... Αν ν = 16 εγκαταλείπει τις προσπάθειες μετάδοσης του πακέτου. Τοπολογία Διαύλου (BUS).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "... Αν ν = 16 εγκαταλείπει τις προσπάθειες μετάδοσης του πακέτου. Τοπολογία Διαύλου (BUS)."

Transcript

1 Άσκηση 1 Ethernet protocol Δύο H/Y, Α και Β, απέχουν 400 m και συνδέονται με ομοαξονικό καλώδιο (γραμμή μετάδοσης) που έχει χωρητικότητα 100 Mbps και ταχύτητα διάδοσης 2*10 8 m/s. Στην γραμμή τρέχει πρωτόκολλο Ethernet (CSMA/CD) με πακέτα συνολικού μήκους 1500 bits. Ας υποθέσουμε ότι την χρονική στιγμή t = 0, ο Α αρχίζει την προσπάθεια μετάδοσης πακέτων στον Β. Όταν γίνει σύγκρουση πακέτων θα τρέξει σε κάθε Η/Υ ο λεγόμενος εκθετικός αλγόριθμος back-off, σύμφωνα με τον οποίο ο κάθε Η/Υ στην ν- ιοστή σύγκρουση θα επιλέξει τυχαία έναν αριθμό Κ μεταξύ των (ισοπίθανων) αριθμών 0 και 2 m -1, όπου m=min{ν, 10}, και θα περιμένει ένα χρονικό διάστημα Κ*τ, προτού ξαναπροσπαθήσει να μεταδώσει το πακέτο. Συγκεκριμένα: Μετά την 1 η σύγκρουση, κάθε Η/Υ περιμένει 0 ή 1 time-slot τ (π.χ. τ=1 ms). Μετά την 2 η σύγκρουση, κάθε Η/Υ περιμένει 0, 1, 2, ή 3 time-slots. Μετά την 3 η σύγκρουση, κάθε Η/Υ περιμένει 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ή 7 time-slots. Μετά την ν η σύγκρουση, κάθε Η/Υ περιμένει 0 ~ 2 ν -1 time-slots, αν (ν<=10). Αν 10 < ν < 16, κάθε Η/Υ περιμένει 0 ~ 2 ν -1 time-slots. Αν ν = 16 εγκαταλείπει τις προσπάθειες μετάδοσης του πακέτου.... Σχήμα 1. Τοπολογία Διαύλου (BUS). (a) Να υπολογισθεί ο ελάχιστος χρόνος, t min, που πρέπει να περιμένει ο Η/Υ A μετά από μια σύγκρουση πακέτων (δηλ. όταν Κ=0 - τότε είναι ελάχιστος ο χρόνος). Υπόδειξη: υπολογίστε το "round trip propagation time". (b) Στο χρονικό διάστημα t min πόσα επιπλέον bits θα μπορούσαν να έχουν μεταδοθεί από τον Α; (c) Ποιος είναι ο ελάχιστος χρόνος t success(1) επιτυχημένης αποστολής πακέτου από τον Α στον Β, δεδομένου ότι συνέβη μία μόνο σύγκρουση; (d) Ποια είναι η πιθανότητα να συμβεί και δεύτερη σύγκρουση πακέτων. Στην περίπτωση αυτή, πόσος είναι ο ελάχιστος χρόνος t success(2) επιτυχημένης αποστολής πακέτου από τον Α στον Β; (e) Ποια είναι η πιθανότητα να συμβούν k διαδοχικές συγκρούσεις πακέτων. Στην περίπτωση αυτή, πόσος είναι ο ελάχιστος χρόνος t success(k) επιτυχημένης αποστολής πακέτου από τον Α στον Β;

2 Άσκηση 2 Ethernet LAN Δίδεται LAN segment (τμήμα) τοπολογίας διαύλου (BUS) (π.χ. Σχήμα 1, ανωτέρω), στο οποίο είναι συνδεδεμένοι 100 Η/Υ. Το μήκος της γραμμής είναι 1000 m (τα μήκη συνήθως είναι πολλαπλάσια των 100 m, διότι κάθε 100 m τοποθετείται αναμεταδότης, π.χ. hub). Η χωρητικότητα της γραμμής (ομοαξονικό καλώδιο διαύλου) είναι 100 Mbps, και η ταχύτητα διάδοσης 2*10 8 m/s. Οι Η/Υ επικοινωνούν μεταξύ τους με πακέτα (frames) των 500 bytes και βάσει του πρωτόκολλου Ethernet. A. Αν η απόδοση του πρωτοκόλλου Ethernet είναι η=1/(5α + 1), όπου α είναι το πηλίκον της μέγιστης καθυστέρησης διάδοσης προς την καθυστέρηση μετάδοσης ενός πακέτου, να υπολογίσετε τον ρυθμό διέλευσης των bits των πακέτων Ethernet από αυτόν το δίαυλο. Επεξήγηση: Επειδή κατά την μετάδοση γίνονται συγκρούσεις πακέτων και λόγω των συγκρούσεων καθυστερήσεις και επαναμεταδόσεις των πακέτων (σύμφωνα με τους κανόνες Ethrenet - CSMA/CD), δεν μπορούμε να αξιοποιήσομε 100% την χωρητικότητα των 100 Mbps, και επιτυγχάνουμε αξιοποίηση η(%), την οποία ονομάζουμε απόδοση του πρωτοκόλλου Ethrenet. Πόση λοιπόν είναι η τελική χωρητικότητα του διαύλου λόγω του πρωτοκόλλου Ethernet; B. Να υπολογίσετε τον ρυθμό διέλευσης των ωφέλιμων bits από αυτόν το δίαυλο, αν στα πακέτα των 500 bytes τα ωφέλιμα bytes (data των χρηστών) είναι 480. C. Πόσα είναι τα πακέτα Ethernet (frames) που στέλνει κάθε σταθμός στην γραμμή ανά δευτερόλεπτο (κατά μέσον όρο); (Σημειωτέον ότι οι προηγούμενοι υπολογισμοί (ερωτήσεις A, B), αφορούν αθροιστικά και τους 100 Η/Υ.) D. Το πρωτόκολλο Ethernet (CSMA/CD) απαιτεί όπως ο χρόνος μετάδοσης ενός πακέτου Ethernet (transmission delay, t trans ) είναι διπλάσιος από τον μέγιστο χρόνο διάδοσης των bits στον δίαυλο (propagation delay, t prop ), για να μπορεί να γίνει αντιληπτή μια σύγκρουση πακέτων από τον αποστολέα. Μπορεί λοιπόν το μέγεθος των πακέτων Ethernet να είναι μικρότερο από 500 bytes; Ποιο θα μπορούσε να είναι το ελάχιστο μήκος τους (σε bits); Άσκηση 3 Εύρεση ελαχίστου κόστους - Πρόγραμμα Η/Υ. Σε ένα δίκτυο, για την δρομολόγηση της κίνησης από έναν κόμβο σε οποιονδήποτε άλλον, θέλουμε να γνωρίζουμε το ελάχιστο κόστος. Αν αρκούσε η πληροφορία αυτή (κι όχι να βρούμε επακριβώς την διαδρομή που θα ακολουθήσει η κίνηση), δηλ. αν αρκούσε να γνωρίζουμε ότι το ελάχιστο κόστος π.χ. από τον κόμβο Α στον κόμβο Β είναι x μονάδες κόστουε, τότε ο αλγόριθμος εύρεσης του ελαχίστου κόστους θα ήταν πολύ απλούστερος του Dijkstra. Ένα παράδειγμα δικτύου 4 κόμβων (Α, Β, Γ, Δ) με τα κόστη των κλάδων του δικτύου μεταξύ των κόμβων παρουσιάζεται στον πίνακα 1. Γράψτε κώδικα λογισμικού (σε όποια γλώσσα προγραμματισμού γνωρίζετε καλύτερα, ώστε ο Η/Υ να διαβάζει τον Πίνακα 1 (από αρχείο ή μέσω της οθόνης) και

3 να υπολογίζει και να σας εκτυπώνει στην οθόνη τον Πίνακα με τα ελάχιστα κόστη. Ζητούνται το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα. Πίνακας 1 Κόμβος Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Άσκηση 4 Εύρεση συντομότερης διαδρομής - Αλγόριθμος Dijkstra. Στο σχήμα 1 απεικονίζεται το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του Πανεπιστημίου Πατρών, και ειδικότερα το μέρος του δικτύου (κορμού) με τους βασικούς κόμβους που βρίσκονται στα κτήρια: 01, 02, 12, 19, 25 και 29, μέσω των οποίων εξυπηρετούνται τα υπόλοιπα κτήρια του Πανεπιστημίου (καθώς και η επικοινωνία με το εξωτερικό δίκτυο του ΟΤΕ, μέσω του κόμβου 29). Σχήμα 1: Διασύνδεση των βασικών τηλεπικοινωνιακών κόμβων του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι αποστάσεις μεταξύ των κτηρίων, καθώς και οι χωρητικότητες σε εύρος ζώνης (ταχύτητες) των δικατευθυντήριων ζεύξεων μεταξύ των κτηρίων αυτών (κλάδοι του δικτύου), φαίνονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1: Αποστάσεις και χωρητικότητες υφισταμένων ζεύξεων μεταξύ των κτηρίων. Κτήριο m 350 m 250 m 600 m 850 m Mbps 500 m 400 m 750 m 1000 m Mbps m 950 m 750 m Mbps m 600 m Mbps 300 m Mbps 100 Mbps - Για την διεκπεραίωση της τηλεπικοινωνιακής κίνησης μεταξύ των βασικών αυτών κόμβων, να ευρεθούν οι διαδρομές ελαχίστου κόστους («shortest paths») από το κτήριο 01 προς όλα τα άλλα κτήρια, λαμβάνοντας υπ όψη ότι το κόστος μιας ζεύξης είναι ανάλογο της απόστασης και αντιστρόφως ανάλογο της χωρητικότητας της ζεύξης. Συγκεκριμένα:

4 Ερώτημα Α Να βρείτε τον πίνακα 2 με τα κόστη κάθε ζεύξης (κλάδου) που θα χρησιμοποιηθούν για την δρομολόγηση, στο δίκτυο του σχήματος 1. Πίνακας 2: Κόστος διεκπεραίωσης της κίνησης σε κάθε κλάδο. Κτήριο Ερώτημα Β Σε πόσα βήματα (συνολικά, συμπεριλαμβανομένου και του αρχικού βήματος) θα ολοκληρωθεί η εκτέλεση του αλγορίθμου Dijkstra στο δίκτυο αυτό (σχήμα 1); Μπορούμε να γνωρίζουμε την απάντηση αυτή πριν από την εκτέλεση του αλγορίθμου; (Από τι εξαρτάται ο αριθμός των βημάτων;) Ερώτημα Γ Να εφαρμόσετε τον κεντρικό αλγόριθμο δρομολόγησης του Dijkstra, παρουσιάζοντας τον πίνακα 3 που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος αυτός για την εύρεση των διαδρομών ελαχίστου κόστους. Πίνακας 3: Πίνακας αλγορίθμου Dijkstra, από τον κόμβο 01 προς όλους τους άλλους κόμβους. Σύνολο κόμβων «Bήμα 0»: «Bήμα 1»: Συμπληρώστε στον πίνακα 3.2.3, όσες γραμμές απαιτούνται. Ερώτημα Δ Εξηγήσατε με βάση τον πίνακα 3 του αλγορίθμου Dijkstra που βρήκατε στην ερώτηση Γ, πώς τελικά εντοπίζεται η διαδρομή ελαχίστου κόστους από τον κόμβο αφετηρία (01) προς έναν κόμβο προορισμού. Για την εξήγηση, πάρτε ως παράδειγμα τη διαδρομή από τον κόμβο 01 στον 29.

5 Λύση 1 A. Ο ελάχιστος χρόνος αναμονής μετά από την μετάδοση ενός πακέτου είναι διπλάσιος από τον χρόνο διάδοσης μεταξύ των Α και Β (round trip propagation time), ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί αν η μετάδοση ήταν επιτυχής ή μη. Ας υποθέσουμε ότι πακέτο του Α συγκρούεται με πακέτο του Β, την στιγμή που το πακέτο του Α φθάνει στον Β, δηλαδή αφού έχει διανύσει απόσταση 400 m. Ακολούθως, για να αντιληφθεί την σύγκρουση αυτή ο Α, απαιτείται να διανυθεί απόσταση πάλι 400 m (από τον Β στον Α). Δηλ. θα φθάσει πίσω στον Α, σήμα μεγαλύτερης εντάσεως από αυτό που έστειλε ο Α, και έτσι ο Α θα αντιληφθεί ότι πρόκειται για σύγκρουση. Άρα: t min 2*t prop t min 2*400 / (2*10 8 ) s = 4 μs. B. Το πολύ (100 * 10 6 * 4 * 10-6 ) bits = 400 bits. (= bandwidth * delay) C. Αρχίζει η αποστολή του πακέτου από τον Α την χρονική στιγμή t = 0. Περνά χρόνος 4 μs και ο Α αντιλαμβάνεται σύγκρουση. Υποθέτουμε ότι στέκεται τυχερός και λαμβάνει Κ = 0, οπότε ξαναμεταδίδει το πακέτο το οποίο καταφθάνει στον Β χωρίς πρόβλημα, μετά από χρόνο "transmission delay + propagation delay" = 1500 / (100*10 6 ) / (2*10 8 ) = (15 + 2)*10-6 = 17 μs. Άρα t success(1) = (4 + 17) μs = 21 μs. D. Μετά την 1 η σύγκρουση, ο Α έχει μία τιμή Κ (τυχαία) από το σύνολο {0, 1}. Αν κατά σύμπτωση ληφθεί από τον Β η ίδια τιμή Κ, τότε θα γίνει σύγκρουση. Η πιθανότητα ο Β να λάβει την ίδια τιμή Κ με τον Α είναι 50% (ισοπίθανα ενδεχόμενα: {0, 0}, {1, 0}, {0, 1}, {1, 1} Δηλ. η πιθανότητα υπολογίζεται ως: 2/4 = 50%). Έστω ότι συνέβη και 2η σύγκρουση. Ο ελάχιστος χρόνος θα είναι αν Κ = 0 (και στην 1 η και στην 2 η σύγκρουση - πιθανότητα 1/4). Οπότε, περνάει χρόνος 4 μs για να αντιληφθεί ο Α την 1 η σύγκρουση και αμέσως επαναμεταδίδει το πακέτο, αλλά συμβαίνει 2 η σύγκρουση, την οποία αντιλαμβάνεται στον ελάχιστο χρόνο των 4 μs και επαναμεταδίδει το πακέτο αμέσως (Κ=0). Άρα t success(2) =( ) μs = 25 μs. E. Για 3 η διαδοχική σύγκρουση, οι Α και Β θα έχουν μία τιμή Κ (τυχαία) από το σύνολο {0, 1, 2, 3}. Θα έχουμε τα ισοπίθανα ενδεχόμενα: {0,0}, {1,0}, {2,0}, {3,0} {0,1}, {1,1}, {2,1}, {3,1} {0,2}, {1,2}, {2,2}, {3,2} {0,3}, {1,3}, {2,3}, {3,3} Δηλ. η πιθανότητα υπολογίζεται ως: 4/16 = 25%. Για 4 η διαδοχική σύγκρουση, οι Α και Β θα έχουν μία τιμή Κ (τυχαία) από το σύνολο {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Θα έχουμε τα ισοπίθανα ενδεχόμενα: {0,0}, {1,0}, {2,0}, {3,0}, {4,0}, {5,0}, {6,0}, {7,0} {0,1}, {1,1}, {2,1}, {3,1}, {4,1}, {5,1}, {6,1}, {7,1} {0,2}, {1,2}, {2,2}, {3,2}, {4,2}, {5,2}, {6,2}, {7,2} {0,3}, {1,3}, {2,3}, {3,3}, {4,3}, {5,3}, {6,3}, {7,3} {0,4}, {1,4}, {2,4}, {3,4}, {4,4}, {5,4}, {6,4}, {7,4} {0,5}, {1,5}, {2,5}, {3,5}, {4,5}, {5,5}, {6,5}, {7,5} {0,6}, {1,6}, {2,6}, {3,6}, {4,6}, {5,6}, {6,6}, {7,6} {0,7}, {1,7}, {2,7}, {3,7}, {4,7}, {5,7}, {6,7}, {7,7} Δηλ. πιθανότητα: 8/64 =12.5%. Έτσι διαπιστώνουμε ότι μετά από k διαδοχικές συγκρούσεις η πιθανότητα είναι: 1/2 (k-1) για k 10. Συγκεκριμένα, για k = 10, η πιθανότητα είναι 0.195% Για 10 < k < 16, η πιθανότητα είναι ( ) k-9 Οι ανωτέρω πιθανότητες ισχύουν με δεδομένη την 1 η σύγκρουση.

6 Μετά από k διαδοχικές συγκρούσεις, ο ελάχιστος χρόνος t success(k) επιτυχημένης αποστολής πακέτου από τον Α στον Β είναι: t success(k) =(4k + 17) μs. Λύση 2 A. Μέγιστη καθυστέρηση διάδοσης (t prop )= 1000 / (2*10 8 ) s = 1000/200 μs = 5 μs Καθυστέρηση μετάδοσης (t trans )= 500*8 / (100*10 6 ) s = 4000 / 100 μs = 40 μs. Άρα α= 5/40 = 0,125 Επομένως, η = 1/(5*0,125 +1) η = 61,5 % Ο ρυθμός διέλευσης των bits των πακέτων Ethernet είναι το 61.5% της διαθέσιμης χωρητικότητας των 100 Mbps, δηλ. 61,5 Mbps. Με άλλα λόγια, το ανωτέρω σύστημα επικοινωνίας είναι ισοδύναμο με ένα σύστημα επικοινωνίας χωρίς συγκρούσεις πακέτων αλλά με χωρητικότητα γραμμής 61,5 Mbps. B. Αφού τα ωφέλιμα bytes (των χρηστών) αποτελούν το 96% των πακέτων Ethernet (480/500 = 0,96), ο ρυθμός διέλευσης των ωφέλιμων bits από το δίαυλον θα είναι 61,5 * 0,96 Mbps = 59,04 Mbps. C. Ο ρυθμός 61,5 Mbps είναι συνολικός, δηλ. οφείλεται στο σύνολο των συνδεδεμένων H/Y. Αφού έχουμε 100 H/Y συνδεδεμένους ανά σταθμό θα έχουμε: (61,5 / 100) Mbps = 615 Kbps ανά Η/Υ, και αφού τα πακέτα Ethernet είναι των 500 bytes, δηλ. 500*8 = 4000 bits, κάθε Η/Υ θα μεταδίδει / 4000 = 153,75 πακέτα/sec. D. Το πρωτόκολλο Ethernet (CSMA/CD) απαιτεί ο χρόνος μετάδοσης ενός πακέτου Ethernet (transmission delay, t trans ) να είναι διπλάσιος από τον μέγιστο χρόνο διάδοσης των bits στον δίαυλο (propagation delay, t prop ), για να μπορεί να γίνει αντιληπτή μια σύγκρουση πακέτων από τον αποστολέα. Έχουμε ότι t prop = 5 μs. Θέλουμε t trans > 2t prop δηλ. t trans > 10 μs Επομένως, για το πακέτο Ethernet ελαχίστου μήκους l min (bits), θα πρέπει: l min / (100*10 6 ) s > 10*10-6 s l min > 1000 bits ή 125 bytes Δηλ. με τα δεδομένα της άσκησης αυτής, το μέγεθος των πακέτων Ethernet θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1000 bits.

7 Λύση 3 Με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού FORTRAN, έχουμε: Ακολούθως φαίνεται σε μεγέθυνση το "τρἐξιμο" του προγράμματος. Σημειωτέον ότι "by default" οι πίνακες διαβάζονται κατά στήλες.

8 Λύση 4 Δεδομένα: Σχήμα 1: Διασύνδεση των βασικών τηλεπικοινωνιακών κόμβων του Πανεπιστημίου Πατρών. Πίνακας 1: Αποστάσεις και χωρητικότητες υφισταμένων ζεύξεων μεταξύ των κτηρίων. Κτήριο m 350 m 250 m 600 m 850 m Mbps 500 m 400 m 750 m 1000 m Mbps m 950 m 750 m Mbps m 600 m Mbps 300 m Mbps 100 Mbps - Ζητούμενα: Ερώτημα Α Να βρείτε τον πίνακα με τα κόστη κάθε ζεύξης (κλάδου) που θα χρησιμοποιηθούν για την δρομολόγηση, στο δίκτυο του σχήματος 1. Αφού το κόστος είναι ανάλογο της απόστασης και αντιστρόφως ανάλογο της χωρητικότητας της ζεύξης, αυτό μπορεί να εκφραστεί από την σχέση: di, j ci, j (σχέση 1) s i, j Όπου: c i,j είναι το κόστος μεταξύ των κόμβων i και j, d i,j είναι η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των κόμβων i και j, s i,j είναι η χωρητικότητα (ταχύτητα μετάδοσης) μεταξύ των κόμβων i και j σε Mbps. Βάσει της σχέσης 1, για τις τιμές του πίνακα 1, υπολογίζουμε τον πίνακα 2 με το κόστος κάθε ζεύξης (κλάδου του δικτύου). Πίνακας 2: Κόστος διεκπεραίωσης της κίνησης σε κάθε κλάδο. Κτήριο ,5 35 2,5 02 1, , Ερώτημα Β Σε πόσα βήματα (συνολικά, συμπεριλαμβανομένου και του αρχικού βήματος) θα ολοκληρωθεί η εκτέλεση του αλγορίθμου Dijkstra στο δίκτυο αυτό (σχήμα

9 1); Μπορούμε να γνωρίζουμε την απάντηση αυτή πριν από την εκτέλεση του αλγορίθμου; (Από τι εξαρτάται ο αριθμός των βημάτων;) Σε έξι (6) βήματα συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του βήματος «αρχικοποίησης». Τον αριθμό των απαιτουμένων βημάτων μπορούμε να τον γνωρίζουμε πριν από την εκτέλεση του αλγορίθμου, διότι εξαρτάται από το πλήθος των κόμβων (Ν=6) του δικτύου. Ερώτημα Γ Να εφαρμόσετε τον κεντρικό αλγόριθμο δρομολόγησης του Dijkstra, παρουσιάζοντας τον πίνακα 3 που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος αυτός για την εύρεση των διαδρομών ελαχίστου κόστους. Αρχικά, στο σύνολο των κόμβων (1 η στήλη του Πίνακα 2.3) έχουμε μόνο τον κόμβο αφετηρία, 01. Ως επικεφαλίδα στις επόμενες στήλες του Πίνακα 2.3 βάζουμε τους υπολοίπους κόμβους (δεν έχει σημασία η σειρά τους). Αν ο κόμβος 01 συνδέεται απ ευθείας με έναν κόμβο (υπάρχει κλάδος), τότε στην αντίστοιχη στήλη γράφουμε το κόστος του κλάδου και μέσα σε παρένθεση τον κόμβο 01, για να δηλώσουμε μέσω ποιου κόμβου (01) καταλήγουμε στον κόμβο αυτόν. Αν ο κόμβος 01 δεν συνδέεται απ ευθείας με τον έναν κόμβο (δεν υπάρχει κλάδος), τότε στην αντίστοιχη στήλη γράφουμε άπειρο ( ), δηλ. άπειρο κόστος. Η διαδικασία αυτή αποτελεί την αρχικοποίηση του αλγορίθμου Dijkstra («Bήμα 0»). Κατόπιν (Βήμα 1), βρίσκουμε σε ποιον κόμβο έχουμε το ελάχιστο κόστος (στην άσκηση αυτή, τον 12) και τον βάζουμε στο σύνολο των κόμβων (αυτό σημαίνει ότι έχουμε βρει «shortest path» από τον κόμβο «αφετηρία», προς τον κόμβο αυτόν). Αν τύχει να έχουμε ίδιο κόστος σε δύο ή περισσότερους κόμβους, επιλέγουμε αυθαίρετα έναν κόμβο. Ακολούθως ανανεώνουμε τα κόστη προς τους υπολοίπους κόμβους (προς αυτούς που δεν ανήκουν στο σύνολο των κόμβων της στήλης 1, του Βήματος 1), εφόσον μπορούμε να φθάσουμε σε κόμβο, μέσω του κόμβου αυτού που μόλις βάλαμε στο σύνολο των κόμβων, και εφόσον προκύπτει μικρότερο κόστος. Π.χ. προς τον κόμβο 29, μέσω του 12 έχουμε συνολικό κόστος ,5 = 76,5 δηλ. μικρότερο του απείρου, και επομένως θα καταχωρηθεί στον πίνακα αμέσως κάτω από το άπειρο κόστος, και βεβαίως θα γράψουμε μέσα σε παρένθεση ότι φθάσαμε στον 29 μέσω του 12. Ελέγχοντας τα κόστη προς όλους τους υπόλοιπους κόμβους συμπληρώνεται όλη η γραμμή του πίνακα που αντιστοιχεί στο Βήμα 1. Επαναλαμβάνεται η ίδια ακριβώς διαδικασία (επόμενα Βήματα) μέχρις ότου όλοι οι κόμβοι του δικτύου μπουν στο σύνολο των κόμβων και τότε τερματίζει ο αλγόριθμος. Πίνακας 3: Πίνακας αλγορίθμου Dijkstra, για δρομολόγηση από τον κόμβο 01 προς όλους τους άλλους κόμβους. Σύνολο κόμβων Αρχικά: 01 1,5 (01) 35 (01) 2,5 (01) Βήμα 1: 01, (01) 2,5 (01) Βήμα 2: 01, 02, (01) - 37,5 (19) 8,5 (19) Βήμα 3: 01, 02, 19, (01) - 37,5 (19) - Βήμα 4: 01, 02, 19, 29, ,5 (19) - Βήμα 5: 01, 02, 19, 29, 12, Ερώτημα 3.2.Δ Εξηγήσατε με βάση τον πίνακα του αλγορίθμου Dijkstra που βρήκατε στην ερώτηση Γ, πώς τελικά εντοπίζεται η διαδρομή ελαχίστου κόστους από τον κόμβο αφετηρία (01) προς έναν κόμβο προορισμού. Για την εξήγηση, πάρτε ως παράδειγμα τη διαδρομή από τον κόμβο 01 στον 29.

10 Θέλοντας να εντοπίσουμε στον πίνακα του αλγορίθμου Dijkstra τη διαδρομή από τον κόμβο 01 στον 29, αρχίζουμε από τον κόμβο προορισμού (δηλ. τον 29) και εντοπίζουμε τον αμέσως προηγούμενο κόμβο, μέχρι να φθάσουμε στον κόμβο αφετηρία (δηλ. τον 01) (βήμα προς βήμα). Στον πίνακα του αλγορίθμου Dijkstra, αρχίζουμε από την στήλη «29», και στην τελευταία μη κενή γραμμή της στήλης «29» διαβάζουμε το συνολικό ελάχιστο κόστος της διαδρομής από τον 01 στον 29 (κόστος 8,5), καθώς και ότι φθάνουμε στον 29 από τον κόμβο 19, δηλ. ο αμέσως προηγούμενος κόμβος είναι ο 19, και επομένως έχομε: Βήμα 1: Το επόμενο βήμα είναι να διαβάσουμε στην στήλη «19», στην τελευταία μη κενή γραμμή, ποιος είναι ο αμέσως προηγούμενος κόμβος του 19, διαβάζομε 01 και έχομε: Βήμα 2: Αφού ο κόμβος 01 είναι ο κόμβος αφετηρία σημαίνει ότι έχομε σχηματίσει την πλήρη διαδρομή: (ελάχιστο κόστος 8,5).

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα: Ασκήσεις για τις ενότητες 6 10 (Στρώμα Ζεύξης Δεδομένων και Στρώμα Δικτύου) Ιωάννης Μοσχολιός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα 1. Ν σταθμοί επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κοινού μέσου μετάδοσης χωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση:

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση: 1. Ένας δίαυλος έχει ρυθµό δεδοµένων 4 kbps και καθυστέρηση διάδοσης 20 msec. Για ποια περιοχή µηκών των πλαισίων µπορεί η µέθοδος παύσης και αναµονής να έχει απόδοση τουλάχιστον 50%; Η απόδοση θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα. λ από τον ρυθμό μετάδοσής της. Υποθέτοντας ότι ο κόμβος A

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα. λ από τον ρυθμό μετάδοσής της. Υποθέτοντας ότι ο κόμβος A ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Μήνυμα μήκους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα 5.1 ΤοΠρωτόκολλο ALOHA Αλγόριθµοι επίλυσης συγκρούσεων µε βάση το δυαδικό δένδρο 5.2 ίκτυα Ethernet Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 5.3 ίκτυα Token Ring - Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.5 Τοπικά ίκτυα 5-1

Διαβάστε περισσότερα

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3 Καθυστέρησησεδίκτυα µεταγωγήςπακέτων 2 ο Φροντιστήριο ΗΥ 335 Οι 4 συνιστώσες της καθυστέρησης πακέτων 2 Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Διαβάστε περισσότερα

A1. Φυσικό επίπεδο 1. Αντιπαραθέσετε (κάνετε τη σύγκριση) με 2-3 προτάσεις την στατιστική πολυπλεξία και την πολυπλεξία με διαίρεση χρόνου.

A1. Φυσικό επίπεδο 1. Αντιπαραθέσετε (κάνετε τη σύγκριση) με 2-3 προτάσεις την στατιστική πολυπλεξία και την πολυπλεξία με διαίρεση χρόνου. ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 27.10.2014 mockup Πρόοδος Οδηγίες: Η κάθε απάντηση θα πρέπει να συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Extra Ασκήσεις. Τσομπανίδης Ηλίας Φώντας Φαφούτης

Extra Ασκήσεις. Τσομπανίδης Ηλίας Φώντας Φαφούτης Extra Ασκήσεις Τσομπανίδης Ηλίας Φώντας Φαφούτης CSMA/CD Α,Β: 2 κόμβοι σε ένα Ethernet με συνεχόμενα πακέτα στις ουρές τους. Τα πακέτα του Α θα ονομάζονται Α1, Α2 κλπ, αντίστοιχα του Β. Τ = 51,2 ms, η

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιγράψετε τον πιο σημαντικό ρόλο του κάθε επιπέδου της TCP/IP στοίβας (δίνοντας και το όνομα του).

1. Περιγράψετε τον πιο σημαντικό ρόλο του κάθε επιπέδου της TCP/IP στοίβας (δίνοντας και το όνομα του). ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 20.11.20104 Πρόοδος Οδηγίες: Η κάθε απάντηση θα πρέπει να συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: TCP αποστολέας με παράθυρο αποστολέα = 1

Σχήμα 1: TCP αποστολέας με παράθυρο αποστολέα = 1 I. Παράδειγμα 1: Απόδοση TCP με παράθυρο αποστολέα = 1 a. Ο μηχανισμός όπως έχει περιγραφεί ως τώρα στέλνει μόνο ένα πακέτο και σταματάει να μεταδίδει έως ότου πάρει το ack του πακέτου αυτού (λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης... Περιεχόμενα Εισαγωγή...7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11 Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25 Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...65 Κεφάλαιο 4 Μεταγωγή Δεδομένων και Δρομολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια

Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια Άσκηση 6 η Πολλαπλή Πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος (CSMA-CD) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διδάσκων: Παπαπέτρου Ευάγγελος 2 1 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013

ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013 ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013 Λύσεις Πρώτης Προόδου (συνολικά 100 μονάδες) 1. Αντιπαραθέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων (διδακτέο βιβλίο «Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών», Τομέα Ηλεκτρονικής) Αντίστοιχη ύλη (νέο βιβλίο «Δικτύων Υπολογιστών», Τομέα Πληροφορικής) : ΕΝΟΤΗΤΑ 3.2 Tο αυτοδύναμο πακέτο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Το πρωτόκολλο Διαδικτυου (Internet Protocol, ) είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/. Η λειτουργία του βασίζεται στην ιδέα των αυτοδύναμων πακέτων (datagrams), τα οποία μεταφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά δίκτυα (2) Αγγελική Αλεξίου

Ευρυζωνικά δίκτυα (2) Αγγελική Αλεξίου Ευρυζωνικά δίκτυα (2) Αγγελική Αλεξίου alexiou@unipi.gr 1 Σήματα και πληροφορία Βασικές έννοιες 2 Αναλογικά και Ψηφιακά Σήματα Στις τηλεπικοινωνίες συνήθως χρησιμοποιούμε περιοδικά αναλογικά σήματα και

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο ARP. Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901

Πρωτόκολλο ARP. Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901 Πρωτόκολλο ARP Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901 Ποιο είναι το έργο του Πρωτοκόλλου Μετατροπής Διεύθυνσης (Address Resolution Protocol ARP) Κάνει δυναμική μετατροπή των IP διευθύνσεων σε φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First)

Ενότητα 4. Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First) Ενότητα 4 Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First) Πρωτόκολλα ροµολόγησης Πρωτόκολλα ιανύσµατος Απόστασης Πρωτόκολλα Κατάστασης Ζεύξης Πρωτόκολλα ιανύσµατος Απόστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνοι Μετάδοσης και Διάδοσης

Χρόνοι Μετάδοσης και Διάδοσης Εργαστήριο 2 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Χρόνοι Μετάδοσης και Διάδοσης Στόχος Ο στόχος του σημερινού εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

a. b. c. d ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

a. b. c. d ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.7 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει, ότι, για να μεταδοθούν τα αυτοδύναμα πακέτα στο φυσικό μέσο, πρέπει αυτά να μετατραπούν σε πακέτα φυσικού δικτύου (π.χ. Ethernet). Όμως, δεν έχει ειπωθεί τίποτε

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα : Στρώμα Ζεύξης στα Δίκτυα ΗΥ- Ethernet MAC Στρώμα Σαββαΐδης Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

Τρίτη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 Τρίτη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 o Ένα πακέτο ανώτερου επιπέδου τεμαχίζεται σε 10 πλαίσια, κάθε ένα από τα οποία έχει πιθανότητα 80 τοις εκατό να φτάσει χωρίς σφάλμα. Αν το πρωτόκολλο συνδέσου μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και από τις 6 ερωτήσεις του Μέρους ΙΙ Πάντοτε οι απαντήσεις σας θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ22 Περίοδος 2012-2013 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ # 3 Στόχος Βασικό στόχο της 3 ης εργασίας αποτελεί η κατανόηση των συστατικών στοιχείων των δικτύων Η/Υ (Κεφάλαιο 1), η εξοικείωση με τις αρχιτεκτονικές δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση τοπικών δικτύων

Διασύνδεση τοπικών δικτύων Κεφάλαιο 10 Διασύνδεση τοπικών δικτύων ------------------------- Μάθημα 10.1 : Αρχές διασύνδεσης τοπικών δικτύων Μάθημα 10.2 : Επιλογή τοπικού δικτύου και μέσου μετάδοσης Μάθημα 10.3 : Επιλογή τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθήματος

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθήματος Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθήματος Ερώτηση: EAM1. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά δεν αποτελεί κριτήριο κατηγοριοποίησης δικτύων. Κλίμακα Τεχνολογία μετάδοσης Πλήθος τερματικών εντός του δικτύου Ερώτηση:

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών Φεβρουάριος 2002

ίκτυα Υπολογιστών Φεβρουάριος 2002 ίκτυα Υπολογιστών Φεβρουάριος 00 Θέµα [0%]: Θεωρείστε 50 σταθµούς εργασίας που συνδέονται µέσω µεταγωγέα ή hub µε εξυπηρετητή. Όλοι οι υπολογιστές διαθέτουν κάρτα δικτύου Ethernet που µπορεί να λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Καθυστέρηση σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων. ΗΥ335 Φροντιστήριο 3

Καθυστέρηση σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων. ΗΥ335 Φροντιστήριο 3 Καθυστέρηση σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων ΗΥ335 Φροντιστήριο 3 Τα 4 είδη καθυστερήσεων Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay (dproc)) Ελεγχος επικεφαλίδας Καθορισμός εξερχόμενης ζεύξης Καθυστέρηση στην

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Λύσεις σειράς ασκήσεων επανάληψης

Δίκτυα Υπολογιστών Λύσεις σειράς ασκήσεων επανάληψης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής (1) Δίκτυα Υπολογιστών Λύσεις σειράς ασκήσεων επανάληψης Απρόκλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: TCP αποστολέας με παράθυρο αποστολέα = 1

Σχήμα 1: TCP αποστολέας με παράθυρο αποστολέα = 1 I. Παράδειγμα 1: Απόδοση TCP με παράθυρο αποστολέα = 1 a. Ο μηχανισμός όπως έχει περιγραφεί ως τώρα στέλνει μόνο ένα πακέτο και σταματάει να μεταδίδει έως ότου πάρει το ack του πακέτου αυτού (λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η Τοπικά Δίκτυα Δεδομένων (LANs)

Άσκηση 1 η Τοπικά Δίκτυα Δεδομένων (LANs) Άσκηση 1 η Τοπικά Δίκτυα Δεδομένων (LANs) 1. Σκοπός της άσκησης Η τεχνική CSMA εφαρμόζεται σήμερα στα περισσότερα ενσύρματα πολλαπλής πρόσβασης τοπικά δίκτυα - μικρής έκτασης - ως η οικονομικότερη και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP Κεφάλαιο 7.3 Πρωτόκολλο TCP Πρωτόκολλο TCP Το πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) είναι το βασικό πρωτόκολο του Επιπέδου Μεταφοράς του μοντέλου TCP/IP. Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε)

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε) Άσκηση 1 Σε ένα δίκτυο τηλεματικής όπου υποστηρίζεται η υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Δημοσίων Οχημάτων Μεταφοράς επιβατών, ο κεντρικός υπολογιστής του κάθε οχήματος λαμβάνει μέσω αισθητήρων τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών

ίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών ίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα: Ασκήσεις για τις ενότητες 1 4 (Εισαγωγή) Ιωάννης Μοσχολιός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σελίδα Περιεχόμενα 1. Σκοποί ενότητας... 5. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Τα πρώτα δίκτυα δημιουργήθηκαν γύρω στο 1960. Αιτία η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr 2/11/2015 Άδεια Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις 7.9 ροµολόγηση Ερωτήσεις 1. Να δώσετε τον ορισµό της δροµολόγησης; 2. Από τι εξαρτάται η χρονική στιγµή στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις δροµολόγησης; Να αναφέρετε ποια είναι αυτή στην περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα, Πλαίσια και Ανίχνευση Σφαλμάτων

Πακέτα, Πλαίσια και Ανίχνευση Σφαλμάτων ΔΙΚΤΥΑ Π. Φουληράς Πακέτα, Πλαίσια και Ανίχνευση Σφαλμάτων Οποιοδήποτε δικτυακό σύστημα παραχωρεί σε μία εφαρμογή αποκλειστική χρήση των μεριζομένων πόρων θέτει σε εμπλοκή τους άλλους υπολογιστές για απαράδεκτα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Ασκήσεις επανάληψης

Δίκτυα Υπολογιστών. Ασκήσεις επανάληψης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής Δίκτυα Υπολογιστών Ασκήσεις επανάληψης 1. Κινητός υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τα είδη των Δικτύων Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τα είδη των Δικτύων Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τα είδη των Δικτύων 1.1. Εισαγωγή Γενικότερα δεν υπάρχει κάποια ταξινόμηση των πιθανών δικτύων κάτω από την οποία να ταιριάζουν όλα τα δίκτυα. Παρόλα αυτά η ταξινόμηση τους είθισται να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 2016 Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράµµα Σ, αν είναι σωστή, ή το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τοπολογίες Δικτύων Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τοπολογίες Δικτύων Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τοπολογίες Δικτύων 3.1. Εισαγωγή Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι διασύνδεσης των μηχανημάτων που απαρτίζουν ένα δίκτυο: διασύνδεση διαύλου, αστέρα, δέντρου και δακτυλίου. Στις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο. Fontas Fafoutis <fontas@csd.uoc.gr>

ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο. Fontas Fafoutis <fontas@csd.uoc.gr> ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο Fontas Fafoutis Έλεγχος Λαθών Υποθέστε ότι το περιεχόμενο πληροφοριών ενός πακέτου είναι η ομάδα bit 1000101011100011 και ότι χρησιμοποιείται ένα σχήμα άρτιας

Διαβάστε περισσότερα

7.3 Πρωτόκολλο TCP. 1. Το TCP πρωτόκολλο παρέχει υπηρεσίες προσανατολισµένες σε σύνδεση. Σ Λ

7.3 Πρωτόκολλο TCP. 1. Το TCP πρωτόκολλο παρέχει υπηρεσίες προσανατολισµένες σε σύνδεση. Σ Λ Ερωτήσεις 7.3 Πρωτόκολλο TCP 1. Τι είναι το τµήµα (segment) στο πρωτόκολλο TCP; Από ποια µέρη αποτελείται; 2. Για ποιο σκοπό χρησιµοποιείται ο Αριθµός ειράς στην επικεφαλίδα ενός segment TCP; 3. την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ)

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Δρομολόγηση ΙI Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Αυτόνομο σύστημα ονομάζουμε εκείνο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ένα σύνολο δρομολογητών και δικτύων υπό τη διαχείριση ενός και μόνο οργανισμού Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δρ. Κουζαπάς Δημήτριος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα Δίκτυα Υπολογιστών, ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Από ένα αθόρυβο κανάλι 4 khz παίρνουμε δείγματα κάθε 1 msec. - Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων; - Πώς μεταβάλλεται ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Λύση: Λύση:

Εισαγωγή. Λύση: Λύση: Εισαγωγή 1. Μία συλλογή πέντε δρομολογητών πρόκειται να συνδεθεί με ένα υποδίκτυο σημείου προς σημείο. Μεταξύ κάθε ζεύγους δρομολογητών, οι σχεδιαστές μπορούν να τοποθετήσουν είτε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας

Διαβάστε περισσότερα

Η πιθανότητα επομένως που ζητείται να υπολογίσουμε, είναι η P(A 1 M 2 ). Η πιθανότητα αυτή μπορεί να γραφεί ως εξής:

Η πιθανότητα επομένως που ζητείται να υπολογίσουμε, είναι η P(A 1 M 2 ). Η πιθανότητα αυτή μπορεί να γραφεί ως εξής: Άσκηση 1: Ένα κουτί περιέχει 3 άσπρες και 2 μαύρες μπάλες. Αφαιρούμε τυχαία δύο μπάλες διαδοχικά. Ποια η πιθανότητα η πρώτη μπάλα να είναι άσπρη και η δεύτερη μπάλα να είναι μαύρη; Λύση: Αρχικά ορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I.

Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I. Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I. 5.1 Γενικά Τα πρώτα δίκτυα χαρακτηρίζονταν από την «κλειστή» αρχιτεκτονική τους με την έννοια ότι αυτή ήταν γνωστή μόνο στην εταιρία που την είχε σχεδιάσει. Με τον

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Hy335a Λύσεις ασκήσεων πρώτης σειράς Ερώτηση 1

Hy335a Λύσεις ασκήσεων πρώτης σειράς Ερώτηση 1 Hy335a Λύσεις ασκήσεων πρώτης σειράς Ερώτηση 1 Αναφέρετε τις διαφορές της στατιστικής πολυπλεξίας με την πολυπλεξία με διαίρεση χρόνου. Η πολυπλεξία με διαίρεση χρόνου (TDMA) διαιρεί την πρόσβαση στο μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Εισαγωγή Ένα δίκτυο αποτελείται από ενεργά και παθητικά στοιχεία. Στα παθητικά στοιχεία εντάσσονται τα καλώδια και τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Περίληψη. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα συντομότερης διαδρομής - Shortest path problem. Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος Επ. Καθηγητής ΕΜΠ

Πρόβλημα συντομότερης διαδρομής - Shortest path problem. Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Πρόβλημα συντομότερης διαδρομής - Shortest path problem Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων IP Fragmentation. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων IP Fragmentation. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων IP Fragmentation Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις IP Fragmentation που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 3. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαδικτυακές ανάγκες μιας εταιρείας σε διευθύνσεις IPv4, έχουν ως εξής: Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού & Οικονομικών Σύνολο απαιτούμενων διευθύνσεων

Οι Διαδικτυακές ανάγκες μιας εταιρείας σε διευθύνσεις IPv4, έχουν ως εξής: Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού & Οικονομικών Σύνολο απαιτούμενων διευθύνσεων Άσκηση 1 Ethernet protocol Οι Διαδικτυακές ανάγκες μιας εταιρείας σε διευθύνσεις IPv4, έχουν ως εξής: Τμήμα Πωλήσεων Τμήμα Ανάπτυξης Προϊόντων Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού & Οικονομικών Σύνολο απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Improving the performance of TCP in the case of packet reordering. Στρατάκη Μαρία

Improving the performance of TCP in the case of packet reordering. Στρατάκη Μαρία Improving the performance of TCP in the case of packet reordering Στρατάκη Μαρία Γενικές Πληροφορίες για το TCP/IP TCP (Transmission Control Protocol) IP (Internet Protocol) Χωρίζουν τα δεδομένα σε τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

7.9.2 Άμεση δρομολόγηση 1

7.9.2 Άμεση δρομολόγηση 1 7.9.2 Άμεση δρομολόγηση 1 Διαδικασία Άμεση 1. Αρχικά, εξάγονται από την επικεφαλίδα του ΙΡ πακέτου οι διευθύνσεις ΙΡ πηγής και 2. Έπειτα, σε επίπεδο ΙΡ ουσιαστικά δεν πραγματοποιείται καμία ενέργεια! (ίσα

Διαβάστε περισσότερα

7.7 Πρωτόκολλο ARP. 1. Το πρωτόκολλο ARP μετατρέπει τις διευθύνσεις IP στις αντίστοιχες φυσικές. Σ Λ

7.7 Πρωτόκολλο ARP. 1. Το πρωτόκολλο ARP μετατρέπει τις διευθύνσεις IP στις αντίστοιχες φυσικές. Σ Λ 7.7 Πρωτόκολλο ARP & Ερωτήσεις 1. Ποιος ο ρόλος του Πρωτοκόλλου Μετατροπής Διεύθυνσης (ARP); 2. Τι είναι ο πίνακας ARP, τι πληροφορία περιλαμβάνει και με ποιο τρόπο ενημερώνεται και ποιος ο χρόνος ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL)

Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL) 101001 101001 Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL) Είναι το δεύτερο επίπεδο στη διαστρωμάτωση του OSI (μετρώντας από κάτω) Ασχολείται με την αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ δύο γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

How do loss and delay occur?

How do loss and delay occur? How do loss and delay occur? packets queue in router buffers packet arrival rate to link (temporarily) exceeds output link capacity packets queue, wait for turn packet being transmitted (delay) A B packets

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα τυχαίας προσπέλασης

Πρωτόκολλα τυχαίας προσπέλασης Πρωτόκολλα τυχαίας προσπέλασης Στα πρωτόκολλα αυτά δεν προκαθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η προσπέλαση των διαθέσιμων καναλιών από τους κόμβους. Επιτρέπουν σε οποιονδήποτε κόμβο να προσπελάσει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

MF = 0 Μήκος Επικεφαλίδας = 5

MF = 0 Μήκος Επικεφαλίδας = 5 ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένα ΙΡ αυτοδύναμο πακέτο έχει διασπαστεί σε τέσσερα (4) κομμάτια Α, Β, Γ, Δ, τα οποία φτάνουν στον προορισμό, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Κατά την επανασύνθεση του αυτοδύναμου πακέτου:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Ελέγχου προσπέλασης μέσου

Πρωτόκολλα Ελέγχου προσπέλασης μέσου Πρωτόκολλα Ελέγχου προσπέλασης μέσου Πρόβλημα: ταυτόχρονη μετάδοση δύο ή περισσότερων κόμβων στο ίδιο κανάλι (μήκος κύματος). Ένα τέτοιο γεγονός ονομάζεται σύγκρουση. Ένα πρωτόκολλο MAC έχει συνήθως ως

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3: Τοπολογίες Δικτύων

Μάθημα 3: Τοπολογίες Δικτύων Μάθημα 3: Τοπολογίες Δικτύων 3.1 Γενικά Με το όρο τοπολογία δικτύου αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι κόμβοι ενός δικτύου. Οι τοπολογίες διακρίνονται σε φυσικές και λογικές. Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Στο σημερινό μάθημα ασχολούμαστε με τις έννοιες: Τεχνικές Μεταγωγής o Μεταγωγή κυκλώματος o Μεταγωγή μηνύματος o Μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΤΔ Λεξικό. Σύνολο στοιχείων με βασικές πράξεις: Δημιουργία Εισαγωγή Διαγραφή Μέλος. Υλοποιήσεις

Ο ΑΤΔ Λεξικό. Σύνολο στοιχείων με βασικές πράξεις: Δημιουργία Εισαγωγή Διαγραφή Μέλος. Υλοποιήσεις Ο ΑΤΔ Λεξικό Σύνολο στοιχείων με βασικές πράξεις: Δημιουργία Εισαγωγή Διαγραφή Μέλος Υλοποιήσεις Πίνακας με στοιχεία bit (0 ή 1) (bit vector) Λίστα ακολουθιακή (πίνακας) ή συνδεδεμένη Είναι γνωστό το μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα