Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 27) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἰ ο ύ λ ι ο ς Η ΛΟΓΙΚΗ, ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Λέει στὸν παραλυτικὸ ὁ Ἰησοῦς «Σήκω, πάρε τὸ κρεβάτι σου καὶ πήγαινε στὸ σπίτι σου» (Μάτθ. Θ, 1-8). Μὲ ἕνα πρόσταγµα τοῦ Χριστοῦ ὁ παράλυτος σηκώνει τὸ κρεβάτι του στοὺς ὤµους καὶ περπατάει. Μὰ αὐτὸ φαίνεται παράλογο. Κι ὅµως δὲν εἶναι. Εἶναι θαῦµα. Καὶ τὸ θαῦµα εἶναι πέρα ἀπὸ τὴ λογική. Τὸ θαῦµα κρύβει µυστήριο. Καὶ τὸ µυστήριο κρύβει τὴν ἄπειρη δύναµη τῆς πίστης, ποὺ δὲν µποροῦν νὰ νοιώσουν ὅσοι εἶναι φυλακισµένοι στὴ λογική τους. Ἔτσι κλείνουν τὸ µυαλό τους καὶ τὴν ψυχὴ τοὺς µέσα στὴν ἴδια τὴ φυλακή τους. Ὁ Χριστὸς ἦρθε γιὰ νὰ γκρε- µίσει τὰ σύνορα της λογικῆς καὶ νὰ βγάλει τὴν ψυχή µας στὸ ξέφωτο τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς αἰωνιότητας. Τίποτα δὲν εἶναι λογικὸ χωρὶς τὸν Χριστό. Καὶ τίποτα δὲν κατανοεῖται ἔξω ἀ- πὸ τὸν Χριστό. Ὅλα γύρω µας εἶναι ὑπέρλογα. Ἀρκεῖ νὰ θελήσουµε νὰ τ ἀναλύσουµε. Τότε θὰ δοῦµε ὅτι ὅλα, ἀπὸ τὴ σύνθεση καὶ δο- µὴ τοῦ ἀτόµου τῆς ὕλης ὡς τὰ φαινόµενα τοῦ ἐσωτερικοῦ µας κόσµου, κρύβουν ἀπέραντα µυστήρια. Ὅποιος θέλει νὰ κλείσει µέσα στὴν ἀνθρώπινη λογικὴ τὰ πάντα, εἶναι σὰν νὰ θέλει νὰ κλείσει τὴν αἰωνιότητα µέσα στὸ χρόνο. 1 Τὸν ὠκεανὸ µέσα σ ἕνα ποτήρι. Αὐτὸ εἶναι καθαρὴ τρέλα. Καὶ ὅµως, σ αὐτὴ τὴν τρέλα ἐπιµένουν µερικοί, δῆθεν ἐπιστήµονες. Προσπαθοῦν, µὲ τὶς θεωρίες τῆς παραψυχολογίας, νὰ ἑρµηνεύσουν τ ἀνερµήνευτα θαύµατα. Ἡ ἴδια λογική, ἄλλωστε, ἀνατρέπει συνέχεια τὸν ἑ- αυτό της. Κάθε µέρα βγαίνει καὶ µιὰ καινούρια «λογική» θεωρία ποὺ ἀνατρέπει τὴν προηγούµενη. Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ πραγµατικότητα ὅµως, δὲν πείθουν πάντοτε ὅλους τους ἀνθρώπους. Ὄχι γιατί δὲν ἔχουν τὴ δύναµη, ἀλλὰ γιατί σέβονται τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀλήθεια δὲν θέλει ποτὲ νὰ ἐπιβάλλεται µὲ τὴ βία. Ὅ- ποιος ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπιβάλλει τὴν ἀλήθεια µὲ τὴ βία, ἀγνοεῖ τὴ φύση καὶ τὴν ἀποστολὴ τῆς ἀλήθειας. Ὁ Χριστὸς ποὺ εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ἀλήθειας, σεβάστηκε καὶ σέβεται πρῶτος τὴν ἐλευθερία µας. Ἀλήθεια καὶ ἐλευθερία πᾶνε πάντα µαζί. Ὅποιος δὲν εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ τὰ πάθη του, δὲν µπορεῖ ν ἀναγνωρίσει τὴν ἀ- λήθεια. Τὴν ἀρνεῖται συστηµατικά, γιατί τὸν θίγει. Αὐτὸ συνέβαινε µὲ τοὺς

2 γραµµατεῖς καὶ φαρισαίους τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς ἔλεγχε τὴν ὑποκρισία τους καὶ οἱ φαρισαῖοι ἀρνιόνταν τὴν πηγὴ τῆς ἀλήθειας, τὸν Χριστό. Ἔφθασαν στὸ σηµεῖο νὰ ποῦνε ὅτι τὸν δαιµονισµένο, ποὺ ἔκανε καλὰ ὁ Χριστὸς (Ματθ. Θ, 27-35) τὸν ἔκανε καλὰ ἐν ὀνόµατι τοῦ σατανᾶ. Ἂν ἦταν ποτὲ δυνατὸ ὁ σατανᾶς νὰ χτυπάει τὸν σατανᾶ. Καὶ ὅµως ὁ σκοτισµὸς τῶν παθῶν τους, τοὺς ὁδηγοῦσε σ αὐτὸν τὸν παραλογισµό. Ἔτσι παραλογίζονται ὅσοι θίγονται ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ δὲν ἐννοοῦν νὰ συµµορφωθοῦν µ αὐτήν. Ἡ ἀλήθεια δὲν µᾶς ἔχει ἀνάγκη. Ἐµεῖς ἔ- χουµε ἀνάγκη ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. Γιὰ νὰ τὴν ἀποκτήσουµε χρειάζονται δυὸ βασικὲς προϋποθέσεις. Εἰλικρίνεια καὶ ταπείνωση. Ὁ εἰλικρινὴς ἄνθρωπος ὁµολογεῖ τὰ σφάλµατά του, καθαρίζει τὴν καρδιά του κι ἔρχεται σ ἐπαφὴ µὲ τὴν ἀλήθεια. Ὁ ταπεινὸς ἄνθρωπος ἀναγνωρίζει τὴν ὑπεροχὴ τῆς ἀλήθειας καὶ τὴ δέχεται γιὰ κυβερνήτη του. Οἱ Φαρισαῖοι δὲν παραδέχονταν οὔτε τὰ σφάλ- µατά τους, οὔτε τὴν ὑπεροχὴ τοῦ Χριστοῦ. Γι αὐτὸ Τὸν πολέµησαν µὲ µανία. Στὸ τέλος ὅµως, αὐτοὶ κατάστράφηκαν. Ὁ Χριστὸς θριάµβευσε. Ἔτσι γίνεται πάντα. Ὅποιος πολεµάει τὴν ἀλήθεια κατάστρέφεται. Ὅποιος τὴ δέχεται σώζεται. «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΠΙΟ ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΓΕΝΗ» «Ὁ διάσηµος Λουδοβίκος Παστὲρ εἶχε, ὡς γνωστόν, βαθύτατη πίστη στὸ Θεό. Αὐτὸ τὸ χρωστοῦσε στὸν ἐφηµέριο τοῦ χωριοῦ του, ποὺ τὸν καθοδήγησε, ὄχι µόνο µὲ ὅσα τοῦ ἔλεγε, ἀλλὰ προπαντὸς µὲ τὸ ἅγιο παράδειγµά του. Μιὰ ἡµέρα, λοιπόν, ὅταν ὁ Παστὲρ ἦταν µόλις ἑπτὰ ἐτῶν, ὁ ἐφηµέριος τοῦ διηγήθηκε τὴ γνωστὴ ἱστορία τοῦ ιογένη, ποὺ ἔψαχνε τὸ καταµεσήµερο µ ἕνα φανάρι, νὰ βρεῖ «ἄνθρωπο». Ὁ µικρὸς Παστὲρ εἶπε τότε αὐθόρµητα: «Ἐγὼ εἶµαι πιὸ τυχερὸς ἀπὸ τὸν ιογένη, γιατί βρῆκα ἐ- σᾶς». Πόσο διδάσκει τὸ καλὸ παράδειγµα καὶ ἡ ἁγία ζωὴ ἑνὸς ἐφηµερίου, ἔ- στω καὶ ἑνὸς ἀποµακρυσµένου χωριοῦ. 