ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Αρχαίο Κείµενο και Μετάφραση Μετάφραση-Σηµειώσεις: Πολύβιος ηµητρακόπουλος (Pol Arcas) εκδόσεις Φέξη, Αθήνα 191 ιάρθρωση Πρόλογος 1-23 Πάροδος Πορεία προς τον Αγώνα Ιαµβική Σκηνή Αγώνας µε (68-613) Ιαµβική Σφραγίδα Παράβαση Ιαµβική Σκηνή Λυρικός ιάλογος ύο Ιαµβικές Σκηνές µε (94-979) αναπαιστικό ξέσπασµα της πρώτης ιάλογος των ύο Χορών Μέλος (Στάσιµο) ύο Ιαµβικές Σκηνές µε αναπαιστική εισαγωγή η κάθε µία Μέλος (αντίστοιχο του ) Ιαµβική σκηνή Έξοδος Με τη µετάφραση αυτή του Πολύβιου ηµητρακόπουλου (Pol Arcas) ανέβηκε η ιστράτη το 19 στο ηµοτικό Θέατρο Αθηνών. Η µετάφραση κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Φέξη το 191. Εκτός από τις περιγραφές των σκηνικών έχουν διατηρηθεί και οι περιγραφές της κίνησης των ηθοποιών για να µεταφερθεί καλύτερα το θεατρικό κλίµα. Ο ηµητρακόπουλος χρησιµοποίησε διαφορετικό αρχαίο κείµενο για τη µετάφραση από αυτό που είναι αποδεκτό σήµερα µε αποτέλεσµα να φαίνονται ορισµένες αναντιστοιχίες ιδιαίτερα στο ποιό πρόσωπο λέει ορισµένους στίχους. εν έκανα καµµία προσπάθεια να συντονίσω κείµενο και µετάφραση για να φανεί ακριβώς η σχετικότητα που υπάρχει σε κάθε ερµηνεία. Έχω διατηρήσει ακόµα τις σηµειώσεις του ηµητρακόπουλου ενώ η

2 διάρθρωση του έργου είναι από τις Κωµωδίες του Αριστοφάνη σε µετάφραση Θρασύβουλου Στάυρου (Βιβλιοπωλείο της ΕΣΤΙΑΣ, 7η έκδοση 1996). ΠΡΟΣΩΠΑ 1 ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ ΚΑΛΟΝΙΚΗ Αθηναία ΜΥΡΡΙΝΗ Αθηναία ΛΑΜΠΙΤΩ γυνή Λακεδαιµονία ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΙΝΕΣ (Α', Β', Γ', κλπ.) ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ ΚΙΝΗΣΙΑΣ σύζυγος της Μυρρίνης ΠΑΙΣ της Μυρρίνης ΚΗΡΥΞ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1 Ή παρούσα µετάφρασις εδιδάχθη το πρώτον από σκηνής, υπό θιάσου καταρτισθέντος επί τούτω, εν τω ηµοτικώ θεάτρω Αθηνών κατά Ιανουάριον 19. Απαγορεύεται δε η εν τω µέλλοντι παράστασις αυτής υπό θιάσων άνευ της αδείας του µεταφραστού, συµφώνως µε τον Νόµον.ΓΥΠΓ' (αριθ. 3483) του έτους 199. Πρόλογος Πάροδος Πορεία προς τον Αγώνα Ιαµβική Σκηνή Αγώνας µε Ιαµβική Σφραγίδα Παράβαση Ιαµβική Σκηνή Λυρικός ιάλογος ύο Ιαµβικές Σκηνές µε αναπαιστικό ξέσπασµα της πρώτης ιάλογος των ύο Χορών Μέλος (Στάσιµο) ύο Ιαµβικές Σκηνές µε αναπαιστική εισαγωγή η κάθε µία Μέλος Ιαµβική σκηνή Έξοδος Πρόλογος (1-23) ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Μετάφραση-Σηµειώσεις: Πολύβιος ηµητρακόπουλος (Pol Arcas) ιστράτη (Η σκηνή παριστά οδόν, εφ' ης βλέπει η οικία της ιστράτης. - Άποψις της Ακροπόλεως. - Η ιστράτη ίσταται παρά την θύραν της οικίας της.) ιστράτη

3 1 Καλ ἀλλ εἴ τις ἐς Βακχεῖον αὐτὰς ἐκάλεσεν, ἢ ς Πανὸς ἢ πὶ Κωλιάδ ἢ ς Γενετυλλίδος, οὐδ ἂν διελθεῖν ἦν ἂν ὑπὸ τῶν τυµπάνων. νῦν δ οὐδεµία πάρεστιν ἐνταυθοῖ γυνή πλὴν ἥ γ ἐµὴ κωµῆτις ἥδ ἐξέρχεται. χαῖρ ὦ Καλονίκη. Καλονίκη καὶ σύ γ ὦ ιστράτη. τί συντετάραξαι; µὴ σκυθρώπαζ ὦ τέκνον. οὐ γὰρ πρέπει σοι τοξοποιεῖν τὰς ὀφρῦς. ἀλλ ὦ Καλονίκη κάοµαι τὴν καρδίαν, καὶ πόλλ ὑπὲρ ἡµῶν τῶν γυναικῶν ἄχθοµαι, ὁτιὴ παρὰ µὲν τοῖς ἀνδράσιν νενοµίσµεθα εἶναι πανοῦργοι-- Μ' αν της έκάλεσε κανείς [κι' από τα σπίτια φύγανε] και ή στου Βάκχου το ναό, ή στου Πανός επήγανε, ή στη Γεννετυλίδα µας, ή και στην Κωλιάδα, απ' τα πολλά τα τύµπανα πού θάνε στην αράδα, δεν θα µπορούσε βέβαια γυναίκα να περάση. Κι' όµως καµµιά δεν φάνηκε στο σπίτι µου να φθάσηέξω από τη γειτόνισσα πού έρχεται τρεχάτη. Την Καλονίκη χαιρετώ. Καλονίκη Κ' εγώ τη ιττράτη. ( ίδουν τάς χείρας) Το µάτι µου σε ταραχή και σκυθρωπή σε βλέπει να γίνωνται τα φρύδια σου σαν τόξα, δεν σου πρέπει, παιδί µου. Καλονίκη µου, µέσ' στην καρδιά µου καίει για της γυναίκες µια φωτιά, πού κάθε άνδρας λέει πώς είµαστ' όλες πονηρές και τούτο µε λυπεί. Καλ καὶ γάρ ἐσµεν νὴ ία. Μα το θεό! δεν είµαστε ; εἰρηµένον δ αὐταῖς ἀπαντᾶν ἐνθάδε βουλευσοµέναισιν οὐ περὶ φαύλου πράγµατος, 1 εὕδουσι κοὐχ ἥκουσιν. Καλ ἀλλ ὦ φιλτάτη ἥξουσι χαλεπή τοι γυναικῶν ἔξοδος. ἡ µὲν γὰρ ἡµῶν περὶ τὸν ἄνδρ ἐκύπτασεν, ἡ δ οἰκέτην ἤγειρεν, ἡ δὲ Μα είχαµε ειπή εδώ να µαζευθούµε, και όλες για υπόθεσι σπουδαία να σκεφθούµε µα να τες που δεν έρχονταιτο ρίξαν στο κοιµήσι. Θα ρθούν. εν είνε εύκολο πολύ νά ξεκινήση γυναίκ' από το σπίτι της η µία θα φροντίση και για το νοικοκύρη της εκείνη θα ξυπνίση το δούλο της ή το µωρό η άλλη θα κοιµίση

4 2 παιδίον κατέκλινεν, ἡ δ ἔλουσεν, ἡ δ ἐψώµισεν. ἀλλ ἕτερά τἄρ ἦν τῶνδε προὐργιαίτερα αὐταῖς. τί δ ἐστὶν ὦ φίλη ιστράτη, ἐφ ὅ τι ποθ ἡµᾶς τὰς γυναῖκας Καλ συγκαλεῖς; τί τὸ πρᾶγµα; πηλίκον τι; µέγα. Καλ µῶν καὶ παχύ; καὶ νὴ ία παχύ. Καλ κᾆτα πῶς οὐχ ἥκοµεν; 2 3 Καλ Καλ οὐχ οὗτος ὁ τρόπος ταχὺ γὰρ ἂν ξυνήλθοµεν. ἀλλ ἔστιν ὑπ ἐµοῦ πρᾶγµ ἀνεζητηµένον πολλαῖσί τ ἀγρυπνίαισιν ἐρριπτασµένον. ἦ πού τι λεπτόν ἐστι τοὐρριπτασµένον. οὕτω γε λεπτὸν ὥσθ ὅλης τῆς Ἑλλάδος ἐν ταῖς γυναιξίν ἐστιν ἡ σωτηρία. ἐν ταῖς γυναιξίν; ἐπ ὀλίγου γ ὠχεῖτ ἄρα. ὡς ἔστ ἐν ἡµῖν τῆς πόλεως τὰ πράγµατα, ἢ µηκέτ εἶναι µήτε Πελοποννησίους-- κι' αυτή θα λούση το παιδί, κι' αυτή θα το ταίση. Εδώ υπάρχει κάτι πειό σπουδαιότερ' απ' αυτά. Τί τρέχει, ιστράτη; που της γυναίκες κάλεσες να ρθούνε δίχως άλλο; Ποιό πράγµα είνε, φίλη µου, και πόσο; Ά, µεγάλο. Μπα! µήπως είνε και χονδρόν; Μα το θεό, χονδρόν. Καί τότε πώς δεν ήλθαµε; εν είνε [των ανδρών] αυτό πού ξέρεις τότε πειά θα φθάναµε τρεχάλα µα είνε πράµατ' άλλα, πού τα εξέτασα καλά µονάχη 'µπρός και πίσω, κι' αγρύπνησα πολλές νυχτιές, για να τα συζητήσω. Άµ' τότε θάνε πράµατα πολύ λεπτά επίσης, για να µπόρεσης εύκολα να τα στριφογυρίσης. Τόσο λεπτά, πού η Ελλάς µπορεί ['ς αυτόν το χρόνο,] τη σωτηρία της να βρή µε της γυναίκες µόνο. Με της γυναίκες!; ['Ελα δα! θάταν µεγάλο θάµα,] να στέκ' ή σωτηρία της σε τόσο λίγο πράµα. Για το καλό της πόλεως ό,τι θα ειπώ, αν γίνη, από Πελοποννήσιο ρουθούνι δεν θα µείνη, βέλτιστα τοίνυν µηκέτ εἶναι νὴ Μα το θεό, καλήτερα να λείψουνε κι' Καλ ία. αυτοί. Βοιωτίους τε πάντας Καί τότε θα καταστραφούν και όλ' οι ἐξολωλέναι. Βοιωτοί, Καλ µὴ δῆτα πάντας γ, ἀλλ ἄφελε Αλλά να µη καταστραφούν και όλοι στην 3

5 4 4 Καλ τὰς ἐγχέλεις. περὶ τῶν Ἀθηνῶν δ οὐκ ἐπιγλωττήσοµαι τοιοῦτον οὐδέν ἀλλ ὑπονόησον σύ µοι. ἢν δὲ ξυνέλθωσ αἱ γυναῖκες ἐνθάδε αἵ τ ἐκ Βοιωτῶν αἵ τε Πελοποννησίων ἡµεῖς τε, κοινῇ σώσοµεν τὴν Ἑλλάδα. τί δ ἂν γυναῖκες φρόνιµον ἐργασαίατο ἢ λαµπρόν, αἳ καθήµεθ ἐξηνθισµέναι, κροκωτοφοροῦσαι καὶ κεκαλλωπισµέναι καὶ Κιµµερίκ ὀρθοστάδια καὶ περιβαρίδας; ταῦτ αὐτὰ γάρ τοι κἄσθ ἃ σώσειν προσδοκῶ, τὰ κροκωτίδια καὶ τὰ µύρα χαἰ περιβαρίδες χἤγχουσα καὶ τὰ διαφανῆ χιτώνια. Καλ τίνα δὴ τρόπον ποθ ; ὥστε τῶν νῦν µηδένα Καλ ἀνδρῶν ἐπ ἀλλήλοισιν ἄρεσθαι δόρυ-- κροκωτὸν ἄρα νὴ τὼ θεὼ γὼ βάψοµαι. µηδ ἀσπίδα λαβεῖν-- Καλ Κιµµερικὸν ἐνδύσοµαι. εντέλεια [της Κωπαίδος µοναχά] εξαίρεσε τα χέλια. Για την Αθήνα δε ποτέ στο νου µου δεν θα βάλω τέτοιο κακό µεγάλο. [µα τούτο δεν σηµαίνει,] µπορείς να νοιώσης µόνη σου πως πάει κι αυτή χαµένη. Άν όµως µαζευθούν εδώ στο [σπίτι µου πλησίον] τα θηλυκά των Βοιωτών και Πελοποννησίων, και όλες σύµφωνες ηµείς τα χεριά µας αν δώσουµε, έ τότε την Ελλάδα µας αφεύκτως θα την σώσουµε. Μα η γυναίκες πώς µπορούν κάτι καλόν να κάνουνε, και κάποια φρόνιµη δουλειά, πού κάθονται και βάνουνε στο σπίτι τους φτιασίδια, και κίτρινα φορέµατα, και χίλια δυο στολίδια, πού βάνουν και κυµβερικά φουστάνια [δίχως ζώνη] και παντουφλάκια ελαφρά; Αυτά θα γίνουν µόνη αιτία, πού θα βρή 'ς ηµάς η πόλις τον σωτήρα τα κίτρινα φορέµατα, οι στολισµοί, τα µύρα, τα διάφανα ποκάµισα, κι' αυτό το παντουφλάκι Καί µε ποιόν τρόπο; Πού θα ιδής και µόνη, σε λιγάκι. να µη βρεθή αρσενικός, που δόρυ να σήκωση, και άλλον να σκοτώση. Άν ή γυναίκα, όπως λες, το θαύµ' αυτό θα κάνη, µα της θεές, βάφω κ' εγώ το κίτρινο φουστάνι. Ούτε ασπίδα πειά κανείς να πιάση θα µπόρεση Θα βάλω και κυµβερικό φουστάνι [δίχως µέση]

6 µηδὲ ξιφίδιον. Και ούτε µαχαιράκι Καλ κτήσοµαι περιβαρίδας. ἆρ οὐ παρεῖναι τὰς γυναῖκας δῆτ ἐχρῆν; οὐ γὰρ µὰ ί ἀλλὰ πετοµένας ἥκειν πάλαι. ἀλλ ὦ µέλ ὄψει τοι σφόδρ αὐτὰς Ἀττικάς, ἅπαντα δρώσας τοῦ δέοντος ὕστερον. ἀλλ οὐδὲ Παράλων οὐδεµία γυνὴ πάρα, οὐδ ἐκ Σαλαµῖνος. Καλ 6 6 Καλ ἀλλ ἐκεῖναί γ οἶδ ὅτι Καλ ἐπὶ τῶν κελήτων διαβεβήκασ ὄρθριαι. οὐδ ἃς προσεδόκων κἀλογιζόµην ἐγὼ πρώτας παρέσεσθαι δεῦρο τὰς Ἀχαρνέων γυναῖκας, οὐχ ἥκουσιν. ἡ γοῦν Θεογένους ὡς δεῦρ ἰοῦσα θοὐκάταιον ἤρετο. ἀτὰρ αἵδε καὶ δή σοι προσέρχονταί τινες. αἱδί θ ἕτεραι χωροῦσί τινες. Καλονίκη ἰοὺ ἰού, πόθεν εἰσίν; ιστράτη Ἀναγυρουντόθεν. Καλ νὴ τὸν ία ὁ γοῦν ἀνάγυρός µοι κεκινῆσθαι δοκεῖ. Μυρρίνη µῶν ὕστεραι πάρεσµεν ὦ Θα βάλω παντουφλάκι. εν έπρεπε λοιπόν αυτές να ήν' εδώ παρούσες ; Τί λες! πού έπρεπε φτερά να κάνουν η βρωµούσες! Μα Αθηναίες είν' κι' αυτές, όπως καθένας βλέπει, πού πάντα φτιάνουν κάθε τι την ώρα που δεν πρέπει, Καί δεν εφάνηκε καµµιά [να φθάση στην Αθήνα,] ούτ' από της θαλασσινές, ούτ' απ' τη Σαλαµίνα Μα ξέρω πώς πρωί-πρωί στα τρεχαντήρια µπήκανε και στη στεριά διαβήκανε. Καί όµως ελογάριαζα πως πειό µπροστά θα φθάσουν των Αχαρνών τα θηλυκά µα νά, θα µας το σκάσουν. Άλλα η Θεαγέναινα, για νάρθη εδώ τρεχάτη, πήγε και συµβουλεύθηκε τη νύχτα την Εκάτη. Μα να που φθάνουν µερικές... να κι' άλλες που κινάνε. Ου, ου! κι αυτές ποιες νάνε; Ά, είν' άπ'τον Ανάγυρο [όλα αυτά τα πλήθη.] Θαρρώ πώς ο ανάγυρος στ' αλήθεια εκινήθη. (Εισέρχεται η Μυρρίνη, Λαµπιτώ και πολλαί γυναίκες) Μυρρίνη Μήπως [και στο συνέδριο, πού θέλησες να

7 7 8 Μυρ Μυρ Λαµ ιστράτη; τί φῄς; τί σιγᾷς; 7 οὔ σ ἐπαινῶ Μυρρίνη ἥκουσαν ἄρτι περὶ τοιούτου πράγµατος. µόλις γὰρ ηὗρον ἐν σκότῳ τὸ ζώνιον. ἀλλ εἴ τι πάνυ δεῖ, ταῖς παρούσαισιν λέγε. µὰ ί ἀλλ ἐπαναµείνωµεν ὀλίγου γ οὕνεκα τάς τ ἐκ Βοιωτῶν τάς τε Πελοποννησίων γυναῖκας ἐλθεῖν. πολὺ σὺ κάλλιον λέγεις. ἡδὶ δὲ καὶ δὴ Λαµπιτὼ προσέρχεται. ὦ φιλτάτη Λάκαινα χαῖρε Λαµπιτοῖ. οἷον τὸ κάλλος γλυκυτάτη σου φαίνεται. ὡς δ εὐχροεῖς, ὡς δὲ σφριγᾷ τὸ σῶµά σου. κἂν ταῦρον ἄγχοις. Λαµπιτῶ µάλα γ οἰῶ ναὶ τὼ σιώ γυµνάδδοµαι γὰρ καὶ ποτὶ πυγὰν ἅλλοµαι. Καλονίκη ὡς δὴ καλὸν τὸ χρῆµα τιτθίων ἔχεις. περ ἱερεῖόν τοί µ ὑποψαλάσσετε. ἡδὶ δὲ ποδαπή σθ ἡ νεᾶνις ἡτέρα; Λαµ πρέσβειρά τοι ναὶ τὼ σιὼ 8 γίνη,] η τελευταίες φθάσαµε; Για δεν µιλάς; Μυρρίνη, βέβαια το εγκώµιο δεν θα σου πλέξω τώρα, πού για σπουδαία πρόκειται και µούρθες τέτοιαν ώρα. Εγύρευα τη ζώνη µου µέσ' στο σκοτάδι µόνη µου. Μ' αν ήνε τόσο σοβαρό, πού λες, το πράµα εκείνο, πες το 'ς εµάς πού ήλθαµε. Αλλά θα περιµείνω και της γυναίκες, πού θα ρθούν για την αυτήν αιτία, από την Πελοπόννησο κι' από τη Βοιωτία. Ά, µάλισταόσο γι' αυτό... Να πούρχεται κ' ή Λαµπιτώ. (Εισέρχεται η Λαµπιτώ) Καλώς τη Σπαρτιάτισσα τη Λαµπιτώ! τί χρώµα! πώχεις, γλυκειά µου! τί γερό και σιδερένιο σώµα! τί ωµορφιά! πού φαίνεται [και λάµπει εδώ και πέρα!] Καί ταύρο θα µπορούσες συ να πνίξης καµµιά µέρα! Λαµπιτώ Μα τους θεούς, είνε γερό αυτό το σώµα όλο µου. γυµνάζοµαι ως που χτυπούν' κ' η φτέρνες µου στον κώλό µου. ιστράτη (ψηλαφούσα τα στήθη της Λαµπιτούς) [Στάσου λιγάκι, στάσου....] Καί τί ωραία πούν' αυτά, φιλτάτη, τα βυζιά σου. Σας βλέπω πού ξαµώνετε τα χέρια να µε ψάξετε, λες κ' είµαι κάποιο σφάγιο [και ήρθα να µε σφάξετε,] Καί η κοπέλλα από δω ποιά είνε ; Μα τον ία,

8 Καλ Βοιωτία ἵκει ποθ ὑµέ. Μυρρίνη νὴ µὰ ία Βοιωτία, καλόν γ ἔχουσα τὸ πεδίον. καὶ νὴ ία κοµψότατα τὴν βληχώ γε παρατετιλµένη. είνε κι' αυτή αρχόντισσα από τη Βοιωτία πού έρχεται για λόγου σας. ιστράτη Λοιπόν είµαι βεβαία, ότι χωράφι εκλεκτό θάχης και συ, Θηβαία. (θωπεύουσα την Θηβαίαν) Εγώ νοµίζω µάλιστα πώς τούτο το καϋµένο, θα τό 'χη το χωράφι του και καλλιεργηµένο. 9 τίς δ ἡτέρα παῖς; Καί το κορίτσι από δω ποιο είνε ; χαΐα ναὶ τὼ σιώ, Λαµ Κορινθία δ αὖ. Καλονίκη ιστράτη χαΐα νὴ τὸν ία δήλη στὶν οὖσα ταυταγὶ τἀντευθενί. Μα τον ία είνε µια κόρη ώµορφη από την Κορινθία. Σαν είν' από την Κόρινθο, θάνε πολύ καλή, και µάλιστα µου φαίνεται και λίγο παρδαλή. τίς δ αὖ ξυναλίαξε τόνδε τὸν Λαµ στόλον τὸν τᾶν γυναικῶν; ἥδ ἐγώ. Λαµ µύσιδδέ τοι 9 ὅ τι λῇς ποθ ἁµέ. τί θέλεις από µένα ; Καλονίκη Μυρρίνη νὴ ί ὦ φίλη γύναι, λέγε δῆτα τὸ σπουδαῖον ὅ τι τοῦτ ἐστί σοι. ιστράτη Καλονίκη 1 λέγοιµ ἂν ἤδη. πρὶν λέγειν <δ, ὑµᾶς τοδὶ ἐπερήσοµαί τι µικρόν. Καλονίκη ὅ τι βούλει γε σύ. τοὺς πατέρας οὐ ποθεῖτε τοὺς τῶν παιδίων Ποιος έκαµε να 'ρθή εδώ ν' αράξη τούτος όλος των γυναικών ο στόλος ; Εγώ. Για µίλησε λοιπόν µε λόγια µετρηµένα, Πες µας λοιπόν, καϋµένη! Ναί, λέγε µας, τί τάχατε σπουδαίο σου συµβαίνει; ιστράτη Αµέσως τώρα θα το πω µα θα ρωτήσω πρώτα, και θ'απαντήσετε και σείς. Μυρρίνη Ό,τι κι' αν θέλης ρώτα. Σείς δεν επιθυµήσατε, µονάχες νύχτα- µέρα, να έχετε των τέκνων σας κοντά σας τον πατέρα, πού λείπει για τον πόλεµο; γιατί καλά το ξέρω ἐπὶ στρατιᾶς ἀπόντας; εὖ γὰρ οἶδ ὅτι πάσαισιν ὑµῖν ἐστιν ἀποδηµῶν πώς έφυγαν οι άνδρες σας.

9 Καλ 1 Λαµ Λαµ ἀνήρ. ὁ γοῦν ἐµὸς ἀνὴρ πέντε µῆνας ὦ τάλαν ἄπεστιν ἐπὶ Θρᾴκης φυλάττων Εὐκράτη. Μυρρίνη ὁ δ ἐµός γε τελέους ἑπτὰ µῆνας ἐν Πύλῳ. ὁ δ ἐµός γα καἴ κ ἐκ τᾶς ταγᾶς ἔλσῃ ποκά, πορπακισάµενος φροῦδος ἀµπτάµενος ἔβα. ἀλλ οὐδὲ µοιχοῦ καταλέλειπται φεψάλυξ. ἐξ οὗ γὰρ ἡµᾶς προὔδοσαν Μιλήσιοι, οὐκ εἶδον οὐδ ὄλισβον ὀκτωδάκτυλον, ὃς ἦν ἂν ἡµῖν σκυτίνη πικουρία. ἐθέλοιτ ἂν οὖν, εἰ µηχανὴν εὕροιµ ἐγώ, µετ ἐµοῦ καταλῦσαι τὸν πόλεµον; Καλονίκη νὴ τὼ θεώ ἔγωγ ἂν <οὖν κἂν εἴ µε χρείη τοὔγκυκλον τουτὶ καταθεῖσαν ἐκπιεῖν αὐθηµερόν. Μυρρίνη ἐγὼ δέ γ ἂν κἂν ὡσπερεὶ ψῆτταν δοκῶ δοῦναι ἂν ἐµαυτῆς παρατεµοῦσα θἤµισυ. ἐγὼ δὲ καί κα ποττὸ Ταΰγετόν γ ἄνω ἔλσοιµ ὅπᾳ µέλλοιµί γ εἰράναν ἰδεῖν. Ά! το δικό µου γέρο στη Θράκη µου τον στείλανε, καϋµένη, να φυλάττη τον στρατηγόν Ευκράτη! Γυνή Α'. Καί το δικό µου φίλο µήνες εφτά σωστούς-σωστούς τον έχουνε στην Πύλο. Καί ο δικός µου βιαστικός καµµιά φορά αν έβγη από της τάξεις, µου ρχεται και δός του ξαναφεύγει. Καλέ τί λες; από γαµιά δεν έχει µείνη σπίθα µιά. Αφ' ότου οι Μιλήσιοι µας έχουνε προδώση, κ' εκόψαµε τη σχέσι τους, δεν είδα ούτε τόση µια οχταδάκτυλη ψωλή από πετσί φτιασµένη, για πέτσινη παρηγοριά τουλάχιστο να µένη. Θέλετε σείς λοιπόν µ' εµέ, αν τύχη κ' εύρω τρόπο, να παύσουµε τον πόλεµο [που ρήµαξε τον τόπο;] Μυρρίνη Μα. της θεές, αν ήτανε ανάγκη να πουλήσω και το πανωφοράκι µου, κι' αυτό θα το θελήσω και θα το πιω αυθηµερόν. Καλονίκη Κ' εγώ τί να σας πω; και αν µου ήταν δυνατόν σα σφήκα να κοπώ στα δυό, τώνα κοµµάτι µου θα το παραχωρούσα. Στού Ταϋγέτου την κορφή ν' ανέβω θα µπορούσα κ' εγώ, αρκεί να ήξευρα µ' αυτό πώς η ειρήνη µπορούσε και να γίνη.

10 λέγοιµ ἄν οὐ δεῖ γὰρ κεκρύφθαι τὸν λόγον. ἡµῖν γὰρ ὦ γυναῖκες, εἴπερ µέλλοµεν ἀναγκάσειν τοὺς ἄνδρας εἰρήνην ἄγειν, ἀφεκτέ ἐστὶ-- Καλ τοῦ; φράσον. Και πώς; για λέγε. ποιήσετ οὖν; Έ λοιπόν τί λέτε; τους το φτιάνουµε ; Καλ Καλ Να σας το κρύψω δεν µπορώκι' ακούστε τί θα φτιάσουµε. Άν θέλετε, γυναίκες µου, τούς άνδρες ν' αναγκάσουµε να κάµουν την ειρήνη, η κάθε µια στον άνδρα της να παύση να το δίνη. ποιήσοµεν, κἂν ἀποθανεῖν ἡµᾶς Κι' αν πρέπη να πεθάνουµε, δέῃ. να γίνη αυτό πού λες. ἀφεκτέα τοίνυν ἐστὶν ἡµῖν τοῦ πέους. τί µοι µεταστρέφεσθε; ποῖ βαδίζετε; αὗται τί µοιµυᾶτε κἀνανεύετε; τί χρὼς τέτραπται; τί δάκρυον κατείβεται; ποιήσετ ἢ οὐ ποιήσετ ; ἢ τί µέλλετε; Καλονίκη οὐκ ἂν ποιήσαιµ, ἀλλ ὁ πόλεµος ἑρπέτω. Μυρρίνη µὰ ί οὐδ ἐγὼ γάρ, ἀλλ ὁ πόλεµος ἑρπέτω. ταυτὶ σὺ λέγεις ὦ ψῆττα; καὶ µὴν ἄρτι γε ἔφησθα σαυτῆς κἂν παρατεµεῖν θἤµισυ. ἄλλ ἄλλ ὅ τι βούλει κἄν µε χρῇ διὰ τοῦ πυρὸς ἐθέλω βαδίζειν τοῦτο µᾶλλον τοῦ πέους. οὐδὲν γὰρ οἷον ὦ φίλη ιστράτη. τί δαὶ σύ; Λοιπόν ν' αποκηρύξουµε της ανδρικές ψωλές. (Αι γυναίκες δεικνύουν δυσαρέσκειαν, άλλαι κλαίουν και άλλαι διατίθενται να φύγουν.) Έ! σεις για πού το βάλατε; Και σεις για που το στρίψατε ; τί στραβοµουτσουνιάσατε; τα µούτρα τί τα κρύψατε; Τί άλλαξε το χρώµα σας κι' αρχίσατε να κλαίτε; αρνείσθε; ή το κάνετε; τί σκέπτεσθε; δεν λέτε; Μυρρίνη Αρνούµαιδεν µε µέλει. Α µπά, µπορεί ο πόλεµος να γίνετ' όσο θέλει. (τή Καλονίκη) Αυτά λοιπόν περίµενα, βρε σφήκα, να µας πής; εν ήσουν συ πού έλεγες στα δύο να κοπής; Άλλαξε λόγια, άλλαξε! και στη φωτιάν απάνω να περπατήσω αν αγαπάς, για χάρι σου το κάνω κι' αυτό, πού λες, το προτιµώ, παρά της πούτσας τον καϋµό, γιατί δεν ξεύρω σαν κι' αυτή τί άλλο θ' αποκτήσω. (τη Μυρρίνη) Και συ τι λές;

11 14 Λαµ 14 1 Καλ Ἄλλη Μυρρίνη κἀγὼ βούλοµαι διὰ τοῦ πυρός. Μα... τη φωτιά κ' εγώ θα προτιµήσω. ὦ παγκατάπυγον θἠµέτερον ἅπαν γένος, οὐκ ἐτὸς ἀφ ἡµῶν εἰσιν αἱ τραγῳδίαι. οὐδὲν γάρ ἐσµεν πλὴν Ποσειδῶν καὶ σκάφη. ἀλλ ὦ φίλη Λάκαινα, σὺ γὰρ ἐὰν γένῃ µόνη µετ ἐµοῦ, τὸ πρᾶγµ ἀνασωσαίµεσθ ἔτ <ἄν, ξυµψήφισαί µοι. χαλεπὰ µὲν ναὶ τὼ σιὼ γυναῖκάς ἐσθ ὑπνῶν ἄνευ ψωλᾶς µόνας. ὅµως γα µάν δεῖ τᾶς γὰρ εἰράνας µάλ αὖ. ὦ φιλτάτη σὺ καὶ µόνη τούτων γυνή. εἰ δ ὡς µάλιστ ἀπεχοίµεθ οὗ σὺ δὴ λέγεις, ὃ µὴ γένοιτο, µᾶλλον ἂν διὰ τουτογὶ γένοιτ ἂν εἰρήνη; πολύ γε νὴ τὼ θεώ. εἰ γὰρ καθοίµεθ ἔνδον ἐντετριµµέναι, κἀν τοῖς χιτωνίοισι τοῖς Ἀµοργίνοις γυµναὶ παρίοιµεν δέλτα παρατετιλµέναι, στύοιντο δ ἅνδρες κἀπιθυµοῖεν σπλεκοῦν, ἡµεῖς δὲ µὴ προσίοιµεν ἀλλ ἀπεχοίµεθα, σπονδὰς ποιήσαιντ ἂν ταχέως, εὖ οἶδ ὅτι. Ώ γένος ξεκωλιάρικο! ικαίως, µα τον ία, λένε πώς βγαίνει από µας η κάθε τραγωδία. εν ξέρουµ' άλλο τίποτα κ' εµείς [µικραί, µεγάλοι], παρά ξεροκουνήµατα και δός του µπάσεβγάλε! Μα κι' αν η Σπαρτιάτισσα στο κόµµα µου θα µείνη, µπορεί να κατορθώσουµε η δυό µας την ειρήνη. ος µου λοιπόν την ψήφο σου. Είνε κακό πολύ απ' της γυναίκας το πλευρό να λείπη κ' η ψωλή και µόνη να κοιµάται. Μα η ειρήνη µ' όλ' αυτά θαρρώ πως προτιµάται. Εύγε σου, φιλενάδα! είσαι γυναίκα πειό σωστή απ' όλες [στήν Ελλάδα.] Θαρρείς πώς αν απέχουµε κι' απ' τη δουλειάν εκείνη, για τούτο, ό µη γένοιτο! θα κάµουν την είρήνη ; Μα της θεές, είν' αρκετό. Αν κάτσουµε κλεισµένες µέσα στα σπίτια µας ηµείς, καλοφτιασιδωµένες, και στα ποκαµισάκια µας αυτά τ' αµοργινά, αφήσουµε τα σώµατα να φαίνωνται γυµνά και το κουρέψουµε κι' αυτό, οι άνδρες θα λυσσάξουν απ' την επιθυµία τους να ρθουν να µας τη σάξουν κι' όταν θα ιδούν η κάθε µια ότι γι' αυτούς δεν τώχει, τότε να ιδής τον πόλεµο τον παύουνε, ή όχι;

12 1 Λαµ Καλ ὁ γῶν Μενέλαος τᾶς Ἑλένας τὰ µᾶλά πᾳ γυµνᾶς παραϊδὼν ἐξέβαλ, οἰῶ, τὸ ξίφος. τί δ ἢν ἀφιῶσ ἅνδρες ἡµᾶς ὦ µέλε; τὸ τοῦ Φερεκράτους, κύνα δέρειν δεδαρµένην. φλυαρία ταῦτ ἐστὶ τὰ Καλ µεµιµηµένα. ἐὰν λαβόντες δ ἐς τὸ δωµάτιον βίᾳ ἕλκωσιν ἡµᾶς; ἀντέχου σὺ τῶν θυρῶν. Καλ ἐὰν δὲ τύπτωσιν; παρέχειν χρὴ κακὰ κακῶς. οὐ γὰρ ἔνι τούτοις ἡδονὴ τοῖς πρὸς βίαν. κἄλλως ὀδυνᾶν χρή κἀµέλει ταχέως πάνυ Καλ Λαµ Λαµ ἀπεροῦσιν. οὐ γὰρ οὐδέποτ εὐφρανθήσεται ἀνήρ, ἐὰν µὴ τῇ γυναικὶ συµφέρῃ. εἴ τοι δοκεῖ σφῷν ταῦτα, χἠµῖν ξυνδοκεῖ. καὶ τὼς µὲν ἁµῶν ἄνδρας ἁµὲς πείσοµες παντᾷ δικαίως ἄδολον εἰράναν ἄγειν τὸν τῶν Ἀσαναίων γα µὰν ῥυάχετον πᾷ κά τις ἀµπείσειεν αὖ µὴ πλαδδιῆν; ἡµεῖς ἀµέλει σοι τά γε παρ ἡµῖν πείσοµεν. οὐχ ἇς πόδας κ ἔχωντι ταὶ τριήρεες, καὶ τὠργύριον τὤβυσσον ᾖ πὰρ Το ίδιο κι' ο Μενέλαος, σαν είδε την Ελένη [στα στήθη γυµνωµένη] και είδε το βυζί της, επέταξε το ξίφος του [κ' εκόλλησε µαζύ της.] [Για στάσου τώρα, βρε κουτή: κι' αν µας αφήσουνε κι' αυτοί; έ, τότε τί γινόµαστε; { όπως λέει κι ο Φερεκράτης, θα γδέρνουµε γδαρµένη σκύλλα Αυτές οι αποµιµήσεις είναι αηδία. Κι αν µας πιάσουν και µας τραβήξουν µε βία στο δωµάτιο; Να πιαστείς απ' την πόρτα. Κι αν µας χτυπήσουν; Τότε θα τους κάτσουµε αλλά κακήν κακώς. εν τους κάνει κέφι µε το ζόρι. Και σ' όλα θα τους την σπάµε. Και να δεις στο τέλος θα κουραστούν. } κι' αν η γυναίκα δεν δεχθή τα δόντια της να δείξη, ο άνδρας δεν ευφραίνεται. Έ τότε το δεχόµεθα, σαν εύκολο σας φαίνεται. Όσο για µας, θα πείσουµε τους άνδρας µας να γίνη ειλικρινής ειρήνη αλλά αυτός ο παλαβός λαός των Αθηναίων, πώς θα πεισθή τον πόλεµο να µη γυρεύη πλέον; Για τούτο µη σε µέλη, κ' εµείς τον καταφέρνουµε να µη τον ξαναθέλη. Για την ειρήνη ο λαός δέν κάνει ούτε βήµα, ενόσω πλοία έχετε κι' αµέτρητο το χρήµα,

13 17 18 Λαµ Λαµ τᾷ σιῷ. ἀλλ ἔστι καὶ τοῦτ εὖ παρεσκευασµένον καταληψόµεθα γὰρ τὴν ἀκρόπολιν τήµερον. ταῖς πρεσβυτάταις γὰρ προστέτακται τοῦτο δρᾶν, ἕως ἂν ἡµεῖς ταῦτα συντιθώµεθα, θύειν δοκούσαις καταλαβεῖν τὴν ἀκρόπολιν. παντᾷ κ ἔχοι, καὶ τᾷδε γὰρ λέγεις καλῶς. τί δῆτα ταῦτ οὐχ ὡς τάχιστ ὦ Λαµπιτοῖ ξυνωµόσαµεν, ὅπως ἂν ἀρρήκτως ἔχῃ; πάρφαινε µὰν τὸν ὅρκον, ὡς ὀµιόµεθα. καλῶς λέγεις. ποῦ σθ ἡ Σκύθαινα; ποῖ βλέπεις; θὲς ἐς τὸ πρόσθεν ὑπτίαν τὴν ἀσπίδα, καί µοι δότω τὰ τόµιά τις. Καλ ιστράτη τίν ὅρκον ὁρκώσεις ποθ ἡµᾶς; ὅντινα; εἰς ἀσπίδ, ὥσπερ φάσ ἐν Αἰσχύλῳ ποτέ, µηλοσφαγούσας. Καλ µὴ σύ γ ὦ ιστράτη εἰς ἀσπίδ ὀµόσῃς µηδὲν εἰρήνης πέρι. τίς ἂν οὖν γένοιτ ἂν ὅρκος; εἰ λευκόν ποθεν Καλ ἵππον λαβοῦσαι τόµιον ἐντεµοίµεθα. ποῖ λευκὸν ἵππον; Καλ ἀλλὰ πῶς ὀµούµεθα απάνω στην Ακρόπολι. Εφρόντιτα για τούτο θα κυριεύσουµε κι' αυτή και όλον της τον πλούτο θα πάν' εµπρός η πειό γρηές, κατά τη συµφωνία, και τάχα µε την πρόφασι νά κάνουνε θυσία θα πιάσουν την Ακρόπολι, ώς που να µαζευθούµε κ' ηµείς, και τι θά κάνουµε εδώ να συσκφθούµε. Όλα καλά όσα µας λες. Έ, Λαµπιτώ, και τώρα γιατί δέν ορκιζόµαστε, µα χάνουµε την ώρα, κ' έτσι τη συµφωνία µας ποτέ να µη χαλάσουµε; Πες µας λοιπόν του λόγου σου τον όρκο πού θα πιάσουµε. Αλήθεια πούν' η δούλα µου; Έ, πού κυττάζεις; Βάλε συ την ασπίδ' ανάποδα, και τα εντόσθια βγάλε. του θύµατος, [να κάνουµε τον όρκο]. ιστράτη, ποιόν όρκο τάχα θα µας πής να κάνουµε, φιλτάτη; Ποιόν όρκο; Καί ο ποιητής Αισχύλος τώχει πή απάνω στην ασπίδα µας το θύµα θα κοπή. Όχι, δεν είνε δυνατόν, όρκος για την ειρήνη σε µια ασπίδα δηλαδή πολεµική να γίνη. Καί πώς θα ορκισθούµε; Έν άλογο θα βρούµε άσπρο, και τα εντόσθια η δούλα να του βγάλη. Πού να το βρούµε τ' άλογο το άσπρο τώρα πάλι; Καί πώς λοιπόν η κάθε µια τον όρκο της

14 19 2 Λαµ 2 Καλ Λαµ Μυρ ἡµεῖς; ἐγώ σοι νὴ ί, ἢν βούλῃ, φράσω. θεῖσαι µέλαιναν κύλικα µεγάλην ὑπτίαν, µηλοσφαγοῦσαι Θάσιον οἴνου σταµνίον ὀµόσωµεν ἐς τὴν κύλικα µὴ πιχεῖν ὕδωρ. φεῦ δᾶ τὸν ὅρκον ἄφατον ὡς ἐπαινίω. φερέτω κύλικά τις ἔνδοθεν καὶ σταµνίον. Μυρρίνη ὦ φίλταται γυναῖκες, <ὁ κεραµεὼν ὅσος. Καλονίκη ταύτην µὲν ἄν τις εὐθὺς ἡσθείη λαβών. καταθεῖσα ταύτην προσλαβοῦ µοι τοῦ κάπρου. δέσποινα Πειθοῖ καὶ κύλιξ φιλοτησία, τὰ σφάγια δέξαι ταῖς γυναιξὶν εὐµενής. θα κάνη; Θα σου το πω. Να πάρουµε κατάµαυρη λεκάνη, ανάποδα τη βάζουµε κ' ένα σταµνί από κρασί της Θάσου θυσιάζουµε, κι' όρκο 'ς αυτό θα δώσουµε [εµφαντικώς:] πώς δεν θα το νερώσουµε!... Ωχ, ωχ! τον όρκο σου αυτόν κ' επαίνους να του ψάλουµε δεν είνε δυνατόν. Λοιπόν ας τρέξη µέσα µια ένα σταµνί να φέρη και µια λεκάνη. (Εισέρχεται µία Γυνή και εξέρχεται φέρουσα λήκυθον και κύλικα.) Καλονίκη Τί σταµνί, όπου δεν έχει ταίρι! (Λαµβάνει την λήκυθον) Τί γλύκα πού θα αισθανθή αυτή πού θα την πιάση και, κλούκ. θα την αδειάση. Άφησε κάτω το σταµνί, και πιάσ' εδώ µπροστά µου! Η Καλονίκη θέτει την χείρα επί της ιστράτης καταλλήλως ιστράτη (επισήµως) Πειθώ! Βασίλισσα µου! και συ, ώ στάµνα του γλεντιού! δέξου την ικεσία των γυναικών µε εύνοια, και τούτη τη θυσία. (Χύνει εις την λεκάνην οίνον) εὔχρων γε θαἶµα κἀποπυτίζει Τί αίµα κατακόκκινο! για ιδές πως καλῶς. λαµπυρίζει; καὶ µὰν ποτόδδει γ ἁδὺ ναὶ τὸν Αλήθεια, µα τον Κάστορα, και τί γλυκά Κάστορα. µυρίζει! ἐᾶτε πρώτην µ ὦ γυναῖκες ὀµνύναι. µὰ τὴν Ἀφροδίτην οὔκ, ἐάν γε Καλ µὴ λάχῃς. λάζυσθε πᾶσαι τῆς κύλικος ὦ Αφήστε µε, γυναίκες µου, πρώτη να µπω στη µέση να ορκισθώ! Όχι ποτέ, ο κλήρος σου πρίν πέση. Έ, Λαµπιτώ! στη στάµνα µας απλώσετε το

15 21 Καλ 21 Καλ Καλ 22 Καλ Λαµπιτοῖ λεγέτω δ ὑπὲρ ὑµῶν µί ἅπερ ἂν κἀγὼ λέγω ὑµεῖς δ ἐποµεῖσθε ταὐτὰ κἀµπεδώσετε. οὐκ ἔστιν οὐδεὶς οὔτε µοιχὸς οὔτ ἀνήρ-- οὐκ ἔστιν οὐδεὶς οὔτε µοιχὸς οὔτ ἀνήρ-- ὅστις πρὸς ἐµὲ πρόσεισιν ἐστυκώς. λέγε. ὅστις πρὸς ἐµὲ πρόσεισιν ἐστυκώς. παπαῖ ὑπολύεταί µου τὰ γόνατ ὦ ιστράτη. οἴκοι δ ἀταυρώτη διάξω τὸν βίον-- οἴκοι δ ἀταυρώτη διάξω τὸν βίον-- κροκωτοφοροῦσα καὶ κεκαλλωπισµένη,-- κροκωτοφοροῦσα καὶ κεκαλλωπισµένη,-- ὅπως ἂν ἁνὴρ ἐπιτυφῇ µάλιστά µου ὅπως ἂν ἁνὴρ ἐπιτυφῇ µάλιστά Καλ µου κοὐδέποθ ἑκοῦσα τἀνδρὶ τὠµῷ πείσοµαι. κοὐδέποθ ἑκοῦσα τἀνδρὶ Καλ τὠµῷ πείσοµαι. ἐὰν δέ µ ἄκουσαν βιάζηται βίᾳ,-- ἐὰν δέ µ ἄκουσαν βιάζηται Καλ βίᾳ,-- κακῶς παρέξω κοὐχὶ προσκινήσοµαι. Καλ κακῶς παρέξω κοὐχὶ 22 χέρι, κι' ας έβγη µια για όλες σας τον όρκο να προφέρη, όπως εγώ θα τον ειπώκαι σεις θά ορκισθήτε τον όρκο πού θα δώσουµε πώς δεν θα παραβήτε. (Υπαγορεύει τον όρκον) εν θα βρεθή ούτε γαµιάς, ούτε κι' ο άνδρας µου έστω-- εν θα βρεθή ούτε γαµιάς, ούτε κι' ο άνδρας µου έστω-- πού καυλωµένος θα µου ρθεί µέσ' στο κρεββάτι (η Καλονίκη διστάζει. Η ιστράτη επιτακτικώς:) Πες το! Πού καυλωµένος θα µου ρθή απάνω στο κρεββάτι. (µετά τρόµου) Μου κόπηκαν τα γόνατα, καϋµένη ιστράτη! Καί µέσ' στο σπίτι θα περνώ χωρίς ανδρός παιγνίδια Καί µέσ' στο σπίτι θα περνώ χωρίς ανδρός παιγνίδια Με κίτρινα φορέµατα και χίλια δυό στολίδια Με κίτρινα φορέµατα και χίλια δυό στολίδια Πού να λυσσάξη ο άνδρας µου να κοιµηθή µαζύ µου Πού να λυσσάξη ο άνδρας µου να κοιµηθή µαζύ µου Μα δεν θα τον δεχθώ ποτέ και µε τη θέλησί µου Μα δεν θα τον δεχθώ ποτέ και µε τη θέλησί µου Κι' αν θέλη και µε το στανιό εκείνος να µε πιάνη Κι' αν θέλη και µε το στανιό εκείνος να µε πιάνη Όσο µπορώ χειρότερα θ' αφίνω να την κάνη. Όσο µπορώ χειρότερα θ' άφίνω να την

16 23 Καλ Καλ Καλ 23 Καλ προσκινήσοµαι. οὐ πρὸς τὸν ὄροφον ἀνατενῶ τὼ Περσικά. οὐ πρὸς τὸν ὄροφον ἀνατενῶ τὼ Περσικά. οὐ στήσοµαι λέαιν ἐπὶ τυροκνήστιδος. οὐ στήσοµαι λέαιν ἐπὶ τυροκνήστιδος. ταῦτ ἐµπεδοῦσα µὲν πίοιµ ἐντευθενί ταῦτ ἐµπεδοῦσα µὲν πίοιµ ἐντευθενί εἰ δὲ παραβαίην, ὕδατος ἐµπλῇθ ἡ κύλιξ. εἰ δὲ παραβαίην, ὕδατος ἐµπλῇθ ἡ κύλιξ. συνεπόµνυθ ὑµεῖς ταῦτα πᾶσαι; Πᾶσαι νὴ ία. φέρ ἐγὼ καθαγίσω τήνδε. Καλ τὸ µέρος γ ὦ φίλη, ὅπως ἂν ὦµεν εὐθὺς ἀλλήλων φίλαι. 24 Λαµ τίς ὡλολυγά; τοῦτ ἐκεῖν οὑγὼ λεγον αἱ γὰρ γυναῖκες τὴν ἀκρόπολιν τῆς θεοῦ ἤδη κατειλήφασιν. ἀλλ ὦ κάνη. Της Περσικές [παντούφλες µου µέρες, βδοµάδες, µήνες,] προς το ταβάνι δεν θα ιδή ποτέ του σηκωµένες. Της Περσικές [παντούφλες µου εκείνες,] προς το ταβάνι δεν θα ιδή ποτέ του σηκωµένες. Ούτε θα τουρλωθώ ποτέ, καθώς η λιονταρίνες πού είν' απάνω στου τυριού τους τρίφτες [σκαλισµένες.] Ούτε θα τουρλωθώ ποτέ, καθώς η λιονταρίνες, πού είν' απάνω στου τυριού τους τρίφτες [σκαλισµένες.] Πίν' απ' το κρασί αυτό και τον όρκο τον κρατώ. (πίνει) (παρατηρούσα την ιστράτην πίνουσαν) Πίν' απ' το κρασί αυτό και τον όρκο τον κρατώ. Και στον όρκο όποια δεν µείνη το κρασί νερό να γίνη. Και στον όρκ' όποια δεν µείνη το κρασί νερό να γίνη. (προς τας λοιπάς) Ορκίζεσθε λοιπόν και σεις για όλα; Μυρρίνη Μα τον ία! Φέρε λοιπόν να πιω εγώ, ν' αρχίσω τη θυσία. (Λαµβάνει την λήκυθον και ετοιµάζεται να πίη) Έ, έ, που πας, φιλτάτη µου; θέλω µερίδα ίση. ά, πρέπει η φιλία µας από δω δα ν' αρχίση. (Ακούεται θόρυβος µακρόθεν. Η ιστράτηαφίνει την λήκυθον, ενώ η Καλονίκη σπεύδει, την λαµβάνει και πίνει.) Καλέ, ακούσατε φωνές, γυναίκες µου, και θρήνο; (παρατηρούσα εκ του παραθύρου) Ησύχασ', είν' εκείνο πού είχα πή προτήτερα η πειό γρηές εφθάσανε, και πήγαν στην Ακρόπολι και το ναό

17 24 2 Καλ Καλ Λαµπιτοῖ σὺ µὲν βάδιζε καὶ τὰ παρ ὑµῶν εὖ τίθει, τασδὶ δ ὁµήρους κατάλιφ ἡµῖν ἐνθάδε ἡµεῖς δὲ ταῖς ἄλλαισι ταῖσιν ἐν πόλει ξυνεµβάλωµεν εἰσιοῦσαι τοὺς µοχλούς. οὔκουν ἐφ ἡµᾶς ξυµβοηθήσειν οἴει τοὺς ἄνδρας εὐθύς; ὀλίγον αὐτῶν µοι µέλει. οὐ γὰρ τοσαύτας οὔτ ἀπειλὰς οὔτε πῦρ ἥξουσ ἔχοντες ὥστ ἀνοῖξαι τὰς πύλας ταύτας, ἐὰν µὴ φ οἷσιν ἡµεῖς εἴποµεν. µὰ τὴν Ἀφροδίτην οὐδέποτέ γ ἄλλως γὰρ ἂν ἄµαχοι γυναῖκες καὶ µιαραὶ κεκλῄµεθ ἄν. επιάσανε. Συ, Λαµπιτώ, τράβα λοιπόν στη Σπάρτη να φροντίσης όσα εσυµφωνήσαµε να πραγµατοποίησης, της άλλες δε Λακώνισσες οµήρους θα κρατήσουµε ηµείς δε στην Ακρόπολι και της λοιπές θα κλείσουµε κ' εκεί θ' αµπαρωθούµε. Καλάγια να σου πούµε: Κι' οι άνδρες [απ' την πόλι] αν έλθουν εναντίον µας και εκστρατεύσουν όλοι; Λίγο µε µέλει πειά γι' αυτούς φωτιά δεν θάχουν τόση ούτε φοβέρες αρκετές, ώστε να κατορθώση η βία, τόσο εύκολα της πόρτες µας ν' ανοίξουν, εάν δεν αποδείξουν ότι τους όρους τους λαµπρούς, που η γυναίκες θέσανε, αυτοί τους εκτελέσανε. Μα τη θεά! και βέβαια κι' αν δεν τα βρούνε σκούρα, δειλή να ειπούν την κάθε µια και παληοπατσαβούρα! (Απέρχονται πάσαι, ενώ η Καλονίκη φεύγουσα τελευταία κενώνει ταυτοχρόνως το υπόλοιπον της ληκύθου.) ΑΥΛΑΙΑ Πανός: Αι γυναίκες είχον και ιδιαιτέρας εορτάς εκ των δηµοτελών. Εις τον ναόν του Πανός ωργίαζον µετά κραυγών. Γεννετυλίδα: Νύµφη εκ της συνοδείας της Αφροδίτης εκδηλωτικόν ασελγείας, (Νεφέλαι 2). Κωλιάδα: Υπήρχεν είς την Αττικήν ναός της Κωλιάδος Αφροδίτης, εις µέρος καλούµενον "Κωλιάς, λαβόν το όνοµα εκ της οµοιότητας προς το οµώνυµον µέλος του ανθρώπου. Κυµβερικά: Φορέµατα χωρίς ζώνην και µη συρόµενα, καλούµενα ως εκ τούτου ορθοστάδια και αναλογούντα προς τα παρ' ήµίν µπεµπέ. Ευκράτης: Στρατηγός Αθηναίος, κωµωδούµενος ως δωροδοκούµενος και προδότης. αµοργινά: Εσθής εκ της νήσου Αµοργού λεπτή και διανθής. θα γδέρνουµε γδαρµένη σκύλλα: φράση του κωµικού ποιητή Φερεκράτη. Ο Θρ. Σταύρου µεταφράζει: "ατοµική παρηγοριά θα βρούµε". Οι στίχοι που είναι και σε άγκιστρα "{ }" δεν υπάρχουν στην µετάφραση του Πολ. ηµητρακόπουλου. κοπή: Μηλοσφαγούσας : εννοεί την θυσίαν των προβάτων (µήλων), παρωδών τον εν "επτά επί Θήβας" στίχον του Αίσχύλου: άνδρες γαρ επτά θούριοι λοχαγέται ταυροσφαγούντες είς µελάνδετον σάκος... Λευκόν ίππον (σ. 191); Φαίνεται ότι ο Αρ. παίζει, ενταύθα µε την λέξιν, υπονοών δι'αυτής το αιδοίον

18 άλλως: εννοεί τάς Αµαζόνας θυσιαζούσας λευκούς ίππους. νερώσουµε: Όπου ευκαιρία, ο Αρ. κωµωδεί τάς γυναίκας ως επιρρεπείς εις την µέθην. µπροστά µου: Προσλαβού µοι του κάρπου" σ. 22: εννοεί τα αιδοίον. Τα Περσικά (σ. 23): είδος εµβάδων γυναικείων εννοεί τον τρόπον της συνουσίας. λιονταρίνες: Ου στήσοµαι λέαιν' επί τυροκνήστιδος (σ. 231): Είδος συνουσιάσεως πορνικής οκλαδόν, όπως αι λέαιναι αι έγγλυφοι επί των µαχαιρών του µαγειρείου, ως είδος λαβής αυτών. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Πάροδος (24-349) Μετάφραση-Σηµειώσεις: Πολύβιος ηµητρακόπουλος (Pol Arcas) Χορὸς Γερόντων χώρει ράκης, ἡγοῦ βάδην, εἰ καὶ τὸν ὦµον ἀλγεῖς κορµοῦ τοσουτονὶ βάρος χλωρᾶς φέρων ἐλάας. ἦ πόλλ ἄελπτ ἔνεστιν ἐν τῷ µακρῷ βίῳ φεῦ, ἐπεὶ τίς ἄν ποτ ἤλπισ ὦ Στρυµόδωρ ἀκοῦσαι γυναῖκας, ἃς ἐβόσκοµεν κατ οἶκον ἐµφανὲς κακόν, κατὰ µὲν ἅγιον ἔχειν βρέτας, κατὰ δ ἀκρόπολιν ἐµὰν λαβεῖν µοχλοῖς δὲ καὶ κλῄθροισι τὰ προπύλαια πακτοῦν; ἀλλ ὡς τάχιστα πρὸς πόλιν σπεύσωµεν ὦ Φιλοῦργε, ὅπως ἄν, αὐταῖς ἐν κύκλῳ θέντες Η σκηνή παριστά την προς τα Προπύλαια πλευράν της Ακροπόλεως, άνωθεν της οποίας φαίνονται τα τείχη. Εισέρχεται ο χορός των Γερόντων, κρατούντων επ' ώµου κλάδους ξηρούς δένδρων και ανερχοµένων το ύψωµα µετά κόπου. Ο κορυφαίος του Χορού κρατεί καί πύραυνον εις τάς χείρας µε άνθρακας ανηµµένους). Τράβα, ράκη, εµπρός µε θάρρος, κι' αν τον ωµό σου τσακίζη της χλωρής ελιάς το βάρος συφορές ο βίος έχει πού κανείς δεν της παντέχει. Ώ Στρυµόδωρε! ποιος τάχα ήθελε στο νου του βάλη, πώς θ' ακούση της γυναίκες, πούνε συφορά µεγάλη του σπιτιού καί φανερή, και της βόσκουµε οι µωροί, την Ακρόπολι να πιάσουν, και το άγαλµα ν' αρπάξουν της θεάς, καί µε ταµπάρια τα προπύλαια να φράξουν; Πάµε γρήγορα απάνω, ώ Φιλούργε, ν' ανεβούµε, και να βάλουµ' ένα γύρω όλα τούτα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΛΤΙΣΡΑΣΗ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΠΟΛΤΒΙΟ ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΛΤΙΣΡΑΣΗ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΠΟΛΤΒΙΟ ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΠΟΛΤΒΙΟ ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΠΟΛΤΒΙΟ ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ Ψ η φ ι α κ ά ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά β ο η θ ή μ α τ α www.schooltime.gr Σελίδα 2 The Project Gutenberg EBook of

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ 1 ο παιδί: Ζούμε σε μια εποχή με δυσκολίες και σκληρότητα. Περνάμε παράξενες και λυπημένες στιγμές. Όπως οι άνθρωποι πολλές δεκαετίες πριν. Όμως εκείνοι. Ριγέ μπλουζάκι Κόκκινο μαντήλι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ;

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΝΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ 490 Π.Χ., ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΜΑΚΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. TAK TAK Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΩΡΙΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται.

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο μπαμπάς μου λέει ότι αυτά είναι χαζομάρες και ότι όταν μεγαλώσω θα θέλω να ήμουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΙ: (ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ) 1 η ΟΜΑΔΑ 2 η ΟΜΑΔΑ 3 η ΟΜΑΔΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ: ΣΤΟΛΗ 1 ης ΟΜΑΔΑΣ

ΡΟΛΟΙ: (ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ) 1 η ΟΜΑΔΑ 2 η ΟΜΑΔΑ 3 η ΟΜΑΔΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ: ΣΤΟΛΗ 1 ης ΟΜΑΔΑΣ ΡΟΛΟΙ: (ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ) 1 η ΟΜΑΔΑ 2 η ΟΜΑΔΑ 3 η ΟΜΑΔΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ: ΣΤΟΛΗ 1 ης ΟΜΑΔΑΣ Τζην παντελόνι Λευκό μπλουζάκι Μπλε μαντήλι στη μέση και στο λαιμό Ναυτικό καπέλο

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω»

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» «Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» Στον αποµαγνητοφωνηµένο δάλογο που ακολουθεί συνοµιλεί συγγενής του Γ. Ρουπακιά (Α) µε τον (Β) - Οπου Α η καλούσα - Οπου Β

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

1. αναμετάδιδαν ζωντανά-ταυτόχρονα την Μυθωδία στον Άρη για να την ακούσει ποίος???

1. αναμετάδιδαν ζωντανά-ταυτόχρονα την Μυθωδία στον Άρη για να την ακούσει ποίος??? "Mythodea" ["Μυθοδία", δηλαδή "Λόγος Δία" ή "Μυθωδία", δηλαδή "Ωδή (προς) Δία"] συναυλία η οποία έλαβε χώρα στις 28.06.2001, στον ενεργειακό χώρο των στηλών του ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ στην Αθήνα. Αλλά ας τα πάρουμε

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. Έτος: 2013-2014 Τάξη: Γ1 Μάθηµα: Πληροφορική Άθλοι του Ηρακλή

Σχ. Έτος: 2013-2014 Τάξη: Γ1 Μάθηµα: Πληροφορική Άθλοι του Ηρακλή Σχ. Έτος: 2013-2014 Τάξη: Γ1 Μάθηµα: Πληροφορική Άθλοι του Ηρακλή 1. Λιοντάρι Νεµέας 2. Λερναία Ύδρα (Λίµνη Λέρνη Πελοπόννησος) 3. Κάπρος του Ερύµανθου (βουνό Ερύµανθος Πελοπόννησος) 4. Ελάφι µε χρυσά

Διαβάστε περισσότερα

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που''

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Ο άνθρωπος δεν αρκείται πια στις μέχρι τώρα θεωρήσεις φιλοσοφικές και μη και νιώθει την ανάγκη δημιουργίας μιας δικής του

Διαβάστε περισσότερα

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Σε γέννησε η σιωπή και σ έθρεψε η δίψα, μα βρέθηκες γυμνός, γερτός και πονεμένος στα δίχτυα τού «γιατί». Ρυάκι ήταν ο λόγος σου τραγούδι στην ψυχή σαν βάλσαμο κυλούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013)

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013) ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Σίγουρα έχετε ακούσει πολλές ιστορίες: άλλες για δράκους και νεράιδες, άλλες για πριγκίπισσες και πρίγκιπες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Πότε θα φανεί η Φανή

Πότε θα φανεί η Φανή ...... Πότε θα φανεί η Φανή Η συγγραφέας χαίρεται να έρχεται σε επαφή με τους αναγνώστες της. Η διεύθυνσή της είναι: Αγίου Πολυκάρπου 51, Νέα Σμύρνη 171 24, Αθήνα. Τηλ.: 210 9335830, FAX: 210 9351603 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1 ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1. Αξιωματικός 2. Λοχίας 3. 1 ος Φαντάρος 4. 2 ος Φαντάρος 5. 3 ος Φαντάρος 6. 4 ος Φαντάρος 7. 5 ος Φαντάρος 8. 6 ος Φαντάρος 9. 8 ος Φαντάρος 10. Ελληνοπούλα 11. Ελληνοπούλα 12.

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα