Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 27) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἰ ο ύ λ ι ο ς Η ΛΟΓΙΚΗ, ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Λέει στὸν παραλυτικὸ ὁ Ἰησοῦς «Σήκω, πάρε τὸ κρεβάτι σου καὶ πήγαινε στὸ σπίτι σου» (Μάτθ. Θ, 1-8). Μὲ ἕνα πρόσταγµα τοῦ Χριστοῦ ὁ παράλυτος σηκώνει τὸ κρεβάτι του στοὺς ὤµους καὶ περπατάει. Μὰ αὐτὸ φαίνεται παράλογο. Κι ὅµως δὲν εἶναι. Εἶναι θαῦµα. Καὶ τὸ θαῦµα εἶναι πέρα ἀπὸ τὴ λογική. Τὸ θαῦµα κρύβει µυστήριο. Καὶ τὸ µυστήριο κρύβει τὴν ἄπειρη δύναµη τῆς πίστης, ποὺ δὲν µποροῦν νὰ νοιώσουν ὅσοι εἶναι φυλακισµένοι στὴ λογική τους. Ἔτσι κλείνουν τὸ µυαλό τους καὶ τὴν ψυχὴ τοὺς µέσα στὴν ἴδια τὴ φυλακή τους. Ὁ Χριστὸς ἦρθε γιὰ νὰ γκρε- µίσει τὰ σύνορα της λογικῆς καὶ νὰ βγάλει τὴν ψυχή µας στὸ ξέφωτο τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς αἰωνιότητας. Τίποτα δὲν εἶναι λογικὸ χωρὶς τὸν Χριστό. Καὶ τίποτα δὲν κατανοεῖται ἔξω ἀ- πὸ τὸν Χριστό. Ὅλα γύρω µας εἶναι ὑπέρλογα. Ἀρκεῖ νὰ θελήσουµε νὰ τ ἀναλύσουµε. Τότε θὰ δοῦµε ὅτι ὅλα, ἀπὸ τὴ σύνθεση καὶ δο- µὴ τοῦ ἀτόµου τῆς ὕλης ὡς τὰ φαινόµενα τοῦ ἐσωτερικοῦ µας κόσµου, κρύβουν ἀπέραντα µυστήρια. Ὅποιος θέλει νὰ κλείσει µέσα στὴν ἀνθρώπινη λογικὴ τὰ πάντα, εἶναι σὰν νὰ θέλει νὰ κλείσει τὴν αἰωνιότητα µέσα στὸ χρόνο. 1 Τὸν ὠκεανὸ µέσα σ ἕνα ποτήρι. Αὐτὸ εἶναι καθαρὴ τρέλα. Καὶ ὅµως, σ αὐτὴ τὴν τρέλα ἐπιµένουν µερικοί, δῆθεν ἐπιστήµονες. Προσπαθοῦν, µὲ τὶς θεωρίες τῆς παραψυχολογίας, νὰ ἑρµηνεύσουν τ ἀνερµήνευτα θαύµατα. Ἡ ἴδια λογική, ἄλλωστε, ἀνατρέπει συνέχεια τὸν ἑ- αυτό της. Κάθε µέρα βγαίνει καὶ µιὰ καινούρια «λογική» θεωρία ποὺ ἀνατρέπει τὴν προηγούµενη. Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ πραγµατικότητα ὅµως, δὲν πείθουν πάντοτε ὅλους τους ἀνθρώπους. Ὄχι γιατί δὲν ἔχουν τὴ δύναµη, ἀλλὰ γιατί σέβονται τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀλήθεια δὲν θέλει ποτὲ νὰ ἐπιβάλλεται µὲ τὴ βία. Ὅ- ποιος ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπιβάλλει τὴν ἀλήθεια µὲ τὴ βία, ἀγνοεῖ τὴ φύση καὶ τὴν ἀποστολὴ τῆς ἀλήθειας. Ὁ Χριστὸς ποὺ εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ἀλήθειας, σεβάστηκε καὶ σέβεται πρῶτος τὴν ἐλευθερία µας. Ἀλήθεια καὶ ἐλευθερία πᾶνε πάντα µαζί. Ὅποιος δὲν εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ τὰ πάθη του, δὲν µπορεῖ ν ἀναγνωρίσει τὴν ἀ- λήθεια. Τὴν ἀρνεῖται συστηµατικά, γιατί τὸν θίγει. Αὐτὸ συνέβαινε µὲ τοὺς

2 γραµµατεῖς καὶ φαρισαίους τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς ἔλεγχε τὴν ὑποκρισία τους καὶ οἱ φαρισαῖοι ἀρνιόνταν τὴν πηγὴ τῆς ἀλήθειας, τὸν Χριστό. Ἔφθασαν στὸ σηµεῖο νὰ ποῦνε ὅτι τὸν δαιµονισµένο, ποὺ ἔκανε καλὰ ὁ Χριστὸς (Ματθ. Θ, 27-35) τὸν ἔκανε καλὰ ἐν ὀνόµατι τοῦ σατανᾶ. Ἂν ἦταν ποτὲ δυνατὸ ὁ σατανᾶς νὰ χτυπάει τὸν σατανᾶ. Καὶ ὅµως ὁ σκοτισµὸς τῶν παθῶν τους, τοὺς ὁδηγοῦσε σ αὐτὸν τὸν παραλογισµό. Ἔτσι παραλογίζονται ὅσοι θίγονται ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ δὲν ἐννοοῦν νὰ συµµορφωθοῦν µ αὐτήν. Ἡ ἀλήθεια δὲν µᾶς ἔχει ἀνάγκη. Ἐµεῖς ἔ- χουµε ἀνάγκη ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. Γιὰ νὰ τὴν ἀποκτήσουµε χρειάζονται δυὸ βασικὲς προϋποθέσεις. Εἰλικρίνεια καὶ ταπείνωση. Ὁ εἰλικρινὴς ἄνθρωπος ὁµολογεῖ τὰ σφάλµατά του, καθαρίζει τὴν καρδιά του κι ἔρχεται σ ἐπαφὴ µὲ τὴν ἀλήθεια. Ὁ ταπεινὸς ἄνθρωπος ἀναγνωρίζει τὴν ὑπεροχὴ τῆς ἀλήθειας καὶ τὴ δέχεται γιὰ κυβερνήτη του. Οἱ Φαρισαῖοι δὲν παραδέχονταν οὔτε τὰ σφάλ- µατά τους, οὔτε τὴν ὑπεροχὴ τοῦ Χριστοῦ. Γι αὐτὸ Τὸν πολέµησαν µὲ µανία. Στὸ τέλος ὅµως, αὐτοὶ κατάστράφηκαν. Ὁ Χριστὸς θριάµβευσε. Ἔτσι γίνεται πάντα. Ὅποιος πολεµάει τὴν ἀλήθεια κατάστρέφεται. Ὅποιος τὴ δέχεται σώζεται. «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΠΙΟ ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΓΕΝΗ» «Ὁ διάσηµος Λουδοβίκος Παστὲρ εἶχε, ὡς γνωστόν, βαθύτατη πίστη στὸ Θεό. Αὐτὸ τὸ χρωστοῦσε στὸν ἐφηµέριο τοῦ χωριοῦ του, ποὺ τὸν καθοδήγησε, ὄχι µόνο µὲ ὅσα τοῦ ἔλεγε, ἀλλὰ προπαντὸς µὲ τὸ ἅγιο παράδειγµά του. Μιὰ ἡµέρα, λοιπόν, ὅταν ὁ Παστὲρ ἦταν µόλις ἑπτὰ ἐτῶν, ὁ ἐφηµέριος τοῦ διηγήθηκε τὴ γνωστὴ ἱστορία τοῦ ιογένη, ποὺ ἔψαχνε τὸ καταµεσήµερο µ ἕνα φανάρι, νὰ βρεῖ «ἄνθρωπο». Ὁ µικρὸς Παστὲρ εἶπε τότε αὐθόρµητα: «Ἐγὼ εἶµαι πιὸ τυχερὸς ἀπὸ τὸν ιογένη, γιατί βρῆκα ἐ- σᾶς». Πόσο διδάσκει τὸ καλὸ παράδειγµα καὶ ἡ ἁγία ζωὴ ἑνὸς ἐφηµερίου, ἔ- στω καὶ ἑνὸς ἀποµακρυσµένου χωριοῦ. 2 Καὶ δόξα τῷ Θεῷ, ἔχοµεν ὄχι ὀλίγους εὐσεβεῖς ἱερεῖς εἰς τὴν πατρίδα µας. ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ ΙΑ ΤΟΝ «ΣΚΑΪ» Ἐπιστολὴν τοῦ τ. Πρυτάνεως Γ. Μπα- µπινιώτη εἰς τὸ περιοδικὸν «Κοινωνικὲς Τοµές», ἄρ. τεύχ. 20, ἀναφέρεται εἰς τὴν δῆθεν διάψευσιν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Καὶ σηµειώνει µεταξὺ ἄλλων: «Τὴν Μ. Παρασκευὴ καὶ τὸ Μ. Σάββατο ποὺ οἱ Χριστιανοὶ σ ὅλο τὸν κόσµο καὶ ἐµεῖς στὴν Ἑλλάδα ἰδιαίτερα, ἐκ παραδόσεως, ζοῦµε πολὺ ἔντονα τὸ κορυφαῖο γιὰ τὴν πίστη µας γεγονὸς τῆς Σταυρώσεως καὶ τῆς Ἀναστάσεως, µὲ τὶς Ἐκκλησίες νὰ γεµίζουν ἀπὸ πιστούς, ὁ τηλεοπτικὸς σταθµός, Σκαϊ πρόβαλε µιὰ ξένη σειρὰ ντοκιµαντὲρ µὲ τίτλο «Τὰ µυστικὰ τοῦ Σταυροῦ» ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἀναστήθηκε καὶ ἄλλα. Καὶ ὅτι Ἑβραῖος ἀρχαιολόγος βρῆκε ἐπιγραφὴ µὲ τὸ ὄνοµα Ἰησοῦς κ.λ.π.». Καὶ ὁ κ. Μπαµπινιώτης προσθέτει: «Μὲ αὐτὲς λοιπὸν τὶς ἀτεκµηρίωτες εἰκασίες καὶ µὲ αὐτὰ τὰ παιδαριώδη ἐπιχειρήµατα ὁδηγήθηκαν σὲ συµπεράσµατα, ποὺ ἐµφανίζονται ὡς προϊὸν ἐπιστηµονικῆς ἔρευνας; ἀπὸ τὸ συνηθισµένο ὄνοµα ἑνὸς Ἰησοῦ µὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ τὸ τάφο του µὲ τὸν τάφο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ;». Καὶ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀναµασήµατα τοῦ ὑβριστικοῦ Ταλµοὺδ τῶν Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι ὑποκινοῦν παντοῦ τὴν ἀντιχριστιανικὴν προπαγάνδαν τῶν. Τὸ δὲ κανάλι, τὸ ὁποῖο καλεῖται Σκαϊ, διερωτώµεθα µηπως κατήντησεν ὄργανον τοῦ Σιωνισµοῦ καὶ ἐπιχορηγεῖται πλουσίως; Πάντως, τὸν τελευταῖον καιρὸν ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς διεπίστωσεν ἄρνησιν καὶ συκοφάντησιν τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος. Κρίµα. (Ὄρθ. Τύπος, ἄρ. φύλ. 1883, τῆς ). Σχόλιο: υστυχῶς, τὰ ντοκιµαντὲρ ἔχουν µετατραπεῖ ἐδῶ καὶ καιρὸ σὲ µέσα προπαγάνδας µὲ ἐπιστηµονικὸ ἐπικάλυµµα (ὥστε νὰ δείχνουν δῆθεν ἀντικειµενικά), πολιτικῶν, ἰδεολογικῶν, οἰκονοµικῶν, ἀντί-θρησκευτικῶν κ.ἄ. συµφέροντων.

3 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΟΞΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ Ὁ Ἕλληνας Πρόξενος στὴν Κορυτσὰ κ. Θεόδωρος Οἰκονόµου, µιλώντας σὲ Ἕλληνες τῆς Κορυτσᾶς, ἐν ὄψει τῆς ἀπογραφῆς στὴν Ἀλβανία, εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς «Χαίροµαι, Ἕλληνες τῆς Κορυτσᾶς, ποὺ βρίσκοµαι ἀνάµεσά σας. Θὰ δώσουµε γιὰ ἄλλη µιὰ φορὰ τὸ ἴδιο µήνυ- µα: Ναί, ὑπάρχουν Ἕλληνες στὴν Κορυτσά. Ναί, οἱ ντόπιοι εἶναι Ἕλληνες. ὲν πρέπει νὰ διστάσετε νὰ δηλώσετε τὴν Ἑλληνικὴ καταγωγή σας στὴν ἀπογραφή, γιὰ νὰ πιστοποιηθεῖ ἡ πραγµατικὴ καταγωγή σας. Ὅσοι βρίσκεστε σὲ ἀµφιβολία καὶ φοβάστε, ρωτῆστε τὸν ἑαυτό σας νὰ σᾶς ἀπαντήσει γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ καταγωγή σας. Πρὶν πάρετε τὴν ἀπόφασή σας, νὰ πᾶτε στὸ νεκροταφεῖο νὰ δεῖτε τοὺς τάφους τῶν παππούδων καὶ τῶν πατεράδων σας, τὴν γλώσσα ποὺ γράφουν τὰ ὀνόµατά τους. Εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα. Αὐτὴ ἡ µάχη δὲν τελειώνει µὲ τὴν ἀπογραφή, ἀλλὰ ξεκινᾶ µὲ τὴν Ἑλληνικὴ ἀπογραφή. Ὑπάρχουν τὰ δικαιώµατα τῆς Μειονότητας. Καὶ αὐτὰ πρέπει νὰ τεθοῦν σὲ ἐφαρµογὴ σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς τῆς Ἀλβανίας, ποὺ ἀπαρτίζουν τὴν Βόρειο Ἤ- πειρο. Ἐδῶ εἶναι ἡ Βόρειος Ἤπειρος. Ἡ Βόρειος Ἤπειρος ὑπάρχει. Στὴν Ἑλλάδα αὐτὸ εἶναι ἀποδεκτὸ καὶ θὰ ἀποδειχθεῖ περισσότερο µὲ τὴν καταγραφὴ τοῦ πληθυσµοῦ, ὥστε νὰ ἐφαρµοστοῦν ἐδῶ ὅλα τὰ δικαιώµατα ποὺ προστατεύουν τὶς µειονότητες. Κουράγιο καὶ ἐλπίδα γιὰ τὸν ἀγώνα» (Ἐφηµ. Βορειοηπειρώτικον Βῆµα, Ἰαν - Φεβρ 2011, σελ.1). Σχόλιο: Μετὰ τὶς δηλώσεις του αὐτὲς ὁ Ἕλληνας Πρόξενος στὴν Κορυτσὰ ἀνεκλήθη ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ «ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ» 3 Μεταφέρουµε, µὲ βαθειὰ θλίψη, τὴν εἴδηση, ὅπως τὴν µεταδίδουν τὰ Μ.Μ.Ε. τοῦ Βατικανοῦ, µὲ ἡµεροµηνία 27 Μαρτίου 2011 «Ἀκολουθῆστε τὸν Πάπα». Εἶναι τὸ µήνυµα τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη σὲ ὁµάδα φοιτητῶν τοῦ Ποντιφικοῦ Ἰνστιτούτου Sant Apollinare, ὅπως ἀναφέρει ἡ L Osservatore Romano. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπίσκεψης τῶν φοιτητῶν, ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης Βαρθολοµαῖος, µίλησε γιὰ τὸν Πάπα «µὲ πολλὴ ἐκτίµηση καὶ ἀγάπη», ἀναφέρει ἡ ἐφηµερίδα τοῦ Βατικανοῦ. Ὁ Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ, τόνισε ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης, «εἶναι ἕνας µεγάλος θεολόγος ποὺ κάνει καλὸ σὲ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες. Ἀκολουθῆστε τὸν µὲ ἀγάπη καὶ συµπάθεια. (Παρακαταθήκη, Μάρτιος Ἀπρίλιος 2011, σελὶς 77). Σηµείωσις: Ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἔλεγε «Τὸν Πάπαν νὰ καταράσθε, διότι αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία». ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΣ Εἰς αὐτὸ τὸ σηµεῖον ἔχουµε φθάσει! Ἡ Ἑλλὰς νὰ εὑρίσκεται εἰς ἀποστασίαν, ἡ δὲ Ρωσία εἰς θρησκευτικότητα καὶ ἐπιστροφὴ εἰς τὸν Χριστόν. Ὀρθῶς ἐγράφη ὅτι «Εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ κράτος, οἱ δήµαρχοι, δηµοσιογράφοι, βάλλουν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ κατὰ τῶν χριστιανικῶν συµβόλων ἀπὸ δηµόσια κτήρια, ζητοῦντες τὴν ἁρπαγὴν τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καὶ προπαγανδίζοντες τὴν ἀνέγερσιν τεµένους καὶ τζα- µιῶν εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα µὲ χρήµατα τοῦ ὑποτιθέµενου χρεωκοπη- µένου κράτους, ὁ δὲ ήµαρχος ἀπαγορεύων καὶ αὐτὸ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη», τὴν ἴδιαν στιγµὴν ὁ ήµαρχος Μόσχας ἀνακοινώνει τὴν παραχώρησιν οἰκοπέδων διὰ τὴν ἀνέγερσιν ἱερῶν Ὀρθοδόξων Ναῶν». Συγκεκριµένως, ὁ ήµαρχος τῆς ρωσικῆς πρωτεύουσας Σέργιος Σοβιάνιν διαβεβαίωσε τὴν 29ην Ἀπριλίου ὅτι «δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξει καµµιὰ καθυστέρηση ἢ ἐµπόδιο στὸ σχέδιο ἀνέγερσης 200 ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὴ Μόσχα». Τὸ δὲ πλέον ση- µαντικὸν ὅτι «ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ ἀθεϊστικοῦ κοµµουνιστικοῦ καθεστῶτος στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 µέχρι σήµερα, ἔχουν ἐπισκευασθεῖ καὶ (Συνέχεια στὴν 6 η σελίδα)

4 Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Ἀπόγευμα: Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς 7.30 μ.μ. Λιτανεία Ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ Ἀρτοκλασία Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἁμαρουσίου κ Ὠρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Πρωί: π. μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία Ἀπόγευμα: 7.30 μ.μ. Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ Προσκύνησις τεμαχίου Ἁγίου Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ.

5 Α ΕΛΦΕ, ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ Ἀδελφὲ νὰ κάνεις τὸ σταυρό σου κανονικά, καὶ ὄχι τυπικὰ καὶ βιαστικά, αὐτὸ εἶναι ἐ- µπαιγµός. Ὁ σταυρὸς εἶναι σύµβολο τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅ- πλο κατὰ τοῦ διαβόλου. Ἕνωσε τὰ τρία πρῶτα δάχτυλα τοῦ δεξιοῦ σου χεριοῦ, αὐτὸ σηµαίνει τὴν Ἁγία Τριάδα. Τὰ δυὸ τελευταῖα δάκτυλα κλειστά, αὐτὸ σηµαίνει τὶς δυὸ φύσεις τοῦ Χριστοῦ, θεία καὶ ἀνθρώπινη. Φέρε τὸ χέρι σου ψηλὰ στὸ µέτωπο, αὐτὸ ση- µαίνει, Χριστέ, ἤσουν στὰ οὐράνια. Μετὰ φέρε τὸ χαµηλὰ στὴν κοιλιά αὐτὸ σηµαίνει. Χριστέ, ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς χαµήλωσες σὰν τὸν ἀετὸ καὶ ἐνανθρώπισες στὴ γῆ νὰ µᾶς σώσεις. Κατόπιν φέρε τὸ στὸ δεξιὸ ὦµο, ποὺ σηµαίνει. Χριστέ, βάλε µὲ στὸν παράδεισο ἐκ δεξιῶν σου. Ἔπειτα φέρε τὸ στὸν ἀριστερὸ ὦµο ποὺ σηµαίνει. Κύριε µὴ µὲ βάλεις στὴν κόλαση. Ἔτσι, τὸ σηµεῖο τοῦ Τιµίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ γίνεται ἐπίκλησις τοῦ Θεοῦ, πηγὴ ἁγιασµοῦ καὶ θείας προστασίας. Ὅταν γίνεται σωστά, µαστίζει καὶ ἀποδιώχνει τοὺς δαί- µονες. Μάλιστα δὲν ἁγιάζεται µόνο τὸ σῶµα, ἀλλὰ ὅλη ἡ ὕπαρξις τοῦ ἀνθρώπου, διότι σταυρώνουµε: Τὸ µέτωπο, δηλαδὴ τὶς σκέψεις µας. Τὴν κοιλιά, δηλαδὴ τὶς ἐπιθυµίες µας. Τὸ δεξιὸ καὶ τὸν ἀριστερὸ ὦµο, δηλαδὴ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν µας, τὶς πράξεις µας. Αὐτὸ τὸ σταυρό µας παρέδωσαν οἱ πρόγονοί µας, αὐτὸν νὰ κάνουµε σὲ κάθε βῆµα. Τὸ πρωὶ σηκώνεσαι; σταυρὸ κάνε. Βγαίνεις ἀπ τὸ σπίτι; Σταυρό. Πιάνεις δουλειά; Σταυρό. Πᾶς ταξίδι; Σταυρό. Κάθεσαι νὰ φᾶς; Σταυρό. Πέφτεις νὰ κοιµηθεῖς; µὴ ξαπλώσεις χωρὶς σταυρὸ καὶ προσευχή. «Πέφτω, κάνω τὸν Σταυρό µου κι Ἄγγελος εἶναι στὸ πλευρό µου». 45 Ἔτσι, ὅλα ἀποκτοῦν εὐλογία. Καὶ πρέ- δὲν πει νὰ ξέρετε: Ἐµεῖς οἱ Χριστιανοὶ ντρεπόµαστε τὸν Σταυρό, διότι ἀπὸ ἀ- ποτρόπαιο καὶ ἀτιµωτικὸ σύµβολο θανατώσεως κακοποιῶν καὶ ἐξευτελισµοῦ ποὺ ἦταν, ἔγινε γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα σύµβολο νίκης καὶ σωτηρίας. Μετὰ τὰ Ἄχραντα Πάθη τοῦ Κυρίου µας εἶναι σηµεῖο δόξας καὶ τιµῆς τοῦ Κυρίου ἠµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἔµεινε πιστὸς καὶ ὑπάκουος στὸν Θεὸ Πατέρα µέχρι θανάτου, θανάτου µάλιστα σταυρικοῦ, διὰ τὴν σωτηρία καὶ ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Εἰδικὰ δὲ γιὰ µᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου ὑπῆρξε ἀνέκαθεν στήριγµα καὶ δύναµις. Ὁ διάβολος, ἀπὸ τὴν ἄλλη µεριά, γνωρίζει καὶ τρέµει τὴ δύναµη τοῦ Σταυροῦ. Γι αὐτὸ καί, ἂν παρατηρήσετε, ὅλοι οἱ αἱρετικοὶ (παπικοί, προτεστάντες, χιλιαστὲς κ.ἅ.) πολεµοῦν µὲ λύσσα καὶ διαστρέφουν τὸ Ὀρθόδοξο σύµβολο τοῦ Σταυροῦ. Ἐµεῖς ὅµως, ἂς µείνουµε πιστοὶ σὲ αὐτὰ ποὺ µας παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες µας καὶ ἂς στηριχθοῦµε στὴν ζωοποιὸ δύναµη τοῦ Σταυροῦ γιὰ νὰ κατατροπώνουµε τὸν πονηρό, πρὸς δόξαν Θεοῦ. Ἀµήν. Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ Εἶναι ἀπὸ τὶς ὡραιότερες καὶ τὶς πιὸ ἁ- γνὲς παιδικὲς µορφὲς στὸ ἀ- πέραντο Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας. Παρθενοµάρτυς, καλλίνικος καὶ Μεγαλοµάρτυς καὶ Πανεύφηµος ὀνοµάζεται. Εἶναι δικαιολογηµένη καὶ ἀληθινὴ ἡ ἀγάπη καὶ ὁ θαυµασµὸς τοῦ λαοῦ µας γιὰ τὴν τόσο θαυµατουργὴ Ἁγία Μαρίνα, τὴν ἀθώα καὶ σεµνὴ παιδούλα ποὺ γέµισε τὴν καρδιά της µὲ τὴν Ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστὸ σὲ ἡλικία 15

6 χρονῶν. Ἡ Ἁγία Μαρίνα ποὺ δόξασε µὲ τὸν πιὸ µ αρτυρικὸ τρόπο, τὴν παιδικὴ ἡλικία καὶ ἔδειξε ὅτι στὸν κόσµο τοῦ Θεοῦ δὲν παίζουν ρόλο οὔτε καὶ οἱ ἡλικίες τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ µόνο ἡ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς καὶ ἡ πίστη στὸ Χριστό. Ἡ Ἐκκλησία µας τιµᾶ τὴν µνήµη της κάθε χρόνο στὶς 17 Ἰουλίου. ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΣ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 3 η σελίδα) ἐκ βάθρων ἀνεγερθεῖ στὴν ἐπικράτεια τῆς Ρωσίας περισσότερες ἀπὸ ἐκκλησίες, ποὺ ἔχουν ἀλλάξει ριζικὰ τὴν θρησκευτικὴ εἰκόνα τῆς πάλαι ποτὲ µήτρας τοῦ συγχρόνου ἀθεϊσµοῦ». Οἱ Ἕλληνες θὰ πάρωµεν µαθήµατα; ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΑΙ ΑΦΙΛΑΡΓΥΡΟΙ ὲν εἶχαν χρήµατα ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν τάση νὰ τὰ ἀποκτήσουν. Ἔτσι, ὁ Παῦλος λέγει «Ἀσήµι ἢ χρυσάφι ἢ ρουχισµὸ τίποτα ἀπ αὐτὰ δὲν ἐπιθύµησα. Σεῖς οἱ ἴδιοι ξέρετε ὅτι τὶς ἀνάγκες τὶς δικές µου καὶ ἐκείνων ποὺ ἦταν µαζί µου ἐξυπηρέτησαν τὰ χέρια µου αὐτά» (Πράξ. 20, 33-34). Καὶ συµβούλευε «ὅταν δὲ ἔχουµε τροφὲς καὶ σκεπάσµατα (δηλαδὴ ἐνδύµατα καὶ στέγη) αὐτὰ θὰ εἶναι ἀρκετὰ γιά µας. Ἐκεῖνοι ὅµως ποὺ θέλουν νὰ πλουτίσουν πέφτουν σὲ πειρασµὸ καὶ σὲ παγίδα καὶ σὲ πολλὲς ἀνόητες καὶ βλαβερὲς ἐπιθυµίες, οἱ ὁποῖες βυθίζουν τοὺς ἀνθρώπους στὴν κατάστροφὴ καὶ στὸ χαµὸ (Α Τιµ. 6, 8-10). Ἐπίσης, ἐπαναλάµβανε τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ «Εἶναι εὐτυχέστερον νὰ δίνει κανεὶς παρὰ νὰ παίρνει» (Πράξ. 20,35). Ὁ δὲ Πέτρος εὐρισκόµενος µαζὶ µὲ τὸν Ἰωάννη πρὸ τοῦ ναοῦ τοῦ Σολοµῶντος καὶ βλέποντας ἕνα χωλὸ ἐκ γενετῆς νὰ τοὺς ζητὰ ἐλεηµοσύνη εἶπε «Ἀσήµι καὶ χρυσάφι δὲν ἔχω ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ ἔχω σου τὸ δίνω εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου σήκω καὶ περπάτησε» (Πράξ. 3,6). Καὶ ὁ χωλὸς ἔγινε ἀµέσως καλά. Λέγεται, ὅτι ὅταν κάποτε ἕνας πάπας ξεναγοῦσε ἕνα ἐπίσηµο προσκεκληµένο του στὰ παλάτια καὶ τὰ 6 θησαυροφυλάκια τοῦ Βατικανοῦ εἶπε ἐπηρµένος καὶ γεµάτος κοσµικὸ φρόνη- µα «Ὁ ἀπόστολος Πέτρος δὲν εἶχε αὐτὰ ποὺ ἔχω ἐγώ». Κι ὁ φιλοξενούµενος τοῦ εἶπε θυµόσοφα: «Ἐσὺ ὅµως δὲν µπορεῖς νὰ κάνεις θαύµατα οὔτε ἔχεις Ἅγιο Πνεῦµα». ( ίλεπτον, Μάιος-Αὔγ. 2011) ΓΙΑΤΙ ΕΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΑΙ; Ὁ Προφήτης Ἠλίας ὅταν εὑρισκότανε εἰς τὴν ἔρηµο τοῦ Ἰορδάνη τοῦ ἔστελνε ὁ Θεὸς ἄρτο καὶ κρέας πρωὶ καὶ βράδυ, µέσῳ ἑνὸς κόρακος. Ρώτησε ποτὲ τὸν Θεὸ ὁ Προφήτης Ἠλίας νὰ τοῦ πεῖ; ὲν ἔχεις κανένα καθαρώτερο πουλὶ νὰ µοῦ στείλεις ἕνα κοµµ άτι ψωµί; Τοῦ παραπονέθηκε ποτὲ τοῦ Θεοῦ ὁ Προφήτης Ἠλίας; Ποτέ. Ἔπαιρνε τὸν ἄρτο καὶ δὲν τὸν ἐνδιέφερε ποιὸς εἶναι ὁ ταχυ- ποιὸς τοῦ τὸ δρόµος, δὲν τὸν ἐνδιέφερε ἔφερνε. ιότι ὁ κόρακας εἶναι τὸ πιὸ βρώµικο πουλί. Αὐτὸ ποὺ τὸν ἐνδιέ- ἦταν ποιὸς φερε τὸν Προφήτη Ἠλία τοῦ τὸ ἔστελνε, καὶ αὐτὸς ἦταν ὁ Θεός, καὶ τί τοῦ ἐχρειάζετο. Γιατί ἂν ἔλεγε ὁ Προφήτης, ὅτι ἐγὼ δὲν τὸ παίρβρωµόπουλου, νω ἀπὸ τὸ ράµφος τοῦ τὸ ὁποῖο τρέφεται µὲ θνησιµαία, θὰ εἶχε πεθάνει ἐκεῖ εἰς τὴν ἔρηµ ο τοῦ Ἰορδάνου. Πηγαίνετε νὰ ἐξοµολογηθεῖ τε εἰς τοὺς Ἱερεῖς, λέγε ι ὁ Θεός. Ἔχει ἐντεταλµένους ὁ Χριστός µας, τοὺς Ἱερεῖς. Θὰ τὰ ποῦµε εἰς τὴν εἰκόνα, λέγει ὁ ἄνθρωπος. Καὶ τί θὰ σοῦ πεῖ ἡ εἰκόνα. Ὁ παπὰς ποὺ θεωρεῖται ἁµαρτωλὸς σὲ

7 συγχωρεῖ, δὲ σὲ συγχωρεῖ ἡ εἰκόνα. Ἐ- ξοµολόγηση, λοιπόν, στὸν ἐντεταλµένο, ποὺ εἶναι ὁ Ἱερεύς. Ἀπό κεῖ καί πέρα, µήν ψάχνεις ἄν ὁ παπάς εἶναι ἁµαρτωλός. Ἄν εἶναι ἁµαρτωλός εἶναι γιά λογαριασµό του. Ἔτσι καί ἔβαλε τό πετραχήλι εἶναι Ἅγιος. Καί δέν συγχωρεῖ αὐτός, συγχωρεῖ ὁ Χριστός. Ὅταν ὁ Ἱερεύς διαβάζη τήν εὐχή στόν ἐξοµολογούµενο λέγει: «Σύ Κύριε ὅστις εἴπας, ὅσα ἄν δέσειτε ἐπί τῆς γῆς δεδεµένα, ὅ- σα λελυµένα, λύσε καί τόν δοῦλο σου». Ὁ Κύριος συγχωράει. Ὁ Κύριος Βαπτίζει. Ὁ Κύριος Στεφανώνει. Ὁ Κύριος Ἁγιάζει. Ὁ Ἱερεύς εἶναι ἕνα ὄργανο, ἕνα σύρµα πού περνάει τό ρεῦµα, τίποτα ἄλλο. Καί σκουριασµένο νά εἶναι τό σύρµα πού περνάει τό ρεῦµα, ἐάν τό πιάσης θά καεῖς. Μένουν πολλοί ἄνθρωποι µακριά ἀπό τήν σωτηρία τους, µακριά ἀπό τήν ἐξοµολόγηση. ιότι ἔχουν στραβοπιάσει ἀπό ἄγνοια καί ἀπό κακία τό θέµα τοῦ κλήρου. Ἐξοµολόγηση λοιπόν µέ ταπείνωση καί σεβασµό στόν Ἱερέα, γιά νά βρούµε χάρη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ο ΣΑΚΟΣ ΜΑΣ Ὅλοι κουβαλᾶµε στὴ ζωή µας τὸν ταξιδιωτικό µας σάκο, µικρὸ ἢ µ εγάλο. Ἄλ- λοι τὸν σηκώνουµε ἀνάλαφρα καὶ ἄλλοι τὸν σέρνουµε βαριά. Τὸ σπουδαιότερο ὅµως εἶναι ὅτι οἱ πιὸ πολλοὶ δὲν ξέρουµε τί κουβαλᾶµε καὶ τί περιέχει ὁ σάκος µας. ὲν τὸν ἀνοίγουµε νὰ τὸν δοῦµε καθαρά, βαθιὰ καὶ ξάστερα, γιατί φοβόµαστε µήπως καὶ δοῦµε πράγµατα καὶ τροµάξουµε. Καταλάβατε τώρα γιὰ ποιὸ σάκο µιλᾶµε; Τὸν ὑπαρξιακό µας. Γιὰ τὴν ποιότητα καὶ τὸ περιεχό- µενο τοῦ εἶναι µας. ηλαδὴ γιὰ τὴν αὐτογνωσία µας. υστυχῶς ἀγνοοῦµε τί κουβαλᾶµε µέσα στὰ βάθη καὶ πλάτη τῆς ὕπαρξής µας. Ἐὰν κατορθώσουµε νὰ δοῦµε κατάµατα τί κουβαλάει ὁ σάκος µας, τότε θὰ σωθοῦµε, γιατί θ ἀποβάλουµε τὰ κακῶς ἔχοντα, καὶ ἐφόσον βέβαια διαθέτουµε στοιχειώδη νοηµοσύνη καὶ θέληση, θὰ ξεκαθαρίσουµε τὸ βοῦρκο µας, θ ἀνακαλύψουµε τ' ἀρχέ- 7 τυπά µας καὶ θ ἀξιοποιήσουµε τὰ χαρίσµατά µας. ὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος χωρὶς χαρίσµατα. Μ αὐτὰ θὰ φθάσουµε στὰ θεία αἰώνια δώµατά µας µὲ τὸ θεῖο σάκο µας. Ἄντε καὶ καλό µας ταξίδι. Νῦν καὶ ἀεί. ΑΣ ΜΗΝ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ υστυχῶς, πολλὲς φορές, πολλοὶ ἄνθρωποι, κλείνουν τὰ µάτια τοὺς µπροστὰ σὲ τραγικὰ φαινόµενα κατάπτωσης καὶ πάσης φύσεως διαφθορᾶς. «Κάνουν τὰ στραβὰ µάτια» σὲ ἀτασθαλίες ἐξουσίας, οἰκονοµίας, δικαστικές, κρατικὲς κ.ὁ.κ. Κάνουν ὅτι δὲν βλέπουν. Σήµερα π.χ. ἔχουµε κρίσεις σὲ πολλὰ ἐθνικά, οἰκονοµικὰ καὶ ἄλλα ἐπίπεδα. Καὶ δυστυχῶς οἱ «ἁρµόδιοι» κοιµοῦνται!! «Κάνουν τὰ στραβὰ µάτια» κι ἀφήνουν τὰ πράγµατα τῆς κοινωνίας, τοῦ ἔθνους νὰ πηγαίνουν ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο. Οἱ ἀτέρµονες ἐγωπάθειες τῶν ἐξουσιαστῶν, τὸ σκυλοφάγωµα τῶν κοµµάτων, ἡ πλήρης ἀδράνεια τῶν «πνευµατικῶν» ἀνθρώπων, Ἀκαδηµαϊκῶν κ.λ.π. τ' ἀλληλοφαγώµατα τῶν συνδικαλιστῶν, τὰ «κουκουλώµατα» τῶν κλοπῶν τῶν πολιτικῶν καὶ ἄλλων. Οἱ ὑπερβάσεις καὶ οἱ αὐθαιρεσίες τῶν Μ.Μ.Ε., τὰ ὁποία στὸ βωµὸ τοῦ κέρδους δὲν ἀφήνουν τίποτα ὄρθιο. Πουλᾶνε πανικὸ ἢ «ἀποκλειστικότητα» ἢ χαβοῦζες, βοῦρκο µὲ τὸ τσουβάλι, ἀρκεῖ νὰ τὰ οἰκονοµᾶνε Ἀλλὰ κι ἐµεῖς οἱ καθηµερινοὶ ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουµε δηµόσια πόστα ἢ ἄλλα παρόµοια, πολλὲς φορὲς «κοιµώ- µαστε» καὶ «κλείνουµε τὰ µάτια» ἢ µὲ τὸν τρόπο καὶ τὴν στάση τῆς ζωῆς µας ἀνεχόµαστε τὶς διάφορες ἀτασθαλίες, ἀκόµα καὶ τὶς προκαλοῦµε, ὅταν ἐξυπηρετοῦν ἰδιοτελῆ καὶ ἄλλα κατώτερα αἰσθήµατά µας καὶ συµφέροντά µας. Ὁ καθένας µας ν ἀναλάβει τὸ µερίδιο τῆς εὐθύνης του καὶ νὰ ἀγωνισθοῦµε σθεναρὰ ἐναντίον τῶν φρικτῶν «κακῶς» κειµένων, ἀλλιῶς δὲν βλέπουµε προκοπή. Ἐµπρὸς λοιπὸν στὸν ἀγώνα ν ἀνοίξουµε φαρδιὰ πλατιὰ τὰ µάτια µας γιὰ νὰ σταµατήσει ἡ τραγική µας κατάπτωση καὶ διαφθορά.

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ Τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσµὰ καὶ αµιανοῦ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ Τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ Κυριακὴ Γ Ματθαίου ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ Τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἀθῳ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ Τῆς Ἁγίας Κυριακῆς τῆς Μεγαλοµάρτυρος ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ Κυριακὴ Ματθαίου ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ Τῆς Ἁγίας Εὐφηµίας καὶ τῆς Ἁγίας Ὄλγας ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἡ Σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ Τῆς Ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος Μαρίνης ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ Τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ Τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἡ Κοίµησις τῆς Ἁγίας Ἄννης ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ Τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ Κυριακὴ Ζ Ματθαίου ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ Προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου Λειψάνου Κάθε Τετάρτη στὶς 7.00 µ.µ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε Ἡµέρα Ἀνοικτὰ Ἐκτὸς τὸ µεσηµέρι κλειστὰ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ καὶ , Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ (αρ. φυλλ. 56) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2014 ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ Α; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους καὶ λέει «Ἀδελφοὶ κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας» (Ἑβρ. 4,14). ηλαδή. Ἂς κρατοῦµε καλὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες (αρ. φυλλ. 69) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἰούνιος 2015 Ἐνίκησαν! Ποιοί. Ἂν ἀκούσουν τὴ λέξι αὐτὴ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν τρελλαθῆ μὲ τὴ μπάλα, ἡ σκέψι τους θὰ πάη σὲ καμμιὰ ποδοσφαιρικὴ συνάντησι

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε (αρ. φυλλ. 53) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ εκέµ βριος 2013 Ἕνας ἄνθρωπος θέλησε νὰ τιµήση τοὺς φίλους του. Ἐτοίµασε τραπέζι. Φρόντιζε νὰ µὴ λείψει τίποτε. Ὅταν ἦταν ὅλα ἕτοιµα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ εἰδοποιήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ»

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 182-183 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ιουλιοσ - αυγουστοσ 2012 MNHMONIO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2013 ΣΕΙΡΑ: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ 7 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 6 Α. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1. Ἀπὸ τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν,

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου (Από την οµιλία του ιεροµoνάχου πατρός Σεραφείµ Ρόουζ, στη συνάντηση της νεολαίας της εκτός Ρωσίας Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981).

Διαβάστε περισσότερα