2 Καὶ δόξα τῷ Θεῷ, ἔχοµεν ὄχι ὀλίγους εὐσεβεῖς ἱερεῖς εἰς τὴν πατρίδα µας. ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ ΙΑ ΤΟΝ «ΣΚΑΪ» Ἐπιστολὴν τοῦ τ. Πρυτάνεως Γ. Μπα- µπινιώτη εἰς τὸ περιοδικὸν «Κοινωνικὲς Τοµές», ἄρ. τεύχ. 20, ἀναφέρεται εἰς τὴν δῆθεν διάψευσιν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Καὶ σηµειώνει µεταξὺ ἄλλων: «Τὴν Μ. Παρασκευὴ καὶ τὸ Μ. Σάββατο ποὺ οἱ Χριστιανοὶ σ ὅλο τὸν κόσµο καὶ ἐµεῖς στὴν Ἑλλάδα ἰδιαίτερα, ἐκ παραδόσεως, ζοῦµε πολὺ ἔντονα τὸ κορυφαῖο γιὰ τὴν πίστη µας γεγονὸς τῆς Σταυρώσεως καὶ τῆς Ἀναστάσεως, µὲ τὶς Ἐκκλησίες νὰ γεµίζουν ἀπὸ πιστούς, ὁ τηλεοπτικὸς σταθµός, Σκαϊ πρόβαλε µιὰ ξένη σειρὰ ντοκιµαντὲρ µὲ τίτλο «Τὰ µυστικὰ τοῦ Σταυροῦ» ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἀναστήθηκε καὶ ἄλλα. Καὶ ὅτι Ἑβραῖος ἀρχαιολόγος βρῆκε ἐπιγραφὴ µὲ τὸ ὄνοµα Ἰησοῦς κ.λ.π.». Καὶ ὁ κ. Μπαµπινιώτης προσθέτει: «Μὲ αὐτὲς λοιπὸν τὶς ἀτεκµηρίωτες εἰκασίες καὶ µὲ αὐτὰ τὰ παιδαριώδη ἐπιχειρήµατα ὁδηγήθηκαν σὲ συµπεράσµατα, ποὺ ἐµφανίζονται ὡς προϊὸν ἐπιστηµονικῆς ἔρευνας; ἀπὸ τὸ συνηθισµένο ὄνοµα ἑνὸς Ἰησοῦ µὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ τὸ τάφο του µὲ τὸν τάφο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ;». Καὶ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀναµασήµατα τοῦ ὑβριστικοῦ Ταλµοὺδ τῶν Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι ὑποκινοῦν παντοῦ τὴν ἀντιχριστιανικὴν προπαγάνδαν τῶν. Τὸ δὲ κανάλι, τὸ ὁποῖο καλεῖται Σκαϊ, διερωτώµεθα µηπως κατήντησεν ὄργανον τοῦ Σιωνισµοῦ καὶ ἐπιχορηγεῖται πλουσίως; Πάντως, τὸν τελευταῖον καιρὸν ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς διεπίστωσεν ἄρνησιν καὶ συκοφάντησιν τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος. Κρίµα. (Ὄρθ. Τύπος, ἄρ. φύλ. 1883, τῆς ). Σχόλιο: υστυχῶς, τὰ ντοκιµαντὲρ ἔχουν µετατραπεῖ ἐδῶ καὶ καιρὸ σὲ µέσα προπαγάνδας µὲ ἐπιστηµονικὸ ἐπικάλυµµα (ὥστε νὰ δείχνουν δῆθεν ἀντικειµενικά), πολιτικῶν, ἰδεολογικῶν, οἰκονοµικῶν, ἀντί-θρησκευτικῶν κ.ἄ. συµφέροντων.

3 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΟΞΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ Ὁ Ἕλληνας Πρόξενος στὴν Κορυτσὰ κ. Θεόδωρος Οἰκονόµου, µιλώντας σὲ Ἕλληνες τῆς Κορυτσᾶς, ἐν ὄψει τῆς ἀπογραφῆς στὴν Ἀλβανία, εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς «Χαίροµαι, Ἕλληνες τῆς Κορυτσᾶς, ποὺ βρίσκοµαι ἀνάµεσά σας. Θὰ δώσουµε γιὰ ἄλλη µιὰ φορὰ τὸ ἴδιο µήνυ- µα: Ναί, ὑπάρχουν Ἕλληνες στὴν Κορυτσά. Ναί, οἱ ντόπιοι εἶναι Ἕλληνες. ὲν πρέπει νὰ διστάσετε νὰ δηλώσετε τὴν Ἑλληνικὴ καταγωγή σας στὴν ἀπογραφή, γιὰ νὰ πιστοποιηθεῖ ἡ πραγµατικὴ καταγωγή σας. Ὅσοι βρίσκεστε σὲ ἀµφιβολία καὶ φοβάστε, ρωτῆστε τὸν ἑαυτό σας νὰ σᾶς ἀπαντήσει γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ καταγωγή σας. Πρὶν πάρετε τὴν ἀπόφασή σας, νὰ πᾶτε στὸ νεκροταφεῖο νὰ δεῖτε τοὺς τάφους τῶν παππούδων καὶ τῶν πατεράδων σας, τὴν γλώσσα ποὺ γράφουν τὰ ὀνόµατά τους. Εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα. Αὐτὴ ἡ µάχη δὲν τελειώνει µὲ τὴν ἀπογραφή, ἀλλὰ ξεκινᾶ µὲ τὴν Ἑλληνικὴ ἀπογραφή. Ὑπάρχουν τὰ δικαιώµατα τῆς Μειονότητας. Καὶ αὐτὰ πρέπει νὰ τεθοῦν σὲ ἐφαρµογὴ σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς τῆς Ἀλβανίας, ποὺ ἀπαρτίζουν τὴν Βόρειο Ἤ- πειρο. Ἐδῶ εἶναι ἡ Βόρειος Ἤπειρος. Ἡ Βόρειος Ἤπειρος ὑπάρχει. Στὴν Ἑλλάδα αὐτὸ εἶναι ἀποδεκτὸ καὶ θὰ ἀποδειχθεῖ περισσότερο µὲ τὴν καταγραφὴ τοῦ πληθυσµοῦ, ὥστε νὰ ἐφαρµοστοῦν ἐδῶ ὅλα τὰ δικαιώµατα ποὺ προστατεύουν τὶς µειονότητες. Κουράγιο καὶ ἐλπίδα γιὰ τὸν ἀγώνα» (Ἐφηµ. Βορειοηπειρώτικον Βῆµα, Ἰαν - Φεβρ 2011, σελ.1). Σχόλιο: Μετὰ τὶς δηλώσεις του αὐτὲς ὁ Ἕλληνας Πρόξενος στὴν Κορυτσὰ ἀνεκλήθη ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ «ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ» 3 Μεταφέρουµε, µὲ βαθειὰ θλίψη, τὴν εἴδηση, ὅπως τὴν µεταδίδουν τὰ Μ.Μ.Ε. τοῦ Βατικανοῦ, µὲ ἡµεροµηνία 27 Μαρτίου 2011 «Ἀκολουθῆστε τὸν Πάπα». Εἶναι τὸ µήνυµα τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη σὲ ὁµάδα φοιτητῶν τοῦ Ποντιφικοῦ Ἰνστιτούτου Sant Apollinare, ὅπως ἀναφέρει ἡ L Osservatore Romano. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπίσκεψης τῶν φοιτητῶν, ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης Βαρθολοµαῖος, µίλησε γιὰ τὸν Πάπα «µὲ πολλὴ ἐκτίµηση καὶ ἀγάπη», ἀναφέρει ἡ ἐφηµερίδα τοῦ Βατικανοῦ. Ὁ Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ, τόνισε ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης, «εἶναι ἕνας µεγάλος θεολόγος ποὺ κάνει καλὸ σὲ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες. Ἀκολουθῆστε τὸν µὲ ἀγάπη καὶ συµπάθεια. (Παρακαταθήκη, Μάρτιος Ἀπρίλιος 2011, σελὶς 77). Σηµείωσις: Ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἔλεγε «Τὸν Πάπαν νὰ καταράσθε, διότι αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία». ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΣ Εἰς αὐτὸ τὸ σηµεῖον ἔχουµε φθάσει! Ἡ Ἑλλὰς νὰ εὑρίσκεται εἰς ἀποστασίαν, ἡ δὲ Ρωσία εἰς θρησκευτικότητα καὶ ἐπιστροφὴ εἰς τὸν Χριστόν. Ὀρθῶς ἐγράφη ὅτι «Εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ κράτος, οἱ δήµαρχοι, δηµοσιογράφοι, βάλλουν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ κατὰ τῶν χριστιανικῶν συµβόλων ἀπὸ δηµόσια κτήρια, ζητοῦντες τὴν ἁρπαγὴν τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καὶ προπαγανδίζοντες τὴν ἀνέγερσιν τεµένους καὶ τζα- µιῶν εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα µὲ χρήµατα τοῦ ὑποτιθέµενου χρεωκοπη- µένου κράτους, ὁ δὲ ήµαρχος ἀπαγορεύων καὶ αὐτὸ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη», τὴν ἴδιαν στιγµὴν ὁ ήµαρχος Μόσχας ἀνακοινώνει τὴν παραχώρησιν οἰκοπέδων διὰ τὴν ἀνέγερσιν ἱερῶν Ὀρθοδόξων Ναῶν». Συγκεκριµένως, ὁ ήµαρχος τῆς ρωσικῆς πρωτεύουσας Σέργιος Σοβιάνιν διαβεβαίωσε τὴν 29ην Ἀπριλίου ὅτι «δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξει καµµιὰ καθυστέρηση ἢ ἐµπόδιο στὸ σχέδιο ἀνέγερσης 200 ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὴ Μόσχα». Τὸ δὲ πλέον ση- µαντικὸν ὅτι «ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ ἀθεϊστικοῦ κοµµουνιστικοῦ καθεστῶτος στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 µέχρι σήµερα, ἔχουν ἐπισκευασθεῖ καὶ (Συνέχεια στὴν 6 η σελίδα)

4 Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Ἀπόγευμα: Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς 7.30 μ.μ. Λιτανεία Ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ Ἀρτοκλασία Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἁμαρουσίου κ Ὠρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Πρωί: π. μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία Ἀπόγευμα: 7.30 μ.μ. Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ Προσκύνησις τεμαχίου Ἁγίου Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ.

5 Α ΕΛΦΕ, ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ Ἀδελφὲ νὰ κάνεις τὸ σταυρό σου κανονικά, καὶ ὄχι τυπικὰ καὶ βιαστικά, αὐτὸ εἶναι ἐ- µπαιγµός. Ὁ σταυρὸς εἶναι σύµβολο τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅ- πλο κατὰ τοῦ διαβόλου. Ἕνωσε τὰ τρία πρῶτα δάχτυλα τοῦ δεξιοῦ σου χεριοῦ, αὐτὸ σηµαίνει τὴν Ἁγία Τριάδα. Τὰ δυὸ τελευταῖα δάκτυλα κλειστά, αὐτὸ σηµαίνει τὶς δυὸ φύσεις τοῦ Χριστοῦ, θεία καὶ ἀνθρώπινη. Φέρε τὸ χέρι σου ψηλὰ στὸ µέτωπο, αὐτὸ ση- µαίνει, Χριστέ, ἤσουν στὰ οὐράνια. Μετὰ φέρε τὸ χαµηλὰ στὴν κοιλιά αὐτὸ σηµαίνει. Χριστέ, ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς χαµήλωσες σὰν τὸν ἀετὸ καὶ ἐνανθρώπισες στὴ γῆ νὰ µᾶς σώσεις. Κατόπιν φέρε τὸ στὸ δεξιὸ ὦµο, ποὺ σηµαίνει. Χριστέ, βάλε µὲ στὸν παράδεισο ἐκ δεξιῶν σου. Ἔπειτα φέρε τὸ στὸν ἀριστερὸ ὦµο ποὺ σηµαίνει. Κύριε µὴ µὲ βάλεις στὴν κόλαση. Ἔτσι, τὸ σηµεῖο τοῦ Τιµίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ γίνεται ἐπίκλησις τοῦ Θεοῦ, πηγὴ ἁγιασµοῦ καὶ θείας προστασίας. Ὅταν γίνεται σωστά, µαστίζει καὶ ἀποδιώχνει τοὺς δαί- µονες. Μάλιστα δὲν ἁγιάζεται µόνο τὸ σῶµα, ἀλλὰ ὅλη ἡ ὕπαρξις τοῦ ἀνθρώπου, διότι σταυρώνουµε: Τὸ µέτωπο, δηλαδὴ τὶς σκέψεις µας. Τὴν κοιλιά, δηλαδὴ τὶς ἐπιθυµίες µας. Τὸ δεξιὸ καὶ τὸν ἀριστερὸ ὦµο, δηλαδὴ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν µας, τὶς πράξεις µας. Αὐτὸ τὸ σταυρό µας παρέδωσαν οἱ πρόγονοί µας, αὐτὸν νὰ κάνουµε σὲ κάθε βῆµα. Τὸ πρωὶ σηκώνεσαι; σταυρὸ κάνε. Βγαίνεις ἀπ τὸ σπίτι; Σταυρό. Πιάνεις δουλειά; Σταυρό. Πᾶς ταξίδι; Σταυρό. Κάθεσαι νὰ φᾶς; Σταυρό. Πέφτεις νὰ κοιµηθεῖς; µὴ ξαπλώσεις χωρὶς σταυρὸ καὶ προσευχή. «Πέφτω, κάνω τὸν Σταυρό µου κι Ἄγγελος εἶναι στὸ πλευρό µου». 45 Ἔτσι, ὅλα ἀποκτοῦν εὐλογία. Καὶ πρέ- δὲν πει νὰ ξέρετε: Ἐµεῖς οἱ Χριστιανοὶ ντρεπόµαστε τὸν Σταυρό, διότι ἀπὸ ἀ- ποτρόπαιο καὶ ἀτιµωτικὸ σύµβολο θανατώσεως κακοποιῶν καὶ ἐξευτελισµοῦ ποὺ ἦταν, ἔγινε γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα σύµβολο νίκης καὶ σωτηρίας. Μετὰ τὰ Ἄχραντα Πάθη τοῦ Κυρίου µας εἶναι σηµεῖο δόξας καὶ τιµῆς τοῦ Κυρίου ἠµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἔµεινε πιστὸς καὶ ὑπάκουος στὸν Θεὸ Πατέρα µέχρι θανάτου, θανάτου µάλιστα σταυρικοῦ, διὰ τὴν σωτηρία καὶ ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Εἰδικὰ δὲ γιὰ µᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου ὑπῆρξε ἀνέκαθεν στήριγµα καὶ δύναµις. Ὁ διάβολος, ἀπὸ τὴν ἄλλη µεριά, γνωρίζει καὶ τρέµει τὴ δύναµη τοῦ Σταυροῦ. Γι αὐτὸ καί, ἂν παρατηρήσετε, ὅλοι οἱ αἱρετικοὶ (παπικοί, προτεστάντες, χιλιαστὲς κ.ἅ.) πολεµοῦν µὲ λύσσα καὶ διαστρέφουν τὸ Ὀρθόδοξο σύµβολο τοῦ Σταυροῦ. Ἐµεῖς ὅµως, ἂς µείνουµε πιστοὶ σὲ αὐτὰ ποὺ µας παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες µας καὶ ἂς στηριχθοῦµε στὴν ζωοποιὸ δύναµη τοῦ Σταυροῦ γιὰ νὰ κατατροπώνουµε τὸν πονηρό, πρὸς δόξαν Θεοῦ. Ἀµήν. Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ Εἶναι ἀπὸ τὶς ὡραιότερες καὶ τὶς πιὸ ἁ- γνὲς παιδικὲς µορφὲς στὸ ἀ- πέραντο Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας. Παρθενοµάρτυς, καλλίνικος καὶ Μεγαλοµάρτυς καὶ Πανεύφηµος ὀνοµάζεται. Εἶναι δικαιολογηµένη καὶ ἀληθινὴ ἡ ἀγάπη καὶ ὁ θαυµασµὸς τοῦ λαοῦ µας γιὰ τὴν τόσο θαυµατουργὴ Ἁγία Μαρίνα, τὴν ἀθώα καὶ σεµνὴ παιδούλα ποὺ γέµισε τὴν καρδιά της µὲ τὴν Ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστὸ σὲ ἡλικία 15

6 χρονῶν. Ἡ Ἁγία Μαρίνα ποὺ δόξασε µὲ τὸν πιὸ µ αρτυρικὸ τρόπο, τὴν παιδικὴ ἡλικία καὶ ἔδειξε ὅτι στὸν κόσµο τοῦ Θεοῦ δὲν παίζουν ρόλο οὔτε καὶ οἱ ἡλικίες τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ µόνο ἡ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς καὶ ἡ πίστη στὸ Χριστό. Ἡ Ἐκκλησία µας τιµᾶ τὴν µνήµη της κάθε χρόνο στὶς 17 Ἰουλίου. ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΣ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 3 η σελίδα) ἐκ βάθρων ἀνεγερθεῖ στὴν ἐπικράτεια τῆς Ρωσίας περισσότερες ἀπὸ ἐκκλησίες, ποὺ ἔχουν ἀλλάξει ριζικὰ τὴν θρησκευτικὴ εἰκόνα τῆς πάλαι ποτὲ µήτρας τοῦ συγχρόνου ἀθεϊσµοῦ». Οἱ Ἕλληνες θὰ πάρωµεν µαθήµατα; ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΑΙ ΑΦΙΛΑΡΓΥΡΟΙ ὲν εἶχαν χρήµατα ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν τάση νὰ τὰ ἀποκτήσουν. Ἔτσι, ὁ Παῦλος λέγει «Ἀσήµι ἢ χρυσάφι ἢ ρουχισµὸ τίποτα ἀπ αὐτὰ δὲν ἐπιθύµησα. Σεῖς οἱ ἴδιοι ξέρετε ὅτι τὶς ἀνάγκες τὶς δικές µου καὶ ἐκείνων ποὺ ἦταν µαζί µου ἐξυπηρέτησαν τὰ χέρια µου αὐτά» (Πράξ. 20, 33-34). Καὶ συµβούλευε «ὅταν δὲ ἔχουµε τροφὲς καὶ σκεπάσµατα (δηλαδὴ ἐνδύµατα καὶ στέγη) αὐτὰ θὰ εἶναι ἀρκετὰ γιά µας. Ἐκεῖνοι ὅµως ποὺ θέλουν νὰ πλουτίσουν πέφτουν σὲ πειρασµὸ καὶ σὲ παγίδα καὶ σὲ πολλὲς ἀνόητες καὶ βλαβερὲς ἐπιθυµίες, οἱ ὁποῖες βυθίζουν τοὺς ἀνθρώπους στὴν κατάστροφὴ καὶ στὸ χαµὸ (Α Τιµ. 6, 8-10). Ἐπίσης, ἐπαναλάµβανε τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ «Εἶναι εὐτυχέστερον νὰ δίνει κανεὶς παρὰ νὰ παίρνει» (Πράξ. 20,35). Ὁ δὲ Πέτρος εὐρισκόµενος µαζὶ µὲ τὸν Ἰωάννη πρὸ τοῦ ναοῦ τοῦ Σολοµῶντος καὶ βλέποντας ἕνα χωλὸ ἐκ γενετῆς νὰ τοὺς ζητὰ ἐλεηµοσύνη εἶπε «Ἀσήµι καὶ χρυσάφι δὲν ἔχω ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ ἔχω σου τὸ δίνω εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου σήκω καὶ περπάτησε» (Πράξ. 3,6). Καὶ ὁ χωλὸς ἔγινε ἀµέσως καλά. Λέγεται, ὅτι ὅταν κάποτε ἕνας πάπας ξεναγοῦσε ἕνα ἐπίσηµο προσκεκληµένο του στὰ παλάτια καὶ τὰ 6 θησαυροφυλάκια τοῦ Βατικανοῦ εἶπε ἐπηρµένος καὶ γεµάτος κοσµικὸ φρόνη- µα «Ὁ ἀπόστολος Πέτρος δὲν εἶχε αὐτὰ ποὺ ἔχω ἐγώ». Κι ὁ φιλοξενούµενος τοῦ εἶπε θυµόσοφα: «Ἐσὺ ὅµως δὲν µπορεῖς νὰ κάνεις θαύµατα οὔτε ἔχεις Ἅγιο Πνεῦµα». ( ίλεπτον, Μάιος-Αὔγ. 2011) ΓΙΑΤΙ ΕΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΑΙ; Ὁ Προφήτης Ἠλίας ὅταν εὑρισκότανε εἰς τὴν ἔρηµο τοῦ Ἰορδάνη τοῦ ἔστελνε ὁ Θεὸς ἄρτο καὶ κρέας πρωὶ καὶ βράδυ, µέσῳ ἑνὸς κόρακος. Ρώτησε ποτὲ τὸν Θεὸ ὁ Προφήτης Ἠλίας νὰ τοῦ πεῖ; ὲν ἔχεις κανένα καθαρώτερο πουλὶ νὰ µοῦ στείλεις ἕνα κοµµ άτι ψωµί; Τοῦ παραπονέθηκε ποτὲ τοῦ Θεοῦ ὁ Προφήτης Ἠλίας; Ποτέ. Ἔπαιρνε τὸν ἄρτο καὶ δὲν τὸν ἐνδιέφερε ποιὸς εἶναι ὁ ταχυ- ποιὸς τοῦ τὸ δρόµος, δὲν τὸν ἐνδιέφερε ἔφερνε. ιότι ὁ κόρακας εἶναι τὸ πιὸ βρώµικο πουλί. Αὐτὸ ποὺ τὸν ἐνδιέ- ἦταν ποιὸς φερε τὸν Προφήτη Ἠλία τοῦ τὸ ἔστελνε, καὶ αὐτὸς ἦταν ὁ Θεός, καὶ τί τοῦ ἐχρειάζετο. Γιατί ἂν ἔλεγε ὁ Προφήτης, ὅτι ἐγὼ δὲν τὸ παίρβρωµόπουλου, νω ἀπὸ τὸ ράµφος τοῦ τὸ ὁποῖο τρέφεται µὲ θνησιµαία, θὰ εἶχε πεθάνει ἐκεῖ εἰς τὴν ἔρηµ ο τοῦ Ἰορδάνου. Πηγαίνετε νὰ ἐξοµολογηθεῖ τε εἰς τοὺς Ἱερεῖς, λέγε ι ὁ Θεός. Ἔχει ἐντεταλµένους ὁ Χριστός µας, τοὺς Ἱερεῖς. Θὰ τὰ ποῦµε εἰς τὴν εἰκόνα, λέγει ὁ ἄνθρωπος. Καὶ τί θὰ σοῦ πεῖ ἡ εἰκόνα. Ὁ παπὰς ποὺ θεωρεῖται ἁµαρτωλὸς σὲ

7 συγχωρεῖ, δὲ σὲ συγχωρεῖ ἡ εἰκόνα. Ἐ- ξοµολόγηση, λοιπόν, στὸν ἐντεταλµένο, ποὺ εἶναι ὁ Ἱερεύς. Ἀπό κεῖ καί πέρα, µήν ψάχνεις ἄν ὁ παπάς εἶναι ἁµαρτωλός. Ἄν εἶναι ἁµαρτωλός εἶναι γιά λογαριασµό του. Ἔτσι καί ἔβαλε τό πετραχήλι εἶναι Ἅγιος. Καί δέν συγχωρεῖ αὐτός, συγχωρεῖ ὁ Χριστός. Ὅταν ὁ Ἱερεύς διαβάζη τήν εὐχή στόν ἐξοµολογούµενο λέγει: «Σύ Κύριε ὅστις εἴπας, ὅσα ἄν δέσειτε ἐπί τῆς γῆς δεδεµένα, ὅ- σα λελυµένα, λύσε καί τόν δοῦλο σου». Ὁ Κύριος συγχωράει. Ὁ Κύριος Βαπτίζει. Ὁ Κύριος Στεφανώνει. Ὁ Κύριος Ἁγιάζει. Ὁ Ἱερεύς εἶναι ἕνα ὄργανο, ἕνα σύρµα πού περνάει τό ρεῦµα, τίποτα ἄλλο. Καί σκουριασµένο νά εἶναι τό σύρµα πού περνάει τό ρεῦµα, ἐάν τό πιάσης θά καεῖς. Μένουν πολλοί ἄνθρωποι µακριά ἀπό τήν σωτηρία τους, µακριά ἀπό τήν ἐξοµολόγηση. ιότι ἔχουν στραβοπιάσει ἀπό ἄγνοια καί ἀπό κακία τό θέµα τοῦ κλήρου. Ἐξοµολόγηση λοιπόν µέ ταπείνωση καί σεβασµό στόν Ἱερέα, γιά νά βρούµε χάρη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ο ΣΑΚΟΣ ΜΑΣ Ὅλοι κουβαλᾶµε στὴ ζωή µας τὸν ταξιδιωτικό µας σάκο, µικρὸ ἢ µ εγάλο. Ἄλ- λοι τὸν σηκώνουµε ἀνάλαφρα καὶ ἄλλοι τὸν σέρνουµε βαριά. Τὸ σπουδαιότερο ὅµως εἶναι ὅτι οἱ πιὸ πολλοὶ δὲν ξέρουµε τί κουβαλᾶµε καὶ τί περιέχει ὁ σάκος µας. ὲν τὸν ἀνοίγουµε νὰ τὸν δοῦµε καθαρά, βαθιὰ καὶ ξάστερα, γιατί φοβόµαστε µήπως καὶ δοῦµε πράγµατα καὶ τροµάξουµε. Καταλάβατε τώρα γιὰ ποιὸ σάκο µιλᾶµε; Τὸν ὑπαρξιακό µας. Γιὰ τὴν ποιότητα καὶ τὸ περιεχό- µενο τοῦ εἶναι µας. ηλαδὴ γιὰ τὴν αὐτογνωσία µας. υστυχῶς ἀγνοοῦµε τί κουβαλᾶµε µέσα στὰ βάθη καὶ πλάτη τῆς ὕπαρξής µας. Ἐὰν κατορθώσουµε νὰ δοῦµε κατάµατα τί κουβαλάει ὁ σάκος µας, τότε θὰ σωθοῦµε, γιατί θ ἀποβάλουµε τὰ κακῶς ἔχοντα, καὶ ἐφόσον βέβαια διαθέτουµε στοιχειώδη νοηµοσύνη καὶ θέληση, θὰ ξεκαθαρίσουµε τὸ βοῦρκο µας, θ ἀνακαλύψουµε τ' ἀρχέ- 7 τυπά µας καὶ θ ἀξιοποιήσουµε τὰ χαρίσµατά µας. ὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος χωρὶς χαρίσµατα. Μ αὐτὰ θὰ φθάσουµε στὰ θεία αἰώνια δώµατά µας µὲ τὸ θεῖο σάκο µας. Ἄντε καὶ καλό µας ταξίδι. Νῦν καὶ ἀεί. ΑΣ ΜΗΝ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ υστυχῶς, πολλὲς φορές, πολλοὶ ἄνθρωποι, κλείνουν τὰ µάτια τοὺς µπροστὰ σὲ τραγικὰ φαινόµενα κατάπτωσης καὶ πάσης φύσεως διαφθορᾶς. «Κάνουν τὰ στραβὰ µάτια» σὲ ἀτασθαλίες ἐξουσίας, οἰκονοµίας, δικαστικές, κρατικὲς κ.ὁ.κ. Κάνουν ὅτι δὲν βλέπουν. Σήµερα π.χ. ἔχουµε κρίσεις σὲ πολλὰ ἐθνικά, οἰκονοµικὰ καὶ ἄλλα ἐπίπεδα. Καὶ δυστυχῶς οἱ «ἁρµόδιοι» κοιµοῦνται!! «Κάνουν τὰ στραβὰ µάτια» κι ἀφήνουν τὰ πράγµατα τῆς κοινωνίας, τοῦ ἔθνους νὰ πηγαίνουν ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο. Οἱ ἀτέρµονες ἐγωπάθειες τῶν ἐξουσιαστῶν, τὸ σκυλοφάγωµα τῶν κοµµάτων, ἡ πλήρης ἀδράνεια τῶν «πνευµατικῶν» ἀνθρώπων, Ἀκαδηµαϊκῶν κ.λ.π. τ' ἀλληλοφαγώµατα τῶν συνδικαλιστῶν, τὰ «κουκουλώµατα» τῶν κλοπῶν τῶν πολιτικῶν καὶ ἄλλων. Οἱ ὑπερβάσεις καὶ οἱ αὐθαιρεσίες τῶν Μ.Μ.Ε., τὰ ὁποία στὸ βωµὸ τοῦ κέρδους δὲν ἀφήνουν τίποτα ὄρθιο. Πουλᾶνε πανικὸ ἢ «ἀποκλειστικότητα» ἢ χαβοῦζες, βοῦρκο µὲ τὸ τσουβάλι, ἀρκεῖ νὰ τὰ οἰκονοµᾶνε Ἀλλὰ κι ἐµεῖς οἱ καθηµερινοὶ ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουµε δηµόσια πόστα ἢ ἄλλα παρόµοια, πολλὲς φορὲς «κοιµώ- µαστε» καὶ «κλείνουµε τὰ µάτια» ἢ µὲ τὸν τρόπο καὶ τὴν στάση τῆς ζωῆς µας ἀνεχόµαστε τὶς διάφορες ἀτασθαλίες, ἀκόµα καὶ τὶς προκαλοῦµε, ὅταν ἐξυπηρετοῦν ἰδιοτελῆ καὶ ἄλλα κατώτερα αἰσθήµατά µας καὶ συµφέροντά µας. Ὁ καθένας µας ν ἀναλάβει τὸ µερίδιο τῆς εὐθύνης του καὶ νὰ ἀγωνισθοῦµε σθεναρὰ ἐναντίον τῶν φρικτῶν «κακῶς» κειµένων, ἀλλιῶς δὲν βλέπουµε προκοπή. Ἐµπρὸς λοιπὸν στὸν ἀγώνα ν ἀνοίξουµε φαρδιὰ πλατιὰ τὰ µάτια µας γιὰ νὰ σταµατήσει ἡ τραγική µας κατάπτωση καὶ διαφθορά.

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ Τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσµὰ καὶ αµιανοῦ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ Τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ Κυριακὴ Γ Ματθαίου ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ Τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἀθῳ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ Τῆς Ἁγίας Κυριακῆς τῆς Μεγαλοµάρτυρος ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ Κυριακὴ Ματθαίου ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ Τῆς Ἁγίας Εὐφηµίας καὶ τῆς Ἁγίας Ὄλγας ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἡ Σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ Τῆς Ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος Μαρίνης ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ Τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ Τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἡ Κοίµησις τῆς Ἁγίας Ἄννης ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ Τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ Κυριακὴ Ζ Ματθαίου ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ Προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου Λειψάνου Κάθε Τετάρτη στὶς 7.00 µ.µ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε Ἡµέρα Ἀνοικτὰ Ἐκτὸς τὸ µεσηµέρι κλειστὰ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ καὶ , Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα 6η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 8, 27 39) 22 Ὀκτωβρίου 2017 «Τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή μέ βασανίσῃς» Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή.

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1 2 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Δ Ματθαίου. Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις 7 Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος Θωμᾶ Ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ 06:30-08:30 7-8 Παρασκ. - 9 11 12 13 Προκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6 7 8 Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Χριστολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Η άρνηση του εκλεκτού

Η άρνηση του εκλεκτού Η άρνηση του εκλεκτού Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Σκέψου, ἀγαπητέ, τὴν αἰτία τῆς ἀρνήσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ποὺ εἶναι ἡ ἀμέλεια, ἡ ὁποία φαίνεται φανερὴ σ αὐτὰ τὰ τρία στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον ἀκολουθοῦσε

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα.

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα. (αρ. φυλλ. 25) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μ ά ϊ ο ς 2 0 1 1 ΜΟΝΑΞΙΑ Ἕνας παράλυτος τριάντα ὀκτὼ χρόνια φωνάζει: Βοήθεια! Κανένας δὲν τὸν ἀ- κούει. Ἡ φωνή του πέφτει στὸ κενό. Ὁ καθένας κοιτάζει τὴ βολή του.

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε (2012-2013) 16 Σεπτεμβρίου 2012 Μνήμη τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος καὶ Πανευφήμου Εὐφημίας Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς Ὀργάνωση: Ἁγιογραφεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ ΜΑΘΗΜΑ 4ο Λκ 8,4-15 Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ (Θά ἦταν βοηθητικό ἄν τήν ὥρα τοῦ μαθήματος εἴχαμε μπροστά μας μιά γλάστρα μ ἕνα φυτό, καθώς ἐπίσης καί τόν σπόρο του. Ἄν μποροῦμε, ἔχουμε μαζί μας κι ἕνα «δισάκι»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μ ορτ ορτ τ ν γκαιν ων το πανσ πτου Ναο τ ς ναστ σεως τ ν τ εροσολ µων ὲ τὸ μήνα Σεπτέμβριο ἀρχίζει κάθε χρόνο τὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ ἔτος, ἡ ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου,

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

β. έχει κατοχυρωμένο το απόρρητο και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία

β. έχει κατοχυρωμένο το απόρρητο και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία ΜΑΘΗΜΑ 24 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἐμφάνιση στίς Μυροφόρες (Ἀνάσταση)

Ἡ ἐμφάνιση στίς Μυροφόρες (Ἀνάσταση) ΜΑΘΗΜΑ 27ο Ἐπίκαιρο Ἡ ἐμφάνιση στίς Μυροφόρες (Ἀνάσταση) «Χριστός ἀνέστη», παιδιά! Σαράντα μέρες μετά τό Πάσχα, μέχρι τή γιορτή τῆς Ἀνάληψης, οἱ χριστιανοί δέν ἀνταλλάσσουν ἄλλον χαιρετισμό παρά τό «Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του Εἰς μνημόσυνον...ὁ πατέρας μου διακρινόταν ἐπίσης ἀπό εὐλάβεια, μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξεως. Σεβόταν ἀπόλυτα τόν Θεό, σεβόταν τούς Κληρικούς, δέν ὁμιλοῦσε ποτέ ἐναντίον τους, οὔτε συμμετεῖχε σέ συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ. κατὰ τὴν Κοπὴν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μητροπολιτικὸς Ναὸς Βρυξελλῶν

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ. κατὰ τὴν Κοπὴν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μητροπολιτικὸς Ναὸς Βρυξελλῶν ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ κατὰ τὴν Κοπὴν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μητροπολιτικὸς Ναὸς Βρυξελλῶν 8 Ἰανουαρίου 2017 Αἰδεσιµολογιώτατοι πατέρες, Ἐξοχωτάτη κυρία

Διαβάστε περισσότερα

Εὐαγγέλιο καὶ νὰ ὁρκιστοῦν ψέµατα ἢ ὑπογράφουν ψεύτικα ἢ πλαστογραφοῦν.

Εὐαγγέλιο καὶ νὰ ὁρκιστοῦν ψέµατα ἢ ὑπογράφουν ψεύτικα ἢ πλαστογραφοῦν. (αρ. φυλλ. 47) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2013 ΧΕΡΙΑ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΧΕΡΙΑ ΑΝΟΣΙΑ Ὁ Χριστὸς προχωράει γιὰ ν ἀναµετρηθεῖ µὲ τὸ χάος καὶ τὸν θάνατο. Ὁ καιρὸς τῆς σύλληψής του πλησιάζει. Καλεῖ τοὺς µαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΠρOγραμμα iερῶν ακολουθιῶν

2017 ΠρOγραμμα iερῶν ακολουθιῶν 2017 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Avenue de Stalingrad, 34 1000 Bruxelles Tél: 02/512.19.13

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα