Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ"

Transcript

1

2 Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Περιεχόμενα Προλογικό...3 Antonino Di Vita, μικρό βιογραφικό....5 Antonino Di Vita, Ὁ ἄνθρωπος τῆς Γόρτυνας...9 Δωρεές...23 Ἐν Ἐσόπτρῳ Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Ἐκδίδεται μέ τήν πρόνοια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου Ἰδιοκτήτης: Τμῆμα Ἐκδόσεων Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Ἐκδότης Ὑπεύθυνος ὕλης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος τηλ , e mail: Συντακτική Ἐπιτροπή: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης, π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος Μακέτα: Γιώργος Τεκονάκης Εκτύπωση: ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ Οἰκονομικές εἰσφορές: Ἁγ. Γεωργίου 16, Μοῖρες, Ἡρακλείου Κρήτης. Τηλ.: Fax:

3 Προλογικό Κατά τή διακονία μου στό Ἡράκλειο, εἶχα ἀκούσει ἀναλυτικά ἀπό τόν Ἐμμ. Μπορπουδάκη, Ἔφορο Βυζ. Ἀρχαιοτή των, γιά τήν ἀρχαιολογική ἐργασία τοῦ καθηγητή ἀρχαιολόγου Ἀντονίνο Ντί Βίτα στή Γόρτυνα. Ἐρχόμενος στήν ἐκκλησιαστική Ἐπαρ χία τῆς Γόρτυνας ὁ ἐν λόγῳ μακαριστός Ἔφορος, μέ ὁδήγησε ἐπαρκῶς πάνω σέ τόπους ἀρχαιολογικῶν ἀνασκαφῶν στή Γόρτυνα, οἱ ὁποῖες σχετίζονταν μέ τίς ἀ πο στολικές ρίζες της, μοναδικές γιά τήν Κρήτη. Στή συνέχεια ἀνιχνεύοντας ἐπι στη μο νικές πηγές, ὑπῆρξαν σταθμοί πού στάθηκα ἐξαιρετικά. Ἕνας ἀπό αὐτούς ἦταν, ὁ καθηγητής Ἀ. Ντί Βίτα. Καθώς συνέχιζα νά ἐμβαθύνω στά μονοπάτια τῶν πηγῶν, παρά τό πλῆθος ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν ὑποχρεώσεων, μοῦ δημιουργήθηκε ἡ σφοδρή ἐπιθυμία, νά συναντήσω τόν καθηγητή, ὅταν θά βρισκόταν στήν Ἑλλάδα, ὥσπου, στίς 26 Αὐγούστου 2010 κτύπησε τήν πόρτα τοῦ γραφείου μου ἕνας σεμνός κύριος, κρατώντας στά χέρια του κάποιο βιβλίο, «καθηγητής Ντί Βίτα, μοῦ εἶπε». Αἰφνιδιάστηκα τόσο εὐχάριστα! Ἡ ἀ να ζήτηση πλέον ἦταν ἐνώπιόν μου. Μετά τά εἰθισμένα, μοῦ ἀνέφερε ὅτι ἦλθε νά μοῦ δωρίσει τό βιβλίο του, Gortina di Creta, quindici secoli di vita urbana «Γόρτυνα τῆς Κρήτης, δεκαπέντε αἰῶνες τῆς ἀστικῆς ζωῆς της», τό ὁποῖο μόλις εἶχε ἐκδοθεῑ, μετά ἀπό ἐργασία τριῶν χρόνων. Ἀκολούθησε ἡ πρώτη καί στήν συνέχεια ἄλλες πολύωρες συναναστροφές γιά δυό καλοκαίρια μέ τό Ντί Βίτα, σέ διάφορους τόπους, κατά τίς ὁποῖες ζήτησα νά μάθω, νά ἀκούσω καί νά διδαχθῶ ἀπό τή σοφία, τήν ἐπιστημοσύνη καί τά ἀνα σκαφικά συμπεράσματά του. Δέν ἄργησα νά τόν χαρακτηρίσω μέ τήν προσωνυμία: Ὁ ἄνθρωπος τῆς Γόρτυνας. Σύντομα κατανόησα, ὅτι δέν ἦταν μιά κοινή περίπτωση κάποιου καθη γη τοῦ. Ἀνῆκε στή χορεία τῶν παλαιῶν καθηγητῶν, μέ τή γνησιότητα, τή στέρεα γνώση, τό χάρισμα τῆς μεταδοτικότητας καί μέ τήν ἀνεπιτήδευτη διδασκαλία, ἄνευ κομπασμῶν. Αὐτό ὅμως πού κυρίως διέκρινα σ αὐτόν τόν εὐγενῆ ἄνθρωπο, ἦταν ἡ ψυχική σύνδεση μέ τό ἐπιστημονικό ἀντι κείμενό του. Δέν ἦταν ἕνας «προφέ σιο ναλ» ἀφ ὑψηλοῦ καί δῆθεν, ἀλλ ὁ ἀκριβής καί μετρημένος σκαπανέας καί ἐργάτης τῆς ἀρχαιολογίας, ὁ συγγραφέας πού δέν γέμιζε σελίδες γιά νά ἐξασφαλίσει τά ἐκ τοῦ νόμου ἀπαι τούμενα, ὥστε νά ἀνέβει τίς πανεπιστημιακές βαθμίδες. Ὁ καθηγητής ἦταν πολίτης τοῦ ἐν γένει ἀκα δημαϊκοῦ πολιτεύματος, τό ὁποῖο πα ρά γεται μέ τήν ἀναζήτηση καί ὑπηρέ τηση τῆς ἀλήθειας καί μέ τή σύνθεση στήν ἔρευνα, χωρίς ἐγωϊσμό, χωρίς φαντασμαγορία ὑπόκρισης, χωρίς πολέμους ἔναντι ἄλλων ἐρευνητῶν, κόμπλεξ ἤ ὑπερφίαλη ὑπεροψία ἀκαδημαϊκῆς περιφρόνησης. Πιστεύω ὅτι ἡ παραδειγματική παραμονή τοῦ σεβαστοῦ καθηγητή Ντί Βίτα στή σεμνότητα, εἶχε τίς βάσεις της στό ἦθος πού ἀπόρρεε ἀπό τή χριστιανική πίστη καί ἀπό τίς οἰκογενειακές παραδόσεις τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας του, στήν Ἰταλία, ἐμπλουτισμένη ἀπό τήν μετέπειτα ἄσκησή του πλησίον τῶν διδασκάλων του καί ἀπό τήν μετά ταῦτα βαθειά καί μακρά μεθοδική δουλειά του, δουλειά τελικά ἀρχαιολογικῆς οὐσίας. Ἐν Ἐσόπτρῳ 3

4 Ἡ οὐσία αὐτή προϋποθέτει γιά τόν ἀρχαιολόγο, ὅπως συμβαίνει καί μέ ὅλες τίς ἐπιστῆμες, ὄχι μία ξερή ἐπαγγελματική μελέτη καί παρουσίαση τῶν εὑρημάτων του, γιά μιά καριέρα πλησμονῆς. Ἄν ἔτσι συμβαίνει, τότε ὁ ἀρχαιολόγος μένει ἐσω τε ρικά ἀμέτοχος, ἀποψύχοντας τά ἀ πο τέλεσματά του, μέ τήν ξερή ἀπαρί θ μηση καί κατάθεση δεδομένων ἑνός νε κροῦ παρελθόντος, ἀκόμα καί ἄν οἱ ἀνακαλύψεις προέρχονται ἀπό τίς πλέον εὔφημες ἀνα σκαφές. Ὁ Ντί Βίτα, ἀντίθετα, ταυτίστηκε μέ ὅτι ἔκανε καί ἀνέπνεε ἀπό τήν ζωοποίηση τῶν ὅσων ἔφερνε στό φῶς, σύμφωνα μέ τά παραδεδομένα παλαιῶν καθηγητῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τή χάρη νά βλέπουν τήν διαχρονικότητα τοῦ ζωντανοῦ, ἡ ἀπουσία τοῦ ὁποίου ἐπί τῶν εὑρημάτων τοῦ ἀρ χαιολόγου, κάνει τούς αἰῶνες σκοτούρα. Ὁ Ντί Βίτα, βίωνε αὐτό πού ἔκανε, ἀκόμα καί μετά πού ἔφυγε ἀπό τήν ἐνεργό ὑπη ρε σία καί μετροῦσε ζωντανά, κατ ἀλή θειαν τίς ἡμέρες, μέ τούς αἰῶνες! Προ σω πι κά γι αὐτό τόν ἀγάπησα, μαζί μέ τόν ἐλλογι μώ τατο συνοδειπόρο του καί ἐξαιρετικό καθηγητή Βιτζένζο Λά Ρόζα, τῆς Φαι στοῦ, γιά τόν ὁποῖο θά ἐπανέλθουμε σέ ἄλλο τεῦχος μας. Δέν εἶμαι εἰδικός γιά νά μπῶ στά βαθύτερα τῶν ἀναφερομένων, οὔτε ὁ κατάλληλος γιά νά συνεχίσω νά ἀ φη γοῦμαι, θέλω μόνο νά συστήσω στούς ἀναγνῶστες μας νά διαβάσουν τό ὡς ἄνω βιβλίο τοῦ Ντί Βίτα, τό ὁποῖο σύντομα θά κυκλοφορήσει στά ἑλληνικά. Οἱ σελίδες του εἶναι κατάφορτες ἀπό τρομερές καί ἄγνωστες πτυχές τῆς ἱστο ρίας τῆς Γόρτυνας. Ἡ ὅλη αὐτή συγγραφική ἐργασία, μέ τά τόσα τιμαλφῆ τῆς ἔ ρευνας τοῦ Ντί Βίτα, ἀπαύγασμα καρ ποῦ ἐγνωσμένου ἀρχαιολογικοῦ κό που γιά τόν ἀποστολικό τόπο μας, μέσα σέ ἀντιξοότητες καί περιπλοκότητες ἀνα τολῆς καί δύσης, μέ συντροφιά τόσους καί τόσους μαθητές καί καλούς συνεργάτες του, μέ τήν Ἰταλική Ἀρχαιο λογική Σχολή, ταπεινά νομίζω ὅτι τυ λί χτηκαν στά χρυσά κοντάκια τῆς ἀρχαιολογίας. Γιά μᾶς πού κατοικοῦμε σ αὐτό τόν τόπο τῆς ἀτέλειωτης ἱστορίας, τό περιώνυμο Ἄστυ τῆς Γόρτυνας, ἀποτελεῖ κάτι ξεχωριστό καί πολύτιμο καί τό βιβλίο τοῦ Ντί Βίτα, καταστάλαγμα πολυετοῦς κό που, ἀποτελεῖ ἀνα βάθρα μοναδικῆς ἐγγύτητας πρός αὐτό. 4 Ἐν Ἐσόπτρῳ Ἀπονομή τοῦ Σταυροῦ τῶν Ἀποστόλων Παύλου καί Τίτου, στόν Καθηγητή Di Vita. (Τυμπάκι ) Εἶχα τή χαρά νά ἀκούσω ἀπό τόν ἴδιο γιά τήν ἐνασχόλησή του μέ τή Γόρτυνα, πολύ μικρό μέρος τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ ἡ ἀπομαγνητοφωνημένη συνέντευξη πού ἐμπεριέχεται στό παρόν ἔντυπο. Ἀξίζει νά τήν διαβάσουν αὐτοί πού θέλουν μέ μιά γρήγορη ματιά νά μάθουν γιά τήν Γόρτυνα. Εὐχαριστῶ τόν Θεό πού συναναστράφηκα γιά δύο καλοκαίρια τόν σοφό δάσκαλο Ντί Βίτα, γιά τό γεγονός ὅτι διαμεσολάβησα πρός τήν Βικελαῖα Δημ. Βιβλιοθήκη Ἡρακλείου, ὥστε νά μετα φρασθεῖ τό βιβλίο του καί γιά τό γεγονός ὅτι λίγους μῆνες πρίν κοιμηθεῖ, κατά τήν ταπεινή διακονία μου στήν Ἐκκλησία τῶν Γορτυνίων, ἀξιώθηκα νά τόν τιμήσω μαζί μέ τόν καθηγητή ἀρχαιολογίας Βιτζένζο Λά Ρόζα, μέ τήν ἀνώτατη τιμητική διάκριση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τόν Σταυρό τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Παύλου καί Τίτου, τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Τίτου, πρώτου Ἐπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κρητῶν, στό Τυμπάκι. Τό παρόν ταπεινό ἀφιέρωμα τοῦ περιο δικοῦ μας, ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμα μικρό δεῖγμα εὐγνωμοσύνης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γορτυνίων πρός αὐτόν, γιά ὅλα ὅσα μᾶς πρόσφερε. Ἡ καλόκαρδη σύζυγός του Μαρία Ἀ ντω νιέττα, ἡ οἰκογένειά του, ἡ Ἰταλία καί ἡ πανεπιστημιακή κοινότητά της, ἡ Ἰτα λική Ἀρχαιολογική Σχολή, οἱ μαθητές, φίλοι καί συνεργάτες του, πρέπει νά σεμνύνονται γιά τόν καθηγητή, Ἀ. Ντί Βίτα, ὅπως καί ἐμεῖς γιά τόν ἄνθρωπο τῆς Γόρτυνας. 23/12/2011, τῶν Ἁγίων Δέκα Μαρτύρων, ἐν Γορτύνῃ. Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

5 Antonino Di Vita μικρό βιογραφικό Ὁ ἀοίδιμος καθηγητής ἀρχαιολογίας καί ἱστορίας τῆς τέχνης Antonino Di Vita, Ἀντονίνο Ντὶ Βίτα, γεννήθηκε στίς 19/10/1926, στὸ «Chiaramonte Gulfi», Κιαραμόντε Γκούλφι τῆς Ἰταλίας καί κοιμήθηκε στίς 22/10/2011, στή Ρώμη. Σπουδές Διδακτικό ἔργο Ὁ καθηγητής Antonino Di Vita, Ἀντο νίνο Ντὶ Βίτα: Τό 1947, ἀπέκτησε τό διδακτορικό δίπλωμα τῆς κλασικῆς φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς «Catania», Κατάνια Ἰταλίας, μέ διατριβή στήν ἀρχαιολογία. Τό 1950, ἦρθε στήν Ἑλλάδα καί φοίτησε ὡς ὑπότροφος στήν Ἰταλική Ἀρχαιο λογική Σχολή Ἀθηνῶν. Τό 1951, ἀπέκτησε τό δίπλωμα ἐξειδί κευσης "Sculture ellenistiche di Rodi e Coo", Ἑλληνιστική Γλυπτική τῆς Ρόδου καί τῆς Κῶ, μέ τό βαθμό ἄριστα, στὴν ἀρχαιολογία καὶ ἱστορία τῆς Ἑλληνι κῆς καί Ρωμαϊκῆς τέχνης, τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ρώμης. Ἀπό τό , διετέλεσε ἐθελοντής βοηθός στήν ἕδρα «Etruscologia e Antichità Italiche», Ἐτρουσκολογίας καί Ἰτα λικῆς ἀρχαιότητος, τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ρώμης. Ἀπό τό , διετέλεσε ἔκτακτος βο ηθός καί στή συνέχεια μέ ἀνάθεση, διδάσκων στήν ἕδρα τῆς ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Παλέρμο τῆς Ἰταλίας καί γιά τήν περίοδο , ὑπῆρξε ὁ ἀντικαταστάτης τοῦ καθη γητοῦ A. Adriani, Ἀ. Ἀντριάνι, ὁ ὁποῖος ἦταν στήν Αἴγυπτο. Τό 1955, ἀναδείχθηκε πρῶτος τοῦ ἰταλι κοῦ ἐθνικοῦ διαγωνισμοῦ τῶν ἐπιθεω ρητῶν ἀρχαιοτήτων καί καλῶν τεχνῶν. Τό 1958, ἀναγορεύτηκε ὑ φη γητής τῆς ἀρχαιολογίας καί τῆς ἱστορίας τῆς Ἑλ ληνικῆς καί Ρω μαϊκῆς τέχνης. Ἀπό τό , διετέλεσε ἐπιθεωρητής καὶ στὴ συνέχεια γενικός ἐπιθεωρητής τῶν ἀρχαιοτήτων Συρακουσῶν, Ρώμης (Ν. Ἐτρουρία) καὶ Φλωρεντίας. Ἀπὸ τό , τοῦ ἀνατέθηκε ἡ διδασκαλία τῆς ἀρχαιολογίας καὶ στήν συνέχεια (1961) τῆς ἀρχαίας τοπο γρα φίας, στή σχολή γραμμάτων, στὸ Πανεπιστήμιο τῆς «Perugia», Περούζια τῆς Ἰταλίας. Ἀπὸ τό , διετέλεσε ἀποσπα σμέ νος διευθυντής τοῦ τμήματος ἐξωτερι κῶν ὑποθέσεων, ὡς ἀπεσταλμένος σύμβουλος ἀρχαιοτήτων τῆς Τριπολίτιδας, μὲ ἕδρα τὴν Τρίπολη τῆς Λιβύης. Τό 1964, ἵδρυσε καί εἶχε τήν ἀρχισυντα ξία τοῦ περιοδικοῦ «Libya Antiqua», Ἀρχαία Λιβύη, ἐπίσημο περιοδικό τοῦ τμήματος ἀρχαιοτήτων τῆς Λιβύης. Τό 1965, ἵδρυσε καί στήν συνέχεια διετέλεσε γραμματέας τῆς ὁμάδας ἔρευ νας ἀρχαιοτήτων τῆς βόρειας Ἀφρικῆς, στὴν Τριπολίτιδα, τὴν Τυνησία καὶ τὴν Ἀλγερία. Τό 1966, διετέλεσε διευθυντής τῶν ὁμά δων ἔρευνας ἀρχαιοτήτων τῆς βόρειας Ἀφρικῆς, στὴν Τριπολίτιδα, τὴν Τυνησία καὶ τὴν Ἀλγερία. Τό 1968, ἐκλέχτηκε καθηγητὴς τῆς ἕδρας τῆς ἀρχαιολογίας καὶ ἱστορίας τῆς Ἑλ ληνικῆς καὶ Ρωμαϊκῆς τέχνης τῆς «Catania», Κατάνια Ἰταλίας καί καλέστηκε ὡς Ἐν Ἐσόπτρῳ 5

6 καθηγητὴς στή σχολή γραμμάτων καί φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς «Macerata», Ματσεράτα Ἰταλίας, ὅπου ἀπό τό 1969, κατεῖχε καί τήν ἕδρα τῆς ἀρχαίας τοπογραφίας. Τό 1970, ἐκλέχθηκε Πρόεδρος τῆς Σχο λῆς γραμμάτων καί φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ματσεράτα Ἰταλί ας καί ἐκλέχθηκε ξανά, γιά τήν τριετία Τό 1971, ἐκλέχθηκε τακτικός καθηγητής τῆς ἀρχαιολογίας καί τῆς ἱστορίας τῶν τεχνῶν Ἑλληνικῆς καί Ρωμαϊκῆς. Τό 1971, διετέλεσε ἀντιπρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ματσεράτα Ἰταλί ας καί ἀπό τό , πρύτανης. Τό 1976, ἀναδείχθηκε μέλος τοῦ περιφε ρει α κοῦ συμβουλίου τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας τῆς περιφέρειας «Marche» Ἰταλίας καί ἀργότερα ἐκλεγμένο μέλος τοῦ ἐθνικοῦ συμβουλίου, γιά τήν ἴδια περιφέρεια. Ἀπό τό , διετέλεσε διευθυντὴς τῆς Ἰταλικῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Ἀπό τό , διετέλεσε διευθυντὴς τοῦ τμήματος ἀρχαιολογικῶν καί ἱστο ρικῶν ἐπιστημῶν τῆς ἀρχαιότητας, τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ματσεράτα Ἰταλί ας. Τό 2000, ἵδρυσε καί διεύθυνε τό κέντρο τεκμηρίωσης καί ἔρευνας γιά τήν ἀρχαιολογία τῆς βόρειας Ἀφρικῆς, στό Πανεπιστήμιο τῆς Ματσεράτα Ἰταλίας. Τό 2005, ἀναγορεύτηκε ὁμότιμος καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ματσεράτα Ἰταλίας. Συγγραφικό ἔργο Ὁ σπουδαῖος καθηγητής Antonino Di Vita, Ἀντονίνο Ντὶ Βίτα, ἔχει συγγράψει 8 μονογραφίες καὶ ἦταν ὑπεύθυνος ἄλλων ἑπτά. Ἔχει δημοσιεύσει πάνω ἀπὸ 300 μελέτες καὶ ἄρθρα ποὺ ἀφοροῦν κυρίως στὴν τοπογραφία καὶ στὴν πολεοδομία (ἰδιαίτερα τῆς Σικελίας) τὴν ἀρχιτεκτονι κή, τὴν ἑλληνικὴ γλυπτικὴ καὶ τὴν κεραμική, τὰ ρωμαϊκὰ ψηφιδωτά, τὴν ἑ λ ληνι στι κὴ καὶ ρωμαϊκὴ Ἀφρική, τὸν καρχηδο νια κὸ πολιτισμό καί τὴ βυζαντινὴ Κρήτη. Ἀρχαιολογικές ἀνασκαφές Ὁ διαπρεπής καθηγητής Antonino Di Vita, Ἀντονίνο Ντὶ Βίτα, στὴ μακρόχρονη ἐπιστημονικὴ πορεία του ἀνέλαβε διευθύνσεις ἀνασκαφῶν ἀρχαιολογικῶν ἀνα στη λώσεων καὶ τακτοποίησης μουσείων στὴ Σικελία, τὴ Νότια Ἐτρουρία, τὴ Λι βύη, τὴν Τυνησία, τὴν Ἀλγερία, τήν Ἑλ λάδα καί τήν Κύπρο. Ἰδιαίτερα στήν Κρή τη ἐργάστηκε στή Γόρτυνα, κ.λ.π. Ἀκαδημαϊκές ἀναγνωρίσεις Ὁ μεγάλος ἐπιστήμονας καί καθηγητής Antonino Di Vita, Ἀντονίνο Ντὶ Βίτα, ἀνακηρύχθηκε: Τό 1961, Μέλος Γερμανικοῦ Ἀρχαιο λογικοῦ Ἰνστιτούτου. Τό 1968, Μέλος τῆς Ἐτρουσκικῆς Ἀκα δη μίας τῆς Κορτόνα Ἰταλίας. Τό 1971, Μέλος τῆς Ἀκαδημίας τῶν Catenati, τῆς Ματσεράτα Ἰταλίας. Τό 1978, Ἀντεπιστέλλον Μέλος τῆς Ποντιφίκιας Ἀκαδημίας Ἀρχαιολογίας Ρώμης. Τό 1982, Τακτικό Μέλος τῆς Ἀκαδημίας τῶν Γραμμάτων καί Τεχνῶν τῆς Νάπολης Ἰταλίας. Τό 1983, Τακτικό Μέλος τῆς Ἑταιρείας Ρωμαϊκῶν Σπουδῶν τῶν Ἀθηνῶν. Τό 1987, Τακτικό Μέλος τῆς Ἀρχαιολο γικῆς Ἑταιρείας Ἀθηνῶν. Τό 1989, Ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ «Archeo Club» Ἰταλίας. Τό 1992, Ἀντεπιστέλλον Μέλος τῆς Ἑται ρείας Κρητικῶν Ἱστορικῶν Μελετῶν. Τό 1993, Ἀντεπιστέλλον Μέλος τῆς Ἐθ νι κής Ἀκαδημίας «Lincei» Ἰταλίας. Τό 1993, Ἐπίτιμο Μέλος τῆς Ἑταιρείας Ἱστορία Πατρίδος τῆς Ραγκούσα, Ἰταλί ας. Τό 1994, Ἐπίτιμο Μέλος τοῦ ἰταλικοῦ Συνδέσμου γιά τήν μελέτη καί διατήρηση τοῦ Μωσαϊκοῦ. Τό 1994, Μέλος τῆς ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Καλαβρίας καί τῆς Λουκανίας, Ἰταλίας. Τό 1994, Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Σωματείου Μεγάλη Ἑλ λάδα. 6 Ἐν Ἐσόπτρῳ

7 Τό 1994, Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας γιά τά συμφέροντα τῆς Ν. Ἰταλίας. Τό 1995, Ἐπίτιμο Μέλος τῆς Ἀκαδημίας τῶν Γραμμάτων καί τῶν Καλῶν Τε χνῶν «degli Zelanti e dei Dafnici», Acireale, Σικελίας. Τό 1996, Μέλος τῆς Ἰταλικῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τό Πανεπιστημιακό Συμβούλιο. Τό 1996, Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος γιά τήν Ἱστορία καί τήν Ἀρχαιολογία τῆς Μεγάλης Ελλάδας. Τό 1996, Ἐπίτιμο Μέλος τοῦ «Archeo club» Ἱταλίας. Τό , Κοσμήτορας τῶν Διευθυ ντῶν στίς Ξένες Σχολές Ἀρχαιολογίας στήν Ἑλλάδα. Τό 2001, Ἀντεπιστέλλον Μέλος τῆς Ἀκαδημίας τῶν «Agiati» στό Roveretο, Ἰταλίας. Τό 2001, Ἀντεπιστέλλον Μέλος τῆς Ἑνώσεως Ἀρχαιοδιφῶν Γαλλίας. Τό 2003, Ἐθνικό Μέλος τῆς Ἐθνικῆς Ἀκαδημίας τῶν «Lincei» Ἰταλίας. Τό 2006, Μέλος τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἱδρύ ματος Ρώμης. Διακρίσεις Ὁ εὐφήμως γνωστός καθηγητής Antonino Di Vita, Ἀντονίνο Ντὶ Βίτα, ἔλαβε: Τό 1983, τό βραβεῖο «Il Lupo d'oro», Licodia Eubea, Σικελίας. Τό 1985, τό βραβεῖο «Il Polifemo d'argento», Zafferana Etnea, Σικελίας. Τό 1988 καί 2000, τό βραβεῖο «L'Ulivo d'argento», Chiaramonte Gulfi, Σικελίας. Τό 1990, τό βραβεῖο «Targa d'argento», Ragusa, Σικελίας. Τό 1997, τό διεθνές βραβεῖο «I Cavalli d'oro di San Marco», Βενετίας. Τό 1998, τό βραβεῖο τοῦ Ὑπουργείου Πολιτιστικῆς Κληρονομίας γιά τήν Ἀρχαιολογία, Ἐθνική Ἀκαδημία Lincei, Ρώμης. Τό 1999, τό τιμητικό δίπλωμα τῆς Ἕνω σης «Ragusani nel mondo», Ragusa Ἰτα λίας. Τό 2003, τό βραβεῖο ὑποτροφίας τοῦ Ἱ δρύ ματος Ὠνάσης «per Univeristy Full Professor», Ἀθῆνα. Τό 2011, τό διεθνές βραβεῖο «Ibla» γιά τήν Ἀρχαιολογία. Τιμές Ὁ ἐξέχων καθηγητής τῆς ἀρχαιολογίας Antonino Di Vita, Ἀντονίνο Ντὶ Βίτα, τιμήθηκε: Τό 1977, ὀνομάστηκε ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας «Μέγας Ἀ ξιωματοῦχος» τοῦ Τάγματος τῆς Ἀξί ας τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας, μέ πρόταση τοῦ Ὑπουργοῡ Malfatti. Τό 1987, τοῦ ἀπονεμήθηκε τό χρυσό Μετάλλιο Ἀξίας, γιά τά πολιτιστικά ἀγα θά τοῦ Ἐθνογραφικοῦ Μουσείου της Licodia Eubea, Σικελίας. Τό 1994, τοῦ ἀπονεμήθηκε ἡ τιμή τοῦ «Μεγαλόσταυρου Ἱππότη», τοῦ Τάγματος τῆς Ἀξίας τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας. Τό 1997, ἀνακηρύχθηκε Ἐπίτιμος Δημότης, τοῦ οἰκισμοῦ Ἁγ. Δέκα Ἡρακλείου Κρήτης. Τό 2001, τιμήθηκε στούς Ἁγ. Δέκα Ἡρα κλείου Κρήτης, μέ τήν ὀνομασία ἑνός δρόμου, δίπλα στό Δημαρχεῖο, μέ τό ὄνομά του. Τό 2002, τιμήθηκε κατά τά ἐγκαίνια τοῦ Δημοτικοῦ Μουσείου τῆς Licodia Σικελίας, πού ἔλαβε τό ὄνομά του. Τό 2011, ἔλαβε κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Τίτου, Πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης, στό Τυμπάκι Μεσαρᾶς Κρήτης, τόν Σταυρό τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Παύλου καί Τίτου, μετά διπλώματος, ἀνώ τατη τιμητική διάκριση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριο καί κατόπιν προτάσεως αὐτοῦ. Στήν ἴδια ἑορτή τοῦ Ἁγ. Τίτου, ἔλαβε τιμητικές διακρίσεις ἀπό τούς Δημάρχους τῶν Δήμων Γόρτυνας καί Φαιστοῦ. Ἐπιμέλεια: Μητρ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος Ἐν Ἐσόπτρῳ 7

8

9 Antonino Di Vita Ὁ ἄνθρωπος τῆς Γόρτυνας Ἀ πὸ μία συνομιλία τοῦ Antonino Di Vita, μέ τό Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας κ. Μακάριο, πού ἔγινε στά γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τό καλοκαίρι τοῦ Σεβ. Ἀγαπητὲ κύριε καθηγητά, εὐχα ριστῶ πολύ, διότι ἀποδέχεστε νὰ πραγματοποιήσουμε αὐτὴ τὴν περιληπτική συνομιλία γιὰ τὴ Γόρτυνα, τήν ὁποία ἐπὶ τόσα χρόνια ἀνασκάψατε, βοηθήσατε καὶ ἀναδείξατε. Ἰδιαιτέρως ἀνα φέ ρω τὴν ἀνασκαφή τῆς παλαιᾶς βα σι λικῆς πρὶν τὸ χωριὸ Μητρόπολη καὶ τὴν ὅλη ἐργασία τήν ὁποία ἔχετε προσφέρει στὴ Γόρτυνα. Πότε γιὰ πρώτη φορὰ ἀσχο ληθήκατε μὲ τή Γόρτυνα καὶ ποῦ ἔχετε σπουδάσει; Di Vita. Σπούδασα ἀρχικὰ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Κατάνια, τῆς Σικελίας. Κι ἐγὼ εἶμαι λίγο Ἕλληνας, γιατί κατάγομαι ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴ Σικελία. Μετὰ τὴν Κατάνια σπούδασα στὴ Ρώμη. Τὸ 1950, ἤμουν ὁ πρῶτος μαθητὴς στὴν Ἰταλικὴ Ἀρχαιολογικὴ Σχολὴ στὴν Ἀθήνα, μετὰ τὸν πόλεμο. Ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἦρθα ἐδῶ στὴν Κρήτη ἦταν τὸν Σεπτέμβριο τοῦ Ἔτσι θυμᾶμαι πάρα πολὺ καλὰ πῶς ἦταν τότε ἡ Κρήτη καὶ τὴ διαφορὰ μὲ τή σημερινή κατάσταση. Δὲν ἤξερα ὅτι μετὰ ἀπὸ 27 χρόνια θὰ γύριζα πίσω ὡς Διευ θυντὴς τῆς Ἰταλικῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς. Ἐν τῷ μεταξὺ ἤμουνα πρὶν στὴν Ἐφορία Ἀρχαιοτήτων τῆς Σικελίας καὶ μετὰ ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Περούντζια καὶ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ματσεράτα, ὅπου ἤμουν Κοσμήτωρ καί μετά Πρόεδρος τοῦ Πανεπιστημίου αὐτοῦ. Ἄφησα σύντομα τὴ Ματσεράτα καὶ τὴν πόλη μου, γιὰ νὰ ἔχω τὴν εὐκαιρία νὰ ἔρθω ὡς Διευθυντὴς τῆς Ἰταλικῆς Ἀρχαιο λογικῆς Σχολῆς. Ἦταν τόσο μεγάλη τιμὴ γιὰ ἐμένα αὐτὴ ἡ Σχολὴ στὴν Ἀθήνα καὶ τόσο μεγάλη ἡ ἀγάπη ποὺ εἶχα καὶ ἔχω γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὥστε ἄφησα τὴ Ματσεράτα καὶ τὴ Ρώμη καὶ ἦρθα ὡς Διευθυντὴς τῆς Ἰταλικῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς στὴν Ἑλλάδα. Ἔχω δουλέψει στὴ Γόρτυνα ἀπὸ τὸ Ἤθελα νὰ κάνω μία ἑλληνικὴ ἀνασκαφὴ καὶ ἡ καλύτερη ἦταν στὴ Γόρτυνα. Ἡ Γόρτυνα ἦταν γιὰ 24 χρόνια ἡ πόλη ποὺ ἀνέ σκαψα καὶ δούλεψα περισσότερο. Ὁ καθηγητὴς Φεντερίκο Ἄλμπερτ, τό 1884 ἄρχισε τὴν ἀνασκαφὴ στὴ Γόρτυνα, μετὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς λεγόμενης μεγάλης ἐπιγραφῆς τῆς Γόρτυνας. Μετὰ ἀπ αὐτὸ μπορούσαμε νὰ δουλέψουμε γιὰ ὅλα ὅσα δὲν ἦταν ἑλληνικά γιὰ νὰ πᾶμε κάτω, μέχρι τὰ ἑλληνικά. Τώρα οἱ ἀρχαιολόγοι καταλαβαίνουν, πόσο πολὺ ἐνδιαφέροντα εἶναι καὶ τὰ βυζαντινά. Τώρα μποροῦμε νὰ τὰ ἐπισκεφθοῦμε, νὰ πᾶμε πιὸ κάτω γιὰ νὰ δοῦμε καί ἄλλα ἀνασκαφικά στρώματα, ἄλλων ἐποχῶν. Ἔτσι ἡ πόλη τῆς Γόρτυνας ποὺ ἔχουμε βρεῖ εἶναι ἡ ρωμαϊκή, ἡ χριστιανικὴ πόλη, ἡ πρώτη βυζαντινὴ πόλη. Σπάνια μπο ροῦμε νὰ πᾶμε μέχρι τὸ ἐπίπεδο τῆς ἀρχαϊκῆς ἢ τῆς κλασσικῆς πόλης. Ξέρουμε ὅμως περισσότερα πράγματα, διότι ἔχου με κάνει ἀνασκαφὴ σὲ ὁλόκληρο τὸ πεδίο της, ποὺ εἶναι τεράστιο, περίπου στρέμματα. Ἐν Ἐσόπτρῳ 9

10 Ὁ μακαριστός Di Vita. Μᾶς βοήθησαν πολὺ στὴ δουλειὰ οἱ τότε ἐργασίες ποὺ ἔγιναν, γιὰ νὰ πᾶνε τὸ τηλέφωνο καὶ τὸ νερὸ στὸ χωριὸ Μητρόπολη. Ἦταν ἕνα μέρος τῆς ἀρχαίας πόλης ποὺ δὲν εἶχε ἀνασκαφεῖ ποτέ. Τότε βρήκαμε αὐτὸ τὸ ἐνδιαφέρον σημεῖο, τὴ βασιλικὴ, πρὶν τὸ χωριὸ Μητρόπολη. Ἀνακαλύψαμε ὡραιότατα κιονόκρανα καὶ γι αὐτὸ ἐγὼ σταμάτησα τότε νὰ κάνω τὴν ἀνασκαφὴ καὶ ἄρχισα νὰ κάνω μία νέα τὸ Σύντομα κατάλαβα ὅτι ἦταν μία μεγάλη ἐκκλησία. Ἦταν ἡ μεγαλύτερη ἐκκλησία τῆς Κρήτης καὶ τῆς Μητρόπολής της. Τότε ὁ Ἐμμ. Μπορμπουδάκης, Ἔφορος Βυζ. Ἀρχαιοτήτων, ἀγόρασε τὰ ἐκεῖ χωράφια ἐκ μέρους τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Ἤμασταν πάρα πολὺ φίλοι μὲ τὸν ἴδιο καὶ μάλιστα σκάψαμε μαζί στή βασιλική τῆς Μητρόπολης. Τὰ χρήματα γιὰ τὸ σκάψιμο ἦταν δικά μας, ἀλλὰ ἦταν μία συνεργασία. Ἔχουμε βρεῖ αὐτὴ τὴ βασιλικὴ καὶ ξέρετε πόσο μεγάλη εἶναι. Μέχρι τώρα γνωρίζουμε ὅτι εἶναι 100 περίπου μέτρα μῆκος μέχρι τό σημεῖο τοῦ μισοῦ ἄτριου, πού βρίσκεται ἔξω ἀπό τό νάρθηκά της καί 36 περίπου μέτρα πλάτος. Εἶναι ἡ δεύτερη σέ μέγεθος στήν Ἑλλάδα βασιλική, μετά τήν βασιλική τοῦ Λεχαίου Κορίνθου. Ἐπίσης βρήκαμε ἐκεῖ κοντὰ καὶ ἄλλα χριστιανικὰ μνημεῖα, ὅπως π.χ. τὸ βαπτιστήριο τοῦ ὁποίου ἡ ἀνασκαφή συνεχίζεται. Οἱ τότε χριστιανοὶ ἄρχισαν νὰ κάνουν μία καινούργια πόλη, νὰ κάνουν αὐτὸ ποὺ τώρα φαίνεται στὴ Μητρόπολη, ἕνα μέρος στό ὁποῖο κατὰ τὴ ρωμαϊκὴ ἐποχὴ δὲν ὑπῆρχαν πολλὰ πράγματα. Ἐκεῖ σχημάτισαν ἕνα ὁλόκληρο μεγάλο χριστιανικὸ οἰκισμό. Ὑπάρχουν βέβαια ἕξι βασιλικὲς στὸ ἐπίπεδο της Γόρτυνας, χωρὶς τὴ βασιλική τῆς Ἀκρόπολής της. Ξέρουμε πολὺ καλὰ ὅτι οἱ χριστιανοὶ πηγαίνανε τότε σὲ αὐτό τό μέρος, ἀλλὰ καὶ στὸ κέντρο τῆς Πόλης, στὸ λεγόμενο Πραιτώριο. Στὸ Πραιτώριο καὶ στὴν ἀγορὰ ἔμεναν οἱ βα σιλεῖς, ὁ διοικητὴς τῆς Κρήτης. Ἡ ἐξουσία ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ καὶ τὰ ρωμαϊκὰ χρόνια ἦταν στή Γόρτυνα. Ἐκεῖ, ὑπῆρχε ἕνας πολὺ μεγάλος βωμός, τοῦ «Ὑψίστου Θεοῦ». Αὐτὸς ὁ βωμὸς δημιουργήθηκε τουλάχιστον ἀπὸ τὸν 1ο αἰ. μ.χ. μέχρι καὶ τὸν 5 ο αἰ. μ.χ. Τὸν ἀνακα λύψαμε ὁλόκληρο, διότι στὸ σημεῖο ἐκεῖνο περνοῦσε ἕνα μικρὸς δρόμος, ποὺ ὁδη γοῦσε ἀπὸ τὴ Μητρόπολη στοὺς Ἁγ. Δέκα καὶ ὁ ὁποῖος ἔμεινε ἄσκαφτος ἀπὸ κλέφτες. Στὸ βωμό αὐτό, γινόταν μία λατρεία, μία «λειτουργία», ὅπου πήγαιναν παγα νιστὲς μονοθεϊστικῆς πίστης, ἑβραῖοι, ἀλ λὰ καὶ χριστιανοί. Ὅλοι αὐτοὶ ἦταν φτωχοί ἄνθρωποι, ἀπὸ φτωχὰ στρώματα, ἀπὸ χαμηλὸ βιωτικό ἐπίπεδο. Ἐκεῖνοι, ἐκεῖ, ὅλοι μαζί, Ἑβραῖοι, παγανι στὲς καὶ Χριστιανοί, προσεύχονταν στὸν Ὕψιστο Θεό, γενικά. Ἦταν μία λαϊκὴ λατρεία στὸν σπουδαιότερο βωμὸ τῆς Γόρτυνας, γιὰ φτωχοὺς ἀνθρώπους. Ἡ λατρεία ποὺ ἔκαναν γινόταν τὴ νύχτα μὲ λυχνίες, μὲ φαναράκια. Δὲν ἔκαναν αἱματηρὲς θυσίες, ἁπλὰ προσεύχονταν, μὲ τὸ φῶς τῶν λυχνιῶν, ἀπό λάδι. Εἶναι ὁ μόνος μεγάλος βωμὸς τοῦ «Ὑψίστου Θεοῦ» ποὺ ἔχει σωθεῖ, διότι ἀπ ἐδῶ ὡς τὴν Ἀνατολὴ καὶ μέχρι τὴν Κριμαία τῆς Ρωσίας, οἱ βωμοὶ αὐτοὶ ἦταν πάντοτε μικροὶ καὶ ἦταν πάντοτε βέβαια γιὰ φτω χοὺς ἀνθρώπους, γιὰ τὴν λαϊκὴ μάζα. Ἔτσι τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὑπῆρχαν οἱ μεγάλες χριστιανικές βασιλικές στὴ Γόρτυνα, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὑπῆρ χε καὶ αὐτὸς ὁ βωμὸς γιὰ τὸν χαμη λὸ λαό, μέχρι περίπου τὸ πρῶ το μισό του 5 ου αἰ. Ὑπῆρχε ὅμως καὶ πρὶν τὸν 1 ο αἰ., διότι βρήκαμε ὅτι πρὶν ἀπὸ τὸν ἐν λόγῳ μεγάλο βωμὸ, ὑπῆρχαν λυχνάρια παλαιότερα πού δείχνουν ὅτι σ αὐτό τό μέρος κοντά στό στάδιο, πήγαιναν καὶ ἔκαναν θυσία. Αὐτὸ ποὺ ἔχουμε βρεῖ, τὸ πιὸ ἐνδιαφέρον γιὰ μένα, εἶναι τὸ ἀμφιθέατρο τῆς πόλης, ἐκεῖ ὅπου εἶναι σήμερα ἡ ἐκκλησία τῶν Ἁγ. Δέκα. 10 Ἐν Ἐσόπτρῳ

11 Ὁ Antonino Di Vita μέ τό Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας κ. Μακάριο, στήν Ἰταλική Ἀρχαιολογική Σχολή τῶν Ἁγ. Δέκα. Ἔχουμε βρεῖ ὅτι τὸ σημερινὸ πάτωμα αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας, εἶναι ἀκριβῶς στὸ ἐπίπεδο τῆς ἀρένας τοῦ ρωμαϊκοῦ ἀμφιθε άτρου. Σεβ. Ὅπου καὶ ὁ τόπος τοῦ μαρτυρίου τῶν Ἁγ. Δέκα; Di Vita. Ἀκριβῶς ἐκεῖ. Μάλιστα στὸν Buondelmonti, μέσα σὲ χειρόγραφό του, τοῦ 15 αἰ. μ.χ., μὲ τίτλο: Descriptio Insulae Candiae, βρίσκουμε μία γκραβούρα ἡ ὁποία παρουσιάζει ἕνα ἀμφιθέατρο στὸν τόπο τῆς Γόρτυνας μὲ τὴν χαρακτηριστικὴ ἐπιγραφή: Cellulae heremit(arum) δηλ. τὰ κελιά τῶν ἐρημιτῶν. Αὐτὸ τὸ χειρόγραφο βρίσκεται στὴν βιβλιοθήκη «Firenze Biblioteca Lavrenziana». Μπορεῖτε νὰ δεῖτε σχετικὰ στὴν σελ. 7 τοῦ τελευταίου βιβλίου μου γιὰ τὴ Γόρτυνα. Δηλαδὴ στὸ τόξο τοῦ ἀμφιθεάτρου εἶχαν πάρει χῶρο οἱ μοναχοὶ γιὰ νὰ μένουν. Γιατί ἐκεῖ; Διότι μέσα στὸ ἀμ φιθέ ατρο ὑπῆρχε μία μικρὴ ἐκκλησία, ἀνάμνησης τοῦ μαρτυρίου τῶν Ἁγ. Δέκα, ἡ ὁποία ἔγινε ἐκεῖ, στὸ χῶρο δηλ. τοῦ μαρτυρίου, οἰκοδόμησαν τὴν ἐκκλησία. Γι αὐτὸ οἱ μοναχοὶ πῆγαν καὶ ἐγκα τα στάθηκαν ἐκεῖ. Οἱ σημερινὲς φάσεις τοῦ Ναοῦ εἶναι μεταγενέστερες τῆς ἀρχικῆς. Τὸ δέ παλαιὸ χωριὸ Ἅγ. Δέκα, οἰκοδομή θηκε γύρω πάνω ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ ἀμ φιθέατρο, ὅπως παρουσιάζω στὸ βιβλίο μου. Σεβ. Ὅλα αὐτὰ περιγράφονται ἀνα λυτι κὰ καὶ ἐπιστημονικά, στὸ θαυμάσιο καὶ μοναδικὸ βιβλίο σας: GORTINA DI CRETA, QUINDICI SECOLI DI VITA URBANA «Γόρτυνα τῆς Κρήτης, δεκαπέντε αἰῶνες τῆς ἀστικῆς ζωῆς της», δηλαδὴ λίγο πιὸ ἀ ναλυτικὰ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, 15 αἰῶ νες τῆς συνεχιζόμενης ἀστι κῆς ἀνάπτυξής της, ποὺ κυκλοφόρησε τὸ ἔτος 2010 στὴν Ἰταλία. Εὐχαριστῶ πολὺ διότι ὄχι μόνο μοῦ τὸ προσφέρατε εὐγε νῶς, ἀλλὰ μὲ ξεναγήσατε καὶ σ αὐτό. Τὸ βιβλίο σας εἶναι ἕνας τόμος ἀπο τελού μενος ἀπὸ 406 σελίδες μὲ σχέδια, φωτογραφίες καὶ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα τῆς ὅλης ἐπίπονης ἀνασκαφικῆς προσπάθειας καὶ ἐργασίας σας στὴ Γόρτυνα. Γνωρίζετε μάλιστα ὅτι μόλις τὸ εἶδα, ἄρχισα τὶς δια μεσολαβητικὲς προσπάθειες, ὥστε νὰ μεταφραστεῖ στὰ Ἑλληνικὰ καὶ πιστεύω ὅτι θὰ γίνει. Di Vita. Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀναφέρεται στὴν πόλη τῆς Γόρτυνας. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς πόλης, ὄχι μόνο κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Χριστιανισμοῦ, γιατί μετὰ τὸ 1000 π.χ. ἐμεῖς ξέρουμε ὅτι γύρω ἀπὸ τὴ Μεσαρά ὑπῆρχαν οἰκίσκοι τῆς γεωμετρικῆς ἐποχῆς Ἐν Ἐσόπτρῳ 11

12 καὶ αὐτὰ τελειώνουν τὸν 7ο αἰ. π.χ. Τότε ὅλοι μαζί, οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς τοῦ 7ου αἰ. π.χ. ἔκαναν μία πόλη δηλ. τὴ Γόρτυνα καὶ εἶχαν ὡς κέντρο τῆς πόλης καὶ λατρείας της, τὸ ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνα. Ἐκεῖ γράφηκαν οἱ πρῶτοι νόμοι, ποὺ βρῆκε ὁ Ἄλπερτ, στοὺς τοίχους τοῦ ναοῦ αὐτοῦ. Ὁ ναὸς ὑπάρχει ἀπὸ τότε καὶ μαζὶ μ αὐτὸν ὑπῆρχε μία ἀγορά, στοὺς πρόποδες τῆς Ἀκρόπολης τῆς Γόρτυνας καί στήν Ἀκρό πολη ὑπῆρχε μιά μεγάλη λατρεία, κάποιας θεᾶς. Εὐτυχῶς ἔχουμε πολλὲς ἐ πι γραφές. Μπορῶ νὰ σᾶς παρουσιάσω ἑκατοντάδες ἐπιγραφὲς ἀπὸ τὸν 7ο, 6ο καὶ 5ο αἰ. π.χ. Σεβ. Τὸ βιβλίο σας GORTINA DI CRETA, QUINDICI SECOLI DI VITA URBANA «Γόρτυνα τῆς Κρήτης, δεκαπέντε αἰῶνες τῆς ἀστικῆς ζωῆς της» μοῦ εἴπατε ὅτι κάνατε 3 χρόνια νὰ τὸ γράψετε. Εἶναι συμπυκνωμένη σ αὐτὸ ἡ ἐμπειρία σας, ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴν ἀνασκαφή. Προσφέρατε στὸν πολιτισμὸ τῆς Κρήτης καὶ ἰδιαίτερα τῆς Γόρτυνας πάρα πολλὰ στοιχεῖα, μὲ ἐπιστη μονι κὰ συμπεράσματα, πολλὲς ὑποσημειώσεις, σχέδια καὶ ἀνακαλύψεις. Μοναδι κὰ εἶναι τά στοιχεῖα περὶ τῆς βασιλικῆς τῆς Μητρόπολης, μὲ τὸ ἀρχαιότερο σύνθρονο τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Γόρτυνας, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τήν ὁποία δυστυχῶς σήμερα τὴν τέμνει ὁ δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὸ χωριὸ Μητρόπολη, μὲ ὅλα ὅσα ἔχετε βρεῖ ἐντὸς αὐτῆς, τοὺς Ἐπισκόπους τῆς Γόρτυνας, Θεόδωρο, Βετράνιο, σπουδαίους τάφους γιὰ τοὺς ὁ ποίους μᾶς ἐξηγεῖτε στὸ εἰρημένο βιβλίο κ.λ.π. Δηλαδὴ στὴ μητρόπολη, ὅπως μοῦ εἴπατε, ὑπῆρχε ἕνα μικρότερος ναὸς πρὶν τὴν σημερινὴ γνωστὴ πεντάκλιτη λαμπρή βασιλική τῆς Μητρόπολης. Μετὰ ἔγινε ἡ μεγάλη βασιλικὴ μὲ ὅλες τὶς φάσεις ποὺ ἀναφέρετε στὸ βιβλίο σας καὶ κάποτε ἔγινε ἕνας σεισμὸς καὶ μία καταστροφή του. Πότε; Di Vita. Ἡ Κρήτη ἀπὸ τὸν 4 ο αἰ. μ.χ. μέχρι τὸν 7 ο αἰ. μ.χ. ὑφίστατο κάθε 100 χρόνια περίπου ἕνα μεγάλο σεισμό, ὅπως στὴ Μινωϊκὴ καὶ Μυκηναϊκὴ ἐποχή. Δηλαδὴ ἔχουμε ἕνα πολὺ μεγάλο σεισμό, τό μεγαλύτερο σεισμὸ ποὺ ἔχουμε ἀπὸ χρόνια, τό 365 μ.χ. Μετὰ ἔχουμε ἕνα ἄλλο σεισμὸ περίπου τὸ 450 μ.χ., ἕνα ἄλλο περίπου τὸ 550 μ.χ., ἀκόμα ἕνα περίπου τὸ 618 μ.χ., ἕνα ἄλλο περίπου τὸ 670 μ.χ. καὶ ἕνα ἄλλο σεισμὸ ποὺ τὰ κατέστρεψε ὅλα τὸ 796 μ.χ. Σεβ. Ὁπότε φεύγει ἀπὸ ἐκεῖ ἡ ἕδρα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γορτυνίων, φεύγει ἀπὸ ἐκεῖ ἡ βασιλική, πάει στὴν βασιλική τῆς ἀκρό πολης τῆς Γόρτυνας καὶ ἀπὸ τὴν ἀκρόπολή της κατεβαίνει ἐκεῖ ποὺ εἶναι σήμερα, πάνω στὸν κεντρικὸ δρόμο Ἁγ. Δέκα Μοιρῶν. Di Vita. Ἐγὼ πιστεύω ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος Βετράνιος, ἔχει οἰκοδομήσει καὶ αὐτὴ τὴν βασιλική ποὺ ἐμεῖς σήμερα ὀνομάζουμε τοῦ Ἁγ. Τίτου, πάνω στὸν κεντρικὸ δρόμο Ἁγ. Δέκα Μοιρῶν, περίπου τό μ.χ. Τό σπουδαῖο βιβλίο τοῦ Antonino Di Vita, GORTINA DI CRETA, QUINDICI SECOLI DI VITA URBANA «Γόρτυνα τῆς Κρήτης, δεκαπέντε αἰῶνες τῆς ἀστικῆς ζωῆς της» Ἐν Ἐσόπτρῳ

13 Σεβ. Ἀναφέρεστε σ αὐτὴ ποὺ προείπαμε, αὐτὴ ποὺ βρίσκεται πάνω στὸν κεντρικὸ δρόμο Ἁγ. Δέκα Μοιρῶν, ποὺ δὲν εἶναι τελικά τοῦ Ἁγ. Τίτου, τὴν ἐπονομαζόμενη ἀπὸ τὸ λαὸ «Παναγία Κερά»; Di Vita. Ναί, τὴ λεγόμενη «Κερά». Τὸ 670 μ.χ. ὅταν καταστρέφεται ὁλόκληρη ἡ πόλη μένουν σπάνια πλέον κληρικοὶ σ αὐτήν. Οἱ περισσότεροι Γορτύνιοι μετά τό σεισμό, πῆγαν πάνω στὴν ἀκρόπολη τῆς Γόρτυνας, ὅπου ἐκεῖ οἰκοδόμησαν μία ἐκκλησία τὸν 7ο 8ο αἰ. μ.χ. Σεβ. Δηλαδή; Di Vita. Ὅταν ἔφυγαν ἀπὸ κάτω, ἀπὸ τὴν βασιλικὴ ποὺ βρίσκεται πρὶν τὸ χωριὸ Μητρόπολη, μεταφέρθηκαν πάνω πολλοί Γορτύνιοι, στὴν ἀκρόπολη τῆς Γόρτυνας. Ἐγὼ πιστεύω ὅτι ἡ λεγόμενη Ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Τίτου ἤ «Κερᾶς» ἔμεινε καὶ δὲν γνω ρίζω ἂν ὁ Ἅγ. Τίτος ὡς ναὸς καί ὡς λατρεία, μεταφέρθηκε στὴν Ἀκρόπολη ἢ ἔμεινε στὴν βασιλικὴ ποὺ εἶναι στὸν κεντρικὸ δρόμο, Ἁγ. Δέκα Μοιρῶν. Σεβ. Αὐτὴ πού ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Γόρτυνας Βετράνιος εἶχε χτίσει πιὸ μπροστά, αὐτὸ λέτε; Ἤθελα νά κάνω μία ἑλληνική ἀνασκαφή καί ἡ καλύτερη ἦταν στή Γόρτυνα. Ἡ Γόρτυνα ἦταν γιά 24 χρόνια ἡ πόλη πού ἀνέσκαψα καί δούλεψα περισσότερο. Di Vita. Ναί, καὶ μποροῦμε νά ποῦμε: Ὅταν τὸ 961 μ.χ. ἦρθαν ἐδῶ οἱ βυζαντινοὶ τὴν ἔφτιαξαν ἀκόμη περισσότερο. Πιστεύω ὅτι αὐτὴ ἡ ἐκκλησία ποὺ βλέπουμε τώρα στὸ δρόμο Ἁγ. Δέκα Μοιρῶν, εἶναι τοῦ 10ου αἰ. μ.χ. τὸ ἔχει πεῖ ὁ καθηγητής Ὀρλάνδος. Σεβ. Μήπως πιὸ μπροστά; Di Vita. Τελικὰ ἐγὼ πιστεύω ὅτι ἦταν τοῦ 6ου αἰ. μ.χ. καὶ τὴν εἶχαν φτιάξει πολλὲς φορές, δηλαδή ἔχει ἀρκετές φάσεις. Σεβ. Μιλᾶμε πάντα γιὰ τὴν «Κερά»; Di Vita.. Βεβαίως. Ὅταν ἦρθαν ἐδῶ οἱ Ἰταλοὶ γιά ἀνασκαφή τό 1900 οἱ κάτοικοι ἐδῶ τήν ἔλεγαν «Κερά». Ἱ. Ναός Παναγίας Κερᾶς ἤ Ἁγ. Τίτου Γόρτυνας. Σταυρόσχημη τρίκλιτη Βασιλική μέ τροῦλλο, κτισμένη μέ ὀρθογώνιους πελεκητούς δόμους. Ἐν Ἐσόπτρῳ 13

14 Σεβ. Ναί, ἀλλὰ ὅταν ἦρθε ἐδῶ ὁ καθη γητὴς Ὀρλάνδος, δὲν ὑπῆρχε στό φῶς ἡ δική σας ἀνασκαφὴ στὴ Μητρόπολη καὶ δὲν γνώριζε. Di Vita. Διαπιστώνω ὅτι γι αὐτὸ εἶχε πεῖ ὅτι ἦταν τοῦ Ἁγ. Τίτου, διότι καὶ ἐμεῖς ὅταν εἴχαμε σκάψει τὸ 1900, εἴχαμε πεῖ ὅτι αὐτή ἦταν ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Τίτου, διότι ἦταν ἡ μεγαλύτερη ἐκκλησία ποὺ ξέραμε μέχρι τότε. Σεβ. Αὐτὴ ποὺ ἀνασκάψατε στὴ Μητρόπολη εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴν εἶναι τοῦ Ἁγ. Τίτου, ἀφοῦ εἶναι ἡ πιὸ λαμπρὴ καὶ ἡ πιὸ μεγάλη; Di Vita. Γιὰ μένα εἶναι σίγουρο. Αὐτὴ ποὺ ἔχω σκάψει ἐγώ, δηλαδὴ πρὶν τὸ χω ριὸ Μητρόπολη, εἶναι ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Τίτου. Σεβ. Καὶ μετὰ ἔχουμε ἴσως τὴ μετα φο ρὰ στὴν ἄλλη βασιλική, στὴν Ἀκρόπολη τῆς Γόρτυνας. Di Vita. Ἐγὼ λέω ὅ,τι καὶ ἡ παράδοση. Καὶ ἐγὼ γράφω πάντοτε Ἅγ. Τίτος καὶ θὰ γράφουμε Ἅγ. Τίτος, διότι εἶναι στὰ βιβλία καὶ παντοῦ γραμμένο τὸ «Ἅγιος Τίτος». Ἀλλὰ εἶναι σίγουρο ἀφοῦ ξέρουμε ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, τὸ ὄνομα τοῦ χωριοῦ Μητρόπολη ποὺ τὸ μαρτυρεῖ ξεκάθαρα. Ἀπό τό Σύνθρονο τῆς πρώτης πεντάκλιτης μεγαλόπρεπης βασιλικῆς τῆς Γόρτυνας, στό Χωριό Μητρόπολη, ὅπου καί ἡ τότε ἕδρα τῆς Ἐκκλησίας Kρήτης, κατά τήν πρωτοβυζαντινή περίοδο. Βιβλ.: «Gortina di Creta, 2010», Ant. Di Vita 14 Ἐν Ἐσόπτρῳ

15 Ἡ βάση τῆς Ἁγ. Τράπεζας τῆς πρώτης πεντάκλιτης μεγαλόπρεπης βασιλικῆς τῆς Γόρτυνας, στό Χωριό Μητρόπολη, ὅπου καί ἡ τότε ἕδρα τῆς Ἐκκλησίας Kρήτης, κατά τήν πρωτοβυζαντινή περίοδο. Ἡ φωτ. εἶναι ἀπό τό βιβλίο «Gortina di Creta» τοῦ Ant. Di Vita, ὁ ὁποῖος ἐργάστηκε γιά τήν ἀνασκαφή της. Σεβ. Δύο κιονόκρανα ποῦ ὑπάρχουν στὴ βασιλική τῆς Κερᾶς, λοιπόν, μὲ ἕνα μονόγραμμα εἶναι τοῦ Ἐπισκόπου Βετρανίου; Di Vita. Ναί. Σεβ. Ποῦ βρέθηκαν αὐτά τά κιονόκρανα; Di Vita. Αὐτά τά βρῆκαν ἐκεῖ, στὴν Κε ρά, στό τρίλοβο τοῦ Ναοῦ. Βέβαια μπορεῖ νὰ τά ἔχουν πάρει ἀπὸ κάπου ἀλλοῦ καὶ νὰ τά ἐντοίχισαν, ἀλλὰ δὲν εἶναι σίγουρο ὅτι τά ἔχουν πάρει ἀπὸ ἀλλοῦ. Ἐγὼ λέω ὅτι προέρχοται ἀπὸ ἐκεῖ. Ἂν εἶναι ἀπὸ ἐκεῖ, τὴν ἐκκλησία τὴν χτίσει ὁ Ἐπίσκοπος Βετράνιος. Σεβ. Ἀπὸ τὰ Μάταλα τί μετέφεραν; Di Vita. Τίποτα. Τά ἄλλα δύο κιονόκρα να μέ τό μονόγραμμα τοῦ Ἐπισκόπου Βετρανίου ἦταν στά Μάταλα στόν Ἱ. Ναό τῆς Παναγίας τῶν Ματάλων πού οἰκοδόμησε ὁ Ἐπίσκοπος Βετράνιος. Τά Μάταλα ἦταν ἕνα σπουδαῖο λιμάνι τῆς Γόρτυνας. Σεβ. Ἤθελα νὰ σᾶς ρωτήσω ποιὰ γνώμη ἔχετε, ποιὰ εἶναι ἡ πρότασή σας, τί πρέπει νὰ γίνει γιὰ τὴ συνέχιση τῆς ἀνα σκαφῆς τῆς βασιλικῆς τῆς Μητρόπολης; Di Vita.. Τὸ πρόβλημα εἶναι οἰκονομικό. Πρέπει νὰ βρεθοῦν χρήματα. Παλαιότερα εἶχα περισσότερα χρήματα καὶ τὰ εἶχα φέρει ἐδῶ στὴν Κρήτη, γιὰ τὴ Φαιστό,τὴ Γόρτυνα καὶ τὴν Ἁγ. Τριάδα. Τὸ πιὸ ση μαντικὸ εἶναι ὅτι οὔτε ἡ Βυζ. Ἐφορία ἔχει χρήματα. Ἀπὸ τὴν Ἰταλικὴ Σχολὴ ὑπῆρχε δυνατότητα, παρέδωσα στὴν κ. Φαριόλι, καθηγήτρια στὴ Μπολόνια, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἔχει πάρει σύνταξη. Θὰ μείνουν δύο κοπέλες ἡ ἀρχιτέκτων Μαρία Ριτσάρντι ποὺ ἔκανε τὴν ἀποτύπωση τοῦ μνημείου καὶ μία ἄλλη κυρία ἀπὸ τὴν Μπο λόνια, ἡ κ. Ἰσαβέλλα Μπαλτίνι. Αὐ τὲς μποροῦν νὰ συνεχίσουν τὴ δουλειά, ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι μία ἀνασκαφὴ ποὺ κάνουμε μαζὶ μὲ τὴν Ἐφορία Βυζ. Ἀρχαιο τήτων. Ἔτσι πρέπει νὰ δοῦμε κατευθείαν ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο τῆς Μπολόνια ἂν ὑπάρ χουν λεφτὰ γιὰ νὰ συνεχίσουμε τὴν ἀνα σκαφή. Μοῦ εἶπε ἡ κ. Βάσω Συθιακάκη, Ἐν Ἐσόπτρῳ 15

16 ἀπὸ τὴν Ἐφορεία Βυζ. Ἀρχαιοτήτων ποὺ σᾶς ξέρει, ὅτι πῆγε νὰ ρωτήσει γιὰ χρήματα γιὰ νὰ σώσει τὰ ψηφιδωτὰ ποὺ ὑπάρχουν στὴ βασιλική της Μητρόπολης. Ἐκεῖ ὑπάρχουν περίπου 300τ.μ. ψηφι δωτῶν, δηλαδὴ τὰ μεγαλύτερα ψηφιδωτὰ σέ ἔκταση ποὺ ἔχουμε στὴν Κρήτη. Ὅλα αὐτὰ ἐμεῖς τὰ σκεπάσαμε μὲ ἄμμο, γιά νά τά διασώσουμε, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀποκαλυ φ θοῦν. Ὅλα αὐτὰ βεβαίως θέλουν πολλὰ λεφτά. Ἐγὼ πιστεύω ὅτι τὸ καλύτερο θὰ ἦταν ἂν μπορούσαμε νὰ ἔχουμε χρήματα ἀπὸ τὴν ΕΟΚ. Τὸ μεγάλο ἐπίσης πρόβλημα ἐκεῖ, εἶναι ὁ δρόμος πού τέμνει τή βασιλική. Σεβ. Νὰ ποῦμε καὶ δύο λόγια γιὰ τὸ ἀπαράδεκτο φαινόμενο τοῦ δρόμου ποὺ τέμνει τὴ Βασιλική τῆς Μητρόπολης. Di Vita. Ναί, δυστυχῶς τὸ μόνο ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε εἶναι μία ἀπὸ μακριὰ ἀερογέφυρα ἢ ἕνα τοῦνελ. Τὸ καλύτερο γιὰ ἐμᾶς εἶναι τὸ τοῦνελ. Σεβ. Ἀναπτύσσεται τελευταῖα ὁ θρη σκευ τικὸς τουρισμός, ἔρχονται ἄνθρωποι ἀπὸ τὰ τέσσερα σημεῖα τοῦ κόσμου, περ νᾶνε τόσες χιλιάδες ἀπὸ τὴ Γόρτυνα. Ἡ Ἱ. Μητρόπολή μας πρότεινε καὶ ἔλαβε τὴν ἔγκριση τῶν δύο Ἐφοριῶν Βυζαντινῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων γιὰ τὴν κατασκευὴ δημιουργία ἑνὸς Βήματος τοῦ Ἁγ. Ἀπ. Παύλου. Ἔχει καθοριστεῖ ὁ τόπος ἀπὸ τὶς ἐν λόγῳ Ἐφορίες καὶ ἔχει προχωρήσει πολὺ ἡ ὅλη προσπάθεια. Εἴμαστε στὴν τελικὴ φάση. Μάλιστα τὸ 2008, ἔτος Ἀπ. Παύλου, ἦρθαν στὴν Γόρτυνα γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν «ΕΠΙ ΒΕΤΡΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ MAKAPIΩTATOΥ ΗΜΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΨΗΦΩΣΕΩΣ.» Ψηφιδωτή ἐπιγραφή ἀπό τά μωσαϊκά τῆς πρώτης πεντάκλιτης μεγαλόπρεπης βασιλικῆς τῆς Γόρτυνας, στό Χωριό Μητρόπολη, ὅπου καί ἡ τότε ἕδρα τῆς Ἐκκλησίας Kρήτης, κατά τήν πρωτοβυζαντινή περίοδο. Βιβλ.: «Gortina di Creta, 2010», Ant. Di Vita 16 Ἐν Ἐσόπτρῳ

17 Ἀπό τήν ψηφιδωτή διακόσμηση τοῦ δαπέδου τῆς πρώτης πεντάκλιτης μεγαλόπρεπης βασιλικῆς τῆς Γόρτυνας, στό Χωριό Μητρόπολη, ὅπου καί ἡ τότε ἕδρα τῆς Ἐκκλησίας Kρήτης κατά τήν πρωτοβυζαντινή περίοδο, μέ ἀναφορά στόν Γορτύνης Θεόδωρο, ὁ ὁποῖος ἔλαβε μέρος στήν Ε Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Κων/πόλεως τό 553 μ.χ. καί στήν Ενδημοῦσα Σύνοδο Κων/πόλεως τό 536 μ.χ χρόνων ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ Ἀπ. Παύλου, ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖοι περπάτησαν στὰ βήματα τοῦ Παύλου. Ἡ Ἱ. Μητρόπολή μας τοὺς ὑποδέχθηκε καταλλήλως στὴ Γόρτυνα καὶ προετοίμασε τὰ πράγματα ὥστε ἐκεῖ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο μαῖος, ἔριξε ἁγιασμό, δηλαδὴ στὸ ἄνω σημεῖο τοῦ σημερινοῦ χώρου στάθμευσης τῆς Γόρτυνας, γιὰ νὰ κατασκευαστεῖ τὸ εἰρημένο βῆμα. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τὴ δική σας, ποιὰ ἡ γνώμη σας; Di Vita. Ἐγὼ, ὅπως καὶ ὁ καθηγητὴς La Rosa, συμφωνῶ ἀπόλυτα. Νὰ γίνει καὶ τὸ μουσεῖο. Νὰ εἶναι κοντὰ ἡ Ἱστορία μὲ τὴν ἀρχαιολογία, ἀλλὰ τὸ παρὸν εἶναι ἡ Ἱστορία, ἕνα ἀπὸ τὰ θεμέλια τῆς Γόρτυνας. Σεβ. Αὐτὸ ποὺ λέτε εἶναι πολὺ ἐνδιαφέ ρον. Εἶναι ἡ ἱστορία καὶ τὰ θεμέλια τῆς Γόρτυνας. Ὁπότε μία τέτοια ἀνάμνηση εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴ δημιουργία ἑνὸς βήματος τοῦ Ἁγ. Ἀπ. Παύλου, διδασκάλου τοῦ Ἁγ. Ἀπ. Τίτου, Πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης. Χαίρομαι πολὺ ποὺ τὸ ἀκούω ἀπὸ ἐσᾶς. Ἐν συνεχείᾳ θὰ ἤθελα ἀκόμα νὰ ποῦμε μερικὰ λόγια γιὰ τὸ πῶς ζοῦσαν οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ τῆς κοινότητας τῆς Γόρτυνας, μέσα πάντα στὸ κλίμα ἀπό τόν 1ο μέχρι τόν 5 ο αἰ. μ.χ. ὅπου ἔχουμε, ὅπως μᾶς εἴπατε, καί τὸ βωμὸ τοῦ «Ὑψίστου Θεοῦ», ποὺ ἀνακαλύψατε. Ἔχουμε πληροφορίες γιὰ τὸ πῶς ζοῦ σαν; Μέσα σὲ ποιό περιβάλλον ζοῦσαν οἱ χρι στια νοὶ τῆς πρωτοχριστιανικῆς κοινότητας τῆς Γόρτυνας; Ἔχετε κάποιο πρῶτο συμπέρασμα ἀπὸ τὶς ἀνασκαφές σας; Di Vita. Ὄχι, ἀπὸ τὶς ἀνασκαφές. Ἐμεῖς ξέρουμε ὅμως ἀπό τίς πηγές, ὅτι αὐτοί ποὺ μαρτύρησαν ἀπό τή Γόρτυνα, ἔμεναν σὲ μία γειτονιὰ ποὺ ἦταν στὰ ὅρια τῆς πόλης. Σεβ. Αὐτοὶ ποὺ μαρτύρησαν. Τί ἐννοεῖ τε; Di Vita. Αὐτοὶοἱπέντε ποὺἦταν ἀπὸτὴ Γόρτυνα. Ἐν Ἐσόπτρῳ 17

18 Σεβ. Ἀναφέρεστε προφανῶς γιὰ τοὺς πέντε, ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν Ἁγ. Δέκα, ποὺ ἦταν Γορτύνιοι καί μαρτύρησαν τό 250 μ.χ. Di Vita. Ναί, ναὶ ζοῦσαν στὰ περιθώρια τῆς πόλης, στίς παρυφές, ἐκεῖ ποὺ εἶναι ὁ Προφ. Ἠλίας, περίπου ἐκεῖ ποὺ εἶναι σήμερα ἡ Ἰταλικὴ Ἀρχαιολογικὴ Σχολή. Αὐτοὶ ἦταν ἀπὸ αὐτό τό μέρος. Δηλαδὴ οἱ χριστιανοὶ ἦταν συγκεντρωμένοι ὄχι μόνο κοντά στίς βασιλικές, ἀλλά καί σέ ἄλλα σημεῖα, ὑπῆρχαν δέ καί εὐκτήριοι οἴκοι στὴν Γόρτυνα, ὅπως καὶ στὴ Ρώμη, «domus ecclesiae». Σεβ. Γιὰ τὸν Ἀπ. Τίτο ὑπάρχει ἕνα χειρόγραφο τοῦ 10 ου αἰ. ποὺ βέβαια ἔχει μυθολο γικὰ στοιχεῖα, γιατί λέει ὅτι ὁ Ἅγ. Ἀπ. Τίτος ἦταν ἀπόγονος τοῦ Μίνωα κ.λ.π. Αὐτὸ εἶναι μία ὑπερβολή ἐμᾶς τῶν Κρητῶν ποὺ ἤθελαν ἀπὸ ἄμετρη ἀγάπη πρὸς τὸν Ἅγ. Ἀπ. Τίτο, νὰ τὸν κάνουν κρητικῆς κατα γωγῆς καί νὰ τὰ κάνουν τελικά ὅλα Κρητικά. Di Vita. Ναί, ὁ Τίτος ὅπως ξέρετε δὲν ἦταν Κρητικός. Σεβ. Ἀναφέρει, λοιπόν, αὐτὸ τὸ χειρόγραφο, ὅτι ὁ Ἅγ. Ἀπ. Τίτος γιὰ νὰ δείξει στοὺς εἰδωλολάτρες τόν Θεὸ τῶν χριστια νῶν, μπῆκε μέσα σὲ ἕνα μεγάλο εἰδωλολα τρικὸ ναό, ὅπου ἔγινε τότε ἕνας πολὺ δυνατὸς σεισμός. Di Vita. Ὑπῆρχε ἕνας σεισμὸς τὸ 66 μ.χ. Σεβ. Τὸ ἀποδίδετε δηλαδὴ σὲ φυσικὸ φαινόμενο ποὺ τὸ συνέδεσαν μάλλον μὲ τὸν Τίτο; Di Vita. Ναί. Μάλιστα δέ οἱ πρῶτοι ἀ φιχ θέντες στὴ Γόρτυνα χριστιανοὶ ἦταν ἐξ Ἑβραίων. Σεβ. Μάλιστα, ἦταν ἐξ Ἑβραίων ὅπως ἀναφέρεται στήν Ἁγ. Γραφή, ὅτι τὸ 33 μ.χ. κατά τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ἦταν παρόντες καί Κρῆτες. Δύο ὅμως εἶναι τὰ κύρια ἀρχικά σημεῖα τῆς χριστιανικῆς Κρήτης, ὅπως ξέρετε, τῆς βαπτίσεως τῆς Κρήτης, ἡ κολυμβήθρα τῆς χριστιανικῆς Κρήτης, οἱ Καλοὶ Λιμένες τὸ 59 μ.χ., ὅπως τὰ διαβάζουμε στὸ 27ο κεφάλαιο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, μὲ τὴν προσόρμιση τοῦ Ἁγ. Ἀπ. Παύλου ἐκεῖ καὶ τὸ 63 μ.χ. ἡ Γόρτυνα, μὲ τὴν ἐκεῖ ἐγκατάσταση ἀπὸ τὸν Ἀπ. Παῦλο, τοῦ γνήσιου τέκνου καὶ μαθητὴ του Ἁγ. Ἀπ. Τίτου, Πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης. Ἡ Γόρτυνα, λοιπόν, ἔπαιξε ἕνα μεγάλο, ἕνα πρωταρχικὸ ρόλο, μὲ βάση τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγ. Ἀπ. Παύλου πρὸς τὸν Ἁγ. Ἀπ. Τίτο, ὅπως τό διαβάζουμε στὴν Κ. Διαθήκη, γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Di Vita. Ναί, γιατί ἡ Γόρτυνα ἦταν ἡ πρωτεύουσα τῆς Κρήτης καὶ αὐτοὶ οἱ πρῶ τοι χριστιανοί, οἱ Ἀπόστολοι πήγαιναν στὶς πρωτεύουσες, γιατί ἀπὸ ἐκεῖ μποροῦ σε νὰ πάει παντοῦ ἡ φωνὴ τοῦ Εὐαγγελί ου. Δὲν πήγαιναν στὰ μικρὰ χωριά, πήγαιναν στὶς πρωτεύουσες. Ὁ Πέτρος πῆγε στὴ Ρώμη. Ὁ Παῦλος π.χ. πῆγε στὴν Ἀντιόχεια, δὲν πῆγε στὰ μικρὰ χωριά. Μετέβαιναν στὰ ἀστικὰ κέντρα καὶ τότε τὸ ἀστικὸ κέντρο τῆς Κρήτης ἦταν ἡ Γόρτυνα. Ἡ Γόρτυνα, ἀκόμα καὶ ὅταν ἡ Κρήτη ἦταν ἐλεύθερη, δηλ. κατὰ τὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ ἦταν μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες πόλεις. Γιὰ δύο αἰῶνες, τὸν 2 ο καὶ τὸν 1 ο αἰ. π.χ. ἡ Γόρτυνα ἦταν ἡ ἀληθινὴ πρωτεύουσα τῆς Κρήτης, πρὶν ἀπὸ τὴν Κνωσό. Ὑπῆρχε πάντοτε ἕνας πόλεμος μεταξύ Γόρτυνας καί Κνωσοῦ, τὰ ἔχω γράψει, ἀλλὰ γιὰ 150 χρόνια π.χ. ἦταν ἡ μεγαλύτερη καὶ ἰσχυρότερη πόλη τῆς Κρήτης. Ἐπίσης ἡ Γόρτυνα δὲν ἦταν ποτὲ ἀντίθετη μὲ τοὺς Ρωμαίους. Σεβ. Οἱ Γορτύνιοι ἦταν σύμμαχοι μὲ τοὺς Ρωμαίους; Di Vita. Δὲν ἦταν σύμμαχοι μὲ τοὺς Ρωμαίους, ἀλλὰ ἦταν οἱ Γορτύνιοι οἱ μόνοι ποὺ τὸ 189 π.χ. ἄφησαν ἐλεύθερους ἀπό τούς αἰχμαλώτους Ἰταλοὺς καὶ Ρωμαίους πού ἦταν σέ ὅλη τήν Κρήτη, ἐ κείνους πού εἶχαν ὑπό τήν κατοχή τους. Ἡ Γόρτυνα ἦταν ἡ μόνη πόλη ποὺ τὸ ἔκανε αὐτὸ καὶ δὲν ἤθελε νὰ κάνει πόλεμο ποτὲ μὲ τοὺς Ρωμαίους, ὅπως ἀναφέρω στὸ βιβλίο μου. Σεβ. Ὁπότε ἕνεκα αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἀναπτύχθηκε περισσότερο ἀπὸ ἄλλες πόλεις; Di Vita. Ναί, περισσότερο. Ἡ Κνωσὸς ἦταν ἡ πόλη τοῦ Ἀντωνίου ἔτσι ὅταν ὁ Αὔγουστος νίκησε βεβαίως δὲν μποροῦσε νὰ πάει στὴν Κνωσὸ καὶ ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ ἐδῶ, τὴ Γόρτυνα, ἡ Κυρηναϊκὴ τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς ἦταν πολὺ πιὸ 18 Ἐν Ἐσόπτρῳ

19 κοντὰ, παρὰ ἀπὸ τὴν Κνωσὸ καὶ οἱ Ρω μαῖοι ἤξεραν πάρα πολὺ καλή γεωγραφία. Ἔτσι ἔγινε πρωτεύουσα ἡ Γόρτυνα. Σεβ. Τὰ εὑρήματα, οἱ ἐπιγραφὲς καὶ ὅλα τὰ ἄλλα πολλά πράγματα τῆς Γόρτυνας, μερικὰ εἶδα στὸ βιβλίο σας, τί σχέση θὰ ἔχουν μελλοντικὰ μὲ τὸ Μουσεῖο τῆς Με σα ρᾶς πού σχεδιάζεται νὰ κατασκευα στεῖ; Di Vita. Ἀκοῦστε, ἐγὼ χρόνια καὶ χρόνια πολέμησα γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ τὸ μουσεῖο. Ὅταν ἔγινα Διευθυντὴς τῆς Ἰτα λικῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς, εἶπα στὶς Ἐφορίες Βυζαντινῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρ χαιο τήτων ὅτι ἀπ αὐτὰ ποὺ βρῆκα στὴν Γόρτυνα δὲν θὰ σᾶς στείλω τίποτα γιατί, θέλω μ αὐτά νὰ κάνω ἕνα μουσεῖο ἐδῶ, στὴ Μεσαρά. Ἐπὶ τέλους ἄκουσα ὅτι θὰ γίνει. Ὁ πρῶτος σχεδιασμός ποὺ κάναμε γιὰ ἕνα μουσεῖο στὴ Μεσαρά μὲ τὸν κ. Βασιλάκη καὶ ἄλλους συνεργάτες καὶ συναδέλφους, ἦταν γιὰ τὶς κλασικὲς ἀρχαιό τη τες. Νὰ μείνει δηλαδὴ στὸ Ἡράκλειο, τὸ μοναδικὸ καὶ τὸ σπάνιο ὑπάρχον μεγάλο μουσεῖο γιὰ τὴ μινωϊκὴ καὶ τὴ μυκηναϊκὴ Κρήτη καὶ ἐδῶ στὴ Μεσαρά νὰ γινόταν ἕνα μουσεῖο γιὰ τὴ ρωμαϊκὴ καὶ πρωτοβυζα ντινὴ Κρήτη. Μόνο ἡ Γόρτυνα ἔχει δώσει τόσο πλούσιο ὑλικὸ ποὺ μποροῦμε μ αὐτό νὰ γεμίσουμε ἕνα τεράστιο μελλοντικὸ μουσεῖο. Μποροῦμε νὰ γεμίσουμε ἕνα μουσεῖο μὲ αὐτὰ ποὺ ἔχουμε στείλει στὸ παρελθὸν στὸ Ἡράκλειο καὶ ποὺ εἶναι σὲ μία αἴθουσα ἀγαλμάτων ποὺ δὲν λέει τίποτα. Ἐλπίζω τώρα ὅτι μποροῦμε νὰ φέρουμε πίσω ἀγάλματα γιὰ νὰ τὰ βάλουμε μέσα. Σεβ. Μπορεῖτε νὰ μᾶς πεῖτε πόσες χιλιάδες ἀντικείμενα εἶναι σὲ κουτιὰ πού περιμένουν νὰ μποῦν σὲ ἕνα μουσεῖο; Di Vita. Ἀκοῦστε, ἔχουμε ἐδῶ μέσα στὴν Ἰταλικὴ Ἀρχαιολογικὴ Σχολὴ τόσα ἀγγεῖα, τόσα ἀγάλματα, τόσο πλούσιο ὑλικὸ ποὺ μποροῦμε νὰ γεμίσουμε ἕνα ὁλόκληρο μουσεῖο. Σεβ. Τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ εἶναι ρω μαϊκὰ καὶ βυζαντινά; Di Vita.. Εἶναι ρωμαϊκά, βυζαντινὰ καὶ ἑλληνικά. Σεβ. Ἀπὸ τὰ μέχρι σήμερα εὑρήματα τῆς Γόρτυνας, ποιὸ θεωρεῖτε ὅτι εἶναι τὸ σπουδαιότερο; Di Vita. Π.χ. Τὰ μνημεῖα. Ἔχου με ἕνα μνημεῖο ποὺ μέχρι σήμερα δὲν ἔχουμε βρεῖ πουθενὰ ἀλλοῦ στὴν Κρή τη, ἔχουμε ἀνακαλύ ψει, λοι πὸν, στὴν Γόρτυνα ἕ να στάδιο, ἕνα ἑλληνιστικὸ στάδιο. Ἀξονομετρική ἀναπαράσταση τῆς πρώτης βασιλικῆς τῆς Γόρτυνας, Χωριό Μητρόπολη, πρωτοβυζ. περίοδος, τῆς κ. Μ. Ricciardi, ἀπό τό Βιβλ: «Gortina di Creta, 2010», A. Di Vita. Ἐν Ἐσόπτρῳ 19

20 Σεβ. Τὸ στάδιο αὐτό ὑπάρχει στὴ Γόρτυνα. Εἶναι διαφορετικὸ ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ μαρτύρησαν οἱ Ἅγ. Δέκα; Di Vita. Ναί αὐτό εἶναι διαφορετικό. Αὐτὸ εἶναι ἀμφιθέατρο καὶ ἀμφιθέατρα στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχουν, γιατί στοὺς Ἕλληνες δὲν ἄρεσαν αὐτὰ ποὺ ἄρεσαν στοὺς Ρωμαίους, μάχες δηλ. μεταξὺ ἀν θρώπων καὶ ζώων. Μία ρωμαϊκὴ πρωτεύουσα δὲν μποροῦσε νὰ μείνει χωρὶς ἀμ φιθέατρο καὶ γι αὐτὸ οἰκοδόμησαν καὶ τὸ ἀμφιθέατρο. Τὸ μόνο ἀμφιθέατρο τῆς Κρήτης εἶναι στὴ Γόρτυνα, δὲν ὑπάρχει ἄλλο. Σεβ. Ἔχουμε, λοιπόν, στὴν Γόρτυνα ἕνα ἀμφιθέατρο, ὅπου ἐκεῖ μαρτύρησαν οἱ Ἅγ. Δέκα καὶ ἕνα ἄλλο ποὺ λέγεται στάδιο. Τὸ στάδιο ἦταν μόνο γιὰ νὰ κάνουν ἀθλή ματα; Di Vita. Ἕνα στάδιο ποὺ εἶχε σχέση καὶ ἔχει συμβιώσει μὲ τὸ ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνα, ποὺ χρησίμευε γιὰ τὰ ἀθλήματα, τὶς ἑορ τὲς καὶ τοὺς ἀγῶνες. Σεβ. Αὐτὰ ἀπὸ πλευρᾶς μνημείων. Ἄλλα σπουδαῖα; Di Vita. Ἡ Βασιλική τοῦ Ἁγ. Τίτου πρὶν τὸ χωριὸ Μητρόπολη, ποὺ προείπαμε γι αὐτό. Τὸ «Μαρτύριο», αὐτὸ ποὺ λέμε στὴν γλώσσα τῆς ἀρχαιολογίας «Μαρτύριο», ποὺ βρίσκεται στὴν «Ἁγία Λίμνη» στὸ χωριὸ Ἅγ. Δέκα. Σεβ. Μήπως εἶναι ὁ πιθανὸς τόπος τῆς ἀπόθεσης τῶν σωμάτων τῶν Ἁγ. Δέκα Μαρτύρων; Di Vita. Δὲν μπορῶ νὰ πῶ μὲ σιγουριὰ τῶν Ἁγ. Δέκα, ἀλλὰ σίγουρα πρόκειται περὶ «μαρτυρίου», ὅπως ἑρμηνεύεται αὐτὸ ἀρχαιολογικά. Σεβ. Τί ἄλλο σέ ἐπίπεδο εὑρημάτων; Di Vita. Ἔχουμε ἀνακαλύψει ἀκόμα ἕνα θέατρο ποὺ δὲν γνωρίζαμε τίποτα, ἕνα μεγάλο θέατρο ρωμαϊκό, ἀλλὰ γιὰ τὰ εὑρήματα τὰ πιὸ σπουδαῖα εἶναι ἀγάλ ματα, εἶναι ἀγάλματα τά ὁποῖα εἶναι πολὺ ὡραῖα. Ἔχουμε π.χ. ἕνα πορτρέτο καὶ ἕνα ἄγαλμα τοῦ Καλιγούλα, ὡς pontifex maximus, καὶ αὐτὰ εἶναι πολὺ ὡραῖα καὶ πολλὰ ἄλλα. Σὲ ἐμένα προσωπικὰ ἀρέσει ἕνα ἄγαλμα ποὺ πιστεύω ὅτι εἶναι ὁ Ἀδριανὸς πρὶν νὰ ἀνακηρυχθεῖ αὐτοκράτορας. Σεβ. Γιὰ τὸ βωμὸ τοῦ «Ὑψίστου Θεοῦ»; Di Vita. Βέβαια! Ὁ σπουδαῖος βωμὸς τοῦ «Ὑψίστου Θεοῦ». Σεβ. Πρέπει νὰ τό ἀναφέρουμε ξανά, γιατί προφανῶς ἔχει σχέση μὲ τὸν βωμὸ τοῦ «Ἀγνώστου Θεοῦ» τῆς Ἀθήνας, ὅταν ὁ Παῦλος πῆγε ἐκεῖ. Di Vita. Ὑπάρχει μία παράδοση ἀπὸ τὴν ἑλληνιστικὴ ἱστορία τῶν Ἑβραίων, δηλαδὴ ἀπὸτὸ2 ο αἰ. π.χ. ὑπάρχει μέσα στοὺς Ἑβραίους αὐτὸ τὸ περὶ «Ὑψίστου Θεοῦ». Αὐτοὶ ποὺ ἦταν πιὸ ἑλληνίζοντες, πίστευαν ὅτι ὁ Θεὸς τοῦ Μωϋσῆ εἶναι ὁ Θεὸς Ὕψιστος. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἑβραϊκὴ ἰντελι γκέν τσια, ἀπὸ αὐτὴ τὴν παράδοση ἦρθε ὁ «Ὕψιστος Θεός». Σεβ. Δηλαδὴ χρονικὰ αὐτὰ γίνονται δύο αἰῶνες πρὶν τὸ Χριστό; Di Vita. Βεβαίως μετὰ ἔγινε ἕνας Θεὸς γιὰ ὅλους καὶ ὅλοι μποροῦσαν νὰ πᾶνε σὲ αὐτόν, ὅλοι μαζί. Ἐγὼ πιστεύω ὅτι ἡ Χριστιανικὴ Ἐκκλησία δὲν ἀγάπησε αὐτὸ τὸ Θεό, ἀλλὰ αὐτὸν ποὺ ἦταν μέσα στὸ Εὐαγγέλιο. Αὐτὸς ἦταν ἕνας Θεὸς ποὺ ἦταν οὐράνιος, Ὕψιστος Θεός! Σεβ. Δηλαδὴ ὅλοι μαζί, κάτι ποῦ ἐξυ πηρετοῦσε τὴ Ρώμη κατὰ κάποιο τρόπο πολιτικά, διότι ἔκανε ἕνα οὐνιβερσαλισμό; Di Vita. Ναί, δηλαδὴ ἀδέρφια. Πολίτες τοῦ αὐτοῦ κράτους. Σεβ. Ἀρχαιολογικῶς τί πιστεύετε γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Ἁγ. Ἀπ. Παύλου στὴν Γόρτυνα; Di Vita. Ἐγὼ πιστεύω ὅτι ἦλθε στὴν Γόρτυνα. Σεβ. Πιστεύετε ὅτι ὁ Ἅγ. Ἀπ. Παῦλος ἔμενε μέσα ἢ ἔξω ἀπὸ τὴ Γόρτυνα; Τὸ ἴδιο ἐρώτημα ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν μαθητὴ του, Ἅγ. Ἀπ. Τίτο. Τὸ λέω αὐτὸ γιατί ὑπάρχουν παραδόσεις πολλὲς γιὰ τὰ φαράγγια, γύρω ἀπὸ τὴ Γόρτυνα, τὰ Ἀστερούσια ὅρη καὶ στοὺς ἀπέναντι ἀπὸ αὐτὰ εὑρισκό μενους βόρειους τόπους, ποὺ λένε γιὰ τὴν περιστα σιακὴ διαμονὴ τῶν συγκεκριμένων Ἁγ. Ἀπο στόλων. Di Vita. Ὑπάρχουν πολλὲς παραδόσεις. Θά σᾶς πῶ γιά μία ἄλλη παράδοση. Ὅταν ἦλθα γιὰ πρώτη φορὰ ὡς Διευθυντὴς τῆς Ἰταλικῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς στὴ Γόρτυνα, τὸ 1977, μοῦ δείξανε τὸν πλάτανο μὲ τὴ γνωστὴ ἱστορία περὶ τῆς Εὐρώπης, ὁ ὁποῖος βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὸ ὠδεῖο τῆς Γόρτυνας καὶμοῦἀφηγήθηκαν γέροι ἄνθρωποι 20 Ἐν Ἐσόπτρῳ

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2013 ΣΕΙΡΑ: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ 7 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 6 Α. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1. Ἀπὸ τὸν

Διαβάστε περισσότερα

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες (αρ. φυλλ. 69) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἰούνιος 2015 Ἐνίκησαν! Ποιοί. Ἂν ἀκούσουν τὴ λέξι αὐτὴ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν τρελλαθῆ μὲ τὴ μπάλα, ἡ σκέψι τους θὰ πάη σὲ καμμιὰ ποδοσφαιρικὴ συνάντησι

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 182-183 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ιουλιοσ - αυγουστοσ 2012 MNHMONIO

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τῇ γάρ ἀθανάτῳ κοιμήσει σου ἅπαντα τόν κόσμον ἡγίασας Μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, 16.4.2010). Βλ.

ΔΩΡΕΑΝ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, 16.4.2010). Βλ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, 16.4.2010). Βλ. «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνό» του, σελ. 16 18. Οἰκογ. Ἀναργύρου καί ήμητρας Μαργαρώνη, μέ 7 παιδιά-ἀγόρια,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Γ Γυμνασίου Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Σχολικό έτος 2013-14 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ Εμ. Η6-Η7- Ζ7 Ο Εμμανουήλ Αγγελάκης γεννήθηκε, το 1856 στο χωριό Αρμένι της Σητείας. Πιθανόν γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί»

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί» Φωνήτου Θεσσαλονίκη Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης Γενικού ενδιαφέροντος και τοπικών ειδήσεων Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vavdos@hotmail.gr ΧΡΟΝΟΣ 7ος - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ - Οκτώβριος -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Eἰσήγηση στό ΙΒ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο στελεχῶν Ἱ. Μητροπόλεων μέ γενικό θέμα: «Πρόσωπα καί σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμί ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος». «Ο διαμερισμός των ιματίων του Χριστού» (Εspolio), Ελαιογραφία 2,85 Χ 1,73 Τολέδο. ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Ἐγώ εἰμί ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος». «Ο διαμερισμός των ιματίων του Χριστού» (Εspolio), Ελαιογραφία 2,85 Χ 1,73 Τολέδο. ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Δεκέμβριος 2014 Τεύχος 26 Ο «Ἐγώ εἰμί ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος». (Ἀποκάλυψη Ἰωάννη, Αʹ 8) «Ο διαμερισμός των ιματίων του Χριστού» (Εspolio), Ελαιογραφία 2,85 Χ 1,73 Τολέδο. ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ Χριστινα Κορµπετ Τινα Νταντερ 28ης 29 Λουτράκι τηλ. 27440 28626 16 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΡΟΝΙΑ 17 εκεµβρίου 2012 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ (αρ. φυλλ. 56) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2014 ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ Α; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους καὶ λέει «Ἀδελφοὶ κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας» (Ἑβρ. 4,14). ηλαδή. Ἂς κρατοῦµε καλὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 32 ο Αρ. Φύλλου: 124 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία GREECE Τηλ.: 210 25.16.938

Διαβάστε περισσότερα

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση 16 2007-2008 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετά τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα