ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Αρχαίο Κείµενο και Μετάφραση Μετάφραση-Σηµειώσεις: Πολύβιος ηµητρακόπουλος (Pol Arcas) εκδόσεις Φέξη, Αθήνα 191 ιάρθρωση Πρόλογος 1-23 Πάροδος Πορεία προς τον Αγώνα Ιαµβική Σκηνή Αγώνας µε (68-613) Ιαµβική Σφραγίδα Παράβαση Ιαµβική Σκηνή Λυρικός ιάλογος ύο Ιαµβικές Σκηνές µε (94-979) αναπαιστικό ξέσπασµα της πρώτης ιάλογος των ύο Χορών Μέλος (Στάσιµο) ύο Ιαµβικές Σκηνές µε αναπαιστική εισαγωγή η κάθε µία Μέλος (αντίστοιχο του ) Ιαµβική σκηνή Έξοδος Με τη µετάφραση αυτή του Πολύβιου ηµητρακόπουλου (Pol Arcas) ανέβηκε η ιστράτη το 19 στο ηµοτικό Θέατρο Αθηνών. Η µετάφραση κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Φέξη το 191. Εκτός από τις περιγραφές των σκηνικών έχουν διατηρηθεί και οι περιγραφές της κίνησης των ηθοποιών για να µεταφερθεί καλύτερα το θεατρικό κλίµα. Ο ηµητρακόπουλος χρησιµοποίησε διαφορετικό αρχαίο κείµενο για τη µετάφραση από αυτό που είναι αποδεκτό σήµερα µε αποτέλεσµα να φαίνονται ορισµένες αναντιστοιχίες ιδιαίτερα στο ποιό πρόσωπο λέει ορισµένους στίχους. εν έκανα καµµία προσπάθεια να συντονίσω κείµενο και µετάφραση για να φανεί ακριβώς η σχετικότητα που υπάρχει σε κάθε ερµηνεία. Έχω διατηρήσει ακόµα τις σηµειώσεις του ηµητρακόπουλου ενώ η

2 διάρθρωση του έργου είναι από τις Κωµωδίες του Αριστοφάνη σε µετάφραση Θρασύβουλου Στάυρου (Βιβλιοπωλείο της ΕΣΤΙΑΣ, 7η έκδοση 1996). ΠΡΟΣΩΠΑ 1 ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ ΚΑΛΟΝΙΚΗ Αθηναία ΜΥΡΡΙΝΗ Αθηναία ΛΑΜΠΙΤΩ γυνή Λακεδαιµονία ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΙΝΕΣ (Α', Β', Γ', κλπ.) ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ ΚΙΝΗΣΙΑΣ σύζυγος της Μυρρίνης ΠΑΙΣ της Μυρρίνης ΚΗΡΥΞ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1 Ή παρούσα µετάφρασις εδιδάχθη το πρώτον από σκηνής, υπό θιάσου καταρτισθέντος επί τούτω, εν τω ηµοτικώ θεάτρω Αθηνών κατά Ιανουάριον 19. Απαγορεύεται δε η εν τω µέλλοντι παράστασις αυτής υπό θιάσων άνευ της αδείας του µεταφραστού, συµφώνως µε τον Νόµον.ΓΥΠΓ' (αριθ. 3483) του έτους 199. Πρόλογος Πάροδος Πορεία προς τον Αγώνα Ιαµβική Σκηνή Αγώνας µε Ιαµβική Σφραγίδα Παράβαση Ιαµβική Σκηνή Λυρικός ιάλογος ύο Ιαµβικές Σκηνές µε αναπαιστικό ξέσπασµα της πρώτης ιάλογος των ύο Χορών Μέλος (Στάσιµο) ύο Ιαµβικές Σκηνές µε αναπαιστική εισαγωγή η κάθε µία Μέλος Ιαµβική σκηνή Έξοδος Πρόλογος (1-23) ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Μετάφραση-Σηµειώσεις: Πολύβιος ηµητρακόπουλος (Pol Arcas) ιστράτη (Η σκηνή παριστά οδόν, εφ' ης βλέπει η οικία της ιστράτης. - Άποψις της Ακροπόλεως. - Η ιστράτη ίσταται παρά την θύραν της οικίας της.) ιστράτη

3 1 Καλ ἀλλ εἴ τις ἐς Βακχεῖον αὐτὰς ἐκάλεσεν, ἢ ς Πανὸς ἢ πὶ Κωλιάδ ἢ ς Γενετυλλίδος, οὐδ ἂν διελθεῖν ἦν ἂν ὑπὸ τῶν τυµπάνων. νῦν δ οὐδεµία πάρεστιν ἐνταυθοῖ γυνή πλὴν ἥ γ ἐµὴ κωµῆτις ἥδ ἐξέρχεται. χαῖρ ὦ Καλονίκη. Καλονίκη καὶ σύ γ ὦ ιστράτη. τί συντετάραξαι; µὴ σκυθρώπαζ ὦ τέκνον. οὐ γὰρ πρέπει σοι τοξοποιεῖν τὰς ὀφρῦς. ἀλλ ὦ Καλονίκη κάοµαι τὴν καρδίαν, καὶ πόλλ ὑπὲρ ἡµῶν τῶν γυναικῶν ἄχθοµαι, ὁτιὴ παρὰ µὲν τοῖς ἀνδράσιν νενοµίσµεθα εἶναι πανοῦργοι-- Μ' αν της έκάλεσε κανείς [κι' από τα σπίτια φύγανε] και ή στου Βάκχου το ναό, ή στου Πανός επήγανε, ή στη Γεννετυλίδα µας, ή και στην Κωλιάδα, απ' τα πολλά τα τύµπανα πού θάνε στην αράδα, δεν θα µπορούσε βέβαια γυναίκα να περάση. Κι' όµως καµµιά δεν φάνηκε στο σπίτι µου να φθάσηέξω από τη γειτόνισσα πού έρχεται τρεχάτη. Την Καλονίκη χαιρετώ. Καλονίκη Κ' εγώ τη ιττράτη. ( ίδουν τάς χείρας) Το µάτι µου σε ταραχή και σκυθρωπή σε βλέπει να γίνωνται τα φρύδια σου σαν τόξα, δεν σου πρέπει, παιδί µου. Καλονίκη µου, µέσ' στην καρδιά µου καίει για της γυναίκες µια φωτιά, πού κάθε άνδρας λέει πώς είµαστ' όλες πονηρές και τούτο µε λυπεί. Καλ καὶ γάρ ἐσµεν νὴ ία. Μα το θεό! δεν είµαστε ; εἰρηµένον δ αὐταῖς ἀπαντᾶν ἐνθάδε βουλευσοµέναισιν οὐ περὶ φαύλου πράγµατος, 1 εὕδουσι κοὐχ ἥκουσιν. Καλ ἀλλ ὦ φιλτάτη ἥξουσι χαλεπή τοι γυναικῶν ἔξοδος. ἡ µὲν γὰρ ἡµῶν περὶ τὸν ἄνδρ ἐκύπτασεν, ἡ δ οἰκέτην ἤγειρεν, ἡ δὲ Μα είχαµε ειπή εδώ να µαζευθούµε, και όλες για υπόθεσι σπουδαία να σκεφθούµε µα να τες που δεν έρχονταιτο ρίξαν στο κοιµήσι. Θα ρθούν. εν είνε εύκολο πολύ νά ξεκινήση γυναίκ' από το σπίτι της η µία θα φροντίση και για το νοικοκύρη της εκείνη θα ξυπνίση το δούλο της ή το µωρό η άλλη θα κοιµίση

4 2 παιδίον κατέκλινεν, ἡ δ ἔλουσεν, ἡ δ ἐψώµισεν. ἀλλ ἕτερά τἄρ ἦν τῶνδε προὐργιαίτερα αὐταῖς. τί δ ἐστὶν ὦ φίλη ιστράτη, ἐφ ὅ τι ποθ ἡµᾶς τὰς γυναῖκας Καλ συγκαλεῖς; τί τὸ πρᾶγµα; πηλίκον τι; µέγα. Καλ µῶν καὶ παχύ; καὶ νὴ ία παχύ. Καλ κᾆτα πῶς οὐχ ἥκοµεν; 2 3 Καλ Καλ οὐχ οὗτος ὁ τρόπος ταχὺ γὰρ ἂν ξυνήλθοµεν. ἀλλ ἔστιν ὑπ ἐµοῦ πρᾶγµ ἀνεζητηµένον πολλαῖσί τ ἀγρυπνίαισιν ἐρριπτασµένον. ἦ πού τι λεπτόν ἐστι τοὐρριπτασµένον. οὕτω γε λεπτὸν ὥσθ ὅλης τῆς Ἑλλάδος ἐν ταῖς γυναιξίν ἐστιν ἡ σωτηρία. ἐν ταῖς γυναιξίν; ἐπ ὀλίγου γ ὠχεῖτ ἄρα. ὡς ἔστ ἐν ἡµῖν τῆς πόλεως τὰ πράγµατα, ἢ µηκέτ εἶναι µήτε Πελοποννησίους-- κι' αυτή θα λούση το παιδί, κι' αυτή θα το ταίση. Εδώ υπάρχει κάτι πειό σπουδαιότερ' απ' αυτά. Τί τρέχει, ιστράτη; που της γυναίκες κάλεσες να ρθούνε δίχως άλλο; Ποιό πράγµα είνε, φίλη µου, και πόσο; Ά, µεγάλο. Μπα! µήπως είνε και χονδρόν; Μα το θεό, χονδρόν. Καί τότε πώς δεν ήλθαµε; εν είνε [των ανδρών] αυτό πού ξέρεις τότε πειά θα φθάναµε τρεχάλα µα είνε πράµατ' άλλα, πού τα εξέτασα καλά µονάχη 'µπρός και πίσω, κι' αγρύπνησα πολλές νυχτιές, για να τα συζητήσω. Άµ' τότε θάνε πράµατα πολύ λεπτά επίσης, για να µπόρεσης εύκολα να τα στριφογυρίσης. Τόσο λεπτά, πού η Ελλάς µπορεί ['ς αυτόν το χρόνο,] τη σωτηρία της να βρή µε της γυναίκες µόνο. Με της γυναίκες!; ['Ελα δα! θάταν µεγάλο θάµα,] να στέκ' ή σωτηρία της σε τόσο λίγο πράµα. Για το καλό της πόλεως ό,τι θα ειπώ, αν γίνη, από Πελοποννήσιο ρουθούνι δεν θα µείνη, βέλτιστα τοίνυν µηκέτ εἶναι νὴ Μα το θεό, καλήτερα να λείψουνε κι' Καλ ία. αυτοί. Βοιωτίους τε πάντας Καί τότε θα καταστραφούν και όλ' οι ἐξολωλέναι. Βοιωτοί, Καλ µὴ δῆτα πάντας γ, ἀλλ ἄφελε Αλλά να µη καταστραφούν και όλοι στην 3

5 4 4 Καλ τὰς ἐγχέλεις. περὶ τῶν Ἀθηνῶν δ οὐκ ἐπιγλωττήσοµαι τοιοῦτον οὐδέν ἀλλ ὑπονόησον σύ µοι. ἢν δὲ ξυνέλθωσ αἱ γυναῖκες ἐνθάδε αἵ τ ἐκ Βοιωτῶν αἵ τε Πελοποννησίων ἡµεῖς τε, κοινῇ σώσοµεν τὴν Ἑλλάδα. τί δ ἂν γυναῖκες φρόνιµον ἐργασαίατο ἢ λαµπρόν, αἳ καθήµεθ ἐξηνθισµέναι, κροκωτοφοροῦσαι καὶ κεκαλλωπισµέναι καὶ Κιµµερίκ ὀρθοστάδια καὶ περιβαρίδας; ταῦτ αὐτὰ γάρ τοι κἄσθ ἃ σώσειν προσδοκῶ, τὰ κροκωτίδια καὶ τὰ µύρα χαἰ περιβαρίδες χἤγχουσα καὶ τὰ διαφανῆ χιτώνια. Καλ τίνα δὴ τρόπον ποθ ; ὥστε τῶν νῦν µηδένα Καλ ἀνδρῶν ἐπ ἀλλήλοισιν ἄρεσθαι δόρυ-- κροκωτὸν ἄρα νὴ τὼ θεὼ γὼ βάψοµαι. µηδ ἀσπίδα λαβεῖν-- Καλ Κιµµερικὸν ἐνδύσοµαι. εντέλεια [της Κωπαίδος µοναχά] εξαίρεσε τα χέλια. Για την Αθήνα δε ποτέ στο νου µου δεν θα βάλω τέτοιο κακό µεγάλο. [µα τούτο δεν σηµαίνει,] µπορείς να νοιώσης µόνη σου πως πάει κι αυτή χαµένη. Άν όµως µαζευθούν εδώ στο [σπίτι µου πλησίον] τα θηλυκά των Βοιωτών και Πελοποννησίων, και όλες σύµφωνες ηµείς τα χεριά µας αν δώσουµε, έ τότε την Ελλάδα µας αφεύκτως θα την σώσουµε. Μα η γυναίκες πώς µπορούν κάτι καλόν να κάνουνε, και κάποια φρόνιµη δουλειά, πού κάθονται και βάνουνε στο σπίτι τους φτιασίδια, και κίτρινα φορέµατα, και χίλια δυο στολίδια, πού βάνουν και κυµβερικά φουστάνια [δίχως ζώνη] και παντουφλάκια ελαφρά; Αυτά θα γίνουν µόνη αιτία, πού θα βρή 'ς ηµάς η πόλις τον σωτήρα τα κίτρινα φορέµατα, οι στολισµοί, τα µύρα, τα διάφανα ποκάµισα, κι' αυτό το παντουφλάκι Καί µε ποιόν τρόπο; Πού θα ιδής και µόνη, σε λιγάκι. να µη βρεθή αρσενικός, που δόρυ να σήκωση, και άλλον να σκοτώση. Άν ή γυναίκα, όπως λες, το θαύµ' αυτό θα κάνη, µα της θεές, βάφω κ' εγώ το κίτρινο φουστάνι. Ούτε ασπίδα πειά κανείς να πιάση θα µπόρεση Θα βάλω και κυµβερικό φουστάνι [δίχως µέση]

6 µηδὲ ξιφίδιον. Και ούτε µαχαιράκι Καλ κτήσοµαι περιβαρίδας. ἆρ οὐ παρεῖναι τὰς γυναῖκας δῆτ ἐχρῆν; οὐ γὰρ µὰ ί ἀλλὰ πετοµένας ἥκειν πάλαι. ἀλλ ὦ µέλ ὄψει τοι σφόδρ αὐτὰς Ἀττικάς, ἅπαντα δρώσας τοῦ δέοντος ὕστερον. ἀλλ οὐδὲ Παράλων οὐδεµία γυνὴ πάρα, οὐδ ἐκ Σαλαµῖνος. Καλ 6 6 Καλ ἀλλ ἐκεῖναί γ οἶδ ὅτι Καλ ἐπὶ τῶν κελήτων διαβεβήκασ ὄρθριαι. οὐδ ἃς προσεδόκων κἀλογιζόµην ἐγὼ πρώτας παρέσεσθαι δεῦρο τὰς Ἀχαρνέων γυναῖκας, οὐχ ἥκουσιν. ἡ γοῦν Θεογένους ὡς δεῦρ ἰοῦσα θοὐκάταιον ἤρετο. ἀτὰρ αἵδε καὶ δή σοι προσέρχονταί τινες. αἱδί θ ἕτεραι χωροῦσί τινες. Καλονίκη ἰοὺ ἰού, πόθεν εἰσίν; ιστράτη Ἀναγυρουντόθεν. Καλ νὴ τὸν ία ὁ γοῦν ἀνάγυρός µοι κεκινῆσθαι δοκεῖ. Μυρρίνη µῶν ὕστεραι πάρεσµεν ὦ Θα βάλω παντουφλάκι. εν έπρεπε λοιπόν αυτές να ήν' εδώ παρούσες ; Τί λες! πού έπρεπε φτερά να κάνουν η βρωµούσες! Μα Αθηναίες είν' κι' αυτές, όπως καθένας βλέπει, πού πάντα φτιάνουν κάθε τι την ώρα που δεν πρέπει, Καί δεν εφάνηκε καµµιά [να φθάση στην Αθήνα,] ούτ' από της θαλασσινές, ούτ' απ' τη Σαλαµίνα Μα ξέρω πώς πρωί-πρωί στα τρεχαντήρια µπήκανε και στη στεριά διαβήκανε. Καί όµως ελογάριαζα πως πειό µπροστά θα φθάσουν των Αχαρνών τα θηλυκά µα νά, θα µας το σκάσουν. Άλλα η Θεαγέναινα, για νάρθη εδώ τρεχάτη, πήγε και συµβουλεύθηκε τη νύχτα την Εκάτη. Μα να που φθάνουν µερικές... να κι' άλλες που κινάνε. Ου, ου! κι αυτές ποιες νάνε; Ά, είν' άπ'τον Ανάγυρο [όλα αυτά τα πλήθη.] Θαρρώ πώς ο ανάγυρος στ' αλήθεια εκινήθη. (Εισέρχεται η Μυρρίνη, Λαµπιτώ και πολλαί γυναίκες) Μυρρίνη Μήπως [και στο συνέδριο, πού θέλησες να

7 7 8 Μυρ Μυρ Λαµ ιστράτη; τί φῄς; τί σιγᾷς; 7 οὔ σ ἐπαινῶ Μυρρίνη ἥκουσαν ἄρτι περὶ τοιούτου πράγµατος. µόλις γὰρ ηὗρον ἐν σκότῳ τὸ ζώνιον. ἀλλ εἴ τι πάνυ δεῖ, ταῖς παρούσαισιν λέγε. µὰ ί ἀλλ ἐπαναµείνωµεν ὀλίγου γ οὕνεκα τάς τ ἐκ Βοιωτῶν τάς τε Πελοποννησίων γυναῖκας ἐλθεῖν. πολὺ σὺ κάλλιον λέγεις. ἡδὶ δὲ καὶ δὴ Λαµπιτὼ προσέρχεται. ὦ φιλτάτη Λάκαινα χαῖρε Λαµπιτοῖ. οἷον τὸ κάλλος γλυκυτάτη σου φαίνεται. ὡς δ εὐχροεῖς, ὡς δὲ σφριγᾷ τὸ σῶµά σου. κἂν ταῦρον ἄγχοις. Λαµπιτῶ µάλα γ οἰῶ ναὶ τὼ σιώ γυµνάδδοµαι γὰρ καὶ ποτὶ πυγὰν ἅλλοµαι. Καλονίκη ὡς δὴ καλὸν τὸ χρῆµα τιτθίων ἔχεις. περ ἱερεῖόν τοί µ ὑποψαλάσσετε. ἡδὶ δὲ ποδαπή σθ ἡ νεᾶνις ἡτέρα; Λαµ πρέσβειρά τοι ναὶ τὼ σιὼ 8 γίνη,] η τελευταίες φθάσαµε; Για δεν µιλάς; Μυρρίνη, βέβαια το εγκώµιο δεν θα σου πλέξω τώρα, πού για σπουδαία πρόκειται και µούρθες τέτοιαν ώρα. Εγύρευα τη ζώνη µου µέσ' στο σκοτάδι µόνη µου. Μ' αν ήνε τόσο σοβαρό, πού λες, το πράµα εκείνο, πες το 'ς εµάς πού ήλθαµε. Αλλά θα περιµείνω και της γυναίκες, πού θα ρθούν για την αυτήν αιτία, από την Πελοπόννησο κι' από τη Βοιωτία. Ά, µάλισταόσο γι' αυτό... Να πούρχεται κ' ή Λαµπιτώ. (Εισέρχεται η Λαµπιτώ) Καλώς τη Σπαρτιάτισσα τη Λαµπιτώ! τί χρώµα! πώχεις, γλυκειά µου! τί γερό και σιδερένιο σώµα! τί ωµορφιά! πού φαίνεται [και λάµπει εδώ και πέρα!] Καί ταύρο θα µπορούσες συ να πνίξης καµµιά µέρα! Λαµπιτώ Μα τους θεούς, είνε γερό αυτό το σώµα όλο µου. γυµνάζοµαι ως που χτυπούν' κ' η φτέρνες µου στον κώλό µου. ιστράτη (ψηλαφούσα τα στήθη της Λαµπιτούς) [Στάσου λιγάκι, στάσου....] Καί τί ωραία πούν' αυτά, φιλτάτη, τα βυζιά σου. Σας βλέπω πού ξαµώνετε τα χέρια να µε ψάξετε, λες κ' είµαι κάποιο σφάγιο [και ήρθα να µε σφάξετε,] Καί η κοπέλλα από δω ποιά είνε ; Μα τον ία,

8 Καλ Βοιωτία ἵκει ποθ ὑµέ. Μυρρίνη νὴ µὰ ία Βοιωτία, καλόν γ ἔχουσα τὸ πεδίον. καὶ νὴ ία κοµψότατα τὴν βληχώ γε παρατετιλµένη. είνε κι' αυτή αρχόντισσα από τη Βοιωτία πού έρχεται για λόγου σας. ιστράτη Λοιπόν είµαι βεβαία, ότι χωράφι εκλεκτό θάχης και συ, Θηβαία. (θωπεύουσα την Θηβαίαν) Εγώ νοµίζω µάλιστα πώς τούτο το καϋµένο, θα τό 'χη το χωράφι του και καλλιεργηµένο. 9 τίς δ ἡτέρα παῖς; Καί το κορίτσι από δω ποιο είνε ; χαΐα ναὶ τὼ σιώ, Λαµ Κορινθία δ αὖ. Καλονίκη ιστράτη χαΐα νὴ τὸν ία δήλη στὶν οὖσα ταυταγὶ τἀντευθενί. Μα τον ία είνε µια κόρη ώµορφη από την Κορινθία. Σαν είν' από την Κόρινθο, θάνε πολύ καλή, και µάλιστα µου φαίνεται και λίγο παρδαλή. τίς δ αὖ ξυναλίαξε τόνδε τὸν Λαµ στόλον τὸν τᾶν γυναικῶν; ἥδ ἐγώ. Λαµ µύσιδδέ τοι 9 ὅ τι λῇς ποθ ἁµέ. τί θέλεις από µένα ; Καλονίκη Μυρρίνη νὴ ί ὦ φίλη γύναι, λέγε δῆτα τὸ σπουδαῖον ὅ τι τοῦτ ἐστί σοι. ιστράτη Καλονίκη 1 λέγοιµ ἂν ἤδη. πρὶν λέγειν <δ, ὑµᾶς τοδὶ ἐπερήσοµαί τι µικρόν. Καλονίκη ὅ τι βούλει γε σύ. τοὺς πατέρας οὐ ποθεῖτε τοὺς τῶν παιδίων Ποιος έκαµε να 'ρθή εδώ ν' αράξη τούτος όλος των γυναικών ο στόλος ; Εγώ. Για µίλησε λοιπόν µε λόγια µετρηµένα, Πες µας λοιπόν, καϋµένη! Ναί, λέγε µας, τί τάχατε σπουδαίο σου συµβαίνει; ιστράτη Αµέσως τώρα θα το πω µα θα ρωτήσω πρώτα, και θ'απαντήσετε και σείς. Μυρρίνη Ό,τι κι' αν θέλης ρώτα. Σείς δεν επιθυµήσατε, µονάχες νύχτα- µέρα, να έχετε των τέκνων σας κοντά σας τον πατέρα, πού λείπει για τον πόλεµο; γιατί καλά το ξέρω ἐπὶ στρατιᾶς ἀπόντας; εὖ γὰρ οἶδ ὅτι πάσαισιν ὑµῖν ἐστιν ἀποδηµῶν πώς έφυγαν οι άνδρες σας.

9 Καλ 1 Λαµ Λαµ ἀνήρ. ὁ γοῦν ἐµὸς ἀνὴρ πέντε µῆνας ὦ τάλαν ἄπεστιν ἐπὶ Θρᾴκης φυλάττων Εὐκράτη. Μυρρίνη ὁ δ ἐµός γε τελέους ἑπτὰ µῆνας ἐν Πύλῳ. ὁ δ ἐµός γα καἴ κ ἐκ τᾶς ταγᾶς ἔλσῃ ποκά, πορπακισάµενος φροῦδος ἀµπτάµενος ἔβα. ἀλλ οὐδὲ µοιχοῦ καταλέλειπται φεψάλυξ. ἐξ οὗ γὰρ ἡµᾶς προὔδοσαν Μιλήσιοι, οὐκ εἶδον οὐδ ὄλισβον ὀκτωδάκτυλον, ὃς ἦν ἂν ἡµῖν σκυτίνη πικουρία. ἐθέλοιτ ἂν οὖν, εἰ µηχανὴν εὕροιµ ἐγώ, µετ ἐµοῦ καταλῦσαι τὸν πόλεµον; Καλονίκη νὴ τὼ θεώ ἔγωγ ἂν <οὖν κἂν εἴ µε χρείη τοὔγκυκλον τουτὶ καταθεῖσαν ἐκπιεῖν αὐθηµερόν. Μυρρίνη ἐγὼ δέ γ ἂν κἂν ὡσπερεὶ ψῆτταν δοκῶ δοῦναι ἂν ἐµαυτῆς παρατεµοῦσα θἤµισυ. ἐγὼ δὲ καί κα ποττὸ Ταΰγετόν γ ἄνω ἔλσοιµ ὅπᾳ µέλλοιµί γ εἰράναν ἰδεῖν. Ά! το δικό µου γέρο στη Θράκη µου τον στείλανε, καϋµένη, να φυλάττη τον στρατηγόν Ευκράτη! Γυνή Α'. Καί το δικό µου φίλο µήνες εφτά σωστούς-σωστούς τον έχουνε στην Πύλο. Καί ο δικός µου βιαστικός καµµιά φορά αν έβγη από της τάξεις, µου ρχεται και δός του ξαναφεύγει. Καλέ τί λες; από γαµιά δεν έχει µείνη σπίθα µιά. Αφ' ότου οι Μιλήσιοι µας έχουνε προδώση, κ' εκόψαµε τη σχέσι τους, δεν είδα ούτε τόση µια οχταδάκτυλη ψωλή από πετσί φτιασµένη, για πέτσινη παρηγοριά τουλάχιστο να µένη. Θέλετε σείς λοιπόν µ' εµέ, αν τύχη κ' εύρω τρόπο, να παύσουµε τον πόλεµο [που ρήµαξε τον τόπο;] Μυρρίνη Μα. της θεές, αν ήτανε ανάγκη να πουλήσω και το πανωφοράκι µου, κι' αυτό θα το θελήσω και θα το πιω αυθηµερόν. Καλονίκη Κ' εγώ τί να σας πω; και αν µου ήταν δυνατόν σα σφήκα να κοπώ στα δυό, τώνα κοµµάτι µου θα το παραχωρούσα. Στού Ταϋγέτου την κορφή ν' ανέβω θα µπορούσα κ' εγώ, αρκεί να ήξευρα µ' αυτό πώς η ειρήνη µπορούσε και να γίνη.

10 λέγοιµ ἄν οὐ δεῖ γὰρ κεκρύφθαι τὸν λόγον. ἡµῖν γὰρ ὦ γυναῖκες, εἴπερ µέλλοµεν ἀναγκάσειν τοὺς ἄνδρας εἰρήνην ἄγειν, ἀφεκτέ ἐστὶ-- Καλ τοῦ; φράσον. Και πώς; για λέγε. ποιήσετ οὖν; Έ λοιπόν τί λέτε; τους το φτιάνουµε ; Καλ Καλ Να σας το κρύψω δεν µπορώκι' ακούστε τί θα φτιάσουµε. Άν θέλετε, γυναίκες µου, τούς άνδρες ν' αναγκάσουµε να κάµουν την ειρήνη, η κάθε µια στον άνδρα της να παύση να το δίνη. ποιήσοµεν, κἂν ἀποθανεῖν ἡµᾶς Κι' αν πρέπη να πεθάνουµε, δέῃ. να γίνη αυτό πού λες. ἀφεκτέα τοίνυν ἐστὶν ἡµῖν τοῦ πέους. τί µοι µεταστρέφεσθε; ποῖ βαδίζετε; αὗται τί µοιµυᾶτε κἀνανεύετε; τί χρὼς τέτραπται; τί δάκρυον κατείβεται; ποιήσετ ἢ οὐ ποιήσετ ; ἢ τί µέλλετε; Καλονίκη οὐκ ἂν ποιήσαιµ, ἀλλ ὁ πόλεµος ἑρπέτω. Μυρρίνη µὰ ί οὐδ ἐγὼ γάρ, ἀλλ ὁ πόλεµος ἑρπέτω. ταυτὶ σὺ λέγεις ὦ ψῆττα; καὶ µὴν ἄρτι γε ἔφησθα σαυτῆς κἂν παρατεµεῖν θἤµισυ. ἄλλ ἄλλ ὅ τι βούλει κἄν µε χρῇ διὰ τοῦ πυρὸς ἐθέλω βαδίζειν τοῦτο µᾶλλον τοῦ πέους. οὐδὲν γὰρ οἷον ὦ φίλη ιστράτη. τί δαὶ σύ; Λοιπόν ν' αποκηρύξουµε της ανδρικές ψωλές. (Αι γυναίκες δεικνύουν δυσαρέσκειαν, άλλαι κλαίουν και άλλαι διατίθενται να φύγουν.) Έ! σεις για πού το βάλατε; Και σεις για που το στρίψατε ; τί στραβοµουτσουνιάσατε; τα µούτρα τί τα κρύψατε; Τί άλλαξε το χρώµα σας κι' αρχίσατε να κλαίτε; αρνείσθε; ή το κάνετε; τί σκέπτεσθε; δεν λέτε; Μυρρίνη Αρνούµαιδεν µε µέλει. Α µπά, µπορεί ο πόλεµος να γίνετ' όσο θέλει. (τή Καλονίκη) Αυτά λοιπόν περίµενα, βρε σφήκα, να µας πής; εν ήσουν συ πού έλεγες στα δύο να κοπής; Άλλαξε λόγια, άλλαξε! και στη φωτιάν απάνω να περπατήσω αν αγαπάς, για χάρι σου το κάνω κι' αυτό, πού λες, το προτιµώ, παρά της πούτσας τον καϋµό, γιατί δεν ξεύρω σαν κι' αυτή τί άλλο θ' αποκτήσω. (τη Μυρρίνη) Και συ τι λές;

11 14 Λαµ 14 1 Καλ Ἄλλη Μυρρίνη κἀγὼ βούλοµαι διὰ τοῦ πυρός. Μα... τη φωτιά κ' εγώ θα προτιµήσω. ὦ παγκατάπυγον θἠµέτερον ἅπαν γένος, οὐκ ἐτὸς ἀφ ἡµῶν εἰσιν αἱ τραγῳδίαι. οὐδὲν γάρ ἐσµεν πλὴν Ποσειδῶν καὶ σκάφη. ἀλλ ὦ φίλη Λάκαινα, σὺ γὰρ ἐὰν γένῃ µόνη µετ ἐµοῦ, τὸ πρᾶγµ ἀνασωσαίµεσθ ἔτ <ἄν, ξυµψήφισαί µοι. χαλεπὰ µὲν ναὶ τὼ σιὼ γυναῖκάς ἐσθ ὑπνῶν ἄνευ ψωλᾶς µόνας. ὅµως γα µάν δεῖ τᾶς γὰρ εἰράνας µάλ αὖ. ὦ φιλτάτη σὺ καὶ µόνη τούτων γυνή. εἰ δ ὡς µάλιστ ἀπεχοίµεθ οὗ σὺ δὴ λέγεις, ὃ µὴ γένοιτο, µᾶλλον ἂν διὰ τουτογὶ γένοιτ ἂν εἰρήνη; πολύ γε νὴ τὼ θεώ. εἰ γὰρ καθοίµεθ ἔνδον ἐντετριµµέναι, κἀν τοῖς χιτωνίοισι τοῖς Ἀµοργίνοις γυµναὶ παρίοιµεν δέλτα παρατετιλµέναι, στύοιντο δ ἅνδρες κἀπιθυµοῖεν σπλεκοῦν, ἡµεῖς δὲ µὴ προσίοιµεν ἀλλ ἀπεχοίµεθα, σπονδὰς ποιήσαιντ ἂν ταχέως, εὖ οἶδ ὅτι. Ώ γένος ξεκωλιάρικο! ικαίως, µα τον ία, λένε πώς βγαίνει από µας η κάθε τραγωδία. εν ξέρουµ' άλλο τίποτα κ' εµείς [µικραί, µεγάλοι], παρά ξεροκουνήµατα και δός του µπάσεβγάλε! Μα κι' αν η Σπαρτιάτισσα στο κόµµα µου θα µείνη, µπορεί να κατορθώσουµε η δυό µας την ειρήνη. ος µου λοιπόν την ψήφο σου. Είνε κακό πολύ απ' της γυναίκας το πλευρό να λείπη κ' η ψωλή και µόνη να κοιµάται. Μα η ειρήνη µ' όλ' αυτά θαρρώ πως προτιµάται. Εύγε σου, φιλενάδα! είσαι γυναίκα πειό σωστή απ' όλες [στήν Ελλάδα.] Θαρρείς πώς αν απέχουµε κι' απ' τη δουλειάν εκείνη, για τούτο, ό µη γένοιτο! θα κάµουν την είρήνη ; Μα της θεές, είν' αρκετό. Αν κάτσουµε κλεισµένες µέσα στα σπίτια µας ηµείς, καλοφτιασιδωµένες, και στα ποκαµισάκια µας αυτά τ' αµοργινά, αφήσουµε τα σώµατα να φαίνωνται γυµνά και το κουρέψουµε κι' αυτό, οι άνδρες θα λυσσάξουν απ' την επιθυµία τους να ρθουν να µας τη σάξουν κι' όταν θα ιδούν η κάθε µια ότι γι' αυτούς δεν τώχει, τότε να ιδής τον πόλεµο τον παύουνε, ή όχι;

12 1 Λαµ Καλ ὁ γῶν Μενέλαος τᾶς Ἑλένας τὰ µᾶλά πᾳ γυµνᾶς παραϊδὼν ἐξέβαλ, οἰῶ, τὸ ξίφος. τί δ ἢν ἀφιῶσ ἅνδρες ἡµᾶς ὦ µέλε; τὸ τοῦ Φερεκράτους, κύνα δέρειν δεδαρµένην. φλυαρία ταῦτ ἐστὶ τὰ Καλ µεµιµηµένα. ἐὰν λαβόντες δ ἐς τὸ δωµάτιον βίᾳ ἕλκωσιν ἡµᾶς; ἀντέχου σὺ τῶν θυρῶν. Καλ ἐὰν δὲ τύπτωσιν; παρέχειν χρὴ κακὰ κακῶς. οὐ γὰρ ἔνι τούτοις ἡδονὴ τοῖς πρὸς βίαν. κἄλλως ὀδυνᾶν χρή κἀµέλει ταχέως πάνυ Καλ Λαµ Λαµ ἀπεροῦσιν. οὐ γὰρ οὐδέποτ εὐφρανθήσεται ἀνήρ, ἐὰν µὴ τῇ γυναικὶ συµφέρῃ. εἴ τοι δοκεῖ σφῷν ταῦτα, χἠµῖν ξυνδοκεῖ. καὶ τὼς µὲν ἁµῶν ἄνδρας ἁµὲς πείσοµες παντᾷ δικαίως ἄδολον εἰράναν ἄγειν τὸν τῶν Ἀσαναίων γα µὰν ῥυάχετον πᾷ κά τις ἀµπείσειεν αὖ µὴ πλαδδιῆν; ἡµεῖς ἀµέλει σοι τά γε παρ ἡµῖν πείσοµεν. οὐχ ἇς πόδας κ ἔχωντι ταὶ τριήρεες, καὶ τὠργύριον τὤβυσσον ᾖ πὰρ Το ίδιο κι' ο Μενέλαος, σαν είδε την Ελένη [στα στήθη γυµνωµένη] και είδε το βυζί της, επέταξε το ξίφος του [κ' εκόλλησε µαζύ της.] [Για στάσου τώρα, βρε κουτή: κι' αν µας αφήσουνε κι' αυτοί; έ, τότε τί γινόµαστε; { όπως λέει κι ο Φερεκράτης, θα γδέρνουµε γδαρµένη σκύλλα Αυτές οι αποµιµήσεις είναι αηδία. Κι αν µας πιάσουν και µας τραβήξουν µε βία στο δωµάτιο; Να πιαστείς απ' την πόρτα. Κι αν µας χτυπήσουν; Τότε θα τους κάτσουµε αλλά κακήν κακώς. εν τους κάνει κέφι µε το ζόρι. Και σ' όλα θα τους την σπάµε. Και να δεις στο τέλος θα κουραστούν. } κι' αν η γυναίκα δεν δεχθή τα δόντια της να δείξη, ο άνδρας δεν ευφραίνεται. Έ τότε το δεχόµεθα, σαν εύκολο σας φαίνεται. Όσο για µας, θα πείσουµε τους άνδρας µας να γίνη ειλικρινής ειρήνη αλλά αυτός ο παλαβός λαός των Αθηναίων, πώς θα πεισθή τον πόλεµο να µη γυρεύη πλέον; Για τούτο µη σε µέλη, κ' εµείς τον καταφέρνουµε να µη τον ξαναθέλη. Για την ειρήνη ο λαός δέν κάνει ούτε βήµα, ενόσω πλοία έχετε κι' αµέτρητο το χρήµα,

13 17 18 Λαµ Λαµ τᾷ σιῷ. ἀλλ ἔστι καὶ τοῦτ εὖ παρεσκευασµένον καταληψόµεθα γὰρ τὴν ἀκρόπολιν τήµερον. ταῖς πρεσβυτάταις γὰρ προστέτακται τοῦτο δρᾶν, ἕως ἂν ἡµεῖς ταῦτα συντιθώµεθα, θύειν δοκούσαις καταλαβεῖν τὴν ἀκρόπολιν. παντᾷ κ ἔχοι, καὶ τᾷδε γὰρ λέγεις καλῶς. τί δῆτα ταῦτ οὐχ ὡς τάχιστ ὦ Λαµπιτοῖ ξυνωµόσαµεν, ὅπως ἂν ἀρρήκτως ἔχῃ; πάρφαινε µὰν τὸν ὅρκον, ὡς ὀµιόµεθα. καλῶς λέγεις. ποῦ σθ ἡ Σκύθαινα; ποῖ βλέπεις; θὲς ἐς τὸ πρόσθεν ὑπτίαν τὴν ἀσπίδα, καί µοι δότω τὰ τόµιά τις. Καλ ιστράτη τίν ὅρκον ὁρκώσεις ποθ ἡµᾶς; ὅντινα; εἰς ἀσπίδ, ὥσπερ φάσ ἐν Αἰσχύλῳ ποτέ, µηλοσφαγούσας. Καλ µὴ σύ γ ὦ ιστράτη εἰς ἀσπίδ ὀµόσῃς µηδὲν εἰρήνης πέρι. τίς ἂν οὖν γένοιτ ἂν ὅρκος; εἰ λευκόν ποθεν Καλ ἵππον λαβοῦσαι τόµιον ἐντεµοίµεθα. ποῖ λευκὸν ἵππον; Καλ ἀλλὰ πῶς ὀµούµεθα απάνω στην Ακρόπολι. Εφρόντιτα για τούτο θα κυριεύσουµε κι' αυτή και όλον της τον πλούτο θα πάν' εµπρός η πειό γρηές, κατά τη συµφωνία, και τάχα µε την πρόφασι νά κάνουνε θυσία θα πιάσουν την Ακρόπολι, ώς που να µαζευθούµε κ' ηµείς, και τι θά κάνουµε εδώ να συσκφθούµε. Όλα καλά όσα µας λες. Έ, Λαµπιτώ, και τώρα γιατί δέν ορκιζόµαστε, µα χάνουµε την ώρα, κ' έτσι τη συµφωνία µας ποτέ να µη χαλάσουµε; Πες µας λοιπόν του λόγου σου τον όρκο πού θα πιάσουµε. Αλήθεια πούν' η δούλα µου; Έ, πού κυττάζεις; Βάλε συ την ασπίδ' ανάποδα, και τα εντόσθια βγάλε. του θύµατος, [να κάνουµε τον όρκο]. ιστράτη, ποιόν όρκο τάχα θα µας πής να κάνουµε, φιλτάτη; Ποιόν όρκο; Καί ο ποιητής Αισχύλος τώχει πή απάνω στην ασπίδα µας το θύµα θα κοπή. Όχι, δεν είνε δυνατόν, όρκος για την ειρήνη σε µια ασπίδα δηλαδή πολεµική να γίνη. Καί πώς θα ορκισθούµε; Έν άλογο θα βρούµε άσπρο, και τα εντόσθια η δούλα να του βγάλη. Πού να το βρούµε τ' άλογο το άσπρο τώρα πάλι; Καί πώς λοιπόν η κάθε µια τον όρκο της

14 19 2 Λαµ 2 Καλ Λαµ Μυρ ἡµεῖς; ἐγώ σοι νὴ ί, ἢν βούλῃ, φράσω. θεῖσαι µέλαιναν κύλικα µεγάλην ὑπτίαν, µηλοσφαγοῦσαι Θάσιον οἴνου σταµνίον ὀµόσωµεν ἐς τὴν κύλικα µὴ πιχεῖν ὕδωρ. φεῦ δᾶ τὸν ὅρκον ἄφατον ὡς ἐπαινίω. φερέτω κύλικά τις ἔνδοθεν καὶ σταµνίον. Μυρρίνη ὦ φίλταται γυναῖκες, <ὁ κεραµεὼν ὅσος. Καλονίκη ταύτην µὲν ἄν τις εὐθὺς ἡσθείη λαβών. καταθεῖσα ταύτην προσλαβοῦ µοι τοῦ κάπρου. δέσποινα Πειθοῖ καὶ κύλιξ φιλοτησία, τὰ σφάγια δέξαι ταῖς γυναιξὶν εὐµενής. θα κάνη; Θα σου το πω. Να πάρουµε κατάµαυρη λεκάνη, ανάποδα τη βάζουµε κ' ένα σταµνί από κρασί της Θάσου θυσιάζουµε, κι' όρκο 'ς αυτό θα δώσουµε [εµφαντικώς:] πώς δεν θα το νερώσουµε!... Ωχ, ωχ! τον όρκο σου αυτόν κ' επαίνους να του ψάλουµε δεν είνε δυνατόν. Λοιπόν ας τρέξη µέσα µια ένα σταµνί να φέρη και µια λεκάνη. (Εισέρχεται µία Γυνή και εξέρχεται φέρουσα λήκυθον και κύλικα.) Καλονίκη Τί σταµνί, όπου δεν έχει ταίρι! (Λαµβάνει την λήκυθον) Τί γλύκα πού θα αισθανθή αυτή πού θα την πιάση και, κλούκ. θα την αδειάση. Άφησε κάτω το σταµνί, και πιάσ' εδώ µπροστά µου! Η Καλονίκη θέτει την χείρα επί της ιστράτης καταλλήλως ιστράτη (επισήµως) Πειθώ! Βασίλισσα µου! και συ, ώ στάµνα του γλεντιού! δέξου την ικεσία των γυναικών µε εύνοια, και τούτη τη θυσία. (Χύνει εις την λεκάνην οίνον) εὔχρων γε θαἶµα κἀποπυτίζει Τί αίµα κατακόκκινο! για ιδές πως καλῶς. λαµπυρίζει; καὶ µὰν ποτόδδει γ ἁδὺ ναὶ τὸν Αλήθεια, µα τον Κάστορα, και τί γλυκά Κάστορα. µυρίζει! ἐᾶτε πρώτην µ ὦ γυναῖκες ὀµνύναι. µὰ τὴν Ἀφροδίτην οὔκ, ἐάν γε Καλ µὴ λάχῃς. λάζυσθε πᾶσαι τῆς κύλικος ὦ Αφήστε µε, γυναίκες µου, πρώτη να µπω στη µέση να ορκισθώ! Όχι ποτέ, ο κλήρος σου πρίν πέση. Έ, Λαµπιτώ! στη στάµνα µας απλώσετε το

15 21 Καλ 21 Καλ Καλ 22 Καλ Λαµπιτοῖ λεγέτω δ ὑπὲρ ὑµῶν µί ἅπερ ἂν κἀγὼ λέγω ὑµεῖς δ ἐποµεῖσθε ταὐτὰ κἀµπεδώσετε. οὐκ ἔστιν οὐδεὶς οὔτε µοιχὸς οὔτ ἀνήρ-- οὐκ ἔστιν οὐδεὶς οὔτε µοιχὸς οὔτ ἀνήρ-- ὅστις πρὸς ἐµὲ πρόσεισιν ἐστυκώς. λέγε. ὅστις πρὸς ἐµὲ πρόσεισιν ἐστυκώς. παπαῖ ὑπολύεταί µου τὰ γόνατ ὦ ιστράτη. οἴκοι δ ἀταυρώτη διάξω τὸν βίον-- οἴκοι δ ἀταυρώτη διάξω τὸν βίον-- κροκωτοφοροῦσα καὶ κεκαλλωπισµένη,-- κροκωτοφοροῦσα καὶ κεκαλλωπισµένη,-- ὅπως ἂν ἁνὴρ ἐπιτυφῇ µάλιστά µου ὅπως ἂν ἁνὴρ ἐπιτυφῇ µάλιστά Καλ µου κοὐδέποθ ἑκοῦσα τἀνδρὶ τὠµῷ πείσοµαι. κοὐδέποθ ἑκοῦσα τἀνδρὶ Καλ τὠµῷ πείσοµαι. ἐὰν δέ µ ἄκουσαν βιάζηται βίᾳ,-- ἐὰν δέ µ ἄκουσαν βιάζηται Καλ βίᾳ,-- κακῶς παρέξω κοὐχὶ προσκινήσοµαι. Καλ κακῶς παρέξω κοὐχὶ 22 χέρι, κι' ας έβγη µια για όλες σας τον όρκο να προφέρη, όπως εγώ θα τον ειπώκαι σεις θά ορκισθήτε τον όρκο πού θα δώσουµε πώς δεν θα παραβήτε. (Υπαγορεύει τον όρκον) εν θα βρεθή ούτε γαµιάς, ούτε κι' ο άνδρας µου έστω-- εν θα βρεθή ούτε γαµιάς, ούτε κι' ο άνδρας µου έστω-- πού καυλωµένος θα µου ρθεί µέσ' στο κρεββάτι (η Καλονίκη διστάζει. Η ιστράτη επιτακτικώς:) Πες το! Πού καυλωµένος θα µου ρθή απάνω στο κρεββάτι. (µετά τρόµου) Μου κόπηκαν τα γόνατα, καϋµένη ιστράτη! Καί µέσ' στο σπίτι θα περνώ χωρίς ανδρός παιγνίδια Καί µέσ' στο σπίτι θα περνώ χωρίς ανδρός παιγνίδια Με κίτρινα φορέµατα και χίλια δυό στολίδια Με κίτρινα φορέµατα και χίλια δυό στολίδια Πού να λυσσάξη ο άνδρας µου να κοιµηθή µαζύ µου Πού να λυσσάξη ο άνδρας µου να κοιµηθή µαζύ µου Μα δεν θα τον δεχθώ ποτέ και µε τη θέλησί µου Μα δεν θα τον δεχθώ ποτέ και µε τη θέλησί µου Κι' αν θέλη και µε το στανιό εκείνος να µε πιάνη Κι' αν θέλη και µε το στανιό εκείνος να µε πιάνη Όσο µπορώ χειρότερα θ' αφίνω να την κάνη. Όσο µπορώ χειρότερα θ' άφίνω να την

16 23 Καλ Καλ Καλ 23 Καλ προσκινήσοµαι. οὐ πρὸς τὸν ὄροφον ἀνατενῶ τὼ Περσικά. οὐ πρὸς τὸν ὄροφον ἀνατενῶ τὼ Περσικά. οὐ στήσοµαι λέαιν ἐπὶ τυροκνήστιδος. οὐ στήσοµαι λέαιν ἐπὶ τυροκνήστιδος. ταῦτ ἐµπεδοῦσα µὲν πίοιµ ἐντευθενί ταῦτ ἐµπεδοῦσα µὲν πίοιµ ἐντευθενί εἰ δὲ παραβαίην, ὕδατος ἐµπλῇθ ἡ κύλιξ. εἰ δὲ παραβαίην, ὕδατος ἐµπλῇθ ἡ κύλιξ. συνεπόµνυθ ὑµεῖς ταῦτα πᾶσαι; Πᾶσαι νὴ ία. φέρ ἐγὼ καθαγίσω τήνδε. Καλ τὸ µέρος γ ὦ φίλη, ὅπως ἂν ὦµεν εὐθὺς ἀλλήλων φίλαι. 24 Λαµ τίς ὡλολυγά; τοῦτ ἐκεῖν οὑγὼ λεγον αἱ γὰρ γυναῖκες τὴν ἀκρόπολιν τῆς θεοῦ ἤδη κατειλήφασιν. ἀλλ ὦ κάνη. Της Περσικές [παντούφλες µου µέρες, βδοµάδες, µήνες,] προς το ταβάνι δεν θα ιδή ποτέ του σηκωµένες. Της Περσικές [παντούφλες µου εκείνες,] προς το ταβάνι δεν θα ιδή ποτέ του σηκωµένες. Ούτε θα τουρλωθώ ποτέ, καθώς η λιονταρίνες πού είν' απάνω στου τυριού τους τρίφτες [σκαλισµένες.] Ούτε θα τουρλωθώ ποτέ, καθώς η λιονταρίνες, πού είν' απάνω στου τυριού τους τρίφτες [σκαλισµένες.] Πίν' απ' το κρασί αυτό και τον όρκο τον κρατώ. (πίνει) (παρατηρούσα την ιστράτην πίνουσαν) Πίν' απ' το κρασί αυτό και τον όρκο τον κρατώ. Και στον όρκο όποια δεν µείνη το κρασί νερό να γίνη. Και στον όρκ' όποια δεν µείνη το κρασί νερό να γίνη. (προς τας λοιπάς) Ορκίζεσθε λοιπόν και σεις για όλα; Μυρρίνη Μα τον ία! Φέρε λοιπόν να πιω εγώ, ν' αρχίσω τη θυσία. (Λαµβάνει την λήκυθον και ετοιµάζεται να πίη) Έ, έ, που πας, φιλτάτη µου; θέλω µερίδα ίση. ά, πρέπει η φιλία µας από δω δα ν' αρχίση. (Ακούεται θόρυβος µακρόθεν. Η ιστράτηαφίνει την λήκυθον, ενώ η Καλονίκη σπεύδει, την λαµβάνει και πίνει.) Καλέ, ακούσατε φωνές, γυναίκες µου, και θρήνο; (παρατηρούσα εκ του παραθύρου) Ησύχασ', είν' εκείνο πού είχα πή προτήτερα η πειό γρηές εφθάσανε, και πήγαν στην Ακρόπολι και το ναό

17 24 2 Καλ Καλ Λαµπιτοῖ σὺ µὲν βάδιζε καὶ τὰ παρ ὑµῶν εὖ τίθει, τασδὶ δ ὁµήρους κατάλιφ ἡµῖν ἐνθάδε ἡµεῖς δὲ ταῖς ἄλλαισι ταῖσιν ἐν πόλει ξυνεµβάλωµεν εἰσιοῦσαι τοὺς µοχλούς. οὔκουν ἐφ ἡµᾶς ξυµβοηθήσειν οἴει τοὺς ἄνδρας εὐθύς; ὀλίγον αὐτῶν µοι µέλει. οὐ γὰρ τοσαύτας οὔτ ἀπειλὰς οὔτε πῦρ ἥξουσ ἔχοντες ὥστ ἀνοῖξαι τὰς πύλας ταύτας, ἐὰν µὴ φ οἷσιν ἡµεῖς εἴποµεν. µὰ τὴν Ἀφροδίτην οὐδέποτέ γ ἄλλως γὰρ ἂν ἄµαχοι γυναῖκες καὶ µιαραὶ κεκλῄµεθ ἄν. επιάσανε. Συ, Λαµπιτώ, τράβα λοιπόν στη Σπάρτη να φροντίσης όσα εσυµφωνήσαµε να πραγµατοποίησης, της άλλες δε Λακώνισσες οµήρους θα κρατήσουµε ηµείς δε στην Ακρόπολι και της λοιπές θα κλείσουµε κ' εκεί θ' αµπαρωθούµε. Καλάγια να σου πούµε: Κι' οι άνδρες [απ' την πόλι] αν έλθουν εναντίον µας και εκστρατεύσουν όλοι; Λίγο µε µέλει πειά γι' αυτούς φωτιά δεν θάχουν τόση ούτε φοβέρες αρκετές, ώστε να κατορθώση η βία, τόσο εύκολα της πόρτες µας ν' ανοίξουν, εάν δεν αποδείξουν ότι τους όρους τους λαµπρούς, που η γυναίκες θέσανε, αυτοί τους εκτελέσανε. Μα τη θεά! και βέβαια κι' αν δεν τα βρούνε σκούρα, δειλή να ειπούν την κάθε µια και παληοπατσαβούρα! (Απέρχονται πάσαι, ενώ η Καλονίκη φεύγουσα τελευταία κενώνει ταυτοχρόνως το υπόλοιπον της ληκύθου.) ΑΥΛΑΙΑ Πανός: Αι γυναίκες είχον και ιδιαιτέρας εορτάς εκ των δηµοτελών. Εις τον ναόν του Πανός ωργίαζον µετά κραυγών. Γεννετυλίδα: Νύµφη εκ της συνοδείας της Αφροδίτης εκδηλωτικόν ασελγείας, (Νεφέλαι 2). Κωλιάδα: Υπήρχεν είς την Αττικήν ναός της Κωλιάδος Αφροδίτης, εις µέρος καλούµενον "Κωλιάς, λαβόν το όνοµα εκ της οµοιότητας προς το οµώνυµον µέλος του ανθρώπου. Κυµβερικά: Φορέµατα χωρίς ζώνην και µη συρόµενα, καλούµενα ως εκ τούτου ορθοστάδια και αναλογούντα προς τα παρ' ήµίν µπεµπέ. Ευκράτης: Στρατηγός Αθηναίος, κωµωδούµενος ως δωροδοκούµενος και προδότης. αµοργινά: Εσθής εκ της νήσου Αµοργού λεπτή και διανθής. θα γδέρνουµε γδαρµένη σκύλλα: φράση του κωµικού ποιητή Φερεκράτη. Ο Θρ. Σταύρου µεταφράζει: "ατοµική παρηγοριά θα βρούµε". Οι στίχοι που είναι και σε άγκιστρα "{ }" δεν υπάρχουν στην µετάφραση του Πολ. ηµητρακόπουλου. κοπή: Μηλοσφαγούσας : εννοεί την θυσίαν των προβάτων (µήλων), παρωδών τον εν "επτά επί Θήβας" στίχον του Αίσχύλου: άνδρες γαρ επτά θούριοι λοχαγέται ταυροσφαγούντες είς µελάνδετον σάκος... Λευκόν ίππον (σ. 191); Φαίνεται ότι ο Αρ. παίζει, ενταύθα µε την λέξιν, υπονοών δι'αυτής το αιδοίον

18 άλλως: εννοεί τάς Αµαζόνας θυσιαζούσας λευκούς ίππους. νερώσουµε: Όπου ευκαιρία, ο Αρ. κωµωδεί τάς γυναίκας ως επιρρεπείς εις την µέθην. µπροστά µου: Προσλαβού µοι του κάρπου" σ. 22: εννοεί τα αιδοίον. Τα Περσικά (σ. 23): είδος εµβάδων γυναικείων εννοεί τον τρόπον της συνουσίας. λιονταρίνες: Ου στήσοµαι λέαιν' επί τυροκνήστιδος (σ. 231): Είδος συνουσιάσεως πορνικής οκλαδόν, όπως αι λέαιναι αι έγγλυφοι επί των µαχαιρών του µαγειρείου, ως είδος λαβής αυτών. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Πάροδος (24-349) Μετάφραση-Σηµειώσεις: Πολύβιος ηµητρακόπουλος (Pol Arcas) Χορὸς Γερόντων χώρει ράκης, ἡγοῦ βάδην, εἰ καὶ τὸν ὦµον ἀλγεῖς κορµοῦ τοσουτονὶ βάρος χλωρᾶς φέρων ἐλάας. ἦ πόλλ ἄελπτ ἔνεστιν ἐν τῷ µακρῷ βίῳ φεῦ, ἐπεὶ τίς ἄν ποτ ἤλπισ ὦ Στρυµόδωρ ἀκοῦσαι γυναῖκας, ἃς ἐβόσκοµεν κατ οἶκον ἐµφανὲς κακόν, κατὰ µὲν ἅγιον ἔχειν βρέτας, κατὰ δ ἀκρόπολιν ἐµὰν λαβεῖν µοχλοῖς δὲ καὶ κλῄθροισι τὰ προπύλαια πακτοῦν; ἀλλ ὡς τάχιστα πρὸς πόλιν σπεύσωµεν ὦ Φιλοῦργε, ὅπως ἄν, αὐταῖς ἐν κύκλῳ θέντες Η σκηνή παριστά την προς τα Προπύλαια πλευράν της Ακροπόλεως, άνωθεν της οποίας φαίνονται τα τείχη. Εισέρχεται ο χορός των Γερόντων, κρατούντων επ' ώµου κλάδους ξηρούς δένδρων και ανερχοµένων το ύψωµα µετά κόπου. Ο κορυφαίος του Χορού κρατεί καί πύραυνον εις τάς χείρας µε άνθρακας ανηµµένους). Τράβα, ράκη, εµπρός µε θάρρος, κι' αν τον ωµό σου τσακίζη της χλωρής ελιάς το βάρος συφορές ο βίος έχει πού κανείς δεν της παντέχει. Ώ Στρυµόδωρε! ποιος τάχα ήθελε στο νου του βάλη, πώς θ' ακούση της γυναίκες, πούνε συφορά µεγάλη του σπιτιού καί φανερή, και της βόσκουµε οι µωροί, την Ακρόπολι να πιάσουν, και το άγαλµα ν' αρπάξουν της θεάς, καί µε ταµπάρια τα προπύλαια να φράξουν; Πάµε γρήγορα απάνω, ώ Φιλούργε, ν' ανεβούµε, και να βάλουµ' ένα γύρω όλα τούτα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΛΤΙΣΡΑΣΗ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΠΟΛΤΒΙΟ ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΛΤΙΣΡΑΣΗ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΠΟΛΤΒΙΟ ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΠΟΛΤΒΙΟ ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΠΟΛΤΒΙΟ ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ Ψ η φ ι α κ ά ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά β ο η θ ή μ α τ α www.schooltime.gr Σελίδα 2 The Project Gutenberg EBook of

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι. Τυμπανιστής:

ΜΕΡΟΣ Ι. Τυμπανιστής: Το σκηνικό μας: Μια γειτονιά με πολύχρωμα σπιτάκια και δυο τρία δέντρα. Το κεντρικό σπίτι είναι πιο μεγάλο από τα άλλα κι έχει μια πόρτα στο κέντρο. Αριστερά και δεξιά υπάρχουν από ένα παράθυρο. Μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές...

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές... 1.... εξ ουρανού... στο δωμάτιό του... ακατάστατο. Ακούει μουσική δυνατά... παίζει ηλεκτρική κιθάρα... χτυπιέται [πλάτη στο κοινό]... πόρτα κλειστή... ανοίγει... μπαίνει η μάνα του... σάντουιτς σε πιάτο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα - Εικονογράφηση. Διονύσης Καραβίας ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ

Κείμενα - Εικονογράφηση. Διονύσης Καραβίας ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ Κείμενα - Εικονογράφηση Διονύσης Καραβίας ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 6 Τα πολύ παλιά χρόνια, η πανέμορφη θαλασσονεράιδα Θέτιδα αγάπησε το βασιλιά της Φθίας Πηλέα. Ο λαμπρός γάμος τους έγινε στο

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία Συχνά στη ζωή µας βρισκόµαστε στη θέση που πρέπει να υποστηρίξουµε τη γνώµη µας για να πείσουµε τους άλλους ότι έχουµε δίκαιο! Μερικές φορές το πετυχαίνουµε µερικές όχι! Η επιχειρηµατολογία απαιτεί τέχνη,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει.

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει. 1 Άκλιτα μέρη Μόρια Λέγονται οι άκλιτες λέξεις, οι περισσότερες μονοσύλλαβες, που δεν ανήκουν κανονικά σ ένα ορισμένο μέρος του λόγου. Αυτά έχουν κυρίως επιρρηματική σημασία και χρησιμοποιούνται στο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 12. Οιδίποδας Επτά επί Θήβας

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 12. Οιδίποδας Επτά επί Θήβας Ένα μωρό που το πέταξαν, γιατί κάποιος χρησμός έλεγε ότι μεγαλώνοντας θα σκοτώσει τον πατέρα του, έγινε μετά από χρόνια ο βασιλιάς της Θήβας, Οιδίποδας. Χωρίς να φταίει, έφερε καταστροφή, και το χειρότερο,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες μου απορίες. ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. [7]

Πρώτες μου απορίες. ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. [7] A Πρώτες μου απορίες ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. Ο Λουκάς έγραφε σιωπηλά, τα φρύδια του σουφρωμένα, θυμωμένος ακόμα, ενώ ο Βρασίδας, με τα χέρια στις τσέπες, πήγαινε κι έρχουνταν, κάθουνταν και σηκώνουνταν,

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Eύα Καραντινού

Εικόνες: Eύα Καραντινού Εικόνες: Eύα Καραντινού H Kοκκινοσκουφίτσα Mια φορά κι έναν καιρό, έμεναν σ ένα χωριουδάκι μια γυναίκα με το κοριτσάκι της, που φορούσε μια κόκκινη σκουφίτσα. Γι αυτό ο κόσμος την φώναζε Κοκκινοσκουφίτσα.

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Σκηνή 1 η. Μπαίνει η γραμματέας του φουριόζα και τον διακόπτει. Τι θες Χριστίνα παιδί μου; Δε βλέπεις που ομιλώ στο τηλέφωνο;

Σκηνή 1 η. Μπαίνει η γραμματέας του φουριόζα και τον διακόπτει. Τι θες Χριστίνα παιδί μου; Δε βλέπεις που ομιλώ στο τηλέφωνο; Σκηνή 1 η Βρισκόμαστε στο γραφείο του ψυχίατρου Σωτήριου Σώθηκες! Ο γιατρός μιλά στο τηλέφωνο με έναν πελάτη Τι μου λέτε αγαπητέ μου! `Ώστε έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν! Αν σας καταλαβαίνω; Μα είναι ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής: Λοιπόν, εδώ έχουμε δυο αριθμούς α και β. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Λέγε Ελπίδα.

Καθηγητής: Λοιπόν, εδώ έχουμε δυο αριθμούς α και β. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Λέγε Ελπίδα. ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ4 Καθηγητής: Λοιπόν, εδώ έχουμε δυο αριθμούς α και β. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Λέγε Ελπίδα. Μαθήτρια: Δεν γνωρίζουμε. Ποιος συμφωνεί με την Ελπίδα; Χρύσα, συμφωνείς Χρύσα: Ναι.

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω.

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω. Νήφο. Πεταλία; Εγώ, ναι. Σήκω. Δεν ξέρω αν µπορώ. Μπορείς. Είµαι κουρασµένος. Ήρθε η ώρα, όµως. Τα χέρια µου έχουν αίµατα. Τα πόδια µου είναι σαν κάποιου άλλου. Δεν έχουµε πολύ χρόνο. Ένα λεπτό µόνο, να

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο Θέατρο και Δημοκρατία

Αρχαίο Θέατρο και Δημοκρατία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εα Η σύγκρουση ανάμεσα στις παραδοσιακές αξίες της πόλης και στο νέο κριτικό πνεύμα: η αμφισβήτηση της πόλης προς τον ίδιο τον εαυτό της (30 ) Φύλλο εργασίας για τους ηθοποιούς που

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: DT-142.

Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: DT-142. Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939 Αριθμός δίσκου: DT-142 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5465 Θα πάρω, θα πάρω πένα και χαρτί, να γράφω, να γράφω ένα χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας. Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016

Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας. Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016 Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016 Κίτρινο σαμαροσκούτι :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940 Αριθμός δίσκου: AO-2620 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15115

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι...

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, βλέπω μπλε και πράσινους κόκκους.. - Οφθαλμίατρο έχετε δει; - Οχι! Μόνο μπλε και πράσινους κόκκους...

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

Πώς βρίσκουμε το υποκείμενο σε μια πρόταση;

Πώς βρίσκουμε το υποκείμενο σε μια πρόταση; Το υποκείμενο του ρήματος Γεια σας! Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το υποκείμενο του ρήματος στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δώσουμε και παραδείγματα στα νέα ελληνικά (ΝΕ). Τί είναι το υποκείμενο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών

Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια ΒΑΠΤΙΣΗΣ 400 Προσοχή, προσοχή!!! Η βουτιά δε θα επαναληφθεί!!! Να είστε όλοι εκεί, μεγάλοι και μικροί, να δείτε ένα κουκλί, βρεγμένο σαν παπί!!! Βαπτίζομαι την & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Βρε μάγκες δυο στη φυλακή (Δυο μάγκες μες στη φυλακή) :: Τζοβένος Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1934

Βρε μάγκες δυο στη φυλακή (Δυο μάγκες μες στη φυλακή) :: Τζοβένος Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1934 Βρε μάγκες δυο στη φυλακή (Δυο μάγκες μες στη φυλακή) :: Τζοβένος Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1934 Αριθμός δίσκου: AO-2201 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5700 Δυό μάγκες μεσ τη φυλακή τα βάλαν με

Διαβάστε περισσότερα

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης». «Ο Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος 14 Φτάνοντας λοιπόν ο Νικήτας σε μια από τις γειτονικές χώρες, εντυπωσιάστηκε από τον πλούτο και την ομορφιά της. Πολλά ποτάμια τη διέσχιζαν και πυκνά δάση κάλυπταν τα βουνά της, ενώ τα χωράφια ήταν εύφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ. Γραμματοσειρές

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ. Γραμματοσειρές ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Γραμματοσειρές Γραμματοσειρές F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 Γραμματοσειρές F13 F14 Θα χαρούμε πολύ να σας έχ ουμε κοντά μας / 0123456789 F15 Θα χαρούµε πολύ να σας έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΩΑΔΕΣ ΕΚΑΒΗ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 306 κεξ. Εκ. Όχι. Δεν είναι πυρκαγιά. Είναι η κόρη μου η Κασσάνδρα.

ΤΡΩΑΔΕΣ ΕΚΑΒΗ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 306 κεξ. Εκ. Όχι. Δεν είναι πυρκαγιά. Είναι η κόρη μου η Κασσάνδρα. ΤΡΩΑΔΕΣ ΕΚΑΒΗ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 306 κεξ. Εκ. Όχι. Δεν είναι πυρκαγιά. Είναι η κόρη μου η Κασσάνδρα. Δως μου, παιδί μου, το φως, παιδί μου. Δεν λαμπαδηφορείς σωστά. Μαίνεσαι και παραδέρνεις. Ούτε οι συμφορές σου

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου - Έλα - πέρασες μια φορά ε; Σε είδα σε μια στιγμή αλλά δεν ήμουν βέβαιος, δεν με είδες; - πέρασα με το αμάξι και έκανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Åðßóêåøç óôçí Áêñüðïëç

Åðßóêåøç óôçí Áêñüðïëç Åðßóêåøç óôçí Áêñüðïëç the time give orders ask and answer the Acropolis and the monuments on the hill ôá åëëçíéêü êé åìåßò... Aύριο, παιδιά, θα ανεβούμε στην Ακρόπολη. Θα είμαστε όλοι εδώ το πρωί στις

Διαβάστε περισσότερα

Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη σύνδεση των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ)

Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη σύνδεση των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Σύνδεση προτάσεων Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη σύνδεση των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Με πόσους τρόπους συνδέονται οι προτάσεις; Οι προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα μεγάλο κήπο, ήταν ένα σαλιγκάρι μέσα στην φωλιά του. Ένα παιδάκι ο Γιωργάκης, έξω από την φωλιά του σαλιγκαριού

Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα μεγάλο κήπο, ήταν ένα σαλιγκάρι μέσα στην φωλιά του. Ένα παιδάκι ο Γιωργάκης, έξω από την φωλιά του σαλιγκαριού Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα μεγάλο κήπο, ήταν ένα σαλιγκάρι μέσα στην φωλιά του. Ένα παιδάκι ο Γιωργάκης, έξω από την φωλιά του σαλιγκαριού έπαιζε με την μπάλα του. Μετά από ένα δυνατό χτύπημα η μπάλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι, αν το αγόρι σου κάνει τα παρακάτω, αυτό σημαίνει ότι είναι αρκετά ανασφαλής. #1 Αμφιβάλλει για τα κίνητρα σου

Έτσι, αν το αγόρι σου κάνει τα παρακάτω, αυτό σημαίνει ότι είναι αρκετά ανασφαλής. #1 Αμφιβάλλει για τα κίνητρα σου Οι τσακωμοί θα μπορούσε να πει κανείς, ότι είναι κάτι πολύ συνηθισμένο σε μια σχέση. Θεωρείται το αλάτι και το πιπέρι σε αυτή. Ωστόσο, αν είναι συνεχόμενοι τότε αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά...

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: Αριθμός δίσκου: B

Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: Αριθμός δίσκου: B Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: 1948 Αριθμός δίσκου: B-74149 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6459 Με μαγεμένη την καρδιά, μπροστά στ' αστέρια, έχει ο νιος παραδοθεί, στα δυο της χέρια.

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή τα εποίησεν. Η ζωή τα εποίησεν. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ. οσελότος ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η ζωή τα εποίησεν. Η ζωή τα εποίησεν. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ. οσελότος ΕΚΔΟΣΕΙΣ 143 210 SPINE: 4 FLAPS: 80 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Βασίλειος Κόλλιας ΚΟΛΛΙΑΣ Η ζωή τα εποίησεν Η ζωή τα εποίησεν ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ οσελότος Τιτλος Η ζωή τα εποίησεν Συγγραφέας Βασίλειος Κόλλιας Σειρα Ποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι ένα γαϊδούρι

Μια φορά κι ένα γαϊδούρι Μια φορά κι ένα γαϊδούρι Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Υπεύθυνοι Καθηγητές Κοκκίνου Ελένη Παπαζέτης Κωνσταντίνος Καϊµακάµης Αθανάσιος Συγγραφική Οµάδα Τσιρίδης Νίκος Ραχωβίτσας Δηµήτρης Σιέλης Χρίστος Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό - Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό μου να παίξουμε; Αν θέλει, ναι. Προσπάθησε να μην

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Τι θέλεις να σπουδάσεις του χρόνου; Θέλω να γίνω φαρμακοποιός. Σε ποιο πανεπιστήμιο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα