ΟΧΗΜΑ - ΣΚΟΥΠΑ ΣΑΡΩΘΡΟ SR 1100 P/B SR 1200 P/B SR 5110 P/B SR 5120 P/B

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΧΗΜΑ - ΣΚΟΥΠΑ ΣΑΡΩΘΡΟ SR 1100 P/B SR 1200 P/B SR 5110 P/B SR 5120 P/B"

Transcript

1 ΟΧΗΜΑ - ΣΚΟΥΠΑ ΣΑΡΩΘΡΟ SR 1100 P/B SR 1200 P/B SR 5110 P/B SR 5120 P/B Εγχειρíδιο για χρ ση και συντ ρηση Αρ. Εντúπου

2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Model: Serial No.: Power: Tot weight: Tot weight: (w/o battery) Type G&E Floor cleaning machine. Prod. No.: Max axel rear: Max axel front: Noise level: Voltage: MADE IN ITALY Nilfisk-Advance Italia Località Novella terza Guardamiglio (Italia) ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 1 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ... 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ... 4 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 9 ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ éκδοση µε συσσωρευτéς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ éκδοση µε βενζíνη ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΕΡΒΙΣ... 27

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το εγχειρíδιο αυτó θα σας βοηθ σει να εκµεταλλευτεíτε óλες τις δυνατóτητες του Nilfisk SR SR1200 που αποκτ σατε. ιαβáστε το προσεκτικá πριν θéσετε το µηχáνηµα σε λειτουργíα. Οι προδιαγραφéς και οι πληροφορíες υπóκεινται σε αλλαγéς χωρíς καµíα προηγοúµενη ειδοποíηση. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Οι επισκευéς, óταν απαιτοúνται, πρéπει να εκτελοúνται απó εξουσιοδοτηµéνο προσωπικó συντ ρησης της Nilfisk-Advance χρησιµοποιẃντας γν σια ανταλλακτικá και αξεσουáρ της Nilfisk-Advance. Οποιεσδ ποτε ενδεíξεις στα αριστερá δεξιá γíνονται πáντα µε αναφορá την εµπρóσθια κατεúθυνση κιν σεως του µηχαν µατος. ʼΟταν καλεíτε την Nilfisk-Advance για επισκευ ανταλλακτικẃν σéρβις και αναφéρεστε στο µηχáνηµá σας, παρακαλοúµε να προσδιορíζετε το µοντéλο και τον αριθµó σειρáς. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Η εταιρíα µας βελτιẃνει συνεχẃς τα προïóντα της και διατηρεí το δικαíωµα να προβεí σε αλλαγéς και βελτιẃσεις της διακριτικ ς ευχéρειáς της χωρíς να εíναι υποχρεωµéνη να εφαρµóζει αυτá τα πλεονεκτ µατα στα µηχαν µατα που éχουν δη πωληθεí. ΠΙΝΑΚΙ Α ΟΝΟΜΑΤΟΣ Το µοντéλο και ο αριθµóς σειρáς του µηχαν µατóς σας αναγρáφονται στην πινακíδα που βρíσκεται στο στúλο τιµονιοú. Οι πληροφορíες αυτéς χρειáζονται óταν κáνετε παραγγελíες ανταλλακτικẃν του µηχαν µατος. Για µελλοντικ χρ ση, σηµειẃστε το Μοντéλο και τον Αριθµó Σειρáς του µηχαν µατóς σας στο χẃρο που παρéχεται παρακáτω. ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ακολουθ στε προσεκτικá τους κανóνες που περιγρáφονται παρακáτω προκειµéνου να αποφευχθεí ο τραυµατισµóς του χειριστ και η βλáβη του µηχαν µατος. ιαβáστε προσεκτικá τις ετικéτες του µηχαν µατος, µην τις καλúπτετε για οποιονδ ποτε λóγο και να τις αντικαθιστáτε αµéσως αν πáθουν οποιαδ ποτε φθορá ζηµιá. - Η θερµοκρασíα αποθ κευσης του µηχαν µατος πρéπει να κυµαíνεται απó 0 éως 40 βαθµοúς Κελσíου. - Η θερµοκρασíα λειτουργíας του µηχαν µατος πρéπει να κυµαíνεται απó 0 éως 40 βαθµοúς Κελσíου. - Η υγρασíα πρéπει να κυµαíνεται απó 30% éως 95%. - Μη χρησιµοποιεíτε το µηχáνηµα σε εκρ ξιµο ατµοσφαιρικó περιβáλλον. - Μη χρησιµοποιεíτε το µηχáνηµα σαν óχηµα µεταφορáς. - Μην αφ νετε τις σκοúπες σε λειτουργíα ενẃ το µηχáνηµα εíναι στáσιµο προκειµéνου να αποφευχθεí η πρóκληση ζηµιáς στο δáπεδο. - Σε περíπτωση πυρκαγιáς, χρησιµοποι στε πυροσβεστ ρα σκóνης. - Μην προσκροúετε σε ρáφια σκαλωσιéς επειδ υπáρχει κíνδυνος πτẃσης διαφóρων αντικεíµενων. - Ρυθµíστε την ταχúτητα λειτουργíας σúµφωνα µε τις συνθ κες του δαπéδου. - Προκειµéνου να αποφευχθοúν οι ασταθεíς συνθ κες, µην υπερβαíνετε τα αναγραφóµενα óρια κλíσης. - ʼΟταν το µηχáνηµα εíναι σταθµευµéνο, αφαιρéστε το κλειδí και ενεργοποι στε το φρéνο στáθµευσης. - ʼΟταν προκúψει βλáβη κατá τη λειτουργíα του µηχαν µατος, βεβαιωθεíτε óτι αυτ δεν οφεíλεται στην απουσíα συντ ρησης ρουτíνας. ιαφορετικá, ζητ στε βο θεια απó το κéντρο εξυπηρéτησης πελατẃν. - Αν χρειáζεται να αντικατασταθοúν εξαρτ µατα, ζητ στε ΓΝΗΣΙΑ ανταλλακτικá απó éναν Αντιπρóσωπο Εξουσιοδοτηµéνο Πωλητ Λιανικ ς. - Πριν προβεíτε σε οποιεσδ ποτε ενéργειες συντ ρησης, αποσυνδéστε την παροχ ηλεκτρικ ς ισχúος απó τους συσσωρευτéς. - Μην αφαιρéσετε τα προστατευτικá εξαρτ µατα που απαιτοúν τη χρ ση ειδικẃν εργαλεíων για την αποσυναρµολóγησ τους. - Μην πλéνετε το µηχáνηµα µε νερó µε πíεση διαβρωτικéς ουσíες. - Το κéντρο συντ ρησης πρéπει να επιθεωρεí το µηχáνηµα µετá απó κáθε περíοδο 200 ωρẃν λειτουργíας του. - Το µηχáνηµα πρéπει να απορριφτεí προσεκτικá λóγω της παρουσíας τοξικá βλαβερẃν υλικẃν οξú συσσωρευτ, λιπαντικó, κτλ. τα οποíα υπóκεινται σε πρóτυπα που απαιτοúν την απóρριψ τους σε ειδικá κéντρα απóρριψης. - Το µηχáνηµα δεν παρáγει βλαβεροúς κραδασµοúς. ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Κανéνα πρóγραµµα πρóληψης ατυχηµáτων δεν εíναι αποτελεσµατικó χωρíς την πλ ρη συνεργασíα του ατóµου που εíναι áµεσα υπεúθυνο για το χειρισµó του µηχαν µατος. Τα περισσóτερα ατυχ µατα που συµβαíνουν εντóς της εταιρíας, κατá τη διáρκεια εργασíας κατá τη µεταφορá προκαλοúνται επειδ δεν τηροúνται οι βασικοí κανóνες ασφαλεíας. Ενας προσεκτικóς χρ στης αποτελεí την καλúτερη εγγúηση κατá των ατυχηµáτων και εíναι πιο αποτελεσµατικóς απó οποιοδ ποτε πρóγραµµα πρóληψης. Να προσéχετε το περιβáλλον σας και τους ανθρẃπους που βρíσκονται σε αυτó, ειδικá τα παιδιá, óταν χρησιµοποιεíτε το µηχáνηµα. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ 1

4 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Παρακαλοúµε ελéγξτε óτι συνοδεúουν το µηχáνηµα τα ακóλουθα αντικεíµενα: 1- φáκελος µε τα καλẃδια για τους συσσωρευτéς και σúνδεση για το φορτιστ συσσωρευτ. 2- τεχνικó éντυπο υλικó Κατáλογος Ανταλλακτικẃν, Εγχειρíδιο Χρ σης και Συντ ρησης και, µóνο για βενζινοκινητ ρες, Εγχειρíδιο Χρ σης και Συντ ρησης του Κινητ ρα. 2

5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗ SR 1100B - SR 5110B SR 1100P - SR 5110P SR 1200B - SR 5120B SR 1200P - SR 5120P Τáση 24V 24V 24V 24V Μοντéλο κινητ ρα / Honda G150K1-144 cc / Honda G150K1-144 cc Ονοµαστικ ς ισχúς στις 3600 RPM / 3,8 Hp - 2,8 Kw / 3,8 Hp - 2,8 Kw Ισχúς στις 3200 RPM / 3 Hp - 2,2 Kw / 3 Hp - 2,2 Kw Εκκíνηση / Ηλεκτρικ / Ηλεκτρικ Κινητ ριο ηλεκτρικó µοτéρ 450W RPM 450W RPM 550W RPM 550W RPM Ηλεκτρικó µοτéρ κεντρικ ς σκοúπας 500W RPM 500W RPM 500W RPM 500W RPM Ηλεκτρικó µοτéρ απορρóφησης 200W RPM 200W RPM 200W RPM 200W RPM Ηλεκτρικó µοτéρ πλευρικ ς σκοúπας 60W RPM 60W RPM 90W RPM 90W RPM Ταχúτητα éµπροσθεν µéγιστη 7 km/h µéγιστη 7 km/h µéγιστη 9 km/h µéγιστη 9 km/h Ταχúτητα óπισθεν µéγιστη 3,5 km/h µéγιστη 3,5 km/h µéγιστη 4 km/h µéγιστη 4 km/h Μéγιστη κλíση 20% 20% 20% 20% Κεντρικ σκοúπα Ø 300 mm x 700 mm Ø 300 mm x 700 mm Ø 300 mm x 800 mm Ø 300 mm x 800 mm Πλευρικ σκοúπα Ø 430 mm Ø 430 mm Ø 460 mm Ø 460 mm Πλáτος καθαρισµοú µε 1 πλευρικ σκοúπα 900 mm 900 mm 1050 mm 1050 mm Πλáτος καθαρισµοú µε 2 πλευρικéς σκοúπες 1100 mm 1100 mm 1250 mm 1250 mm Μπροστιν ρóδα 1 σε αριθµó Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Οπíσθιες ρóδες οδ γησης 2 σε αριθµó Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Χωρητικóτητα δοχεíου 70 λíτρα 70 λíτρα 100 λíτρα 100 λíτρα Φíλτρο πíνακα 2,95 m 2 2,95 m 2 2,95 m 2 2,95 m 2 Ηλεκτρικóς µηχανισµóς ανακíνησης φíλτρου 90W RPM 90W RPM 90W RPM 90W RPM Μ κος µηχαν µατος 1376 mm 1376 mm 1489 mm 1489 mm Πλáτος 910 mm 910 mm 1020 mm 1020 mm Υψος 1193 mm 1193 mm 1251 mm 1251 mm Βáρος χωρíς συσσωρευτéς 240 κιλá 280 κιλá 300 κιλá 350 κιλá Χωρητικóτητα δεξαµεν ς καυσíµου / 2,5 λíτρα / 2,5 λíτρα Χωρητικóτητα δεξαµεν ς λιπαντικοú κινητ ρα / 0,7 λíτρα / 0,7 λíτρα 3

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Κουµπí βολτóµετρου / χρονοµéτρου 2- Οθóνη 3- Κουµπí για την επιλογ /éνδειξη προγρáµµατος εργασíας P1 4- Κουµπí για την επιλογ /éνδειξη προγρáµµατος εργασíας P2 5- Κουµπí ON/OFF και éνδειξη του κινητ ρα απορρóφησης 6- Χεροúλι για τη ρúθµιση της ταχúτητας των πλευρικẃν βουρτσẃν 7- Ενδειξη για τη λειτουργíα των αριστερẃν/ δεξιẃν πλευρικẃν βουρτσẃν 8- Κουµπí ΟΝ του µοτéρ της συσκευ ς ανακíνησης φíλτρου 9- Κουµπí éκτακτης διακοπ ς 10- Κεντρικóς διακóπτης ON/OFF µε κλειδí 11- Κουµπí εκκíνησης/διακοπ ς για βενζινοκινητ ρα 12- Επιλογ éµπροσθεν/óπισθεν ταχúτητας, φως ON/ OFF, κóρνα 13- Τιµóνι 14- Πεντáλ για ανúψωση πτερυγíου 15- Πεντáλ φρéνου 16- Γκáζι 17- Μοχλóς φρéνου στáθµευσης 18- Μοχλóς για τον éλεγχο της αριστερ ς πλευρικ ς σκοúπας 19- Μοχλóς για τον éλεγχο της δεξιáς πλευρικ ς σκοúπας 4

7 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Και οι δúο εκδóσεις του µηχαν µατος, βενζíνης και συσσωρευτ, απαιτοúν µια συστοιχíα συσσωρευτẃν 24 V. Ανáλογα µε τη χẃρα στην οποíα πωλ θηκε το µηχáνηµα, υπáρχουν τρεις δυνατóτητες: 1- ο συσσωρευτ ς συνοδεúει το µηχáνηµα και εíναι εγκατεστηµéνος µε το διáλυµα οξéος 2- ο συσσωρευτ ς συνοδεúει το µηχáνηµα και εíναι εγκατεστηµéνος, αλλá χωρíς το διáλυµα οξéος. 3- ο συσσωρευτ ς δεν παρéχεται. Το διαµéρισµα του συσσωρευτ βρíσκεται κáτω απó το κáθισµα: σηκẃστε το κáλυµµα του διαµερíσµατος, προς τη µεριá του τιµονιοú, και βεβαιωθεíτε ποια απó τις τρεις παραπáνω δυνατóτητες ισχúει για το µηχáνηµá σας. Αν οι συσσωρευτéς εíναι τοποθετηµéνοι, ανοíξτε éνα απó τα καπáκια του κáθε συσσωρευτ και ελéγξτε αν εíναι γεµáτα ηλεκτρολúτη. 1- Αν ο συσσωρευτ ς εíναι γεµáτος: 1α. Ελéγξτε τη στáθµη του ηλεκτρολúτη σε κáθε κελí και, αν εíναι απαραíτητο, συµπληρẃστε µε απεσταγµéνο νερó. 1β. Συνεχíστε µε την επαναφóρτιση του συσσωρευτ σúµφωνα µε την παρáγραφο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και το εγχειρíδιο χρ σης συσσωρευτẃν. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: πριν ξεκιν σετε την επαναφóρτιση, ο συσσωρευτ ς θα πρéπει να εíναι αποσυνδεδεµéνος απó το µηχáνηµα. Μετá την επαναφóρτιση, συνδéστε το συσσωρευτ στο µηχáνηµα. 5

8 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2- Αν οι συσσωρευτéς εíναι τοποθετηµéνοι αλλá δεν εíναι γεµáτοι µε διáλυµα οξéως, πρéπει να γεµíσουν µε éνα διáλυµα θειικοú οξéος µε ειδικó βáρος µεταξú 1,270 kg και 1,290 kg στους 25 βαθµοúς Κελσíου σúµφωνα µε τις οδηγíες που παρéχονται παρακáτω και στο εγχειρíδιο χρ σης συσσωρευτẃν. ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΜΕ ΙΑΛΥΜΑ ΟΞΕΩΣ Προειδοποíηση: το οξú του συσσωρευτ εíναι διαβρωτικó και αν éρθει σε επαφ µε το δéρµα τα µáτια, ξεπλúνετε προσεκτικá µε νερó και συµβουλευτεíτε éναν ιατρó. Οι συσσωρευτéς πρéπει να γεµíζονται σε µια καλá αεριζóµενη περιοχ. Γεµíστε κáθε κελí συσσωρευτ µε οξú. Η σωστ στáθµη καθορíζεται στο εγχειρíδιο χρ σης συσσωρευτ. Μετá απó µíα ẃρα συµπληρẃστε κι áλλο οξú, αν αυτó εíναι απαραíτητο. Αφ στε τους συσσωρευτéς ακíνητους για ακóµη µια ẃρα. Στη συνéχεια συνεχíστε µε την επαναφóρτιση σúµφωνα µε τις οδηγíες που καθορíζονται στο εγχειρíδιο χρ σης συσσωρευτẃν και στην παρáγραφο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. Ενẃ φορτíζετε τους συσσωρευτéς, τα καπáκια πρéπει να εíναι ανοικτá. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: πριν ξεκιν σετε την επαναφóρτιση, ο συσσωρευτ ς θα πρéπει να εíναι αποσυνδεδεµéνος απó το µηχáνηµα. Μετá την επαναφóρτιση, κλεíστε óλα τα καπáκια κελιẃν και καθαρíστε την áνω επιφáνεια του συσσωρευτ απó οποιοδ ποτε υπóλοιπο οξéως. 6

9 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Συνδéστε το συσσωρευτ στο µηχáνηµα. 3- Αν το µηχáνηµα δεν παρéχεται µε συσσωρευτéς, θα πρéπει να τους προµηθευτεíτε και να τους τοποθετ σετε. Συνíσταται να αναζητ σετε τη βο θεια του αρµóδιου τεχνικοú προσωπικοú για την επιλογ και τοποθéτηση των συσσωρευτẃν. Τα ηλεκτρικá καλẃδια που παρéχονται µαζí µε το µηχáνηµα µποροúν να χρησιµοποιηθοúν για τη σúνδεση τεσσáρων συσσωρευτẃν. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: πριν ξεκιν σετε την επαναφóρτιση, ο συσσωρευτ ς θα πρéπει να εíναι αποσυνδεδεµéνος απó το µηχáνηµα. Γεµíστε τη δεξαµεν καυσíµου µóνο µε ΑΜΟΛΥΒ Η ΒΕΝΖΙΝΗ και κλεíστε το διαµéρισµα βενζíνης. Ελéγξτε óτι η στáθµη λιπαντικοú κινητ ρα συµφωνεí µε αυτ που καθορíζεται στο κεφáλαιο Συντ ρηση. Αφοú εγκαταστ σετε τους συσσωρευτéς, καθíστε στο µηχáνηµα και ρυθµíστε το κáθισµα éτσι ẃστε να βρεíτε την πιο αναπαυτικ στáση. Το µηχáνηµα εíναι τẃρα éτοιµο για χρ ση. 7

10 ΧΡΗΣΗ Τοποθετ στε το κλειδí της µíζας και γυρíστε το δεξιóστροφα: η οθóνη θα εµφανíζει óλο µηδενικá και µετá απó τρíα δευτερóλεπτα θα εµφανιστεí η τáση του συσσωρευτ. Σηµεíωση: ο προσωρινóς φωτισµóς των ενδεíξεων των δúο πλευρικẃν σκουπẃν και éνας σúντοµος χος απó την ηχητικ éνδειξη óπισθεν ταχúτητας θεωροúνται κανονικ συµπεριφορá. Περιµéνετε περισσóτερο απó τρíα δευτερóλεπτα πριν επανεκκιν σετε το µηχáνηµα αφοú το θéσετε σε θéση εκτóς λειτουργíας. Ελéγξτε την κατáσταση φóρτισης των συσσωρευτẃν στην οθóνη. Εξι διαφορετικá δεδοµéνα/λειτουργíες µποροúν να εµφανιστοúν στην οθóνη. Οι éξι λειτουργíες περιγρáφονται στο ακóλουθο πíνακα Εµφανιζóµενο δεδοµéνο/λειτουργíα 1. Βολτóµετρο: η τáση συσσωρευτ συν θως εµφανíζεται στην οθóνη. Θα ενεργοποιηθεí µια λειτουργíα εµποδíου σε περíπτωση υπóτασης συσσωρευτẃν: óταν η τáση συσσωρευτ θα εíναι περíπου 20V óλες οι λειτουργíες του µηχαν µατος θα σταµατ σουν, εκτóς απó την µετáδοση κíνησης µε τριβ. Σε αυτ την περíπτωση θα εµφανιστεí ο κωδικóς Συνεχíστε µε την επαναφóρτιση συσσωρευτẃν ανατρéξτε στην παρáγραφο Συντ ρηση. 2. & 3. Χρονóµετρο: για να διαβáσετε το χρóνο λειτουργíας του µηχαν µατος σε ẃρες πατ στε µíα φορá το κíτρινο κουµπí οθóνης. Πατẃντας το κουµπí δεúτερη φορá, θα εµφανιστεí ο χρóνος λειτουργíας σε λεπτá. Μετá απó δéκα δευτερóλεπτα η οθóνη θα εµφανíσει πáλι την τáση συσσωρευτ. 4. Συνολικ σκουπισµéνη επιφáνεια m 2 : η εµφανιζóµενη τιµ θα αυξηθεí κáθε 1000 m 2 5. Καθηµεριν σκουπισµéνη επιφáνεια m 2 : η εµφανιζóµενη τιµ θα αυξηθεí κáθε 10 m 2 6. Παραγωγικóτητα: ρυθµóς σκουπíσµατος m 2 /ẃρα: εξαρτáται απó τη στιγµιαíα ταχúτητα λειτουργíας του µηχαν µατος Οθóνη éνδειξη Συν θως σταθερó. τáση συσσωρευτ Αναβοσβ νει óταν εµφανιστεí ο κωδικóς Σταθερó Σταθερó Σταθερó Αναβοσβ νει Σηµειẃσεις: - για να µεταβεíτε στην επóµενη λειτουργíα πατ στε µíα φορá το κíτρινο κουµπí οθóνης, 10 δευτερóλεπτα αφοú επιλéξετε éνα απó τα πιθανá δεδοµéνα/λειτουργíες. - η οθóνη θα επιστρéψει αυτóµατα στην τáση συσσωρευτ µετá απó κáθε λειτουργíα. - τα δεδοµéνα 2 και 3 θα αυξηθοúν απλẃς χρησιµοποιẃντας τη λειτουργíα µετáδοσης κíνησης µε τριβ πεντáλ επιτáχυνσης - τα δεδοµéνα 4,5 και 6 θα αυξηθοúν µóνο αν η κεντρικ σκοúπα στρéφεται ΚΑΙ η λειτουργíα µετáδοσης κíνησης µε τριβ χρησιµοποιεíται. - óταν εµφανíζεται το δεδοµéνο 5 µπορεíτε να το επανεκιν σετε απλẃς κρατẃντας το κíτρινο κουµπí οθóνης πατηµéνο για 5 δευτερóλεπτα. - Αν οι συσσωρευτéς εíναι αρκετá φορτισµéνοι, εíναι τẃρα δυνατó να ξεκιν σει η εργασíα σε κατáσταση συσσωρευτẃν. Αν το µηχáνηµα εíναι εξοπλισµéνο µε κινητ ρα βενζíνης, συνεχíστε µε την εκκíνηση του κινητ ρα µóνο. ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ ΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Για την εκκíνηση του βενζινοκινητ ρα πατ στε το κóκκινο κουµπí óπως φαíνεται στο σχ µα. Για να σταµατ σετε τον κινητ ρα πατ στε πáλι το íδιο κουµπí. 8

11 ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αφοú το µηχáνηµα τεθεí σε λειτουργíα και ξεκιν σει ο βενζινοκινητ ρας, επιλéξτε éνα απó τα δúο προγρáµµατα εργασíας P1 και P2 ανáλογα µε τις ανáγκες καθαρισµοú σας και πατ στε το αντíστοιχο κουµπí: P1 εíναι το πρóγραµµα ελαφροú καθαρισµοú για εσωτερικοúς χẃρους, δηλαδ λεíο éδαφος, µοκéτες, µικρ ποσóτητα σκουπιδιẃν, κτλ. P2 εíναι το πρóγραµµα σκληροú καθαρισµοú για εξωτερικοúς χẃρους, δηλαδ áσφαλτο, ανοµοιóµορφο éδαφος, µεγáλη ποσóτητα σκουπιδιẃν, κτλ.. P1 P2 Αφοú πατ στε το επιθυµητó κουµπí, η αντíστοιχη φωτειν éνδειξη θα ανáψει µαζí µε την éνδειξη του µοτéρ αναρρóφησης. Η προσωριν ενεργοποíηση της κεντρικ ς σκοúπας και τα ηλεκτρικá µοτéρ αναρρóφησης επíσης θα ενεργοποιηθοúν θα αναβοσβ σουν οι αντíστοιχες φωτεινéς ενδεíξεις. Σηµεíωση: οι παρáµετροι λειτουργíας των προγραµµáτων P1 και P2 éχουν προκαθοριστεí απó τον κατασκευαστ του µηχαν µατος: αν επιθυµεíτε να αλλáξετε τις προκαθορισµéνες τιµéς, επικοινων στε µε το προσωπικó εξυπηρéτησης πελατẃν του προµηθευτ σας. Χαµηλẃστε την ις πλευρικ éς σκοúπα ες πατẃντας το πáνω µéρος του αντíστοιχου µοχλοú και µετακινẃντας το εµπρóς. Σηµεíωση: στον πíνακα ελéγχου θα ανáψουν οι αντíστοιχες φωτεινéς ενδεíξεις. Για να ανυψẃστε την ις πλευρικ éς σκοúπα ες πατ στε το πáνω µéρος των µοχλẃν και µετακιν στε τους προς τα πíσω. Σηµεíωση: οι πλευρικ ες σκοúπα ες, η κεντρικ σκοúπα και ο ανεµιστ ρας αναρρóφησης θα ξεκιν σουν αυτóµατα óταν πατηθεí το πεντáλ επιτáχυνσης AUTO POWER-ON. 9

12 ΧΡΗΣΗ Εíναι δυνατó να ρυθµíσετε την ις πλευρικ éς σκοúπα ες µεταβáλλοντας την ταχúτητα µε το αντíστοιχο κουµπí. Επιλéξτε την εµπρóσθια ταχúτητα µε το µοχλó ελéγχου. Πατ στε το µοχλó επιτáχυνσης για την εκκíνηση της εργασíας. Σηµεíωση: αφ νοντας το πεντáλ επιτáχυνσης καθορíζοντας το µοχλó ελéγχου στην ουδéτερ του θéση η αυτóµατη διακοπ óλων των λειτουργιẃν θα προκúψει εντóς 8 δευτερολéπτων Auto Power Off. Οι φωτεινéς ενδεíξεις του επιλεγµéνου προγρáµµατος εργασíας και ο ανεµιστ ρας αναρρóφησης θα αρχíσουν να αναβοσβ νουν. Η αυτóµατη επανεκκíνηση óλων των λειτουργιẃν θα συµβεí αυτóµατα µóλις το πεντáλ επιτáχυνσης ξαναπατηθεí Auto Power ON. Προκειµéνου να γíνει δυνατ η επιλογ διαφορετικοú προγρáµµατος εργασíας, απενεργοποι στε πρẃτα αυτó που éχει προηγουµéνως επιλεγεí. Οταν εíναι απαραíτητο το σκοúπισµα σε υγρó πáτωµα, σταµατ στε τον ανεµιστ ρα αναρρóφησης πατẃντας το αντíστοιχο κουµπí, προκειµéνου να αποφευχθεí η πρóκληση ζηµιáς του χáρτινου φíλτρου πíνακα. Προκειµéνου να γíνει επαρκéς καθáρισµα, το φíλτρο πíνακα πρéπει να εíναι πáντα καθαρó. Πατ στε το κουµπí του µηχανισµοú ανακíνησης φíλτρου, ακóµη και αν το µηχáνηµα λειτουργεí. Η λειτουργíα αυτ πρéπει να επαναλαµβáνεται κáθε 10 éως 15 λεπτá, ανáλογα µε το εíδος των σκουπιδιẃν που πρéπει να καθαριστοúν, πριν το áδειασµα του κáδου σκουπιδιẃν και, σε κáθε περíπτωση, στο τéλος της εργασíας. 10

13 ΧΡΗΣΗ Για τη συλλογ ελαφρẃν και ογκωδẃν σκουπιδιẃν ανυψẃστε το µπροστινó πτερúγιο χρησιµοποιẃντας το αριστερó πεντáλ µην πατ σετε το πεντáλ προς τα κáτω για πολú ẃρα, για να µη µειωθεí η ικανóτητα αναρρóφησης του µηχαν µατος. Το µηχáνηµα λαµβáνει µια λειτουργíα αυτóµατης διακοπ ς óταν αφ νετε το πεντáλ επιτáχυνσης. Αν εíναι απαραíτητο, µπορεí να χρησιµοποιηθεí επíσης και το φρéνο συντ ρησης ανατρéξτε στο σχ µα. Οταν οδηγεíτε µε οπíσθια ταχúτητα, éνα διακοπτóµενο ακουστικó σ µα θα ακουστεí και óλες οι λειτουργíες θα παραµεíνουν ενεργéς. Το σχ µα εµφανíζει τις λειτουργíες του µοχλοú εντολẃν: 1- εµπρóσθια ταχúτητα 2- οπíσθια ταχúτητα το íδιο 3- κóρνα 4- µπροστιν λυχνíα On/Off. Το µηχáνηµα εíναι εξοπλισµéνο µε éνα κουµπí éκτακτης διακοπ ς. Πατẃντας αυτó το κουµπí κóκκινο φως στη θéση ON θα συµβεí απóτοµη διακοπ του µηχαν µατος και óλες οι λειτουργíες θα σβ σουν, µαζí µε το βενζινοκινητ ρα. Για να ξαναρχíσετε το µηχáνηµα, στρéψτε το κóκκινο κουµπí δεξιóστροφα σúµφωνα µε το βελáκι που εµφανíζεται στο κουµπí. Για να ξαναρχíσετε την κανονικ λειτουργíα επιλéξτε πáλι éνα απó τα δúο προγρáµµατα εργασíας, P1 P Μια συσκευ ασφαλεíας εíναι τοποθετηµéνη στο εσωτερικó του καθíσµατος του χειριστ : µια λειτουργíα οδ γησης éµπροσθεν óπισθεν απενεργοποιεíται µóλις ο χειριστ ς σηκωθεí φúγει απó το κáθισµα. 11

14 ΧΡΗΣΗ Στο τéλος της εργασíας απενεργοποι στε το επιλεγµéνο πρóγραµµα εργασíας P1 P2 και θéστε το βενζινοκινητ ρα εκτóς λειτουργíας πατẃντας το κουµπí που φαíνεται στο σχ µα. Πριν αφ σετε το µηχáνηµα βεβαιωθεíτε óτι οι πλευρικéς σκοúπες εíναι ανυψωµéνες, το φρéνο στáθµευσης εíναι ενεργοποιηµéνο και το κúριο κλειδí βρíσκεται στη θéση OFF. αριστερóστροφα Στο τéλος της εργασíας, óποτε εíναι απαραíτητο, αδειáστε το πíσω δοχεíο σκóνης. Σε περíπτωση που το µηχáνηµα πρéπει να µετακινηθεí µε ẃθηση óταν βρíσκεται εκτóς λειτουργíας, γυρíστε το σωστó κóκκινο κλειδí αριστερóστροφα βλéπετε σχ µα, προκειµéνου να ελευθερẃσετε το ηλεκτρικó µοτéρ οδ γησης και να απενεργοποι σετε τη λειτουργíα αυτοφρεναρíσµατος. Στρéψτε και τéλος αφαιρéστε το κóκκινο κλειδí που φαíνεται αφοú σηκẃσετε το καπáκι του διαµερíσµατος συσσωρευτẃν. 12

15 ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Το µηχáνηµα που εíναι εφοδιασµéνο µε βενζινοκινητ ρα µπορεí να λειτουργεí µε πλ ρη απóδοση ακóµη και óταν ο βενζινοκινητ ρας βρíσκεται εκτóς λειτουργíας. Αυτó µπορεí να συµβεí απλẃς επειδ τελεíωσε η βενζíνη του µηχαν µατος óταν εíναι απαραíτητο να εργáζεστε σε κλειστó περιβáλλον. Σε αυτ την περíπτωση, ο διαθéσιµος χρóνος εργασíας θα εξαρτηθεí απó τη χωρητικóτητα αµπéρ ανá ẃρα των συσσωρευτẃν που εíναι εγκατεστηµéνοι στο µηχáνηµα, την éνταση του επιλεγµéνου προγρáµµατος εργασíας και την κατáσταση φóρτωσης των συσσωρευτẃν. Σε αυτó το µηχáνηµα, προκειµéνου να εξασφαλιστεí η αξιοπιστíα των συσσωρευτẃν, υπáρχουν δúο χαρακτηριστικá ασφαλεíας: 1- Προστασíα éναντι της υπερβολικ ς αποφóρτισης του συσσωρευτ : óταν η τáση του συσσωρευτ µειωθεí κáτω απó 20 Volt θα διακοποúν αυτóµατα óλες οι λειτουργíες - εκτóς της λειτουργíας µετáδοσης κíνησης µε τριβ. Σε αυτ την περíπτωση, εíναι απαραíτητο να επαναφορτιστεí ο συσσωρευτ ς να ξεκιν σει ο βενζινοκινητ ρας. 2- Προστασíα éναντι της υπερβολικ ς επαναφóρτισης. Αν η τáση του συσσωρευτ υπερβεí τα 29 Volt θα διακοπεí αυτóµατα ο βενζινοκινητ ρας. Πáντως, το µηχáνηµα θα µπορεí να λειτουργεí µóνο µε τους συσσωρευτéς. Ο βενζινοκινητ ρας µπορεí να ξεκιν σει πáλι óταν η τáση του συσσωρευτ εíναι αρκετá χαµηλ περíπου 24 Volt. 13

16 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ Προειδοποíηση: οι ακóλουθες λειτουργíες πρéπει να λáβουν χẃρα σε επíπεδο éδαφος óταν το µηχáνηµα εíναι εκτóς λειτουργíα και το κúριο κλειδí éχει αφαιρεθεí. Οταν η πλευρικ σκοúπα φθαρεí, πρéπει να ρυθµιστεí το úψος της. Ξεσφíξτε το χεροúλι. Στρéψτε το δíσκο ρúθµισης και µετακιν στε τη θéση του κατá µíα οπ. Και σφíξτε το χεροúλι. Για να ελéγξετε τη ρúθµιση της σκοúπας, ξεκιν στε την και βεβαιωθεíτε óτι η επαφ της µε το πáτωµα εíναι óπως φαíνεται στο σχ µα. Αν εíναι απαραíτητο επαναλáβετε τη διαδικασíα ρúθµισης. Οταν η σκοúπα éχει φθαρεí πολú, πρéπει να αντικατασταθεí. Απλẃς πατ στε τα δúο ελáσµατα προς τα µéσα και αποµακρúνετε τη σκοúπα. Εγκαταστ στε πáλι την καινοúργια σκοúπα εκτελẃντας την αντíθετη λειτουργíα και σπρẃχνοντáς την ελαφρá µε τα χéρια σας. Σηµεíωση: óταν η σκοúπα éχει αντικατασταθεí, καθορíστε τις συσκευéς ρúθµισης στις αρχικéς τους θéσεις σε αντιστοιχíα µε µια καινοúργια σκοúπα, χωρíς φθορá. 14

17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ Προειδοποíηση: οι ακóλουθες λειτουργíες πρéπει να λáβουν χẃρα óταν το µηχáνηµα εíναι εκτóς λειτουργíας και το κúριο κλειδí éχει αφαιρεθεí. Αυτó το µηχáνηµα εíναι εξοπλισµéνο µε αυτóµατο éλεγχο της πíεσης της κεντρικ ς σκοúπας. Επíσης, αυτó σηµαíνει óτι η θéση της κεντρικ ς σκοúπας ρυθµíζεται αυτóµατα δεν υπáρχει ανáγκη χειροκíνητης ρúθµισης. Η πλ ρης φθορá της κεντρικ ς σκοúπας και εποµéνως η ανáγκη αντικατáστασ ς της υποδεικνúεται µε τον κωδικó 800 στην οθóνη. Παρακαλοúµε ακολουθ στε την παρακáτω διαδικασíα για την αντικατáσταση της κεντρικ ς σκοúπας. Ανοíξτε την πλευρικ πóρτα στη δεξιá πλευρá του µηχαν µατος, ξεσφíγγοντας το χεροúλι óπως φαíνεται στο σχ µα. Αφαιρéστε τις τρεις λαβéς που χρησιµοποιοúνται για το στερéωµα του καπακιοú του διαµερíσµατος της κεντρικ ς σκοúπας. Αφαιρéστε το καπáκι. 15

18 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ Αποµακρúνετε τη φθαρµéνη σκοúπα. Τοποθετ στε την καινοúργια σκοúπα στο διαµéρισµá της, προσéχοντας την τοποθéτηση του πλαστικοú προσαρµογéα, δηλαδ µε το τáσι να βρíσκεται στην αντíθετη πλευρá του διαµερíσµατος. Προσαρµóστε το καπáκι του διαµερíσµατος της κεντρικ ς σκοúπας χρησιµοποιẃντας τις τρεις λαβéς που εíχαν αφαιρεθεí προηγουµéνως. 16

19 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ Το φíλτρο πíνακα απαιτεí τακτικó καθαρισµó. Ανυψẃστε το καπáκι. Αφαιρéστε το καπáκι του διαµερíσµατος φíλτρου. Αποσυνδéστε το ηλεκτρικó καλẃδιο του µοτéρ της ανακíνησης φíλτρου το µηχáνηµα θα πρéπει πρẃτα να éχει τεθεí εκτóς λειτουργíας και το κλειδí να éχει αφαιρεθεí. Ξεσφíξτε τις δúο βíδες µε την κεφαλ πεταλοúδας που βρíσκονται στις δúο πλευρéς του µεταλλικοú πλαισíου και στερεẃνουν το φíλτρο πíνακα. εν εíναι απαραíτητο να αφαιρéσετε εντελẃς τις βíδες. Αποµακρúνετε το µεταλλικó πλαíσιο και βγáλτε το φíλτρο πíνακα éξω. Καθαρíστε το µηχανισµó ανακíνησης φíλτρου, φυσẃντας το µε πεπιεσµéνο αéρα, η πíεση του οποíου δεν πρéπει να υπερβαíνει τα 6 bar, απó την πλευρá óπου εíναι τοποθετηµéνο το µεταλλικó δíχτυ προστασíας, προκειµéνου να αποφευχθεí η πρóκληση ζηµιáς στο χαρτí. 17

20 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ Μετá τον καθαρισµó, τοποθετ στε το φíλτρο και το αντíστοιχο πλαíσιο στερéωσης. Σφíξτε τις δúο βíδες µε την κεφαλ πεταλοúδας και συνδéστε πáλι το ηλεκτρικó καλẃδιο του µηχανισµοú ανακíνησης φíλτρου. Αν το φíλτρο éχει υποστεí ζηµιá δεν µπορεí να καθαριστεí σωστá, αντικαταστ σετé το µε éνα καινοúργιο. Ζητ στε απó τον προµηθευτ σας éνα νéο κατáλογο ανταλλακτικẃν. Εíναι διαθéσιµα, επíσης, φíλτρα πολυεστéρα. 18

21 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ Εκτελéστε συχνó éλεγχο της στáθµης ηλεκτρολúτη που βρíσκεται στο εσωτερικó κáθε κελιοú συσσωρευτ. Το διαµéρισµα συσσωρευτ βρíσκεται κáτω απó το κáθισµα του χειριστ. Σηκẃστε το κáλυµµα και ανοíξτε τα καπáκια óλων των κελιẃν συσσωρευτẃν: αν εíναι απαραíτητο, γεµíστε τα κελιá µε απεσταγµéνο νερó. Η σωστ στáθµη ηλεκτρολúτη καθορíζεται στο Εγχειρíδιο Χρ σης και Συντ ρησης του Συσσωρευτ. Προειδοποíηση: Στην éκδοση µε το βενζινοκινητ ρα, η στáθµη συσσωρευτ θα πρéπει να ελéγχεται κáθε εβδοµáδα. Μετá το γéµισµα, κλεíστε óλα τα καπáκια κελιẃν και καθαρíστε την áνω επιφáνεια του συσσωρευτ απó οποιοδ ποτε υπολειπóµενο οξú. Προειδοποíηση: το οξú του συσσωρευτ εíναι διαβρωτικó και αν éρθει σε επαφ µε το δéρµα τα µáτια, ξεπλúνετε προσεκτικá µε νερó και συµβουλευτεíτε éναν ιατρó. Οταν εíναι απαραíτητο συνεχíστε µε την επαναφóρτιση του συσσωρευτ σúµφωνα µε τις ακóλουθες οδηγíες και λαµβáνοντας, επíσης, υπóψη σας το Εγχειρíδιο Χρ σης Συσσωρευτẃν: - θéστε το µηχáνηµα εκτóς λειτουργíας και αφαιρéστε το κúριο κλειδí. Προειδοποíηση: πριν ξεκιν σετε την επαναφóρτιση, ο συσσωρευτ ς θα πρéπει να εíναι αποσυνδεδεµéνος απó το µηχáνηµα. - η επαναφóρτιση πρéπει να γíνει σε µια καλá αεριζóµενη περιοχ. - ανοíξτε óλα τα καπáκια κελιẃν - συνδéστε το συσσωρευτ στο φορτιστ συσσωρευτẃν - συνδéστε το καλẃδιο φóρτισης συσσωρευτẃν σε κεντρικ παροχ ηλεκτρισµοú παρακαλοúµε ελéγξτε óτι η τáση και η συχνóτητα της κεντρικ ς παροχ ς ηλεκτρισµοú συµφωνεí µε τα στοιχεíα του φορτιστ Οταν ολοκληρωθεí η επαναφóρτιση, αποσυνδéστε το συσσωρευτ απó το φορτιστ και συνδéστε το συσσωρευτ στο µηχáνηµα. Κλεíστε óλα τα καπáκια κελιẃν και καθαρíστε την áνω επιφáνεια του συσσωρευτ απó οποιοδ ποτε υπóλοιπο οξéως. Σηµεíωση: σε οποιαδ ποτε περíπτωση, ανατρéξτε στις οδηγíες που καθορíζονται στο Εγχειρíδιο Χρ σης Συσσωρευτẃν. 19

22 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΕΝΩΝ Οταν το πεντáλ φρéνου και/ το φρéνο στáθµευσης λειτουργοúν µε χαµηλ απóδοση, µποροúν να εκτελεστοúν µερικéς ρυθµíσεις στο µπροστινó τροχó µοντéλα SR 1100 και SR 5110 : - ξεσφíξτε το παξιµáδι ασφáλισης A - γυρíστε το ρυθµιστ B - σφíξτε το παξιµáδι ασφáλισης A. B A Στα µοντéλα SR 1200 και SR 5120 τα δúο φρéνα στους πíσω τροχοúς επíσης µποροúν να ρυθµιστοúν µéσω των συσκευẃν ρúθµισης που βρíσκονται κáτω απó το πáτωµα ποδιẃν κáτω απó το πεντáλ φρéνου. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ Για την αντικατáσταση της µπροστιν ς λυχνíας: - αποµακρúνετε το διαφανéς κáλυµµα - ωθ στε τη λυχνíα και στρéψτε την αριστερóστροφα για να την αφαιρéσετε - αντικαταστ σετε τη λυχνíα, δíνοντας προσοχ στις τιµéς ηλεκτρικ ς τáσης και ισχúος - προσαρµóστε το διαφανéς κáλυµµα. 20

23 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA Πρẃτα: διαβáστε óλο το Εγχειρíδιο Χρ σης και Συντ ρησης του κινητ ρα. Παρακáτω υποδεικνúονται µερικéς συστáσεις. Ελéγξτε τη στáθµη του λιπαντικοú του κινητ ρα σε κáθε περíοδο εργασíας. Για πιθανó γéµισµα ανατρéξτε στο εγχειρíδιο του κινητ ρα για τον τúπο λιπαντικοú. Προειδοποíηση: το λιπαντικó του κινητ ρα θα πρéπει να αντικατασταθεí για πρẃτη φορá µετá απó 20 ẃρες εργασíας, σε οποιαδ ποτε περíπτωση, óχι αργóτερα απó éνα µ να απó την παρáδοση του µηχαν µατος. Στη συνéχεια, πρéπει να αντικαθíσταται κáθε 100 ẃρες óχι αργóτερα απó 8 µ νες απó την προηγοúµενη αλλαγ. Η διαδικασíα αλλαγ ς του λιπαντικοú κινητ ρα προσδιορíζεται παρακáτω. Αποµακρúνετε το πλευρικó πíνακα απó το µηχáνηµα. Ξεαγκιστρẃσετε το σωλ να αδειáσµατος του λιπαντικοú του κινητ ρα. Αφαιρéστε τη ρáβδο µéτρησης στáθµης λιπαντικοú κινητ ρα. Αφαιρéστε το καπáκι απó το σωλ να αδειáσµατος λιπαντικοú κινητ ρα και αφ στε το λιπαντικó να ρεúσει. Σηµεíωση: σας προτεíνουµε να αφαιρéσετε το λιπαντικó óταν ο κινητ ρας εíναι ζεστóς. Απορρíψτε το χρησιµοποιηµéνο λιπαντικó σε ειδικá σωστá δοχεíα. Σηµεíωση: διατηρεíτε το σωλ να αδειáσµατος ανυψωµéνο και ανοικτó κατá το γéµισµα. 21

24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Με éνα χωνí χúστε το καινοúργιο λιπαντικó τον τúπο που υποδεικνúεται στο Εγχειρíδιο Χρ σης και Συντ ρησης του κινητ ρα απó το σωλ να της ρáβδου µéτρησης στáθµης λιπαντικοú. Προσαρµóστε τη ρáβδο µéτρησης στáθµης λιπαντικοú και κλεíστε το σωλ να αδειáσµατος µε το καπáκι του. Στο τéλος της διαδικασíας γεµíσµατος, ελéγξτε τη στáθµη λιπαντικοú κινητ ρα. Κáντε περιοδικó éλεγχο του φíλτρου αéρα του κινητ ρα. Αν εíναι απαραíτητο, πλúντε το φíλτρο αéρα του κινητ ρα A µε νερó και σαποúνι µε éνα áλλο απορρυπαντικó οικιακ ς χρ σης. Στúψτε το και στεγνẃστε το καλá. Συνεχíστε µε το καθáρισµα του φíλτρου B µε πεπιεσµéνο αéρα πíεσης óχι µεγαλúτερη απó 6 bar. Αν το φíλτρο δεν µπορεí να καθαριστεí εντελẃς, αντικαταστ σετé το. Προσαρµóστε το φíλτρο αéρα κινητ ρα στο διαµéρισµá του µαζí µε το αντíστοιχο κáλυµµα. A B 22

25 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ éκδοση µε συσσωρευτéς Προειδοποíηση: τα ακóλουθα πρéπει να λáβουν χẃρα óταν το µηχáνηµα εíναι εκτóς λειτουργíας και το κúριο κλειδí éχει αφαιρεθεí. Ολες οι περιοδικéς εργασíες συντ ρησης πρéπει να εκτελοúνται απó ειδικευµéνο προσωπικó απó éνα εξουσιοδοτηµéνο κéντρο συντ ρησης. Σηµεíωση: Η διáρκεια ζω ς του συσσωρευτ εξαρτáται απó την καλ περιοδικ συντ ρηση éλεγχος της στáθµης του ηλεκτρολúτη και της τáσης του συσσωρευτ. Εκτóς αυτοú, πρéπει να ληφθεí υπóψη óτι éνας αχρησιµοποíητος συσσωρευτ ς υποβáλλεται σε φαινóµενο αυτοαποφóρτισης. Σε περíπτωση που το µηχáνηµα δεν χρησιµοποιηθεí για πολú καιρó π.χ. 3 4 εβδοµáδες εíναι απαραíτητο ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΤΕΙ Ο ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ. Στην πραγµατικóτητα, η τáση του συσσωρευτ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ να πéσει κáτω απó 20 Volt. ΕΛΕΓΧΟΣ Στáθµη υγροú συσσωρευτ και τáση συσσωρευτ éλεγχος ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΘΕ 30 ΩΡΕΣ ΚΑΘΕ ΗΚΑΘΕ ΥΟ ΕΒ ΟΜΑ ΕΣ 50 ΩΡΕΣ ΚΑΘΕ 100 ΩΡΕΣ Ελéγξτε τις σκοúπες áνθρακα óλων των ηλεκτρικẃν µοτéρ και αντικαταστ στε τις αν éχουν φθαρεí Τáση ιµáντα Ρúθµιση φρéνου Μηχανισµóς ανακíνησης φíλτρου Σúσφιξη παξιµαδιẃν και βιδẃν Φθορá κεντρικ ς σκοúπας και πλευρικẃν σκουπẃν Καθαρισµóς φíλτρου πíνακα Σφρáγιση παρεµβυσµáτων του διαµερíσµατος φíλτρου και των πτερυγíων Καθαρíστε την αλυσíδα διεúθυνσης και SR SR 5120 µóνο τις αλυσíδες των τροχẃν µετáδοσης κíνησης µε τριβ µε φυσικó αéριο κατáλληλο διαλυτικó. ΚΑΘΕ 400 ΩΡΕΣ 23

POSEIDON 5 107146555 B

POSEIDON 5 107146555 B 107146555 B 15 14 13 12 1 2 3 11 10 9 4 5 6 7 8 17 16 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία...338...338 2.1 Χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων CONTRACTOR DIESEL Үхειριδιο οδηуιων Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας ONTRACTOR DIESEL. Είμαστε βέβαιοι τι θα εκπληρώσει τις προσδοκίες σας. Για καλ τερα αποτελέσματα και ασφαλή χρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER ES PT IT EL Manual de Instrucciones... 1-18 Manual de Instruções... 19-36 Manuale di istruzioni... 37-54 γχειριδιο οδηγιων... 55-72 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να διαβάσετε αυτ το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Gebrauchsanweisung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Gebruiksaanwijzing GR δηγ ες ρ σης

GARDENA Gebrauchsanweisung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Gebruiksaanwijzing GR δηγ ες ρ σης GARDENA Art. 1820 D F I Gebrauchsanweisung Bewässerungsuhr electronic T 14 e Mode d emploi Programmateur electronic T 14 e Istruzioni per l uso Watertimer elettronico T 14 e NL Gebruiksaanwijzing Elektronische

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA. WT 1030 Art. 1825

GARDENA. WT 1030 Art. 1825 GARDENA D WT 1030 Art. 1825 F D Gebrauchsanweisung Bewässerungsuhr electronic F Mode d emploi Programmateur electronic I Istruzioni per l uso Watertimer elettronico NL Gebruiksaanwijzing Elektronische

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Perfect Mix. greek / eλληνικάgr DISCOVER THE W RLD OF MIXING. www.mti-mixer.de. Αναμικτήρια για πλαστικά

Perfect Mix. greek / eλληνικάgr DISCOVER THE W RLD OF MIXING. www.mti-mixer.de. Αναμικτήρια για πλαστικά greek / eλληνικάgr DISCOVER THE W RLD OF MIXING Perfect Mix Αναμικτήρια για πλαστικά Αναμικτήρια για χημικά προϊ ντα Αναμικτήρια για ινώδη μείγματα και πολλές άλλες εφαρμογές MTI Mischtechnik International

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Betriebsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Instructies voor gebruik GR δηγίες ρήσης

GARDENA Betriebsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Instructies voor gebruik GR δηγίες ρήσης GARDENA Art. 1820 D F I Betriebsanleitung Bewässerungsuhr electronic C 14 e Mode d emploi Programmateur electronic C 14 e Istruzioni per l uso Watertimer elettronico C 14 e NL Instructies voor gebruik

Διαβάστε περισσότερα

ES DE EN FR PT IT TR GR HU CZ SL PL RU BG KULLANMA KILAVUZU Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ PREDPIS UČBENIK

ES DE EN FR PT IT TR GR HU CZ SL PL RU BG KULLANMA KILAVUZU Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ PREDPIS UČBENIK MANUAL DE INSTRUCCIONES BEDIENINGSANLEITUNG INSTRUCTIONN MANUAL MANUEL D INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUÇÕES LIBRETTO ISTRUZIONI KULLANMA KILAVUZU Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS KUCHYŇSKÝ ODSAVAČ PREDPIS

Διαβάστε περισσότερα

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Χ ΡΟΥ ΕΙΣΑΓ ΓΗΤ Το σ στημα ελέγχου ESP είναι ένα timer για το π τισμα, για ιδιωτική και ελαφρά επαγγελματική χρήση. Το σ στημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας.

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE Συστάσεις για τα καύσιµα: είτε τη σελίδα 1-1 Συστάσεις για το λάδι του κινητήρα: Βενζινοκινητήρας: Ποιότητα: SG, SH, SJ, SL ή SM Ιξώδες: Κινητήρας 1.6 L ή 2.4 L: SAE 0W-20, 5W-30,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς Αναϕοράς Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το Παράρτηµα. Εγγ ηση

Διαβάστε περισσότερα

TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware)

TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware) TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα με το εξής URL http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Αφαίρεση της συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Κυτίο λαµπτήρα. Leica. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Κυτίο λαµπτήρα. Leica. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων Σελίδα 1.Κανόνες ασφαλείας....................... 3 1.1 Περιγραφή.............................. 3 1.2 Μέτρα προστασίας.......................

Διαβάστε περισσότερα

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK N S FIN P GR Instruktionsbog... 1-16 Instruksjonsbok... 17-32 Instruktionsbok... 33-48 Käyttöohje... 49-64 Manual de Instruções... 65-80 Εγχειρδιο δηγιων...

Διαβάστε περισσότερα

D-630 ZOOM FE-5500 X-600

D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Φωτογραφίστε και παίξτε! GR Βασικό Εγχειρίδιο Χρήσης Απολαύστε ακόµη περισσότερο τη µηχανή Τι µπορείτε να κάνετε µε αυτή τη µηχανή Χρήση της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Installation manual / Manual de instalación / Manual de instalação / Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Installation manual / Manual de instalación / Manual de instalação / Εγχειρίδιο εγκατάστασης somfy.com Installation manual / Manual de instalación / Manual de instalação / Εγχειρίδιο εγκατάστασης Telis Composio RTS 5015237A Γενική παρουσίαση του τηλεχειριστηρίου Περιγραφή του τηλεχειριστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

RDS MP3/WMA/AAC CD Receiver CDA-9886R

RDS MP3/WMA/AAC CD Receiver CDA-9886R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STEYR MOTORS MARINE 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ P/N Z001022/7 9η έκδοση Ιανουάριος 2009 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO

Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

Digital Media Receiver. ida-x305

Digital Media Receiver. ida-x305 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001 Honda PCX ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:53 3GKWN600_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτό το σκούτερ είναι σχεδιασµένο για να

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. TG8051_8061GR(gr-gr).book Page 1 Friday, March 18, 2011 1:14 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8051GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG8061GR

Διαβάστε περισσότερα

AGILITY 16 PLUS 50-4Τ/125/200i

AGILITY 16 PLUS 50-4Τ/125/200i Οδηγίες χρήσης Do not remove this Ower s Manual from the vehicle. Read this manual carefully before operating the vehicle as it contains important safety information. Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ESP Modular Controller

ESP Modular Controller Programmateur ESP modulaire Programador Modular ESP Steuergerät ESP Modular ESP Modular Controller Programmatore ESP Modulare ESP modulaire beregeningsautomaat Programador ESP Modular ESP Modüler Kumanda

Διαβάστε περισσότερα