ΟΧΗΜΑ - ΣΚΟΥΠΑ ΣΑΡΩΘΡΟ SR 1100 P/B SR 1200 P/B SR 5110 P/B SR 5120 P/B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΧΗΜΑ - ΣΚΟΥΠΑ ΣΑΡΩΘΡΟ SR 1100 P/B SR 1200 P/B SR 5110 P/B SR 5120 P/B"

Transcript

1 ΟΧΗΜΑ - ΣΚΟΥΠΑ ΣΑΡΩΘΡΟ SR 1100 P/B SR 1200 P/B SR 5110 P/B SR 5120 P/B Εγχειρíδιο για χρ ση και συντ ρηση Αρ. Εντúπου

2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Model: Serial No.: Power: Tot weight: Tot weight: (w/o battery) Type G&E Floor cleaning machine. Prod. No.: Max axel rear: Max axel front: Noise level: Voltage: MADE IN ITALY Nilfisk-Advance Italia Località Novella terza Guardamiglio (Italia) ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 1 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ... 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ... 4 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 9 ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ éκδοση µε συσσωρευτéς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ éκδοση µε βενζíνη ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΕΡΒΙΣ... 27

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το εγχειρíδιο αυτó θα σας βοηθ σει να εκµεταλλευτεíτε óλες τις δυνατóτητες του Nilfisk SR SR1200 που αποκτ σατε. ιαβáστε το προσεκτικá πριν θéσετε το µηχáνηµα σε λειτουργíα. Οι προδιαγραφéς και οι πληροφορíες υπóκεινται σε αλλαγéς χωρíς καµíα προηγοúµενη ειδοποíηση. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Οι επισκευéς, óταν απαιτοúνται, πρéπει να εκτελοúνται απó εξουσιοδοτηµéνο προσωπικó συντ ρησης της Nilfisk-Advance χρησιµοποιẃντας γν σια ανταλλακτικá και αξεσουáρ της Nilfisk-Advance. Οποιεσδ ποτε ενδεíξεις στα αριστερá δεξιá γíνονται πáντα µε αναφορá την εµπρóσθια κατεúθυνση κιν σεως του µηχαν µατος. ʼΟταν καλεíτε την Nilfisk-Advance για επισκευ ανταλλακτικẃν σéρβις και αναφéρεστε στο µηχáνηµá σας, παρακαλοúµε να προσδιορíζετε το µοντéλο και τον αριθµó σειρáς. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Η εταιρíα µας βελτιẃνει συνεχẃς τα προïóντα της και διατηρεí το δικαíωµα να προβεí σε αλλαγéς και βελτιẃσεις της διακριτικ ς ευχéρειáς της χωρíς να εíναι υποχρεωµéνη να εφαρµóζει αυτá τα πλεονεκτ µατα στα µηχαν µατα που éχουν δη πωληθεí. ΠΙΝΑΚΙ Α ΟΝΟΜΑΤΟΣ Το µοντéλο και ο αριθµóς σειρáς του µηχαν µατóς σας αναγρáφονται στην πινακíδα που βρíσκεται στο στúλο τιµονιοú. Οι πληροφορíες αυτéς χρειáζονται óταν κáνετε παραγγελíες ανταλλακτικẃν του µηχαν µατος. Για µελλοντικ χρ ση, σηµειẃστε το Μοντéλο και τον Αριθµó Σειρáς του µηχαν µατóς σας στο χẃρο που παρéχεται παρακáτω. ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ακολουθ στε προσεκτικá τους κανóνες που περιγρáφονται παρακáτω προκειµéνου να αποφευχθεí ο τραυµατισµóς του χειριστ και η βλáβη του µηχαν µατος. ιαβáστε προσεκτικá τις ετικéτες του µηχαν µατος, µην τις καλúπτετε για οποιονδ ποτε λóγο και να τις αντικαθιστáτε αµéσως αν πáθουν οποιαδ ποτε φθορá ζηµιá. - Η θερµοκρασíα αποθ κευσης του µηχαν µατος πρéπει να κυµαíνεται απó 0 éως 40 βαθµοúς Κελσíου. - Η θερµοκρασíα λειτουργíας του µηχαν µατος πρéπει να κυµαíνεται απó 0 éως 40 βαθµοúς Κελσíου. - Η υγρασíα πρéπει να κυµαíνεται απó 30% éως 95%. - Μη χρησιµοποιεíτε το µηχáνηµα σε εκρ ξιµο ατµοσφαιρικó περιβáλλον. - Μη χρησιµοποιεíτε το µηχáνηµα σαν óχηµα µεταφορáς. - Μην αφ νετε τις σκοúπες σε λειτουργíα ενẃ το µηχáνηµα εíναι στáσιµο προκειµéνου να αποφευχθεí η πρóκληση ζηµιáς στο δáπεδο. - Σε περíπτωση πυρκαγιáς, χρησιµοποι στε πυροσβεστ ρα σκóνης. - Μην προσκροúετε σε ρáφια σκαλωσιéς επειδ υπáρχει κíνδυνος πτẃσης διαφóρων αντικεíµενων. - Ρυθµíστε την ταχúτητα λειτουργíας σúµφωνα µε τις συνθ κες του δαπéδου. - Προκειµéνου να αποφευχθοúν οι ασταθεíς συνθ κες, µην υπερβαíνετε τα αναγραφóµενα óρια κλíσης. - ʼΟταν το µηχáνηµα εíναι σταθµευµéνο, αφαιρéστε το κλειδí και ενεργοποι στε το φρéνο στáθµευσης. - ʼΟταν προκúψει βλáβη κατá τη λειτουργíα του µηχαν µατος, βεβαιωθεíτε óτι αυτ δεν οφεíλεται στην απουσíα συντ ρησης ρουτíνας. ιαφορετικá, ζητ στε βο θεια απó το κéντρο εξυπηρéτησης πελατẃν. - Αν χρειáζεται να αντικατασταθοúν εξαρτ µατα, ζητ στε ΓΝΗΣΙΑ ανταλλακτικá απó éναν Αντιπρóσωπο Εξουσιοδοτηµéνο Πωλητ Λιανικ ς. - Πριν προβεíτε σε οποιεσδ ποτε ενéργειες συντ ρησης, αποσυνδéστε την παροχ ηλεκτρικ ς ισχúος απó τους συσσωρευτéς. - Μην αφαιρéσετε τα προστατευτικá εξαρτ µατα που απαιτοúν τη χρ ση ειδικẃν εργαλεíων για την αποσυναρµολóγησ τους. - Μην πλéνετε το µηχáνηµα µε νερó µε πíεση διαβρωτικéς ουσíες. - Το κéντρο συντ ρησης πρéπει να επιθεωρεí το µηχáνηµα µετá απó κáθε περíοδο 200 ωρẃν λειτουργíας του. - Το µηχáνηµα πρéπει να απορριφτεí προσεκτικá λóγω της παρουσíας τοξικá βλαβερẃν υλικẃν οξú συσσωρευτ, λιπαντικó, κτλ. τα οποíα υπóκεινται σε πρóτυπα που απαιτοúν την απóρριψ τους σε ειδικá κéντρα απóρριψης. - Το µηχáνηµα δεν παρáγει βλαβεροúς κραδασµοúς. ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Κανéνα πρóγραµµα πρóληψης ατυχηµáτων δεν εíναι αποτελεσµατικó χωρíς την πλ ρη συνεργασíα του ατóµου που εíναι áµεσα υπεúθυνο για το χειρισµó του µηχαν µατος. Τα περισσóτερα ατυχ µατα που συµβαíνουν εντóς της εταιρíας, κατá τη διáρκεια εργασíας κατá τη µεταφορá προκαλοúνται επειδ δεν τηροúνται οι βασικοí κανóνες ασφαλεíας. Ενας προσεκτικóς χρ στης αποτελεí την καλúτερη εγγúηση κατá των ατυχηµáτων και εíναι πιο αποτελεσµατικóς απó οποιοδ ποτε πρóγραµµα πρóληψης. Να προσéχετε το περιβáλλον σας και τους ανθρẃπους που βρíσκονται σε αυτó, ειδικá τα παιδιá, óταν χρησιµοποιεíτε το µηχáνηµα. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ 1

4 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Παρακαλοúµε ελéγξτε óτι συνοδεúουν το µηχáνηµα τα ακóλουθα αντικεíµενα: 1- φáκελος µε τα καλẃδια για τους συσσωρευτéς και σúνδεση για το φορτιστ συσσωρευτ. 2- τεχνικó éντυπο υλικó Κατáλογος Ανταλλακτικẃν, Εγχειρíδιο Χρ σης και Συντ ρησης και, µóνο για βενζινοκινητ ρες, Εγχειρíδιο Χρ σης και Συντ ρησης του Κινητ ρα. 2

5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗ SR 1100B - SR 5110B SR 1100P - SR 5110P SR 1200B - SR 5120B SR 1200P - SR 5120P Τáση 24V 24V 24V 24V Μοντéλο κινητ ρα / Honda G150K1-144 cc / Honda G150K1-144 cc Ονοµαστικ ς ισχúς στις 3600 RPM / 3,8 Hp - 2,8 Kw / 3,8 Hp - 2,8 Kw Ισχúς στις 3200 RPM / 3 Hp - 2,2 Kw / 3 Hp - 2,2 Kw Εκκíνηση / Ηλεκτρικ / Ηλεκτρικ Κινητ ριο ηλεκτρικó µοτéρ 450W RPM 450W RPM 550W RPM 550W RPM Ηλεκτρικó µοτéρ κεντρικ ς σκοúπας 500W RPM 500W RPM 500W RPM 500W RPM Ηλεκτρικó µοτéρ απορρóφησης 200W RPM 200W RPM 200W RPM 200W RPM Ηλεκτρικó µοτéρ πλευρικ ς σκοúπας 60W RPM 60W RPM 90W RPM 90W RPM Ταχúτητα éµπροσθεν µéγιστη 7 km/h µéγιστη 7 km/h µéγιστη 9 km/h µéγιστη 9 km/h Ταχúτητα óπισθεν µéγιστη 3,5 km/h µéγιστη 3,5 km/h µéγιστη 4 km/h µéγιστη 4 km/h Μéγιστη κλíση 20% 20% 20% 20% Κεντρικ σκοúπα Ø 300 mm x 700 mm Ø 300 mm x 700 mm Ø 300 mm x 800 mm Ø 300 mm x 800 mm Πλευρικ σκοúπα Ø 430 mm Ø 430 mm Ø 460 mm Ø 460 mm Πλáτος καθαρισµοú µε 1 πλευρικ σκοúπα 900 mm 900 mm 1050 mm 1050 mm Πλáτος καθαρισµοú µε 2 πλευρικéς σκοúπες 1100 mm 1100 mm 1250 mm 1250 mm Μπροστιν ρóδα 1 σε αριθµó Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Οπíσθιες ρóδες οδ γησης 2 σε αριθµó Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Χωρητικóτητα δοχεíου 70 λíτρα 70 λíτρα 100 λíτρα 100 λíτρα Φíλτρο πíνακα 2,95 m 2 2,95 m 2 2,95 m 2 2,95 m 2 Ηλεκτρικóς µηχανισµóς ανακíνησης φíλτρου 90W RPM 90W RPM 90W RPM 90W RPM Μ κος µηχαν µατος 1376 mm 1376 mm 1489 mm 1489 mm Πλáτος 910 mm 910 mm 1020 mm 1020 mm Υψος 1193 mm 1193 mm 1251 mm 1251 mm Βáρος χωρíς συσσωρευτéς 240 κιλá 280 κιλá 300 κιλá 350 κιλá Χωρητικóτητα δεξαµεν ς καυσíµου / 2,5 λíτρα / 2,5 λíτρα Χωρητικóτητα δεξαµεν ς λιπαντικοú κινητ ρα / 0,7 λíτρα / 0,7 λíτρα 3

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Κουµπí βολτóµετρου / χρονοµéτρου 2- Οθóνη 3- Κουµπí για την επιλογ /éνδειξη προγρáµµατος εργασíας P1 4- Κουµπí για την επιλογ /éνδειξη προγρáµµατος εργασíας P2 5- Κουµπí ON/OFF και éνδειξη του κινητ ρα απορρóφησης 6- Χεροúλι για τη ρúθµιση της ταχúτητας των πλευρικẃν βουρτσẃν 7- Ενδειξη για τη λειτουργíα των αριστερẃν/ δεξιẃν πλευρικẃν βουρτσẃν 8- Κουµπí ΟΝ του µοτéρ της συσκευ ς ανακíνησης φíλτρου 9- Κουµπí éκτακτης διακοπ ς 10- Κεντρικóς διακóπτης ON/OFF µε κλειδí 11- Κουµπí εκκíνησης/διακοπ ς για βενζινοκινητ ρα 12- Επιλογ éµπροσθεν/óπισθεν ταχúτητας, φως ON/ OFF, κóρνα 13- Τιµóνι 14- Πεντáλ για ανúψωση πτερυγíου 15- Πεντáλ φρéνου 16- Γκáζι 17- Μοχλóς φρéνου στáθµευσης 18- Μοχλóς για τον éλεγχο της αριστερ ς πλευρικ ς σκοúπας 19- Μοχλóς για τον éλεγχο της δεξιáς πλευρικ ς σκοúπας 4

7 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Και οι δúο εκδóσεις του µηχαν µατος, βενζíνης και συσσωρευτ, απαιτοúν µια συστοιχíα συσσωρευτẃν 24 V. Ανáλογα µε τη χẃρα στην οποíα πωλ θηκε το µηχáνηµα, υπáρχουν τρεις δυνατóτητες: 1- ο συσσωρευτ ς συνοδεúει το µηχáνηµα και εíναι εγκατεστηµéνος µε το διáλυµα οξéος 2- ο συσσωρευτ ς συνοδεúει το µηχáνηµα και εíναι εγκατεστηµéνος, αλλá χωρíς το διáλυµα οξéος. 3- ο συσσωρευτ ς δεν παρéχεται. Το διαµéρισµα του συσσωρευτ βρíσκεται κáτω απó το κáθισµα: σηκẃστε το κáλυµµα του διαµερíσµατος, προς τη µεριá του τιµονιοú, και βεβαιωθεíτε ποια απó τις τρεις παραπáνω δυνατóτητες ισχúει για το µηχáνηµá σας. Αν οι συσσωρευτéς εíναι τοποθετηµéνοι, ανοíξτε éνα απó τα καπáκια του κáθε συσσωρευτ και ελéγξτε αν εíναι γεµáτα ηλεκτρολúτη. 1- Αν ο συσσωρευτ ς εíναι γεµáτος: 1α. Ελéγξτε τη στáθµη του ηλεκτρολúτη σε κáθε κελí και, αν εíναι απαραíτητο, συµπληρẃστε µε απεσταγµéνο νερó. 1β. Συνεχíστε µε την επαναφóρτιση του συσσωρευτ σúµφωνα µε την παρáγραφο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και το εγχειρíδιο χρ σης συσσωρευτẃν. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: πριν ξεκιν σετε την επαναφóρτιση, ο συσσωρευτ ς θα πρéπει να εíναι αποσυνδεδεµéνος απó το µηχáνηµα. Μετá την επαναφóρτιση, συνδéστε το συσσωρευτ στο µηχáνηµα. 5

8 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2- Αν οι συσσωρευτéς εíναι τοποθετηµéνοι αλλá δεν εíναι γεµáτοι µε διáλυµα οξéως, πρéπει να γεµíσουν µε éνα διáλυµα θειικοú οξéος µε ειδικó βáρος µεταξú 1,270 kg και 1,290 kg στους 25 βαθµοúς Κελσíου σúµφωνα µε τις οδηγíες που παρéχονται παρακáτω και στο εγχειρíδιο χρ σης συσσωρευτẃν. ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΜΕ ΙΑΛΥΜΑ ΟΞΕΩΣ Προειδοποíηση: το οξú του συσσωρευτ εíναι διαβρωτικó και αν éρθει σε επαφ µε το δéρµα τα µáτια, ξεπλúνετε προσεκτικá µε νερó και συµβουλευτεíτε éναν ιατρó. Οι συσσωρευτéς πρéπει να γεµíζονται σε µια καλá αεριζóµενη περιοχ. Γεµíστε κáθε κελí συσσωρευτ µε οξú. Η σωστ στáθµη καθορíζεται στο εγχειρíδιο χρ σης συσσωρευτ. Μετá απó µíα ẃρα συµπληρẃστε κι áλλο οξú, αν αυτó εíναι απαραíτητο. Αφ στε τους συσσωρευτéς ακíνητους για ακóµη µια ẃρα. Στη συνéχεια συνεχíστε µε την επαναφóρτιση σúµφωνα µε τις οδηγíες που καθορíζονται στο εγχειρíδιο χρ σης συσσωρευτẃν και στην παρáγραφο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. Ενẃ φορτíζετε τους συσσωρευτéς, τα καπáκια πρéπει να εíναι ανοικτá. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: πριν ξεκιν σετε την επαναφóρτιση, ο συσσωρευτ ς θα πρéπει να εíναι αποσυνδεδεµéνος απó το µηχáνηµα. Μετá την επαναφóρτιση, κλεíστε óλα τα καπáκια κελιẃν και καθαρíστε την áνω επιφáνεια του συσσωρευτ απó οποιοδ ποτε υπóλοιπο οξéως. 6

9 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Συνδéστε το συσσωρευτ στο µηχáνηµα. 3- Αν το µηχáνηµα δεν παρéχεται µε συσσωρευτéς, θα πρéπει να τους προµηθευτεíτε και να τους τοποθετ σετε. Συνíσταται να αναζητ σετε τη βο θεια του αρµóδιου τεχνικοú προσωπικοú για την επιλογ και τοποθéτηση των συσσωρευτẃν. Τα ηλεκτρικá καλẃδια που παρéχονται µαζí µε το µηχáνηµα µποροúν να χρησιµοποιηθοúν για τη σúνδεση τεσσáρων συσσωρευτẃν. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: πριν ξεκιν σετε την επαναφóρτιση, ο συσσωρευτ ς θα πρéπει να εíναι αποσυνδεδεµéνος απó το µηχáνηµα. Γεµíστε τη δεξαµεν καυσíµου µóνο µε ΑΜΟΛΥΒ Η ΒΕΝΖΙΝΗ και κλεíστε το διαµéρισµα βενζíνης. Ελéγξτε óτι η στáθµη λιπαντικοú κινητ ρα συµφωνεí µε αυτ που καθορíζεται στο κεφáλαιο Συντ ρηση. Αφοú εγκαταστ σετε τους συσσωρευτéς, καθíστε στο µηχáνηµα και ρυθµíστε το κáθισµα éτσι ẃστε να βρεíτε την πιο αναπαυτικ στáση. Το µηχáνηµα εíναι τẃρα éτοιµο για χρ ση. 7

10 ΧΡΗΣΗ Τοποθετ στε το κλειδí της µíζας και γυρíστε το δεξιóστροφα: η οθóνη θα εµφανíζει óλο µηδενικá και µετá απó τρíα δευτερóλεπτα θα εµφανιστεí η τáση του συσσωρευτ. Σηµεíωση: ο προσωρινóς φωτισµóς των ενδεíξεων των δúο πλευρικẃν σκουπẃν και éνας σúντοµος χος απó την ηχητικ éνδειξη óπισθεν ταχúτητας θεωροúνται κανονικ συµπεριφορá. Περιµéνετε περισσóτερο απó τρíα δευτερóλεπτα πριν επανεκκιν σετε το µηχáνηµα αφοú το θéσετε σε θéση εκτóς λειτουργíας. Ελéγξτε την κατáσταση φóρτισης των συσσωρευτẃν στην οθóνη. Εξι διαφορετικá δεδοµéνα/λειτουργíες µποροúν να εµφανιστοúν στην οθóνη. Οι éξι λειτουργíες περιγρáφονται στο ακóλουθο πíνακα Εµφανιζóµενο δεδοµéνο/λειτουργíα 1. Βολτóµετρο: η τáση συσσωρευτ συν θως εµφανíζεται στην οθóνη. Θα ενεργοποιηθεí µια λειτουργíα εµποδíου σε περíπτωση υπóτασης συσσωρευτẃν: óταν η τáση συσσωρευτ θα εíναι περíπου 20V óλες οι λειτουργíες του µηχαν µατος θα σταµατ σουν, εκτóς απó την µετáδοση κíνησης µε τριβ. Σε αυτ την περíπτωση θα εµφανιστεí ο κωδικóς Συνεχíστε µε την επαναφóρτιση συσσωρευτẃν ανατρéξτε στην παρáγραφο Συντ ρηση. 2. & 3. Χρονóµετρο: για να διαβáσετε το χρóνο λειτουργíας του µηχαν µατος σε ẃρες πατ στε µíα φορá το κíτρινο κουµπí οθóνης. Πατẃντας το κουµπí δεúτερη φορá, θα εµφανιστεí ο χρóνος λειτουργíας σε λεπτá. Μετá απó δéκα δευτερóλεπτα η οθóνη θα εµφανíσει πáλι την τáση συσσωρευτ. 4. Συνολικ σκουπισµéνη επιφáνεια m 2 : η εµφανιζóµενη τιµ θα αυξηθεí κáθε 1000 m 2 5. Καθηµεριν σκουπισµéνη επιφáνεια m 2 : η εµφανιζóµενη τιµ θα αυξηθεí κáθε 10 m 2 6. Παραγωγικóτητα: ρυθµóς σκουπíσµατος m 2 /ẃρα: εξαρτáται απó τη στιγµιαíα ταχúτητα λειτουργíας του µηχαν µατος Οθóνη éνδειξη Συν θως σταθερó. τáση συσσωρευτ Αναβοσβ νει óταν εµφανιστεí ο κωδικóς Σταθερó Σταθερó Σταθερó Αναβοσβ νει Σηµειẃσεις: - για να µεταβεíτε στην επóµενη λειτουργíα πατ στε µíα φορá το κíτρινο κουµπí οθóνης, 10 δευτερóλεπτα αφοú επιλéξετε éνα απó τα πιθανá δεδοµéνα/λειτουργíες. - η οθóνη θα επιστρéψει αυτóµατα στην τáση συσσωρευτ µετá απó κáθε λειτουργíα. - τα δεδοµéνα 2 και 3 θα αυξηθοúν απλẃς χρησιµοποιẃντας τη λειτουργíα µετáδοσης κíνησης µε τριβ πεντáλ επιτáχυνσης - τα δεδοµéνα 4,5 και 6 θα αυξηθοúν µóνο αν η κεντρικ σκοúπα στρéφεται ΚΑΙ η λειτουργíα µετáδοσης κíνησης µε τριβ χρησιµοποιεíται. - óταν εµφανíζεται το δεδοµéνο 5 µπορεíτε να το επανεκιν σετε απλẃς κρατẃντας το κíτρινο κουµπí οθóνης πατηµéνο για 5 δευτερóλεπτα. - Αν οι συσσωρευτéς εíναι αρκετá φορτισµéνοι, εíναι τẃρα δυνατó να ξεκιν σει η εργασíα σε κατáσταση συσσωρευτẃν. Αν το µηχáνηµα εíναι εξοπλισµéνο µε κινητ ρα βενζíνης, συνεχíστε µε την εκκíνηση του κινητ ρα µóνο. ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ ΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Για την εκκíνηση του βενζινοκινητ ρα πατ στε το κóκκινο κουµπí óπως φαíνεται στο σχ µα. Για να σταµατ σετε τον κινητ ρα πατ στε πáλι το íδιο κουµπí. 8

11 ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αφοú το µηχáνηµα τεθεí σε λειτουργíα και ξεκιν σει ο βενζινοκινητ ρας, επιλéξτε éνα απó τα δúο προγρáµµατα εργασíας P1 και P2 ανáλογα µε τις ανáγκες καθαρισµοú σας και πατ στε το αντíστοιχο κουµπí: P1 εíναι το πρóγραµµα ελαφροú καθαρισµοú για εσωτερικοúς χẃρους, δηλαδ λεíο éδαφος, µοκéτες, µικρ ποσóτητα σκουπιδιẃν, κτλ. P2 εíναι το πρóγραµµα σκληροú καθαρισµοú για εξωτερικοúς χẃρους, δηλαδ áσφαλτο, ανοµοιóµορφο éδαφος, µεγáλη ποσóτητα σκουπιδιẃν, κτλ.. P1 P2 Αφοú πατ στε το επιθυµητó κουµπí, η αντíστοιχη φωτειν éνδειξη θα ανáψει µαζí µε την éνδειξη του µοτéρ αναρρóφησης. Η προσωριν ενεργοποíηση της κεντρικ ς σκοúπας και τα ηλεκτρικá µοτéρ αναρρóφησης επíσης θα ενεργοποιηθοúν θα αναβοσβ σουν οι αντíστοιχες φωτεινéς ενδεíξεις. Σηµεíωση: οι παρáµετροι λειτουργíας των προγραµµáτων P1 και P2 éχουν προκαθοριστεí απó τον κατασκευαστ του µηχαν µατος: αν επιθυµεíτε να αλλáξετε τις προκαθορισµéνες τιµéς, επικοινων στε µε το προσωπικó εξυπηρéτησης πελατẃν του προµηθευτ σας. Χαµηλẃστε την ις πλευρικ éς σκοúπα ες πατẃντας το πáνω µéρος του αντíστοιχου µοχλοú και µετακινẃντας το εµπρóς. Σηµεíωση: στον πíνακα ελéγχου θα ανáψουν οι αντíστοιχες φωτεινéς ενδεíξεις. Για να ανυψẃστε την ις πλευρικ éς σκοúπα ες πατ στε το πáνω µéρος των µοχλẃν και µετακιν στε τους προς τα πíσω. Σηµεíωση: οι πλευρικ ες σκοúπα ες, η κεντρικ σκοúπα και ο ανεµιστ ρας αναρρóφησης θα ξεκιν σουν αυτóµατα óταν πατηθεí το πεντáλ επιτáχυνσης AUTO POWER-ON. 9

12 ΧΡΗΣΗ Εíναι δυνατó να ρυθµíσετε την ις πλευρικ éς σκοúπα ες µεταβáλλοντας την ταχúτητα µε το αντíστοιχο κουµπí. Επιλéξτε την εµπρóσθια ταχúτητα µε το µοχλó ελéγχου. Πατ στε το µοχλó επιτáχυνσης για την εκκíνηση της εργασíας. Σηµεíωση: αφ νοντας το πεντáλ επιτáχυνσης καθορíζοντας το µοχλó ελéγχου στην ουδéτερ του θéση η αυτóµατη διακοπ óλων των λειτουργιẃν θα προκúψει εντóς 8 δευτερολéπτων Auto Power Off. Οι φωτεινéς ενδεíξεις του επιλεγµéνου προγρáµµατος εργασíας και ο ανεµιστ ρας αναρρóφησης θα αρχíσουν να αναβοσβ νουν. Η αυτóµατη επανεκκíνηση óλων των λειτουργιẃν θα συµβεí αυτóµατα µóλις το πεντáλ επιτáχυνσης ξαναπατηθεí Auto Power ON. Προκειµéνου να γíνει δυνατ η επιλογ διαφορετικοú προγρáµµατος εργασíας, απενεργοποι στε πρẃτα αυτó που éχει προηγουµéνως επιλεγεí. Οταν εíναι απαραíτητο το σκοúπισµα σε υγρó πáτωµα, σταµατ στε τον ανεµιστ ρα αναρρóφησης πατẃντας το αντíστοιχο κουµπí, προκειµéνου να αποφευχθεí η πρóκληση ζηµιáς του χáρτινου φíλτρου πíνακα. Προκειµéνου να γíνει επαρκéς καθáρισµα, το φíλτρο πíνακα πρéπει να εíναι πáντα καθαρó. Πατ στε το κουµπí του µηχανισµοú ανακíνησης φíλτρου, ακóµη και αν το µηχáνηµα λειτουργεí. Η λειτουργíα αυτ πρéπει να επαναλαµβáνεται κáθε 10 éως 15 λεπτá, ανáλογα µε το εíδος των σκουπιδιẃν που πρéπει να καθαριστοúν, πριν το áδειασµα του κáδου σκουπιδιẃν και, σε κáθε περíπτωση, στο τéλος της εργασíας. 10

13 ΧΡΗΣΗ Για τη συλλογ ελαφρẃν και ογκωδẃν σκουπιδιẃν ανυψẃστε το µπροστινó πτερúγιο χρησιµοποιẃντας το αριστερó πεντáλ µην πατ σετε το πεντáλ προς τα κáτω για πολú ẃρα, για να µη µειωθεí η ικανóτητα αναρρóφησης του µηχαν µατος. Το µηχáνηµα λαµβáνει µια λειτουργíα αυτóµατης διακοπ ς óταν αφ νετε το πεντáλ επιτáχυνσης. Αν εíναι απαραíτητο, µπορεí να χρησιµοποιηθεí επíσης και το φρéνο συντ ρησης ανατρéξτε στο σχ µα. Οταν οδηγεíτε µε οπíσθια ταχúτητα, éνα διακοπτóµενο ακουστικó σ µα θα ακουστεí και óλες οι λειτουργíες θα παραµεíνουν ενεργéς. Το σχ µα εµφανíζει τις λειτουργíες του µοχλοú εντολẃν: 1- εµπρóσθια ταχúτητα 2- οπíσθια ταχúτητα το íδιο 3- κóρνα 4- µπροστιν λυχνíα On/Off. Το µηχáνηµα εíναι εξοπλισµéνο µε éνα κουµπí éκτακτης διακοπ ς. Πατẃντας αυτó το κουµπí κóκκινο φως στη θéση ON θα συµβεí απóτοµη διακοπ του µηχαν µατος και óλες οι λειτουργíες θα σβ σουν, µαζí µε το βενζινοκινητ ρα. Για να ξαναρχíσετε το µηχáνηµα, στρéψτε το κóκκινο κουµπí δεξιóστροφα σúµφωνα µε το βελáκι που εµφανíζεται στο κουµπí. Για να ξαναρχíσετε την κανονικ λειτουργíα επιλéξτε πáλι éνα απó τα δúο προγρáµµατα εργασíας, P1 P Μια συσκευ ασφαλεíας εíναι τοποθετηµéνη στο εσωτερικó του καθíσµατος του χειριστ : µια λειτουργíα οδ γησης éµπροσθεν óπισθεν απενεργοποιεíται µóλις ο χειριστ ς σηκωθεí φúγει απó το κáθισµα. 11

14 ΧΡΗΣΗ Στο τéλος της εργασíας απενεργοποι στε το επιλεγµéνο πρóγραµµα εργασíας P1 P2 και θéστε το βενζινοκινητ ρα εκτóς λειτουργíας πατẃντας το κουµπí που φαíνεται στο σχ µα. Πριν αφ σετε το µηχáνηµα βεβαιωθεíτε óτι οι πλευρικéς σκοúπες εíναι ανυψωµéνες, το φρéνο στáθµευσης εíναι ενεργοποιηµéνο και το κúριο κλειδí βρíσκεται στη θéση OFF. αριστερóστροφα Στο τéλος της εργασíας, óποτε εíναι απαραíτητο, αδειáστε το πíσω δοχεíο σκóνης. Σε περíπτωση που το µηχáνηµα πρéπει να µετακινηθεí µε ẃθηση óταν βρíσκεται εκτóς λειτουργíας, γυρíστε το σωστó κóκκινο κλειδí αριστερóστροφα βλéπετε σχ µα, προκειµéνου να ελευθερẃσετε το ηλεκτρικó µοτéρ οδ γησης και να απενεργοποι σετε τη λειτουργíα αυτοφρεναρíσµατος. Στρéψτε και τéλος αφαιρéστε το κóκκινο κλειδí που φαíνεται αφοú σηκẃσετε το καπáκι του διαµερíσµατος συσσωρευτẃν. 12

15 ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Το µηχáνηµα που εíναι εφοδιασµéνο µε βενζινοκινητ ρα µπορεí να λειτουργεí µε πλ ρη απóδοση ακóµη και óταν ο βενζινοκινητ ρας βρíσκεται εκτóς λειτουργíας. Αυτó µπορεí να συµβεí απλẃς επειδ τελεíωσε η βενζíνη του µηχαν µατος óταν εíναι απαραíτητο να εργáζεστε σε κλειστó περιβáλλον. Σε αυτ την περíπτωση, ο διαθéσιµος χρóνος εργασíας θα εξαρτηθεí απó τη χωρητικóτητα αµπéρ ανá ẃρα των συσσωρευτẃν που εíναι εγκατεστηµéνοι στο µηχáνηµα, την éνταση του επιλεγµéνου προγρáµµατος εργασíας και την κατáσταση φóρτωσης των συσσωρευτẃν. Σε αυτó το µηχáνηµα, προκειµéνου να εξασφαλιστεí η αξιοπιστíα των συσσωρευτẃν, υπáρχουν δúο χαρακτηριστικá ασφαλεíας: 1- Προστασíα éναντι της υπερβολικ ς αποφóρτισης του συσσωρευτ : óταν η τáση του συσσωρευτ µειωθεí κáτω απó 20 Volt θα διακοποúν αυτóµατα óλες οι λειτουργíες - εκτóς της λειτουργíας µετáδοσης κíνησης µε τριβ. Σε αυτ την περíπτωση, εíναι απαραíτητο να επαναφορτιστεí ο συσσωρευτ ς να ξεκιν σει ο βενζινοκινητ ρας. 2- Προστασíα éναντι της υπερβολικ ς επαναφóρτισης. Αν η τáση του συσσωρευτ υπερβεí τα 29 Volt θα διακοπεí αυτóµατα ο βενζινοκινητ ρας. Πáντως, το µηχáνηµα θα µπορεí να λειτουργεí µóνο µε τους συσσωρευτéς. Ο βενζινοκινητ ρας µπορεí να ξεκιν σει πáλι óταν η τáση του συσσωρευτ εíναι αρκετá χαµηλ περíπου 24 Volt. 13

16 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ Προειδοποíηση: οι ακóλουθες λειτουργíες πρéπει να λáβουν χẃρα σε επíπεδο éδαφος óταν το µηχáνηµα εíναι εκτóς λειτουργíα και το κúριο κλειδí éχει αφαιρεθεí. Οταν η πλευρικ σκοúπα φθαρεí, πρéπει να ρυθµιστεí το úψος της. Ξεσφíξτε το χεροúλι. Στρéψτε το δíσκο ρúθµισης και µετακιν στε τη θéση του κατá µíα οπ. Και σφíξτε το χεροúλι. Για να ελéγξετε τη ρúθµιση της σκοúπας, ξεκιν στε την και βεβαιωθεíτε óτι η επαφ της µε το πáτωµα εíναι óπως φαíνεται στο σχ µα. Αν εíναι απαραíτητο επαναλáβετε τη διαδικασíα ρúθµισης. Οταν η σκοúπα éχει φθαρεí πολú, πρéπει να αντικατασταθεí. Απλẃς πατ στε τα δúο ελáσµατα προς τα µéσα και αποµακρúνετε τη σκοúπα. Εγκαταστ στε πáλι την καινοúργια σκοúπα εκτελẃντας την αντíθετη λειτουργíα και σπρẃχνοντáς την ελαφρá µε τα χéρια σας. Σηµεíωση: óταν η σκοúπα éχει αντικατασταθεí, καθορíστε τις συσκευéς ρúθµισης στις αρχικéς τους θéσεις σε αντιστοιχíα µε µια καινοúργια σκοúπα, χωρíς φθορá. 14

17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ Προειδοποíηση: οι ακóλουθες λειτουργíες πρéπει να λáβουν χẃρα óταν το µηχáνηµα εíναι εκτóς λειτουργíας και το κúριο κλειδí éχει αφαιρεθεí. Αυτó το µηχáνηµα εíναι εξοπλισµéνο µε αυτóµατο éλεγχο της πíεσης της κεντρικ ς σκοúπας. Επíσης, αυτó σηµαíνει óτι η θéση της κεντρικ ς σκοúπας ρυθµíζεται αυτóµατα δεν υπáρχει ανáγκη χειροκíνητης ρúθµισης. Η πλ ρης φθορá της κεντρικ ς σκοúπας και εποµéνως η ανáγκη αντικατáστασ ς της υποδεικνúεται µε τον κωδικó 800 στην οθóνη. Παρακαλοúµε ακολουθ στε την παρακáτω διαδικασíα για την αντικατáσταση της κεντρικ ς σκοúπας. Ανοíξτε την πλευρικ πóρτα στη δεξιá πλευρá του µηχαν µατος, ξεσφíγγοντας το χεροúλι óπως φαíνεται στο σχ µα. Αφαιρéστε τις τρεις λαβéς που χρησιµοποιοúνται για το στερéωµα του καπακιοú του διαµερíσµατος της κεντρικ ς σκοúπας. Αφαιρéστε το καπáκι. 15

18 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ Αποµακρúνετε τη φθαρµéνη σκοúπα. Τοποθετ στε την καινοúργια σκοúπα στο διαµéρισµá της, προσéχοντας την τοποθéτηση του πλαστικοú προσαρµογéα, δηλαδ µε το τáσι να βρíσκεται στην αντíθετη πλευρá του διαµερíσµατος. Προσαρµóστε το καπáκι του διαµερíσµατος της κεντρικ ς σκοúπας χρησιµοποιẃντας τις τρεις λαβéς που εíχαν αφαιρεθεí προηγουµéνως. 16

19 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ Το φíλτρο πíνακα απαιτεí τακτικó καθαρισµó. Ανυψẃστε το καπáκι. Αφαιρéστε το καπáκι του διαµερíσµατος φíλτρου. Αποσυνδéστε το ηλεκτρικó καλẃδιο του µοτéρ της ανακíνησης φíλτρου το µηχáνηµα θα πρéπει πρẃτα να éχει τεθεí εκτóς λειτουργíας και το κλειδí να éχει αφαιρεθεí. Ξεσφíξτε τις δúο βíδες µε την κεφαλ πεταλοúδας που βρíσκονται στις δúο πλευρéς του µεταλλικοú πλαισíου και στερεẃνουν το φíλτρο πíνακα. εν εíναι απαραíτητο να αφαιρéσετε εντελẃς τις βíδες. Αποµακρúνετε το µεταλλικó πλαíσιο και βγáλτε το φíλτρο πíνακα éξω. Καθαρíστε το µηχανισµó ανακíνησης φíλτρου, φυσẃντας το µε πεπιεσµéνο αéρα, η πíεση του οποíου δεν πρéπει να υπερβαíνει τα 6 bar, απó την πλευρá óπου εíναι τοποθετηµéνο το µεταλλικó δíχτυ προστασíας, προκειµéνου να αποφευχθεí η πρóκληση ζηµιáς στο χαρτí. 17

20 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ Μετá τον καθαρισµó, τοποθετ στε το φíλτρο και το αντíστοιχο πλαíσιο στερéωσης. Σφíξτε τις δúο βíδες µε την κεφαλ πεταλοúδας και συνδéστε πáλι το ηλεκτρικó καλẃδιο του µηχανισµοú ανακíνησης φíλτρου. Αν το φíλτρο éχει υποστεí ζηµιá δεν µπορεí να καθαριστεí σωστá, αντικαταστ σετé το µε éνα καινοúργιο. Ζητ στε απó τον προµηθευτ σας éνα νéο κατáλογο ανταλλακτικẃν. Εíναι διαθéσιµα, επíσης, φíλτρα πολυεστéρα. 18

21 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ Εκτελéστε συχνó éλεγχο της στáθµης ηλεκτρολúτη που βρíσκεται στο εσωτερικó κáθε κελιοú συσσωρευτ. Το διαµéρισµα συσσωρευτ βρíσκεται κáτω απó το κáθισµα του χειριστ. Σηκẃστε το κáλυµµα και ανοíξτε τα καπáκια óλων των κελιẃν συσσωρευτẃν: αν εíναι απαραíτητο, γεµíστε τα κελιá µε απεσταγµéνο νερó. Η σωστ στáθµη ηλεκτρολúτη καθορíζεται στο Εγχειρíδιο Χρ σης και Συντ ρησης του Συσσωρευτ. Προειδοποíηση: Στην éκδοση µε το βενζινοκινητ ρα, η στáθµη συσσωρευτ θα πρéπει να ελéγχεται κáθε εβδοµáδα. Μετá το γéµισµα, κλεíστε óλα τα καπáκια κελιẃν και καθαρíστε την áνω επιφáνεια του συσσωρευτ απó οποιοδ ποτε υπολειπóµενο οξú. Προειδοποíηση: το οξú του συσσωρευτ εíναι διαβρωτικó και αν éρθει σε επαφ µε το δéρµα τα µáτια, ξεπλúνετε προσεκτικá µε νερó και συµβουλευτεíτε éναν ιατρó. Οταν εíναι απαραíτητο συνεχíστε µε την επαναφóρτιση του συσσωρευτ σúµφωνα µε τις ακóλουθες οδηγíες και λαµβáνοντας, επíσης, υπóψη σας το Εγχειρíδιο Χρ σης Συσσωρευτẃν: - θéστε το µηχáνηµα εκτóς λειτουργíας και αφαιρéστε το κúριο κλειδí. Προειδοποíηση: πριν ξεκιν σετε την επαναφóρτιση, ο συσσωρευτ ς θα πρéπει να εíναι αποσυνδεδεµéνος απó το µηχáνηµα. - η επαναφóρτιση πρéπει να γíνει σε µια καλá αεριζóµενη περιοχ. - ανοíξτε óλα τα καπáκια κελιẃν - συνδéστε το συσσωρευτ στο φορτιστ συσσωρευτẃν - συνδéστε το καλẃδιο φóρτισης συσσωρευτẃν σε κεντρικ παροχ ηλεκτρισµοú παρακαλοúµε ελéγξτε óτι η τáση και η συχνóτητα της κεντρικ ς παροχ ς ηλεκτρισµοú συµφωνεí µε τα στοιχεíα του φορτιστ Οταν ολοκληρωθεí η επαναφóρτιση, αποσυνδéστε το συσσωρευτ απó το φορτιστ και συνδéστε το συσσωρευτ στο µηχáνηµα. Κλεíστε óλα τα καπáκια κελιẃν και καθαρíστε την áνω επιφáνεια του συσσωρευτ απó οποιοδ ποτε υπóλοιπο οξéως. Σηµεíωση: σε οποιαδ ποτε περíπτωση, ανατρéξτε στις οδηγíες που καθορíζονται στο Εγχειρíδιο Χρ σης Συσσωρευτẃν. 19

22 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΕΝΩΝ Οταν το πεντáλ φρéνου και/ το φρéνο στáθµευσης λειτουργοúν µε χαµηλ απóδοση, µποροúν να εκτελεστοúν µερικéς ρυθµíσεις στο µπροστινó τροχó µοντéλα SR 1100 και SR 5110 : - ξεσφíξτε το παξιµáδι ασφáλισης A - γυρíστε το ρυθµιστ B - σφíξτε το παξιµáδι ασφáλισης A. B A Στα µοντéλα SR 1200 και SR 5120 τα δúο φρéνα στους πíσω τροχοúς επíσης µποροúν να ρυθµιστοúν µéσω των συσκευẃν ρúθµισης που βρíσκονται κáτω απó το πáτωµα ποδιẃν κáτω απó το πεντáλ φρéνου. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ Για την αντικατáσταση της µπροστιν ς λυχνíας: - αποµακρúνετε το διαφανéς κáλυµµα - ωθ στε τη λυχνíα και στρéψτε την αριστερóστροφα για να την αφαιρéσετε - αντικαταστ σετε τη λυχνíα, δíνοντας προσοχ στις τιµéς ηλεκτρικ ς τáσης και ισχúος - προσαρµóστε το διαφανéς κáλυµµα. 20

23 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA Πρẃτα: διαβáστε óλο το Εγχειρíδιο Χρ σης και Συντ ρησης του κινητ ρα. Παρακáτω υποδεικνúονται µερικéς συστáσεις. Ελéγξτε τη στáθµη του λιπαντικοú του κινητ ρα σε κáθε περíοδο εργασíας. Για πιθανó γéµισµα ανατρéξτε στο εγχειρíδιο του κινητ ρα για τον τúπο λιπαντικοú. Προειδοποíηση: το λιπαντικó του κινητ ρα θα πρéπει να αντικατασταθεí για πρẃτη φορá µετá απó 20 ẃρες εργασíας, σε οποιαδ ποτε περíπτωση, óχι αργóτερα απó éνα µ να απó την παρáδοση του µηχαν µατος. Στη συνéχεια, πρéπει να αντικαθíσταται κáθε 100 ẃρες óχι αργóτερα απó 8 µ νες απó την προηγοúµενη αλλαγ. Η διαδικασíα αλλαγ ς του λιπαντικοú κινητ ρα προσδιορíζεται παρακáτω. Αποµακρúνετε το πλευρικó πíνακα απó το µηχáνηµα. Ξεαγκιστρẃσετε το σωλ να αδειáσµατος του λιπαντικοú του κινητ ρα. Αφαιρéστε τη ρáβδο µéτρησης στáθµης λιπαντικοú κινητ ρα. Αφαιρéστε το καπáκι απó το σωλ να αδειáσµατος λιπαντικοú κινητ ρα και αφ στε το λιπαντικó να ρεúσει. Σηµεíωση: σας προτεíνουµε να αφαιρéσετε το λιπαντικó óταν ο κινητ ρας εíναι ζεστóς. Απορρíψτε το χρησιµοποιηµéνο λιπαντικó σε ειδικá σωστá δοχεíα. Σηµεíωση: διατηρεíτε το σωλ να αδειáσµατος ανυψωµéνο και ανοικτó κατá το γéµισµα. 21

24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Με éνα χωνí χúστε το καινοúργιο λιπαντικó τον τúπο που υποδεικνúεται στο Εγχειρíδιο Χρ σης και Συντ ρησης του κινητ ρα απó το σωλ να της ρáβδου µéτρησης στáθµης λιπαντικοú. Προσαρµóστε τη ρáβδο µéτρησης στáθµης λιπαντικοú και κλεíστε το σωλ να αδειáσµατος µε το καπáκι του. Στο τéλος της διαδικασíας γεµíσµατος, ελéγξτε τη στáθµη λιπαντικοú κινητ ρα. Κáντε περιοδικó éλεγχο του φíλτρου αéρα του κινητ ρα. Αν εíναι απαραíτητο, πλúντε το φíλτρο αéρα του κινητ ρα A µε νερó και σαποúνι µε éνα áλλο απορρυπαντικó οικιακ ς χρ σης. Στúψτε το και στεγνẃστε το καλá. Συνεχíστε µε το καθáρισµα του φíλτρου B µε πεπιεσµéνο αéρα πíεσης óχι µεγαλúτερη απó 6 bar. Αν το φíλτρο δεν µπορεí να καθαριστεí εντελẃς, αντικαταστ σετé το. Προσαρµóστε το φíλτρο αéρα κινητ ρα στο διαµéρισµá του µαζí µε το αντíστοιχο κáλυµµα. A B 22

25 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ éκδοση µε συσσωρευτéς Προειδοποíηση: τα ακóλουθα πρéπει να λáβουν χẃρα óταν το µηχáνηµα εíναι εκτóς λειτουργíας και το κúριο κλειδí éχει αφαιρεθεí. Ολες οι περιοδικéς εργασíες συντ ρησης πρéπει να εκτελοúνται απó ειδικευµéνο προσωπικó απó éνα εξουσιοδοτηµéνο κéντρο συντ ρησης. Σηµεíωση: Η διáρκεια ζω ς του συσσωρευτ εξαρτáται απó την καλ περιοδικ συντ ρηση éλεγχος της στáθµης του ηλεκτρολúτη και της τáσης του συσσωρευτ. Εκτóς αυτοú, πρéπει να ληφθεí υπóψη óτι éνας αχρησιµοποíητος συσσωρευτ ς υποβáλλεται σε φαινóµενο αυτοαποφóρτισης. Σε περíπτωση που το µηχáνηµα δεν χρησιµοποιηθεí για πολú καιρó π.χ. 3 4 εβδοµáδες εíναι απαραíτητο ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΤΕΙ Ο ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ. Στην πραγµατικóτητα, η τáση του συσσωρευτ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ να πéσει κáτω απó 20 Volt. ΕΛΕΓΧΟΣ Στáθµη υγροú συσσωρευτ και τáση συσσωρευτ éλεγχος ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΘΕ 30 ΩΡΕΣ ΚΑΘΕ ΗΚΑΘΕ ΥΟ ΕΒ ΟΜΑ ΕΣ 50 ΩΡΕΣ ΚΑΘΕ 100 ΩΡΕΣ Ελéγξτε τις σκοúπες áνθρακα óλων των ηλεκτρικẃν µοτéρ και αντικαταστ στε τις αν éχουν φθαρεí Τáση ιµáντα Ρúθµιση φρéνου Μηχανισµóς ανακíνησης φíλτρου Σúσφιξη παξιµαδιẃν και βιδẃν Φθορá κεντρικ ς σκοúπας και πλευρικẃν σκουπẃν Καθαρισµóς φíλτρου πíνακα Σφρáγιση παρεµβυσµáτων του διαµερíσµατος φíλτρου και των πτερυγíων Καθαρíστε την αλυσíδα διεúθυνσης και SR SR 5120 µóνο τις αλυσíδες των τροχẃν µετáδοσης κíνησης µε τριβ µε φυσικó αéριο κατáλληλο διαλυτικó. ΚΑΘΕ 400 ΩΡΕΣ 23

SWEEPER SR 1100 P/B SR 5110 P/B

SWEEPER SR 1100 P/B SR 5110 P/B SWEEPER SR 1100 P/B SR 5110 P/B Εγχειρίδιο για χρήση και συντήρηση 146 1709 000(1) 2004-03 GR GR Εγχειρίδιο για χρήση και συντήρηση ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Model: Serial No.: Power: Tot weight: Tot weight: (w/o battery)

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα I-neb AAD. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρооρίζεται για Χρήση απó μεμоνωμένо ασθενή

Σύστηµα I-neb AAD. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρооρίζεται για Χρήση απó μεμоνωμένо ασθενή Σύστηµα I-neb AAD Εγχειρίδιο χρήσης Πρооρίζεται για Χρήση απó μεμоνωμένо ασθενή 11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 1 9/2/09 12:23:50 Περιεχóμενα Πρоτоύ ξεκινήσετε 4-8 Πρоετоιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 1 A. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MIRAPEXIN 0,088 MG, KOYTI ΤΩΝ 30 Mirapexin 0,088 mg 0,088 mg pramipexole ισοδύναμη με διυδροχλωρική

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pandemrix εναιώρημα και γαλάκτωμα για ενέσιμο γαλάκτωμα Εμβόλιο πανδημικής γρίπης (H1N1) (τμήμα ιού, αδρανοποιημένο, ανοσοενισχυμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Vimpat 10 mg/ml διάλυμα προς έγχυση Λακοσαμίδη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Vimpat 10 mg/ml διάλυμα προς έγχυση Λακοσαμίδη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Vimpat 10 mg/ml διάλυμα προς έγχυση Λακοσαμίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930 107402584 C Instructions for use (Original instruction) Brugsanvisning Betriebsanleitung Mode d emploi GD 930 Instrucciones de USO 1 1. To open 2. Dust bag 3. Hose connection 4. Tools 4 5. Suction control

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. DUVAXYN WNV Ενέσιµο γαλάκτωµα για άλογα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. DUVAXYN WNV Ενέσιµο γαλάκτωµα για άλογα ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ DUVAXYN WNV Ενέσιµο γαλάκτωµα για άλογα 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚA - Οδηγίες λειτουργίας IΣημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού σας χορηγηθεί αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

simple video door entry system

simple video door entry system simple video door entry system 3,5 έγχρωμη οθόνη 4 ασπρόμαυρη οθόνη Πλήκτρο για το άνοιγμα της πόρτας Αυτόκληση ή Άλλες υπηρεσίες - εντολές Κλήση σε κονσόλα θυρωρού ή Άλλες πρόσθετες υπηρεσίες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Electrical characteristics Applications VGDO (V) Yfs1 (ms) 2.5 TYP AF low noise amplification 2SK

Electrical characteristics Applications VGDO (V) Yfs1 (ms) 2.5 TYP AF low noise amplification 2SK Small Signal FET SK type (Junction type) s VGDO ID (ma) PT (mw) Yfs (ms) IDSS (ma) SK. TYP.. TYP. HF amplification SK.. AF amplification SK6 0 00 8 AF low noise amplification SK63 00 9.0 8.0 AF low noise

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Dicural 150 mg επικαλυµένα δισκία για σκύλους.

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Dicural 150 mg επικαλυµένα δισκία για σκύλους. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Dicural επικαλυµένα δισκία για σκύλους. 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

simple video door entry system 3mm. ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑΣ

simple video door entry system 3mm. ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑΣ simple video door entry system mm. ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Έχουμε παραλείψει τις υπερβολές. Όλη τη τεχνολογία που χρειάζεστε, μπορεί τώρα να συμπυκνωθεί σε μόλις χιλιοστά.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

*Το σημείωμα βασίζεται και σε στοιχεία από προγενέστερη έρευνα για την αγορά γούνας από την κα. Γεωργία Βελέντζα, Γραμματέα ΟΕΥ Γ

*Το σημείωμα βασίζεται και σε στοιχεία από προγενέστερη έρευνα για την αγορά γούνας από την κα. Γεωργία Βελέντζα, Γραμματέα ΟΕΥ Γ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πεκίνο, Μάρτιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΗ Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. Οικονομικό Περιβάλλον... 1 2. Παραγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚ- ΜΕΞΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚ- ΜΕΞΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚ- ΜΕΞΙΚΟΥ Το παράρτηµα III της συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα µε το Μεξικό (απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Α. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, 5 ml EMADINE 0,05% β/ο Οφθαλμικές Σταγόνες, Διάλυμα Emedastine 0,05% β/ο (ως difumarate). 5 ml Χλωριούχο βενζαλκόνιο

Διαβάστε περισσότερα

SelfCookingCenter 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 λεπτό παχύ προθέρμανση φόρτωση ψήσιμο επιλογές συνέχεια νέα φόρτωση Σουβλα Σχαρα λεπτό χοντρό ανοικτό σκούρο 88 C ρόζ καλοψημ. 18

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικό M100 Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικό M100 Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ακουστικό M100 Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης κινητού τηλεφώνου (πατήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Cerenia 10mg ανά ml ενέσιμο διάλυμα για σκύλους και γάτες

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Cerenia 10mg ανά ml ενέσιμο διάλυμα για σκύλους και γάτες ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Cerenia 10mg ανά ml ενέσιμο διάλυμα για σκύλους και γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κράτος µέλος Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας Επινοηθείσα ονοµασία. Από στόµατος χρήση. Jasminelle 0,02 mg / 3 mg επικαλυµµένα µε λεπτό

Κράτος µέλος Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας Επινοηθείσα ονοµασία. Από στόµατος χρήση. Jasminelle 0,02 mg / 3 mg επικαλυµµένα µε λεπτό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ Ο Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 1 Κράτος µέλος Κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1

Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 GR Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 Πίνακας περιεχομένων Μονοφασικός Αντιστροφέας Αντιστροφέας PIKO 3.0...4 Αντιστροφέας PIKO 3.6...5 Τριφασικός Αντιστροφέας Αντιστροφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο - Αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης περιέχει πρακτικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς.

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Perfect Mix. greek / eλληνικάgr DISCOVER THE W RLD OF MIXING. www.mti-mixer.de. Αναμικτήρια για πλαστικά

Perfect Mix. greek / eλληνικάgr DISCOVER THE W RLD OF MIXING. www.mti-mixer.de. Αναμικτήρια για πλαστικά greek / eλληνικάgr DISCOVER THE W RLD OF MIXING Perfect Mix Αναμικτήρια για πλαστικά Αναμικτήρια για χημικά προϊ ντα Αναμικτήρια για ινώδη μείγματα και πολλές άλλες εφαρμογές MTI Mischtechnik International

Διαβάστε περισσότερα

Lescol 40 mg - Kapseln 40 mg Καψάκιο, σκληρό Από στόµατος. Fluvastatin "Novartis" 20 mg- Kapseln. Fluvastatin "Novartis" 40 mg- Kapseln

Lescol 40 mg - Kapseln 40 mg Καψάκιο, σκληρό Από στόµατος. Fluvastatin Novartis 20 mg- Kapseln. Fluvastatin Novartis 40 mg- Kapseln ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ Ο Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Κράτος µέλος EU/EEA

Διαβάστε περισσότερα

Norvasc 5 mg - Tabletten 5 mg Δισκίο Από του στόματος. 10 mg Δισκίο Από του στόματος. Norvasc 10 mg - Tabletten. Norvasc 10 mg Δισκίο Από του στόματος

Norvasc 5 mg - Tabletten 5 mg Δισκίο Από του στόματος. 10 mg Δισκίο Από του στόματος. Norvasc 10 mg - Tabletten. Norvasc 10 mg Δισκίο Από του στόματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Αυστρία Αυστρία

Διαβάστε περισσότερα

Liofora 0,02 mg / 3 mg επικαλυµµένα µε λεπτό. Belanette 0,02 mg / 3 mg επικαλυµµένα µε λεπτό

Liofora 0,02 mg / 3 mg επικαλυµµένα µε λεπτό. Belanette 0,02 mg / 3 mg επικαλυµµένα µε λεπτό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ Ο Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 1 Κράτος µέλος Κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

LRR 1-5 LRR

LRR 1-5 LRR LRR 1-5 LRR 1-6 Οδηγίες εγκατάστασης 818420-00 Ελεγκτής συνεχούς γραμμής εκκένωσης LRR 1-5b, LRR 1-6b LRR 1-5, LRR 1-6 Διαστάσεις Βάση με ακροδέκτες Εμπρός όψη 4,3 7 1 150 100 8 LRR 1-... 2 3 7 4 6 37,5

Διαβάστε περισσότερα

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου Στάνταρ σύστημα για πιστόλια ψεκασμού Sure Coatr, Versa-Sprayr και Tribomaticr Εγχειρίδιο υλικού Greek Έκδοση 04/05 Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Suva refrigerants. Transport Properties of Suva 410A Refrigerant. Viscosity Thermal Conductivity and Heat Capacity for the Liquid and Vapor

Suva refrigerants. Transport Properties of Suva 410A Refrigerant. Viscosity Thermal Conductivity and Heat Capacity for the Liquid and Vapor Product Information Suva refrigerants ART - 31 Transport Properties of Suva 410A Refrigerant Viscosity Thermal Conductivity and Heat Capacity for the Liquid and Vapor Transport Properties of Suva 410A

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Cerenia ταμπλέτες για σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Cerenia ταμπλέτες για σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Cerenia ταμπλέτες για σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 6 mg δισκία για γάτες

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 6 mg δισκία για γάτες ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 6 mg δισκία για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 Περιεχόμενα Καλωσορίσατε Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Arlo. Η έναρξη χρήσης είναι εύκολη. Σταθμός βάσης Τροφοδοτικό σταθμού βάσης 100% ασύρματες κάμερες Καλώδιο Εthernet

Διαβάστε περισσότερα

Power Modules. Product Selector

Power Modules. Product Selector Power Modules Product Selector E DC/DC Converters W / 0.A DIL 24 PKV 110 PI 211 PI 1 PI 1 PI 222 PI 21 PI 2 PI 110 PI 211 PI 1 PI 1 PI 222 PI 21 PI 2 PI 9- -72 1 ± ± ±1 1 ± ± ±1 0. 0. 0.2 0. 0.2 0. 0.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. M25 και M55 Ακουστικό Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. M25 και M55 Ακουστικό Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ M25 και M55 Ακουστικό Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ A B ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή/ τερματισμός κλήσης M25: Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης (πατήστε για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Plantronics Explorer 370. Εγχειρίδιο χρήσης

Plantronics Explorer 370. Εγχειρίδιο χρήσης Plantronics Explorer 370 Εγχειρίδιο χρήσης Λίγα λόγια για τον αγοραστή Συγχαρητήρια για την αγορά ενός ακουστικού της Plantronics. Αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες για την αρχική ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Απόφαση 1 Δ.Σ. ATHEXCSD , , , , , ,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Απόφαση 1 Δ.Σ. ATHEXCSD , , , , , , Α.1 Α.2 Α. Χειριστές Καταχώρηση Αξιών συνεπεία αποτελεσμάτων εκκαθάρισης παραγώγων προϊόντων (ΣΜΕ και Δικαιώματα προαίρεσης) (άρθρο 2) Δικαιώματα για τη Μεταφορά Τίτλων του Συστήματος BOGS - ΤτΕ από και

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Ενότητα 2: Η αξιολόγηση PISA Διδάσκων: Νικόλαος Τσέλιος Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

B. ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

B. ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ B. ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ NAXCEL 100 mg/ml ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-9 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Cellfree500_V5_DSP Διαχείριση έκδοσης Το παρόν έγγραφο είναι το φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony Cellfree500_V5_DSP, έκδοση 1, R1. Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

107402570 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5 BATTERY MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402570 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5 BATTERY MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402570 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5 BATTERY INSTRUCCIONES DE USO English... 08 Deutsch... 13 Français... 18 Nederlands... 23 Italiano...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Dicural 50 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και σκύλους.

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Dicural 50 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και σκύλους. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Dicural 50 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και σκύλους. 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφούλης Ζωγραφούλης

Γραφούλης Ζωγραφούλης J8194 Γραφούλης Ζωγραφούλης www.fisher-price.gr Ακόμα περισσότερο εκπαιδευτικό παιχνίδι! Fun 2 Learn TM - Μία ολοκληρωμένη σειρά με εκπαιδευτικά προϊόντα που το καθένα προσφέρει διαφορετικές γνώσεις &

Διαβάστε περισσότερα

Welch Allyn Connex Integrated Wall System

Welch Allyn Connex Integrated Wall System Welch Allyn Connex Integrated Wall System Κάρτα γρήγορης αναφοράς Ενεργοποίηση λειτουργίας/αναμονή Ενεργοποίηση του μόνιτορ Σύντομο πάτημα Θέτει το μόνιτορ σε Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Seretide Diskus standard 50/250 Κόνις για εισπνοή, σε δόσεις. Seretide Diskus junior 50/100 Κόνις για εισπνοή, σε δόσεις.

Seretide Diskus standard 50/250 Κόνις για εισπνοή, σε δόσεις. Seretide Diskus junior 50/100 Κόνις για εισπνοή, σε δόσεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑSΤΑSΗ ΜΕ ΤΙS ΟΝΟΜΑSΙΕS, ΤΗ FΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡFΗ, ΤΙS ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕS ΤOΝ FΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚOΝ ΠΡΟΪΟΝΤOΝ, ΤΗΝ Ο Ο ΧΟΡΗGΗSΗS, ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ, ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗS Α ΕΙΑS ΚΥΚΛΟFΟΡΙΑS SΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ EMEA/CHMP/116517/2006/EL

Διαβάστε περισσότερα

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Ελληνικά.................58 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech

Διαβάστε περισσότερα

LCD Specification. LS060S2UD01 LCD Module. Product Specification March Technical Document. LCD Group

LCD Specification. LS060S2UD01 LCD Module. Product Specification March Technical Document. LCD Group Technical Document LCD Specification LCD Group LS060S2UD01 LCD Module Product Specification March 2010 SVGA (Portrait) Monochrome HR-TFT Transflective Memory LCD featuring FPC connector, 16% reflectivity

Διαβάστε περισσότερα

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AUTOMATIC LANDING DOORS

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AUTOMATIC LANDING DOORS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΟΡΟΦΟΥ ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AUTOMATIC LANDING DOORS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Plantronics Explorer 240 & 395

Plantronics Explorer 240 & 395 Plantronics Explorer 240 & 395 Εγχειρίδιο χρήσης Λίγα λόγια για τον αγοραστή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ακουστικό Plantronics Explorer 240 ή 395. Αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Φαρµακοτεχνική. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση

Φαρµακοτεχνική. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΙ Η ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, Ο ΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Αυστρία

Διαβάστε περισσότερα

EXPERTS IN HEALTHCARE

EXPERTS IN HEALTHCARE EXPERTS IN HEALTHCARE ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ. Όταν θέλετε να προσφέρετε μία ανώτερη υπηρεσία υγείας, δεν υπάρχει χώρος για λάθη. Η υγεία των ασθενών σας βασίζεται και στο σωστό προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακής χρήσης Mono και Multi Split Τιμοκατάλογος 2015

Οικιακής χρήσης Mono και Multi Split Τιμοκατάλογος 2015 Οικιακής χρήσης Mono και Multi Split Τιμοκατάλογος 2015 Τιμοκατάλογος Συστημάτων Κλιματισμού HITACHI, Απρίλιος 2015 Mono και Multi Splits - 3 Διαιρούμενου τύπου οικιακής χρήσης κλιματιστικά Σειρά PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 Καλωσορίσατε Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Arlo Q Plus. Η έναρξη χρήσης είναι εύκολη. 2 3 Περιεχόμενα 3 τρόποι σύνδεσης της νέας σας κάμερας Μπορείτε να συνδέσετε την κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

GBC Inspire Laminator. K Οδηγίες

GBC Inspire Laminator. K Οδηγίες GBC Inspire Lainator K Οδηγίες Ελληνικά 20 UA 1 2 3 Προδιαγραφές Ηλεκτρικού συστήματος Διαστάσεις μηχανήματος Βάρος μηχανήματος Μέγιστο πλάτος θήκης Μέγιστο πάχος θήκης Μέγιστο πάχος θήκης και εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com. 302002328 a

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com. 302002328 a www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 a ΕΛΛΗΝΙΚA - Οδηγίες λειτουργίας IΣημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Sheet Metalworking Our Passion, Your Solution

Sheet Metalworking Our Passion, Your Solution Sheet Metalworking Our Passion, Your Solution ΚΥΡΤΩΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΟΠΗ ΜΕ LASER ΚΟΠΗ ΜΕ ΨΑΛΙΔΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΡΑΝΤΖΟΠΡΕΣΣΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΤΩΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑLASER Συστηματα laser Από τα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 EL Ελληνικά Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό... 4 Σημείωση ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Πλύσης- Στέγνωσης

Μηχανήματα Πλύσης- Στέγνωσης Το σύστημα squeegee παρέχει 100% συλλογή του νερού ακόμα και σε κλειστές στροφές, αφήνοντας τα πατώματα καθαρά, στεγνά και ασφαλή για την κυκλοφορία. Το σύστημα Ecoflex σας παρέχει την δυνατότητα του απόλυτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-8 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 5 mg δισκία για σκύλους Onsior 40 mg δισκία για σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 5 mg δισκία για σκύλους Onsior 40 mg δισκία για σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 5 mg δισκία για σκύλους Onsior 10 mg δισκία για σκύλους Onsior 20 mg δισκία για σκύλους Onsior 40 mg δισκία για σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΣΥΛΛΈΚΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗ VTL ΠΛΕΥΡΙΚΌ.

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΣΥΛΛΈΚΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗ VTL ΠΛΕΥΡΙΚΌ. ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΣΥΛΛΈΚΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗ VTL ΠΛΕΥΡΙΚΌ www.agromelca.com ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 3 Έκδοση VTL

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGATION SECTION IN-DASH GPS NAVIGATION RECEIVER INE-W920R 8-INCH IN-DASH GPS NAVIGATION RECEIVER INE-W928R

NAVIGATION SECTION IN-DASH GPS NAVIGATION RECEIVER INE-W920R 8-INCH IN-DASH GPS NAVIGATION RECEIVER INE-W928R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικό M1100 Savor Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικό M1100 Savor Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ακουστικό M1100 Savor Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Αποκατάσταση σύνδεσης που διακόπηκε (πατήστε 1 φορά)

Διαβάστε περισσότερα

Plantronics Explorer Σειρά 210 Εγχειρίδιο χρήσης

Plantronics Explorer Σειρά 210 Εγχειρίδιο χρήσης Plantronics Explorer Σειρά 210 Εγχειρίδιο χρήσης Λίγα λόγια για τον αγοραστή Συγχαρητήρια για την αγορά ενός ακουστικού της Plantronics. Αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες για την αρχική ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Dicural επικαλυμένα δισκία για σκύλους.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Dicural επικαλυμένα δισκία για σκύλους. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Dicural επικαλυμένα δισκία για σκύλους. 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες συγκόλλησης 2007/2008. REHM Οδηγεί τις εξελίξεις στον τοµέα των συγκολλήσεων και της κοπής σήµερα

Μονάδες συγκόλλησης 2007/2008. REHM Οδηγεί τις εξελίξεις στον τοµέα των συγκολλήσεων και της κοπής σήµερα Μονάδες συγκόλλησης 2007/2008 REHM Οδηγεί τις εξελίξεις στον τοµέα των συγκολλήσεων και της κοπής σήµερα 2 ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ REHM Σελίδα Γενικής Επισκόπησης/Pεριεχοµένων Μονάδες συγκόλλησης MIG/MAG 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικό Bluetooth Voyager PRO+

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικό Bluetooth Voyager PRO+ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ακουστικό Bluetooth Voyager PRO+ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (1 πάτημα) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ Ρυθμίσεις για την εκτέλεση του κιτ artus CT/NG QS-RGQ (λογισμικό Rotor-Gene Q.) Ελέγξτε την διαθεσιμότητα νέων ηλεκτρονικών αναθεωρήσεων επισήμανσης στη διεύθυνση www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx

Διαβάστε περισσότερα

kW (0.5 15HP) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

kW (0.5 15HP) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0.37 11kW (0.5 15HP) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Εύρος IP20 IP66X IP66Y 110 115 + / - 10% 110 115 + / - 10% 110 115 + / - 10% Τάση Παροχής 200 240 + / - 10% 200 240 + / - 10% 200 240 + /

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά Bluetooth BackBeat 903+

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά Bluetooth BackBeat 903+ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ακουστικά Bluetooth BackBeat 903+ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (1 πάτημα) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΛΑΒΉ KEELER C 13A 13B ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Λαβή Keeler C Διαβάστε προσεκτικά το παρόν Παράρτημα Οδηγιών πριν από τη χρήση του προϊόντος σας Keeler. Για τη

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ

1. ΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ελτίο ασφάλειας Επεξεργάστηκε την: 05/15/2007 1. ΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Αριθµός προΐόντος Ονοµασία προΐόντος PV4790 TYK2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Περιγραφή προϊόντος 4. Ξεκινώντας 5. Ανοίγματα&

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία: Εξαγωγές Μαρμάρου (*2515) Αξία Εξαγωγών σε χιλίαδες ευρώ

Τουρκία: Εξαγωγές Μαρμάρου (*2515) Αξία Εξαγωγών σε χιλίαδες ευρώ Τουρκία: Εξαγωγές Μαρμάρου 2011-2015 (*2515) Αξία Εξαγωγών σε χιλίαδες ευρώ Importers 2011 2012 2013 2014 2015 World 553,015.00 721,765.00 843,510.00 734,227.00 785,603.00 China 452,579.00 606,384.00 735,665.00

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματη Σύνδεση Τηλεόρασης SLV3220. Εγχειρίδιο Χρήσης

Ασύρματη Σύνδεση Τηλεόρασης SLV3220. Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματη Σύνδεση Τηλεόρασης SLV3220 Εγχειρίδιο Χρήσης W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Α&Μ ασπρóμαυρων εντύπων για ομάδες εργασίας μεσαίου μεγέθους. Σειρά ir1020/1024 Σειρά ir2018/2030. you can

Συστήματα Α&Μ ασπρóμαυρων εντύπων για ομάδες εργασίας μεσαίου μεγέθους. Σειρά ir1020/1024 Σειρά ir2018/2030. you can Συστήματα Α&Μ ασπρóμαυρων εντύπων για ομάδες εργασίας μεσαίου μεγέθους Σειρά ir1020/1024 Σειρά ir2018/2030 you can Δημιουργία ασπρóμαυρων επαγγελματικών εντύπων με τέλεια εμφάνιση Μεγάλη απóδοση, μικρó

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP500

Walkie Talkie APMP500 Walkie Talkie APMP500 1. Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 5. Προετοιμασία για τη χρήση 5.1 Αποσυσκευασία 5. Περιεχόμενο συσκευασίας.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ I 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Serinucoliπόσιμο διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 2.1 Δραστικήουσία Βόειος συμπυκνωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ERL 16-1 LRG 16-4 818421-00

ERL 16-1 LRG 16-4 818421-00 ERL 6- LRG 6-4 Οδηγίες εγκατάστασης 884-00 Ηλεκτρόδια αγωγιμότητας ERL 6-, LRG 6-4 ERL 6-, LRG 6-4 Διαστάσεις 99 0 Βιδωτό ¾", DIN 8 Ένωση δακτυλίου 7 x 3, DIN 7603 DN Διαμ. φλάντζας Πάχος mm φλάντζας b

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Arlo Baby

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Arlo Baby Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Arlo Baby Καλωσορίσατε Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Arlo Baby. Η έναρξη χρήσης είναι εύκολη. Περιεχόμενα Κάμερα Arlo Baby Καλώδιο λειτουργίας USB Τροφοδοτικό USB (διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Wide Transport Stretcher Model 738

Parts Manual. Wide Transport Stretcher Model 738 Wide Transport Stretcher Model 738 Modèle 738 De Civière Large Pour Le Transport Breites Transport-Bahre-Modell 738 Breed Model 738 van de Brancard van het Vervoer Modello Largo 738 Della Barella Di Trasporto

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης. Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία. Nilfisk, για κάθε χρήση. www.nilfisk.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης. Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία. Nilfisk, για κάθε χρήση. www.nilfisk. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης Ισχύς προσφοράς Μάρτιος - Ιούνιος 2015 Για να εξασφαλίσετε απόλυτη Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία εκµεταλευτείτε τις προσφορές µας, και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Μεγάφωνο ανοικτής ακρόασης Bluetooth αυτοκινήτου K100

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Μεγάφωνο ανοικτής ακρόασης Bluetooth αυτοκινήτου K100 ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Μεγάφωνο ανοικτής ακρόασης Bluetooth αυτοκινήτου K100 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΠΟΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (πατήστε για 3 έως 4 δευτερόλεπτα) Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης

Διαβάστε περισσότερα

6ΣΕ2. ΔΥΝΑΜΟ- ΚΛΕΙΔΟ στη σελίδα 8. προσφορές. Και. ακόμα ειδικές ΣΕΤ ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ + ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ 15,90 79,00. 40-200 N m 1/2" ΤΕΎΧΟΣ 2/2014

6ΣΕ2. ΔΥΝΑΜΟ- ΚΛΕΙΔΟ στη σελίδα 8. προσφορές. Και. ακόμα ειδικές ΣΕΤ ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ + ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ 15,90 79,00. 40-200 N m 1/2 ΤΕΎΧΟΣ 2/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ CAROLUS ΔΩΡΕAΝ ΔΕIΓΜΑ ΤΕΎΧΟΣ 2/2014 79,00 15,90 40-200 N m ΔΥΝΑΜΟ- ΚΛΕΙΔΟ στη σελίδα 8 1/2" ΣΕΤ ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ + ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ 6ΣΕ2 Και 33 ακόμα ειδικές προσφορές #1 #2 Αρ.# 2054.10, Κωδικός 2859513

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

EXPERTS IN HOSPITALITY

EXPERTS IN HOSPITALITY EXPERTS IN HOSPITALITY ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΠΟΤΕ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. Οι πελάτες σας επιλέγουν τα υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχεία και resorts, όπως το δικό σας, για ένα λόγο: Απόλυτη άνεση και παροχές. Εμείς,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ Ρυθμίσεις για την εκτέλεση των κιτ artus QS- RGQ (λογισμικό Rotor-Gene Q 2.1 ή μεταγενέστερο) artus BK Virus QS-RGQ Kit Έκδοση 1, 4514363 artus CMV QS-RGQ Kit Έκδοση 1,

Διαβάστε περισσότερα