Θέµατα ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) και Υπηρεσιών Ύδρευσης & Αποχέτευσης ήµων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµατα ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) και Υπηρεσιών Ύδρευσης & Αποχέτευσης ήµων"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) Θέµατα ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) και Υπηρεσιών Ύδρευσης & Αποχέτευσης ήµων Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Ειδικοί Επιστήµονες: Ευάγγ. Θωµόπουλος, Αικ. Μαλεβίτη, Σ. Σάρρας (Η έκθεση αξιοποιεί συµπεράσµατα της δουλειάς πολλών ειδικών επιστηµόνων) Αθήνα Οκτώβριος 2014

2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (.Ε.Υ.Α) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΕΛ. Εισαγωγή 2 Α Επιβάρυνση λογαριασµών ύδρευσης µε πάγιο και επιβολή ελάχιστης 3 κατανάλωσης Β Υπολογισµός του ειδικού τέλους 80% επί λογαριασµών χωρίς 3 κατανάλωση Γ ιάκριση σε βάρος µη µονίµων κατοίκων, κατά την τιµολογιακή 4 πολιτική ύδρευσης Χρονική απόσταση µεταξύ καταµέτρησης της κατανάλωσης και έκδοσης 5 του λογαριασµού Ε Λανθασµένες εγγραφές σε βεβαιωτικούς καταλόγους και επιβολή 6 προσαυξήσεων ΣΤ Αντιµετώπιση αυξηµένων καταναλώσεων και έγκαιρη ενηµέρωση των 7 καταναλωτών Ζ Πεδίο ευθύνης ιδιοκτήτη και πραγµατικού χρήστη της παροχής 7 Η ιαµόρφωση τιµολογιακής πολιτικής ύδρευσης 9 Θ Τιµολόγηση ανάλογη µε την ποιότητα του ύδατος 10 Ι Προσαρµογή χρεώσεων αποχέτευσης κατά την περίπτωση αφανούς 10 διαρροής ΙΑ ιαφοροποιήσεις κλιµακωτής χρέωσης 11 ΙΒ Περιοδικότητα καταµέτρησης και έκδοσης λογαριασµών 11 ΙΓ Ενηµέρωση για την ηµεροµηνία καταµέτρησης της κατανάλωσης 12 Ι Λοιπές χρεώσεις 12 ΙΕ Υποχρέωση απάντησης σε γραπτά αιτήµατα πολιτών και χορήγησης 13 εγγράφων από τις.ε.υ.α. Συµπεράσµατα - Προτάσεις Παράρτηµα Επί µέρους προτάσεις της ειδικής έκθεσης

3 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η παρούσα ειδική έκθεση εκπονήθηκε από τον Συνήγορο του Πολίτη µε την προσδοκία ότι δύναται να συµβάλει, στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών ύδρευσης προς τους καταναλωτές. Η έκθεση αυτή, η οποία έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχης έκθεσης που έχει εκπονήσει ο Συνήγορος του Πολίτη για την Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 1, έχει σαν στόχο να παρουσιάσει τις θεµατικές και τα προβλήµατα που αναφύονται κατά τη συναλλαγή των πολιτών-καταναλωτών, µε τις ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.), καθώς και τις Υπηρεσίες Ύδρευσης των ήµων 2. Παρουσιάζονται επίσης οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη που αφορούν στις αντίστοιχες θεµατικές. Οι Υπηρεσίες Ύδρευσης των ήµων, συστήνονται µε αποφάσεις των οικείων ηµοτικών Συµβουλίων, ενώ οι.ε.υ.α. συστήνονται µε βάση τις διατάξεις του Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». Κατά τη λειτουργία των φορέων αυτών, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει παρατηρήσει σηµαντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο αντιµετώπισης όµοιων ζητηµάτων, οι οποίες κυρίως οφείλονται στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές στις οποίες λειτουργούν οι.ε.υ.α., αλλά και στην ελλιπή εποπτεία και το συντονισµό της δράσης τους. Για την αντιµετώπιση των διαπιστωθέντων προβληµάτων, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει τη θέσπιση Πρότυπου Κανονισµού Ύδρευσης από το Υπουργείο Εσωτερικών, µέσω του οποίου θα επιτευχθεί ο εξορθολογισµός και η τυποποίηση των διαδικασιών που αφορούν στην ύδρευση. Ο Συνήγορος του Πολίτη µέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2014, είχε χειριστεί 397 αναφορές πολιτών, σχετικά µε.ε.υ.α.. Από το σύνολο των αναφορών αυτών, διαπιστώθηκε πρόβληµα κακοδιοίκησης σε 152 περιπτώσεις και µετά από τη διαµεσολάβηση της Αρχής αντιµετωπίστηκαν θετικά οι 136. Τέλος, πριν την παρουσίαση των σηµαντικότερων ζητηµάτων, αξίζει να σηµειωθεί η ικανοποιητική συνεργασία του Συνηγόρου µε στελέχη των φορέων ύδρευσης, τόσο σε επίπεδο τηλεφωνικής και έγγραφης επικοινωνίας όσο και σε επίπεδο προσωπικής επαφής, κατά την επιτόπια εξέταση στοιχείων. Παρά ταύτα, υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτήθηκε η αποστολή σειράς εγγράφων, µέχρι να επιτευχθεί στοιχειώδης συνεργασία µε την Αρχή, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρµόδιες υπηρεσίες δεν ανταποκρίθηκαν, µε συνέπεια να ζητηθεί ο πειθαρχικός έλεγχος των υπευθύνων. 1 Βλέπε σχετικά: Σχέσεις Κράτους-Πολίτη πρόσφατες παρεµβάσεις µας. Επίσης: Σχέσεις ΕΥ ΑΠ ΑΕ - Καταναλωτών: Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη. 2 Οι φορείς αυτοί δραστηριοποιούνται εκτός των περιοχών Αθήνας και Θεσσαλονίκης

4 Α. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΑΓΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Σε αναφορές πολιτών, θίγεται το ζήτηµα της επιβάρυνσης των λογαριασµών ύδρευσης µε πάγιο τέλος καθώς και η επιβολή σε αυτούς ελάχιστης κατανάλωσης 3. Το πάγιο τέλος, δύναται να επιβάλλεται, από την οικεία.ε.υ.α. βάσει των διατάξεων του άρθρου 10, του Ν.4071/2012, σύµφωνα µε τις οποίες: «Για την κάλυψη µέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης µπορεί να χρεώνεται από τις.ε.υ.α. και τους δήµους που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, µηνιαίο πάγιο τέλος, µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου η οποία εγκρίνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο». Εποµένως, η επιβολή πάγιου τέλους στους λογαριασµούς ύδρευσης, προβλέπεται από συγκεκριµένη τυπική διαδικασία. Όσον αφορά στο ζήτηµα της ελάχιστης κατανάλωσης, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει κατ αρχήν επισηµάνει 4 στους φορείς, ότι το εν λόγω µέτρο, δεν συµβάλλει στη συνετή χρήση και εξοικονόµηση νερού. Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται ελλιπής νοµική τεκµηρίωση αναφορικά µε την επιβολή του εν λόγω µέτρου. Το Υπουργείο Εσωτερικών, στην υπ αριθµ.: 16898/ εγκύκλιό του αναφέρει ότι: «Η επιβολή πάγιου τέλους κατανάλωσης ύδατος, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις καθορίζεται ως τέλος ελάχιστης κατανάλωσης δεν βρίσκει έρεισµα στις σχετικές, περί ύδρευσης, διατάξεις και στην αρχή της ανταποδοτικότητας, καθότι οι δηµότες υποχρεούνται να καταβάλλουν ένα συγκεκριµένο ποσό ανεξάρτητα από την ποσότητα που καταναλώθηκε από αυτούς». Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει 5 την κατάργηση της υποχρεωτικής ή ελάχιστης κατανάλωσης, η οποία επιβάλλεται στους λογαριασµούς ύδρευσης, δεδοµένου ότι: α) δεν υφίσταται σχετικό νοµικό έρεισµα, ενώ β) αυτή δεν συµβάλλει στη συνετή χρήση του νερού από τους πολίτες. Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 80% ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Άµεσα συνδεδεµένη µε την επιβολή ελάχιστης κατανάλωσης, είναι η επιβάρυνση των λογαριασµών ύδρευσης (προσωρινών ή εκκαθαριστικών), µε το ειδικό τέλος 80% 6, κατά τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν.1069/1980 Βασική προϋπόθεση αποτελεί, η ύπαρξη πραγµατικής κατανάλωσης ύδατος, επί της αξίας της οποίας υπολογίζεται το εν λόγω τέλος. Κατά την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη 7, το τέλος αυτό, πρέπει να αφορά µόνο στις περιπτώσεις πραγµατικής κατανάλωσης και όχι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιβάλλεται από τις.ε.υ.α. ελάχιστη κατανάλωση, η οποία εν τοις πράγµασι δεν υφίσταται. 3 Λ.χ. αρ. φακέλου /2013 ΕΥΑ Κέρκυρας. 4 Αρ. πρ / προς Υπουργείο Εσωτερικών και άλλους φορείς. 5 Αρ. πρ / προς Υπουργείο Εσωτερικών και άλλους φορείς. 6 Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του συγκεκριµένου άρθρου, το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των συσταθησόµενων ΕΥΑ µε σκοπό τη µελέτη, κατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης ή αποχέτευσης και υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλισκόµενου ύδατος. Επιβάλλεται επίσης και στην περίπτωση επέκτασης της επιχείρησης. 7 Αρ. πρ / προς Υπουργείο Εσωτερικών και άλλους φορείς

5 Σηµειώνεται ότι και το Υπουργείο Εσωτερικών συµµερίζεται αυτή τη θέση της Αρχής, στην υπ αριθµ / εγκύκλιο. Σε αυτήν, µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι, το ειδικό τέλος, υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλισκόµενου ύδατος, δηλαδή επί της πραγµατικής κατανάλωσης νερού και εποµένως όχι επί πλασµατικής, οριζόµενης ως ελάχιστης, παγίας κατανάλωσης νερού. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 11, του Ν.1069/1980, η επιβολή του εν λόγω τέλους προβλεπόταν αρχικά για: «µίαν δεκαετία από της 1 ης Ιανουαρίου του εποµένου της συστάσεώς των έτους», στη συνέχεια ωστόσο παρατάθηκε για δύο ακόµη δεκαετίες, µε αποτέλεσµα ο συνολικός χρόνος επιβολής του να έχει φτάσει τα 30 έτη. Με την εφαρµογή του Ν. 3852/10 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), µε τον οποίο, είτε καταργήθηκαν οι.ε.υ.α. και οι αρµοδιότητές τους πέρασαν στις Υπηρεσίες Ύδρευσης των ήµων, είτε οι διάφορες.ε.υ.α. συγχωνεύθηκαν δηµιουργώντας µία νέα.ε.υ.α. ανά ήµο, ανακύπτει το ζήτηµα εάν οι νεοσυσταθείσες.ε.υ.α., νοµιµοποιούνται να επιβάλλουν το εν λόγω ειδικό τέλος και εάν ναι, για πόσο χρονικό διάστηµα. Κατά συνέπεια, πρέπει να διασαφηνιστεί εάν η προκύψασα από την εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτη, νέα.ε.υ.α., δύναται να εφαρµόζει τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 11 του Ν.1069/1980, ώστε να επιβάλλει το εν λόγω ειδικό τέλος για 30 έτη ή για το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται ώστε να συµπληρωθεί η τριακονταετία επιβολής του από τις καταργηθείσες.ε.υ.α. Η Αρχή πρότεινε 8 την άµεση κατάργηση της επιβολής του τέλους 80%, στους έναντι λογαριασµούς, σε περίπτωση δε που διατηρηθεί η υποχρεωτική ελάχιστη κατανάλωση, προτείνει τον υπολογισµό του τέλους µόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασµούς και εφόσον υπάρχει πραγµατική κατανάλωση νερού. Γ. ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΗΜΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά πολίτη 9, στην οποία καταγγέλλεται διαφοροποίηση στην τιµολόγηση της κατανάλωσης ύδατος, µε κριτήριο εάν ο καταναλωτής είναι µόνιµος ή µη κάτοικος του ήµου. Ειδικότερα, η εµπλεκόµενη.ε.υ.α. διαµόρφωσε την τιµολογιακή της πολιτική µε κριτήριο εάν οι καταναλωτές είναι µόνιµοι κάτοικοι του αντίστοιχου ήµου ή όχι. Χαρακτηριστικό είναι ότι η τιµολογιακή διαφοροποίηση ήταν τόσο µεγάλη ώστε η αξία κατανάλωσης 215 κ.µ. ύδατος, θα κόστιζε στον µόνιµο κάτοικο 87, ενώ στον µη µόνιµο κάτοικο, περίπου 245. Σε σχετικό έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, η εµπλεκόµενη.ε.υ.α. δικαιολόγησε την εφαρµογή διαφορετικής τιµολογιακής πολιτικής για τους µόνιµους κατοίκους σε σχέση µε τους µη µόνιµους, υποστηρίζοντας ότι: «η παροχή οµοειδών υπηρεσιών δεν γίνεται σε καταναλωτές µε οµοειδή καταναλωτικά χαρακτηριστικά, παρότι χωροταξικά ανήκουν στην αυτή περιοχή» και ότι η διαφοροποίηση στην τιµολογιακή πολιτική: «υφίσταται από 8 Έγγραφο αρ. πρ / προς Υπουργείο Εσωτερικών. 9 Έγγραφο αρ. πρ. 810/

6 συστάσεως του Καποδιστριακού ήµου [ ] ζήτηµα». χωρίς να τεθεί µέχρι τούδε ουδέν Ο Συνήγορος του Πολίτη επανήλθε, επισηµαίνοντας τις διατάξεις του άρθρου 26, του Ν.1069/1080 (όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις, της παρ.12, άρθρ.6, του Ν.2307/1995), στις οποίες προβλέπεται δυνατότητα διαφοροποίησης των τελών, όταν µία περιοχή εξυπηρετείται από ανεξάρτητο δίκτυο της επιχείρησης ύδρευσης και όταν τα εκτελούµενα έργα ή το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων της.ε.υ.α. της περιοχής, δικαιολογούν αυτή τη διαφοροποίηση. Συνεπώς, δεδοµένου ότι τα έργα υδροδότησης µιας περιοχής εξυπηρετούν το σύνολο των καταναλωτών αυτής, κάθε διαφοροποίηση στην τιµολογιακή πολιτική πρέπει να βρίσκει νοµικό έρεισµα, το οποίο στην περίπτωση των.ε.υ.α. παρέχεται αποκλειστικά από το άρθρο 26, του Ν.1069/80. Από τις διατάξεις αυτού ωστόσο, δεν προκύπτει δυνατότητα κατηγοριοποίησης των καταναλωτών και ως εκ τούτου διάκρισής τους, µε κριτήρια όπως ο χρόνος διαµονής τους σε µία περιοχή ή τυχόν άλλα χαρακτηριστικά. Με βάση τα ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε ότι η συγκεκριµένη διαφοροποίηση, η οποία βασίστηκε στο µόνιµο ή µη, της κατοικίας των οικιακών καταναλωτών, συνιστά ανεπίτρεπτη διάκριση και ζήτησε την επανεξέταση της απόφασης. Τελικά η εµπλεκόµενη.ε.υ.α., προέβη στην αναπροσαρµογή των τιµολογίων ύδρευσης, απαλείφοντας τη διαφοροποίηση µεταξύ µονίµων και µη µονίµων κατοίκων. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει την επανεξέταση παρόµοιων κριτηρίων, όπου αυτά υπάρχουν, µε βάση τα οποία διαφοροποιείται η τιµολογιακή πολιτική, και τον έλεγχο του νοµικού τους ερείσµατος.. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Πολίτες έθεσαν στο Συνήγορο του Πολίτη, το ζήτηµα του µεγάλου χρονικού διαστήµατος που µεσολαβούσε µεταξύ της καταµέτρησης της κατανάλωσης και της έκδοσης και παραλαβής των λογαριασµών ύδρευσης από τους ενδιαφερόµενους. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε περίπτωση λογαριασµού που αφορούσε στη χρονική περίοδο από µέχρι που εκδόθηκε στις , δηλαδή µε καθυστέρηση σχεδόν 1,5 έτους, καθώς και λογαριασµού που αφορούσε στη χρονική περίοδο από: µέχρι και εκδόθηκε στις µε καθυστέρηση 10 µηνών. Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε ότι η πολύµηνη καθυστέρηση στην έκδοση των λογαριασµών, στερεί στην ουσία τη δυνατότητα του καταναλωτή να ελέγξει ή και να αντιπαραβάλει στοιχεία σχετικά µε την ορθότητα των ενδείξεων, αλλά και να διερευνήσει άµεσα τα πιθανά αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στην καταγραφή κάποιας ανεξήγητα αυξηµένης κατανάλωσης. Επιπλέον, πρόβληµα συνιστά και η µη έκδοση λογαριασµών σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε αποτέλεσµα να συσσωρεύονται οφειλές των καταναλωτών και να καθίσταται αδύνατος ο οικονοµικός προγραµµατισµός τους. 10 Αρ. φακέλου /2013 ΕΥΑ Κέρκυρας 11 Αρ. φακέλου /2012 ήµος Σπάτων-Αρτέµιδος - 5 -

7 Από την πλευρά τους, οι υπηρεσίες ύδρευσης πληροφόρησαν το Συνήγορο του Πολίτη ότι οι ενδείξεις των µετρητών καταγράφονται τακτικά, ωστόσο, οι καθυστερήσεις στην έκδοση των λογαριασµών οφείλονται σε προβλήµατα του µητρώου καταναλωτών, τα οποία ανέκυψαν από τη συγχώνευση µε άλλους φορείς. ύδρευσης. Ο Συνήγορος του Πολίτη αναγνωρίζοντας την αιτία δηµιουργίας των προβληµάτων, προτείνει, σε περίπτωση που οι καθυστερήσεις είναι αναπόφευκτες, οι φορείς να ενηµερώνουν εγγράφως τους καταναλωτές για τη συγκεκριµένη δυσλειτουργία, εφιστώντας τους την προσοχή στον τακτικό έλεγχο των ενδείξεων του µετρητή. Ε. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ Πολίτης έθεσε στο Συνήγορο του Πολίτη 12 το ζήτηµα του καταλογισµού σε βάρος του από υπηρεσίες του ήµου, ποσού για ανεξόφλητες οφειλές ύδρευσης κατά τα προηγούµενα εννέα χρόνια, παρόλο που δεν υφίστατο παροχή ύδρευσης στο όνοµά του. Από τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι εκ παραδροµής οι Υπηρεσίες του ήµου καταλόγισαν οφειλές σε βάρος του συγκεκριµένου προσώπου. Ως εκ τούτου, η Αρχή απέστειλε έγγραφο ζητώντας την επανεξέταση της υπόθεσης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 174 «ιαγραφή χρεών» του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων. Σύµφωνα µε αυτό, κάθε είδους χρέη προς τους ήµους διαγράφονται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς το πρόσωπο του φορολογούµενου, µε ταυτόχρονη απαλλαγή του από τις προσαυξήσεις. Οι υπηρεσίες του ήµου έκαναν δεκτή την πρόταση της Αρχής, προέβησαν στη διαγραφή της οφειλής του αρχικού οφειλέτη και στον επανυπολογισµό των οφειλών για την τελευταία πενταετία χωρίς προσαυξήσεις στον πραγµατικό ιδιοκτήτη του ακινήτου, δεδοµένου ότι δεν είχαν αποσταλεί ατοµικές ειδοποιήσεις. Σε άλλη περίπτωση, ιδιοκτήτης αγροτεµαχίου διαµαρτυρήθηκε 13 στο Συνήγορο του Πολίτη για την επιβάρυνσή του µε προσαυξήσεις για ανεξόφλητες οφειλές από τέλη ύδρευσης, για τις οποίες δεν είχε ενηµερωθεί λόγω του ότι τα ειδοποιητήρια αποστέλλονταν σε λανθασµένη διεύθυνση. Ο Συνήγορος διαπίστωσε το λάθος στα στοιχεία της ταχυδροµικής διεύθυνσης και επικοινώνησε µε την αρµόδια υπηρεσία του ήµου, ζητώντας τη διαγραφή των προσαυξήσεων. Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο ήµος αναγνώρισε το λάθος και αποφάσισε τη διαγραφή των επιβληθεισών προσαυξήσεων. Τέλος, πολίτης διαµαρτυρήθηκε 14 για την καταχώρηση της υδροπαροχής του στη γενική επαγγελµατική κατηγορία και όχι στην ξενοδοχειακή, όπως θα έπρεπε. Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Αρχής, προέκυψε ότι, ενώ η παροχή ήταν σωστά καταχωρηµένη στο αρχείο της.ε.υ.α. ως ξενοδοχειακή, το λάθος 12 Αρ. φακέλου /2013 ήµος Καρπενησίου. 13 Αρ. φακέλου /2013 ήµος Αιγιαλείας. 14 Αρ. φακέλου /2013 ήµος Ευρώτα

8 εµφιλοχώρησε κατά την καταχώρηση της κατηγορίας, µε την κατάργηση της.ε.υ.α. και τη δηµιουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου,. Μετά και την παρέµβαση της Αρχής, οι υπηρεσίες του ήµου προέβησαν άµεσα στην αποκατάσταση του λάθους. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει τον τακτικό έλεγχο και την επιβεβαίωση των στοιχείων των καταναλωτών. ΣΤ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Σε γνώση του Συνηγόρου του Πολίτη περιήλθαν περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώθηκε καταγραφή ασυνήθιστα µεγάλων καταναλώσεων, οφειλόµενων πιθανόν σε διαρροή ή σε κακή λειτουργία κάποιας εσωτερικής εγκατάστασης. Αναµενόµενο θα ήταν σε αυτές τις περιπτώσεις, η άµεση ενηµέρωση των καταναλωτών -µέσω τηλεφωνικής ή έγγραφης επικοινωνίας- και η αποµόνωση του γενικού διακόπτη του µετρητή, εκ µέρους του φορέα ύδρευσης, κάτι ωστόσο το οποίο δεν συνέβη. Ο Συνήγορος του Πολίτη αναγνωρίζει την υποχρέωση των καταναλωτών να µεριµνούν οι ίδιοι για την καλή λειτουργία της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης του ακινήτου τους. Συχνά εν τούτοις, η υποχρέωση αυτή ατονεί, εξαιτίας παραγόντων όπως λόγοι υγείας του χρήστη της παροχής ή η επί µακρόν απουσία του από το ακίνητο που υδροδοτείται (εξοχικές κατοικίες). Ταυτόχρονα, φορείς ύδρευσης που διαθέτουν τεχνογνωσία και αυξηµένη εµπειρία, οφείλουν να είναι σε θέση -µέσω των τεχνικών υπηρεσιών που διαθέτουν- να διαπιστώνουν εγκαίρως τυχόν περιπτώσεις, µη ορθής λειτουργίας µιας παροχής, την οποία ένας καταναλωτής δεν δύναται να ελέγξει, επιβεβαιώνοντας το υψηλά παρεχόµενο επίπεδο υπηρεσιών στους καταναλωτές. Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε 15 την άµεση παρέµβαση του φορέα ύδρευσης όταν περιέρχεται σε γνώση του το συµβάν, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση του καταναλωτή, αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο µέσο και ιδιαίτερα τις εφαρµογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, γραπτό µήνυµα στο κινητό τηλέφωνο κλπ). Ζ. ΠΕ ΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Πολίτες γνώρισαν στο Συνήγορο του Πολίτη ότι κλήθηκαν από τις οικείες.ε.υ.α. ή Υπηρεσίες των ήµων, να καταβάλουν οι ίδιοι οφειλές που δηµιουργήθηκαν από ενοικιαστές τους, οι οποίοι επί σειρά ετών δεν κατέβαλαν το αντίτιµο της κατανάλωσης ύδατος. Σύµφωνα µε την πλειοψηφία των Κανονισµών Ύδρευσης των.ε.υ.α. και των Υπηρεσιών Ύδρευσης, ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των φορέων ύδρευσης. Σε αρκετές περιπτώσεις όµως, υπάρχει η δυνατότητα 15 Αρ. φακέλου /2013 ήµος Λαυρεωτικής

9 να αναγράφονται τα στοιχεία του ενοικιαστή στο έντυπο του λογαριασµού, οπότε αυτός εµφανίζεται µε την ιδιότητα: του καταναλωτή, υδρολήπτη, πελάτη, ενοικιαστή, χρήστη, ενδιαφερόµενου ή υπόχρεου. Στις περιπτώσεις αυτές, εύλογα δηµιουργείται η πεποίθηση στον ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι ο ένοικος -ως πραγµατικός χρήστης της Υπηρεσίας Ύδρευσης- είναι υπόλογος έναντι της επιχείρησης. Εν τέλει, παρά το γεγονός ότι σε ορισµένους Κανονισµούς Ύδρευσης προβλέπεται η νοµική δυνατότητα απαίτησης οφειλών από τον πραγµατικό χρήστη, αφού: «Συνοφειλέται εις ολόκληρον του τέλους χρήσεως µετά των ιδιοκτητών τυγχάνουν και οι οπωσδήποτε ποιούµενοι χρήσιν του ακινήτου», ή αντίστοιχα για τις ανεξόφλητες: «οφειλές ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον έκαστος, ο εκάστοτε υδρολήπτης και ο ιδιοκτήτης του υδρευόµενου ακινήτου», στην πράξη δεν ενεργοποιείται η δυνατότητα αυτή από τις.ε.υ.α. και τις Υπηρεσίες Ύδρευσης, οι οποίες στρέφονται αποκλειστικά κατά των ιδιοκτητών. Η διάκριση µεταξύ του υδρολήπτη-χρήστη των υπηρεσιών ύδρευσης και του ιδιοκτήτη της παροχής, όσον αφορά στην ευθύνη τους για ανεξόφλητες οφειλές έναντι του φορέα ύδρευσης είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Θεωρούµε εύλογο, εφόσον οι Υπηρεσίες Ύδρευσης αναγνωρίζουν ως πραγµατικό χρήστη τον ένοικο, και ενόσω η οφειλή είναι ακόµη µικρή, κατ αρχήν να την αναζητούν από τον ίδιο, δεδοµένου µάλιστα ότι τα στοιχεία του βρίσκονται καταχωρηµένα στο µητρώο της οικείας υπηρεσίας. Μόνο δε στην περίπτωση που ο ένοικος δεν ανταποκριθεί στην τακτοποίηση της οφειλής του, οι υπηρεσίες ύδρευσης να στρέφονται κατά του ιδιοκτήτη, ύστερα από έγκαιρη ενηµέρωσή του. Η παράλειψη αναζήτησης των οφειλών από τον ένοικο-χρήστη των υπηρεσιών ύδρευσης, αντιφάσκει µε το γεγονός ότι ο φορέας συναλλάσσεται µαζί του νόµιµα, ως χρήστης των υπηρεσιών του. Το ζήτηµα καθίσταται ιδιαίτερα σοβαρό, όταν το ύψος των ανεξόφλητων οφειλών υπερβεί, το ποσό που έχει κατατεθεί ως εγγύηση ή προκαταβολή έναντι κατανάλωσης, λόγω του ότι, οι φορείς ύδρευσης δεν προέβησαν σε αποτελεσµατικές ενέργειες για να αποτραπεί η περαιτέρω διόγκωση της οφειλής (λ.χ. διακοπή της παροχής), ούτε προέβησαν σε έγκαιρη ενηµέρωση του ιδιοκτήτη. Σε αυτή την περίπτωση, ο τελευταίος καλείται να εξοφλήσει οφειλές, που αφορούν σε χρονικό διάστηµα αρκετών ετών. Χαρακτηριστικά αναφέρονται περιπτώσεις ιδιοκτητών 16, οι οποίοι µετά την αποχώρηση των ενοικιαστών από το µίσθιο, διαπίστωσαν ότι έχουν σχηµατιστεί ιδιαίτερα υψηλές οφειλές (π.χ. άνω των ), τις οποίες αγνοούσαν και οι οποίες προέρχονται από ανεξόφλητους λογαριασµούς τριών και πλέον ετών. Ο Συνήγορος του Πολίτη στο σηµείο αυτό επισηµαίνει ότι, συµφωνεί µε τη διατήρηση του ορίου ανεξόφλητων οφειλών, όπως έχει καθοριστεί από τον οικείο φορέα ύδρευσης, µέχρι του οποίου δεν γίνεται διακοπή υδροληψίας. Η καθιέρωση του εν λόγω ορίου είναι ορθή, διευκολύνοντας πολλούς καταναλωτές και ιδιαίτερα τις ευάλωτες και οικονοµικά ασθενείς κοινωνικές οµάδες. Η µη διακοπή της υδροδότησης, όταν το συνολικό ποσό οφειλής αντιστοιχεί στο ποσό της εγγύησης που πολλοί φορείς έχουν θεσπίσει, αποτελεί ενέργεια που επιβεβαιώνει την κοινωνική ευαισθησία του εκάστοτε φορέα και η οποία επικροτείται από την Αρχή, ιδιαίτερα σε µία δύσκολή για τη χώρα και τους πολίτες της εποχή. Παρά ταύτα, η Αρχή υποστηρίζει ότι, κατά τη συναλλαγή µε έναν φορέα ύδρευσης, θα πρέπει να υφίσταται σαφής διάκριση µεταξύ του ιδιοκτήτη και χρήστη µιας παροχής. Ο εκάστοτε χρήστης της υπηρεσίας -εν προκειµένω ο ενοικιαστής- οφείλει να είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διευθέτηση της κατανάλωσης ύδατος που 16 Αρ. φακέλων /2013 ήµος ιονύσου και /2012 ΕΥΑ Ιωαννίνων

10 πραγµατοποιεί και εποµένως από εκείνον θα πρέπει πρωτίστως να αναζητείται η οφειλή. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει, στις περιπτώσεις στις οποίες αποδεδειγµένα οι υπηρεσίες ύδρευσης παραλείπουν να λαµβάνουν αποτελεσµατικά µέτρα προς αποφυγή διόγκωσης της οφειλής (π.χ. διακοπή της υδροδότησης της παροχής), αυτή να διαγράφεται. Η. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πολίτες διαµαρτυρήθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη, για αλλαγές στην τιµολογιακή πολιτική των.ε.υ.α. και των Υπηρεσιών Ύδρευσης των ήµων, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση των καταβαλλόµενων από αυτούς τελών ύδρευσης. Ο Συνήγορος του Πολίτη παρά τη θεσµική αδυναµία του να παρέµβει στη διαµόρφωση της τιµολογιακής πολιτικής, θα ήθελε να επισηµάνει ζητήµατα που σχετίζονται µε την πολιτική τιµολόγησης που εφαρµόζουν οι φορείς Ύδρευσης. Ως γνωστό, τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά, εποµένως ως τέτοια, οφείλουν να καλύπτουν τις δαπάνες, σε ετήσια βάση, στις οποίες υποβάλλεται ο φορέας ύδρευσης για τη συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία των µονάδων ύδρευσης. Εποµένως, προκειµένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος νοµιµότητας της οικείας κανονιστικής πράξης µε την οποία επιβάλλεται το σχετικό ανταποδοτικό τέλος, είναι απαραίτητη η ύπαρξη τεκµηριωµένης οικονοµοτεχνικής µελέτης, από την οποία να προκύπτει ο κύκλος των ωφελούµενων προσώπων και η σχέση αναλογίας µεταξύ τέλους και δαπάνης. Το ύψος δηλαδή του επιβαλλόµενου τέλους οφείλει να είναι ανάλογο µε το ύψος της αντιπαροχής, της οποίας δύναται να κάνει χρήση ο καταναλωτής. Ενόψει τούτων, καθίσταται σαφές ότι, τα τέλη που επιβάλλουν οι φορείς ύδρευσης, οφείλουν να είναι ανάλογα των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, η επιβολή τους πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, µε παράθεση συγκεκριµένων στοιχείων, οποιαδήποτε δε αναπροσαρµογή τους πρέπει να είναι ανάλογη της αύξησης του αντίστοιχου κόστους παροχής τους. Ταυτόχρονα, µε την επιβολή τους θα πρέπει να διασφαλίζεται η δίκαιη και αντικειµενική επιβάρυνση κάθε υπόχρεου. Η πολιτική τιµολόγησης που εφαρµόζεται πρέπει να εξασφαλίζει τον ισοσκελισµό της σχέσης τιµής νερού και κόστους, για την επίτευξη του οποίου, απαιτείται η κατάρτιση σχετικής οικονοµοτεχνικής µελέτης µε την οποία να προσδιορίζονται λεπτοµερώς οι δαπάνες (µισθοδοσία προσωπικού, κόστος συντήρησης δικτύου κ.α.) στις οποίες έχει υποβληθεί η υπηρεσία. Απολύτως απαραίτητη κρίνεται η εκπόνηση τεκµηριωµένης οικονοµοτεχνικής µελέτης της εκάστοτε ισχύουσας τιµολογιακής πολιτικής, και από τις.ε.υ.α. στις περιπτώσεις που έχει παρέλθει ο χρόνος επιβολής του ειδικού τέλους 80%, ωστόσο το τελικό ποσό οφειλής για την ίδια κατανάλωση παραµένει σταθερό, είτε επειδή αυξήθηκε το πάγιο και η κλιµακωτή χρέωση, είτε επειδή επιβλήθηκε αντίστοιχο ποσοστό χρέωσης 80% επί της κατανάλωσης, µε τον χαρακτηρισµό: ειδική προσαρµογή (αρ. 25 Ν.1069/80). Περαιτέρω, πολίτες συχνά διαµαρτύρονται για την παράλειψη ενηµέρωσής τους για την εκάστοτε ισχύουσα τιµολογιακή πολιτική. Οι καταναλωτές στην πλειοψηφία τους, ενηµερώνονται για τους νέους συντελεστές, όταν παραλαµβάνουν το λογαριασµό που αφορά στη σχετική περίοδο, δεδοµένου µάλιστα ότι η πλειοψηφία - 9 -

11 αυτών αγνοεί το γεγονός ότι, οι κανονιστικές αποφάσεις από τις οποίες µπορούν να αντλήσουν σχετική πληροφόρηση, βρίσκονται αναρτηµένες στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ιαύγεια). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την καθυστέρηση έκδοσης και αποστολής των λογαριασµών ύδρευσης, έχει σαν αποτέλεσµα τον αιφνιδιασµό των καταναλωτών, όταν διαπιστώνουν αυξήσεις στην τιµολόγηση νερού που έχουν ήδη καταναλώσει. Ο Συνήγορος του Πολίτη, προτείνει για την αντιµετώπιση τέτοιων ζητηµάτων και, ανεξάρτητα από τη δηµοσιοποίηση των σχετικών κανονιστικών πράξεων, οι φορείς ύδρευσης να ενηµερώνουν εγγράφως τους καταναλωτές για οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην εφαρµοζόµενη τιµολογιακή πολιτική. Θ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Υ ΑΤΟΣ Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές πολιτών, οι οποίοι διαµαρτύρονται για την επιβολή υψηλών τελών ύδρευσης εκ µέρους ήµου 17 και την κακή ποιότητα παρεχόµενου νερού. Ο Συνήγορος, ανέπτυξε εκτενή αλληλογραφία µε τον εµπλεκόµενο ήµο, στην οποία η Αρχή επεσήµανε ότι η σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία αναπροσαρµόστηκαν τα τέλη ύδρευσης δεν ήταν επαρκώς αιτιολογηµένη. Παρόλο δε που η απόφαση αυτή είχε εγκριθεί από τον τότε Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, ζήτησε από το ήµο να του χορηγηθούν τα στοιχεία τα οποία τεκµηριώνουν την ανταποδοτικότητα των τελών. Επιπλέον, αναφορικά µε το ζήτηµα της αµφισβητούµενης ποιότητας του παρεχόµενου νερού, ζήτησε ενηµέρωση για το ζήτηµα της διαχείρισης των υδρευτικών αναγκών των υδροδοτούµενων περιοχών και της παρακολούθησης της ποιότητας του παρεχόµενου νερού ύδρευσης, καθώς και για τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες ο ήµος προέβη, προς αποκατάσταση των προβληµάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Ενόψει τούτων, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από τον αρµόδιο ήµο να εξετάσει το ενδεχόµενο µείωσης των επιβληθέντων τελών ύδρευσης, το οποίο αποτελεί αίτηµα των πολιτών. εδοµένου ότι ο ήµος δεν απέστειλε προς το Συνήγορο του Πολίτη, τεκµηριωµένες απαντήσεις ως προς τα τεθέντα ζητήµατα, κλιµάκιο του Συνηγόρου πραγµατοποίησε συνάντηση µε στελέχη του ήµου και το ήµαρχο, ο οποίος όµως αρνήθηκε τη χορήγηση των αιτούµενων στοιχείων. Η Αρχή προτείνει την άµεση σύνδεση/συνάρτηση της τιµολόγησης του παρεχόµενου ύδατος, µε την ποιότητα αυτού. Ι. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΑΝΟΥΣ ΙΑΡΡΟΗΣ Πολίτης διαµαρτυρήθηκε 18 διότι δεν έγινε δεκτό αίτηµά του να τύχει απαλλαγής των τελών αποχέτευσης, δεδοµένου ότι, η διαρροή έλαβε χώρα σε σηµείο τέτοιο ώστε, η ποσότητα του νερού που διέρρευσε δεν κατέληξε στο δίκτυο αποχέτευσης. Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθυνόµενος προς την Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου επεσήµανε ότι το ύψος του απαιτούµενου τέλους πρέπει να είναι ανάλογο της 17 Αρ. φακέλου /2013 ήµος Κορίνθου. 18 Αρ. φακέλου /2013 ήµος ελφών

12 παρεχόµενης υπηρεσίας. Εποµένως στην περίπτωση των χρεώσεων αποχέτευσης, το κριτήριο το οποίο πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, είναι το µέγεθος του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου. Κατά την άποψη της Αρχής, εφόσον στη συγκεκριµένη περίπτωση το νερό δεν διοχετεύτηκε σε αγωγό αποχέτευσης και εποµένως δεν επιβαρύνθηκε το δίκτυο, η de facto επιβάρυνση του καταναλωτή µε το συνολικό ποσοστό για τον υπολογισµό των τελών αποχέτευσης, εγείρει ζήτηµα νοµιµότητας, καθώς η σχετική οφειλή δεν αντιστοιχεί σε καµία ανταποδοτική ή άλλου είδους δαπάνη. Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε, για τις περιπτώσεις στις οποίες το νερό λόγω διαρροής, δεν έχει διοχετευθεί στο αποχετευτικό δίκτυο, να τροποποιείται ο τρόπος υπολογισµού των τελών αποχέτευσης, ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιοµορφίες της κάθε περίπτωσης. ΙΑ. ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΩΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ Με αφορµή αναφορές πολιτών, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε σε πλήθος λογαριασµών ύδρευσης, σηµαντική απόκλιση στην κλίµακα, βάσει της οποίας διαφοροποιείται η κατανάλωση ύδατος. Για παράδειγµα, η κλιµακωτή χρέωση διακρίνει: Κλίµακες κυβικών µέτρων 1 η ) περίπτωση: 10, 40, 50 κ.µ. και άνω, 2 η ) περίπτωση: 12, 13, 25, 27 κ.µ. και άνω, 3 η ) περίπτωση: 15, 35, 20, 30, 20 κ.µ. και άνω, 4 η ) περίπτωση: 20, 80, 100, 100 κ.µ. και άνω, 5 η ) περίπτωση: 40, 20, 10, 80 κ.µ. και άνω. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι η σχετική ενηµέρωση των καταναλωτών είναι συχνά ελλιπής. Για παράδειγµα, από ένα δείγµα 10 λογαριασµών.ε.υ.α., σε µία µόνο περίπτωση αναγραφόταν στο έντυπο του λογαριασµού η εφαρµοζόµενη κλιµακωτή χρέωση στο σύνολό της, ενώ στους υπόλοιπους λογαριασµούς αναγραφόταν µόνο η τιµολογηθείσα κατανάλωση. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικότερων χαρακτηριστικών των οικείων φορέων Ύδρευσης, τον εξορθολογισµό των κλιµάκων κατανάλωσης ύδατος βάσει των οποίων πραγµατοποιούνται οι χρεώσεις, ώστε να αποφεύγονται ακραίες διαφοροποιήσεις µεταξύ εφαρµοζόµενων τιµολογιακών πολιτικών. ΙΒ. ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατά τον χειρισµό αναφορών πολιτών εντοπίστηκαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την περιοδικότητα καταµέτρησης της κατανάλωσης και τον τρόπο αναγραφής της περιόδου κατανάλωσης στο έντυπο των λογαριασµών: Σε ό,τι αφορά στον τρόπο µε τον οποίο προσδιοριζόταν στα έντυπα των λογαριασµών η περίοδος κατανάλωσης, διαπιστώθηκε ότι αυτή είτε αναγραφόταν µε

13 περίοδο έτους (π.χ. γ δίµηνο), είτε σε µηνιαία βάση (π.χ έως ), είτε µε ακριβή ηµεροµηνία (από έως ). Αναφορικά µε τη συχνότητα µε την οποία πραγµατοποιούνταν οι καταµετρήσεις, διαπιστώθηκε, ότι αυτή κυµαινόταν από 2 έως 6 µήνες, σε µία δε από τις εξετασθείσες περιπτώσεις η καταµέτρηση γινόταν σε ετήσια βάση. Μεγάλη επίσης ήταν και η διακύµανση του διαστήµατος από την καταµέτρηση έως την έκδοση του λογαριασµού, (1-7 µήνες). ιαφοροποιήσεις τέλος, παρατηρήθηκαν και στον τρόπο µε τον οποίο αναγράφονταν στα έντυπα λογαριασµών η κατηγορία της παροχής ή το είδος του ακινήτου (αριθµητικά, κωδικοποιηµένα π.χ. κωδ. τιµολογίου: ή λεκτικά: π.χ. οικία). Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει λαµβανοµένων υπόψη των ειδικότερων χαρακτηριστικών των φορέων Ύδρευσης, τον εξορθολογισµό της περιοδικότητας µέτρησης της κατανάλωσης ύδρευσης καθώς και την τυποποίηση της σχετικής ορολογίας των εντύπων, ώστε να αποφεύγονται αναιτιολόγητες διαφοροποιήσεις. ΙΓ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Πολίτες διαµαρτυρήθηκαν και για τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες πραγµατοποιούνται οι καταµετρήσεις της κατανάλωσης ύδατος, οι οποίες όταν δεν τους έχουν γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τις υπηρεσίες ύδρευσης, δηµιουργούν αφορµή αντιπαραθέσεων µε αυτές. Η εκ των προτέρων γνώση εκ µέρους των καταναλωτών της επόµενης καταµέτρησης, τους παρέχει τη δυνατότητα να ελέγχουν µε ακρίβεια την κατανάλωσή τους και να γνωρίζουν το χρόνο της επερχόµενης χρέωσής τους. Αυτή η δυνατότητα, τους παρέχεται µε την αναγραφή επί του εντύπου του λογαριασµού που λαµβάνουν, της ηµεροµηνίας της επόµενης καταµέτρησης. Σύµφωνα µε την πρακτική που ακολουθούν οι υπηρεσίες ύδρευσης, η διαδικασία καταγραφής των ενδείξεων ακολουθεί συγκεκριµένο και προκαθορισµένο πρόγραµµα (λ.χ. καθορισµός διαδροµών καταµέτρησης). Ως εκ τούτου, είναι δυνατό να καθορισθεί ο χρόνος της επόµενης καταµέτρησης, µε ενδεχόµενες µικρές αποκλίσεις. Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί ότι µόνο σε τρείς εκ των δέκα περιπτώσεων που εξετάστηκαν από το Συνήγορο, στα έντυπα των λογαριασµών.ε.υ.α., αναφερόταν η ηµεροµηνία της επόµενης καταµέτρησης. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει την καθιέρωση της αναγραφής της πιθανολογούµενης ηµεροµηνίας της προσεχούς καταµέτρησης στο έντυπο του λογαριασµού ύδρευσης. Ι. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Συχνά, στα έντυπα των λογαριασµών κατανάλωσης ύδατος, αναγράφονται διάφορες χρεώσεις, όπως:«ενοίκιο µετρητή» ή «τέλος συντήρησης υδροµέτρου». Ωστόσο, επειδή είναι γνωστό ότι συντήρηση του υδροµέτρου δεν είναι δυνατή, παρά µόνο η αντικατάστασή του, είναι προφανές ότι η χρέωση αυτή, αφορά στο πιθανό κόστος αντικατάστασης του µετρητή. Το ζήτηµα ωστόσο, δεν είναι η τµηµατική

14 προείσπραξη της εκτιµώµενης σχετικής δαπάνης, αλλά η «ορολογία» η οποία χρησιµοποιείται από τις υπηρεσίες ύδρευσης, η οποία δηµιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει την κατάργηση των χρεώσεων αυτών προς τους καταναλωτές, εφόσον δεν αντιστοιχούν σε πραγµατικές πραγµατοποιηθείσες δαπάνες των φορέων Ύδρευσης. ΙΕ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΓΡΑΠΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ.Ε.Υ.Α. Μέσω των αναφορών 19 που κατατέθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη, υπεβλήθησαν από τους πολίτες ζητήµατα παράλειψης απάντησης σε γραπτά αιτήµατά τους και σε υποβληθείσες ενστάσεις τους, καθώς και άρνησης των.ε.υ.α. και των Υπηρεσιών Ύδρευσης των ήµων να χορηγήσουν αιτούµενα έγγραφα. Στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας (Ν.2690/1999) που ρυθµίζουν τα σχετικά ζητήµατα, δεν εµπίπτουν οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. Ωστόσο, κατ αρχήν, το Σύνταγµα στο άρθρο 10 θεµελιώνει το δικαίωµα του «αναφέρεσθαι» (παρ. 1) και την ειδικότερη έκφανση του δικαιώµατος «στην πληροφόρηση» (5 Α ), δηλ. αυτή της απάντησης σε αίτηση πληροφόρησης και χορήγησης εγγράφων (παρ. 3), στα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα. Επίσης το άρθρο 25, παρ.1 εδάφ. γ επιτάσσει ότι, όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική άσκηση αυτών των δικαιωµάτων, τα οποία «ισχύουν και στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν». Σύµφωνα, λοιπόν, µε την «αρχή της τριτενέργειας», το άρθρο 10 εφαρµόζεται και σε φορείς, που ναι µεν δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.2690/1999, ανήκουν ωστόσο στο ηµόσιο ή ασκούν κατά παραχώρηση, δηµόσια υπηρεσία (όπως για παράδειγµα οι δηµοτικές επιχειρήσεις). Σε κάθε περίπτωση, πέραν της επικλήσεως του Συντάγµατος, οι διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 1, Ν.1943/1991 για απάντηση, καθώς και του άρθρου 16, Ν.1599/1986 για χορήγηση εγγράφων, δύναται να αποτελέσουν τη νοµική βάση προς υποχρέωση των νοµικών προσώπων των Ο.Τ.Α., για απάντηση σε αιτήµατα πολιτών, καθώς και για χορήγηση αιτούµενων εγγράφων. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει 20 στα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., να τηρούν απαρέγκλιτα τις ανωτέρω διατάξεις, απαντώντας στα αιτήµατα των πολιτών και χορηγώντας τα αιτούµενα στοιχεία εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών. Προτείνει επίσης, στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή, η έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτηµάτων των πολιτών, εξαιτίας υπηρεσιακών λόγων (π.χ.: αυξηµένος φόρτος εργασίας, προβλήµατα µηχανογράφησης, ελλιπές προσωπικό κλπ.), να ενηµερώνουν οι αρµόδιες υπηρεσίες τους 19 Ενδεικτικοί αρ. φακέλων /2013 ( ήµος Καρπενησίου, 7 µήνες), /2013 (.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας, 8 µήνες), /2013 (.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας, 8 µήνες), /2013 ( ήµος Πάργας, 7 µήνες), /2013 (.Ε.Υ.Α. Θερµαϊκού, 7 µήνες), /2013 ( ήµος Αρχανών-Αστερουσιών, 16 µήνες). 20 Αρ. φακέλου /2013 ΕΥΑ Θερµαϊκού

15 ενδιαφερόµενους εγγράφως για τον εκτιµώµενο χρόνο εξέτασης των αιτηµάτων τους. Τέλος, από την Αρχή ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες όπως αυτή που εφάρµοσε συγκεκριµένη.ε.υ.α. 21 της χώρας, η οποία κατάρτισε πίνακα αιτήσεωνενστάσεων προς εξέταση από την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών ιαφορών και Αµφισβητήσεων, αποκρύπτοντας τα στοιχεία των ενισταµένων. 21 Αρ. φακέλου /2013 ΕΥΑ Θερµαϊκού

16 Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α ΤΑ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Η θεµατολογία που εµπεριέχεται στην παρούσα ειδική έκθεση, αφορά σε παρεχόµενες υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης των ήµων και.ε.υ.α), και καταδεικνύει την πολυµορφία των εφαρµοζόµενων κανόνων βάσει των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε διάφορες περιοχές της χώρας 22. Η Αρχή αναγνωρίζει την ύπαρξη ιδιαιτεροτήτων ως προς το υδατικό δυναµικό και τις επιµέρους συνθήκες παροχής ύδρευσης, θεωρεί ωστόσο ότι τα χαρακτηριστικά του νερού, ως κρίσιµου δηµοσίου αγαθού, επιβάλλουν τον εξορθολογισµό και την τυποποίηση των όρων και των συνθηκών ύδρευσης. Κοινή συνισταµένη των προβληµάτων που εντοπίστηκαν, είναι η απουσία ενός πλαισίου το οποίο θα οριοθετεί τους κανόνες ύδρευσης, επιτρέποντας παράλληλα ένα βαθµό ευελιξίας στις ΕΥΑ, ώστε να λαµβάνονται υπόψη ενδεχόµενες τοπικές ή άλλες ιδιαιτερότητες. Το πλαίσιο αυτό, µε τη µορφή ενός Πρότυπου Κανονισµού, το οποίο θα καθορίσει ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΥΑ -σεβόµενο την αυτοτέλειά τουςπροτείνεται να εκπονηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους θεσµικούς εταίρους. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η προτυποποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης ώστε να αποφευχθούν ακραίες διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο αντιµετώπισης οµοειδών ζητηµάτων. Περαιτέρω ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει την προσθήκη ρητής διάταξης στο Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), η οποία θα υποχρεώνει τα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. να απαντούν στα αιτήµατα των πολιτών και να χορηγούν αιτούµενα έγγραφα, εντός συγκεκριµένης προθεσµίας

17 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΑΓΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Κατάργηση της υποχρεωτικής ή ελάχιστης κατανάλωσης η οποία επιβάλλεται στους λογαριασµούς ύδρευσης, µε στόχο τη συνετή χρήση του νερού. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 80% ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Άµεση κατάργηση της επιβολής του τέλους 80% στους έναντι λογαριασµούς ή στην περίπτωση υποχρεωτικής - ελάχιστης κατανάλωσης, Επιβολή του συγκεκριµένου τέλους µόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασµούς και εφόσον υφίσταται πραγµατική κατανάλωση νερού. ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ Επανεξέταση του σχετικού κριτηρίου διαφοροποίησης της τιµολογιακής πολιτικής. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Έγγραφη ενηµέρωση των καταναλωτών στην περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης των λογαριασµών ύδρευσης. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ Τακτικός έλεγχος και επιβεβαίωση των στοιχείων των καταναλωτών. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Άµεση ενηµέρωση του καταναλωτή, στην περίπτωση κατά την οποία ο φορέας ύδρευσης αντιληφθεί αναιτιολόγητη αύξηση στην κατανάλωση ύδατος, µε αξιοποίηση των εφαρµογών των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών. ΠΕ ΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ιαγραφή της οφειλής, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, αποδεδειγµένα οι φορείς ύδρευσης, παραλείπουν να λαµβάνουν αποτελεσµατικά µέτρα προς αποφυγή διόγκωσης της οφειλής

18 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Έγκαιρη έγγραφη ενηµέρωση των καταναλωτών στις περιπτώσεις αναπροσαρµογής της ισχύουσας τιµολογιακής πολιτικής. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Υ ΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΥ Τιµολόγηση σε συνάρτηση µε την ποιότητα του παρεχοµένου ύδατος. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΑΝΟΥΣ ΙΑΡΡΟΗΣ Τροποποίηση του τρόπου υπολογισµού των τελών αποχέτευσης, ώστε να λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης. ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΩΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ Εξορθολογισµός των κλιµάκων κατανάλωσης ύδατος, βάσει των οποίων πραγµατοποιούνται οι χρεώσεις, προς αποφυγή ακραίων διαφοροποιήσεων στις εφαρµοζόµενες τιµολογιακές πολιτικές. ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Εξορθολογισµός της περιοδικότητας µέτρησης της κατανάλωσης ύδρευσης καθώς και τυποποίηση της σχετικής ορολογίας των εντύπων. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Καθιέρωση αναγραφής της πιθανολογούµενης ηµεροµηνίας της προσεχούς καταµέτρησης στο έντυπο του λογαριασµού ύδρευσης. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Κατάργηση όσων χρεώσεων δεν αντιστοιχούν σε πραγµατοποιηθείσες δαπάνες των φορέων Ύδρευσης. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΓΡΑΠΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ.Ε.Υ.Α. Άµεση ενηµέρωση των πολιτών στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτηµάτων τους, µε ταυτόχρονη ενηµέρωσή τους για τον εκτιµώµενο χρόνο εξέτασης αυτών. Καθιέρωση κατάρτισης από τις.ε.υ.α., πίνακα αιτήσεων-ενστάσεων προς εξέταση από την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών ιαφορών και Αµφισβητήσεων, µε τρόπο ώστε να διατηρείται η ανωνυµία των ενισταµένων. Προσθήκη ρητής διάταξης στο Ν.3852/2010, για την υποχρέωση των νοµικών προσώπων των Ο.Τ.Α., να απαντούν στα αιτήµατα των πολιτών και να χορηγούν έγγραφα, εντός συγκεκριµένης προθεσµίας

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Επιµέλεια σύνοψης:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα επιβολής δυνητικού ανταποδοτικού τέλους από τον ήµο Βύρωνα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα επιβολής δυνητικού ανταποδοτικού τέλους από τον ήµο Βύρωνα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Α.Π. : 3526/2007, 8717/2007, 13854/2007 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα επιβολής δυνητικού ανταποδοτικού τέλους από τον ήµο Βύρωνα Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ : ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 15/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 15/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 15/2014 /A Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 15/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας!

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Ενηµέρωση Πληροφόρηση υποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σε φορείς της δηµόσιας διοίκησης βάσει του ν. 2190/1994 Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Χορήγηση βεβαιώσεων «περί µη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) από τους Ο.Τ.Α. Α βαθµού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέµα: ιορισµός διακριθέντος αθλητή κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0870/2004, του Χρήστου ασιούδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά µε την ποιότητα του νερού στη Θεσσαλονίκη 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 20/2015 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 20/2015 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: ***/15.10.2015 Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ.Ταχυδ.: Φιλικής Εταιρείας 6 27200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πύλης Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Οδηγίες Χρήσης Πύλης Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα Διαχείρισης, Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και Ολοκληρωμένων Συναλλαγών για το Δίκτυο Ύδρευσης» Οκτώβριος 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Στόχος της Πύλης... 3 Εγγραφή στην Πύλη...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (.Ε.Υ.Α.Χ.) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Kαλλιθέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Απόφασης 888

Kαλλιθέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Απόφασης 888 Kαλλιθέα 27-01-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Απόφασης 888 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604518

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3337/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3337/ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 06-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3337/06-06-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 11523 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ

ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, 1/09/2016 Αριθµ.Πρωτ.: 2493

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, 1/09/2016 Αριθµ.Πρωτ.: 2493 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, 1/09/2016 Αριθµ.Πρωτ.: 2493 -κ. Κατρούγκαλο Γεώργιο, υπουργό Εργασίας -κ. Κουρουµπλή Παναγιώτη, υπουργό Εσωτερικών -κ. Πετρόπουλο Αναστάσιο, υφυπουργό Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικό πλαίσιο. Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Απριλίου 2008

Θεσµικό πλαίσιο. Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Απριλίου 2008 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Απριλίου 2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1214/30.9.2014 Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύµφωνα µε το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ ΠΟΛ 1214/2014 (ΦΕΚ Β' 2601/30-09-2014) Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

1. Κάθε πότε εκδίδονται οι λογαριασμοί νερού;

1. Κάθε πότε εκδίδονται οι λογαριασμοί νερού; 1. Κάθε πότε εκδίδονται οι λογαριασμοί νερού; Εκδίδονται συνολικά δύο λογαριασμοί ύδρευσης για την πόλη της Καβάλας ανά 4μηνο. Ο πρώτος είναι έναντι λογαριασμός (α 2μηνο) και ο επόμενος είναι ο εκκαθαριστικός

Διαβάστε περισσότερα

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Υπόψη κας. Κ. Καρδαμίτση Ασκούσας χρέη Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κατεχάκη ΑΘΗΝΑ Fax:

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Υπόψη κας. Κ. Καρδαμίτση Ασκούσας χρέη Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κατεχάκη ΑΘΗΝΑ Fax: Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017 Φ:223302/ Πληροφορίες : Ε. Μαρκάκη Τηλ.: 213 1306 *** 1. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής Υπόψη κου Κ. Κιντή Γενικού Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/06/2013 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O- 55117 Σελίδες : 6 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 47/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 47/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 47/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 47/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης pc.cp@cityofathens.gr 2) Tμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης odop.stathmeusi@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ Ι. Ιστορικό αναφορών

ΠΟΡΙΣΜΑ Ι. Ιστορικό αναφορών Αθήνα, 26.06.2006 Α.Π. : 17610/04.11.2005, 18273/15.11.2005, 19294/02.12.2005 Ειδικός Επιστήμονας: Λ.Μπιγιλάκη Βοηθός Επιστήμονας: Ε.Μπενέκου Προς Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Γραφείο Υφυπουργού,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 38140/ΕΥΘΥ 760

Αθήνα, 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 38140/ΕΥΘΥ 760 Αθήνα, 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 38140/ΕΥΘΥ 760 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση : Νίκης 10, Σύνταγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΝΟΜΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Έχοντας υπ όψη: Τα άρθρα 14 και 17 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 654/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης, σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ»

ΘΕΜΑ: «Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης, σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α, Β ΙΙ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος.

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από (13-09- 2016) της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016 870 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 98(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 2910/2001 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Α ΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει, βάσει αναφορών ενδιαφεροµένων, ότι

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 2910/2001 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Α ΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει, βάσει αναφορών ενδιαφεροµένων, ότι ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 2910/2001 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Α ΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει, βάσει αναφορών ενδιαφεροµένων, ότι το Υπουργείο Εργασίας απαιτεί τη χορήγηση νέας άδειας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων Σύνοψη Διαμεσολάβησης Άρνηση χορήγησης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3083 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3083 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 02/10/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3083 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3,

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθ. 4 Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας. Αριθµός απόφασης 2 2 / 2 0 1 2 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµολογίου, τελών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. Θέμα : Μη καταβολή αμοιβής στα μέλη της Π.Ο.Δ.Ε. του Β ΠεΣ.Υ. Ν. Αιγαίου.

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. Θέμα : Μη καταβολή αμοιβής στα μέλη της Π.Ο.Δ.Ε. του Β ΠεΣ.Υ. Ν. Αιγαίου. Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2006 Αριθ. Πρωτ. : 18940.3 Ειδ.Επιστήμονας:Αικ.Γκούμα Γραφείο Υπουργού Κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Θέμα : Μη καταβολή αμοιβής στα μέλη της Π.Ο.Δ.Ε. του Β ΠεΣ.Υ. Ν. Αιγαίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ.

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΘΕΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 11. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΣ-Τ Υ-01

α/α ΘΕΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 11. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΣ-Τ Υ-01 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ιαδικασία θα ελέγχεται περιοδικά ως προς την εφαρµογή της, θα δύναται να αναθεωρηθεί και να υπόκειται σε συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ορισµοί 2. Στόχοι 3. Αρµοδιότητες Τµήµατος ιαχείρισης Παραπόνων 4. Κατηγοριοποίηση Παραπόνων 5. Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τµήµατος «Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. αν και προσκλήθηκαν νόµιµα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. αν και προσκλήθηκαν νόµιµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 18/2014 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - Ελάτειας Αρ. Απόφασης : 202/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:Α7/1322 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ.:Α7/1322 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.:Α7/1322 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016 Προς: Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων - Υπουργό, κ. Χρήστο Σπίρτζη - Υφυπουργό Μεταφορών, κ. Νικόλαο Μαυραγάνη - Γεν. Γραμματέα Μεταφορών, κα Θεοπίστη

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εισαγωγή Λίγοι μόνο μήνες έχουν απομείνει μέχρι το Νοέμβριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εξέλιξη Λογιστικών Αποτελεσμάτων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εξέλιξη Λογιστικών Αποτελεσμάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εξέλιξη Λογιστικών Αποτελεσμάτων Από την αρχή της λειτουργίας της, η επιχείρηση λογιστικά, παρουσίαζε «Ζημίες» μέχρι και το έτος 2010, δεδομένου ότι το Ειδικό Τέλος 80% (άρθρο 11,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός κανονικών αδειών δηµοσίων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας και διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων 2004

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός κανονικών αδειών δηµοσίων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας και διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 Αθήνα, 7/5/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Από όλες τις εταιρείες ύδρευσης Έρχεται το «πράσινο» χαράτσι στο νερό - Ποιοι θα επιβαρυνθούν

Από όλες τις εταιρείες ύδρευσης Έρχεται το «πράσινο» χαράτσι στο νερό - Ποιοι θα επιβαρυνθούν Από όλες τις εταιρείες ύδρευσης Έρχεται το «πράσινο» χαράτσι στο νερό - Ποιοι θα επιβαρυνθού ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Από όλες τις εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα, 19/3/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1136 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Σκύδρας

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Σκύδρας ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Σκύδρας Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δημαρχείο Σκύδρας, Εθνικής Αντίστασης 20, Σκύδρα 58 500

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΕΙΛΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΕΙΛΩΝ - 2015-7 από 11 Άρθρο 1 ο Αντικείμενο του Κανονισμού Με τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 32

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 32 412 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 128/2014 Αρ. 4764, 28.2.2014 Αριθμός 128 Οι περί Τιμολόγησης και Μηχανισμών Ανάκτησης Κόστους των Υπηρεσιών Ύδατος Κανονισμοί του 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ της περιοχής αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η 1 /

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η 1 / ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Αρ.πρωτ.: οικ. 38/05.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6 27200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 02/06/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ : Αριστογείτονος 19 : 176 71 Καλλιθέα : 213 1604529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) α) Απόφαση του οικείου δηµοτικού ή διοικητικού (εφόσον πρόκειται για Σύνδεσµο) συµβουλίου µόνο για προσωπικό ανταποδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: `Αρθρον 10 Πόροι της Επιχειρήσεως

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: `Αρθρον 10 Πόροι της Επιχειρήσεως ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα