HTζιλσέπονι -η Π νι- καθ ταν στις οδοντωτές επάλξεις του κοντ χοντρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HTζιλσέπονι -η Π νι- καθ ταν στις οδοντωτές επάλξεις του κοντ χοντρου"

Transcript

1 ÚfiÏÔÁÔ HTζιλσέπονι -η Π νι- καθ ταν στις οδοντωτές επάλξεις του κοντ χοντρου π ργου της µονής του Aγίου Πολ τιµου που βρισκ ταν στη µεγάλη π λη του Πάλµαρις, ατενίζοντας τις χιονισµένες σκεπές, ενώ το βλέµ- µα της περιπλανι ταν αναπ φευκτα στα σκοτεινά κι ορµητικά νερά του Mαζο ρ Nτελαβάλ. Tο τσουχτερ κρ ο την περ νιαζε, αλλά η Π νι, βυθισµένη για τα καλά στις αναµνήσεις της, ο τε που το πρ σεχε. Oλ κληρη η βορειοδυτική περιοχή του βασιλείου του Xονς δε Mπέαρ είχε σκεπαστεί απ πρώιµο χι νι µία µ λις εβδοµάδα νωρίτερα κι ο χειµώνας έµπαινε πια για τα καλά, παρ λο που ακ µα δεν είχε τελειώσει ο δέκατος µήνας της χρονιάς. Σ µφωνα µε τις εκτιµήσεις, ο π λεµος ενάντια στο δαίµονα Mπεστεζ- µπο λζιµπαρ και τα τσιράκια του -τα γκ µπλιν, τους γίγαντες και τους πάουρι- είχε εξελιχθεί ανέλπιστα καλά κι είχε τελειώσει µε ελάχιστες απώλειες ανθρώπινων ζωών και χωρίς να γίνει στάχτη ο τε µία µεγάλη π λη. Mε τον ερχοµ του χειµώνα, µως, τα επακ λουθα του πολέµου είχαν αρχίσει να γίνονται αισθητά, κυρίως απ την έλλειψη τροφίµων στα χωριά, αφο είχαν αναγκαστεί να στείλουν τις προµήθειές τους στις π λεις που είχαν καταφ γει οι στρατιώτες του βασιλιά. Στο Πάλµαρις έφταναν φήµες τι σε κάποια απ αυτά είχαν ξεκινήσει εξεγέρσεις κατά του βασιλιά Nτάνιουµπ αλλά και κατά της Aµπελικανικής Eκκλησίας, που ο ηγέτης της είχε αναµφίβολα ενεργήσει προς το συµφέρον του δαίµονα. Άλλες φήµες µιλο σαν για αρκετο ς µυστηριώδεις θανάτους κατά µήκος της ακτής του Mάντις Aρµ και για µια οµάδα φανατικών οι οποίοι απ τη µια απειλο σαν να αποσχιστο ν απ την Aµπελικανική Eκκλησία, ενώ απ την άλλη απέρριπταν κατηγορηµατικά την ιδέα µιας εκκλησίας που θα ήταν αφοσιωµένη στον Άβελιν Nτέσµπρις. 11

2 R.A. Salvatore O π λεµος εδώ στο Πάλµαρις είχε τελειώσει, αλλά στην Π νι, που πενθο σε, φαιν ταν λες και η αναταραχή είχε µ λις αρχίσει. Ή µήπως ήταν απλά κάτι που συνεχιζ ταν, αναρωτήθηκε. Άραγε αυτή η παρωδία και η αναταραχή, αυτή η ανησυχία, ήταν απλά µια αντανάκλαση της ανθρώπινης φ σης, µια ατελείωτη σειρά απ µάχες ή µια αιτία πικρίας στη θέση µιας άλλης; H ιδέα στενοχώρησε ακ µη περισσ τερο την Π νι, γιατί, αν αυτή ήταν η αλήθεια, τ τε τι είχαν πετ χει πραγµατικά; Tι είχαν κερδίσει µε τη θυσία τους; Γιατί είχε πεθάνει ο πολυαγαπηµένος της άντρας, ο Έλµπριαν; H Π νι άφησε έναν απελπισµένο αναστεναγµ απέναντι σ λη αυτή τη µαται τητα. O νους της γ ρισε στην παιδική της ηλικία, εκεί στους άγριους ασ τοπους, στο Nτάνταλις, την εποχή που εκείνη κι ο Έλµπριαν µεγάλωναν µαζί, ξένοιαστοι. Θυµήθηκε πώς έτρεχε στα µονοπάτια του δάσους δίπλα στο αγ ρι, ανάµεσα στα λευκά µο σκλια της πευκ φυτης κοιλάδας στα β ρεια του χωριο τους. Θυµήθηκε µια κρ α βραδιά που σκαρφάλωνε µαζί του στη βορινή πλαγιά για να θαυµάσουν την Άλω του Kορ να, αυτή την πανέµορφη πολ χρωµη ουράνια ζώνη που περιέβαλλε τον κ σµο την πηγή, πως έµαθε αργ τερα, των ευλογηµένων µαγικών λίθων που αποτελο σαν τη δ ναµη και τον πυρήνα της πίστης της Aµπελικανικής Eκκλησίας. Tην επ µενη αυγή, η Π νι και ο Έλµπριαν είχαν γίνει µάρτυρες της επιστροφής των πατέρων τους και των υπ λοιπων κυνηγών. Π σο καθαρά τα θυµ ταν τώρα η Π νι, πώς έτρεχε γεµάτη ενθουσιασµ, γεµάτη προσµονή, γεµάτη... Φρίκη. Γιατί σε µια απ τις δοκο ς που στήριζαν στους ώµους τους κρεµ ταν ένα πολ παράξενο κι άσχηµο µικροσκοπικ πλάσµα: ένα γκ µπλιν. H Π νι και ο Έλµπριαν ποτέ δε θα µπορο σαν να έχουν προβλέψει τι αυτ το σκοτωµένο κτήνος θα ήταν ο προάγγελος τέτοιας καταστροφής. Πολ σ ντοµα, µως, τα γκ µπλιν είχαν επιτεθεί µε λες τους τις δυνάµεις, κάνοντας στάχτη το Nτάνταλις και σφάζοντάς τους λους, εκτ ς απ την Π νι και τον Έλµπριαν, αφο οι δυο τους, αν και χωριστά, είχαν καταφέρει να ξεφ γουν απ τα τέρατα, χωρίς να γνωρίζει ο καθένας τι ο άλλος είχε επιζήσει. Kι έπειτα η Π νι είχε καταλήξει εδώ στο Πάλµαρις, στερηµένη απ µνήµη και ταυτ τητα, εδώ που την υιοθέτησαν ο Γκρέβις και η Πετί- µπουα Tσίλιτσανκ, ιδιοκτήτες της πολ βουης ταβέρνας µε τ νοµα Στράτα της Συντροφιάς H Π νι έριξε το βλέµµα της πάνω απ την ήσυχη π λη, προς το σηµείο που κάποτε στεκ ταν το κτίριο. Tι παράξενα γυρίσµατα είχε φέρει η µοί- 12

3 Î ÈÚfi ÙË applefiáóˆûë ρα στο πεπρωµένο της: το γάµο της µε τον αγαπηµένο ανιψι του βαρ νου Mπίλντεµπορο ένα γάµο που ακυρώθηκε αµέσως και που τον ακολο θησε η κατάταξη της Π νι στο στρατ του βασιλιά την προαγωγή της στη φηµισµένη Aκτοφρουρά και το διορισµ της στο Πάιρεθ Tαλµ την επιδροµή των πάουρι και την πτώση του φρουρίου. Όλα αυτά είχε πάρει χρ νια για να γίνουν, αλλά στην Π νι φάνταζαν σαν να είχαν γίνει µέσα σε µια ν χτα. Ένιωθε πάλι βαθιά στα κ καλά της την παγωνιά των νερών του K λπου του Kορ να, που είχε πέσει για να ξεφ γει απ το καταδικασµένο Πάιρεθ Tαλµ. Ίσως να ήταν η µοίρα, ίσως απλή τ χη, αυτ που την έβγαλε απ εκείνα τα νερά για να τη φέρει τ σο κοντά στον Άβελιν Nτέσµπρις, τον «τρελ καλ γερο» απ τον Άγιο Mιρ Aµπέλ, που τον καταζητο σε η Eκκλησία για το θάνατο εν ς δασκάλου και την κλοπή πολλών απ τους ιερο ς µαγικο ς λίθους. O Άβελιν την είχε οδηγήσει πίσω στο Nτάνταλις, κι εκεί η Π νι είχε ξανασµίξει µε τον Έλµπριαν, που είχε επιστρέψει στην περιοχή µετά την εκπαίδευσή του ως φ λακα απ τους µυστηριώδεις Tουέλ αλφαρ. Π σο µακρ και σκοτειν δρ µο είχαν διαν σει οι τρεις τους απ κει: προς το ρος A ντα και το δαίµονα δάκτυλο και πίσω πάλι διασχίζοντας το βασίλειο µέχρι τον Άγιο Mιρ Aµπέλ, που είχαν φυλακιστεί και πεθάνει οι θετοί γονείς της Π νι και µετά πάλι πίσω σ ένα δρ µο που θα έπρεπε να έχει αρχίσει να φωτίζεται, παρ λη τη θλίψη, αλλά που αυτ ς σκοτείνιαζε λο και περισσ τερο, καθώς το κακ που ενσάρκωνε ο Mπεστεζµπο λζι- µπαρ, ο δαίµονας δάκτυλος, είχε διαφθείρει τον πατέρα ηγο µενο Mάρκγουαρτ οπλίζοντάς τον µε µία και µ νη επιθυµία, να πολεµήσει τον Έλµπριαν και την Π νι. Kαι το είχε κάνει, σ εκείνη την ίδια έπαυλη που η Π νι είχε περάσει την πρώτη ν χτα του γάµου της µε τον K νορ Mπίλντεµπορο, στο αρχοντικ της φρίκης, που ο Έλµπριαν και η Π νι είχαν δώσει την τελευταία µάχη ενάντια στον Mάρκγουαρτ και είχαν νικήσει, µε τίµηµα µως τη ζωή του Έλµπριαν. Tώρα η Π νι δεν ήταν σίγουρη τι είχαν κερδίσει κι αν λο αυτ άξιζε κάτι. Aναγνώριζε τη σχεδ ν κυκλική φ ση του ταξιδιο της αλλά αυτ αντί να την ανακουφίζει, την έκανε να νιώθει ανήσυχη και παγιδευµένη. «Φοβάµαι τι κάνει πάρα πολ κρ ο για να είσαι εδώ πάνω» ακο στηκε µια απαλή φωνή πίσω της, η φωνή του αδελφο Mπρ µιν Xερντ, του αρχηγο της οµάδας των µοναχών που είχαν ακολουθήσει το δάσκαλο Tζ τζονα στη φυγή του απ την Eκκλησία, επειδή πίστευαν στην αγιοσ νη του Άβελιν, κι εν ς απ τους µοναχο ς που είχαν σταθεί δίπλα στον Έλµπριαν και την Π νι στους αγώνες τους κατά του Mάρκγουαρτ. 13

4 R.A. Salvatore Γ ρισε να κοιτάξει τον ευπαρουσίαστο άντρα. Ήταν αρκετά χρ νια µεγαλ τερος απ την Π νι -τριάντα και κάτι- µε µα ρα, κατσαρά µαλλιά που µ λις είχαν αρχίσει να γκριζάρουν και σκο ρο δέρµα που τονιζ ταν περισσ τερο, αφο, σο συχνά κι αν ξυριζ ταν, το πρ σωπ του σκιαζ ταν πάντα απ τα µα ρα γένια του. «Παραείναι ασήµαντο για να µε νοιάζει» του απάντησε ήρεµα. H Π νι κοίταξε πάλι την π λη, καθώς την πλησίαζε για να ακουµπήσει στον τοίχο δίπλα της. «Σκέφτεσαι τον Έλµπριαν;» τη ρώτησε. H Π νι άφησε ένα σ ντοµο χαµ γελο, πιστε οντας τι η απάντηση ήταν ευν ητη. «Πολλοί είναι λυπηµένοι» άρχισε να λέει ο αδελφ ς Mπρ µιν η Π νι είχε ακο σει τις ίδιες κο φιες λέξεις απ πάρα πολλο ς τους τελευταίους τρεις µήνες. Eκτιµο σε τις προσπάθειές τους -σίγουρα!-, αλλά κατά βάθος ευχ ταν να την άφηναν µ νη µε τις σκέψεις της. «O χρ νος είναι γιατρ ς...» άρχισε πάλι να λέει ο αδελφ ς Mπρ µιν, αλλά, καθώς η Π νι τον κάρφωσε µε το γεµάτο δυσπιστία βλέµµα της, άφησε τις λέξεις να σβήσουν. «O π νος σου είναι αναµεν µενος» δοκίµασε ξανά λίγο πιο µετά. «Πρέπει να αντλήσεις παρηγοριά και πίστη απ το Θε κι απ το καλ που βγήκε απ τις πράξεις σου.» Η Π νι τον κοίταξε βλοσυρά κι ο ευγενικ ς µοναχ ς πισωπάτησε. «Tο καλ ;» ρώτησε. O Mπρ µιν σήκωσε τα χέρια του σαν να µην καταλάβαινε. «Πολεµο ν ξανά, έτσι δεν είναι;» ρώτησε η Π νι κοιτάζοντας πάλι τη χιονισµένη π λη. «Ή µήπως θα έπρεπε να πω τι πολεµο ν ακ µα;» «Ποιοι;» «Oι ηγέτες της Eκκλησίας σου µε το βασιλιά Nτάνιουµπ και τους συµβουλάτορές του. Πολεµο ν ξανά και πάντα. εν άλλαξε τίποτα» διευκρίνισε η Π νι. «Eίναι κατανοητ να επικρατεί αναταραχή στους κ λπους της Eκκλησίας, πρέπει να το παραδεχτείς» απάντησε αυστηρά ο Mπρ µιν. «Xάσαµε τον πατέρα ηγο µεν µας.» «Tον είχατε χάσει πολ πριν τον σκοτώσω» τον διέκοψε η Π νι. «Aυτ είναι αλήθεια» παραδέχτηκε ο µοναχ ς. «Aλλά ακ µη κι έτσι, πολλοί απ τους υποστηρικτές του Nτέιλµπερτ Mάρκγουαρτ σοκαρίστηκαν, ταν έµαθαν την αλήθεια τι δηλαδή ο Mπεστεζµπο λζιµπαρ -καταρα- 14

5 Î ÈÚfi ÙË applefiáóˆûë µένο τ νοµά του, το απ λυτο σκοτάδι- είχε διεισδ σει τ σο πολ στις τάξεις µας, ώστε είχε καταφέρει να διαφθείρει τον ίδιο τον πατέρα ηγο µενο.» «Kαι τώρα πέθανε κι είστε καλ τερα χωρίς αυτ ν» παρατήρησε η Π νι. O αδελφ ς Mπρ µιν δεν απάντησε αµέσως και η Π νι κατάλαβε τι ήταν άδικη µαζί του. Σε τελευταία ανάλυση, ήταν ένας φίλος που δεν είχε προσπαθήσει να κάνει τίποτε άλλο παρά να βοηθήσει τον Έλµπριαν και την ίδια, κι ο σαρκασµ ς της σίγουρα τον πλήγωνε. Tον κοίταξε στα µάτια και ξεκίνησε να λέει κάτι, αλλά σταµάτησε απ τοµα. Aς είναι, αποφάσισε, µη µπορώντας να νιώσει γενναιοδωρία στην καρδιά της. Όχι ακ µα. «Eίµαστε ντως πολ καλ τερα» είπε αποφασιστικά ο Mπρ µιν, ανταποδίδοντας το σαρκασµ. «Kαι θα ήµαστε ακ µα καλ τερα, αν η Tζιλσέπονι ξανασκεφτ ταν την προσφορά.» H Π νι κο νησε το κεφάλι της προτο εκείνος ολοκληρώσει την εντελώς προβλέψιµη παράκλησή του. Nα ξανασκεφτεί την προσφορά. Πάντα αυτ. Ήθελαν να γίνει µητέρα ηγουµένη της Aµπελικανικής Eκκλησίας, παρ λο που κάτι τέτοιο δεν είχε συµβεί ποτέ στη µακραίωνη ιστορία αυτο του πατριαρχικο τάγµατος. O αδελφ ς Φράνσις, ο πιο αφοσιωµένος ακ λουθος του Mάρκγουαρτ, το είχε προτείνει ενώ κρατο σε στην αγκαλιά του τον ετοιµοθάνατο Mάρκγουαρτ, ταν ο δαίµονας που είχε κυριε σει το σώµα του πατέρα ηγο µενου καιγ ταν χάρη στην πίστη και τη δ να- µη της Π νι και του Έλµπριαν. O Φράνσις είχε δει την αλήθεια στη διάρκεια εκείνης της τροµερής µάχης, αλλά και την αλήθεια για τον τροµερ δάσκαλ του. H Π νι είχε σκοτώσει το δαίµονα στον οποίο είχε µετατραπεί ο Mάρκγουαρτ και τώρα πολλοί µοναχοί µε µεγάλη επιρροή έκαναν ν ξεις τι θα επιθυµο σαν να τον αντικαταστήσει η Π νι. Aυτ υπαινίσσονταν ορισµένοι, τουλάχιστον. H Π νι δεν έτρεφε αυταπάτες ως προς το τι ένα τέτοιο σπάσιµο της παράδοσης, πως ήταν ο διορισµ ς µιας γυναίκας στην κεφαλή της Eκκλησίας και ειδικά της γυναίκας που είχε µ λις σκοτώσει τον προηγο µενο ηγέτη, δε θα συναντο σε παθιασµένους πολέµιους. Oι µάχες θα ήταν ακατάπαυστες και κατά τη γνώ- µη της Π νι εντελώς µάταιες. Kαι σαν να µην ήταν αρκετά µπερδεµένα τα πράγµατα, είχε λάβει µια ακ µη προσφορά, µια προσφορά απ τον ίδιο το βασιλιά Nτάνιουµπ, ο οποίος της πρ σφερε τον τίτλο της βαρ νης του Πάλµαρις, µολον τι ήταν προφανές τι δεν είχε κανένα προσ ν για τη θέση, εκτ ς απ τη νεοσ στατη φήµη τής ηρωίδας. H Π νι έβλεπε καθαρά την κατάσταση: µετά το 15

6 R.A. Salvatore τέλος του πολέµου, τ σο η Eκκλησία σο και το Στέµµα είχαν αρχίσει τις µηχανορραφίες για ν αποκτήσουν την εξουσία. Όποια πλευρά µπορο σε να ισχυριστεί τι είχε φίλη την Tζιλσέπονι, που ήταν σ ντροφος του Έλµπριαν του Nυχτοπουλιο, ή να πει τι την είχε προωθήσει σε µια θέση εξουσίας, θα κέρδιζε πολλά στον αγώνα για την αγάπη και την αφοσίωση του λαο του Πάλµαρις και της γ ρω περιοχής. H Π νι άρχισε να γελά σιγανά καθώς έστρεψε τα µάτια της απ τον αδελφ Mπρ µιν πέρα στη λευκοντυµένη π λη. Tο λάτρευε το χι νι, ειδικά ταν έπεφτε πυκν απ τον ανταριασµένο ουραν, τυλίγοντας στα λευκά τους τοίχους των κτιρίων. Για την Π νι αυτ ς ο καιρ ς κάθε άλλο παρά ταλαιπωρία ήταν. Tον έβλεπε περισσ τερο σαν µια προθεσµία, µια δικαιολογία για να καθίσει ήσυχα δίπλα στο αναµµένο τζάκι, χωρίς ευθ νες και χωρίς να πρέπει να δώσει λ γο σε κανέναν. Άλλωστε, λ γω της πρ ωρης κακοκαιρίας, ο βασιλιάς Nτάνιουµπ είχε αναγκαστεί να καθυστερήσει την επιστροφή του στην Έρσαλ. Aν ο καιρ ς δε µαλάκωνε, ο βασιλιάς θα έπρεπε να ξεχειµωνιάσει στο Πάλµαρις, πράγµα που ελάφρωνε κάπως την πίεση που ένιωθε η Π νι, για το αν θα δεχ ταν ή θα απέρριπτε τον τίτλο της βαρ νης. Παρ λο που ο καιρ ς είχε βοηθήσει, η Π νι αισθαν ταν ελάχιστη ανακο φιση. Kάποτε αποκαλο σε αυτή την π λη πατρίδα της. Tώρα µως που το µέρος αυτ είχε συνδεθεί µε τ σο π νο -µε τα συντρίµµια της Στράτας της Συντροφιάς, µε το χαµ της θετής της οικογένειας και του πολυαγαπηµένου της Έλµπριαν- δεν µπορο σε να νιώσει τίποτα καλ εδώ, ο τε να ανακαλέσει ευχάριστες αναµνήσεις. «Aν διατηρήσει τον τίτλο του βαρ νου, ο δο κας Kάλας θα πολεµήσει τον Άγιο Πολ τιµο µε κάθε µέσο» παρατήρησε ο αδελφ ς Mπρ µιν, βγάζοντας την Π νι απ τις σκέψεις της. Για ελάχιστες στιγµές ωστ σο, αφο η αναφορά και µ νο στον ισχυρ δο κα, τον προσωριν βαρ νο του Πάλµαρις, την έκανε µοιραία να σκεφτεί το µέρος που διέµενε, εκείνο ακριβώς το σπίτι µέσα στο οποίο ο γάµος της µε τον K νορ Mπίλντεµπορο είχε βυθιστεί αµέσως στο χάος, το σπίτι µέσα στο οποίο ο Mάρκγουαρτ είχε πάρει για πάντα απ κοντά της τον Έλµπριαν. «Πώς θα κερδίσουµε αυτές τις µάχες, αν δεν έχουµε την ηρωική Tζιλσέπονι για να µας οδηγήσει;» τ λµησε να ρωτήσει ο Mπρ µιν. Πέρασε το µπράτσο του γ ρω απ τους ώµους της Π νι κι αυτή η κίνηση έφερε επιτέλους ένα αληθιν χαµ γελο στο µορφο πρ σωπο της γυναίκας. «Ή ίσως θα µπορο σε η Tζιλσέπονι να δεχτεί την προσφορά του βασιλιά, αντί γι αυτ...» 16

7 Î ÈÚfi ÙË applefiáóˆûë «Θα είµαι λοιπ ν αρχηγ ς µ νο κατ νοµα;» ρώτησε η κοπέλα. «Για σάς ή για το Στέµµα; Ένα σ µβολο που θα επιτρέψει στον Mπρ µιν και τους φίλους του να πετ χουν αυτ που επιθυµο ν;» «Aυτ ποτέ!» απάντησε ο µοναχ ς, κάνοντας πως νιώθει φρίκη, αφο ήταν φανερ πως καταλάβαινε τι η Π νι τον πείραζε. «Eίπα στον Mπραντγου ρντεν και στον P τζερ το Γοργοδάχτυλο τι θα τους συναντο σα στο Nτάνταλις» ανέφερε η Π νι και, µ λις το είπε, σκέφτηκε τι το ταξίδι της επιστροφής στην παλιά της πατρίδα µπορεί να µην ήταν και τ σο άσχηµη ιδέα. Eκεί ήταν θαµµένος ο Έλµπριαν, εκεί που ήταν... πιο καθαρά. Nαι, αυτή ήταν η σωστή λέξη για να το περιγράψει, αποφάσισε η Π νι. Πιο καθαρά. Πιο µακριά απ τη λάσπη των ατέρµονων καβγάδων της ανθρωπ τητας. Φυσικά, ήταν κι εκείνη παγιδευµένη εδώ, και πιθαν τατα για ολ κληρο το χειµώνα, αφο ο δρ µος προς το βορρά δεν ήταν ε κολος αυτή την εποχή. Έριξε µια µατιά και είδε τον απογοητευµένο αδελφ Mπρ µιν. Συµπαθο σε πραγµατικά αυτ τον άντρα και την ενθουσιώδη οµάδα του, ήταν λοι τους ιδεαλιστές και πίστευαν τι µπορο σαν να αποκαταστήσουν την Aµπελικανική Eκκλησία, να την επαναφέρουν στον ενάρετο δρ µο, ακολουθώντας τη διδασκαλία του Άβελιν. Aυτή η τελευταία σκέψη έκανε την Π νι να ξαναχαµογελάσει: γελο σε απ µέσα της, αλλά κρατο σε την ευθυµία της κρυφή, γιατί δεν ήθελε να φανεί σαν να κορ ιδευε ετο το τον άντρα. O Mπρ µιν και οι φίλοι του δεν είχαν καν γνωρίσει τον Άβελιν τουλάχιστον χι τον πραγµατικ Άβελιν, εκείνον που ήταν γνωστ ς σαν «τρελ ς καλ γερος». O Mπρ µιν είχε γίνει µέλος του Aµπελικανικο Tάγ- µατος ένα χρ νο πριν απ τον Άβελιν, το εν Θεώ Έτος 815. O δάσκαλος Φράνσις και ο αδελφ ς Mάρλµπορο Bισέντι, ο πιο στεν ς φίλος του Mπρ - µιν, είχαν µπει στην τάξη του Άβελιν το φθιν πωρο του εν Θεώ Έτους 816. Ωστ σο, ο Άβελιν και τρεις ακ µα µοναχοί είχαν αποµονωθεί απ την υπ λοιπη τάξη, γιατί είχαν ξεκινήσει την πολ σηµαντική προετοιµασία τους για το ταξίδι στη Nήσο του Πιµανίνικουιτ. H µοναδική ανάµνηση που είχαν ο Mπρ µιν, ο Bισέντι και ο Φράνσις απ τον Άβελιν ήταν η ηµέρα που οι τέσσερις εκλεκτοί µοναχοί είχαν σαλπάρει απ τον K λπο των Aγίων Πάντων µε προορισµ το νησί απ που θα έφερναν τους ιερο ς λίθους. O Mπρ µιν δεν είχε ξαναδεί τον Άβελιν αφ του το έσκασε απ τον Άγιο Mιρ Aµπέλ, αφ του έγινε ο «τρελ ς καλ γερος», που καβγάδιζε στα καπηλειά και πολ συχνά µεθοκοπο σε και, µα την αλήθεια, η διαδικασία αγιοποίησης του καβγατζή Άβελιν Nτέσµπρις θα ήταν πολ ζωηρή! 17

8 R.A. Salvatore «Kάνει πολ κρ ο εδώ πάνω» είπε ξανά ο αδελφ ς Mπρ µιν, σφίγγοντας περισσ τερο τους ώµους της Π νι και τραβώντας την κοντά του για να µοιραστεί λίγη απ τη ζεστασιά του. «Σε παρακαλώ, έλα µέσα να καθίσεις δίπλα στη φωτιά. H αρρώστια απλώνεται µε ταχ ρυθµ µετά τον π λεµο κι ο κ σµος θα γίνει ακ µη πιο σκοτειν ς, αν αρρωστήσει η Tζιλσέπονι.» H Π νι δεν αντιστάθηκε καθώς την οδηγο σε προς την π ρτα του π ργου. Nαι, συµπαθο σε τον αδελφ Mπρ µιν και τους φίλους του, αυτή την οµάδα των µοναχών που είχαν διακινδυνε σει τα πάντα για να ανακαλ ψουν την αλήθεια του κ σµου µετά την αναταραχή που είχε ξεσπάσει λ γω της αποστασίας του Άβελιν Nτέσµπρις και την κλοπή απ τον ίδιο τ σων πολλών µαγικών λίθων. Ήταν κάτι παραπάνω απ συµπάθεια, παραδεχ ταν, βλέποντας το πραγµατικ ενδιαφέρον στο ευγενικ και νεανικ πρ σωπ του, νιώθοντας τη δ ναµη και τον ενθουσιασµ που έκρυβε η γε- µάτη ενέργεια περπατησιά του. Tον ζήλευε, επειδή ήταν γεµάτος νι τη, πολ περισσ τερη απ κείνη, παρ λο που ήταν µεγαλ τερ ς της. Aλλά η Π νι καταλάβαινε µες στις σκοτεινές σκέψεις της, τι ο αδελφ ς Mπρ µιν διέθετε κάτι που εκείνη δεν µπορο σε πια να έχει. Eλπίδα. «Mπρένιλι! εν τάισες τις κ τες, χαζοκ ριτσο!» φώναξε η Mέρι Kάουσενφεντ απ την εξώπορτα του µικρο σπιτιο της. «Aχ, Mπρένιλι, πο γυρίζεις;» Kο νησε το κεφάλι της και µουρµο ρισε. Πράγµατι η Mπρένιλι, το στερνοπο λι της, ήταν το πιο µπελαλίδικο επτάχρονο που είχε δει ποτέ η Mέρι, καθώς έτρεχε συνέχεια στους απ τοµους γκρεµο ς και τους αµµ λοφους που υπήρχαν απ κάτω και µερικές φορές αψηφο σε την άγρια πληµµυρίδα του K λπου Φάλιντιν -που µπορο σε να ανεβάσει επτά µέτρα ορµητικ νερ µέσα σε ελάχιστο χρ νο πάνω στο λασπωµένο έδαφος- στην αδιάκοπη αναζήτησή της για περιπέτεια και διασκέδαση. Kαι πάντα, µα πάντα, η Mπρένιλι ξεχνο σε να κάνει τις αγγαρείες της πριν φ γει για τις ατίθασες περιπλανήσεις της. Kάθε πρωί η Mέρι Kάουσενφεντ άκουγε τις κ τες να παραπονιο νται και κάθε πρωί έπρεπε να βγαίνει στην π ρτα και να φωνάζει. «Eδώ είµαι, µαµά» ακο στηκε µια σιγανή φωνο λα πίσω της, µια φωνή που η Mέρι δυσκολε τηκε να συνδέσει µε τη ζωηρή της κ ρη. «εν έφαγες πρωιν» απάντησε γυρίζοντας η Mέρι «ο τε κι οι κ τες.» «Θα τις τα σω» είπε ήσυχα η Mπρένιλι, πάρα πολ ήσυχα. 18

9 Î ÈÚfi ÙË applefiáóˆûë H Mέρι Kάουσενφεντ πλησίασε γρήγορα την κ ρη της που φαιν ταν παράξενα ε θραυστη κι ακο µπησε την παλάµη στο µέτωπ της, για να δει µήπως είχε πυρετ. «Eίσαι καλά, κορίτσι µου;» ρώτησε και τα µάτια της άνοιξαν διάπλατα µ λις είδε πως η µικρή έκαιγε. «εν αισθάνοµαι καλά, µαµά» παραδέχτηκε το κορίτσι. «Έλα, λοιπ ν. Θα σε βάλω στο κρεβάτι και θα σου φτιάξω λίγη σο πα για να συνέλθεις» είπε η γυναίκα, πιάνοντας την Mπρένιλι απ το χέρι. «Nαι, αλλά οι κ τες...» «Oι κ τες θα φάνε µ λις σε βάλω στο κρεβάτι» άρχισε να λέει η Mέρι Kάουσενφεντ, και στράφηκε προς την κ ρη της µ ένα πλατ χαµ γελο. Tο χαµ γελ της έσβησε µ λις αντίκρισε ένα κ κκινο εξάνθηµα που το περιέβαλλε ένα άσπρο δαχτυλίδι, πάνω στο χέρι του µικρο κοριτσιο. H Mέρι Kάουσενφεντ διατήρησε την ψυχραιµία της για χάρη της κ ρης της και σήκωσε το χέρι της µικρής για να το δει καλ τερα. «Xτ πησες πουθενά;» ρώτησε το κορίτσι µε φωνή γεµάτη προσµονή. «Όχι» απάντησε η Mπρένιλι κι έσκυψε πιο κοντά για να δει κι αυτή τι είχε προκαλέσει τ σο το ενδιαφέρον της µητέρας της. H Mέρι εξέτασε το ροδαλ εξάνθηµα για λίγο. «Πρέπει να πας στο κρεβάτι τώρα» της είπε. «Nα ρίξεις πάνω σου µ νο ένα σεντ νι για να µην παραζεσταθείς απ τον πυρετ.» «Θα αρρωστήσω πιο πολ ;» ρώτησε αθώα η Mπρένιλι. H Mέρι φ ρεσε ένα ψε τικο χαµ γελο. «Όχι, θα γίνει καλά το κορίτσι µου» είπε, αν και ήξερε π σο µεγάλο ήταν το ψέµα της! «Γρήγορα τώρα στο κρεβάτι κι εγώ θα σου φέρω τη σο πα.» H Mπρένιλι χαµογέλασε. M λις µως βγήκε απ το δωµάτιο, η Mέρι Kάουσενφεντ κατέρρευσε έντροµη µέσα σε αναφιλητά. Έπρεπε να τρέξει γρήγορα στο θεραπευτή της π λης του Φάλιντιν και να τον φέρει να δει αµέσως το κορίτσι. Yπενθ µιζε διαρκώς στον εαυτ της τι κάποιος σοφ τερος απ την ίδια έπρεπε να επιβεβαιώσει τις υποψίες της, τι µπορεί να επρ κειτο για κάτι εντελώς διαφορετικ : ένα δάγκωµα αράχνης ή µια µελανιά απ τους κοφτερο ς βράχους στους οποίους σκαρφάλωνε λη την ώρα η Mπρένιλι. Ήταν πολ νωρίς για τέτοιο τρ µο, έλεγε και ξανάλεγε µέσα της η Mέρι Kάουσενφεντ. 19

10 R.A. Salvatore αχτυλίδι γ ρω απ το τριανταφυλλί. Ήταν ένα παλι τραγο δι που λέγανε στην π λη του Φάλιντιν, πως και στις περισσ τερες π λεις του Xονς δε Mπέαρ. Ήταν ένα τραγο δι για την πανο κλα. 20

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

KEºA AIO 1. EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ

KEºA AIO 1. EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ KEºA AIO 1 EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ εκείνη τη ν χτα που βρισκ μουν στο παλάτι του βασιλιά Μίνωα, στην Κνωσ. Τα λυχνάρια και οι δάδες είχαν σβήσει, και λοι, βασιλιάδες, πρίγκιπες και δο λοι,

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

κειτ ντικάμιλο 201b4 κ. γκ. κάμπελ μάριά άγγελιδου εικονογράφηση μετάφράση

κειτ ντικάμιλο 201b4 κ. γκ. κάμπελ μάριά άγγελιδου εικονογράφηση μετάφράση κειτ ντικάμιλο Οι ένες ραφημ γ ο ν ο κ ι ε ειες περιπέτ εικονογράφηση κ. γκ. κάμπελ 201b4 ery New ard Aw μετάφράση μάριά άγγελιδου ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΩΝ ΤΙΚΑΜ, ΑΡΓΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα...

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Αμέσως έβγαλα το κινητό από τη θήκη και έστειλα μήνυμα στο κινητό της μαμάς πού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Η πολύ λαίμαργη μπουλτόζα που έφαγε τον Ακάμα

Η πολύ λαίμαργη μπουλτόζα που έφαγε τον Ακάμα Η πολύ λαίμαργη μπουλτόζα που έφαγε τον Ακάμα Κατάπιε όλα τα φύτα Και έχει μείνει ερημια Δεν νομίζω τώρα ποιά Πώς τον γλιτώνει τον καύγα Ήρθαν οι δασονόμοι με τα Όπλα και τα σπαθιά Τρέχει τώρα να ξεφύγει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΦΛΑΜΕΝΚΟ ------------------------------------------------------------------

ΕΝΑ ΦΛΑΜΕΝΚΟ ------------------------------------------------------------------ ΕΝΑ ΑΙΩΝΙΟ ΦΛΑΜΕΝΚΟ Το κρύο της αυγής ήταν αρκετά τσουχτερό καθώς η Βέρα προσπαθούσε να συγχρονίσει τα πόδια της, µε τα σωστά βήµατα του φλαµένκο του Έρωτα...! Μια στροφή γύρω από εκείνον, ένα ερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Τσιτυρίδου, «Οι ξένες γλώσσες για τους μεγάλους»

Ειρήνη Τσιτυρίδου, «Οι ξένες γλώσσες για τους μεγάλους» ΚΟΖΑΝΗ 10/3/2015 8 Ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης Ειρήνη Τσιτυρίδου, «Οι ξένες γλώσσες για τους μεγάλους» Σε ένα σχολείο, ο δάσκαλος προσπαθούσε να μάθει στα παιδιά να μιλούν σωστά ελληνικά. Όμως ο Πέτρος,

Διαβάστε περισσότερα

3 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΙΜΙΤΖΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ : «ΟΥΤΟΠΙΑ» Λοιπόν, Πέτρο μου, αυτή είναι η αλήθεια.

3 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΙΜΙΤΖΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ : «ΟΥΤΟΠΙΑ» Λοιπόν, Πέτρο μου, αυτή είναι η αλήθεια. 3 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΙΜΙΤΖΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ : «ΟΥΤΟΠΙΑ» Λοιπόν, Πέτρο μου, αυτή είναι η αλήθεια. Το τριφύλλι αυτό το βρήκαμε εχθές, δεν είναι το δικό σου. Όλα ήταν στο

Διαβάστε περισσότερα

Δώρα Μωραϊτίνη. Μυθιστόρημα. Εκδόσεις CaptainBook.gr

Δώρα Μωραϊτίνη. Μυθιστόρημα. Εκδόσεις CaptainBook.gr Δώρα Μωραϊτίνη G Μυθιστόρημα Εκδόσεις CaptainBook.gr Σ εκείνους που μου έδωσαν ζωή, στην Αλεξάνδρα και στον Ανδρέα. Σε αυτούς που εγώ έδωσα ζωή, στη Ράνια και στον Ντίνο. Μα και σε αυτούς που αποζητούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες;

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες; Ονόματα Η μητέρα της Άννας έχει άλλους τρεις μεγαλύτερους γιους. Επειδή έχει πάθος με τα χρήματα, τους έχει βαφτίσει ως εξής: Τον μεγάλο της γιο "Πενηνταράκη", τον μεσαίο "Εικοσαράκη" και τον μικρότερο

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Απίθανα ταξίδια με μαγικά μολύβια

Απίθανα ταξίδια με μαγικά μολύβια ...... Απίθανα ταξίδια με μαγικά μολύβια Στον Ευθύμη και την Κωνσταντίνα. Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος Σελιδοποίηση - Μακέτα εξωφύλλου: Ευθύµης Δηµουλάς 2010 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΡΙΚΗ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύουμε με το καράβι των σχολείων WE.CARE. Β τάξη 1 ου Δημοτικού Σχολείου Πλωμαρίου Λέσβου Σχολικό έτος 2013-14

Ταξιδεύουμε με το καράβι των σχολείων WE.CARE. Β τάξη 1 ου Δημοτικού Σχολείου Πλωμαρίου Λέσβου Σχολικό έτος 2013-14 Ταξιδεύουμε με το καράβι των σχολείων WE.CARE Β τάξη 1 ου Δημοτικού Σχολείου Πλωμαρίου Λέσβου Σχολικό έτος 2013-14 Η τάξη μας συμμετείχε στο Διεθνές πρόγραμμα WE.C.A.R.E. Πρόκειται για ένα δίκτυο σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του μικρού δελφινιού που λεγόταν Μούντζι

Η ιστορία του μικρού δελφινιού που λεγόταν Μούντζι Petra Dobrovolny www.dolphinkissis.ch Η ιστορία του μικρού δελφινιού που λεγόταν Μούντζι Πριν από λίγο μόνο καιρό, ήταν ένα μικρό δελφίνι που το λέγανε. Μούντζι. Στη γερμανική διάλεκτο της Βέρνης σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

τίποτα, εγώ όµως δεν µπορούσα να αντισταθώ, κι ας ήµουν αδιάθετη. Μετά το φαγητό τον είδα να κοιτάζει επίµονα το ανοιχτό σακουλάκι µε τα σκουλαρίκια

τίποτα, εγώ όµως δεν µπορούσα να αντισταθώ, κι ας ήµουν αδιάθετη. Μετά το φαγητό τον είδα να κοιτάζει επίµονα το ανοιχτό σακουλάκι µε τα σκουλαρίκια Κρεµαστοί Κήποι 38 και 3. Ανελέητο το θερµόµετρο επιβεβαίωσε τους φόβους µου. Είχα µόλις γυρίσει άρων άρων από το πανεπιστήµιο, το µεσηµέρι δεν είχε φτάσει. Ήµουν ζαλισµένη, σχεδόν παραπατούσα ενώ στον

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά

Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά Μια φορά κι έναν καιρό μια παρέα από μαθητές και μαθήτριες που αγαπούσαν την περιπέτεια και ήθελαν να γνωρίσουν τον κόσμο αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι μακρινό.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού

Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού Στις 17 Φεβρουαρίου 2014, οι τετάρτες τάξεις του Θ Δημοτικού Σχολείου Πάφου πήγαν εκδρομή στο Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού. Ο σκοπός τους ήταν να περπατήσουν

Διαβάστε περισσότερα

(Μέλη: Γεράνιος Απόστολος, Γκιάτη Ελευθερία, Γραβαρης Βασίλειος, Ζαραβίνου Ιωάννα, Ζαραβίνου Χρυσούλα)

(Μέλη: Γεράνιος Απόστολος, Γκιάτη Ελευθερία, Γραβαρης Βασίλειος, Ζαραβίνου Ιωάννα, Ζαραβίνου Χρυσούλα) Όνομα Ομάδας: Choco Biskotini (Μέλη: Γεράνιος Απόστολος, Γκιάτη Ελευθερία, Γραβαρης Βασίλειος, Ζαραβίνου Ιωάννα, Ζαραβίνου Χρυσούλα) Συγγραφέας Τίτλος Βιβλίου: Ζωρζ Σαρή Νινέτ Περίληψη: Η Νινέτ είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΡΣΑΡΟΥ. Πρόλογος

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΡΣΑΡΟΥ. Πρόλογος 7 Πρόλογος Νικητές και Ηττημένοι Δυτική Ακτή της Σκοτίας 1689 «Το παιδί! Φιόνα, για όνομα του Θεού, πρέπει να σώσεις το παιδί». Ο άνεμος ήταν δυνατός και παγερός. Τα μάτια της Φιόνας θόλωσαν και το μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013)

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013) ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Σίγουρα έχετε ακούσει πολλές ιστορίες: άλλες για δράκους και νεράιδες, άλλες για πριγκίπισσες και πρίγκιπες στο

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα