το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ"

Transcript

1

2 το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

3 Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll Εν.ηι Φ(.)Τοστοιχειοθεσία: «Σύγχρονη Γραφή.. - Ν. Μητροπόλεως 82, τηλ Σιμόπουλοι; Φιλμ: Θωμάς Χρήστος, Κων/νου Μελενίκου 30, Εκτύπωση: Grapholand, Ανδρ. Γεωργίου 28 Εξώφυλλο - γραφική επ ιμέλεια: Γ. Αβραμίδης Copyright για την ελληνική έκδοση: ΕΠΙΛΟΓΗ μετάφραση: Γιώργος Πα πα παναγ ιώτου ΕΠΙΛΟΓΙΙ' εκδόσεις με έδρα την Θεσσαλονίκη Β. Ηρακλείου 36 αποftήκη: Θεαγ. Χαρίση 8, τηλ τηλ

4

5 1. 2 ΤΑ ΕΜΠΟΡΕ ΥΜΑΤΑ σελ. 30. Μια τεράστια συσσώρευση εμπσρευμάτων είναι ο πλούτος της καπιταλιστικής κοινωνίας. Η παραξενιά του εμπορεύματος. 3 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΗΣ σελ. 34 Πριν από την άνοδο του καπιταλισμού, οι άνθρωποι παρήγαγαν κυρίως για την χρήση, κι όχι για την ανταλλαγή. Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ σελ. 37 Η αναζήτηση του κέρδους συγκρούεται με τις ανθρώπινες ανάγκες. Τα προϊόντα της εργασίας υφίστανται κακή χρήση μέσα από την ανταλλαγή. Η Υ ΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ σελ 41. Οταν η αγορά είναι «κορεσμένη», η μόνη θεραπεία για τον καπιταλισμό, είναι η καταστροφή των εμπορευμάτων που πλεονάζουν Η ΑΝΤΑΛΛΑΚΤιΚΗ ΑΞ ΙΑ σελ. 44 Ο Αριστοτέλης καταπιάνεται με το πρόβλημα της αξίας. Ο Μάρξ αποδεικνύει ότι η βάση της αξίας είναι η ανθρώπινη εργασία. Η ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ σελ. 47 Είναι θεμελιώδης έννοια για την κατανόηση της ντaλλa ΚΤΙK ή ς οικονομιας Η ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ σελ. 54 Η αφηρημένη εργασία είναι τσ απστέλεσμα μιας κσινωνικής πρακτικής. Αυτή προσδιορίζει την ανταλλακτική αξία ενός εμπορεύματος. Η ωφέλιμη εργασία παράγει αξίες χρήσης. 4εν υπάρχουν εμπορεύματα στη φύση. Ο ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ σελ. 57 Τα εμπορεύματα, στον καπιταλισμό, έχουν μαγικές ιδιότητες. Η μυθοποίηση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, ο αυταρχισμός και η αμφισβήτησή τους.

6 12 το ΧΡΗΜΑ οελ "1..Ι.!1 13. Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ σελ. 69 Το κεφαλαιο δημιουργεί το κέρδος. Ο Μαρξ λύνει το πρόβλημα του πώς εξάγεται η υπεραξία. Η κυκλοφορία εμπορευμάτων Ε-Χ-Ε και η κυκλοφορία χρήματος Χ-Ε-Χ. Οι συνέπειες του ανταγωνισμού. Ο καπιταλιστής ανακαλύπτει το εμπόρευμα που δημιουργεί αξία ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ σελ. 89 Ο καπιταλισμός άρπαξε από τα χέρια των παραγωγών τη γη, τα εργαλεία και τις πρώτες ύλες.. Ετσι οι παραγωγοί -χωρίς μέσα παραγωγής-υποχρεώθηκαν, για να επιζήσουν, να πουλήσουν την ικανότητά τους για εργασία. ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ σελ. 92 Ο καπιταλισμός γεννήθηκε στην Αγγλία. Οι προηγούμενες κοινωνίες ήταν επίσης καταπιεστικές οπλισμένες τάξεις ιδιοκτητών ήλεγχαν την υπερεργασία. ΕΡΓ ΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΠΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΤΑΞΕΩΝ σελ. 150 Η αξία της εργατικής Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ σελ. δύναμης αντικείμενο 97 διαφωνιών και Ο Ερρίκος Η διώχνει συγκρούσεων. Το τους αγρότες από τα ύψος του χωριά. Οι ευγενείς ημερομισθίου μετατρέπουν τις αντικατοπτρίζει τον καλλιεργήσιμες συσχετισμό δυνάμεων εκτάσεις σε της ταξικής πάλης. Η βοσκοτόπους. Τα διάσπαση και ο πρόβατα τρώνε ανταγωνισμός των ανθρώπους. εργαζόμενων. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ σελ. 113 ΥΠΕΡΑΞΙΑ. Ο Εγκελς εξηγεί το ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ μυστικό της σελ. 162 Η εργατική υπεραξίας. Οι αυτοδιαχείρηση και ο γυναίκες αναπαράγουν κομμουνισμός. Η την εργατική δύναμη. κατάργηση του Σταθερό κεφάλαιο και μεταβλητό κεφάλαιο. συστήματος της μισθωτής εργασίας. Φεουδαρχία, δουλεία ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ και μισθωτή εργασία. ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ σελ Ο μύθος του «δίκαιου Οι κρίσεις είναι μισθού». Τα διδάγματα αναπόσπαστο μέρος της παρισινής της ζωής της κομμούνας. Η καπιταλιστικής απαλλοτρίωση των κοινωνίας. Η οργανική εκμεταλλευτών. σύνθεση του κεφαλαίου και το ποσοστό του κέρδους. Η εντατικοποίηση του ρυθμού της εργασίας. Η πτωτική τάση του ποσοστού του κέρδους. Οι πόλεμοι και ο καπιταλισμός. Ο ταξικός αγώνας για την διάρκεια της εργάσιμης ημέρας. Το χρήμα είναι το γενικό μέτρο της αξίας των εμπορευμάτων, που είναι καθολικά αποδεκτό. Ο χρυσός είναι η ισχυρότερη μορφή χρήματος. Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΥ ΝΑΜΗ σελ. 86 Το κεφάλαιο μετατρέπει την. σε ανθρωπινη εργασια εμπόρευμα. Στην αγορά συνωστίζονται οι αγοραστές -οι καπιταλιστές - και οι πωλητές- οι εργάτες "1 '.J.! l7.

7 Ο Καρλ Μαρξ γεννή θη κε στη γερμανική πόλη Τρήρ, κοντό στα γαλλ ικά σ ύ νορα, το Αμεσως μετό από τους ν απο λε ό ντειους π oλt μ oυ ς και ενα χρόνο πριν τη δημοσίευση το υ πρωτοπο ριακού εργου του ΝταΙηβιντ Ρικάρντο, Οι Αρχές της Πολιτικής Οικονομ.ίας. νη> 'RICAR1)O 177:2, rs':2.3 6 Η β ιομηχανική επανάσταση ήταν ήδη αρκετά προχωρημένη ( ο Βατ ε ίχ ε ανακαλύψ ε ι την ατμομηχανή το 1769Ι και οι φάμπρικ ε ς κατακλύζαν την Ευ ρ ώπη).

8 Αφο ύ πήρε το διδακτορικό του δίπ λ ωμα στη Φ ι λ οσοφ ία απ ό το Πανεπιστήμιο της Ιένα, στράφηκε σύ ντομα στην επαναστατική πο λ ιτική. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο καπιταλισμός καταπιέζει και εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους. Σκοπ ό ς και φροντίδα όλης του της ζωής έγινε η αν άλ υση του πώς συμβαίνει αυτό και η οργάνωση των εργαζομένων για την αντικατάσταση του καπιταλισμού με τον κομμουνισμό. Ο Μαρξ παρέμεινε ένας φ λ ογερός επαναστά της μ έχρι το τέλ ος της ζ ωής του.. Ηταν ακλόνητα πεπεισμένος ότι η εργατική τάξη μπορεί -και οφείλει- να καταργήσει την παραγωγή για το κέρδος και να χτίσει μια κοινωνία θεμελιωμένη στην «ελεύθερα οργανωμένη. εργασία», προσανατολισμέ νη στην παραγωγή χρήσιμων προ ϊό ντων. 7

9 ",., Iι tiuifd)t )titutι9 JIιI I:)r... ber e frβtic """".".. -"'"' Παρόλ ο που το έργο της ζωής του είναι το -Κεφάλαιο- -γιγαντιαίο έργο που το ανέλαβε στα μέσα της δεκαετίας του 1840 και που ποτέ δεν το oλ oκλ ήρωαε ο Μαρξ δεν ήταν επαναστάτης του γλυκού νε-. ρού xεγ Ιλ φουιρ/t\jw(

10 Στα 24 χρόνια του, έπ εσε με τα μούτρα στην πο λιτική, σαν αρχι συ ντάκτης της Εφημερίδ ας του Ρήνου, στην π λ α ο υ ταρχική και ο πι σθοδρομική Πρωσσία του Ριζοσπάστης φιλόσοφος - κριτικός σχολιαστής του Χέγγελ και του Φόϋερμπαχ εντυπωσιάστηκε βα θιά από μια ε ξέ ρ γε ση των υ φαν του ργών της Σιλεσίας και από την αθλ ιότητα και την καταπί εση των αμπελου ργών του Μοζέλ. α ΕΚΑΝΕ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ το ΠΑΝΑΡΧΑΙΟ ΔιΚΑIΩΜΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΝΑ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΤΑ ΞΥΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΣΗ, ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΝΕΟ ΝΟΜΟ. ΝΑΙ.. jlao μέτιηιο τou"aiιθησαν χτες. 0"f!J εδώ- Ι ριφορά του νεαρού ρουμένου. Οτι ο ιcαλός της είχε ιcα: Ο δ ημοσιογράφο ς Μ α ξ ρ συμμετείχε στου ς αγώ ε που ν ς περιέγραφε σ ' τ άρθρα του και υ ε άσπ π ρ ισε του ς υφαν του ργού ς της Σιλ εσίας α α π ιτώντας τον σεβασμό τω δικαιώμάτων του ς. ν AII<-tI"'Ot..,.qροnttnηos rι! oυ ηo μ...lι 11' ν, T?lv eιηoκτ..'ιi!

11 Ο Μαρξ ενοχλούσε όλο και περισσότερο' τις πρωσσικές αρχές, που αποφάσισαν τε λικά να κλ ε ίσουν την Εφημερίδα. του Ρή νου. Ηταν ένα τ όσο σπουδα ίο γεγονός στα μάτια των συγχρόνων του Γερμαν ών, που ο Μαρξ έγινε κατά κάποιο τρ όπο διά ση μος : μια γκραβούρα τον παριστάνει μυ θ ικό Προμηθέα, αλυσοδε μένο σ ' ένα βράχο, τιμωρημένο επειδή είχε κλέψει τη φωτ ιά απ ό τους θεούς και την παραχώρησε στη δε ινοπαθ ούσα ανθ ρωπότητα. ΠΡολΙΤΑΡ/Ο! ολ2ν Τ2Μ Χ!!Ρ!!Ν ΙΝQθΙIΤe. -ΔΙ" ε)lι.τι ΝΑ )(-ΑΣ,Ε.τε ΤιΠοΤΑ Irλλο e.l'toi -ΑΠο ΤιΣ ΑλγΣιΔΕΣ. ΣΑΙ!... ΙCAI το ΣΗI<2ΤΑΙ<Ι -.ΑΝ Ι/ΣΑΙ ο llpom.fieιai!.. 10 y

12 . Εγινε ταυτόχρονα δ ιάσημος και εξό ριστος. Οι Πρώσσοl τον ξωπέταξαν χωρίς περιττές ευγένειες. ΞΙΡΟΣ ι ΑΥΠΑΜΑΙ Τ10Υ ΤοΝ SΛΙΠ.2 ΝΑ ΦΙΥΓΙΙ ΙΙΝΑΙ ΠοΑΥ 6ΞvntJοΣ... π,ερ ΠPo'1 ToN. Ετσl άρχισε η Οδύσσεια του Μαρξ. Αφού απελάθη κε από τη Γε ρ μανία, πήγε στη Γαλλία -απ ' όπο υ απε λάθη κε και πάλι... για να καταλήξε ι μετά από χρόνια στην Αγγλία. 11

13 Στη Γαλλία μυήθηκε στο σο σια λισμό Οι πρώ τοι καρποί της. επιδρομής του Μαρ ξ στην Οικο νομί α περιέχονται στην Αγία Οι κογέν εια, που δημοσιεύ ει σε συν εργασ ί α με τον Φρ ήν τριχ. Ενγκελς το

14 Στα 1845, ο Μαρξ υπέγραψε ένα συμβ όλαι ο για «ένα βιβλίο περί Ο ικονομίας». Πίστευ ε ό τι θα το τέλε ιωνε γρήγορα α λλά αυτή η μελέτη θα ξεπε ρνο ύ σε σύντομα τις δυνάμ εις του. Θα γιν ό ταν ολοένα και περισσότερο ογκώδης. Ο D Προβλ ηματιζόταν συχνά πάνω σ αυτό έλεγε στον. Ενγκ ελς: θα ΠPΙΠ 1 ΝΑ ::ΙMΠ6PΔΙ ΜΆ'Ι1f1 ΤΗΝ O/IΦNoMIKfi ΜΠο'lΡΔ,4 1.Ε. I1Ε.ΝΤ6Ξ' 5ΔοΜΑΔιΣ.' Στην πραγματικό τητα, κύλησαν 16 χρόνια μέχρι ν α δημοσιευθεί ο πρώτος τό μος του Κεφαλαί ου. Τα υπόλο ιπα δημοσ ι εύ τηκαν μετά το θάνατο του Μαρξ, με τη φρ ον τίδα του. Ενγκελς. 13

15 Είχε μόλις αρχlαcι την cντατική εργασ ί α του πάνω στην OΙΙCOνO μ α ότα απε λάθηιcαν, μαζι μι την Τζε νη, από την ΓαλλΙα - σαν TlKά. Φτάνοντας στις Β ρυξέλλ ε ς, προσχώ ρησε στη ν παρά νομη. Ενωση των Δ ικαίων, ριζοσπαστική ε ργατική οργά νωση, που κατόπιν ονομάστηκ ε. Ενωση των Κ ομμουνιστών. Π ροσχώρησε σ αυτήν και ο. Ενγκελς. Αφού τέλειωσε μια πραγματε ία εναντ ίον του Προυντόν, την Αθλ ιότητα της Φιλοσοφίας (1847) -το πρώ το του δημοσιευμένο έ ργο για την καπιταλιστική OΙKoiιo μία- κλήθη κε ν α συντάξει, σε συνεργασία με τον. Ενγκελς, το Μανιφέστο της. Ενωσης των Κομμουνιστών, που είναι ευρύτερα γνωστό σαν το Κομμο υνιστι κό Μανιφέστο. Αυτό το πασ ίγνωστο φυλλάδ ιο, που συνοψ ίζει τη θ εωρ ί α των Μαρξ και. Ενγκε λς για την πάλη των τάξεων, ε κδόθηκε στα 1848, «χρον ιά των επαναστάσεων». 14

16 Τη χ ρονιά εκείνη ξέ σπασαν επαναστάσεις στη Γαλλία, στη Γε ρμανία, στην Ουγγα ρία και α λλού.. Ηταν επαναστάσε ις της ανερχ ό μενης αστικής τά ξης εναντίο ν της φεου δαρχικής αντίδραση ς, ανακατ ωμένες μ' εξε γέρσεις των μικρο.βιοτεχνών και εργατ ών. Ο Μαρξ και ο Ενγκε λς επέστρεψαν βιαστικά στη Γερμανία για να δημοσιε ύσουν τη Νέα Εφημερίδα το υ Ρήν ο υ. ΓΡ.ι.IΓοΡΑ ΣΠιΤι! ΑΡχlΣΑΝ T PA ΝΑ ΚΥΚΛοΦοΡο'f ΟΡΛΙΣΜΙΝΟΙ! \.' :! > 'fiii /' Στις σε λίδες αυτή ς της επαναστατικής δη μοκρατ ικής εφη μερίδας, ο Μαρξ δημοσίευ σε τη σειρά των διαλ έξεών του, του 1847, με τίτ λο " Μισθ ωτή Εργασία και Κεφάλα ιο ;;,i'::. '.,--:):: ( - ""'," 'ϊ ΝιΑ 6ΦUι\1Ε.ΡΙΔΑ ΤοΥ P4HJoY,' +Ι ΤΙΛιΥΤ>4IΑ αlμσ+ι Tf/r ΠΙΙΛΗΣ T N TAΞ6 N,1 15

17 Μετά την ήττα της επανάστασης στη Γιρμανlα, ο Μαρξ δικάστηκε για «προτροπή εις στάσιν κατά του καθι:ατωτοc;., Αθωώθηκε μετά από μια συγκλονιστική αγόριυαη που απηύθυνε στους ενόρκους. 16

18 Πα ρ ' όλο αυτά, ο Κ α ρλ και η Τζένη απελάθηκαν από τη Γερμανία, για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά εγκαταστάθηκαν στην Αγγ λία όπου εγκαταστάθηκε και ο Ένγκε λς. (Ο πατέρας του είχε ένα εργοστάσιο στο Μά ντσεστερ ). " Ο Μαρξ διετέλεσε επί δώδε κα χρ όνια ξένος ανταποκριτή ς της New York Herald Tribune και άλλων εφη μερίδων, όπως η Vienna Presse. 17

19 Ο Μαρξ αφιερώθηκε στη δημοσιογραφία και τη με λέτη του καπιταλισμού. Q)(oy,l,. ΠΑ2 ΣΤο 8PΙT-ANII<D "'oyu,io! Στα 1858, οι μελέτες του Μαρξ ε ίχαν προχωρ ήσε ι σε τέτοιο ση μείο που μπόρεσε να σ υντάξει ένα πε ρίγραμμα σελίδων της «Κριτική ς της Πολιτική ς Οικονο μίας» που ετοίμαζε. Αυ τό το πε ρίγραμμα, γνωστό σαν τα Γκρού ντριοσc, clvai από μόνο του έ ργο ύψιστης σημασίας, πο υ npoayytmci όλα τα θέ ματα του Κεφαλαίου.. Ενα ε π ίτευγμα αουγκριτης δυναμης και οξυδέρκειας.

20 ΤΙ ΙC:A ε.iσ ΤοΝ τε.λε,υτ,ιι/ο Ι::ι4/ρο ΤΣ-4ΡΛΣί ΓΡΑΦQ ΤΑ Γ PoYNΤP/rε, ΦΡ6ΝΤΥ... Ι Τ ο 1859, δη μοσιε ύει την Κριτική της Π ολιτικής Οικονομίας, συνοψ ίζοντας κάποιες βασικές ιδέες, επεξεργασμένες στα Γκρούντρισσε. Είναι μια πολύτιμη. ε ισαγωγή για το Κεφάλαιο, πολ ύ σπουδαι ότερη απ ' ότι λέγεται συχνά, YId την κατανόηση της «θ εωρίας της αξίας» του Μαρ ξ. Εμβαθύνει περισσότερο απ ' ό,τι το «Κεφάλαιο» στο ζήτημα του χρή ματος... 19

21 Το 1865, κορυφα ίο μ έ λος του Γενικού Συμβουλlοu της Διεθνούς. Ενωσης των Εργατών ( που είχι ιδρυ.ιl ",V προηγούμενη χρονιά για να εξε λ ιχθε ί στη συνιxιιa σι μια φοβερή δύ ναμη ), ο Μαρξ αντέκρουσε μια άποψη ιcaτά των απεργιών που εκφράστηκε από ένα μέλος του ΣυμΙΟuλlou. τον ξυλουργό Τζων Γουέστον. MiιN ε,ρθει/σ ΝΑ Ι<ΛΑΦΤΙΙΣ Σε. ΜΑΙ ΟΤι4Ν ΘΑ ι4nερrεlι ει'!, Γο'/ε.Σ.ΤΟΝ! Η απάντηση το υ Μαρξ δημοσιε ύτη κε το 1898 σ ' ένα φυ λλάδιο με τη φροντίδα της κόρης του Εληνορ - εκφράζει με συντομ ία πολλές θεμελιώδ εις θέσεις του. Α υτές οι θέσε ις κέ ρδισαν την γενική σ υ γκατά θε ση της Διε θνο ύ ς Ενωσης των 'σως είναι E-ργ (Π γνωστοτερη σα «Πρώτη Διε θνή ς.)

22 Επ ί τέλους, το 1 867, εκδόθη κε ο πρώτος τό μος του Das Kapital. Οι εργατικές εφημερίδες το ρμά από την πρώτη στ ιγμή. Οι αστικές ε φημε αγνόησαν τελείως. ε.ntaξ I ΜοΝο ΠοΥ Δ N T6A61Q!,4..4IΦΜΑ ΤΑ Γ{(Po,lNTPΙΣ! Το κε.φαλα/ο ΤοΥ Μ-ΑΡ.Ξ. ΜΗ Το Χ..4Σ61Σ.! Ο Μαρξ κατάλαβε ότι η έκδοση του Das Kapital ήταν ένα σπουδα ίο βή μα γιατί έδινε ένα απαραίτητο θεωρητικό όπλο στο εργατικό κίνη μα. Στον Πρώτο Τόμο, αποδεικνύε ι ότι ο καπιταλισμ ό ς ε ίναι θ εμε λιωμένος πάνω στην εκμ ετάλλευση των εργαζομένων γυναικώ ν, ανδρ ών και παιδιών. Αναλύονται εξονυχιστικά όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινων ίας, από τις τιμές και τα κέρδη μέχρι τα η μερομ ίσθ ια και την εργάσιμη μέρα' γιατ ί τα προϊό ντα της ε ργασ ί ας ε ίναι εμπορε ύματα, γιατ ί το χρή μα ε ί ναι παν ίσχυ ρο, απ ό πο ύ προέ ρχεται το κεφάλαιο και γιατί υπάρχουν οικονομικές κρ ί σεις. Ο Μαρξ ήθελε ν ' αποδε ίξει ότι το σύνολο των ό ρων παραγωγής, κυκλοφορίας και διανομή ς των αγα θών στ ο καπιταλ ιστικό σύστη μα (δη λαδή ολόκληρη η λεγόμενη Πολιτική Οικονομία) κυριαρχο ύ νται και διαπερνώνται από την ύ παρξη κοινωνικ ώ ν τάξεων και από την ταξική πάλη. 21

23 -- 0",2Σ ΤΑ YOOλoInA θα ΠΡ611ει ΝΑ'ΝΑΙ :::.Κ4θAPA. ΓIΑΤι ΝΑ ΜΗΝ -ΑΡΧIΣε.1 JCANe.lr,11110 ΤΟ ΙCE.ΦAΛA/O fo ΚΑΙ ΜΙΤι4 ΝΑ ΔIAβAΣ Ι ΤΑ npotiroym6na ΚΙΦΑΛΑΙΑ) ο. Εγκελς, όπως και άλλοι της Δ ιε θ νούς, προσπα θούσε να προωθήσει το Κε φάλαιο. Στην αρχή, το βιβλίο δεν π ουλιό ταν γρήγορα. Η μητέρα του Μαρξ, η Ενριέ πα, παραπονιό ταν. ΚΑΛο θα "'ΠΑΝ ΝΑ εβγαζεσ.!<αι ΜΕ.ΡΙΜ ΛεΦΤΑ, ΑΝΤΙ ΝΑ l<αθε.ιαi ΝΑ ΓΡΑΦ6ΙΙ. ΓΙ' ΑΠΑ! (* Α υτή τη συμβουλή έδωσε στην ΦΡΑ Ν ΤΖ ΙΣΚΑ κ ογγκελμα Ν ). 22

24 = - ε6wνησα atlc 11 to wpwt awo Ινα διαβολεμινο χουδ06νlαμα.lεt4 «w6 λ'υο η TζΙνη, λ6 εxνευρ σμινη,μo' αναxo'νwσε Ινα tελεσ'υραφο tou χασ4wη. Ση Ιηxα atlc 12.Τρομερ6ς wονοχfφαλο(,χαι η ΤζΙνη χολ6 ΨUXρ.Σ4Ιησα ato Υρα,ε'ο μου με δυσχολ'α YLBt' με χον06σαν ta αχυρι4 μου. Ό'Cαν wαραwονιιηχα,η ΤζΙνη μ4σησε x4tl φρ4αης χου δε wολυχαt4λαβα,6w( "σtην Μ4'Cη μου 6λη μιραπ χαι "tcplb δουλει4". Τα xaptl4 μου ειναι 4νw χ41ω,δεν μxoρq να Ιυμ &6 Υια χοι6 λ6υο. Την ρα χου t apc μεσημερlαν6 -χορtοφαυ'α avayxaa'clx4 εξ «Lt'ac tης LG'COp'ac με to χασ4wη- βy xαν 6λα σ'cη φ6ραι X'CEC βρ4δυ, εwlσ'cριφον'cα( μαζ' μου α "η auyxtv'c,o.ρεν..: Ιχανε Ινα "διαβολεμινο aapa'c4"6xwc λιει η ΤζΙνη, αν χαι εy δεν 1Ιαρα'C ρησα 'C'1IO'Cal c'paa'cav wολ6 ευδι4ιε'cοl Χαι οι δυο. Ο Φρεν..: Ισχασε :Cη λαβ'δα "ου "ζαχι06 O'CO σαλ6νι εξηυ ν'cας μας 'CO σtρα'cηυιχ6 "ου σχιδlο Υια "ην υχερ4σ1lιση "ου Παριαι06 B1l0 "ους Π σoυ(.π ρε 'CO χειρ6υραφο "ου x 'Cou "6μου χαι 'CO xf'cbtc O'COV αιρα,wv&tov'cb(i "Δ6Υια,λ6Υια: ApxEt4:XPELat6paa'CE "ouφιxια:" Να χο6 axa'caa'cbgta "ου Υραφε'ου.Τη O'CLYP wou "η( εtηυ06σα οφε ' λ ε 'CαL otl η ο Φρεν..: ε'να, Ινα( χαλ6( a6v'cpoφoc,xou αν'cιλαμβ4νεtαι ftoxa "ην διαλεχ'cιχ αλλ& ct&x'ce'cal ε6χολα,υ.'c611ησε to XOuδoOVL.n,oω αχο tlc χουρ1ινες -U XPCW'CLx συν ΙεLα G'CLC μιρες wou χερν06με- ε'δα με "ρ6μο Ιναν ααtυνομlχ6,σ'cην x6p'ca. Άνοιξε η ΤζΙνη,χαι 'CO αυ1ι μου Ιχιασε μεριχις φρ4σειςί"e χα10ιχε' Ινας μιχρ6σωμος /:/ με μια μευ4λη ΥενεL4δα, Έχει χι Ινα φ'λο,νομ,ζω, ξινος χ6ριο( n6'ce Ια twlg'cpf Φει," XE'C4 ΙΥινε λ6υος Υια "ζημιις σ1α,av4pla "ης T6'CEVXap K ρ..: ά P60uv'C" χαι Υι "45 σελ'νια".'ελιχ& ΙφυΥε.Κ4'CL w a να χω Υια 'CO ρ6λο "ων δημοσ'ων υxαλλ ων σ'cην υχηρεσ'α 10υ xpa'clx06 μηχανιαμ06, αλλ4 av'clpe'c "Laa xαyερ σιωx.εαφνιx& ιίχουαα φων'ς σ'cην ε'σοδο, και μx xε Ο.ρεν..: -σ'cη χεlρ6'cερη O'CLYP Xpa'C v'cac δυο μχουχ&λια "τ, ΤσΙρρυ: Τα βρ6ν'cηξε χ4νω O'CO "ραχιζι piιi'c v'cac μευαλ6φωναι Ιελε χε'νος ο χοιλαρ4 ς Ο pw&'caoc w06' δα O'CO δρ6μο, Mwac χι 4ρχισε η ΤζΙννη να λησ'cε6εl "ρ4χεζες,".0β ΙηKα μην Χ4νει καμμι4 δυσ4ρεσ'cη σxη η ΤΙννη. Τσ'ριξει "Βαι,Ινα, 4v'Caap a 1ΙλανιΙtαι Χτιρ611η: Β,,&νω αχο tην αφενtι4 σας:" Χαι βy xε Χλα'Υονtας α'40 'CO δiιip4tlo.o.ptvt Ιμεινε 4ναυδος Υια μια otlyp,l1lelta φiiiv4tovtac,"aut ε'νιιι Υια αινα 1ην χαλωσ6νη να μου δανε'σει 5 η με χt6χησε σtην wλ4tη ΆΥια ΟΙΧΟΥΙνΒα:",χαι ε'χε αελ'νια WPLV π4με να auvav'c aoupc "ους συν'cρ6φους α'cην tαβιρνα tou ΆΥΥελου 23

25 Τ '''Ίι&'ΠUIoι α ξη μερώματα της 18 του Μάρτη TOU ξύπνησε απ ό την βροντερή ιαχή:.. ΖΗΤΩ Μ γnaiii Μ ια εαματιkή εξέγερση των εργαζo ΝW Νν. ε κδηλωιι,μι 8fί '" δiόpιccιa ανεξαρτητων μικροπαραγωγων του Γαλλο-πρωσσικού πολέ μου, το 1870, ι...",...νοl από το καταπιεστικό κα θεστώς του Λο υδο 11COU NιfIOλίovτa Βοναπάρτη, ανε ψιού του Ναπ ολέοντα,.... ιnoτuχlcς και τις προδοσίες των κυρίαρχων τάξεων,., "ι,..ν.,1,ιναl επιτακτικό τους καθήκον και απόλυτα δlιcιlιμί,ους να γίνουν κύριοι της τύχης τους παίρνοντας.,.... 'OUI; την κυβερνητική εξουσία». 24

26 Οι εργα ζόμενοι του Παρισιο ύ ανέτρεψαν τη ν κυ βέρνηση και πή ραν στα χέρια τους τα ην ία της εξουσ ίας. Με δραστικά, αποφασιστικά και ριζοσπαστικά δημοκρατικ ά μέτρα μετέτρεψα ν το Παρίσι σε σοσιαλιστική κοινότητα. «ΚΑΤΕΜΒΑ Ν ΕΞ ΕΦΟΔΟΥ ΤΙΣ ΠΥΛ ΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ. τι ΙΣΤΟΡΙ Κ Η Π ΡΩΤΟ Β ΟΥΛΙΑ, τι ΕΥ ΕΛΙ ΞΙΑ, τ ι ΗΡΩΙΣΜΟ Π Ο Υ ΕΧΟΥ Ν ΑΥΤΟΙ Ο Ι Π ΑΡΙ Ζ ΙΑΝΟΙ!» 25

27 Ε ν ονόματι της Διε θ νούς, ο Μαρξ δήλωσε ότι η Κομμ ο ύ να του Παρισιού ήταν το πρώτο παρόδ ειγμα «δικτατορίας της εργατικής τάξης». Εννοο ύ σε μ' αυτό ότι η εργατική τάξ η κυβε ρνούσε δη μοκρατικά τ ον εργαζόμενο λαό, ενώ ταυτόχρονα καταπολ εμο ύ σε τις αντεπαναστατικές προσπάθειες της εκθ ρονισμ έ νης αστικής τάξης...το ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΑ Σ ΗΤΑΝ Η ΙΔΙΑ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ, ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΣΕ ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ, Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ ΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, ΚΛΠ ΑΠΛΩΣ ΕΔΕΙΧΝΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑ ΤΟΛΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΛΑΟ... 26

28 Αλλά τώρα, συνέβη κάτι ανήκουστο στα στρατιωτικά χρονικά. Μετά από δυο μήνες ένδοξης ζωής της Κομμούνας, ο Γαλλικός και ο Πρωσσικός στρατός - που πριν πολεμούσαν ανελέητα - ενώθηκαν εναντίον των Παρισινών εργατών. Με τη στρατιωτική τους υπεροχή, συνέτριψαν, σε λίγο καιρό, την κομμούνα. Ακολούθησε μια Λευκή Τρομοκρατία πολύ περισσότερο αιμοσταγής από την τρομοκρατία της Γαλλικής Επανάστασης του Πάνω από εκατό χιλιάδες κομμουνάροι σκοτώθηκαν. Χιλιάδες άλλοι εξορίστηκαν... Ι Αυτή ήταν η εκδίκηση της λυσσασμένης αστικής τάξης, με την υποστήριξη των πρωσσικών όπλων. 27

29 Σ' αυτή την κρίσιμη στιγμή, ο Μαρξ επανεξέτασε το Κεφάλαιο για τη γαλλική του μετάφραση, που δη μ οσιεύτηκ ε σε πάμφθηνα φυλλάδια απευθυν ό μενα στους Γάλλους εργαζόμενους μεταξύ 1872 και 1875, Ο Γάλλος εκδότη ς του Μαρξ, ο Λασάτρ, ήταν ένας ε ξό ριστος Κομμουνάρος. Ο σκοπός του Μαρξ ήταν να μεταδώσει στους επιζήσαντες της Κομμούνας την ανάλυ σή του τού Καπιταλισμού και της πάλης των τάξεων. Ελπιζε ό τι μ ' αυτόν τον τρ όπο θ α τους β οη θ ούσε να συσπε ιρωθού ν και να ξανασκεφτούν τη στρατηγική τους.. Το κεφαλαiο ι Με.ΡοΣ ΠP To, ΜοΝο ενα ΦΡΑΓιΦ! οχι εy PIΣΤ -ΑΚΟΜΑ ΔΙΑ8λ2Q ΤΑ Γ Po'/NTPΙΣε,.. Το Κεφ άλαιο : ε ίναι ένα κε ί μενο εσωστρεφές, σκοτεινό, και χωρ ίς νε ύ ρο ; ' Οχι Το Κεφάλαιο απευ θύ νεται σ ' όλους αυτο ύς που κερδl(οuν το ψ ωμ ί τους κά τω από τη σκιά εν ός αφεντικο ύ. ΥποστηρΙζl1 ότι ο καπιταλισμός ε ίναι ένα παγκ όσμιο σ ύ στημα θεμε λιωμtνο στη μισθωτή εργασ ί α. Και γ ί νεται ολ ο ένα και περισσό τερο CΠΙΙCΩΙΡΟ καθώς η μισθωτή εργασ ί α επ εκτείνεται συνεχώς σε όλις τις γωνιές της γης. 28

30

31 1. ΤΑ ΕΜ ΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΟΙ άνθρωποι φτιάχνουν εμπορεύματα, πουλάνε εμπορεύματα, αγοράζουν εμπορεύ ματα. Τα πάντα ξεκινούν από τα και καταλήν σ αυτά.. ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ Π ΑΡΑΓΕΤ ΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΧΘΕΙ ΕΙ ΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΙ Παντού συναντούμε καθημερινά ένα τεράστιο σωρό εμπορευμάτων. Ολα αυτά τα φλύαρα αντικείμενα, έτοιμα προς πώλησιν, που ανυπομονούν ν αδειάσουν τις τσέπες μας, που φορούν κάτι συχαμερές άσπρες ετικέτες με γνωστά σύμβολα, είναι «εμπορεύματα».. Ετσι εμφανίζονται τα εμπορεύματα - έχοντας κολλημένη στο κούτελο την τιμή, που μιλάει για κατοστάρικα και χιλιάρικα. Η ετικέττα που αναγράφει την τιμή είναι το κατ ο εξοχήν διακριτικό γνώρισμα του εμπορεύματος. Αυτή τη συσσώρευση εμπορευμάτων, αυτή τη μάζα αντικειμένων με μαρκαρισμένη τιμή, μπορούμε να την ονομάσουμε ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΚΑΠIΤΑΛΙΣΤιΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 30

32 Η ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Το εμπόρευμα έχει μια ιδιορρυθμία μια διπλή ζωή. Είναι προϊόν της εργασίας κατασκευασμένο για να χρησιμοποιηθεί αλλά και για να ανταλλαχθεί. Το προϊόν «προς πώλησιν» αποκτά μια ιδιότητα που δεν ανήκει στη φύση του: μπορεί να ανταλλαχθεί. Σαν εμπόρευμα, το προϊόν δεν είναι μόνο χρήσιμο αλλά και ανταλλάξιμο. Μια γούνα, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για να μας προστατέψει από το κρύο, είτε για να κερδίσουμε χρήματα πουλώντας την. Τα μπαχαρικά μπορεί να νοστιμεύουν το φαγητό μας η να πουλιούνται. Αυτό είναι το ιδιόμορφο χαρακτηριστικό του προϊόντος που είναι εμπόρευμα.. Εχει δυό διαστάσεις, δυό όψεις: αυτό που είναι και αυτό που αξίζει. Το εμπόρευμα δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο' είναι ένα αντικείμενο που φέρει μια τιμή. 31

33 Χρησιμοποιώ ντας την ορολογία τω ν κλ ασσικών οικον ομολόγων. μπορούμε να πού με ό πως ο Ανταμ Σμίθ. ότι:. ΜΗ χιι potf.pa ι I<σΠΑ ΜΠΛΙΙΙΜΟ! /<ΑΙ ΝΑ Σ TE.II οτ. ιr.2. -ΗθΙΛΑ AΠΛQΣ 6ΝΑ ZE.yrAP/ ΙΙΑΛΤΣΕ.Σ.! 32 : LJ

34 Για ν ' αντιληφθού με την έννοια της αξίας, πρέπει να καταλάβουμε τη σχέση μεταξ ύ ανταλλακτικής αξίας και της αξίας χρήση ς. Αξία χρήσης και ανταλλακτική αξία είναι οι δύο ό ψεις του εμπορεύματος - οι αντί θετοι πόλοι της διπλή ς του ζωής. «Αξία χρή σης, εί ναι οποιοδήποτε πράγμα μάς είναι απαραίτ ητο, χρήσιμο ή ευχάριστο. Η χρησιμοποίηση τ ων Σ ' αυτό δεν υπάρχει σίγουρα ιδιοτήτ ων του μας επιτρέπει να κανένα μυστήριο. Σαν χρήσιμο ικανοποιήσου με κάποια ανάγκ η ή π ρο ϊό ν, το ε μπόρευ μα δεν επιθυ μία μας.... έχει ιδιορρυθμίες. Αλλά το εμπ ό ρευ μα είναι κάτι πολύ περισσό τερο από μια απ λή αξία χρήσης. ΙΝΑ ΤΡIΑt.JΤι4ΦVΛλο Ε.ΙΝΑΙ ΙΝΑ ΤΡ,ΑΝ1ΑφγλΛο Ι'ΝΑΙ ΙΝΑ ΤΡιΑΝΤΑΦΥΛΛο. ΓΕ.ΡΤΡοΥΔ+Ι Σ.ΤΑΨΝ Πραγματικά χρήσιμο σαν αξία χρήσης, το τριαντάφυλλο είναι κοινωνικά χρήσιμο (δη λ. ανταλλάξιμο) σαν ε μπό ρευ μα.. Ενα ό μορφο μυ ρωδάτο τριαντάφυλλο που λιέται 1 00 δ ρχ. κ αι αξίζε ι όσο 200 γραμμάρια αμύγδαλα. Μ ε λlγα λόγια, τ ο εμπόρε υ μα έχει μια αξία χρή σης και μια α νταλλακτική αξία. 33

35 2. ΠΡΟ Ι Ο ΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Πριν από τη γέννηση του καπιταλ ισμο ύ (στην Ευρώπη τον 150 αιώνα), αλλά και μετά (στην πραγ ματικό τητα, μέχρ ι πολύ πρό σφατα ), η παραγωγή στα περισσότερα μέ ρη τ ου κόσμου ήταν παραγωγή αξιών χρήσης. Κατασκεύαζαν τα ρούχα για να τα φορο ύν κ ι όχι γ ια να τα πουλάνε.. Εφτιαχναν τυρι για να το φά νε κι όχι για να το ανταλλάξουν. Μόνο με την όνοδο του καπιταλισμού επικράτησε η παραγωγή για την ανταλλαγ ή. Στα χρ ό νια του Αριστοτέλη -γ ύ ρω στα 320 π.χ.- το εμπόρι ο ήταν δραστήριο αλλά πολύ μικρό μέ ρος της συνολική ς οικονομ ικής ζωής. Στην πραγματικότητα, η «Οικονομικ ή.., ε ίναι τ ό νομα που έδωσε ο Αριστοτέλης στην παρα αξιώ ν χρή ση ς. Την παραγωγή για την αντα λλαγή τη ν ονό μαζε «Χρη ματιστική».."ιτι5η MUfEUM Ι Ι 34 8 d: Ί ι, Ι

36 ΓΙΑ I<ΑθΙ ΠΡ.4Γι\1Α ΠΟ'/ ATΙXo,l!lΙE,,/ΠΑΡΧοΥΝ ΔΥο ΧΝΙΣΕ?ΙΣ. Η ΜΙΑ Π+Ι ΓΑΖΙΙ ΑΠο τ.ιι ΦΥΣΜ ΤοΥ ΠΡΑΓΜΑΤοΣ Η ΑΛΛΗ οχι. NA.ΣΑΝΔΑΛΙ Π.Χ. ι I<ANONlJ<A χphσiι Ι'/Ι/ Σ ΥΠοΔΗΜΑ. (Ι O.N\QL ΤΟ ΙΔ/Ο ΣΑΝΔΑΛΙ MnL'P6I ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΧΘΙΙ M ΤΡοΦΙΜΑ Μ' ΧΡΗΜΑ. ΙIΝΑl AΛ.J.ιθ.ΙA Π.QΣ fl ΑΝΤι4λΛΑΓ+Ι ε.ιναi "Ι Α'/Τ+Ι ΙΝΑΣ ΤΡοΠοΣ )(P Σ.Σ ΔΙΝ Ε.ιΝΑΙ omq! ο KATAJ\Λ ΛoΣ Η ι ο ΠP TAPXlKoΣ ΤΡοΠΟΣ XP-HΣ+JΣ ε..νοσ.σανδαλ Ι 0'(..4 Ρ 35

37 Το ίδιο ίσχ υ ε παντού στη δουλοκτητική αρχαιότητα - στην Αίγυπτο, στην Ελλάδα, στην Καρθαγένη, στην Ρώ μη κι αλλο ύ. Αν και οι σκλάβοι πα ρήγαγαν για τη χρήση των άλλων -των αφεντικών τους-, σπάνια παρήγαγαν για την αντα λλαγή. Ούτε οι δουλοπάροικοι στην Ευρώπη, ούτε οι Κινέζοι αγρότες, ούτε οι πατριαρχικές οικογένειες των Ινδών ούτε οι εργαζόμενοι των άλλων προκαπιταλιστ l κών κοινωνιών παρήγαγαν ε μπορεύματα. PAJAι. θα ΣΑΙ ΤΑ ΠoYΛ... ΔΥο 1ΑΝΔΑΛIΑ ΤΟ I<οΜΜΑΤ,1-1I Ο σκοπ ό ς και το αποτέλεσμα της προκαπιτα λ ιστικης παραγωγής ήταν η αξία της χρήσης κι όχι η αντα λλακτική αξία. Πράγματι, το να παρ άγει κανε ίς για την πώληση και για το κέ ρδος θε ωρούνταν ανήθικο, σαν διεστραμμtνος τρόπος ζωής ε μπνευσμένος από την φιλαργυρία, την αλλαζονclα, την απ ληστία και την κενοδοξία..., Ι, rιcppjc.... T1:oιtι 11,.. Ι Ι. J --LYt&.': ---; Ί: l3ι ι:., ι...".. 4 Η ανταλλαξιμότητα έγινε μόνιμο χαρακτη ριστικό TOU προ ϊό ντος της εργασίας μ όνο στην καπιτα λιστικη κοινωνla. προϊόν ζει διπλή ζωή -σαν αξία χρήσης και ανταλλαιc'τ/κή αξία- μόνο μέ σα στην καπιταλιστική κοινωνία. Το

38 3. ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η διπλή ζωή του εμπορεύματος ούτε ειρηνική ούτε αρμονική είναι. Αντίθετα αξία χρήσης και αξία συγκρούονται. Η καπιταλιστική αναζήτηση του κέ ρδους -όλο και μεγαλύτερες ποσότητες αξίας- αντιτίθεται ριζικά στις ανθρώπινες ανάγκες τροφής, στέγασης και άλλων αξιών χρήσης. Θα μιλήσουμε τώρα για την παραμόρφωση και.:-=-. την κακή μεταχείρισή του σαν αξία χρήσης. Στο βαθμό που το προϊόν της εργασίας αντιμετωπίζεται αποκλειστικά σαν αξία. aaaοτριώνεται σαν αξία χρήσης. 37

39 Για ν' ayoρaotcl ένα εμπόρευμα, nptnci να εί ναι χρήσιμο ή να φalvctai χρήσιμο, Παρ' όλ' αυτά,. το καθορι στι κό δcν clvai η χρησιμότ ητά του, Σαν εμπόρcυμα, το προlόν πρέπει να πουληθcl για να χρησιμοποιηθcl. Η πώληση εί ναι η αναγκαlα και aπαραlτητη προuπόθcοη τη ς vnnt1πf', ΧωρΙς ανταλλαγή, δ εν να υπάρξcι χρήση, Ετσι η -αλλοτριωμίνη.. ανταλλαγή InIOKIάCcI τη "φυσιιcή" χρήση, 38

40 ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟΥΣ ---- ΟIΚΑΠΙΤ ΑΛΙΣΤ ΕΣ ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟ Υ Ν ΜΙ?:ΟΥ Ν ΣΕ ΚΑΘ Ε ΘΥ ΤΟ ΜΑΣ ΑΥΤΟ Σ. ΕΡΓΑΖΟ ΜΕΝΟΥ ΕΥ ΚΑΙ ΡΙΑ. /ιτζαμπα ΦΑΤ Δ N PIIJ<t'I J1 YBE.NA.' Αν ένα ε μπόρευ μα δεν κατορθώνε ι ν ' αποδείξε ι ότι ε ίναι ανταλλάξιμο, τ ότε αυτ όματα καταργε ίτα ι κα ι η χρησ ιμότητά του. Ας πάρου με, για παράδειγ μα, ένα ψωμ ί. Στο ράφι του φο ύ ρναρη, η χρησι μότητά του βρίσκετα ι σε χε ι μέ ρια ν άρκη. Παρ ' όλο που ε ίναι απόλυτα ' φαγ ώσιμο, 'για να φαγω θεί πρέπε ι ν να δηλ. λλάξιμο αποδείξε ι ό τι ε ίναι αντα ' τ να θέλει nou να άποιος ί κ βρεθε αγοράσει Αν δεν τ ' αγοράσει κανένας, το ι ψωμ ί θα ξερα θεί πάνω στο ράφ ι - έστω κ αν ο ι άνθρωποι πε θαίνουν από την πε ίνα. Τ ο ίδιο ισχ ύει για όλα τα εμπορ ε ύματα: ΧΩΡΙΣ ΠΩΛΗ ΣΗ, ΔΕΝ ΥΠ ΑΡΧ ΕΙ ΧΡΗΣ Η. Αυτός ε ί ναι ένας κανόνας της ατομικής ιδιοκτησ ίας. Τα εμπορ ε ύ ματα δεν κατασ κευ άζοντα ι για να χαρ ιστο ύν. 39

41 . Ενα άλλο παράδειγμα παραμόρφωσης της α ξί ας χρ ήσης, που οφείλεται στην παραγωγή για την ανταλλαγή, εί ναι το σαμποτάρισμα του προϊόντος. Η ποιότητα του προϊό ντος ενδιαφέρει μόνο σε σχέση με τις πωλήσεις. Αν οι πωλήσεις διατηρούνται σταθερές, η επιχείρηση, ελαφρζι τι] καρ δί ςι, θα μειώσει το κόστος εξοικονομώντας από την εργασί α (βλ. ανεργία), την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, τις πρ ώ τες ύλες κλπ. Αποτέλεσμα: προϊόντα άχρηστα, επικίνδυνα και μερικές φορές θανατηφόρα.. Αραγε σας είναι ά γνωστες αυτές οι φρικαλεότητες; Επικ ί ν δ υνα, ανασφαλή αυτοκ ί νητα. Επικ ί νδυνα προϊόντα για βρέ φ η. Τ ροφ έ ς γεμ ά τες καρκινογ ό να. Π υρηνικο ί αντι δ ραστήρες ανεπαρκ ώ ς μονωμ έ νοι (η φτηνή ηλεκτρική ενέργεια πληρώνεται ακριβά). Χ α σά πικη ιατρικ ή. Επικ ί ν δ υνες χημικ έ ς βιομηχαν ί ες. Π ρο ϊό ντα μο λ υσμ έ να με αμί αντο, υδρά ργυρο, κ λπ. Και πάει λέγοντας. 40

42 4. Η ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ. Ενα άλλο παράδειγμα του πως η ανταλλακτική αξία επισκιάζει την αξία χρήσης είναι προφανές στην περίπτωση της «υπερπαραγωγής». Κατά περιόδους, η παραγωγή καταλήγει σ ' αυτό που οι επιχειρήσεις ονομάζουν «πλεόνασμα» εμπορευμάτων. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι τιμές και τα κέρδη πέφτουν - σπρώχνοντας τους καπιταλιστές στην απελπισία και τη λυσσασμένη οργή. Η αγορά, λένε, ε ίναι «κορεσμένη». Για να σώσουν την κατάσταση, οι καπιταλιστές καταστρέφουν ένα μέρος του προϊόντος τους. Γιατί; Μα, απλούστατα, για ν ' ανεβάσουν τις τιμές και τα κέρδη. Στα παλιά τους τα παπούτσια αν οι εργαζόμενοι ζουν σε τρώγλες, αν έχουν ανεπαρκή ιατρική περίθαλψη ή κακή διατροφή. Από την άποψη του κέρδους, μια «κορεσμένη» α- γορά ισοδυναμεί με καταστροφή, Είναι ένα κακό που πρέπει να θεραπευτεί.. Οχι φυσικά μοιράζοντας δωρεάν το πλεόνασμα - για τ ' όνομα του Θεού, όχι! Η καλύτερη θεραπεία είναι η καταστροφή του πλεονάσματος. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 41

43 Αυτό συνέβη, Π.χ. στη διάρκεια της Μεγάλης Οικονομικής Κρίσης του Οι βιομηχανίες τροφίμων είχαν ένα «πλεόνασμα» γουρουνιών και γάλακτος, που προκάλεσε πτώση των τιμών τους. Σκότωσαν και έθαψαν τα γουρούνια και έχυσαν το γάλα για να περισώσουν τα κέρδη τους - παρ' όλο που πολλοί άνθρωποι λιμοκτονούσαν. Για να διατηρήσουν τα κέρδη σε υψηλά επίπεδα, μειώνουν την προσφερόμενη ποσότητα. Η παραγωγή, φυσικά, ελαττώνεται, με τη σειρά της. 42

44 Στις ΗΠΑ, για ' παράδειγμα, μόνο το 70% της συνολικής παραγωγικής ικανότητας. χρησιμοποιείται Ενα μεγάλο μέρος του συνολικού παραγωγικού μηχανισμού μένει αδρανές - για να μην αναφέρουμε τα εκατομμύρια των ανέργων. Είναι ξεκάθαρο ότι ο καπιταλισμός χρειάζεται εμπορεύματα που νάχουν το χάρισμα νάναι '".'" -- '../ ανταλλάξιμα σε παγκόσμια κλίμακα. Για τον καπιταλισμό αυτό που μετράει δεν είναι το τι είναι το αντικείμενο (η αξία χρήσης του), αλλά το τι αξίζει (η αξία του). 43

45 Α. ν η ξία υπάρχει αι εμφaνίζε αι μόνο στη ανταλλαγή, 5 τοτε ειναι επιτακτικο να κατανοησουμε την εννοια της ανταλλαγής. Για άλλη μια φορά, ο Αριστοτέλης μάς είναι πολύτιμος βοηθός.. ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ, ΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΤΗΝ ΑΝΤ ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΕΒΑ ΤΙΩΝ Μ' ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤιΚΑ ΠΡΟ-Ι ΟΝΤΑ. ΤΑ ΚΡΕΒΑ ΤΙΑ ΚΑΙ Τ Α ΣΠΙΤΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ. ΠΩΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ Τ' ΑΝΤΑΛΑΞΟΥΜΕ ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΙΣΑ' ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΙΣΑ; ΟΧΙ! ΑΝ ΚΑΙ ΑΝΤ ΑΛΛΑΣΣΟΝΤ ΑΣ ΤΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ν' ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΡΕΒΑ ΤΙΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑ τι ΙΣΑ. Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤ Α ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΗ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑ Τ1ΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΑΠΛΩΣ Ν' ΑΝΤ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΑΝΙΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. 44

46 Εν τούτοις. ο Αριστοτέλης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι ανέφικτη η πραγματική ισότητα μεταξύ εμπορευμάτων. «Είναι όμως στ ' αλήθεια αδύνατο τόσο διαφορετικά πράγματα να είναι σύμμετρα». δηλαδή να είναι ποιοτικά ίσα. Η μεγαλοφυία του Αριστοτέλη ακτινοβολεί ακριβώς εδώ. στο γεγονός ότι αυτός ανακαλύmει μια σχέση ισότητας στην έκφραση της αξίας των εμπορευμάτων. Μόνο τα ιστορικά όρια της κοινωνίας στην οποία ζούσε τον εμποδίζουν να καταλάβει σε τι συνίσταται στην «πραγματικότητα» αυτή η σχέση ισότητας. Αυτό είναι δυνατό. για πρώτη φορά. σε μια κοινωνία. όπου η εμπορευματική μορφή είναι η γενική μορφή του προϊόντος της εργασίας. και άρα η κυρίαρχη κοινωνική σχέση. Τι πράγμα είν' αυτό το ίσο. δηλαδή η κοινή ουσία. που ισοσταθμίζει το σπίτι με τα κρεββάτια; Το σπίτι αντιπροσωπεύει μπροστά στα κρεββάτια κάτι το ίσο. εφόσον αντιπροσωπεύει εκείνο που είναι πραγματικά ίσο και στα δυό. στα κρεββάτια και στο σπίτι. Αν δεχτούμε όπως ο Αριστοτέλης ότι δυό αντικείμενα δεν είναι ποτέ απόλυτα όμοια. αντιμετωπίζουμε μια δυσκολία. Πώς γίνεται αντικείμενα από διαφορετικά υλικά. με διαφορετικές ιδιότητες ν' ανταλλάσσονται συστηματικά μεταξύ τους σε σταθερές αναλογίες; 45

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Στο κείμενο «η ιστορική παραγωγή της επανάστασης της τρέχουσας περιόδου» του προηγούμενου τεύχους, εξετάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ: ΠΕΝΤΕ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Κείμενο 2

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ: ΠΕΝΤΕ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Κείμενο 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ: ΠΕΝΤΕ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Κείμενο 2 TO ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. της Gayle Rubin 1975, The Traffic in Women: Notes on

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

01 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ

01 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ μαρτα χαρνεκερ 01 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ M l M d c nanatnon - νικηταρα 2 - μ μ. μπκνακη - αβηνα Τίτλος γαλλικής έκδοσης Les concepts 6l6mentaires du matirialisme historique Siglo Veintiuno

Διαβάστε περισσότερα

Φιλ ' Εβανς - Ταρίκ Αλή Ο ΤΡΟΤΣΚΙ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. Επιλογή

Φιλ ' Εβανς - Ταρίκ Αλή Ο ΤΡΟΤΣΚΙ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. Επιλογή Φιλ ' Εβανς - Ταρίκ Αλή Ο ΤΡΟΤΣΚΙ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Επιλογή 5 / ΛΛΑΡϊ 6ΝΓΚ6ΛΣ Λ6ΝΙΝ ΣΤΑΛΙΝ Κι όμως, την εξουσία μετά το θάνατο του Λένιν την πήρε ο Στάλιν κι όχι ο Τρότσκι. Κι έκανε τα πάντα για να εξαφανίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να

Διαβάστε περισσότερα

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ, ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Δεν είσαι η μόνη Δεν είσαι μόνη Το «Εγχειρίδιο συμβουλευτικής για

Διαβάστε περισσότερα

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΚΙΟΙΕΙΙ ΚΟΡΟΝΤΖΗ \ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Β.Ι. ΛΕΝΙΝ - ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

HWS. τό σχολείο είναι νεκρό. κόοσαΐζ βεργος Η. mm 1

HWS. τό σχολείο είναι νεκρό. κόοσαΐζ βεργος Η. mm 1 κόοσαΐζ βεργος Η HWS mi U mm 1 τό σχολείο είναι νεκρό Τά περισσότερα παιδιά τοΰ κόσμου δέν πάνε σχολείο. Απ αύτά πού πάνε, τά περισσότερα τό έγκαταλειπουν τό συντομότερο δυνατό. Οί περισσότερες χώρες τοΰ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ Τίτλος πρωτοτύπου: Nazismo e Classe Operaia 1933-1993, Ιούνιος 1993. Η επιμελημένη εκ νέου από τον Bologna έκδοση μεταφράστηκε στα αγγλικά υπό τον τίτλο Nazism and the Working

Διαβάστε περισσότερα

Σε ένα πολυσυζητημένο σημείο του εναρκτήριου λόγου του, ο πρόεδρος

Σε ένα πολυσυζητημένο σημείο του εναρκτήριου λόγου του, ο πρόεδρος Εισαγωγή Σε ένα πολυσυζητημένο σημείο του εναρκτήριου λόγου του, ο πρόεδρος Κένεντι είπε: «Μη ρωτάτε τι μπορεί να κάνει η χώρα σας για εσάς, να ρωτάτε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για τη χώρα σας». Είναι

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η νομοθετική κατοχύρωση και προστασία της εργασίας" ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ Πολιτική Ιοότπτα κα Ι όν θρώπινπ χειραφέτnσπ : αύτός θό μπορούσε ν ό εlν αι ό ύπότιτλος τού έργου τούτου τού Μόρξ, πού θεωρε ίται ένα όπό τό σπμαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! GREEK Kids Magazine - Tishrei 5769 15/9/08 16:33 Page 1 ΤΙΣΣΡΙ 5769 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΛΕΝΙΝ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ν ε ο ι σ ι ο χ ο ι,,

Ν. ΛΕΝΙΝ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ν ε ο ι σ ι ο χ ο ι,, Ν. ΛΕΝΙΝ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ν ε ο ι σ ι ο χ ο ι,, Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΟΥΤΣΚΥ Ί Ν. Λ Β Ν ΙΝ Ν Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΟΥΤΣΚΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Λ. ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Κίνα Ο πολιτισμός της Κίνας μοιάζει σαν να έχει ακολουθήσει μια εξέλιξη τελείως διαφορετική από τη υπόλοιπη ανθρωπότητα. Σαν να ξεπήδησε

Διαβάστε περισσότερα

ïé áãáíáêôéóìýíïé Ýíá êßíçìá ðïõ óõãêëüíçóå ôçí ÅëëÜäá ôï êáëïêáßñé ôïõ 2011 ÓïóéáëéóôéêÞ ÄéåèíéóôéêÞ ÏñãÜíùóç ÄåêÝìâñçò 2011

ïé áãáíáêôéóìýíïé Ýíá êßíçìá ðïõ óõãêëüíçóå ôçí ÅëëÜäá ôï êáëïêáßñé ôïõ 2011 ÓïóéáëéóôéêÞ ÄéåèíéóôéêÞ ÏñãÜíùóç ÄåêÝìâñçò 2011 ïé áãáíáêôéóìýíïé Ýíá êßíçìá ðïõ óõãêëüíçóå ôçí ÅëëÜäá ôï êáëïêáßñé ôïõ 2011 ÎÅÊÉÍÇÌÁ ÓïóéáëéóôéêÞ ÄéåèíéóôéêÞ ÏñãÜíùóç ÄåêÝìâñçò 2011 οι αγανακτισμένοι Ένα κίνημα που συγκλόνισε την Ελλάδα το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Σελ: 2 ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2672 Τρίτη 0 Μαρτίου 205 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 20 557855 www.thriassio.gr ΡΙΧΝΕΙ ΛΕΦΤΑ για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα

Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα 5.1 Η έννοια της παραγωγής και της παραγωγικότητας Παραγωγή: Οι άνθρωποι χρειάζονται αγαθά και υπηρεσίες, που ικανοποιούν τις ανάγκες τους και άρα είναι διατεθειµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997]

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997] ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997] ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 Φιλοσοφικές αφετηρίες και θεωρητικό πεδίο της «οικονομικής επιστήμης» (Η μαρξιστική Κριτική της -κλασικής και νεοκλασικής-

Διαβάστε περισσότερα