Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα."

Transcript

1

2 Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός Μηχανικός ΑΤΕΙΘ, Θεσσαλονίκη, 2013

3

4 Στους γονείς μου και στον αδερφό μου..

5

6 Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση και ο έλεγχος λειτουργίας μιας υπάρχουσας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στη Βόρεια Ελλάδα. Εντοπίζονται κάποια προβλήματα δυσλειτουργίας και προτείνονται λύσεις βελτιστοποίησης της λειτουργίας της εγκατάστασης. Τέλος γίνεται πρόταση επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων της. Στην Εισαγωγή γίνεται μια γενική περιγραφή της βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. Στο 1 ο Κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών της ΕΕΛ καθώς και των προδιαγραφών βάσει των οποίων έγινε η διαστασιολόγηση. Στο 2 ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων για τον ποιοτικό έλεγχο της ΕΕΛ. Επισημαίνονται προβλήματα στη λειτουργία της, αναλύονται τα αίτιά της και γίνονται προτάσεις βελτιστοποίησής της. Στο 3 ο Κεφάλαιο προτείνεται η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση των καλλιεργειών της περιοχής και οι παράμετροι βάσει των ο- ποίων θα υλοποιηθεί η πρόταση αυτή. Τέλος, στο 4 ο Κεφάλαιο γίνεται λόγος για την μεταφορά της λάσπης από τις δεξαμενές βιολογικής αντίδρασης σε διατάξεις πάχυνσης και αφυδάτωσης, ώστε να χάσει το μεγαλύτερο μέρος του νερού της και να στερεοποιηθεί. 1

7 2

8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή κ.ανδρέα Δεληγιάννη, Dr Χημικό Μηχανικό για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγησή του πάνω στην πτυχιακή μου εργασία. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους γονείς μου για την ηθική και οικονομική τους στήριξη σε όλο το διάστημα των σπουδών μου. Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πολιτικό Μηχανικό Μαρία Χαραλαμπίδου, τον Πολιτικό Μηχανικό Δημήτριο Κατσαντώνη, τον Πολιτικό Μηχανικό Δομικών Έργων Δημήτριο Μπάλλα και τον Μηχανικό Περιβάλλοντος Ευάγγελο Πετρόπουλο για τις σημαντικές και ουσιώδης παρεμβάσεις τους. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο Μιχάλη Τσίνογλου, Πτυχιούχο της σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ, για την πολύτιμη βοήθεια, με τις γραφιστικές του γνώσεις, στη δημιουργία του εξώφυλλου και στη λήψη φωτογραφιών, καθώς και όλους τους φίλους που με στήριξαν σε όλη τη διάρκεια των προσπαθειών μου για την πραγματοποίηση αυτής της εργασίας. Σαραντόγλου Ευθυμία 3

9 4

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ σελ.7 σελ.9 σελ.13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή τουριστικού οικισμού σελ Προδιαγραφές σχεδίασης της ΕΕΛ σελ Περιγραφή λειτουργίας της υπάρχουσας μονάδας σελ.23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έλεγχος λειτουργίας της ΕΕΛ σελ Ύπαρξη αζώτου στο περιβάλλον σελ Ανθρώπινη Υγεία και άζωτο σελ Διάθεση λυμάτων σε ακτή κολύμβησης σελ Πιθανή ρύπανση νερού ακτής κολύμβησης σελ Πρόταση βελτιστοποίησης της υπάρχουσας ΕΕΛ σελ Απολύμανση σελ Χημικό αντιδραστήριο απολύμανσης σελ Χλωρίωση με υποχλωριώδες νάτριο σελ.52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρδευση με επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα σελ Επιλογή μεθόδου άρδευσης σελ Κριτήρια Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σελ Πρόταση άρδευσης της περιοχής με επεξεργασμένα λύματα σελ.63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πάχυνση λάσπης σελ Πύκνωση με βαρύτητα σελ Πύκνωση με επίπλευση αέρα σελ Πύκνωση με μηχανικά μέσα σελ Πρόταση πάχυνσης λάσπης της ΕΕΛ μελέτης σελ Αφυδάτωση σελ Πρόταση για αφυδάτωση λάσπης της ΕΕΛ μελέτης σελ Κλίνες ξήρανσης σελ.72 Βιβλιογραφία σελ.75 5

11 6

12 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ BOD 5 Βιολογικά αποικοδομούμενο οργανικό φορτίο. COD B TS [ kg BOD 5 / ( kgts*d)] B R [ kgbod 5 / (m 3 *d)] O BOD5 V BB Βd [ kg BOD 5 / d ] O rc a, b F/M Μ v ΤS R [ kg TS R /m 3 ] ΕΕΛ C S C SW C L Παράμετρος που δίνει το μέγιστο ισοδύναμο Οξυγόνο που απαιτεί το δείγμα για να οξειδωθεί χημικά. Φόρτιση της ενεργού ιλύος στη δεξαμενή αερισμού με φορτίο BOD. Φόρτιση κατ όγκο της δεξαμενής αερισμού με φορτίο BOD. Το οξυγόνο που απαιτείται για αποικοδόμηση οργανικού φορτίου. Δεξαμενή αερισμού, όγκος αερισμού- νιτροποίησης. Ημερήσιο φορτίο BOD. Απαιτούμενο οξυγόνο για μικροοργανισμούς. Σταθερές που λαμβάνουν τις τιμές a=0,55 και b=0,15 Αγγλική βιβλιογραφία. Είναι όμοιο με το B TS της γερμανικής βιβλιογραφίας. Συνολική ποσότητα μικροοργανισμών στην δεξαμενή αερισμού. Αιωρούμενα στερεά στην δεξαμενή αερισμού σε μια ΕΕΛ Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. 9,2 mg/l συγκέντρωση κορεσμού οξυγόνου στο καθαρό νερό σε κανονικές συνθήκες ( θ ο =20 ο και P =1 Atm). 9 mg/i συγκέντρωση κορεσμού οξυγόνου στο καθαρό νερό σε πραγματικές συνθήκες. 2 mg/l επιθυμητή συγκέντρωση οξυγόνου στη δεξαμενή αερισμού. 7

13 8

14 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΕΑ/ΕΕΛ : Είναι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και καθαρισμού αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων που παράγουν (μετατρέποντας το ρυπαντικό φορτίο) σε ιλύς-λάσπη και ( σαν παραπροϊόν) καθαρό νερό που διατίθενται στο περιβάλλον, στον κύκλο της φύσης. Οι διατάξεις μπορεί να είναι βιομηχανικές ή φυσικές διαδικασίες(φυτά). Στις βιομηχανικές διατάξεις διακρίνουμε στη διαδικασία τα έργα εισόδου ή πρωτοβάθμια ή μηχανική επεξεργασία( αντλιοστάσιο, σχάρες, απολίπανση, εξάμμωση, μέτρηση παροχής, προ-καθίζηση), τη βιολογική βαθμίδα (αερισμό, καθίζηση) και την απολύμανση. ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ: Το νερό κατά την εκροή από χώρους που χαρακτηρίζονται από κατοικίες (και όπου χρησιμοποιήθηκε) ή από παρεμφερείς δραστηριότητες, εκτός των προϊόντων από σκουπιδοφάγους. ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: το νερό κατά την εκροή από χώρους παραγωγικής δραστηριότητας ανθρώπων με βιοποριστικό σκοπό, μικρής ή μεγάλης κλίμακας. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ,ΑΣΤΙΚΑ: Τα στερεά υπολείμματα που αποτελούν παραπροϊόντα της ανθρώπινης διαβίωσης. Σαν σύνθεση φθάνουν οριακά στη σύνθεση των βιομηχανικών. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ: Τα στερεά υπολείμματα που αποτελούν παραπροϊόν από χώρους παραγωγικής δραστηριότητας ανθρώπων με βιοποριστικό σκοπό, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, όχι από χώρους υγιεινής του προσωπικού των παραπάνω. Όπου το <<στερεά>> ορίζεται από τον εκάστοτε φορέα διαχείρισης. ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ: Υγρές, στερεές και αέριες ουσίες που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα άμεσα ή δημιουργούνται δευτερογενώς σε αυτή, και προέρχονται από την ανθρώπινη κατοικία, την παραγωγική δραστηριότητα και μπορεί να είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗ: Στα έργα εισόδου. Ως ρόλο έχει να κατακρατήσει από την παροχή εισροής τα τελευταίας διαμέτρου αιωρούμενα σωματίδια προ της κατη- 9

15 γορίας κολλοειδών.έτσι προς τη βιολογική διαδικασία οδεύει το ρυπαντικό φορτίο που βρίσκεται με τη μορφή διαλύματος χημικού ή κολλοειδούς. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗ: Στα συστήματα αιωρούμενης βιομάζας. Η καθίζηση στη βιολογική βαθμίδα διαχωρίζει την ενεργό ιλύ από το μείγμα νερού- λύμα και ε- νεργού ιλύος. Το λύμα το οποίο διαυγάζει η καθίζηση αποδίδεται καθαρό στο περιβάλλον και η λάσπη ενεργού ιλύος που συμπυκνώνει μέρος της ανακυκλοφορεί προς τη δεξαμενή αερισμού, αφού ρυθμιστεί η παροχή σε σχέση με το φορτίο εισροής ενώ το υπόλοιπο οδεύει προς τη γραμμή επεξεργασίας της λάσπης. Στα συστήματα προσκολλημένης βιομάζας(βιοδίσκοι,χαλικό-διυλιστήρια, εμβαπτισμένη κλίνη )Η καθίζηση στη βιολογική βαθμίδα διαχωρίζει την αποξειμένη ενεργό ιλύ από το μείγμα του νερού λύμα και ενεργού ιλύος.το λύμα, το οποίο διαυγάζει η καθίζηση και μέρος αποδίδει καθαρό νερό στο περιβάλλον, ενώ μέρος ανακυκλοφορεί προς τη δεξαμενή αερισμού, αφού ρυθμιστεί η παροχή σε σχέση με το φορτίο εισροής,ώστε με πολλαπλές διελεύσεις αυτού τη στερεά κλίνη να βελτιωθεί ο βαθμός καθαρισμού. AΝΑΕΡΟΒΙΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ: Είναι το σύστημα κατεργασίας αποβλήτων, στο ο- ποίο χρησιμοποιούνται αναερόβιοι μικροοργανισμοί και απουσία οξυγόνου γίνεται διάσπαση του οργανικού φορτίου σε ανόργανες ενώσεις και οργανικές, που όμως πλέον διασπώνται με πολύ αργούς ρυθμούς. Επίσης, παράγεται διοξείδιο και μεθάνιο, το οποίο μπορεί να καεί για την παραγωγή ενέργειας. ΑΕΡΟΒΙΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ: Σύστημα κατεργασίας αποβλήτων που χρησιμοποιεί οξυγόνο και αερόβιους μικροοργανισμούς σε πλήρη ανάμιξη με τα λύματα για την αποικοδόμηση των ενώσεων του άνθρακα καθώς και των αζωτούχων ενώσεων εάν ο αποδέκτης είναι ευαίσθητος σε ευτροφισμό. Η απομάκρυνση από το νερό-υγρά αστικά λύματα, των ενώσεων του άνθρακα, του αζώτου και του φωσφόρου προκύπτει καταρχήν με την κατανάλωσή τους και με τη σύνθεση βιομάζας ενεργού ιλύος. Πλέον αυτού,γίνεται απομάκρυνση του πλεονάζοντος φορτίου του αζώτου στα πλαίσια των αντιδράσεων νιτροποίησηςαπονιτροποίησης καθώς και του πλεονάζοντος φορτίου φωσφόρου με αυξημένη ενσωμάτωση του σαν πολύφωσφορικά άλατα στα κύτταρα της βιομάζας. 10

16 Σύστημα αιωρούμενης βιομάζας :Σύστημα επεξεργασίας καθαρισμού αποβλήτων, όπου η βιομάζα ενεργός ιλύς ζωντανοί μικροοργανισμοί στη δεξαμενή αερισμού βρίσκονται αυτόνομοι σαν φλόκοι σε αιώρηση, με τη βοήθεια του αέρα που προσφέρει οξυγόνο, κινητική ενέργεια και μείξη. Σύστημα στερεάς κλίνης :Σύστημα επεξεργασίας καθαρισμού αποβλήτων, όπου η βιομάζα- ενεργός ιλύς ζωντανοί μικροοργανισμοί βρίσκονται προσκολλημένοι σε στερεό υπόστρωμα, οποιασδήποτε μορφής. Ο αέρας προσφέρει οξυγόνο, κινητική ενέργεια, μείξη και με το νερό που κινεί προκαλεί απόξειση- απομάκρυνση του φιλμ των μικροοργανισμών που νεκρώνονται λόγο μεγάλης ηλικίας. Έτσι, το σύστημα ισορροπεί επιτρέποντας να έχει μόνο μικροοργανισμούς μικρής ηλικίας και μεγάλης δραστικότητας. Τροφοδοσία αέρα, φυσητήρες, διαχυτήρες αέρα, επιφανειακοί αναδευτήρες, βούρτσες αερισμού. ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ-ΛΑΣΠΗ: Είναι οι μικροοργανισμοί που δημιουργούνται σε ένα σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων δια του μεταβολισμού. Αυτοί έχουν σαν πρώτη ύλη τροφή <<νεκρές>> διαλυτές ή κολλοειδείς οργανικές ουσίες το προς καθαρισμό ρυπαντικό φορτίο. Δουλεύουν σαν καταλύτες για την παραπέρα λειτουργία του συστήματος και αποτελούν και το τελικό προϊόν του ( πολλαπλασιαζόμενοι καταναλώνοντας το ρυπαντικό φορτίο), σταθεροποιημένο σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ως προς παραπέρα δράσεις(= ενεργός βιομάζα). ΒOD 5 : Γενικό αναλυτικό τεστ, στάνταρ, κατά συνθήκη και όχι μιας φυσικής παραμέτρου, για τον υπολογισμό του απαιτούμενου οξυγόνου από βιολογικές διεργασίες ή αποικοδόμησης του οργανικού ρυπαντικού φορτίου ενός δείγματος. Παριστά την κατανάλωση του οξυγόνου που καταναλίσκουν μικροοργανισμοί για το μεταβολισμό διάσπαση της οργανικής ρυπαντική ύλης των αποβλήτων( όχι νιτροποίηση απονιτροποίηση) σε περίοδο 5 ημερών και 20 βαθμούς Κελσίου. COD: Η παράμετρος αυτή, είναι συνολική, δίνει το μέγιστο ισοδύναμο οξυγόνο που απαιτεί το δείγμα για να οξειδωθεί χημικά. Χρησιμοποιούμε την κλασσική χημική ανάλυση, οξείδωση με διχρωμικό κάλιο, βρασμό επί δίωρο με αναρροή στους 150 ο C βαθμούς Κελσίου, σε περιβάλλον πυκνού θειικού οξέος με καταλύτη άλατα υ- δραργύρου, αργύρου. 11

17 Στη συνέχεια, ο προσδιορισμός της κατανάλωσης των αντιδραστηρίων από το δείγμα γίνετε με τιτλοδότηση με δισθενή σίδηρο ή και χρωματομετρικά. Τα αντιδραστήρια αρκούν για μια μέγιστη συγκέντρωση φορτίου και σε ένα πεπερασμένο περιβάλλον αλατότητας. Γενικά, όλες αυτές οι μέθοδοι έχουν αξία και μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής εμπειριών όταν πραγματοποιούνται απόλυτα κατά τον ορισμό τους και μόνο. ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ: Το οργανικό φορτίο που εισέρχεται στη μονάδα αερισμού, εκφράζεται σε kg BOD/ ημέρα. Σύνθεση λυμάτων αποβλήτων στην εισροή της ΕΕ- Α/Λ και προ της βιολογικής βαθμίδας. 12

18 Γενικά Από τους αρχαίους χρόνους γεννήθηκε η ανάγκη των ανθρώπων να επεξεργάζονται αλλά και να επαναχρησιμοποιούν τα λύματα που εμφανιζόταν στην καθημερινότητά τους. Έτσι δημιούργησαν ένα σύστημα επεξεργασίας λυμάτων. Με τον όρο επεξεργασία λυμάτων εννοούμε τη διαδικασία κατά την οποία διαχωρίζονται οι επικίνδυνες ουσίες από το νερό στα λύματα, ώστε το νερό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο περιβάλλον. Τα λύματα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις καθαρισμού μέσω των υπονόμων, μερικές φορές και με χρήση ειδικών βυτιοφόρων οχημάτων. Ο όρος λύματα αναφέρεται στα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες (οικιακά λύματα) και τα υγρά απόβλητα από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας πόλης (αστικά λύματα). Όταν τα υγρά απόβλητα μιας πόλης περιέχουν και σημαντικές ποσότητες υ- γρών βιομηχανικών αποβλήτων τότε ονομάζονται υγρά αστικά απόβλητα. Τα οικιακά λύματα παράγονται από τις ανάγκες των ανθρώπων όπως η αφόδευση, η χρήση του μπάνιου, η προετοιμασία του φαγητού κ.α. Κατά μέσο όρο παράγονται λίτρα ανά άτομο κάθε ημέρα. Τα αστικά λύματα παράγονται από δημόσια κτήρια, νοσοκομεία κ.λ.π. Η ποιότητα και η ποσότητα των βιομηχανικών αποβλήτων μεταβάλλεται συνεχώς και δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί, αφού πολλές βιομηχανίες ρίχνουν - παρανόμως - ανεπεξέργαστα τα απόβλητά τους στο αποχετευτικό δίκτυο μιας πόλης. Υπάρχουν συνήθως τρία βασικά στάδια επεξεργασίας λυμάτων: 1. Πρωτοβάθμια επεξεργασία : Στοχεύει κυρίως στην αφαίρεση του αιωρούμενου υλικού (οργανικού και ανόργανου). Περιλαμβάνει, συνήθως, την Προεπεξεργασία και την Πρωτοβάθμια Καθίζηση. Η Προεπεξεργασία περιλαμβάνει την Εσχάρωση,την Εξάμμωση, καθώς και τη μέτρηση ή και την εξισορρόπηση της παροχής. Στόχος της είναι η απομάκρυνση στερεών που επιπλέουν ή βρίσκονται σε αιώρηση στα λύματα και εγκυμονούν κινδύνους έμφραξης των αγωγών, καταστροφής του μηχανολογικού ε- ξοπλισμού(π.χ αντλίες) και τελικώς δυσλειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας που ακολουθούν. Η Πρωτοβάθμια Καθίζηση περιλαμβάνει δεξαμενές καθίζησης (συνήθως κυκλικής διατομής) που συχνά αναφέρονται εν συντομία ΔΠΚ (Δεξα- 13

19 μενές Πρωτοβάθμιας Καθίζησης)και έχει ως σκοπό να απομακρύνει τα αιωρούμενα οργανικά και ανόργανα στερεά (10-1 έως 10-2 mm), ώστε να μειωθεί το ρυπαντικό φορτίο που προορίζεται για τα επόμενα στάδια επεξεργασίας. Η πρωτοβάθμια καθίζηση αφαιρεί τα καθιζάνοντα στερεά υπό μορφή Πρωτοβάθμιας Ιλύος(Λάσπης) και το υπερκείμενο υγρό αποτελεί την πρωτοβάθμια επεξεργασμένη εκροή, που είναι διαθέσιμη προς περαιτέρω επεξεργασία. 2. Δευτεροβάθμια Επεξεργασία : Βιολογική επεξεργασία κατά την οποία αποικοδομείται το διαλυμένο στα λύματα οργανικό φορτίο. Με τη βοήθεια αερόβιων μικροοργανισμών και εισαγωγής οξυγόνου μέσω αερισμού ένα μέρος των ενώσεων του άνθρακα οξειδώνεται απελευθερώνοντας ενέργεια (εξώθερμη αντίδραση) και το υπόλοιπο μεταβολίζεται σε βιομάζα. 3. Τριτοβάθμια Επεξεργασία : Σκοπός της είναι κυρίως η απομάκρυνση ενώσεων του αζώτου και του φωσφόρου που συμβάλλουν στον ευτροφισμό αποδεκτών με αργή ανανέωση των νερών τους καθώς και η αφαίρεση βαρέων μετάλλων και τοξικών ή άλλων συστατικών. Το στάδιο αυτό είναι επιθυμητό και όταν προβλέπεται επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων, συνήθως για άρδευση. Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνονται η νιτροποίηση-απονιτροποίηση, η αποφωσφάτωση καθώς και προχωρημένες μέθοδοι καθαρισμού όπως η κροκίδωση - ιζηματοποίηση, η διύλιση, η προσρόφηση από ενεργό άνθρακα και διεργασίες με μεμβράνες. Κατά το αρχικό στάδιο καθαρισμού απομακρύνονται ευμεγέθη στερεά, λίπη και έ- λαια καθώς και άμμος. Πρόκειται για τη μηχανική επεξεργασία που στηρίζεται σε φυσικές μεθόδους με κυριότερη την καθίζηση. Αυτό γίνεται επειδή υπάρχει περίπτωση να καταστραφούν οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού αν αυτά τα υλικά συνεχίσουν στα επόμενα έργα. Στο δεύτερο στάδιο καθαρισμού αποικοδομείται το διαλυμένο οργανικό φορτίο. Η πλειονότητα των βιολογικών εγκαταστάσεων χρησιμοποιεί αερόβια αποικοδόμηση. Για να είναι αποτελεσματική η μέθοδος οι οργανισμοί που θα εκτελέσουν την αποι- 14

20 κοδόμηση απαιτούν οξυγόνο και ένα υπόστρωμα για να ζήσουν που ως τέτοιο χρησιμοποιούν τις οργανικές ουσίες των λυμάτων. Στην τριτοβάθμια επεξεργασία κύριος σκοπός είναι η αφαίρεση του φωσφόρου και του αζώτου. Το άζωτο μπορεί να βρίσκεται στο νερό με την μορφή αμμωνίας. Τα άλατα του αζώτου και του φωσφόρου μπορούν να προκαλέσουν ευτροφισμό στις λίμνες ή σε κλειστούς θαλάσσιους κόλπους. Τέλος, κατά την απολύμανση των λυμάτων αφαιρείται σχεδόν όλο το ποσοστό των παθογόνων ουσιών κυρίως με χημικές διαδικασίες. Συνηθέστερη και πιο οικονομική μέθοδος είναι η χλωρίωση. Στη συνέχεια, ένα αλλά σημαντικό στάδιο κατά την επεξεργασία των λυμάτων είναι η διαχείριση της παραγόμενης λάσπης. Η λάσπη (ιλύς) που προκύπτει από τις δεξαμενές αρχικής καθίζησης (όταν υπάρχουν) έχει υψηλό οργανικό φορτίο.ο σκοπός της χώνευσης της λάσπης είναι η μείωση της οργανικής ύλης και των παθογόνων μικροοργανισμών. Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι επεξεργασίας της λάσπης είναι η αναερόβια κατεργασία και η αερόβια κατεργασία. Η αναερόβια κατεργασία είναι μια διαδικασία η οποία πραγματοποιείται με την α- πουσία οξυγόνου( O 2 ). Η διαδικασία μπορεί να είναι είτε θερμόφιλη κατεργασία, στην οποία η λάσπη βρίσκεται υπό ζύμωση μέσα σε δεξαμενές σε θερμοκρασία 55 C. Ονομάζεται θερμόφιλη εξαιτίας των μικροοργανισμών που παίρνουν μέρος στην διαδικασία, οι οποίοι περιέχουν ένζυμα τα οποία λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτά τα ένζυμα έχουν μεγάλη σημασία σε πολλές εφαρμογές της βιοτεχνολογίας. Επίσης, η διαδικασία μπορεί να είναι είτε μεσόφιλη δηλαδή σε θερμοκρασία 36 C. Κατά την αναερόβια κατεργασία παράγεται βιοαέριο με υψηλή περιεκτικότητα σε μεθάνιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την θέρμανση των δεξαμενών καθώς και για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των εγκαταστάσεων. Τα πλεονεκτήματα της αναερόβιας διαδικασίας είναι η παραγωγή του μεθανίου και τα μειονεκτήματα είναι η μεγάλη χρονική περίοδος που χρειάζεται η διαδικασία (ως 30 η- μέρες) καθώς και το υψηλό κόστος. Η αεροβική κατεργασία είναι μια βακτηριακή διαδικασία, η οποία λαμβάνει χώρα παρουσία οξυγόνου. Κάτω από αερόβιες συνθήκες, γίνεται απομάκρυνση από το νερό-υγρά αστικά λύματα, των ενώσεων του άνθρακα, του αζώτου και του φωσφό- 15

21 ρου προκύπτει καταρχήν με την κατανάλωσή τους και με τη σύνθεση βιομάζας ενεργού ιλύος. Πλέον αυτού,γίνεται απομάκρυνση του πλεονάζοντος φορτίου του αζώτου στα πλαίσια των αντιδράσεων νιτροποίησης-απονιτροποίησης καθώς και του πλεονάζοντος φορτίου φωσφόρου με αυξημένη ενσωμάτωση του σαν πολύφωσφορικά άλατα στα κύτταρα της βιομάζας.. Τα πλεονεκτήματα της αερόβιας διαδικασίας είναι ότι πραγματοποιείται πολύ ταχύτερα, έχοντας έτσι μικρότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες, δηλαδή αποδίδει περισσότερο. Το λειτουργικό κόστος, όμως, είναι πολύ μεγαλύτερο, εξαιτίας του ενεργειακού κόστους για τον αερισμό που χρειάζεται για την προσθήκη οξυγόνου στην διαδικασία. Έτσι λοιπόν, με αρχή όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν καθώς και με συστηματικές μελέτες κατασκευάζονται σήμερα σύγχρονες και μεγάλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οι οποίες όχι μόνο επεξεργάζονται τα λύματα αλλά επαναχρησιμοποιούν και τα «προϊόντα» που παράγονται από αυτή τη διαδικασία. 16

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Το κείμενο που ακολουθεί βασίζεται στην μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου της περιοχής μελέτης. Η μελέτη αφορά έναν τουριστικό ε- παρχιακό οικισμό μικρού μεγέθους, ο οποίος βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του νομού σε πεδινή παραθαλάσσια(θαλάσσιος κόλπος) έκταση. Στον υπό μελέτη οικισμό κατοικούν περίπου 7000 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του Οι οικονομικές δραστηριότητες της υπό μελέτης περιοχής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : Δραστηριότητα Ποσότητα Ελαιοτριβείο 1 Μονάδα επεξεργασίας ελιάς 1 Εστιατόρια καφετέριες 43 Ε.Σ.Υ 1 ξενοδοχεία 9 ιχθυοπωλεία 7 Εργοστάσιο κρεάτων 1 Εργοστάσιο παραγωγής τουρσί 1 Συνεργεία αυτοκινήτων 9 Πλυντήρια αυτοκινήτων 4 Δημοτικά σχολεία 4 γυμνάσια 2 Λύκεια 2 νηπιαγωγεία 4 Παιδικούς σταθμούς 3 ΤΕΙ 1 Φροντιστήρια ξένων γλωσσών 7 Φροντιστήρια γενικής παιδείας 4 ωδεία 2 Λιμάνι (ψαραγορά στο λιμάνι) 1 Τελωνείο 1 Ανοιχτό γήπεδο 1 Κλειστό γυμναστήριο 1 17

23 Δραστηριότητα Ποσότητα Εμπορικά κέντρα 2 μουσεία 2 τράπεζες 7 Ασβεστοποιία 1 Σιδηρουργεία 1 Δημόσιες υπηρεσίες ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΛ Όλες οι δραστηριότητες του πίνακα (Πίνακας 1) καθώς και τα νοικοκυριά του υπό μελέτη οικισμού παράγουν λύματα. Για το λόγο αυτό κατασκευάστηκε στη περιοχή μια Ε.Ε.Λ για την επεξεργασία αυτών των λυμάτων. Η Ε.Ε.Λ του υπό μελέτη οικισμού είναι μια εγκατάσταση με αποδέκτη υδατόρρευμα που καταλήγει την θάλασσα( αποδέκτης ευαίσθητος σε ευτροφισμό) και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές : ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Υδραυλικά φορτία λυμάτων Α/Α ΠΕΡΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ Α ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ 1 Ισοδύναμος πληθυσμός ατ. 12,000 14,000 2 Ειδική παροχή λυμάτων lit/ισοδ.κατ*d Μέση ημερήσια παροχή Παροχή αιχμής m 3 /d 1,800 2,100 m 3 /h m 3 /h lit/sec Η α φάση και η β φάση αντιστοιχούν στις ακόλουθες χρονολογίες Α ΦΑΣΗ : έτος 2005 Β ΦΑΣΗ : έτος

24 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Ειδικά ρυπαντικά φορτία λυμάτων Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 1 BOD 5 gr/ισοδ.κατ*d 60 2 SS gr/ισοδ.κατ*d 70 3 TKN gr/ισοδ.κατ*d 10 4 P gr/ισοδ.κατ*d 3 Με βάση τα δεδομένα που παρουσιάζονται στους πίνακες 2 και 3 προκύπτουν τα δεδομένα σχεδιασμού του έργου στον πίνακα 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Δεδομένα σχεδιασμού του έργου Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ Α ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ 1 Μέση ημερήσια παροχή 2 Παροχή αιχμής 3 BOD 5 4 SS 5 TKN 6 P m 3 /d 1,800 2,100 m 3 /h m 3 /h lit/sec Kg/d mg/lit Kg/d mg/lit Kg/d mg/lit Kg/d mg/lit

25 ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Προδιαγραφές απορροής Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 1 BOD 5 mg/lit 20 2 SS mg/lit 20 3 TKN mg/lit 14 4 P mg/lit 4 5 Κολοβακτηρίδια MPN/100ml 100 Η θερμοκρασία το χειμώνα και το καλοκαίρι λαμβάνεται : Θερμοκρασία χειμώνα: 16 ο C Θερμοκρασία καλοκαίρι : 22 ο C Όλες οι παραπάνω προδιαγραφές βάση των οποίων σχεδιάστηκε η ΕΕΛ της υπό μελέτη περιοχής πρέπει να συμφωνούν με τους όρους διάθεσης λυμάτων και υ- γρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες της περιοχής μελέτης, οι οποίοι έχουν οριστεί βάση οικείου Νομάρχη και ανακοινώνονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον παρακάτω πίνακα καθορίζουμε τους ειδικούς όρους διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων που έχουν οριστεί βάσει σχετικής Αποφάσεως Νομάρχη της περιοχής μελέτης. ΠΙΝΑΚΑΣ 6 α/α Παράμετροι 1 PH (στιγμιαία δείγματα) 6,0 8,5 Ανώτατα επιτρεπτά όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων 2 θερμοκρασία 35 στην είσοδο αποδέκτη 3 Χρώμα (μονάδες) 50 μέγιστο και πάντως να μην είναι ορατό σε διάλυση 1:20 σε στιβάδα πάχους 10cm 4 Επιπλέοντα υλικά mg/l Απουσία μηδέν 5 Αιωρούμενα στερεά mg/l 40 μέγιστο 20

26 α/α Παράμετροι 6 BOD 5 mg/l 40 μέγιστο 7 COD(μέθοδος 120 min)mg/l 150 μέγιστο 8 Λίπη έλαια ζωϊκά φυτικά mg/l 10 μέγιστο 9 Ορυκτά έλαια υδρογονάνθρακες mg/l 10 μέγιστο 10 Αργύλιο mg/l 5 μέγιστο 11 Αρσενικό 4 mg/l 0,5 μέγιστο 12 Βάριο mg/l 10 μέγιστο 13 Βόριο mg/l 1 μέγιστο 14 Κάδμιο mg/l 0,02 μέγιστο 15 Χρώμιο Cr +3 mg/l 2 μέγιστο 16 Χρώμιο Cr +6 mg/l 0,2 μέγιστο 17 Σίδηρος ολικός mg/l 15 μέγιστο 18 Μαγγάνιο mg/l 2 μέγιστο 19 Υδράργυρος mg/l 0,005 μέγιστο 20 Νικέλιο mg/l 2 μέγιστο 21 Μόλυβδος mg/l 0,1 μέγιστο 22 Χαλκός mg/l 0,5 μέγιστο 23 Σελήνιο mg/l 0,1 μέγιστο 24 Κασσίτερος mg/l 2 μέγιστο 25 Ψευδάργυρος mg/l 2 μέγιστο 26 Κυανούχα mg/l 0,25 μέγιστο 27 Χλώριο ελεύθερο mg/l 1 μέγιστο 28 Θειώδη mg/l 2 μέγιστο 29 Θειούχα mg/l 2 μέγιστο 30 Φθοριούχα mg/l 6 μέγιστο 31 Φωσφόρος mg/l 10 μέγιστο 32 Νιτρώδη NO 2 mg/l 5 μέγιστο 33 Ολική Αμμωνία NH 4 mg/l 20 μέγιστο 34 Νιτρικά NO 3 mg/l 100 μέγιστο Ανώτατα επιτρεπτά όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων 21

27 α/α Παράμετροι 35 Φαινόλες ολικές mg/l 0,5 μέγιστο 36 Αλδεύδες mg/l 0,8 μέγιστο 37 Αρωματικοί διαλύτες mg/l 0,2 μέγιστο 38 Αζωτούχοι διαλύτες mg/l 0,5 μέγιστο 39 Χλωριωμένοι διαλύτες mg/l 1,5 μέγιστο 40 Άργυρος mg/l 0,30 μέγιστο Ανώτατα επιτρεπτά όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων Τέτοιο ώστε (Υ 1 /Σ 1 )+(Υ 2 /Σ 2 )+(Υ ν /Σ ν )=3 Όπου το Υ 1, Υ 2,.Υ ν υπάρχουσα 41 Σύνολο τοξικών ουσιών : Ag,Cd,Cr +6, Hg,Ni,Pb,Cu,Se,Zn,CN,C 6 H 5 OH συγκέντρωση αντίστοιχου μετάλλου ή χημ. Ένωσης και Σ 1, Σ 2 Σ ν επιτρεπόμενη συγκέντρωση αντίστοιχου μετάλλου ή και λοιπής ένωσης. 42 Κολοβακτηριοειδή. Ολικά Κ/100 ml 1000 μέγιστο 43 Κολοβακτηριοειδή. Κοπρανώδη Κ/100 ml 200 μέγιστο 22

28 1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 23

29 Για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων της συγκεκριμένης μονάδας εφαρμόζεται κατά σειρά μηχανικός, βιολογικός καθαρισμός και στάδιο απολύμανσης. Τα λύματα μέσω του καταθλιπτικού αγωγού του αντλιοστασίου μεταφοράς των λυμάτων του τουριστικού οικισμού οδηγούνται στο φρεάτιο εισόδου. Το φρεάτιο εισόδου μέσω κατάλληλης πιεζοθραυστικής διάταξης χρησιμεύει για την ανάσχεση της κινητικής ενέργειας των λυμάτων. Από το φρεάτιο εισόδου τα λύματα οδηγούνται για εσχάρωση σε αυτοκαθαριζόμενο περιστρεφόμενο κόσκινο. Τα λύματα εισέρχονται στη δεξαμενή τροφοδοσίας του περιστρεφόμενου τυμπάνου, κατάλληλα μελετημένη για τη μείωση της ταχύτητας των υγρών και την απαραίτητη ηρεμία τους. Στη συνέχεια διέρχονται μέσα από τον κύλινδρο που περιστρέφεται αργά (9 σ.α.λ).τα στερεά σωματίδια συγκρατούνται πάνω στην εξωτερική επιφάνεια του κυλίνδρου και απομακρύνονται με τη βοήθεια ειδικού ξέστρου, το νερό περνάει από το άνοιγμα του τυμπάνου (2mm) και βγαίνει από το κάτω μέρος προς περαιτέρω επεξεργασία. Το κόσκινο φέρει εσωτερικό σύστημα ψεκασμού με επτά ακροφύσια, για τον καθαρισμό και την αποφυγή εμφράξεων. Σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης του φίλτρου τα λύματα υπερχειλίζουν στο κανάλι της στατικής σχάρας. Στη συνέχεια τα λύματα διέρχονται από δίδυμο αμμοσυλλέκτη βαρύτητας όπου α- πομακρύνεται η άμμος. Κατόπιν διέρχονται από μετρητή τύπου Parshall και ακολούθως διανέμονται σε δύο γραμμές βιολογικής επεξεργασίας συνολικού όγκου 2,000m 3. Η μέθοδος βιολογικής επεξεργασίας είναι αυτή του παρατεταμένου αερισμού- νιτροποίησης. Επιπλέον πραγματοποιείται απομάκρυνση αζώτου με προαπονιτροποίηση (δημιουργία ανοξικών ζωνών πριν από τις οξυγονούχες ζώνες). Έκαστη γραμμή βιολογικής επεξεργασίας αποτελείται από πέντε διαδοχικές cascades δεξαμενές: Δεξαμενή βιοεπιλογής Δεξαμενή απονιτροποίησης Δεξαμενή επαμφοτερίζουσας λειτουργίας 24

30 Δεξαμενή αποικοδόμησης οργανικού φορτίου (αερισμός) Δεξαμενή νιτροποίησης (αερισμός) Με την κατασκευή cascades επιτυγχάνεται προσέγγιση σε συνθήκες εμβολικής ροής με αποτέλεσμα υψηλό βαθμό απόδοσης τόσο σε νιτροποίηση όσο και σε α- πονιτροποίηση. Σύμφωνα με τη συνημμένη βιβλιογραφία (Μαρκαντωνάτος,1990) εκτιμάται ότι η δημιουργία διαδοχικών θαλάμων απονιτροποίησης νιτροποίησης δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας ημερήσιας ποσότητας λυμάτων κατά 2.7 φορές μεγαλύτερης της τιμής σχεδιασμού. Η μέθοδος αυτή αποτελεί την πλέον σύγχρονη επιλογή σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Η λειτουργική διάταξη των δεξαμενών φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο: ΕΙΣΟΔΟΣ Α ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΙΟ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΝΙΤΡΟ- ΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΜΦΟΤΕ- ΡΙΖΟΥΣΑ Λ. ΑΠΟΙΚΟ ΔΟΜΗΣΗ ΝΙΤΡΟ- ΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΔΟΣ Α ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΙΣΟΔΟΣ Β ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΙΟ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΝΙΤΡΟ- ΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΜΦΟΤΕ- ΡΙΖΟΥΣΑ Λ. ΑΠΟΙΚΟ ΔΟΜΗΣΗ ΝΙΤΡΟ- ΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΔΟΣ Β ΓΡΑΜΜΗΣ Η δεξαμενή βιοεπιλογής είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της διόγκωσης της λάσπης (Bulking Sludge) που οφείλεται στα νηματοειδή βακτήρια (Filamentous).Η αρχή λειτουργίας της βασίζεται στον εμπλουτισμό της ανακυκλοφορούμενης λάσπης με τροφή, ώστε να αναπτυχθεί εγκαίρως η υγιής βιομάζα σε βάρος των νηματοειδών βακτηριδίων. Όπως φαίνεται στο σχ.1 τα Filamentous αναπτύσσονται περίπου με τον ίδιο ρυθμό σε περιβάλλοντα φτωχά και πλούσια τροφή ( αντίστοιχα στις θέσεις Α και Β του διαγράμματος) 25

31 Σχήμα 1.Διάγραμμα ανάπτυξης των filamentous και των non-filamentous bacteria. Δεν ισχύει το ίδιο για την βιομάζα της ενεργούς λάσπης που αναπτύσσεται πολύ ευκολότερα με επάρκεια τροφής. Όμως η ανακυκλοφορούμενη λάσπη περιέχει υγρό φτωχό σε τροφή και μετά την επαναφορά της στη δεξαμενή αερισμού (συνθήκες έ- ντονης οξυγόνωσης) η βιομάζα δεν βρίσκει αμέσως τροφή για να αναπτυχθεί. Μέσα στη δεξαμενή επιλογής η ανακυκλοφορούμενη λάσπη αναμιγνύεται με φρέσκα λύματα και γίνεται απαραίτητος εμπλουτισμός της βιομάζας σε τροφή. Έτσι όταν εισαχθεί στη δεξαμενή αερισμού η βιομάζα αναπτύσσεται με μεγάλους ρυθμούς ( λογαριθμική φάση ανάπτυξης σε βάρος τον Filamentous). Με τον τρόπο αυτό μειώνεται δραστικά η πιθανότητα διόγκωσης λάσπης. Το μήκος κάθε δεξαμενής βιοεπιλογής είναι 5.0 m, το πλάτος 2.0m και το βάθος υγρού 3.4m. Ο ενεργός όγκος προκύπτει 34 m 3 / δεξαμενή και συνολικά 68 m 3 για τις δυο δεξαμενές. Κάθε δεξαμενή βιοεπιλογής βρίσκεται σε ήπια ανάδευση μέσω υποβρυχίου αναμικτήρα 0.8 KW. Επίσης ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση της επαμφοτερίζουσας δεξαμενής μεταξύ απονιτροποίησης και νιτροποίησης. Η δεξαμενή αυτή έχει τη δυνατότητα να 26

32 λειτουργεί είτε ως απονιτροποίηση είτε ως αερισμού, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης προσδίδοντας ευελιξία στη λειτουργία της εγκατάστασης. Κατά τη διεργασία της απονιτροποιήσης τα νιτρώδη και νιτρικά άλατα που προέρχονται από την οξείδωση της αμμωνίας στις δεξαμενές αερισμού ανάγονται σε αέριο άζωτο από διάφορους μικροοργανισμούς σε ανοξικό περιβάλλον. Για την βιοχημική δράση της απονιτροποίησης απαιτείται η προσθήκη οργανικού άνθρακα. Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου προαπονιτροποίησης, δηλαδή της τοποθέτησης της απονιτροποίησης πριν τον αερισμό είναι ότι σαν πηγή άνθρακα χρησιμοποιείται ο οργανικός άνθρακας των ανεπεξέργαστων αποβλήτων που εισέρχονται στην δεξαμενή απονιτροποίησης. Για υψηλή απόδοση της βαθμίδας απονιτροποίησης απαιτείται ανακυκλοφορία επιπλέον ποσότητας ανάμικτου υγρού πλούσιο σε νιτρικά από την έξοδο των δεξαμενών αερισμού στην είσοδο των δεξαμενών απονιτροποίησης. Ο απαιτούμενος ρυθμός ανακυκλοφορίας είναι περίπου 100% της μέσης παροχής των λυμάτων. Η ανακυκλοφορία γίνεται με υποβρύχιες αντλίες εγκ.ισχύος 3.1 KW έκαστη. Σε κάθε γραμμή επεξεργασίας τοποθετούνται 2 αντλίες ( 1 κύρια + 1 εφεδρική, σύνολο 4 αντλίες). Το μήκος της κάθε δεξαμενής απονιτροποίησης είναι 5.0m, το πλάτος 7.68m και το βάθος υγρού 3.4m. Ο ενεργός όγκος προκύπτει 131 m 3 /δεξαμενή και συνολικά 262 m 3 για τις δυο δεξαμενές. Ο όγκος της απονιτροποίησης αποτελεί περίπου το 13% του συνολικού όγκου της βιολογικής επεξεργασίας. Κάθε δεξαμενή απονιτροποίησης βρίσκεται σε ήπια ανάδευση μέσω υποβρυχίου αναμικτήρα 1.5 KW. Η συγκέντρωση του ολικού αζώτου στην έξοδο της εγκατάστασης, όπως προκύπτει από την υγιειονολογική μελέτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 14 mg/lit. Οι δεξαμενές απονιτροποίησης και επαμφοτερίζουσας λειτουργίας επικοινωνούν μεταξύ τους με υποβρύχια ανοίγματα 1.0m*1.0m. Το μήκος κάθε δεξαμενής επαμφοτερίζουσας λειτουργίας είναι 5.0m, το πλάτος 9.9m και το βάθος υγρού 3.4m. Ο ενεργός όγκος προκύπτει 168m 3 /δεξαμενή και συνολικά 336 m 3 για τις δύο δεξαμενές. Ο όγκος των δεξαμενών επαμφοτερίζουσας 27

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς Department of Chemical School of Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Department of Chemical School of Εισαγωγή Είναι πλεονέκτημα για μια κοινότητα να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων -1- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η περιγραφόµενη τεχνική λύση στην επεξεργασία αστικών λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τριετές Πρόγραμμα Εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) του Καν.(ΕΚ) 2080/2005 της Επιτροπής.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τριετές Πρόγραμμα Εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) του Καν.(ΕΚ) 2080/2005 της Επιτροπής. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ Μ ΗΜΑ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ & Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες

Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση, e-mail : mdoula@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα