1 Εισαγωγή Γενικά Χλωρίδα Πανίδα 5. 2 Είδη Χλωρίδας 7 3 Είδη Πανίδας 65 4 Βιβλιογραφία 85

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Εισαγωγή 3. 1.1 Γενικά 3 1.2 Χλωρίδα 3 1.3 Πανίδα 5. 2 Είδη Χλωρίδας 7 3 Είδη Πανίδας 65 4 Βιβλιογραφία 85"

Transcript

1

2 εγγράφου: Σελίδα 2 από 86 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Γενικά Χλωρίδα Πανίδα 5 2 Είδη Χλωρίδας 7 3 Είδη Πανίδας 65 4 Βιβλιογραφία 85 ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 2-1 Χλωρίδα 7 Πίνακας 3-1 Θηλαστικά 65 Πίνακας 3-2 Είδη Ψαριών Γλύκού Νερού 72 Πίνακας 3-3 Ερπετά 76 Πίνακας 3-4 Αμφίβια 76 Πίνακας 3-5 Πουλιά 77 Πίνακας 3-6 Ασπονδυλα (Οδοντόγναθα ) 82 Πίνακας 3-7 Ασπόνδυλα (Λεπιδόπτερα) 83 Πίνακας 3-8 Μαλάκια 84

3 εγγράφου: Σελίδα 3 από 86 1 Εισαγωγή 1.1 Γενικά Το Παράρτημα αυτό παρουσιάζει μια καταγραφή των ειδών χλωρίδας και πανίδας τα οποία έχουν παρουσία στην περιοχή του Έργου του Αγωγού Φυσικού Αερίου TAP. Tα στοιχεία του Παραρτήματος αποτελούν υποστηρικτικό υλικό της Ενότητας 4.3 της Προκαταρτικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου, η οποία αφορά την περιγραφή του υφιστάμενου βιοτικού περιβάλλοντος. Οι λίστες αφορύν taxa των οποίων η κατανομή για την ηπειρωτική Ελλάδα είναι σχετικά γνωστή. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε taxa τα οποία τελούν υπό κάποιο καθεστώς προστασίας, είτε έχουν κατηγοριοποιηθεί ώστε απειλούμενα, και των οποίων τα δεδομένα έχουν αναθεωρηθεί πρόσφατα όσο αφορά την παρουσία τους στην Ελλάδα, την Μεσόγειο ή την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, ομάδες ειδών όπως είναι τα Ορθόπτερα, των οποίων η βιογεωγραφική εξάπλωση στην Ελλάδα είναι γνωστή αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά στην κατάσταση διατήρησης του πληθυσμού τους έχουν παραληφθεί από τις παρακάτω λίστες. 1.2 Χλωρίδα Η Ενότητα Error! Reference source not found. παρουσιάζει μια καταγραφή ειδών ή υποειδών ειδικού ενδιαφέροντος (από εδώ και στο εξής αναφερόμενα ως «είδη») για τα οποία υπάρχουν στοιχεία ότι έχουν παρουσία στην περιοχή. Η καταγραφή των ειδών έγινε μέσω βιβλιογραφικής έρευνας. Ως «είδη ειδικού ενδιαφέροντος» θεωρούνται αυτά τα οποία πληρούν τις παρακάτω προυποθέσεις: Συμπεριλαμβάνονται στο Κοκκινο για τα Απειλούμενα Είδη Χλωρίδας της Ελλάδας (Φοίτος, 2009a, b) Συμπεριλαμβάνονται στην Κόκκινη Λίστα για τα Απειλούμενα Είδη του (www.iucnredlist.org) Είναι ενδημικά (βλ. ενδημισμό παρακάτω) από την Είδη τα οποία καταγράφηκαν κατά τις έρευνες πεδίου, τα οποία έχουν εκτενή παρουσία και κυριαρχούν στους κυρίους τύπους βλάστησης. Η πληροφορία η οποία παρουσιάζεται στον Πίνακα με τα είδη χλωρίδας περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία: Παρατήρηση παρατήρηση) υποδεικνύει είδη τα οποία καταγράφηκαν κατά την έρευνες πεδίου.

4 εγγράφου: Σελίδα 4 από 86 παρέχει ένδειξη καταγεγραμένης παρουσίας του είδους στην περιοχή βιβλιογραφία. Πρέπει να σημειωθεί, ότι η πραγματική διανομη των ειδών μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Η ασυμφωνία αυτή οφείλεται στην απουσία εκτενών βιβλιογραφικών δεδομένων τα οποία να καλύπτουν όλο το εύρος. Οικότοπος» - παρέχει μια ένδειξη του τύπου των πιθανών οικοτόπων εντός της περιοχής όπου το είδος θα μπορούσε να είναι παρον. Η πληροφορία προέρχεται από βιβλιογραφικές αναφορές. Κατηγορία, Ελλάδα» παρουσιάζεται η κατηγορία σύμφνωνα με το Κοκκινο Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος, 2009a). Οι κατηγορίες είναι σύμφωνα με τα κριτήρια της (2001). Κατηγορία παρουσιάζεται η κατηγορία σύμφνωνα με την Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της (www.iucnredlist.org). Οι κατηγορίες είναι ( 2001): o EX: Εκλίποντα o EW: Εκλπίποντα στο φυσικό τους περιβάλλον o CR: Κρισίμως κινδυνεύοντα o EN: Κινδυνεύοντα o VU: Τρώτα o NT: Σχεδόν Απειλούμενα o LC: Μειωμένου ενδιαφέροντος Βαθμός Ενδημισμού λαμβάνοντια υπόψη 4 βαθμοί ενδημισμού o του Ελληνικού χώρου o του Ελληνο-Αλβανικού χώρου o των Βαλκανίων o Βαλκανίων-Ανατολίας «Αφθονία στην περιοχή» παρέχει μια ένδειξη της αφθονίας των ειδών στην περιοχή. Η πληροφορία προέρχεται από βιβλιογραφικές αναφορές (Φοίτος, 2009a, b, Strid & Tan 1997, 2002). Καθεστώς προστασίας από την υποδεικνύει αν ένα είδος προστατεύεται από το Προεδρικό Διάταγμα 67/81 ή από διεθνής συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει η Ελλάδα.

5 εγγράφου: Σελίδα 5 από Πανίδα Όσον αφορά τα είδη πανίδας (Ενότητα 3), ως σημαντικά είδη θεωρούνται τα είδη τα οποία είναι: Είδη πτηνών τα οποία θεωρούνται SPEC (Είδη Ευρωπαικού Ενδιαφέροντος ) BirdLife International και των οποίων η παρουσία έχει αναφερθεί για την βορειοδυτική Ελλάδα. Όλα τα είδη θηλαστικών με βιβλιογραφικές αναφορές για την Βορειοδυτική Ελλάδα. Ερπετά και Αμφίβια τα οποία έχουν καταγραφεί στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα οποία περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλιο για την Ελλάδα. Όλα τα είδη ιχθύων του γλυκού νερού, με βιβλιογραφικές αναφορές για τον Αξιό, τον Γαλλικό, τον Λουδία, τον Αλιάκμονα, και τις λεκάνες των λιμνών Πρέσπα, Βεγορίτιδα, και Καστοριά. Όλα τα ενδημικά στην Ελλάδα είδη γαστρόποδων τα οποία αναφέρονται από την βορειοδυτική ελλάδα και περιλαμβάνονται στο Κοκκινο Βιβλιο για την Ελλάδα. Όλα τα είδη λεπιδότερων (υπεροικογένεια Papilionoidea) τα οποία παρουσιάζονται στη Βορειοδυτική Ελλάδα και τα οποία αναφέρονται στο Κοκκινο για την Ελλάδα Είδη Οδοντόγναθων θα οποία προστατεύονται από την και αναφέρονται ως κινδυνεύοντα. Για κάθε ένα από τα αναφερόμενα είδη του Πίνακα, διευκρινίζεται αν το είδος παρατηρήθηκε κατά τις έρευνες πεδίου μέσω άμεσων ή έμμεσων παρατηρήσεων (π.χ ίχνη) και αν κάποιος από τους οικότοπους οι οποίοι καταγράφηκαν εντός θεωρείται οικότοπος πρωταρχικής σημασίας. Για κάθε ένα από τα είδη, ο Πίνακας παρουσιάζει επιπλέον τις εξής πληροφορίες: - παρέχει μια ένδειξη του τύπου των πιθανών οικοτόπων εντός της περιοχής όπου το είδος θα μπορούσε να είναι παρον. Η πληροφορία προέρχεται από βιβλιογραφικές αναφορές η κατηγορία περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: o EX: εκλίποντα o EW: εκλίποντα στο φυσικό τους περιβάλλον o CR: κρισίμως κινδυνεύοντα

6 εγγράφου: Σελίδα 6 από 86 o o o o o o o o o o EN: κινδυνεύοντα VU: τρωτά NT: σχεδόν απειλούμενα CD: εξαρτώμενα από την διατήρηση LR: Χαμηλού ρίσκου LR (cd): LR εξαρτώμενα από τη διατήρηση LR (nt): LR σχεδόν απειλούμενα LR (lc): LR μειωμένου ενδιαφέροντος DD: ανεπαρκώς γνωστά NE: μη αξιολογηθέντα παρέχει μια ένδειξη της αφθονίας των ειδών στην περιοχή. Η πληροφορία προέρχεται από βιβλιογραφικές αναφορές. For bird species, numbers recorded for wetland taxa have all been recorded between years whereas for the rest they derive from counts before year indicates wheter the species is specifically listed under any of the Greek laws and international conventions of which Greece is a signatory country: EE Directive 92/43, PD 67/82, Bern Convention, Bonn Convention, EE Directive 79/409, Protocol of the Barcelona Convention «Οικολογική Συμπεριφορά Πτηνών για την περιοχή» παρέχει πληροφορία για τα πτηνά σχετικά με την οικολογική συμπεριφορά στην περιοχή η οποία κατηγοριοποιείται ως ακολούθως: o R: Διαμονή και Αναπαραγωγή o SV: Καλοκαιρινός επισκέπτης και αναπαραγωγή o W: Διαχείμανση, όχι αναπαραγωγή o MP: Μετανάστευση

7 Σελίδα 7 από 86 2 Είδη Χλωρίδας Πίνακας 2-1 Χλωρίδα Abies x borisiiregis Υβριδογένης Ελάτη Macedonian Fir, Βούρινος, Πιερία Δάσος κωνοφόρων ή μικτά φυλλοβόλα και κωνοφόρα δάση LC Acer hyrcanum subps. intermedium Σφένδαμος Maple Acer monspessulanum Σφένδαμος Montpellier του Montpellier Maple X Δάσος φυλλοβόλων, ορεινές και ημιορεινές περιοχές Σκιερά μέρη με Achillea abrotanoides Αχιλλέα Yarrow, Greek Yarrow σταθεροποιημένες σάρες, (700 - ) μ., σε ασβεστόλιθο, σερπεντίνη και σχιστόλιθο Achillea ageratifolia subsp. ageratifolia Αχιλλέα Yarrow, Greek Yarrow Βούρινος, Σινιάτσικο Ασβεστολιθικά βράχια και βράχοι, m υψόμετρο

8 Σελίδα 8 από 86 Achillea ageratifolia subsp. aizoon Αχιλλέα Yarrow, Greek Yarrow Ασβεστολιθικά βράχια (500 - ) ( ) μ Achillea chrysocoma Αχιλλέα Yarrow, Greek Yarrow, Βούρινος, Πιερία, Λιβάδιαστα μ. υψόμετρο, μερικές φορές χαμηλότερα, εν γένει σε μη ασβεστολιθικά υποστρώματα Ξηρό, ανοικτοί, Achillea holosericea Αχιλλέα Yarrow, Greek Yarrow, Βούρινος, Πιερία βραχώδεις οικότοποι (400 - ) m, κυρίως σε ασβεστόλιθο και σερπεντίνη Ajuga piskoi Bugleweed Κοζάνη, VU Allium goulimyi Βραχώδεις ασβεστόλιθοι περιοχές, Allium heldreichii Βραχώδεις ασβεστόλιθοι περιοχές, Ελληνικό

9 Σελίδα 9 από 86 Υγράαλπικά λιβάδια και Allium phthioticum βραχώδεις πλαγιές πάνω από 1400 μ., σε σερπεντίνη και ασβεστόλιθο Ελλάδας - Αλβανίας Alchemilla heterotricha Lady s mantle Κατά μήκος ρεμάτων και σε υγρά λιβάδια, m Alchemilla indivisa Lady s mantle Alchemilla lanuginosa Lady s mantle, Ξηρά λιβάδια above 1700 m Alkanna noneiformis Βραχώδεις ασβεστόλιθοι περιοχές, Alnus glutinosa Σκλήθρο Common Alder X Πρέσπες, Σειματιδιά και Ζάζαρη Λίμνες Υγρές πλαγιές βουνών και ποταμών, μικτό δάσος φυλλοβόλων, m LC Alyssum chalcidicum Άλισο Alyson Ελληνικό

10 Σελίδα 10 από 86 Βραχώδεις και πετρώδεις περιοχές με Juniperus, Alyssum heldreichii Άλισο Χελδρέϊτς του Heldreich s Alyson, Βούρινος Buxus Quercus coccifera Q. pubescens, Pinus nigra και P. heldreichii, Ελληνικό δάσος πάνω από 700 μέτρα Alyssum pichleri Άλισο του Πίτσλερ Pichler s Alyson Βούρινος Alyssum smolikanum Άλισο Σμόλικα του Alyson Smolikas of Βραχώδεις, πετρώδες ή αμμώδεiς πλαγιές, αλπικά λιβάδια πάνω από 1600 μέτρα, με σερπεντίνη Ελλάδας - ΑλβανίαςΕνδη μικό της Ελλάδας και της Αλβανίας Ασβεστολιθικά βράχια και Androsace villosa Hairy Androsace σταθεροποιημένες σάρες πάνω από 1800 μ. υψόμετρο Σε άκρες δρόμων, Anthemis arvensis cyllenea subsp. Μαργαρίτα Dog-fennel, Mayweed Βούρινος, Σινιάτσικο περιοχές με βόσκηση και άλλους οικοτόπους με χαρακτηριστικά όχλησης (disturbance), μέχρι τα Ελληνικό Αλβανικό και 2000 m υψόμετρο

11 Σελίδα 11 από 86 των Ανατολικών Anthemis cretica subsp. columnae Μαργαρίτα Dog-fennel, Mayweed Βούρινος ΒαλκανίωνΕνδ ημικό Ανατολικών Βαλκανίων Βράχια και βραχώδη Anthyllis aurea, λιβάδια σε ασβεστολιθικά βουνά, πάνω από 1500 m Anthyllis vulneraria subsp. bulgarica Kidneyvetch Ξηρό, ανοικτό, πετρώδες έδαφος, συνήθως σε χαμηλό υψόμετρο (100 - ) m Anthyllis vulneraria subsp. pindicola Kidneyvetch Βούρινος Ξηρό, πετρώδεις πλαγιές και βραχώδεις ξέφωτα, μ. Σε ανοίγματα και παρυφές δάσους Fagus, Aquilegia nigricans Bulgarian Columbine Pinus και γενικά φυλλοβόλων σε ορεινές VU σπάνιοσ πάνιο περιοχές και σχετικά υγρές τοποθεσίες Aquilegia ottonis subsp. amaliae Σε υγρές εξάρσεις βράχων σε φαράγγια, (400 - ) m

12 Σελίδα 12 από 86 Υγρές θέσεις σε δάση φυλλοβόλων, αναχώματα Aquilegia vulgaris, Grammos δρόμων, σε ασβεστολιθικά εδάφη ή σερπεντίνη, πάνω από 1100 μ. υψόμετρο Arabis bryoides Ανοίγματα βραχώδη μέρη Δασών, Υγρές ασβεστολιθικές Arenaria conferta subsp. confetra χαλικώδεις εκτάσεις, πάνω από τα 1700 μ υψόμετρο. Σάρες χαλίκώδεις και Arenaria conferta serpentini subsp. βραχώδεις θέσεις πάνω από 1100 μ. υψόμετρο, κυρίως σε σερπεντίνη αλλά και από Ελλάδας - Αλβανίας ασβεστόλιθο Asperula aristata subsp. condensata Σε βραχώδεις σχισμές και σάρες καθώς και σε αλπικά λιβάδια πάνω από τα 1450 μ υψόμετρο

13 Σελίδα 13 από 86 Πετρώδη λιβάδια, συστάδες με Quercus pubescens, Carpinus Asperula aristata subsp. nestia Βούρινος orientalis Coryllus avellana Chamaecytisus, (-1800) m υψόμετρο, σε ασβεστόλιθο, σχίστη, γρανίτη ή σερπεντινικά πετρώματα βοσκότοποιβραχώδη Asperula aristata Σινιάτσικο λιβάδια και βοσκότοποι, Ελληνικό subsp. thessala, Βόρας πάνω από 1000 m υψόμετρο Asperula doerfleri Ρωγμές σε ασβεστολιθικό βράχο πάνω από τα 1650 m Ξηρές και βοσκημένες Asperula purpurea apiculata subsp., Βούρινος πλαγιές με σάρες και ογκόλιθους, ρωγμές σε ασβεστόλιθο πάνω από τα 1500m Βραχώδεις Astragalus lacteus Σινιάτσικο ασβεστολιθικές πλαγιές πάνω από 1400 m υψόμετρο

14 Σελίδα 14 από 86 βοσκότοποιβραχώδεις Astragalus mayeri Βούρινος ρωγμές και τοποθεσίες σε λιβάδια και ασβεστόλιθο πάνω από τα 1600m, Σάρες και χαλικώδεις Ελλάδας - Athamanta albanica πλαγιές σε ασβεστόλιο σχιστόλιο και άμμο πάνω από τα m υψόμετρο ΑλβανίαςΕνδη μικό της Ελλάδας και της Αλβανίας Aubrieta scardica Συνήθως σε βραχώδεις ασβεστολιθικές πλαγιές πάνω από τα 1700 m Aurinia corymbosa Βραχώδεις τοποθεσίες πάνω από τα 600m σε ασβεστόλιθο και φλύσχη Avenula aetolica Oat grass βοσκότοποιβραχώδεις πλαγιές και λιβάδια Ballota hispanica subsp. macedonica Βούρινος Ανοιχτές πετρώσεις εκτάσεις (300-) m υψόμετρο

15 Σελίδα 15 από 86 Bolanthus graecus Ελληνικό Βράχοι και σάδες, Bornmuellera baldaccii πετρώδη λιβάδια, βοσκότοποιόταν λιώνει το χιόνι (1500-) m υψόμετρο, σε Ελλάδας - Αλβανίας σερπεντινικό υπόβαθρο Bromus cappadocicus subsp. βοσκότοποιβραχώδεις πλαγιές,λιβάδια lacmonicus Bromus riparius subsp. macedonicus Βραχώδη λιβλαδια με Eryngio-Bromion Συστάδες με Juniperus communis στην υπαλπική ζώνη και υγρές Bruckenthalia spiculifolia Πιερία Βίτσι κοινότητες με Vaccinium uliginosum, περιστασιακά δάση με οξιά και κωνοφόρα, (- 2300) m

16 Σελίδα 16 από 86 Bupleurum flavicans Campanula formanekiana Καμπανούλα Bellflower Σκιασμένες ρωγμές σε ασβεστολιθικό βράχο, m Σάρες, ανοιχτές βραχώδεις εκτάσεις και Campanula hawkinsiana Καμπανούλα tou Hawkins Hawkins Bellflower, Βίτσι χαλικόστρωτα πρανή των δρόμων σε σερπεντίνη και σπάνια ασβεστόλιθο, Ελλάδας - Αλβανίας m, υψόμετροσπάνιο Campanula sparsa subsp. sphaerothrix Kampanoula Bellflower Δάση με Fagus-Pinus, βραχώδη λιβάδια βοσκότοποι Υποαλπικά και αλπικά Campanula spatulata subsp. spatulata Καμπανούλα Bellflower,, Βίτσι λιβάδια όταν λιώνει το χιόνι πάνω από τα βοσκότοποι1300 m υψόμετρο Campanula tymphaea Καμπανούλα της Τύμφης Bellflower of Timfi Βοσκημένα λιβάδια και χαλικώδη πλατώματα πάνω από τα 1200 m Ελλάδας - Αλβανίας

17 Σελίδα 17 από 86 Carlina frigida ΒοσκότοποιΘαμνώνεςΛιβ άδια, θαμνότοποι Carpinus orientalis Γαύρος Oriental Hornbeam X, Βόρας, Βούρινος, Σινιάτσικο, Πρέσπες Μικτό φυλλοβόλο δάσος και θαμνώνες, m Ρωγμές σε βράχους και Carum graecum subsp. graecum, Πιέρια χαλικώδεις τοποθεσίες σε λιβάδια και αραιό δάσος πάνω από τα 1300 m σε ασβεστόλιθο. Βράχοι, πετρώδη χορταριασμένα λιβάδια, Carum graecum subsp. serpentinicum, Βούρινος χαλικώδεις τοποθεσίες πάνω από τα 1100 m υψόμετρο, σε οφιολιθικό υπόστρωμα, σπάνια σε ασβεστόλιθο σπάνιοon, Βραχώδη λιβάδια και Carum rupestre Βούρινος, Πιερία, πετρώδεις πλαγιές σε ανοιχτό δάσος, (700- ) m υψόμετρο Carum strictum Καστοριά lake, Βούρινος Πετρώδεις πλαγιές, m υψόμετρο, κυρίως ασβεστόλιθος

18 Σελίδα 18 από 86 Castanea sativa Καστανιά Chestnut (τοπικά) Σε μικτό ή αμιγές δάσος, μερικές φορές σε θαμνότοπους Θαμνώνες(0-) (- 1400) m Centaurea affinis subsp. pallidior Κενταυρία Cornflower βοσκότοποιπρανή δρόμων, λιβάδια Ελληνικό Centaurea charrelii Κενταυρία Χαρέλ του Charrel s Cornflower Kozani Μακία, φυλλοβόλο δάσος, καλλιέργειες CR Ελληνικό σπάνιο or extinct Ασβεστολιθικές Centaurea cuneifolia Κενταυρία Cornflower ορθοπλαγιές, στις άκρες της βιοκοινωνίας Ostryo- Carpinion Centaurea deustiformis Κενταυρία Cornflower, Βίτσι Βράχοι και σάρες, (1200- ) m υψόμετρο Υποαλπικά λιβάδια και βραχώδεις πλαγιές πάνω Centaurea epirota Κενταυρία Ηπείρου της Cornflower of Ipiros από τα 1600 m, σπάνιοσπάνια στα m, κυρίως σε Ελλάδας - Αλβανίας ασβεστόλιθο, μερικές φορές σε σερπεντίνη

19 Σελίδα 19 από 86 Centaurea grisebachii subsp. occidentalis Κενταυρία Grisenbach του Grisenbach s West Cornflower Ξέφωτα σε δάσος Fagus ξέφωτα δασών Ελληνικό Centaurea macedonica subsp, macedonica Κενταυρία Μακεδονίας της Macedonian Cornflower Δάσος Pinus Ελλάδας - Αλβανίας Centaurea napulifera subsp. velenovskyi Κενταυρία Cornflower, Πιέρια,, Βίτσι Αλπικά λιβάδια πάνω από τα 1800 m, σε μη ασβεστολιθικά υποστρώματα Centaurea ossaea Κενταυρία Όσσας της Cornflower of Ossa Σινιάτσικο Πετρώδεις ορεινές πλαγιές m υψόμετρο Ελληνικό Πετρώδεις πλαγιές και Centaurea Κενταυρία της Cornflower of, λιβάδια κυρίως ανάμεσα pindicola Πίνδου Pindos Σινιάτσικο στα 1800 και 2100 m υψόμετρο Centaurea rupestris subsp. kozanii Κενταυρία Corflower Πρανή δρόμων Ελληνικό Cephalanthera damasonium White Helleborine

20 Σελίδα 20 από 86 Cephalaria ambrosioides Δάση Pinus Cephalaria flava Cephalaria tenuiloba Βραχώδεις πλαγιές πάνω από τα 1500 m υψόμετρο Ελληνικό Βραχώδεις τοποθεσίες σε ξέφωτα του δάσους Cerastium banaticum subsp. speciosum Mouse-ear, Chickweed, κυρίως σε υψόμετρο βοσκότοποι, m, πρωτίστως σε ασβεστόλιθο, επίσης και σε άλλα πετρώματα βοσκότοποιβραχώδεις τοποθεσίες σε δασικά Cerastium decalvans Mouse-ear, Chickweed, ξέφωτα και αλπικά λιβάδια (500-) m, κυρίως σε ασβεστόλιθο

21 Σελίδα 21 από 86 Cerastium vourinense Mouse-ear, Chickweed of Βούρινος Βούρινος Σκιερές τοποθεσίες ανάμεσα σε βράχους σερπεντίνη και σάρες πάνω από τα 1600 m υψόμετρο Ελληνικό Cirsium appendiculatum Γαϊδουράγκαθο Thistle, Σκιερές τοποθεσίες δίπλα σε ρυάκια, (- 2200) m υψόμετρο Cirsium candelabrum Γαϊδουράγκαθο Thistle Βοσκότοποι Ασβεστολιθικά λιβάδια Cirsium mairei Γαϊδουράγκαθο Thistle Λιβάδια και βάλτοι m Ελληνικό Cirsium tymphaeum Γαϊδουράγκαθο της Τύμφης Thistle Timfi of, Σινιάτσικο Πηγές και ρυάκια, (-2100) m υψόμετρο Ελλάδας - Αλβανίας Βοσκότοποι Ξηρά και υγρά λιβάδια, σε Coeloglossum viride Frog Orchid, Βόρας, χαράδρες και βράχια, σε ανοιχτούς υποορεινούς θαμνότοπους, (800- ) m υψόμετρο

22 Σελίδα 22 από 86 Colchicum doerfleri Κολχικό Doerfler του, Σινιάτσικο Ξηρές πλαγιές λόφων με ασβεστόλιθο και σεπρεντίνη Υγρές τοποθεσίες σε Corylus avellana Λεπτοκαρία Φουντουκία Common Hazel X φυλλοβόλο και μικτό δάσος, φαράγγια και κοίτες ποταμών LC m υψόμετρο Corylus colurna Λεπτοκαρία Φουντουκία Turkish Hazel, Πιέρια, Πέλλα Φυλλοβόλο ή μικτό δάσος πάνω από 900 m υψόμετρο Crataegus monogyna Κρατέγος, κοινός ο Common Hawthorn X Βοσκότοποι. Βλάστηση στις παρυφές των δρόμων, όρια δασών Αραιά δάση βελανιδιάς Crataegus orientalis Κράτεγος Ανατολικός ο Oriental hawthorn X και πεύκου, όρια δασών και βοσκότοποι, (700- ) (2150) m Αλπικά και υποαλπικά Crepis viscidula subsp. geracioides Hawksbeard λιβάδια και βραχώδεις εκτάσεις σε αριαά δάση Pinus or Fagus πάνω από τα 1400 m

23 Σελίδα 23 από 86 Βραχώδεις τοποθεσίες, Crocus chrysanthus Κρόκος, Σινιάτσικο μικτό αειθαλές και φυλλοβόλο δάσος, βοσκότοποι, θαμνότοποι των Ανατολικών Βαλκανίων βοσκότοποιθαμνώνες Crocus cvijicii Κρόκος, Ορεινά λιβάδια κυρίως πάνω από τα 1500 m υψόμετρο Crocus sieberi sublimis subsp. Κρόκος Αλπικά Βραχώδεις δάσος λιβάδια, πλαγιές, Crocus veluchensis Κρόκος Cynoglottis barrelieri subsp. serpentinicola Βούρινος, Πρέσπες Πετρώδεις τοποθεσίες (800-) m, σεμ ασβεστόλιθο και μερικές φορές σερπεντίνη Υγρά λιβάδια δίπλα από, πηγές και ρυάκια σε Dactylorhiza baumanniana Δακτυλόριζα Baumann του Πιέρια,, Βόρας, εύφορα και συνήθως μη ασβεστολιθικά εδάφη Βούρινος πάνω από τα, 1050 m υψόμετρο

24 Σελίδα 24 από 86 Dactylorhiza cordigera, Φλώρινα,, Βόρας, Βίτσι Υγρά λιβάδια, δίπλα σε πηγές και ρυάκια πάνω από τα 1100 m Dactylorhiza incarnata Early Marsh Orchid Καστοριά VU σπάνιο Dactylorhiza kalopissii Υγρά λιβάδια ανάμεσα στα 1250 and 1500(- 1600) m υψόμετρο Υγροί βιότοποι συνήθως Dactylorhiza saccifera, Βίτσι πάνω από τα 600 m, σπάνια και κάτω από τα 200 m υψόμετρο Ξηρά λιβάδια, αραιά Dactylorhiza sambucina Elderflowered Orchid Βούρινος,, Βόρας, Πιέρια, Βίτσι δάση Fagus και Pinus συνήθως σε ξέφωτα και όρια δασών, επίσης σε υγρά λιβάδια και βάλτους πάνω από τα 700 m Ορεινοί βοσκότοποι στα Dianthus cruentus,, Βίτσι m, σε ποικίλα υποστρώματα συνήθως όχι σε ασβεστόλιθο

25 Σελίδα 25 από 86 Υγρά λιβάδια με Dianthus deltoides degenii subps. Maiden Pink πλούσσια βλάστηση, κυρίως σε σεπρεντίνη ή φλύσχη πάνω αό τα 1500 m Dianthus haematocalyx subsp. haematocalyx, Πιέρια, Βούρινος, Σινιάτσικο Ξηρές ανοιχτές πετρώδεις τοποθεσίες σε ασβεστόλιθο (400-) (-2600) m υψόμετρο Dianthus haematocalyx subsp. pindicola Πετρώδεις τοποθεσίες, m, σε ποικιλία βιοτόπων κυρίως σε σερπεντίνη βοσκότοποιξηροί πεττώδεις βοσκότοποι με Dianthus integer subsp. minutiflorus,, Σινιάτσικο πλούσια βλάστηση, m, κυρίως σε ασβεστόλιθο, μερικές φορές σε σχιστόλιθο ή σεπρεντίνη Dianthus petraeus subps. minutiflorus Γαρύφαλλο Carnation βοσκότοποιξέφωτα δασώνβραχώδεις θαμνότοποι, δασικά ξέφωτα

26 Σελίδα 26 από 86 Παρυφές βράχων και Dianthus pinifolius lilacinus subsp. Γαρύφαλλο Carnation, Βίτσι, Βούρινος πετρώδεις πλαγιές, μερικές φορές σε χαλίκι δίπλα σε πρανή δρόμων, (200-) m Ελλάδας - Αλβανίας υψόμετρο Σχισμές μαλακού Dianthus stamatiadae Γαρύφαλλο Carnation Kozani ασβεστολιθικού υποστρώματος, Ελληνικό σπάνιο m Ξηρές πετρώδεις Dianthus stenopetalus Γαρύφαλλο Carnation, Πιέρια, Βούρινος τοποθεσίες σε λιβάδια σβεστολίθου ή σερπεντίνη, m υψόμετρο Dianthus tristis Γαρύφαλλο Carnation Βίτσι Υγροί βοσκότοποι σε γρανίτη ή σχιστόλιθο, m Dianthus viscidus Γαρύφαλλο Carnation Ξέφωτα δασών δασώνξέφωτα Digitalis ferruginea Δακτυλίτιδα Rusty Foxglove Δάσος (κυρίως βελανιδιάς, οξιάς και ελάτης)

27 Σελίδα 27 από 86 Κυρίως δάσος αλλά Digitalis viridiflora Δακτυλίτιδα, παρατηρείται μέχρι και τα to 1950 m βοσκότοποισε βραχώδεις υποαλπικούς βοσκότοπους Draba lasiocarpa subsp. lasiocarpa Βραχώδεις τοποθεσίες Epipactis atrorubens Dark Red Helleborine, Royal Helleborine Φυλλοβόλο δάσος και δάσος κωνοφόρων σε ηλιόλουστους βιοτόπους πάνω από τα 1000 m υψόμεστα Epipactis nauosaensis πολύ υγρές τοποθεσίες σε πυκνό δάσος Fagus m υψόμετρο EN σπάνιο Σχισμές βράχων και Erodium guicciardii Πρέσπες πετρώδεις τοποθεσίες σε ασβεστόλιθο, πάνω από τα 800 m υψόμετρο Σάρες, βραχώδεις Erysimum calycinum X τοποθεσίες, παρυφές δρόμων, (0-) (- 1700)m υψόμετρο

28 Σελίδα 28 από 86 Erysimum comatum Ξηρές βραχώδεις Erysimum microstylum, Πιέρια,, Βίτσι, Βούρινος τοποθεσίες σε βοσκοτόπους, m, σε πολλά υποστρώματα Συνήθως σε δάσος και Euphorbia amygdaloides subsp. heldreichii Γαλατσίδα Wood Spurge Βίτσι ανοιχτούς, βραχώδεις βιοτόπους από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τα to 2100 m Ελλάδας - Αλβανίας υψόμετρο Σε ποικιλία ανοιχτών Euphorbia deflexa βιοτόπων από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τα 1800 m Ελληνικό υψόμετρο Ανοιχτά μέση και δάσος Euphorbia glabriflora Γαλατσίδα, Βούρινος (Pinus nigra) σε πετρώδεις πλαγιές και σάρες,, (-2300) m

29 Σελίδα 29 από 86, Πιέρια, Eurpean Βούρινος, Fagus sylvatica Οξυά Οξυά Δασική Beech, Common X Βόρας, Σινιάτσικο Φυλλοβόλο (αμιγές ή μικτό δάσος Beech Πρέσπες, Vernon Festuca koritnicensis, Πιέρια,, Βίτσι, Βούρινος Ξηρά αλπικά και υπαλπικά λιβάδια, m υψόμετρο Festuca macedonia Παρυφές δάσους Fagus- Pinus βοσκότοποιβοσκότοποι\ Ελλάδας - Αλβανίας Festuca peristerea, Πιέρια Υγρά αλπικά λιβάδια πάνω από τα 1900 m, σε σχιστόλιθο ή γρανίτη Fumana bonapartei Βούρινος Ξηρές βραχώδεις πλαγιές και σάρες σε σερπεντίνη, m υψόμετρο Χαραμάδες βράχων, Galium anisophyllon subsp. plebeium φαράγγια, υγρές σάρεs, λιβάδια στα όρια που λυώνει το χιόνιs, m υψόμετρο

30 Σελίδα 30 από 86 Galium breviramosum, Πιέρια,, Βίτσι Σχετικά υγρές βραχώδεις τοποθεσίες, (300-) (-2500) m υψόμετρο Galium degenii Χαραμάδες και άκρες βράχων, σάρες πάνω από τα 1900 m Αραιά δάση με Pinus nigra, P. heldreichii και Abies, πετρώδεις Galium hellenicum, Βούρινος τοποθεσίες, σταθεροποιημένες σάρες, ελαιώνες, αραιή μακία,, δενδρόκηποι (300-) m υψόμετρο Galium laconicum, Φυλλοβόλο δάσος βελανιδιάς, m Δάση με ξέφωτα, Galium oreophilum, Βούρινος, Βίτσι βραχώδεις πλαγιές, σταθεροποιημένες σάρες, πετρώδη αλπικά λιβάδια (600-) m υψόμετρο

31 Σελίδα 31 από 86 Δάσος Fagus, μικτό Galium pisoderium δάσος Fagus-Pinus forest, ξέφωτα δασώνξέφωτα δασών Galium rigidifolium Ξέφωτα δασώνβοσκότοποιξέφωτ α δασών, βοσκότοποι Κυρίως αραιό φυλλοβόλο και κωνόφόρο δάσος, ανάμεσα σε Pteridium σε ορεινά λιβάδια, σε Galium speciosum Βούρινος θαμνώνες Juniperus σε μεγαλύτερο υψόμετρο, ανάμεσα σε βράχους σε πετρώδεις πλαγιές, (500- ) m, σε ασβεστόλιο, σερπεντίνη ή πυριτικά υποστρώματα Gentiana lutea Great Yellow Gentian Βαρνούντας,, Λιβάδια, υγρές απολήξεις βράχων, πάνω από τα 1800 m υψόμετρο Gentiana punctata Spotted Gentian Βαρνούντας Αλπικά λιβάδια

32 Σελίδα 32 από 86 Gentiana Willow, Βόρας asclepiadea Gentian Gentiana cruciata Star Gentian, Βόρας Spring Gentiana verna, Βόρας, Gentian of subsp. balcanica the Balkans Όρια δασών, υγρά φαράγγια,βάλτοι και πηγές πάνω από τα 800 m υψόμετρο ξέφωτα δασώνλιβάδια σε ξέφωτα δασών, βοσκότοποι, c (-2000) m υψόμετρο Αλπικά λιβάδια στα σημεία που λυώνει το χιόνι, βοσκότοποι βοσκότοποιπάνω από τα 1800 m Geocaryum pindicolum Γεωκάριο Πίνδου της Συστάδες με Quercus frainetto Ελλάδας - Αλβανίας Υγρές σκιασμένες Geranium aristatum Γεράνι τοποθεσίες σε ξέφωτα δασών, m, συνήθως σε ασβεστόλιθο

33 Σελίδα 33 από 86 Βραχώδεις πλαγιές και ρωγμές στην υπαλπική ζώνη (πάνω από τα Geranium thessalum Γεράνι Θεσσαλικό το Σινιάτσικο 1670m υψόμετροσε χαμηλή βλάστηση σπανίως σε Fagus VU Ελληνικό σπάνιο sylvatica και Juniperus oxycedrus Gymnadenia rhellicani Αλπικοί και υπαλπικοί βοσκότοποι πάνω από τα 1600 m υψόμετρο VU σπάνιο Haplophyllum coronatum Παρυφές δρόμων, μακία βλάστηση, οδικοί δρόμοι σε δάση Pinus Helleborus odorus subsp. cyclophyllus Ελεβόρος Κυκλόφιλος Τρελόχορτο ο Hellebore X Αραιό φυλλοβόλο δάσος. θαμνώνες και λιβάδια m υψόμετρο Λιβάδια με χιόνι που Herniaria parnassica subsp. parnassica Rupturwort of Parnassos,, Βούρινος λυώνει,, σταθεροποιημένες σάρες, βραχώδεις τοποθεσίες σε ασβεστόλιθο και σερπεντίνη, Ελλάδας - Αλβανίας m, σπανίως χασμηλότερα

34 Σελίδα 34 από 86 Πετρώδη ή βραχώδη συνήθωε ξερά σημεία σε αραιά δάση κωνοφόρων και θαμνότοπους Juniperus, Astragalus και Hieracium cymosum subsp. heldreichianum Hawkweed, Πιέρια,, Βίτσι, Σινιάτσικο Buxus, βοσκότοποισε λιβάδια και βοσκότοπους σε σάρες και χαλίκι γκρεμούς και άκρες βράχων, σπανιότερα σε υγρούς βιοτόπους σε βράχους ή βλάστηση εκεί που λυώνει το χιόνι, m υψόμετρο Hieracium pannosum Hawkweed Χαραμάδες και άκρες βραχων, rock ledges, Hieracium parnassi Hawkweed σάρες και πετρώδη λιβάδια, m, πιθανόν περιορίζεται σεε ασβεστολιθικό υπόστρωμα

35 Σελίδα 35 από 86 Hypericum apollinis St. wort John s βοσκότοποιβραχώδεις βοσκότοποι Ελλάδας - Αλβανίας Βραχώδεις και πετρώδεις Hypericum rumeliacum subsp. apollinis St. wort John s, Βούρινος βοσκότοποι βοσκότοποικυρίως σε ασβεστόλιθο και σερπεντίνη, Ελλάδας - Αλβανίας m υψόμετρο Hypericum Ανοιχτές πετρώδεις rumeliacum St. John s, τοποθεσίες σε ποικιλία subsp. wort Βούρινος υποστρωμάτων, 100- rumeliacum 1800 m υψόμετρο Inula verbascifolia subsp. aschersoniana βοσκότοποιβραχώδεις τοποθεσίες, βοσκότοποι Ανοιχτές πετρώδεις Iris reichenbachii Ιριδα Reichenbach tou Reichenbach s Iris εκτάσεις με πλούσια χαμηλή βλάστηση μέχρι τα 2100 m υψόμετρο Isatis vermia Πετρώδεις βοσκότοποι, ξέφωτα σε δάσος Pinus ξέφωτα δασών Ελληνικό

36 Σελίδα 36 από 86 Jovibarba heuffelii Jupiter s beard, Σινιάτσικο Πιέρια, Ξξηρές πετρώδεις τοποθεσίες σε αλπικά και υποασλπικά λιβάδια πλανω από τα s 1500 m υψόμετρομ, σπανίως χαμηλίτερα μέχρι τα 500 m Juglans regia Καρύδια Common Walnut X Κοίτες ποταμών, δενδρόκηποι, φυλλοβόλο δάσος κοντά σε χωριά, m υψόμετρο NT Σκληροφυλλική Juniperus communis Άρκευθος η κοινή, αγριοκυπαρρίσι Common Juniper X βλάστηση, κωνοφόρων φυλλοβόλων δάσος ή LC Juniperus excelsa Άρκευθος, αγριοκυπαρρίσι Greek Juniper Πρέσπες Βραχώδεις πλαγιές βουνών, δασικά μονοπάτια, αραιό δάσος φυλλοβόλων ή κωνοφόρων (κυρίως βελανιδιά) υψόμετρο LC Juniperus foetidissima Δυσοσμώτατη Αρκευθος Foetid Juniper X X ορεινές περιοχές πάνω από τα 800 m υψόμετρο, θαμνώνες LC

37 Σελίδα 37 από 86 Σκληροφυλλική Juniperus oxycedrus Άρκευθος Οξυκέρδρος Prickly Juniper X βλάστηση, κωνοφόρων δάσος ή LC φυλλοβόλων Knautia ambigua Widow Flower Knautia magnifica Widow Flower Βαρνούντας, Βόρας, Πιέρια Όρια δασών, αλπικά λιβάδια πάνω από τα 1400 m Knautia midzorensis Widow Flower Πρανή δρόμων σε δάση Pinus Υγρά δασικά ξέφωτα, Lactuca visiani βραχώδεις ή χορταριασμένες πλαγιές πάνω από τα 1400 m υψόμετρο Συνήθως δρ ξηρά πετρώδη λιβάδια πάνω Lamium bifidum subsp. balcanicum Σινιάτσικο Βούρινος, από τα Usually in dry stony meadows above 1700 m υψόμετρο, σε δάση Fagus μέχρι και τα 1500 m υψόμετρο

38 Σελίδα 38 από 86 Laserpitium siler subsp. laeve Βούρινος Lathyrus alpestris Λαχούρι Δάση Fagus-Pinus βοσκότοποιβοσκότοποι Υδρά σκιερά σημεία που Leucojum aestivum Summer snowflake Καστοριά περιοδικά καλύπτονται από νερό Moist shady places periodically VU covered by water Lilium carniolicon subsp. albanicum Σινιάτσικο, Πιέρια,, Βίτσι, Βούρινος Χορταριασμένα αλπικά λιβάδια πάνω από τα 1450 m υψόμετρο Lilium chalcedonicum Κόκκινος κρίνος, Λίριο το χαλκιδονικό Βούρινος, Πιέρια, Μερικώς υγρές σκιερές και βραχώδεις τοποθεσίες s m υψόμετρο Ελλάδας - Αλβανίας Αραιό δάσος, λόχμες με Lilium martagon Martagon lily, Turk s cap lily Βούρινος, φτέρες και υγρά υπαλπικά λιβάδια m

39 Σελίδα 39 από 86 βοσκότοποιβοσκότοποι, Linum elegance Λινάρι βραχώδεις ασβεστολιθικές τοποθεσίες Βραχώδεις πλαγιές με θαμνώδη βλάσυξσξ και αραιό δάσος \ Pinus, Linum flavum subsp. albanicum Λινάρι Albanian Golden Flax βραχώδη λιβάδια και άκρες βράχων,, m, σπανίως μέχρι και τα 300 m, κυρίως σε ασβεστόλιθο Βραχώδεις, πετρώδεις Linum hirsutun subsp. spathulatum Λινάρι Βούρινος τοποθεσίες ή θέσεις με χαλίκια κυρίως μεταξύ 1700 και 2650 m, σπάνια μέχρι και τα 800 m, σε ασβεστόλιθο Ξηρές βραχώδεις πλαγιές με θαμνώδη βλάστηση ή αραιό δάσος, ξηρά Linum hologynum Λινάρι Βούρινος λιβάδια και θαμνότοποι, βοσκότοποι m υψόμετρο, σπανίως μέχρι τα 2000 m, σε σερπεντίνη και ασβεστόλιθο

40 Σελίδα 40 από 86 Linum pubescens Λινάρι Ελλάδας - Αλβανίας Lysimachia serpyllifolia Ελληνικό Βραχώδεις τοποθεσίες σε αλπικούς και Marrubium thessalum X Σινιάτσικο Βούρινος υπαλπικούς βοσκότοπους. Πάνω από τα βοσκότοποι1100 m, σπανίως μέχρι τα 500 m σε φαράγγια Ελλάδας - Αλβανίας Marrubium velutinum Ξηρές βραχώδεις τοποθεσίες σε θαμνότοπους πάνω από τα βοσκότοποι1700 m Ελληνικό Minuartia garckeana Βούρινος Βραχώδεις και χαλικώδεις τοποθεσίες (600-) m, σε σερπεντίνη, μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι ή μερικές φορές ασβεστόλιθο

41 Σελίδα 41 από 86 Minuartia glomerata subsp. macedonica ΘαμνώνεςΘαμνότοποι Myosotis alpestris subsp. suaveolens Αλπικό μη με λησμόνη Alpine Forget-menot, Βούρινος,, Βίτσι βοσκότοποιαλπικά λιβάδια, (1300-) m Neottia nidus-avis Bird s Orchid Nest Σκιερά δάση Nepeta spruneri Βραχώδη εδάφη ή σάρεςs, (500-) m Nigritella nigra Black Vanilla Orchid, Βόρας Υπαλπικά και αλπικά λιβάδια πάνω από τα 1600 m Ξηρές βραχώδεις Onobrychis alba subsp. calcarea White Sainfoin Βούρινος τοποθεσίες σε δάσος, ξέφωτα και βοσκοτόπουςβοσκότοποι, (300-) (-2400) m Onobrychis aliacmonia Sainfoin Αλιάκμονας Ελληνικό σπάνιο

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 Έργου: Page 2 of 21 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 2.1 Πεδιάδα του Αξιού (Kp 0 65) 5 2.2 Όρος Βέρµιο (Kp 65 105) 8 2.3 Λεκάνη της Πτολεµαΐδας (Kp 105 125) 13 2.4 Όρος Άσκιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα.

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Γεωργιάδης Χρήστος Λεγάκις Αναστάσιος Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΌλυµπος υψώνεται στην Β.Α. Θεσσαλία και στην Ν.. Μακεδονία. Ο Μύτικας ή αλλιώς το Πάνθεον είναι η Ψηλότερη κορυφή του Ολύµπου.

ΟΌλυµπος υψώνεται στην Β.Α. Θεσσαλία και στην Ν.. Μακεδονία. Ο Μύτικας ή αλλιώς το Πάνθεον είναι η Ψηλότερη κορυφή του Ολύµπου. ΟΌλυµπος υψώνεται στην Β.Α. Θεσσαλία και στην Ν.. Μακεδονία. Ο Μύτικας ή αλλιώς το Πάνθεον είναι η Ψηλότερη κορυφή του Ολύµπου. Ο Όλυµπος Πιθανώς σχηµατίστηκε κατά την διάρκεια της Ηωκαίνου εποχής πριν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, Τμ. Βιολογίας, Παν. Αθηνών 5 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.1 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.1 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης Σελίδα 2 από 58

Διαβάστε περισσότερα

«Οικοξενάγηση στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου»

«Οικοξενάγηση στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» «Οικοξενάγηση στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» Θέμις Νασοπούλου MSc Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Υγροτόπων Λιτόχωρο 7-8/12/2013, «Ελληνο- Γερμανικό Φόρουμ Ορεινής Πεζοπορίας» www.olympusfd.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα θηλαστικά της Ελλάδας (Προαπαιτούμενο για το μάθημα θεωρείται η καλή γνώση του αντίστοιχου μέρους του μαθήματος Ζωολογία ΙΙ.)

Τα θηλαστικά της Ελλάδας (Προαπαιτούμενο για το μάθημα θεωρείται η καλή γνώση του αντίστοιχου μέρους του μαθήματος Ζωολογία ΙΙ.) Τα θηλαστικά της Ελλάδας (Προαπαιτούμενο για το μάθημα θεωρείται η καλή γνώση του αντίστοιχου μέρους του μαθήματος Ζωολογία ΙΙ.) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα θηλαστικά είναι η πιο διαφοροποιημένη ομάδα σπονδυλωτών με

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ

Ε1 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ Έντυπο καταγραφής δεδομένων βλάστησης δειγματοληπτικών επιφανειών Συντάκτης Σπύρος Ντάφης, Πέτρος Κακούρος Τύπος οικοτόπου (κωδικός Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & «(Υπο)Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης

Διαβάστε περισσότερα

«Παρακολουθώντας» τη Φύση Λυδία Αλβανού Βιολόγος (PhD) Υπεύθυνη Παρακολούθησης της Βιοποικιλότητας

«Παρακολουθώντας» τη Φύση Λυδία Αλβανού Βιολόγος (PhD) Υπεύθυνη Παρακολούθησης της Βιοποικιλότητας «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» «Παρακολουθώντας» τη Φύση Λυδία Αλβανού Βιολόγος (PhD) Υπεύθυνη Παρακολούθησης της Βιοποικιλότητας 10 Οκτωβρίου 2015 Μέγαρο Μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδημικά και προστατευόμενα φυτά διαρκής παρακολούθηση

Ενδημικά και προστατευόμενα φυτά διαρκής παρακολούθηση Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Management Body of Ecodevelopment Area of Karla - Mavrovouni Kefalovriso Velestino (E.A.Ka.Ma.Ke.Ve)

Διαβάστε περισσότερα

Οικοτουριστικές δυνατότητες στον Εθνικό Δρυμό Αίνου

Οικοτουριστικές δυνατότητες στον Εθνικό Δρυμό Αίνου Οικοτουριστικές δυνατότητες στον Εθνικό Δρυμό Αίνου Γεωργία Λυσίτσα Δασολόγος MSc Υπεύθυνη Δράσεων Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης Κεφαλονιά, 15 Νοεμβρίου 2014 Επισκεψιμότητα Εθνικού Δρυμού Έτος 2012 12.614

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη LIFE + AdaptFor Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα Δασικά οικοσυστήματα Καλλιόπη Ραδόγλου & Γαβριήλ Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Χωρολογία των φυτών Εξελικτική ή ιστορική φυτογεωγραφία Φυτοκοινωνιολογία Οικολογική φυτογεωγραφία Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ 1) Η ερμηνεία της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

Θηλαστικά της Οίτης. Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων

Θηλαστικά της Οίτης. Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων Θηλαστικά της Οίτης Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Η παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ Δεκέμβριος 2015 Μέρος Β Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση Κωδικός Natura 2000: 8210 Περιγραφή. Ασβεστολιθικά

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες απ την αλπική χλωρίδα του Άθω

Εικόνες απ την αλπική χλωρίδα του Άθω Εικόνες απ την αλπική χλωρίδα του Άθω KEIMENO - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ Ένα από τα έλατα του βασιλιά Βόρη (Abies borisii-regis) στα 1600 μ. στα δασοόρια. Το αγρωστώδες του γένους Stipa λούζεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου

Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου

Διαβάστε περισσότερα

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά Περιγραφή Ο ρύακας Φονιάς και η εκβολή του βρίσκονται 11,3 χλμ.α-βα της Χώρας στη νήσο Σαμοθράκη. Πρόκειται στην ουσία για δύο εκβολές σε απόσταση μερικών μέτρων η μια από την

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Τίτλος εγγράφου: Παράρτημα 1.1 Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Σελίδα 2 από 80 Λίστα Πινάκων Πίνακας 1-1... Δείκτες Επιλογής ς 6 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000 ,,, LIFE+ /NAT/CY/ Χάρτης του Μικρο-αποθέματος του φυτού *Ophrys kotchyi Περιοχή Μιτσερού,, DEVELOPMΕNT PROGRAMME Οικότοποι Natura Γεωργικές Καλλιέργειες,, Ισοϋψείς γραμμές (ισοδιάσταση m) Όρια Μικροαποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

5.5. Αλιεία και αλιευτική διαχείριση

5.5. Αλιεία και αλιευτική διαχείριση 5.5. Αλιεία και αλιευτική διαχείριση 5.5.1. Χαρακτήρας, αλιευτικά εργαλεία και στοιχεία παραγωγής Η αλιεία στον Αλιάκµονα έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα και ασκείται από σχετικά µεγάλο αλλά αδιευκρίνιστο

Διαβάστε περισσότερα

P L A N T - N E T C Y

P L A N T - N E T C Y P L A N T - N E T C Y Περιεχόμενα Εισαγωγή και στόχοι έργου 1 Μικρο-Αποθέματα Φυτών (ΜΑΦ) 1 Arabis kennedyae 2 Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis Centaurea akamantis 2 3 Ophrys kotschyi 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ Γεωγραφικά στοιχεία Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, γνωστός και ως Βάλια Κάλντα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου στα όρια μεταξύ των νομών Γρεβενών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Ο Πενταδάκτυλος είναι μία από τις δύο οροσειρές της Κύπρου. Χωρίζει την πεδιάδα της Μεσαορίας από τις ακτές της Κερύνειας και θεωρείται το νοτιότερο τμήμα της ταυρο Δειναρικής Αλπικής

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.4 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ιχθυοπανίδα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.4 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ιχθυοπανίδα για την Ιχθυοπανίδα Σελίδα 2 από 16 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 3 Περιοχή της μελέτης Σκοπός της μελέτης 3 2 Μεθοδολογία αξιολόγησης της κατάστασης των ιχθυοπληθυσμών 4 Επιλογή θέσεων δειγματοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση για την Χλωρίδα και την Βλάστηση : Σελίδα 2 από 16 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Γενικές πληροφορίες για τη Βλάστηση και Χλωρίδα της ΒΑ Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής των αλλαγών όδευσης 3 Σχετική

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΩΝ CARABIDAE ΣΕ ΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΟΡΕΙΝΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ. Ι. Αναστασίου & Α. Λεγάκις

ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΩΝ CARABIDAE ΣΕ ΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΟΡΕΙΝΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ. Ι. Αναστασίου & Α. Λεγάκις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ-ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΩΝ CARABIDAE ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των ψευδαλπικών λιβαδιών των ορεινών συγκροτημάτων Βόρα, Πινόβου και Τζένας στη διατήρηση της άγριας πανίδας

Συμβολή των ψευδαλπικών λιβαδιών των ορεινών συγκροτημάτων Βόρα, Πινόβου και Τζένας στη διατήρηση της άγριας πανίδας Συμβολή των ψευδαλπικών λιβαδιών των ορεινών συγκροτημάτων Βόρα, Πινόβου και Τζένας στη διατήρηση της Π. Πλατής 1, Δ. Τρακόλης 2 και Ι. Μελιάδης 3 1 Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, e-mail:pplatis@fri.gr, 2 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Ιχθυοπανίδας του Ποταμού Νέστου*

Καταγραφή της Ιχθυοπανίδας του Ποταμού Νέστου* 4η Πανελλήνια ημερίδα Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων: «Διαχείριση Διακρατικών Υδάτων», Ξάνθη 16 Νοεμβρίου 2007 Καταγραφή της Ιχθυοπανίδας του Ποταμού Νέστου* Δρ. Μάνος Κουτράκης, Πάνος Λεονταράκης, Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

Χλωρίδα και οικότοποι της Οίτης

Χλωρίδα και οικότοποι της Οίτης Χλωρίδα και οικότοποι της Οίτης Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Η παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

Βλάστηση της Ελλάδας. Καθηγητής Δημήτριος Χριστοδουλάκης Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών Τηλ.

Βλάστηση της Ελλάδας. Καθηγητής Δημήτριος Χριστοδουλάκης Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών   Τηλ. Βλάστηση της Ελλάδας Καθηγητής Δημήτριος Χριστοδουλάκης Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών E-mail: dkchrist@upatras.gr Τηλ.: 2610 997277 Χλωρίδα: Το σύνολο των φυτικών ειδών μιας περιοχής. Βλάστηση:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς Εθνικό Πάρκο Χελμού - Βουραϊκού. Ανεκτίμητα Μνημεία Φυσικής Ομορφιάς

Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς Εθνικό Πάρκο Χελμού - Βουραϊκού. Ανεκτίμητα Μνημεία Φυσικής Ομορφιάς Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς Εθνικό Πάρκο Χελμού - Βουραϊκού Ανεκτίμητα Μνημεία Φυσικής Ομορφιάς Η Ελλάδα είναι μια από τις πλουσιότερες σε βιοποικιλότητα χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ Δεκέμβριος 2015 Μέρος Α Αλπικοί και υπαλπικοί ερεικώνες Κωδικός Natura 2000: 4060 Περιγραφή Μικροί, χαμηλοί ή ανορθωμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΘΕΜΑ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤΑΜΙΑ - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΘΕΜΑ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤΑΜΙΑ - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΘΕΜΑ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤΑΜΙΑ - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου O Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενδημισμός και ενδημικά φυτά

Ενδημισμός και ενδημικά φυτά Ενδημισμός και ενδημικά φυτά Το Αιγαίο πέλαγος θεωρείται εργαστήρι βιοποικιλότητας λόγω της πολύπλοκης παλαιογεωγραφίας, της γεωμορφολογίας και της θέσης του στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων αλλά και λόγω

Διαβάστε περισσότερα

22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην

22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην 22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην εκκλησία πάνω στο δρόµο και εντός του οικισµού, στα νότια

Διαβάστε περισσότερα

7. ΑΛΜΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρίσκεται 10 χλµ δυτικά της πόλης του Ηρακλείου µε πρόσβαση τόσο από παλιό παραλιακό δρόµο (Αµµουδάρα) είτε και από

7. ΑΛΜΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρίσκεται 10 χλµ δυτικά της πόλης του Ηρακλείου µε πρόσβαση τόσο από παλιό παραλιακό δρόµο (Αµµουδάρα) είτε και από 7. ΑΛΜΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρίσκεται 10 χλµ δυτικά της πόλης του Ηρακλείου µε πρόσβαση τόσο από παλιό παραλιακό δρόµο (Αµµουδάρα) είτε και από τη νέα εθνική οδό. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο ποταµός δέχεται τα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Σχ. Έτος: 2013-2014 ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Σχ. Έτος: 2013-2014 ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ x Σχ. Έτος: 2013-2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2 o ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ» (προέλευση, ονοματολογία, ταυτοποίηση) Καθ. Γεωργίου Μαντάνη (PhD, Dipl.) Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου Τ.Ε.Ι.

«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ» (προέλευση, ονοματολογία, ταυτοποίηση) Καθ. Γεωργίου Μαντάνη (PhD, Dipl.) Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ» (προέλευση, ονοματολογία, ταυτοποίηση) Καθ. Γεωργίου Μαντάνη (PhD, Dipl.) Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καρδίτσα - Ιανουάριος 2016 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 1 ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 1, ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ Φ. 2, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Ε. 1, ΣΑΜΑΡΑΣ Δ. 2 Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Γεωβοτανικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΥΤΟΦΥΗ ΕΙ Η ΤΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΥΤΟΦΥΗ ΕΙ Η ΤΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακό ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΜΑΙΧ), 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΥΤΟΦΥΗ ΕΙ Η ΤΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ προστατευόµενα : που απαντώνται στην Κρήτη, έχουν κριθεί ή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Η Λίμνη Παραλιμνίου είναι ένας εποχικός σημαντικός υδροβιότοπος της Κύπρου με σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας και έδωσε το όνομα και στην παρακείμενη πόλη, το Παραλίμνι.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ορ χ ιδέες τ ης Ελλάδα ς

Οι ορ χ ιδέες τ ης Ελλάδα ς Οι ορ χ ιδέες τ ης Ελλάδα ς ΤΕΥΧΟΣ 2 και οι βιότοποί τους ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙ ΟΣ 2012 Ορχιδέες Αθηνών Οι ορχιδέες του Ολύμπου Η Ophrys hippocratis και η ανθοφορία του Φεβρουαρίου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Ophrys attica

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση «1006431 ΣΤΟΜΙΟ» Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση «1006431 ΣΤΟΜΙΟ» Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 4. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 4.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

15. ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ, ΕΚΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑ Α ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

15. ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ, ΕΚΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑ Α ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 15. ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ, ΕΚΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑ Α ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στην νότια ακτή 35 χλµ νότια του Ρεθύµνου και 8 χλµ ανατολικά του Πλακιά βρίσκεται η κοιλάδα του Μεγαλοπόταµου που καταλήγει στο φαράγγι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΔ ΠΟΚαΜαΚεΒε Προστασία & Ανάπτυξη

ΦΔ ΠΟΚαΜαΚεΒε Προστασία & Ανάπτυξη Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Management Body of Ecodevelopment Area of Karla - Mavrovouni Kefalovriso Velestino (E.A.Ka.Ma.Ke.Ve)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ LIFE ENVIRONMENT «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ: ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» LIFE00ENV/GR/000685 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι µια γης

Διαβάστε περισσότερα

πανεπιστημιούπολη Καισαριανή Βύρωνας ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ Τοποθεσία Έτος ίδρυσης Έκταση Γεωγρ. Μήκος Γεωγρ. Πλάτος Υψόμετρο Προσανατολισμός Πέτρωμα Κατώτερη θερμοκρασία Ανώτερη θερμοκρασία Βροχόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μάνιος Δασαρχείο Άμφισσας, Γκούρα 5, Άμφισσα email:nimanios@yahoo.com

Νικόλαος Μάνιος Δασαρχείο Άμφισσας, Γκούρα 5, Άμφισσα email:nimanios@yahoo.com Διάκριση χορτολιβαδικών εκτάσεων από χέρσους αγρούς με χλωριδική ανάλυση στην προστατευόμενη περιοχή του όρους Παρνασσός. Νικόλαος Μάνιος Δασαρχείο Άμφισσας, Γκούρα 5, Άμφισσα email:nimanios@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Σταθµός Βάσης κινητής τηλεφωνίας 1404320 ΚΑΡΙΤΣΑ Χ2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 2 Εισαγωγή... 2 1.1 Γενικά... 2 1.2 Κύριος Έργου - Οµάδα Μελέτης - Υπεύθυνος Επικοινωνίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Η καρδιά της Μεσογείου είναι τα πελάγη της... Ο μοναδικός της χαρακτήρας όμως κρύβεται στα βουνά της.

Η καρδιά της Μεσογείου είναι τα πελάγη της... Ο μοναδικός της χαρακτήρας όμως κρύβεται στα βουνά της. Α. Τριχάς ΜΦΙΚ Η καρδιά της Μεσογείου είναι τα πελάγη της... Ο μοναδικός της χαρακτήρας όμως κρύβεται στα βουνά της. Εκτός από τις επίπεδες ερημικές εκτάσεις στο κέντρο της βόρειας Αφρικής, όλες οι μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της βόσκησης σε λιβαδικούς τύπους βιοτόπων ορνιθοπανίδας περιοχής Μενοικίου όρους

Επιπτώσεις της βόσκησης σε λιβαδικούς τύπους βιοτόπων ορνιθοπανίδας περιοχής Μενοικίου όρους Επιπτώσεις της βόσκησης σε λιβαδικούς τύπους βιοτόπων ορνιθοπανίδας περιοχής Μενοικίου όρους Π.Δ. Πλατής 1, Θ.Γ. Παπαχρήστου 1, Σ. Στάης 2 και Σ. Καζαντζίδης 3 1 Εργαστήριο Λιβαδικών Πόρων, Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Το όρος Πίνοβο είναι ένα σχετικά άγνωστο βουνό. Ο ορεινός του όγκος απλώνεται στα βορειοδυτικά του νομού Πέλλας, ανάμεσα στα όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν) και Τζένα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Δυτικό Τμήμα Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Δυτικό Τμήμα Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Παράρτημα 6.5.7 - Δυτικό Τμήμα Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Σελίδα 2 από 52 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 8 2.1 Παρόχθιοι οικότοποι και υδρο-μορφολογία (Αξιολογήθηκαν τον

Διαβάστε περισσότερα

MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι

MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι Περιγραφή Η λιμνοθάλασσα Ριβάρι βρίσκεται 1,2 χιλιόμετρα περίπου νοτιοανατολικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για λιμνοθάλασσα με σχετικά μεγάλο άνοιγμα προς τη

Διαβάστε περισσότερα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Ανθρωπογενείς επιδράσεις Κλιματική αλλαγή Μεταβολές πυρικών καθεστώτων Κώστας Δ. Καλαμποκίδης Καθηγητής Παν. Αιγαίου Περίγραμμα 1.0 Δασικά Οικοσυστήματα: επαναπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού)

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) Περιγραφή Η εκβολή Μαραθώνα (Βιρού ή «Λίμνη») βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά από τον οικισμό Αιγηνίτισσα και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας.

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.4 Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.4 Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο Παράρτημα 6.5.4 Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο Έργου: Σελίδα 2 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 Γενικές πληροφορίες για τους πληθυσμούς Spermophilus στην Ευρώπη και

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης που θα υποβάλει ο Φορέας Διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007-2013 Απόφαση:

Θέμα: Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης που θα υποβάλει ο Φορέας Διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007-2013 Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4 ης /2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010 και ώρα 1:30 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της δομής και της ποικιλότητας των εδαφικών κολεοπτέρων (οικογένειες: Carabidae και Tenebrionidae) σε ορεινά οικοσυστήματα

Ανάλυση της δομής και της ποικιλότητας των εδαφικών κολεοπτέρων (οικογένειες: Carabidae και Tenebrionidae) σε ορεινά οικοσυστήματα Ανάλυση της δομής και της ποικιλότητας των εδαφικών κολεοπτέρων (οικογένειες: Carabidae και Tenebrionidae) σε ορεινά οικοσυστήματα Ι. Αναστασίου, Χ. Γεωργιάδης & Α. Λεγάκις Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING) ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING) ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, TEI Λάρισας ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING) ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ Μιχαήλ Σ. Βραχνάκης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση. Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης

Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση. Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης WWF Ελλάς, 2012 Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Η συμφωνία για την προστασία των ευρωπαϊκών πληθυσμών χειροπτέρων. αποικιών τους στον Ελλαδικό χώρο.

Η συμφωνία για την προστασία των ευρωπαϊκών πληθυσμών χειροπτέρων. αποικιών τους στον Ελλαδικό χώρο. Η συμφωνία για την προστασία των ευρωπαϊκών πληθυσμών χειροπτέρων και το πρόγραμμα καταγραφής των αποικιών τους στον Ελλαδικό χώρο. Γεωργιακάκης Παναγιώτης 1,2, Νικολακάκης Μανόλης 2 1: Τμήμα Κρήτης Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 1. Σκοπός: Η δράση περιλαμβάνει την διαρκή επιστημονική παρακολούθηση (monitoring) σε επιλεγμένους οικοτόπους, της ορνιθοπανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΛΕΤΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. ΧΛΩΡΙ Α, ΠΑΝΙ Α ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ." ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη

Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη Εθνικός Δρυμός Αίνου Κεφαλληνίας Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου Εθνικός Δρυμός Οίτης Εθνικός Δρυμός Παρνασσού Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Εθνικός Δρυμός Σουνίου Εθνικός Δρυμός

Διαβάστε περισσότερα

Οικότοπος της βαλανιδιάς και κτηνοτροφία στα Ακαρνανικά όρη

Οικότοπος της βαλανιδιάς και κτηνοτροφία στα Ακαρνανικά όρη Οικότοπος της βαλανιδιάς και κτηνοτροφία στα Ακαρνανικά όρη Π.Δ. Πλατής Εργαστήριο Λιβαδικών Πόρων, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη, e-mail: pplatis@fri.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò 2 Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò áíèñþðéíåò áíüãêåò ìå ôá ëéìíáßá ïéêïóõóôþìáôá ìå Ýíáí áñìïíéêü

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό εγχειρίδιο Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού

Ενημερωτικό εγχειρίδιο Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Ενημερωτικό εγχειρίδιο Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Φωτό: Γ. Ξύγκος 1 Φωτό: Τ. De Goijer Δάσος δενδρόκεδρου Συστάδα (Juniperus δενδρόκεδρου drupacea) (Juniperus drupacea)

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας. Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου. ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ, Δεκέμβριος 2013

Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας. Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου. ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ, Δεκέμβριος 2013 < ο )))>< Τα ψάρια του τεχνητού υγρότοπου της Κάρλας < ο )))>< Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Χαμόγλου Μαρία Ιχθυολόγος, Msc ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

KRI148 - Εκβολή ρύακα Πλατύ

KRI148 - Εκβολή ρύακα Πλατύ KRI148 - Εκβολή ρύακα Πλατύ Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Πλατύ βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, ανατολικά από την Αγία Γαλήνη, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ο ρύακας δέχεται τα νερά από ένα σχετικά μεγάλο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΤΕ: ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ -> ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΤΕ: ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ -> ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ ΧΡΥΣΑΕΤΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είμαστε μέλη της ερευνητικής ομάδας που ασχολείται με το περιβάλλον και με το τι μας κάνει να χαμογελάμε στη φύση. Επιλέξαμε αυτό το θέμα επειδή πιστεύουμε πως ακόμα υπάρχουν πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη της δάσωσης µη γεωργικών γαιών µε στόχους: Την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής και αντιπυρικής προστασίας

Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη της δάσωσης µη γεωργικών γαιών µε στόχους: Την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής και αντιπυρικής προστασίας 5.3.2.2.3. Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (β) (iii) και 45 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 30 και σηµείο 5.3.2.2.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΛΑΔΑ Βιολόγος M.Sc., Ph.D. Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης Χερσαίων και Θαλασσίων Οικοσυστημάτων Μόνιμη Εκπαιδευτικός

ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΛΑΔΑ Βιολόγος M.Sc., Ph.D. Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης Χερσαίων και Θαλασσίων Οικοσυστημάτων Μόνιμη Εκπαιδευτικός ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΛΑΔΑ Βιολόγος M.Sc., Ph.D. Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης Χερσαίων και Θαλασσίων Οικοσυστημάτων Μόνιμη Εκπαιδευτικός Το οικοσύστημα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας πριν και μετά τη φωτιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (ΒΔ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ) Χλωρίδα Βλάστηση Αξιολόγηση - Διαχείριση

ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (ΒΔ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ) Χλωρίδα Βλάστηση Αξιολόγηση - Διαχείριση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (ΒΔ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ) Χλωρίδα Βλάστηση Αξιολόγηση - Διαχείριση ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου

SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου Περιγραφή Η εκβολή Ξηροποτάμου βρίσκεται περίπου 5,4 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά από τον οικισμό της Σαμοθράκης. Πρόκειται για έναν εποχικό ρύακα που δέχεται νερό από μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Αναστάσιος Λεγάκις

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Αναστάσιος Λεγάκις Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.1 - Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.1 - Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.1 - Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.1 - Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας.

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας. ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ Η Λιμνολογία είναι μία σχετικά νέα επιστήμη: πρώτη αναφορά το 1895 από τον Ελβετό F. A. Forel στο βιβλίο του με τίτλο: Le Leman: Monographie limnologique. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Παρακολούθηση στο πλαίσιο της Αυτεπιστασίας στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου

Επιστημονική Παρακολούθηση στο πλαίσιο της Αυτεπιστασίας στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου Επιστημονική Παρακολούθηση στο πλαίσιο της Αυτεπιστασίας στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου Κοράκης Αθανάσιος Υπεύθυνος Τμήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Περιβάλλοντος Νομοθεσία - Επιστημονική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙA ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ FISH SPECIES DISTRIBUTION AND ABUNDANCE IN THE RIVER STRYMON

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙA ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ FISH SPECIES DISTRIBUTION AND ABUNDANCE IN THE RIVER STRYMON ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙA ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ Γούσια Ε., Μπόμπορη Δ.Χ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, evgousia@bio.auth.gr, bobori@bio.auth.gr. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΕΓ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" ΔΟΥΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ- ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα