Πακέτο Εργασίας/Δράση 3/3.1: Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πακέτο Εργασίας/Δράση 3/3.1: Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυσης"

Transcript

1 «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των ενεργειών «Διαχείριση και Συντονισμός του έργου» και «Σχεδιασμός και Εκπόνηση Μελετών» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» - «Ci-Pro Effect» Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία Πακέτο Εργασίας/Δράση 3/3.1: Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυσης Παραδοτέο 3.1.1: Σχεδιασμός και ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την καταγραφή και αποτύπωση (αξιολόγηση) της υπάρχουσας κατάστασης δομών και υποδομών Πολιτικής Προστασίας στις περιοχές των εταίρων του έργου. Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP Α.Μ.Κ.Ε. Ιούνιος 2015

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Α.1 Μεθοδολογία για την Ανάλυση και Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης των Δομών / Μηχανισμών και Υποδομών της Πολιτικής Προστασίας (Δράση 3/3.2) Α.2 Ερωτηματολόγια για την Δράση 3/ Β.1 Μεθοδολογία για την Διενέργεια Δευτερογενούς έρευνας / Αναζήτηση Δευτερογενών Στοιχείων (Desk Research) σχετικά με την αντιμετώπιση και αποτελεσματικότητα των τοπικών δομών (μηχανισμών) (Δράση 3/3.3) Β.2 Οδηγός Συνέντευξης για την Δράση 3/

3 Εισαγωγή Αντικείμενο του Έργου «Ci-Pro Effect» είναι ο σχεδιασμός ενός βελτιωμένου μοντέλου ολοκληρωμένης διαχείρισης της πληροφορίας και των ενεργειών ανταπόκρισης κατά την εμφάνιση φαινομένων φυσικών καταστροφών, στις περιοχές των φορέων που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα του έργου, από την Ελλάδα και την Ιταλία, μέσα από μια διευρυμένη συμμετοχή εθελοντικών ομάδων και πολιτών στην κατεύθυνση της βέλτιστης απόδοσης των υπαρχόντων συστημάτων και υποδομών Πολιτικής Προστασίας (ΠΠ). Στα πλαίσια του έργου, η αξιολόγηση των διαθεσίμων δομών και υποδομών πολιτικής προστασίας, επιτυγχάνεται, μέσα από την καταγραφή των υπαρχουσών δομών και λειτουργιών της ΠΠ σε κάθε περιοχή του έργου, την ανταλλαγή εμπειριών και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης. Επιτυγχάνεται επίσης με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος πολιτικής προστασίας και τον εντοπισμό αστοχιών που δημιουργήθηκαν σε πρόσφατα συμβάντα φυσικών καταστροφών και στη λογική της διερεύνησης πιο αποτελεσματικών τρόπων κατά τις κρίσιμες στιγμές των πρώτων ωρών αντίδρασης των μηχανισμών Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο, για να είναι πιο κατανοητή η σύγκριση και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταίρων τόσο ως προς τη λειτουργία του συστήματος πολιτικής προστασίας και ως προς τον εντοπισμό των αστοχιών που ενδεχόμενα δημιουργήθηκαν σε πρόσφατα συμβάντα φυσικών καταστροφών, είναι σκόπιμη (και προβλέπεται από τη δράση 3.1 του προγράμματος CiProEffect), η ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας διερεύνησης των παραπάνω. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει κοινή μεθοδολογία για την καταγραφή της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών (και σχεδίων) της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο σύνολο των περιοχών του έργου. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του παρόντος παραδοτέου 3/3.1: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την καταγραφή και αποτύπωση (αξιολόγηση) της υπάρχουσας κατάστασης δομών και υποδομών Πολιτικής Προστασίας στις περιοχές των εταίρων του έργου», είναι να υποστηρίξει, με την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας, την υλοποίηση των εξής δύο δράσεων του προγράμματος: 1. Της δράσης 3/3.2: Βασική (πρωτογενής) έρευνα / Ανάλυση και Αποτύπωση Υφιστάμενης κατάστασης των δομών/μηχανισμών και υποδομών της Πολιτικής Προστασίας στις περιοχές των Εταίρων με παράλληλη αναζήτηση των ελλειμμάτων/αδυναμιών. 3

4 2. Της δράσης 3/3.3: Διενέργεια Δευτερογενούς έρευνας / Αναζήτηση Δευτερογενών Στοιχείων (Desk Research) σχετικά με την αντιμετώπιση και αποτελεσματικότητα των τοπικών δομών (μηχανισμών) - Ενσωμάτωση στοιχείων από αξιολόγηση 20 συνεντεύξεων με εμπλεκόμενα στελέχη σε περιστατικά πρόσφατων καταστροφών στις περιοχές των εταίρων. Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω το παρόν τεύχος διαρθρώνεται στην ουσία σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος αναφέρεται στον τρόπο προσέγγισης του παραδοτέου 3.2 (συνοδευόμενο από τα σχετικά ερωτηματολόγια οδηγούς συνεντεύξεων) το δεύτερο μέρος αναφέρεται στον τρόπο προσέγγισης του παραδοτέου 3.3 (συνοδευόμενο από τον σχετικό οδηγό συνέντευξης) 4

5 Α.1 Μεθοδολογία για την Ανάλυση και Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης των Δομών / Μηχανισμών και Υποδομών της Πολιτικής Προστασίας (Δράση 3/3.2). Στόχος της Δράσης «3/3.2: Βασική (πρωτογενής) έρευνα / Ανάλυση και Αποτύπωση Υφιστάμενης κατάστασης των δομών/μηχανισμών και υποδομών της Πολιτικής Προστασίας στις περιοχές των Εταίρων με παράλληλη αναζήτηση των ελλειμμάτων/αδυναμιών» είναι: Αφενός η περιγραφή της δομής και λειτουργίας του συστήματος ΠΠ σε κάθε περιοχή, όπως απορρέει από τη νομοθεσία και όπως αυτή εφαρμόζεται στην πράξη και Αφετέρου η διερεύνηση των προβλημάτων από την εφαρμογή του συστήματος ΠΠ στην πράξη. Για τη μεγαλύτερη εξειδίκευση των προβλημάτων/αδυναμιών, διερευνώνται τρία είδη καταστροφών, οι δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι σεισμοί και ο βαθμός ανταπόκρισης των τοπικών φορέων σε αυτές τις καταστροφές, στην κάθε περιοχή των εταίρων. Η υλοποίηση της δράσης 3/3.2 θα βασιστεί σε: α) δευτερογενή στοιχεία για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας τη διάρθρωση των υπηρεσιών (κύρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αποκεντρωμένων οργάνων) σύμφωνα με την Νομοθεσία τις ενέργειες και αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων στην κατάσταση πρόληψης-ετοιμότητας και στην κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για δασικές πυρκαγιές τις ενέργειες και αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων στην κατάσταση πρόληψης-ετοιμότητας και στην κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για πλημμύρες τις ενέργειες και αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων στην κατάσταση πρόληψης-ετοιμότητας για σεισμούς την περιγραφή των περιοχών μελέτης (στοιχεία πληθυσμού, έκτασης, τοπικής οικονομίας, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων 5

6 β) πρωτογενή στοιχεία από επιτόπια έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου (που παρουσιάζεται στο σημείο Α.2) για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με: την δομή της πολιτικής προστασίας, στην πράξη, στην περιοχή της μελέτης (Ενότητες Ι & ΙΙ του ερωτηματολογίου) την εφαρμογή της Νομοθεσίας και των Εγκυκλίων για τις δασικές πυρκαγιές στην περιοχή μελέτης (Ενότητα ΙΙΙ του ερωτηματολογίου) την εφαρμογή της Νομοθεσίας και των Εγκυκλίων για τις πλημμύρες στην περιοχή μελέτης (Ενότητα ΙV του ερωτηματολογίου) την εφαρμογή της Νομοθεσίας και των Εγκυκλίων για τους σεισμούς στην περιοχή μελέτης (Ενότητα V του ερωτηματολογίου) γ) στοιχεία από τους φορείς της περιοχής (Περιφέρεια, Δήμοι) που θα πρέπει να συγκεντρωθούν και συγκεκριμένα τα: Μνημόνια Ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από Δασικές Πυρκαγιές (μαζί με τους πίνακες προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού) Μνημόνια Ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες (μαζί με τους σχετικούς πίνακες) Μνημόνια Ενεργειών την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από σεισμούς (μαζί με τους σχετικούς πίνακες) Το παραδοτέο της δράσης για κάθε εταίρο αφορά την: Σύνταξη αναλυτικής τεχνικής έκθεσης (στα ελληνικά ή ιταλικά αντίστοιχα για τους εταίρους Ελλάδας & Ιταλίας και με περίληψη στα αγγλικά) για τις υφιστάμενες δομές και τους μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή του, με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο σε ότι αφορά κυρίως τον ρόλο των εμπλεκόμενων δομών. Αναλυτικά, για την εκπόνηση της δράσης 3/3.2, θα πρέπει να περιγραφούν: 1. Το Σύστημα Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως αυτό προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε κάθε περιοχή του έργου Στην Ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθούν οι συγκεκριμένοι κύριοι Νόμοι που διέπουν το σύστημα Πολιτικής Προστασίας, οι φορείς που εμπλέκονται, οι αρμοδιότητες γενικά που προβλέπονται, οι φάσεις που καθορίζονται (δηλ. 6

7 πρόληψης - ετοιμότητας, αυξημένης ετοιμότητας, αντιμετώπισης, αποκατάστασης). Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί το θεσμικό πλαίσιο του εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ένταξης εθελοντών/ εθελοντικών οργανώσεων σε Μητρώο, οι κατηγορίες δράσεων στις οποίες εντάσσονται, η εκπαίδευση που προβλέπεται, ο συντονισμός τους κλπ) καθώς και το θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Πολιτική Προστασία. Με βάση τα παραπάνω περιγράφεται το θεωρητικά υφιστάμενο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή (χώρα). 2. Η Δομή Πολιτικής Προστασίας Οι Εμπλεκόμενοι Φορείς Αρμοδιότητες (σύμφωνα με την Νομοθεσία) Στην Ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθούν, σε θεωρητικό επίπεδο, (δηλ. σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την Νομοθεσία), οι Διευθύνσεις (Τμήματα) οι αρμοδιότητες, η στελέχωση, που προβλέπονται κύρια στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα Αποκεντρωμένα όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής δράσεων πολιτικής προστασίας. Θα πρέπει να γίνει αναφορά στα Συντονιστικά Όργανα που προβλέπονται ανά επίπεδο (π.χ. Περιφέρεια, Δήμος), ο ρόλος και η αποστολή τους. Θα πρέπει επίσης σε διάγραμμα να απεικονιστεί το σύστημα πολιτικής προστασίας με τις μονάδες διοίκησης τόσο σε κεντρικό όσο και σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Αναφορά θα πρέπει επιπλέον να γίνει στο σύνολο των φορέων - υπηρεσιών του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Πυροσβεστική, Αστυνομία, Λιμεναρχεία κλπ.), που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στο δυναμικό του συστήματος πολιτικής προστασίας. Με βάση τα παραπάνω περιγράφεται η δομή των υπηρεσιών του υφιστάμενου Συστήματος Πολιτικής Προστασίας στην κάθε περιοχή (χώρα), με έμφαση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στα Αποκεντρωμένα όργανα. 3. Η περιοχή μελέτης ως προς την οικονομία, την έκταση, τον πληθυσμό, τις υποδομές της Η συγκεκριμένη ενότητα θα αφορά σε μια σύντομη γενικότερη περιγραφή της περιοχής αναφοράς, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την αποτύπωση της ιδιαίτερης ταυτότητας της και των κυριότερων χαρακτηριστικών της. Θα συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 7

8 Διοικητική και Δημογραφική ανάλυση, όπου θα περιγράφεται η διοικητική και δημογραφική κατάσταση της περιοχής. Θα παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με στοιχεία που θα αφορούν στον πληθυσμό και στην έκταση, με διαχωρισμό ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) Δήμο και Τοπικές Κοινότητες. Γενικά Στοιχεία της Οικονομίας της Περιοχής και Βασικές Υποδομές Γεωγραφία, Περιβαλλοντικοί και Πολιτιστικοί Πόροι όπου θα περιγράφεται το ανάγλυφο της περιοχής (ορεινοί και ημιορεινοί όγκοι και πεδιάδες), οι προστατευόμενες περιοχές βάσει εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας (NATURA 2000, RAMSAR κ.α.), τα Φυσικά Πάρκα Φορείς Διαχείρισης που υπάρχουν στην περιοχή, οι σημαντικοί πολιτιστικοί της πόροι. Με βάση τα παραπάνω περιγράφεται συνοπτικά η συγκεκριμένη περιοχή μελέτης, του κάθε εταίρου με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της. 4. Η έρευνα στους Φορείς Πολιτικής Προστασίας της Περιοχής Μελέτης - Η Δομή Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή μελέτης στην πράξη Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται η έρευνα στους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς (Περιφέρεια, Δήμοι), για να διαπιστωθεί πού ενδεχομένως υπάρχουν κενά στις υπηρεσίες τους (ελλείψεις σε τμήματα, σε προσωπικό) και ποια τα προβλήματα που προκύπτουν στους τοπικούς φορείς από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Για την υποστήριξη της έρευνας αυτής, εκπονήθηκε ερωτηματολόγιο οδηγός συνέντευξης (ξεχωριστό για την Περιφέρεια, ξεχωριστό για τον Δήμο, ξεχωριστό για τα Δασαρχεία, ενώ ειδικά για την Ελλάδα εκπονήθηκε ξεχωριστό ερωτηματολόγιο και για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση που αποτελεί ένα πιο πάνω επίπεδο από την Περιφέρεια) που παρατίθεται στο σημείο Α.2 του παρόντος τεύχους. Πρόκειται για τις 2 πρώτες ενότητες του ερωτηματολογίου (Ενότητα I «Θεσμικό Πλαίσιο» και Ενότητα II «Οργάνωση Υπηρεσιών»). Εκπαιδευμένα άτομα θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τους αρμόδιους των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας, για τη συμπλήρωσή του. Στοιχεία για την Οργάνωση των Υπηρεσιών μπορούν να αντληθούν και από τα Οργανογράμματα Οργανισμούς των Περιφερειών και των Δήμων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην ενότητα αυτή θα περιγραφεί η υπάρχουσα κατάσταση από την άποψη της οργάνωσης των υπηρεσιών στους Δήμους, στις Περιφέρειες, στα Δασαρχεία, σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 8

9 Επίσης, στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθούν συγκεκριμένα και οι υπόλοιποι φορείς (Πυροσβεστική, Λιμεναρχεία κλπ) καθώς και οι Εθελοντές Εθελοντικές Οργανώσεις που υπάρχουν στο επίπεδο των Δήμων. Στο σημείο αυτό θα βοηθήσουν και τα Μνημόνια Ενεργειών - Σχέδια Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών των φορέων, που προβλέπονται να συλλεγούν (όπως φαίνεται παρακάτω), - τρία Μνημόνια Ενεργειών από κάθε φορέα, από ένα για κάθε τύπο καταστροφής (δασική πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός). Τέλος, στην ενότητα αυτή θα αναφερθούν τα προβλήματα και οι προτάσεις των φορέων για τη δομή των υπηρεσιών τους, τις αρμοδιότητες, τις αλλαγές που προτείνουν στο θεσμικό πλαίσιο. 5. Δασικές Πυρκαγιές, Αρμοδιότητες ανά Ενέργεια, Αποτελέσματα έρευνας σχετικά με την εφαρμογή της Νομοθεσίας και των Εγκυκλίων στην περιοχή μελέτης Στην Ενότητα αυτή θα πρέπει να γίνει περιγραφή καταρχήν των προβλεπόμενων, από τη Νομοθεσία και από τις σχετικές εγκυκλίους, αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων στις δασικές πυρκαγιές. Προτείνεται να περιγραφούν οι αρμοδιότητες για τις καταστάσεις: Πρόληψης Ετοιμότητας και Αυξημένης Ετοιμότητας (δηλαδή να μην συμπεριληφθεί η κατάσταση Αντιμετώπισης ούτε η κατάσταση Αποκατάστασης σε αυτή την μελέτη, δεδομένου ότι οι φάσεις Αντιμετώπισης & Αποκατάστασης θα συμπεριληφθούν στη συνέχεια στην δράση 3.3 του προγράμματος CiProEffect) των φορέων για τις δασικές πυρκαγιές. Και πάλι έμφαση θα δοθεί στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, των Δήμων, θα πρέπει ωστόσο να αναφέρονται και οι αρμοδιότητες των υπόλοιπων φορέων. Προτείνεται η δημιουργία πίνακα όπου θα φαίνονται οι αναγκαίες ενέργειες (π.χ. Προειδοποιητικό Σήμα - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου ή έλεγχος υδροστομίων) στον κάθετο άξονα, οι εμπλεκόμενοι φορείς στον οριζόντιο άξονα δηλ. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό Σώμα, Περιφέρεια, Δήμος, Λοιποί Φορείς. Παράδειγμα πίνακα: 9

10 Πίνακας Αυξημένη Ετοιμότητα «Δασικές Πυρκαγιές» Ενέργειες ΓΓΠΠ Πυροσβεστι κό Σώμα Προειδοποιητι κό Σήμα - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Αποκεντρω μένη Διοικητική Περιφέρεια Περιφέρεια Περιφερεια κές Ενότητες Δήμοι Λοιποί Φορείς Στη συνέχεια, στην ενότητα αυτή θα περιγραφούν τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας σχετικά με την εφαρμογή της Νομοθεσίας και των Εγκυκλίων στην περιοχή μελέτης. Πρόκειται για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την Ενότητα ΙΙΙ του ερωτηματολογίου «Εφαρμογή Νομοθεσίας και Εγκυκλίων για τις Δασικές Πυρκαγιές» (βλ. ερωτηματολόγιο σημείο Α.2. Πρόκειται για το ίδιο ερωτηματολόγιο που αναφέρθηκε παραπάνω (αλλά για άλλη ενότητα - ενότητα ΙΙΙ - ξεχωριστό για την Περιφέρεια, ξεχωριστό για τον Δήμο, ξεχωριστό για τα Δασαρχεία, ενώ ειδικά για την Ελλάδα εκπονήθηκε ξεχωριστό ερωτηματολόγιο και για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση που αποτελεί ένα πιο πάνω επίπεδο από την Περιφέρεια). Για την συμπλήρωση των στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη των εγκυκλίων, κρίνεται απαραίτητο να συγκεντρωθούν από όλους τους Δήμους, Περιφέρειες, τα Μνημόνια Ενεργειών για τις Δασικές Πυρκαγιές τα οποία θα συνοδεύονται από πίνακες σχετικούς με τα μέσα τους (π.χ. υδροφόρες, υδροστόμια), τον εξοπλισμό τους, το προσωπικό τους κλπ. Με τον τρόπο αυτό, η ενότητα αυτή θα καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα ως προς τα ενδεχόμενα προβλήματα των τοπικών φορέων να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητές τους, στα στάδια της πρόληψης - ετοιμότητας και αυξημένης ετοιμότητας για τις δασικές πυρκαγιές. 6. Πλημμύρες, Αρμοδιότητες ανά Ενέργεια, Αποτελέσματα έρευνας σχετικά με την εφαρμογή της Νομοθεσίας και των Εγκυκλίων στην περιοχή μελέτης Στην Ενότητα αυτή ακολουθείται η ίδια λογική για τις πλημμύρες, όπως αυτή περιγράφεται στο σημείο 5 για τις δασικές πυρκαγιές. 10

11 θα πρέπει να γίνει περιγραφή καταρχήν των προβλεπόμενων, από τη Νομοθεσία και από τις σχετικές εγκυκλίους, αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων στις πλημμύρες. Προτείνεται να περιγραφούν οι αρμοδιότητες για τις καταστάσεις: Πρόληψης Ετοιμότητας και Αυξημένης Ετοιμότητας (δηλαδή να μην συμπεριληφθεί η κατάσταση Αντιμετώπισης ούτε η κατάσταση Αποκατάστασης σε αυτή την μελέτη). Και πάλι έμφαση θα δοθεί στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, των Δήμων, θα πρέπει ωστόσο να αναφέρονται και οι αρμοδιότητες των υπόλοιπων φορέων. Προτείνεται η δημιουργία πίνακα όπου θα φαίνονται στον κάθετο άξονα οι αναγκαίες ενέργειες (π.χ. Έλεγχος και προληπτικός καθαρισμός των κοιτών των ρεμάτων), στον οριζόντιο άξονα οι εμπλεκόμενοι φορείς δηλ. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό Σώμα, Περιφέρεια, Δήμος, Λοιποί Φορείς. Στη συνέχεια, στην ενότητα αυτή θα περιγραφούν τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας σχετικά με την εφαρμογή της Νομοθεσίας και των Εγκυκλίων στην περιοχή μελέτης. Πρόκειται για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την Ενότητα ΙV του ερωτηματολογίου «Εφαρμογή Νομοθεσίας και Εγκυκλίων για τις Πλημμύρες» (βλ. ερωτηματολόγιο σημείο Α.2). Πρόκειται για το ίδιο ερωτηματολόγιο που αναφέρθηκε παραπάνω (αλλά για άλλη ενότητα - ενότητα IV - ξεχωριστό για την Περιφέρεια, ξεχωριστό για τον Δήμο, ξεχωριστό για τα Δασαρχεία, ενώ ειδικά για την Ελλάδα εκπονήθηκε ξεχωριστό ερωτηματολόγιο και για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση που αποτελεί ένα πιο πάνω επίπεδο από την Περιφέρεια). Για την συμπλήρωση των στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη των εγκυκλίων, κρίνεται απαραίτητο να συγκεντρωθούν από όλους τους Δήμους, Περιφέρειες, τα Μνημόνια Ενεργειών για τις Πλημμύρες τα οποία θα συνοδεύονται από πίνακες σχετικούς με τα μέσα τους, τον εξοπλισμό τους, το προσωπικό τους κλπ. Με τον τρόπο αυτό, η ενότητα αυτή θα καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα ως προς τα ενδεχόμενα προβλήματα των τοπικών φορέων να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητές τους στα στάδια της πρόληψης - ετοιμότητας και αυξημένης ετοιμότητας για τις πλημμύρες. 7. Σεισμοί, Αρμοδιότητες ανά Ενέργεια, Αποτελέσματα έρευνας σχετικά με την εφαρμογή της Νομοθεσίας και των Εγκυκλίων στην περιοχή μελέτης Στην Ενότητα αυτή ακολουθείται η ίδια λογική για τους σεισμούς, όπως αυτή περιγράφεται στα σημεία 5 & 6 για τις δασικές πυρκαγιές και για τις πλημμύρες αντίστοιχα. 11

12 θα πρέπει να γίνει περιγραφή καταρχήν των προβλεπόμενων, από τη Νομοθεσία και από τις σχετικές εγκυκλίους, αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων στους σεισμούς. Προτείνεται να περιγραφούν οι αρμοδιότητες για την κατάσταση: Πρόληψης Ετοιμότητας (δηλαδή να μην συμπεριληφθεί η κατάσταση Αντιμετώπισης ούτε η κατάσταση Αποκατάστασης σε αυτή την μελέτη). Και πάλι έμφαση θα δοθεί στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, των Δήμων, θα πρέπει ωστόσο να αναφέρονται και οι αρμοδιότητες των υπόλοιπων φορέων. Προτείνεται η δημιουργία πίνακα όπου θα φαίνονται οι αναγκαίες ενέργειες (π.χ. Έλεγχος κτιρίων) στον κάθετο άξονα, οι εμπλεκόμενοι φορείς στον οριζόντιο άξονα, δηλ. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό Σώμα, Περιφέρεια, Δήμος, Λοιποί Φορείς. Στη συνέχεια, στην ενότητα αυτή θα περιγραφούν τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας σχετικά με την εφαρμογή της Νομοθεσίας και των Εγκυκλίων στην περιοχή μελέτης. Πρόκειται για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την Ενότητα V του ερωτηματολογίου «Εφαρμογή Νομοθεσίας και Εγκυκλίων για τους Σεισμούς» (βλ. ερωτηματολόγιο σημείο Α.2). Πρόκειται για το ίδιο ερωτηματολόγιο που αναφέρθηκε παραπάνω (αλλά για άλλη ενότητα, ξεχωριστό για την Περιφέρεια, ξεχωριστό για τον Δήμο, ενώ ειδικά για την Ελλάδα εκπονήθηκε ξεχωριστό ερωτηματολόγιο και για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση που αποτελεί ένα πιο πάνω επίπεδο από την Περιφέρεια). Για την συμπλήρωση των στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη των εγκυκλίων, κρίνεται απαραίτητο να συγκεντρωθούν από όλους τους Δήμους, Περιφέρειες, τα Μνημόνια Ενεργειών για τους Σεισμούς τα οποία θα συνοδεύονται από πίνακες σχετικούς με τα μέσα τους, τον εξοπλισμό τους, το προσωπικό τους κλπ. Με τον τρόπο αυτό, η ενότητα αυτή θα καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα ως προς τα ενδεχόμενα προβλήματα των τοπικών φορέων να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητές τους στο στάδιο της πρόληψης - ετοιμότητας για τους σεισμούς. 8. Συμπεράσματα Τα συμπεράσματα της κάθε μελέτης θα πρέπει να επικεντρώνονται στα: ενδεχόμενα προβλήματα των φορέων για τη δομή των υπηρεσιών τους, τις αρμοδιότητές τους 12

13 ενδεχόμενα προβλήματα των τοπικών φορέων να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητές τους στα στάδια της πρόληψης - ετοιμότητας και αυξημένης ετοιμότητας για τις δασικές πυρκαγιές ενδεχόμενα προβλήματα των τοπικών φορέων να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητές τους στα στάδια της πρόληψης - ετοιμότητας και αυξημένης ετοιμότητας για τις πλημμύρες ενδεχόμενα προβλήματα των τοπικών φορέων να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητές τους στα στάδια της πρόληψης - ετοιμότητας για τους σεισμούς Επίσης στα συμπεράσματα της κάθε μελέτης θα πρέπει να συμπεριληφθούν προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την πολιτική προστασία, προτάσεις των φορέων για τη βελτίωση της δομής των υπηρεσιών τους για την αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή τους στις φυσικές καταστροφές. 9. Περίληψη στα Αγγλικά Η Περίληψη της κάθε μελέτης στα αγγλικά θα πρέπει να περιλαμβάνει: Πολύ σύντομη αναφορά στο γενικό θεσμικό πλαίσιο για την πολιτική προστασία. Διάγραμμα στο οποίο να απεικονιστεί το σύστημα πολιτικής προστασίας με τις μονάδες διοίκησης σε κεντρικό και αποκεντρωμένο επίπεδο. Σύντομη περιγραφή της περιοχής μελέτης. Συμπεράσματα ως προς τα ενδεχόμενα προβλήματα δομής των υπηρεσιών, προβλήματα ανταπόκρισης στις αρμοδιότητές τους στα 3 είδη φυσικών καταστροφών. Προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την πολιτική προστασία, προτάσεις των φορέων για τη βελτίωση της δομής των υπηρεσιών τους για την αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή τους στις φυσικές καταστροφές 13

14 Α.2 Ερωτηματολόγια για την Δράση 3/3.2 Παρατίθενται υποδείγματα ερωτηματολογίων (4), διαφορετικά ανά φορέα στον οποίο απευθύνονται: 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας (ισχύει για τους Έλληνες Εταίρους, πιθανόν να μην ισχύει για τους Ιταλούς Εταίρους) 2. Διευθύνσεις Δασών 3. Περιφέρεια - Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 4. Δήμος - Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 14

15 Έργο: «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Πολίτες για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας) και ακρωνύμιο: «Ci-Pro Effect» του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία , με κωδικό Ι » Δράση 3.2 Σύστημα Πολιτικής Προστασίας στην Περιοχή του Προγράμματος (υφιστάμενες δομές και μηχανισμοί, εφαρμογή θεσμικού πλαισίου, αποτελεσματική λειτουργία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 15

16 Προσωπικά Στοιχεία Όνομα. Ειδικότητα... Φορέας... Θέση στο φορέα: Τηλέφωνο Ι. Θεσμικό Πλαίσιο 1. Ποια τα προβλήματα που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο? Τι αλλαγές θα προτείνατε; 2. Υπάρχουν περιπτώσεις σύγχυσης αρμοδιοτήτων λόγω αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων και ρόλων λόγω της κείμενης νομοθεσίας ή λόγω διοικητικών αλλαγών (π.χ. Καλλικράτης); ΙΙ. Οργάνωση Υπηρεσιών 3. Άτομα και Ειδικότητες στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 4. Άτομα και Ειδικότητες στο Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης 16

17 5. Άτομα και Ειδικότητες στο Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης 6. Επαρκούν κατά τη γνώμη σας τα άτομα, οι ειδικότητες, και αν δεν επαρκούν γιατί; 7. Συμφωνείτε με την υπάρχουσα δομή της Διεύθυνσης; Αν όχι τι προτείνετε; ΙΙΙ. Εφαρμογή Νομοθεσίας και Εγκυκλίων για τις Δασικές Πυρκαγιές 8. Έχετε υλοποιήσει τη σχετική εγκύκλιο «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2015»? Σε ποια σημεία υπήρξαν προβλήματα στην υλοποίησή της; Έχετε προτάσεις καλύτερης εφαρμογής της εγκυκλίου σε επιμέρους θέματα; 9. Συμμετείχατε στα Συντονιστικά Όργανα ΣΟΠΠ - των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των Δήμων για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών; (πρακτικά) 10. Σας κοινοποιήθηκε από την Περιφέρεια ο τελικός Περιφερειακός σχεδιασμός για πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών; 11. Σας κοινοποιήθηκε ολοκληρωμένη πρόταση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας; 17

18 12. Σας κοινοποιήθηκαν έργα και δράσεις από τα ΣΤΟ των Δήμων για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών; Έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης; 13. Υπάρχει σχεδιασμός για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης; (αντίγραφο) 14. Υπήρξαν προβλήματα από τον έλεγχο χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων ανά Νομό; Κοινοποιήθηκαν οι διαπιστώσεις στους Δήμους για την υλοποίηση προληπτικών μέτρων; 15. Έγινε η σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίου ενεργειών, η σύνταξη και επικαιροποίηση του Παρατήματος Ι για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών (αντίγραφα) (Στο Παράρτημα Ι τα μέσα και ο εξοπλισμός έχουν ελεγχθεί; Κάθε πότε ελέγχονται;) 16. Υπάρχουν μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, που διαθέτουν υλικά και μέσα κατάλληλα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών; 17. Γνωρίζουν οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης τα σχέδια που έχουν συνταχθεί; 18. Υπάρχουν προβλήματα συνεργασίας με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς; 18

19 ΙV. Εφαρμογή Νομοθεσίας και Εγκυκλίων για τις Πλημμύρες 19. Έχετε υλοποιήσει τη σχετική εγκύκλιο «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων»; Σε ποια σημεία υπήρξαν προβλήματα στην υλοποίησή της; Έχετε προτάσεις καλύτερης εφαρμογής της εγκυκλίου σε επιμέρους θέματα; 20. Προβλήματα σε έργα διευθέτησης / αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασίες συντήρησης σε υδατορέματα; 21. Συμμετείχατε στα Συντονιστικά Όργανα ΣΟΠΠ - των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των Δήμων για τις δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 22. Έγινε η σύνταξη μνημονίου ενεργειών με ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων, κατάλογο των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο φορέας για την υλοποίηση των δράσεων που συνδέονται με την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων; (Αντίγραφο) 23. Υπάρχουν μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου σας; 19

20 V. Εφαρμογή Νομοθεσίας και Εγκυκλίων για τους Σεισμούς 24. Υπάρχει ετοιμότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άμεση απόκριση και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο; (έλεγχος κτιρίων αρμοδιότητας σας, μέτρα προστασίας, χώρος συντονισμού για τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων) 25. Υπάρχει κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων και υπευθύνων χειριστών τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κλπ.) (Αντίγραφο) 26. Υπάρχει κατάλογος υπαλλήλων που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. στον έλεγχο των κτιρίων(αντίγραφο) 27. Έχει καταρτιστεί μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων (Αντίγραφο) 20

21 VI. Εθελοντές 28. Ποια η σχέση της υπηρεσίας με τις εθελοντικές οργανώσεις που είναι στο Μητρώο της ΓΓΠΠ; Αξιοποιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε όλα τα στάδια (πρόληψη, αντιμετώπιση, αποκατάσταση) σύμφωνα με τη νομοθεσία; 29. Έχετε διεξάγει συναντήσεις με τους εθελοντές; Έχετε σχετική λίστα με τηλέφωνα κλπ; VII. Ενημέρωση Κοινού 30. Έγινε ενημέρωση του κοινού, για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, με ποιόν τρόπο; (με τη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού, ενημέρωση π.χ. σχολείων κλπ;) 31. Έγινε ενημέρωση κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες; με ποιόν τρόπο; 32. Έγινε ενημέρωση κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από σεισμό; με ποιόν τρόπο; 21

22 Έργο: «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Πολίτες για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας) και ακρωνύμιο: «Ci-Pro Effect» του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία , με κωδικό Ι » Δράση 3.2 Σύστημα Πολιτικής Προστασίας στην Περιοχή του Προγράμματος (υφιστάμενες δομές και μηχανισμοί, εφαρμογή θεσμικού πλαισίου, αποτελεσματική λειτουργία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 2. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 22

23 Προσωπικά Στοιχεία Όνομα. Ειδικότητα... Φορέας... Θέση στο φορέα: Τηλέφωνο ΙΙΙ. Εφαρμογή Νομοθεσίας και Εγκυκλίων για τις Δασικές Πυρκαγιές 1. Έχετε υλοποιήσει τη σχετική εγκύκλιο «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2015»; Σε ποια σημεία υπήρξαν προβλήματα στην υλοποίησή της; 2. Υπήρξαν προβλήματα στην υλοποίηση προγραμμάτων δασοπροστασίας, έργων αντιπυρικής προστασίας όπως η συντήρηση δασικού οδικού δικτύου; 23

24 3. Έγινε η ενημέρωση χαρτών που εμφανίζουν τα δάση, (κατά δασοπονικό είδος, με τους δρόμους, τα σημεία υδροληψίας και γενικά την υφιστάμενη υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση πυρκαγιάς); 4. Υπήρξαν προβλήματα στην κατασκευή - συντήρηση των πυροφυλακίων; 5. Εκπονήθηκε ολοκληρωμένη πρόταση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας; (κοινοποιήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση;) 6. Συμμετείχατε στα Συντονιστικά Όργανα ΣΟΠΠ - των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα των Δήμων; 24

25 7. Υπάρχουν προβλήματα συνεργασίας με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς; IV. Εφαρμογή Νομοθεσίας και Εγκυκλίων για τις Πλημμύρες 8. Οι Δ/νσεις Δασών, συμμετείχαν στα ΣΟΠΠ προκειμένου να ενημερώσουν για δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητάς τους; 9. Εκπονήθηκε από τις Δασικές Υπηρεσίες, η μελέτη και η εκτέλεση έργων συγκράτησης των εδαφών σε δασικές εκτάσεις που η φυσική τους βλάστηση πρόσφατα έχει καταστραφεί από πυρκαγιές; Προβλήματα; VII. Ενημέρωση Κοινού 10. Έγινε ενημέρωση του κοινού, για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, με ποιόν τρόπο? με τη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού, ενημέρωση π.χ. σχολείων κλπ? 25

26 Έργο: «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Πολίτες για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας) και ακρωνύμιο: «Ci-Pro Effect» του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία , με κωδικό Ι » Δράση 3.2 Σύστημα Πολιτικής Προστασίας στην Περιοχή του Προγράμματος (υφιστάμενες δομές και μηχανισμοί, εφαρμογή θεσμικού πλαισίου, αποτελεσματική λειτουργία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 3. Περιφέρεια Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 26

27 Προσωπικά Στοιχεία Όνομα. Ειδικότητα... Φορέας... Θέση στο φορέα: Τηλέφωνο I. Θεσμικό Πλαίσιο 1. Ποια τα προβλήματα που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο; Τι αλλαγές θα προτείνατε; 2. Υπάρχουν περιπτώσεις σύγχυσης αρμοδιοτήτων λόγω αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων με άλλες υπηρεσίες και ρόλων λόγω της κείμενης νομοθεσίας ή λόγω διοικητικών αλλαγών (π.χ. Καλλικράτης); II. Οργάνωση Υπηρεσιών 3. Άτομα και Ειδικότητες στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 4. Άτομα και Ειδικότητες στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας 5. Άτομα και Ειδικότητες στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας 27

28 6. Άτομα και Ειδικότητες στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 7. Επαρκούν κατά τη γνώμη σας τα άτομα, οι ειδικότητες και αν δεν επαρκούν γιατί; 8. Έχετε κάποια άλλη πρόταση για τη δομή της αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και των τμημάτων της; III. Εφαρμογή Νομοθεσίας και Εγκυκλίων για τις Δασικές Πυρκαγιές 9. Έχετε υλοποιήσει τη σχετική εγκύκλιο «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2015»; Σε ποια σημεία υπήρξαν προβλήματα στην υλοποίησή της; 10. Συγκλήθηκε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών; (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία) (πρακτικά) 11. Κύρια έργα και δράσεις που αποφασίστηκαν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα 28

29 12. Διαμορφώθηκε ο τελικός Περιφερειακός σχεδιασμός για πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών; 13. Συμμετείχε η Δ/νση, στα Συντονιστικά Όργανα ΣΤΟ των Δήμων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών;; 14. Υπήρξαν προβλήματα στη συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων); 15. Υπήρξε αποτελεσματική συνεργασία με τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμβατότητα εξοπλισμού και μέσων; 16. Υπήρξαν προβλήματα στην εκτέλεση έργων πρόληψης πυρκαγιών κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς σας; 17. Ολοκληρώθηκε η σύνταξη καταλόγων κατασκηνώσεων (παιδικών εξοχών) συνοδευόμενο με πίνακα τηλεφώνων των υπευθύνων λειτουργίας και Αρχηγών αυτών? Υπάρχουν σχέδια εκκένωσης αυτών; 29

30 18. Έχουν επιλεγεί σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους, χώροι για την υποδοχή και διαβίωση πληγέντων λόγω δασικών πυρκαγιών; Υπήρξαν προβλήματα; 19. Έγινε η σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίου ενεργειών, η σύνταξη και επικαιροποίηση του Παρατήματος Ι (αντίγραφα) στην Περιφέρεια και σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα; (Στο Παράρτημα Ι τα μέσα και ο εξοπλισμός έχουν ελεγχθεί? Κάθε πότε ελέγχονται?) 20. Έγινε η σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές; (Είναι απαραίτητη η σύνταξη δύο ξεχωριστών μνημονίων ενεργειών τα οποία θα αφορούν αντίστοιχα τις ενέργειες του φορέα σχεδίασης στην κατάσταση ετοιμότητας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου και της κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας) 21. Υπάρχουν μνημόνια συνεργασίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, με ιδιωτικούς φορείς, που διαθέτουν υλικά και μέσα κατάλληλα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών; 22. Γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τα σχέδια που έχουν συνταχθεί; 23. Υπάρχουν προβλήματα συνεργασίας με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς; 30

31 IV. Εφαρμογή Νομοθεσίας και Εγκυκλίων για τις Πλημμύρες 24. Έχετε υλοποιήσει τη σχετική εγκύκλιο «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» για την περίοδο ; Σε ποια σημεία υπήρξαν προβλήματα στην υλοποίησή της; Έχετε προτάσεις καλύτερης εφαρμογής της εγκυκλίου σε επιμέρους θέματα; 25. Προβλήματα σε έργα διευθέτησης / αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασίες συντήρησης σε υδατορέματα; 26. Υπήρξαν προβλήματα στη συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών αρμοδιότητάς σας 27. Πότε συγκλήθηκε τελευταία φορά, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα; (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία) για τις δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων; 28. Κύρια έργα και δράσεις που αποφασίστηκαν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα 29. Συμμετείχε η Δ/νση, στα Συντονιστικά Όργανα ΣΤΟ των Δήμων για τις δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων; 31

32 30. Έγινε η σύνταξη μνημονίου ενεργειών με ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων, κατάλογο των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο φορέας για την υλοποίηση των δράσεων που συνδέονται με την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων; (Αντίγραφο) 31. Υπάρχουν μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου σας; V. Εφαρμογή Νομοθεσίας και Εγκυκλίων για τους Σεισμούς 32. Υπάρχει ετοιμότητα της Περιφέρειας για την άμεση απόκριση και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο; (οργανικές μονάδες υπεύθυνες για την τήρηση υλικών και μέσων για την προσωρινή στέγαση πληγέντων από καταστροφές, έλεγχος κτιρίων αρμοδιότητας σας, μέτρα προστασίας, έλεγχος χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών) σε συνεργασία με Δήμους, χώρος συντονισμού για τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων) 33. Υπάρχει κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων και υπευθύνων χειριστών τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κλπ.); (Αντίγραφο) 32

33 34. Υπάρχει κατάλογος υπαλλήλων που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. στον έλεγχο των κτιρίων; (Αντίγραφο) 35. Έχει καταρτιστεί μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων; (Αντίγραφο) 36. Πότε συγκλήθηκε τελευταία φορά Συντονιστικό Όργανο (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων για την ετοιμότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων; VI. Εθελοντές 37. Τηρείτε μητρώο εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, ανά Περιφερειακή Ενότητα; 38. Ποια η σχέση της υπηρεσίας με τις εθελοντικές οργανώσεις που είναι στο Μητρώο της ΓΓΠΠ; Αξιοποιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε όλα τα στάδια (πρόληψη, αντιμετώπιση, αποκατάσταση) σύμφωνα με τη νομοθεσία; 39. Έχετε διεξάγει συναντήσεις με τους εθελοντές? Έχετε σχετική λίστα με τηλέφωνα κλπ; 33

34 VII. Ενημέρωση Κοινού 40. Έγινε ενημέρωση του κοινού, για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, με ποιόν τρόπο; (με τη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού, ενημέρωση π.χ. σχολείων κλπ;) 41. Έγινε ενημέρωση κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες; με ποιόν τρόπο; 42. Έγινε ενημέρωση κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από σεισμό; με ποιόν τρόπο; 34

35 Έργο: «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Πολίτες για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας) και ακρωνύμιο: «Ci-Pro Effect» του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία , με κωδικό Ι » Δράση 3.2 Σύστημα Πολιτικής Προστασίας στην Περιοχή του Προγράμματος (υφιστάμενες δομές και μηχανισμοί, εφαρμογή θεσμικού πλαισίου, αποτελεσματική λειτουργία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 4. Δήμος Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 35

36 Προσωπικά Στοιχεία Όνομα. Ειδικότητα... Φορέας... Θέση στο φορέα: Τηλέφωνο Ι. Θεσμικό Πλαίσιο 1. Ποια τα προβλήματα που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο? Τι αλλαγές θα προτείνατε? ΙΙ. Οργάνωση Υπηρεσιών 2. Τι προβλέπει ο Οργανισμός του Δήμου για την υπηρεσία γραφείο Πολιτικής Προστασίας; (σε ποια Δ/νση ανήκει, είναι αυτοτελής;) 3. Άτομα και Ειδικότητες στην υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας 4. Προϊστάμενος της υπηρεσίας ή του γραφείου Πολιτικής Προστασίας; 36

37 5. Επαρκούν κατά τη γνώμη σας τα άτομα, οι ειδικότητες και αν δεν επαρκούν γιατί; 6. Συνεργάζεται η υπηρεσία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων; ΙΙΙ. Εφαρμογή Νομοθεσίας και Εγκυκλίων για τις Δασικές Πυρκαγιές 7. Έχετε υλοποιήσει τη σχετική εγκύκλιο «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2015»; Σε ποια σημεία υπήρξαν προβλήματα στην υλοποίησή της; 8. Συγκλήθηκε το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο (ΣΤΟ)του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών; 9. Κύρια έργα και δράσεις που αποφασίστηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Όργανο Έχουν ενταχθεί τα παραπάνω έργα - δράσεις στο σχεδιασμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης; 37

38 10. Συμμετείχε ο Δήμος στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας (ΣΟΠΠ); (Και ο αιρετός και ο Προϊστάμενος του γραφείου ΠΠ); 11. Υπήρξαν προβλήματα στη συντήρηση εξοπλισμού και μέσων του Δήμου; 12. Υπήρξαν προβλήματα στη συντήρηση ή εγκατάσταση νέων πυροσβεστικών υδροστομίων αρμοδιότητας του Δήμου; (σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) 13. Υπήρξαν προβλήματα στην εκτέλεση έργων πρόληψης πυρκαγιών κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου; 14. Υπήρξαν προβλήματα στην εκτέλεση έργων για την αντιπυρική προστασία των περιαστικών δασών και των αλσυλίων του Δήμου;(σε συνεργασία με τις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες) 15. Υπήρξαν προβλήματα σε έργα και δράσεις για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της φύλαξής τους; 38

39 16. Ολοκληρώθηκε, από τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων, η καταγραφή των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών; Σας βοήθησαν στη σύνταξη του σχεδίου - μνημονίου για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών; 17. Υπήρξε συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμβατότητα εξοπλισμού και μέσων που διαθέτει ο Δήμος προς υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος; 18. Έχει συνταχθεί σχέδιο εκκένωσης και έχουν επιλεγεί χώροι για την υποδοχή και διαβίωση πληγέντων λόγω δασικών πυρκαγιών; 19. Έγινε η σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίου ενεργειών, η σύνταξη και επικαιροποίηση του Παρατήματος Ι (αντίγραφα); (Στο Παράρτημα Ι τα μέσα και ο εξοπλισμός έχουν ελεγχθεί; Κάθε πότε ελέγχονται;) 20. Έγινε η σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές; (Είναι απαραίτητη η σύνταξη δύο ξεχωριστών μνημονίων ενεργειών τα οποία θα αφορούν αντίστοιχα τις ενέργειες του φορέα σχεδίασης στην κατάσταση ετοιμότητας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου και της κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας) 39

40 21. Υπάρχουν μνημόνια συνεργασίας, με ιδιωτικούς φορείς, που διαθέτουν υλικά και μέσα κατάλληλα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών; 22. Γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τα σχέδια που έχουν συνταχθεί; 23. Υπάρχουν προβλήματα συνεργασίας με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς; IV. Εφαρμογή Νομοθεσίας και Εγκυκλίων για τις Πλημμύρες 24. Έχετε υλοποιήσει τη σχετική εγκύκλιο «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» για την περίοδο ; Σε ποια σημεία υπήρξαν προβλήματα στην υλοποίησή της; Έχετε προτάσεις καλύτερης εφαρμογής της εγκυκλίου σε επιμέρους θέματα; 25. Υπήρξαν προβλήματα στη συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών αρμοδιότητάς σας 26. Συγκλήθηκε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για τις δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων; 40

41 27. Κύρια έργα και δράσεις που αποφασίστηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Όργανο 28. Συμμετείχε Ο Δήμος Δ/νση, στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας (ΣΟΠΠ); (Και ο αιρετός και ο Προϊστάμενος του γραφείου ΠΠ); για τις δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων; 29. Έγινε η σύνταξη μνημονίου ενεργειών με ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων, κατάλογο των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο φορέας για την υλοποίηση των δράσεων που συνδέονται με την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων; (Αντίγραφο) 30. Υπάρχουν μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου σας; V. Εφαρμογή Νομοθεσίας και Εγκυκλίων για τους Σεισμούς 31. Υπάρχει ετοιμότητα του Δήμου για την άμεση απόκριση και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο; (έλεγχος κτιρίων αρμοδιότητας σας, μέτρα προστασίας, προσδιορισμό; χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπαζών μετά από σεισμό, χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού, χώρου συντονισμού για τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων; 41

42 32. Υπάρχει κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων και υπευθύνων χειριστών τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κλπ.); (Αντίγραφο) 33. Υπάρχει κατάλογος υπαλλήλων που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. στον έλεγχο των κτιρίων; (Αντίγραφο) 34. Έχει καταρτιστεί μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων; (Αντίγραφο) 35. Πότε συγκλήθηκε τελευταία φορά Συντονιστικό Όργανο (ΣΤΟ) του Δήμου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων; VI. Εθελοντές 36. Ποια η σχέση της υπηρεσίας με τις εθελοντικές οργανώσεις που είναι στο Μητρώο της ΓΓΠΠ; Αξιοποιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε όλα τα στάδια (πρόληψη, αντιμετώπιση, αποκατάσταση) σύμφωνα με τη νομοθεσία; 37. Διαθέτετε δικό σας ξεχωριστό Μητρώο Εθελοντών; 42

43 38. Έχετε διεξάγει συναντήσεις με τους εθελοντές; Έχετε σχετική λίστα με τηλέφωνα κλπ; VII. Ενημέρωση Κοινού 39. Έγινε ενημέρωση του κοινού, για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, με ποιόν τρόπο; (με τη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού, ενημέρωση π.χ. σχολείων κλπ; 40. Έγινε ενημέρωση κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες; με ποιόν τρόπο; 41. Έγινε ενημέρωση κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από σεισμό; 43

44 Β.1 Μεθοδολογία για την Διενέργεια Δευτερογενούς έρευνας / Αναζήτηση Δευτερογενών Στοιχείων (Desk Research) σχετικά με την αντιμετώπιση και αποτελεσματικότητα των τοπικών δομών (μηχανισμών) (Δράση 3/3.3). Στόχος της δράσης 3/3.3: «Διενέργεια Δευτερογενούς έρευνας / Αναζήτηση Δευτερογενών Στοιχείων (Desk Research) σχετικά με την αντιμετώπιση και αποτελεσματικότητα των τοπικών δομών (μηχανισμών) - Ενσωμάτωση στοιχείων από αξιολόγηση 20 συνεντεύξεων με εμπλεκόμενα στελέχη σε περιστατικά πρόσφατων καταστροφών», στις περιοχές των εταίρων, είναι: Αφενός να προσδιοριστούν οι σημαντικότερες απειλές (risks) στην περιοχή του κάθε εταίρου, αφετέρου να προσδιοριστούν οι ελλείψεις και τα προβλήματα που διαφάνηκαν κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στο πρόσφατο παρελθόν. Προτείνεται να γίνει διερεύνηση των απειλών σε δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς στην περιοχή του κάθε εταίρου ώστε να καθοριστεί το προφίλ επικινδυνότητας της κάθε περιοχής. Στη συνέχεια, για τον προσδιορισμό ελλείψεων και προβλημάτων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο παρελθόν, προτείνεται οι εταίροι να επικεντρωθούν σε ένα είδος φυσικής καταστροφής που αυτοί θα επιλέξουν (για τους Έλληνες Εταίρους: οι δασικές πυρκαγιές) Η υλοποίηση της δράσης 3/3.3 θα βασιστεί σε: α) δευτερογενή στοιχεία για: το προφίλ επικινδυνότητας της κάθε περιοχής τις ενέργειες και αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων στην κατάσταση αντιμετώπισης και αποκατάστασης στις φυσικές καταστροφές (Εννοείται ότι θα ληφθούν υπόψη οι καταστάσεις πρόληψης-ετοιμότητας και αυξημένης ετοιμότητας που όμως περιλαμβάνονται αναλυτικά στο παραδοτέο 3.2) 44

45 β) πρωτογενή στοιχεία, από επιτόπια έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου οδηγού συνέντευξης (που παρουσιάζεται στο σημείο Β.2) για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με: τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων ως προς την αποτελεσματικότητα των τοπικών δομών/μηχανισμών Πολιτικής Προστασίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, σε συμβάντα παρελθόντων ετών Το παραδοτέο της δράσης 3.3, για κάθε εταίρο, αφορά την: Έρευνα και Ανάλυση Δευτερογενών Στοιχείων (Desk Research) επί πραγματικών συμβάντων σχετικά με την αποτελεσματικότητα στην πρόληψη και αντίδραση των τοπικών δομών/μηχανισμών Πολιτικής Προστασίας Έρευνα βάσει ερωτηματολογίων - συνεντεύξεων (είκοσι (20) συνεντεύξεων) με εμπλεκόμενα στελέχη σε περιστατικά πραγματικών καταστροφών στην περιοχή του κάθε εταίρου Σύνταξη συνθετικής τεχνικής έκθεσης επί των διαφαινόμενων από την έρευνα (Desk Research) ελλειμμάτων και μειονεκτημάτων των υπαρχουσών δομών Αναλυτική και σαφής αποτύπωση των αποτελεσμάτων (στα ελληνικά με περίληψη στα αγγλικά) των συνεντεύξεων μέσω ομαδοποίησης και φίλτρων. Αναλυτικά, για την εκπόνηση της δράσης 3/3.2, θα πρέπει να περιγραφούν: 1. Το προφίλ επικινδυνότητας σε φυσικές καταστροφές, της κάθε περιοχής Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιγραφεί το προφίλ επικινδυνότητας της κάθε περιοχής, για τρία είδη φυσικών καταστροφών: τις δασικές πυρκαγιές, τις πλημμύρες, τους σεισμούς. Θα γίνει συλλογή πληροφοριών από υπηρεσιακούς μηχανισμούς (Πυροσβεστική, Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων από Αρμόδιο Υπουργείο κλπ.). Τα στατιστικά στοιχεία που θα συλλεγούν θα πρέπει να αφορούν την τελευταία δεκαετία. 45

46 Ενδεικτικά, τα στατιστικά στοιχεία θα περιλαμβάνουν (εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα και ανάλογα με το είδος της καταστροφής) αριθμό των περιστατικών ανά έτος για την περιοχή και το μέγεθος/έκταση της καταστροφής (π.χ. για δασική πυρκαγιά - τις καμένες εκτάσεις - εάν πρόκειται για πλημμύρα τις πλημμυρισμένες εκτάσεις κ.ο.κ.) με κατηγοριοποίηση των εκτάσεων που υπέστησαν την καταστροφή (π.χ. για δασική πυρκαγιά: τις καμένες δασικές εκτάσεις, τις γεωργικές εκτάσεις κ.α.) για την κάθε περιοχή. Παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας στατιστικών στοιχείων για καταστροφή από δασική πυρκαγιά και το μέγεθός της: ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ (σε στρ.) Έτος Αριθμός Πυρκαγιών Δάση Δασικές Εκτάσεις Άλση Χορτ/κές Εκτάσεις Καλάμια Βάλτοι Γεωργικές Εκτάσεις Υπολείμματα Καλλιεργειών Σκουπιδότοποι ΣΥΝΟΛΟ Στρ Επίσης, προτείνεται, η απεικόνιση του προφίλ επικινδυνότητας σε χάρτη, της κάθε περιοχής, ανά καταστροφή (εφόσον είναι δυνατό). Σημαντικό στοιχείο θα ήταν και η Στατιστική Καταγραφή των Αιτιών των συμβάντων στην περιοχή (π.χ. από απορρίμματα, από κατασκηνωτές κλπ), ανά καταστροφή (για τις δασικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες), εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Στην περίπτωση σημαντικών φυσικών καταστροφών στην περιοχή, θα ήταν χρήσιμη η εκτενέστερη αναφορά στα αίτια του συμβάντος, σε ενδεχόμενες αδυναμίες - παραλείψεις των ενεργειών των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, που μπορεί να βασιστεί σε καταγεγραμμένα στοιχεία από επίσημες πηγές εφόσον υπάρχουν σχετικοί απολογισμοί. 2. Αρμοδιότητες ανά ενέργεια, σύμφωνα με τη Νομοθεσία και τις Εγκυκλίους στην περιοχή μελέτης, στην φυσική καταστροφή που έχει επιλεγεί Στην Ενότητα αυτή θα πρέπει να γίνει περιγραφή καταρχήν των προβλεπόμενων, από τη Νομοθεσία και από τις σχετικές εγκυκλίους, αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων για τις φάσεις Αντιμετώπισης & 46

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES. Ερωτηματολόγιο Β Φάση

Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES. Ερωτηματολόγιο Β Φάση Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES Ερωτηματολόγιο Β Φάση 1. Έχουν συμβεί μεγάλα καταστροφικά γεγονότα πυρκαγιών την τελευταία δεκαετία στο Δήμο; 1.α) Πως εκτιμάτε ότι λειτούργησαν τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσιμων Περιστατικών Πολιτικής Προστασίας στο Επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Ελλάδα

Διαχείριση κρίσιμων Περιστατικών Πολιτικής Προστασίας στο Επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Ελλάδα Διαχείριση κρίσιμων Περιστατικών Πολιτικής Προστασίας στο Επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Ελλάδα Χρήστος Μαμαρίκας, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 14-11-2017 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Προς : Πίνακας αποδεκτών. Πίνακας αποδεκτών

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Προς : Πίνακας αποδεκτών. Πίνακας αποδεκτών ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17-03 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 2132 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Τα έργα, οι δράσεις και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που εφαρμόζονται στη χώρα μας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΔΑ: ΒΟΖ8Ι-810 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-2 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 1215 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21-03 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 1521 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 198 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Δ/νση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 12 / 29-6-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Προς : Πίνακας αποδεκτών. Πίνακας αποδεκτών

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Προς : Πίνακας αποδεκτών. Πίνακας αποδεκτών ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 08-04 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 2648 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Μητσάκης, Σωκράτης Μαμαρίκας, Εμμανουήλ Χανιώτάκης, Ηρακλής Στάμος

Ευάγγελος Μητσάκης, Σωκράτης Μαμαρίκας, Εμμανουήλ Χανιώτάκης, Ηρακλής Στάμος Σχεδιασμός, λειτουργικότητα και ένταξη ενός συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων στις διαδικασίες της Πολιτικής Προστασίας: Η εμπειρία του έργου DECIDE Ευάγγελος Μητσάκης, Σωκράτης Μαμαρίκας, Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3-4 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 2195 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Βασίλειου Παπαγεωργίου

Ομιλία Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Βασίλειου Παπαγεωργίου Ομιλία Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Βασίλειου Παπαγεωργίου Είναι γεγονός ότι οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα καταστροφικό φαινόμενο το οποίο τουλάχιστον για την περιοχή της Μεσογείου παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο, Υποδομών, Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικού Σχεδιασμού Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΜΚΟ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΜΚΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ- ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ.Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδ:. 11743 Τηλέφ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/03/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3412 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 26/03/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/03/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3412 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 26/03/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/03/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3412 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 26/03/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 71 Πρακτικό της με αριθμό 14ης/26.03.2015, συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Θέκλα Θωμά Τμήμα Προγραμματισμού Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2015 απόφασης του Διοικητικού

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2015 απόφασης του Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πληροφορίες: Δ/ντης Φοίβος

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Λ. Ακριβόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Λ. Ακριβόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 251 / 2016. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 8 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece A STAKEHOLDERS LINKING FRAMEWORK FOR FLOOD MANAGEMENT FLINKMAN EUROPEAN COMMISSION DG-HUMANITARIAN AID CIVIL PROTECTION AND PREPAREDNESS

Διαβάστε περισσότερα

Προϊσταμένη Τμήμ. Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Προϊσταμένη Τμήμ. Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Εκπαιδευτικές Δράσεις του Ο.Α.Σ.Π. Η εφαρμογή του έργου «RACCE» Δρ Α. Κούρου Δρ Α. Κούρου Προϊσταμένη Τμήμ. Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη σεισμικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ1Χ-2Α3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ1Χ-2Α3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των ενεργειών «Διαχείριση και Συντονισμός του έργου» και «Σχεδιασμός και Εκπόνηση Μελετών» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Citizens for Improving Civil

Διαβάστε περισσότερα

«Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός & προβλήματα εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας Αρμοδιότητες & εμπλεκόμενοι φορείς»

«Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός & προβλήματα εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας Αρμοδιότητες & εμπλεκόμενοι φορείς» «Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός & προβλήματα εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας Αρμοδιότητες & εμπλεκόμενοι φορείς» Δέσποινα Ανταβαλίδου Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊσταμένη Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π.

Θέμα: Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-05 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 4274 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πληροφορίες: Γρ. Διευθυντή,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας :

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Με την αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσα από το Νομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα επιτυγχάνεται μείωση των δομών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2016 ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (Σ.Τ.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2016 ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (Σ.Τ.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2016 ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (Σ.Τ.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016 Στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3199/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ 7/11/2017 ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

MiSRaR. Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns

MiSRaR. Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns MiSRaR Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns 1 Το έργο MiSRaR σε αριθμούς 7 εταίροι 6 χώρες 3 χρόνια διάρκεια 16 θεματικά σεμινάρια 3 φυλλάδια 1 εγχειρίδιο άμβλυνσης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή της 5697/590/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β / ) Οδηγία Seveso II»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή της 5697/590/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β / ) Οδηγία Seveso II» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Αυγούστου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1ο Σχεδιασμού Αντιμετώπισης πυρκαγιών - καταστροφών Tαχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων ΓΓΠΠ/04.10.07 Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Κατεπείγουσα εγκύκλιο με θέμα: «Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την

Διαβάστε περισσότερα

Η χαρτογράφηση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα

Η χαρτογράφηση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας 14 ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας Η χαρτογράφηση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα Πετσάνη Έλενα, Φοιτήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης, ΑΠΘ, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριακών στη χαρτογράφηση των πυρκαγιών (έτος 2014) στην Ελλάδα

Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριακών στη χαρτογράφηση των πυρκαγιών (έτος 2014) στην Ελλάδα 24 η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριακών στη χαρτογράφηση των πυρκαγιών (έτος 2014) στην Ελλάδα Ζαχαριάδου Παναγιώτα, Φοιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Δ4 Διαδικασία Κατάρτισης Ετήσιου Προγραµµατισµού Έργων και Επανεξέτασης Αναθεώρησής του

Δ4 Διαδικασία Κατάρτισης Ετήσιου Προγραµµατισµού Έργων και Επανεξέτασης Αναθεώρησής του Δ4 Διαδικασία Κατάρτισης Ετήσιου Προγραµµατισµού Έργων και Επανεξέτασης Αναθεώρησής του Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 4 η 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα θεωρούνται ένα από τα σοβαρότερα και περιπλοκότερα προβλήματα που καλείται να

Διαβάστε περισσότερα

Κατάθεση προτάσεων για τις δασικές πυρκαγιές στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό

Κατάθεση προτάσεων για τις δασικές πυρκαγιές στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό 20 Μαρτίου 2015 Κατάθεση προτάσεων για τις δασικές πυρκαγιές στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Στις 21 Μαρτίου τιμάται η Ημέρα Δασοπονίας και φέτος είναι η πρώτη φορά μετά από δασοκτόνα νομοσχέδια και αλλεπάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Φοίβου Θεοδώρου Προϊσταμένου της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πολιτική Προστασία ως έννοια συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή - θεσμικές εξελίξεις μετά τον Καλλικράτη που επηρεάζουν την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: οικ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: οικ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Ζ ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74785 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και δασική καύσιμη ύλη

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και δασική καύσιμη ύλη Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και δασική καύσιμη ύλη Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 115 28 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ KOIN: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ως Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ KOIN: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ως Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη: 26-06-2017 Αριθμ. Πρωτ: 842 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε ΕΒΡΟΥ Tαχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε περίπτωση ΣΕΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε περίπτωση ΣΕΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε περίπτωση ΣΕΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG III-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

INTERREG III-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ I I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To Πρόγραμμα INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 19.03.2002, σύμφωνα με την Απόφασή της με αριθμό Ε(2002) 55/19-03-02. Για την Ελλάδα το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Μοσχοχωρίτου Ρουμπίνη Διευθύντρια 4 ου Γενικού Λυκείου Χανίων Μουντάκη 1, 73100 Χανιά rumpini@gmail.com http://geophysics.geo.auth.gr/ss/real_time_maps/

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΖΑΓΟΡΑ Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Σεισμός Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες www.oasp.gr Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες Βασικός Στόχος: η μείωση των επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι. Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. του ΥΠΕΚΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/01/2013. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/01/2013. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΑΔΑ: ΒΕΙΩ46Ψ844-ΩΕ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.:160 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ταχ. Διεύθυνση : Λυκούργου 17 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 2018-2028 Αρμόδια υπηρεσία Απόσπασμα Όρων Εντολής Η Αναθέτουσα Αρχή, είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-04 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Πρωτ.: 2450 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-04 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Πρωτ.: 2450 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-04 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Πρωτ.: 2450 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. Θεοδώρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-Ψ64 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-Ψ64 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια κατά την παρουσίαση του απολογισμού της αντιπυρικής περιόδου 2014

Χαιρετισμός Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια κατά την παρουσίαση του απολογισμού της αντιπυρικής περιόδου 2014 Χαιρετισμός Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια κατά την παρουσίαση του απολογισμού της αντιπυρικής περιόδου 2014 Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ξεκινήσει κανείς μία ομιλία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

Μια αποτίμηση που τα συμπεράσματά της, προστίθενται στην υπάρχουσα εμπειρία και βοηθούν στην οργάνωση και προετοιμασία των επόμενων αντιπυρικών.

Μια αποτίμηση που τα συμπεράσματά της, προστίθενται στην υπάρχουσα εμπειρία και βοηθούν στην οργάνωση και προετοιμασία των επόμενων αντιπυρικών. Κυρίες και Κύριοι Κάθε χρόνο το τέλος του Οκτώβρη, σημαίνει για εμάς τους Πυροσβέστες, ότι άλλη μια αντιπυρική περίοδος έφτασε στο τέλος της και άλλη μια αποτίμηση της ξεκινάει. Μια αποτίμηση που τα συμπεράσματά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων. ΣΧΕΤ:

ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων. ΣΧΕΤ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-07-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 4648 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. Θεοδώρου, Δ. Αλεξανδρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός απόφασης : 378/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός απόφασης : 378/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός απόφασης : 378/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 23/25-4-2017 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/ το

Διαβάστε περισσότερα