ιαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης"

Transcript

1 ιαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι ονοµασίες Intel και Centrino είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά σφάλµατα ή παραλείψεις που περιλαµβάνονται στο παρόν. Τρίτη έκδοση: Ιούνιος 2007 Πρώτη έκδοση: Μάρτιος 2007 Κωδικός εγγράφου:

3 Σηµείωση για το προϊόν Αυτός ο οδηγός χρήσης περιγράφει λειτουργίες που είναι κοινές στα περισσότερα µοντέλα. Ορισµένες λειτουργίες µπορεί να µην είναι διαθέσιµες στο δικό σας υπολογιστή. iii

4 iv Σηµείωση για το προϊόν

5 Πίνακας περιεχοµένων 1 Χρήση λύσεων διαχείρισης υπολογιστών-πελατών ιαµόρφωση και ανάπτυξη εικόνας λογισµικού... 2 ιαχείριση και ενηµέρωση λογισµικού... 2 HP Client Manager (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)... 2 HP OpenView Radia Management Solutions (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)... 4 System Software Manager Χρήση του Intel Active Management Technology (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ενεργοποίηση της λύσης iamt... 7 Χρήση των µενού του βοηθητικού προγράµµατος εγκατάστασης ΜΕΒx Χρήση του Universal Print Driver Ευρετήριο v

6 vi

7 1 Χρήση λύσεων διαχείρισης υπολογιστών-πελατών Οι λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών αποτελούν λύσεις βασισµένες σε πρότυπα για τη διαχείριση επιτραπέζιων υπολογιστών-πελατών, σταθµών εργασίας, φορητών υπολογιστών και υπολογιστών tablet σε περιβάλλον δικτύου. Η διαχείριση υπολογιστών-πελατών περιλαµβάνει τις ακόλουθες βασικές δυνατότητες και λειτουργίες: Ανάπτυξη αντίγραφου εικόνας αρχικού λογισµικού Αποµακρυσµένη εγκατάσταση λογισµικού συστήµατος ιαχείριση και ενηµερώσεις λογισµικού Ενηµερώσεις ROM Παρακολούθηση και ασφάλεια υπολογιστικών πόρων (το υλικό και το λογισµικό που είναι εγκατεστηµένα στον υπολογιστή) Ειδοποίηση σφαλµάτων και επαναφορά ορισµένων στοιχείων του λογισµικού και υλικού του συστήµατος ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η υποστήριξη συγκεκριµένων λειτουργιών που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα µε το µοντέλο του υπολογιστή ή/και την έκδοση του λογισµικού διαχείρισης, που έχετε εγκαταστηµένο στον υπολογιστή. 1

8 ιαµόρφωση και ανάπτυξη εικόνας λογισµικού Ο υπολογιστής αποστέλλεται µε προεγκατεστηµένη εικόνα του λογισµικού του συστήµατος. Η αρχική εικόνα λογισµικού διαµορφώνεται κατά τη διάρκεια της πρώτης εγκατάστασης του υπολογιστή. Μετά από µια σύντοµη "ανάπτυξη" του λογισµικού, ο υπολογιστής είναι έτοιµος για χρήση. Μια προσαρµοσµένη εικόνα λογισµικού µπορεί να αναπτυχθεί (διανεµηθεί) µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: Εγκατάσταση πρόσθετων εφαρµογών λογισµικού µετά την ανάπτυξη της προεγκατεστηµένης εικόνας λογισµικού Χρήση εργαλείων ανάπτυξης λογισµικού, όπως το Altiris Deployment Solutions, για την αντικατάσταση του προεγκατεστηµένου λογισµικού µε προσαρµοσµένη εικόνα λογισµικού Χρήση διαδικασίας κλωνοποίησης δίσκου για την αντιγραφή των περιεχοµένων από µια µονάδα σκληρού δίσκου σε µια άλλη Η µέθοδος ανάπτυξης που χρησιµοποιείτε εξαρτάται από το περιβάλλον τεχνολογίας της επιχείρησής σας και τις διαδικασίες που ακολουθεί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το HP Backup & Recovery Manager, το βοηθητικό πρόγραµµα Computer Setup και άλλες λειτουργίες του συστήµατος παρέχουν επιπλέον βοήθεια για τη διαχείριση της διαµόρφωσης και την αντιµετώπιση προβληµάτων, τη διαχείριση ενέργειας καθώς και την επαναφορά του λογισµικού του συστήµατος. ιαχείριση και ενηµέρωση λογισµικού Η ΗΡ παρέχει διάφορα εργαλεία για τη διαχείριση και ενηµέρωση λογισµικού σε υπολογιστές πελάτες: HP Client Manager (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) HP OpenView Radia Management Solutions (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) System Software Manager HP Client Manager (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Το HP Client Manager ενσωµατώνει την τεχνολογία Intelligent Manageability σε λογισµικό Altiris. Το HP Client Manager παρέχει ανώτερες δυνατότητες διαχείρισης υλικού για συσκευές HP: Λεπτοµερής προβολή απογραφής υλικού για διαχείριση πόρων Παρακολούθηση και διαγνωστικά του System Checkup Αναφορά κρίσιµων επιχειρηµατικών λεπτοµερειών µε πρόσβαση από το Web, όπως προειδοποιήσεις θερµοκρασίας και ειδοποιήσεις σχετικά µε τη µνήµη Αποµακρυσµένη ενηµέρωση του λογισµικού του συστήµατος, όπως προγράµµατα οδήγησης συσκευής και BIOS του συστήµατος ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν το HP Client Manager χρησιµοποιείται µε προαιρετικό λογισµικό Altiris Solutions (παρέχεται ξεχωριστά), µπορεί να προσθέσει στο πρώτο επιπλέον λειτουργικότητα. 2 Κεφάλαιο 1 Χρήση λύσεων διαχείρισης υπολογιστών-πελατών

9 Όταν το HP Client Manager (εγκατεστηµένο σε υπολογιστή-πελάτη) χρησιµοποιείται µε το λογισµικό Altiris Solutions (εγκατεστηµένο σε υπολογιστή-διαχειριστή), παρέχει αυξηµένη λειτουργικότητα διαχείρισης και κεντρική διαχείριση υλικού για συσκευές-πελάτες της HP για τους παρακάτω τοµείς IT: Απογραφή και διαχείριση πόρων Συµµόρφωση άδειας λογισµικού Παρακολούθηση και αναφορά υπολογιστή Πληροφορίες συµφωνητικού µίσθωσης υπολογιστή και παρακολούθηση πάγιων στοιχείων Ανάπτυξη και µετεγκατάσταση λογισµικού συστήµατος Μετεγκατάσταση σε Windows Ανάπτυξη συστήµατος Μετεγκατάσταση προσωπικότητας (προσωπικές ρυθµίσεις χρήστη) Τµήµα εξυπηρέτησης και επίλυση προβληµάτων ιαχείριση εισιτηρίων τµήµατος εξυπηρέτησης Αποµακρυσµένη αντιµετώπιση προβληµάτων Αποµακρυσµένη επίλυση προβληµάτων Επαναφορά κατεστραµµένου υπολογιστή πελάτη ιαχείριση λογισµικού και λειτουργιών Συνεχής διαχείριση υπολογιστή πελάτη Ανάπτυξη λογισµικού συστήµατος ΗΡ Αυτόµατη επανόρθωση εφαρµογών (η ικανότητα εντοπισµού και επιδιόρθωσης συγκεκριµένων προβληµάτων εφαρµογών) Το λογισµικό Altiris Solutions παρέχει εύχρηστες δυνατότητες διανοµής λογισµικού. Το HP Client Manager παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας µε το λογισµικό Altiris Solutions, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ολοκλήρωση ανάπτυξης νέου υλικού ή µετεγκατάστασης προσωπικότητας σε νέο λειτουργικό σύστηµα µε τη χρήση εύχρηστων οδηγών. Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη του HP Client Manager από την τοποθεσία της ΗΡ στο Web. Όταν το λογισµικό Altiris Solutions χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε το System Software Manafer ή το HP Client Manager, οι διαχειριστές µπορούν επίσης να ενηµερώσουν το BIOS του συστήµατος και το λογισµικό του προγράµµατος οδήγησης της συσκευής από µια κεντρική κονσόλα. ιαχείριση και ενηµέρωση λογισµικού 3

10 HP OpenView Radia Management Solutions (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Το HP OpenView Radia Management Solutions αυτοµατοποιεί τη διαχείριση λογισµικού, όπως λειτουργικά συστήµατα, λογισµικό, ενηµερώσεις λογισµικού, περιεχόµενο και ρυθµίσεις διαµόρφωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο κάθε υπολογιστής διατηρεί τη σωστή διαµόρφωση. Με αυτές τις λύσεις αυτοµατοποιηµένης διαχείρισης, µπορείτε να διαχειρίζεστε λογισµικό καθ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογιστή. Το HP OpenView Radia Management Solutions σας δίνει τη δυνατότητα να πραγµατοποιείτε τις ακόλουθες εργασίες: Συλλογή απογραφής υλικού και λογισµικού από πολλές πλατφόρµες Προετοιµασία πακέτου λογισµικού και διενέργεια ανάλυση επιρροής πριν τη διανοµή Χρήση µεµονωµένων υπολογιστών, οµάδων εργασίας ή οµάδων υπολογιστών για ανάπτυξη και συντήρηση λογισµικού και περιεχοµένου σύµφωνα µε πολιτικές Παροχή και διαχείριση λειτουργικών συστηµάτων, εφαρµογών και περιεχοµένου σε διανεµηµένους υπολογιστές από οποιαδήποτε τοποθεσία Ενσωµάτωση του HP OpenView Radia Management Solutions σε help desk και άλλα εργαλεία διαχείρισης συστήµατος για αδιάλειπτη λειτουργία Χρήση κοινής υποδοµής για διαχείριση λογισµικού και περιεχοµένου σε τυπικές συσκευές υπολογιστών σε οποιοδήποτε δίκτυο για όλους τους εταιρικούς χρήστες Κλιµάκωση για ανταπόκριση στις εταιρικές ανάγκες 4 Κεφάλαιο 1 Χρήση λύσεων διαχείρισης υπολογιστών-πελατών

11 System Software Manager Το System Software Manager (SSM) σας δίνει τη δυνατότητα αποµακρυσµένης ενηµέρωσης λογισµικού σε επίπεδο συστήµατος σε πολλά συστήµατα ταυτόχρονα. Όταν εκτελείται σε υπολογιστή πελάτη, το SSM εντοπίζει τις εκδόσεις τόσο του υλικού όσο και του λογισµικού και, στη συνέχεια, ενηµερώνει το συγκεκριµένο λογισµικό, από ένα κεντρικό αρχείο φύλαξης. Οι εκδόσεις προγραµµάτων οδήγησης που υποστηρίζονται από το SSM υποδεικνύονται µε ένα ειδικό εικονίδιο στην τοποθεσία λήψης προγραµµάτων οδήγησης της ΗΡ στο web αλλά και στο CD Support Software (Λογισµικό υποστήριξης). Για να πραγµατοποιήσετε λήψη του βοηθητικού προγράµµατος SSM ή για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το SSM, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της ΗΡ στη διεύθυνση (µόνο Αγγλικά). ιαχείριση και ενηµέρωση λογισµικού 5

12 2 Χρήση του Intel Active Management Technology (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Το Intel Active Management Technology (iamt) καθιστά εφικτό τον εντοπισµό, την επιδιόρθωση και την προστασία δικτυωµένων υπολογιστικών πόρων. Με το iamt, η διαχείριση των υπολογιστών γίνεται ανεξάρτητα από το αν οι υπολογιστές είναι ενεργοποιηµένοι ή όχι. Η λύση iamt είναι διαθέσιµη σε υπολογιστές µε τεχνολογία φορητότητας Ιntel Centrino Pro. Οι λειτουργίες του iamt περιλαµβάνουν: Πληροφορίες απογραφής υλικού Ειδοποίηση συµβάντων ιαχείριση ενέργειας Αποµακρυσµένη διάγνωση και επιδιόρθωση Αποµόνωση και επαναφορά βάσει υλικού περιορισµός ή αποκλεισµός της πρόσβασης του υπολογιστή στο δίκτυο σε περίπτωση που εντοπιστεί δραστηριότητα ιού. 6 Κεφάλαιο 2 Χρήση του Intel Active Management Technology (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

13 Ενεργοποίηση της λύσης iamt Για να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις iamt: 1. Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή. 2. Πριν γίνει η εκκίνηση των Windows, πατήστε ctrl+p. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν δεν πατήσετε ctrl+ρ την κατάλληλη στιγµή, πρέπει να επαναλάβετε τα βήµατα 1 και 2, προκειµένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα εγκατάστασης MEBx. 3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ΜΕ. Η εργοστασιακή ρύθµιση για τον κωδικό πρόσβασης είναι admin. Ανοίγει το βοηθητικό πρόγραµµα εγκατάστασης ΜΕΒx. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε. 4. Επιλέξτε να διαµορφώσετε το Intel ME, το Intel AMT ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης Intel ME. 5. Αφού κάνετε τις επιλογές σας, επιλέξτε Exit (Έξοδος) για να τερµατίσετε το βοηθητικό πρόγραµµα εγκατάστασης MEBx. Ενεργοποίηση της λύσης iamt 7

14 Χρήση των µενού του βοηθητικού προγράµµατος εγκατάστασης ΜΕΒx ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το iamt, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της Intel στη διεύθυνση Intel ME Configuration ( ιαµόρφωση Intel ME) Επιλέξτε Intel ME State Control (Έλεγχος κατάστασης Intel ME) Intel ME Firmware Local Update (Τοπική ενηµέρωση υλικολογισµικού Intel ME) LAN Controller (Ελεγκτής LAN) Intel ME Features Control (Έλεγχος λειτουργιών Intel ME) Intel ME Power Control (Έλεγχος ενέργειας Intel ME) Για να κάνετε τα εξής: Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση της µηχανής διαχείρισης. Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση τοπικής διαχείρισης ενηµερώσεων υλικολογισµικού. Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση ενσωµατωµένου ελεγκτή δικτύου. Ενεργοποίηση ΑΜΤ ή κανενός. ιαµόρφωση πολιτικών ενέργειας της µηχανής διαχείρισης. Intel AMT Configuration ( ιαµόρφωση Intel AMT) Επιλέξτε Host Name (όνοµα κεντρικού υπολογιστή) TCP/IP Provisioning Server ( ιακοµιστής παροχής) Provision Model (Μοντέλο παροχής) Set PID and PPS (Ρύθµιση PID και PPS) Un-Provision (Κατάργηση παροχής) SOL/IDE-R Secure Firmware Update (Ασφαλής ενηµέρωση υλικολογισµικού) Set PRTC (Ρύθµιση PRTC) Idle Timeout (Χρονικό περιθώριο αδράνειας) Για να κάνετε τα εξής: Εκχώρηση ονόµατος κεντρικού υπολογιστή στον υπολογιστή. Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση διασύνδεσης δικτύου ή DHCP (εκχωρεί διεύθυνση ΙΡ, εάν το DHCP είναι απενεργοποιηµένο) ή αλλαγή του ονόµατος τοµέα. Εκχώρηση διεύθυνσης διακοµιστή παροχής. Εκχώρηση µοντέλου Enterprise ή Small Business Intel AMT. Εισαγωγή PID και PPS. Επαναφορά της διαµόρφωσης ΑΜΤ στις εργοστασιακά προεπιλεγµένες ρυθµίσεις. Ενεργοποίηση αποµακρυσµένου ελέγχου εκκίνησης σε δισκέτα IDE ή CD-ROM και εκχώρηση ονόµατος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αποµακρυσµένης ενηµέρωσης υλικολογισµικού. Ρύθµιση ρολογιού πραγµατικού χρόνου. Ρύθµιση τιµής χρονικού περιθωρίου. Change Intel ME Password (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Intel ME) Επιλέξτε Change ME Password (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης ΜΕ) Για να κάνετε τα εξής: Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης. 8 Κεφάλαιο 2 Χρήση του Intel Active Management Technology (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

15 Επιλέξτε Για να κάνετε τα εξής: ΣΗΜΕΙΩΣΗ admin. Ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης είναι Χρήση των µενού του βοηθητικού προγράµµατος εγκατάστασης ΜΕΒx 9

16 3 Χρήση του Universal Print Driver Το πρόγραµµα οδήγησης HP Universal Print Driver Series for Windows είναι ένα µόνο, έξυπνο πρόγραµµα οδήγησης που αντικαθιστά τα µεµονωµένα προγράµµατα οδήγησης για τους δικτυωµένους εκτυπωτές HP. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το πρόγραµµα οδήγησης HP Universal Print Driver είναι προεγκατεστηµένο σε επιλεγµένους υπολογιστές της HP. Για να εκτυπώσετε χρησιµοποιώντας το HP Universal Print Driver: 1. Από οποιαδήποτε εφαρµογή, επιλέξτε Αρχείο > Εκτύπωση. 2. Από τη λίστα των εκτυπωτών, επιλέξτε HP Universal Printing Driver PS. 3. Επιλέξτε Εκτύπωση. 4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ ή τη διαδροµή δικτύου του εκτυπωτή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν δεν µπορείτε να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP ή τη διαδροµή δικτύου του εκτυπωτή, επικοινωνήστε µε τον διαχειριστή πληροφορικής για βοήθεια. 5. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Make a permanent instance of this printer in my Printers folder ( ηµιουργία µόνιµης παρουσίας αυτού του εκτυπωτή στον φάκελο Εκτυπωτές). 6. Επιλέξτε Εκτύπωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη λήψη και τη χρήση του HP Universal Print Driver, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της HP στη διεύθυνση (µόνο Αγγλικά). 10 Κεφάλαιο 3 Χρήση του Universal Print Driver

17 Ευρετήριο Α ανάπτυξη, λογισµικό 2 Β βοηθητικό πρόγραµµα Computer Setup 2 Ε εικόνα, υπολογιστής 2 ενηµερώσεις, λογισµικό 2 Λ λογισµικό ανάπτυξη 2 ενηµερώσεις 2 επαναφορά 2 λογισµικό Client Manager 2 Τ τεχνολογία Intel Centrino Pro 8 τοποθεσίες web τεχνολογία Intel Pro για ΑΜΤ 8 HP Universal Print Driver 10 Intel Centrino Pro 6 System Software Manager 5 A Active Management Technology, Intel 6 Altiris Deployment Solutions 2 H HP OpenView Radia Management Solutions 2, 4 HP Universal Print Driver, χρήση 10 S System Software Manager 5 Ευρετήριο 11

18

Διαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης

Διαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης Διαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Intel και Centrino είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση και εκτύπωση

ιαχείριση και εκτύπωση ιαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι ονοµασίες

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Οδηγός χρήσης

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Οδηγός χρήσης Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

MultiBoot Οδηγός χρήσης

MultiBoot Οδηγός χρήσης MultiBoot Οδηγός χρήσης Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

MultiBoot Οδηγός χρήσης

MultiBoot Οδηγός χρήσης MultiBoot Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης

Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυμία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Bluetooth είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχο αυτής και χρησιµοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης Σύζευξη Bluetooth Οδηγός χρήσης Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

MultiBoot. Οδηγός χρήσης

MultiBoot. Οδηγός χρήσης MultiBoot Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαχείρισης επιτραπέζιων υπολογιστών

Οδηγός διαχείρισης επιτραπέζιων υπολογιστών Οδηγός διαχείρισης επιτραπέζιων υπολογιστών Επαγγελµατικοί υπολογιστές Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Computer Setup Οδηγός χρήσης

Computer Setup Οδηγός χρήσης Computer Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση λογισµικού, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Ενηµέρωση λογισµικού, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Ενηµέρωση λογισµικού, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Java είναι εµπορικό σήµα της εταιρείας Sun Microsystems, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες. Το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Sun Microsystems, Inc στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία Οδηγός χρήσης

Ασύρµατη λειτουργία Οδηγός χρήσης Ασύρµατη λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η ονοµασία Bluetooth

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Java είναι εµπορικό σήµα της εταιρείας Sun Microsystems, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες. Το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Computer Setup Οδηγός χρήσης

Computer Setup Οδηγός χρήσης Computer Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Bluetooth είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχο αυτής και χρησιµοποιείται από την Hewlett-Packard Company

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγός χρήσης

Ασφάλεια. Οδηγός χρήσης Ασφάλεια Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control περιλαμβάνει την ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Οδηγός χρήσης

Ασφάλεια Οδηγός χρήσης Ασφάλεια Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες µέσων Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές κάρτες µέσων Οδηγός χρήσης Εξωτερικές κάρτες µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχό του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα του ομίλου εταιρειών της Microsoft. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαχείρισης επιτραπέζιων υπολογιστών Επαγγελµατικοί υπολογιστές

Οδηγός διαχείρισης επιτραπέζιων υπολογιστών Επαγγελµατικοί υπολογιστές Οδηγός διαχείρισης επιτραπέζιων υπολογιστών Επαγγελµατικοί υπολογιστές Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα