ΟΙ ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΟΙ ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 80 Λαζαριανά τραγούδια µε 132 παραλλαγές 2η έκδοση Προδηµοσίευση αποσπάσµατος (Οι συντοµογραφίες για τις πηγές και τις βιβλιογραφικές αναφορές, επεξηγούνται στο τέλος του κειµένου) Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ Όταν καταγραφόταν το γλωσσικό ιδίωµα του τόπου µας, για το βιβλίο ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, αναζητήθηκε το γλωσσικό υλικό, ανάµεσα στα άλλα, και στα δηµοτικά τραγούδια του τόπου µας. Μας αιφνιδίασε τότε η αναφορά σε ένα δηµοτικό τραγούδι, ότι ήταν Λαζαριανό, ενώ δεν αναφερόταν ούτε στο Λάζαρο ούτε στην ανάστασή του. Μας αιφνιδίασε, όµως, και γιατί το µόνο γνωστό µας Λαζαριανό τραγούδι ήταν το Ήρτι Λάζαρους ήρταν τα βάγια, που αναφέρεται στην Ανάσταση του Λαζάρου. Ο αιφνιδιασµός έφερε την περιέργεια και η περιέργεια το ψάξιµο. Όσο κι αν ψάχναµε, όµως, οι παλιές Λαζαρίνες της Τερπνής µας έλεγαν µόνο δηµοτικά τραγούδια, τα οποία δεν αναφέρονταν στην ανάσταση του Λαζάρου. Μας έλεγαν και κάποια που αναφέρονταν στο Χριστό, στην Παναγία, στον Αη-Γιώργη, όχι όµως στην Ανάσταση του Λαζάρου. Απευθυνθήκαµε στη συνέχεια σε ειδικούς µε το ερώτηµα, «πώς γίνεται σε µια θρησκευτική γιορτή να τραγουδούν σχεδόν µόνο δηµοτικά τραγούδια, που δεν αναφέρονται στη γιορτή», και πήραµε την απάντηση που δεν περιµέναµε. «Μπορεί το έθιµο να ήταν ενταγµένο σε µια θρησκευτική γιορτή», µας είπαν, «όµως στην ουσία ήταν συνέχεια αρχαίων εθίµων». Έτσι κάποια στιγµή αποφασίσαµε να καταγράψουµε το έθιµο και τα τραγούδια του. Ξεκινήσαµε να καταγράφουµε όλα όσα είχαν σχέση µε το έθιµο κι από την αρχή θέλαµε να πληροφορηθούµε τη σχέση του µε τα αρχαία έθιµα. Ε- πειδή, όµως, δεν είχαµε ασχοληθεί ποτέ µέχρι τότε µε κάτι ανάλογο, έπρεπε να αρχίσουµε από το µηδέν. Ψάχνοντας στα βιβλία που είχαµε στη διάθεσή µας, βρίσκαµε κάποιες σύντοµες αναφορές σ αυτή τη σχέση, δεν ήταν όµως όσο αναλυτικές θέλαµε, δεν µας ικανοποιούσαν. Έτσι αποφασίσαµε να ανατρέξουµε στη βοήθεια γνωστών µας, ελπίζοντας ότι θα µας οδηγούσαν σε πηγές µε αναλυτικές αναφορές στο θέµα. Ρωτήσαµε το συγχωριανό µας διδάκτορα Κωνσταντίνο Σιαµάκη, φιλόλο-

2 26 Οι Λαζαρίνες της Βισαλτίας γο και συγγραφέα και, για καλή µας τύχη, εκείνον τον καιρό ετοίµαζε ένα άρθρο για τα κάλαντα 1. Ανέπτυσσε σ αυτό τη σχέση που έχουν τα σηµερινά κάλαντα µε τα έθιµα της αρχαίας Ελλάδας. Η σχέση αφορούσε σε όλα τα κάλαντα, ανάµεσα στα οποία είναι και τα κάλαντα του Λαζάρου. Το άρθρο µάς κάλυπτε πλήρως και µε την άδεια του συγγραφέα καταχωρίζουµε µερικά αποσπάσµατά του, για να φανεί ότι οι Λαζαρίνες και τα λαζαριανά τραγούδια τους έχουν τις ρίζες τους στα κάλαντα της αρχαιότητας. Ελπίζουµε να δώσουν στον αναγνώστη µια αρκετά ολοκληρωµένη εικόνα αυτής της σχέσης. Τα αποσπάσµατα: Τ κάλαντα σν θιµο εναι ρχα κ λληνικ κα ωµα κό, κα µλλον προ στορικ κα γι τ δύο θνη. σν τωριν λληνικ εναι µιγαδικ λληνορρωµα κό & λέξη κάλαντα εναι λατινική. στ*ν ρχαία,λλάδα τ κάλαντα -ταν ένας π το/ς γερµούς, δηλαδ* το/ς 0ράνους, κα λέγονταν τσι κριβ3ς κι α4τ γερµοί, 0ν5 εχαν κα τς 6διαίτερες 0ποχιακ7ς 8νοµασίες ερεσι3ναι, χελιδονίσµατα, κα κορωνίσµατα. λέγονταν βέβαια γερµο (π τ :µα γείρω, πο/ θ π; θροίζω, µαζεύω, 0ρανίζοµαι) κα >λοι ο? ρανοι.... λλ κυρίως κα 0ν τέλει γερµο λέγονταν α4τ πο/ τώρα λέµε κάλαντα A κόλιντα τ3ν παιδι3ν.... κατ τ*ν ρχαιότητα τ &µερολόγια δ7ν -ταν κριβ: κα ο? &µεροδεbκτες, εcτε σν κρεµαστάρια τοd τοίχου εcτε σ σηµειωµατάρια 0πιτραπέζια εcτε σ βιβλιαράκια τ:ς τσέπης, δ7ν Eπ:ρχαν. τ ρχαιότερο &µερολόγιο τοίχου A τραπέζης τ γραψε κατ τν π.χ. α63να J σύγχρονος τοd Kριστοτέλους µαθηµατικς κα στρονόµος ΕMδοξος J Κνίδιος. γι' α4τ λεγόταν Εδόξου Τέχνη. πι µπροστ J Pπλς λας κα κυρίως J γρότης µάθαινε τ*ν λλαγ* τοd τους A κα τοd µηνς Qς άγγελµα π τ µικρά παιδι πο/ λεγαν τ κάλαντα. κριβέστερα τς &µερολογιακ7ς λλαγ7ς στ λα τς νακοίνωναν µ7 τ παιδι 0κεBνοι πο/ σχολοdνταν µ7 τ &µερολόγιο, τ οποbο, >πως λέει J ποιητ*ς Rσίοδος, -ταν ργα κα!µέραι, δηλαδ* "Καζαµίας", γροτικ &µερολόγιο. τ παιδι µετέφεραν στ λα τ µήνυµα τ:ς χρονικ:ς λλαγ:ς µ7 µηνυτήρια κα ε4χετήρια τραγουδάκια, J δ7 λας δινε στο/ς µικρο/ς γγελιοφόρους φιλοδωρήµατα. στ*ν ρχή, πο/ δ7ν υπ:ρχε νόµισµα, τ φιλοδωρήµατα -ταν καρποί, 6δίως ξηρο A λιασµένοι,... ργότερα -ταν νοµίσµατα µικρ:ς ξίας, #βολο κα!µιώβολα & 'µαιθα J Uνθρωπος Uργησε να υθµίσv τ &µερολόγιό του... δ7ν γνώριζε τ*ν κριβ: χρονικ* διάρκεια τοd τους,... εναι τεκµαρτ >τι στ*ν ρχ* νόµισε >τι τ τος χει 360 µέρες... ργότερα -ταν πο/ κατάλαβε >τι τ τος 1 ες Κ.Σ.

3 Η προέλευση του εθίµου 27 τραβάει 365 µέρες (κατ τ*ν προ στορικ* κόµη 0ποχή), κόµη ργότερα >τι τραβάει 365,25 µέρες (τ 46 π.χ.), κα τέλος κατάλαβε >τι τ τος τραβάει 365, µέρες (τ 1580)... >λ' α4τ δείχνουν >τι 0κτς π το/ς τελευταίους 4 α63νες σ' Jλόκληρη τ*ν Eπόλοιπη?στορία του J Uνθρωπος εχε &µερολόγια πο/ δούλευαν σ ολόγια πο/ πηγαίνουν µπροστά µόνο τ προτελευταbο &µερολόγιο, τ 6ουλιαν τοd 46 π.χ., πήγαινε πίσω κατ 11 λεπτ κα 13 δευτερόλεπτα.... Kπ τ*ν προ στορικ* 0ποχ* `δη J Uνθρωπος εχε παρατηρήσει 0πίσης κα τ τέσσερα κρίσιµα σηµεbα τοd τους, πο/ τ χωρίζουν σ7 τέσσερα τέταρτα (0ποχές), τς δύο δηλαδ* 6σηµερίες, 0αριν* κα φθινοπωρινή, κα τ δύο &λιοστάσια, τ χειµεριν µ7 τ* µέγιστη νύχτα τ:ς χρονιaς, κα τ θεριν µ7 τ* µέγιστη µέρα. εναι ε4νόητο >τι α4τ τ διαπίστωνε παρατηρώντας ποιό εναι τ βορειότερο κα ποιό τ νοτιώτερο σηµεbο τ:ς νατολ:ς κα τ:ς δύσεως, στ δόντια τ3ν 8ροσειρ3ν τοd Jρίζοντος δηλαδή, >που φθάνει J bλιος (&λιοστάσια), κα ποιά εναι τ µεσαbα (6σηµερίες). τ σηµεbα α4τά, µ7 τ σηµεριν &µερολόγιο,..., βρίσκονται στς 20 Μαρτίου, 21 dουνίου, 22 Σεπτεµβρίου κα 21 εκεµβρίου. & µόνη καταστασία τοd σηµερινοd &µερολογίου εναι >τι δ7ν χει τ*ν λλαγ* τοd τους στ* µέγιστη νύχτα του, δηλαδ* τ*ν πρωτοχρονι στς 21 εκεµβρίου.... Τέλος κατ τ*ν ρχαιότητα δ7ν fριζαν Qς ρχ* τοd τους τ πι νεκρ σηµεbο του, τ χειµεριν δηλαδ* &λιοστάσιο, >πως περίπου γίνεται τώρα, λλ προτιµοdσαν τς δυ 6σηµερίες, τ*ν 0αριν* πι πολ/ σν πρωg τοd τους, A λιγώτερο τ* φθινοπωριν* σ δειλιν τοd τους κα τέλος τοd κύκλου τ3ν γεωργικ3ν 0ργασι3ν. διότι J χειµώνας εναι, hς ποdµε, & νύχτα τοd τους, τ δ7 καλοκαίρι & µέρα. κα διότι κα τ ε6κοσιτετράωρο &µερονύκτιο ο? ρχαbοι τ Uρχιζαν A π τ*ν νατολ* τοd &λίου A συνηθέστερα π τ* δύσι του, σηµεbα πο/ δ7ν εναι σταθερά. Uργησαν ν καταλάβουν >τι τ σταθερ σηµεbα τοd ε6κοσιτετραώρου εναι µόνο τ µεσονύκτιο κα τ µεσηµέρι, κα >τι, φοd τ µεσονύκτιο εναι κα τ πι νεκρ σηµεbο του, εναι κα & καλλίτερη ρχή του κα τέλος του. Γι >λους α4το/ς το/ς λόγους, >ταν κατ τ*ν ρχαιότητα Qριζόταν µι ορτ* µ7 µι &µεροµηνία, λ.χ. τ*ν 1 Μαρτίου, καθjς τ &µερολόγιο πήγαινε σ χαλασµένο ολόγι πότε µπροστ κα πότε πίσω, α4τ* & "1 Μαρτίου" Uλλοτε φτανε στο/ς καύσωνες τοd καλοκαιριοd κα Uλλοτε στο/ς παγετο/ς τοd χειµ3νος. 8νοµαστικ -ταν πάντοτε & "1 Μαρτίου", λλ στ*ν πραγµατικότητα φθανε σχεδν σ' Jποιαδήποτε 0ποχή. >ταν ο? στρονόµοι, ο? >ποιοι στρονόµοι τ:ς κάθε 0ποχ:ς, διώρθωναν τ &µερολόγιο, ο? πλο κο 0πέµεναν στ*ν "1 Μαρτίου" "µε τ παλιό", >πως λ.χ. κα ο? σηµερινο παλαιοηµερολογbτες χουν τ*ν "1 Μαρτίου" τους στς 13 Μαρτίου. τσι κα στ*ν ρχαιότητα & "1 Μαρτίου" γι το/ς κατ καιρο/ς παλαιοηµερολογbτες,..., πεφτε κα στς 25 Μαρτίου κα στς 2 Kπριλίου κα στς 21 Kπριλίου, & δ7 "1 dανουαρίου" πεφτε κα στς 24 A 25 εκεµβρίου κα στς 5 A 6 dανουαρίου. σ' α4τ7ς τς &µερολογιακ7ς µανοdβρες κα

4 28 Οι Λαζαρίνες της Βισαλτίας παλαιοηµερολογιτικ7ς 0µµον7ς 8φείλονται τ κάλαντα (κάλαντα=kalendae =νουµηνία, νεοµηνία, πρωτοµηνιά) τ3ν Χριστουγέννων A τ:ς παραµον:ς των, τ3ν Φώτων A τ:ς παραµον:ς των, τοd Λαζάρου, τ3ν Βα ων, τοd Πάσχα, κλπ.. ρχικ -ταν κάλαντα τ:ς 1 dανουαρίου A τ:ς 1 Μαρτίου (παλιaς πρωτοχρονιaς)... Τ παιδι τ:ς προ στορικ:ς 0ποχ:ς, γι το/ς qλληνες κα το/ς rωµαίους J λόγος, στ*ν ρχ* λεγαν τ κάλαντα (µήνυµα κα ε4χ7ς νεοµηνίας) κάθε πρωτοµηνιά.... ργότερα, κατ τ*ν?στορικ* 0ποχή, >ταν τ &µερολόγια -ταν προγράµµατα καταγραφόµενα, τ κάλαντα τ3ν παιδι3ν περιωρίστηκαν A στ τέσσερα κρίσιµα σηµεbα τοd τους, 6σηµερίες κα &λιοστάσια, A στς κατ καιρο/ς πρωτοχρονιές, πο/ -ταν τοποθετηµένες & κάθε µι σ7 sνα π τ τέσσερα α4τ σηµεbα. στ*ν,λλάδα λ.χ. πρν π τ 432 π.χ. εχαν τ*ν πρωτοχρονι στ* φθινοπωριν* 6σηµερία (1 tκτωβρίου A κα λίγο πρν π' α4τή), 0ν5 π τ 432 π.χ. J µεγάλος µαθηµατικς Μέτων, πο/ κανε τ πρ3το π τ τρία τελευταbα κα τελειότερα &µερολόγια (µετώνειο τοd Μέτωνος, 6ουλιαν τοd Σωσιγένους, γρηγοριαν τοd Lilio), τοποθέτησε τ*ν πρωτοχρονι στ*ν 0αριν* 6σηµερία (1 Kπριλίου A λίγο πρν π' α4τή). γι τ λόγο α4τ π τ*ν ρχαία,λλάδα χουµε διασωσµένα κάλαντα κα φθινοπωρινά A σεπτεµβριάτικα, κα 0αριν A µαρτιάτικα. δ7ν χουµε χειµεριν A θεριν διασωσµένα τραγούδια καλάντων οmτε µαρτυρίες γι τέτοια. Ο? rωµαbοι πολ/ σωστ `δη τ 153 π.χ. fρισαν Qς πρωτοχρονι τ*ν 1 dανουαρίου, δηλαδ* κριβ3ς A περίπου τ χειµεριν &λιοστάσιο, πο/ εναι τ µεσονύκτιο τοd τους, & µέγιστη νύχτα του. κι 0ν5 π:γαν 0κεB κα τ κάλαντα, παρέµειναν κα στ*ν παλι πρωτοχρονιά τους τ*ν 1 Μαρτίου. >ταν α4τ τ 0θιµικ καθεστjς διήνυε τ δεύτερο α63να τ:ς διαρκείας του, τότε -ρθε J Χριστιανισµός. τσι µέσα στ δικό του κλbµα, τ κάπως µεταγενέστερο βέβαια, µπ:κε κα 0πιβίωσε κα τ 0θιµικ α4τ καθεστώς. µ7 α6τία τς προειρηµένες &µερολογιακ7ς µανοdβρες τ µ7ν κάλαντα τ:ς 1 dανουαρίου διασπάρηκαν κα στς 24 κα 25 εκεµβρίου (Χριστούγεννα κα παραµονή τους) κα στς 5 κα 6 dανουαρίου (Φ3τα κα παραµονή τους), τ δ7 κάλαντα τ:ς 1 Μαρτίου διασπάρηκαν κα στς 25 Μαρτίου (Ε4αγγελισµός), κα µέσα σ' >λο τν Kπρίλιο (Σάββατο τοd Λαζάρου, Κυριακ* τ3ν Βα ων, Μ. Πέµπτη, Μ. Παρασκευή, Κυριακ* τοd Πάσχα). γι τ κάλαντα τ:ς Kναλήψεως, κα τοd zγίου Κωνσταντίνου (21 Μα ου) δ7ν φαίνεται hν εναι σχατα σηµεbα διασπορaς τ3ν καλάντων τ:ς 0αριν:ς 6σηµερίας κα πρωτοχρονιaς A πρώιµα σηµεbα διασπορaς κάποιων πολ/ ρχαιοτέρων καλάντων τοd θερινοd &λιοστασίου A κάποιας θεριν:ς πρωτοχρονιaς (21 dουνίου)... κα γι >λες α4τ7ς τς ορτ7ς Eπάρχουν τ νάλογα κάλαντα, τ προσαρµοσµένα {χι µόνο στ* Χριστιανικ* πίστι λλά κα στν γιο A στ*ν ορτ* τ:ς &µέρας (Βασίλειος, Λάζαρος, ΚωνσταντBνος, Βάια, Kνάληψι). εναι >µως παρατηρήσιµο >τι & ναφορ στν γιο A τ*ν ορτ* εναι Eποτυπώδης, τ δ7 κύριο περιεχόµενο τ3ν

5 Η προέλευση του εθίµου 29 καλάντων εναι ε4χ7ς τ3ν καλαντιστ3ν στ µέλη τ:ς ο6κογενείας πο/ δέχεται τ Uγγελµά τους κα µάλιστα ε4χ7ς στ' νύπαντρα παλληκάρια κα κορίτσια τ:ς ο6κογενείας γι sναν καλ ρωτα A γάµο, κόµη κι >ταν εναι νήπια. µερικ7ς φορ7ς εναι κα Uµεση 0ρωτικ* πρότασι σ7 δεύτερο πρόσωπο διότι π µι Uποψι τ κάλαντα -ταν κάποτε κα ε4καιρία καντάδας 0κ τοd συστάδην κα µι τάχαµου τολµηρ* καντάδα -ταν κα τάχαµου καµουφλαρισµένη νάµεσα στο/ς στίχους τ3ν 0γκωµίων τοd Pγίου τ:ς &µέρας, >πως περίπου εναι κρυµµένες ο? συλλαβ7ς τ3ν κορακίστικων νάµεσα στο/ς κορακισµο/ς κε-κε-κε (κε Α κε 3ρι κε 4 κε θ5 κε ρθω κε ν κε σ6 κε δ7)... Βαστάει πέννα και χαρτί, χαρτ κα καλαµάρι Ζαχαροκάντιο ζυµωτή, δ6ς κι >µ6 τ? παλληκάρι }χω τη γνώµη >τι 0ξ ρχ:ς τ κάλαντα A κατ τς ρχαbες λληνικ7ς 8νοµασίες των ερεσι7ναι, χελιδονίσµατα, κα µόνο κοινωνικ κα γροτικ - &µερολογιακ κα παιδικά,...χωρς κανένα θρησκευτικ χαρακτ:ρα. θρησκευτικ στοιχεbα, ε6δωλολατρικ πρ7τα κι πειτα χριστιανικά, µπ:καν σ' α4τ µόνο σ7 χρόνια {ψιµα. τσι βλέπουµε στ µ7ν ρχα κ κα ντονα διαλεκτικ λληνικ χελιδονίσµατα κα ερεσιώνας ν' πουσιάζv κάθε Cχνος θρησκευτικοd στοιχείου, στ 8ψιµώτερο κορώνισµα ν 0µφανίζωνται J Aπόλλων σν πατέρας τ:ς Κορώνης κα οc θεο σν 0κτελεστα τ3ν ε4χ3ν, κι α4το/ς >λους ργότερα ν το/ς Eποκαθιστο~ν ο? γιοι Βασίλειος, Λάζαρος κα ΚωνσταντEνος. Ε6ρεσιώνη στ*ν ρχαία λληνικ* γλ3σσα κα 0θιµικ* συνήθεια λεγόταν κατ' ρχ*ν sνα κλωνάρι 0λιaς στολισµένο µ7 µι τούφα εfρος (=µαλλί)... κα µ7 διάφορους πρόσθετους καρπο/ς π' α4το/ς πο/ Eπάρχουν Uφθονοι κατ τ* φθινοπωριν* κα σεπτεµβριάτικη 6σηµερία,... 0ννοεBται >τι τ*ν ρχαία ερεσιώνη τ*ν κρεµοdσαν στ*ν πόρτα τοd σπιτιοd τ παιδι πο/ πήγαιναν ν τραγουδήσουν τ*ν ερεσιώνη κάλαντα. γι' α4τ εναι ναντίρρητο >τι κα τ δηµοτικ τραγούδι τ3ν καλάντων, πο/ λεγόταν ερεσιώνη, εναι τ:ς φθινοπωριν:ς 6σηµερίας κα πρωτοχρονιaς. Χελιδονίσµατα λέγονταν στ*ν ρχαία,λλάδα τ κάλαντα τ:ς 0αριν:ς 6σηµερίας κα πρωτοχρονιaς, 0πειδ* τ παιδιά,..., κυρίως νήγγελλαν τν 0ρχοµ τ:ς ποδηµητικ:ς χελιδόνος, κα τ παιδι α4τ λέγονταν χελιδονισταί.... τ Cδια 0αριν κάλαντα σ7 µερικ7ς περιοχ7ς τ:ς ρχαίας,λλάδος λέγονταν κορωνίσµατα, κα τ παιδι πο/ τ τραγουδοdσαν κορωνισταί, 0πειδ* ντ γι τ* χελιδόνα τραγουδοdσαν τ*ν κορώνη (=κουρούνα).... σο γι τ Λάζαρο, πο/ τραγουδοdν ο? ΛαζαρEνες στ λαζαρίσµατά τους, εναι, νοµίζω, διασκευ* κα µεταπήδησι τοd ε6δωλολατρικοd θεοd Iλίου (Kπόλλωνος), A Cσως κα Iλαζάρου κάποτε λεγοµένου, >πως κι J

6 30 Οι Λαζαρίνες της Βισαλτίας Jη ΛιKς A Iλίας, πο/ τ 0ξωκκλήσια του εναι συνήθως σ7 βουνοκορφ7ς... εναι στ*ν πραγµατικότητα J θες λιος, πο/ λατρευόταν στ LψηλN κα στς βουνοκορφές, >πως κατ' 0πανάληψι µαρτυρεbται κα στ βιβλίο τ3ν Βασιλει7ν τ:ς Π. ιαθήκης.... Όταν, λοιπόν, η πρωτοχρονιά µετατέθηκε από τη φθινοπωρινή στην εαρινή ισηµερία, µετακινήθηκαν και τα κάλαντα µε ανάλογες προσαρµογές. Οι ειρεσιώνες χρησιµοποιήθηκαν έτσι και ως χελιδονίσµατα και µοιάζουν µε κάποια λαζαριανά τραγούδια της Βισαλτίας. Για να φανεί αυτή η οµοιότητα παραθέτουµε, αµέσως πιο κάτω, τους στίχους της ειρεσιώνης α, από το ίδιο άρθρο, σε µετάφραση του ρα Κωνσταντίνου Σιαµάκη. Θυµίζουν µε τις ευχές τους τα σηµερινά λαζαριανά τραγούδια της Βισαλτίας. Η ειρεσιώνη: Μπαίνουµε µ7ς στ ρχοντικό µεγάλου νοικοκύρη, αντρειωµένου και βροντόφωνου και πάντα ευτυχισµένου. Kνοίξτε, πόρτες, µόνες σας, πλοdτος ν µπv µέσα, κα µ7 τν πλοdτο συντροφι χαρ µεγάλη κι ε4τυχία κι Jλόγλυκη ε6ρήνη, τ' γγει του >λα γεµάτα νƒναι κα τ ψωµ στ* σκάφη ν φουσκώνv πάντα κα ν ξεχειλίζv. γι' α4τ 0δ3 τ παλληκάρι σας & νύφη νuρθv θρονιασµένη σ7 θρονί, µουλάρια σκληροπόδαρα στ σπιτικ α4τ ν σaς τ*ν κουβαλήσουν, κα ν EφαίνV παν σ7 ργαλει µ7 χρυσάργυρες πατ:θρες. Το περιεχόµενο του πρώτου στίχου αυτής της ειρεσιώνης, περιέχεται στους στίχους του λαζαριανού τραγουδιού της Τερπνής Σ(ι) αυτά τα σπίτια που ρταµι στ ανώια τα µιγάλα, Στο να κοιµάτι Παναγιά κι στ άλλου άγιους Γιώργης, στου τρίτου του καλύτιρου κοιµάτι νοικουκύρης πο χει τα νιάµατα πουλλά τις θηµουνιές µιγάλες. Στην ίδια ειρεσιώνη το περιεχόµενο των τριών τελευταίων στίχων της το βλέπουµε σ ένα άλλο λαζαριανό τραγούδι, στο 2.29 της Νικόκλειας: Σύρι να πεις τη µάνα σου για να σ αρραβουνιάσει, να φέρεις νύφ(η) απού µακριά τζιλέπη θυγατέρα. Να φέρει χίλια πρόβατα τριακόσια δαµαλίδια, να φέρει κι προυσκέφαλα, κιντήµατα κι γράµµατα. εν είναι, όµως, µόνο αυτές οι οµοιότητες. Και στα κάλαντα του δωδεκαήµερου του τόπου µας, στα κόλιντα, βρίσκονται τέτοιες οµοιότητες µε τα κάλαντα της αρχαιότητας 2. Παρατηρείται, δηλαδή, το ίδιο φαινόµενο, της 2 Παραθέτουµε τέτοιες οµοιότητες από το ίδιο άρθρο του Κ. Σιαµάκη: Στα χελιδονίσµατα της αρχαίας Ελλάδας, τα παιδιά, αφού έλεγαν το άγγελµα της

7 Η προέλευση του εθίµου 31 διατήρησης στοιχείων από την αρχαιότητα, όπως συµβαίνει και στο γλωσσικό ιδίωµα του τόπου µας 3. Ολοκληρώνοντας την καταγραφή του εθίµου της Λαζαρίνας διαπιστώθηκε, ότι η σύνθεση στα λαζαριανά τραγούδια της Βισαλτίας ήταν άλλη µέχρι την έλευση των προσφύγων του 1922 και άλλη µετά. Στα λαζαριανά τραγούδια της Νιγρίτας, της Τερπνής της Νικόκλειας και της Αγίας Παρασκευής, δεν υπήρχαν αναφορές στην ανάσταση του Λαζάρου. εν υπήρξαν τέτοιες αναφορές στα τραγούδια της Νιγρίτας και της Νικόκλειας ούτε µετά την εγκατάσταση των προσφύγων, ενώ στην Τερπνή και στην Αγία Παρασκευή προστέθηκε το τραγούδι «Ήρτι Λάζαρους 4», το Στα άλλα χωριά της Βισαλτίας, ανάλογα µε τη σύνθεση του πληθυσµού τους, από ντόπιους και πρόσφυγες, διαµορφώθηκε το έθιµο και η σύνθεση των τραγουδιών του, κυρίως µε την προσθήκη του 6.01 τραγουδιού της Λυγαριάς, Μάθατε τι έχει γίνει σήµερα στην Παλαιστίνη; και τις παραλλαγές του στα άλλα χωριά. Και πέρασε στο έθιµο η αναφορά στην ανάσταση του Λαζάρου. Είναι, λοιπόν, γεγονός ότι υπάρχει οµοιότητα ανάµεσα σε στίχους από τα αρχαία κάλαντα και στα σύγχρονα ανοιξιάτικα κάλαντα, δηλαδή τα κάλαπρωτοχρονιάς και τις ευχές τους, χωρίς θρησκευτικές αναφορές, διατύπωναν τις α- παιτήσεις τους για φιλοδώρηµα κι ύστερα περνούσαν στις απειλές των νοικοκυραίων. αν όµως δεν µας δώσεις δεν θα περάσει έτσι την αυλόπορτά σου σηκώνουµε ή το στέγαστρό της, απειλούσαν στο αρχαίο χελιδόνισµα της πρωτοχρονιάς. Το ίδιο γινόταν και στα κόλιντα της Βισαλτίας, τότε που τα παιδιά της γενιάς µας βροντούσαν τις εξώπορτες µε τις τοπούζες φωνάζοντας: Κόλιντα, µπάµπου, κόλιντα! (το άγγελµα) Τρεις χιλιάδις πρόβατα κι άλλα τόσα γίδια. (οι ευχές) ο µ, κυρά µ, καρύδια, (οι απαιτήσεις) µη σι σπάσ τα κιραµίδια. (οι απειλές) Ιδιαίτερα σηµαντικό, όµως, είναι ότι οι απειλές των παιδιών στα κάλαντα του Σιτοχωρίου είναι σχεδόν ίδιες µε αυτές του τελευταίου στίχο στο αρχαίο χελιδόνισµα. δο µ, κυρά µ, καρύδια (οι απαιτήσεις) µη σι σπάσου τ θύρα σου κι την παραθύρα σου (οι απειλές). 3 ες Ν.Πα. 1: α) Εισαγωγή 3 και β) Πίνακας 6, µε τις αξιοσηµείωτες λέξεις. 4 Η Βαγγελιώ Παπίκα µας είπε, ότι το τραγούδι αυτό δεν το τραγουδούσαν οι παλιότερες Λαζαρίνες στην Τερπνή. Το έφεραν οι πρόσφυγες του 1922 και το τραγουδούσαν τα κορίτσια τους. Επειδή, όµως, ήταν µικρό και εύκολο, το έµαθαν και το έλεγαν και τα µικρά κορίτσια του χωριού µας. Για το ίδιο τραγούδι δόθηκε η ίδια πληροφορία στην Αγία Παρασκευή και στο ηµητρίτσι.

8 32 Οι Λαζαρίνες της Βισαλτίας ντα του Λαζάρου ή όπως τα λέµε τα λαζαριανά τραγούδια 5. Όπως επίσης είναι γεγονός ότι τα λαζαριανά τραγούδια του ντόπιου πληθυσµού της Βισαλτίας δεν έχουν θρησκευτικές αναφορές, που να σχετίζονται µε την ανάσταση του Λαζάρου 6. Είναι ακόµη το γεγονός της αµοιβαίας υπόσχεσης των κοριτσιών της Νικόκλειας, µε προσκύνηµα πάνω στην ειδική πίτα, τη λαζαρόπτα 7, µία ορκωµοσία δηλαδή που δεν αναφέρεται στα Θεία. Αυτά τα τρία γεγονότα οδηγούν στο συµπέρασµα, ότι τα κάλαντα του Λαζάρου έχουν την αφετηρία τους στην προκλασσική αρχαιότητα και ότι στη συνέχεια αυτά τα κάλαντα ενσωµατώθηκαν, στη χριστιανική γιορτή της ανάστασης του Λαζάρου, οπότε έγιναν τα λαζαριανά τραγούδια που ξέρουµε 8. Πείθουν, δηλαδή, ότι τα λαζαριανά κάλαντα του ντόπιου πληθυσµού της Βισαλτίας, ως ανοιξιάτικα κάλαντα, προϋπήρχαν από τη χριστιανική γιορτή του Λαζάρου και δεν ήρθαν µετά από αυτήν, παρά τα αντιθέτως λεγόµενα 9. 5 ες Σ.Κ. σ. 36: «Προσεκτικωτέρα µελέτη των πηγών δεικνύει ότι διετήρησεν ούτος [ο ελληνικός βίος] πλήθος παλαιοτάτων στοιχείων, και δη εις πλήρη αντίθεσιν ευρισκοµένων προς τας ανατολικάς αντιλήψεις και συνηθείας Συνέβη δηλ. και κατά την ενοποίησιν του πολιτισµού το ίδιον, το οποίον συνέβη και ως προς την γλώσσαν. Όπως δηλ. η κοινή [γλώσσα] των χρόνων τούτων [της µεταγενεστέρας αρχαιότητος] διετήρησε κατά τόπους παλαιά διαλεκτικά στοιχεία, ούτω και ο βίος διετήρησε παλιοτάτας δοξασίας και µύθους και λατρείας και συνηθείας ανατρεχούσας µέχρις αυτής της οµηρικής αρχαιότητος». 6 Το ίδιο παρατηρείται και στα χωριά του Παγγαίου, σύµφωνα µε την καταγραφή που έγινε το 1901 (Α.Γ.), όπου δεν αναφέρεται κανένα βαΐτικο τραγούδι στην ανάσταση του Λαζάρου ούτε γίνεται απλή αναφορά στο Λάζαρο, ενώ όλα αναφέρονται, όπως και στη Βισαλτία, σε διάφορες εκδηλώσεις της ζωής, όπως ο έρωτας, η νοικοκυροσύνη, η ξενιτιά και άλλες. Το ίδιο επίσης παρατηρείται στις Σέρρες και στα Νταρνακοχώρια (Άγιο Πνεύµα) όπου, ενώ αναδεικνύεται η σχέση του εθίµου µε την ανάσταση του Λαζάρου, δεν καταγράφονται τραγούδια που να αναφέρονται στο Λάζαρο ή στην ανάστασή του. Η Α.Τ. παραθέτει µόνο τρία «τραγούδια της παραδόσεως» και ο Χ.Β. παραθέτει επτά τραγούδια, για τα οποία φρόντισε «ο λαϊκός ποιητής-τραγουδιστής». 7 ες, σχετικά µε την αµοιβαία υπόσχεση-όρκο, στο κεφάλαιο «Οι Λαζαρίνες». 8 ες Α.Κ.Ν., σ. 98: «Το άκρον άωτον της λαογραφικής επιτυχίας ήταν (και είναι ακόµη ως ένα σηµείο) να µπορέσει κανείς ν αποδείξει ότι ένα σύγχρονο ελληνικό έθιµο ή µια δοξασία έχει τις ρίζες της στην κλασσική αρχαιότητα». 9 ες α ).Ρ. σ. 18: «Το αναµνηστικό αυτό έθιµο του Λαζάρου στην Ελλάδα εκφράζεται µε διάφορους τρόπους. Προφανώς, αρχικά, έπαιξαν ρόλο οι ευαγγελικές αφηγήσεις και η αγιογραφία. Πιθανότατα, άρχισε από την αναπαράσταση του θρησκευτικού µυστηρίου,, κι ύστερα πέρασε σε λαϊκές αναπαραστάσεις. Ακολούθησε η µορφή του οµοιώµατος του Λαζάρου κι ύστερα ήρθαν οι αγερµοί, δηλαδή τα κάλαντα». β ) Χ.Β. σ. 191: «Το γεγονός της ανάστασης του Λαζάρου από το Χριστό δεν άφησε ασυγκίνητους τους κατοίκους του χωριού. Το εφευρετικό µυαλό

9 Η προέλευση του εθίµου 33 Κληρονοµιά λοιπόν από τους αρχαίους το έθιµο της γιορτής του Λαζάρου, που πήρε στη συνέχεια διάφορες µορφές µέσα στον ελληνισµό. Αλλού πολύ κοντά στο αρχαίο έθιµο, µε τα κάλαντα χωρίς αναφορές στο θρησκευτικό γεγονός της Ανάστασης του Λαζάρου, αλλού µε αποκλειστική αναφορά σ αυτό το γεγονός κι αλλού µε τα δύο γνωρίσµατα να συνυπάρχουν. τους δούλεψε θετικά και επινόησε ένα έθιµο και γι αυτή τη µέρα γνωστό µε την ονοµασία Λαζαρίνες. Σκοπός ήταν να τονίσουν το νόηµα της αναστάσεως αλλά και η διασκέδαση».

10 34 Οι Λαζαρίνες της Βισαλτίας Οι συντοµογραφίες για τις πηγές και τις βιβλιογραφικές αναφορές Α.Γ.: Αστέριος Γούσιος. Τα τραγούδια της πατρίδος µου, ήτοι Συλλογή τερπνών δηµωδών ασµάτων αδοµένων εν τη κατά Πάγγαιον χώρα. Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου "Η καλαισθησία", Α.Κ.Ν.: Άλκης Κυριακίδου Νέστορος. Λαογραφικά µελετήµατα. Εκδόσεις Νέα σύνορα. Α.Τ.: Άννα Τριανταφυλλίδου. Άλλοι καιροί, Μακεδονικά ηθογραφήµατα. (Λύκειον των Ελληνίδων), Αθήναι Ρ.: ηµήτριος Β. Ρίγγος. Πασχαλόγιορτα στα Γρεβενά. Θεσσαλονίκη Κ.Σ.: ρ Κωνσταντίνος Σιαµάκης. Τα κάλαντα. Άρθρο στη δίµηνη έκδοση Η Τερπνή, από αρ. φύλλου 42/2001, του Συλλόγου των Τερπνιωτών της Θεσσαλονίκης. Ν.Πα. 1: Νίκος Λ. Πασχαλούδης. Τα Τερπνιώτικα και τα Νιγριτινά, Ένα γλωσσικό ιδίωµα της Βισαλτίας Σερρών. Ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 2000, Σέρρες , έκδοση ηλεκτρονική στο διαδίκτυο και στη διεύθυνση: Σ.Κ.: Στίλπων Κυριακίδης. Γλώσσα και λαϊκός πολιτισµός των νεωτέρων Ελλήνων. Σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνικών γραµµάτων, Αθήναι Χ.Β.: Χρήστος Π. Βάκουλης. Παραδοσιακά Τραγούδια, Λαϊκή και Θρησκευτική Παράδοση του Αγίου Πνεύµατος και των Νταρνακοχωρίων Ν. Σερρών. Πολιτιστικός Σύλλ. Θεσσαλονίκης «Άγιον Πνεύµα», Θεσσαλονίκη 2008.

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. Colindul românesc: Το

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα»

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 «Του πιδούδ' μι ντ πίτα» (Κολινδρός Πιερίας Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που συμμετέχει: Κακάρη Κωνσταντίνα Παρακολουθώντας τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Y404. ΔΙΜΕΠΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΑΘΗΤΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕΜ: 3734 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014 2015 Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, τα φετινά Χριστούγεννα είναι από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών για την πατρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 6-10 (Β ΤΕΥΧΟΣ) ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ. Η ενότητα του ευρωπαϊκού πολιτισµού

ΚΕΙΜΕΝΟ. Η ενότητα του ευρωπαϊκού πολιτισµού ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρωταγωνιστές του βιβλίου!!

Οι πρωταγωνιστές του βιβλίου!! JOSTEIN GAARDER «Αφότου γεννήθηκες, ανυπομονώ να σου διηγηθώ την ιστορία του κοριτσιού με τα πορτοκάλια. Σήμερα - δηλαδή τώρα που σου γράφω- είσαι ακόμα πολύ μικρός για να την καταλάβεις. Γι αυτό θα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΣΕΡΡΩΝ 90 ΧΡΟΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΣΕΡΡΩΝ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ «Ασπίδα μου, αγλάισμα της Θρώσσας γης που εχάθη, στα λαξευμένα μάρμαρα της μνήμης τ όνομά σου...» ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΣΕΡΡΩΝ 90 ΧΡΟΝΙΑ Από τις αλησμόνητες πατρίδες στους νέους τόπους Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ( ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ )

ΟΜΑΔΑ Ε ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ( ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ ) ΟΜΑΔΑ Ε ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ( ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ ) Η εποχή που η φύση ξυπνάει από την χειμερινή της νάρκη, είναι γεμάτη από πανέμορφες εικόνες και μυρωδιές. ΜΑΡΤΙΟΣ ( ΦΥΤΕΥΤΗΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ Διάγραμμα μελέτης

ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ Διάγραμμα μελέτης Σπύρος Καρύδης 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθήνας ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ Διάγραμμα μελέτης ΓΕΝΙΚΑ Χρόνος εμφάνισης: Απροσδιόριστος. Οι ιστορικές καταβολές του αναζητούνται στην εμφάνιση του εβραϊκού λαού στο προσκήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Δημοσιογράφος: -Μπορούν να συνυπάρξουν η θρησκεία και η επιστήμη; Ν.Λυγερός: -Πρώτα απ όλα συνυπάρχουν εδώ και αιώνες, και κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αριθμός Επίθετο Όνομα Όνομα πατέρα THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 0-0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Αυτό το γραπτό αποτελείται από 0 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας αυτής). THE G

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα 2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα Του Θανάση Παναγόπουλου Α1 2011-2012 Το Πάσχα ονομάζεται και Λαμπρή η Πασχαλιά, είναι η πιο σημαντική γιορτή του έτους στην Ελλάδα. Το Πάσχα γιορτάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο εύτερης Ευκαιρίας Αλεξανδρούπολης. Σχολικό Έτος 2006 2007. Σενάριο : Αγιοργιωτάκης Ιωάννης Μαθηµατικός

Σχολείο εύτερης Ευκαιρίας Αλεξανδρούπολης. Σχολικό Έτος 2006 2007. Σενάριο : Αγιοργιωτάκης Ιωάννης Μαθηµατικός Σχολείο εύτερης Ευκαιρίας Αλεξανδρούπολης Σχολικό Έτος 2006 2007 Σενάριο : Αγιοργιωτάκης Ιωάννης Μαθηµατικός Τρίτη 10 Οκτωβρίου στο Σ Ε Αλεξανδρούπολης. 2 η Ώρα : Μαθηµατικά στο Β2. ΙΣΜΑΗΛ : Λεµονιά, θέλω

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα Από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Λοιπόν, ήθελα να µιλήσω για δυο πράγµατα που νοµίζω δεν συνδέονται πάντα αλλά, πραγµατικά θα τους άξιζε µια σύνδεση. Το ένα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥΣ Σχολικό έτος 2006 2007. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το δημοτικό τραγούδι: ένα αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥΣ Σχολικό έτος 2006 2007. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το δημοτικό τραγούδι: ένα αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥΣ Σχολικό έτος 2006 2007 ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το δημοτικό τραγούδι: ένα αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης Υπεύθυνη προγράμματος: Δώρα Χαραλαμπή ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Το δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Υ Π ΑΤ Ρ Ε Ω Ν Π ΑΤ ΡΑ 1 6 / 1 2 / 1 6 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Με πλήθος δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΡΙΑΣ Σχολικό έτος 2007 2008. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ήθη και έθιμα του Πάσχα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΡΙΑΣ Σχολικό έτος 2007 2008. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ήθη και έθιμα του Πάσχα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΡΙΑΣ Σχολικό έτος 2007 2008 ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ήθη και έθιμα του Πάσχα Υπεύθυνη προγράμματος: Δώρα Χαραλαμπή ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Το Πάσχα είναι η πιο μεγάλη, η πιο λαμπρή γιορτή της Χριστιανοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-κινεζικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-κινεζικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας. 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝

Διαβάστε περισσότερα

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη»

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» [Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» Από happytv - Τετάρτη 19/10/16 Η Μεταξία Κράλλη (ψευδώνυμο) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεκτοι/Ιδιώματα. Εργασια: Παράδοση εργασίας:

Διάλεκτοι/Ιδιώματα. Εργασια: Παράδοση εργασίας: Διάλεκτοι/Ιδιώματα Εργασια: Θα πρέπει να επιλέξετε ένα άτομο ηλικίας άνω των 60 ετών που να χρησιμοποιεί διάλεκτο ή ιδίωμα της ελληνικής γλώσσας και να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο με βάση τα

Διαβάστε περισσότερα

Το Τελευταίο Αντίο...

Το Τελευταίο Αντίο... Το Τελευταίο Αντίο... Ελληνικά Ταφικά Έθιμα στη Σύγχρονη Εποχή Το πότε θα πεθάνεις είναι σαν το δάκτυλο του ποδιού σου... Δεν είναι στο χέρι σου! Αρκάς (Έλληνας δημιουργός κόμικς) (το) αγγελτήριο (η) εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Μια φορά κι έναν καιρό στην Ισπανία υπήρχε ένας μικρός ταύρος που το όνομά του ήταν Φερδινάνδος. Όλοι οι άλλοι μικροί

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφίες από τον Σύλλογο εν Αθήναι Βονιτσάνων & αρχείο Γιώργου Μπελεσιώτη

Φωτογραφίες από τον Σύλλογο εν Αθήναι Βονιτσάνων & αρχείο Γιώργου Μπελεσιώτη Φωτογραφίες από τον Σύλλογο εν Αθήναι Βονιτσάνων & αρχείο Γιώργου Μπελεσιώτη 1 Στην Βόνιτσα υπάρχει το έθιμο του Αχυρένιου Γληγοράκη το οποίο αναβιώνει κάθε Καθαρά Δευτέρα στην πόλη της Βόνιτσας. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο

Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο Η Χωριστή Δράμας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Η Αναγεννηθείσα Μακεδονία ή απλά ο Σύλλογος όπως για χάρη συντομίας τον αποκαλούν οι Χωριστιανοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164)

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Αφού µελετήσετε τη διήγηση του Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 154 156 Α ΟΜΑ ΑΣ

3.2. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 154 156 Α ΟΜΑ ΑΣ . Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 54 56 Α ΟΜΑ ΑΣ. Από µία τράπουλα µε 5 φύλλα παίρνουµε ένα στην τύχη. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων : i) Το φύλλο είναι 5 ii) Το φύλλο δεν είναι 5 i) εχόµαστε

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Νύχτα. Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο και τα Χριστούγεννα. Η Μεγάλη Νύχτα του Διονύση Π. Σιμόπουλου 1/5

Η Μεγάλη Νύχτα. Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο και τα Χριστούγεννα. Η Μεγάλη Νύχτα του Διονύση Π. Σιμόπουλου 1/5 Η Μεγάλη Νύχτα του Διονύση Π. Σιμόπουλου 1/5 Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο και τα Χριστούγεννα Η Μεγάλη Νύχτα Του Διονύση Π. Σιμόπουλου Διευθυντή Ευγενιδείου Πλανηταρίου Η νύχτα της ερχόμενης Πέμπτης, 22 Δεκεμβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

Όμορφος ο Κόσμος που αγαπάμε...

Όμορφος ο Κόσμος που αγαπάμε... Όμορφος ο Κόσμος που αγαπάμε... (α μέρος)...χτες πήγα για ψάρεμα και έβγαλα ένα σπαράκι...στη φωτογραφία είμαι εγώ με το σπαράκι που έβγαλα. Τη φωτό την τράβηξε ένας φίλος μου για να αποθανατίσει το σπαράκι,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

www.agyra.gr www.agyra.gr

www.agyra.gr www.agyra.gr είτε µερικά ακόµη βιβλία που σίγουρα θα σασ αρέσουν Ένα µοναδικό βιβλίο. Αγαπηµένα ζώα του δάσους, άγγελοι και καλικάντζαροι, βασιλιάδες και φτωχοί, όλοι µαζί σε µια ονειρεµένη συλλογή παραδοσιακών παραµυθιών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ!

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ! ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ! Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων του 1 ου Χριστουγεννιάτικου Χωριού του ήμου Αλμωπίας με τίτλο «Χριστούγεννα στην μαγική Αλμωπία»: ΕΥΤΕΡΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. Λύση θέματος 1 ο Α.

Θέμα 1 ο. Λύση θέματος 1 ο Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα πιο κάτω θέματα δόθηκαν στις εξετάσεις Ιουνίου 013 στο 17 ο ΓΕΛ από τους καθηγητές Ν.Κ, Κ.Μ, Δ.Α. Παρακάτω παρατίθενται τα θέματα και οι λύσεις ανεπτυγμένες σε κάποια σημεία, με σχόλια καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Ξεκινώντας την εργασία θα θέλαμε να παραθέσουμε το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Μια. φωτογραφία ιστορία

Μια. φωτογραφία ιστορία Μια φωτογραφία Μια ιστορία 20 17 Ημερολόγιο ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ Ελένη Μπούρα Ειρήνη Χριστοπούλου Επίσημες αργίες 2017 1 Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά 6 Ιανουαρίου Θεοφάνια 27 Φεβρουαρίου Καθαρά Δευτέρα 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. SOU Zheleznik Stara Zagora

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. SOU Zheleznik Stara Zagora ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ SOU Zheleznik Stara Zagora Koleda (Στο κυριλλικό αλφάβητο: коледа) είναι η σλαβική λέξη για τα Χριστούγεννα, που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα στη Βουλγαρία. Μερικοί πιστεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της... που επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας στις... Το φυλλάδιο που κρατάς στα χέρια σου

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά

Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά Μιχελή Ελένη 2Γ Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά συγχρόνως και μεγάλης κοινωνικής σπουδαιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Βιβλίο 2 κεφ Βιβλίο 2 κεφ Θουκυδίδης: Βιβλίο 3 κεφ. 70,71,72,73,74,75.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Βιβλίο 2 κεφ Βιβλίο 2 κεφ Θουκυδίδης: Βιβλίο 3 κεφ. 70,71,72,73,74,75. Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή: Θουκυδίδης: σελ. 19-25, 26-28 Ξενοφώντας: σςλ. 29-32 2. Κείμενο: Από πρωτότυπο: Ξενοφώντας: Βιβλίο 2 κεφ. 1 16-32 Βιβλίο 2 κεφ. 2 1-4 Βιβλίο 2 κεφ. 2 16-23

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn Θεατρική διασκευή mqw e rtyuiopasdfghjklzxcvbnφ γιmλι qπςπ ζ αwωeτrtνyuτioρνμpκaλs dfghςj klzxc vλοπbnαmqwertyuiopasdf

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα