Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή"

Transcript

1 Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή ΑΘΗΝΑ 2010

2

3 1. Εισαγωγή Αντικείμενο της εργαστηριακής άσκησης είναι (α) να βρεθεί πειραματικά η χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας μίας βαθμίδας αξονικού συμπιεστή (β) να μετρηθούν χαρακτηριστικά του πεδίου ροής στο εσωτερικό της βαθμίδας για να διαπιστωθεί η συσχέτιση κινηματικών στοιχείων της ροής και του σημείου λειτουργίας της βαθμίδας. Ο σκοπός είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με μετρητικές διαδικασίες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών καμπυλών μιας μηχανής. Παράλληλα, η πραγματοποίηση συγκεκριμένων μετρήσεων του πεδίου ροής, επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των όσων συμβαίνουν στο εσωτερικό της μηχανής και ειδικότερα την συσχέτιση του πεδίου ταχυτήτων με το σημείο λειτουργίας. Παρακάτω περιγράφεται η εγκατάσταση στην οποία γίνονται οι δοκιμές του συμπιεστή, τα μετρητικά όργανα που χρησιμοποιούνται, η διαδικασία αναγωγής των μετρουμένων ποσοτήτων σε παραμέτρους ενδιαφέροντος για τη μηχανή, η διαδικασία εκτέλεσης του πειράματος και τέλος η απαιτούμενη αξιολόγηση αποτελεσμάτων. 2. Η Πειραματική Εγκατάσταση Η διάταξη δοκιμής αξονικού συμπιεστή στην οποία πραγματοποιούνται οι μετρήσεις εικονίζεται στο Σχήμα 1. Συγκλίνων Αγωγός Εισόδου Σταθερή Πτερύγωση Βάνα Αυξομείωσης ιατομής Εξόδου Αποκλίνων Αγωγός Εξόδου Κινητή Πτερύγωση Συμπιεστή Εξομαλυντής ροής Μηχανισμός Στήριξης Αισθητήρων Σχήμα 1: Διάταξη Δοκιμής Αξονικών Συμπιεστών Χαμηλών Ταχυτήτων. σελ.1

4 Στη διατομή δοκιμών (δηλαδή στη θέση που γίνονται οι μετρήσεις) είναι εγκατεστημένη μια βαθμίδαα αξονικού συμπιεστή, αποτελούμενη από μια πτερωτή (στρεφόμενα πτερύγια) ακολουθούμενη από μια σταθερή πτερύγωση στην οποία γίνονται οι διάφορες μετρήσεις. Η διάταξη της διατομής δοκιμών φαίνεται στο σχήμα 2. Η εικονιζόμενη εγκατάσταση έχει διαμορφωθεί κατά τον τρόπο που φαίνεται για συγκεκριμένους λόγους, δηλαδή κάθε τμήμα της διαμορφώνεται με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις. Αποτελείται λοιπόν από τα ακόλουθα τμήματα: Σχήμα 2: Διάταξη της διατομής δοκιμών και γεωμετρικά συμπιεστή. Όργανα και θέσεις μέτρησης. στοιχεία της βαθμίδας αξονικού Στόμιο Εισόδου: Πρόκειται για συγκλίνοντα αγωγό που στην είσοδό του φέρει κυψέλες ευθυγράμμισης, τετραγωνικής διατομής. Ο ρόλος του είναι να εξομαλύνει ανομοιομορφίες της ροής του αναρροφώμενου αέραα και να δημιουργεί στην είσοδο του δοκιμαζόμενου συμπιεστή μια κατά το δυνατόν ομοιόμορφη και χρονικά σταθερή ροή. Διατομή Δοκιμών: Είναι το κυλινδρικό τμήμα που ακολουθεί τον αγωγό εισόδου, στο εσωτερικό του οποίου βρίσκεται η βαθμίδα αξονικού συμπιεστή.. Αποκλίνων Αγωγός Εξόδου: Πρόκειται για αγωγό με κωνική διαμόρφωση, που μέσω της αύξησης του εμβαδού πραγματοποιεί ανάκτηση στατικής πίεσης και επιτρέπει την κάλυψη ευρύτερης περιοχής παροχών απ' ότι θα πετυχαίνονταν αν η ροή εξέρχονταν κατ' ευθείαν στην ατμόσφαιρα από την έξοδο του συμπιεστή. Στραγγαλιστική Διάταξη Εξόδου: Πρόκειται για μια κωνική επιφάνεια που μπορεί να μετακινείται αξονικά και να αυξάνει η μειώνει τη διατομή εξόδου στην ατμόσφαιρα. Σε μεγάλη αξονική απόσταση από τα χείλη του αποκλίνοντος αγωγού εξόδου η ταχύτητα εξόδου δεν επηρεάζεται. Όταν μικραίνει η απόσταση, μειώνεται η διατομή εξόδου στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας εξόδου και συνεπώς των απωλειών σε δυναμική πίεση σελ.2

5 εξόδου. Με αυτό τον τρόπο, "κλείσιμο" της στραγγαλιστικής διάταξης προκαλεί μετακίνηση προς υψηλότερους λόγους πίεσης πάνω σε μια χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας. Η κίνηση της βαθμίδας συμπιεστή γίνεται από ηλεκτρικό κινητήρα που βρίσκεται τοποθετημένος στο εσωτερικό της κέλυφος. Ο κινητήρας αυτός είναι ασύγχρονος, η ταχύτητα περιστροφής του δε ελέγχεται από μετατροπέα συχνότητας. Τροφοδοτείται δηλαδή με εναλλασσόμενο ρεύμα, του οποίου η συχνότητα ελέγχεται και μπορεί να ρυθμιστεί από μια ηλεκτρονική συσκευή που ονομάζεται μετατροπέας συχνότητας. Με τη συσκευή αυτή είναι δυνατή η ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής σε οποιαδήποτε επιθυμητή τιμή μεταξύ 0 και 3000 rpm (παρ' όλα αυτά, για λόγους μειωμένης απόδοσης και προβλημάτων ψύξης του ηλεκτρικού μέρους, δεν συνιστάται λειτουργία με ταχύτητα περιστροφής κάτω των 1000 rpm). 3. Μετρητικά Όργανα - Μετρήσεις Για να προσδιοριστούν τα μεγέθη που χρειάζονται για να χαραχθεί η χαρακτηριστική του συμπιεστή καθώς και τα μεγέθη του πεδίου ροής σε διάφορες θέσεις, χρησιμοποιούνται μετρητικά όργανα που περιγράφονται σύντομα παρακάτω. Περισσότερες πληροφορίες για την αρχή λειτουργίας κάθε οργάνου μπορεί ο αναγνώστης να βρει στις αναφορές που δίνονται στη βιβλιογραφία. Σωλήνας Pitοt-Prandl: Είναι τοποθετημένος στην είσοδο της πτερωτής και χρησιμοποιείται για μέτρηση ολικής πίεσης και ταχύτητας στη θέση αυτή. Η κατεύθυνση της ροής είναι στη θέση αυτή αξονική και έτσι είναι επαρκής η μέτρηση με τυποποιημένο σωλήνα Pitοt-Prandl. Σωλήνες Πίεσης Τριών Οπών: Χρησιμοποιούνται δυο τέτοιοι σωλήνες, ένας τοποθετημένος στο διάκενο μεταξύ εξόδου της κινητής πτερύγωσης και εισόδου της σταθερής και ένας τοποθετημένος στην έξοδο της σταθερής πτερύγωσης. Κάθε σωλήνας είναι τοποθετημένος σε μηχανισμό μετακίνησης που επιτρέπει τη μετατόπιση του αισθητήριου (κεφαλή του σωλήνα) ακτινικά, καλύπτοντας την απόσταση από το πόδι ως την κεφαλή του δακτυλιοειδούς αγωγού. Επιπλέον, ο σωλήνας που είναι τοποθετημένος στην έξοδο της σταθερής πτερύγωσης μαζί με το μηχανισμό ακτινικής μετατόπισης είναι τοποθετημένος πάνω σ' ένα δεύτερο μηχανισμό που επιτρέπει περιφερειακή μετακίνηση κατά γωνία που καλύπτει δύο βήματα της σταθερής πτερύγωσης. Για τις ανάγκες της παρούσας εργαστηριακής άσκησης και οι δύο σωλήνες είναι τοποθετημένοι στο μέσον του ύψους του δακτυλιοειδούς αγωγού. Οι σωλήνες πίεσης συνδέονται με μορφοτροπείς πίεσης. Μια επιπλέον μέτρηση πίεσης παίρνεται στην έξοδο του συμπιεστή, από 4 οπές στατικής πίεσης στο εξωτερικό κέλυφος. Οι οπές αυτές είναι διασυνδεδεμένες σε διάταξη πολλαπλής σύνδεσης, έτσι ώστε να παίρνεται απ' ευθείας η μέση στατική πίεση από τις τέσσερις οπές. σελ.3

6 4. Η ιαδικασία Εκτέλεσης Μιας οκιμής Κατ' αρχήν, ας δούμε πώς γίνεται η δοκιμή για την μέτρηση του πεδίου ροής στο εσωτερικό της μηχανής. Οι μετρητικές θέσεις, όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο, δίνουν τη δυνατότητα μέτρησης στην είσοδο και την έξοδο τόσο της κινητής όσο και της σταθερής πτερύγωσης. Στην είσοδο της κινητής πτερύγωσης, η ροή έρχεται από τον συγκλίνοντα αγωγό εισόδου και έχει μια αρκετά ομοιόμορφη κατανομή χαρακτηριστικών τόσο περιφερειακά όσο και ακτινικά (γεγονός που έχει πιστοποιηθεί κατά την αρχική συγκρότηση της εγκατάστασης). Ετσι επαρκεί μέτρηση σε μια και μόνο θέση, για να έχουμε πλήρη εικόνα του πεδίου ροής στην είσοδο. Στην έξοδο της κινητής πτερύγωσης, λόγω της περιστροφής των πτερυγίων έχουμε μια περιφερειακή ομοιομορφία, που μπορεί να επηρεαστεί μόνο από την ύπαρξη ανομοιομορφιών στην είσοδο ή στην έξοδο της μηχανής (των οποίων η παρουσία γίνεται αισθητή ανάντη -πεδίο ροής ελλειπτικού χαρακτήρα). Υπάρχει όμως σημαντική ακτινική μεταβολή των χαρακτηριστικών της ροής. Έτσι στη θέση αυτή για πλήρη χαρτογράφηση του πεδίου ροής απαιτείται ακτινική σάρωση του πεδίου ροής, δηλαδή τοποθέτηση του αισθητήρα σε διάφορες ακτινικές θέσεις, αρχίζοντας από την εσωτερική ακτίνα (πόδι) και προχωρώντας προς την εξωτερική (κεφαλή). Δεδομένου ότι εδώ ενδιαφερόμαστε για μια μονοδιάστατη περιγραφή της ροής, μετρήσεις θα ληφθούν σε μια μόνο ακτινική θέση, στο μισό του ύψους, που θεωρείται αντιπροσωπευτική τής ροής στη συγκεκριμένη διατομή. Στην έξοδο της σταθερής πτερύγωσης η ανομοιομορφία είναι τόσο ακτινική όσο και περιφερειακή. Η περιφερειακή οφείλεται στο ότι πίσω από κάθε σταθερό πτερύγιο σχηματίζεται ομόρρους που έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή μεγεθών της ροής κατά την κατεύθυνση εγκάρσια προς την μέση γραμμή των πτερυγίων. Έτσι, για λεπτομερή απεικόνιση του πεδίου ροής θα ήταν απαραίτητη η πραγματοποίηση τόσο ακτινικής όσο και περιφερειακής σάρωσης του πεδίου ροής. Και πάλι για τον σκοπό της παρούσας άσκησης μετρήσεις θα ληφθούν σε μία μόνο ακτινική και μία περιφερειακή θέση, που αντιστοιχεί στο κέντρο του καναλιού εξόδου των σταθερών πτερυγίων. Μετά από τα παραπάνω η εκτέλεση μιας δοκιμής πραγματοποιείται στα ακόλουθα βήματα. Α. Μέτρηση τής Χαρακτηριστικής Καμπύλης Απωλειών της Εγκατάστασης - Τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας και τοποθετείται η στραγγαλιστική διάταξη σε πλήρως ανοιχτή θέση. - Η ταχύτητα περιστροφής μεταβάλλεται σε περιοχή τιμών που είναι προκαθορισμένη. - Για κάθε τιμή της ταχύτητας καταγράφονται οι ενδείξεις και από τους τρεις σωλήνες καθώς και η μέτρηση στατικής πίεσης εξόδου. σελ.4

7 Β. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Λειτουργίας και Ροής στο Εσωτερικό της βαθμίδας. Μετά το τέλος της προηγούμενης διαδικασίας, με τα όργανα στην ίδια θέση, ρυθμίζεται η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα σε συγκεκριμένη τιμή, ενώ η στραγγαλιστική διάταξη τοποθετείται σε πλήρως ανοιχτή θέση. Αρχίζοντας από τη θέση αυτή, αρχίζει να κλείνει με μετακίνηση σε διαδοχικές θέσεις μικρότερου ανοίγματος που υποδεικνύονται από τον επιβλέποντα την άσκηση. Για κάθε θέση της στραγγαλιστικής διάταξης καταγράφονται όλα τα μεγέθη όπως και παραπάνω. 5. Αναγωγή Μετρητικών εδομένων - Υπολογισμός Παραμέτρων Από τα δεδομένα των μετρήσεων μπορούν τώρα να προσδιοριστούν οι ταχύτητες στις διάφορες θέσεις μέτρησης καθώς και συνολικές παράμετροι επιδόσεων της βαθμίδας. Για κάθε ένα από τους μετρητικούς σωλήνες έχουμε κατ' αρχήν τις ακόλουθες ποσότητες: Σωλήνας Pitοt: Ολική πίεση p t1, στατική πίεση p S1. Σωλήνες Τριών Οπών: Από τις μετρούμενες ποσότητες και με βάση τις καμπύλες βαθμονόμησης που δίνονται κατά τη διεξαγωγή της άσκησης, προσδιορίζονται η ολική πίεση p t, δυναμική πίεση q, γωνία της ροής με τον άξονα της κεφαλής του σωλήνα. Έχοντας καταγράψει τη γωνιακή θέση, καθορίζεται η γωνία της ροής σχετικά με τον άξονα της μηχανής. Με τα δεδομένα αυτά υπολογίζονται τα στοιχεία της ροής των τριγώνων ταχυτήτων και συνολικές παράμετροι επιδόσεων με βάση της σχέσεις που ακολουθούν. Χρησιμοποιούνται τα τυπικά σύμβολα των διαφόρων ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα των Θερμικών Στροβιλομηχανών. Πυκνότητα: Patm ρ = Rg T atm Δυναμική Πίεση: q = Pt - Ps Απόλυτη Ταχύτητα: V = 2 q ρ Περιφερειακή συνιστώσα ταχύτητας: V u = V sin α Αξονική συνιστώσα ταχύτητας: V a = V cosα Παροχή μάζας: m= ρ Α 1 V a1 Διορθωμένη Παροχή μάζας: m m c = δ Περιφερειακή συνιστώσα σχετικής ταχύτητας: W u= V u U Σχετική γωνία ροής: Wu tg β = V a σελ.5

8 Γωνία στροφής πτερυγίου ρότορα: θ = β - 1 β 2 Δht is t2 - t Bαθμός απόδοσης κατά μήκος γραμμής ροής: η P P t1 t2= Δh ρ U ΔV Παράμετρος φόρτισης: Παράμετρος παροχής: Pt2 - P Ψt1 t 2= 1 2 ρ U 2 = V α1 Φ U tip t t1 Tip 1 u 6. Έκθεση αποτελεσμάτων - Αξιολόγηση Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που μετρήθηκαν ζητείται να υπολογιστούν οι επιδόσεις του συμπιεστή και να υπολογιστούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη συμπλήρωση του φυλλαδίου που διανέμεται κατά τη διεξαγωγή της εργαστηριακής άσκησης. Το συμπληρωμένο φυλλάδιο, και μόνον αυτό, είναι εκείνο που παραδίδεται για την εργαστηριακή άσκηση. Η παράδοση του συμπληρωμένου φυλλαδίου είναι υποχρεωτική για κάθε φοιτητή, στα πλαίσια του μαθήματος Θερμικές Στροβιλομηχανές. Βιβλιογραφία 1. Εισαγωγή στις Θερμικές Στροβιλομηχανές, Κ. Παπαηλιού, Κ. Μαθιουδάκης, Κ. Γιαννάκογλου, Αθήνα Εργαστηριακή Άσκηση Βαθμονόμησης Σωλήνα Πίεσης Τριών Οπών, Κ. Μαθιουδάκης, σελ.6

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 Μέτρηση παροχής αέρα στην εισαγωγή Εμβολοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κέρκυρα 010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.A1 Μέτρηση του πάχους μιας μολυβιάς ή του πάχους μιας τρίχας.a Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ... 3.1 Γενικά... 3. Είσοδος σε σωλήνα Μήκος εισόδου- Οµοιόµορφη ροή... 3.3 Εξίσωση Darcy-Weisbach Απώλειες ενέργειας εξαιτίας τριβών... 5 3.4 Κατανοµή διατµητικών

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΙΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑΑ. Μανούτσογλου Στειακάκης ΧΑΝΙΑΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΑ. Μανούτσογλου Στειακάκης ΧΑΝΙΑΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΓΕΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΟΠΙΣΜΟΟ ΕΓΚΟΙΛΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα