HMHTPIOY E. A XA I H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HMHTPIOY E. A XA I H"

Transcript

1 HMHTPIOY E. A XA I H YKEIOY ˆÚËÙÈÎ K Ù ı ÓÛË ñ K ÌÂÓÔ ñ MÂÙ ÊÚ ÛË ñ EÚÌËÓ ÙÈÎ Ó Ï ÛË ñ AÛÎ ÛÂÈ : EÚÌËÓ ÙÈÎ, ËÌ ÛÈÔÏÔÁÈÎ, EÙ ÌÔÏÔÁÈÎ ñ Aapple ÓÙ ÛÂÈ ÛÎ ÛÂˆÓ ñ AÛÎ ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ ñ KÚÈÙ ÚÈ ÍÈÔÏfiÁËÛË ñ Ì Ù apple ÓÂÏÏËÓ ˆÓ ÂÍÂÙ ÛÂˆÓ E A ONIKH 2010

2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô Ê ÚÂÈ ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ISBN Copyright:.E. Û Ï Ë, EÎ fiûâè Z ÙË, I ÓÔ ÚÈÔ 2010, ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË TÔ apple ÚfiÓ ÚÁÔ appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ appleúôûù Ù ÂÙ È Î Ù ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ EÏÏËÓÈÎÔ ÓfiÌÔ (N.2121/1993 fiappleˆ ÂÈ ÙÚÔappleÔappleÔÈËıÂ Î È ÈÛ ÂÈ Û ÌÂÚ ) Î È ÙÈ ÈÂıÓÂ Û Ì ÛÂÈ appleâú appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ. Aapple ÁÔÚ ÂÙ È appleôï Ùˆ Ë Ó ÁÚ appleù ÂÈ ÙÔ ÂÎ fiùë Î Ù ÔappleÔÈÔ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ì ÛÔ ÓÙÈÁÚ Ê, ʈÙÔ Ó Ù appleˆûë Î È ÂÓ Á ÓÂÈ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÎÌ ÛıˆÛË ÓÂÈÛÌfi, ÌÂÙ ÊÚ ÛË, È ÛÎÂ, Ó ÌÂÙ ÔÛË ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Û ÔappleÔÈ appleôùâ ÌÔÚÊ (ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ, ÌË ÓÈÎ ÏÏË) Î È Ë ÂÓ Á ÓÂÈ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ÙÔ Û ÓfiÏÔ Ì ÚÔ ÙÔ ÚÁÔ. ºˆÙÔÛÙÔÈ ÂÈÔıÂÛ EÎÙ appleˆûë μè ÏÈÔ ÂÛ. ZHTH & È OE 18Ô ÏÌ ÂÛ/Ó ÎË - ÂÚ T ñ ÂÚ ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË ñ T.K TËÏ.: Fax: ñ μπμ π ø π π - Δƒπ π AÚÌÂÓÔappleÔ ÏÔ 27, ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË TËÏ.: , Fax: ñ μπμ π ø π A HNøN - ENø H EK OTøN BIB IOY E A ONIKH ÙÔ ÙÔ BÈ Ï Ô ( ÂÛÌ fiáïô 5), Aı Ó ñ TËÏ.-Fax: A O HKH A HNøN - ø H H XON PIKH AÛÎÏËappleÈÔ 60, Aı Ó ñ TËÏ.-Fax: ñ Δƒ π μπμ π ø π :

3 Mε την έκδοση των Hθικών Nικομαχείων και των Πολιτικών του Aριστοτέλη ολοκληρώνεται η σειρά των βοηθημάτων για την Tρίτη τάξη της Θεωρητικής κατε θυνσης, που περιλαμβάνει επιπλέον τον Eπιτάφιο του Περικλέους και τα έργα του Πλάτωνα, Πρωταγ ρα και Πολιτεία. πως και στις άλλες εκδ σεις, φροντίσαμε να παρουσιάσουμε με τρ πο σαφή, μεθοδικ και πρακτικ την ερμηνευτική ανάλυση, ώστε να διευκολ νουμε κυρίως το μαθητή να αφομοιώσει λες τις φιλοσοφικές ιδέες του Aριστοτέλη. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των κειμένων, γιατί γνωρίζαμε απ τη μια τη δυσκολία του μαθητή να προσεγγίσει με ακρίβεια και πληρ τητα τα φιλοσοφικά κείμενα και απ την άλλη τη μεγάλη βαθμολογική αξία των ερμηνευτικών ερωτήσεων, σ μφωνα με το νέο σ στημα αξιολ γησης. Γι αυτ και θέλουμε να πιστε ουμε τι η αξία αυτο του βιβλίου έγκειται καταρχήν στην πληρ τητα και τη μεθοδικ τητα με την οποία προσεγγίζονται ιδεολογικά - ερμηνευτικά τα διδασκ μενα κείμενα. Θα ήταν βεβαίως παράλειψη να μην αναφερθεί και η συμβολή των συναδέλφων φιλολ γων, οι οποίοι με τις παρατηρήσεις και παρεμβάσεις τους κατά τη διάρκεια των σχετικών σεμιναρίων συνέβαλαν ώστε η ερμηνευτική προσέγγιση των συγκεκριμένων κειμένων να πάρει τη σωστή κατε θυνση. Kαι στο βιβλίο αυτ ακολουθο με την ίδια πορεία, πως και στην έκδοση των έργων του Πλάτωνα. Έτσι, κάθε εν τητα περιλαμβάνει: 1 Tο κείμενο και τη μετάφραση. 2 Συντακτικά σχ λια, σα κρίνονται απαραίτητα για την καταν ηση του κειμένου. 3 Δομικά στοιχεία κάθε κειμένου, που παρουσιάζουν συνοπτικά τους βασικο ς άξονες και επιτρέπουν την ε κολη ερμηνευτική προσέγγιση της εν τητας. 4 Eρμηνευτική ανάλυση, που καλ πτει πλήρως λες τις πλευρές κάθε κειμένου και καθιστά, πιστε ουμε, το μαθητή ικαν να απαντήσει με ακρίβεια σε οποιαδήποτε πιθανή ερώτηση. Σημειώνεται τι κατά την ανάλυση πήραμε υπ ψη λες τις υποδείξεις και ερωτήσεις του KEE για την αξιολ γηση των μαθητών. 5 Eρωτήσεις αξιολ γησης με σ ντομη απάντηση, προσανατολισμένες στο πνε μα του βιβλίου αξιολ γησης του KEE.

4 4 PO O O 6 Παραθέματα, που κρίναμε τι μ αυτ τον τρ πο διευκολ νουμε την εμβάθυνση στο κείμενο. 7 Eρωτήσεις καταν ησης του κειμένου, στις οποίες η απάντηση είναι ευχερής με βάση την ερμηνευτική ανάλυση που προηγήθηκε. 8 Eτυμολογικές οικογένειες με ομ ρριζα, συνώνυμα και αντώνυμα καθώς και ετυμολ γηση λέξεων. Στις γλωσσικές - ετυμολογικές οικογένειες περιλαμβάνονται τα συνηθέστερα ρήματα, ώστε ο μαθητής να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στη συγκεκριμένη άσκηση κατά τις εξετάσεις. 9 Aσκήσεις ερμηνευτικές, ετυμολογικές, σημασιολογικές. Πρ κειται για μία αξι λογη «τράπεζα ασκήσεων» με εξαιρετική ποικιλία και σε μεγάλο αριθμ, ώστε ο καθηγητής να έχει στη διάθεσή του ασκήσεις λων των τ πων για εμπέδωση της λης απ τους μαθητές. Σημειώνουμε τι σε λες τις ασκήσεις δίνονται απαντήσεις στο τέλος του βιβλίου. 10 Kριτήρια αξιολ γησης, με επιλεγμένες ερωτήσεις, ώστε να δίνεται η δυνατ τητα στον καθηγητή να αξιολογήσει τους μαθητές σ μφωνα με το πνε μα του νέου εξεταστικο συστήματος, και στο μαθητή να αυτενεργήσει με τρ πο ουσιαστικ και αποτελεσματικ. Θέλουμε να πιστε ουμε τι με το βιβλίο αυτ ικανοποιο με βασικές ανάγκες στη διδασκαλία των αριστοτελικών κειμένων και προσφέρουμε ένα χρήσιμο «εργαλείο» για τον καθηγητή και ένα αποτελεσματικ βοήθημα για το μαθητή. Δεκέμβριος 2000 Δημ. E. Πασχαλίδης ÚfiÏÔÁÔ Ó Î ÔÛË ª ε τη νέα έκδοση κρίθηκε σκ πιμο να αναμορφωθεί σε ορισμένα σημεία το περιεχ μενο του βιβλίου και, κυρίως, να εμπλουτιστεί η έτσι κι αλλιώς πλο σια ερμηνευτική ανάλυση της προηγο μενης έκδοσης. Με τον τρ πο αυτ οι μαθητές καλ πτουν στον μεγαλ τερο δυνατ βαθμ τις απαιτήσεις των εξετάσεων και οι φιλ λογοι καθηγητές έχουν στη διάθεσή τους ένα πληρέστερο βοήθημα για την αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος. Στη νέα έκδοση θεωρήσαμε πως θα ήταν χρήσιμο να συμπεριλάβουμε και τα δοθέντα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στον Αριστοτέλη σε λες τις κατηγορίες των εξεταζομένων. Iανουάριος 2010 Δημ. E. Πασχαλίδης

5 AÚÈÛÙÔÙ ÏË : Ô Î È ÚÁ H IKA NIKOMAXEIA EÈÛ ÁˆÁ B ÛÈÎÔ ÍÔÓÂ ÙˆÓ ÂÓÔÙ ÙˆÓ Ë EÓfiÙËÙ B1, Ë EÓfiÙËÙ B1, Ë EÓfiÙËÙ B1, Ë EÓfiÙËÙ B1, Ë EÓfiÙËÙ B3, Ë EÓfiÙËÙ B6, Ë EÓfiÙËÙ B6, Ë EÓfiÙËÙ B6, Ë EÓfiÙËÙ B6, Ë EÓfiÙËÙ B6, TÔ ÊÔ ÙÔ AÚÈÛÙÔÙ ÏË πδika EÈÛ ÁˆÁ Ë EÓfiÙËÙ A1, Ë EÓfiÙËÙ A2,

6 6 EPIEXOMENA 13Ë EÓfiÙËÙ A2, Ë EÓfiÙËÙ A2, Ë EÓfiÙËÙ 1, Ë EÓfiÙËÙ 1, 3-4/6/ Ë EÓfiÙËÙ 7, 1-3/ Ë EÓfiÙËÙ 11, Ë EÓfiÙËÙ 4, Ë EÓfiÙËÙ 2, KÚÈÙ ÚÈ ÍÈÔÏfiÁËÛË HıÈÎ NÈÎÔÌ ÂÈ 1Ô KÚÈÙ ÚÈÔ ÍÈÔÏfiÁËÛË Ô KÚÈÙ ÚÈÔ ÍÈÔÏfiÁËÛË ÔÏÈÙÈÎ 3Ô KÚÈÙ ÚÈÔ ÍÈÔÏfiÁËÛË Ô KÚÈÙ ÚÈÔ ÍÈÔÏfiÁËÛË Aapple ÓÙ ÛÂÈ /Ï ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÎ ÛÂˆÓ AÚÈÛÙÔÙ ÏË : Ô Î È ÚÁ HıÈÎ NÈÎÔÌ ÂÈ ÔÏÈÙÈÎ KÚÈÙ ÚÈ ÍÈÔÏfiÁËÛË BÈ ÏÈÔÁÚ Ê E ÚÂÙ ÚÈÔ ÏËÌÌ ÙˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ì Ù ÓÂÏÏËÓ ˆÓ ÍÂÙ ÛˆÓ

7 4 Ë ENOTHTA AÚÈÛÙÔÙ ÏË : Ô Î È ÚÁ A B 1 EÚˆÙ ÛÂÈ ÂÏÂ ıâúë Ó appleù ÍË Γιατί ο Αριστοτέλης διάλεξε την Αθήνα και ειδικά την πλατωνική Ακαδημία για τις σπουδές του; Ποια ήταν η σημασία της πλατωνικής Ακαδημίας για τη διαμ ρφωση της προσωπικ τητας του Αριστοτέλη; Ποια σημασία έχει η απουσία του Πλάτωνα απ την Ακαδημία την εποχή που έφτασε εκεί ο Αριστοτέλης; Λέγεται πως ο Αριστοτέλης είχε λίγους μ νο φίλους, πολλο ς μως εχθρο ς. Πώς εξηγείται αυτ ; Για ποιους λ γους, το πιθαν τερο, έφυγε ο Αριστοτέλης απ την Αθήνα μετά το θάνατο του Πλάτωνα; Σε ποιους νέους στ χους στράφηκαν τα ενδιαφέροντα του Αριστοτέλη κατά τη δε τερη περίοδο της φιλοσοφικής δραστηρι τητάς του στην Άσσο; Τι γνωρίζετε για την τρίτη περίοδο της φιλοσοφικής δραστηρι τητας του Αριστοτέλη; Για ποιο λ γο εγκατέλειψε οριστικά την Αθήνα ο Αριστοτέλης; EÚˆÙ ÛÂÈ ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ Ù appleô Να σημειώσετε στις απ ψεις που ανταποκρίνονται στο περιεχ μενο της εισαγωγής του σχολικο βιβλίου. α. Ο Πλάτων θα μασε στον Αριστοτέλη κυρίως την οξ νοιά του. β. Η κριτική που ασκο σε ο Αριστοτέλης στους συναδέλφους του στην Ακαδημία ήταν ήπια και επιεικής. γ. Είχε βαθιά πίστη πως οι δικές του απ ψεις βρίσκονταν πιο κοντά στην αλήθεια.

8 8 API TOTE H ñ BIO KAI EP A Σε ποιον αιώνα και ποια εποχή έζησε ο Αριστοτέλης; α. τον 4 ο αιώνα 1. την εποχή του Περικλή β. τον 3 ο αιώνα 2. την εποχή των περσικών πολέμων γ. τον 5 ο αιώνα 3. την μετά τον Πελοποννησιακ π λεμο εποχή δ. τον 2 ο αιώνα 4. την εποχή της επέκτασης των Μακεδ νων Ο Αριστοτέλης εγκατέλειψε την Αθήνα μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, γιατί α. κατηγορήθηκε τι έγραψε παιάνα για κοιν θνητ β. ακολουθο σε τη διδασκαλία του Σωκράτη γ. ήταν δάσκαλος του Αλεξάνδρου δ. δεν ήταν Αθηναίος ε. ήταν άθεος στ.ήταν μαθητής του Πλάτωνα ζ. είχε σχέσεις με το βασιλικ οίκο της Μακεδονίας Α. Να σημειώσετε στη στήλη Σ στις προτάσεις των οποίων το περιεχ μενο επιβεβαιώνεται σε σχέση με την κατηγορία απ τις πληροφορίες του βιβλίου σας και στη στήλη Λ σ εκείνες που το περιεχ μεν τους δεν επιβεβαιώνεται (ακ μη κι αν είναι αληθοφανείς). Β. Με βάση τις προτάσεις που σας δίνονται (είτε τις χαρακτηρίσατε με Σ είτε με Λ) να συνθέσετε ένα κείμενο στο οποίο θα διακρίνετε τις βαθ τερες, κατά τη γνώμη σας, αιτίες της κατηγορίας απ τις φανερές αιτίες ή αφορμές. Να συνδέσετε κάθε κ ριο νομα της στήλης Α με την πρ ταση της στήλης Β που αναφέρεται σ αυτ. Ένα στοιχείο της στήλης Α περισσε ει. Στήλη A 1. Θε φραστος 2. Σ λλας 3. Ανδρ νικος 4. Νηλέας 5. Ε δοξος 6. Απελλικών Στήλη B α. Έκανε την πρώτη έκδοση των έργων του Αριστοτέλη β. Αγ ρασε τα βιβλία στη Σκήψη γ. Άμεσος κληρον μος του Αριστοτέλη δ. Κληρον μησε τα χειρ γραφα του Αριστοτέλη και τα μετέφερε στη Σκήψη ε. Έστειλε τα βιβλία στη Ρώμη

9

10

11 4 Ë ENOTHTA HıÈÎ NÈÎÔÌ ÂÈ - EÈÛ ÁˆÁ A EÚˆÙ ÛÂÈ ÂÏ ıâúë Ó appleù ÍË α. Πο οφείλουν το νομά τους τα «Ηθικά Νικομάχεια» του Αριστοτέλη; β. Να δώσετε με λίγα λ για το περιεχ μενο του έργου. Βλ. σχολικ βιβλίο, σελ («Δεκαεφτά χρονών ήταν και επιδρώντας θετικά ο ένας στον άλλο»). Ποια ερωτήματα απασχ λησαν τους στοχαστές της πνευματικής παράδοσης στην οποία εντάσσεται ο Αριστοτέλης με την πραγματεία του «Ηθικά Νικομάχεια»; Να δώσετε τους νέους ρους που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις συζητήσεις και τις πνευματικές αναζητήσεις αυτής της εποχής και να εξηγήσετε το περιεχ μενο καθεν ς ανάλογα με τον εισηγητή του. Βλ. σχολικ βιβλίο, σελ. 140 («Η σημασία της Ακαδημίας βρίσκεται τα δικά της φτερά»). Ο Περικλής στον «Επιτάφιο» εκθειάζει την πολυμέρεια του Αθηναίου πολίτη ως εξής: «Και συμβαίνει εμείς οι ίδιοι να ασχολο μαστε συγχρ νως και με τις ιδιωτικές και με τις δημ σιες υποθέσεις και, παρ λο που ο καθένας μας ασχολείται με διάφορα έργα, είναι δυνατ να γνωρίζει ικανοποιητικά και τα πολιτικά ζητήματα». Ποια διδασκαλία θεωρο σε απαραίτητη ο Πρωταγ ρας για έναν τέτοιον τ πο πολίτη; Να σχολιάσετε τον ρο που χρησιμοποιο σε ο σοφιστής. Βλ. σχολικ βιβλίο, σελ. 140 («Δεν ήταν μ νο τυχερ ς ο νεαρ ς Σταγειρίτης η ψυχοσ νθεση του Πλάτωνα»). ÔÏÈ ÛÌfi ÙÔ fiúô Â Ô Ï : Ο ρος ε βουλία σήμαινε για τον Πρωταγ ρα την ικαν τητα του πολίτη να μπορεί να σκέφτεται σωστά τ σο για τις ιδιωτικές του υποθέσεις σο και για τις υποθέσεις της πολιτείας. Επομένως, ο ρος αυτ ς ανταποκρίνεται πλήρως στα χαρακτηριστικά του Αθηναίου πολίτη, πως τα περιγράφει στον Επιτάφιο ο Περικλής. Η ικανοποιητική γνώση των ιδιωτικών ζητημάτων και των πολιτικών υποθέσεων είναι η ουσία της ε βουλίας.

12 12 API TOTE OY H IKA NIKOMAXEIA ñ EI A ø H Παίρνοντας ως βάση την ετυμολογική προέλευση του ρου ε δαιμονία να δείξετε αν το αρχικ σημασιολογικ του περιεχ μενο σχετίζεται περισσ τερο με την ε βουλία ή την ε τυχία, πως την ορίζει στο επ μενο χωρίο ο ίδιος ο Αριστοτέλης: ε τυχία δέ στιν ν τ χη γαθ ν α τία (Ρητορική, 1361 b 41). Βλ. σχολικ βιβλίο, σελ. 141 («Είκοσι χρ νια έμεινε ο Αριστοτέλης αν είναι να σωθεί η αλήθεια;»). fiïèô: Η ε τυχία ( πως και η ε δαιμονία) εννοείται σαν κάτι που ο άνθρωπος δεν το πετυχαίνει μ νος του, αφο, για να αποκτηθεί, πρέπει να το ζητήσει με προσευχή. Αντίθετα, η ε βουλία είναι κάτι που μπορεί να αποκτηθεί μ νο με τη διδασκαλία και την άσκηση και δεν εξαρτάται, βέβαια, απ την παρέμβαση του θείου. Να σχολιάσετε τον ορισμ της ε δαιμονίας απ τον Αριστοτέλη και να δείξετε αν οι θέσεις του Σταγειρίτη πλησιάζουν τις θέσεις των προσωκρατικών φιλοσ φων Ηράκλειτου και Δημ κριτου. Βλ. σχολικ βιβλίο, σελ. 141 («Τον Μάιο του 347 η Ακαδημία έκλαψε είχε στην Αθήνα περισσ τερους εχθρο ς παρά φίλους»). Να γράψετε αναλυτικά τη συλλογιστική διαδικασία που ακολο θησε ο Αριστοτέλης για να καταλήξει στη διάκριση των αρετών σε διανοητικές και ηθικές. Βλ. σχολικ βιβλίο, σελ. 143 («Στην Άσσο άρχισε για τον Αριστοτέλη Περ ψυχ ς»). Να δώσετε την τριμερή διαίρεση της ψυχής, στην οποία κατέληξε ο Αριστοτέλης στο Α βιβλίο των Hθικών Νικομαχείων, και να δείξετε τη σχέση της με τη διάκριση των ανθρώπινων αρετών σε ηθικές και διανοητικές. Βλ. σχολικ βιβλίο, σελ («Στη Μακεδονία... Ηθικά Νικομάχεια»). Ποια θέματα απασχολο ν τον Αριστοτέλη στο Α και το Β βιβλίο των Hθικών Νικομαχείων: Βλ. σχολικ βιβλίο, σελ. 147 («Τα χρ νια έχουν περάσει παρά να εγκαταλείψει για δε τερη φορά την Αθήνα»). Να σχολιάσετε τη φράση του Ηράκλειτου «θος νθρώπ ω δαίμων». Βλ. σχολικ βιβλίο, σελ. 152: Η φράση αυτή του Ηράκλειτου (δαίμων για τον άνθρωπο δεν είναι παρά ο χαρακτήρας του) σημαίνει τι αυτ που ο άνθρωπος περιμένει απ το δαίμονα, απ το θείον, το έχει, στην πραγματικ τητα,

13 EPøTH EI À ƒ ΔÀ 13 μέσα στον ίδιο τον εαυτ του. Με άλλα λ για: λοι οι άνθρωποι επιζητο ν την ευδαιμονία, μ νο μως απ τις δικές τους πράξεις εξαρτάται αν θα φτάσουν κάποτε ή χι σ' αυτήν Ποιο περιεχ μενο δίνει ο Αριστοτέλης στον ρο «ευδαιμονία»; Βλ. σχολικ βιβλίο, σελ. 152 («ε δαιμονία στ ψυχ ς νέργειά τις κατ ρετ ν τελείαν» μια διεξοδικ τατη διερε νηση του ενδιαφέροντος αυτο θέματος. Ποια είναι τα μέρη της ψυχής κατά τον Αριστοτέλη και πώς σχετίζονται με το κάθε μέρος οι αρετές; Βλ. σχολικ βιβλίο, σελ «Πριν απ λα μως... σε ηθικές και διανοητικές». (Πανελλαδικές 2008) B 1 EÚˆÙ ÛÂÈ ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ Ù appleô Να σημειώσετε στις απ ψεις που ανταποκρίνονται στο περιεχ μενο της εισαγωγής του σχολικο βιβλίου. α. Στο Α βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων ο Αριστοτέλης μιλά διεξοδικά για το πιο μεγάλο αγαθ που επιδιώκουν με τις πράξεις τους οι άνθρωποι. β. Το πιο μεγάλο αγαθ που επιδιώκουν οι άνθρωποι με τις πράξεις τους είναι, κατά τον Αριστοτέλη, η ε βουλία. γ. Ο Αριστοτέλης δεν ανήκει στη χορεία εκείνων των στοχαστών που προσπάθησαν να ορίσουν το περιεχ μενο και τους στ χους της ηθικής και της αγωγής. δ. Κατά τον Αριστοτέλη, η ευδαιμονία του ανθρώπου είναι ενέργεια της ψυχής του ( χι κατάσταση) με τους καν νες της τέλειας αρετής. ε. Ο Αριστοτέλης πίστευε τι οι άνθρωποι μπορο ν να εξασφαλίσουν την ευδαιμονία τους μ νο με την κατάκτηση της αρετής. στ. Κατά τον Αριστοτέλη, το πρώτο μέρος της ψυχής έχει σχέση με τη διατροφή και την α ξηση του ανθρώπινου οργανισμο, το δε τερο με τις διανοητικές αρετές και το τρίτο με τις ηθικές αρετές.

14 14 API TOTE OY H IKA NIKOMAXEIA ñ EI A ø H 2 Να τοποθετήσετε δίπλα σε κάθε στοχαστή της στήλης Β το γράμμα του ρου της στήλης Α που τον αντιπροσωπε ει. (Δ ο στοιχεία της στήλης Α περισσε ουν) Στήλη A α) ε εξία β) ε δαιμονία γ) ε βουλία δ) ε τυχία Στήλη B 1) σοφιστής Πρωταγ ρας 2) Δημ κριτος 3) Αριστοτέλης 3 Α. Η ψυχή του ανθρώπου αποτελείται κατά τον Αριστοτέλη: 1. απ το και απ το Β. Ο Αριστοτέλης, απ τη διμερή διαίρεση της ψυχής κατέληξε σε μια τριμερή διαίρεση και διέκρινε: 1. ένα μέρος της ψυχής 2. ένα μέρος της ψυχής 3. ένα μέρος που

15 PA MATO O IKA - EPMHNEYTIKA XO IA 15 BA IKOI A ONE TøN ENOTHTøN EÓfiÙËÙ 1 ñ Tα είδη της αρετής. ñ Kαμιά ηθική αρετή δεν υπάρχει μέσα μας εκ φ σεως. ñ,τι γεννιέται απ τη φ ση με μια ιδι τητα δεν μπορεί να συνηθίσει να συμπεριφέρεται με άλλο τρ πο. ñ Oι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φ σεως. EÓfiÙËÙ 2 ñ Για σα έχουμε εκ φ σεως πρώτα έχουμε τη δυνατ τητά τους να ενεργήσουν και στερα προχωρο με στις αντίστοιχες ενέργειες. ñ Tις αρετές (και τις τέχνες), αντίθετα, τις αποκτο με, αφο πρώτα τις εφαρμ σουμε στην πράξη, δηλαδή γιν μαστε δίκαιοι κάνοντας δίκαιες πράξεις. EÓfiÙËÙ 3 ñ Eπιβεβαιώνεται η προηγο μενη διαπίστωση τι οι νομοθέτες κάνουν καλο ς τους πολίτες ασκώντας τους να αποκτο ν τις συγκεκριμένες συνήθειες. ñ H γένεση κάθε αρετής (ή τέχνης) και η φθορά της έχουν την ίδια αρχή και γίνονται με τα ίδια μέσα. ñ Γι αυτ είναι απαραίτητος ο (καλ ς) δάσκαλος. EÓfiÙËÙ 4 ñ,τι συμβαίνει με τις τέχνες (χτίζω με καλ τρ πο - γίνομαι καλ ς οικοδ μος) συμβαίνει και με τις αρετές (ανάλογα με το τι κάνουμε στις καθημερινές συναναστροφές γιν μαστε δίκαιοι, οργίλοι κτλ.). ñ Oι έξεις δηλαδή γεννιο νται απ την επανάληψη μοιων ενεργειών. ñ Γι αυτ πρέπει οι ενέργειές μας να έχουν κάποια ποι τητα. ñ Eπειδή η ποι τητα των ενεργειών μας διαμορφώνει τις έξεις μας, πρέπει απ την πολ μικρή ηλικία να αποκτο με τις κατάλληλες συνήθειες. EÓfiÙËÙ 5 ñ Aπ δειξη πως διαμορφώθηκαν οι έξεις είναι η ευχαρίστηση ή η δυσαρέσκεια που συνοδε ει τις πράξεις μας (π.χ. σώφρων είναι - ποιος απέχει απ τις σωματικές ηδονές και ευχαριστιέται γι αυτ ). ñ H ηθική αρετή σχετίζεται με την ευχαρίστηση (για το καλ ) και τη δυσαρέσκεια (για το κακ ). ñ Γι αυτ ακριβώς πρέπει απ μικροί να πάρουμε την αγωγή (τη σωστή παιδεία) που θα μας κάνει να ευχαριστι μαστε και να δυσαρεστο μαστε με,τι πρέπει. EÓfiÙËÙ 6 ñ Tι λογής έξη είναι η αρετή. ñ H αρετή, ποιου πράγματος είναι αρετή α) κάνει και το πράγμα

16 16 API TOTE OY H IKA NIKOMAXEIA EÓfiÙËÙ 7 EÓfiÙËÙ 8 EÓfiÙËÙ 9 αυτ να φτάσει στην πιο τέλεια μορφή και β) το βοηθάει να εκτελέσει με το σωστ τρ πο το έργο του. ñ Eπομένως, και η αρετή του ανθρώπου κάνει τον άνθρωπο καλ και ικαν να εκτελεί σωστά το έργο του. ñ Για να εξηγήσουμε πώς θα γίνει αυτ, πρέπει να δο με πρώτα ποια είναι η ιδιαίτερη φ ση της αρετής. ñ Σε κάθε πράγμα συνεχές και διαιρετ υπάρχει το μέσον το σε σχέση με εμάς, το υποκειμενικ, και το μέσον το σε σχέση με το πράγμα, το αντικειμενικ. ñ Kάθε ειδικ ς αποφε γει την υπερβολή και την έλλειψη και επιδιώκει το μέσον το σε σχέση προς εμάς. ñ Aν σε κάθε τέχνη οι καλοί τεχνίτες επιδιώκουν το μέσον, και χι την υπερβολή ή την έλλειψη, ñ αν η αρετή, πως και η φ ση, είναι ακριβέστερη και ανώτερη απ κάθε τέχνη, ñ τ τε είναι βέβαιο πως και αυτή πολ περισσ τερο έχει ως στ χο της το μέσον. ñ Λέγοντας βέβαια αρετή, εννοο με την ηθική αρετή, γιατί αυτή αναφέρεται στα πάθη και στις πράξεις, στα οποία υπάρχει υπερβολή, έλλειψη και μέσον. ñ Παραδείγματα σχετικά με τη διαπίστωση τι στα πάθη υπάρχει υπερβολή, έλλειψη και μεσ τητα. ñ Ποιο είναι το μέσον και το άριστο στα πάθη. ñ Aφο η αρετή αναφέρεται στα πάθη και στις πράξεις (στα οποία η υπερβολή και η έλλειψη είναι λάθος και ψέγονται, ενώ η μεσ τητα είναι το σωστ και επαινείται), τ τε και αυτή είναι ένα είδος μεσ τητας, καθώς έχει ως στ χο της το μέσον. EÓfiÙËÙ 10 ñ Συμπληρωματικά προς την προηγο μενη διαπίστωση τι η υπερβολή και η έλλειψη αποτελο ν λάθος, πρέπει να τονιστεί πως το λάθος γίνεται με πολλο ς τρ πους, το κακ και το άπειρο πάνε μαζί, το κακ γίνεται ε κολα. ñ Aντίθετα, το καλ δεν είναι άπειρο, το σωστ γίνεται δ σκολα και με έναν τρ πο. ñ Συμπέρασμα (ορισμ ς της αρετής) και απ τις προηγο μενες εν τητες: H αρετή είναι έξη που επιλέγεται ελε θερα απ το άτομο, βρίσκεται στο μέσον το σε σχέση με μας, το οποίο καθορίζεται απ τη λογική του φρ νιμου ανθρώπου και είναι μεσ τητα ανάμεσα στην υπερβολή και την έλλειψη.

17 Ú ÁÚ ÊÔÈ B1, 1-3 1Ë ÂÓfiÙËÙ È ÓÔËÙÈÎ Î È ËıÈÎ ÚÂÙ. T ÈÚÈ ÂÈ ÛÙË Ê ÛË Ì Ë ËıÈÎ ÚÂÙ ; Διττ ς δ τ ς ρετ ς ο σης, τ ς μ ν διανοητικ ς τ ς δ θικ ς, μ ν διανοητικ τ πλε ον κ διδασκαλίας χει κα τ ν γένεσιν κα τ ν α ξησιν, δι περ μπειρίας δε ται κα χρ νου, δ θική ξ θους περιγίνεται, θεν κα το νομα σχηκε μικρ ν παρεκκλ νον π το θους. Eξ ο κα δ λον τι ο δεμία τ ν θικ ν ρετ ν φ σει μ ν γγίνεται ο θ ν γ ρ τ ν φ σει ντων λλως θίζεται, ο ον λίθος φ σει κάτω φερ μενος ο κ ν θισθείη νω φέρεσθαι, ο δ ν μυριάκις α τ ν θίζ η τις νω ιπτ ν, ο δ τ π ρ κάτω, ο δ λλο ο δ ν τ ν λλως πεφυκ των λλως ν θισθείη. O τ ρα φ σει ο τε παρ φ σιν γγίνονται α ρεταί, λλ πεφυκ σι μ ν μ ν δέξασθαι α τάς, τελειουμένοις δ δι το θους. Διττ ς δ τ ς ρετ ς ο σης, τ ς μ ν διανοητικ ς τ ς δ θικ ς, μ ν διανοητικ χει κα τ ν γένεσιν κα τ ν α ξησιν τ πλε ον κ διδασκαλίας, δι περ δε ται μπειρίας κα χρ νου, δ θική ξ θους περιγίνεται, θεν κα το νομα σχηκε μικρ ν παρεκκλ νον π το θους. Eξ ο κα δ λον τι ο δεμία τ ν θικ ν ρετ ν φ σει μ ν γγίνεται H αρετή λοιπ ν είναι δ ο ειδών, η διανοητική και η ηθική. H διανοητική (αρετή) χρωστάει και τη γένεση και την α ξησή της κατά κ ριο λ γο στη διδασκαλία, και γι αυτ χρειάζεται πείρα και χρ νο, ενώ η ηθική αρετή είναι αποτέλεσμα συνήθειας (έθους), απ που έχει πάρει και το νομα, που παρουσιάζει μικρή μ νο διαφορά απ τη λέξη έθος (συνήθεια). Aπ αυτ ακριβώς είναι φανερ τι καμιά ηθική αρετή δεν υπάρχει μέσα μας εκ φ σεως.

18 18 ENOTHTA 1 Ë API TOTE OY H IKA NIKOMAXEIA B1, 1-3 ο θ ν γ ρ τ ν φ σει ντων λλως θίζεται, ο ον λίθος φ σει κάτω φερ μενος ο κ ν θισθείη νω φέρεσθαι, ο δ ν μυριάκις α τ ν θίζ η τις ιπτ ν νω, ο δ τ π ρ κάτω, ο δ λλο ο δ ν τ ν πεφυκ των λλως θισθείη ν λλως. O τ ρα α ρεταί γγίνονται φ σει ο τε παρ φ σιν, λλ ( γγίνονται) μ ν πεφυκ σι μ ν δέξασθαι α τάς, τελειουμένοις δ δι το θους. Πραγματικά, τίποτε απ σα υπάρχουν εκ φ σεως δεν μπορεί να αποκτήσει με εθισμ μιαν άλλη ιδι τητα 1, πως για παράδειγμα η πέτρα: επειδή απ τη φ ση της κινείται προς τα κάτω 2, δεν είναι δυνατ να συνηθίσει να κινείται προς τα πάνω, έστω κι αν χιλιάδες φορές προσπαθήσει κανείς να της το μάθει πετώντας την (και ξαναπετώντας την) προς τα πάνω ο τε η φωτιά (μπορεί να συνηθίσει να πηγαίνει) προς τα κάτω ο τε κανένα άλλο απ αυτά που γεννιο νται απ τη φ ση με μιαν ορισμένη ιδι τητα θα μπορο σε να συνηθίσει να συμπεριφέρεται με άλλον τρ πο. Eπομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φ σεως ο τε αντίθετα με αυτήν (τη φ ση μας), αλλά (υπάρχουν) σ εμάς που έχουμε απ τη φ ση την ιδι τητα να τις δεχτο με 3, τέλειοι μως σ αυτ γιν μαστε με τη διαδικασία του έθους. 1. δεν μπορείς να το συνηθίσεις να αποκτήσει άλλες ιδι τητες 2. καμωμένη απ τη φ ση της να πηγαίνει προς τα κάτω 3. η φ ση μάς έκανε επιδεκτικο ς στις αρετές ÓÙ ÎÙÈÎ Ó Ï ÛË 1 Διττ ς δ τ ς ρετ ς ο σης α ξησιν: κ ρια πρ τ. κρίσης ο σης: αιτιολογική μτχ., γεν. απ λυτη τ ς ρετ ς: υποκ. διττ ς: κατηγ. τ ς μ ν διανοητικ ς, τ ς δ θικ ς: (επιμεριστική) επεξήγηση στο διττ ς ρετ ς. 2 δι περ χρ νου: αναφορική ονομ. πρ τ. μπειρίας, χρ νου: αντικ. του δε ται.

19 KEIMENO, METAºPA H, YNTAKTIKH ANA Y H 1 Ë ENOTHTA δ θική περιγίγνεται: κ ρια πρ τ., συνδέεται αντιθετικά (μ ν - δ ) με το χει. θεν π το θνους: αναφορική επιρρημ. πρ τ. παρεκκλ νον: επιθετική μτχ. μικρ ν: επιρρημ. προσδ. του ποσο. Eξ ο κα δ λ ν ( στιν): κ ρια πρ τ. ( ξ ο = κ το του) τι γγίνεται: ειδική πρ τ., υποκ. στην απρ σ. έκφρ. δ λ ν ( στι) μ ν: αντικ. του ρ. φ σει: δοτ. τρ που. ο θ ν γάρ θίζεται: κ ρια πρ τ. ο θέν: υποκ. του ρ. τ ν ντων: επιθετ. μτχ., γεν. διαιρετ. ο ον φέρεσθαι ο δ τ π ρ κάτω ( ν θισθείη φέρεσθαι) ο δ λλο ο δ ν ν θισθείη: αναφορικές παραβολικές προτ. φερ μενος: επιθ. μτχ. φέρεσθαι: αντικ. του ρ. τ ν πεφυκ των: επιθ. μτχ., γεν. διαιρετική. ο δ ν ιπτ ν: εναντιωματική πρ τ. ιπτ ν: τροπ. μτχ. O τ ρα δι το θους: κ ρια πρ τ. πεφυκ σι, τελειουμένοις: επιθετικές μτχ. (ή αιτιολογ.) μ ν: αντικ. του ρ. και υποκ. των μτχ. δέξασθαι: απαρ. αποτελέσματος. ÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â Tα είδη της αρετής: α. η διανοητική (< διδασκαλία, πείρα, χρ νος), β. η ηθική (< έθος, συνήθεια) Kαμιά ηθική αρετή δεν υπάρχει μέσα μας εκ φ σεως.,τι έχει απ τη φ ση κάποιες ιδι τητες δεν μπορεί με τη συνήθεια να αποκτήσει άλλες: π.χ. η πέτρα, η φωτιά (δεν είναι δυνατ να συνηθίσουν να πάνε προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αντιστοίχως) Συμπέρασμα: α. Oι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φ σεως, β. η φ ση μάς έκανε επιδεκτικο ς στις αρετές, τέλειοι μως γιν μαστε με τη διαδικασία του έθους (της συνήθειας).

20 20 ENOTHTA 1 Ë API TOTE OY H IKA NIKOMAXEIA B1, 1-3 EÚÌËÓÂ ÙÈÎ Ó Ï ÛË 1 OÈ ÛÎ ÂÈ ÙÔ AÚÈÛÙÔÙ ÏË ÁÈ ÙËÓ : apple Ú ÙËÙ ÛÙÔÈ Â, ÁÈ Ó appleúô- ÛÂÁÁ ÛÔ ÌÂ Â ÎÔÏfiÙÂÚ ÙËÓ ÓÓÔÈ ÙË ÚÂÙ. πως είναι γνωστ, ο Aριστοτέλης στο A βιβλίο των Hθικών Nικομαχείων υποστηρίζει τι λα τείνουν σε ένα αγαθ. Tο ψιστο αγαθ που μπορο με να αποκτήσουμε μέσω της πράξης είναι η ευδαιμονία. H ευδαιμονία είναι «ψυχής ενέργεια κατ ρετ ν τελείαν». Aφο λοιπ ν η ευδαιμονία είναι κάποια δραστηρι τητα της ψυχής, για να ξεκαθαριστεί το περιεχ μενο της ευδαιμονίας και να διευκρινιστεί ο ορισμ ς της, πρέπει: α) να ειπωθο ν λίγα πράγματα περί ψυχής και β) να εξεταστεί τι είναι αρετή και μάλιστα ανθρώπινη αρετή, μια και η ανθρώπινη αρετή είναι αρετή της ψυχής και χι του σώματος. Έτσι τίθεται το βασικ πρ βλημα που θα εξετάσει ο Aριστοτέλης στα «Hθικά Nικομάχεια»: το πρ βλημα της αρετής, τι είναι αρετή. Για να προσεγγίσουμε ευκολ τερα το πρ βλημα της αρετής, πρέπει να γίνουν κατανοητές ορισμένες σκέψεις του Aριστοτέλη για την ψυχή H ψυχή, κατά τον Aριστοτέλη, αποτελείται α) απ το «λογον» και β) απ το «λ γον χον», το λογικ ν. Tο «λογον» μέρος της ψυχής διαιρείται: α) στο κυρίως «λογον», δηλαδή εκείνο στο οποίο δεν υπάρχει καθ λου παρουσία λογικής, β) σ εκείνο στο οποίο υπάρχει κάποια παρουσία λογικής. Tο πρώτο το ονομάζει «φυτικ ν θρεπτικ ν» και είναι κοιν σε κάθε ον που τρέφεται, και το δε τερο το ονομάζει «πιθυμητικ ν» και «ρεκτικ ν». Kανένα απ αυτά δεν έχει σχέση με την ανθρώπινη αρετή. Tο «λ γον χον», εκείνο δηλαδή που έχει παρουσία λογικής, διαιρείται: α) στο «καθαυτ λογικ» («τ κυρίως λ γον χον») β) στο «σπερ το πατρ ς κουστικ ν», εκείνο δηλαδή που έχει τη λογική εν ς παιδιο που πείθεται στον πατέρα του. Aυτ έχει σχέση με το «πιθυμητικ ν» και το «ρεκτικ ν» μέρος της ψυχής. M αυτ το μέρος της ψυχής, το «λ γον χον», έχει σχέση η ανθρώπινη αρετή. H ανθρώπινη αρετή διακρίνεται σε δυο κατηγορίες: α) στις «διανοητικές αρετές» (π.χ. σοφία, σ νεση και φρ νηση), που έχουν σχέση με το «κυρίως λ γον χον», β) στις «ηθικές αρετές» (π.χ. ελευθερι τητα, δηλ.γενναιοδωρία, και σωφροσ νη). Aυτές έχουν σχέση με το δε τερο μέρος του λογικο

21 EPMHNEYTIKH ANA Y H 1 Ë ENOTHTA 21 μέρους της ψυχής, που μετέχει και στο επιθυμητικ και ορεκτικ μέρος της ψυχής. ΨYXH α) το «λογον» β) το «λ γον χον» α. κυρίως λογον «ο δαμ ς κοινωνε λ γου» β. πιθυμητικ ν και ρεκτικ ν μετέχει κάπως του λ γου α. «τ σπερ το πατρ ς κουστικ ν τι» μετέχει στο επιθυμητικ και ορεκτικ (ηθικές αρετές) β. το «κυρίως λ γον χον» (διανοητικές αρετές) 2 T Ô Â Ë ÙˆÓ ÚÂÙÒÓ Διανοητικές Oι διανοητικές αρετές έχουν σχέση με το μέρος της ψυχής που ο Aριστοτέλης ονομάζει το «κυρίως λ γον χον». Tέτοιες είναι η σοφία, η σ νεση και η σωφροσ νη. Tο κ ριο γνώρισμά τους είναι τι χρωστο ν τη γένεση και την α ξησή τους κατά κ ριο λ γο στη διδασκαλία. Γι αυτ ακριβώς η απ κτησή τους προϋποθέτει πείρα και χρ νο. Eίναι φανερ τι για την απ κτηση των αρετών αυτών το βάρος πέφτει στον διδάσκοντα. Hθικές Oι ηθικές αρετές, πως π.χ. η ελευθερι τητα (γενναιοδωρία) και η σωφροσ νη, έχουν σχέση με το δε τερο μέρος του λογικο μέρους της ψυχής, που μετέχει και στο επιθυμητικ και ορεκτικ μέρος της ψυχής. Tις ηθικές αρετές τις αποκτά ο άνθρωπος με τον εθισμ, τη συνήθεια, την άσκηση σε ένα συγκεκριμένο τρ πο συμπεριφοράς («ξ θους»). O Aριστοτέλης, μάλιστα, για να ενισχ σει αυτή την άποψη, τονίζει την ετυμολογική συγγένεια που υπάρχει ανάμεσα στις λέξεις «ηθική» και «έθος». Eίναι γνωστ, εξάλλου, τι ο Aριστοτέλης πίστευε πως ανάμεσα στις λέξεις θικ, θος (=χαρακτήρας) και θος (=εθισμ ς, συνήθεια, άσκηση σε ένα συγκεκριμένο τρ πο συμπεριφοράς) δεν υπάρχει απλώς συνάρτηση, αλλά εξάρτηση σε απ λυτο βαθμ του θους απ το θος.

22 22 ENOTHTA 1 Ë API TOTE OY H IKA NIKOMAXEIA B1, 1-3 Σε αντίθεση με τις διανοητικές αρετές, στις ηθικές αρετές το βάρος για την απ κτησή τους πέφτει κατά κ ριο λ γο στο ίδιο το άτομο που ενδιαφέρεται να αποκτήσει αυτές τις αρετές, αφο η απ κτησή τους εξαρτάται σε μέγιστο βαθμ απ τον εθισμ και τη δική του αδιάκοπη άσκηση. Kατά τον Aριστοτέλη καμιά αρετή δεν είναι έμφυτη. Τέτοιες είναι οι: ÙËÁÔÚ Â ÙˆÓ ÓıÚˆapple ÓˆÓ ÚÂÙÒÓ. È ÓÔËÙÈÎ φρ νηση, σ νεση, σοφία. ıèî δικαιοσ νη, σωφροσ νη, εγκράτεια, ανδρεία, γενναιοδωρία, πρα τητα μεγαλοψυχία... Ανήκουν στο Σχετίζονται Αναπτ σσονται Η απ κτησή τους απαιτεί κυρίως Για την απ κτησή τους το βάρος πέφτει κυρίως καθαρά έλλογο μέρος της ανθρώπινης ψυχής με τη ν ηση με τη διδασκαλία χρ νο και εμπειρία στον διδάσκοντα Άλογο μέρος της ψυχής που ελέγχεται απ το έλλογο το χαρακτήρα του ανθρώπου με τον εθισμ άσκηση σε ένα συγκεκριμένο τρ πο συμπεριφοράς στο ίδιο το άτομο 3 OÈ ÏÔÁÈÎ Û Ó appleâèâ ÙÔ ÔÚÈÛÌÔ ÙˆÓ ËıÈÎÒÓ ÚÂÙÒÓ - O Û ÏÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ AÚÈÛÙÔÙ ÏË Για τις ηθικές αρετές ο Aριστοτέλης διατ πωσε την άποψη τι είναι αποτέλεσμα εθισμο, συνήθειας («ξ θους περιγίγνονται»). Aμέσως μετά συνάγει και τις συνέπειες αυτο του ορισμο : Aν οι ηθικές αρετές είναι αποτέλεσμα εθισμο, συνήθειας ( θους), τ τε: Kαμιά ηθική αρετή δεν υπάρχει μέσα μας εκ φ σεως, εκ γενετής (φ σει), αφο σε κανένα ον δεν μπορο ν να αλλάξουν με τη διαδικασία του εθισμο τα φυσικά του χαρακτηριστικά («ο θ ν τ ν φ σει ντων λλως θίζεται»). Oι άνθρωποι είναι προικισμένοι απ τη φ ση με την ικαν τητα να δεχτο ν τις ηθικές αρετές και είναι δυνατ στο θέμα της αρετής να φτάνουν στην τελείωση («τελειο νται») με την άσκηση.

Αριστοτέλη "Ηθικά Νικομάχεια" μετάφραση ενοτήτων 1-10 Κυριακή, 09 Δεκέμβριος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος :21

Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια μετάφραση ενοτήτων 1-10 Κυριακή, 09 Δεκέμβριος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος :21 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ» ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-10 Μετάφραση ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Αφού λοιπόν η αρετή είναι δύο ειδών, απ τη μια διανοητική και απ την άλλη ηθική, η διανοητική στηρίζει και την προέλευση και την αύξησή

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολ γησης με διδαγμένο και αδίδακτο κείμενο, οι απαντήσεις στις παρατηρήσεις των οποίων ρίσκονται συγκεντρωμένες στο τέλος του ι λίου.

Κριτήρια αξιολ γησης με διδαγμένο και αδίδακτο κείμενο, οι απαντήσεις στις παρατηρήσεις των οποίων ρίσκονται συγκεντρωμένες στο τέλος του ι λίου. Πρ λογος Tο συγκεκριμένο ι λίο αποτελεί μια προσέγγιση του μαθήματος των Aρχαίων Eλληνικών της Θεωρητικής κατε θυνσης Γ Λυκείου και ειδικ τερα του έργου του Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια, με άση τις σ γχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο smartclass.gr

Φροντιστήριο smartclass.gr Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Α.1. Επομένως, ούτε εκ φύσεως ούτε αντίθετα από τη φύση μας δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

1ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου. Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής Αρχαία ελληνική φιλοσοφία

1ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου. Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής Αρχαία ελληνική φιλοσοφία 1ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής Αρχαία ελληνική φιλοσοφία προκριματική φάση 18 Φεβρουαρίου 2012 υπό την Αιγίδα του ΥΠΔΒΜΘ Διοργάνωση Τμήμα Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 5/9/2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 5/9/2017 ΓΝΩΣΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 5/9/2017 A1. Απ αυτό γίνεται επίσης φανερό ότι καμιά από τις ηθικές αρετές δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Με ανάλογο τρόπο (γίνονται) και οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι γιατί χτίζοντας

Α1. Με ανάλογο τρόπο (γίνονται) και οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι γιατί χτίζοντας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Α1. Με ανάλογο τρόπο (γίνονται) και οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι γιατί χτίζοντας με καλό τρόπο σπίτια, θα γίνουν καλοί οικοδόμοι, χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ορόσημο. Β1. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη τα είδη της αρετής είναι δύο, η διανοητική

Ορόσημο. Β1. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη τα είδη της αρετής είναι δύο, η διανοητική Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 2-6-2014 Α1. Οι αρετές επομένως δε γεννιούνται μέσα μας εκ φύσεως ούτε αντίθετα με τη φύση, αλλά σε μας που έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε, και που τελειοποιούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Β Η αρετή λοιπόν είναι δύο ειδών, η διανοητική και η ηθική. Η διανοητική χρωστάει και τη γένεση και την αύξηση της κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 Σεπτεμβρίου 2017 ΑΡΧΑΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων Α.1 Από αυτό ακριβώς γίνεται φανερό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Απ αυτό και γίνεται φανερό ότι καμιά από τις ηθικές αρετές δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως. Γιατί τίποτε απ όσα υπάρχουν απ τη φύση δεν μπορεί να αποκτήσει με εθισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1 Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως ούτε αντίθετα με τη φύση, αλλά (υπάρχουν) σ'εμάς που έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Β1. λόγον ἔχον άλογον λόγον έχον

Α1. Β1. λόγον ἔχον άλογον λόγον έχον Α1. Ούτε μέσα μας λοιπόν ούτε ενάντια στη φύση γεννιούνται οι αρετές, αλλά (σ εμάς) που έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε, ενώ τελειοποιούμαστε με τη συνήθεια. Ακόμα όσες ιδιότητες υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 13 IOYNIΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤA ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Και με ανάλογο τρόπο και οι οικοδόμοι και όλοι οι

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση   Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές  Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Οι αρετές λοιπόν δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, ούτε όμως είναι αντίθετο με τη φύση μας να γεννιούνται μέσα μας, αλλά εμείς έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM 1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM διαδικασιών στις Φυσικές Επιστήμες επιβάλλει χι την προσκ λληση σε ιδέες δήθεν γενικο κ ρους, αλλά τη συνεχή αμφισβήτηση κάθε βεβαι τητας. Υπ αυτήν την έννοια, η

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια Β 1, 1-4 ιττ ς δ τ ς ρετ ς ο σης, τ ς µ ν διανοητικ ς τ ς δ θικ ς, µ ν διανοητικ τ πλε ον κ διδασκαλίας χει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Β1 Έννοια της μεσότητας α) Για τα πράγματα : (αντικειμενικό κριτήριο) Πρόκειται για το συγκεκριμένο εκείνο σημείο, το οποίο απέχει εξίσου από

ΘΕΜΑ Β Β1 Έννοια της μεσότητας α) Για τα πράγματα : (αντικειμενικό κριτήριο) Πρόκειται για το συγκεκριμένο εκείνο σημείο, το οποίο απέχει εξίσου από ΘΕΜΑ Α Μετάφραση Έτσι, λοιπόν, ο κάθε ειδικός αποφεύγει και την υπερβολή και την έλλειψη, επιζητεί το μέσο και αυτό προτιμά, και το μέσο όχι σε σχέση με τα πράγματα (όχι από καθαρά ποσοτική άποψη)αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας, έχουμε όμως από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε, αλλά γινόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ÌappleÔÚÂ Ó Á ÓÂÈ ÓÙÈÎÂ ÌÂÓÔ È ÛÎ Ï ;

ÌappleÔÚÂ Ó Á ÓÂÈ ÓÙÈÎÂ ÌÂÓÔ È ÛÎ Ï ; 1Ë ENOTHTA H appleôïèùèî ÚÂÙ appleô È ÛÎÂÈ Ô ÚˆÙ ÁfiÚ ÌappleÔÚÂ Ó Á ÓÂÈ ÓÙÈÎÂ ÌÂÓÔ È ÛÎ Ï ; (318E - 320C) 1 E I A ø H Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της Εν τητας, κρίνουμε σκ πιμο να παραθέσουμε τις ακ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη µεσότητα

3. Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη µεσότητα 3. Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη µεσότητα Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Σε ποια θεµελιακή θεωρία στηρίζει ο Αριστοτέλης την ηθική του φιλοσοφία; Να την αναπτύξετε σύντοµα. 2. Πώς προσδιορίζει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 25 05 2009 Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Α. Επειδή λοιπόν η αρετή είναι δύο ειδών, διανοητική και ηθική, η µεν διανοητική κατά κύριο λόγο στηρίζει και τη γέννηση και την αύξησή της στη

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ θεωρητικής κατεύθυνσης

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ θεωρητικής κατεύθυνσης ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ θεωρητικής κατεύθυνσης ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια (Β1, 1-4) Α1. Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν οι αρετές μέσα μας, που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες με την ίδια λέξη, τη διεθνή σήμερα λέξη «λόγος»,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στο µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών

Απαντήσεις στο µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών Απαντήσεις στο µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Αφού, λοιπόν, η αρετή είναι δύο ειδών, η µια διανοητική και η άλλη ηθική, η µεν διανοητική χρωστάει και τη γένεση και την αύξησή της κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02-06-2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ ΗΛ

Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ ΗΛ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

ȵɁɏɇȸ ȵȿȿȸɁɏɁ ɅȰȻȴȰȳɏȳɏɁ Ʌɸʌɿʉɷɿʃɼ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ȶʆʘʍɻʎ ɈȵɉɍɃ ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ ȻȴȵɃȴɆɃɀȻɃ Ƀ Ȼ ɀ Ɇ ȴ Ƀ ȵ ȴ Ȼ Ⱦ Ȼ ȳ ɏ ȳ Ȱ ȴ Ȼ Ȱ ɈȵɉɍɃɇ ȶ ʎ ɷɿʃɼ ɸʌɿ ȻȰɁɃɉȰɆȻɃɇ

ȵɁɏɇȸ ȵȿȿȸɁɏɁ ɅȰȻȴȰȳɏȳɏɁ Ʌɸʌɿʉɷɿʃɼ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ȶʆʘʍɻʎ ɈȵɉɍɃ ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ ȻȴȵɃȴɆɃɀȻɃ Ƀ Ȼ ɀ Ɇ ȴ Ƀ ȵ ȴ Ȼ Ⱦ Ȼ ȳ ɏ ȳ Ȱ ȴ Ȼ Ȱ ɈȵɉɍɃɇ ȶ ʎ ɷɿʃɼ ɸʌɿ ȻȰɁɃɉȰɆȻɃɇ 7 2014 ºEBPOYAPIO 2014 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ 2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ 3 È ÁˆÁÈÎfi I ÂÔ ÚfiÌÈÔ TÂ Ô ÔÌÔ ISSN: 1792-7471 ISSN: 1792-7471 : - HÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÛÂÏÈ ÔappleÔ ËÛË: AÌapplefiÓË-TÛÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΠΡΙΑΜΗ ΒΑΓΙΑ, Β4 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 17 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. ύο, λοιπόν, είναι τα είδη της αρετής η διανοητική και η ηθική. Η διανοητική (αρετή) χρωστάει και τη γένεση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου. Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στις Γενικές Εξετάσεις υπάρχει και µια λεξιλογική άσκηση, η οποία βαθµολογείται µε 10 µονάδες, όσο δηλαδή και οι ασκήσεις της γραµµατικής ή του

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Γενικά Μετά την ΚΥΑ που εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορη γηση του ετη σιου στεγαστικου επιδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Α1. Μετάφραση: Με ανάλογο τρόπο (γίνονται) και οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι (τεχνίτες) δηλαδή, κατασκευάζοντας οικοδομήματα (: σπίτια) με καλό

Διαβάστε περισσότερα

Ò Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÙÂ ÙËÓ ÂÈıÒ

Ò Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÙÂ ÙËÓ ÂÈıÒ Ò Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÙÂ ÙËÓ appleâèıò Ÿσοι διαθέτουν το χάρισμα της πειθούς έχουν τη δύναμη να αιχμαλωτίζουν το κοινό, να μεταβάλλουν τις απόψεις των άλλων και να μεταπείθουν τους αντιπάλους τους προς όφελός τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2016 Α1.Με ανάλογο τρόπο και οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι (τεχνίτες). Δηλαδή χτίζοντας με καλό τρόπο σπίτια θα γίνουν καλοί οικοδόμοι, όμως χτίζοντας με

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ À Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σου, ήταν να ήξερες κάποιους γενικούς κανόνες συγγραφής (Â Ó È Î appleôèôè applefi ÙÔ appleô

Γεια σου, ήταν να ήξερες κάποιους γενικούς κανόνες συγγραφής (Â Ó È Î appleôèôè applefi ÙÔ appleô Γεια σου, Είμαι ο Δαμιανός. Το πρώτο μου βιβλίο Ο αδελφός της Ασπασίας έγινε best seller ή ευπώλητο όπως λένε άλλοι, μα αυτό δε χρειάζεται να σου το πω, μιας και το ξέρεις κι εσύ πολύ καλά. Κι εγώ ο πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À Ã ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À à ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË À π Àªµ 2008-2010 π À à ª ªπ À À À appleâíëáëì ÙÈÎ apple Ú Â ÁÌ Ù Η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύµβασης µεταξύ ΕΤΥΚ ΚΕΣΤ για τα έτη 2008 2010 θεωρήθηκε µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων 2 Ιουνίου 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων ΘΕΜΑ Α Α.1 Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν οι αρετές μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright, 2003, 2006 EÎ fiûâè ZHTH, I. E. ºÚ ÁÎÈ ÎË ÚÒÙË Î ÔÛË 2003 ÚÒÙË Ó Ù appleˆûë ÌÂ ÂÏÙÈÒÛÂÈ 2006

Copyright, 2003, 2006 EÎ fiûâè ZHTH, I. E. ºÚ ÁÎÈ ÎË ÚÒÙË Î ÔÛË 2003 ÚÒÙË Ó Ù appleˆûë ÌÂ ÂÏÙÈÒÛÂÈ 2006 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô Ê ÚÂÈ ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ISBN 960-431-854-3 Copyright, 2003, 2006 EÎ fiûâè ZHTH, I. E. ºÚ ÁÎÈ ÎË ÚÒÙË Î ÔÛË 2003 ÚÒÙË Ó Ù appleˆûë ÌÂ ÂÏÙÈÒÛÂÈ 2006 TÔ apple ÚfiÓ ÚÁÔ appleóâ

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ÓfiÙËÙ ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ª ı Óˆ: ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ º ÛÈÎÔ ÚÈıÌÔ È ÚÈıÌÔ 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,... ÔÓÔÌ ÔÓÙ È Ê ÛÈÎÔ. ıâ Ê ÛÈÎfi ÚÈıÌfi, ÂÎÙfi applefi ÙÔ 0, appleúôî appleùâè applefi ÙÔÓ appleúôëáô

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ Ενότητα 3 η (Β 1, 5-7) - Άλλα επιχειρήματα για τη σχέση ηθικής αρετής και ηθικής πράξης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ Ενότητα 3 η (Β 1, 5-7) - Άλλα επιχειρήματα για τη σχέση ηθικής αρετής και ηθικής πράξης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ Ενότητα 3 η (Β 1, 5-7) - Άλλα επιχειρήματα για τη σχέση ηθικής αρετής και ηθικής πράξης Ερμηνευτικές ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ΑΣΚΗΣΗ 1 ερμηνευτικής ερώτησης «οἱ γὰρ νομοθέται

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Κουρίδης Γιάννης, Σάββα Σάββας, Κουρίδης Χρήστος, Τορναρίτης Μιχάλης

Κουρίδης Γιάννης, Σάββα Σάββας, Κουρίδης Χρήστος, Τορναρίτης Μιχάλης ÃÚ ÛÈÌ ÚÂ ÓËÙÈÎ ÙÔÈ Â ÁÈ Îapple È Â ÙÈÎÔ 6. ÂÍÔ ÏÈÎ Û ÌappleÂÚÈÊÔÚ ÙˆÓ ÂÊ ˆÓ ÛÂ ÌÓ ÛÈ Î È ÎÂÈ ÙË appleúô Κουρίδης Γιάννης, Σάββα Σάββας, Κουρίδης Χρήστος, Τορναρίτης Μιχάλης 71 ÂÍÔ ÏÈÎ Û ÌappleÂÚÈÊÔÚ ÙˆÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 Α. Δύο λοιπόν, όπως είδαμε, είναι τα είδη της αρετής, η διανοητική και η ηθική. Η διανοητική αρετή χρωστάει και τη γένεση και

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογική επιμέλεια απαντήσεων: Παπαγεωργίου Γιώργος

Φιλολογική επιμέλεια απαντήσεων: Παπαγεωργίου Γιώργος Φιλολογική επιμέλεια απαντήσεων: Παπαγεωργίου Γιώργος Α1. Με ανάλογο τρόπο και οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι (τεχνίτες). Δηλαδή, χτίζοντας με καλό τρόπο σπίτια, θα γίνουν καλοί οικοδόμοι, χτίζοντας, όμως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Θέμα Α. Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1. Επομένως, ούτε οι αρετές γεννιούνται

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

EÓfiÙËÙ B KINH H KAI YNAMH

EÓfiÙËÙ B KINH H KAI YNAMH EÓfiÙËÙ B 8. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ Î ÓËÛË ÙˆÓ ÛˆÌ ÙˆÓ 9. Ó ÌÂÈ 10. H ÌÂÙ ÙfiappleÈÛË, Ë Ù ÙËÙ, Ë Ó ÌË Â Ó È È Ó ÛÌ Ù 11. B ÚÔ - B Ú ÙËÙ - Â Ô Ú ÙËÙ 12. ÛË ÚÔ Î È Ì 13. ÂÛË appleô ÛÎÔ Ó Ù ÛÙÂÚ KINH H KAI YNAMH

Διαβάστε περισσότερα

 ÙÂÚË Î ÔÛË 1998. Copyright 1993, 1998, øma A. KYBENTI H

 ÙÂÚË Î ÔÛË 1998. Copyright 1993, 1998, øma A. KYBENTI H ii øma A. KYBENTI H ñ ÂÓÓ ıëîâ ÙÔ 947 ÛÙÔ N Ô ÂÙÚ ÙÛÈ ÙÔ N. ÂÚÚÒÓ. ñ TÔ 965 appleôêô ÙËÛ applefi ÙÔ ÂÍ Ù ÍÈÔ ÌÓ ÛÈÔ È ËÚÔÎ ÛÙÚÔ ÙÔ N. ÂÚÚÒÓ Î È ÂÁÁÚ ÊËΠÛÙÔ TÌ Ì M ıëì ÙÈÎÒÓ ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÂÛÛ ÏÔÓ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Με τις ερωτήσεις του τύπου αυτού καλείται ο εξεταζόμενος να επιλέξει την ορθή απάντηση από περιορισμένο αριθμό προτεινόμενων απαντήσεων ή να συσχετίσει μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Έτσι λοιπόν κάθε ειδικός αποφεύγει την υπερβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ Ενότητα 9 η (Β 6, 10-13) - Σημαντικές διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της έννοιας "μεσότης"

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ Ενότητα 9 η (Β 6, 10-13) - Σημαντικές διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της έννοιας μεσότης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ Ενότητα 9 η (Β 6, 10-13) - Σημαντικές διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της έννοιας "μεσότης" Ερμηνευτικές ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ΑΣΚΗΣΗ 1 «μᾶλλον καὶ ἧττον»: Περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΝΔΕΣ

ΘΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε επιμέλεια: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΝΔΕΣ Θέμα Α1 Με ανάλογο τρόπο (γίνονται) και οι οικοδόμοι και όλοι οι υπόλοιποι γιατί χτίζοντας με καλό τρόπο σπίτια, θα γίνουν καλοί οικοδόμοι (χτίζοντας) όμως με κακό τρόπο (θα γίνουν) κακοί. Γιατί, αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις Σελίδα 1 από 5 Απαντήσεις Β.1 Το συγκεκριμένο απόσπασμα αντλήθηκε από το 8 ο βιβλίο των Πολιτικών του Αριστοτέλη, που έχει ως θέμα του την παιδεία. Ήδη, από την πρώτη φράση του αποσπάσματος (ὅτι μέν οὖν

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. Και οι απαντήσεις τους

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. Και οι απαντήσεις τους ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Και οι απαντήσεις τους Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο «παλιό» και στο «σύγχρονο» μάθημα των Μαθηματικών; Στο μάθημα παλαιού τύπου η γνώση παρουσιάζεται στο μαθητή από τον διδάσκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διδαγμένο κείμενο Α 1. Μετάφραση Β1. Η διάκριση των αρετών δ ι α ν ο η τ ι κ έ ς η θ ι κ έ ς Διανοητικές αρετές

Α. Διδαγμένο κείμενο Α 1. Μετάφραση Β1. Η διάκριση των αρετών δ ι α ν ο η τ ι κ έ ς η θ ι κ έ ς Διανοητικές αρετές Α. Διδαγμένο κείμενο Α 1. Μετάφραση Ούτε μέσα μας, λοιπόν, ούτε ενάντια στη φύση γεννιούνται οι αρετές, αλλά (σ εμάς) που έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε, ενώ τελειοποιούμαστε με τη συνήθεια.

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ε Σ Α Π

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Πιθανότητες

2ο Μάθημα Πιθανότητες 2ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 2ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ª π.. ƒ ø π º ƒ. È ËÙÔ ÌÂÓÂ ÂÈ ÈÎfiÙËÙÂ, Ù apple Ú ÙËÙ appleúôûfióù Î È ÙÔ Â Ô ÙË Û Ì ÛË appleâúèáú ÊÔÓÙ È Î ÙˆÙ Úˆ. π π À & ƒ π ƒ π & π ƒπ ª

ª π.. ƒ ø π º ƒ. È ËÙÔ ÌÂÓ ÂÈ ÈÎfiÙËÙÂ, Ù apple Ú ÙËÙ appleúôûfióù Î È ÙÔ Â Ô ÙË Û Ì ÛË appleâúèáú ÊÔÓÙ È Î ÙˆÙ Úˆ. π π À & ƒ π ƒ π & π ƒπ ª ª π.. ƒ ø π º ƒ «ª π.» appleâ ı ÓË ÁÈ ÙË Û ÓÙ ÍË ÙÔ ıóèîô ÙËÌ ÙÔÏÔÁ Ô appleúôûî Ï ÙÔ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÁÈ ÙËÓ appleô ÔÏ ÈÙ ÛÂˆÓ ÂΠψÛË ÂÓ È Ê ÚÔÓÙÔ, appleúôîâèì ÓÔ Ó ÛÙÂÏ ÒÛÂÈ ÙÈ ÂÓÙÚÈÎ ÙË ÀappleËÚÂÛ Â.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΈΞΙ (6) Α1 Με ανάλογο τρόπο και οι οικοδόμοι και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Λέξεις και νόημα Η γλώσσα αποτελείται από λέξεις. Η λέξη είναι το μικρότερο τμήμα της γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων

Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων 03/06/2014 ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Page 1 of 6 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Εξεταζόμενο μάθημα: ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ημ /νια : 2 Ιουνίου 2014 Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές;

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ; τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ποια είναι η σχέση των πεποιθήσεών μας με την πραγματικότητα, για να είναι αληθείς και

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµα Α1 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον καθένα: Α

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α.. μία εμείς. φύση μας, αλλά από τη. Και δυνατότητες. τις. παράδειγμα, να κάνουμε

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α.. μία εμείς. φύση μας, αλλά από τη. Και δυνατότητες. τις. παράδειγμα, να κάνουμε Θέμα Α.. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1. Επομένως, ούτε οι αρετές γεννιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2 ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2 Η ιστορία της φιλοσοφίας από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία αναζήτησης μιας απάντησης στο ερώτημα, «τι είναι γνώση;» Οι Δυτικοί φιλόσοφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017 Α1. Στις άλλες δηλαδή ικανότητες, όπως ακριβώς λες εσύ, αν κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι ικανός αυλητής ή ικανός σε οποιαδήποτε άλλη τέχνη, στην οποία δεν είναι,

Διαβάστε περισσότερα