ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο EP-PE_TC1-COD(2007)0292 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Σεπτεµβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/ /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την εκµετάλλευση και τη θέση στο εµπόριο των φυσικών µεταλλικών νερών (αναδιατύπωση) (EP-PE_TC1- COD(2007)0292) PE EL EL

2 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Σεπτεµβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/ /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την εκµετάλλευση και τη θέση στο εµπόριο των φυσικών µεταλλικών νερών (αναδιατύπωση) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1, Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 2, 1 2 ΕΕ C 162, , σ. 87. Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Σεπτεµβρίου

3 Εκτιµώντας τα εξής: (1) Η οδηγία 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1980, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την εκµετάλλευση και τη θέση στο εµπόριο των φυσικών µεταλλικών νερών 1, έχει τροποποιηθεί κατ' επανάληψη και ουσιωδώς 2. εδοµένου ότι πραγµατοποιήθηκαν περαιτέρω τροποποιήσεις, είναι σκόπιµη, χάριν σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας. (2) Οι νοµοθεσίες των κρατών µελών καθορίζουν τα φυσικά µεταλλικά νερά. Οι νοµοθεσίες αυτές καθορίζουν τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες τα φυσικά µεταλλικά νερά αναγνωρίζονται ως τέτοια και ρυθµίζουν τους όρους εκµετάλλευσης των πηγών. Περιγράφουν εξ άλλου τους ειδικούς κανόνες για την διάθεση στο εµπόριο των υπό συζήτηση νερών. (3) Οι διαφορές ανάµεσα σ' αυτές τις νοµοθεσίες εµποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των φυσικών µεταλλικών νερών δηµιουργώντας άνισες συνθήκες ανταγωνισµού και έχουν, εξ αιτίας αυτού του γεγονότος, άµεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. (4) Εν προκειµένω, η απάλειψη αυτών των εµποδίων µπορεί να προκύψει από τη µια πλευρά από την υποχρέωση, για κάθε κράτος µέλος, να αποδεχθεί τη διάθεση στο εµπόριο, στο έδαφός του, των φυσικών µεταλλικών νερών των αναγνωρισµένων ως τέτοιων από κάθε κράτος µέλος, και, από την άλλη µεριά, από τη θέσπιση κοινών κανόνων εφαρµοζοµένων ιδίως στις µικροβιολογικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και στις προϋποθέσεις χρησιµοποιήσεως ειδικών ονοµασιών για ορισµένα από αυτά τα µεταλλικά νερά. 1 2 ΕΕ L 229, , σ. 1. Βλ. παράρτηµα IV, τµήµα Α

4 (5) Ο κύριος στόχος οιασδήποτε ρυθµίσεως για τα φυσικά µεταλλικά νερά θα πρέπει να είναι η προστασία της υγείας των καταναλωτών, η πρόληψη της παραπληροφόρησης των καταναλωτών και η διασφάλιση θεµιτού εµπορίου. (6) Περιµένοντας τη σύναψη συµφωνιών για την αµοιβαία αναγνώριση των φυσικών µεταλλικών νερών ανάµεσα στην Κοινότητα και τις τρίτες χώρες, είναι σκόπιµο να προβλεφθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µέχρι την εφαρµογή των προαναφερθεισών συµφωνιών, τα οµοειδή προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες δύνανται να γίνουν αποδεκτά ως φυσικά µεταλλικά νερά µέσα στην Κοινότητα. (7) Θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε τα φυσικά µεταλλικά νερά να διατηρούν στο στάδιο της διαθέσεώς τους στο εµπόριο τα χαρακτηριστικά εκείνα που έχουν δικαιώσει την αναγνώρισή τους ως φυσικά µεταλλικά νερά. Θα πρέπει, εποµένως, τα δοχεία που χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία τους να φέρουν κατάλληλη διάταξη κλεισίµατος. (8) Τα φυσικά µεταλλικά νερά υπόκεινται, όσον αφορά την επισήµανσή τους, στους γενικούς κανόνες που καθορίζει η οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων 1. Η παρούσα οδηγία µπορεί, εποµένως, να περιορισθεί στη θέσπιση των συµπληρωµάτων και των αποκλίσεων που θα πρέπει να επέλθουν σε αυτούς τους γενικούς κανόνες. (9) Η λεπτοµερής αναγραφή των αποτελεσµάτων της ανάλυσης ενός φυσικού µεταλλικού νερού θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, προκειµένου να διασφαλίζεται η πληροφόρηση του καταναλωτή. (10) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ΕΕ L 109, , σ. 29. ΕΕ L 184, , σ

5 (11) Ενδείκνυται ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει όρια για τις συγκεντρώσεις των συστατικών στοιχείων των φυσικών µεταλλικών νερών, τις αναγκαίες διατάξεις για την αναγραφή στην επισήµανση υψηλών επιπέδων ορισµένων συστατικών, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η κατεργασία του φυσικού µεταλλικού νερού µε αέρα εµπλουτισµένο µε όζον, τις πληροφορίες όσον αφορά τις κατεργασίες του φυσικού µεταλλικού νερού, τις µεθόδους ανάλυσης που επιτρέπουν την εξακρίβωση ότι τα φυσικά µεταλλικά νερά δεν είναι µολυσµένα, καθώς και τις διαδικασίες δειγµατοληψίας και τις µεθόδους ανάλυσης που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο των µικροβιολογικών χαρακτηριστικών των φυσικών µεταλλικών νερών. εδοµένου ότι τα µέτρα αυτά είναι γενικής εµβελείας και έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, µεταξύ άλλων µε συµπλήρωσή της, πρέπει να θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ. (12) Όταν, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, δεν µπορούν να τηρηθούν οι συνήθεις προθεσµίες στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας µε έλεγχο, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εφαρµόσει, για την έκδοση των τροποποιήσεων της παρούσας οδηγίας που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, τη διαδικασία επείγοντος του άρθρου 5α παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. (13) Τα εισαγόµενα στην παρούσα οδηγία νέα στοιχεία αναφέρονται αποκλειστικά στις διαδικασίες επιτροπής. Συνεπώς, περιττεύει η ενσωµάτωσή τους από τα κράτη µέλη στο εθνικό δίκαιο. (14) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά στις προθεσµίες ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εµφαίνονται στο παράρτηµα IV, τµήµα B, - 4 -

6 ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία αφορά τα νερά που προέρχονται από το έδαφος ενός κράτους µέλους και αναγνωρίζονται από την αρµόδια αρχή αυτού του κράτους µέλους ως φυσικά µεταλλικά νερά ανταποκρινόµενα στις διατάξεις του τµήµατος Ι του παραρτήµατος Ι. 2. Η παρούσα οδηγία αφορά επίσης τα νερά που προέρχονται από το έδαφος µιας τρίτης χώρας, εισάγονται στην Κοινότητα και αναγνωρίζονται ως φυσικά µεταλλικά νερά από την αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους. Τα νερά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο µπορούν να αναγνωρισθούν ως φυσικά µεταλλικά νερά µόνον εάν η αρµόδια αρχή της χώρας από το έδαφος της οποίας προέρχονται πιστοποιήσει ότι είναι σύµφωνα προς τις διατάξεις του παραρτήµατος Ι, τµήµα Ι και ότι πραγµατοποιούνται συνεχείς έλεγχοι της εφαρµογής των διατάξεων του παραρτήµατος ΙΙ, σηµείο 2. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο δεν µπορεί να υπερβεί περίοδο πέντε ετών. εν χρειάζεται νέα διαδικασία για την αναγνώριση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, εάν το πιστοποιητικό ανανεώθηκε πριν από τη λήξη της αναφερθείσης περιόδου

7 3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται: α) στα νερά που θεωρούνται φάρµακα κατά την έννοια της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Νοεµβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικoς για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 1 β) στα φυσικά µεταλλικά νερά που χρησιµοποιούνται στην πηγή τους για θεραπευτικούς σκοπούς εντός των θερµικών ή υδροµεταλλικών εγκαταστάσεων. 4. Η αναγνώριση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 αιτιολογείται κατάλληλα από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους και δηµοσιεύεται επίσηµα. 5. Κάθε κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προέβη στην αναγνώριση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 ή την ανάκληση αυτής. Ο κατάλογος των αναγνωρισµένων φυσικών µεταλλικών νερών δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 2 Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε µόνο τα νερά που αναφέρονται στο άρθρο 1 και που ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας να µπορούν να διατίθενται στο εµπόριο ως φυσικά µεταλλικά νερά. 1 ΕΕ L 311, , σ

8 Άρθρο 3 Η εκµετάλλευση των πηγών των φυσικών µεταλλικών νερών και η εµφιάλωση των νερών τους γίνεται µόνον σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ. Άρθρο 4 1. Ένα φυσικό µεταλλικό νερό όπως παρουσιάζεται στην έξοδο δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο άλλης κατεργασίας από: α) τον διαχωρισµό των ασταθών στοιχείων, όπως οι ενώσεις του σιδήρου και του θείου, διά διηθήσεως ή καθιζήσεως, αφού ενδεχοµένως προηγηθεί οξυγόνωση, εφόσον η κατεργασία αυτή δεν έχει ως αποτέλεσµα να τροποποιήσει τη σύσταση αυτού του νερού όσον αφορά τα ουσιώδη συστατικά του στα οποία οφείλει τις ιδιότητές του β) τον διαχωρισµό ενώσεων σιδήρου, µαγγανίου και θείου, καθώς και αρσενικού από ορισµένα φυσικά µεταλλικά νερά, διά κατεργασίας µε αέρα εµπλουτισµένο µε όζον, εφόσον η κατεργασία αυτή δεν έχει ως αποτέλεσµα να τροποποιήσει τη σύσταση αυτού του νερού όσον αφορά τα ουσιώδη συστατικά του στα οποία οφείλει τις ιδιότητές του, και εφόσον: i) η κατεργασία ανταποκρίνεται στους όρους χρήσης που πρόκειται να καθορισθούν από την Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεως µε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων, η οποία συστάθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων 1 ii) η κατεργασία κοινοποιείται στις αρµόδιες αρχές οι οποίες πραγµατοποιούν ειδικούς ελέγχους 1 ΕΕ L 31, , σ

9 γ) τον διαχωρισµό των ανεπιθύµητων συστατικών εκτός όσων αναφέρονται στα στοιχεία α) ή β), εφόσον η κατεργασία αυτή δεν έχει ως αποτέλεσµα να τροποποιήσει τη σύσταση αυτού του νερού όσον αφορά τα ουσιώδη συστατικά του στα οποία οφείλει τις ιδιότητές του, και εφόσον: i) η κατεργασία ανταποκρίνεται στους όρους χρήσης που πρόκειται να καθοριστούν από την Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεως µε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων ii) η κατεργασία κοινοποιείται στις αρµόδιες αρχές που πραγµατοποιούν ειδικούς ελέγχους δ) την ολική ή µερική αποµάκρυνση του ελεύθερου διοξειδίου του άνθρακα διά µεθόδων αποκλειστικά φυσικών. Τα µέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο β) περίπτωση i) και στο στοιχείο γ) περίπτωση i), τα οποία έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας µε τη συµπλήρωσή της, θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 14 παράγραφος 2. Το πρώτο εδάφιο δεν παρεµποδίζει τη χρήση φυσικών µεταλλικών ή νερών πηγής στην παρασκευή αναψυκτικών. 2. Ένα φυσικό µεταλλικό νερό όπως παρουσιάζεται στην έξοδο δεν µπορεί να υφίσταται προσθήκες άλλες από τον εµπλουτισµό ή τον επανεµπλουτισµό µε διοξείδιο του άνθρακα, υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι τµήµα ΙΙΙ

10 3. Κάθε επεξεργασία απολύµανσης µε οποιαδήποτε µέθοδο και, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η προσθήκη βακτηριοστατικών στοιχείων ή κάθε άλλη επεξεργασία που µπορεί να µεταβάλει το µικροβιακό φορτίο του φυσικού µεταλλικού νερού, απαγορεύεται. Άρθρο 5 1. Ο αριθµός του συνόλου των αποικιών των µικροοργανισµών που επιζούν σε ένα φυσικό µεταλλικό νερό στην έξοδο πρέπει να είναι σύµφωνος µε τον αριθµό των αποικιών που φυσιολογικά βρίσκονται στο νερό της πηγής και να µαρτυρεί αποτελεσµατική προστασία της πηγής έναντι κάθε µολύνσεως. Η µέτρηση των αποικιών προσδιορίζεται υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι, τµήµα ΙΙ σηµείο Μετά την εµφιάλωση, ο αριθµός του συνόλου των αποικιών δεν υπερβαίνει τις 100 ανά ml στους C για 72 ώρες επί άγαρ-άγαρ ή µίγµα άγαρ-ζελατίνης και τις 20 ανά ml στους 37 C για 24 ώρες επί άγαρ-άγαρ. Ο αριθµός του συνόλου των αποικιών µετράται µέσα στις 12 ώρες που ακολουθούν την εµφιάλωση, µε το νερό να έχει διατηρηθεί στους 4 C ± 1 C κατά την συγκεκριµένη περίοδο των 12 ωρών. Στην έξοδο, οι τιµές αυτές δεν υπερβαίνουν κανονικά τις 20 αποικίες ανά ml στους C σε 72 ώρες και τις 5 ανά ml στους 37 C σε 24 ώρες αντίστοιχα, µε την επεξήγηση ότι οι τιµές αυτές θεωρούνται καθοδηγητικές και δεν αποτελούν µέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις. 2. Κατά την έξοδο και κατά τη διάθεσή του στο εµπόριο, ένα φυσικό µεταλλικό νερό είναι απαλλαγµένο από: α) παράσιτα και παθογόνους µικροοργανισµούς - 9 -

11 β) κολοβακτηρίδια (escherichia coli) και άλλα κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους σε κάθε 250 ml εξεταζόµενου δείγµατος γ) σποριογόνα θειωδοαναγωγικά αναερόβια µικρόβια σε κάθε 50 ml εξεταζόµενου δείγµατος δ) πυοκυανική ψευδοµονάδα (pseudomonas aeruginosa) σε κάθε 250 ml εξεταζόµενου δείγµατος. 3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 καθώς και των συνθηκών εκµετάλλευσης που προβλέπει το παράρτηµα ΙΙ, κατά το στάδιο της διάθεσης στο εµπόριο: α) ο αριθµός του συνόλου των αποικιών των µικροοργανισµών που επιζούν σε ένα φυσικό µεταλλικό νερό µπορεί να είναι µόνον αυτός που προκύπτει από τον φυσιολογικό πολλαπλασιασµό του αριθµού των αποικιών των µικροοργανισµών τα οποία περιείχε το νερό κατά την έξοδο β) το φυσικό µεταλλικό νερό δεν µπορεί να παρουσιάζει καµία µεταβολή στους οργανοληπτικούς χαρακτήρες. Άρθρο 6 Κάθε δοχείο που χρησιµοποιείται για τη συσκευασία των φυσικών µεταλλικών νερών είναι εφοδιασµένο µε διάταξη κλεισίµατος σχεδιασµένη µε τέτοιο τρόπο που να αποκλείει κάθε δυνατότητα παραποίησης ή µόλυνσης. Άρθρο 7 1. Η ονοµασία πώλησης των φυσικών µεταλλικών νερών είναι «φυσικό µεταλλικό νερό» ή, αν πρόκειται για αεριούχο φυσικό µεταλλικό νερό, όπως καθορίζεται στο παράρτηµα Ι, τµήµα ΙΙΙ, ανάλογα µε την περίπτωση, «φυσικό µεταλλικό νερό, φυσικώς αεριούχο», «φυσικό µεταλλικό νερό ενισχυµένο µε αέριο της πηγής», «φυσικό µεταλλικό νερό µε προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα»

12 Η ονοµασία πώλησης των φυσικών µεταλλικών νερών που έχουν υποστεί κατεργασία όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο δ), συµπληρώνεται, κατά περίπτωση, µε τις ενδείξεις «ολικά απαεριωµένο» ή «µερικώς απαεριωµένο». 2. Η επισήµανση των φυσικών µεταλλικών νερών περιλαµβάνει επίσης τις ακόλουθες υποχρεωτικές ενδείξεις: α) την αναφορά της αναλυτικής σύνθεσης µε απαρίθµηση των χαρακτηριστικών στοιχείων του β) τον τόπο όπου γίνεται η εκµετάλλευση της πηγής και την ονοµασία αυτής γ) την ένδειξη των ενδεχόµενων κατεργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχεία β) και γ). 3. Ελλείψει κοινοτικών διατάξεων σχετικά µε τις ενδείξεις περί τυχόν κατεργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ), τα κράτη µέλη δύνανται να διατηρούν τις εθνικές τους διατάξεις. Άρθρο 8 1. Το όνοµα της τοποθεσίας, του οικισµού ή της θέσης µπορεί να περιληφθεί στο κείµενο της εµπορικής επωνυµίας, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για φυσικό µεταλλικό νερό που προέρχεται από πηγή που υφίσταται εκµετάλλευση στο υποδεικνυόµενο από την εµπορική επωνυµία τόπο και ότι το όνοµα αυτό δεν οδηγεί σε σύγχυση ως προς τον τόπο στον οποίο γίνεται η εκµετάλλευση της πηγής. 2. Απαγορεύεται η διάθεση στο εµπόριο φυσικού µεταλλικού νερού προερχόµενου από µία και την αυτή πηγή υπό πολλές διαφορετικές εµπορικές επωνυµίες

13 3. Όταν οι ετικέτες ή οι επιγραφές επί των δοχείων µέσα στα οποία τα φυσικά µεταλλικά νερά προσφέρονται προς πώληση αναγράφουν εµπορική επωνυµία που διαφέρει από το όνοµα της πηγής ή του τόπου εκµετάλλευσής της, τότε η ένδειξη αυτού του τόπου εκµετάλλευσης ή του ονόµατος της πηγής αναγράφεται µε γράµµατα το ύψος και το πλάτος των οποίων είναι τουλάχιστον µιάµιση φορά µεγαλύτερο από εκείνο του µεγαλύτερου γράµµατος που έχει χρησιµοποιηθεί για την αναγραφή της εµπορικής επωνυµίας. Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται κατ αναλογία και µε το ίδιο πνεύµα σε ό,τι αφορά την προβολή που δίδεται στο όνοµα της πηγής ή στον τόπο εκµετάλλευσής της σε σχέση µε την ένδειξη της εµπορικής επωνυµίας κατά την οιασδήποτε µορφής διαφήµιση σχετική µε τα φυσικά µεταλλικά νερά. Άρθρο 9 1. Απαγορεύεται, τόσο επί των συσκευασιών ή ετικετών όσον και κατά την οιασδήποτε µορφής διαφήµιση, η χρησιµοποίηση ενδείξεων, επωνυµιών, κατασκευαστικών ή εµπορικών σηµάτων, εικόνων ή άλλων σχηµάτων συµβολικών ή όχι που: α) αφορώντα ένα φυσικό µεταλλικό νερό, υπαινίσσονται χαρακτηριστικό που το νερό δεν κατέχει ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καταγωγή, την ηµεροµηνία έκδοσης άδειας εκµετάλλευσης, τα αποτελέσµατα αναλύσεων ή κάθε αναφορά ανάλογη προς τις εγγυήσεις αυθεντικότητας β) αφορώντα ένα συσκευασµένο πόσιµο νερό που δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις του παραρτήµατος Ι, τµήµα Ι, είναι ικανά να δηµιουργήσουν σύγχυση µε φυσικό µεταλλικό νερό, και ιδίως η µνεία «µεταλλικό νερό»

14 2. Απαγορεύονται όλες οι ενδείξεις που αποδίδουν σε ένα φυσικό µεταλλικό νερό ιδιότητες πρόληψης, αντιµετώπισης ή θεραπείας µιας ανθρώπινης ασθένειας. Εν τούτοις, επιτρέπονται οι ενδείξεις που εµφαίνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, εφ' όσον πληρούνται τα αντίστοιχα κριτήρια που καθορίζονται εκεί ή, ελλείψει αυτών, τα κριτήρια τα καθοριζόµενα από τις εθνικές διατάξεις και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι ενδείξεις έχουν στηριχθεί σε φυσικοχηµικές αναλύσεις και, αν είναι αναγκαίο, σε φαρµακολογικές, φυσιολογικές και κλινικές εξετάσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε µεθόδους επιστηµονικά αναγνωρισµένες κατά το παράρτηµα Ι, τµήµα Ι, σηµείο 2. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν τις ενδείξεις «ενισχύει την πέψη», «µπορεί να ευνοεί τις ηπατο-χολικές λειτουργίες» ή παρόµοιες ενδείξεις. Μπορούν εξάλλου να επιτρέπουν άλλες ενδείξεις εφ' όσον αυτές δεν ευρίσκονται σε αντίφαση µε τα αξιώµατα που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο και είναι σε αρµονία µε τα αξιώµατα που καθορίζονται στο δεύτερο εδάφιο. 3. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν ιδιαίτερες διατάξεις σχετικά µε τις ενδείξεις, τόσο επί των συσκευασιών ή ετικετών όσο και κατά την διαφήµιση, σχετικές µε την καταλληλότητα ενός φυσικού µεταλλικού νερού για τη διατροφή βρεφών. Οι διατάξεις αυτές µπορούν επίσης να αφορούν τις ιδιότητες του νερού που δικαιολογούν την χρησιµοποίηση των εν λόγω ενδείξεων. Τα κράτη µέλη που προτίθενται να θεσπίσουν τέτοιες διατάξεις πληροφορούν προηγουµένως τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή

15 4. Ο όρος «νερό πηγής» χρησιµοποιείται αποκλειστικά για το νερό προς ανθρώπινη κατανάλωση στη φυσική του µορφή, το οποίο έχει εµφιαλωθεί στην πηγή και: α) πληροί τις προϋποθέσεις εκµετάλλευσης που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ, σηµεία 2 και 3, οι οποίες εφαρµόζονται πλήρως στα νερά πηγής β) πληροί τις µικροβιολογικές προϋποθέσεις του άρθρου 5 γ) πληροί τις προϋποθέσεις επισήµανσης του άρθρου 7, παράγραφος 2, στοιχεία β) και γ) και του άρθρου 8 δ) δεν έχει υποστεί κατεργασία άλλη από την αναφερόµενη στο άρθρο 4 άλλες κατεργασίες µπορούν να επιτραπούν από την Επιτροπή. Τα µέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο δ) και έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, µε την συµπλήρωσή της, θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 14 παράγραφος 2. Επιπλέον, τα νερά πηγής πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Ελλείψει κοινοτικών διατάξεων περί της κατεργασίας των νερών πηγής που αναφέρονται στην παράγραφο 4, πρώτο εδάφιο, στοιχείο δ), τα κράτη µέλη δύνανται να διατηρούν τις εθνικές τους διατάξεις. 1 ΕΕ L 330, , σ

16 Άρθρο 10 Τα κράτη µέλη υιοθετούν τα κατάλληλα µέτρα ώστε το εµπόριο των φυσικών µεταλλικών νερών που συµµορφούνται προς τους ορισµούς και τους κανόνες που προβλέπει η παρούσα οδηγία να µην εµποδίζεται από την εφαρµογή µη εναρµονισµένων εθνικών διατάξεων που καθορίζουν τις ιδιότητες, τη σύνθεση, τις προϋποθέσεις εκµετάλλευσης, τη συσκευασία, την επισήµανση ή τη διαφήµιση των φυσικών µεταλλικών νερών ή των τροφίµων γενικά. Άρθρο Αν ένα κράτος µέλος έχει συγκεκριµένους λόγους να πιστεύει ότι ένα φυσικό µεταλλικό νερό, µολονότι κυκλοφορεί ελεύθερα σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, δεν πληροί τους όρους της παρούσας οδηγίας ή ενέχει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, µπορεί να περιορίζει προσωρινά ή να αναστέλει την εµπορία του προϊόντος στο έδαφός του. Ενηµερώνει αµέσως σχετικά την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη µέλη και αναφέρει τους λόγους για τους οποίους έλαβε την απόφασή του. 2. Κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους ή της Επιτροπής, το κράτος µέλος που έχει αναγνωρίσει αυτό το νερό παρέχει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες όσον αφορά την αναγνώρισή του µαζί µε τα αποτελέσµατα των τακτικών ελέγχων. 3. Η Επιτροπή εξετάζει, το ταχύτερο δυνατό, στο πλαίσιο της µόνιµης επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, τους λόγους που επικαλείται το κράτος µέλος το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1, εκδίδει αµέσως τη γνώµη της και λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα

17 4. Αν η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο να γίνουν τροποποιήσεις στην παρούσα οδηγία χάριν προστασίας της δηµόσιας υγείας, εκδίδει αυτές τις τροποποιήσεις. Τα µέτρα αυτά τα οποία έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 14 παράγραφος 2. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή µπορεί να εφαρµόσει τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 3. Το κράτος µέλος το οποίο έχει λάβει µέτρα διασφάλισης µπορεί, στη συγκεκριµένη περίπτωση, να τα διατηρήσει µέχρις ότου εγκριθούν οι τροποποιήσεις. Η Επιτροπή εκδίδει τα ακόλουθα µέτρα: Άρθρο 12 α) τα όρια για τις συγκεντρώσεις των συστατικών των φυσικών µεταλλικών νερών, β) όλες τις αναγκαίες διατάξεις για την αναγραφή στην επισήµανση υψηλών επιπέδων ορισµένων συστατικών, γ) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η κατεργασία µε αέρα εµπλουτισµένο µε όζον, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β), δ) τις πληροφορίες όσον αφορά τις κατεργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο γ),

18 ε) τις µεθόδους ανάλυσης, συµπεριλαµβανοµένων των ορίων ανίχνευσης, µε τις οποίες εξακριβώνεται ότι τα φυσικά µεταλλικά νερά δεν είναι µολυσµένα, στ) τις διαδικασίες δειγµατοληψίας και τις µεθόδους ανάλυσης που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο των µικροβιολογικών χαρακτηριστικών των φυσικών µεταλλικών νερών. Τα µέτρα αυτά τα οποία έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας µε τη συµπλήρωσή της θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 14 παράγραφος 2. Άρθρο 13 Κάθε απόφαση που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία εγκρίνεται από την Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεως µε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων. Άρθρο Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων, που συστάθηκε µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/

19 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. 3. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1, 2, 4 και 6, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. Άρθρο 15 Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα φυσικά µεταλλικά νερά που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες. Άρθρο 16 Η οδηγία 80/777/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε µε τις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτηµα IV, τµήµα Α, καταργείται, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον αφορά στις προθεσµίες ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εµφαίνονται στο παράρτηµα IV, τµήµα Β. Οι αναφορές στην καταργούµενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο παράρτηµα V

20 Άρθρο 17 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.... Άρθρο 18 Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ 1. Ως «φυσικό µεταλλικό νερό» νοείται το µικροβιολογικά υγιές νερό, κατά την έννοια του άρθρου 5, που προέρχεται από υδάτινη φλέβα ή υπόγειο στρώµα και αναβλύζει από πηγή αξιοποιούµενη από µια ή περισσότερες φυσικές διεξόδους ή κατόπιν γεωτρήσεως. Το φυσικό µεταλλικό νερό διακρίνεται σαφώς από το σύνηθες νερό πόσεως: α) από τη φυσιολογική του σύσταση, χαρακτηριζόµενη από την περιεκτικότητά του σε ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία ή άλλα συστατικά και σε µερικές περιπτώσεις από ορισµένα αποτελέσµατα β) από την φυσική καθαρότητά του, χαρακτηριστικά που και τα δύο έχουν διατηρηθεί ανέπαφα λόγω της υπόγειας προέλευση αυτού του νερού το οποίο είναι προστατευµένο από κάθε κίνδυνο ρυπάνσεως. 2. Τα αναφερόµενα στο σηµείο 1 χαρακτηριστικά που είναι ικανά να προσδώσουν στο φυσικό µεταλλικό νερό τις ευνοϊκές για την υγεία ιδιότητές του, πρέπει να έχουν εκτιµηθεί: α) από απόψεως: (i) (ii) γεωλογικής και υδρολογικής, φυσικής, χηµικής και φυσικοχηµικής,

22 (iii) µικροβιολογικής, (iv) αν είναι απαραίτητο, φαρµακολογικής, φυσιολογικής και κλινικής, β) σύµφωνα µε τα κριτήρια που απαριθµούνται στο τµήµα ΙΙ, γ) σύµφωνα µε τις επιστηµονικές µεθόδους τις εγκεκριµένες από την αρµόδια αρχή. Οι εξετάσεις που προβλέπονται υπό το στοιχείο α) σηµείο iv) του πρώτου εδαφίου µπορούν να είναι προαιρετικές όταν το νερό παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά συνθέσεως βάσει των οποίων ένα νερό θεωρήθηκε φυσικό µεταλλικό νερό µέσα στο κράτος µέλος καταγωγής, πριν από τις 17 Ιουλίου Ειδικότερα, πρόκειται για την περίπτωση που το εν λόγω νερό περιέχει, ανά χιλιόγραµµο, αρχικά και έπειτα από την εµφιάλωση τουλάχιστον mg ολικών στερεών εν διαλύσει ή τουλάχιστον 250 mg ελεύθερου διοξειδίου του άνθρακα. 3. Η σύσταση, η θερµοκρασία και τα άλλα κύρια χαρακτηριστικά του φυσικού µεταλλικού νερού πρέπει να παραµένουν σταθερά µέσα στο πλαίσιο των φυσικών διακυµάνσεων. Ειδικότερα, δεν πρέπει να µεταβάλλονται από τις ενδεχόµενες διακυµάνσεις της παροχής. Κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1, ως φυσιολογικός αριθµός των αποικιών των µικροβίων ενός φυσικού µεταλλικού νερού νοείται η αισθητά σταθερή µικροβιολογική χλωρίδα του νερού στην έξοδο πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία και της οποίας η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση που λήφθηκε υπόψη για την αναγνώριση αυτού του νερού, ελέγχεται διά περιοδικών αναλύσεων

23 ΙΙ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ 1.1. Προδιαγραφές εφαρµόσιµες στις γεωλογικές και υδρολογικές εξετάσεις Ειδικότερα, πρέπει να απαιτούνται τουλάχιστον: ακριβής τοποθέτηση του σηµείου υδροληψίας µε ένδειξη υψοµέτρου σε χάρτη κλίµακας όχι µεγαλύτερης από 1: λεπτοµερειακή γεωλογική µελέτη για την προέλευση και τη φύση των εδαφών της περιοχής στρωµατογραφία του υδρογεωλογικού στρώµατος περιγραφή των εργασιών αντλήσεως οριοθέτηση της περιοχής ή λήψη άλλων µέτρων για την προστασία της πηγής από τις ρυπάνσεις Προϋποθέσεις για τις φυσικές, χηµικές και φυσικοχηµικές εξετάσεις Οι εξετάσεις αυτές καθορίζουν τα εξής : την παροχή της πηγής τη θερµοκρασία του νερού στην έξοδο και τη θερµοκρασία περιβάλλοντος

24 τη σχέση που υφίσταται µεταξύ της φύσεως των πετρωµάτων εδαφών και της φύσεως και του τύπου των ανόργανων συστατικών του νερού τα ξηρά υπολείµµατα στους 180 C και 260 C την ηλεκτρική αγωγιµότητα ή αντίσταση σε καθοριζοµένη θερµοκρασία µετρήσεως τη συγκέντρωση σε ιόντα υδρογόνου (ph) τα ανιόντα και τα κατιόντα τα µη ιονισµένα στοιχεία τα ιχνοστοιχεία τη ραδιενεργό ικανότητα στην έξοδο ενδεχοµένως, τις σχετικές αναλογίες σε φυσικά ισότοπα των δοµικών στοιχείων του νερού, οξυγόνου ( 16 Ο 18 Ο) και υδρογόνο (πρώτιον, δευτέριον, τρίτιον) την τοξικότητα ορισµένων δοµικών στοιχείων του νερού, λαµβανοµένων υπόψη των ορίων που έχουν καθορισθεί προς τούτο για έκαστο εξ αυτών

25 1.3. Κριτήρια στις µικροβιολογικές αναλύσεις στην έξοδο Οι αναλύσεις αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν: την απόδειξη απουσίας παρασίτων και παθογόνων µικροοργανισµών τον ποσοτικό προσδιορισµό των αποικιών των επιζώντων µικροβίων, δεικτών κοπρανώδους µολύνσεως: α) απουσία κολοβακτηριδίων (Escherichia coli) και άλλων κολοβακτηριδοειδών σε 250 ml στους 37 C και 44,5 C β) απουσία εντεροκόκκων σε 250 ml γ) απουσία σποριογόνων, θειωδοοαναγωγικών αναεροβίων µικροβίων σε 50 ml δ) απουσία πυοκυανικής ψευδοµονάδας (Pseuodomonas aeruginosa) σε 250 ml τον προσδιορισµό του συνόλου των αποικιών των µικροοργανισµών που επιζούν ανά ml ύδατος: α) στους 20 C έως 22 C σε 72 ώρες επί άγαρ-άγαρ ή µίγµατος άγαρ και ζελατίνης β) στους 37 C σε 24 ώρες επί άγαρ-άγαρ

26 1.4. Προϋποθέσεις για τις κλινικές και φαρµακολογικές αναλύσεις Η φύση των αναλύσεων που πρέπει να πραγµατοποιούνται µε επιστηµονικά αναγνωρισµένες µεθόδους πρέπει να προσαρµόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού µεταλλικού νερού και στα αποτελέσµατά του επί του ανθρώπινου οργανισµού, όπως η διούρηση, η γαστρική ή η εντερική λειτουργία, η αντιστάθµιση ελλείψεων σε ανόργανες ουσίες Η διαπίστωση της σταθερότητας και του συσχετισµού ενός µεγάλου αριθµού κλινικών παρατηρήσεων δύναται, ενδεχοµένως, να αντικαθιστά τις αναλύσεις που προβλέπονται στο σηµείο Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, οι κλινικές εξετάσεις µπορούν να υποκαθιστούν τις εξετάσεις που προβλέπονται στο σηµείο , υπό την προϋπόθεση ότι η σταθερότητα και η συµφωνία ενός µεγάλου αριθµού παρατηρήσεων επιτρέπουν την λήψη των ιδίων αποτελεσµάτων

27 ΙΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ Τα αεριούχα φυσικά µεταλλικά νερά ελκύουν, κατά την ανάβλυση ή έπειτα από την εµφιάλωση, αυθόρµητα και κατά τρόπο σαφώς αντιληπτό, διοξείδιο του άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες θερµοκρασίας και πιέσεως. Τα νερά αυτά κατανέµονται σε τρεις κατηγορίες, στις οποίες εφαρµόζονται αποκλειστικά οι παρακάτω ονοµασίες: α) «φυσικό µεταλλικό νερό, φυσικώς αεριούχο», που δηλώνει νερό του οποίου η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα προερχόµενο από την πηγή, έπειτα από ενδεχόµενο καθαρισµό µε καθίζηση και εµφιάλωση, είναι η ίδια µε εκείνη που διαπιστούται κατά την ανάβλυση αφού ληφθεί υπόψη, όπου τούτο συµβαίνει, η εκ νέου εισπίεση ποσότητας αερίου προερχοµένου από τον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα, ποσοτικά ισοδύναµης µε εκείνη του αερίου που ελευθερώθηκε κατά την διάρκεια των προαναφερθεισών διαδικασιών και λαµβανοµένων υπόψη των συνήθων τεχνικών ανοχών β) «φυσικό µεταλλικό νερό ενισχυµένο µε αέριο της πηγής», που δηλώνει νερό του οποίου η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα προερχοµένου από τον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα, έπειτα από ενδεχόµενο καθαρισµό µε καθίζηση και εµφιάλωση είναι ανώτερη από εκείνη που διαπιστούται κατά την ανάβλυση γ) «φυσικό µεταλλικό νερό µε προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα», που δηλώνει νερό στο οποίο έχει προστεθεί διοξείδιο του άνθρακα προελεύσεως άλλης από εκείνη του υδροφόρου ορίζοντα από τον οποίο προέρχεται το νερό

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 1. Η εκµετάλλευση µιας πηγής φυσικού µεταλλικού νερού υπόκειται σε έκδοση αδείας εκ µέρους της αρµόδιας αρχής της χώρας όπου το νερό προέρχεται, αφού έχει αποδειχθεί ότι το υπό θεώρηση νερό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του τµήµατος Ι του παραρτήµατος Ι. 2. Οι εγκαταστάσεις που προορίζονται για την εκµετάλλευση του φυσικού µεταλλικού νερού πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να αποκλείεται κάθε δυνατότητα µολύνσεως του νερού και να διατηρούνται οι ιδιότητες που ανταποκρίνονται στον χαρακτηρισµό του, και τις οποίες το νερό παρουσιάζει στην έξοδο. Για το σκοπό αυτό, και ιδίως: α) η πηγή ή το σηµείο εξόδου πρέπει να προστατεύεται από κινδύνους ρυπάνσεως β) το σύστηµα υδροληψίας, οι σωληνώσεις και οι δεξαµενές πρέπει να κατασκευάζονται µε υλικά κατάλληλα για το νερό και κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται κάθε χηµική, φυσικοχηµική και µικροβιολογική µεταβολή του συγκεκριµένου νερού γ) οι συνθήκες εκµεταλλεύσεως, και ειδικότερα οι εγκαταστάσεις πλύσεως και εµφιαλώσεως πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υγιεινής. Ειδικότερα τα δοχεία πρέπει να είναι κατεργασµένα ή κατασκευασµένα µε τρόπον ώστε να αποκλείεται η αλλοίωση των µικροβιολογικών και χηµικών χαρακτηριστικών των φυσικών µεταλλικών νερών

29 δ) η µεταφορά του φυσικού µεταλλικού νερού σε δοχεία διαφορετικά εκείνων που έχουν εγκριθεί για τη διάθεση στον τελικό καταναλωτή απαγορεύεται. Εν τούτοις, το στοιχείο δ) µπορεί να µην εφαρµόζεται στα µεταλλικά νερά που αποτελούν αντικείµενο εκµεταλλεύσεως και διατίθενται στο εµπόριο στο έδαφος ενός κράτους µέλους αν, σε αυτό το κράτος µέλος, επιτρεπόταν η µεταφορά του φυσικού µεταλλικού νερού σε δεξαµενές από την πηγή µέχρι την εγκατάσταση εµφιαλώσεως, στις 17 Ιουλίου Παροµοίως, το στοιχείο δ) µπορεί να µην εφαρµόζεται στα νερά πηγής που αποτελούν αντικείµενο εκµεταλλεύσεως και διατίθενται στο εµπόριο στο έδαφος ενός κράτους µέλους αν, σε αυτό το κράτος µέλος, επιτρεπόταν η µεταφορά του νερού πηγής σε δεξαµενές από την πηγή µέχρι την εγκατάσταση εµφιαλώσεως, στις 13 εκεµβρίου 1996, 3. Όταν κατά τη διάρκεια της εκµεταλλεύσεως διαπιστωθεί ότι το φυσικό µεταλλικό νερό είναι µολυσµένο και δεν ανταποκρίνεται πλέον στα µικροβιολογικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο άρθρο 5, ο φορέας εκµετάλλευσης υποχρεούται να αναστείλει αµέσως κάθε εργασία εκµεταλλεύσεως, ιδιαίτερα την εµφιάλωση του νερού, µέχρι της εξαλείψεως της αιτίας µολύνσεως και µέχρις ότου το νερό καταστεί σύµφωνο µε τους όρους του άρθρου Η αρµόδια αρχή στο κράτος προελεύσεως διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να διαπιστώνει: α) ότι το φυσικό µεταλλικό νερό του οποίου έχει επιτραπεί η εκµετάλλευση της πηγής είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις του παραρτήµατος Ι, τµήµα Ι β) την εφαρµογή από τον φορέα εκµετάλλευσης των σηµείων 2 και

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Ενδείξεις Χαµηλή περιεκτικότητα σε άλατα Πολύ χαµηλή περιεκτικότητα σε άλατα Πλούσιο σε ανόργανα άλατα Όξινο ανθρακικό Θειικό ή περιέχει θειικά Χλωριούχο ή περιέχει χλώριο Ασβεστούχο ή περιέχει ασβέστιο Κριτήρια Η περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα, υπολογισµένη ως σταθερό υπόλειµµα δεν είναι ανώτερη από 500 mg/l Η περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα, υπολογισµένη ως σταθερό υπόλειµµα δεν είναι ανώτερη από 50 mg/l Η περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα, υπολογισµένη ως σταθερό υπόλειµµα είναι ανώτερη από mg/l Η περιεκτικότητα σε όξινα ανθρακικά άλατα είναι ανώτερη από 600 mg/l Η περιεκτικότητα σε θειικά άλατα είναι ανώτερη από 200 mg/l Η περιεκτικότητα σε χλώριο είναι ανώτερη από 200 mg/l Η περιεκτικότητα σε ασβέστιο είναι ανώτερη από 150 mg/l

31 Μαγνησιούχο ή περιέχει µαγνήσιο Φθοριούχο ή περιέχει φθόριο Σιδηρούχο ή περιέχει σίδηρο Υπόξινο Νατριούχο ή περιέχει νάτριο Κατάλληλο για την ετοιµασία βρεφικών τροφών Κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο Η περιεκτικότητα σε µαγνήσιο είναι ανώτερη από 50 mg/l Η περιεκτικότητα σε φθόριο είναι ανώτερη από 1 mg/l Η περιεκτικότητα σε δισθενή σίδηρο είναι ανώτερη από 1 mg/l Η περιεκτικότητα σε ελεύθερο διοξείδιο του άνθρακα είναι ανώτερη από 250 mg/l Η περιεκτικότητα σε νάτριο είναι ανώτερη από 200 mg/l ύναται να έχει καθαρτική δράση ύναται να έχει διουρητική δράση Η περιεκτικότητα σε νάτριο είναι κατώτερη από 20 mg/l

32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Τµήµα Α Καταργούµενη οδηγία µε κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών της (κατά το άρθρο 16) Οδηγία 80/777/EOK του Συµβουλίου (ΕΕ L 229, , σ. 1) Οδηγία 80/1276/EOK του Συµβουλίου (ΕΕ L 375, , σ. 77) Οδηγία 85/7/EOK του Συµβουλίου (ΕΕ L 2, , σ. 22) Σηµείο Β.1.ιε) του παραρτήµατος Ι της πράξης προσχώρησης του 1985 (ΕΕ L 302, , σ. 214) Οδηγία 96/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 299, , σ. 26) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, , σ. 1) Μόνο το άρθρο 1 τρίτη περίπτωση Μόνο το άρθρο 1 σηµείο 10 Μόνο το παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο

33 Οδηγία Τµήµα B Προθεσµίες ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο (κατά το άρθρο 16) Προθεσµία ενσωµάτωσης Άδεια εµπορίας για προϊόντα σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία Απαγόρευση εµπορίας για προϊόντα που δεν είναι σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία 80/777/ΕΟΚ - 18η Ιουλίου η Ιουλίου /1276/ΕΟΚ /7/ΕΟΚ /70/ΕΚ - 28η Οκτωβρίου η Οκτωβρίου Ωστόσο, τα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά ή έχουν επισηµανθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή και δεν πληρούν τους όρους της παρούσας οδηγίας µπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά µέχρις εξαντλήσεως των αποθεµάτων

34 Οδηγία 80/777/EOK ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ Παρούσα οδηγία Άρθρο 1 παράγραφος 1 Άρθρο 1 παράγραφος 1 Άρθρο 1 παράγραφος 2 Άρθρο 1 παράγραφος 2 Άρθρο 1 παράγραφος 3 πρώτη και δεύτερη περίπτωση Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) Άρθρο 1 παράγραφος 4 Άρθρο 1 παράγραφος 4 Άρθρο 1 παράγραφος 5 Άρθρο 1 παράγραφος 5 Άρθρο 2 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 3 Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρώτη και δεύτερη περίπτωση Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) πρώτη και δεύτερη περίπτωση Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), σηµεία i) και ii) Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), σηµεία i) και ii) Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 4 παράγραφος 2 Άρθρο 4 παράγραφος 2 Άρθρο 4 παράγραφος 3 Άρθρο 4 παράγραφος

35 Άρθρο 4 παράγραφος 4 Άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο Άρθρο 5 παράγραφος 1 Άρθρο 5 παράγραφος 1 Άρθρο 5 παράγραφος 2 Άρθρο 5 παράγραφος 2 Άρθρο 5 παράγραφος 3 πρώτη και δεύτερη περίπτωση Άρθρο 6 Άρθρο 6 Άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) Άρθρο 7 παράγραφος 1 Άρθρο 7 παράγραφος 1 Άρθρο 7 παράγραφος 2 Άρθρο 7 παράγραφος 2 Άρθρο 7 παράγραφος 2α Άρθρο 7 παράγραφος 3 Άρθρο 8 Άρθρο 8 Άρθρο 9 παράγραφος 1 Άρθρο 9 παράγραφος 1 Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) Άρθρο 9 παράγραφος 2 πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο Άρθρο 9 παράγραφος 3 Άρθρο 9 παράγραφος 3 Άρθρο 9 παράγραφος 4 Άρθρο 9 παράγραφος 4α πρώτο εδάφιο πρώτη έως τέταρτη περίπτωση Άρθρο 9 παράγραφος 4α δεύτερο εδάφιο Άρθρο 9 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως δ) Άρθρο 9 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 9 παράγραφος 4β Άρθρο 9 παράγραφος 5 Άρθρο 10 παράγραφος 1 Άρθρο 10 Άρθρο 10α Άρθρο

36 Άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτη έως τέταρτη περίπτωση Άρθρο 11 παράγραφος 2 πρώτη και δεύτερη περίπτωση Άρθρο 11α Άρθρο 13 Άρθρο 12 στοιχεία α) έως δ) Άρθρο 12 στοιχεία ε) και στ) Άρθρο 12 παράγραφος 1 Άρθρο 14 παράγραφος 1 Άρθρο 12 παράγραφος 2 Άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3 Άρθρο 12 παράγραφος 3 Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο 15 Άρθρο 15 - Άρθρο 16 - Άρθρο 16 Άρθρο 17 Άρθρο 17 Άρθρο 18 Παράρτηµα Ι µέρος Ι παράγραφος 1 Παράρτηµα Ι, τµήµα Ι, παράγραφος 1 Παράρτηµα Ι µέρος Ι παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), σηµεία 1 έως 4 Παράρτηµα Ι µέρος Ι παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) Παράρτηµα Ι µέρος Ι παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) Παράρτηµα Ι µέρος Ι παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο Παράρτηµα Ι, τµήµα Ι, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α), σηµεία i) έως iv) Παράρτηµα Ι, τµήµα Ι, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β) Παράρτηµα Ι, τµήµα Ι, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, στοιχείο γ) Παράρτηµα Ι, τµήµα Ι, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο Παράρτηµα Ι µέρος Ι παράγραφος 3 Παράρτηµα Ι, τµήµα Ι, παράγραφος 3 Παράρτηµα Ι µέρος ΙΙ σηµείο 1.1 Παράρτηµα Ι, τµήµα ΙΙ, σηµείο

37 Παράρτηµα Ι µέρος ΙΙ σηµείο 1.2 Παράρτηµα Ι, τµήµα ΙΙ, σηµείο 1.2 Παράρτηµα Ι µέρος ΙΙ σηµείο 1.3 Παράρτηµα Ι, τµήµα ΙΙ, σηµείο 1.3 Παράρτηµα Ι µέρος ΙΙ σηµείο Παράρτηµα Ι, τµήµα ΙΙ, σηµείο Παράρτηµα Ι µέρος ΙΙ σηµείο Παράρτηµα Ι, τµήµα ΙΙ, σηµείο Παράρτηµα Ι µέρος ΙΙ σηµείο 1.3.3, σηµεία i) και ii) Παράρτηµα Ι, τµήµα ΙΙ, σηµείο 1.3.3, στοιχεία α) και β) Παράρτηµα Ι µέρος ΙΙ σηµείο 1.4 Παράρτηµα Ι, τµήµα ΙΙ, σηµείο 1.4 Παράρτηµα Ι µέρος ΙΙΙ Παράρτηµα ΙΙ Παράρτηµα ΙΙΙ Παράρτηµα Ι, τµήµα ΙΙΙ Παράρτηµα ΙΙ Παράρτηµα ΙΙΙ Παράρτηµα ΙV Παράρτηµα V

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1980L0777 EL 20.11.2003 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1980 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1980 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την εκµετάλλευση και τη θέση στο εµπόριο των φυσικών µεταλλικών νερών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 2497 Κ.Δ.Π. 264/2002 Αρ. 3608, 31.5.2002 Αριθμός 264 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ελληνική Γεώσφαιρα Τόμος 3, Τεύχος 8 Δεκέμβριος 2009 Περιοδική ενημερωτική έκδοση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ----

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ Α.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΑ Ορισµός χαρακτηριστικά: Είναι πόσιµο νερό,

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή 1989L0398 EL 20.11.2003 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή τροφίμων. Πεδίο εφαρμογής. Εμφιαλωμένα νερά. Κανόνες Υγιεινής και ειδικές απαιτήσεις εφαρμόζονται στα παρακάτω στάδια:

Υγιεινή τροφίμων. Πεδίο εφαρμογής. Εμφιαλωμένα νερά. Κανόνες Υγιεινής και ειδικές απαιτήσεις εφαρμόζονται στα παρακάτω στάδια: Υγιεινή τροφίμων Εμφιαλωμένα νερά Πεδίο εφαρμογής Κανόνες Υγιεινής και ειδικές απαιτήσεις εφαρμόζονται στα παρακάτω στάδια: Συλλογή Επεξεργασία Συσκευασία Αποθήκευση Μεταφορά Διανομή Πώληση 1 Είδη Εμφιαλωμένων

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι εμφιαλωμένων νερών. Επιτραπέζιο νερό Μεταλλικό νερό Ανθρακούχο νερό

Τύποι εμφιαλωμένων νερών. Επιτραπέζιο νερό Μεταλλικό νερό Ανθρακούχο νερό Εμφιαλωμένο νερό Τι είναι; Εμφιαλωμένο νερό καλείται το νερό που πωλείται στο εμπόριο συσκευασμένο αεροστεγώς εντός γυάλινων ή πλαστικών φιαλών ή δοχείων και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 18.04.2004 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE) AGRI 646 VETER 65 SAN 217 DENLEG 97 ΠΡΟΤΑΣΗ Της : Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 259/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2003 L 285/33 Ο ΗΓΙΑ 2003/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ HACCP ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Εµβαλωµατής Αντώνης Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας-ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ Μήτρακας Μανασσής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.6.2014 L 164/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0124 EL 30.07.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 124/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1990L0427 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Οι δραστικές ουσίες που περιέχονται σε εγκεκριμένα κοκκιδιοστατικά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Οι δραστικές ουσίες που περιέχονται σε εγκεκριμένα κοκκιδιοστατικά 11.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 40/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 124/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμόανώτατων ορίων για την παρουσία κοκκιδιοστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 906 τελικό 2006/0281 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2014 COM(2014) 174 final 2014/0096 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D025414/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D025414/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2013 (OR. en) 8481/13 DENLEG 34 AGRI 240 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 11 Απριλίου 2013 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

που τροποποιεί την οδηγία 91/67/EOK σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν

που τροποποιεί την οδηγία 91/67/EOK σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν 11. 10. 95 I EL I Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 243/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 95/22/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1995 που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D022890/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D022890/02. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 4 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο

Διαβάστε περισσότερα

4824 Κ.Δ.Π. 451/2002

4824 Κ.Δ.Π. 451/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3639, 27.9.2002 4824 Κ.Δ.Π. 451/2002 Αριθμός 451 Οι περί Τροφίμων που Προορίζονται για Ειδική Διατροφή (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

- τα ύδατα έκπλυσης, ψύξης ή συµπύκνωσης και άλλες ιλύες και υγρά απόβλητα που

- τα ύδατα έκπλυσης, ψύξης ή συµπύκνωσης και άλλες ιλύες και υγρά απόβλητα που Οδηγία 92/112/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης εκεµβρίου 1992 για τον καθορισµό των διαδικασιών εναρµόνισης των προγραµµάτων περιορισµού της ρύπανσης που προκαλούν τα απόβλητα της βιοµηχανίας διοξειδίου του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 2.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2011)0228 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2015 COM(2015) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Συσκευών αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με Οδηγία 2016/2037/ΕΕ

Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Συσκευών αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με Οδηγία 2016/2037/ΕΕ Λευκωσία, 24 Ιουλίου 2017 Προς: Όλα τα Μέλη Κυρίες/Κύριοι, Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Συσκευών αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με Οδηγία 2016/2037/ΕΕ Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.2.2008 COM(2008) 71 τελικό 2008/0032 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρµογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναθεώρηση αναλυτικών παραµέτρων

1. Αναθεώρηση αναλυτικών παραµέτρων ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ 98 / 83 ΕΟΚ ΚΥΑ Υ2/ 2600/ 2001 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ. ρ Παναγιώτα Γεωργίου-Μπούφα, Ιατρός Μικροβιολόγος-Υγιεινολόγος Προϊσταµένη Κ.Ε..Υ., Υπ. Υγείας &

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13662/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: TEXT 3 MI 751 ENT 216 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0156 EL 23.12.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 1984 για τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα