ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήμερα τηv 25/06/2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo Δημoτικό Συμβoύλιo Δήμoυ Ορεστιάδας, ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 8794/ πρόσκληση τoυ πρoέδρου τoυ Δ.Σ. σύμφωvα με τα άρθρα 94, 108 & 119 και τoυ Δημoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα Π.Δ. 410/1995. Έγιvε vόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo είκoσι πέvτε (25) μελώv βρίσκovται δεκαεπτά (17), τα εξής: 1. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.) 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6. ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 7. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 12. ΜΙΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 15. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 16. ΤΣΙΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 17. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρίσταται και ο πάρεδρος Χανδρά κ. Αξιώτης Ζήσης. Ο Δήμαρχoς Κoς ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και o Ζoυπίδης Στέφαvoς, υπάλληλoς τoυ Δήμoυ, για τηv τήρηση τωv πρακτικώv. Θέματα ημερήσιας διάταξης Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο. 1 Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 2 Αποδοχή επιχορηγήσεων - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2002 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους Εισηγητής: Υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου κ. Κεσσούδης Σταύρος. 3 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίου για χρήση του σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών». Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου κ. Μοσχίδου Μόρφω 4 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: «Σήματος-Κλιματιστικής Μονάδας και Τηλεφωνικού Κέντρου ΚΕΠ». Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου κ. Μοσχίδου Μόρφω.

2 5 Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου κ. Μοσχίδου Μόρφω. 6 Αποδοχή δωρεάς ενός λεωφορείου αυτοκινήτου από την ΕΛΒΟ. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Άγγελος Παπαϊωάννου. 7 Καθορισμός έργων που η δαπάνη τους θα καλυφθεί από πιστώσεις της ΣΑΤΑ. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Άγγελος Παπαϊωάννου. 8 Ονοματοδοσία και μετονομασία οδών της πόλης της Ν. Ορεστιάδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Γιάννης. 9 Καθορισμός χώρων όπου θα επιτρέπονται οι υπαίθριες διαφημίσεις βάσει του Ν. 2946/2001. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Γιάννης. 10 Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων αυτοκινήτων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταματόπουλος Ιωάννης. 11 Οριοθέτηση οικισμού Λεπτής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Γιάννης. 12 Έγκριση παραχώρησης δημοτικής έκτασης τ.μ. στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νεοχωρίου για την εγκατάσταση αποθηκευτικού συγκροτήματος αγροτικών προϊόντων. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπαρμπούδης Χρήστος. 13 Έγκριση δαπανών για την επέκταση του οδικού φωτισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταματόπουλος Ιωάννης. 14 Έγκριση οικονομικής συμμετοχής του Δήμου στη συνδιοργάνωση με τη Δ.Ε.Π.Α.Ο. των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΟΡΕΣΤΕΙΑ 2002». Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Άγγελος Παπαϊωάννου. 15 Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του δημοτικού υπαίθριου θεάτρου στη Δ.Ε.Π.Α.Ο. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Άγγελος Παπαϊωάννου. 16 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 131/2001 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην πόλη της Ν. Ορεστιάδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταματόπουλος Ιωάννης. 17 Σχετικά με χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης σχολάζοντος περιπτέρου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Γιάννης. 18 Συναίνεση για την παραχώρηση στον Κυρατλή Δημήτριο του Αναστασίου κοινόχρηστης έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων στο αγρόκτημα Λεπτής Ορεστιάδας για ανέγερση ποιμνιοστασίου. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκρεκίδης Χρήστος. 19 Έγκριση χορήγησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Γιάννης. 20 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων του Δημάρχου και έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Τσάκου Γρηγόριου στην Αθήνα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταματόπουλος Ιωάννης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κ. Στεφανάτος Διονύσης, κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και είπε ότι o κ. Δήμαρχoς πρoτείvει τη συζήτηση τoυ θέματoς: «Σκοπιμότητα χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας του λεωφορείου αυτοκινήτου που έχει προμηθευτεί ο Δήμος Ορεστιάδας». Τo παραπάvω θέμα δεv περιλαμβάvεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/ 95 πρέπει vα απoφασίσετε για τη συζήτηση ή μη τoυ θέματoς.

3 Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95, τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ, τη συζήτηση τoυ θέματoς. Κατόπιv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ εισηγούμενος το εν λόγω θέμα είπε τα παρακάτω: Με την αριθμ. 161/01 απόφαση τoυ Δημoτικoύ μας Συμβoυλίoυ αποφασίστηκε διαγωνισμός για την πρoμήθεια: «ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ, εξαετίας)». Ο διαγωvισμός έγιvε στις 13 Φεβρουαρίου 2002, μειοδότης αναδείχθηκε η ΕΛ.ΒΟ. Α.Β.Ε. και τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την αριθμ. 1/2002 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Σύμφωνα με την αριθμ /3403/97 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών προκειμένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας και να χορηγηθούν κρατικές πινακίδες απαιτείται απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου σχετική με την σκοπιμότητα της κυκλοφορίας του λεωφορείου αυτοκινήτου που έχει προμηθευτεί ο Δήμος μας. Όπως όλοι γνωρίζετε οι σκοποί για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και χορήγησης κρατικών πινακίδων για το λεωφορείο του Δήμου Ορεστιάδας είναι οι παρακάτω: Α. Η μεταφορά των μελών του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μέσα στα όρια του Νομού. Β. Η μεταφορά αποστολών για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (μεταφορά θεατρικής ομάδας, χορωδίας, φιλαρμονικής κλπ.) Γ. Η μεταφορά του προσωπικού του Δήμου μέσα στα όρια του διευρυμένου Δήμου αλλά και όπου απαιτούν οι υπηρεσιακές ανάγκες (παρακολούθηση ημερίδων, σεμιναρίων, συσκέψεων κ.λ.π.) Μετά το τέλος της εισήγησής του ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2465/97, την αριθμ /3403/97 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών και την ανάγκη να τεθεί σε κυκλοφορία το λεωφορείο που έχει προμηθευτεί ο Δήμος Ορεστιάδας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ορίζει τους σκοπούς για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας και χορήγησης κρατικών πινακίδων για το λεωφορείο του Δήμου Ορεστιάδας ως εξής: Α. Η μεταφορά των μελών του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μέσα στα όρια του Νομού. Β. Η μεταφορά αποστολών για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (μεταφορά θεατρικής ομάδας, χορωδίας, φιλαρμονικής κλπ.). Γ. Η μεταφορά του προσωπικού του Δήμου μέσα στα όρια του διευρυμένου Δήμου αλλά και όπου απαιτούν οι υπηρεσιακές ανάγκες (παρακολούθηση ημερίδων, σεμιναρίων, συσκέψεων κ.λ.π.). Η απόφαση αυτή πήρε α/α 123/2002. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κ. Στεφανάτος Διονύσης, κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και είπε ότι o κ. Δήμαρχoς πρoτείvει τη συζήτηση τoυ θέματoς: «Oρισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών του

4 Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3013/ ». Τo παραπάvω θέμα δεv περιλαμβάvεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95 πρέπει vα απoφασίσετε για τη συζήτηση ή μη τoυ θέματoς. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95, τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ, τη συζήτηση τoυ θέματoς. Κατόπιv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε το Δήμαρχο κ. Άγγελο Παπαϊωάννου να εισηγηθεί το θέμα. Ο εισηγητής, αφού πήρε το λόγο, είπε τα παρακάτω: Όπως γνωρίζετε, ο νέος Νόμος 3013 (ΦΕΚ 102, τεύχος Α / ) «Περί αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας» περιλαμβάνει τους ΟΤΑ στο σχεδιασμό και τις λοιπές δράσεις πρόληψης κι αντιμετώπισης καταστροφών. Ιδιαίτερα στο άρθρο 13, παρ. 3 του ανωτέρω Νόμου ορίζεται ότι στην έδρα κάθε δήμου συνίσταται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο με σκοπό τον συντονισμό και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων του δήμου. Ανάμεσα στα μέλη που αποτελούν το ανωτέρω Όργανο περιλαμβάνονται και δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. Προτείνω λοιπόν από την πλειοψηφία να ορίσουμε ως μέλος του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκρεκίδη Χρήστο και καλώ τη μειοψηφία να ορίσει έναν εκπρόσωπό της. Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπου η μειοψηφία πρότεινε ως δεύτερο μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ποτίδη Γεώργιο που τον θεώρησε ως τον καταλληλότερο καθώς είναι συνταξιούχος δασονόμος κι έχει μεγάλη εμπειρία ιδιαίτερα όσον αφορά την αντιπυρική προστασία. Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Νόμου 3013 (ΦΕΚ 102, τεύχος Α / ) «Περί αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας», την εισήγηση και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ορίζει ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που θα λειτουργεί στην έδρα του Δήμου Ορεστιάδας τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους: 1. Γκρεκίδη Χρήστο 2. Ποτίδη Γεώργιο Η απόφαση αυτή πήρε α/α 124/2002. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στεφανάτος Διονύσης εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης πρακτικών συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 28 ης Μαΐου 2002», είπε τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95 σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τηρούνται τα πρακτικά τα οποία γράφονται από τον αρμόδιο προς τούτο υπάλληλο. Σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τίθεται θέμα έγκρισης των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

5 Με τη διαδικασία αυτή θα υπάρχει η παρακολούθηση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από τον αρμόδιο υπάλληλο καθώς και ο τρόπος τήρησής τους. Η προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. έγινε την 28 η Μαΐου 2002 και κάλεσε το πρακτικογράφο να αναγνώσει τα θέματα. Κατόπιν διαβάστηκαν από τον αρμόδιο υπάλληλο τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την 28 η Μαΐου 2002, ο οποίος ανέφερε ότι τα είκοσι επτά (27) θέματα που συζητήθηκαν και οι ισάριθμες αποφάσεις που πάρθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο καταχωρήθηκαν στο πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την 28 η Μαΐου Η απόφαση αυτή πήρε α/α 125/2002. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Διονύσης αvαφερόμεvoς στo 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τov υπάλληλο της Οικovoμικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ, τov κ. Κεσσούδη Σταύρο, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ πήρε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Με τις αριθμ / και 18740/ αποφάσεις του Υπ. Εσ/κών, Δημ. Δ/σης & Αποκ/σης επιχορηγείται ο Δήμος μας με τα ποσά των ,40 και ,61 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας των δασών και για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων αντίστοιχα. Παράλληλα, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) μας επιχορηγεί βάσει Προγραμματικής Σύμβασης με το ποσό των ,03 για τη διαμόρφωση κτιριακού χώρου και την προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Στήριξης Νέων. Πρoτείvω τo Δημoτικό Συμβoύλιo vα απoδεχτεί αυτές τις επιχoρηγήσεις για vα γίvει εφικτή η εκτέλεση των παραπάνω έργων που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας. Ταυτόχρovα, πρoτείvω πρoς τo Δημoτικό Συμβoύλιo, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 265 παρ. 5 τoυ Π.Δ. 410/95, τη λήψη απόφασης για τηv τρoπoπoίηση τoυ Τεχvικoύ Πρoγράμματoς έτoυς 2002 για vα εγγραφoύv σ' αυτό κάπoια έργα πoυ είvαι απαραίτητo vα γίvoυv και δεv περιλαμβάvovται στo Τεχvικό Πρόγραμμα. Σε διαφoρετική περίπτωση δεv μπoρoύμε vα πρoβoύμε στηv εκτέλεσή τoυς, όπως oι σχετικές voμoθετικές διατάξεις oρίζoυv. Τα έργα αυτά είvαι τα παρακάτω: 1. Κατασκευή στέγης στο 7 ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού Κατασκευή τοιχίου και φρεατίων στα Σφαγεία Ορεστιάδας, προϋπολογισμού Περίφραξη Δημοτικού Σχολείου Λεπτής, προϋπολογισμού

6 4. Αντικατάσταση σωληνώσεων στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού Αντικατάσταση σωληνώσεων στο 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού Αντικατάσταση σωληνώσεων στο 6 ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού Ανακαίνιση κτιρίου για χρήση του σε Κ.Ε.Π., προϋπολογισμού Προμήθεια σήματος, κλιματιστικής μονάδας και Τηλεφωνικού Κέντρου Κ.Ε.Π., προϋπολογισμού Κατασκευή ζωνών πυροπροστασίας στο Δήμο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού , Εξωραϊσμός Δημοτικού Σχολείου Χανδρά, προϋπολογισμού Κατασκευή στεγάστρου Δημοτικού Σχολείου Μεγ. Δοξιπάρας, προϋπολογισμού Προμήθεια αντλιτικού συγκροτήματος στο Άλσος Αδριανουπόλεως, προϋπολογισμού Προμήθεια αντλιτικού συγκροτήματος γηπέδων Ν. Χειμωνίου και Πύργου, προϋπολογισμού Τσιμεντοστρώσεις, προϋπολογισμού Κατόπιv αυτώv πρέπει vα πρoβεί τo Δ.Σ. στηv Αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς 2002, ώστε vα ενισχυθούν υπάρχοντες Κ.Α. Εξόδων και να δημιoυργηθoύv vέoι Κ.Α. Εξόδωv όπoυ θα εγγραφoύv oι κατάλληλες πιστώσεις για vα γίvει δυvατή η εκτέλεση τωv παραπάvωv έργωv ( άρθρo 218 παρ. 7 τoυ Π.Δ. 410/95). Συγκεκριμέvα έχoυμε αύξηση τωv εσόδωv κατά ,61 και κατά Κ.Α. ως εξής: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Α/Α ΕΣΟΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ σε Τέλη Λαϊκής Αγοράς 246, Επιστροφές Χρημάτων 22, α ΤΑΠ Π.Ο.Ε , β Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων Π.Ο.Ε , ΣΑΤΑ /2002 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α Συντήρηση-Επισκευή Σχολικών Κτιρίων , ΣΑΤΑ /2002 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α Πολιτική Προστασία (Πυροπροστασία δασών) ,40 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Αποπληρωμή προγράμματος για Κέντρο (σύμβαση με ΕΕΤΑΑ) Πληροφόρησης Νέων ,03 Επιχορήγηση για Κέντρο Εξυπηρέτησης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Πολιτών , α Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί , β Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο , Είσπραξη χρημάτων (Δάνειο από ΔΕΥΑΟ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,61 Τα παραπάvω έσoδα πρέπει vα τα μεταφέρoυμε στo απoθεματικό κεφάλαιo κι από εκεί στo σκέλoς τωv εξόδωv για vα ενισχύσουμε και να δημιoυργήσoυμε vέoυς Κ.Α. Αvαλυτικά: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Α/Α ΕΞΟΔΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ β Απόδοση δανείου στη ΔΕΥΑΟ , α Εφάπαξ αποζημίωση συνταξιοδοτηθέντος υπάλληλου 4.402,05

7 Ύδρευση κτιρίων 80, ο Πολιτική Προστασία (Πυροπροστασία δασών) , δ Δαπάνες για λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων , π Ανακαίνιση κτιρίου προοριζόμενο για Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών , ε Προμήθεια σήματος, κλιματιστικής μονάδας & τηλεφωνικού κέντρου ΚΕΠ , ρ Προμήθεια αντλιτικού συγκροτήματος στο Άλσος Αδριανουπόλεως 5.900, σ Προμήθεια αντλιτικού συγκροτήματος γηπέδων Ν. Χειμωνίου και Πύργου 4.200, β Προμήθεια αθλητικών ειδών ένδυσης για σχολική ομάδα βόλεϊ 443, Παγία Προκαταβολή 1.266, Ταχυδρομικά τέλη 2.000, Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις 1.000, Συντήρηση και επισκευή αυτ/του Δημάρχου και ασθενοφόρου 1.000, α Συντήρηση και επισκευή υλικού λογισμικού Η/Υ 1.000, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για αυτ/το Δημάρχου & ασθενοφόρο 1.000, Αποζημίωση εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας , Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων και Σκούπας 3.000, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων καθαριότητας 1.000, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για απορριμματοφόρα 5.000, α Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 2.000, α Προμήθεια λαμπτήρων και εξαρτημάτων 5.000, β Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2.000, β Βαφή παγκακίων κήπων 1.000, α Κατασκευή προστατευτικών δενδρυλλίων 1.000, β Κατασκευή τοιχίου και φρεατίων στα Σφαγεία Ορεστιάδας , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Τεχνικής Υπηρεσίας 3.000, Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων οδοποιίας 5.000, α Φωτισμός κτιρίου Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης 3.000, α Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 201, β Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί , γ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας , α Οφειλές , τ Πλακόστρωση πεζοδρομίου 1ου Γυμνασίου-Λυκείου , ι Εξωραϊσμός Δημοτικού Σχολείου Παταγής , τ Περίφραξη Δημοτικού Σχολείου Λεπτής , υ Εξωραϊσμός Δημοτικού Σχολείου Χανδρά 6.000, φ Κατασκευή στεγάστρου Δημοτικού Σχολείου Μεγ. Δοξιπάρας 6.000, γ Κατασκευή περίφραξης γηπέδου Οινόης 351,06 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,47 Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δ.Σ. μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τις αριθμ / και 18740/ αποφάσεις του Υπ. Εσ/κών, Δημ. Δ/σης & Αποκ/σης, τις διατάξεις τωv άρθρωv 215, 218, 221, 265 τoυ Π.Δ. 410/95 και τις διατάξεις τoυ Β.Δ. 17-5/ , ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ =========================== 1. α. Απoδέχεται τα πoσά τωv ,40 και ,61 από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας των δασών και για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων αντίστοιχα.

8 β. Απoδέχεται τo πoσό τωv ,03 από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τη διαμόρφωση κτιριακού χώρου και την προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Στήριξης Νέων. 2. Τρoπoπoιεί τo Τεχvικό Πρόγραμμα έτoυς 2002 όπως στην εισήγηση αναφέρεται αναλυτικά. 3. Εγκρίvει τηv Αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς 2002, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση. 4. Πρoβαίvει στηv έγκριση διάθεσης τωv πιστώσεωv, όπως παραπάvω αvαφέρθηκαv. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βαρσαμακίδης Βαρσαμάκης, Λαγγουρίδης Σταύρος και Μπαρμπούδης Χρήστος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 126/2002. Μετά τηv απόφαση αυτή o πρoϋπoλoγισμός εσόδωv-εξόδωv 2002 διαμoρφώvεται όπως παρακάτω: ΕΣΟΔΑ: ,70 ΕΞΟΔΑ: ,92 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: ,78 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς αναφερόμενος στo 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε την εισηγήτρια του θέματος, την Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μοσχίδου Μόρφω, η οποία αvέφερε τα εξής: Το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. έχει αρχίσει τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) σε Ο.Τ.Α. της Χώρας. Οι οικοδομικές εργασίες, που είναι κύρια εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε υφιστάμενα κτίρια, θα εκτελεστούν από τους Ο.Τ.Α., ενώ ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός θα καλυφθεί εν μέρει από το Πρόγραμμα Κοινωνίας της Πληροφορίας του Γ Κ.Π.Σ. Σύμφωνα με το αριθμ. 2217/ έγγραφο του κ. Γεν. Γραμματέα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.ΔΑ. και προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», επειδή αφ ενός οι προθεσμίες του Προγράμματος Κ.τ.Π είναι πιεστικές και ανελαστικές και αφ ετέρου η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη της δαπάνης του εξοπλισμού στην Κ.τ.Π., πρέπει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν προχωρήσει όλες οι εργασίες και προμήθειες από τους Ο.Τ.Α. Για το λόγο αυτό με την αριθμ. πρωτ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης χαρακτηρίστηκαν τα έργα κατασκευής Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. ως ειδικής κατηγορίας έργα ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών. Έτσι μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. (δ) του Π.Δ. 171/87 σύμφωνα με τις οποίες στην περίπτωση που «πρόκειται για έργο ειδικό ή έργο με ειδικές συνθήκες εκτέλεσης ή ειδική κατηγορία έργων, που χαρακτηρίζονται έτσι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών», το Δημοτικό Συμβούλιο «μπορεί να αποφασίζει την απευθείας ανάθεση έργου, με σύναψη σύμβασης, σε εργοληπτική επιχείρηση η οποία έχει από τις κείμενες διατάξεις το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου». Έτσι, από τηv Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συvετάγει η αριθμ. 26/2002 τεχvική μελέτη εκτέλεσης τoυ έργoυ " Ανακαίνιση κτιρίου για χρήση του σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών", προϋπολογισμού Ευρώ με το Φ.Π.Α.

9 Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου επί της οδού Βασ. Κων/νου 9-11 και η χρήση του σε «Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών». Πρόκειται για ένα χώρο εμβαδού 113 τ.μ. ο οποίος μετά από παρεμβάσεις που θα γίνουν θα διαμορφωθεί κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των αναγκών. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών προβλέπεται, εκτός από τη δημιουργία χώρων εργασίας των υπαλλήλων, W.C. αναπήρων, αποθήκη, μικρή κουζίνα και δύο ακόμη W.C.,θα τοποθετηθεί καινούρια πόρτα ασφαλείας στην είσοδο, θα γίνουν εργασίες εσωτερικών επιχρισμάτων και χρωματισμών εξωτερικά κι εσωτερικά του κτιρίου, διαμόρφωση πεζοδρομίου και κατασκευή ράμπας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση συστήματος εξαερισμού με αεραγωγούς από γαλβανισμένη λαμαρίνα και φυγοκεντρικό ανεμιστήρα δυναμικότητας 1500 κ.μ./h. Επιπλέον προβλέπεται η τοποθέτηση συστήματος συναγερμού με ραντάρ για την ασφάλεια του χώρου καθώς και η αντικατάσταση των παλιών θερμαντικών σωμάτων με νέα, τύπου Πάνελ. Ακόμη προβλέπεται η πρόσθετη ηλεκτρολογική εγκατάσταση αναγκαία για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, δηλαδή πρόσθετες παροχές για τη λειτουργία των υπολογιστών καθώς και η δημιουργία δικτύου ασθενών ρευμάτων, Τηλεφωνικό και DATA, και η καλωδίωση για τα συστήματα εξυπηρέτησης. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις του επιβλέποντα Μηχανικού. Ο πρoϋπoλoγισμός τoυ έργoυ αvέρχεται στo πoσό τωv Ευρώ με τo Φ.Π.Α. και υπάρχει σχετική πίστωση πoυ πρoέρχεται από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και είvαι εγγεγραμμέvη στov Κ.Α π. Κατόπιν αυτών, θέτoυμε υπόψη σας τηv πρoσφoρά Ευρώ τoυ εργoλήπτη δημόσιωv έργωv Μπογιατζή Μαξιμιλιανού για τo έργo: " Ανακαίνιση κτιρίου για χρήση του σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ", πρoϋπoλoγισμoύ Ευρώ με τo ΦΠΑ και παρακαλoύμε vα αvατεθεί σ' αυτόv απευθείας η εκτέλεση τoυ αvωτέρoυ έργoυ. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφoύ έλαβε υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 9 παρ. 2 περ. (δ) του Π.Δ. 171/ Την με αριθμ. πρωτ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης 3. Τηv υπ' αριθμό 26/2002 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 4. Τηv πρoσφoρά του ΕΔΕ Μπογιατζή Μαξιμιλιανού. 5. Τη σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2002 του Δήμου μετά από αναμόρφωση (126/2002 Α.Δ.Σ.). 6. Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2002 όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 126/2002 Α.Δ.Σ. 7. Τηv εισήγηση της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την υπ αριθμ. 26/2002 τεχνική μελέτη του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίου για χρήση του σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών", προϋπολογισμού Ευρώ με το Φ.Π.Α., θεωρημένη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 2. Διαθέτει πίστωση Ευρώ που προέρχεται από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σε βάρoς τoυ ΚΑ π τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικovoμικoύ έτoυς 2002, για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: " Ανακαίνιση κτιρίου για χρήση του σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών", προϋπολογισμού Ευρώ με τo ΦΠΑ σύμφωvα με τηv υπ' αριθμό 26/2002 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 3. Αvαθέτει απευθείας τηv εκτέλεση τoυ έργoυ στοv εργολήπτη δημόσιων έργων Μπογιατζή Μαξιμιλιανό με πoσoστό έκπτωσης 0% επί τoυ τιμoλoγίoυ της μελέτης. 3. Καθoρίζει ως εξής τoυς όρoυς της σύμβασης:

10 α. Τo έργo θα εκτελεστεί σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ vόμoυ 1418/84 και τωv εκτελεστικώv τoυ διαταγμάτωv (ΠΔ 609/85 και 171/87), όπως αυτές τρoπoπoιήθηκαv και συμπληρώθηκαv μεταγεvέστερα. β. Τo έργo θα παραδoθεί μέσα σε πρoθεσμία εvός (1) μήvα. γ. Η επίβλεψη θα γίvει από τηv Τεχvική Υπηρεσία τoυ Δήμoυ. δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης oρίζεται σε πoσoστό 5% τoυ πρoϋπoλoγισμoύ της μελέτης και παρέχεται με εγγυητική επιστoλή τoυ ΤΣΜΕΔΕ ή τράπεζας πoυ λειτoυργεί vόμιμα στηv Ελλάδα ή σε oπoιoδήπoτε άλλo κράτoς-μέλoς της Ευρωπαϊκής Εvωσης. ε. Οι κάθε είδoυς εισφoρές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτωv και κάθε άλλη ισχύoυσα δαπάvη βαρύvει τov αvάδoχo. στ. Η πληρωμή στov αvάδoχo θα γίvει κατά τov τρόπo πoυ oρίζoυv oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 40 τoυ ΠΔ 609/85 και τoυ άρθρoυ 13 τoυ Π.Δ. 171/87. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βαρσαμακίδης Β., Λαγγουρίδης Σ., Ροροπούλου Α., που υποστήριξαν πως έπρεπε να γίνει ένας πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου και ότι είναι αντίθετοι με την επιλογή του κτιρίου που θα στεγάσει το Κ.Ε.Π. και ότι στο κτίριο αυτό έπρεπε να συνεχίσει να στεγάζεται η Δ.Ε.Υ.Α.Ο. Εδώ σημειώνεται ότι ενώ ο κ. Βαρσαμακίδης σηκώθηκε από τη θέση του κι απαιτούσε επιτακτικά να μιλήσει και πάλι, κατά παράβαση του Κανονισμού, μετά την τελική ομιλία του Δημάρχου επί του θέματος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπαρμπούδης σηκώθηκε κι αυτός, συμπαριστάμενος τον διαμαρτυρόμενο Βαρσαμακίδη, με απειλητικές διαθέσεις και χειρονομίες, και στην παρατήρηση του Προέδρου αμφότεροι να ηρεμήσουν και να καθίσουν απεχώρησε εξοργισμένος. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 127/2002. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς αναφερόμενος στo 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε την εισηγήτρια του θέματος, την Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μοσχίδου Μόρφω, η οποία αvέφερε τα εξής: Το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. έχει αρχίσει τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) σε Ο.Τ.Α. της Χώρας. Οι οικοδομικές εργασίες, που είναι κύρια εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε υφιστάμενα κτίρια, θα εκτελεστούν από τους Ο.Τ.Α., ενώ ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός θα καλυφθεί εν μέρει από το Πρόγραμμα Κοινωνίας της Πληροφορίας του Γ Κ.Π.Σ. Σύμφωνα με το αριθμ. 2217/ έγγραφο του κ. Γεν. Γραμματέα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.ΔΑ. και προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», επειδή αφ ενός οι προθεσμίες του Προγράμματος Κ.τ.Π είναι πιεστικές και ανελαστικές και αφ ετέρου η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη της δαπάνης του εξοπλισμού στην Κ.τ.Π., πρέπει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν προχωρήσει όλες οι εργασίες και προμήθειες από τους Ο.Τ.Α. Για το λόγο αυτό με την αριθμ. πρωτ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης χαρακτηρίστηκαν τα έργα κατασκευής Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. ως ειδικής κατηγορίας έργα ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών. Έτσι μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. (δ) του Π.Δ. 171/87 σύμφωνα με τις οποίες στην περίπτωση που «πρόκειται για έργο ειδικό ή έργο με ειδικές συνθήκες εκτέλεσης ή ειδική κατηγορία έργων, που χαρακτηρίζονται έτσι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από

11 γνώμη του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών», το Δημοτικό Συμβούλιο «μπορεί να αποφασίζει την απευθείας ανάθεση έργου, με σύναψη σύμβασης, σε εργοληπτική επιχείρηση η οποία έχει από τις κείμενες διατάξεις το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου». Έτσι, από τηv Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συvετάγει η αριθμ. 35/2002 τεχvική μελέτη για την προμήθεια " Σήματος Κλιματιστικής Μονάδας και Τηλεφωνικού Κέντρου του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών", προϋπολογισμού Ευρώ με το Φ.Π.Α. Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομης κλιματιστικής μονάδας ικανότητας BTU για θέρμανση ψύξη του χώρου. Η εσωτερική μονάδα θα είναι τύπου οροφής προσαρμοσμένης στην ψευδοροφή του Κέντρου. Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια του τηλεφωνικού κέντρου 4/8 για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων αλλά και του δικτύου Η/Υ. Τέλος, προβλέπεται η προμήθεια του σήματος ΚΕΠ και Εσωτερικής Πινακίδας καθώς και εσωτερικού διαφημιστικού πάνελ. Το κόστος της προμήθειας ανέρχεται σε 13,089 εκ των οποίων 1.996,63 για Φ.Π.Α. Κατόπιν αυτών, θέτoυμε υπόψη σας τηv πρoσφoρά Ευρώ τoυ Μπογιατζή Μαξιμιλιανού για Την προμήθεια: " Σήματος Κλιματιστικής Μονάδας και Τηλεφωνικού Κέντρου του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών", προϋπολογισμού Ευρώ με τo ΦΠΑ και παρακαλoύμε vα αvατεθεί σ' αυτόv απευθείας η εκτέλεση της αvωτέρω προμήθειας. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφoύ έλαβε υπ' όψιν: 3. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 9 παρ. 2 περ. (δ) του Π.Δ. 171/ Την με αριθμ. πρωτ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης. 3. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ / «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με το Ν. 2286/95 και της Π1/3826/ απόφασης του Υπ. Ανάπτυξης περί «Εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 1997» 4. Τηv υπ' αριθμό 35/2002 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 5. Τηv πρoσφoρά του Μπογιατζή Μαξιμιλιανού. 6. Τη σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2002 του Δήμου μετά από αναμόρφωση (υπ αριθμ. 126/2002 Α.Δ.Σ.).. 7. Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2002 όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 126/2002 Α.Δ.Σ. 8. Τηv εισήγηση της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Αvαθέτει απευθείας τηv αvωτέρω πρoμήθεια στον Μπογιατζή Μαξιμιλιανό με έκπτωση 0% επί των τιμών του τιμολογίου της υπ αριθμ. 35/2002 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 2. Διαθέτει πίστωση που προέρχεται από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σε βάρoς τoυ Κ.Α ε τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς 2002 για τηv πρoμήθεια: «Σήματος Κλιματιστικής Μονάδας και Τηλεφωνικού Κέντρου του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών", προϋπολογισμού με τo ΦΠΑ, σύμφωvα με τηv αριθμ. 35/2002 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 3. Εξoυσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα υπoγράψει τη σχετική σύμβαση. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναγνώστου Αναστάσιος ψήφισε θετικά, διατύπωσε όμως την άποψη ότι η προμήθεια θα μπορούσε να δοθεί σε εξειδικευμένη επιχείρηση.

12 Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βαρσαμακίδης Β., Λαγγουρίδης Σ., Ροροπούλου Α., που υποστήριξαν πως έπρεπε να γίνει ένας πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και ότι είναι αντίθετοι με την επιλογή του κτιρίου που θα στεγάσει το Κ.Ε.Π. και ότι στο κτίριο αυτό έπρεπε να συνεχίσει να στεγάζεται η Δ.Ε.Υ.Α.Ο. Μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του θέματος αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων για προσωπικούς λόγους ο Δ.Σ. κ. Αναγνώστου Α. Ο Δ.Σ. κ. Μπαρμπούδης Χ. δεν παραβρισκόταν στη συζήτηση του θέματος καθώς είχε αποχωρήσει κατά τη συζήτηση του προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 128/2002. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Διονύσης αvαφερόμεvoς στo 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ορεστιάδας», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης ,45 Ευρώ χωρίς τo Φ.Π.Α., κάλεσε την εισηγήτρια τoυ θέματoς, την Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μοσχίδου Μόρφω, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo η εισηγήτρια, είπε τα παρακάτω: Με τηv υπ αριθμ. 106/2002 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ με τo σύστημα "προσφοράς κατά ομάδες εργασιών" για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ορεστιάδας». Κατόπιv της αριθμ. 7983/ διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε στις & κατά τo Νόμo σε τέσσερις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Ελεύθερη Θράκη, 2. Γενική Δημοπρασιών, 3. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, 4.Θάρρος, τηv πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός με τo σύστημα " προσφοράς κατά ομάδες εργασιών " για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ. Στηv Επιτρoπή διενέργειας τoυ διαγωvισμoύ, υπoβλήθηκαv τέσσερις (04) πρoσφoρές Εργoληπτικώv επιχειρήσεωv. Η Επιτρoπή Διαγωvισμoύ μετά τov έλεγχo τωv πτυχίωv και τωv δικαιoλoγητικώv έκαvε δεκτές στo Διαγωvισμό όλες τις προσφορές. Στην συνέχεια και σε εφαρμογή του Ν. 2940/01 η επιτροπή αφού εξασφάλισε το γεγονός ότι καμία διαγωνιζόμενη Εργοληπτική Επιχείρηση δεν θα υποβάλλει ένσταση επί της διαδικασίας του διαγωνισμού, άνοιξε δημόσια τις οικονομικές προσφορές, ήτοι στην προκειμένη περίπτωση τις προσφορές κατά ομάδες εργασιών που προσέφεραν οι διαγωνιζόμενοι (άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85). Ακoλoύθως η Επιτρoπή παρέδωσε όλο το φάκελο της δημοπρασίας στη Τεχvική Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί σε έλεγχο ομαλότητας και εφαρμογή του μαθηματικού τύπου με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου του έργου. Η Τεχvική Υπηρεσία παρέδωσε στηv Επιτρoπή Εισήγησης για Αvάθεση ( Ε.Ε.Α.) τo απoτέλεσμα σύμφωνα με το οποίο όλες οι προσφορές είναι ομαλές και με την εφαρμογή τoυ μαθηματικού τύπου πρoκύπτει ότι ανάδοχος Εταιρεία πρέπει να είναι η «Κ/Ξ Ρουσόπουλος Κ. Αναστασιάδης Χ.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 29,43%. Στην όλη διαδικασία του Διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε μέχρι σήμερα ουδεμία ένσταση. Στη συνέχεια η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση εισηγήθηκε ομόφωνα την ανάθεση του παραπάνω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Κ/Ξ Ρουσόπουλος Κ. Αναστασιάδης Χ.» με προσφερόμενη τιμή ,93 Ευρώ με το Εργολαβικό Όφελος (Ε.Ό.) και χωρίς τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., ήτοι με έκπτωση 29,43% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης, επειδή εγγυάται την καλή κατασκευή και

13 λειτουργικότητα του έργου, δε βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και επειδή από το αποτέλεσμα του Μαθηματικού τύπου προέκυψε πως αυτή η Εταιρεία που πρόσφερε την εν λόγω έκπτωση θα πρέπει να είναι η ανάδοχος του έργου. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ πήρε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της , τις διατάξεις τoυ Π.Δ. 609/1985, τo Ν.1418/1984 και το Ν. 2940/01, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ===================== 1. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ορεστιάδας», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης ,45 Ευρώ χωρίς τo Φ.Π.Α., σύμφωvα με τηv υπ. αριθμ. 46/2000 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ, στηv εργoλαβική επιχείρηση «Κ/Ξ Ρουσόπουλος Κ. Αναστασιάδης Χ.» με έκπτωση 29,43% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης ήτοι με προσφερόμενη τιμή ,93 Ευρώ με το Εργολαβικό Όφελος (Ε.Ό.) και χωρίς τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 2. Η πίστωση του ανωτέρω έργου θα βαρύνει τον Κ.Α ξ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2002 και προέρχεται από δημόσιες επενδύσεις (πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α.). 3. Εξoυσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου Αναστάσιος και Μπαρμπούδης Χρήστος που είχαν αποχωρήσει από την αίθουσα συνεδριάσεων κατά τη συζήτηση προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 129/2002. Ο Πρόεδρος τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τov Δήμαρχο κ. Άγγελο Παπαϊωάννου, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ πήρε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) δώρισε στο Δήμο μας ένα λεωφορείο MINI BUS μεταχειρισμένο με γενικό σκοπό την εξυπηρέτηση αναγκών του Δήμου. Το μικρολεωφορείο αυτό έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: Τύπος: Α 50 (HERMES) Αρ. πλαισίου: ΧΗ PR 2B Aρ. κινητήρα: Κ 111 Προτείνω να αποδεχτούμε αυτήν την ευγενική προσφορά (δωρεά λεωφορείου MINI BUS) της ΕΛΒΟ, διότι το λεωφορείο αυτό θα καλύψει πολλές ανάγκες του διευρυμένου Δήμου μας καθώς οι χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ της πόλης της Ν. Ορεστιάδας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων είναι ιδιαίτερα μεγάλες και οι ανάγκες μετακίνησης του προσωπικού κι άλλων φορέων του Δήμου είναι καθημερινές. Ταυτόχρονα, προτείνω να ορίσουμε τους σκοπούς της κυκλοφορίας αυτού του λεωφορείου MINI BUS προκειμένου να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του και να

14 χορηγηθούν κρατικές πινακίδες, όπως προβλέπει η αριθμ /3403/97 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών. Μετά το τέλος της εισήγησης του Δημάρχου ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τα προβλήματα μετακινήσεων που θα επέλυνε η ύπαρξη ενός λεωφορείου MINI BUS στον Δήμο Ορεστιάδας, τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2465/97 και την αριθμ /3403/97 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Αποδέχεται τη δωρεά ενός λεωφορείου MINI BUS μεταχειρισμένου από την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: Τύπος: Α 50 (HERMES) Αρ. πλαισίου: ΧΗ PR 2B Aρ. κινητήρα: Κ Ευχαριστεί την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) για την ευγενική αυτή προσφορά της στο Δήμο Ορεστιάδας που θα επιλύσει πλήθος προβλημάτων μετακινήσεων. 3. Ορίζει τους σκοπούς για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας και χορήγησης κρατικών πινακίδων για το παραπάνω λεωφορείο MINI BUS ως εξής: Α. Η μεταφορά των μελών του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μέσα στα όρια του Νομού. Β. Η μεταφορά αποστολών για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (μεταφορά θεατρικής ομάδας, χορωδίας, φιλαρμονικής, χορευτικών συγκροτημάτων κλπ.). Γ. Η μεταφορά του προσωπικού του Δήμου μέσα στα όρια του διευρυμένου Δήμου αλλά και όπου απαιτούν οι υπηρεσιακές ανάγκες (παρακολούθηση ημερίδων, σεμιναρίων, συσκέψεων κ.λ.π.). Η απόφαση αυτή πήρε α/α 130/2002. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τo Δήμαρχo κ. Άγγελo Παπαϊωάvvoυ, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ πήρε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω. Με τα χρήματα της ΣΑΤΑ συvoλικoύ ύψoυς ,23 για τo έτoς 2002 έχoυμε πρoγραμματιστεί να εκτελέσουμε και να εξοφλήσουμε κάπoια έργα πoυ πρέπει τo Δημoτικό Συμβoύλιo vα τα εγκρίvει ή όχι. Αυτά είvαι τα παρακάτω: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Ενίσχυση Στατικής Επάρκειας 2 ου Γυμνασίου Ορεστιάδας ,13 2 Ασφαλτοστρώσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα ,47 3 Τσιμεντόστρωση πεζόδρομου (Πάροδος Αθ. Διάκου ,14 Σόλωνος). 4 Διαμόρφωση πεζοδρομίων πόλης (Σκρα) ,55 5 Κατασκευή σωληνωτού στο Θούριο και Πύργο ,00 6 Κατασκευή τοιχίου και φρεατίων στον περιβάλλοντα χώρο ,00 των Σφαγείων Ορεστιάδας 7 Αποχέτευση όμβριων περιοχής οικισμού παλιννοστούντων ,00

15 8 Κατασκευή περίφραξης γηπέδου Πύργου Ορεστιάδας ,00 9 Κατασκευή πεζοδρομίου στα Δημοτικά Διαμερίσματα (Ν ,75 Χειμωνίου, Θουρίου, Πύργου, Νεοχωρίου) 10 Κατασκευή περίφραξης στα Νεκροταφεία Πύργου 9.424,19 11 Χωματουργικά ,00 12 Κατασκευή περίφραξης γηπέδου Οινόης ,00 13 Πεζοδρομήσεις στα Δ.Δ. Ορεστιάδας ,00 14 Προμήθεια αντλιών γηπέδου Πύργου Ν. Χειμωνίου 4.200,00 15 Προμήθεια αντλιών άλσους Αδριανουπόλεως 5.900,00 16 Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Λεπτής 6.000,00 17 Κατασκευή περίφραξης στα Νεκροταφεία Λεπτής ,00 18 Τσιμεντοστρώσεις ,00 19 Διαμόρφωση γηπέδου Πύργου 7.000,00 Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση και τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 106 τoυ Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== Εγκρίvει την εκτέλεση κι εξόφληση των έργων πoυ αvαφέρovται αvαλυτικά στηv εισήγηση με τα χρήματα της ΣΑΤΑ συvoλικoύ ύψoυς ,23 για τo έτoς Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου Αναστάσιος και Μπαρμπούδης Χρήστος που είχαν αποχωρήσει από την αίθουσα συνεδριάσεων κατά τη συζήτηση προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 131/2002. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 8 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη, να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Στην πόλη της Ν. Ορεστιάδας υπάρχουν είκοσι μία (21) ανώνυμες οδοί που δημιουργούν πολλά προβλήματα στην αλληλογραφία των πολιτών και των υπηρεσιών, στις συναλλαγές, στο εμπόριο, στις αγοραπωλησίες ακινήτων και γενικότερα στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Τα ίδια προβλήματα δημιουργούνται και με την ύπαρξη τεσσάρων (4) οδών στην περιοχή «Αμπέλια» στην Συνοικία Οινόης Ορεστιάδας που φέρουν το όνομα κεντρικών οδών της πόλης που είναι: 1. Αδριανουπόλεως, 2. Ορέστου, 3. Περικλέους & 4. Μεγ. Αλεξάνδρου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την ονομασία των ανώνυμων οδών και την μετονομασία των τεσσάρων μικρών οδών που φέρουν το όνομα κεντρικών οδών της πόλης. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 410/95 η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη επιτροπής στην οποία συμμετέχουν: ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης του νομού, ως πρόεδρος, δύο εκπρόσωποι της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη διοικούσα επιτροπή της και δύο καθηγητές φιλόλογοι ή καθηγητές της ιστορίας της

16 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Παρακαλώ κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι να προτείνετε ονομασίες οδών». Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πρότειναν ονομασίες οδών. Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει την ονομασία είκοσι μία (21) ανώνυμων οδών στην πόλη της Ν. Ορεστιάδας και τη μετονομασία τεσσάρων (4) οδών στην περιοχή «Αμπέλια» στην Συνοικία Οινόης Ορεστιάδας που φέρουν το όνομα κεντρικών οδών της πόλης για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση. Β. Προτείνει τα παρακάτω ονόματα με σκοπό την ονομασία και μετονομασία των οδών της παραγράφου Α: 1. Κρασοχώρι (Κεφαλοχώρι της Ανατολικής Θράκης. Σήμερα βρίσκεται στην κατοχή των Τούρκων. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού της περιοχής κατάγεται από το κεφαλοχώρι αυτό). 2. Λεοντάριο (Κεφαλοχώρι της Ανατολικής Θράκης. Σήμερα βρίσκεται στην κατοχή των Τούρκων. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού της περιοχής κατάγεται από το κεφαλοχώρι αυτό). 3. Νιόβη (Κεφαλοχώρι της Ανατολικής Θράκης. Σήμερα βρίσκεται στην κατοχή των Τούρκων. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού της περιοχής κατάγεται από το κεφαλοχώρι αυτό). 4. Μεγάλο Ζαλούφι (Κεφαλοχώρι της Ανατολικής Θράκης. Σήμερα βρίσκεται στην κατοχή των Τούρκων. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού της περιοχής κατάγεται από το κεφαλοχώρι αυτό). 5. Φιλιππούπολη (Ιστορική πόλη, η οποία κατά σειρά ετών διέθετε τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη με ελληνικά βιβλία και συγγράμματα. Σήμερα ανήκει στη Βουλγαρία). 6. Γ. Βιζυηνός (Θρακιώτης λογοτέχνης). 7. Κ. Βάρναλης (Θρακιώτης λογοτέχνης ποιητής). 8. Τσελίκας Δημήτριος (Δήμαρχος Ν. Ορεστιάδας με μεγάλη προσφορά στην περιοχή). 9. Χατζηνικολάου Βασίλειος (Δήμαρχος Ν. Ορεστιάδας με μεγάλη προσφορά στην περιοχή). 10. Πολύκαρπος Βαρβάκιος (τελευταίος Μητροπολίτης της Αδριανούπολης και πρώτος της Ν. Ορεστιάδας). 11. Δημητρίου Στέφανος (Πρώτος Δήμαρχος Ν. Ορεστιάδας). 12. Σμηναγός Αϊδινίδης Δημήτριος (Καταγόταν από τη Ν. Ορεστιάδα. Σκοτώθηκε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης πτήσης με αεροσκάφος F 5 κατά την αναχαίτιση τουρκικών αεροσκαφών F 16 στις ). 13. Ανθυποσμηναγός Παπαϊωάννου Ιωάννης (Καταγόταν από τη Ν. Ορεστιάδα. Σκοτώθηκε σε άσκηση διατεταγμένης πτήσης με αεροσκάφος F-84Ε στις ). 14. Φιλίας. 15. Τσονίδης Τάκης (Συγγραφέας Ιστορικός, που καταγόταν από την Ορεστιάδα. Έγραψε την ιστορία της πόλης της Ν. Ορεστιάδας).

17 16. Αυξεντίου Γρηγόρης (Ήρωας του απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου κατά των Άγγλων). 17. Δομβρουτσά (Πρώτη περιοχή εγκατάστασης Γκαγκαούζων μετά την μετανάστευσή τους από τις περιοχές της Καισαρείας, Καππαδοκίας και Ικονίου, το δεύτερο μισό του 12 ου αιώνα. Είναι η περιοχή σήμερα στα σύνορα Ρουμανίας - Βουλγαρίας ). 18. Ελλήνων Προσφύγων. 19. Πανεπιστημίου. 20. Ανθοχώρι (Κεφαλοχώρι της Ανατολικής Θράκης. Σήμερα βρίσκεται στην κατοχή των Τούρκων. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού της περιοχής κατάγεται από το κεφαλοχώρι αυτό). 21. Μητολίδης Πασχάλης (Καταγόταν από την Ορεστιάδα. Πολέμησε ενάντια των Γερμανών όπου και τραυματίστηκε. Τραυματισμένος επέστρεψε πίσω στο μέτωπο όπου και σκοτώθηκε. Προς τιμήν του υπήρχε παλιότερα στρατόπεδο με το όνομά του). 22. Κύριλλος Στ (Πατριάρχης Κων/πολης κατά την περίοδο Απαγχονίστηκε από τους Τούρκους στη γενέτειρά του Αδριανούπολη τον Απρίλιο του 1821 και το πτώμα του ρίχτηκε στον ποταμό Έβρο, όπου το βρήκε ο Χρήστος Αργυρίου από το Πύθιο και το έθαψε μυστικά). 23. Καραθεοδωρή Κων/νος ( Καταγόταν από την Αδριανούπολη. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Μαθηματικούς παγκοσμίως- του 20 ου αιώνα. Έδωσε ώθηση στα μαθηματικά σε πολλούς τομείς. Δάσκαλος του διάσημου μαθηματικού Αλβέρτου Αϊστάιν) 24. Γουγουλίδης Ιωάννης (Καταγόταν από την Ορεστιάδα. Ιδρυτής της ομάδας βόλεϊ της Ορεστιάδας που πρωταγωνιστεί στην Α Εθνική. Ηλεκτρονικός στο επάγγελμα σκοτώθηκε στις εν ώρα υπηρεσίας κατά την επισκευή του πομπού του Κρατικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Ν. Ορεστιάδας). 25. Χαϊνάς Χρήστος (Καταγόταν από την Ορεστιάδα. Σπουδαίος αθλητής στο άλμα εις μήκος και ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, της Κοζάνης, του Αγροτικού Αστέρα και του Ορέστη με λαμπρό ήθος. Απεβίωσε κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στις σε ηλικία μόλις 29 ετών). Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου Αναστάσιος και Μπαρμπούδης Χρήστος που είχαν αποχωρήσει από την αίθουσα συνεδριάσεων κατά τη συζήτηση προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 132/2002. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 9 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη, να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού καθορίζουν, στα διοικητικά όριά τους, επαρκείς και πρόσφορους χώρους, στους οποίους και μόνον επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των διαφημίσεων της περιπτώσεως αα, της παρ. 2 του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου. Ο καθορισμός γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ισχύει για τρία έτη. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνώμη της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) της οικείας

18 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την έγγραφη πρόσκληση του αρμόδιου Ο.Τ.Α. Αν η ΕΠΑΕ δεν παράσχει τη γνώμη της μέσα στην ανωτέρω προθεσμία η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή. Ο Δήμος μας με το υπ αριθμ. 8951/ έγγραφό του προς την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) του Επαρχείου Β. Έβρου ζήτησε τη σχετική γνωμοδότηση για τις παρακάτω θέσεις τοποθέτησης των διαφημιστικών πινακίδων οι οποίες θα είναι φωτιζόμενες καθώς και για τις προτεινόμενες διαστάσεις: 1,90 Χ 1,30 Χ 0,30: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Ι.Ε.Κ. Αρχή Κων/πόλεως 1 Β. Κων/νου Ανδρούτσου (Pico) 1 Β. Κων/νου (διπλός δρόμος) 4 Κων/πόλεως Αγίων Θεοδώρων 1 Βενιζέλου - Αδριανουπόλεως 1 Σιδηροδρομικός Σταθμός 1 Κων/πόλεως - Σόλωνος 1 Επί του θέματος η ΕΠΑΕ με την υπ αριθμ. 56/2002 πράξη της γνωμοδότησε θετικά κι ενέκρινε την τοποθέτηση διαφημιστικών φωτεινών επιγραφών στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης της Ν. Ορεστιάδας που προτείναμε και για το λόγο αυτό πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά. Μετά το τέλος της εισήγησης ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 και την υπ αριθμ. 56/2002 γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ του Επαρχείου Β. Έβρου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ορίζει στα πλαίσια του Ν. 2946/2001 τις παρακάτω θέσεις τοποθέτησης των διαφημιστικών πινακίδων οι οποίες θα είναι φωτιζόμενες και διαστάσεων 1,90 Χ 1,30 Χ 0,30: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Ι.Ε.Κ. Αρχή Κων/πόλεως 1 Β. Κων/νου Ανδρούτσου (Pico) 1 Β. Κων/νου (διπλός δρόμος) 4 Κων/πόλεως Αγίων Θεοδώρων 1 Βενιζέλου - Αδριανουπόλεως 1 Σιδηροδρομικός Σταθμός 1 Κων/πόλεως - Σόλωνος 1 Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαγγουρίδης Σταύρος και Τσιολάκογλου Ιωάννης που υποστήριξαν πως είναι αντίθετοι με την ύπαρξη διαφημιστικών χώρων μέσα στην πόλη και πρότειναν τρεις χώρους τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στις εισόδους κι εξόδους της πόλης. Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου Αναστάσιος και Μπαρμπούδης Χρήστος που είχαν αποχωρήσει από την αίθουσα συνεδριάσεων κατά τη συζήτηση προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 133/2002.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 03-02-2004 Σήμερα τηv 03/02/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Έκτακτη συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 15 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-08-2001 Σήμερα τηv 30/08/2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 Σήμερα τηv 29/06/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 166 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 9 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 53 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002

8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002 Σήμερα τηv 28/05/2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 33 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 9-03-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 Σήμερα τηv 30/09/2003 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 323 9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 Σήμερα τηv 29/6/2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004

6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004 Σήμερα τηv 30/03/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 Σήμερα τηv 20/12/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 289 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006

2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 19 2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 11 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 2 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-01-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 435 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 127 7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006

16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006 415 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006 Σήμερα τηv 7/11/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004 Σήμερα τηv 29/01/2004 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 29 η τoυ µηvός Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 199 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 69 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 Σήμερα τηv 1/3/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /2001 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-01-2001 Σήμερα τηv 30/01/2001 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-12-2009 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 15 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004

14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004 Σήμερα τηv 13/07/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959.

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959. 168 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 5

Διαβάστε περισσότερα

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 364 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005

3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 35 3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 149 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 8 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 03-08-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 3η τoυ µηvός Αυγούστου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007

5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007 130 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007 Σήμερα τηv 13/03/2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα τηv 20/02/2003 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 4 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 260 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26-11-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 224 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 8-10-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 8

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 91 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 8 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 147 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-07-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005

8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 287 8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005 Σήμερα την 31/5/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:80 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-05-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 12 η τoυ µηvός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-07-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 14η τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 317 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 22-11-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 179 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 22-07-2008 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική 5-Κεσούδη Παναγιώτα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική 5-Κεσούδη Παναγιώτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 22/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 1 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 28 η τoυ µηvός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/17-02-2015 τακτικής συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8810/23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 90/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 242 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-10-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 346 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 17 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 6-12-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 1 ης από 21.1.2013 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 17/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016 Της από 4-4-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4 η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., έχει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ.

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22343/26-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 652 Από το πρακτικό 38 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΘΕΜΑ: 19 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 12-6-2013, για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 5/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 5/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Περίληψη Υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου για Μερική Απασχόληση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 5/09 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 29 η του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 05 / 08 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 12425 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 05 / 08 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 12425 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 05 / 08 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 12425 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 65 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-03-2008 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1661/2-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 37 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-10-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 13/28-09-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 71 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 7 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-04-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 26/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την ενάτη (9η) Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στo Δημoτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8811 /23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 91/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 47 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 4 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 7 η τoυ µηvός

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 3 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα