ημερίδα Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας Επικεφαλής Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 2230 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Η ΔΕΘ HELEXPO αποτελεί έναν εκ τους σημαντικότερους φορείς διοργάνωσης εκθεσιακών, συνεδριακών και λοιπών δράσεων τόσο στην ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΩΣΕΩΝ Ακολουθούν υποδείγµατα υπεύθυνων δηλώσεων που καλούνται να υποβάλλουν οι συµµετέχοντες µε τον φάκελο της προσφοράς τους, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 της διακήρυξης µε αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 0078/16/5100

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 0078/16/5100 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 0078/16/5100 «Παροχή Υπηρεσιών Επιτήρησης τεσσάρων (4) Αιολικών Πάρκων με ανεμογεννήτριες Vestas και ενός (1) Αιολικού Πάρκου με ανεμογεννήτριες Windmatic σε νησιά του Αιγαίου». ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.773 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέου Δημητρίου 1 ΞΑΝΘΗ - Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΰν τα απαιτούμενα. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (1) της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου-

ΰν τα απαιτούμενα. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (1) της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου- 449 Ν. 12(Ι)/2006 υπέβαλαν αίτηση ΰν τα απαιτούμενα συμμετοχής ή που οεν ς που δεν (4) Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των προς συζήτηση Λύσεων ή των προς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΣΜ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΣΜ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΤΕΥΧΟΣ 6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΣΜ- 1278 ANTIKEIMENO: Περιοδικός έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων, που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/11/2017, ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΩΡΑ: 12:00 Π.Μ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/11/2017, ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΩΡΑ: 12:00 Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 1157

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός Κύριοι, 27η Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.11.22 11:48:59 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ξ28ΟΡ1Π-Ε5Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

11054 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11054 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11054 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /. : E-mail :. : : - (. 3955/2011,..., 8. 1599/1986, 3. 2690/1999) ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΛΑΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΙΣΤΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: ,

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: , ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 108/01.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 61Θ0ΟΡ1Π-7Τ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ DEVELOPMEN ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 61Θ0ΟΡ1Π-7Τ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ DEVELOPMEN ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: ,

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: , ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Η ΔΕΘ HELEXPO αποτελεί έναν εκ τους σημαντικότερους φορείς διοργάνωσης εκθεσιακών, συνεδριακών και λοιπών δράσεων τόσο στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ Μεταφορά 15 containers 20 από FOB NINGBO, ΚΙΝΑ μέχρι FREE OUT ΠΕΙΡΑΙΑ. Υποδείγματα. Πίνακας Περιεχομένων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ Μεταφορά 15 containers 20 από FOB NINGBO, ΚΙΝΑ μέχρι FREE OUT ΠΕΙΡΑΙΑ. Υποδείγματα. Πίνακας Περιεχομένων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 408701 Μεταφορά 15 containers 20 από FOB NINGBO, ΚΙΝΑ μέχρι FREE OUT ΠΕΙΡΑΙΑ Υποδείγματα Πίνακας Περιεχομένων - Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης. - Σχέδιο Δήλωσης Αλληλέγγυας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: INFO@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Αριθμ.Πρωτ.: 76

Ιωάννινα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Αριθμ.Πρωτ.: 76 Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 1 & 2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 1 & 2 EΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Τρίπολη, 09 /09/2013 ΟΡΓ/ΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 54211 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.06.08 11:57:50 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΜ1Π465ΧΘΞ-2Ο5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 08 / 06 / 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Λ. Μαραθώνος 104 : 19005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Θεοδώρου 1, Χίος ΠΡΟΣ : ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: INFO@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΕΥΧΟΣ 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6907 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΏΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΏΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΏΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Αρ. Ηλεκτρ/κης Αίτησης: Κατάστημα τύπου Α (Αμιγής

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.)

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, ΤΚ.106 79 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/4/2017 Αρ.πρωτ: 8756 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 17PROC002162242 2017-10-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΜΙΒΟΡ1Π-9ΓΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.10.30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Αρ. 01/2016 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Σ.Τ.Λ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Αρ. 01/2016 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Σ.Τ.Λ. Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ, Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός 22α Ιανουαρίου, 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρ. 01/2016 Κύριοι, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ - ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ - ΕΡΕΥΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα 1-9-2011 Αριθ. Πρωτ.: 3273 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 264.768,98 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ),

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ), 0000117844 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Κως Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΤΕΙ 2991/18-9-12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την: για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 17PROC002162859 2017-10-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑ: 6Ρ4ΣΟΡ1Π-ΤΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.10.30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 12 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 12 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ημερομηνία: 16-10-2014 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ----------------------------------------- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο1 - ΦΑΣΗ Β ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο1 - ΦΑΣΗ Β ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41622 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο1 - ΦΑΣΗ Β ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314 για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ» Μέρος Β Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΤΑ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 2.100.000 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Για την ανάδειξη αναδόχου διαφηµιστικής εταιρείας για τη δηµοσίευση των

Για την ανάδειξη αναδόχου διαφηµιστικής εταιρείας για τη δηµοσίευση των ιακήρυξη µε αρ. 10/2010 για την ανάδειξη αναδόχου διαφηµιστικής εταιρείας για τη δηµοσίευση των ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 10/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Αναγράφεται ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»,

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ, της Πράξης «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: {ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΚ. 16/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΚ. 16/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΚ. 16/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ΕΚΚ) επιθυμεί να μισθώσει υπηρεσίες για ένα (1) νομικό για περίοδο χιλίων οκτακόσιων (1800) ωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ, 30 / 07 / 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για τον «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 3/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την ανάδειξη αναδόχων για την:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 3/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την ανάδειξη αναδόχων για την: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 3/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχων για την: Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών Καθαριότητας-Προστασίας-Αντισηψίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη και ώρα 13:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη και ώρα 13:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1286 Θεσσαλονίκη, 27.05.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 407.960,00 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 19% ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 407.960,00 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 19% ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω... Αρ.Πρωτ: Βαθμός Προτεραιότητας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α Τ.Κ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α Τ.Κ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 17/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 25530 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ : 2592350002 FAX: 2592350077 mail:info@dimospaggaiou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΚΟΚΩ10-66Ν INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΚΟΚΩ10-66Ν INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.12 07:30:18 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΚΟΚΩ10-66Ν Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ»

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ» ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) * Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: (28210) 91888, 87775 & Fax: (28210) 83400, E-mail: dedisa1@otenet.gr Πληροφορίες: κ. Εμμ. Βαρδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.Π. : ΠΠ 01/1.6.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Αντικείμενο Πρόσκλησης Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ & COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002109826 2014-06-17

14PROC002109826 2014-06-17 Άρτα 17/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 2874 14PROC002109826 2014-06-17 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Εφαρμογή ωμικών τεχνολογιών για το γενετικό χαρακτηρισμό εγχωρίων φυλών γιδιών και προβάτων, για βελτίωση της παραγωγής τους και

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 3211

Άρτα, 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 3211 Άρτα, 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 3211 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 202 / 07-03-2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Toν υπ αρ. 3966 / 24.5.2011 [ΦΕΚ A 118 / 24.5.2011] νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΗ:3172013 ΑΡ.ΠΡΩΤ:15471 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια : 16 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑ: 787ΙΟΡ1Π-63Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.10.18 12:15:26 EEST Reason:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αναβάθμιση Ιδρυματικού Καταθετηρίου/ Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ε.Μ.Π. Νο 13/2012 Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιχείρηση Δήμου κατά τα άρθρα 103 και 107 του Ν.3852/2010 (Α 87)

1. Επιχείρηση Δήμου κατά τα άρθρα 103 και 107 του Ν.3852/2010 (Α 87) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41503 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41503 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41503 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΜΗΕ/ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΣ / ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΕ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα