Οδηγός προετοιμασίας. για την αλλαγή. των συντελεστών ΦΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός προετοιμασίας. για την αλλαγή. των συντελεστών ΦΠΑ"

Transcript

1 Μελίσσια, 10 Ιουνίου 2010 Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ

2 Εισαγωγή... 1 Δημιουργία εγγραφών Δημιουργία Ομάδων Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ Δημιουργία Γενικής Ομάδας Καταχώρησης Ειδών Δημιουργία Λογαριασμών ΓΛ Δημιουργία Λογαριασμών Εντύπων ΦΠΑ Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης Παραμετροποίηση Καταχώρησης ΦΠΑ Δημιουργία Ομάδων Καταχώρησης Παγίων Δημιουργία Επιβαρύνσεων... 4 Ενημερώσεις Αντικατάσταση Ομάδων σε αρχείο Ειδών Αντικατάσταση Ομάδων σε αρχείο Οικονομικών Κατηγοριών Αντικατάσταση Ομάδων σε αρχείο Πόρων Αντικατάσταση Λογαριασμών σε Προκαθορισμένες Εγγραφές Γ/Λ Αντικατάσταση Ομάδων σε Γραμμές Προκαθορισμένων Εγγραφών Ειδών Αντικατάσταση Λογαριασμών σε Ομάδες Καταχωρήσεων Έργων Αντικατάσταση Λογαριασμών σε Ομάδες Καταχώρησης Συμβολαίων ΤΥ Αντικατάσταση Λογαριασμών σε Κόστος Τεχνικής Υποστήριξης Αντικατάσταση Λογαριασμών σε Διεταιρικές Καταχωρήσεις Αντικατάσταση Ομάδων σε Γραμμές Παραγγελιών Πωλήσεων Αντικατάσταση Ομάδων σε Γραμμές Παραγγελιών Αγορών Αντικατάσταση Ομάδων σε Γραμμές Εντολών Διακίνησης Αντικατάσταση Ομάδων σε Γραμμές Τεχνικής Υποστήριξης Αντικατάσταση Ομάδων σε Γραμμές Τιμολογίων Αγορών Αντικατάσταση Ομάδων σε Γραμμές Πιστωτικών Τιμολογίων Αγορών Διαχείριση Ανοικτών Φακέλων Εισαγωγής Καταχώρηση παραστατικών μετά την αλλαγή του ΦΠΑ Παραγγελίες Πωλήσεων & Αγορών Τιμολόγια Πωλήσεων & Αγορών Πλήκτρο F Ιστορικό Καταχ. Παραστατικών... 15

3 Εισαγωγή Με σκοπό την έγκαιρη και ασφαλή προετοιμασία της InnovEra/ NAV εγκατάστασης σας στην αναπροσαρμογή των συντελεστών του ΦΠΑ, ετοιμάσαμε για εσάς το παρόν κείμενο οδηγιών. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε για την τήρηση της σειράς εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να διασφαλισθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Οι αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, η υλοποίηση της οποίας μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, αφορά στην εισαγωγή εγγραφών, όπως κατηγορίες ΦΠΑ, λογαριασμοί λογιστικής, κλπ. Η δεύτερη φάση, που αφορά στην ενημέρωση/ αντικατάσταση εγγραφών, θα πρέπει να διεξαχθεί την τελευταία στιγμή, αφότου έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εγγραφές με τα παλιά ποσοστά. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι παλιοί (με βάση τα ποσοστά που ισχύουν από 15 μαρτίου 2010) και οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ α/α Παλιό % Νέο % , Ακολουθεί λίστα με τους τομείς στους οποίους πρέπει να πραγματοποιηθούν αλλαγές Δημιουργία Εγγραφών 1. Ομάδες Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ 2. Γενική Ομάδα Καταχώρησης Ειδών 3. Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Λογιστικής 4. Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης 5. Παραμετροποίηση Καταχώρησης ΦΠΑ 6. Ομάδα Καταχώρησης Παγίων 7. Επιβαρύνσεις 8. Λογαριασμοί Εντύπων ΦΠΑ Ενημέρωση/ αντικατάσταση εγγραφών 9. Είδη 10. Οικονομικές Κατηγορίες 11. Πόροι 12. Γραμμή Προκαθορισμένων Εγγραφών Γ/Λ 13. Γραμμή Προκαθορισμένων Εγγραφών Ειδών 14. Ομάδα Καταχωρήσεων Έργων 15. Ομάδα Καταχώρησης Συμβολαίων Τεχνικής Υποστήριξης 16. Κόστος Τεχνικής Υποστήριξης 17. Διεταιρικοί Λογαριασμοί Γ/Λ 18. Γραμμές Παραγγελιών Πωλήσεων 19. Γραμμές Παραγγελιών Αγορών 20. Γραμμές Εντολών Διακίνησης 21. Γραμμές Τεχνικής Υποστήριξης copyright DATA COMMUNICATION 1

4 Στη συνέχεια, αναλύονται εκτενώς οι επιμέρους αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Δημιουργία εγγραφών 1. Δημιουργία Ομάδων Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ Πρόκειται στην ουσία για τις κατηγορίες ΦΠΑ των ειδών σας. Για παράδειγμα, ενώ υπήρχε η κατηγορία ΦΠΑ21(ΕΜΠ)/ ΦΠΑ 21% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ θα πρέπει να δημιουργηθεί και η κατηγορία ΦΠΑ23(ΕΜΠ)/ ΦΠΑ 23% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθούν οι νέες ομάδες και σε επόμενο στάδιο να γίνει η σύνδεση τους με τις Ομάδες Καταχώρησης ΦΠΑ Συμβαλλομένων και τους αντίστοιχους λογαριασμούς λογιστικής Διαχείριση/ Παραμετροποίηση Εφαρμογών/ Οικονομική Διαχείριση/ Ομάδα Καταχωρήσεων ΦΠΑ/ Ειδών 2. Δημιουργία Γενικής Ομάδας Καταχώρησης Ειδών Στη γενική ομάδα καταχώρησης ορίζονται οι φορολογικές κατηγορίες των ειδών σας (π.χ. α ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα ). Καθώς οι ομάδες καταχώρησης ειδών συνδέονται με τις ομάδες καταχώρησης ΦΠΑ, δημιουργούνται ανά κατηγορία είδους, τόσες γενικές ομάδες καταχώρησης όσες και οι διαφορετικές κατηγορίες ΦΠΑ. Για παράδειγμα, ενώ υπήρχε η κατηγορία ΕΜΠ-21%/ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 21% πρέπει να δημιουργηθεί και η κατηγορία ΕΜΠ- 23%/ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 23%. Κάθε νέα Ομάδα Καταχώρησης Ειδών πρέπει να συνδεθεί με την αντίστοιχη Ομάδα Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ που ήδη έχετε ανοίξει, μέσω του πεδίου «Προεπιλεγμένη Ομ. Καταχ. Ειδών ΦΠΑ». Έτσι κάθε φορά που θα αλλάζετε την Ομάδα Καταχώρησης Ειδών σε ένα είδος ή σε μια γραμμή παραγγελίας για παράδειγμα, θα αλλάζει αυτόματα και η Ομάδα Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ. Σε επόμενο στάδιο να γίνει η σύνδεση τους με τις Ομάδες Καταχώρησης Συμβαλλομένων και τους αντίστοιχους λογαριασμούς λογιστικής Διαχείριση/ Παραμετροποίηση Εφαρμογών/ Οικονομική Διαχείριση/ Ομάδες Καταχωρήσεων/ Γενικά/ Ειδών 3. Δημιουργία Λογαριασμών ΓΛ Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι νέοι λογαριασμοί λογιστικής και, εφόσον απαιτείται, να συνδεθούν με τις Ομάδες Καταχώρησης Ειδών & Ομάδες Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ. Για παράδειγμα, ενώ υπήρχε ο λογαριασμός / ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΟΗΘ.ΥΛ. ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 21% θα πρέπει να δημιουργηθεί και ο λογαριασμός / ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΟΗΘ.ΥΛ. ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 23%. Οι ομάδες καταχώρησης περιλαμβάνονται στη φόρμα Καταχώρηση της καρτέλας του λογαριασμού. Οικονομική Διαχείριση/ Γενική Λογιστική/ Λογιστικό Σχέδιο copyright DATA COMMUNICATION 2

5 4. Δημιουργία Λογαριασμών Εντύπων ΦΠΑ Ανεξαρτήτως αν εκδίδετε τις καταστάσεις ΦΠΑ (περιοδικές και εκκαθαριστική) από το InnovEra/ NAV, θα πρέπει να δημιουργήσετε και τους νέους λογαριασμούς στο λογιστικό σχέδιο των εντύπων ΦΠΑ και μόνο γι αυτούς που έχουν ανάλυση ανά ΦΠΑ.(φαίνεται από τα 2 τελευταία ψηφία του λογαριασμού) Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει : Να προσθέσετε τους νέους λογαριασμούς λογιστικής στη λίστα των λογαριασμών που περιλαμβάνονται στα έντυπα. Οικονομική Διαχείριση/ Γενική Λογιστική/ Έντυπα/ Διαχείριση Στοιχείων Εντύπων/ Λογαριασμοί Εντύπων ΦΠΑ. Μπορείτε να δημιουργήσετε τους νέους λογαριασμούς πηγαίνοντας στην προβολή των λογαριασμών σε μορφή λίστας όπου μπορείτε για εξοικονόμηση χρόνου να εκμεταλλευτείτε και τη λειτουργία F8 σε κάθε πεδίο του νέου λογαριασμού με την οποία αντιγράφετε την τιμή του ακριβώς από πάνω πεδίου. Κατά πάσα πιθανότητα δε θα μπορείτε να συμπληρώσετε το πεδίο «% ΦΠΑ» με τους νέους συντελεστές γιατί αυτοί δε θα έχουν ενημερωθεί ακόμα. Αφήστε το κενό προς το παρόν και το συμπληρώνετε στο μέλλον. Να αντιγράψετε τις γραμμές σχετικά με τις Κατηγ. Εκκαθ. Δήλωσης από τους αντίστοιχους παλαιούς λογαριασμούς. (Οι γραμμές υποδηλώνουν τη θέση που θα τυπωθούν τα ποσά στο προσομοιωμένο έντυπο). Η διαδικασία αυτή γίνεται υποχρεωτικά σε προβολή μορφής καρτέλας. Π.χ. για να αντιγράψουμε τις γραμμές στο λογαριασμό νέο λογαριασμό , πάμε στο λογαριασμό (ή ) μαρκάρουμε (κάνουμε «μπλε») όλες τις γραμμές του για όλα τα έτη, και τα κάνουμε αντιγραφή στις γραμμές του νέου λαγαριασμού Να προσθέσετε τους νέους λογαριασμούς εντύπων στη φόρμα Παραμετροποίηση Καταχώρησης ΦΠΑ που θα βρίσκεται στο Διαχείριση / Παραμετροποίηση Εφαρμογών / Οικονομική Διαχείριση / Ομάδες Καταχωρήσεων ΦΠΑ / Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης. 5. Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης Στη φόρμα αυτή γίνεται η σύνδεση της ομάδας που ανήκει ο πελάτης ή ο προμηθευτής μας και της ομάδας που ανήκουν τα είδη, με τους αντίστοιχους λογαριασμούς, ώστε να επιτευχθεί η σωστή ενημέρωση της λογιστικής. Για παράδειγμα, ενώ υπάρχει παραμετροποιημένο το ότι όταν από προμηθευτή ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ γίνεται αγορά κατηγορίας «Α'ΥΛΕΣ-21%», θα πρέπει να ενημερωθεί ο λογαριασμός , αντίστοιχα θα πρέπει να δηλωθεί ότι όταν από προμηθευτή ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ γίνεται αγορά κατηγορίας «Α'ΥΛΕΣ-23%», θα πρέπει να ενημερωθεί ο λογαριασμός Διαχείριση/ Παραμετροποίηση Εφαρμογών/ Οικονομική Διαχείριση/ Ομάδες Καταχωρήσεων/ Γενικά/ Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης 6. Παραμετροποίηση Καταχώρησης ΦΠΑ Στη φόρμα αυτή γίνεται η σύνδεση της ομάδας που ανήκει ο πελάτης ή ο προμηθευτής μας και της ομάδας ΦΠΑ που ανήκουν τα είδη, με τους αντίστοιχους λογαριασμούς ΦΠΑ, ώστε να επιτευχθεί η σωστή ενημέρωση της λογιστικής. Για παράδειγμα, ενώ υπάρχει παραμετροποιημένο το ότι όταν σε πελάτη ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ γίνει πώληση κατηγορίας ΦΠΑ «ΦΠΑ21(ΕΜΠ)» ενημερώνεται σαν Λογαριασμός ΦΠΑ Πωλήσεων ο , αντίστοιχα θα πρέπει να δηλωθεί ότι σε πελάτη ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ γίνει πώληση κατηγορίας ΦΠΑ «ΦΠΑ23(ΕΜΠ)» ενημερώνεται σαν Λογαριασμός ΦΠΑ Πωλήσεων ο Επίσης copyright DATA COMMUNICATION 3

6 για το νέο συνδυασμό που θα φτιάξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε και τα πεδία «Λογ/σμός ΦΠΑ Εντ. Πωλήσεων» & «Λογ/σμός ΦΠΑ Εντ. Αγορών» με τους νέου λογαριασμούς των εντύπων που δημιουργήσατε. Π.χ. στο παραπάνω παράδειγμα θα πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία αυτά με τους λογαριασμούς & αντίστοιχα. Διαχείριση/ Παραμετροποίηση Εφαρμογών/ Οικονομική Διαχείριση/ Ομάδα Καταχωρήσεων ΦΠΑ/ Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης 7. Δημιουργία Ομάδων Καταχώρησης Παγίων Στην ομάδα καταχώρησης παγίων ορίζονται οι λογαριασμοί λογιστικής που ενημερώνονται από τις επιμέρους κινήσεις των παγίων (αγορά, πώληση ). Για παράδειγμα, ενώ έχει δηλωθεί ότι η αγορά παγίου που ανήκει στην ομάδα καταχώρησης ενημερώνει το λογαριασμό / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΦΠΑ 21%, θα πρέπει να δημιουργηθεί και η ομάδα και να δηλωθεί ότι ενημερώνει το λογαριασμό / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΦΠΑ 23% Διαχείριση/ Παραμετροποίηση Εφαρμογών/ Οικονομική Διαχείριση/ Ομάδες Καταχωρήσεων/ Παγίων 8. Δημιουργία Επιβαρύνσεων Καθώς οι επιβαρύνσεις συνδέονται με ομάδες καταχώρησης, ώστε να είναι γνωστοί οι λογαριασμοί εσόδων, δαπανών και ΦΠΑ στους οποίους θα πρέπει να στείλουν αξίες, θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες επιβαρύνσεις με τα καινούργιους συντελεστές ΦΠΑ και να συνδεθούν με τις νέες ομάδες ( Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ και Καταχώρησης Ειδών). Για παράδειγμα ενώ υπήρχαν τα ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 21% θα πρέπει να δημιουργηθούν και τα ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 23%. Διαχείριση/ Παραμετροποίηση Εφαρμογών/ Πωλήσεις & Marketing/ Επιβαρύνσεις Ενημερώσεις Υπενθυμίζεται ότι οι ενημερώσεις θα πρέπει να διεξαχθούν αφότου έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εγγραφές με τους παλιούς συντελεστές ΦΠΑ. Όσοι έχετε την έκδοση InnovEra 2.0 (NAV 5.0) μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τη νέα λειτουργία της «Μαζικής Ενημέρωσης Πινάκων» για να ενημερώσετε για παράδειγμα γρήγορα τα νέα Ο.Κ στο αρχείο των ειδών σας 9. Αντικατάσταση Ομάδων σε αρχείο Ειδών Η ενημέρωση αφορά στα ακόλουθα πεδία: ΟΚ Ειδών ΟΚ Ειδών ΦΠΑ που βρίσκονται στο tab «Τιμολόγηση» της καρτέλας του είδους Για παράδειγμα ενώ το είδος / FAX-5 15M /PRE-AMP UNIT STAF. Ήταν συνδεδεμένο με την ομάδα ειδών «ΕΜΠ-21%» και την ομάδα ΦΠΑ «ΦΠΑ21(ΕΜΠ)», θα πρέπει πλέον να συνδεθεί με τα αντίστοιχα «ΕΜΠ-23%»/ «ΦΠΑ23(ΕΜΠ)». Όταν αλλάξει το ΟΚ Ειδών, αλλάζει αυτόματα και το ΟΚ Ειδών ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση. Η καρτέλα των ειδών καλείται: copyright DATA COMMUNICATION 4

7 Για το InnovEra2.00/ NAV5.0 από Αποθήκη/ Προγραμματισμός & Εκτέλεση/ Είδη Πωλήσεις & Marketing/ Απόθεμα & Τιμολόγηση/ Είδη Αγορές/ Απόθεμα & Τιμολόγηση/ Είδη Για InnovEra1/ NAV4 από Αποθήκη/ Διαχείριση Ειδών/ Είδη 10. Αντικατάσταση Ομάδων σε αρχείο Οικονομικών Κατηγοριών Οι ομάδες Ειδών και Ειδών ΦΠΑ στο αρχείο ειδών μπορούν να ενημερώνονται αυτόματα αν ενταχθούν σε μία κατηγορία είδους, η οποία είναι συνδεδεμένη με τις αντίστοιχες ομάδες. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των συνδεδεμένων στην κατηγορία ομάδων με τις νέες ομάδες. Η ενημέρωση αφορά πεδία Προεπιλ. Γεν. Ομάδα Καταχώρησης Ειδών και Προεπιλεγμένη Ομ. Καταχ. Ειδών ΦΠΑ. Για παράδειγμα, η κατηγορία ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ που ήταν συνδεδεμένη με τις ομάδες «ΠΡΟΙΝ-21%»/ «ΦΠΑ21(ΠΡ)» θα πρέπει να συνδεθεί με τις ομάδες «ΠΡΟΙΝ-23%»/ «ΦΠΑ23(ΠΡ)». Για το InnovEra2.00/ NAV5.0 από Οικονομική Διαχείριση/ Αποθέματα/ Παραμετροποίηση/ Κατηγορίες Ειδών Για το InnovEra1.00/ NAV4.0 από Διαχείριση/ Παραμετροποίηση Εφαρμογών/ Αποθήκη/ Κατηγορίες Ειδών 11. Αντικατάσταση Ομάδων σε αρχείο Πόρων Αν χρησιμοποιείτε πόρους σε τιμολογήσεις πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή έργων, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις συνδεδεμένες ομάδες καταχώρησης, ώστε να είναι σωστός ο υπολογισμός του ΦΠΑ και η ενημέρωση της λογιστικής. Η ενημέρωση, όπως και στα είδη, αφορά στα ακόλουθα πεδία: ΟΚ Ειδών ΟΚ Ειδών ΦΠΑ που βρίσκονται στο tab «Τιμολόγηση» της καρτέλας του Πόρου Σχεδιασμός Πόρων/ Πόροι 12. Αντικατάσταση Λογαριασμών σε Προκαθορισμένες Εγγραφές Γ/Λ Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται πρότυπα λογιστικά άρθρα, τα οποία περιλαμβάνουν εγγραφές για λογαριασμούς που σχετίζονται με την κατηγορία του ΦΠΑ, θα πρέπει να γίνει αντικατάστασή των παλιών λογαριασμών από τους νέους. Η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί από: Οικονομική Διαχείριση/ Γενική/ Κινήσεις Λογιστικής και αφού επιλεχθεί η κατάλληλη δέσμη Λειτουργίες/ Αντιγραφή Προκαθορισμένων Εγγραφών Επιλέγεται η συγκεκριμένη προκαθορισμένη εγγραφή και πραγματοποιούνται οι όποιες τροποποιήσεις copyright DATA COMMUNICATION 5

8 Για το InnovEra2.00/ NAV5.0 από Προκαθορισμένη/ Εμφάνιση Εγγραφών Για το InnovEra1.00/ NAV4.0 από Τυπικές/ Εμφάνιση Εγγραφών copyright DATA COMMUNICATION 6

9 copyright DATA COMMUNICATION 7

10 13. Αντικατάσταση Ομάδων σε Γραμμές Προκαθορισμένων Εγγραφών Ειδών Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται πρότυπες εγγραφές ειδών, θα πρέπει να γίνει αντικατάστασή των νέων Ομάδων Καταχώρησης Ειδών, αφού προστεθεί η αντίστοιχη στήλη. Η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί: Για το InnovEra2.00/ NAV5.0 από: Αποθήκη/ Αποθέματα/ Εγγραφές Ειδών/ Λειτουργίες/ Αντιγραφή Προκαθορισμένων Εγγραφών Για το InnovEra1.00/ NAV4.0 Αποθήκη/ Κινήσεις Αποθεμάτων/ Εγγραφές Ειδών copyright DATA COMMUNICATION 8

11 copyright DATA COMMUNICATION 9

12 copyright DATA COMMUNICATION 10

13 14. Αντικατάσταση Λογαριασμών σε Ομάδες Καταχωρήσεων Έργων Στην περίπτωση που απαιτείται, θα πρέπει να γίνει σύνδεση των ομάδων καταχώρησης έργων με τους νέους λογαριασμούς λογιστικής Για το InnovEra2.00/ NAV5.0 από Έργα/ Παραμετροποίηση/ Ομάδες Καταχώρησης Έργων Για το InnovEra1.00/ NAV4.0 Σχεδιασμός Πόρων/ Έργα/ Παραμετροποίηση/ Ομάδες Καταχωρήσεων 15. Αντικατάσταση Λογαριασμών σε Ομάδες Καταχώρησης Συμβολαίων ΤΥ Στην περίπτωση που πραγματοποιείτε περιοδικές τιμολογήσεις βάσει σχετικών συμβολαίων Τεχνικής Υποστήριξης, θα πρέπει στις ομάδες καταχώρησης να γίνει αντικατάσταση των αντίστοιχων λογαριασμών λογιστικής. Για παράδειγμα ενώ η ομάδα συμβολαίων «Συντήρηση Δικτύων» είναι συνδεδεμένη με το λογαριασμό Προπληρωμένων Συμβολαίων « / ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 21%» θα πρέπει να συνδεθεί με το λογαριασμό « / ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 23%» Τεχνική Υποστήριξη/ Διαχείριση Συμβολαίου/ Παραμετροποίηση/ Συμβόλαιο/ Ομάδες Λογαριασμών 16. Αντικατάσταση Λογαριασμών σε Κόστος Τεχνικής Υποστήριξης Στην περίπτωση που τιμολογείτε εντολές Τεχνικής Υποστήριξης, κάνοντας χρήση γραμμών κόστους, θα πρέπει να προβείτε στην αντικατάσταση των συνδεδεμένων με το κόστος λογαριασμών λογιστικής. Για παράδειγμα ενώ τα «Οδοιπορικά» είναι συνδεδεμένα με το λογαριασμό « / ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 21%» θα πρέπει να συνδεθούν με το λογαριασμό « / ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 23%» Τεχνική Υποστήριξη/ Επεξεργασία Εντολής/ Παραμετροποίηση/ Κόστος 17. Αντικατάσταση Λογαριασμών σε Διεταιρικές Καταχωρήσεις Στην περίπτωση που ανήκετε σε όμιλο επιχειρήσεων και ανταλλάσετε εγγραφές λογιστικής με τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου, θα πρέπει να προβείτε σε τροποποιήσεις στο διεταιρικό Λογιστικό Σχέδιο. Οικονομική Διαχείριση/ Παραμετροποίηση/ Διεταιρικές Καταχωρήσεις/ Λογιστικό Σχέδιο 18. Αντικατάσταση Ομάδων σε Γραμμές Παραγγελιών Πωλήσεων Στην περίπτωση που υπάρχουν ανοικτές, μερικώς απεσταλθείσες παραγγελίες πωλήσεων (έχετε πελάτες στους οποίους αποστέλλετε τμηματικά), αφού τιμολογηθούν τα είδη που απεστάλησαν με το παλιό ΦΠΑ, θα πρέπει να τροποποιηθεί η Ομάδα Καταχώρησης Ειδών στις γραμμές παραγγελιών που απαιτείται, ώστε να είναι σωστός ο υπολογισμός του ΦΠΑ και η ενημέρωση της λογιστικής. Αρκεί να αλλάξετε μόνο το πεδίο «Ομάδα Καταχώρησης Ειδών» σε κάθε γραμμή γιατί έτσι αλλάζει αυτόματα και η τιμή του πεδίου «Ομάδα Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ». (αν υπάρχει βέβαια η μεταξύ τους σύνδεση) Η αλλαγή θα πρέπει να γίνει σε κάθε γραμμή της παραγγελίας που πρόκειται να τιμολογηθεί ή και να αποσταλεί μετά την copyright DATA COMMUNICATION 11

14 αλλαγή του ΦΠΑ. Αν δε βλέπετε τα πεδία αυτά στις γραμμές μπορείτε να τα εμφανίσετε με δεξί κλικ πάνω στην ονομασία των στηλών. Για να μπορέσουν να τροποποιηθούν οι γραμμές, θα πρέπει πρώτα να γίνει αλλαγή της κατάστασης της παραγγελίας, από το εικονίδιο: Λειτουργίες/ Εκ νέου Άνοιγμα Για να μπορέσει να τροποποιηθεί η Ομάδα Καταχώρησης Ειδών, θα πρέπει να γίνει προσθήκη της σχετικής στήλης στη φόρμα της παραγγελίας. copyright DATA COMMUNICATION 12

15 19. Αντικατάσταση Ομάδων σε Γραμμές Παραγγελιών Αγορών Παρόμοια με τις πωλήσεις, αν υπάρχουν ανοικτές μερικώς παραληφθείσες παραγγελίες αγορών (έχετε προμηθευτές από τους οποίους παραλαμβάνεται τμηματικά), αφού τιμολογηθούν τα εμπορεύματα που παρελήφθησαν με το παλιό ΦΠΑ, θα πρέπει να τροποποιηθεί η Ομάδα Καταχώρησης Ειδών στις γραμμές παραγγελιών που απαιτείται, ώστε να είναι σωστός ο υπολογισμός του ΦΠΑ και η ενημέρωση της λογιστικής. Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια όπως στις παραγγελίες πωλήσεων που περιγράφεται ακριβώς παραπάνω. Για να μπορέσουν να τροποποιηθούν οι γραμμές, θα πρέπει πρώτα να γίνει αλλαγή της κατάστασης της παραγγελίας, από το εικονίδιο: Λειτουργίες/ Εκ νέου Άνοιγμα Για να μπορέσει να τροποποιηθεί η Ομάδα Καταχώρησης Ειδών, θα πρέπει να γίνει προσθήκη της σχετικής στήλης στη φόρμα της παραγγελίας. 20. Αντικατάσταση Ομάδων σε Γραμμές Εντολών Διακίνησης Στην περίπτωση που διατηρείτε απομακρυσμένους αποθηκευτικούς χώρους και η παραλαβή πραγματοποιηθεί με το νέο συντελεστή ΦΠΑ ενώ η αποστολή με τον παλιό, παρόμοια με τις παραγγελίες αγορών και πωλήσεων, θα πρέπει να τροποποιηθεί η Ομάδα Καταχώρησης Ειδών, αφού πρώτα αλλάξει η κατάσταση της εντολής και προστεθεί η σχετική στήλη. 21. Αντικατάσταση Ομάδων σε Γραμμές Τεχνικής Υποστήριξης Στην περίπτωση που τιμολογείτε μερικώς τις εντολές Τεχνικής Υποστήριξης που παρέχετε στους πελάτες σας, θα πρέπει να τροποποιήσετε την Ομάδα Καταχώρησης Ειδών για το copyright DATA COMMUNICATION 13

16 είδος, τον πόρο ή το κόστος που χρεώνετε, αφού πρώτα εμφανίσετε τη σχετική στήλη στη φόρμα καταχώρησης. 22. Αντικατάσταση Ομάδων σε Γραμμές Τιμολογίων Αγορών Στην περίπτωση που θα πρέπει να καταχωρηθεί τιμολόγιο αγορών με το νέο καθεστώς ΦΠΑ το οποίο να αναφέρεται σε παραλαβή που πραγματοποιήθηκε με το παλιό καθεστώς, θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα: Η δημιουργία του Τιμολογίου να γίνει από τη φόρμα των Τιμολογίων Αγορών (και όχι από μετασχηματισμό της παραγγελίας) Στις γραμμές του τιμολογίου να τροποποιηθούν οι Ομάδες Καταχώρησης Ειδών και Ομάδες Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ. (Αλλάζοντας την Ομάδα Καταχώρησης Ειδών αλλάζει αυτόματα και η Ομάδα Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ στην αντίστοιχη τιμή) Να εκτελεστεί η διαδικασία «Κλείσιμο Ανοικτών Δελτίων Παραγγελίας» μέσα από τη φόρμα της παραγγελίας και το εικονίδιο Λειτουργίες 23. Αντικατάσταση Ομάδων σε Γραμμές Πιστωτικών Τιμολογίων Αγορών Στην περίπτωση που θα πρέπει να καταχωρηθεί πιστωτικό τιμολόγιο με το νέο καθεστώς ΦΠΑ το οποίο να αναφέρεται σε επιστροφή που πραγματοποιήθηκε με το παλιό καθεστώς, θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα: Η δημιουργία του Πιστωτικού να γίνει από τη φόρμα των Πιστωτικών Τιμολογίων Αγορών (και όχι από μετασχηματισμό της επιστροφής) Στις γραμμές του πιστωτικού να τροποποιηθούν οι Ομάδες Καταχώρησης Ειδών και Ομάδες Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ. (Αλλάζοντας την Ομάδα Καταχώρησης Ειδών αλλάζει αυτόματα και η Ομάδα Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ στην αντίστοιχη τιμή) Να εκτελεστεί η διαδικασία «Κλείσιμο Ανοικτών Δελτίων Επιστροφής» μέσα από τη φόρμα της επιστροφής και το εικονίδιο Λειτουργίες 24. Διαχείριση Ανοικτών Φακέλων Εισαγωγής Στην περίπτωση όπου υπάρχουν ανοικτοί φάκελοι εισαγωγών, θα συνεχίσετε τις καταχωρήσεις χωρίς καμία τροποποίηση και μετά το κλείσιμο του φακέλου εισαγωγής θα πρέπει να καταχωρήσετε τις απαραίτητες τακτοποιητικές εγγραφές γενικής λογιστικής. Σα βοήθεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εκτύπωση Ανάλυση Φακέλου Εισαγωγής με φίλτρο την ημερομηνία. Οικονομική Διαχείριση/ Αποθέματα/ Εκτυπώσεις* copyright DATA COMMUNICATION 14

17 Καταχώρηση παραστατικών μετά την αλλαγή του ΦΠΑ Παρακάτω ακολουθούν κάποιες χρήσιμες συμβουλές για την καταχώρηση των παραστατικών σας κατά την ημερομηνία ισχύος των νέων συντελεστών ΦΠΑ και μετά. 25. Παραγγελίες Πωλήσεων & Αγορών Στις παραγγελίες πωλήσεων ή αγορών, που είναι ανοικτές και είναι μερικώς εκτελεσμένες, (πχ σε μια παραγγελία πώλησης έχει εκδοθεί Δ. Αποστολής), στις γραμμές μετά την αλλαγή του ΦΠΑ που έχει πραγματοποιηθεί στο σύστημά σας, θα έχουν αλλάξει και οι ομάδες καταχώρησης ειδών και ειδών ΦΠΑ με τα νέα ποσοστά. Τα πεδία που έχουν μεταβληθεί είναι: Ομάδα Καταχώρησης Ειδών Gen. Prod. Posting Group και Ομάδα Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ VAT Prod. Posting Group. Σε περίπτωση που δεν έχετε αλλάξει τις ομάδες καταχώρησης (Ο.Κ.) στις γραμμές των ανοικτών παραγγελιών τότε, πριν εκδώσετε τιμολόγιο, θα πρέπει να τις αλλάξετε με βάση τις νέες Ο.Κ. σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται παραπάνω για τις πωλήσεις και για τις αγορές 26. Τιμολόγια Πωλήσεων & Αγορών Όταν επιχειρήσετε με τη διαδικασία της αντιγραφής γραμμών Δ.Α. (ή Αναζήτηση Γραμμών Παραλαβών για τις αγορές) να τιμολογήσετε Δ. Αποστολής το οποίο είχε εκδοθεί με τους παλιούς συντελεστές ΦΠΑ, τότε οι Ο.Κ. Ειδών & Ειδών ΦΠΑ των γραμμών θα είναι αυτές του δελτίου, δηλαδή οι παλιές. Θα πρέπει λοιπόν να τις αλλάξετε στις νέες τιμές σε κάθε γραμμή του τιμολογίου. Όταν πατήσετε καταχώρηση το σύστημα θα σας βγάλει μήνυμα ότι τα καταχωρημένα ΔΑ είναι με διαφορετικό ΦΠΑ και θα σας ζητήσει να κάνει συγχρονισμό των ομάδων καταχώρησης με τα νέα ΦΠΑ. Εσείς επιλέγετε ΝΑΙ για να προχωρήσει το σύστημα. Σε διαφορετική περίπτωση θα σας βγάλει μήνυμα λάθους. 27. Πλήκτρο F9 Προτού καταχωρήσετε ένα παραστατικό στις πωλήσεις ή στις αγορές, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες, με την επιλογή F9 καλό θα είναι να ελέγχετε από τα στατιστικά τα ποσά στο tab Τιμολόγηση και τα ποσοστά ΦΠΑ. 28. Ιστορικό Καταχ. Παραστατικών Όταν έχετε κάνει καταχώρηση από το Εμπορικό Παραστατικού Αγορών ή Πωλήσεων καλό θα είναι να ανατρέχετε στο ιστορικό και από την περιήγηση να ελέγχετε το Λογιστικό άρθρο που έχει δημιουργηθεί. Τέλος, επιθυμητό είναι να γίνει και ένας έλεγχος όσον αφορά το λογιστικό σχέδιο και κυρίως των λογαριασμών που σας ενδιαφέρουν και κινείτε πιο συχνά copyright DATA COMMUNICATION 15

Μελίσσια, 4 Μαρτίου Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ

Μελίσσια, 4 Μαρτίου Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Μελίσσια, 4 Μαρτίου 2010 Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Εισαγωγή... 1 Δημιουργία εγγραφών... 2 1. Δημιουργία Ομάδων Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ... 2 2. Δημιουργία Γενικής Ομάδας Καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιμο, Άνοιγμα Χρήσης και οριστικοποίηση Απογραφών στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP

Κλείσιμο, Άνοιγμα Χρήσης και οριστικοποίηση Απογραφών στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP Κλείσιμο, Άνοιγμα Χρήσης και οριστικοποίηση Απογραφών στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP Η δομή και η φιλοσοφία του σχεδιασμού της βάσης δεδομένων στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP είναι διαχρονική.

Διαβάστε περισσότερα

Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010. Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra

Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010. Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010 Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra Εισαγωγή Αρχείων-Objects για τη συγκεντρωτική ΚΕΠΥΟ (ΜΥΦ) Πριν προχωρήσετε στη διαδικασία της εξαγωγής των συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Περιεχόμενα Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Βασικό... 4 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία... 5 Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Μελίσσια, 23 Φεβρουαρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή Business Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

13. ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΣ

13. ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΣ 13. ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Από τις 15 Φεβρουαρίου 2008 ισχύει το νέο καθεστώς φορολόγησης του πετρελαίου θέρμανσης όπως ορίζεται στις ΠΟΛ. 1012/2007 και ΠΟΛ. 1018/2008. Οι επιτηδευματίες εκμεταλλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος Αξιότιμοι συνεργάτες,

Μάιος Αξιότιμοι συνεργάτες, Μάιος 2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Όπως γνωρίζετε, από την 1 η Ιουνίου 2016, οι συντελεστές ΦΠΑ αλλάζουν. Για τον λόγο αυτό στο Travel Force 2000/Prime έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις για την προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Pylon Entry Είδη Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή Συντελεστών ΦΠΑ

Αλλαγή Συντελεστών ΦΠΑ Αλλαγή Συντελεστών ΦΠΑ Για την ορθή και ασφαλή αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν από της 01/06/2016, η UNISOFT ενσωμάτωσε στην εφαρμογή «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.» την εργασία «Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ» (1).

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Εάν αποφασιστεί η μετάβαση στο προτεινόμενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο, το ATLANTIS E.R.P. παρέχει αυτόματες εργασίες μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3.1 Μεταφορά Δεδομένων από ASCII (Utilities) Απαραίτητες προϋποθέσεις για σωστή μεταφορά από αρχείο ASCII 1. Θα πρέπει να γνωρίζετε ποια ακριβώς πεδία βρίσκονται στο αρχείο ASCII και

Διαβάστε περισσότερα

του πρώτου προμηθευτή. Στο πεδίο κωδικός δίνω και το σύστημα δίνει αυτόματα αρίθμηση. 2. Συνεχίζω την καταχώρηση

του πρώτου προμηθευτή. Στο πεδίο κωδικός δίνω <Enter> και το σύστημα δίνει αυτόματα αρίθμηση. 2. Συνεχίζω την καταχώρηση #1 Καταχώρηση Προμηθευτών Αρχίζουμε με την καταχώρηση των προμηθευτών βασιζόμενοι στην παραμετροποίηση της προηγούμενης ενότητας. Παρατηρούμε ότι το σύστημα δίνει αυτόματα αρίθμηση σε κάθε νέο προμηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1. Προετοιμασία Απογραφής Πριν από την διαδικασία Απογραφής θα πρέπει να προηγηθούν τα παρακάτω βήματα: α. Επανεκκίνηση Κάνετε έξοδο από το Farmakonet και επανεκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ

Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ Για το σωστό υπολογισµό των µηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων, στο Soft1 απαιτείται παραµετροποίηση στο αρχείο συναλλασσοµένων καθώς και στις Σειρές των παραστατικών. Αν αποστείλετε

Διαβάστε περισσότερα

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Δημιουργία Εταιρίας...2 B. Καταχώρηση Πελατών / Προμηθευτών...2 Γ. Καταχώρηση Ειδών...3 Δ. Κινήσεις Τιμολόγησης Πελατών Προμηθευτών...4 Ε. Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα διαδικασία ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

Νέα διαδικασία ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων 1 Νέα διαδικασία ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής Μέσω της εφαρμογής Academia Financials Έσοδα - Έξοδα η Data Communication σας δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάξετε δεδομένα μεταξύ των λιανικών πωλήσεων των επιχειρήσεων - πελατών σας και των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ Η έκδοση 5.40 δεν απαιτεί Convert μετά την εγκατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η έκδοση 5.40 δεν απαιτεί Convert μετά την εγκατάσταση. Μελίσσια, 17 Ιουνίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.40 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.40 της εφαρμογής WinEra Essential παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν. Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση.

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. #1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. Ενέργειες Οδηγίες εισηγητή Δείγματα οθονών 1. Επιλέγω Πωλήσεις & Μάρκετινγκ Πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk Α. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης Για την διασφάλιση των δεδομένων του προγράμματος SEPAdesk, θα πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης στον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΝΟΤΗΤΑ 1...1 ΠΛΗΚΤΡΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2...3 ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...4 - Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

BakeMe v Βασικές Οδηγίες Χρήσης

BakeMe v Βασικές Οδηγίες Χρήσης BakeMe v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του BakeMe είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το φάκελο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή.

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας Φάση 1 Φάση 1.1 Με την εκτέλεση του προγράμματος εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη Επιλογή των δύο checkbox τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Παραμετροποίηση εφαρμογής... 3 1 Εταιρείες που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς - είναι λήπτες τιμολογίων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων Πελάτες... 2

Πίνακας περιεχομένων Πελάτες... 2 Πίνακας περιεχομένων Πελάτες... 2 Αποθήκη... 6 Διαθεσιμότητα... 7 Προϊόντα με παραστατικά... 9 Πωλήσεις... 9 Έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης... 9 Τιμολόγιο... 11 Δελτίο αποστολής... 12 Αναφορές... 16

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες Οδηγίες εισηγητή Δείγματα οθονών. 3. Επιλέγω Οικονομική Διαχείριση. - Παραμετροποίηση

Ενέργειες Οδηγίες εισηγητή Δείγματα οθονών. 3. Επιλέγω Οικονομική Διαχείριση. - Παραμετροποίηση #1 Γενικής Λογιστικής Μετά τη δημιουργία του ετήσιου πλάνου παραγωγής και αναγκών θα προχωρήσουμε στην αγορά μέρους των υλικών που προβλέπονται ώστε να μπορεί να αρχίσει η παραγωγική διαδικασία τον Ιανουάριο.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης 2.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης 2.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 2.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 2.1 Παραμετροποίηση Φόρμας Καταχώρησης Η δημιουργία φορμών δεν έχει σχέση μόνο με τη μορφή της οθόνης καταχώρησης, αλλά και με το ποια παραστατικά μπορούν να μετασχηματιστούν σε παραστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υποκαταστημάτων στα Έσοδα - Έξοδα

Διαχείριση Υποκαταστημάτων στα Έσοδα - Έξοδα Διαχείριση Υποκαταστημάτων στα Έσοδα - Έξοδα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας παρακολούθησης Υποκαταστημάτων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών Εφαρµογή Βusiness ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Μετασχηµατισµοί Παραστατικών... 4 1.1 Συνδεόµενα Παραστατικά (Έµµεση Οθόνη)...4 1.2 Μαζικοί Μετασχηµατισµοί...7 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση εισπράξεων

Διαχείριση εισπράξεων Διαχείριση εισπράξεων Περιεχόμενα Δημιουργία είσπραξης μετρητών... 3 Δημιουργία είσπραξης πιστωτικών καρτών... 6 Δημιουργία είσπραξης αξιογράφου... 10 Ακύρωση παραστατικού είσπραξης... 14 Αντιγραφή παραστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. 2) Η διαδικασία της απογραφής θα πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σε χρόνο που

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (ΠΟΛ.1221/1995, ΠΟΛ.1071/2002, ΠΟΛ.2859/2000)... 4 1.1. Εισαγωγή Ταξιδιωτικού «Πακέτου»... 6 1.2. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

Data Communication A.E. 1

Data Communication A.E. 1 Data Communication A.E. 1 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α. Αρχική παραμετροποίηση (εφόσον δεν έχει δηλωθεί κωδικός αμοιβών Επιχ. Δραστ. στον προμηθευτή). Για να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας. Φάση 1 Φάση 1.1 Με την

Διαβάστε περισσότερα

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από http://www.minoiki.com.gr/shop/cms.php?id_cms=7 Σελίδα 1 Αναβάθμιση 22-04-2013 Ver 2.0.1.86 1. Αντικατάσταση λειτουργίας πλήκτρου (Num Pad) με «Νέο Πελάτη»

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης. Παρουσιάζονται οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α (39β) Διαχείριση Αρχείου Εισπράξεων/Πληρωμών

Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α (39β) Διαχείριση Αρχείου Εισπράξεων/Πληρωμών Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α (39β) Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Εισαγωγή... 4 2 Επιλογή Αρχείου Εισπράξεων και Πληρωμών... 4 3 Ανάκτηση & Έλεγχος Δεδομένων Αρχείου Εισπράξεων και Πληρωμών... 4, Το συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Pylon Entry Πελάτες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πελάτη... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 1 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3 Αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου 3 Ενσωμάτωση παραστατικών ηλεκτρονικής τιμολόγησης 3 Γενικά 3 Εργασία ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Με την έκδοση 6.00.43 το WinEra ERP παρέχει τη δυνατότητα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να την εφαρμόσουν σε σύνολο ή σε μέρος των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Προμηθευτές. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή

Pylon Entry. Προμηθευτές. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή Pylon Entry Προμηθευτές Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Προμηθευτή... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Εμπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ADD-ON ΑΓΟΡΕΣ

Οδοραµα mobile ADD-ON ΑΓΟΡΕΣ Οδοραµα mobile ADD-ON ΑΓΟΡΕΣ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

AstraΖeneca. Εγχειρίδιο Χρήσης Β2Β Site

AstraΖeneca. Εγχειρίδιο Χρήσης Β2Β Site AstraΖeneca Εγχειρίδιο Χρήσης Β2Β Site Ταυτότητα Έκδοση κειμένου 1.0.0 Έκδοση λογισμικού 1.0.254006 Τελ. ενημέρωση Μάιος 2015 Copyright Copyright 2011 Entersoft A.E. Με την επιφύλαξη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαχείρισης Επαφές Παραγγελίες - Προσφορές Τιμολόγια Αποδείξεις Πληρωμές Παραστατικά Αναφορές Εργασίες Καταγραφή εμπορευμάτων

Πίνακας Διαχείρισης Επαφές Παραγγελίες - Προσφορές Τιμολόγια Αποδείξεις Πληρωμές Παραστατικά Αναφορές Εργασίες Καταγραφή εμπορευμάτων sevdesk Walkthrough Πίνακας Διαχείρισης Επαφές Παραγγελίες - Προσφορές Τιμολόγια Αποδείξεις Πληρωμές Παραστατικά Αναφορές Εργασίες Καταγραφή εμπορευμάτων Πίνακας Διαχείρισης Αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Εταιρίας σε Εταιρία ΕΛΠ

Μετατροπή Εταιρίας σε Εταιρία ΕΛΠ Μετατροπή Εταιρίας σε Εταιρία ΕΛΠ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Μετατροπής μιας εταιρίας Γ κατηγορίας από ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ. Περιεχόμενα Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ. Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου ΑΠΘ

ΠΡΑΞΗ. Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου ΑΠΘ 2.5 Ενημέρωση προμηθευτών 2.5.1 Οδηγίες χρήσης 2.5.1.1 Διαδικασία εγγραφής Για να συνδεθεί ο προμηθευτής στην εφαρμογή πρέπει καταρχήν ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής ώστε να αποκτήσει Όνομα χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα από τα παραπάνω θα βρείτε στις επόμενες σελίδες.

Αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα από τα παραπάνω θα βρείτε στις επόμενες σελίδες. Αξιότιμοι κύριοι, Ανακοινώθηκε όπως γνωρίζετε, αλλαγή στους συντελεστές Φ.Π.Α. με ισχύ από HIT 1/1/2011 και εξής. Για να αντιμετωπίσετε αυτή την αλλαγή, θα πρέπει να προβείτε στις ενέργειες που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Περιεχόμενα Παραμετροποίηση Γρήγορης Καταχώρησης... 3 Γρήγορη Καταχώρηση... 4 Κατηγορία Λιανικής & Μαζική Ανάθεση Κατηγορίας στα είδη... 9 Γρήγορη Καταχώρηση Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.513 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 5 1 Αντιγραφή Στηλών Τύπων και Σειρών παραστατικών... 5 2 Browser to QlikView... 6 3 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Europe Agent Print

Οδηγός για το Europe Agent Print Οδηγός για το Europe Agent Print Εισαγωγή στην εφαρμογή Agent Print από την Διεύθυνση: https://europeasfalistiki.gr Οι συνεργάτες παραλαμβάνουν με email τα στοιχεία σύνδεσης (login και το password) με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Η έκδοση 5.91.18 του WinEra ERP καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος Καταβολής ΦΠΑ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της

Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της Αναλυτική Λογιστική Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της Λογιστικής Η Αναλυτική Λογιστική περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής

Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής 1 Περίληψη Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή Hyper

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η παραμετροποίηση και η χρήση της γρήγορης καταχώρησης πωλήσεων, καθώς και της κατηγορίας λιανικής των ειδών. Περιεχόμενα Παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

BHMA 01 Χειρισμός Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών - (Ενημέρωση - Δημιουργία Αρχείου)

BHMA 01 Χειρισμός Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών - (Ενημέρωση - Δημιουργία Αρχείου) BHMA 01 Χειρισμός Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών - (Ενημέρωση - Δημιουργία Αρχείου) Εισαγωγή - Ενημέρωση παραθύρου ηλεκτρονικών ανταλλαγών : Μέσω της δημιουργίας του αρχείου σας δίνεται η δυνατότητα με διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

1. Μετά την είσοδο στο SEPAnet, επιλέγουμε την ενότητα Δηλώσεις. Εμφανίζεται το βασικό μενού.

1. Μετά την είσοδο στο SEPAnet, επιλέγουμε την ενότητα Δηλώσεις. Εμφανίζεται το βασικό μενού. Οδηγίες τρόπου χρήσης της εφαρμογής για την έκδοση τιμολογίου εκτελωνιστικών υπηρεσιών στο SEPAnet. παροχής 1. Μετά την είσοδο στο SEPAnet, επιλέγουμε την ενότητα Δηλώσεις. Εμφανίζεται το βασικό μενού.

Διαβάστε περισσότερα