ι._ιc.λ ΧΡΗΣΗΉ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΠΗΜΑΤΩΝ CAD-CAM ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΠΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ι._ιc.λ ΧΡΗΣΗΉ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΠΗΜΑΤΩΝ CAD-CAM ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΠΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 551 ι._ιc.λ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΠΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗΉ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΠΗΜΑΤΩΝ CAD-CAM ΥΠΟ : ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΣΗΣΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΤΣΑΤΣΑΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

2 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗΉ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CAD-CAM ΥΠΟ: ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΣΗΣΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΑΤΣΑΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CAD-CAM Πτυχιακή εργασία που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Ι Πειραιά για τηv απόκτηση του πτυχίου ΥΠΟ: Μητρούση Ιωάvvα - Ιγvατιάδης Νικόλαος Τμήμα κλωστοϋφαvτουργίας Κατεύθυvση :Έτοιμο Έvδυμα Τ.Ε.Ι Πειραιά Αιγάλεω 2

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πριν ξεκινήσει αυτή η εργασία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους καθηγητές του έτοιμου ενδύματος για τις βάσεις που μου έδωσαν όλα αυτά τα εξάμηνα και έχουμε τώρα την δυνατότητα να εκπονήσω αυτή την εργασία. Ειδικές ευχαριστίες θα ήθελα να δώσω στην καθηγήτρια μας κα. Τσατσαρού Αθανασία, για την επιστημονική της βοήθεια, την κα. Δάβου Φωτεινή - Μαρία καθώς και τις εταιρίες της Lectra και lnvesmark οι οποίες μας έδωσαν πολύτιμα στοιχειά για την ερευνά μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και την συμφοιτήτρια μας Ντάγια Άννα που μας βοήθησε στην υλοποίηση του ρούχου. 3

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το θέμα της εργασίας αναφέρεται στην επίδραση που έχουν τα συστήματα CAD (computer aided design) - CAM (computer aided manufacturing) που σημαίνει αντίστοιχα «σχεδιασμός με την βοήθεια υπολογιστή» στη δημιουργία συλλογής του έτοιμου ενδύματος. Στόχος μας είναι η μελέτη των συστημάτων CAD, καθώς και η έρευνα μας σχετικά με τον τρόπο με τον όποιο επιδρούν σε μια συλλογή έτοιμου ενδύματος. Η μέθοδος της έρευνας που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει 6 μέρη. Αρχικά το 1 κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή, η οποία μας εισάγει στο κύριος θέμα, παραθέτοντας γενικά στοιχειά για την χρησιμότητα του ενδύματος, για τη σύγχρονη εποχή της μόδας και της κατασκευής ενδύματος μέσω διαφόρων εταιριών έτοιμου ενδύματος. Στο 2 κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή και ιστορική αναδρομή στην γραμμική σχεδίαση ενδυμάτων με το χέρι και με Η/Υ. Στο 3 κεφάλαιο αναφέρεται στην σχεδίαση και επεξεργασία ενός ενδύματος με τη βοήθεια του συστήματος Lectra. Γίνεται αναφορά στους τρόπους σχεδίασης ενός ενδύματος με το σύστημα Kaledo Style, και στη συνεχεία αναφέρεται ο τρόπος κατασκευής πατρόν και οι λειτουργιές του προγράμματος. Στο 4 κεφάλαιο αναφέρεται η σχεδίαση και οι λειτουργιές του προγράμματος για την υλοποίηση ενός ενδύματος με την βοήθεια του Designer. Επίσης αναφέρεται ο τρόπος κατασκευής πατρόν και οι λειτουργιές με το πρόγραμμα της Γαλλικής εταιρίας lnνesmark. Στο 5 κεφάλαιο αναλύονται οι διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των παραπάνω προγραμμάτων. Γίνεται το πειραμματικό μέρος και οι συγκρίσεις αναμεσά τους. Στο 6 κεφάλαιο αναφέρονται τα πλεονεκτήματα χρήσης της ηλεκτρονικής μεθόδου και οι περαιτέρω δυνατότητες των συστημάτων CAD-CAM. 4

6 Γενικότερα σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά συστήματα στην σχεδίαση τεχνικού σχεδίου και πατρόν ενδύματος, καθώς επίσης και να επισημάνει τις περαιτέρω δυνατότητες των συστημάτων αυτών όσον αφορά τον κλάδο του έτοιμου ενδύματος. 5

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ένδυμα η χρήση και η εξέλιξη του Γενικά γ ια το έτοιμο ένδυμα Ι Ο Οι εξαγωγές τα τελευταία χρόνια Οι εισαγωγές τα τελευταία χρόνια ΗΜΟΔΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΣΥ ΛΛΟΓΗΣ (ΚΟΛΕΞΙΟΝ)-ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΟΔΑΣ Η ιστορια τη ς ραπτομηχανη ς ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Πατρόν Ι Εργαλεία γ ια την κατασχεθεί πατρόν Σωματομετρία ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ CAD Δημιουργία της τ εχνικής CΑD -προϊστορία και ιστορία ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΥΤΗΜΑΤΟΣ CAD Εισαγωγή και ιστορική αναδρομή στην γραμμική σχεδίαση ενδυμάτων με το χέρι και με υπολογιστή οι ΠΡΩΤΟΙ Η/Υ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ το ΕΤΟΙΜΟ ΕΝΔΥΜΑ ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3: LECTRA Δημιουργία και επεξεργασία πατρόν μ ε το σύστημα Lectra Πέρασμα κομματιών από το Digit Λειτουργιές του Modaris. : : _ Το Modaris επιτρέπει : Βελτίωση στην ανάπτυξη μοντέλων Modaris Mode Modaris ModePro Modaris Expe ι1pro Modaris 30 Fit Τεχνικές προδιαγραφές Modaι is V6R Λειτουργιές του Diamino Fashion Εξοικονόμηση υφάσματος Diamino Fash ion Bas icm aγk Diaιηino Fashion Maι kpack Diamino Fasl1ion ΜaΓkΡω Diaιηino Fas hion ExpeΓtPΓ Τεχνικές απαιτήσεις Χα ρα κτηριστικά του Vector TechTexFX ΠΛΟΤΕΡ ALYS - LECTRA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

8 ΛΟΓΙΣΜ Ι ΚΟ ALYS Ηλεκτρον ική σχεδίαση KALEDO STYLE Σχετικα με το Kaledo Sty le Εργαλεια: Δη μιουργία και γέμισ μα σκίτσων Διαχείριση χρω μάτων, υφασμάτων και χρωματικών παραλλαγών ΚΕΦΆΛΑ Ι Ο Τεχνικές πληροφορίες I nνesmark :Ενα ανο ιχτό σύστημα InνesιnaΓk nt :Ενα ιnu l timedia CAD σύστημα I nνesιna rk - Συμβατό με προ ηγούμενες γενιές Ψ η φιοπο ιητής (Digitizer) Εισαγωγ ή υπαρχόντων πατρόν (ψ η φιοποίη σ η ) Επεξεργασία πατρόν και μεγεθύνσεων (PGS) Αυτόματη δη μ ιουργία νέου πατρόν Βιβλιοθήκ η πατρόν Ευρεία γκά μα μεθόδων ανάπτυ ξης μεγεθολογίου Αυτόματη μεγ έθυνσ η μ ε πίνακες μέτρων Αυτόματ ες μετατροπές κομματιών Αναίρεσ η Π ροσαρμογ t] του προγράμματος στις απαιτήσε ις του χρή σ τη Δ η μιουργία μοντέλων από τ ο PGS Εξαγωγ t] δεδομένων Δημιουργία στρωσιιj)ν κα ι δ ιαχείρ ιση βάσης δεδομένων (GENMA) Εισαγωγή δεδομένων Στοιχεία στρωσ ιάς Τοποθέτησ η στο ύφασμα (MGS) Ι 'Ελεγχος στρωσ ι άς Αλλαγ ή της σύνθεσ η ς τ η ς σ τ ρωσ ι άς Εντολές για καρό κα ι τυπω μ ένα υφάσ μ ατα Στρωσ ι ές αναφοράς Πλ η ροφορίες Αναζt]τησ η στρωσ ιών Επ ι κοινωνία με το PGS Αυτόματη εν η μ έ ρωση της στρωσ ιάς με τις αλλαγές που έχουν γ ίνει στα πατρόν Αναλογ ική δυνατότ η τα σ μ ίκρυνσ η ς/ μεγέθυνσης Αυτό μ ατος υπολογ ισμός βάρους ρούχου Πλη ροφόρ η ση του βιοτέχνη Σχεδιογράφος (P l otte ι ") Σχεδιογράφησ η και Κοπt] ( PLOTWIN / EASYCUT) Τεχνικά Χαρακτ η ριστηκά των PlotteΓ Ευφυt] συση]ματα αυτόματης κοπής l nνescut

9 4.8.1 Μοντέλα lnνe sc ut ΗΛ ΕΚΤΟΝ ΙΚΗ ΣΧΕΔ Ι ΑΣΗ Εργαλεία του Designer ΚΕΦΑΛΑ Ι Ο 5: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ε ισαγωγή Μέθοδος της έρε υνας Σύγκριση χρόνου σχεδίασης μ ε το χέρ ι, μ ε το πρόγρα μμα Kaledo Style και το Designer Σύγκριση χρόνου στην υλοποίηση πατρόν στο χέρι, μ ε το πρόγραμμα Lectra και το πρόγραμμα lnν es ιη aγk Πατρόν στο Modaris Πατρόν στην ln νesmark Ο Σταδία προ ετο ιμασία ς του φορέματος Ι Υπολογισμός κα ι σύγκρισ η κόστους σχεδ ίαση ς συλλογής μ ε και χω ρίς τ η ν χρ ι)ση CAD-CAM.. Ι Αποτελέσματα τη ς έ ρευνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η επίδραση της χρήσης CAD-CAM στη σχεδίαση του φορέματος που επ ιλέξαμε... Ι Πλεονεκτήματα των συστημάτων CAD-CAM Ι Τα πλεονεκτήματα τ η ς η λεκτρον ική ς μεθόδου δημιουργίας και επεξε ργασίας τεχν ικού σχεδίου και πατρόν Μειονεκτήματα των συστημάτων CAD-CAM

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το ένδυμα η χρήση και η εξέλιξη του. Η ανατομία του ανθρώπινου σώματος και ο τρόπος που κινούνται οι κλειδώσεις και οι μύες επέτρεψαν την ανάπτυξη ορισμένων βασικών ειδών ένδυσης. Σύμφωνα με τον ιστορικό ενδυματολογίας Francois Boucher, όλα τα ενδύματα μπορούν να ταξινομηθούν σε πέντε βασικές κατηγορίες. Οι δύο από αυτές δημιουργήθηκαν από επίπεδα δυσδιάστατα τεμάχια υφάσματος που τοποθετούνταν πάνω στο σώμα. Οι υπόλοιπες τρεις κατηγορίες ενδυμάτων ήταν σωληνοειδή ή τρισδιάστατα και διατηρούσαν το σχήμα τους όταν ήταν αφόρετα. Η ένδυση εξελίχθηκε έτσι ώστε να εξυπηρετήσει πολλούς πρακτικούς και προστατευτικούς σκοπούς. Το περιβάλλον είναι επικίνδυνο και το σώμα χρειάζεται να μένει σε σταθερή θερμοκρασία για να παρέχει άνεση και σωστή κυκλοφορία. Ο Βουσμάνος χρειάζεται να κρατιέται δροσερός, ο ψαράς πρέπει να μένει στεγνός, ο πυροσβέστης χρειάζεται προστασία από τις φλόγες και ο εργάτης ενός ορυχείου να προστατεύεται από επιβλαβή αέρια. Οι κατασ.κευαστές των ενδυμάτων θεωρούν ουσιαστικότερη την χρησιμότητα πάνω από κάθε αισθητική άποψη. Για παράδειγμα, το 1850 η εκδότρια και πρώτη ψηφοφόρος Amelia Jenks Bloomer, λόγω έλλειψης πρακτικότητας του κρινολίνου συνηγόρησε υπέρ της ένδυσης των γυναικών με παντελόνια τα λεγόμενα pantelettes - bloomers. Η ιδέα της χρησιμότητας δεν πρέπει ποτέ να υποτιμηθεί. Οι καταναλωτές επιλέγουν ενδύματα με το σκεπτικό της άνεσης της ανθεκτικότητας ή της εύκολης φροντίδας. Σήμερα είναι της μόδας τα αθλητικά ενδύματα ως δείκτες υγείας, άνεσης και αντοχής. Είναι σαφές ότι στη σύγχρονη εποχή οι απαιτήσεις σε χρόνο είναι τέτοιες που θέτουν τη χρηστικότητα και την άνεση του ρούχου αν όχι σε πρωτεύουσα θέση, τουλάχιστον σε ισάξια θέση με την αισθητική του. Πλέον ιδιαίτερης αισθητικής ρούχα, τα οποία όμως δεν προσφέρουν άνεση, δεν προτιμούνται. 9

11 Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι πρώτοι άνθρωποι εξελίχτηκαν στη Βορειοανατολική Αφρική κατά την δεκαετία εκατομμύριων ετών και ότι ο Δυτικός πολιτισμός ξεκίνησε από την Μεσοποτάμια πριν με χρόνια. Στη Ρωσία εντοπίζεται η πρώτη μαρτυρία ενδύματος και υπολογίζεται ότι είναι ετών. Βόρεια της Μόσχας ανακαλύφθηκαν τάφοι όπου οι σκελετοί είναι σκεπασμένοι με χιλιάδες χάντρες και ελεφαντόδοντα σχηματίζοντας μοτίβο που φανέρωνε ότι το σώμα ήταν ντυμένο με ρούχα που είχαν σκέλη και μανίκια. Οι χάντρες ήταν κεντημένες πάνω στα ρούχα που πιθανά ήταν από δέρματα ζωών. Τα δέρματα αποσυντεθήκαν αλλά οι χάντρες παρέμειναν στο χώμα διαγράφοντας έτσι το ένδυμα. Σε σπήλαια της Γαλλίας ανακαλύφθηκαν κοκάλινες βελόνες της ίδιας εποχής. Τα ενδύματα πιθανώς να γίνονταν από δέρματα ζωών η νήματα που κάτω από κανονικές συνθήκες αποσυντίθενται. 1.2 Γενικά για το έτοιμο ένδυμα Ο χώρος της μόδας των ρούχων περιλαμβάνει δυο βασικούς τομείς με καθοριστικής σημασίας κατευθύνσεις για την δουλειά του σχεδιαστή. Την υψηλή ραπτική και το έτοιμο ρούχο - βιομηχανικό ρούχο. Στο χώρο του ετοίμου ενδύματος μπορεί να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στα ρούχα που πωλούνται στις μπουτίκ και σε εκείνα της μαζικής κατανάλωσης των πολυκαταστημάτων. 10

12 Εικόνα 1 : Βιομηχανικό ρούχο Στα ρούχα υψηλης ραπτικής υπάρχουν καλόγουστα και οικονομικά ρούχα σε περιορισμένο όμως αριθμό αντιτύπων. Η πελατεία των μπουτίκ ζητά πάντα ρούχα επίκαιρα και καλοσχεδιασμένα σε προσιτή τιμή. Στα ρούχα μαζικής κατανάλωσης εκείνο που έχει σημασία είναι η γρήγορη παραγωγή μεγάλης ποσότητας ενδυμάτων σε χαμηλό κόστος. Ο σχεδιαστής πρέπει να βρίσκεται συνεχεία σε άμεσ.η επαφή με το κατασκευαστικό τμήμα της βιοτεχνίας για την παραγωγή και με το λογιστήριο για την κοστολόγηση. Ο κλάδος του ετοίμου ενδύματος στην Ελλάδα, ανεδείχθη την δεκαετία του '80 ως ο κατεξοχήν δυναμικός και εξαγωγικός κλάδος της ελληνικής μεταποίησης. Απαρτιζόμενος από επιχειρήσεις μικρού η μικρομεσαίου μεγέθους, εντάσεως εργασίας, με ημερομίσθια απασχόληση κατεξοχήν γυναικεία (80% του συνόλου) και μάλιστα χαμηλής εξειδίκευσης, στήριξε την επέκταση της παραγωγής και των εξαγωγών του στο χαμηλό κόστος εργασίας, την άφθονη εγχώρια πρώτη ύλη (βαμβάκι), τον κρατικό προστατευτισμό και ενισχύσεις (ποσοστώσεις σε εισαγωγές, υποτιμήσεις δραχμής εξαγωγικές επιδοτήσεις, φθηνά βιοτεχνικά δάνεια) καθώς και την ανοδική διεθνή ζήτηση της επταετίας Από το 1986 και μέχρι σήμερα ο κλάδος αντιμετωπίζει μεγάλη 11

13 εισαγωγική διείσδυση την ίδια στιγμή που ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών του επιβραδύνεται Οι εξαγωγές τα τελευταία χρόνια Παρουσιάζονται τα ακόλουθα στοιχειά στις εξαγωγές: Μείωση κατά -9,2% παρουσίασαν οι εξαγωγές ένδυσης κλωστοϋφαντουργίας στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2008 σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του Ειδικότερα, το σύνολο των εξαγωγών ανήλθε σε 1,11 δισεκ., έναντι 1,22 δισεκ. το Τη μεγαλύτερη υποχώρηση παρουσίασαν οι εξαγωγές του υπο-κλάδου των πλεκτών ενδυμάτων, στα 504,5 εκατ. (-17,4-%), ενώ μικρότερη υποχώρηση, κατά - 4,3%, στα 438,2 εκατ., σημείωσαν οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, οι εξαγωγές ετοίμων (υφαντών) ενδυμάτων ανέκαμψαν με άνοδο κατά 8,8% και διαμορφώθηκαν στα 167,3 εκατ Οι εισαγωγές τα τελευταία χρόνια Παρουσιάζονται τα ακόλουθα στοιχειά στις εσαγωγές. Οι εισαγωγές για το ίδιο δεκάμηνο του 2008 αυξήθηκαν με μικρότερο ρυθμό (3,0%) σε σχέση με την προηγούμενη φορά, λόγω της μείωσης κατά-7,9% των εισαγωγών της κλωστοϋφαντουργίας. Συγκεκριμένα, το σύνολο των εισαγωγών ένδυσηςκλωστοϋφαντουργίας ανήλθε σε 2,64 δισεκ., έναντι 2,57 δισεκ. το αντίστοιχο δεκάμηνο του Τη μεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών παρουσίασε ο υποκλάδος των πλεκτών ενδυμάτων, κατά 10,6%, στα 921,1 εκατ.. Οι εισαγωγές ετοίμων ενδυμάτων ανήλθαν στα 936,5 εκατ., έναντι 881,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2007, σημειώνοντας αύξηση 6,3%. 12

14 Έτσι, το σύνολο των εισαγωγών ένδυσης διαμορφώθηκε στα 1,85 δισεκ., έναντι 1, 71 δισεκ. το δεκάμηνο του 2007, αυξημένο κατά 8,4%. Αντίθετα, οι εισαγωγές κλωστοϋφαντουργίας περιορίστηκαν κατά -7,9% και διαμορφώθηκαν στα 787,1 εκατ.. Στον πίνακα εμφανίζονται τα συγκεντρωτικά μεγέθη του εξωτερικού εμπορίου ένδυσης κλωστοϋφαντουργίας για το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του Εξωτερικό εμπόριο ένδυσης κλωστοϋφαντουργίας Ιανουάριος-Οκτώβριος 2008 Εξαγωγές Δ% Πλεκτική 504,5 610,6-17,4% Έτοιμο Ένδυμα 167,3 153,8 +8,8% (Ι) 671,8 764,4-12,1% Σύνολο Ένδυσης (ΙΙ) 438,2 458,0-4,3% Κλωστοϋφαντουργία Σύνολο (1+11) 1110,0 1222,4-9,2% Εισαγωγές Δ% Πλεκτική 921,1 832,6 +10,6% Ένδυμα 936,5 881,1 +6,3% (Ι) 1857,6 1713,7 +8,4% Σύνολο Ένδυσης (11) 787,1 854,7-7,9% Κλωστοϋφαντουργία Σύνολο (1+11) 2644,7 2568,4 3,0% 13

15 1.3 ΗΜΟΔΑ Με τη λέξη Μόδα (τρόπος - ήθος), περιγράφει κανείς την έκφραση του γούστου που επικρατεί σε μια κοινωνία. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα οι βασιλικές αυλές και η «υψηλή τάξη» καθόριζαν την μόδα. Αργότερα η υψηλή ραπτική (haute couture) ανέλαβε αυτό το ρόλο και σήμερα το έτοιμο ένδυμα προτείνει μόδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Εικόνα Ζ : Ρούχα υψηλής ραπτικής Σήμερα ο επαγγελματίας που ασχολείται με τη μόδα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα παγκοσμίως, στις πόλεις της μόδας, σε τοπικό και σε προσωπικό επίπεδο. Η ψυχολογική αυτοβελτίωση και το να είναι κανείς μοντέρνος είναι τα δύο στοιχεία που μετατρέπουν το ρουχισμό σε μόδα. Πολλοί επιθυμούν 14

16 να φαίνονται νεότεροι και να ταιριάζουν στο πολιτιστικό κλίμα των καιρών που διαρκώς αλλάζει. Η διαφήμιση και τα άρθρα των περιοδικών μπορούν να μας κάνουν να αισθανθούμε ανασφαλείς και ακατάλληλοι ώσπου να μπούμε μέσα στο συγκεκριμένο προϊόν ή τρόπο ζωής. Η μόδα είναι ένα φαινόμενο που φτάνει πέρα από την ενδυμασία στον τρόπο που επιλέγουμε να περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας, το πώς επικοινωνούμε, ταξιδεύουμε, διακοσμούμε τα σπίτια μας, τρώμε και γενικότερα ζούμε. Η παρατήρηση του τι συμβαίνει παγκοσμίως και ιδιαίτερα τι συμβαίνει στο μικρόκοσμο της αγοράς για την οποία σχεδιάζει κανείς είναι απαραίτητη για τους σχεδιαστές. Το να ανιχνεύει κανείς τις τάσεις δεν είναι πάντα μια εντελώς συνειδητή λειτουργία, αλλά ένας συντονισμός με το Zeitgeist («πνεύμα των καιρών»), χρησιμοποιώντας μια δημιουργική ευαισθησία στις αλλαγές του ενδιαφέροντος στο γούστο. Αυτή η ικανότητα χτίζεται με τα χρόνια και σχετίζεται με την δυνατότητα του να φτάνει κανείς βαθιά στη μνήμη και να κάνει συγκρίσεις και να κατασκευάζει νοήματα. Κάποια ενδύματα, που καλούνται ακρότητες (fads), περνούν πολύ γρήγορα μέσα από το σύστημα, ενώ κάποια άλλα (κλασικά) όπως τα μπλουζάκια polo έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Τα τζίνς και τα t-shirts, που δεν έχουν εποχή, μοιάζουν να είναι σταθερά προϊόντα, ωστόσο υπάρχουν διακριτικές αλλαγές στη ραφή και στην εφαρμογή. (Οι πωλήσεις της Leνi's επηρεάστηκαν αρνητικά όταν η νεανική αγορά ζήτησε εργατικά και στρατιωτικά παντελόνια γιατί ήθελε ένα πιο άνετο παντελόνι). 1.4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥ λλογησ (ΚΟΛΕΞΙΟΝ) - ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΟΔΑΣ Ο ενδυματολόγος - σχεδιαστής μόδας έχει ως αντικείμενο του το σχεδιασμό ενδυμάτων και είναι ο εμπνευστής της προτεινομένης συλλογής. 15

17 Εικόνα 3 : Συλλογή φθινόπωρο-χειμώνας Απαραίτητα κριτήρια για την επιλογή του είναι ο καλλιτεχνικές,οι τεχνικές και οι εμπορικές γνώσεις,της αισθητικής και της παιδείας πάνω στο αντικείμενο. Ένας σχεδιαστής μόδας πρέπει να κάνει επιλογές συμφώνα με τις γνώσεις του και τον τρόπο που θα αντλεί τις πληροφορίες, σε σχέση με τις διεθνείς τάσεις μόδας, το κόστος συσχετιζόμενο με το επίπεδο αγοράς, το profile του αγοραστού, τις διεθνείς τεχνολογίες και τις αρχές της αισθητικής Επίσης χρειάζεται να είναι σε θέση να συντον.ίζει και να παρακολουθεί την παραγωγική διαδικασία και τον τρόπο παρουσίασης της συλλογής του, για την τελική εικόνα πρόταση του. Εικόνα 4 : Συλλογή γυναικια - ανδρικη 16

18 Μπορεί να εργαστείείτε μονός του, είτε ως υπεύθυνος της δημιουργίας, της οργανώνεις και την εκτέλεσης των συλλογικών εταιριών (βιοτεχνών και βιομηχανικών ετοίμων ενδυμάτων). Οι σχεδιαστές εργάζονται ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως υπάλληλοι στη βιομηχανία ένδυσης για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Στην επιχείρηση καθορίζεται κατά κύριο λόγο με τη διεύθυνση της επιχείρησης, τη διεύθυνση πωλήσεων και τη διεύθυνση παράγωγης, το πρόγραμμα συλλογής (κολεξιόν) για κάθε σεζόν. Από την αγορά του υφάσματος μέχρι την παρουσίαση της συλλογής χρειάζονται περίπου τρεις μήνες. Οι εκθέσει των υφασμάτων γίνονται κατά τον Μάρτιο, για την σεζόν άνοιξη - καλοκαίρι του επόμενου χρόνου και κατά τον Οκτώβριο, για τη σεζόν φθινόπωρο - χειμώνας του επόμενου χρόνου. Οι απόλυτες γνώσεις της αγοράς είναι απαραίτητες για το σχεδιαστή. Αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιαστής πρέπει να παρακολουθεί τον ανταγωνισμό προβλέπει τις ανάγκες των καταναλωτών, να καθορίζει το είδος της πώλησης και να συγκρίνει τα ενδύματα συμφώνα με την τιμή και την ποιότητα τους. Επίσης πρέπει να γνωρίζει τις κατηγορίες των καταναλωτών καθώς και τις συνθήκες κατανάλωσης. Επιπλέον κρίνεται απαραίτητη η ποικιλία των υφασμάτων σε χρώμα και σε σχέδιο. Η βιομηχανία ένδυσης χωρίζεται σε εξωτερική ενδυμασία ανδρών και γυναικών. Ανάλογα και οι σχεδιαστές μπορούν να ταξινομηθούν σε εξειδικευμένους. Σκοπός τους είναι η παραγωγική σχεδίαση με βάση τη δημιουργική ιδέα. Με βάση αυτό το δεδομένο, θα πρέπει να διερευνούν τις κοινωνικές εξελίξεις, αλλά και να γνωρίζουν και κάποια δεδομένα, θα πρέπει να διερευνούν τις κοινωνικές εξελίξεις, αλλά και να γνωρίζουν και κάποια αλλά να διερευνούν τις κοινωνικές εξελίξεις, αλλά και να γνωρίζουν και κάποια αλλά βασικά στοιχειά, όπως τα σκιτσαρίσματα σχεδίων καθώς και τον τρόπο επιλογής υφασμάτων και χρωμάτων. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η εμπειρία της κοπτικής και των 17

19 μεθόδων παράγωγης καθώς και η επίβλεψη από το κόψιμο μέχρι την κατασκευή του πρώτου δείγματος. Επίσης πρέπει να υπάρχουν οι βασικές γνώσεις όσον αφορά τη διαβάθμιση των κοψιμάτων, τον υπολογισμό του κόστους και το marketing. Επομένως, ενάς σχεδιαστής χρειάζεται να γνωρίζει τις διαφορές φάσεις της παράγωγης, της πώλησης και του marketing. 1.5 Η ιστορια της ραπτομηχανης Η ραπτομηχανή συγκαταλέγεται ανάμεσα στις σπουδαιότερες εφευρέσεις του 19 υ αιώνα. Πρώτοι οι Άγγλοι συνέλαβαν την ιδέα για την κατασκευή της ραπτομηχανής, οι Αμερικάνοι όμως, ήταν εκείνοι που κατασκεύασαν την πρώτη πρακτική και λειτουργικοί ραπτομηχανή. Εικόvα 5 : Ραπτομηχανή γαζί αλυσοραφή Ήδη τον 18 αιώνα έγιναν οι πρώτες προσπάθειες κατασκευής ραπτομηχανής από τον Charles F. Weinsenthal (1775), καθώς και από τον Thomas Saint (1790), οι οποίοι πέτυχαν ένα γρήγορο και ομοιόμορφο μηχανικό ράψιμο αντί του προαιώνιου αργού και κουραστικού ραψίματος με το χέρι. Αν και οι προσπάθειες τους δεν έφεραν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, η εφεύρεση του Άγγλου Τ. Saίnt, το 1790, που ήταν μια μηχανή για τη ραφή δερμάτων, αποτέλεσε την βάση της ιδέας του σημερινού μηχανισμού ραψίματος. Το Γάλλος Bartheleuns Thimonier, κατασκεύασε την πρώτη αξιόπιστη ραπτομηχανή. Επίσης, ο ίδιος κατόρθωσε το 1829 να κατασκευάσει μια χονδροκομμένη ραπτομηχανή απο ξύλο, η οποία 18

20 μιμούνταν το ράψιμο που γίνεται με το χέρι. Η συγκεκριμένη κατασκευή αποτέλεσε ορόσημο στην εξέλιξη των μηχανών ραφής. Άλλος παγκοσμίως γνωστός εφευρέτης ραπτομηχανών είναι ο Αμερικανός Elias Howe (Χοούι),η ραπτομηχανή του οποίου αποτέλεσε την πρώτη χρήσιμη ραπτομηχανή. Το έτος κατασκευής της είναι το 1845 απέκτησε για αυτήν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1846, ένα δίπλωμα που για πρώτη φορά δινόταν σε εφευρέτη ραπτομηχανής. Η ραπτομηχανή αυτή λειτουργούσε με δυο κλωστές και με βελόνα που είχε την τρύπα κοντά στη μύτη. Εικόνα 6 : Ραπτομηχανή Singer Η ραπτομηχανή του Howe χρησίμευε ως υπόδειγμα για όλες τις άλλες ραπτομηχανές που λειτουργούσαν. Ωστόσο παρέμεναν βασικά μειονεκτήματα, με κυριότερα απ αυτά την μετακίνηση του υφάσματος προς την βελόνα, η όποια γινόταν με μεγάλο κόπο. Το μειονέκτημα αυτό ξεπεράστηκε το 1850 με την τελειοποίηση της ραπτομηχανής του Howe σε διάφορα καίρια μέρη της από τον Singer, που ήταν ο εφευρέτης της παγκοσμίως γνωστής ομώνυμης ραπτομηχανής Singer ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τον κάθετο κινούμενο βελονοφορο, την οριζόντια κινούμενη σdϊτα, την οριζόντια πλακά για την τοποθέτηση του 19

21 υφάσματος ποδαράκι στερωσης του υφάσματος, το σύστημα αυτόματης προώθηση (μεταφοράς) του υφάσματος και τους ρυθμιστές τάσης των κλωστών, εργαλεία με τα όποια επιτυγχάνεται η γρήγορη λειτουργία της ραπτομηχανής. ομαλή και 1.6 Τεχνικό σχέδιο Τεχνικό σχέδιο ενδύματος είναι η γραμμική σχεδίαση πολλές ενδύματος σε δυσδιάστατη μορφή. Στο τεχνικό σχέδιο πρέπει να φαίνονται πολλές οι λεπτομέρειες που θα έχει το πραγματικό ρούχο πολλές ραφές, τσέπες, κουμπιά κτλ. Μερικά παραδείγματα τεχνικών σχεδίων ενδυμάτων φαίνονται παρακάτω. Εικόνα 7 : Τεχνικό σχέδιο Τα τεχνικά σχεδία είναι δυο ειδών Α) spek, όπου δίνουν πληροφορίες για την γραμμή,δομή και ενδυματολογικές λεπτομερές του ενδύματος. Β) τα flat όπου μου δίνουν πλήρη και αναλογικές πληροφορίες για την γραμμή, δομή και ενδυματολογικές λεπτομερές του ενδύματος. 20

22 Βασικές αρχές τεχνικού σχεδίου Η γνώση των αναλογιών του ανθρωπινού σώματος Η γνώση πολλές ανατομίας του ανθρωπινού σώματος Η γνώση των γραμμών ενδυματολογικών λεπτομερειών που μπορούν να τοποθετήσουν σε ένα ένδυμα (πέτα, γιακάδες, κουμποματα, τσέπες, ντεκολτέ, μανσέτες, μανίκια και τρόποι εφαρμογής ενδυμάτων) Η γνώση βασικών αρχών γεωμετρίας. Εργαζόμασται πάντα με άξονα συμμετρίας (γραμμή εδάφους με άξονα συμμετρίας, οριζόντια-κάθετα) Σχεδιάζουμε πάντα το μισό και αντίγραφου με το συμμετρικό πολλές ως πολλές τον άξονα συμμετρίας. Πάντα χρησιμοποιούμε το παραλληλόγραμμα που περιέχει το ένδυμα (από την μέση πάνω και κάτω) Τόσο το άνω όσο και το κάτω τα ζυγίζουμε στην μέση (πρέπει πάντα και στο πάνω και στο κάτω παραλληλόγραμμα να έχουμαι σημειωμένα πολλές ευθείες πολλές) Όταν σχεδιάζουμε τεχνικό σχέδιο πολλές οι καμπύλες από την μέση και κάτω έχουν κλίση πολλές τα κάτω,και πολλές οι καμπύλες από την μέση και πάνω έχουν κλίση πολλές τα πάνω. 1.7 Πατρόν Πατρόν λέγεται ο οδηγός βάσει του οποίου κόβονται στο ύφασμα τα κομμάτια που αποτελούν ένα ρούχο. Το πατρόν κατασκευάζεται από την πατρονιστ αρχικά σε ένα ψιλό χαρτί και πάντα μόνο το μισό αφού και το άλλο μισό είναι ίδιο. Στο χαρτί αυτό δίνονται οι διορθώσεις και οι γραμμές ανάλογα με το σχέδιο που πρέπει να προκύψει. Πολλές φορές είναι απαραίτητο το χαρτί αυτό να 21

23 τοποθετηθεί σε μια κούκλα η σε ένα μοντέλο για να επιβεβαιωθεί αν οι γραμμές που δόθηκαν είναι οι επιθυμητές, στα κατάλληλα σημεία και στα κατάλληλα ύψη. Αν υπάρχουν κοψίματα που πρέπει να γίνουν πρέπει να προστεθούν οι ραφές και να μονταριστούν τα κομμάτια για να ελέγχουν. f,, PRETINA Εικόνα 8: Πατρόν κλασσικής φούστας Αφού ολοκληρωθεί το πρόπλασμα αυτό αντιγράφεται σε ένα χοντρό χαρτόνι ή σε ένα καθαρό χαρτί με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες που χρειάζονται. Κάθε κομμάτι πρέπει να έχει μια ίσια γραμμή που θα δηλώνει το ίσιο του υφάσματος και πως θα τοποθετηθεί το πατρόν στο ύφασμα. Επίσης αλλά στοιχειά που σημειώνονται απαραιτήτως πάνω στα διάφορα κομμάτια είναι το κέντρο εμπρός (ΚΕ), το κέντρο πίσω (ΚΠ), οι πλαϊνές ραφές, το πόσες φορές πρέπει να κοπεί το κομμάτι, σημάδια που δείχνουν που κλείνουν οι πένσες η που τοποθετούνται οι κουμπότρυπες κτλ. Τέλος ένα πατρόν πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε κόντρες. Κόντρες είναι ορισμένα σημάδια που έχουν γίνει όταν είναι το πατρόν και αποτελούν μικρές ευθείες κάθετες προς τη ραφή δυο κομματιών. Οι κόντρες είναι απαραίτητες για το σωστό μοντάρισμα των κομματιών και θα πρέπει να συμπίπτουν όταν το πατρόν ξαναμονταριστεί. Μερικές φορές οι κόντρες χρησιμοποιούνται για να διαφοροποιήσουν όμοια κομμάτια. 22

24 1.7.1 Εργαλεία για την κατασχεθεί πατρόν. Για να κατασκευαστεί ένα σωστό πατρόν ο εξοπλισμός πρέπει να είναι πλήρη ς. Εικόνα 9 : Υλικά για κατασκευή πατρόν Η πατρονίστ χρειάζεται : ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : απαιτείται μια επίπεδη επιφάνεια εργασίας αρκετά μεγάλη για να μπορούν να δουλευτούν και τα πιο μεγάλα πατρόν όπως πχ: παλτό. ΧΑΡΤΙ : μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλό λεπτό χαρτί στην αρχή για πρόπλασμα και στην συνεχεία χαρτόνι για να αvτιγραφτεί ολοκληρωμένα το πατρόν. Επίσης μπορεί να προστέθει χαρτί με γραμμές και σημάδια που διευκολύνουν την κατασχεθεί του πατρόν. Τέλος διατίθεται στην αγορά χαρτί που από την μια πλευρά έχει κολλά. Το συγκεκριμένο χαρτί σιδερώνεται πάνω στο ύφασμα και έτσι κόβεται το πατρόν χωρίς να απαιτητέ σημάδεμα ή καρφίτσωμα. Όλα τα ειδή χαρτιών πωλούνταν σε ρολά με το μετρό. ΜΟΛΥΒΙΑ : απλά ή χρωματιστά για σημειώσει ή σημάδια πάνω στο πατρόν. ΓΟΜΑ: σκληρή ή μαλακιά αναλόγως το μολύβι που χρησιμοποιήθηκε ΧΑΡΑΚΕΣ : τρίγωνα, καμπυλόγραμμα, καμπυλοριγες, σπαθοριγες, πηχοριγες, για τον σχεδιασμό καμπύλων και ευθειών κατασκευασμένες από ανθεκτικό πλαστικό, ξύλο η μέταλλο. ΜΕΖΟΥΡΑ : με αυτήν παίρνουμε τα μέτρα του σώμματος 23

25 ΡΟΛΕΤΑ ΓΙΑ ΣΗΜΑΔΙΑ : είναι μια ροδέλα με δόντια ή βελόνες για το πέρασμα γραμμών του πατρόν στο χαρτί ΨΑΛΙΔΙ : είναι απαραίτητο το ψαλίδι του χαρτιού να είναι διαφορετικό από αυτό του υφάσματος κια να παραμ είνουν οι λεπίδες του κοφτερές. ΣΕΛΟΤΕΥΠ : διαφανές και ματ για να κολλάμε το χαρτί στην επιφάνεια εργασείας και να μπορούμαι σημειώνουμαι πάνω σ'αυτό ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ: για να εννώνουμε τα κομμάτια ΤΟΥΑΛ : λεπτά υφάσματα που χρησιμοποιούνται για τα ρούχα από πλεκτό ή ζέρσεϊ υφάσματα. ΚΟΝΤΡΑΔΟΡΟΣ : μεταλλικό εργαλείο για τα σημάδια - κόντρες του πατρόν. ΜΟΝΤΕΛΟ: η κούκλα για τις πρόβες των δειγμάτων. Προτιμότερο είναι το μοντέλο ώστε να μπορούν με ακρίβεια να βρεθούν οι διορθώσεις των ρούχων ακόμα και στην κίνηση του σώματος. Στην περίπτωση που η κατασκευή των πατρόν γίνεται ηλεκτρονικά απαραίτητη είναι η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή με εγκατεστημένο το αντίστοιχο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί η εταιρεία Σωματομετρία Για να κατασκευαστεί ένα πατρόν πρέπει να υπάρχουν οι μετρήσεις του σώματος. Ανάλογα με τι ρούχο θέλουμε να κατασκευάσουμε χρησιμοποιούμε διαφορετικές μετρήσεις του σώματος. Για να πάρουμε τις μετρήσεις απαραίτητη είναι η χρήση της μεζούρας και για να είναι σωστότερες πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν πάνω στο σώμα και το μοντέλο να κάθεται σε χαλαρή στάση. 24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ Επαγγελματικό προφίλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ Ο Μοντελίστ Πατρονίστ είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι ο συνεργάτης βοηθός του Σχεδιαστή/ρια Μόδας Ενδυματολόγου Στιλίστ. Είναι το άτομο που

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Τεχνολογίας Προτύπων Κοπής (Πατρόν) Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1η. Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ενότητα 1η. Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 1η Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Τι είναι Πληροφορική Ένας σύντομος ορισμός για το τι είναι πληροφορική είναι ο παρακάτω: όλα εκείνα που χρειάζεται κανείς για να παράγει, να οργανώνει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 6 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 ΜΑΘΗΜΑ: «Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυµάτων» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Μάθημα: ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ (358) Ημερομηνία: Τρίτη, 01 Ιουνίου 2010 Ώρα εξέτασης: 11.00

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας: Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης

Τοµέας: Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Τοµέας: Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναγκαιότητα Η κλωστοϋφαντουργία και η βιοµηχανία ένδυσης είναι ένας από τους σηµαντικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος A Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Σχεδιασµός Ετοίµων Ενδυµάτων ΙI». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολ.έτος Κεφάλαιο 5 ο Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή.

Σχολ.έτος Κεφάλαιο 5 ο Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή. Σχολ.έτος 2015-16 Κεφάλαιο 5 ο Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή. Διδακτικοί στόχοι Στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει : Να εξηγούν τις έννοιες πρόγραμμα, λογισμικό υπολογιστή. Να

Διαβάστε περισσότερα

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Πλοήγηση με χρήση γραφικών στοιχείων Ο κατάλογος επόμενης γενιάς GM Next Gen EPC διαθέτει διάφορες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για ταχύτερη και ευκολότερη εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Οι Μεταβολές ως Χαρακτηριστικό Γνώρισµα της Τεχνολογίας Επικοινωνιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Οι Μεταβολές ως Χαρακτηριστικό Γνώρισµα της Τεχνολογίας Επικοινωνιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οι Μεταβολές ως Χαρακτηριστικό Γνώρισµα της Τεχνολογίας Επικοινωνιών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής "σωστό-λάθος" Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας 3.3.3.1 Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας Συνήθως εκτυπώνουμε κατά τη μακρόστενη μεριά της σελίδας. Αυτού του είδους ο προσανατολισμός ονομάζεται κατακόρυφος.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Microsoft Word Δημιουργία νέου εγγράφου Το σύστημα Βοήθειας του Word...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Microsoft Word Δημιουργία νέου εγγράφου Το σύστημα Βοήθειας του Word... ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Microsoft Word 2007... 9 92 Δημιουργία νέου εγγράφου... 20 93 Το σύστημα Βοήθειας του Word... 38 94 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου...

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικά Στοιχεία 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000. Ετος Παραγωγή (τμχ.)

Ιστορικά Στοιχεία 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000. Ετος Παραγωγή (τμχ.) Company Profile Ιστορικά Στοιχεία Η εταιρεία Arini Fashion ιδρύθηκε το 2000 από τους Ευθύμιο & Γιώργο Βασιλόπουλο και βρίσκεται στην πόλη Πρίλεπ της γειτονικής χώρας FYROM σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής Μάθημα 7ο Πολυμέσα 7.Α.1 Παρουσιάσεις Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών μας. Αποτελούν μια συνοπτική μορφή των εργασιών μας. Μέσω δημιουργίας διαφανειών, μορφοποιήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC 1

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 1 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι εργαλειομηχανές με αριθμητικό προγραμματισμό εργασίας, γνωστές ως, (Computer Numerically Controlled), είναι μηχανήματα που ελέγχονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή

Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή Γ Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο τεχνικό σχέδιο, και ιδιαίτερα στο αρχιτεκτονικό, αποτελεί πλέον μία πραγματικότητα σε διαρκή εξέλιξη, που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Ελεγκτες CNC Καμπίνες CNC Τόρνοι CNC Φρέζες CNC CNC SOFTWARE MEGA NC 2010 MegaNC 2D/3D, το πανίσχυρο πακέτο CAD / CAM CNC βασικό λογισμικό "NC

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»...

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»... Περιεχόμενα ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»....2 Πλοήγηση στο χάρτη... 3 Σχεδίαση στο χάρτη... 4 Εκτύπωση του χάρτη... 6 Μετρήσεις επάνω στο χάρτη... 9 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Windows Πολύ Απλά και Πολύ Σύντομα

Τα Windows Πολύ Απλά και Πολύ Σύντομα Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Master of Arts (M.A) in "Gender, New Forms of Education, New Forms of Employment and New Technologies in the Information Age". Τα Windows Πολύ Απλά και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Δομή και λειτουργία προσωπικού υπολογιστή...11 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β Δομή και χρήση λειτουργικών συστημάτων DOS, UNIX και λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Ρυθμίσεις των Windows

Κεφάλαιο 2.3: Ρυθμίσεις των Windows Κεφάλαιο 2.3: Ρυθμίσεις των Windows 2.3.1 Βασικές πληροφορίες συστήματος Για να δούμε βασικές πληροφορίες για τον υπολογιστή μας, πατάμε το κουμπί «Έναρξη» και επιλέγουμε διαδοχικά «Πίνακας Ελέγχου», «Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Περιεχόμενα Παραμετροποίηση Γρήγορης Καταχώρησης... 3 Γρήγορη Καταχώρηση... 4 Κατηγορία Λιανικής & Μαζική Ανάθεση Κατηγορίας στα είδη... 9 Γρήγορη Καταχώρηση Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑ: Άννα-Μαρία Παδιού Τάξη:Α 2 Σχολ.έτος:2015-16 Σχολείο:9 ο Γυμνάσιο Τρικάλων Υπεύθυνος καθηγητής: Μπουλογεώργος Στέφανος Το γραφικό περιβάλλον Επικοινωνίας (Γ.Π.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι 21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι Τι είναι Αλγόριθμος; Οι οδηγίες που δίνουμε με λογική σειρά, ώστε να εκτελέσουμε μια διαδικασία ή να επιλύσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφήματα. Excel 2003

Γραφήματα. Excel 2003 Γραφήματα Excel 2003 Ορολογία Τίτλος γραφήματος Σειρά δεδομένων Υπόμνημα Κατηγορίες Ετικέτες Δείκτες Περιοχή γραφήματος Περιοχή σχεδίασης γραφήματος Γραμμές πλέγματος Οδηγός γραφημάτων Για τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: PowerPoint... 9 Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέας παρουσίασης... 27 Κεφάλαιο 4: Μορφοποίηση κειμένου παρουσίασης...

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές και του ArchiCAD 15 Εµπλουτισµένες Αρχιτεκτονικές Μορφές Πολυεδρική Στέγη Οι σύνθετες στέγες µοντελοποιούνται πλέον ως µονά στοιχεία και η επεξεργασία τους γίνεται µε τη µέγιστη ευελιξία. Οι διάφορες έδρες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η παραμετροποίηση και η χρήση της γρήγορης καταχώρησης πωλήσεων, καθώς και της κατηγορίας λιανικής των ειδών. Περιεχόμενα Παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μάθηµα: «Σχεδιασµός Ετοίµων Ενδυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη επιφάνεια κεντήματος 200 x 200mm Μέχρι και 1000 βελονιές το λεπτό Αυτόματο πέρασμα στην βελόνα Ελεύθερο ράψιμο Διαλογή χρωμάτων κλωστής

Μεγάλη επιφάνεια κεντήματος 200 x 200mm Μέχρι και 1000 βελονιές το λεπτό Αυτόματο πέρασμα στην βελόνα Ελεύθερο ράψιμο Διαλογή χρωμάτων κλωστής VR VR Μονοβέλονη κεντητική με δυνατότητα ελεύθερου κεντήματος και ελεύθερου ραψίματος. Μεγάλη επιφάνεια κεντήματος 200 x 200mm Μέχρι και 1000 βελονιές το λεπτό Αυτόματο πέρασμα στην βελόνα Ελεύθερο ράψιμο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος 5. Γραφήματα 5.1 Εισαγωγή 5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος Το Discoverer παρέχει μεγάλες δυνατότητες στη δημιουργία γραφημάτων, καθιστώντας δυνατή τη διαμόρφωση κάθε συστατικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου. Διδάσκων: Ντιντάκης Ιωάννης, Καθηγητής Εφαρμογών

Θεματική Ενότητα: Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου. Διδάσκων: Ντιντάκης Ιωάννης, Καθηγητής Εφαρμογών Θεματική Ενότητα: Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου Διδάσκων: Ντιντάκης Ιωάννης, Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 4/6/2015 Σχεδιασμός με Η/Υ Συστήματα CAD (Computer Aided Design) Σχεδιασμός με τη βοήθεια Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2013 Περιεχόμενα Δημιουργία λογαριασμού στο Google Drive. 3 Διαχείριση του GoogleDrive..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel)

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) Ανοίγοντας το Excel (Έναρξη /Προγράμματα /Microsoft Office / Microsoft Office Excel 2003), ανοίγει μπροστά μας ένα βιβλίο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις- Απαντήσεις Πολυμέσα Απο το Βιβλίο Εφαρμογές Η/Υ Α,Β,Γ Λυκείου

Ερωτήσεις- Απαντήσεις Πολυμέσα Απο το Βιβλίο Εφαρμογές Η/Υ Α,Β,Γ Λυκείου Ερωτήσεις- Απαντήσεις Πολυμέσα Απο το Βιβλίο Εφαρμογές Η/Υ Α,Β,Γ Λυκείου 1. Τι ονομάζουμε κόμβο και τι σύνδεσμο σε μια μη γραμμικά διαρθρωμένη ύλη; Με την έννοια σύνδεσμος (link) σε μια μη γραμμικά διαρθρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE... 2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)... 5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 6 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης.

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. 1. SMART BOARD SERIAL NUMBER: Ο σειριακός αριθμός του Διαδραστικού πίνακα βρίσκεται στην δεξιά πλαϊνή μεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Λιβανός Γιώργος Εξάμηνο 2017Β

Λιβανός Γιώργος Εξάμηνο 2017Β Λιβανός Γιώργος Εξάμηνο 2017Β Υπολογιστικό σύστημα Υλικό (hardware) Λογισμικό (Software) Ολοκληρωμένα κυκλώματα, δίσκοι, οθόνη, κλπ. Λογισμικό συστήματος Προγράμματα εφαρμογών Χρειάζονται ένα συντονιστή!!!

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς 3.3.1.1 Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς Γραμματοσειρές Η λέξη γραμματοσειρά αναφέρεται στο στυλ που εμφανίζονται τα γράμματα. Παρακάτω ακολουθούν κάποια παραδείγματα,

Διαβάστε περισσότερα

401 LW12 Πρωτεύουσα Γυναικεία Πουκαμίσα 24 Kingsmill 210 g Μαύρο, Μπλέ σκούρο, Λευκό XS - 3XL Λιλά S - XXL LW13 Μοντέρνα Πουκαμίσα 24

401 LW12 Πρωτεύουσα Γυναικεία Πουκαμίσα 24 Kingsmill 210 g Μαύρο, Μπλέ σκούρο, Λευκό XS - 3XL Λιλά S - XXL LW13 Μοντέρνα Πουκαμίσα 24 400 Συλλογή για Γυναίκες Αυτή η αποκλειστική σειρά ενδυμάτων εργασίας για γυναίκες έχει σχεδιαστεί για άνεση και στυλ. Το υψηλής ποιότητας ύφασμα Kingsmill κόβεται για να δώσει μια κολακευτική τακτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint Ένα εργαλείο παρουσίασης

PowerPoint Ένα εργαλείο παρουσίασης Εργασία 7η 2 Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι σε θέση να χειρίζεται ί ά άνετα έ ένα πρόγραμμα ό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon Λογισμικό iw360 Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon > > > > > > > > > > > > Παραγωγικότητα σε κάθε σημείο του γραφείου > > > > > > > > > > >>>>>>> Οι έρευνες αγοράς προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΠΑ Σχολικό έτος: Εργασία Τεχνολογίας Θέμα: Ραπτομηχανή Όνομα: Καλυψώ Κοντόπουλου Τμήμα: Α1 ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ

ΠΣΠΑ Σχολικό έτος: Εργασία Τεχνολογίας Θέμα: Ραπτομηχανή Όνομα: Καλυψώ Κοντόπουλου Τμήμα: Α1 ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ΠΣΠΑ Σχολικό έτος: 2015-2016 Εργασία Τεχνολογίας Θέμα: Ραπτομηχανή Όνομα: Καλυψώ Κοντόπουλου Τμήμα: Α1 ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ 1 Περιεχόμενα: 1. Πρόλογος, επεξήγηση του θέματος της εργασίας 2. Ιστορική αναδρομή 3.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 11 Μάθηµα: «Τεχνολογία Ραφής Υφάσµατος» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word) 1. Πώς δημιουργούμε ένα νέο έγγραφο; 2. Πώς αποθηκεύουμε ένα έγγραφο στη δισκέτα μας; 3. Μπορείτε να περιγράψετε τη βασική οθόνη του Word;. 4. Τι ακριβώς κάνει το εργαλείο ζουμ; 5. Ποιους κανόνες ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

01. Σχεδίαση με ΗΥ. Dr. Ing. Β. Ιακωβάκης

01. Σχεδίαση με ΗΥ. Dr. Ing. Β. Ιακωβάκης 01. Σχεδίαση με ΗΥ Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Περιεχόμενα 1. Γενικά περί σχεδίασης με ΗΥ 2. Γνωριμία με το AutoCAD 3. Σχεδίαση απλών γεωμετρικών οντοτήτων (γραμμή, ή κύκλος) ) 4. Απαλοιφή σχεδιασμένων οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 2 µέρη (Α και Β), 5 σελίδες Α4

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 2 µέρη (Α και Β), 5 σελίδες Α4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΣΧΕ ΙΟ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΧΕ ΙΟ ΜΟ ΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΤΕΤΑΡΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003

ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003 ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003 8-10 Νοεµβρίου 2010 1 1. PowerPoint. Ενας επεξεργαστής παρουσιάσεων. Το PowerPoint είναι ένα πρόγραµµα, ίσως όχι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή Ιπτάμενες Μηχανές Οδηγός για το Μαθητή Το αεροσκάφος κάθετης απογείωσης Αφού βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού προγράμματος, επιλέξτε «Έναυσμα». Ακολουθώντας τις οδηγίες που παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word.

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ WORD Περιεχόμενα Εκκίνηση του Microsoft Word... 3 Το παράθυρο του Word... 3 Η Κορδέλα με τις καρτέλες... 4 Κεντρική... 4 Εισαγωγή... 4 Διάταξη Σελίδας... 5 Αναφορές... 5 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROΩΘΗΣΗ PROώθηση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο 41

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο 41 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9 Βασικές έννοιες... 10 Το παράθυρο του PowerPoint... 13 Δημιουργία νέας παρουσίασης... 18 Βασικές εργασίες με διαφάνειες... 24 Προβολές παρουσίασης... 28

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου Το SketchUp αρχικά ήταν ένα πρόγραμμα της εταιρείας @Last Software σχεδιασμένο για αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς video-games και ξεκίνησε να γίνεται γνωστό ως ένα γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Μελίσσια, 23 Φεβρουαρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος. (Ανάλυση video μέσω του Σ.Σ.Λ.Α, LoggerPro της Vernier)

Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος. (Ανάλυση video μέσω του Σ.Σ.Λ.Α, LoggerPro της Vernier) Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος. (Ανάλυση video μέσω του Σ.Σ.Λ.Α, LoggerPro της Vernier) Στόχοι Να μελετήσουμε τις μεταβολές της κινητικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού με Η/Υ από δραστηριότητες στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο.

Βιωματικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού με Η/Υ από δραστηριότητες στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο. Βιωματικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού με Η/Υ από δραστηριότητες στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο. Εισηγητής : Χρήστος Μανώλης δάσκαλος Θεσσαλονίκη Οκτώβριος - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Κεφάλαιο 2: Microsoft Access

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Κεφάλαιο 2: Microsoft Access Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 Κεφάλαιο 2: Microsoft Access 2002... 20 Κεφάλαιο 3: Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office ΧΡ... 36

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)

Αντιγραφή με χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) Σελίδα 1 από 5 Οδηγός αντιγραφής Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στη θήκη του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων ή με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ (WATERJET) Η ΤΕΛΕΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΟΠΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΥΛΙΚΑ!

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ (WATERJET) Η ΤΕΛΕΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΟΠΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΥΛΙΚΑ! ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ (WATERJET) WJ-VERSATILE: Bασικά χαρακτηριστικά Η ΤΕΛΕΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΟΠΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΥΛΙΚΑ! Διπλή τεχνολογία κοπής με

Διαβάστε περισσότερα

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ενεργοποιούμε το λογισμικό Scratch Να αναγνωρίζουμε τα κύρια μέρη του περιβάλλοντος του Scratch Να δημιουργούμε/εισάγουμε/τροποποιούμε

Διαβάστε περισσότερα