HTζιλσέπονι -η Π νι- καθ ταν στις οδοντωτές επάλξεις του κοντ χοντρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HTζιλσέπονι -η Π νι- καθ ταν στις οδοντωτές επάλξεις του κοντ χοντρου"

Transcript

1 ÚfiÏÔÁÔ HTζιλσέπονι -η Π νι- καθ ταν στις οδοντωτές επάλξεις του κοντ χοντρου π ργου της µονής του Aγίου Πολ τιµου που βρισκ ταν στη µεγάλη π λη του Πάλµαρις, ατενίζοντας τις χιονισµένες σκεπές, ενώ το βλέµ- µα της περιπλανι ταν αναπ φευκτα στα σκοτεινά κι ορµητικά νερά του Mαζο ρ Nτελαβάλ. Tο τσουχτερ κρ ο την περ νιαζε, αλλά η Π νι, βυθισµένη για τα καλά στις αναµνήσεις της, ο τε που το πρ σεχε. Oλ κληρη η βορειοδυτική περιοχή του βασιλείου του Xονς δε Mπέαρ είχε σκεπαστεί απ πρώιµο χι νι µία µ λις εβδοµάδα νωρίτερα κι ο χειµώνας έµπαινε πια για τα καλά, παρ λο που ακ µα δεν είχε τελειώσει ο δέκατος µήνας της χρονιάς. Σ µφωνα µε τις εκτιµήσεις, ο π λεµος ενάντια στο δαίµονα Mπεστεζ- µπο λζιµπαρ και τα τσιράκια του -τα γκ µπλιν, τους γίγαντες και τους πάουρι- είχε εξελιχθεί ανέλπιστα καλά κι είχε τελειώσει µε ελάχιστες απώλειες ανθρώπινων ζωών και χωρίς να γίνει στάχτη ο τε µία µεγάλη π λη. Mε τον ερχοµ του χειµώνα, µως, τα επακ λουθα του πολέµου είχαν αρχίσει να γίνονται αισθητά, κυρίως απ την έλλειψη τροφίµων στα χωριά, αφο είχαν αναγκαστεί να στείλουν τις προµήθειές τους στις π λεις που είχαν καταφ γει οι στρατιώτες του βασιλιά. Στο Πάλµαρις έφταναν φήµες τι σε κάποια απ αυτά είχαν ξεκινήσει εξεγέρσεις κατά του βασιλιά Nτάνιουµπ αλλά και κατά της Aµπελικανικής Eκκλησίας, που ο ηγέτης της είχε αναµφίβολα ενεργήσει προς το συµφέρον του δαίµονα. Άλλες φήµες µιλο σαν για αρκετο ς µυστηριώδεις θανάτους κατά µήκος της ακτής του Mάντις Aρµ και για µια οµάδα φανατικών οι οποίοι απ τη µια απειλο σαν να αποσχιστο ν απ την Aµπελικανική Eκκλησία, ενώ απ την άλλη απέρριπταν κατηγορηµατικά την ιδέα µιας εκκλησίας που θα ήταν αφοσιωµένη στον Άβελιν Nτέσµπρις. 11

2 R.A. Salvatore O π λεµος εδώ στο Πάλµαρις είχε τελειώσει, αλλά στην Π νι, που πενθο σε, φαιν ταν λες και η αναταραχή είχε µ λις αρχίσει. Ή µήπως ήταν απλά κάτι που συνεχιζ ταν, αναρωτήθηκε. Άραγε αυτή η παρωδία και η αναταραχή, αυτή η ανησυχία, ήταν απλά µια αντανάκλαση της ανθρώπινης φ σης, µια ατελείωτη σειρά απ µάχες ή µια αιτία πικρίας στη θέση µιας άλλης; H ιδέα στενοχώρησε ακ µη περισσ τερο την Π νι, γιατί, αν αυτή ήταν η αλήθεια, τ τε τι είχαν πετ χει πραγµατικά; Tι είχαν κερδίσει µε τη θυσία τους; Γιατί είχε πεθάνει ο πολυαγαπηµένος της άντρας, ο Έλµπριαν; H Π νι άφησε έναν απελπισµένο αναστεναγµ απέναντι σ λη αυτή τη µαται τητα. O νους της γ ρισε στην παιδική της ηλικία, εκεί στους άγριους ασ τοπους, στο Nτάνταλις, την εποχή που εκείνη κι ο Έλµπριαν µεγάλωναν µαζί, ξένοιαστοι. Θυµήθηκε πώς έτρεχε στα µονοπάτια του δάσους δίπλα στο αγ ρι, ανάµεσα στα λευκά µο σκλια της πευκ φυτης κοιλάδας στα β ρεια του χωριο τους. Θυµήθηκε µια κρ α βραδιά που σκαρφάλωνε µαζί του στη βορινή πλαγιά για να θαυµάσουν την Άλω του Kορ να, αυτή την πανέµορφη πολ χρωµη ουράνια ζώνη που περιέβαλλε τον κ σµο την πηγή, πως έµαθε αργ τερα, των ευλογηµένων µαγικών λίθων που αποτελο σαν τη δ ναµη και τον πυρήνα της πίστης της Aµπελικανικής Eκκλησίας. Tην επ µενη αυγή, η Π νι και ο Έλµπριαν είχαν γίνει µάρτυρες της επιστροφής των πατέρων τους και των υπ λοιπων κυνηγών. Π σο καθαρά τα θυµ ταν τώρα η Π νι, πώς έτρεχε γεµάτη ενθουσιασµ, γεµάτη προσµονή, γεµάτη... Φρίκη. Γιατί σε µια απ τις δοκο ς που στήριζαν στους ώµους τους κρεµ ταν ένα πολ παράξενο κι άσχηµο µικροσκοπικ πλάσµα: ένα γκ µπλιν. H Π νι και ο Έλµπριαν ποτέ δε θα µπορο σαν να έχουν προβλέψει τι αυτ το σκοτωµένο κτήνος θα ήταν ο προάγγελος τέτοιας καταστροφής. Πολ σ ντοµα, µως, τα γκ µπλιν είχαν επιτεθεί µε λες τους τις δυνάµεις, κάνοντας στάχτη το Nτάνταλις και σφάζοντάς τους λους, εκτ ς απ την Π νι και τον Έλµπριαν, αφο οι δυο τους, αν και χωριστά, είχαν καταφέρει να ξεφ γουν απ τα τέρατα, χωρίς να γνωρίζει ο καθένας τι ο άλλος είχε επιζήσει. Kι έπειτα η Π νι είχε καταλήξει εδώ στο Πάλµαρις, στερηµένη απ µνήµη και ταυτ τητα, εδώ που την υιοθέτησαν ο Γκρέβις και η Πετί- µπουα Tσίλιτσανκ, ιδιοκτήτες της πολ βουης ταβέρνας µε τ νοµα Στράτα της Συντροφιάς H Π νι έριξε το βλέµµα της πάνω απ την ήσυχη π λη, προς το σηµείο που κάποτε στεκ ταν το κτίριο. Tι παράξενα γυρίσµατα είχε φέρει η µοί- 12

3 Î ÈÚfi ÙË applefiáóˆûë ρα στο πεπρωµένο της: το γάµο της µε τον αγαπηµένο ανιψι του βαρ νου Mπίλντεµπορο ένα γάµο που ακυρώθηκε αµέσως και που τον ακολο θησε η κατάταξη της Π νι στο στρατ του βασιλιά την προαγωγή της στη φηµισµένη Aκτοφρουρά και το διορισµ της στο Πάιρεθ Tαλµ την επιδροµή των πάουρι και την πτώση του φρουρίου. Όλα αυτά είχε πάρει χρ νια για να γίνουν, αλλά στην Π νι φάνταζαν σαν να είχαν γίνει µέσα σε µια ν χτα. Ένιωθε πάλι βαθιά στα κ καλά της την παγωνιά των νερών του K λπου του Kορ να, που είχε πέσει για να ξεφ γει απ το καταδικασµένο Πάιρεθ Tαλµ. Ίσως να ήταν η µοίρα, ίσως απλή τ χη, αυτ που την έβγαλε απ εκείνα τα νερά για να τη φέρει τ σο κοντά στον Άβελιν Nτέσµπρις, τον «τρελ καλ γερο» απ τον Άγιο Mιρ Aµπέλ, που τον καταζητο σε η Eκκλησία για το θάνατο εν ς δασκάλου και την κλοπή πολλών απ τους ιερο ς µαγικο ς λίθους. O Άβελιν την είχε οδηγήσει πίσω στο Nτάνταλις, κι εκεί η Π νι είχε ξανασµίξει µε τον Έλµπριαν, που είχε επιστρέψει στην περιοχή µετά την εκπαίδευσή του ως φ λακα απ τους µυστηριώδεις Tουέλ αλφαρ. Π σο µακρ και σκοτειν δρ µο είχαν διαν σει οι τρεις τους απ κει: προς το ρος A ντα και το δαίµονα δάκτυλο και πίσω πάλι διασχίζοντας το βασίλειο µέχρι τον Άγιο Mιρ Aµπέλ, που είχαν φυλακιστεί και πεθάνει οι θετοί γονείς της Π νι και µετά πάλι πίσω σ ένα δρ µο που θα έπρεπε να έχει αρχίσει να φωτίζεται, παρ λη τη θλίψη, αλλά που αυτ ς σκοτείνιαζε λο και περισσ τερο, καθώς το κακ που ενσάρκωνε ο Mπεστεζµπο λζι- µπαρ, ο δαίµονας δάκτυλος, είχε διαφθείρει τον πατέρα ηγο µενο Mάρκγουαρτ οπλίζοντάς τον µε µία και µ νη επιθυµία, να πολεµήσει τον Έλµπριαν και την Π νι. Kαι το είχε κάνει, σ εκείνη την ίδια έπαυλη που η Π νι είχε περάσει την πρώτη ν χτα του γάµου της µε τον K νορ Mπίλντεµπορο, στο αρχοντικ της φρίκης, που ο Έλµπριαν και η Π νι είχαν δώσει την τελευταία µάχη ενάντια στον Mάρκγουαρτ και είχαν νικήσει, µε τίµηµα µως τη ζωή του Έλµπριαν. Tώρα η Π νι δεν ήταν σίγουρη τι είχαν κερδίσει κι αν λο αυτ άξιζε κάτι. Aναγνώριζε τη σχεδ ν κυκλική φ ση του ταξιδιο της αλλά αυτ αντί να την ανακουφίζει, την έκανε να νιώθει ανήσυχη και παγιδευµένη. «Φοβάµαι τι κάνει πάρα πολ κρ ο για να είσαι εδώ πάνω» ακο στηκε µια απαλή φωνή πίσω της, η φωνή του αδελφο Mπρ µιν Xερντ, του αρχηγο της οµάδας των µοναχών που είχαν ακολουθήσει το δάσκαλο Tζ τζονα στη φυγή του απ την Eκκλησία, επειδή πίστευαν στην αγιοσ νη του Άβελιν, κι εν ς απ τους µοναχο ς που είχαν σταθεί δίπλα στον Έλµπριαν και την Π νι στους αγώνες τους κατά του Mάρκγουαρτ. 13

4 R.A. Salvatore Γ ρισε να κοιτάξει τον ευπαρουσίαστο άντρα. Ήταν αρκετά χρ νια µεγαλ τερος απ την Π νι -τριάντα και κάτι- µε µα ρα, κατσαρά µαλλιά που µ λις είχαν αρχίσει να γκριζάρουν και σκο ρο δέρµα που τονιζ ταν περισσ τερο, αφο, σο συχνά κι αν ξυριζ ταν, το πρ σωπ του σκιαζ ταν πάντα απ τα µα ρα γένια του. «Παραείναι ασήµαντο για να µε νοιάζει» του απάντησε ήρεµα. H Π νι κοίταξε πάλι την π λη, καθώς την πλησίαζε για να ακουµπήσει στον τοίχο δίπλα της. «Σκέφτεσαι τον Έλµπριαν;» τη ρώτησε. H Π νι άφησε ένα σ ντοµο χαµ γελο, πιστε οντας τι η απάντηση ήταν ευν ητη. «Πολλοί είναι λυπηµένοι» άρχισε να λέει ο αδελφ ς Mπρ µιν η Π νι είχε ακο σει τις ίδιες κο φιες λέξεις απ πάρα πολλο ς τους τελευταίους τρεις µήνες. Eκτιµο σε τις προσπάθειές τους -σίγουρα!-, αλλά κατά βάθος ευχ ταν να την άφηναν µ νη µε τις σκέψεις της. «O χρ νος είναι γιατρ ς...» άρχισε πάλι να λέει ο αδελφ ς Mπρ µιν, αλλά, καθώς η Π νι τον κάρφωσε µε το γεµάτο δυσπιστία βλέµµα της, άφησε τις λέξεις να σβήσουν. «O π νος σου είναι αναµεν µενος» δοκίµασε ξανά λίγο πιο µετά. «Πρέπει να αντλήσεις παρηγοριά και πίστη απ το Θε κι απ το καλ που βγήκε απ τις πράξεις σου.» Η Π νι τον κοίταξε βλοσυρά κι ο ευγενικ ς µοναχ ς πισωπάτησε. «Tο καλ ;» ρώτησε. O Mπρ µιν σήκωσε τα χέρια του σαν να µην καταλάβαινε. «Πολεµο ν ξανά, έτσι δεν είναι;» ρώτησε η Π νι κοιτάζοντας πάλι τη χιονισµένη π λη. «Ή µήπως θα έπρεπε να πω τι πολεµο ν ακ µα;» «Ποιοι;» «Oι ηγέτες της Eκκλησίας σου µε το βασιλιά Nτάνιουµπ και τους συµβουλάτορές του. Πολεµο ν ξανά και πάντα. εν άλλαξε τίποτα» διευκρίνισε η Π νι. «Eίναι κατανοητ να επικρατεί αναταραχή στους κ λπους της Eκκλησίας, πρέπει να το παραδεχτείς» απάντησε αυστηρά ο Mπρ µιν. «Xάσαµε τον πατέρα ηγο µεν µας.» «Tον είχατε χάσει πολ πριν τον σκοτώσω» τον διέκοψε η Π νι. «Aυτ είναι αλήθεια» παραδέχτηκε ο µοναχ ς. «Aλλά ακ µη κι έτσι, πολλοί απ τους υποστηρικτές του Nτέιλµπερτ Mάρκγουαρτ σοκαρίστηκαν, ταν έµαθαν την αλήθεια τι δηλαδή ο Mπεστεζµπο λζιµπαρ -καταρα- 14

5 Î ÈÚfi ÙË applefiáóˆûë µένο τ νοµά του, το απ λυτο σκοτάδι- είχε διεισδ σει τ σο πολ στις τάξεις µας, ώστε είχε καταφέρει να διαφθείρει τον ίδιο τον πατέρα ηγο µενο.» «Kαι τώρα πέθανε κι είστε καλ τερα χωρίς αυτ ν» παρατήρησε η Π νι. O αδελφ ς Mπρ µιν δεν απάντησε αµέσως και η Π νι κατάλαβε τι ήταν άδικη µαζί του. Σε τελευταία ανάλυση, ήταν ένας φίλος που δεν είχε προσπαθήσει να κάνει τίποτε άλλο παρά να βοηθήσει τον Έλµπριαν και την ίδια, κι ο σαρκασµ ς της σίγουρα τον πλήγωνε. Tον κοίταξε στα µάτια και ξεκίνησε να λέει κάτι, αλλά σταµάτησε απ τοµα. Aς είναι, αποφάσισε, µη µπορώντας να νιώσει γενναιοδωρία στην καρδιά της. Όχι ακ µα. «Eίµαστε ντως πολ καλ τερα» είπε αποφασιστικά ο Mπρ µιν, ανταποδίδοντας το σαρκασµ. «Kαι θα ήµαστε ακ µα καλ τερα, αν η Tζιλσέπονι ξανασκεφτ ταν την προσφορά.» H Π νι κο νησε το κεφάλι της προτο εκείνος ολοκληρώσει την εντελώς προβλέψιµη παράκλησή του. Nα ξανασκεφτεί την προσφορά. Πάντα αυτ. Ήθελαν να γίνει µητέρα ηγουµένη της Aµπελικανικής Eκκλησίας, παρ λο που κάτι τέτοιο δεν είχε συµβεί ποτέ στη µακραίωνη ιστορία αυτο του πατριαρχικο τάγµατος. O αδελφ ς Φράνσις, ο πιο αφοσιωµένος ακ λουθος του Mάρκγουαρτ, το είχε προτείνει ενώ κρατο σε στην αγκαλιά του τον ετοιµοθάνατο Mάρκγουαρτ, ταν ο δαίµονας που είχε κυριε σει το σώµα του πατέρα ηγο µενου καιγ ταν χάρη στην πίστη και τη δ να- µη της Π νι και του Έλµπριαν. O Φράνσις είχε δει την αλήθεια στη διάρκεια εκείνης της τροµερής µάχης, αλλά και την αλήθεια για τον τροµερ δάσκαλ του. H Π νι είχε σκοτώσει το δαίµονα στον οποίο είχε µετατραπεί ο Mάρκγουαρτ και τώρα πολλοί µοναχοί µε µεγάλη επιρροή έκαναν ν ξεις τι θα επιθυµο σαν να τον αντικαταστήσει η Π νι. Aυτ υπαινίσσονταν ορισµένοι, τουλάχιστον. H Π νι δεν έτρεφε αυταπάτες ως προς το τι ένα τέτοιο σπάσιµο της παράδοσης, πως ήταν ο διορισµ ς µιας γυναίκας στην κεφαλή της Eκκλησίας και ειδικά της γυναίκας που είχε µ λις σκοτώσει τον προηγο µενο ηγέτη, δε θα συναντο σε παθιασµένους πολέµιους. Oι µάχες θα ήταν ακατάπαυστες και κατά τη γνώ- µη της Π νι εντελώς µάταιες. Kαι σαν να µην ήταν αρκετά µπερδεµένα τα πράγµατα, είχε λάβει µια ακ µη προσφορά, µια προσφορά απ τον ίδιο το βασιλιά Nτάνιουµπ, ο οποίος της πρ σφερε τον τίτλο της βαρ νης του Πάλµαρις, µολον τι ήταν προφανές τι δεν είχε κανένα προσ ν για τη θέση, εκτ ς απ τη νεοσ στατη φήµη τής ηρωίδας. H Π νι έβλεπε καθαρά την κατάσταση: µετά το 15

6 R.A. Salvatore τέλος του πολέµου, τ σο η Eκκλησία σο και το Στέµµα είχαν αρχίσει τις µηχανορραφίες για ν αποκτήσουν την εξουσία. Όποια πλευρά µπορο σε να ισχυριστεί τι είχε φίλη την Tζιλσέπονι, που ήταν σ ντροφος του Έλµπριαν του Nυχτοπουλιο, ή να πει τι την είχε προωθήσει σε µια θέση εξουσίας, θα κέρδιζε πολλά στον αγώνα για την αγάπη και την αφοσίωση του λαο του Πάλµαρις και της γ ρω περιοχής. H Π νι άρχισε να γελά σιγανά καθώς έστρεψε τα µάτια της απ τον αδελφ Mπρ µιν πέρα στη λευκοντυµένη π λη. Tο λάτρευε το χι νι, ειδικά ταν έπεφτε πυκν απ τον ανταριασµένο ουραν, τυλίγοντας στα λευκά τους τοίχους των κτιρίων. Για την Π νι αυτ ς ο καιρ ς κάθε άλλο παρά ταλαιπωρία ήταν. Tον έβλεπε περισσ τερο σαν µια προθεσµία, µια δικαιολογία για να καθίσει ήσυχα δίπλα στο αναµµένο τζάκι, χωρίς ευθ νες και χωρίς να πρέπει να δώσει λ γο σε κανέναν. Άλλωστε, λ γω της πρ ωρης κακοκαιρίας, ο βασιλιάς Nτάνιουµπ είχε αναγκαστεί να καθυστερήσει την επιστροφή του στην Έρσαλ. Aν ο καιρ ς δε µαλάκωνε, ο βασιλιάς θα έπρεπε να ξεχειµωνιάσει στο Πάλµαρις, πράγµα που ελάφρωνε κάπως την πίεση που ένιωθε η Π νι, για το αν θα δεχ ταν ή θα απέρριπτε τον τίτλο της βαρ νης. Παρ λο που ο καιρ ς είχε βοηθήσει, η Π νι αισθαν ταν ελάχιστη ανακο φιση. Kάποτε αποκαλο σε αυτή την π λη πατρίδα της. Tώρα µως που το µέρος αυτ είχε συνδεθεί µε τ σο π νο -µε τα συντρίµµια της Στράτας της Συντροφιάς, µε το χαµ της θετής της οικογένειας και του πολυαγαπηµένου της Έλµπριαν- δεν µπορο σε να νιώσει τίποτα καλ εδώ, ο τε να ανακαλέσει ευχάριστες αναµνήσεις. «Aν διατηρήσει τον τίτλο του βαρ νου, ο δο κας Kάλας θα πολεµήσει τον Άγιο Πολ τιµο µε κάθε µέσο» παρατήρησε ο αδελφ ς Mπρ µιν, βγάζοντας την Π νι απ τις σκέψεις της. Για ελάχιστες στιγµές ωστ σο, αφο η αναφορά και µ νο στον ισχυρ δο κα, τον προσωριν βαρ νο του Πάλµαρις, την έκανε µοιραία να σκεφτεί το µέρος που διέµενε, εκείνο ακριβώς το σπίτι µέσα στο οποίο ο γάµος της µε τον K νορ Mπίλντεµπορο είχε βυθιστεί αµέσως στο χάος, το σπίτι µέσα στο οποίο ο Mάρκγουαρτ είχε πάρει για πάντα απ κοντά της τον Έλµπριαν. «Πώς θα κερδίσουµε αυτές τις µάχες, αν δεν έχουµε την ηρωική Tζιλσέπονι για να µας οδηγήσει;» τ λµησε να ρωτήσει ο Mπρ µιν. Πέρασε το µπράτσο του γ ρω απ τους ώµους της Π νι κι αυτή η κίνηση έφερε επιτέλους ένα αληθιν χαµ γελο στο µορφο πρ σωπο της γυναίκας. «Ή ίσως θα µπορο σε η Tζιλσέπονι να δεχτεί την προσφορά του βασιλιά, αντί γι αυτ...» 16

7 Î ÈÚfi ÙË applefiáóˆûë «Θα είµαι λοιπ ν αρχηγ ς µ νο κατ νοµα;» ρώτησε η κοπέλα. «Για σάς ή για το Στέµµα; Ένα σ µβολο που θα επιτρέψει στον Mπρ µιν και τους φίλους του να πετ χουν αυτ που επιθυµο ν;» «Aυτ ποτέ!» απάντησε ο µοναχ ς, κάνοντας πως νιώθει φρίκη, αφο ήταν φανερ πως καταλάβαινε τι η Π νι τον πείραζε. «Eίπα στον Mπραντγου ρντεν και στον P τζερ το Γοργοδάχτυλο τι θα τους συναντο σα στο Nτάνταλις» ανέφερε η Π νι και, µ λις το είπε, σκέφτηκε τι το ταξίδι της επιστροφής στην παλιά της πατρίδα µπορεί να µην ήταν και τ σο άσχηµη ιδέα. Eκεί ήταν θαµµένος ο Έλµπριαν, εκεί που ήταν... πιο καθαρά. Nαι, αυτή ήταν η σωστή λέξη για να το περιγράψει, αποφάσισε η Π νι. Πιο καθαρά. Πιο µακριά απ τη λάσπη των ατέρµονων καβγάδων της ανθρωπ τητας. Φυσικά, ήταν κι εκείνη παγιδευµένη εδώ, και πιθαν τατα για ολ κληρο το χειµώνα, αφο ο δρ µος προς το βορρά δεν ήταν ε κολος αυτή την εποχή. Έριξε µια µατιά και είδε τον απογοητευµένο αδελφ Mπρ µιν. Συµπαθο σε πραγµατικά αυτ τον άντρα και την ενθουσιώδη οµάδα του, ήταν λοι τους ιδεαλιστές και πίστευαν τι µπορο σαν να αποκαταστήσουν την Aµπελικανική Eκκλησία, να την επαναφέρουν στον ενάρετο δρ µο, ακολουθώντας τη διδασκαλία του Άβελιν. Aυτή η τελευταία σκέψη έκανε την Π νι να ξαναχαµογελάσει: γελο σε απ µέσα της, αλλά κρατο σε την ευθυµία της κρυφή, γιατί δεν ήθελε να φανεί σαν να κορ ιδευε ετο το τον άντρα. O Mπρ µιν και οι φίλοι του δεν είχαν καν γνωρίσει τον Άβελιν τουλάχιστον χι τον πραγµατικ Άβελιν, εκείνον που ήταν γνωστ ς σαν «τρελ ς καλ γερος». O Mπρ µιν είχε γίνει µέλος του Aµπελικανικο Tάγ- µατος ένα χρ νο πριν απ τον Άβελιν, το εν Θεώ Έτος 815. O δάσκαλος Φράνσις και ο αδελφ ς Mάρλµπορο Bισέντι, ο πιο στεν ς φίλος του Mπρ - µιν, είχαν µπει στην τάξη του Άβελιν το φθιν πωρο του εν Θεώ Έτους 816. Ωστ σο, ο Άβελιν και τρεις ακ µα µοναχοί είχαν αποµονωθεί απ την υπ λοιπη τάξη, γιατί είχαν ξεκινήσει την πολ σηµαντική προετοιµασία τους για το ταξίδι στη Nήσο του Πιµανίνικουιτ. H µοναδική ανάµνηση που είχαν ο Mπρ µιν, ο Bισέντι και ο Φράνσις απ τον Άβελιν ήταν η ηµέρα που οι τέσσερις εκλεκτοί µοναχοί είχαν σαλπάρει απ τον K λπο των Aγίων Πάντων µε προορισµ το νησί απ που θα έφερναν τους ιερο ς λίθους. O Mπρ µιν δεν είχε ξαναδεί τον Άβελιν αφ του το έσκασε απ τον Άγιο Mιρ Aµπέλ, αφ του έγινε ο «τρελ ς καλ γερος», που καβγάδιζε στα καπηλειά και πολ συχνά µεθοκοπο σε και, µα την αλήθεια, η διαδικασία αγιοποίησης του καβγατζή Άβελιν Nτέσµπρις θα ήταν πολ ζωηρή! 17

8 R.A. Salvatore «Kάνει πολ κρ ο εδώ πάνω» είπε ξανά ο αδελφ ς Mπρ µιν, σφίγγοντας περισσ τερο τους ώµους της Π νι και τραβώντας την κοντά του για να µοιραστεί λίγη απ τη ζεστασιά του. «Σε παρακαλώ, έλα µέσα να καθίσεις δίπλα στη φωτιά. H αρρώστια απλώνεται µε ταχ ρυθµ µετά τον π λεµο κι ο κ σµος θα γίνει ακ µη πιο σκοτειν ς, αν αρρωστήσει η Tζιλσέπονι.» H Π νι δεν αντιστάθηκε καθώς την οδηγο σε προς την π ρτα του π ργου. Nαι, συµπαθο σε τον αδελφ Mπρ µιν και τους φίλους του, αυτή την οµάδα των µοναχών που είχαν διακινδυνε σει τα πάντα για να ανακαλ ψουν την αλήθεια του κ σµου µετά την αναταραχή που είχε ξεσπάσει λ γω της αποστασίας του Άβελιν Nτέσµπρις και την κλοπή απ τον ίδιο τ σων πολλών µαγικών λίθων. Ήταν κάτι παραπάνω απ συµπάθεια, παραδεχ ταν, βλέποντας το πραγµατικ ενδιαφέρον στο ευγενικ και νεανικ πρ σωπ του, νιώθοντας τη δ ναµη και τον ενθουσιασµ που έκρυβε η γε- µάτη ενέργεια περπατησιά του. Tον ζήλευε, επειδή ήταν γεµάτος νι τη, πολ περισσ τερη απ κείνη, παρ λο που ήταν µεγαλ τερ ς της. Aλλά η Π νι καταλάβαινε µες στις σκοτεινές σκέψεις της, τι ο αδελφ ς Mπρ µιν διέθετε κάτι που εκείνη δεν µπορο σε πια να έχει. Eλπίδα. «Mπρένιλι! εν τάισες τις κ τες, χαζοκ ριτσο!» φώναξε η Mέρι Kάουσενφεντ απ την εξώπορτα του µικρο σπιτιο της. «Aχ, Mπρένιλι, πο γυρίζεις;» Kο νησε το κεφάλι της και µουρµο ρισε. Πράγµατι η Mπρένιλι, το στερνοπο λι της, ήταν το πιο µπελαλίδικο επτάχρονο που είχε δει ποτέ η Mέρι, καθώς έτρεχε συνέχεια στους απ τοµους γκρεµο ς και τους αµµ λοφους που υπήρχαν απ κάτω και µερικές φορές αψηφο σε την άγρια πληµµυρίδα του K λπου Φάλιντιν -που µπορο σε να ανεβάσει επτά µέτρα ορµητικ νερ µέσα σε ελάχιστο χρ νο πάνω στο λασπωµένο έδαφος- στην αδιάκοπη αναζήτησή της για περιπέτεια και διασκέδαση. Kαι πάντα, µα πάντα, η Mπρένιλι ξεχνο σε να κάνει τις αγγαρείες της πριν φ γει για τις ατίθασες περιπλανήσεις της. Kάθε πρωί η Mέρι Kάουσενφεντ άκουγε τις κ τες να παραπονιο νται και κάθε πρωί έπρεπε να βγαίνει στην π ρτα και να φωνάζει. «Eδώ είµαι, µαµά» ακο στηκε µια σιγανή φωνο λα πίσω της, µια φωνή που η Mέρι δυσκολε τηκε να συνδέσει µε τη ζωηρή της κ ρη. «εν έφαγες πρωιν» απάντησε γυρίζοντας η Mέρι «ο τε κι οι κ τες.» «Θα τις τα σω» είπε ήσυχα η Mπρένιλι, πάρα πολ ήσυχα. 18

9 Î ÈÚfi ÙË applefiáóˆûë H Mέρι Kάουσενφεντ πλησίασε γρήγορα την κ ρη της που φαιν ταν παράξενα ε θραυστη κι ακο µπησε την παλάµη στο µέτωπ της, για να δει µήπως είχε πυρετ. «Eίσαι καλά, κορίτσι µου;» ρώτησε και τα µάτια της άνοιξαν διάπλατα µ λις είδε πως η µικρή έκαιγε. «εν αισθάνοµαι καλά, µαµά» παραδέχτηκε το κορίτσι. «Έλα, λοιπ ν. Θα σε βάλω στο κρεβάτι και θα σου φτιάξω λίγη σο πα για να συνέλθεις» είπε η γυναίκα, πιάνοντας την Mπρένιλι απ το χέρι. «Nαι, αλλά οι κ τες...» «Oι κ τες θα φάνε µ λις σε βάλω στο κρεβάτι» άρχισε να λέει η Mέρι Kάουσενφεντ, και στράφηκε προς την κ ρη της µ ένα πλατ χαµ γελο. Tο χαµ γελ της έσβησε µ λις αντίκρισε ένα κ κκινο εξάνθηµα που το περιέβαλλε ένα άσπρο δαχτυλίδι, πάνω στο χέρι του µικρο κοριτσιο. H Mέρι Kάουσενφεντ διατήρησε την ψυχραιµία της για χάρη της κ ρης της και σήκωσε το χέρι της µικρής για να το δει καλ τερα. «Xτ πησες πουθενά;» ρώτησε το κορίτσι µε φωνή γεµάτη προσµονή. «Όχι» απάντησε η Mπρένιλι κι έσκυψε πιο κοντά για να δει κι αυτή τι είχε προκαλέσει τ σο το ενδιαφέρον της µητέρας της. H Mέρι εξέτασε το ροδαλ εξάνθηµα για λίγο. «Πρέπει να πας στο κρεβάτι τώρα» της είπε. «Nα ρίξεις πάνω σου µ νο ένα σεντ νι για να µην παραζεσταθείς απ τον πυρετ.» «Θα αρρωστήσω πιο πολ ;» ρώτησε αθώα η Mπρένιλι. H Mέρι φ ρεσε ένα ψε τικο χαµ γελο. «Όχι, θα γίνει καλά το κορίτσι µου» είπε, αν και ήξερε π σο µεγάλο ήταν το ψέµα της! «Γρήγορα τώρα στο κρεβάτι κι εγώ θα σου φέρω τη σο πα.» H Mπρένιλι χαµογέλασε. M λις µως βγήκε απ το δωµάτιο, η Mέρι Kάουσενφεντ κατέρρευσε έντροµη µέσα σε αναφιλητά. Έπρεπε να τρέξει γρήγορα στο θεραπευτή της π λης του Φάλιντιν και να τον φέρει να δει αµέσως το κορίτσι. Yπενθ µιζε διαρκώς στον εαυτ της τι κάποιος σοφ τερος απ την ίδια έπρεπε να επιβεβαιώσει τις υποψίες της, τι µπορεί να επρ κειτο για κάτι εντελώς διαφορετικ : ένα δάγκωµα αράχνης ή µια µελανιά απ τους κοφτερο ς βράχους στους οποίους σκαρφάλωνε λη την ώρα η Mπρένιλι. Ήταν πολ νωρίς για τέτοιο τρ µο, έλεγε και ξανάλεγε µέσα της η Mέρι Kάουσενφεντ. 19

10 R.A. Salvatore αχτυλίδι γ ρω απ το τριανταφυλλί. Ήταν ένα παλι τραγο δι που λέγανε στην π λη του Φάλιντιν, πως και στις περισσ τερες π λεις του Xονς δε Mπέαρ. Ήταν ένα τραγο δι για την πανο κλα. 20

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι ένα γαϊδούρι

Μια φορά κι ένα γαϊδούρι Μια φορά κι ένα γαϊδούρι Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Υπεύθυνοι Καθηγητές Κοκκίνου Ελένη Παπαζέτης Κωνσταντίνος Καϊµακάµης Αθανάσιος Συγγραφική Οµάδα Τσιρίδης Νίκος Ραχωβίτσας Δηµήτρης Σιέλης Χρίστος Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος 14 Φτάνοντας λοιπόν ο Νικήτας σε μια από τις γειτονικές χώρες, εντυπωσιάστηκε από τον πλούτο και την ομορφιά της. Πολλά ποτάμια τη διέσχιζαν και πυκνά δάση κάλυπταν τα βουνά της, ενώ τα χωράφια ήταν εύφορα

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα.

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα. Τ ην πρώτη μέρα, την είδα να χαμογελάει. Ήθελα αμέσως να τη γνωρίσω. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα τη γνώριζα. Δεν ήμουν ικανή να την πλησιάσω. Πάντα περίμενα τους άλλους να το κάνουν και ποτέ δεν ερχόταν κανείς.

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι...

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, βλέπω μπλε και πράσινους κόκκους.. - Οφθαλμίατρο έχετε δει; - Οχι! Μόνο μπλε και πράσινους κόκκους...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και συντελεστές της παράστασης Ι: Αυτοσχεδιασμός και επινόηση κειμένου.

Όροι και συντελεστές της παράστασης Ι: Αυτοσχεδιασμός και επινόηση κειμένου. Όροι και συντελεστές της παράστασης Ι: Αυτοσχεδιασμός και επινόηση κειμένου. Ενότητα 1: Το σπασμένο μπισκότο. Γιάννα Ροϊλού. Τμήμα: Θεατρικών Σπουδών. Σελίδα 1 1 Σκοποί ενότητας..3 2 Περιεχόμενα ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Πικρίδου-Λούκα. 2014 Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1. Λίγα λόγια για το αρχοντικό 2 2. Το παραμύθι της τοιχογραφίας! (Πρόταση) 3 3. Βρες τη λέξη! (Λύση) 9 4. Ζήσε στον 18 ο αιώνα..

Διαβάστε περισσότερα

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

KEºA AIO 1. EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ

KEºA AIO 1. EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ KEºA AIO 1 EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ εκείνη τη ν χτα που βρισκ μουν στο παλάτι του βασιλιά Μίνωα, στην Κνωσ. Τα λυχνάρια και οι δάδες είχαν σβήσει, και λοι, βασιλιάδες, πρίγκιπες και δο λοι,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης». «Ο Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Down. Πηγή: kosmos/item/ down- syndrome- pos- eipa- ston- gio- mou- pos- exei- syndromo- down

Down. Πηγή:  kosmos/item/ down- syndrome- pos- eipa- ston- gio- mou- pos- exei- syndromo- down Πώς είπα στον 7χρονο γιο μου ότι έχει σύνδρομο Down Πηγή: http://www.eleftheriaonline.gr/ellada- kosmos/item/46859- down- syndrome- pos- eipa- ston- gio- mou- pos- exei- syndromo- down Μερικές εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών

Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών Κ.Ν Α.Κ.Γ.Κ Η καλύτερη στιγμή μου ήταν η Πρωτοχρονιά που όταν ο παππούς μου έκοβε τη βασιλόπιτα και εγώ κέρδισα το φλουρί που ήταν ένα ευρώ. Ο Μπαμπάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αναμνήσεις της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία. Κατερίνα Προκοπίου

Αναμνήσεις της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία. Κατερίνα Προκοπίου Αναμνήσεις της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία Αλκη Ζέη http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=462&t=78 http://www.alkizei.com/ Κατερίνα Προκοπίου https://www.youtube.com/watch?v=ksyzbbgs4qw

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ταν ήμουνα μικρή, σαν κι εσάς και πιο μικρή, ο παππούς μου μου έλεγε παραμύθια για νεράιδες και μάγισσες, στοιχειωμένους πύργους, δράκους και ξωτικά. Εγώ φοβόμουν πολύ και τότε εκείνος μου έσφιγγε το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

κειτ ντικάμιλο 201b4 κ. γκ. κάμπελ μάριά άγγελιδου εικονογράφηση μετάφράση

κειτ ντικάμιλο 201b4 κ. γκ. κάμπελ μάριά άγγελιδου εικονογράφηση μετάφράση κειτ ντικάμιλο Οι ένες ραφημ γ ο ν ο κ ι ε ειες περιπέτ εικονογράφηση κ. γκ. κάμπελ 201b4 ery New ard Aw μετάφράση μάριά άγγελιδου ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΩΝ ΤΙΚΑΜ, ΑΡΓΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 5 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

side of life testing The bride DIY του learn baby learn pretty little Ashley «Το παιδί μου ήρθε στον κόσμο από μια άλλη γυναίκα»

side of life testing The bride DIY του learn baby learn pretty little Ashley «Το παιδί μου ήρθε στον κόσμο από μια άλλη γυναίκα» ΤΟ # 1 περιοδικο στον κοσμο ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Μόνο 2,90 του testing Πόσο ταιριάζετε στο σεξ; To κουίζ στη σελ. 116 ξέρει Οι καμπύλες τώρα δικαιώνονται (ή όχι;) σελ. 130 pretty little Ashley Οι πιο συχνοί καβγάδες

Διαβάστε περισσότερα

: 20cmX15cm ( ), 40cmX15 (ANOIKTO) 01 E. Μια γκρίζα εκδροµή

: 20cmX15cm ( ), 40cmX15 (ANOIKTO) 01 E. Μια γκρίζα εκδροµή 01 E Μια γκρίζα εκδροµή 02 03 Ένα βράδυ, γύρω στις 03:00 π.μ. ο Φίλιππος, 17 ετών, κάλεσε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056. Ήταν ένα δύσκολο βράδυ για εκείνον, παραμονές των τελικών

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμέλεια κειμένου: Xριστίνα Λαλιώτου Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Eπιμέλεια κειμένου: Xριστίνα Λαλιώτου Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... H Κόκκινη Χώρα Eπιμέλεια κειμένου: Xριστίνα Λαλιώτου Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 Ίδρυμα ΣΟΦΙΑ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό - Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό μου να παίξουμε; Αν θέλει, ναι. Προσπάθησε να μην

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

O πιο. άγγελος. μικρός. Xίλντε Κέλερ-Τιμ. εικόνες: Στέφανι Ράιχ

O πιο. άγγελος. μικρός. Xίλντε Κέλερ-Τιμ. εικόνες: Στέφανι Ράιχ O πιο μικρός Xίλντε Κέλερ-Τιμ εικόνες: Στέφανι Ράιχ άγγελος Ήταν ο πιο μικρός άγγελος απ όλους. Στεκόταν μπροστά μπροστά και τραγουδούσε με όλη του τη δύναμη. Βέβαια, την περισσότερη ώρα το μόνο που έλεγε

Διαβάστε περισσότερα

Βρισκόμαστε σε ένα μικρό νησί, που βρίσκεται εκεί που ο κόσμος, όχι όλος, πίστευε και θα πιστεύει ότι παλιά υπήρχε η Ατλαντίδα, δηλαδή για να σας

Βρισκόμαστε σε ένα μικρό νησί, που βρίσκεται εκεί που ο κόσμος, όχι όλος, πίστευε και θα πιστεύει ότι παλιά υπήρχε η Ατλαντίδα, δηλαδή για να σας Βρισκόμαστε σε ένα μικρό νησί, που βρίσκεται εκεί που ο κόσμος, όχι όλος, πίστευε και θα πιστεύει ότι παλιά υπήρχε η Ατλαντίδα, δηλαδή για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε το νησάκι αυτό βρίσκεται ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι κάτι που μπορεί να το ζουν πολλά παιδιά και να τα τρομάζει τόσο πολύ.

Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι κάτι που μπορεί να το ζουν πολλά παιδιά και να τα τρομάζει τόσο πολύ. Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι κάτι που μπορεί να το ζουν πολλά παιδιά και να τα τρομάζει τόσο πολύ. Γενικά, εκφοβισμός είναι όταν ένα παιδί (ή μια ομάδα παιδιών) προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. Μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο χωριό μου το Ριζοκάρπασο, αλλά μετά την εισβολή ήρθαμε με την μητέρα μου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Αφηγητής = Η φωνή Ποιος Μιλά; Εστιαστής = Τα μάτια Ποιος βλέπει;

Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Αφηγητής = Η φωνή Ποιος Μιλά; Εστιαστής = Τα μάτια Ποιος βλέπει; Η ΕΣΤΙΑΣΗ Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αφηγητής = Η φωνή Ποιος Μιλά; Εστιαστής = Τα μάτια Ποιος βλέπει; 1. Μηδενική εστίαση Αφηγητής > Ήρωα ήρωες 2. Εσωτερική εστίαση Αφηγητής = Ήρωα ήρωες 2.α.

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα...

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Αμέσως έβγαλα το κινητό από τη θήκη και έστειλα μήνυμα στο κινητό της μαμάς πού

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «Η Αλεπού κοίταξε το Μικρό Πρίγκηπα, για πολύ ώρα. -Σε παρακαλώ εξημέρωσέ με! είπε. -Το θέλω, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Γεννήθηκα πολύ μακριά. Δεν γνωρίζω ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους θυμάμαι. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό σαν ανάμνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Γράφουμε στον πίνακα: ΤΙΤΛΟΣ : Το μυστήριο με τα μπλε βέλη

Διαβάστε περισσότερα