ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Αρχαίο Κείµενο και Μετάφραση Μετάφραση-Σηµειώσεις: Πολύβιος ηµητρακόπουλος (Pol Arcas) εκδόσεις Φέξη, Αθήνα 191 ιάρθρωση Πρόλογος 1-23 Πάροδος Πορεία προς τον Αγώνα Ιαµβική Σκηνή Αγώνας µε (68-613) Ιαµβική Σφραγίδα Παράβαση Ιαµβική Σκηνή Λυρικός ιάλογος ύο Ιαµβικές Σκηνές µε (94-979) αναπαιστικό ξέσπασµα της πρώτης ιάλογος των ύο Χορών Μέλος (Στάσιµο) ύο Ιαµβικές Σκηνές µε αναπαιστική εισαγωγή η κάθε µία Μέλος (αντίστοιχο του ) Ιαµβική σκηνή Έξοδος Με τη µετάφραση αυτή του Πολύβιου ηµητρακόπουλου (Pol Arcas) ανέβηκε η ιστράτη το 19 στο ηµοτικό Θέατρο Αθηνών. Η µετάφραση κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Φέξη το 191. Εκτός από τις περιγραφές των σκηνικών έχουν διατηρηθεί και οι περιγραφές της κίνησης των ηθοποιών για να µεταφερθεί καλύτερα το θεατρικό κλίµα. Ο ηµητρακόπουλος χρησιµοποίησε διαφορετικό αρχαίο κείµενο για τη µετάφραση από αυτό που είναι αποδεκτό σήµερα µε αποτέλεσµα να φαίνονται ορισµένες αναντιστοιχίες ιδιαίτερα στο ποιό πρόσωπο λέει ορισµένους στίχους. εν έκανα καµµία προσπάθεια να συντονίσω κείµενο και µετάφραση για να φανεί ακριβώς η σχετικότητα που υπάρχει σε κάθε ερµηνεία. Έχω διατηρήσει ακόµα τις σηµειώσεις του ηµητρακόπουλου ενώ η

2 διάρθρωση του έργου είναι από τις Κωµωδίες του Αριστοφάνη σε µετάφραση Θρασύβουλου Στάυρου (Βιβλιοπωλείο της ΕΣΤΙΑΣ, 7η έκδοση 1996). ΠΡΟΣΩΠΑ 1 ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ ΚΑΛΟΝΙΚΗ Αθηναία ΜΥΡΡΙΝΗ Αθηναία ΛΑΜΠΙΤΩ γυνή Λακεδαιµονία ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΙΝΕΣ (Α', Β', Γ', κλπ.) ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ ΚΙΝΗΣΙΑΣ σύζυγος της Μυρρίνης ΠΑΙΣ της Μυρρίνης ΚΗΡΥΞ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1 Ή παρούσα µετάφρασις εδιδάχθη το πρώτον από σκηνής, υπό θιάσου καταρτισθέντος επί τούτω, εν τω ηµοτικώ θεάτρω Αθηνών κατά Ιανουάριον 19. Απαγορεύεται δε η εν τω µέλλοντι παράστασις αυτής υπό θιάσων άνευ της αδείας του µεταφραστού, συµφώνως µε τον Νόµον.ΓΥΠΓ' (αριθ. 3483) του έτους 199. Πρόλογος Πάροδος Πορεία προς τον Αγώνα Ιαµβική Σκηνή Αγώνας µε Ιαµβική Σφραγίδα Παράβαση Ιαµβική Σκηνή Λυρικός ιάλογος ύο Ιαµβικές Σκηνές µε αναπαιστικό ξέσπασµα της πρώτης ιάλογος των ύο Χορών Μέλος (Στάσιµο) ύο Ιαµβικές Σκηνές µε αναπαιστική εισαγωγή η κάθε µία Μέλος Ιαµβική σκηνή Έξοδος Πρόλογος (1-23) ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Μετάφραση-Σηµειώσεις: Πολύβιος ηµητρακόπουλος (Pol Arcas) ιστράτη (Η σκηνή παριστά οδόν, εφ' ης βλέπει η οικία της ιστράτης. - Άποψις της Ακροπόλεως. - Η ιστράτη ίσταται παρά την θύραν της οικίας της.) ιστράτη

3 1 Καλ ἀλλ εἴ τις ἐς Βακχεῖον αὐτὰς ἐκάλεσεν, ἢ ς Πανὸς ἢ πὶ Κωλιάδ ἢ ς Γενετυλλίδος, οὐδ ἂν διελθεῖν ἦν ἂν ὑπὸ τῶν τυµπάνων. νῦν δ οὐδεµία πάρεστιν ἐνταυθοῖ γυνή πλὴν ἥ γ ἐµὴ κωµῆτις ἥδ ἐξέρχεται. χαῖρ ὦ Καλονίκη. Καλονίκη καὶ σύ γ ὦ ιστράτη. τί συντετάραξαι; µὴ σκυθρώπαζ ὦ τέκνον. οὐ γὰρ πρέπει σοι τοξοποιεῖν τὰς ὀφρῦς. ἀλλ ὦ Καλονίκη κάοµαι τὴν καρδίαν, καὶ πόλλ ὑπὲρ ἡµῶν τῶν γυναικῶν ἄχθοµαι, ὁτιὴ παρὰ µὲν τοῖς ἀνδράσιν νενοµίσµεθα εἶναι πανοῦργοι-- Μ' αν της έκάλεσε κανείς [κι' από τα σπίτια φύγανε] και ή στου Βάκχου το ναό, ή στου Πανός επήγανε, ή στη Γεννετυλίδα µας, ή και στην Κωλιάδα, απ' τα πολλά τα τύµπανα πού θάνε στην αράδα, δεν θα µπορούσε βέβαια γυναίκα να περάση. Κι' όµως καµµιά δεν φάνηκε στο σπίτι µου να φθάσηέξω από τη γειτόνισσα πού έρχεται τρεχάτη. Την Καλονίκη χαιρετώ. Καλονίκη Κ' εγώ τη ιττράτη. ( ίδουν τάς χείρας) Το µάτι µου σε ταραχή και σκυθρωπή σε βλέπει να γίνωνται τα φρύδια σου σαν τόξα, δεν σου πρέπει, παιδί µου. Καλονίκη µου, µέσ' στην καρδιά µου καίει για της γυναίκες µια φωτιά, πού κάθε άνδρας λέει πώς είµαστ' όλες πονηρές και τούτο µε λυπεί. Καλ καὶ γάρ ἐσµεν νὴ ία. Μα το θεό! δεν είµαστε ; εἰρηµένον δ αὐταῖς ἀπαντᾶν ἐνθάδε βουλευσοµέναισιν οὐ περὶ φαύλου πράγµατος, 1 εὕδουσι κοὐχ ἥκουσιν. Καλ ἀλλ ὦ φιλτάτη ἥξουσι χαλεπή τοι γυναικῶν ἔξοδος. ἡ µὲν γὰρ ἡµῶν περὶ τὸν ἄνδρ ἐκύπτασεν, ἡ δ οἰκέτην ἤγειρεν, ἡ δὲ Μα είχαµε ειπή εδώ να µαζευθούµε, και όλες για υπόθεσι σπουδαία να σκεφθούµε µα να τες που δεν έρχονταιτο ρίξαν στο κοιµήσι. Θα ρθούν. εν είνε εύκολο πολύ νά ξεκινήση γυναίκ' από το σπίτι της η µία θα φροντίση και για το νοικοκύρη της εκείνη θα ξυπνίση το δούλο της ή το µωρό η άλλη θα κοιµίση

4 2 παιδίον κατέκλινεν, ἡ δ ἔλουσεν, ἡ δ ἐψώµισεν. ἀλλ ἕτερά τἄρ ἦν τῶνδε προὐργιαίτερα αὐταῖς. τί δ ἐστὶν ὦ φίλη ιστράτη, ἐφ ὅ τι ποθ ἡµᾶς τὰς γυναῖκας Καλ συγκαλεῖς; τί τὸ πρᾶγµα; πηλίκον τι; µέγα. Καλ µῶν καὶ παχύ; καὶ νὴ ία παχύ. Καλ κᾆτα πῶς οὐχ ἥκοµεν; 2 3 Καλ Καλ οὐχ οὗτος ὁ τρόπος ταχὺ γὰρ ἂν ξυνήλθοµεν. ἀλλ ἔστιν ὑπ ἐµοῦ πρᾶγµ ἀνεζητηµένον πολλαῖσί τ ἀγρυπνίαισιν ἐρριπτασµένον. ἦ πού τι λεπτόν ἐστι τοὐρριπτασµένον. οὕτω γε λεπτὸν ὥσθ ὅλης τῆς Ἑλλάδος ἐν ταῖς γυναιξίν ἐστιν ἡ σωτηρία. ἐν ταῖς γυναιξίν; ἐπ ὀλίγου γ ὠχεῖτ ἄρα. ὡς ἔστ ἐν ἡµῖν τῆς πόλεως τὰ πράγµατα, ἢ µηκέτ εἶναι µήτε Πελοποννησίους-- κι' αυτή θα λούση το παιδί, κι' αυτή θα το ταίση. Εδώ υπάρχει κάτι πειό σπουδαιότερ' απ' αυτά. Τί τρέχει, ιστράτη; που της γυναίκες κάλεσες να ρθούνε δίχως άλλο; Ποιό πράγµα είνε, φίλη µου, και πόσο; Ά, µεγάλο. Μπα! µήπως είνε και χονδρόν; Μα το θεό, χονδρόν. Καί τότε πώς δεν ήλθαµε; εν είνε [των ανδρών] αυτό πού ξέρεις τότε πειά θα φθάναµε τρεχάλα µα είνε πράµατ' άλλα, πού τα εξέτασα καλά µονάχη 'µπρός και πίσω, κι' αγρύπνησα πολλές νυχτιές, για να τα συζητήσω. Άµ' τότε θάνε πράµατα πολύ λεπτά επίσης, για να µπόρεσης εύκολα να τα στριφογυρίσης. Τόσο λεπτά, πού η Ελλάς µπορεί ['ς αυτόν το χρόνο,] τη σωτηρία της να βρή µε της γυναίκες µόνο. Με της γυναίκες!; ['Ελα δα! θάταν µεγάλο θάµα,] να στέκ' ή σωτηρία της σε τόσο λίγο πράµα. Για το καλό της πόλεως ό,τι θα ειπώ, αν γίνη, από Πελοποννήσιο ρουθούνι δεν θα µείνη, βέλτιστα τοίνυν µηκέτ εἶναι νὴ Μα το θεό, καλήτερα να λείψουνε κι' Καλ ία. αυτοί. Βοιωτίους τε πάντας Καί τότε θα καταστραφούν και όλ' οι ἐξολωλέναι. Βοιωτοί, Καλ µὴ δῆτα πάντας γ, ἀλλ ἄφελε Αλλά να µη καταστραφούν και όλοι στην 3

5 4 4 Καλ τὰς ἐγχέλεις. περὶ τῶν Ἀθηνῶν δ οὐκ ἐπιγλωττήσοµαι τοιοῦτον οὐδέν ἀλλ ὑπονόησον σύ µοι. ἢν δὲ ξυνέλθωσ αἱ γυναῖκες ἐνθάδε αἵ τ ἐκ Βοιωτῶν αἵ τε Πελοποννησίων ἡµεῖς τε, κοινῇ σώσοµεν τὴν Ἑλλάδα. τί δ ἂν γυναῖκες φρόνιµον ἐργασαίατο ἢ λαµπρόν, αἳ καθήµεθ ἐξηνθισµέναι, κροκωτοφοροῦσαι καὶ κεκαλλωπισµέναι καὶ Κιµµερίκ ὀρθοστάδια καὶ περιβαρίδας; ταῦτ αὐτὰ γάρ τοι κἄσθ ἃ σώσειν προσδοκῶ, τὰ κροκωτίδια καὶ τὰ µύρα χαἰ περιβαρίδες χἤγχουσα καὶ τὰ διαφανῆ χιτώνια. Καλ τίνα δὴ τρόπον ποθ ; ὥστε τῶν νῦν µηδένα Καλ ἀνδρῶν ἐπ ἀλλήλοισιν ἄρεσθαι δόρυ-- κροκωτὸν ἄρα νὴ τὼ θεὼ γὼ βάψοµαι. µηδ ἀσπίδα λαβεῖν-- Καλ Κιµµερικὸν ἐνδύσοµαι. εντέλεια [της Κωπαίδος µοναχά] εξαίρεσε τα χέλια. Για την Αθήνα δε ποτέ στο νου µου δεν θα βάλω τέτοιο κακό µεγάλο. [µα τούτο δεν σηµαίνει,] µπορείς να νοιώσης µόνη σου πως πάει κι αυτή χαµένη. Άν όµως µαζευθούν εδώ στο [σπίτι µου πλησίον] τα θηλυκά των Βοιωτών και Πελοποννησίων, και όλες σύµφωνες ηµείς τα χεριά µας αν δώσουµε, έ τότε την Ελλάδα µας αφεύκτως θα την σώσουµε. Μα η γυναίκες πώς µπορούν κάτι καλόν να κάνουνε, και κάποια φρόνιµη δουλειά, πού κάθονται και βάνουνε στο σπίτι τους φτιασίδια, και κίτρινα φορέµατα, και χίλια δυο στολίδια, πού βάνουν και κυµβερικά φουστάνια [δίχως ζώνη] και παντουφλάκια ελαφρά; Αυτά θα γίνουν µόνη αιτία, πού θα βρή 'ς ηµάς η πόλις τον σωτήρα τα κίτρινα φορέµατα, οι στολισµοί, τα µύρα, τα διάφανα ποκάµισα, κι' αυτό το παντουφλάκι Καί µε ποιόν τρόπο; Πού θα ιδής και µόνη, σε λιγάκι. να µη βρεθή αρσενικός, που δόρυ να σήκωση, και άλλον να σκοτώση. Άν ή γυναίκα, όπως λες, το θαύµ' αυτό θα κάνη, µα της θεές, βάφω κ' εγώ το κίτρινο φουστάνι. Ούτε ασπίδα πειά κανείς να πιάση θα µπόρεση Θα βάλω και κυµβερικό φουστάνι [δίχως µέση]

6 µηδὲ ξιφίδιον. Και ούτε µαχαιράκι Καλ κτήσοµαι περιβαρίδας. ἆρ οὐ παρεῖναι τὰς γυναῖκας δῆτ ἐχρῆν; οὐ γὰρ µὰ ί ἀλλὰ πετοµένας ἥκειν πάλαι. ἀλλ ὦ µέλ ὄψει τοι σφόδρ αὐτὰς Ἀττικάς, ἅπαντα δρώσας τοῦ δέοντος ὕστερον. ἀλλ οὐδὲ Παράλων οὐδεµία γυνὴ πάρα, οὐδ ἐκ Σαλαµῖνος. Καλ 6 6 Καλ ἀλλ ἐκεῖναί γ οἶδ ὅτι Καλ ἐπὶ τῶν κελήτων διαβεβήκασ ὄρθριαι. οὐδ ἃς προσεδόκων κἀλογιζόµην ἐγὼ πρώτας παρέσεσθαι δεῦρο τὰς Ἀχαρνέων γυναῖκας, οὐχ ἥκουσιν. ἡ γοῦν Θεογένους ὡς δεῦρ ἰοῦσα θοὐκάταιον ἤρετο. ἀτὰρ αἵδε καὶ δή σοι προσέρχονταί τινες. αἱδί θ ἕτεραι χωροῦσί τινες. Καλονίκη ἰοὺ ἰού, πόθεν εἰσίν; ιστράτη Ἀναγυρουντόθεν. Καλ νὴ τὸν ία ὁ γοῦν ἀνάγυρός µοι κεκινῆσθαι δοκεῖ. Μυρρίνη µῶν ὕστεραι πάρεσµεν ὦ Θα βάλω παντουφλάκι. εν έπρεπε λοιπόν αυτές να ήν' εδώ παρούσες ; Τί λες! πού έπρεπε φτερά να κάνουν η βρωµούσες! Μα Αθηναίες είν' κι' αυτές, όπως καθένας βλέπει, πού πάντα φτιάνουν κάθε τι την ώρα που δεν πρέπει, Καί δεν εφάνηκε καµµιά [να φθάση στην Αθήνα,] ούτ' από της θαλασσινές, ούτ' απ' τη Σαλαµίνα Μα ξέρω πώς πρωί-πρωί στα τρεχαντήρια µπήκανε και στη στεριά διαβήκανε. Καί όµως ελογάριαζα πως πειό µπροστά θα φθάσουν των Αχαρνών τα θηλυκά µα νά, θα µας το σκάσουν. Άλλα η Θεαγέναινα, για νάρθη εδώ τρεχάτη, πήγε και συµβουλεύθηκε τη νύχτα την Εκάτη. Μα να που φθάνουν µερικές... να κι' άλλες που κινάνε. Ου, ου! κι αυτές ποιες νάνε; Ά, είν' άπ'τον Ανάγυρο [όλα αυτά τα πλήθη.] Θαρρώ πώς ο ανάγυρος στ' αλήθεια εκινήθη. (Εισέρχεται η Μυρρίνη, Λαµπιτώ και πολλαί γυναίκες) Μυρρίνη Μήπως [και στο συνέδριο, πού θέλησες να

7 7 8 Μυρ Μυρ Λαµ ιστράτη; τί φῄς; τί σιγᾷς; 7 οὔ σ ἐπαινῶ Μυρρίνη ἥκουσαν ἄρτι περὶ τοιούτου πράγµατος. µόλις γὰρ ηὗρον ἐν σκότῳ τὸ ζώνιον. ἀλλ εἴ τι πάνυ δεῖ, ταῖς παρούσαισιν λέγε. µὰ ί ἀλλ ἐπαναµείνωµεν ὀλίγου γ οὕνεκα τάς τ ἐκ Βοιωτῶν τάς τε Πελοποννησίων γυναῖκας ἐλθεῖν. πολὺ σὺ κάλλιον λέγεις. ἡδὶ δὲ καὶ δὴ Λαµπιτὼ προσέρχεται. ὦ φιλτάτη Λάκαινα χαῖρε Λαµπιτοῖ. οἷον τὸ κάλλος γλυκυτάτη σου φαίνεται. ὡς δ εὐχροεῖς, ὡς δὲ σφριγᾷ τὸ σῶµά σου. κἂν ταῦρον ἄγχοις. Λαµπιτῶ µάλα γ οἰῶ ναὶ τὼ σιώ γυµνάδδοµαι γὰρ καὶ ποτὶ πυγὰν ἅλλοµαι. Καλονίκη ὡς δὴ καλὸν τὸ χρῆµα τιτθίων ἔχεις. περ ἱερεῖόν τοί µ ὑποψαλάσσετε. ἡδὶ δὲ ποδαπή σθ ἡ νεᾶνις ἡτέρα; Λαµ πρέσβειρά τοι ναὶ τὼ σιὼ 8 γίνη,] η τελευταίες φθάσαµε; Για δεν µιλάς; Μυρρίνη, βέβαια το εγκώµιο δεν θα σου πλέξω τώρα, πού για σπουδαία πρόκειται και µούρθες τέτοιαν ώρα. Εγύρευα τη ζώνη µου µέσ' στο σκοτάδι µόνη µου. Μ' αν ήνε τόσο σοβαρό, πού λες, το πράµα εκείνο, πες το 'ς εµάς πού ήλθαµε. Αλλά θα περιµείνω και της γυναίκες, πού θα ρθούν για την αυτήν αιτία, από την Πελοπόννησο κι' από τη Βοιωτία. Ά, µάλισταόσο γι' αυτό... Να πούρχεται κ' ή Λαµπιτώ. (Εισέρχεται η Λαµπιτώ) Καλώς τη Σπαρτιάτισσα τη Λαµπιτώ! τί χρώµα! πώχεις, γλυκειά µου! τί γερό και σιδερένιο σώµα! τί ωµορφιά! πού φαίνεται [και λάµπει εδώ και πέρα!] Καί ταύρο θα µπορούσες συ να πνίξης καµµιά µέρα! Λαµπιτώ Μα τους θεούς, είνε γερό αυτό το σώµα όλο µου. γυµνάζοµαι ως που χτυπούν' κ' η φτέρνες µου στον κώλό µου. ιστράτη (ψηλαφούσα τα στήθη της Λαµπιτούς) [Στάσου λιγάκι, στάσου....] Καί τί ωραία πούν' αυτά, φιλτάτη, τα βυζιά σου. Σας βλέπω πού ξαµώνετε τα χέρια να µε ψάξετε, λες κ' είµαι κάποιο σφάγιο [και ήρθα να µε σφάξετε,] Καί η κοπέλλα από δω ποιά είνε ; Μα τον ία,

8 Καλ Βοιωτία ἵκει ποθ ὑµέ. Μυρρίνη νὴ µὰ ία Βοιωτία, καλόν γ ἔχουσα τὸ πεδίον. καὶ νὴ ία κοµψότατα τὴν βληχώ γε παρατετιλµένη. είνε κι' αυτή αρχόντισσα από τη Βοιωτία πού έρχεται για λόγου σας. ιστράτη Λοιπόν είµαι βεβαία, ότι χωράφι εκλεκτό θάχης και συ, Θηβαία. (θωπεύουσα την Θηβαίαν) Εγώ νοµίζω µάλιστα πώς τούτο το καϋµένο, θα τό 'χη το χωράφι του και καλλιεργηµένο. 9 τίς δ ἡτέρα παῖς; Καί το κορίτσι από δω ποιο είνε ; χαΐα ναὶ τὼ σιώ, Λαµ Κορινθία δ αὖ. Καλονίκη ιστράτη χαΐα νὴ τὸν ία δήλη στὶν οὖσα ταυταγὶ τἀντευθενί. Μα τον ία είνε µια κόρη ώµορφη από την Κορινθία. Σαν είν' από την Κόρινθο, θάνε πολύ καλή, και µάλιστα µου φαίνεται και λίγο παρδαλή. τίς δ αὖ ξυναλίαξε τόνδε τὸν Λαµ στόλον τὸν τᾶν γυναικῶν; ἥδ ἐγώ. Λαµ µύσιδδέ τοι 9 ὅ τι λῇς ποθ ἁµέ. τί θέλεις από µένα ; Καλονίκη Μυρρίνη νὴ ί ὦ φίλη γύναι, λέγε δῆτα τὸ σπουδαῖον ὅ τι τοῦτ ἐστί σοι. ιστράτη Καλονίκη 1 λέγοιµ ἂν ἤδη. πρὶν λέγειν <δ, ὑµᾶς τοδὶ ἐπερήσοµαί τι µικρόν. Καλονίκη ὅ τι βούλει γε σύ. τοὺς πατέρας οὐ ποθεῖτε τοὺς τῶν παιδίων Ποιος έκαµε να 'ρθή εδώ ν' αράξη τούτος όλος των γυναικών ο στόλος ; Εγώ. Για µίλησε λοιπόν µε λόγια µετρηµένα, Πες µας λοιπόν, καϋµένη! Ναί, λέγε µας, τί τάχατε σπουδαίο σου συµβαίνει; ιστράτη Αµέσως τώρα θα το πω µα θα ρωτήσω πρώτα, και θ'απαντήσετε και σείς. Μυρρίνη Ό,τι κι' αν θέλης ρώτα. Σείς δεν επιθυµήσατε, µονάχες νύχτα- µέρα, να έχετε των τέκνων σας κοντά σας τον πατέρα, πού λείπει για τον πόλεµο; γιατί καλά το ξέρω ἐπὶ στρατιᾶς ἀπόντας; εὖ γὰρ οἶδ ὅτι πάσαισιν ὑµῖν ἐστιν ἀποδηµῶν πώς έφυγαν οι άνδρες σας.

9 Καλ 1 Λαµ Λαµ ἀνήρ. ὁ γοῦν ἐµὸς ἀνὴρ πέντε µῆνας ὦ τάλαν ἄπεστιν ἐπὶ Θρᾴκης φυλάττων Εὐκράτη. Μυρρίνη ὁ δ ἐµός γε τελέους ἑπτὰ µῆνας ἐν Πύλῳ. ὁ δ ἐµός γα καἴ κ ἐκ τᾶς ταγᾶς ἔλσῃ ποκά, πορπακισάµενος φροῦδος ἀµπτάµενος ἔβα. ἀλλ οὐδὲ µοιχοῦ καταλέλειπται φεψάλυξ. ἐξ οὗ γὰρ ἡµᾶς προὔδοσαν Μιλήσιοι, οὐκ εἶδον οὐδ ὄλισβον ὀκτωδάκτυλον, ὃς ἦν ἂν ἡµῖν σκυτίνη πικουρία. ἐθέλοιτ ἂν οὖν, εἰ µηχανὴν εὕροιµ ἐγώ, µετ ἐµοῦ καταλῦσαι τὸν πόλεµον; Καλονίκη νὴ τὼ θεώ ἔγωγ ἂν <οὖν κἂν εἴ µε χρείη τοὔγκυκλον τουτὶ καταθεῖσαν ἐκπιεῖν αὐθηµερόν. Μυρρίνη ἐγὼ δέ γ ἂν κἂν ὡσπερεὶ ψῆτταν δοκῶ δοῦναι ἂν ἐµαυτῆς παρατεµοῦσα θἤµισυ. ἐγὼ δὲ καί κα ποττὸ Ταΰγετόν γ ἄνω ἔλσοιµ ὅπᾳ µέλλοιµί γ εἰράναν ἰδεῖν. Ά! το δικό µου γέρο στη Θράκη µου τον στείλανε, καϋµένη, να φυλάττη τον στρατηγόν Ευκράτη! Γυνή Α'. Καί το δικό µου φίλο µήνες εφτά σωστούς-σωστούς τον έχουνε στην Πύλο. Καί ο δικός µου βιαστικός καµµιά φορά αν έβγη από της τάξεις, µου ρχεται και δός του ξαναφεύγει. Καλέ τί λες; από γαµιά δεν έχει µείνη σπίθα µιά. Αφ' ότου οι Μιλήσιοι µας έχουνε προδώση, κ' εκόψαµε τη σχέσι τους, δεν είδα ούτε τόση µια οχταδάκτυλη ψωλή από πετσί φτιασµένη, για πέτσινη παρηγοριά τουλάχιστο να µένη. Θέλετε σείς λοιπόν µ' εµέ, αν τύχη κ' εύρω τρόπο, να παύσουµε τον πόλεµο [που ρήµαξε τον τόπο;] Μυρρίνη Μα. της θεές, αν ήτανε ανάγκη να πουλήσω και το πανωφοράκι µου, κι' αυτό θα το θελήσω και θα το πιω αυθηµερόν. Καλονίκη Κ' εγώ τί να σας πω; και αν µου ήταν δυνατόν σα σφήκα να κοπώ στα δυό, τώνα κοµµάτι µου θα το παραχωρούσα. Στού Ταϋγέτου την κορφή ν' ανέβω θα µπορούσα κ' εγώ, αρκεί να ήξευρα µ' αυτό πώς η ειρήνη µπορούσε και να γίνη.

10 λέγοιµ ἄν οὐ δεῖ γὰρ κεκρύφθαι τὸν λόγον. ἡµῖν γὰρ ὦ γυναῖκες, εἴπερ µέλλοµεν ἀναγκάσειν τοὺς ἄνδρας εἰρήνην ἄγειν, ἀφεκτέ ἐστὶ-- Καλ τοῦ; φράσον. Και πώς; για λέγε. ποιήσετ οὖν; Έ λοιπόν τί λέτε; τους το φτιάνουµε ; Καλ Καλ Να σας το κρύψω δεν µπορώκι' ακούστε τί θα φτιάσουµε. Άν θέλετε, γυναίκες µου, τούς άνδρες ν' αναγκάσουµε να κάµουν την ειρήνη, η κάθε µια στον άνδρα της να παύση να το δίνη. ποιήσοµεν, κἂν ἀποθανεῖν ἡµᾶς Κι' αν πρέπη να πεθάνουµε, δέῃ. να γίνη αυτό πού λες. ἀφεκτέα τοίνυν ἐστὶν ἡµῖν τοῦ πέους. τί µοι µεταστρέφεσθε; ποῖ βαδίζετε; αὗται τί µοιµυᾶτε κἀνανεύετε; τί χρὼς τέτραπται; τί δάκρυον κατείβεται; ποιήσετ ἢ οὐ ποιήσετ ; ἢ τί µέλλετε; Καλονίκη οὐκ ἂν ποιήσαιµ, ἀλλ ὁ πόλεµος ἑρπέτω. Μυρρίνη µὰ ί οὐδ ἐγὼ γάρ, ἀλλ ὁ πόλεµος ἑρπέτω. ταυτὶ σὺ λέγεις ὦ ψῆττα; καὶ µὴν ἄρτι γε ἔφησθα σαυτῆς κἂν παρατεµεῖν θἤµισυ. ἄλλ ἄλλ ὅ τι βούλει κἄν µε χρῇ διὰ τοῦ πυρὸς ἐθέλω βαδίζειν τοῦτο µᾶλλον τοῦ πέους. οὐδὲν γὰρ οἷον ὦ φίλη ιστράτη. τί δαὶ σύ; Λοιπόν ν' αποκηρύξουµε της ανδρικές ψωλές. (Αι γυναίκες δεικνύουν δυσαρέσκειαν, άλλαι κλαίουν και άλλαι διατίθενται να φύγουν.) Έ! σεις για πού το βάλατε; Και σεις για που το στρίψατε ; τί στραβοµουτσουνιάσατε; τα µούτρα τί τα κρύψατε; Τί άλλαξε το χρώµα σας κι' αρχίσατε να κλαίτε; αρνείσθε; ή το κάνετε; τί σκέπτεσθε; δεν λέτε; Μυρρίνη Αρνούµαιδεν µε µέλει. Α µπά, µπορεί ο πόλεµος να γίνετ' όσο θέλει. (τή Καλονίκη) Αυτά λοιπόν περίµενα, βρε σφήκα, να µας πής; εν ήσουν συ πού έλεγες στα δύο να κοπής; Άλλαξε λόγια, άλλαξε! και στη φωτιάν απάνω να περπατήσω αν αγαπάς, για χάρι σου το κάνω κι' αυτό, πού λες, το προτιµώ, παρά της πούτσας τον καϋµό, γιατί δεν ξεύρω σαν κι' αυτή τί άλλο θ' αποκτήσω. (τη Μυρρίνη) Και συ τι λές;

11 14 Λαµ 14 1 Καλ Ἄλλη Μυρρίνη κἀγὼ βούλοµαι διὰ τοῦ πυρός. Μα... τη φωτιά κ' εγώ θα προτιµήσω. ὦ παγκατάπυγον θἠµέτερον ἅπαν γένος, οὐκ ἐτὸς ἀφ ἡµῶν εἰσιν αἱ τραγῳδίαι. οὐδὲν γάρ ἐσµεν πλὴν Ποσειδῶν καὶ σκάφη. ἀλλ ὦ φίλη Λάκαινα, σὺ γὰρ ἐὰν γένῃ µόνη µετ ἐµοῦ, τὸ πρᾶγµ ἀνασωσαίµεσθ ἔτ <ἄν, ξυµψήφισαί µοι. χαλεπὰ µὲν ναὶ τὼ σιὼ γυναῖκάς ἐσθ ὑπνῶν ἄνευ ψωλᾶς µόνας. ὅµως γα µάν δεῖ τᾶς γὰρ εἰράνας µάλ αὖ. ὦ φιλτάτη σὺ καὶ µόνη τούτων γυνή. εἰ δ ὡς µάλιστ ἀπεχοίµεθ οὗ σὺ δὴ λέγεις, ὃ µὴ γένοιτο, µᾶλλον ἂν διὰ τουτογὶ γένοιτ ἂν εἰρήνη; πολύ γε νὴ τὼ θεώ. εἰ γὰρ καθοίµεθ ἔνδον ἐντετριµµέναι, κἀν τοῖς χιτωνίοισι τοῖς Ἀµοργίνοις γυµναὶ παρίοιµεν δέλτα παρατετιλµέναι, στύοιντο δ ἅνδρες κἀπιθυµοῖεν σπλεκοῦν, ἡµεῖς δὲ µὴ προσίοιµεν ἀλλ ἀπεχοίµεθα, σπονδὰς ποιήσαιντ ἂν ταχέως, εὖ οἶδ ὅτι. Ώ γένος ξεκωλιάρικο! ικαίως, µα τον ία, λένε πώς βγαίνει από µας η κάθε τραγωδία. εν ξέρουµ' άλλο τίποτα κ' εµείς [µικραί, µεγάλοι], παρά ξεροκουνήµατα και δός του µπάσεβγάλε! Μα κι' αν η Σπαρτιάτισσα στο κόµµα µου θα µείνη, µπορεί να κατορθώσουµε η δυό µας την ειρήνη. ος µου λοιπόν την ψήφο σου. Είνε κακό πολύ απ' της γυναίκας το πλευρό να λείπη κ' η ψωλή και µόνη να κοιµάται. Μα η ειρήνη µ' όλ' αυτά θαρρώ πως προτιµάται. Εύγε σου, φιλενάδα! είσαι γυναίκα πειό σωστή απ' όλες [στήν Ελλάδα.] Θαρρείς πώς αν απέχουµε κι' απ' τη δουλειάν εκείνη, για τούτο, ό µη γένοιτο! θα κάµουν την είρήνη ; Μα της θεές, είν' αρκετό. Αν κάτσουµε κλεισµένες µέσα στα σπίτια µας ηµείς, καλοφτιασιδωµένες, και στα ποκαµισάκια µας αυτά τ' αµοργινά, αφήσουµε τα σώµατα να φαίνωνται γυµνά και το κουρέψουµε κι' αυτό, οι άνδρες θα λυσσάξουν απ' την επιθυµία τους να ρθουν να µας τη σάξουν κι' όταν θα ιδούν η κάθε µια ότι γι' αυτούς δεν τώχει, τότε να ιδής τον πόλεµο τον παύουνε, ή όχι;

12 1 Λαµ Καλ ὁ γῶν Μενέλαος τᾶς Ἑλένας τὰ µᾶλά πᾳ γυµνᾶς παραϊδὼν ἐξέβαλ, οἰῶ, τὸ ξίφος. τί δ ἢν ἀφιῶσ ἅνδρες ἡµᾶς ὦ µέλε; τὸ τοῦ Φερεκράτους, κύνα δέρειν δεδαρµένην. φλυαρία ταῦτ ἐστὶ τὰ Καλ µεµιµηµένα. ἐὰν λαβόντες δ ἐς τὸ δωµάτιον βίᾳ ἕλκωσιν ἡµᾶς; ἀντέχου σὺ τῶν θυρῶν. Καλ ἐὰν δὲ τύπτωσιν; παρέχειν χρὴ κακὰ κακῶς. οὐ γὰρ ἔνι τούτοις ἡδονὴ τοῖς πρὸς βίαν. κἄλλως ὀδυνᾶν χρή κἀµέλει ταχέως πάνυ Καλ Λαµ Λαµ ἀπεροῦσιν. οὐ γὰρ οὐδέποτ εὐφρανθήσεται ἀνήρ, ἐὰν µὴ τῇ γυναικὶ συµφέρῃ. εἴ τοι δοκεῖ σφῷν ταῦτα, χἠµῖν ξυνδοκεῖ. καὶ τὼς µὲν ἁµῶν ἄνδρας ἁµὲς πείσοµες παντᾷ δικαίως ἄδολον εἰράναν ἄγειν τὸν τῶν Ἀσαναίων γα µὰν ῥυάχετον πᾷ κά τις ἀµπείσειεν αὖ µὴ πλαδδιῆν; ἡµεῖς ἀµέλει σοι τά γε παρ ἡµῖν πείσοµεν. οὐχ ἇς πόδας κ ἔχωντι ταὶ τριήρεες, καὶ τὠργύριον τὤβυσσον ᾖ πὰρ Το ίδιο κι' ο Μενέλαος, σαν είδε την Ελένη [στα στήθη γυµνωµένη] και είδε το βυζί της, επέταξε το ξίφος του [κ' εκόλλησε µαζύ της.] [Για στάσου τώρα, βρε κουτή: κι' αν µας αφήσουνε κι' αυτοί; έ, τότε τί γινόµαστε; { όπως λέει κι ο Φερεκράτης, θα γδέρνουµε γδαρµένη σκύλλα Αυτές οι αποµιµήσεις είναι αηδία. Κι αν µας πιάσουν και µας τραβήξουν µε βία στο δωµάτιο; Να πιαστείς απ' την πόρτα. Κι αν µας χτυπήσουν; Τότε θα τους κάτσουµε αλλά κακήν κακώς. εν τους κάνει κέφι µε το ζόρι. Και σ' όλα θα τους την σπάµε. Και να δεις στο τέλος θα κουραστούν. } κι' αν η γυναίκα δεν δεχθή τα δόντια της να δείξη, ο άνδρας δεν ευφραίνεται. Έ τότε το δεχόµεθα, σαν εύκολο σας φαίνεται. Όσο για µας, θα πείσουµε τους άνδρας µας να γίνη ειλικρινής ειρήνη αλλά αυτός ο παλαβός λαός των Αθηναίων, πώς θα πεισθή τον πόλεµο να µη γυρεύη πλέον; Για τούτο µη σε µέλη, κ' εµείς τον καταφέρνουµε να µη τον ξαναθέλη. Για την ειρήνη ο λαός δέν κάνει ούτε βήµα, ενόσω πλοία έχετε κι' αµέτρητο το χρήµα,

13 17 18 Λαµ Λαµ τᾷ σιῷ. ἀλλ ἔστι καὶ τοῦτ εὖ παρεσκευασµένον καταληψόµεθα γὰρ τὴν ἀκρόπολιν τήµερον. ταῖς πρεσβυτάταις γὰρ προστέτακται τοῦτο δρᾶν, ἕως ἂν ἡµεῖς ταῦτα συντιθώµεθα, θύειν δοκούσαις καταλαβεῖν τὴν ἀκρόπολιν. παντᾷ κ ἔχοι, καὶ τᾷδε γὰρ λέγεις καλῶς. τί δῆτα ταῦτ οὐχ ὡς τάχιστ ὦ Λαµπιτοῖ ξυνωµόσαµεν, ὅπως ἂν ἀρρήκτως ἔχῃ; πάρφαινε µὰν τὸν ὅρκον, ὡς ὀµιόµεθα. καλῶς λέγεις. ποῦ σθ ἡ Σκύθαινα; ποῖ βλέπεις; θὲς ἐς τὸ πρόσθεν ὑπτίαν τὴν ἀσπίδα, καί µοι δότω τὰ τόµιά τις. Καλ ιστράτη τίν ὅρκον ὁρκώσεις ποθ ἡµᾶς; ὅντινα; εἰς ἀσπίδ, ὥσπερ φάσ ἐν Αἰσχύλῳ ποτέ, µηλοσφαγούσας. Καλ µὴ σύ γ ὦ ιστράτη εἰς ἀσπίδ ὀµόσῃς µηδὲν εἰρήνης πέρι. τίς ἂν οὖν γένοιτ ἂν ὅρκος; εἰ λευκόν ποθεν Καλ ἵππον λαβοῦσαι τόµιον ἐντεµοίµεθα. ποῖ λευκὸν ἵππον; Καλ ἀλλὰ πῶς ὀµούµεθα απάνω στην Ακρόπολι. Εφρόντιτα για τούτο θα κυριεύσουµε κι' αυτή και όλον της τον πλούτο θα πάν' εµπρός η πειό γρηές, κατά τη συµφωνία, και τάχα µε την πρόφασι νά κάνουνε θυσία θα πιάσουν την Ακρόπολι, ώς που να µαζευθούµε κ' ηµείς, και τι θά κάνουµε εδώ να συσκφθούµε. Όλα καλά όσα µας λες. Έ, Λαµπιτώ, και τώρα γιατί δέν ορκιζόµαστε, µα χάνουµε την ώρα, κ' έτσι τη συµφωνία µας ποτέ να µη χαλάσουµε; Πες µας λοιπόν του λόγου σου τον όρκο πού θα πιάσουµε. Αλήθεια πούν' η δούλα µου; Έ, πού κυττάζεις; Βάλε συ την ασπίδ' ανάποδα, και τα εντόσθια βγάλε. του θύµατος, [να κάνουµε τον όρκο]. ιστράτη, ποιόν όρκο τάχα θα µας πής να κάνουµε, φιλτάτη; Ποιόν όρκο; Καί ο ποιητής Αισχύλος τώχει πή απάνω στην ασπίδα µας το θύµα θα κοπή. Όχι, δεν είνε δυνατόν, όρκος για την ειρήνη σε µια ασπίδα δηλαδή πολεµική να γίνη. Καί πώς θα ορκισθούµε; Έν άλογο θα βρούµε άσπρο, και τα εντόσθια η δούλα να του βγάλη. Πού να το βρούµε τ' άλογο το άσπρο τώρα πάλι; Καί πώς λοιπόν η κάθε µια τον όρκο της

14 19 2 Λαµ 2 Καλ Λαµ Μυρ ἡµεῖς; ἐγώ σοι νὴ ί, ἢν βούλῃ, φράσω. θεῖσαι µέλαιναν κύλικα µεγάλην ὑπτίαν, µηλοσφαγοῦσαι Θάσιον οἴνου σταµνίον ὀµόσωµεν ἐς τὴν κύλικα µὴ πιχεῖν ὕδωρ. φεῦ δᾶ τὸν ὅρκον ἄφατον ὡς ἐπαινίω. φερέτω κύλικά τις ἔνδοθεν καὶ σταµνίον. Μυρρίνη ὦ φίλταται γυναῖκες, <ὁ κεραµεὼν ὅσος. Καλονίκη ταύτην µὲν ἄν τις εὐθὺς ἡσθείη λαβών. καταθεῖσα ταύτην προσλαβοῦ µοι τοῦ κάπρου. δέσποινα Πειθοῖ καὶ κύλιξ φιλοτησία, τὰ σφάγια δέξαι ταῖς γυναιξὶν εὐµενής. θα κάνη; Θα σου το πω. Να πάρουµε κατάµαυρη λεκάνη, ανάποδα τη βάζουµε κ' ένα σταµνί από κρασί της Θάσου θυσιάζουµε, κι' όρκο 'ς αυτό θα δώσουµε [εµφαντικώς:] πώς δεν θα το νερώσουµε!... Ωχ, ωχ! τον όρκο σου αυτόν κ' επαίνους να του ψάλουµε δεν είνε δυνατόν. Λοιπόν ας τρέξη µέσα µια ένα σταµνί να φέρη και µια λεκάνη. (Εισέρχεται µία Γυνή και εξέρχεται φέρουσα λήκυθον και κύλικα.) Καλονίκη Τί σταµνί, όπου δεν έχει ταίρι! (Λαµβάνει την λήκυθον) Τί γλύκα πού θα αισθανθή αυτή πού θα την πιάση και, κλούκ. θα την αδειάση. Άφησε κάτω το σταµνί, και πιάσ' εδώ µπροστά µου! Η Καλονίκη θέτει την χείρα επί της ιστράτης καταλλήλως ιστράτη (επισήµως) Πειθώ! Βασίλισσα µου! και συ, ώ στάµνα του γλεντιού! δέξου την ικεσία των γυναικών µε εύνοια, και τούτη τη θυσία. (Χύνει εις την λεκάνην οίνον) εὔχρων γε θαἶµα κἀποπυτίζει Τί αίµα κατακόκκινο! για ιδές πως καλῶς. λαµπυρίζει; καὶ µὰν ποτόδδει γ ἁδὺ ναὶ τὸν Αλήθεια, µα τον Κάστορα, και τί γλυκά Κάστορα. µυρίζει! ἐᾶτε πρώτην µ ὦ γυναῖκες ὀµνύναι. µὰ τὴν Ἀφροδίτην οὔκ, ἐάν γε Καλ µὴ λάχῃς. λάζυσθε πᾶσαι τῆς κύλικος ὦ Αφήστε µε, γυναίκες µου, πρώτη να µπω στη µέση να ορκισθώ! Όχι ποτέ, ο κλήρος σου πρίν πέση. Έ, Λαµπιτώ! στη στάµνα µας απλώσετε το

15 21 Καλ 21 Καλ Καλ 22 Καλ Λαµπιτοῖ λεγέτω δ ὑπὲρ ὑµῶν µί ἅπερ ἂν κἀγὼ λέγω ὑµεῖς δ ἐποµεῖσθε ταὐτὰ κἀµπεδώσετε. οὐκ ἔστιν οὐδεὶς οὔτε µοιχὸς οὔτ ἀνήρ-- οὐκ ἔστιν οὐδεὶς οὔτε µοιχὸς οὔτ ἀνήρ-- ὅστις πρὸς ἐµὲ πρόσεισιν ἐστυκώς. λέγε. ὅστις πρὸς ἐµὲ πρόσεισιν ἐστυκώς. παπαῖ ὑπολύεταί µου τὰ γόνατ ὦ ιστράτη. οἴκοι δ ἀταυρώτη διάξω τὸν βίον-- οἴκοι δ ἀταυρώτη διάξω τὸν βίον-- κροκωτοφοροῦσα καὶ κεκαλλωπισµένη,-- κροκωτοφοροῦσα καὶ κεκαλλωπισµένη,-- ὅπως ἂν ἁνὴρ ἐπιτυφῇ µάλιστά µου ὅπως ἂν ἁνὴρ ἐπιτυφῇ µάλιστά Καλ µου κοὐδέποθ ἑκοῦσα τἀνδρὶ τὠµῷ πείσοµαι. κοὐδέποθ ἑκοῦσα τἀνδρὶ Καλ τὠµῷ πείσοµαι. ἐὰν δέ µ ἄκουσαν βιάζηται βίᾳ,-- ἐὰν δέ µ ἄκουσαν βιάζηται Καλ βίᾳ,-- κακῶς παρέξω κοὐχὶ προσκινήσοµαι. Καλ κακῶς παρέξω κοὐχὶ 22 χέρι, κι' ας έβγη µια για όλες σας τον όρκο να προφέρη, όπως εγώ θα τον ειπώκαι σεις θά ορκισθήτε τον όρκο πού θα δώσουµε πώς δεν θα παραβήτε. (Υπαγορεύει τον όρκον) εν θα βρεθή ούτε γαµιάς, ούτε κι' ο άνδρας µου έστω-- εν θα βρεθή ούτε γαµιάς, ούτε κι' ο άνδρας µου έστω-- πού καυλωµένος θα µου ρθεί µέσ' στο κρεββάτι (η Καλονίκη διστάζει. Η ιστράτη επιτακτικώς:) Πες το! Πού καυλωµένος θα µου ρθή απάνω στο κρεββάτι. (µετά τρόµου) Μου κόπηκαν τα γόνατα, καϋµένη ιστράτη! Καί µέσ' στο σπίτι θα περνώ χωρίς ανδρός παιγνίδια Καί µέσ' στο σπίτι θα περνώ χωρίς ανδρός παιγνίδια Με κίτρινα φορέµατα και χίλια δυό στολίδια Με κίτρινα φορέµατα και χίλια δυό στολίδια Πού να λυσσάξη ο άνδρας µου να κοιµηθή µαζύ µου Πού να λυσσάξη ο άνδρας µου να κοιµηθή µαζύ µου Μα δεν θα τον δεχθώ ποτέ και µε τη θέλησί µου Μα δεν θα τον δεχθώ ποτέ και µε τη θέλησί µου Κι' αν θέλη και µε το στανιό εκείνος να µε πιάνη Κι' αν θέλη και µε το στανιό εκείνος να µε πιάνη Όσο µπορώ χειρότερα θ' αφίνω να την κάνη. Όσο µπορώ χειρότερα θ' άφίνω να την

16 23 Καλ Καλ Καλ 23 Καλ προσκινήσοµαι. οὐ πρὸς τὸν ὄροφον ἀνατενῶ τὼ Περσικά. οὐ πρὸς τὸν ὄροφον ἀνατενῶ τὼ Περσικά. οὐ στήσοµαι λέαιν ἐπὶ τυροκνήστιδος. οὐ στήσοµαι λέαιν ἐπὶ τυροκνήστιδος. ταῦτ ἐµπεδοῦσα µὲν πίοιµ ἐντευθενί ταῦτ ἐµπεδοῦσα µὲν πίοιµ ἐντευθενί εἰ δὲ παραβαίην, ὕδατος ἐµπλῇθ ἡ κύλιξ. εἰ δὲ παραβαίην, ὕδατος ἐµπλῇθ ἡ κύλιξ. συνεπόµνυθ ὑµεῖς ταῦτα πᾶσαι; Πᾶσαι νὴ ία. φέρ ἐγὼ καθαγίσω τήνδε. Καλ τὸ µέρος γ ὦ φίλη, ὅπως ἂν ὦµεν εὐθὺς ἀλλήλων φίλαι. 24 Λαµ τίς ὡλολυγά; τοῦτ ἐκεῖν οὑγὼ λεγον αἱ γὰρ γυναῖκες τὴν ἀκρόπολιν τῆς θεοῦ ἤδη κατειλήφασιν. ἀλλ ὦ κάνη. Της Περσικές [παντούφλες µου µέρες, βδοµάδες, µήνες,] προς το ταβάνι δεν θα ιδή ποτέ του σηκωµένες. Της Περσικές [παντούφλες µου εκείνες,] προς το ταβάνι δεν θα ιδή ποτέ του σηκωµένες. Ούτε θα τουρλωθώ ποτέ, καθώς η λιονταρίνες πού είν' απάνω στου τυριού τους τρίφτες [σκαλισµένες.] Ούτε θα τουρλωθώ ποτέ, καθώς η λιονταρίνες, πού είν' απάνω στου τυριού τους τρίφτες [σκαλισµένες.] Πίν' απ' το κρασί αυτό και τον όρκο τον κρατώ. (πίνει) (παρατηρούσα την ιστράτην πίνουσαν) Πίν' απ' το κρασί αυτό και τον όρκο τον κρατώ. Και στον όρκο όποια δεν µείνη το κρασί νερό να γίνη. Και στον όρκ' όποια δεν µείνη το κρασί νερό να γίνη. (προς τας λοιπάς) Ορκίζεσθε λοιπόν και σεις για όλα; Μυρρίνη Μα τον ία! Φέρε λοιπόν να πιω εγώ, ν' αρχίσω τη θυσία. (Λαµβάνει την λήκυθον και ετοιµάζεται να πίη) Έ, έ, που πας, φιλτάτη µου; θέλω µερίδα ίση. ά, πρέπει η φιλία µας από δω δα ν' αρχίση. (Ακούεται θόρυβος µακρόθεν. Η ιστράτηαφίνει την λήκυθον, ενώ η Καλονίκη σπεύδει, την λαµβάνει και πίνει.) Καλέ, ακούσατε φωνές, γυναίκες µου, και θρήνο; (παρατηρούσα εκ του παραθύρου) Ησύχασ', είν' εκείνο πού είχα πή προτήτερα η πειό γρηές εφθάσανε, και πήγαν στην Ακρόπολι και το ναό

17 24 2 Καλ Καλ Λαµπιτοῖ σὺ µὲν βάδιζε καὶ τὰ παρ ὑµῶν εὖ τίθει, τασδὶ δ ὁµήρους κατάλιφ ἡµῖν ἐνθάδε ἡµεῖς δὲ ταῖς ἄλλαισι ταῖσιν ἐν πόλει ξυνεµβάλωµεν εἰσιοῦσαι τοὺς µοχλούς. οὔκουν ἐφ ἡµᾶς ξυµβοηθήσειν οἴει τοὺς ἄνδρας εὐθύς; ὀλίγον αὐτῶν µοι µέλει. οὐ γὰρ τοσαύτας οὔτ ἀπειλὰς οὔτε πῦρ ἥξουσ ἔχοντες ὥστ ἀνοῖξαι τὰς πύλας ταύτας, ἐὰν µὴ φ οἷσιν ἡµεῖς εἴποµεν. µὰ τὴν Ἀφροδίτην οὐδέποτέ γ ἄλλως γὰρ ἂν ἄµαχοι γυναῖκες καὶ µιαραὶ κεκλῄµεθ ἄν. επιάσανε. Συ, Λαµπιτώ, τράβα λοιπόν στη Σπάρτη να φροντίσης όσα εσυµφωνήσαµε να πραγµατοποίησης, της άλλες δε Λακώνισσες οµήρους θα κρατήσουµε ηµείς δε στην Ακρόπολι και της λοιπές θα κλείσουµε κ' εκεί θ' αµπαρωθούµε. Καλάγια να σου πούµε: Κι' οι άνδρες [απ' την πόλι] αν έλθουν εναντίον µας και εκστρατεύσουν όλοι; Λίγο µε µέλει πειά γι' αυτούς φωτιά δεν θάχουν τόση ούτε φοβέρες αρκετές, ώστε να κατορθώση η βία, τόσο εύκολα της πόρτες µας ν' ανοίξουν, εάν δεν αποδείξουν ότι τους όρους τους λαµπρούς, που η γυναίκες θέσανε, αυτοί τους εκτελέσανε. Μα τη θεά! και βέβαια κι' αν δεν τα βρούνε σκούρα, δειλή να ειπούν την κάθε µια και παληοπατσαβούρα! (Απέρχονται πάσαι, ενώ η Καλονίκη φεύγουσα τελευταία κενώνει ταυτοχρόνως το υπόλοιπον της ληκύθου.) ΑΥΛΑΙΑ Πανός: Αι γυναίκες είχον και ιδιαιτέρας εορτάς εκ των δηµοτελών. Εις τον ναόν του Πανός ωργίαζον µετά κραυγών. Γεννετυλίδα: Νύµφη εκ της συνοδείας της Αφροδίτης εκδηλωτικόν ασελγείας, (Νεφέλαι 2). Κωλιάδα: Υπήρχεν είς την Αττικήν ναός της Κωλιάδος Αφροδίτης, εις µέρος καλούµενον "Κωλιάς, λαβόν το όνοµα εκ της οµοιότητας προς το οµώνυµον µέλος του ανθρώπου. Κυµβερικά: Φορέµατα χωρίς ζώνην και µη συρόµενα, καλούµενα ως εκ τούτου ορθοστάδια και αναλογούντα προς τα παρ' ήµίν µπεµπέ. Ευκράτης: Στρατηγός Αθηναίος, κωµωδούµενος ως δωροδοκούµενος και προδότης. αµοργινά: Εσθής εκ της νήσου Αµοργού λεπτή και διανθής. θα γδέρνουµε γδαρµένη σκύλλα: φράση του κωµικού ποιητή Φερεκράτη. Ο Θρ. Σταύρου µεταφράζει: "ατοµική παρηγοριά θα βρούµε". Οι στίχοι που είναι και σε άγκιστρα "{ }" δεν υπάρχουν στην µετάφραση του Πολ. ηµητρακόπουλου. κοπή: Μηλοσφαγούσας : εννοεί την θυσίαν των προβάτων (µήλων), παρωδών τον εν "επτά επί Θήβας" στίχον του Αίσχύλου: άνδρες γαρ επτά θούριοι λοχαγέται ταυροσφαγούντες είς µελάνδετον σάκος... Λευκόν ίππον (σ. 191); Φαίνεται ότι ο Αρ. παίζει, ενταύθα µε την λέξιν, υπονοών δι'αυτής το αιδοίον

18 άλλως: εννοεί τάς Αµαζόνας θυσιαζούσας λευκούς ίππους. νερώσουµε: Όπου ευκαιρία, ο Αρ. κωµωδεί τάς γυναίκας ως επιρρεπείς εις την µέθην. µπροστά µου: Προσλαβού µοι του κάρπου" σ. 22: εννοεί τα αιδοίον. Τα Περσικά (σ. 23): είδος εµβάδων γυναικείων εννοεί τον τρόπον της συνουσίας. λιονταρίνες: Ου στήσοµαι λέαιν' επί τυροκνήστιδος (σ. 231): Είδος συνουσιάσεως πορνικής οκλαδόν, όπως αι λέαιναι αι έγγλυφοι επί των µαχαιρών του µαγειρείου, ως είδος λαβής αυτών. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Πάροδος (24-349) Μετάφραση-Σηµειώσεις: Πολύβιος ηµητρακόπουλος (Pol Arcas) Χορὸς Γερόντων χώρει ράκης, ἡγοῦ βάδην, εἰ καὶ τὸν ὦµον ἀλγεῖς κορµοῦ τοσουτονὶ βάρος χλωρᾶς φέρων ἐλάας. ἦ πόλλ ἄελπτ ἔνεστιν ἐν τῷ µακρῷ βίῳ φεῦ, ἐπεὶ τίς ἄν ποτ ἤλπισ ὦ Στρυµόδωρ ἀκοῦσαι γυναῖκας, ἃς ἐβόσκοµεν κατ οἶκον ἐµφανὲς κακόν, κατὰ µὲν ἅγιον ἔχειν βρέτας, κατὰ δ ἀκρόπολιν ἐµὰν λαβεῖν µοχλοῖς δὲ καὶ κλῄθροισι τὰ προπύλαια πακτοῦν; ἀλλ ὡς τάχιστα πρὸς πόλιν σπεύσωµεν ὦ Φιλοῦργε, ὅπως ἄν, αὐταῖς ἐν κύκλῳ θέντες Η σκηνή παριστά την προς τα Προπύλαια πλευράν της Ακροπόλεως, άνωθεν της οποίας φαίνονται τα τείχη. Εισέρχεται ο χορός των Γερόντων, κρατούντων επ' ώµου κλάδους ξηρούς δένδρων και ανερχοµένων το ύψωµα µετά κόπου. Ο κορυφαίος του Χορού κρατεί καί πύραυνον εις τάς χείρας µε άνθρακας ανηµµένους). Τράβα, ράκη, εµπρός µε θάρρος, κι' αν τον ωµό σου τσακίζη της χλωρής ελιάς το βάρος συφορές ο βίος έχει πού κανείς δεν της παντέχει. Ώ Στρυµόδωρε! ποιος τάχα ήθελε στο νου του βάλη, πώς θ' ακούση της γυναίκες, πούνε συφορά µεγάλη του σπιτιού καί φανερή, και της βόσκουµε οι µωροί, την Ακρόπολι να πιάσουν, και το άγαλµα ν' αρπάξουν της θεάς, καί µε ταµπάρια τα προπύλαια να φράξουν; Πάµε γρήγορα απάνω, ώ Φιλούργε, ν' ανεβούµε, και να βάλουµ' ένα γύρω όλα τούτα

Μετάφραση. ἐπεὶ δὲ Ἀργείων στρατὸς φροῦδός ἐστιν ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ' ὑπέρτερον, οὔτ' εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ' ἀτωμένη.

Μετάφραση. ἐπεὶ δὲ Ἀργείων στρατὸς φροῦδός ἐστιν ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ' ὑπέρτερον, οὔτ' εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ' ἀτωμένη. Αντιγόνη Ὦ κάρα κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης, ἆρ' οἶσθ' ὅ τι τῶν κακῶν ἀπ' Οἰδίπου ὁποῖον Ζεὺς οὐχὶ τελεῖ νῷν ἔτι ζώσαιν ; Οὐδὲν γὰρ ἐσθ' οὔτ' ἀλγεινὸν οὔτ' ἄτης ἄτερ 5 οὔτ' αἰσχρὸν οὔτ' ἄτιμον, ὁποῖον οὐκ

Διαβάστε περισσότερα

Αἰσχύλος. Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης. (ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ

Αἰσχύλος. Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης. (ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ Αἰσχύλος Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης (ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ Ἐτεοκλῆς Ἀγγελιοφόρος ἢ Κατάσκοπος [Κήρυκας ] ΙΑΡΘΡΩΣΗ πρόλογος πάροδος αʹ ἐπεισόδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο προφήτης της αρχαιότητας

ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο προφήτης της αρχαιότητας ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο προφήτης της αρχαιότητας ΕΚΑΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Ι.. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α. Ε. Σειρά Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 68 7 1989, 8 1991, 9 1994, 10 1996 Εκτύπωση Μ Χονδρορίζου

Διαβάστε περισσότερα

Τ ρ ω α δ ί τ ι σ σ ε ς

Τ ρ ω α δ ί τ ι σ σ ε ς 2012-2013 Ευριπίδη Τ ρ ω α δ ί τ ι σ σ ε ς μετάφραση Κώστας Βάρναλης Θεατρικό Εργαστήρι 8 ου ΓΕΛ, κείμενο διδασκαλίας ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο θαλασσόθεος είμαι Ποσειδώνας ήρθα απ τα βάθη τ αλμυρά του Αιγαίου, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ετεοκλής Χορός Αγγελιαφόρος Αντιγόνη Ισμήνη Κήρυκας ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ετεοκλής Χορός Αγγελιαφόρος Αντιγόνη Ισμήνη Κήρυκας ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ετεοκλής Χορός Αγγελιαφόρος Αντιγόνη Ισμήνη Κήρυκας ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ πρόλογος πάροδος α' επεισόδιο α' στάσιμο β' επεισόδιο β' στάσιμο γ' επεισόδια γ' στάσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΓΈΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΠΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2001 - Γέροντα, τα ζώα πώς καταλαβαίνουν την καλωσύνη ενός άνθρωπου; -

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κονδυλάκης. Πρώτη Αγάπη

Ιωάννης Κονδυλάκης. Πρώτη Αγάπη Ιωάννης Κονδυλάκης Πρώτη Αγάπη διήγημα ένα ηλεκτρονικό βιβλίο από την Λέσχη του Βιβλίου το μεγαλύτερο ελληνικό διαδικτυακό φόρουμ για το διάβασμα. Πρώτη δημοσίευση: εκδόσεις Γ.Π. Φορτσάκης, Χανιά 1919

Διαβάστε περισσότερα

Καβαφης. Η πολις. Η σατραπεια

Καβαφης. Η πολις. Η σατραπεια * Κ. Π. Καβαφης 1 Σημειωση! Τα ποιηματα που ακολουθουν ειναι βασισμενα στο εκαστοτε τελευταιο τυπωμα του Ποιητη τηρωντας οσο ειναι δυνατον την τυπογραφικη διαταξη. Παντου ακολουθηθηκε σχολαστικα η ορθογραφια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μέρες Πριν Έρθεις

Οι Μέρες Πριν Έρθεις Οι Μέρες Πριν Έρθεις ( ΑΝ ΡΕΑΣ ΦΛΟΥΡΑΚΗΣ ) 1 η παράσταση 2002, Θέατρο του Νότου / Αµόρε. Σκηνοθεσία : Γιάννης Μόσχος. Σκηνικά κοστούµια : Ειρήνη Σαριµούτσου. Φωτισµοί : Τάσος Παλαιορούτας. Μουσική επιµέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ Α. ΘΑΛΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ Α. ΘΑΛΗΣ 2 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ Α. ΘΑΛΗΣ Ένα από τα βασικά ερωτήματα στα οποία επιχείρησαν να απαντήσουν οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι ήταν αυτό της δομής του κόσμου. Ένας απ αυτούς ήταν ο Θαλής ο Μιλήσιος (624-546

Διαβάστε περισσότερα

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525)

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα, φῄς, ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. Σὺ μὲν κομίζοις

Διαβάστε περισσότερα

http://www.angelfire.com/folk/rempetiko 1/2

http://www.angelfire.com/folk/rempetiko 1/2 1. Ζηλιάρα 2. Ο Νίκος ο Τρελάκιας 3. Ένα βράδυ που βρέχε 4. Ντροπιασµένος στη ζωή 5. Βλάµισσα 6. Το κόλπο του Αµερικάνου 7. Να βγούµε και να µπερµπαντέψουµε 8. εν ταιριάζω εγώ µε σένα 9. Παραπονιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Η μπόρα Το κόκκινο σπίτι Το χρώμα του φεγγαριού Σκισμένο ψαθάκι

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Η μπόρα Το κόκκινο σπίτι Το χρώμα του φεγγαριού Σκισμένο ψαθάκι ΚΑΛΕΝΤΗΣ Γεννήθηκα σ' ένα χωριό της Κρήτης, κοντά στα Χανιά. Ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος και η μητέρα μου ονειροπόλα. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ δύσκολα κι έτσι αναγκάστηκα από νωρίς να ψάχνω τα μονοπάτια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμου Κορνάρου ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. Οι Άγιοι χωρίς μάσκα. Κείμενα από τις σελίδες. Τυπογραφική επιμέλεια κειμένου

Θέμου Κορνάρου ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. Οι Άγιοι χωρίς μάσκα. Κείμενα από τις σελίδες. Τυπογραφική επιμέλεια κειμένου Θέμου Κορνάρου ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Οι Άγιοι χωρίς μάσκα Κείμενα από τις σελίδες http://tinyurl.com/agionoros http://www.sarantakos.com και http://roides.wordpress.com Τυπογραφική επιμέλεια κειμένου Ύπατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου. Τα ποιήματα

Νικηφόρου Βρεττάκου. Τα ποιήματα Νικηφόρου Βρεττάκου Τα ποιήματα 1 2 ΤΑ ΤΡΥΠΙΑ ΧΕΡΙΑ 3 ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 31 Μαρτίου 1958 Νιώθω παράξενα σήμερα. Κάπως Έτσι περίπου: Όπως όταν ανοίγει ένα παράθυρο στον ήλιο κανείς, νιώθω σα ν άνοιξα μια

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου.

Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. ως αριθμητικό σύμβολο: π = 80, αλλά π = 80.000. πάγη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ παγίδα. παράγ. ἡ παγίς, -ίδος «παγίδα». [πάγ-ος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!!»

ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!!» ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!!» (Κωμωδία σε τρεις πράξεις) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010 1 ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ: - ΚΥΡΙΑ (ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ: ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΜΟΥΡ) - ΚΥΡΙΟΣ (ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ: ΜΑΡΤΣΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ Περιοδικό RAM, Ιούλιος-Αύγουστος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 3 ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ 2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ 3. ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΩ ΙΑ ΚΩΜΩ ΙΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 1. Δημοσθένης, Ὀλυνθιακὸς Α, 1 Ἀντὶ πολλῶν ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρημάτων ὑμᾶς ἑλέσθαι νομίζω, εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν τῇ πόλει περὶ ὧν νυνὶ σκοπεῖτε. ὅτε τοίνυν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/omhros/il.htm 1. -Α- 2. -Β- 3. -Γ- 4. - - 5. -Ε- 6. -Ζ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΕΡΑ ΙΝΔΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

ΤΑ ΙΕΡΑ ΙΝΔΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΑ ΙΕΡΑ ΙΝΔΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 21 ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Α Ρ Κ Α Δ Ι Α 1 Στα βουνά και στα δάση, σμιλεύεται η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Στις πλατείες, αναπαύεται. Χρήστος Δ. Στρατηγόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή 1 Λάκης Φουρουκλάς Δυο φωνές και μια σιωπή Μυθιστόρημα 2 ebooks4greeks.gr Φωτογραφία εξωφύλλου: Graceful Dancers. Duncan Noakes. Dreamstime Σχεδιασμός εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική Έκδοση (e-book): Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον αʹ 1. Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ' ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ' ἡμῖν. ἐφ' ἡμῖν μὲν ὑπόληψις, ὁρμή,

Διαβάστε περισσότερα

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4)

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Τα τέσσερα (4) «ζώα» «οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) Β. Η Ουράνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος (Στα αποσπάσματα που ακολουθούν σκιαγραφούνται τα πορτρέτα δύο ηρωίδων του μυθιστορήματος. Οι τίτλοι των «κεφαλαίων» είναι της μεταφράστριας) ΛΙΟΥΜΠΑ

Διαβάστε περισσότερα