το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ"

Transcript

1

2 το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

3 Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll Εν.ηι Φ(.)Τοστοιχειοθεσία: «Σύγχρονη Γραφή.. - Ν. Μητροπόλεως 82, τηλ Σιμόπουλοι; Φιλμ: Θωμάς Χρήστος, Κων/νου Μελενίκου 30, Εκτύπωση: Grapholand, Ανδρ. Γεωργίου 28 Εξώφυλλο - γραφική επ ιμέλεια: Γ. Αβραμίδης Copyright για την ελληνική έκδοση: ΕΠΙΛΟΓΗ μετάφραση: Γιώργος Πα πα παναγ ιώτου ΕΠΙΛΟΓΙΙ' εκδόσεις με έδρα την Θεσσαλονίκη Β. Ηρακλείου 36 αποftήκη: Θεαγ. Χαρίση 8, τηλ τηλ

4

5 1. 2 ΤΑ ΕΜΠΟΡΕ ΥΜΑΤΑ σελ. 30. Μια τεράστια συσσώρευση εμπσρευμάτων είναι ο πλούτος της καπιταλιστικής κοινωνίας. Η παραξενιά του εμπορεύματος. 3 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΗΣ σελ. 34 Πριν από την άνοδο του καπιταλισμού, οι άνθρωποι παρήγαγαν κυρίως για την χρήση, κι όχι για την ανταλλαγή. Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ σελ. 37 Η αναζήτηση του κέρδους συγκρούεται με τις ανθρώπινες ανάγκες. Τα προϊόντα της εργασίας υφίστανται κακή χρήση μέσα από την ανταλλαγή. Η Υ ΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ σελ 41. Οταν η αγορά είναι «κορεσμένη», η μόνη θεραπεία για τον καπιταλισμό, είναι η καταστροφή των εμπορευμάτων που πλεονάζουν Η ΑΝΤΑΛΛΑΚΤιΚΗ ΑΞ ΙΑ σελ. 44 Ο Αριστοτέλης καταπιάνεται με το πρόβλημα της αξίας. Ο Μάρξ αποδεικνύει ότι η βάση της αξίας είναι η ανθρώπινη εργασία. Η ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ σελ. 47 Είναι θεμελιώδης έννοια για την κατανόηση της ντaλλa ΚΤΙK ή ς οικονομιας Η ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ σελ. 54 Η αφηρημένη εργασία είναι τσ απστέλεσμα μιας κσινωνικής πρακτικής. Αυτή προσδιορίζει την ανταλλακτική αξία ενός εμπορεύματος. Η ωφέλιμη εργασία παράγει αξίες χρήσης. 4εν υπάρχουν εμπορεύματα στη φύση. Ο ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ σελ. 57 Τα εμπορεύματα, στον καπιταλισμό, έχουν μαγικές ιδιότητες. Η μυθοποίηση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, ο αυταρχισμός και η αμφισβήτησή τους.

6 12 το ΧΡΗΜΑ οελ "1..Ι.!1 13. Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ σελ. 69 Το κεφαλαιο δημιουργεί το κέρδος. Ο Μαρξ λύνει το πρόβλημα του πώς εξάγεται η υπεραξία. Η κυκλοφορία εμπορευμάτων Ε-Χ-Ε και η κυκλοφορία χρήματος Χ-Ε-Χ. Οι συνέπειες του ανταγωνισμού. Ο καπιταλιστής ανακαλύπτει το εμπόρευμα που δημιουργεί αξία ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ σελ. 89 Ο καπιταλισμός άρπαξε από τα χέρια των παραγωγών τη γη, τα εργαλεία και τις πρώτες ύλες.. Ετσι οι παραγωγοί -χωρίς μέσα παραγωγής-υποχρεώθηκαν, για να επιζήσουν, να πουλήσουν την ικανότητά τους για εργασία. ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ σελ. 92 Ο καπιταλισμός γεννήθηκε στην Αγγλία. Οι προηγούμενες κοινωνίες ήταν επίσης καταπιεστικές οπλισμένες τάξεις ιδιοκτητών ήλεγχαν την υπερεργασία. ΕΡΓ ΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΠΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΤΑΞΕΩΝ σελ. 150 Η αξία της εργατικής Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ σελ. δύναμης αντικείμενο 97 διαφωνιών και Ο Ερρίκος Η διώχνει συγκρούσεων. Το τους αγρότες από τα ύψος του χωριά. Οι ευγενείς ημερομισθίου μετατρέπουν τις αντικατοπτρίζει τον καλλιεργήσιμες συσχετισμό δυνάμεων εκτάσεις σε της ταξικής πάλης. Η βοσκοτόπους. Τα διάσπαση και ο πρόβατα τρώνε ανταγωνισμός των ανθρώπους. εργαζόμενων. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ σελ. 113 ΥΠΕΡΑΞΙΑ. Ο Εγκελς εξηγεί το ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ μυστικό της σελ. 162 Η εργατική υπεραξίας. Οι αυτοδιαχείρηση και ο γυναίκες αναπαράγουν κομμουνισμός. Η την εργατική δύναμη. κατάργηση του Σταθερό κεφάλαιο και μεταβλητό κεφάλαιο. συστήματος της μισθωτής εργασίας. Φεουδαρχία, δουλεία ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ και μισθωτή εργασία. ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ σελ Ο μύθος του «δίκαιου Οι κρίσεις είναι μισθού». Τα διδάγματα αναπόσπαστο μέρος της παρισινής της ζωής της κομμούνας. Η καπιταλιστικής απαλλοτρίωση των κοινωνίας. Η οργανική εκμεταλλευτών. σύνθεση του κεφαλαίου και το ποσοστό του κέρδους. Η εντατικοποίηση του ρυθμού της εργασίας. Η πτωτική τάση του ποσοστού του κέρδους. Οι πόλεμοι και ο καπιταλισμός. Ο ταξικός αγώνας για την διάρκεια της εργάσιμης ημέρας. Το χρήμα είναι το γενικό μέτρο της αξίας των εμπορευμάτων, που είναι καθολικά αποδεκτό. Ο χρυσός είναι η ισχυρότερη μορφή χρήματος. Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΥ ΝΑΜΗ σελ. 86 Το κεφάλαιο μετατρέπει την. σε ανθρωπινη εργασια εμπόρευμα. Στην αγορά συνωστίζονται οι αγοραστές -οι καπιταλιστές - και οι πωλητές- οι εργάτες "1 '.J.! l7.

7 Ο Καρλ Μαρξ γεννή θη κε στη γερμανική πόλη Τρήρ, κοντό στα γαλλ ικά σ ύ νορα, το Αμεσως μετό από τους ν απο λε ό ντειους π oλt μ oυ ς και ενα χρόνο πριν τη δημοσίευση το υ πρωτοπο ριακού εργου του ΝταΙηβιντ Ρικάρντο, Οι Αρχές της Πολιτικής Οικονομ.ίας. νη> 'RICAR1)O 177:2, rs':2.3 6 Η β ιομηχανική επανάσταση ήταν ήδη αρκετά προχωρημένη ( ο Βατ ε ίχ ε ανακαλύψ ε ι την ατμομηχανή το 1769Ι και οι φάμπρικ ε ς κατακλύζαν την Ευ ρ ώπη).

8 Αφο ύ πήρε το διδακτορικό του δίπ λ ωμα στη Φ ι λ οσοφ ία απ ό το Πανεπιστήμιο της Ιένα, στράφηκε σύ ντομα στην επαναστατική πο λ ιτική. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο καπιταλισμός καταπιέζει και εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους. Σκοπ ό ς και φροντίδα όλης του της ζωής έγινε η αν άλ υση του πώς συμβαίνει αυτό και η οργάνωση των εργαζομένων για την αντικατάσταση του καπιταλισμού με τον κομμουνισμό. Ο Μαρξ παρέμεινε ένας φ λ ογερός επαναστά της μ έχρι το τέλ ος της ζ ωής του.. Ηταν ακλόνητα πεπεισμένος ότι η εργατική τάξη μπορεί -και οφείλει- να καταργήσει την παραγωγή για το κέρδος και να χτίσει μια κοινωνία θεμελιωμένη στην «ελεύθερα οργανωμένη. εργασία», προσανατολισμέ νη στην παραγωγή χρήσιμων προ ϊό ντων. 7

9 ",., Iι tiuifd)t )titutι9 JIιI I:)r... ber e frβtic """".".. -"'"' Παρόλ ο που το έργο της ζωής του είναι το -Κεφάλαιο- -γιγαντιαίο έργο που το ανέλαβε στα μέσα της δεκαετίας του 1840 και που ποτέ δεν το oλ oκλ ήρωαε ο Μαρξ δεν ήταν επαναστάτης του γλυκού νε-. ρού xεγ Ιλ φουιρ/t\jw(

10 Στα 24 χρόνια του, έπ εσε με τα μούτρα στην πο λιτική, σαν αρχι συ ντάκτης της Εφημερίδ ας του Ρήνου, στην π λ α ο υ ταρχική και ο πι σθοδρομική Πρωσσία του Ριζοσπάστης φιλόσοφος - κριτικός σχολιαστής του Χέγγελ και του Φόϋερμπαχ εντυπωσιάστηκε βα θιά από μια ε ξέ ρ γε ση των υ φαν του ργών της Σιλεσίας και από την αθλ ιότητα και την καταπί εση των αμπελου ργών του Μοζέλ. α ΕΚΑΝΕ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ το ΠΑΝΑΡΧΑΙΟ ΔιΚΑIΩΜΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΝΑ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΤΑ ΞΥΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΣΗ, ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΝΕΟ ΝΟΜΟ. ΝΑΙ.. jlao μέτιηιο τou"aiιθησαν χτες. 0"f!J εδώ- Ι ριφορά του νεαρού ρουμένου. Οτι ο ιcαλός της είχε ιcα: Ο δ ημοσιογράφο ς Μ α ξ ρ συμμετείχε στου ς αγώ ε που ν ς περιέγραφε σ ' τ άρθρα του και υ ε άσπ π ρ ισε του ς υφαν του ργού ς της Σιλ εσίας α α π ιτώντας τον σεβασμό τω δικαιώμάτων του ς. ν AII<-tI"'Ot..,.qροnttnηos rι! oυ ηo μ...lι 11' ν, T?lv eιηoκτ..'ιi!

11 Ο Μαρξ ενοχλούσε όλο και περισσότερο' τις πρωσσικές αρχές, που αποφάσισαν τε λικά να κλ ε ίσουν την Εφημερίδα. του Ρή νου. Ηταν ένα τ όσο σπουδα ίο γεγονός στα μάτια των συγχρόνων του Γερμαν ών, που ο Μαρξ έγινε κατά κάποιο τρ όπο διά ση μος : μια γκραβούρα τον παριστάνει μυ θ ικό Προμηθέα, αλυσοδε μένο σ ' ένα βράχο, τιμωρημένο επειδή είχε κλέψει τη φωτ ιά απ ό τους θεούς και την παραχώρησε στη δε ινοπαθ ούσα ανθ ρωπότητα. ΠΡολΙΤΑΡ/Ο! ολ2ν Τ2Μ Χ!!Ρ!!Ν ΙΝQθΙIΤe. -ΔΙ" ε)lι.τι ΝΑ )(-ΑΣ,Ε.τε ΤιΠοΤΑ Irλλο e.l'toi -ΑΠο ΤιΣ ΑλγΣιΔΕΣ. ΣΑΙ!... ΙCAI το ΣΗI<2ΤΑΙ<Ι -.ΑΝ Ι/ΣΑΙ ο llpom.fieιai!.. 10 y

12 . Εγινε ταυτόχρονα δ ιάσημος και εξό ριστος. Οι Πρώσσοl τον ξωπέταξαν χωρίς περιττές ευγένειες. ΞΙΡΟΣ ι ΑΥΠΑΜΑΙ Τ10Υ ΤοΝ SΛΙΠ.2 ΝΑ ΦΙΥΓΙΙ ΙΙΝΑΙ ΠοΑΥ 6ΞvntJοΣ... π,ερ ΠPo'1 ToN. Ετσl άρχισε η Οδύσσεια του Μαρξ. Αφού απελάθη κε από τη Γε ρ μανία, πήγε στη Γαλλία -απ ' όπο υ απε λάθη κε και πάλι... για να καταλήξε ι μετά από χρόνια στην Αγγλία. 11

13 Στη Γαλλία μυήθηκε στο σο σια λισμό Οι πρώ τοι καρποί της. επιδρομής του Μαρ ξ στην Οικο νομί α περιέχονται στην Αγία Οι κογέν εια, που δημοσιεύ ει σε συν εργασ ί α με τον Φρ ήν τριχ. Ενγκελς το

14 Στα 1845, ο Μαρξ υπέγραψε ένα συμβ όλαι ο για «ένα βιβλίο περί Ο ικονομίας». Πίστευ ε ό τι θα το τέλε ιωνε γρήγορα α λλά αυτή η μελέτη θα ξεπε ρνο ύ σε σύντομα τις δυνάμ εις του. Θα γιν ό ταν ολοένα και περισσότερο ογκώδης. Ο D Προβλ ηματιζόταν συχνά πάνω σ αυτό έλεγε στον. Ενγκ ελς: θα ΠPΙΠ 1 ΝΑ ::ΙMΠ6PΔΙ ΜΆ'Ι1f1 ΤΗΝ O/IΦNoMIKfi ΜΠο'lΡΔ,4 1.Ε. I1Ε.ΝΤ6Ξ' 5ΔοΜΑΔιΣ.' Στην πραγματικό τητα, κύλησαν 16 χρόνια μέχρι ν α δημοσιευθεί ο πρώτος τό μος του Κεφαλαί ου. Τα υπόλο ιπα δημοσ ι εύ τηκαν μετά το θάνατο του Μαρξ, με τη φρ ον τίδα του. Ενγκελς. 13

15 Είχε μόλις αρχlαcι την cντατική εργασ ί α του πάνω στην OΙΙCOνO μ α ότα απε λάθηιcαν, μαζι μι την Τζε νη, από την ΓαλλΙα - σαν TlKά. Φτάνοντας στις Β ρυξέλλ ε ς, προσχώ ρησε στη ν παρά νομη. Ενωση των Δ ικαίων, ριζοσπαστική ε ργατική οργά νωση, που κατόπιν ονομάστηκ ε. Ενωση των Κ ομμουνιστών. Π ροσχώρησε σ αυτήν και ο. Ενγκελς. Αφού τέλειωσε μια πραγματε ία εναντ ίον του Προυντόν, την Αθλ ιότητα της Φιλοσοφίας (1847) -το πρώ το του δημοσιευμένο έ ργο για την καπιταλιστική OΙKoiιo μία- κλήθη κε ν α συντάξει, σε συνεργασία με τον. Ενγκελς, το Μανιφέστο της. Ενωσης των Κομμουνιστών, που είναι ευρύτερα γνωστό σαν το Κομμο υνιστι κό Μανιφέστο. Αυτό το πασ ίγνωστο φυλλάδ ιο, που συνοψ ίζει τη θ εωρ ί α των Μαρξ και. Ενγκε λς για την πάλη των τάξεων, ε κδόθηκε στα 1848, «χρον ιά των επαναστάσεων». 14

16 Τη χ ρονιά εκείνη ξέ σπασαν επαναστάσεις στη Γαλλία, στη Γε ρμανία, στην Ουγγα ρία και α λλού.. Ηταν επαναστάσε ις της ανερχ ό μενης αστικής τά ξης εναντίο ν της φεου δαρχικής αντίδραση ς, ανακατ ωμένες μ' εξε γέρσεις των μικρο.βιοτεχνών και εργατ ών. Ο Μαρξ και ο Ενγκε λς επέστρεψαν βιαστικά στη Γερμανία για να δημοσιε ύσουν τη Νέα Εφημερίδα το υ Ρήν ο υ. ΓΡ.ι.IΓοΡΑ ΣΠιΤι! ΑΡχlΣΑΝ T PA ΝΑ ΚΥΚΛοΦοΡο'f ΟΡΛΙΣΜΙΝΟΙ! \.' :! > 'fiii /' Στις σε λίδες αυτή ς της επαναστατικής δη μοκρατ ικής εφη μερίδας, ο Μαρξ δημοσίευ σε τη σειρά των διαλ έξεών του, του 1847, με τίτ λο " Μισθ ωτή Εργασία και Κεφάλα ιο ;;,i'::. '.,--:):: ( - ""'," 'ϊ ΝιΑ 6ΦUι\1Ε.ΡΙΔΑ ΤοΥ P4HJoY,' +Ι ΤΙΛιΥΤ>4IΑ αlμσ+ι Tf/r ΠΙΙΛΗΣ T N TAΞ6 N,1 15

17 Μετά την ήττα της επανάστασης στη Γιρμανlα, ο Μαρξ δικάστηκε για «προτροπή εις στάσιν κατά του καθι:ατωτοc;., Αθωώθηκε μετά από μια συγκλονιστική αγόριυαη που απηύθυνε στους ενόρκους. 16

18 Πα ρ ' όλο αυτά, ο Κ α ρλ και η Τζένη απελάθηκαν από τη Γερμανία, για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά εγκαταστάθηκαν στην Αγγ λία όπου εγκαταστάθηκε και ο Ένγκε λς. (Ο πατέρας του είχε ένα εργοστάσιο στο Μά ντσεστερ ). " Ο Μαρξ διετέλεσε επί δώδε κα χρ όνια ξένος ανταποκριτή ς της New York Herald Tribune και άλλων εφη μερίδων, όπως η Vienna Presse. 17

19 Ο Μαρξ αφιερώθηκε στη δημοσιογραφία και τη με λέτη του καπιταλισμού. Q)(oy,l,. ΠΑ2 ΣΤο 8PΙT-ANII<D "'oyu,io! Στα 1858, οι μελέτες του Μαρξ ε ίχαν προχωρ ήσε ι σε τέτοιο ση μείο που μπόρεσε να σ υντάξει ένα πε ρίγραμμα σελίδων της «Κριτική ς της Πολιτική ς Οικονο μίας» που ετοίμαζε. Αυ τό το πε ρίγραμμα, γνωστό σαν τα Γκρού ντριοσc, clvai από μόνο του έ ργο ύψιστης σημασίας, πο υ npoayytmci όλα τα θέ ματα του Κεφαλαίου.. Ενα ε π ίτευγμα αουγκριτης δυναμης και οξυδέρκειας.

20 ΤΙ ΙC:A ε.iσ ΤοΝ τε.λε,υτ,ιι/ο Ι::ι4/ρο ΤΣ-4ΡΛΣί ΓΡΑΦQ ΤΑ Γ PoYNΤP/rε, ΦΡ6ΝΤΥ... Ι Τ ο 1859, δη μοσιε ύει την Κριτική της Π ολιτικής Οικονομίας, συνοψ ίζοντας κάποιες βασικές ιδέες, επεξεργασμένες στα Γκρούντρισσε. Είναι μια πολύτιμη. ε ισαγωγή για το Κεφάλαιο, πολ ύ σπουδαι ότερη απ ' ότι λέγεται συχνά, YId την κατανόηση της «θ εωρίας της αξίας» του Μαρ ξ. Εμβαθύνει περισσότερο απ ' ό,τι το «Κεφάλαιο» στο ζήτημα του χρή ματος... 19

21 Το 1865, κορυφα ίο μ έ λος του Γενικού Συμβουλlοu της Διεθνούς. Ενωσης των Εργατών ( που είχι ιδρυ.ιl ",V προηγούμενη χρονιά για να εξε λ ιχθε ί στη συνιxιιa σι μια φοβερή δύ ναμη ), ο Μαρξ αντέκρουσε μια άποψη ιcaτά των απεργιών που εκφράστηκε από ένα μέλος του ΣυμΙΟuλlou. τον ξυλουργό Τζων Γουέστον. MiιN ε,ρθει/σ ΝΑ Ι<ΛΑΦΤΙΙΣ Σε. ΜΑΙ ΟΤι4Ν ΘΑ ι4nερrεlι ει'!, Γο'/ε.Σ.ΤΟΝ! Η απάντηση το υ Μαρξ δημοσιε ύτη κε το 1898 σ ' ένα φυ λλάδιο με τη φροντίδα της κόρης του Εληνορ - εκφράζει με συντομ ία πολλές θεμελιώδ εις θέσεις του. Α υτές οι θέσε ις κέ ρδισαν την γενική σ υ γκατά θε ση της Διε θνο ύ ς Ενωσης των 'σως είναι E-ργ (Π γνωστοτερη σα «Πρώτη Διε θνή ς.)

22 Επ ί τέλους, το 1 867, εκδόθη κε ο πρώτος τό μος του Das Kapital. Οι εργατικές εφημερίδες το ρμά από την πρώτη στ ιγμή. Οι αστικές ε φημε αγνόησαν τελείως. ε.ntaξ I ΜοΝο ΠοΥ Δ N T6A61Q!,4..4IΦΜΑ ΤΑ Γ{(Po,lNTPΙΣ! Το κε.φαλα/ο ΤοΥ Μ-ΑΡ.Ξ. ΜΗ Το Χ..4Σ61Σ.! Ο Μαρξ κατάλαβε ότι η έκδοση του Das Kapital ήταν ένα σπουδα ίο βή μα γιατί έδινε ένα απαραίτητο θεωρητικό όπλο στο εργατικό κίνη μα. Στον Πρώτο Τόμο, αποδεικνύε ι ότι ο καπιταλισμ ό ς ε ίναι θ εμε λιωμένος πάνω στην εκμ ετάλλευση των εργαζομένων γυναικώ ν, ανδρ ών και παιδιών. Αναλύονται εξονυχιστικά όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινων ίας, από τις τιμές και τα κέρδη μέχρι τα η μερομ ίσθ ια και την εργάσιμη μέρα' γιατ ί τα προϊό ντα της ε ργασ ί ας ε ίναι εμπορε ύματα, γιατ ί το χρή μα ε ί ναι παν ίσχυ ρο, απ ό πο ύ προέ ρχεται το κεφάλαιο και γιατί υπάρχουν οικονομικές κρ ί σεις. Ο Μαρξ ήθελε ν ' αποδε ίξει ότι το σύνολο των ό ρων παραγωγής, κυκλοφορίας και διανομή ς των αγα θών στ ο καπιταλ ιστικό σύστη μα (δη λαδή ολόκληρη η λεγόμενη Πολιτική Οικονομία) κυριαρχο ύ νται και διαπερνώνται από την ύ παρξη κοινωνικ ώ ν τάξεων και από την ταξική πάλη. 21

23 -- 0",2Σ ΤΑ YOOλoInA θα ΠΡ611ει ΝΑ'ΝΑΙ :::.Κ4θAPA. ΓIΑΤι ΝΑ ΜΗΝ -ΑΡΧIΣε.1 JCANe.lr,11110 ΤΟ ΙCE.ΦAΛA/O fo ΚΑΙ ΜΙΤι4 ΝΑ ΔIAβAΣ Ι ΤΑ npotiroym6na ΚΙΦΑΛΑΙΑ) ο. Εγκελς, όπως και άλλοι της Δ ιε θ νούς, προσπα θούσε να προωθήσει το Κε φάλαιο. Στην αρχή, το βιβλίο δεν π ουλιό ταν γρήγορα. Η μητέρα του Μαρξ, η Ενριέ πα, παραπονιό ταν. ΚΑΛο θα "'ΠΑΝ ΝΑ εβγαζεσ.!<αι ΜΕ.ΡΙΜ ΛεΦΤΑ, ΑΝΤΙ ΝΑ l<αθε.ιαi ΝΑ ΓΡΑΦ6ΙΙ. ΓΙ' ΑΠΑ! (* Α υτή τη συμβουλή έδωσε στην ΦΡΑ Ν ΤΖ ΙΣΚΑ κ ογγκελμα Ν ). 22

24 = - ε6wνησα atlc 11 to wpwt awo Ινα διαβολεμινο χουδ06νlαμα.lεt4 «w6 λ'υο η TζΙνη, λ6 εxνευρ σμινη,μo' αναxo'νwσε Ινα tελεσ'υραφο tou χασ4wη. Ση Ιηxα atlc 12.Τρομερ6ς wονοχfφαλο(,χαι η ΤζΙνη χολ6 ΨUXρ.Σ4Ιησα ato Υρα,ε'ο μου με δυσχολ'α YLBt' με χον06σαν ta αχυρι4 μου. Ό'Cαν wαραwονιιηχα,η ΤζΙνη μ4σησε x4tl φρ4αης χου δε wολυχαt4λαβα,6w( "σtην Μ4'Cη μου 6λη μιραπ χαι "tcplb δουλει4". Τα xaptl4 μου ειναι 4νw χ41ω,δεν μxoρq να Ιυμ &6 Υια χοι6 λ6υο. Την ρα χου t apc μεσημερlαν6 -χορtοφαυ'α avayxaa'clx4 εξ «Lt'ac tης LG'COp'ac με to χασ4wη- βy xαν 6λα σ'cη φ6ραι X'CEC βρ4δυ, εwlσ'cριφον'cα( μαζ' μου α "η auyxtv'c,o.ρεν..: Ιχανε Ινα "διαβολεμινο aapa'c4"6xwc λιει η ΤζΙνη, αν χαι εy δεν 1Ιαρα'C ρησα 'C'1IO'Cal c'paa'cav wολ6 ευδι4ιε'cοl Χαι οι δυο. Ο Φρεν..: Ισχασε :Cη λαβ'δα "ου "ζαχι06 O'CO σαλ6νι εξηυ ν'cας μας 'CO σtρα'cηυιχ6 "ου σχιδlο Υια "ην υχερ4σ1lιση "ου Παριαι06 B1l0 "ους Π σoυ(.π ρε 'CO χειρ6υραφο "ου x 'Cou "6μου χαι 'CO xf'cbtc O'COV αιρα,wv&tov'cb(i "Δ6Υια,λ6Υια: ApxEt4:XPELat6paa'CE "ouφιxια:" Να χο6 axa'caa'cbgta "ου Υραφε'ου.Τη O'CLYP wou "η( εtηυ06σα οφε ' λ ε 'CαL otl η ο Φρεν..: ε'να, Ινα( χαλ6( a6v'cpoφoc,xou αν'cιλαμβ4νεtαι ftoxa "ην διαλεχ'cιχ αλλ& ct&x'ce'cal ε6χολα,υ.'c611ησε to XOuδoOVL.n,oω αχο tlc χουρ1ινες -U XPCW'CLx συν ΙεLα G'CLC μιρες wou χερν06με- ε'δα με "ρ6μο Ιναν ααtυνομlχ6,σ'cην x6p'ca. Άνοιξε η ΤζΙνη,χαι 'CO αυ1ι μου Ιχιασε μεριχις φρ4σειςί"e χα10ιχε' Ινας μιχρ6σωμος /:/ με μια μευ4λη ΥενεL4δα, Έχει χι Ινα φ'λο,νομ,ζω, ξινος χ6ριο( n6'ce Ια twlg'cpf Φει," XE'C4 ΙΥινε λ6υος Υια "ζημιις σ1α,av4pla "ης T6'CEVXap K ρ..: ά P60uv'C" χαι Υι "45 σελ'νια".'ελιχ& ΙφυΥε.Κ4'CL w a να χω Υια 'CO ρ6λο "ων δημοσ'ων υxαλλ ων σ'cην υχηρεσ'α 10υ xpa'clx06 μηχανιαμ06, αλλ4 av'clpe'c "Laa xαyερ σιωx.εαφνιx& ιίχουαα φων'ς σ'cην ε'σοδο, και μx xε Ο.ρεν..: -σ'cη χεlρ6'cερη O'CLYP Xpa'C v'cac δυο μχουχ&λια "τ, ΤσΙρρυ: Τα βρ6ν'cηξε χ4νω O'CO "ραχιζι piιi'c v'cac μευαλ6φωναι Ιελε χε'νος ο χοιλαρ4 ς Ο pw&'caoc w06' δα O'CO δρ6μο, Mwac χι 4ρχισε η ΤζΙννη να λησ'cε6εl "ρ4χεζες,".0β ΙηKα μην Χ4νει καμμι4 δυσ4ρεσ'cη σxη η ΤΙννη. Τσ'ριξει "Βαι,Ινα, 4v'Caap a 1ΙλανιΙtαι Χτιρ611η: Β,,&νω αχο tην αφενtι4 σας:" Χαι βy xε Χλα'Υονtας α'40 'CO δiιip4tlo.o.ptvt Ιμεινε 4ναυδος Υια μια otlyp,l1lelta φiiiv4tovtac,"aut ε'νιιι Υια αινα 1ην χαλωσ6νη να μου δανε'σει 5 η με χt6χησε σtην wλ4tη ΆΥια ΟΙΧΟΥΙνΒα:",χαι ε'χε αελ'νια WPLV π4με να auvav'c aoupc "ους συν'cρ6φους α'cην tαβιρνα tou ΆΥΥελου 23

25 Τ '''Ίι&'ΠUIoι α ξη μερώματα της 18 του Μάρτη TOU ξύπνησε απ ό την βροντερή ιαχή:.. ΖΗΤΩ Μ γnaiii Μ ια εαματιkή εξέγερση των εργαζo ΝW Νν. ε κδηλωιι,μι 8fί '" δiόpιccιa ανεξαρτητων μικροπαραγωγων του Γαλλο-πρωσσικού πολέ μου, το 1870, ι...",...νοl από το καταπιεστικό κα θεστώς του Λο υδο 11COU NιfIOλίovτa Βοναπάρτη, ανε ψιού του Ναπ ολέοντα,.... ιnoτuχlcς και τις προδοσίες των κυρίαρχων τάξεων,., "ι,..ν.,1,ιναl επιτακτικό τους καθήκον και απόλυτα δlιcιlιμί,ους να γίνουν κύριοι της τύχης τους παίρνοντας.,.... 'OUI; την κυβερνητική εξουσία». 24

26 Οι εργα ζόμενοι του Παρισιο ύ ανέτρεψαν τη ν κυ βέρνηση και πή ραν στα χέρια τους τα ην ία της εξουσ ίας. Με δραστικά, αποφασιστικά και ριζοσπαστικά δημοκρατικ ά μέτρα μετέτρεψα ν το Παρίσι σε σοσιαλιστική κοινότητα. «ΚΑΤΕΜΒΑ Ν ΕΞ ΕΦΟΔΟΥ ΤΙΣ ΠΥΛ ΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ. τι ΙΣΤΟΡΙ Κ Η Π ΡΩΤΟ Β ΟΥΛΙΑ, τι ΕΥ ΕΛΙ ΞΙΑ, τ ι ΗΡΩΙΣΜΟ Π Ο Υ ΕΧΟΥ Ν ΑΥΤΟΙ Ο Ι Π ΑΡΙ Ζ ΙΑΝΟΙ!» 25

27 Ε ν ονόματι της Διε θ νούς, ο Μαρξ δήλωσε ότι η Κομμ ο ύ να του Παρισιού ήταν το πρώτο παρόδ ειγμα «δικτατορίας της εργατικής τάξης». Εννοο ύ σε μ' αυτό ότι η εργατική τάξ η κυβε ρνούσε δη μοκρατικά τ ον εργαζόμενο λαό, ενώ ταυτόχρονα καταπολ εμο ύ σε τις αντεπαναστατικές προσπάθειες της εκθ ρονισμ έ νης αστικής τάξης...το ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΑ Σ ΗΤΑΝ Η ΙΔΙΑ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ, ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΣΕ ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ, Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ ΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, ΚΛΠ ΑΠΛΩΣ ΕΔΕΙΧΝΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑ ΤΟΛΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΛΑΟ... 26

28 Αλλά τώρα, συνέβη κάτι ανήκουστο στα στρατιωτικά χρονικά. Μετά από δυο μήνες ένδοξης ζωής της Κομμούνας, ο Γαλλικός και ο Πρωσσικός στρατός - που πριν πολεμούσαν ανελέητα - ενώθηκαν εναντίον των Παρισινών εργατών. Με τη στρατιωτική τους υπεροχή, συνέτριψαν, σε λίγο καιρό, την κομμούνα. Ακολούθησε μια Λευκή Τρομοκρατία πολύ περισσότερο αιμοσταγής από την τρομοκρατία της Γαλλικής Επανάστασης του Πάνω από εκατό χιλιάδες κομμουνάροι σκοτώθηκαν. Χιλιάδες άλλοι εξορίστηκαν... Ι Αυτή ήταν η εκδίκηση της λυσσασμένης αστικής τάξης, με την υποστήριξη των πρωσσικών όπλων. 27

29 Σ' αυτή την κρίσιμη στιγμή, ο Μαρξ επανεξέτασε το Κεφάλαιο για τη γαλλική του μετάφραση, που δη μ οσιεύτηκ ε σε πάμφθηνα φυλλάδια απευθυν ό μενα στους Γάλλους εργαζόμενους μεταξύ 1872 και 1875, Ο Γάλλος εκδότη ς του Μαρξ, ο Λασάτρ, ήταν ένας ε ξό ριστος Κομμουνάρος. Ο σκοπός του Μαρξ ήταν να μεταδώσει στους επιζήσαντες της Κομμούνας την ανάλυ σή του τού Καπιταλισμού και της πάλης των τάξεων. Ελπιζε ό τι μ ' αυτόν τον τρ όπο θ α τους β οη θ ούσε να συσπε ιρωθού ν και να ξανασκεφτούν τη στρατηγική τους.. Το κεφαλαiο ι Με.ΡοΣ ΠP To, ΜοΝο ενα ΦΡΑΓιΦ! οχι εy PIΣΤ -ΑΚΟΜΑ ΔΙΑ8λ2Q ΤΑ Γ Po'/NTPΙΣε,.. Το Κεφ άλαιο : ε ίναι ένα κε ί μενο εσωστρεφές, σκοτεινό, και χωρ ίς νε ύ ρο ; ' Οχι Το Κεφάλαιο απευ θύ νεται σ ' όλους αυτο ύς που κερδl(οuν το ψ ωμ ί τους κά τω από τη σκιά εν ός αφεντικο ύ. ΥποστηρΙζl1 ότι ο καπιταλισμός ε ίναι ένα παγκ όσμιο σ ύ στημα θεμε λιωμtνο στη μισθωτή εργασ ί α. Και γ ί νεται ολ ο ένα και περισσό τερο CΠΙΙCΩΙΡΟ καθώς η μισθωτή εργασ ί α επ εκτείνεται συνεχώς σε όλις τις γωνιές της γης. 28

30

31 1. ΤΑ ΕΜ ΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΟΙ άνθρωποι φτιάχνουν εμπορεύματα, πουλάνε εμπορεύματα, αγοράζουν εμπορεύ ματα. Τα πάντα ξεκινούν από τα και καταλήν σ αυτά.. ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ Π ΑΡΑΓΕΤ ΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΧΘΕΙ ΕΙ ΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΙ Παντού συναντούμε καθημερινά ένα τεράστιο σωρό εμπορευμάτων. Ολα αυτά τα φλύαρα αντικείμενα, έτοιμα προς πώλησιν, που ανυπομονούν ν αδειάσουν τις τσέπες μας, που φορούν κάτι συχαμερές άσπρες ετικέτες με γνωστά σύμβολα, είναι «εμπορεύματα».. Ετσι εμφανίζονται τα εμπορεύματα - έχοντας κολλημένη στο κούτελο την τιμή, που μιλάει για κατοστάρικα και χιλιάρικα. Η ετικέττα που αναγράφει την τιμή είναι το κατ ο εξοχήν διακριτικό γνώρισμα του εμπορεύματος. Αυτή τη συσσώρευση εμπορευμάτων, αυτή τη μάζα αντικειμένων με μαρκαρισμένη τιμή, μπορούμε να την ονομάσουμε ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΚΑΠIΤΑΛΙΣΤιΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 30

32 Η ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Το εμπόρευμα έχει μια ιδιορρυθμία μια διπλή ζωή. Είναι προϊόν της εργασίας κατασκευασμένο για να χρησιμοποιηθεί αλλά και για να ανταλλαχθεί. Το προϊόν «προς πώλησιν» αποκτά μια ιδιότητα που δεν ανήκει στη φύση του: μπορεί να ανταλλαχθεί. Σαν εμπόρευμα, το προϊόν δεν είναι μόνο χρήσιμο αλλά και ανταλλάξιμο. Μια γούνα, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για να μας προστατέψει από το κρύο, είτε για να κερδίσουμε χρήματα πουλώντας την. Τα μπαχαρικά μπορεί να νοστιμεύουν το φαγητό μας η να πουλιούνται. Αυτό είναι το ιδιόμορφο χαρακτηριστικό του προϊόντος που είναι εμπόρευμα.. Εχει δυό διαστάσεις, δυό όψεις: αυτό που είναι και αυτό που αξίζει. Το εμπόρευμα δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο' είναι ένα αντικείμενο που φέρει μια τιμή. 31

33 Χρησιμοποιώ ντας την ορολογία τω ν κλ ασσικών οικον ομολόγων. μπορούμε να πού με ό πως ο Ανταμ Σμίθ. ότι:. ΜΗ χιι potf.pa ι I<σΠΑ ΜΠΛΙΙΙΜΟ! /<ΑΙ ΝΑ Σ TE.II οτ. ιr.2. -ΗθΙΛΑ AΠΛQΣ 6ΝΑ ZE.yrAP/ ΙΙΑΛΤΣΕ.Σ.! 32 : LJ

34 Για ν ' αντιληφθού με την έννοια της αξίας, πρέπει να καταλάβουμε τη σχέση μεταξ ύ ανταλλακτικής αξίας και της αξίας χρήση ς. Αξία χρήσης και ανταλλακτική αξία είναι οι δύο ό ψεις του εμπορεύματος - οι αντί θετοι πόλοι της διπλή ς του ζωής. «Αξία χρή σης, εί ναι οποιοδήποτε πράγμα μάς είναι απαραίτ ητο, χρήσιμο ή ευχάριστο. Η χρησιμοποίηση τ ων Σ ' αυτό δεν υπάρχει σίγουρα ιδιοτήτ ων του μας επιτρέπει να κανένα μυστήριο. Σαν χρήσιμο ικανοποιήσου με κάποια ανάγκ η ή π ρο ϊό ν, το ε μπόρευ μα δεν επιθυ μία μας.... έχει ιδιορρυθμίες. Αλλά το εμπ ό ρευ μα είναι κάτι πολύ περισσό τερο από μια απ λή αξία χρήσης. ΙΝΑ ΤΡIΑt.JΤι4ΦVΛλο Ε.ΙΝΑΙ ΙΝΑ ΤΡ,ΑΝ1ΑφγλΛο Ι'ΝΑΙ ΙΝΑ ΤΡιΑΝΤΑΦΥΛΛο. ΓΕ.ΡΤΡοΥΔ+Ι Σ.ΤΑΨΝ Πραγματικά χρήσιμο σαν αξία χρήσης, το τριαντάφυλλο είναι κοινωνικά χρήσιμο (δη λ. ανταλλάξιμο) σαν ε μπό ρευ μα.. Ενα ό μορφο μυ ρωδάτο τριαντάφυλλο που λιέται 1 00 δ ρχ. κ αι αξίζε ι όσο 200 γραμμάρια αμύγδαλα. Μ ε λlγα λόγια, τ ο εμπόρε υ μα έχει μια αξία χρή σης και μια α νταλλακτική αξία. 33

35 2. ΠΡΟ Ι Ο ΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Πριν από τη γέννηση του καπιταλ ισμο ύ (στην Ευρώπη τον 150 αιώνα), αλλά και μετά (στην πραγ ματικό τητα, μέχρ ι πολύ πρό σφατα ), η παραγωγή στα περισσότερα μέ ρη τ ου κόσμου ήταν παραγωγή αξιών χρήσης. Κατασκεύαζαν τα ρούχα για να τα φορο ύν κ ι όχι γ ια να τα πουλάνε.. Εφτιαχναν τυρι για να το φά νε κι όχι για να το ανταλλάξουν. Μόνο με την όνοδο του καπιταλισμού επικράτησε η παραγωγή για την ανταλλαγ ή. Στα χρ ό νια του Αριστοτέλη -γ ύ ρω στα 320 π.χ.- το εμπόρι ο ήταν δραστήριο αλλά πολύ μικρό μέ ρος της συνολική ς οικονομ ικής ζωής. Στην πραγματικότητα, η «Οικονομικ ή.., ε ίναι τ ό νομα που έδωσε ο Αριστοτέλης στην παρα αξιώ ν χρή ση ς. Την παραγωγή για την αντα λλαγή τη ν ονό μαζε «Χρη ματιστική».."ιτι5η MUfEUM Ι Ι 34 8 d: Ί ι, Ι

36 ΓΙΑ I<ΑθΙ ΠΡ.4Γι\1Α ΠΟ'/ ATΙXo,l!lΙE,,/ΠΑΡΧοΥΝ ΔΥο ΧΝΙΣΕ?ΙΣ. Η ΜΙΑ Π+Ι ΓΑΖΙΙ ΑΠο τ.ιι ΦΥΣΜ ΤοΥ ΠΡΑΓΜΑΤοΣ Η ΑΛΛΗ οχι. NA.ΣΑΝΔΑΛΙ Π.Χ. ι I<ANONlJ<A χphσiι Ι'/Ι/ Σ ΥΠοΔΗΜΑ. (Ι O.N\QL ΤΟ ΙΔ/Ο ΣΑΝΔΑΛΙ MnL'P6I ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΧΘΙΙ M ΤΡοΦΙΜΑ Μ' ΧΡΗΜΑ. ΙIΝΑl AΛ.J.ιθ.ΙA Π.QΣ fl ΑΝΤι4λΛΑΓ+Ι ε.ιναi "Ι Α'/Τ+Ι ΙΝΑΣ ΤΡοΠοΣ )(P Σ.Σ ΔΙΝ Ε.ιΝΑΙ omq! ο KATAJ\Λ ΛoΣ Η ι ο ΠP TAPXlKoΣ ΤΡοΠΟΣ XP-HΣ+JΣ ε..νοσ.σανδαλ Ι 0'(..4 Ρ 35

37 Το ίδιο ίσχ υ ε παντού στη δουλοκτητική αρχαιότητα - στην Αίγυπτο, στην Ελλάδα, στην Καρθαγένη, στην Ρώ μη κι αλλο ύ. Αν και οι σκλάβοι πα ρήγαγαν για τη χρήση των άλλων -των αφεντικών τους-, σπάνια παρήγαγαν για την αντα λλαγή. Ούτε οι δουλοπάροικοι στην Ευρώπη, ούτε οι Κινέζοι αγρότες, ούτε οι πατριαρχικές οικογένειες των Ινδών ούτε οι εργαζόμενοι των άλλων προκαπιταλιστ l κών κοινωνιών παρήγαγαν ε μπορεύματα. PAJAι. θα ΣΑΙ ΤΑ ΠoYΛ... ΔΥο 1ΑΝΔΑΛIΑ ΤΟ I<οΜΜΑΤ,1-1I Ο σκοπ ό ς και το αποτέλεσμα της προκαπιτα λ ιστικης παραγωγής ήταν η αξία της χρήσης κι όχι η αντα λλακτική αξία. Πράγματι, το να παρ άγει κανε ίς για την πώληση και για το κέ ρδος θε ωρούνταν ανήθικο, σαν διεστραμμtνος τρόπος ζωής ε μπνευσμένος από την φιλαργυρία, την αλλαζονclα, την απ ληστία και την κενοδοξία..., Ι, rιcppjc.... T1:oιtι 11,.. Ι Ι. J --LYt&.': ---; Ί: l3ι ι:., ι...".. 4 Η ανταλλαξιμότητα έγινε μόνιμο χαρακτη ριστικό TOU προ ϊό ντος της εργασίας μ όνο στην καπιτα λιστικη κοινωνla. προϊόν ζει διπλή ζωή -σαν αξία χρήσης και ανταλλαιc'τ/κή αξία- μόνο μέ σα στην καπιταλιστική κοινωνία. Το

38 3. ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η διπλή ζωή του εμπορεύματος ούτε ειρηνική ούτε αρμονική είναι. Αντίθετα αξία χρήσης και αξία συγκρούονται. Η καπιταλιστική αναζήτηση του κέ ρδους -όλο και μεγαλύτερες ποσότητες αξίας- αντιτίθεται ριζικά στις ανθρώπινες ανάγκες τροφής, στέγασης και άλλων αξιών χρήσης. Θα μιλήσουμε τώρα για την παραμόρφωση και.:-=-. την κακή μεταχείρισή του σαν αξία χρήσης. Στο βαθμό που το προϊόν της εργασίας αντιμετωπίζεται αποκλειστικά σαν αξία. aaaοτριώνεται σαν αξία χρήσης. 37

39 Για ν' ayoρaotcl ένα εμπόρευμα, nptnci να εί ναι χρήσιμο ή να φalvctai χρήσιμο, Παρ' όλ' αυτά,. το καθορι στι κό δcν clvai η χρησιμότ ητά του, Σαν εμπόρcυμα, το προlόν πρέπει να πουληθcl για να χρησιμοποιηθcl. Η πώληση εί ναι η αναγκαlα και aπαραlτητη προuπόθcοη τη ς vnnt1πf', ΧωρΙς ανταλλαγή, δ εν να υπάρξcι χρήση, Ετσι η -αλλοτριωμίνη.. ανταλλαγή InIOKIάCcI τη "φυσιιcή" χρήση, 38

40 ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟΥΣ ---- ΟIΚΑΠΙΤ ΑΛΙΣΤ ΕΣ ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟ Υ Ν ΜΙ?:ΟΥ Ν ΣΕ ΚΑΘ Ε ΘΥ ΤΟ ΜΑΣ ΑΥΤΟ Σ. ΕΡΓΑΖΟ ΜΕΝΟΥ ΕΥ ΚΑΙ ΡΙΑ. /ιτζαμπα ΦΑΤ Δ N PIIJ<t'I J1 YBE.NA.' Αν ένα ε μπόρευ μα δεν κατορθώνε ι ν ' αποδείξε ι ότι ε ίναι ανταλλάξιμο, τ ότε αυτ όματα καταργε ίτα ι κα ι η χρησ ιμότητά του. Ας πάρου με, για παράδειγ μα, ένα ψωμ ί. Στο ράφι του φο ύ ρναρη, η χρησι μότητά του βρίσκετα ι σε χε ι μέ ρια ν άρκη. Παρ ' όλο που ε ίναι απόλυτα ' φαγ ώσιμο, 'για να φαγω θεί πρέπε ι ν να δηλ. λλάξιμο αποδείξε ι ό τι ε ίναι αντα ' τ να θέλει nou να άποιος ί κ βρεθε αγοράσει Αν δεν τ ' αγοράσει κανένας, το ι ψωμ ί θα ξερα θεί πάνω στο ράφ ι - έστω κ αν ο ι άνθρωποι πε θαίνουν από την πε ίνα. Τ ο ίδιο ισχ ύει για όλα τα εμπορ ε ύματα: ΧΩΡΙΣ ΠΩΛΗ ΣΗ, ΔΕΝ ΥΠ ΑΡΧ ΕΙ ΧΡΗΣ Η. Αυτός ε ί ναι ένας κανόνας της ατομικής ιδιοκτησ ίας. Τα εμπορ ε ύ ματα δεν κατασ κευ άζοντα ι για να χαρ ιστο ύν. 39

41 . Ενα άλλο παράδειγμα παραμόρφωσης της α ξί ας χρ ήσης, που οφείλεται στην παραγωγή για την ανταλλαγή, εί ναι το σαμποτάρισμα του προϊόντος. Η ποιότητα του προϊό ντος ενδιαφέρει μόνο σε σχέση με τις πωλήσεις. Αν οι πωλήσεις διατηρούνται σταθερές, η επιχείρηση, ελαφρζι τι] καρ δί ςι, θα μειώσει το κόστος εξοικονομώντας από την εργασί α (βλ. ανεργία), την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, τις πρ ώ τες ύλες κλπ. Αποτέλεσμα: προϊόντα άχρηστα, επικίνδυνα και μερικές φορές θανατηφόρα.. Αραγε σας είναι ά γνωστες αυτές οι φρικαλεότητες; Επικ ί ν δ υνα, ανασφαλή αυτοκ ί νητα. Επικ ί νδυνα προϊόντα για βρέ φ η. Τ ροφ έ ς γεμ ά τες καρκινογ ό να. Π υρηνικο ί αντι δ ραστήρες ανεπαρκ ώ ς μονωμ έ νοι (η φτηνή ηλεκτρική ενέργεια πληρώνεται ακριβά). Χ α σά πικη ιατρικ ή. Επικ ί ν δ υνες χημικ έ ς βιομηχαν ί ες. Π ρο ϊό ντα μο λ υσμ έ να με αμί αντο, υδρά ργυρο, κ λπ. Και πάει λέγοντας. 40

42 4. Η ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ. Ενα άλλο παράδειγμα του πως η ανταλλακτική αξία επισκιάζει την αξία χρήσης είναι προφανές στην περίπτωση της «υπερπαραγωγής». Κατά περιόδους, η παραγωγή καταλήγει σ ' αυτό που οι επιχειρήσεις ονομάζουν «πλεόνασμα» εμπορευμάτων. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι τιμές και τα κέρδη πέφτουν - σπρώχνοντας τους καπιταλιστές στην απελπισία και τη λυσσασμένη οργή. Η αγορά, λένε, ε ίναι «κορεσμένη». Για να σώσουν την κατάσταση, οι καπιταλιστές καταστρέφουν ένα μέρος του προϊόντος τους. Γιατί; Μα, απλούστατα, για ν ' ανεβάσουν τις τιμές και τα κέρδη. Στα παλιά τους τα παπούτσια αν οι εργαζόμενοι ζουν σε τρώγλες, αν έχουν ανεπαρκή ιατρική περίθαλψη ή κακή διατροφή. Από την άποψη του κέρδους, μια «κορεσμένη» α- γορά ισοδυναμεί με καταστροφή, Είναι ένα κακό που πρέπει να θεραπευτεί.. Οχι φυσικά μοιράζοντας δωρεάν το πλεόνασμα - για τ ' όνομα του Θεού, όχι! Η καλύτερη θεραπεία είναι η καταστροφή του πλεονάσματος. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 41

43 Αυτό συνέβη, Π.χ. στη διάρκεια της Μεγάλης Οικονομικής Κρίσης του Οι βιομηχανίες τροφίμων είχαν ένα «πλεόνασμα» γουρουνιών και γάλακτος, που προκάλεσε πτώση των τιμών τους. Σκότωσαν και έθαψαν τα γουρούνια και έχυσαν το γάλα για να περισώσουν τα κέρδη τους - παρ' όλο που πολλοί άνθρωποι λιμοκτονούσαν. Για να διατηρήσουν τα κέρδη σε υψηλά επίπεδα, μειώνουν την προσφερόμενη ποσότητα. Η παραγωγή, φυσικά, ελαττώνεται, με τη σειρά της. 42

44 Στις ΗΠΑ, για ' παράδειγμα, μόνο το 70% της συνολικής παραγωγικής ικανότητας. χρησιμοποιείται Ενα μεγάλο μέρος του συνολικού παραγωγικού μηχανισμού μένει αδρανές - για να μην αναφέρουμε τα εκατομμύρια των ανέργων. Είναι ξεκάθαρο ότι ο καπιταλισμός χρειάζεται εμπορεύματα που νάχουν το χάρισμα νάναι '".'" -- '../ ανταλλάξιμα σε παγκόσμια κλίμακα. Για τον καπιταλισμό αυτό που μετράει δεν είναι το τι είναι το αντικείμενο (η αξία χρήσης του), αλλά το τι αξίζει (η αξία του). 43

45 Α. ν η ξία υπάρχει αι εμφaνίζε αι μόνο στη ανταλλαγή, 5 τοτε ειναι επιτακτικο να κατανοησουμε την εννοια της ανταλλαγής. Για άλλη μια φορά, ο Αριστοτέλης μάς είναι πολύτιμος βοηθός.. ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ, ΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΤΗΝ ΑΝΤ ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΕΒΑ ΤΙΩΝ Μ' ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤιΚΑ ΠΡΟ-Ι ΟΝΤΑ. ΤΑ ΚΡΕΒΑ ΤΙΑ ΚΑΙ Τ Α ΣΠΙΤΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ. ΠΩΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ Τ' ΑΝΤΑΛΑΞΟΥΜΕ ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΙΣΑ' ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΙΣΑ; ΟΧΙ! ΑΝ ΚΑΙ ΑΝΤ ΑΛΛΑΣΣΟΝΤ ΑΣ ΤΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ν' ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΡΕΒΑ ΤΙΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑ τι ΙΣΑ. Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤ Α ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΗ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑ Τ1ΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΑΠΛΩΣ Ν' ΑΝΤ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΑΝΙΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. 44

46 Εν τούτοις. ο Αριστοτέλης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι ανέφικτη η πραγματική ισότητα μεταξύ εμπορευμάτων. «Είναι όμως στ ' αλήθεια αδύνατο τόσο διαφορετικά πράγματα να είναι σύμμετρα». δηλαδή να είναι ποιοτικά ίσα. Η μεγαλοφυία του Αριστοτέλη ακτινοβολεί ακριβώς εδώ. στο γεγονός ότι αυτός ανακαλύmει μια σχέση ισότητας στην έκφραση της αξίας των εμπορευμάτων. Μόνο τα ιστορικά όρια της κοινωνίας στην οποία ζούσε τον εμποδίζουν να καταλάβει σε τι συνίσταται στην «πραγματικότητα» αυτή η σχέση ισότητας. Αυτό είναι δυνατό. για πρώτη φορά. σε μια κοινωνία. όπου η εμπορευματική μορφή είναι η γενική μορφή του προϊόντος της εργασίας. και άρα η κυρίαρχη κοινωνική σχέση. Τι πράγμα είν' αυτό το ίσο. δηλαδή η κοινή ουσία. που ισοσταθμίζει το σπίτι με τα κρεββάτια; Το σπίτι αντιπροσωπεύει μπροστά στα κρεββάτια κάτι το ίσο. εφόσον αντιπροσωπεύει εκείνο που είναι πραγματικά ίσο και στα δυό. στα κρεββάτια και στο σπίτι. Αν δεχτούμε όπως ο Αριστοτέλης ότι δυό αντικείμενα δεν είναι ποτέ απόλυτα όμοια. αντιμετωπίζουμε μια δυσκολία. Πώς γίνεται αντικείμενα από διαφορετικά υλικά. με διαφορετικές ιδιότητες ν' ανταλλάσσονται συστηματικά μεταξύ τους σε σταθερές αναλογίες; 45

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Η θέση της «κυκλοφορίας» στην αναπαραγωγή του οικονομικού συστήματος... Γιώργος Σταμάτης

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Η θέση της «κυκλοφορίας» στην αναπαραγωγή του οικονομικού συστήματος... Γιώργος Σταμάτης Η θέση της "κυκλοφορίας" στην αναπαραγωγή του οικονομικού συστήματος και στην παραγωγή υπεραξίας και κέρδουςτου Γιώργου Σταμάτη Είναι ευρέως δεδομένη η άποψη, ότι, κατά τον Μαρξ, ο τομέας της «κυκλοφορίας»,

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Εργασιακή Θεωρία της Αξίας του Μαρξ Σημειώσεις του Λευτέρη Τσουλφίδη Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ο Νόμος της Αξίας του Μαρξ Ο καπιταλισμός ορίζεται ως το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Αξίες και τιμές παραγωγής. Η σχέση μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου» Γιώργος Σταμάτης

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Αξίες και τιμές παραγωγής. Η σχέση μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου» Γιώργος Σταμάτης Άξιες και τιμές παραγωγής: Η σχέση μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου» του Γιώργου Σταμάτη 1. Εισαγωγή Σκοπός μας δεν είναι να δείξουμε απλώς, ότι μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου»

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57 Για την πληρέστερη κατανόηση της μεθοδολογίας, με την οποία γίνεται από το μαρξισμό ο διαχωρισμός της αστικής κοινωνίας στο σύνολό της σε τάξεις, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τον κλασικό ορισμό που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα