ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009

2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2009 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ.7 του Συντάγματος. ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ -----ο----- Συνεδρίασε στο Κατάστημά του την 1 η Νοεμβρίου 2010 με την εξής σύνθεση: Ευστάθιος Ροντογιάννης, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Καραβοκύρης, Φλωρεντία Καλδή, Γεώργιος Κωνσταντάς, Θεοχάρης Δημακόπουλος, Αντιπρόεδροι, Ηλίας Αλεξανδρόπουλος, Μιχαήλ Ζυμής, Ευφροσύνη Κραμποβίτη, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Ευάγγελος Νταής, Χρυσούλα Καραμαδούκη, Μαρία Βλαχάκη, Σωτηρία Ντούνη, Νικόλαος Μηλιώνης, Αννα Λιγωμένου, Γεώργιος Βοΐλης, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, Ελένη Λυκεσά, Σταμάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, Δημήτριος Πέππας, Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία Τζομάκα, Αργυρώ Λεβέντη, Στυλιανός Λεντιδάκης και Αντώνιος Κατσαρόλης, Σύμβουλοι.(Ο Αντιπρόεδρος Νικόλαος Αγγελάρας και οι Σύμβουλοι Γεωργία Μαραγκού, Ευαγγελία - Ελισσάβετ Κουλουμπίνη και Θεολογία Γναρδέλλη απουσίασαν δικαιολογημένα, ενώ η Σύμβουλος Χριστίνα Ρασσιά αποχώρησε από τη διάσκεψη, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.1968/1991) με την παρουσία του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας

3 2 Διονυσίου Λασκαράτου και της Γραμματέως Ιωάννας Αντωνογιαννάκη για ν αποφανθεί επί του Απολογισμού των Εσόδων και Εξόδων του Κράτους του οικονομικού έτους 2009 και του Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου Αφού θεώρησε Τον Απολογισμό του οικονομικού έτους 2009 και τον Ισολογισμό της που διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο από τον Υπουργό Οικονομικών (Γενικό9 Λογιστήριο του Κράτους) με το 2/66328/Β0024/ έγγραφο. Αφού άκουσε Το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας Αφού έλαβε υπόψη Α) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 98 παρ.1 περ.ε και 79 παρ.7 του Συντάγματος, β) 41 του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου (π.δ/γμα 774/1980) «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων, υπό τον τίτλον Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» και 146 του π.δ/τος 1225/1981 «περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων» και γ) 76 του ν.2362/1995 «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού». Β) Την από έκθεση της 7 ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα πρακτικά της 18 ης / Συνεδριάσεως του Α Κλιμακίου, την 21/2010 Πράξη του V Τμήματος αυτού και τα πρακτικά της 16 ης / Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας με τη διαλαμβανόμενη σ αυτό επιφύλαξη.

4 3 Π α ρ α τ ή ρ η σ ε Α. ΕΠΙ ΤΩΝ 1. Τα καθαρά εισπραχθέντα έσοδα, εξαιρουμένων των πιστωτικών, ανήλθαν το οικονομικό έτος 2009 στο ποσό των ,59 το οποίο αντιπροσωπεύει το 21,30% του ΑΕΠ* έναντι πρόβλεψη διαμόρφωσης στο 25,3% του ΑΕΠ (βλ. εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2009 σελ. 88), με αποτέλεσμα να υπολείπονται των προβλέψεων του Προϋπολογισμού κατά ,41 ή 24,98%. *ΑΕΠ: εκ. ευρώ (πηγή ΥΠΟΙΚ)

5 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Εισπράξεις έναντι προβλέψεων Προϋπολογισμού και ποσοστά πραγματικών εισπράξεων έναντι προβλέψεων Προϋπολογισμού Ονομασία Εσόδου Έσοδα Προβλέψεις 2008 Προβλέψεις 2009 Πραγματικές Εισπράξεις 2008 Πραγματικές εισπράξεις 2009 Ποσοστό εισπραχθέν των έναντι προβλεφθέ ντων Άμεσοι Φόροι , , ,36 75,80% Έμμεσοι Φόροι , , ,63 79,27% Σύνολο Φορολογικών , , ,99 77,74% Εσόδων Πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής , , ,27 67,06% δράσης του Κράτους Λοιπά μη φορολογικά έσοδα , , ,96 94,21% Σύνολο μη φορολογικών , , ,23 80,91% εσόδων ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ , , ,22 77,95% ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Μεταβιβάσεις από Ε.Ε., Κράτη- Μέλη και έσοδα που , , ,60 65,26% εισπράττονται για αυτή Σύνολο Τακτικών Εσόδων , , ,82 77,87% Πιστωτικά Έσοδα , , ,00 274,94% ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Διάφορα ειδικά μη φορολογικά έσοδα Έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις Βοήθεια και λοιπές μεταβιβάσεις Πιστωτικά Έσοδα ΠΔΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,82 149,60% , , ,38 3,80% , , ,30 91,50% , , ,09 53,07% , , ,56 142,58% , , ,15 144,08%

6 άμεσοι φόροι έμμεσοι φόροι Πρόσοδοι περιουσίας Εισπράξεις σε εκατ. Λοιπά μη φορολογικά Μεταβιβάσεις από Ε.Ε Πιστωτικά έσοδα τακτικού Διάφορα ειδικά μη φορολογικά Έσοδα από Δ.Ε. Βοήθεια και λοιπές μεταβιβάσεις Πιστωτικά ΠΔΕ 2. Τα φορολογικά έσοδα (άμεσοι και έμμεσοι φόροι) κάλυψαν το 28,75% των συνολικών εσόδων, ενώ αντιστοιχούν στο 18,86% του ΑΕΠ έναντι στόχου 25,20% του Προϋπολογισμού, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους 2008 κατά ,74 και ποσοστό 5,59%. Υπολείπονται του στόχου του Προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν υστέρηση έναντι των προβλέψεων κατά ,01. Έτσι, ο συντελεστής ελαστικότητας, με τον οποίον εκφράζεται ο ρυθμός μεταβολής των φορολογικών εσόδων σε σχέση προς τη μεταβολή του ΑΕΠ, ανήλθε το οικονομικό έτος 2009 στο 8,12, από 0,75 που είχε διαμορφωθεί το οικονομικό έτος 2008, ενώ το ΑΕΠ μειώθηκε σε σχέση με το 2008 κατά 0,69%, τα φορολογικά έσοδα μειώθηκαν κατά 5,59%, δηλαδή η συρρίκνωση των φορολογικών εσόδων είναι σαφώς μεγαλύτερη της μείωσης του ΑΕΠ.

7 6 56,88% 43,12% Άμεσοι φόροι Έμμεσοι φόροι Ειδικότερα, οι άμεσοι φόροι κάλυψαν το 43,12% των φορολογικών εσόδων και παρουσίασαν οριακή αύξηση έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους 2008 κατά ,87 ή 0,87%, έναντι αύξησης 33,08% που είχε τεθεί ως στόχος του Προϋπολογισμού. Έτσι, υπολείπονται σε σχέση με τις προβλέψεις κατά ,64. Επισημαίνεται ότι στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009 (βλ. σελ. 92) είχε προβλεφθεί «αύξηση των άμεσων φόρων λόγω της αναμενόμενης θετικής επίδρασης των τελευταίων φορολογικών ρυθμίσεων για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων». Κατά το οικονομικό έτος 2009 η προκαταβολή φόρου εισοδήματος των εταιριών ανήλθε σε ,97 έναντι στόχου ,00 του Προϋπολογισμού και έναντι ,11 του προηγούμενου οικονομικού έτους.

8 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Σύνθεση άμεσων φόρων Άμεσοι φόροι Οικονομικό Έτος 2009 Πρόβλεψη 2009 Οικονομικό Έτος 2008 Ποσοστό Είσπραξης έναντι πρόβλεψης Ποσοστό μεταβολής Φόρος , , ,77 79,81% -3,01% εισοδήματος Φόρος , , ,54 29,52% 8,08% περιουσίας Φόρος υπέρ , , ,66 173,10% 70,21% τρίτων Φόροι από , , ,71 65,34% 19,31% Π.Ο.Ε. Προσαυξήσεις, , , ,68 47,56% -34,81% πρόστιμα κ.λπ. Λοιποί Φόροι , ,13 112,17% 26,26% Γενικό , ,49 75,80% 0,87% Σύνολο *Π.Ο.Ε.= παρελθόντα οικονομικά έτη Από τον παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι σε απόλυτα μεγέθη οι φόροι που υπολείπονται έναντι των στόχων του Προϋπολογισμού είναι, ο φόρος εισοδήματος καθώς και οι φόροι Π.Ο.Ε., μολονότι για τους τελευταίους είχε προβλεφθεί είσπραξη ύψους (τελικώς εισπράχθηκαν ,91) «κυρίως λόγω της απόδοσης των φορολογικών ρυθμίσεων για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (βλ. σελίδα 93 εισηγητικής έκθεσης Προϋπολογισμού 2009). Επιπλέον, μείωση στην είσπραξη σε σχέση με το 2008, παρατηρείται για τον φόρο εισοδήματος, καθώς και για τα πρόστιμα, προσαυξήσεις κλπ., ενώ οι εισπράξεις από φόρους υπέρ τρίτων παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με το Κατά τα λοιπά, τα έσοδα από την άμεση φορολογία προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη φορολογία εισοδήματος.

9 8 76,52 φόρος εισοδήματος φόρος περιουσίας φόρος υπέρ τρίτων φόροι από Π.Ο.Ε προσαυξήσεις, πρόστιμα κλπ λοιποί φόροι 2,70 8,59 1,05 11,13 0,010 Οι έμμεσοι φόροι κάλυψαν το 56,88% των φορολογικών εσόδων, παρουσίασαν δε μείωση έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους κατά ,61 ή 9,97%, έναντι αύξησης 13,58% που ήταν ο στόχος του Προϋπολογισμού, με συνέπεια να υπολείπονται των προβλέψεων κατά ,37.

10 9 Έμμεσοι Φόροι Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φόρος Συναλλαγών Λοιποί Φόροι Κατανάλωσης Φόροι Κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία Φόροι υπέρ τρίτων Οικονομικό Έτος 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Σύνθεση έμμεσων φόρων Πρόβλεψη 2009 Οικονομικό Έτος 2008 Ποσοστό εισπράξεων έναντι προβλέψεων Ποσοστό μεταβολής , , ,22 75,51% -11,95% , , ,92 71,63% -30,77% , , ,28 105,51% 14,10% , , ,71 89,52% -1,67% , , ,99 85,00% -19,69% Φόροι από Π.Ο.Ε , , , % -11,05% Προσαυξήσεις, Πρόστιμα κλπ. Ειδικές εισφορές, τέλη εισαγωγής και εξαγωγής κλπ. Έσοδα που εισπράττονται για την Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , % -50,63% , , ,83 69,54% -29,43% , , ,05 77,78% -20,31% , , ,24 79,27% -9,97% Σύνθεση έμμεσων φόρων 5,54 6,41 26,42 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φόρος συναλλαγών 0,08 1,68 0,54 0,04 0,96 Λοιποί Φόροι Κατανάλωσης Φόροι Κατανάλωσης από τελωνεία Φόροι υπέρ τρίτων Φόροι από Π.Ο.Ε 58,34 Ειδικές εισφορές, τέλη εισαγωγής & εξαγωγής Έσοδα που εισπράτονται για Ε.Ε

11 10 Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, μόνο οι φόροι κατανάλωσης παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με το οικονομικό έτος Εξάλλου, ο Φ.Π.Α., οι φόροι συναλλαγών και οι φόροι κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία (Ε.Φ.Κ. καυσίμων, τέλη ταξινόμησης κ.λπ.), οι οποίοι αποτελούν τις κυριότερες πηγές εσόδων από την έμμεση φορολογία, είναι αυτοί ακριβώς οι φόροι που συμβάλλουν στην υστέρηση των έμμεσων φόρων, καθόσον εμφανίζουν τα μικρότερα ποσοστά εισπράξεων έναντι των προβλέψεων του Προϋπολογισμού. Η σύνθεση των φορολογικών εσόδων (άμεσων και εμμέσων φόρων) το οικονομικό έτος 2009 ήταν 43,12% για τους άμεσους φόρους και 56,88% για τους έμμεσους φόρους, έναντι 40,35% και 59,65%, αντιστοίχως, του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο δε λόγος έμμεσων /άμεσων φόρων διαμορφώθηκε σε 1,32 έναντι 1,48 του προηγούμενου οικονομικού έτους. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Φορολογικά έσοδα Φόροι Εκ. % Φόροι Εκ. % Φόροι Εκ. % Φόροι Εκ. % Άμεσοι ,75 Άμεσοι ,42 Άμεσοι ,35 Άμεσοι ,12 Έμμεσοι ,25 Έμμεσοι ,58 Έμμεσοι ,65 Έμμεσοι ,88 Σύνολο/ Σύνολο/ Σύνολο/ Σύνολο/ Λόγος 1,45 Λόγος 1,47 Λόγος 1,48 Λόγος 1,32

12 11 Φορολογικά έσοδα Λόγος 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Έτος 3. Τα καθαρά (μετά τη μείωση των επιστροφών) μη φορολογικά έσοδα (πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας του Κράτους, λοιπά μη φορολογικά έσοδα και μεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη) ανήλθαν σε ,83, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τις προβλέψεις κατά ,17 ή 20,45%, μολονότι εισπράχθηκαν ,82 από έσοδα που περιήλθαν στον Κρατικό Προϋπολογισμό από την κατάργηση των Ειδικών Λογαριασμών με τον ν. 3697/2008. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μειωμένη είσπραξη έναντι του οικονομικού έτους 2008 των υπολοίπων εσόδων Π.Ο.Ε. που πρέπει να εισπραχθούν, στα παράβολα, στα χρηματικά υπόλοιπα περιουσίας των ειδικών λογαριασμών και ειδικών ταμείων, στους τόκους από κεφάλαια του δημοσίου στις εμπορικές τράπεζες, δικαιώματα στις εισπράξεις των άμισθων και έμμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και στα κέρδη επιχειρήσεων και οργανισμών.

13 12 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Μη φορολογικά έσοδα Ονομασία Εσόδου Οικονομικό έτος 2009 Πρόβλεψη 2009 Οικονομικό Έτος 2008 Ποσοστό Μεταβολής Απολήψεις εξόδων που έγιναν , , ,64-71,15 Επιστροφές χρημάτων , , ,78-2,85 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων , , ,01 13,2 Έσοδα από καταργημένους ειδικούς λογαριασμούς , , ,95 107,81 Έσοδα υπέρ τρίτων , , ,02-7,27 Έσοδα από Π.Ο.Ε , , ,21-28,26 Προσαυξήσεις, πρόστιμα , , ,23-24,61 Έσοδα λοιπών περιπτώσεων , , ,56-18,85 Έκτακτα έσοδα , , ,36-85,53 Έσοδα από κεφάλαια του Δημοσίου, μισθώματα κλπ , , ,87-21,9 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών του δημοσίου , , ,20-14,55 Έσοδα από πώληση αγαθών, εκμετάλλευση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων , , ,25 4,46 Έσοδα από επιχειρήσεις και οργανισμούς , , ,25-25,72 Έκτακτα έσοδα , ,00 75,00 Απολήψεις από την Ε.Ε , , ,19 54,33 ΣΥΝΟΛΑ , , ,52-12,65

14 13 4. Τα πιστωτικά έσοδα (δανεισμός τρέχοντος έτους) ανήλθαν στο ποσό των ,56, το οποίο αντιστοιχεί στο 44,32% του ΑΕΠ, καλύπτουν δε το 67,54% των εσόδων του Προϋπολογισμού έναντι 54,89% του προηγούμενου οικονομικού έτους. ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Πιστωτικά Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού Πιστωτικά Έσοδα Τακτικού Προβλέψεις 2009 Προβλέψεις 2008 Εισπράξεις 2009 Εισπράξεις 2008 Προϋπολογισμού Έσοδα από τοποθέτηση Εντόκων Γραμματίων στον Ιδιωτικό Τομέα Έσοδα από τοποθέτηση Ομολόγων , ,52 Ελληνικού Δημοσίου Έσοδα από την έκδοση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου , ,31 Ειδικών κατηγοριών Λοιπά Δανειακά Έσοδα Έσοδα από την ενεργοποίηση της βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης Έσοδα από την έκδοση ομολογιακών δανείων για τη συμμετοχή του δημοσίου στα κεφ. Τραπεζών Σύνολο Εσωτερικού Δανεισμού , ,83 Λοιπά Δανειακά Έσοδα ,04 Έσοδα από την έκδοση Βραχυπρόθεσμων , ,70 Τίτλων Έσοδα από Δάνεια του Γενικού Επιτελείου Στρατού Σύνολο Εξωτερικού Δανεισμού , ,74 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,57

15 14 Σύνθεση πιστωτικών εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού Έσοδα απ ό τοπ οθέτηση Εντόκων γραμματίων Ιδιωτ. Τομέα 24,64 0,14 17,22 Έσοδα απ ό τοπ οθέτηση Ομολόγων E.Δ Έσοδα απ ό έκδοση ομολόγων Ε.Δ Ειδικών κατηγοριών 5,38 0,26 0,54 51,82 Έσοδα απ ό ενεργοποίηση βραχυπ ρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης Έσοδα απ ό την έκδοση ομολογιακών δανείων για τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κεφ. Τραπ εζών Έσοδα απ ό βραχυπ ρόθεσμους τίτλους έσοδα απ ό δάνεια Γεν. Επιτελείου Στρατού ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Πιστωτικά Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Πιστωτικά Έσοδα Π.Δ.Ε. Προβλέψεις 2009 Προβλέψεις 2008 Εισπράξεις 2009 Εισπράξεις 2008 Προϊόν Ομολογιακών Δανείων , ,86 Σύνολο Εσωτερικού Δανεισμού , ,86 Προϊόν κάθε είδους δανείων από πηγές εξωτερικού για τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε. Προϊόν δανείων από την Ε.Ε Σύνολο Εξωτερικού Δανεισμού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,86

16 15 Όπως προκύπτει, τα πιστωτικά έσοδα παρουσιάζουν απόκλιση σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού κατά ,00 ή 158,36% που οφείλεται στην έκδοση βραχυπρόθεσμων τίτλων, στη βραχυπρόθεσμη ταμειακή διευκόλυνση, στην έκδοση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα και στην έκδοση ομολογιακών δανείων για τη χρηματική ενίσχυση των τραπεζών, για τις οποίες δεν υπήρχε καθόλου πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό, καθώς επίσης και στην έκδοση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου για την οποία η απόκλιση από τις προβλέψεις ανέρχεται σε ,86. Συνολικώς δε ο δανεισμός αυξήθηκε έναντι του προηγουμένου οικονομικού έτους κατά ,13 ή 51,10%. ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Σύνθεση Πιστωτικών Εσόδων Κατηγορία Πιστωτικών Εσόδων 2009 Ποσοστό των συνολικών πιστωτικών εσόδων 2008 Ποσοστό των συνολικών πιστωτικών εσόδων Ομόλογα Ε.Δ ,90 60, ,69 55,59% Συνάψεις νέων δανείων , ,04 1,39% Έντοκα Γραμμάτια στον , ,69% Ιδιωτικό Τομέα Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι ,66 22, ,70 39,62% Βραχυπρόθεσμη Ταμειακή Διευκόλυνση , ,71%

17 16 Σύνθεση πιστωτικών εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 0,14 16,03 22,94 0,24 Oμόλογα E.Δ Συνάψεις νέων δανείων Έκδοση εντόκων γραμματίων 60,65 Έκδοση βραχυπρόθεσμων τίτλων Βραχυπρόθεσμη ταμειακή διευκόλυνση Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι τα έσοδα από δανεισμό σε ομόλογα ανήλθαν σε ,90, καλύπτοντας το 60,65% των πιστωτικών εσόδων, τα έσοδα από συνάψεις νέων δανείων ανήλθαν σε , αντιστοιχώντας στο 0,13% των πιστωτικών εσόδων, τα έσοδα από την έκδοση εντόκων γραμματίων διαμορφώθηκαν στα , αντιπροσωπεύοντας το 16,03% των πιστωτικών εσόδων, τα έσοδα από την έκδοση βραχυπρόθεσμων τίτλων (eurocommercial papers) ανήλθαν σε ,66, καλύπτοντας το 22,94% των πιστωτικών εσόδων και, τέλος, τα έσοδα από τη βραχυπρόθεσμη ταμειακή διευκόλυνση διαμορφώθηκαν σε , αντιπροσωπεύοντας το 0,24% των πιστωτικών εσόδων.

18 17 Επομένως, σημαντικό μέρος του νέου δανεισμού αφορά σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό, ήτοι στην έκδοση εντόκων γραμματίων στον ιδιωτικό τομέα διάρκειας 13, 26 και 52 εβδομάδων, σε βραχυπρόθεσμους τίτλους (ECP) διάρκειας μερικών εβδομάδων, καθώς και σε βραχυπρόθεσμη ταμειακή διευκόλυνση, αντιπροσωπεύοντας το 39,21% του συνόλου αυτών, ενώ ο μακροπρόθεσμος δανεισμός καλύπτει το 60,79% των πιστωτικών εσόδων και προέρχεται κυρίως από την έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Όσον αφορά δε το δανεισμό από την τοποθέτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ειδικών κατηγοριών, ύψους ,48, αφορούσε στην απόδοση της εισφοράς του Κράτους στο Κλάδο Κυρίας Ασφάλισης των Αγροτών για το έτος Απόκλιση, ωσαύτως, υφίσταται μεταξύ των εσόδων που βεβαιώθηκαν και εκείνων που εισπράχθηκαν, διαπιστώνεται δε σημαντική υστέρηση των εισπράξεων έναντι των βεβαιώσεων που συντελέστηκαν. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βεβαιωθέντα ανά κατηγορία εσόδου ποσά, καθώς και αυτά που τελικώς εισπράχθηκαν έναντι των βεβαιωθέντων.

19 18 Έσοδο ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Ποσοστό εισπραχθέντων εσόδων έναντι βεβαιωθέντων Βεβαιωθέντα μετά τις διαγραφές Διαγραφές Εισπραχθέντα μετά τη μείωση των επιστροφών Εισπρακτέο υπόλοιπο Ποσοστό Είσπραξης έναντι βεβαιωθέν των Άμεσοι Φόροι , , ,74 63,77% Έμμεσοι Φόροι , , , ,75 63,93% Σύνολο Φορολογικών , , , ,49 63,87% Εσόδων Πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής , , , ,35 94,02% δράσης του Κράτους Λοιπά μη φορολογικά , , , ,51 13,49% έσοδα Μεταβιβάσεις από την Ε.Ε. και από Κράτη- Μέλη, καθώς και , , ,42 99,99% έσοδα που εισπράττονται για αυτήν Σύνολο μη φορολογικών , , , ,28 21,93% Σύνολο Τακτικών , , , ,71 55,74% Εσόδων Διάφορα ειδικά μη φορολογικά , ,38 216,96 99,99% έσοδα Έσοδα από Δημόσιες , , , ,03 93,87% επενδύσεις Βοήθεια και λοιπές , ,09-100,00% μεταβιβάσεις ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,76 56,78% Επομένως, εξαιρουμένων των πιστωτικών εσόδων και μετά την αφαίρεση των διαγραφών, τα βεβαιωθέντα έσοδα διαμορφώθηκαν σε ,66, από τα οποία, τελικώς, εισπράχθηκαν ,59 ή ποσοστό 56,78%. Η απόκλιση δε αυτή αφορά κυρίως τους άμεσους και έμμεσους φόρους, για τους

20 19 οποίους το ποσοστό είσπραξης ανήλθε σε 63,87%, καθώς και τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα, για τα οποία το ποσοστό είσπραξης ανήλθε σε 21,93%, ανέρχεται δηλαδή μόλις στο 1/5 αυτών που βεβαιώθηκαν. Ποσοστό εισπραχθέντων εσόδων έναντι βεβαιωθέντων 100,00 94,02 99,99 99,99 93,87 100,00 άμεσοι φόροι έμμεσοι φόροι 80,00 60,00 63,77 63,93 πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής δράσης του Κράτους λοιπά μη φορολογικά έσοδα 40,00 20,00 0,00 13,49 μεταβιβάσεις από Ε.Ε και από Κράτη- Μέλη διάφορα ειδικά μη φορολογικά έσοδα έσοδα από Δημόσιες επενδύσεις βοήθεια & λοιπές μεταβιβάσεις Σημειώνεται ότι στο διαμορφωθέν ποσό των βεβαιωμένων εσόδων ύψους ,66 περιλαμβάνεται και το εισπρακτέο υπόλοιπο του προηγούμενου οικονομικού έτους, το οποίο διαγράφεται λογιστικά από το οικονομικό έτος στο οποίο έχει βεβαιωθεί και επαναβεβαιώνεται ως έσοδο του επόμενου οικονομικού έτους (βλ. το άρθρο 10 του ν. 2362/1995). Προκειμένου να εξεταστεί το ύψος των βεβαιώσεων που συντελέστηκαν το οικονομικό έτος 2009, από το παραπάνω ποσό πρέπει να αφαιρεθεί το εισπρακτέο υπόλοιπο του προηγούμενου οικονομικού έτους.

21 20 ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Καθαρά βεβαιωθέντα έσοδα οικονομικού έτους Ονομασία Εσόδου ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2007 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2008 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2009 Άμεσοι Φόροι , , ,15 Έμμεσοι Φόροι , , ,01 Πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής δράσης του κράτους , , ,44 Λοιπά μη φορολογικά έσοδα , , ,88 Μεταβιβάσεις από την Ε.Ε. και από κράτη μέλη , , ,02 Διάφορα ειδικά μη φορολογικά έσοδα , , ,34 Έσοδα από Δημόσιες επενδύσεις , , ,33 Βοήθεια και λοιπές μεταβιβάσεις , , ,09 ΣΥΝΟΛΟ , , ,26 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ , , ,01 ΚΑΘΑΡΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ , , ,25 Από τον παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι κατά το οικονομικό έτος 2009 βεβαιώθηκαν δημόσια έσοδα ύψους ,25 τα οποία αντιπροσωπεύουν το 25,41% του ΑΕΠ, έναντι, ,11 ή 27,20% του ΑΕΠ του προηγούμενου οικονομικού έτους. Διαπιστώνεται ότι οι βεβαιώσεις των υπό είσπραξη ποσών έχουν μειωθεί σε σχέση με το οικονομικό έτος 2008 κατά ,86 και σε ποσοστό 7,22% μολονότι το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,69%. Αναφορικά με την υστέρηση των εισπράξεων, επισυνάπτεται Παράρτημα, στο οποίο απεικονίζεται το ποσοστό είσπραξης των βεβαιωθέντων εσόδων, αφαιρουμένων των διαγραφών, ανά Δ.Ο.Υ. της επικράτειας.

22 21 6. Τα διαγραφέντα έσοδα κατά το οικονομικό έτος 2009 ανήλθαν σε ,48, αφορούν έσοδα «φορολογικά» και έσοδα «μη φορολογικά» και είναι μειωμένα έναντι εκείνων του προηγούμενου οικονομικού έτους ( ,35). Η μεγάλη αυτή μείωση, οφείλεται σε διαγραφή εσόδου ύψους (βλ. Έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2008), που διενεργήθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η διαχρονική εξέλιξη των διαγραφέντων εσόδων, για τα οικονομικά έτη , έχει ως ακολούθως: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΥΨΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ , , , , , , ,48 Εκατ. Διαγραφέντα έσοδα 6.500, , , , , , , , Οικονομικά έτη

23 22 7. Τα επιστραφέντα έσοδα για το οικονομικό έτος 2009 διαμορφώθηκαν σε ,43 και είναι αυξημένα έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους 2008 ( ) κατά ,43 ή 35,54%. Τα επιστραφέντα ποσά αναφέρονται σε αχρεωστήτως εισπραχθέντα έσοδα και αφορούν κυρίως επιστροφές φόρων (άμεσων και έμμεσων) φυσικών και νομικών προσώπων. Ειδικότερα, οι επιστροφές άμεσων φόρων ανήλθαν σε ,51 έναντι ,36 του οικονομικού έτους 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά ,15 ή 23,40%, που οφείλεται κυρίως σε επιστροφές φόρου εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων (μισθοί και συντάξεις). Οι επιστροφές έμμεσων φόρων ανήλθαν σε ,31 έναντι ,64 του οικονομικού έτους 2008, είναι, δηλαδή, αυξημένες κατά ,67 ή 46,56%, και οφείλονται κυρίως στις επιστροφές ΦΠΑ από κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττονται μέσω ΔΟΥ. 8. Κατόπιν των ανωτέρω, το εισπρακτέο υπόλοιπο, που αναφέρεται σε έσοδα που έχουν βεβαιωθεί και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, τα οποία διαγράφονται λογιστικά από το οικονομικό έτος στο οποίο έχουν βεβαιωθεί και επαναβεβαιώνονται ως έσοδα του επόμενου οικονομικού έτους (βλ. το άρθρο 10 του ν. 2362/1995), του Απολογισμού του οικονομικού έτους 2009 ανήλθε σε ,76 ή 14,13% του ΑΕΠ και

24 23 είναι αυξημένο έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους κατά ,75 και ποσοστό 13,83%. Η αύξηση αυτή του υπολοίπου που εκκρεμεί προς είσπραξη οφείλεται ως προς τους άμεσους φόρους: α) στην έκτακτη εισφορά στα μεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων (άρθρο 2 ν. 3808/2009) [ΚΑΕ 0893] και β) στις προσαυξήσεις των άμεσων φόρων [ΚΑΕ 0711]. Ως προς τους έμμεσους φόρους: α) στα υπόλοιπα φόρων Π.Ο.Ε. από λοιπούς έμμεσους φόρους που πρέπει να εισπραχθούν [ΚΑΕ 1631] και β) στα υπόλοιπα φόρων Π.Ο.Ε. από ΦΠΑ που πρέπει να εισπραχθούν [ΚΑΕ 1632]. Ως προς τα μη φορολογικά έσοδα: α) στα πρόστιμα επιβαλλόμενα από τους οικονομικούς εφόρους για παραβάσεις του ΚΒΣ [ΚΑΕ 3732] και β) στα λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες αρχές γενικά [ΚΑΕ 3739]. Είναι λοιπόν εμφανές ότι στη μείωση του ελλείμματος του Κρατικού Προϋπολογισμού θα συμβάλλει αποφασιστικά η εισροή χρημάτων στα κρατικά ταμεία, η οποία κατά το υπάρχον λογιστικό σύστημα επιβάλλει τη σταδιακή μείωση και όχι την αύξηση του υπολοίπου δημοσίων εσόδων που εκκρεμούν προς είσπραξη.

25 24 Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται το εισπρακτέο υπόλοιπο των οικονομικών χρήσεων Οικονομικό έτος Εισπρακτέο υπόλοιπο , , , , , , ,76 Εκατ. Εισπρακτέο υπόλοιπο Οικονομικά έτη Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται η ανάλυση του υπολοίπου των ετών 2008 και 2009.

26 25 ΠΙΝΑΚΑΣ 11 Ανάλυση Υπολοίπου 2008 και 2009 ΚΑΕ Ονομασία Εσόδου Εισπρακτέο Υπόλοιπο Εισπρακτέο Υπόλοιπο έτους έτους Άμεσοι Φόροι , , Φόρος Εισοδήματος , , Φόρος στην περιουσία , , Φόροι υπέρ τρίτων , , Φόροι Π.Ο.Ε , , Προσαυξήσεις, πρόστιμα, , ,09 χρηματικές ποινές 0800 Λοιποί φόροι 72, , Έμμεσοι Φόροι , , ΦΠΑ , , Λοιποί φόροι συναλλαγών , , Λοιποί φόροι κατανάλωσης , , Φόροι κατανάλωσης που , ,61 εισπράττονται από τα τελωνεία 1500 Φόροι υπέρ τρίτων , , Φόροι Π.Ο.Ε , , Προσαυξήσεις, πρόστιμα και , χρηματικές ποινές 1800 Τέλη εισαγωγής, εξαγωγής, 49,73 - ειδικές εισφορές 1900 Έσοδα που εισπράττονται για , ,84 λογαριασμό της Ε.Ε Πρόσοδοι περιουσία και ,35 επιχειρηματικής δράσης του ,21 Κράτους 2200 Έσοδα από κεφάλαια του , ,16 δημοσίου 2300 Έσοδα από προσφορά , ,29 υπηρεσιών του δημοσίου 2400 Έσοδα από πώληση αγαθών, ,80 εκμετάλλευση και εκποίηση ,12 περιουσιακών στοιχείων 2500 Έσοδα από επιχειρήσεις και , ,64 οργανισμούς 3000 Λοιπά μη φορολογικά έσοδα , , Απολήψεις εξόδων , , Επιστροφές χρημάτων , , Έσοδα από καταπτώσεις , ,44 εγγυήσεων 3400 Έσοδα από καταργούμενους , ,27 ειδικούς λογαριασμούς 3500 Έσοδα υπέρ τρίτων , , Έσοδα Π.Ο.Ε , , Προσαυξήσεις, πρόστιμα, , ,87 χρηματικές ποινές 3800 Έσοδα λοιπών περιπτώσεων , , Έκτακτα έσοδα , , Μεταβιβάσεις από την Ε.Ε , ,09 και τα κράτη μέλη 7000 Έσοδα Δημοσίων , ,84 Επενδύσεων

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις Μαρτίου 2014 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 17 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3871 Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ 1 η Δημόσια Διαβούλευση

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ 1 η Δημόσια Διαβούλευση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ 1 η Δημόσια Διαβούλευση 1 Προγραμματική Ιδεολογία 1. Το οικονομικοκοινωνικό πλέγμα του παγκόσμιου συστήματος, όπως έχει διαμορφωθεί, δεν δημιουργεί τις αναγκαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 2012 4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 48 2012 απολογισμός εικοστής χρήσης έκθεση πεπραγμένων 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 130 /23-05-2011

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα