ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. ΣΑΜΟΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

2 Ηανάγκηαντιµετώπισηςτου σεισµικούπροβλήµατοςτου Ελληνικούχώρου, οδήγησεστην ανάπτυξηεµπειρικήςπαράδοσης αντισεισµικήςδόµησης, απότην αρχαιότηταακόµη, κυρίωςστιςευαίσθητεςσεισµικά περιοχέςτηςχώραςµας.

3 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Π Περίαντισεισµικούκανονισµού Κορίνθου Λουτρακίου. (Μετά από το σεισµό της 22/4/1928, M=6,3, IX Κόρινθος) Π.. 2/ Περί αντισεισµικού οικοδοµικού κανονισµού της σεισµοπλήκτου περιοχήςκορίνθου Λουτρακίου. Καν.. 9/ Περί επεκτάσεως του αντισεισµικού οικοδοµικού κανονισµού εις την περιοχήν Λαρίσσης (σεισµός 1/3/1941, Μ=6,3, VIII Λάρισα) Β / Περί τροποποιήσεως του από /τος περί αντισεισµικού οικοδοµικούκανονισµού. Β.. 17/ Περί επεκτάσεως του αντισεισµικού οικοδοµικού κανονισµού Κορίνθου Λουτρακίου εις την περιοχήν των Νοµών Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. (Μετά από το σεισµό της 12/8/1953, Μ=7,2, Χ+ Αργοστόλι)

4 ΕΛΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Β.. 19/ Περί αντισεισµικού κανονισµού οικοδοµικών έργων. Π..1020/81/ Τροποποίηση πίνακα σεισµικής επικινδυνότητας Ι ΡΥΣΗ του Ο.Α.Σ.Π Α.Υ..Ε. Ε 2α/01/44/Φ.Ν.275/ ΤροποποίησηκαισυµπλήρωσητουΒ.. 19/ (υποχρεωτική εφαρµογή από ) Α.Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 17α/08/32/Φ.Ν. 275/ Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (υποχρεωτική εφαρµογή από ) Α.Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 17α/141/3/Φ.Ν. 275/ Έγκριση Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού (υποχρεωτική εφαρµογή από ) Α.Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 17α/67/1/Φ.Ν. 275/ Α.Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 17α/113/1/Φ.Ν. 275/ 2003 Α.Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 17α/115/9/Φ.Ν. 275/ Τροποποίηση και συµπλήρωση της απόφασης του «Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού ΕΑΚ 2000» (υποχρεωτική εφαρµογή από )

5 ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Β.. /1959 & Π.. /1020/ 1981 ΙΚΑΡΙΑκατηγορίαΙ (ε = 0,04 0,08) ~ (a = 0,07 0,14) ΣΑΜΟΣκατηγορίαΙΙ (ε = 0,06 0,12) ~ (a = 0,105 0,21) ΝΕΑΚ/1992 (1995) ΙΚΑΡΙΑ κατηγορία ΙΙ (a = 0,16) ΣΑΜΟΣ κατηγορία ΙΙΙ (a = 0,24) Υ.Α./2003 (2004) ΙΚΑΡΙΑ κατηγορία Ι (a = 0,16) ΣΑΜΟΣ κατηγορία ΙΙ (a = 0,24)

6 ΠΟΣΟΣΤΟ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ του ΕΑΚ αναλόγως του αποδεκτού ποσοστού υπέρβασης και του χρόνου ΠΟΣΟΣΤΟ Ε Τ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ % 66% 78% 89% 101% 121% 145% 175% 10% 55% 65% 74% 84% 100% 120% 145% 20% 42% 54% 61% 70% 83% 98% 119% 30% 39% 45% 53% 62% 73% 88% 105% 50% 25% 38% 45% 54% 63% 75% 85%

7 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕ ΝΕΟΥ ΑντισεισµικούΚανονισµούτίθεταιαυτοµάτωςτοερώτηµα, ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΟΜΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ?? Η αυξηµένη αυτή τρωτότητα µπορεί να οφείλεται σε ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους: - την αναθεώρηση των παραµέτρων σεισµικής επικινδυνότητας - την ανεπάρκεια των κανονισµών κατά τον χρόνο κατασκευής - τις ελλιπείς γνώσεις µας κατά τον χρόνο κατασκευής τους - τις ατέλειες ή τα σφάλµατα της µελέτης - τις κακοτεχνίες κατά την κατασκευή - την χρήση ελαττωµατικών υλικών δόµησης - τις προϋπάρχουσες βλάβες - το εδάφους και τον τρόπο θεµελίωσης - τοσχήµαήτηνµορφήτουκτιρίου - την προβληµατική συντήρηση του κτιρίου

8 10% 7% 1% 1% 6% 5% 18% 5% 11% 19% 17% Πριν το Υπό Κατασκευή εν ηλώθηκε

9 Α ΡΟΜΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 15% µετάτο 1995,δηλαδή γιατηνικαρια a = 0,16 γιατησαμο a = 0,24 10% , δηλαδή γιατηνικαρια a = 0,07 0,14 (0,44-0,88) γιατησαμο a = 0,105 0,21 (0,44-0,88) 25% , δηλαδή για την ΙΚΑΡΙΑ a = 0,07 0,14 (0,44-0,88) γιατησαμο a = 0,105 0,21 (0,44-0,88) 50% προτου 1959, δηλαδή a =

10 ΠΟΣΟΣΤΟ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ του ΕΑΚ αναλόγως του αποδεκτού ποσοστού υπέρβασης και του χρόνου ΠΟΣΟΣΤΟ Ε Τ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ % 66% 78% 89% 101% 121% 145% 175% 10% 55% 65% 74% 84% 100% 120% 145% 20% 42% 54% 61% 70% 83% 98% 119% 30% 39% 45% 53% 62% 73% 88% 105% 50% 25% 38% 45% 54% 63% 75% 85%

11 Υλικό Φέροντος Οργανισµού 0% 22% 3% 47% Μπετόν Μέταλλο Ξύλο 26% 1% 1% Τούβλα-Τσιµεντόλιθοι Πέτρα Άλλα Υλικά ε δηλώθηκε

12 3% Πιλοτή Χωρίς Πιλοτή 97%

13 Χρήση 4% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 16% Κατοικίες Εκκλησίες Μοναστήρια Ξενοδοχεία Εργοστάσια Εργαστήρια Σχολικά Κτίρια Καταστήµατα Γραφεία Σταθµοί αυτοκινήτων (Parking) 77% Νοσοκοµεία Κλινικές κ.λ.π. Άλλες Χρήσεις

14 Υπάρχουν ΚΤΙΡΙΑ που αξίζουν τουλάχιστον 4 Α.Ε.Π. από αυτά ΚΤΙΡΙΑ είναι κατασκευασµέναπροτου 1985 καιαξίζουν 2,5 Α.Ε.Π. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΜΗΜΑΤΩΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΟΣ

15 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ & ΟΙ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: -ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ -ΝΟΜΙΚΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ και εποµένως µπορούν να γίνουν µόνο µέσα σε πλαίσια που να είναι κοινωνικώς αποδεκτά. ΕΠΕΙ Η Ο ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

16 ΟΙ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ & ΟΙ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΠΑΡΑ ΟΞΟ ΣΤΑΠΑΛΑΙΑΚΤΙΡΙΑΠΟΥΕΙΝΑΙΑΠΟΤΑΠΛΕΟΝ ΤΡΩΤΑ ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ (π.χ. ΙΑΤΗΡΗΤΕΑ) ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ, κ.λ.π. ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΥΠΟΧΕΟΥΜΕΘΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Π.

17 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ και ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,.Π.Θ. Β. ΚΑΛΕΥΡΑΣ Υ.Χ.Ο.Π , 0.Α.Σ.Π ΣΤΑΤΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΖΗΜΙΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Α.Π.Θ. Γ. ΠΕΝΕΛΗΣ Ο.Α.Σ.Π ΣΥΝΕΠΕΙΕΣΤΟΥΣΕΙΣΜΟΥΤΗΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Ο.Μ. Ο.Α.Σ.Π ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΤΩΝΣΕΙΣΜΩΝ, Ο.Μ. Ο.Α.Σ.Π ΜΕΛΕΤΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΑΙΓΙΟΥ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟΤΗΣ 15/6/1995, Π.Π. Μ. ΦΑΡ ΗΣ Ο.Α.Σ. Π ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜΟΣΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝ, Ο.Μ. Ο.Α.Σ.Π

18 Καταγραφή αιτίων σε τυπικές βλάβες από το σεισµό τηςαθήνας ( ), Ο.Μ ιερεύνηση της προσεισµικής ικανότητας κατασκευών ( υνατότηταπροσεισµικούελέγχουκατασκευών),.π.θ., Α. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Ο Σεισµός της Αθήνας της , Εκτίµηση της τρωτότητας στην πλειόσειστη περιοχή και σύγκριση µε την πραγµατική κατανοµή των βλαβών την κατασκευήαπότοσεισµό, ΙΤΣΑΚ Α.Π.Θ., Β. Λεκίδης Α. Κάππος

19 Η ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ: - ΜΕΒΑΣΗΤΗΝΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΤΟΥΣΕΕΝΑΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙΣΑ ΜΕΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ/ ΤΕΕ - ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣκαιΤΗΝΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΤΟΥΣ. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΑΣΠ/ΥΠΕΧΩ Ε

20 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ/ ΤΕΕ λαµβάνει υπόψη τα στοιχεία που προκύπτουν από τις απογραφές της Ε.Σ.Υ.Ε. ήτοι: ΠΕΡΙΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ Φ.Ο. ΑΡΙΘΜΟ ΟΡΟΦΩΝ ΥΠΑΡΞΗ ή ΜΗ ΠΙΛΟΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ των ΖΩΝΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ σεσυνδυασµόµετιςαλλαγέςτουα. Κ. γιακάθεπεριοχή

21

22

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΤΙΜΕΣ Si ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΙΜΕΣ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΚ 2000 Si ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ τροπ (ΑΚ 1959) Ι Ι 1,71 ΙΙ 2,74 Ι 1,19 (ΑΚ 1959) ΙΙ ΙΙ 1,96 ΙΙΙ 3,32 Ι 0,68 (ΑΚ 1959) ΙΙΙ ΙΙ 1,19 ΙΙΙ 1,96 (NEAK 1995) I I 1,45 (NEAK 1995) II I 1,00 II 1,68 (NEAK 1995) III II 1,00 III 1,68 (NEAK 1995) IV III 1,00

24 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Vm α/α ΝΟΜΟΣ V1 V2 V3 Vm R0 R1 R2 R3 Rm /10000 /1000 /1000 /1000 / ΑΘΗΝΩΝ 15,36 12,71 19,13 15,73 69,4 101,8 84,2 126,8 104,3 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9,36 7,05 10,13 8,85 38,8 62,0 46,7 67,1 58,6 3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6,82 5,06 7,13 6,34 33,7 45,2 33,5 47,2 42,0 4 ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ 6,82 4,66 6,19 5,89 25,4 45,2 30,9 41,0 39,0 5 ΑΧΑΙΑΣ 5,86 4,09 5,55 5,17 26,6 38,9 27,1 36,8 34,2 6 ANAT. ΑΤΤΙΚΗΣ 5,84 4,32 6,16 5,44 33,0 38,7 28,6 40,8 36,1 7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5,56 3,98 5,51 5,02 27,2 36,8 26,4 36,5 33,2 8 ΣΕΡΡΩΝ 5,54 3,68 4,80 4,67 27,4 36,7 24,4 31,8 31,0 9 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5,19 3,52 4,68 4,46 23,1 34,4 23,3 31,0 29,6 10 ΕΥΒΟΙΑΣ 4,88 3,39 4,59 4,29 26,9 32,4 22,5 30,4 28,4 25 ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ 3,02 2,09 2,83 2,65 19,3 20,0 13,9 18,8 17,5 26 ΚΑΒΑΛΑΣ 2,86 1,97 2,66 2,50 14,5 19,0 13,1 17,7 16,6 27 ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2,68 1,91 2,64 2,41 11,7 17,8 12,6 17,5 16,0 28 ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 2,68 1,85 2,52 2,35 14,8 17,7 12,3 16,7 15,6 29 ΠΕΛΛΗΣ 2,65 1,83 2,47 2,32 14,5 17,5 12,5 16,4 15,5 30 ΚΙΛΚΙΣ 2,65 1,79 2,36 2,27 11,3 17,6 11,8 15,6 15,0 31 ΡΟ ΟΠΗΣ 2,53 1,67 2,16 2,12 14,1 16,8 11,1 14,3 14,1 32 Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 2,49 1,73 2,35 2,19 18,7 16,5 11,4 15,6 14,5 33 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2,24 1,52 2,04 1,93 9,9 14,9 10,1 13,5 12,8 34 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2,18 1,53 2,09 1,93 17,7 14,4 10,1 13,8 12,8 35 ΑΡΤΑΣ 2,15 1,44 1,88 1,82 9,9 14,3 9,5 12,5 12,1 36 ΣΑΜΟΥ 2,12 1,40 1,83 1,78 10,0 14,0 9,3 12,2 11,8 37 ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ 1,98 1,38 1,88 1,75 10,4 13,1 9,2 12,4 11,6 48 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1,16 0,79 1,04 1,00 5,4 7,7 5,2 6,9 6,6 49 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1,16 0,75 0,96 0,96 4,8 7,7 5,0 6,4 6,3 50 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1,08 0,75 1,02 0,95 5,5 7,2 5,0 6,7 6,3 51 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 0,83 0,63 0,91 0,79 5,3 5,5 4,2 6,0 5,2 52 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0,82 0,55 0,74 0,70 4,2 5,4 3,7 4,9 4,7 53 ΛΕΥΚΑ ΑΣ 0,81 0,56 0,76 0,71 3,7 5,4 3,7 5,1 4,7 54 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 0,71 0,55 0,80 0,69 4,3 4,7 3,6 5,3 4,6 55 ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ,07 0,10 0,09 0,3 0,8 0,5 0,6 0,6 Μέση τιµή Vm : µεγαλύτερη του 13,00 νοµός 1 από 8,00 έως 12,99 νοµός 1 από 5,00 έως 7,99 νοµοί 5 από 3,00 έως 4,99 νοµοί 10 από 2,50 έως 2,99 νοµοί 9 από 1,50 έως 2,49 νοµοί 15 από 1,00 έως 1,49 νοµοί 7 µικρότερη του 1,00 νοµοί 7

25 KATATAΞΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ EΛΛΑ ΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑΜΕΤΙΣΤΙΜΕΣΤΟΥ Vm ΤΙΜΗ του ΕΙΚΤΗ α/α ΗΜΟΣ του ΝΟΜΟΥ Vm 1 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 3,85 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,85 3 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 1,48 4 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,41 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1,38 6 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 1,11 7 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,08 8 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 0,95 9 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 0,88 10 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 0,85 11 ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,81 12 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 0,67 13 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 0,63 15 ΜΕΓΑΡΑΙΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0,63 ΚΟΡΥ ΑΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,63 17 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 0,62 18 ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) ΑΘΗΝΩΝ 0,60 19 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0,58 20 ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0,57 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0,57 22 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΩΝ 0,55 23 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0,53 ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 0,53 25 ΛΑΜΙΑΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 0,52 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 0,52 27 ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0,50 ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 0,50 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 0,50

26 ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ THΣ ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΛΟΓΟΣ α/α ΝΟΜΟΣ rm' r1' r2' r3' r0' ΠΛ/ΜΟΣ ΑΡ. ΚΤ. ΠΛ/ΚΤ 1 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3,25 3,94 2,54 3,25 2, ,10 2 ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 3,21 3,88 2,51 3,23 1, ,79 3 ΣΑΜΟΥ 2,70 3,20 2,12 2,77 2, ,16 4 ΦΩΚΙ ΑΣ 2,68 3,11 2,11 2,82 2, ,20 5 ΚΥΚΛΑ ΩΝ 2,47 2,87 1,94 2,59 2, ,06 6 ΑΡΚΑ ΙΑΣ 2,40 2,82 1,89 2,49 2, ,37 7 ΛΕΥΚΑ ΑΣ 2,16 2,45 1,71 2,31 1, ,39 8 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2,00 2,37 1,57 2,07 1, ,45 9 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1,78 2,06 1,40 1,86 1, ,78 10 ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ 1,78 2,06 1,41 1,87 1, ,18 11 ΚΑΡ ΙΤΑΣ 1,73 2,05 1,37 1,79 1, ,76 12 ΚΙΛΚΙΣ 1,74 2,03 1,37 1,81 1, ,92 13 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1,74 2,03 1,38 1,83 1, ,81 14 ΛΕΣΒΟΥ 1,69 2,01 1,33 1,74 2, ,32 15 ΑΡΤΑΣ 1,64 1,94 1,29 1,69 1, ,95 42 ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1,07 1,19 0,84 1,17 0, ,35 43 ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ 1,04 1,18 0,82 1,11 1, ,09 44 ΛΑΡΙΣΣΗΣ 0,97 1,11 0,77 1,04 0, ,49 45 ANAT. ΑΤΤΙΚΗΣ 0,93 1,00 0,74 1,06 0, ,03 46 ΠΙΕΡΙΑΣ 0,92 1,02 0,73 1,02 0, ,54 47 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0,89 1,00 0,70 0,96 1, ,75 48 ΡΑΜΑΣ 0,81 0,93 0,64 0,86 1, ,37 49 Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 0,77 0,88 0,61 0,83 0, ,23 50 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,76 0,82 0,61 0,85 0, ,84 51 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0,75 0,85 0,60 0,82 1, ,07 52 ΗΜΑΘΙΑΣ 0,74 0,85 0,58 0,78 0, ,54 53 ΞΑΝΘΗΣ 0,65 0,76 0,51 0,68 0, ,02 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0,54 0,57 0,43 0,62 0, ,54 55 ΑΘΗΝΩΝ 0,37 0,36 0,30 0,45 0, ,87 Μέση τιµή rm : µικρότερη του 0,70 νοµοί 3 από 0,70 έως 1,09 νοµοί 14 από 1,10 έως 1,29 νοµοί 9 από 1,30 έως 1,59 νοµοί 12 από 1,60 έως 1,99 νοµοί 9 από 2,00 έως 2,49 νοµοί 4 από 2,50 έως 2,99 νοµοί 2 από 3,0 και άνω νοµοί 2

27 3η ΦΑΣΗ (2007 έως...) ΠρογραµµατικήΣύµβαση ΥΠ.ΕΣ...Α., Κ.Ε..Κ.Ε., Τ.Ε.Ε. περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δράσεις: α) ράσεις που έχουν ολοκληρωθεί. * Επανέκδοση και διανοµή σε όλους τους Ο.Τ.Α. τεύχους Β φάσης. * Συγκέντρωση συµπληρωτικών πληροφοριών διακινδύνευσης από στοιχεία της πρόσθετης πιλοτικής απογραφής στην ΞΑΝΘΗ. * Πιλοτική προµελέτη προσεισµικής ενίσχυσης ηµοτικού κτιρίου στηθεσσαλονικη (σύµφωναµετονκανεπε). * Μελέτη για την δηµιουργία & εγκατάσταση τράπεζας εδαφοτεχνικώνδεδοµένωνσ όλητηνεπικράτεια. * Σύνταξη ενός D.V.D. µε επεξεργασµένες τις πληροφορίες για τον δοµικόπλούτοκαιτηνδιακινδύνευσηανάο.τ.

28 β) ράσεις υλοποιούµενες * Πιλοτικές προµελέτες προσεισµικής ενίσχυσης κτιρίων σε: ΠΑΤΡΑ, ΒΟΛΟ, ΤΡΙΠΟΛΗ, ΡΟ Ο, ΚΕΡΚΥΡΑ. (σύµφωνα µε τον ΚΑΝΕΠΕ). * Παράδοση σε όλους τους Ο.Τ.Α. του προαναφερθέντος D.V.D. * Συµβουλευτική υποστήριξη στους Ο.Τ.Α. για την αξιοποίηση του D.V.D. * Επιστηµονική έρευνα τρωτότητας κτιρίων µε ανεπαρκείς αναµονέςσταυποστυλώµατα. * Επιστηµονική έρευνα τρωτότητας κτιρίων µε ανεπαρκώς οπλισµένα τοιχώµατα. * Σύνταξη βοηθήµατος εφαρµογής του ΚΑΝΕΠΕ. * Υπόδειξη ενεργειών και σύνταξη κειµένων για άµεσες ρυθµίσεις Νοµικών, ιοικητικών & Χρηµατοδοτικώνθεµάτων, για την διευκόλυνση των προσεισµικών ενισχύσεων. * Κατάρτιση νέου δελτίου Απογραφής Κτιρίων από ΕΣΥΕ. * Σχέδιο εισήγησης για την θέσπιση «δοµοστατικής ταυτότητας» (πράσινοκουτί). * ΣυνεργασίαΤΕΕ -ΕΣΥΕΑ

29 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ του ΟΑΣΠ προβλέπει τρία βήµατα ελέγχου: ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ σε πρώτο στάδιο µε τον Ταχύ Οπτικό Έλεγχο και την βαθµονόµηση των δοµικών χαρακτηριστικών του κτιρίου για την ένταξη του σε µία από τις κατηγορίες προτεραιότητας για τον δευτεροβάθµιο έλεγχο. Καθώς και ο έλεγχος και βαθµονόµηση της µη δοµικής τρωτότητας. ΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ Καθορισµός του βαθµού προτεραιότητας για τον τριτοβάθµιο έλεγχο µε βάση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ

30 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ του ΟΑΣΠ της ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ λαµβάνει υπόψη: Τα στοιχεία ταυτότητας του κτιρίου (χρήση, αριθµός χρηστών, κ.λ.π.). Τα τεχνικά στοιχεία του κτιρίου (αριθµός ορόφων, έτος κατασκευής). Τα σεισµολογικά και γεωτεχνικά στοιχεία της περιοχής (ζώνης σεισµικής επικινδυνότητας, κατηγορία εδάφους). Τον δοµικό τύπο του υφιστάµενου κτιρίου. Ταλοιπάστοιχείατρωτότητας (π.χ. µαλακόςόροφος, µη κανονικότητα, κοντά υποστυλώµατα, κ.λ.π.)

31

32

33 Η ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε. ΤΗΣ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝΚΑΤΑΤΑΞΗΣΕΜΙΑΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΟΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

34

35 ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ Φ.Ο. από Ω.Σ. ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ γιατακτιριαμεφ.ο. απότοιχοποιια Ο ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑ ΙΚΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΕΝ Ε ΕΙΓΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΕΠΕ του οποίου έχειολοκληρωθει ΤΟΤΕΛΙΚΟΣΧΕ ΙΟ (3) καιείχετεθεί σε δηµόσιο διάλογο µέχρι

36 Οι µελέτες σε υφιστάµενα κτίρια που εκπονούνται σύµφωνα µε τον ΚΑΝΕΠΕ περιλαµβάνουν: ιερεύνηση - Τεκµηρίωση Εξέτασηφακέλουαδείας, έλεγχος εφαρµογής µελέτης, ή αποτύπωση του Φ.Ο. (αν δεν υπάρχει µελέτη). Επιθεώρηση, καταγραφήτυχόνβλαβών, σύνταξη ιστορικού. ιερευνητικές εργασίες µε βάση πρόγραµµα. Πρώτη εκτίµηση Αν υπάρχουν βλάβες εκτίµηση επικινδυνότητας & µέτρα ασφαλείας

37 Αποτίµηση - Προτάσεις Επεµβάσεων Εκπόνηση µελέτης υπάρχοντος & έλεγχος Φ.Ο. Προτάσεις επεµβάσεων Ανασχεδιασµός Εκπόνησηµελέτης «Νέου», έλεγχος επάρκειας. Μελέτηκαισχέδιαγιατηνεφαρµογή. Επιλογή & συµπλήρωση προδιαγραφών εκτέλεσης & ποιοτικούελέγχου. Προτάσεις µέτρων συντήρησης.

38 Ο.Α.Σ.Π. απότο 2001 µέχρι έχει παραλάβει = 7835 δελτία ήτοι περίπου 10% του συνόλου 7003 (89%) έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδοµένων και εξ αυτών 5895 (75%) έχουν βαθµονοµηθεί και καταταγεί στις κατηγορίες προτεραιότητας Α, Β, Γ. Η παραπάνω κατάταξη γνωστοποιείται αρµοδίως.

39 ΟΣΚΑ.Ε. ( ) από τις σχολικές µονάδες όλης της χώρας που στεγάζονται σε στατικώς ανεξάρτητα κτίρια έχουν εξετασθεί σχολικές µονάδες (ήτοι 32,2%) που στεγάζονται σε στατικώς ανεξάρτητα κτίρια (ήτοι 26,1%) εξ αυτών 539 απαιτούσαν άµεση επέµβαση. Γενικά έχουν ελέχθη όλες οι µονάδες πουκατασκευάσθηκανπροτου 1959, ενώ για όσες µονάδες βρίσκονται στη ζώνη ΙΙΙ καισεµερικάακόµηνησιά, έγινεέλεγχοςσεόλεςτις µονάδες που κατασκευάσθηκαν µέχρι το 1985, µεταξύτωνοποίωνκαιησαμοσ. Υπολείπονται περίπου σχολικές µονάδες περιόδου

40 ΟνοµόςΣΑΜΟΥέχει 89 σχολικές µονάδες εκτωνοποίωνοι 73 έχουν κατασκευασθεί προ του Εξ αυτών οι 67 είναιπροτου 1959 & 6 είναιµεταξύ 1960 και και περιλαµβάνουν 108 στατικά ανεξάρτητακτίρια. Οι παραπάνω σχολικές µονάδες ελέχθησαν από το Ε.Μ.Π.

41 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΤΙ: Ο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ο ΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝΝΑΓΙΝΟΥΝΜΟΝΟΜΕΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΕΠΕ

42 Σαςευχαριστώπολύ

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Evaluation of reliability of the first level preearthquake assessment of reinforced concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΕΚ Μέλη Επιτροπής Πολιτικοί Μηχανικοί:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 16.

Eθνική Nοµοθεσία 16. Eθνική Nοµοθεσία 16. Απόφαση 15.5.2003 «Ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες, οι οποίες έχουν το δικαίωµα να καταχωρούν κρατικές δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και ισολογισµούς Α.Ε.-Ε.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. Πρωτ.: 824 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 20/01/2009 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ Πρόταση ελτίο Ελέγχου οµικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (.Ε. Ο.Τ.Α.) σύµφωνα µε τον Ν.4014/2011 Ιανουάριος 2012 ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Η πρόταση βασίζεται σε σχετική εισήγηση του Καθ. Κ. Στυλιανίδη, Προέδρου του ΟΑΣΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 5 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή 3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή Η συλλογή σχετικά µε τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή οδήγησε στην καταγραφή 410 φορέων, από τους οποίους 218 είναι φορείς-υπηρεσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. Αρ. Πρωτ. 1450 Λαµία 3 12 2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. Αρ. Πρωτ. 1450 Λαµία 3 12 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 ΛΑΜΙΑ Τηλ. 22310-31181,2 Fax 22310-27026 e-mail: tee_lamia@tee.gr, http://www.teetas.gr Αρ. Πρωτ. 1450 Λαµία 3 12 2014 Προς 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Γεωργικής Σχολής 46, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τηλ. 2310476081-4, Fax. 2310476085 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα 53 Φοίνικας, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΥ:

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΥ: ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΥ: ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ζ Ζ Ζ0 Ζ Π.Σ. ΑΘΗΝΑΣ Π.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΑ > 0.000 ΑΣΤΙΚΑ 0.000-0.000 ΑΣΤΙΚΑ 0.000-0.000 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 000- ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση.

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3299 (ΦΕΚ Α 261/23.12.2004) Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. Ευθείες ιατάξεις: *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.15 άρθρου 20 Ν.4146/2013,ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΚΑΝΑ / ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ για το 2009 Η πρόληψη της ουσιοεξάρτησης στην Ελλάδα υλοποιείται κυρίως από το πανελλαδικό δίκτυο των 71, καλύπτοντας τις 13 περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007 2009 Μια πλούσια δραστηριότητα ανέπτυξε το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κατά τη τριετία 2007-2009,

Διαβάστε περισσότερα