ΟΙ ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΟΙ ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 80 Λαζαριανά τραγούδια µε 132 παραλλαγές 2η έκδοση Προδηµοσίευση αποσπάσµατος (Οι συντοµογραφίες για τις πηγές και τις βιβλιογραφικές αναφορές, επεξηγούνται στο τέλος του κειµένου) Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ Όταν καταγραφόταν το γλωσσικό ιδίωµα του τόπου µας, για το βιβλίο ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, αναζητήθηκε το γλωσσικό υλικό, ανάµεσα στα άλλα, και στα δηµοτικά τραγούδια του τόπου µας. Μας αιφνιδίασε τότε η αναφορά σε ένα δηµοτικό τραγούδι, ότι ήταν Λαζαριανό, ενώ δεν αναφερόταν ούτε στο Λάζαρο ούτε στην ανάστασή του. Μας αιφνιδίασε, όµως, και γιατί το µόνο γνωστό µας Λαζαριανό τραγούδι ήταν το Ήρτι Λάζαρους ήρταν τα βάγια, που αναφέρεται στην Ανάσταση του Λαζάρου. Ο αιφνιδιασµός έφερε την περιέργεια και η περιέργεια το ψάξιµο. Όσο κι αν ψάχναµε, όµως, οι παλιές Λαζαρίνες της Τερπνής µας έλεγαν µόνο δηµοτικά τραγούδια, τα οποία δεν αναφέρονταν στην ανάσταση του Λαζάρου. Μας έλεγαν και κάποια που αναφέρονταν στο Χριστό, στην Παναγία, στον Αη-Γιώργη, όχι όµως στην Ανάσταση του Λαζάρου. Απευθυνθήκαµε στη συνέχεια σε ειδικούς µε το ερώτηµα, «πώς γίνεται σε µια θρησκευτική γιορτή να τραγουδούν σχεδόν µόνο δηµοτικά τραγούδια, που δεν αναφέρονται στη γιορτή», και πήραµε την απάντηση που δεν περιµέναµε. «Μπορεί το έθιµο να ήταν ενταγµένο σε µια θρησκευτική γιορτή», µας είπαν, «όµως στην ουσία ήταν συνέχεια αρχαίων εθίµων». Έτσι κάποια στιγµή αποφασίσαµε να καταγράψουµε το έθιµο και τα τραγούδια του. Ξεκινήσαµε να καταγράφουµε όλα όσα είχαν σχέση µε το έθιµο κι από την αρχή θέλαµε να πληροφορηθούµε τη σχέση του µε τα αρχαία έθιµα. Ε- πειδή, όµως, δεν είχαµε ασχοληθεί ποτέ µέχρι τότε µε κάτι ανάλογο, έπρεπε να αρχίσουµε από το µηδέν. Ψάχνοντας στα βιβλία που είχαµε στη διάθεσή µας, βρίσκαµε κάποιες σύντοµες αναφορές σ αυτή τη σχέση, δεν ήταν όµως όσο αναλυτικές θέλαµε, δεν µας ικανοποιούσαν. Έτσι αποφασίσαµε να ανατρέξουµε στη βοήθεια γνωστών µας, ελπίζοντας ότι θα µας οδηγούσαν σε πηγές µε αναλυτικές αναφορές στο θέµα. Ρωτήσαµε το συγχωριανό µας διδάκτορα Κωνσταντίνο Σιαµάκη, φιλόλο-

2 26 Οι Λαζαρίνες της Βισαλτίας γο και συγγραφέα και, για καλή µας τύχη, εκείνον τον καιρό ετοίµαζε ένα άρθρο για τα κάλαντα 1. Ανέπτυσσε σ αυτό τη σχέση που έχουν τα σηµερινά κάλαντα µε τα έθιµα της αρχαίας Ελλάδας. Η σχέση αφορούσε σε όλα τα κάλαντα, ανάµεσα στα οποία είναι και τα κάλαντα του Λαζάρου. Το άρθρο µάς κάλυπτε πλήρως και µε την άδεια του συγγραφέα καταχωρίζουµε µερικά αποσπάσµατά του, για να φανεί ότι οι Λαζαρίνες και τα λαζαριανά τραγούδια τους έχουν τις ρίζες τους στα κάλαντα της αρχαιότητας. Ελπίζουµε να δώσουν στον αναγνώστη µια αρκετά ολοκληρωµένη εικόνα αυτής της σχέσης. Τα αποσπάσµατα: Τ κάλαντα σν θιµο εναι ρχα κ λληνικ κα ωµα κό, κα µλλον προ στορικ κα γι τ δύο θνη. σν τωριν λληνικ εναι µιγαδικ λληνορρωµα κό & λέξη κάλαντα εναι λατινική. στ*ν ρχαία,λλάδα τ κάλαντα -ταν ένας π το/ς γερµούς, δηλαδ* το/ς 0ράνους, κα λέγονταν τσι κριβ3ς κι α4τ γερµοί, 0ν5 εχαν κα τς 6διαίτερες 0ποχιακ7ς 8νοµασίες ερεσι3ναι, χελιδονίσµατα, κα κορωνίσµατα. λέγονταν βέβαια γερµο (π τ :µα γείρω, πο/ θ π; θροίζω, µαζεύω, 0ρανίζοµαι) κα >λοι ο? ρανοι.... λλ κυρίως κα 0ν τέλει γερµο λέγονταν α4τ πο/ τώρα λέµε κάλαντα A κόλιντα τ3ν παιδι3ν.... κατ τ*ν ρχαιότητα τ &µερολόγια δ7ν -ταν κριβ: κα ο? &µεροδεbκτες, εcτε σν κρεµαστάρια τοd τοίχου εcτε σ σηµειωµατάρια 0πιτραπέζια εcτε σ βιβλιαράκια τ:ς τσέπης, δ7ν Eπ:ρχαν. τ ρχαιότερο &µερολόγιο τοίχου A τραπέζης τ γραψε κατ τν π.χ. α63να J σύγχρονος τοd Kριστοτέλους µαθηµατικς κα στρονόµος ΕMδοξος J Κνίδιος. γι' α4τ λεγόταν Εδόξου Τέχνη. πι µπροστ J Pπλς λας κα κυρίως J γρότης µάθαινε τ*ν λλαγ* τοd τους A κα τοd µηνς Qς άγγελµα π τ µικρά παιδι πο/ λεγαν τ κάλαντα. κριβέστερα τς &µερολογιακ7ς λλαγ7ς στ λα τς νακοίνωναν µ7 τ παιδι 0κεBνοι πο/ σχολοdνταν µ7 τ &µερολόγιο, τ οποbο, >πως λέει J ποιητ*ς Rσίοδος, -ταν ργα κα!µέραι, δηλαδ* "Καζαµίας", γροτικ &µερολόγιο. τ παιδι µετέφεραν στ λα τ µήνυµα τ:ς χρονικ:ς λλαγ:ς µ7 µηνυτήρια κα ε4χετήρια τραγουδάκια, J δ7 λας δινε στο/ς µικρο/ς γγελιοφόρους φιλοδωρήµατα. στ*ν ρχή, πο/ δ7ν υπ:ρχε νόµισµα, τ φιλοδωρήµατα -ταν καρποί, 6δίως ξηρο A λιασµένοι,... ργότερα -ταν νοµίσµατα µικρ:ς ξίας, #βολο κα!µιώβολα & 'µαιθα J Uνθρωπος Uργησε να υθµίσv τ &µερολόγιό του... δ7ν γνώριζε τ*ν κριβ: χρονικ* διάρκεια τοd τους,... εναι τεκµαρτ >τι στ*ν ρχ* νόµισε >τι τ τος χει 360 µέρες... ργότερα -ταν πο/ κατάλαβε >τι τ τος 1 ες Κ.Σ.

3 Η προέλευση του εθίµου 27 τραβάει 365 µέρες (κατ τ*ν προ στορικ* κόµη 0ποχή), κόµη ργότερα >τι τραβάει 365,25 µέρες (τ 46 π.χ.), κα τέλος κατάλαβε >τι τ τος τραβάει 365, µέρες (τ 1580)... >λ' α4τ δείχνουν >τι 0κτς π το/ς τελευταίους 4 α63νες σ' Jλόκληρη τ*ν Eπόλοιπη?στορία του J Uνθρωπος εχε &µερολόγια πο/ δούλευαν σ ολόγια πο/ πηγαίνουν µπροστά µόνο τ προτελευταbο &µερολόγιο, τ 6ουλιαν τοd 46 π.χ., πήγαινε πίσω κατ 11 λεπτ κα 13 δευτερόλεπτα.... Kπ τ*ν προ στορικ* 0ποχ* `δη J Uνθρωπος εχε παρατηρήσει 0πίσης κα τ τέσσερα κρίσιµα σηµεbα τοd τους, πο/ τ χωρίζουν σ7 τέσσερα τέταρτα (0ποχές), τς δύο δηλαδ* 6σηµερίες, 0αριν* κα φθινοπωρινή, κα τ δύο &λιοστάσια, τ χειµεριν µ7 τ* µέγιστη νύχτα τ:ς χρονιaς, κα τ θεριν µ7 τ* µέγιστη µέρα. εναι ε4νόητο >τι α4τ τ διαπίστωνε παρατηρώντας ποιό εναι τ βορειότερο κα ποιό τ νοτιώτερο σηµεbο τ:ς νατολ:ς κα τ:ς δύσεως, στ δόντια τ3ν 8ροσειρ3ν τοd Jρίζοντος δηλαδή, >που φθάνει J bλιος (&λιοστάσια), κα ποιά εναι τ µεσαbα (6σηµερίες). τ σηµεbα α4τά, µ7 τ σηµεριν &µερολόγιο,..., βρίσκονται στς 20 Μαρτίου, 21 dουνίου, 22 Σεπτεµβρίου κα 21 εκεµβρίου. & µόνη καταστασία τοd σηµερινοd &µερολογίου εναι >τι δ7ν χει τ*ν λλαγ* τοd τους στ* µέγιστη νύχτα του, δηλαδ* τ*ν πρωτοχρονι στς 21 εκεµβρίου.... Τέλος κατ τ*ν ρχαιότητα δ7ν fριζαν Qς ρχ* τοd τους τ πι νεκρ σηµεbο του, τ χειµεριν δηλαδ* &λιοστάσιο, >πως περίπου γίνεται τώρα, λλ προτιµοdσαν τς δυ 6σηµερίες, τ*ν 0αριν* πι πολ/ σν πρωg τοd τους, A λιγώτερο τ* φθινοπωριν* σ δειλιν τοd τους κα τέλος τοd κύκλου τ3ν γεωργικ3ν 0ργασι3ν. διότι J χειµώνας εναι, hς ποdµε, & νύχτα τοd τους, τ δ7 καλοκαίρι & µέρα. κα διότι κα τ ε6κοσιτετράωρο &µερονύκτιο ο? ρχαbοι τ Uρχιζαν A π τ*ν νατολ* τοd &λίου A συνηθέστερα π τ* δύσι του, σηµεbα πο/ δ7ν εναι σταθερά. Uργησαν ν καταλάβουν >τι τ σταθερ σηµεbα τοd ε6κοσιτετραώρου εναι µόνο τ µεσονύκτιο κα τ µεσηµέρι, κα >τι, φοd τ µεσονύκτιο εναι κα τ πι νεκρ σηµεbο του, εναι κα & καλλίτερη ρχή του κα τέλος του. Γι >λους α4το/ς το/ς λόγους, >ταν κατ τ*ν ρχαιότητα Qριζόταν µι ορτ* µ7 µι &µεροµηνία, λ.χ. τ*ν 1 Μαρτίου, καθjς τ &µερολόγιο πήγαινε σ χαλασµένο ολόγι πότε µπροστ κα πότε πίσω, α4τ* & "1 Μαρτίου" Uλλοτε φτανε στο/ς καύσωνες τοd καλοκαιριοd κα Uλλοτε στο/ς παγετο/ς τοd χειµ3νος. 8νοµαστικ -ταν πάντοτε & "1 Μαρτίου", λλ στ*ν πραγµατικότητα φθανε σχεδν σ' Jποιαδήποτε 0ποχή. >ταν ο? στρονόµοι, ο? >ποιοι στρονόµοι τ:ς κάθε 0ποχ:ς, διώρθωναν τ &µερολόγιο, ο? πλο κο 0πέµεναν στ*ν "1 Μαρτίου" "µε τ παλιό", >πως λ.χ. κα ο? σηµερινο παλαιοηµερολογbτες χουν τ*ν "1 Μαρτίου" τους στς 13 Μαρτίου. τσι κα στ*ν ρχαιότητα & "1 Μαρτίου" γι το/ς κατ καιρο/ς παλαιοηµερολογbτες,..., πεφτε κα στς 25 Μαρτίου κα στς 2 Kπριλίου κα στς 21 Kπριλίου, & δ7 "1 dανουαρίου" πεφτε κα στς 24 A 25 εκεµβρίου κα στς 5 A 6 dανουαρίου. σ' α4τ7ς τς &µερολογιακ7ς µανοdβρες κα

4 28 Οι Λαζαρίνες της Βισαλτίας παλαιοηµερολογιτικ7ς 0µµον7ς 8φείλονται τ κάλαντα (κάλαντα=kalendae =νουµηνία, νεοµηνία, πρωτοµηνιά) τ3ν Χριστουγέννων A τ:ς παραµον:ς των, τ3ν Φώτων A τ:ς παραµον:ς των, τοd Λαζάρου, τ3ν Βα ων, τοd Πάσχα, κλπ.. ρχικ -ταν κάλαντα τ:ς 1 dανουαρίου A τ:ς 1 Μαρτίου (παλιaς πρωτοχρονιaς)... Τ παιδι τ:ς προ στορικ:ς 0ποχ:ς, γι το/ς qλληνες κα το/ς rωµαίους J λόγος, στ*ν ρχ* λεγαν τ κάλαντα (µήνυµα κα ε4χ7ς νεοµηνίας) κάθε πρωτοµηνιά.... ργότερα, κατ τ*ν?στορικ* 0ποχή, >ταν τ &µερολόγια -ταν προγράµµατα καταγραφόµενα, τ κάλαντα τ3ν παιδι3ν περιωρίστηκαν A στ τέσσερα κρίσιµα σηµεbα τοd τους, 6σηµερίες κα &λιοστάσια, A στς κατ καιρο/ς πρωτοχρονιές, πο/ -ταν τοποθετηµένες & κάθε µι σ7 sνα π τ τέσσερα α4τ σηµεbα. στ*ν,λλάδα λ.χ. πρν π τ 432 π.χ. εχαν τ*ν πρωτοχρονι στ* φθινοπωριν* 6σηµερία (1 tκτωβρίου A κα λίγο πρν π' α4τή), 0ν5 π τ 432 π.χ. J µεγάλος µαθηµατικς Μέτων, πο/ κανε τ πρ3το π τ τρία τελευταbα κα τελειότερα &µερολόγια (µετώνειο τοd Μέτωνος, 6ουλιαν τοd Σωσιγένους, γρηγοριαν τοd Lilio), τοποθέτησε τ*ν πρωτοχρονι στ*ν 0αριν* 6σηµερία (1 Kπριλίου A λίγο πρν π' α4τή). γι τ λόγο α4τ π τ*ν ρχαία,λλάδα χουµε διασωσµένα κάλαντα κα φθινοπωρινά A σεπτεµβριάτικα, κα 0αριν A µαρτιάτικα. δ7ν χουµε χειµεριν A θεριν διασωσµένα τραγούδια καλάντων οmτε µαρτυρίες γι τέτοια. Ο? rωµαbοι πολ/ σωστ `δη τ 153 π.χ. fρισαν Qς πρωτοχρονι τ*ν 1 dανουαρίου, δηλαδ* κριβ3ς A περίπου τ χειµεριν &λιοστάσιο, πο/ εναι τ µεσονύκτιο τοd τους, & µέγιστη νύχτα του. κι 0ν5 π:γαν 0κεB κα τ κάλαντα, παρέµειναν κα στ*ν παλι πρωτοχρονιά τους τ*ν 1 Μαρτίου. >ταν α4τ τ 0θιµικ καθεστjς διήνυε τ δεύτερο α63να τ:ς διαρκείας του, τότε -ρθε J Χριστιανισµός. τσι µέσα στ δικό του κλbµα, τ κάπως µεταγενέστερο βέβαια, µπ:κε κα 0πιβίωσε κα τ 0θιµικ α4τ καθεστώς. µ7 α6τία τς προειρηµένες &µερολογιακ7ς µανοdβρες τ µ7ν κάλαντα τ:ς 1 dανουαρίου διασπάρηκαν κα στς 24 κα 25 εκεµβρίου (Χριστούγεννα κα παραµονή τους) κα στς 5 κα 6 dανουαρίου (Φ3τα κα παραµονή τους), τ δ7 κάλαντα τ:ς 1 Μαρτίου διασπάρηκαν κα στς 25 Μαρτίου (Ε4αγγελισµός), κα µέσα σ' >λο τν Kπρίλιο (Σάββατο τοd Λαζάρου, Κυριακ* τ3ν Βα ων, Μ. Πέµπτη, Μ. Παρασκευή, Κυριακ* τοd Πάσχα). γι τ κάλαντα τ:ς Kναλήψεως, κα τοd zγίου Κωνσταντίνου (21 Μα ου) δ7ν φαίνεται hν εναι σχατα σηµεbα διασπορaς τ3ν καλάντων τ:ς 0αριν:ς 6σηµερίας κα πρωτοχρονιaς A πρώιµα σηµεbα διασπορaς κάποιων πολ/ ρχαιοτέρων καλάντων τοd θερινοd &λιοστασίου A κάποιας θεριν:ς πρωτοχρονιaς (21 dουνίου)... κα γι >λες α4τ7ς τς ορτ7ς Eπάρχουν τ νάλογα κάλαντα, τ προσαρµοσµένα {χι µόνο στ* Χριστιανικ* πίστι λλά κα στν γιο A στ*ν ορτ* τ:ς &µέρας (Βασίλειος, Λάζαρος, ΚωνσταντBνος, Βάια, Kνάληψι). εναι >µως παρατηρήσιµο >τι & ναφορ στν γιο A τ*ν ορτ* εναι Eποτυπώδης, τ δ7 κύριο περιεχόµενο τ3ν

5 Η προέλευση του εθίµου 29 καλάντων εναι ε4χ7ς τ3ν καλαντιστ3ν στ µέλη τ:ς ο6κογενείας πο/ δέχεται τ Uγγελµά τους κα µάλιστα ε4χ7ς στ' νύπαντρα παλληκάρια κα κορίτσια τ:ς ο6κογενείας γι sναν καλ ρωτα A γάµο, κόµη κι >ταν εναι νήπια. µερικ7ς φορ7ς εναι κα Uµεση 0ρωτικ* πρότασι σ7 δεύτερο πρόσωπο διότι π µι Uποψι τ κάλαντα -ταν κάποτε κα ε4καιρία καντάδας 0κ τοd συστάδην κα µι τάχαµου τολµηρ* καντάδα -ταν κα τάχαµου καµουφλαρισµένη νάµεσα στο/ς στίχους τ3ν 0γκωµίων τοd Pγίου τ:ς &µέρας, >πως περίπου εναι κρυµµένες ο? συλλαβ7ς τ3ν κορακίστικων νάµεσα στο/ς κορακισµο/ς κε-κε-κε (κε Α κε 3ρι κε 4 κε θ5 κε ρθω κε ν κε σ6 κε δ7)... Βαστάει πέννα και χαρτί, χαρτ κα καλαµάρι Ζαχαροκάντιο ζυµωτή, δ6ς κι >µ6 τ? παλληκάρι }χω τη γνώµη >τι 0ξ ρχ:ς τ κάλαντα A κατ τς ρχαbες λληνικ7ς 8νοµασίες των ερεσι7ναι, χελιδονίσµατα, κα µόνο κοινωνικ κα γροτικ - &µερολογιακ κα παιδικά,...χωρς κανένα θρησκευτικ χαρακτ:ρα. θρησκευτικ στοιχεbα, ε6δωλολατρικ πρ7τα κι πειτα χριστιανικά, µπ:καν σ' α4τ µόνο σ7 χρόνια {ψιµα. τσι βλέπουµε στ µ7ν ρχα κ κα ντονα διαλεκτικ λληνικ χελιδονίσµατα κα ερεσιώνας ν' πουσιάζv κάθε Cχνος θρησκευτικοd στοιχείου, στ 8ψιµώτερο κορώνισµα ν 0µφανίζωνται J Aπόλλων σν πατέρας τ:ς Κορώνης κα οc θεο σν 0κτελεστα τ3ν ε4χ3ν, κι α4το/ς >λους ργότερα ν το/ς Eποκαθιστο~ν ο? γιοι Βασίλειος, Λάζαρος κα ΚωνσταντEνος. Ε6ρεσιώνη στ*ν ρχαία λληνικ* γλ3σσα κα 0θιµικ* συνήθεια λεγόταν κατ' ρχ*ν sνα κλωνάρι 0λιaς στολισµένο µ7 µι τούφα εfρος (=µαλλί)... κα µ7 διάφορους πρόσθετους καρπο/ς π' α4το/ς πο/ Eπάρχουν Uφθονοι κατ τ* φθινοπωριν* κα σεπτεµβριάτικη 6σηµερία,... 0ννοεBται >τι τ*ν ρχαία ερεσιώνη τ*ν κρεµοdσαν στ*ν πόρτα τοd σπιτιοd τ παιδι πο/ πήγαιναν ν τραγουδήσουν τ*ν ερεσιώνη κάλαντα. γι' α4τ εναι ναντίρρητο >τι κα τ δηµοτικ τραγούδι τ3ν καλάντων, πο/ λεγόταν ερεσιώνη, εναι τ:ς φθινοπωριν:ς 6σηµερίας κα πρωτοχρονιaς. Χελιδονίσµατα λέγονταν στ*ν ρχαία,λλάδα τ κάλαντα τ:ς 0αριν:ς 6σηµερίας κα πρωτοχρονιaς, 0πειδ* τ παιδιά,..., κυρίως νήγγελλαν τν 0ρχοµ τ:ς ποδηµητικ:ς χελιδόνος, κα τ παιδι α4τ λέγονταν χελιδονισταί.... τ Cδια 0αριν κάλαντα σ7 µερικ7ς περιοχ7ς τ:ς ρχαίας,λλάδος λέγονταν κορωνίσµατα, κα τ παιδι πο/ τ τραγουδοdσαν κορωνισταί, 0πειδ* ντ γι τ* χελιδόνα τραγουδοdσαν τ*ν κορώνη (=κουρούνα).... σο γι τ Λάζαρο, πο/ τραγουδοdν ο? ΛαζαρEνες στ λαζαρίσµατά τους, εναι, νοµίζω, διασκευ* κα µεταπήδησι τοd ε6δωλολατρικοd θεοd Iλίου (Kπόλλωνος), A Cσως κα Iλαζάρου κάποτε λεγοµένου, >πως κι J

6 30 Οι Λαζαρίνες της Βισαλτίας Jη ΛιKς A Iλίας, πο/ τ 0ξωκκλήσια του εναι συνήθως σ7 βουνοκορφ7ς... εναι στ*ν πραγµατικότητα J θες λιος, πο/ λατρευόταν στ LψηλN κα στς βουνοκορφές, >πως κατ' 0πανάληψι µαρτυρεbται κα στ βιβλίο τ3ν Βασιλει7ν τ:ς Π. ιαθήκης.... Όταν, λοιπόν, η πρωτοχρονιά µετατέθηκε από τη φθινοπωρινή στην εαρινή ισηµερία, µετακινήθηκαν και τα κάλαντα µε ανάλογες προσαρµογές. Οι ειρεσιώνες χρησιµοποιήθηκαν έτσι και ως χελιδονίσµατα και µοιάζουν µε κάποια λαζαριανά τραγούδια της Βισαλτίας. Για να φανεί αυτή η οµοιότητα παραθέτουµε, αµέσως πιο κάτω, τους στίχους της ειρεσιώνης α, από το ίδιο άρθρο, σε µετάφραση του ρα Κωνσταντίνου Σιαµάκη. Θυµίζουν µε τις ευχές τους τα σηµερινά λαζαριανά τραγούδια της Βισαλτίας. Η ειρεσιώνη: Μπαίνουµε µ7ς στ ρχοντικό µεγάλου νοικοκύρη, αντρειωµένου και βροντόφωνου και πάντα ευτυχισµένου. Kνοίξτε, πόρτες, µόνες σας, πλοdτος ν µπv µέσα, κα µ7 τν πλοdτο συντροφι χαρ µεγάλη κι ε4τυχία κι Jλόγλυκη ε6ρήνη, τ' γγει του >λα γεµάτα νƒναι κα τ ψωµ στ* σκάφη ν φουσκώνv πάντα κα ν ξεχειλίζv. γι' α4τ 0δ3 τ παλληκάρι σας & νύφη νuρθv θρονιασµένη σ7 θρονί, µουλάρια σκληροπόδαρα στ σπιτικ α4τ ν σaς τ*ν κουβαλήσουν, κα ν EφαίνV παν σ7 ργαλει µ7 χρυσάργυρες πατ:θρες. Το περιεχόµενο του πρώτου στίχου αυτής της ειρεσιώνης, περιέχεται στους στίχους του λαζαριανού τραγουδιού της Τερπνής Σ(ι) αυτά τα σπίτια που ρταµι στ ανώια τα µιγάλα, Στο να κοιµάτι Παναγιά κι στ άλλου άγιους Γιώργης, στου τρίτου του καλύτιρου κοιµάτι νοικουκύρης πο χει τα νιάµατα πουλλά τις θηµουνιές µιγάλες. Στην ίδια ειρεσιώνη το περιεχόµενο των τριών τελευταίων στίχων της το βλέπουµε σ ένα άλλο λαζαριανό τραγούδι, στο 2.29 της Νικόκλειας: Σύρι να πεις τη µάνα σου για να σ αρραβουνιάσει, να φέρεις νύφ(η) απού µακριά τζιλέπη θυγατέρα. Να φέρει χίλια πρόβατα τριακόσια δαµαλίδια, να φέρει κι προυσκέφαλα, κιντήµατα κι γράµµατα. εν είναι, όµως, µόνο αυτές οι οµοιότητες. Και στα κάλαντα του δωδεκαήµερου του τόπου µας, στα κόλιντα, βρίσκονται τέτοιες οµοιότητες µε τα κάλαντα της αρχαιότητας 2. Παρατηρείται, δηλαδή, το ίδιο φαινόµενο, της 2 Παραθέτουµε τέτοιες οµοιότητες από το ίδιο άρθρο του Κ. Σιαµάκη: Στα χελιδονίσµατα της αρχαίας Ελλάδας, τα παιδιά, αφού έλεγαν το άγγελµα της

7 Η προέλευση του εθίµου 31 διατήρησης στοιχείων από την αρχαιότητα, όπως συµβαίνει και στο γλωσσικό ιδίωµα του τόπου µας 3. Ολοκληρώνοντας την καταγραφή του εθίµου της Λαζαρίνας διαπιστώθηκε, ότι η σύνθεση στα λαζαριανά τραγούδια της Βισαλτίας ήταν άλλη µέχρι την έλευση των προσφύγων του 1922 και άλλη µετά. Στα λαζαριανά τραγούδια της Νιγρίτας, της Τερπνής της Νικόκλειας και της Αγίας Παρασκευής, δεν υπήρχαν αναφορές στην ανάσταση του Λαζάρου. εν υπήρξαν τέτοιες αναφορές στα τραγούδια της Νιγρίτας και της Νικόκλειας ούτε µετά την εγκατάσταση των προσφύγων, ενώ στην Τερπνή και στην Αγία Παρασκευή προστέθηκε το τραγούδι «Ήρτι Λάζαρους 4», το Στα άλλα χωριά της Βισαλτίας, ανάλογα µε τη σύνθεση του πληθυσµού τους, από ντόπιους και πρόσφυγες, διαµορφώθηκε το έθιµο και η σύνθεση των τραγουδιών του, κυρίως µε την προσθήκη του 6.01 τραγουδιού της Λυγαριάς, Μάθατε τι έχει γίνει σήµερα στην Παλαιστίνη; και τις παραλλαγές του στα άλλα χωριά. Και πέρασε στο έθιµο η αναφορά στην ανάσταση του Λαζάρου. Είναι, λοιπόν, γεγονός ότι υπάρχει οµοιότητα ανάµεσα σε στίχους από τα αρχαία κάλαντα και στα σύγχρονα ανοιξιάτικα κάλαντα, δηλαδή τα κάλαπρωτοχρονιάς και τις ευχές τους, χωρίς θρησκευτικές αναφορές, διατύπωναν τις α- παιτήσεις τους για φιλοδώρηµα κι ύστερα περνούσαν στις απειλές των νοικοκυραίων. αν όµως δεν µας δώσεις δεν θα περάσει έτσι την αυλόπορτά σου σηκώνουµε ή το στέγαστρό της, απειλούσαν στο αρχαίο χελιδόνισµα της πρωτοχρονιάς. Το ίδιο γινόταν και στα κόλιντα της Βισαλτίας, τότε που τα παιδιά της γενιάς µας βροντούσαν τις εξώπορτες µε τις τοπούζες φωνάζοντας: Κόλιντα, µπάµπου, κόλιντα! (το άγγελµα) Τρεις χιλιάδις πρόβατα κι άλλα τόσα γίδια. (οι ευχές) ο µ, κυρά µ, καρύδια, (οι απαιτήσεις) µη σι σπάσ τα κιραµίδια. (οι απειλές) Ιδιαίτερα σηµαντικό, όµως, είναι ότι οι απειλές των παιδιών στα κάλαντα του Σιτοχωρίου είναι σχεδόν ίδιες µε αυτές του τελευταίου στίχο στο αρχαίο χελιδόνισµα. δο µ, κυρά µ, καρύδια (οι απαιτήσεις) µη σι σπάσου τ θύρα σου κι την παραθύρα σου (οι απειλές). 3 ες Ν.Πα. 1: α) Εισαγωγή 3 και β) Πίνακας 6, µε τις αξιοσηµείωτες λέξεις. 4 Η Βαγγελιώ Παπίκα µας είπε, ότι το τραγούδι αυτό δεν το τραγουδούσαν οι παλιότερες Λαζαρίνες στην Τερπνή. Το έφεραν οι πρόσφυγες του 1922 και το τραγουδούσαν τα κορίτσια τους. Επειδή, όµως, ήταν µικρό και εύκολο, το έµαθαν και το έλεγαν και τα µικρά κορίτσια του χωριού µας. Για το ίδιο τραγούδι δόθηκε η ίδια πληροφορία στην Αγία Παρασκευή και στο ηµητρίτσι.

8 32 Οι Λαζαρίνες της Βισαλτίας ντα του Λαζάρου ή όπως τα λέµε τα λαζαριανά τραγούδια 5. Όπως επίσης είναι γεγονός ότι τα λαζαριανά τραγούδια του ντόπιου πληθυσµού της Βισαλτίας δεν έχουν θρησκευτικές αναφορές, που να σχετίζονται µε την ανάσταση του Λαζάρου 6. Είναι ακόµη το γεγονός της αµοιβαίας υπόσχεσης των κοριτσιών της Νικόκλειας, µε προσκύνηµα πάνω στην ειδική πίτα, τη λαζαρόπτα 7, µία ορκωµοσία δηλαδή που δεν αναφέρεται στα Θεία. Αυτά τα τρία γεγονότα οδηγούν στο συµπέρασµα, ότι τα κάλαντα του Λαζάρου έχουν την αφετηρία τους στην προκλασσική αρχαιότητα και ότι στη συνέχεια αυτά τα κάλαντα ενσωµατώθηκαν, στη χριστιανική γιορτή της ανάστασης του Λαζάρου, οπότε έγιναν τα λαζαριανά τραγούδια που ξέρουµε 8. Πείθουν, δηλαδή, ότι τα λαζαριανά κάλαντα του ντόπιου πληθυσµού της Βισαλτίας, ως ανοιξιάτικα κάλαντα, προϋπήρχαν από τη χριστιανική γιορτή του Λαζάρου και δεν ήρθαν µετά από αυτήν, παρά τα αντιθέτως λεγόµενα 9. 5 ες Σ.Κ. σ. 36: «Προσεκτικωτέρα µελέτη των πηγών δεικνύει ότι διετήρησεν ούτος [ο ελληνικός βίος] πλήθος παλαιοτάτων στοιχείων, και δη εις πλήρη αντίθεσιν ευρισκοµένων προς τας ανατολικάς αντιλήψεις και συνηθείας Συνέβη δηλ. και κατά την ενοποίησιν του πολιτισµού το ίδιον, το οποίον συνέβη και ως προς την γλώσσαν. Όπως δηλ. η κοινή [γλώσσα] των χρόνων τούτων [της µεταγενεστέρας αρχαιότητος] διετήρησε κατά τόπους παλαιά διαλεκτικά στοιχεία, ούτω και ο βίος διετήρησε παλιοτάτας δοξασίας και µύθους και λατρείας και συνηθείας ανατρεχούσας µέχρις αυτής της οµηρικής αρχαιότητος». 6 Το ίδιο παρατηρείται και στα χωριά του Παγγαίου, σύµφωνα µε την καταγραφή που έγινε το 1901 (Α.Γ.), όπου δεν αναφέρεται κανένα βαΐτικο τραγούδι στην ανάσταση του Λαζάρου ούτε γίνεται απλή αναφορά στο Λάζαρο, ενώ όλα αναφέρονται, όπως και στη Βισαλτία, σε διάφορες εκδηλώσεις της ζωής, όπως ο έρωτας, η νοικοκυροσύνη, η ξενιτιά και άλλες. Το ίδιο επίσης παρατηρείται στις Σέρρες και στα Νταρνακοχώρια (Άγιο Πνεύµα) όπου, ενώ αναδεικνύεται η σχέση του εθίµου µε την ανάσταση του Λαζάρου, δεν καταγράφονται τραγούδια που να αναφέρονται στο Λάζαρο ή στην ανάστασή του. Η Α.Τ. παραθέτει µόνο τρία «τραγούδια της παραδόσεως» και ο Χ.Β. παραθέτει επτά τραγούδια, για τα οποία φρόντισε «ο λαϊκός ποιητής-τραγουδιστής». 7 ες, σχετικά µε την αµοιβαία υπόσχεση-όρκο, στο κεφάλαιο «Οι Λαζαρίνες». 8 ες Α.Κ.Ν., σ. 98: «Το άκρον άωτον της λαογραφικής επιτυχίας ήταν (και είναι ακόµη ως ένα σηµείο) να µπορέσει κανείς ν αποδείξει ότι ένα σύγχρονο ελληνικό έθιµο ή µια δοξασία έχει τις ρίζες της στην κλασσική αρχαιότητα». 9 ες α ).Ρ. σ. 18: «Το αναµνηστικό αυτό έθιµο του Λαζάρου στην Ελλάδα εκφράζεται µε διάφορους τρόπους. Προφανώς, αρχικά, έπαιξαν ρόλο οι ευαγγελικές αφηγήσεις και η αγιογραφία. Πιθανότατα, άρχισε από την αναπαράσταση του θρησκευτικού µυστηρίου,, κι ύστερα πέρασε σε λαϊκές αναπαραστάσεις. Ακολούθησε η µορφή του οµοιώµατος του Λαζάρου κι ύστερα ήρθαν οι αγερµοί, δηλαδή τα κάλαντα». β ) Χ.Β. σ. 191: «Το γεγονός της ανάστασης του Λαζάρου από το Χριστό δεν άφησε ασυγκίνητους τους κατοίκους του χωριού. Το εφευρετικό µυαλό

9 Η προέλευση του εθίµου 33 Κληρονοµιά λοιπόν από τους αρχαίους το έθιµο της γιορτής του Λαζάρου, που πήρε στη συνέχεια διάφορες µορφές µέσα στον ελληνισµό. Αλλού πολύ κοντά στο αρχαίο έθιµο, µε τα κάλαντα χωρίς αναφορές στο θρησκευτικό γεγονός της Ανάστασης του Λαζάρου, αλλού µε αποκλειστική αναφορά σ αυτό το γεγονός κι αλλού µε τα δύο γνωρίσµατα να συνυπάρχουν. τους δούλεψε θετικά και επινόησε ένα έθιµο και γι αυτή τη µέρα γνωστό µε την ονοµασία Λαζαρίνες. Σκοπός ήταν να τονίσουν το νόηµα της αναστάσεως αλλά και η διασκέδαση».

10 34 Οι Λαζαρίνες της Βισαλτίας Οι συντοµογραφίες για τις πηγές και τις βιβλιογραφικές αναφορές Α.Γ.: Αστέριος Γούσιος. Τα τραγούδια της πατρίδος µου, ήτοι Συλλογή τερπνών δηµωδών ασµάτων αδοµένων εν τη κατά Πάγγαιον χώρα. Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου "Η καλαισθησία", Α.Κ.Ν.: Άλκης Κυριακίδου Νέστορος. Λαογραφικά µελετήµατα. Εκδόσεις Νέα σύνορα. Α.Τ.: Άννα Τριανταφυλλίδου. Άλλοι καιροί, Μακεδονικά ηθογραφήµατα. (Λύκειον των Ελληνίδων), Αθήναι Ρ.: ηµήτριος Β. Ρίγγος. Πασχαλόγιορτα στα Γρεβενά. Θεσσαλονίκη Κ.Σ.: ρ Κωνσταντίνος Σιαµάκης. Τα κάλαντα. Άρθρο στη δίµηνη έκδοση Η Τερπνή, από αρ. φύλλου 42/2001, του Συλλόγου των Τερπνιωτών της Θεσσαλονίκης. Ν.Πα. 1: Νίκος Λ. Πασχαλούδης. Τα Τερπνιώτικα και τα Νιγριτινά, Ένα γλωσσικό ιδίωµα της Βισαλτίας Σερρών. Ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 2000, Σέρρες , έκδοση ηλεκτρονική στο διαδίκτυο και στη διεύθυνση: Σ.Κ.: Στίλπων Κυριακίδης. Γλώσσα και λαϊκός πολιτισµός των νεωτέρων Ελλήνων. Σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνικών γραµµάτων, Αθήναι Χ.Β.: Χρήστος Π. Βάκουλης. Παραδοσιακά Τραγούδια, Λαϊκή και Θρησκευτική Παράδοση του Αγίου Πνεύµατος και των Νταρνακοχωρίων Ν. Σερρών. Πολιτιστικός Σύλλ. Θεσσαλονίκης «Άγιον Πνεύµα», Θεσσαλονίκη 2008.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΑΝΟΣΤΑΘΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΑΝΟΣΤΑΘΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου! ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΑΝΟΣΤΑΘΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου! Για βγάτε, δείτε μάθετε πώς ο Χριστός γεννιέται! Γεννιέται και βαφτίζεται στο μέλι και στο

Διαβάστε περισσότερα

( Ηθη και έθιµα ) Η «ειρεσιώνη» και το «ρουµάνι»

( Ηθη και έθιµα ) Η «ειρεσιώνη» και το «ρουµάνι» ( Ηθη και έθιµα ) Η «ειρεσιώνη» και το «ρουµάνι» Στη ζωοφόρο του Αϊ Λευτέρη, παλιάς εκκλησιάς δίπλα στη Μητρόπολη της Αθήνας, υπάρχει ανάµεσα σε άλλες και η παράσταση ενός παιδιού από τα προχριστιανικά

Διαβάστε περισσότερα

36. Η κινεζική θρησκεία

36. Η κινεζική θρησκεία 36. Η κινεζική θρησκεία Κινεζική θρησκεία, είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού λαού. Επικρατεί στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά

Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Κύριε Γιώργο, γεννηθήκατε στο Καβούσι στην Ιεράπετρα; Ναι. Εκεί στο χωριό σας, μάλλον στην οικογένειά σας, υπήρχανε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ» (Αρ. 167 168) ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 1974 1 Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

... και επί Γης, ειρήνη...

... και επί Γης, ειρήνη... ... και επί Γης, ειρήνη... kalami.us kalami.net kalami.co 24-7Radio.us Χρόνια Πολλά Καλή χρονιά Oικογένεια ΒΑΣΙΛΗ ΣΙΟΥΤΗ Ευχές στον Ελληνισμό και στα μέλη μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ, ΘΗΡΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμου Σπ. Μπάλλα και Νίκης Λάσκαρη Μπάλλα Λαογραφικά Κεφαλονιάς, τ.3 ος : Λαϊκοί Ποιητές Αργοστόλι 2011. Προσπάθεια βιβλιοπαρουσίασης:

Γεράσιμου Σπ. Μπάλλα και Νίκης Λάσκαρη Μπάλλα Λαογραφικά Κεφαλονιάς, τ.3 ος : Λαϊκοί Ποιητές Αργοστόλι 2011. Προσπάθεια βιβλιοπαρουσίασης: 1 Γεράσιμου Σπ. Μπάλλα και Νίκης Λάσκαρη Μπάλλα Λαογραφικά Κεφαλονιάς, τ.3 ος : Λαϊκοί Ποιητές Αργοστόλι 2011 Προσπάθεια βιβλιοπαρουσίασης: Προοίμιο: α. Οφείλω να ομολογήσω ότι βιβλιοπαρουσιάσεις συνήθιζα

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράξεις είναι εκείνες που καθορίζουν το αποτέλεσµα

Οι πράξεις είναι εκείνες που καθορίζουν το αποτέλεσµα TELIKES SELIDES 21-04-15 14:59 ÂÏ 1 ΠΑΣΧΑ 2015 σ12-13 Αγάθη και Βαλεντίνη Ράντη Οι πράξεις είναι εκείνες που καθορίζουν το αποτέλεσµα σ22-23 Ο Σταµάτης Μαλέλης µιλάει για το στίγµα της σ58-59 κατάθλιψης

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

Τ 45 45 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟ

Τ 45 45 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟ Μηνιάτικη ηλεκτρονική έκδοση του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών Τεύχος 45 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 28 Μάρτη Ο 4ος γιορτασμός της Παγκόσμιας μέρας Θεάτρου Σκιών Την μέρα αυτή, όπου παίζεται παράσταση Θεάτρου Σκιών,

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Γιορτές ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΩΡΙ ΑΣ. Έτος 28ο Αρ. φύλλου 106 Οκτώβριος - Δεκέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα

Καλές Γιορτές ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΩΡΙ ΑΣ. Έτος 28ο Αρ. φύλλου 106 Οκτώβριος - Δεκέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα Τειχιώτικα Έτος 28ο Αρ. φύλλου 106 Οκτώβριος - Δεκέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΩΡΙ ΑΣ Κλειστό - αρ. αδ. 54/09 ΚΩ ΙΚΟΣ: 018407 Καλές Γιορτές Τειχιώτικα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση 16 2007-2008 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετά τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63

Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63 Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΚ Ι ΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΚ ΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΑΝΟΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ο ΟΣ ΤΕΩ 1, ΠΑΤΗΣΙΑ, Τ.Κ. 11142, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛΕΦ. 210 2912340 ΟΚΤΩΒ.-ΝΟΕΜΒ. 2004

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

2. Ρουμλουκιώτικα αντέτια (ήθη και έθιμα) για διάφορες γιορτές του χρόνου. 2.1. Άγιος Νικόλαος (6 Δεκεμβρίου)

2. Ρουμλουκιώτικα αντέτια (ήθη και έθιμα) για διάφορες γιορτές του χρόνου. 2.1. Άγιος Νικόλαος (6 Δεκεμβρίου) 2. Ρουμλουκιώτικα αντέτια (ήθη και έθιμα) για διάφορες γιορτές του χρόνου 2.1. Άγιος Νικόλαος (6 Δεκεμβρίου) Ο Άγιος Νικόλαος, ο εν Μύροις ως προστάτης των θαλασσινών είχε τιμητική θέση στο εορτολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û»

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» Ú ÙËÚÒ ÙÈ ÂÈÎfiÓ ÙÔ μè Ï Ô ÙÔ Ì ıëù (σελίδα 21) Παρατήρησε τις εικόνες. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στις εικόνες αυτές, που είναι ίδιες, βλέπουμε δυο μικρά παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι,

Διαβάστε περισσότερα

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101 Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261 Κωδ.: 1101 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ (Λεπτομέρειες στη σελ. 23) ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας.

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας. Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Λ Α Τ Ω Ν ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

Τσακίσµατα και επιφωνήµατα στο Θεσσαλικό τραγούδι

Τσακίσµατα και επιφωνήµατα στο Θεσσαλικό τραγούδι Τσακίσµατα και επιφωνήµατα στο Θεσσαλικό τραγούδι ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛ0Υ ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙK Α Β ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (17 21 Σεπτεµβρίου 1980) ( ΤΟΜΟΣ ΙΕ ) Είναι γνωστό ότι ο 15σύλλαβος στίχος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία Αν έχετε ακούσει να σας μιλούν για την κυκλαδίτικη μαγεία, θα τη βρείτε οπωσδήπ καθώς θα ανηφορίζετε μέσα στα γραφικά στενοσόκακα της Φώρας για να φτ λόφου με τις κάτασπρες εκκλησούλες.

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος, ηµοσιογραφία- Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης

Τύπος, ηµοσιογραφία- Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ΕNOTHTA 28 Τύπος, ηµοσιογραφία- Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ για το Γυµνάσιο τεύχος Γ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 2 3 Πηγή: Βλέπω το σηµερινό κόσµο. «Πολυθεµατικό» βιβλίο ηµοτικού Σχολείου για την ευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ "Του γιοφυριού της Άρτας" ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ Από το βιβλίο του Σπύρου Μαντά Του γιοφυριού της Άρτας τραγουδώντας το Θρύλο.http://arhiogefirionipirotikon.blogspot.gr Τ ο τραγούδι του γιοφυριού της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΗΓΗΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΗΓΗΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΗΓΗΜΑ Θεσσαλονίκη, Νοέµβρης 2004 2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Οικογενειακό αρχείο Επιµέλεια κειµένου: Θεανώ και Στέλλα Περδίκη Γραφικά: Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ ΜΥΘΙΑ ΤΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑ Μύθοι, πρότυπα Ανθρωπιστικών αξιών και Ποίησης. Η διαχρονική ομορφιά η Παιδαγωγική τους αξία.

ΟΣΑ ΜΥΘΙΑ ΤΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑ Μύθοι, πρότυπα Ανθρωπιστικών αξιών και Ποίησης. Η διαχρονική ομορφιά η Παιδαγωγική τους αξία. Σπυροπούλου - Παπαδημητρίου Ζωή, Σχολική Σύμβουλος Ε.Τ. Πεζογράφος Θεατρική Συγγραφέας ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ Οι περισσότεροι «Μύθοι περί ζώων, πτηνών και φυτών»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ (ΣΑΝ ΤΟ ΠΛΙ) Του Παναγιώτη Κοµίλη του ηµητρίου Αθηνα 2012 Τα πρωτότυπα κείµενα του Π.. Κοµίλη, που τα συνέγραψε τη δεκαετία του 90, δακτυλογραφήθηκαν σε υπολογιστή από τη Μελποµένη

Διαβάστε περισσότερα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 32 ο Αρ. Φύλλου: 124 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία GREECE Τηλ.: 210 25.16.938

Διαβάστε περισσότερα